You are on page 1of 164

Index actualizat in 18.11.

2011 ora 22:00 Toate biletele 1 210 rezolvate


A
Acceptarea mandatului i contractarea lucrrilor de audit..............................................................................................................115 Actiuni de intimidare - amenintare la adresa independentei.............................................................................................................65 Activitti incompatibile cu exercitarea profesiei libere....................................................................................................................46 Activiti incompatibile cu exercitarea profesiei libere....................................................................................................................39 Amenintari la adresa independentei......................................................................................................................................... 4! 136 Aspecte conceptuale privind etica.................................................................................................................................................145 Aspecte conceptuale privind etica...................................................................................................................................................16 Atributiile principale ale consiliului de suprave"#ere....................................................................................................................156 Auditul estimrilor contabile......................................................................................................................................................... 1$%

B
&unurile sau serviciile primate i independena...............................................................................................................................34 &unurile sau serviciile primite i independenta...............................................................................................................................44

C
'alitatea lucrrilor i autocontrolul............................................................................................................................................35! 45 'and intervine exi"ibilitatea ()A in ca*ul livrarilor intracomunitare de bunuri.............................................................................6+ 'and si in ce conditii poate opta un platitor de impo*it pe profit pentru impo*itul pe veniturile microintreprinderilor...................6 'are sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere,.................................................................136 'are sunt deosebirile fundamentale -ntre auditul intern si auditul statutar,..........................................................................1 'are ar fi motivele pentru care actionarii ar accepta un pret de van*are ne"ativ pentru o intreprindere redresabil .in locul optiunii falimentului/,.............................................................................................................................................................................. 94 'are dintre cele 3 cate". de metode de evaluare specific activelor .metoda capitali*rii re*ultatelor! metoda costurilor! metoda comparaiei directe/ se poate aplica i fr s se dispun inte"ral de informaii de pia,.........................................................113 'are dintre principiile contabile aplicabile la ora actuala in 0omania nu pot fi acceptate in totalitate! in ca*ul evaluarii economice! fiind necesare corectii ale bilantului elaborat pe ba*a acestora,..................................................................................................95 'are este caracteristica ratei de actuali*are deflatate,....................................................................................................................1$$ 'are este caracteristica ratei de actuali*are nedeflatate,................................................................................................................1$1 'are este definitia "ood1ill-ului,..................................................................................................................................................1$ 'are este diferenta -ntre impo*itarea salariului la locul principal de munc comparativ cu alt loc de munc..................................45 'are este finalitatea experti*elor contabile,..................................................................................................................................... 3 'are este formula de calcul a fondului de rulment - indicator de ec#ilibru financiar specific bilantului functional,.....................11 'are este formula de calcul a lic#iditatii restranse - indicator calculat pentru interpretarea bilantului contabil in cadrul dia"nosticului financiar,........................................................................................................................................................... 1$% 'are este formula de calcul a ratei de actuali*are deflatate necesara determinarii ratei de actuali*are,.........................................1$5 'are este formula de calcul a rentabilitatii economice compuse al re*ultatelor,............................................................................115 'are este inversul ratei de capitali*are aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata constanta pe o perioada nedeterminata .infinite/ de timp,................................................................................................................................................96 'are este locul ac#i*itiei intracomunitare de bunuri........................................................................................................................69 'are este locul livrarii de bunuri (n ca*ul van*arilor la distanta! din punctul de vedere al ()A.....................................................66 'are este procedura de urmat cand este dificil de sesi*at un comportament contrar eticii sau pentru a re*olva un conflict de ordin profesional,................................................................................................................................................................................. 46 'are este procedura de urmat c2nd este dificil de sesi*at un comportament contrar eticii sau pentru a re*olva un conflict de ordin profesional,................................................................................................................................................................................. 3+ 'are este raspunderea membrilor or"anelor de conducere in ca*ul in care s-a a3uns in starea de insolventa,................................139 'are este re"imul fiscal al pierderilor in ca*ul veniturilor reali*ate de persoanele fi*ice,...............................................................4% 'are este re"imul fiscal din punctul de vedere al impo*itului pe profit al autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere sau administrare,....................................................................................................................................................... 1% 'are este riscul le"at de control,...................................................................................................................................................1 5 'are este rolul bilanului economic -n evaluarea unei -ntreprinderi,...............................................................................................9$ 'are este rolul dia"nosticului -n evaluarea -ntreprinderii,.............................................................................................................1 % 'are este sediul materiei re"lementarilor profesionale privind experti*a contabila,........................................................................ 1 'are este semnificatia includerii amorti*arii .alaturi de re*ultatul net contabil! cu semnul plus/ la determinarea cas#flo1-ului,..11% 'are este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor si a elementelor similare c#eltuielilor -n vederea determinrii impo*itului pe profit. 4ai unele exemple -n urma crora pot re*ulta elemente similare veniturilor i c#eltuielilor....................11 'are este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale,..........................................................................................................51 'are este structura 'odului etic national al profesionistilor contabili din 0omania,.......................................................................6+ 'are este structura 'odului etic naional al profesionitilor contabili,.....................................................................................36! 114 'are este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii,...........................................................................................+9 'are este termenul in care 5udecatorul-sindic va convoca Adunarea creditorilor de la afisarea raportului fiscal ,........................13+ 'are este termenul in care lic#idatorul va convoca adunarea "enerala a creditorilor de la sedinta comitetului creditorilor,..........136 'are este termenul lic#idArii societA(ii de la data di*olvArii......................................................................................................134 'are este valoarea care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii,.....................................................................94 'are sunt asteptarile publicului de la un audit statutar,.................................................................................................................153 'are sunt ateptrile publicului de la un audit statutar,...................................................................................................................1$ 'are sunt caracteristicile lic#idrii 3udiciare a -ntreprinderii din punctul de vedere al evalurii,...................................................11$

'are sunt caracteristicile unei misiuni de compilare,......................................................................................................................5$ 'are sunt cate"oriile de persoane care vor putea propune un plan de reor"ani*are,......................................................................145 'are sunt cele 4 etape .pai/ -n evaluarea -ntreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibiliti actuali*ate,..............................16 'are sunt condiiile ce trebuie -ndeplinite de o societate comercial pentru a fi -ncadrat -n cate"oria micro-ntreprinderilor,........6 'are sunt conditiile ce trebuie indeplinite de un mi3ioc fix pentru a fi deductible amorti*area fiscal...............................................16 'are sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a fi deductible c#eltuielile cu serviciile de mana"ement! consultanta! asistenta sau alte prestari de servicii................................................................................................................................................................ 14 'are sunt criteriile in functie de care se face evaluarea bunurilor dintr-o intreprindere in vederea determinarii activului net cori3at, .................................................................................................................................................................................................. 13% 'are sunt deosebirile fundamentale intre auditul intern si auditul statutar,...................................................................................151 'are sunt documentele financiare de sinte*a pe care le verifica auditorul financiar sau evaluatorul pentru a se asi"ura de credibilitatea datelor.................................................................................................................................................................. 1$% 'are sunt elementele de ba*a ale unui raport asupra situatiilor financiare condensate,...................................................................53 'are sunt elementele de calcul necesare pentru evaluarea intreprinderii prin rentabilitate,...........................................................154 'are sunt factorii de care trebuie s se in seama atunci cand se aprecia* respectarea re"ulilor de etic -n ceea ce privete inte"ritatea si obiectivitatea,....................................................................................................................................................... 46 'are sunt factorii de care trebuie s se in seama atunci c2nd se aprecia* respectarea re"ulilor de etic -n ceea ce privete inte"ritatea i obiectivitatea,....................................................................................................................................................... 3+ 'are sunt factorii in functie de care se ale"e un etalon de comparatie repre*entativ .actiune sau afacere/,...................................11 'are sunt imperativele fundamentale pentru reali*area obiectivului profesiei contabile,................................................................3 'are sunt ipote*ele de ba* -n evaluarea -ntreprinderii prin metoda remunerrii valorii substaniale brute,....................................59 'are sunt masurile premer"atoare lic#idarii,.................................................................................................................................1 9 'are sunt metodele care pot fi utili*ate pentru evaluarea ec#ipamentelor atunci cand se determina valoarea patrimoniala Activ net contabil corectat,...................................................................................................................................................................... 1$5 'are sunt metodele care pot fi utili*ate pentru evaluarea terenurilor atunci cand se determine valoarea patrimoniala6...............1$3 'are sunt metodele care pot fi utili*ate pentru evaluarea terenurilor atunci c2nd se determin valoarea patrimonial Activ net contabil corectat,...................................................................................................................................................................... 1$3 'are sunt metodele de calcul a A7'orectat al unei 8ntrepr. ,........................................................................................................13+ 'are sunt mi3loacele prin care se pot di*olva societile comerciale,............................................................................................163 'are sunt normele de referinta in auditul situatiilor financiare,.....................................................................................................119 'are sunt obli"atiile principale ale adunarii "enerale a asociatilor in cadrul societatilor cu raspundere limitatei,.........................159 'are sunt or"anele care aplica procedura insolventei,...................................................................................................................1 9 'are sunt pasii .etapele/ 8n determinarea activului net corectat al unei intreprinderi,...................................................................136 'are sunt pasii .etapele/ pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei (ntreprinderi,...........................................................149 'are sunt premisele aplicarii metodei capitali*arii superprofitului,...............................................................................................1$$ 'are sunt premisele aplicarii metodei rentei "ood1ill-ului,............................................................................................................99 'are sunt prevederile de ba*a ale contractului de prestari de servicii de audit,.............................................................................11% 'are sunt primele masuri in urma desc#iderii procedurii de insolventei........................................................................................144 'are sunt principalele atributii ale 3udecatorului sindic,...............................................................................................................14$ 'are sunt principiile fundamentale ale eticii -n audit -nscrise -n 'odul etic,...................................................................................6$ 'are sunt restrictiile -n promovarea serviciilor de ctre profesionitii............................................................................................. 9 'are sunt restrictiile -n promovarea serviciilor de ctre profesionistii contabili,.............................................................................46 'are sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor 'orpului,..................................................................................................4+ 'are sunt situatiile in care este posibila evaluarea unei intreprinderi in dificultate,........................................................................64 'are sunt situatiile in care! in contabilitate! se apelea*a la evaluari economice ale activelor,.......................................................11$ 'are sunt te#nicile de actuali*are,.................................................................................................................................................141 'are sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacitii beneficiare a unei -ntreprinderi,................................................153 'are sunt veniturile ce nu se iau -n calcul la determinarea impo*itului pe veniturile micro-ntreprinderilor,...................................63 'arei optici ii corespund valorile patrimoniale functionale .de exemplu! )aloarea substantiala/,.................................................1$9 'arei optici ii corespund valorile patrimoniale matematice .de exemplu! Activul net contabil corectat/,.....................................1$9 '2i cen*ori va avea o societate pe aciuni,...................................................................................................................................156 'a*uri de de*acord cu conducerea intreprinderii-client...................................................................................................................94 'e este superprofitul! superbeneficiul sau renta de "ood1ill! ce semnificatie are si cum influentea*a valoarea intreprinderii,.............................................................................................................................................................................. 54 'e semnificatie are coeficientui de volatilitate al actiunilor unei intreprinderi asupra valorii acesteia,.........................146 'e obli"atii are din punct de vedere fiscal o persoana fi*ica ce..........................................................................................36 'e corectii se aduc re*ultatelor financiare din bilantul contabil in le"atura cu amorti*arile si provi*ioanele pentru deprecierea imobili*arilor,........................................................................................................................................................................... 151 'e corectii se aduc re*ultatelor financiare din bilantul contabil in le"atura cu c#eltuielile salariale,............................................15 'e declaratie trebuie depus anual de contribuabili pentru impo*itul pe profit si care sunt termenele de depunere,....................... 'e documente! re"istre! declaraii se completea* -n ca*ul unei livrri intracomunitare de bunuri,................................................+3 'e este auditul financiar, dar auditul statutar,..............................................................................................................................1 + 'e este auditul intern,............................................................................................................................................................. 11! 15$ 'e este capacitatea beneficiara a unei intreprinderi si ce semnificatie are in evaluarea intreprinderii............................................14+ 'e este expertul contabil,.............................................................................................................................................................. 11+ 'e este "ood1ill-ul unei intreprinderi si in ce relatie se afla cu valoarea acesteia,..........................................................................54 'e este livrarea intracomunitara si ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi scutita6......................................................................65

'e este partea 69invi*ibila6............................................................................................................................................................... 5 'e este pra"ul de rentabilitate al unei intreprinderi si ce semnificatie are in evaluarea acesteia,.....................................................53 'e este rata de actuali*are,............................................................................................................................................................ 14$ ': :;(: 08;'<= 4: 7:4:(:'(A0:.....................................................................................................................................1 6 'e este si ce contine scrisoarea de misiune .de an"a3ament/,........................................................................................................11% 'e este i ce semnificaie are importana relativ,.........................................................................................................................1 % 'e este si cum se calculea*a eroarea estimata prin extrapolare directa,........................................................................................1 3 'e este si cum se determina pra"ul de semnificatie,.....................................................................................................................1 'e este si cum se determina prima de rise a unei intreprinderi,.....................................................................................................156 'e este si cum se estimea*a eroarea tolerabila,.............................................................................................................................1 3 'e este valoarea de randament propriu-*isa si cum se determina,.................................................................................................15% 'e este valoarea de rentabilitate continua si cum se determina,....................................................................................................15% 'e este valoarea de rentabilitate limitata si cum se determina,......................................................................................................15% 'e este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi si pre*entati cateva din metodele de determinare............................................14% 'e este valoarea re*idual! cum se determin i c2nd se folosete -n evaluarea -ntreprinderii,.....................................................163 'e exemple de coeficieni multiplicatori utili*ai -n prectica evalurii putei da,............................................................................9% 'e fel de re"istre trebuie sa aiba o societate pe actiuni,................................................................................................................15% 'e -nele"ei prin audit -n "eneral6> dar prin audit financiar! dar prin audit statutar,......................................................................15+ 'e -ntele"eti prin audit -n "eneral6> dar prin audit financiar6> dar prin audit statutar,......................................................................1$ 'e -nele"ei prin perioada de referin a unei -ntreprinderi -n evaluarea acesteia prin rentabilitate...............................................155 'e intele"eti prin valoarea patrimoniala a unei intreprinderi,.........................................................................................................9 'e obli"atie are debitorul sa puna la dispo*itia administratorului 3udiciar sau dupa ca* lic#idatorului,........................................143 'e opera(iuni sunt asimilate livrArilor de bunuri efectuate cu platA din punctual de vedere al ()A.............................................6% 'e presupune acceptarea unui client,..............................................................................................................................................%9 'e produse se incadrea*a in cate"oria produselor supuse acci*elor armoni*ate,...........................................................................119 'e relaie este -ntre rata de actuali*are! capacitatea beneficiar i valoarea -ntreprinderii..............................................................156 'e relatie exista intre fondul comercial si "ood1ill-ul unei intreprinderi,.......................................................................................55 'e repre*inta din punctul de vedere al impo*itului pe profit creditul fiscal extern,......................................................................... $ 'e repre*inta rata de actuali*are a capitalurilor,...........................................................................................................................1$+ 'e repre*int valoarea fiscal a unui mi3ioc fix. ?n ca*ul -n care se vinde la un pret mai mic dec2t valoarea rdmas neamorti*at fiscal! aceasta este deductibil la determinarea impo*itului pe profit,.........................................................................................16 'e se intele"e prin procedura falimentului,...................................................................................................................................139 'e se intele"e prin termenul insolventa.........................................................................................................................................139 'e semnifica competenta profesionala si prudenta ,......................................................................................................................1 'e semnifica competenta profesionala si prudenta,........................................................................................................................34 'e semnificatie are interesul "eneral .interesul public/...................................................................................................................31 'e sunt elementele intan"ibile ale unei intreprinderi si care sunt acestea,......................................................................................51 'e sunt metodele combinate de evaluare a intreprinderii si in cate "rupe se pot clasifica,..............................................................55 'e sunt ratele de evaluare utili*ate -n cadrul metodelor comparative i ce exemple putei da,......................................................1$1 'e sunt serviciile profesionale,.................................................................................................................................... 5! 9! 33! 145 'e sunt si ce rol au normele contabile,..........................................................................................................................................1 1 'e sunt si ce rol 3oaca normele de audit,.......................................................................................................................................119 'e sunt testele de conformitate,.................................................................................................................................................... 11 'e sunt testele de permanenta,...................................................................................................................................................... 11 'e va cuprinde cererea de admitere a creantelor,..........................................................................................................................144 'e venituri se supun re"ulari*rii -n anul urmtor reali*rii lor,.....................................................................................................46 'ine pot fi lic#idatorii,.................................................................................................................................................................. 131 'ine repre*inta societatea pe actiuni in raport cu tertii si in 3ustitie,.............................................................................................154 'lasificati diferitele tipuri de evaluari...........................................................................................................................................1 6 'odul etic 8@A'6> rol! structura..................................................................................................................................................... 14 'odul etic 8@A'6> rol! structur....................................................................................................................................................... 1+ 'ompetenta profesional si responsabilitatea c2nd se utili*ea* lucrrile unui alt expert................................................................43 'ompetena profesional i responsabilitatea c2nd se utili*ea* lucrrile unui alt expert................................................................3$ 'onceptul de independen -n audit.................................................................................................................................................61 'onceptul de independenta si tipurile de independenta................................................................................................................... 3 'onfidentialitatea6> care sunt obli"atiile profesionistului contabil ,...............................................................................................1 3 'onfidenialitatea6> care sunt obli"aiile profesionistului contabil,.................................................................................................34 'onfirmarea externa .directa/........................................................................................................................................................ 1$+ 'onflicte de interese. 'are sunt circumstanele de care trebuie sa se in seama,............................................................................3% 'ontinutul raportului de audit.......................................................................................................................................................... 95 'ontinutul unui raport asupra controlului intern............................................................................................................................11 'ontrolul de calitate la nivelul cabinetului de audit.........................................................................................................................+ 'ontrolul de calitate la nivelul or"anismului profesional.................................................................................................................+$ 'onturile din afara bilantuiui influentea*a6......................................................................................................................................94 'riterii de stabilire a onorariilor................................................................................................................................................3$! 43 'um se determina si ce semnificatie au fluxurile de tre*orerie in evaluarea unei intreprinderi,...........................................159 'um explicati necesitatea re"lementarii profesiei contabile,...................................................................................................13! 15$

'um explicai necesitatea unui 'od etic -n audit,............................................................................................................................59 'um explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea intreprinderii,......................................................................................91 'um explicati responsabilitatile etice ale altor profesionisti utili*ati (n cadrul unei misiuni de audit de ba*a,...............................%5 'um influentea*a modificarea preturilor valoarea unei intreprinderi,.............................................................................................9$ 'um influenea* raportul de sc#imb al monedei naionale valoarea unei -ntreprinderi,.................................................................+9 'um influentea*a riscul de tara valoarea unei intreprinderi,...........................................................................................................93 'um poate fi definit superprofitul aferent -ntreprinderii,................................................................................................................95 'um poate fi definit evaluarea economic...................................................................................................................................113 'um poate fi definita valoarea re*iduala a unei afaceri inclusa in calculele de actuali*are a cas#-flo1-urilor,...............................9+ 'um poate fi exclus un asociat din societatea -n nume colectiv! -n comandit simpl sau cu rspundere limitat,.......................163 'um poate fi redus sau ma3orat capitalul social,...........................................................................................................................159 'um poate fi transformat un re*ultat contabil intr-un cas#flo1,...................................................................................................116 'um se anali*ea*a din punct de vedere fiscal c#eltuielile cu protocolul,........................................................................................+4 'um se calculea*a6........................................................................................................................................................................ 139 'um se clasific profesionitii contabili,...................................................................................................................................9! 1 5 'um se determina costui capitalului propriu al unei intreprinderi,................................................................................................144 'um se evaluea* aciunile deinute de -ntreprindere la capitalul altor -ntreprinderi,......................................................................6$ 'um se evaluea* creanele din bilanul unei -ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia,..................................................6$ 'um se evaluea* disponibilitile din bilanul unei -ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia,........................................61 'um se evaluea*a imobili*arile necorporale ale unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia,.......................................61 'um se evaluea*a obli"atiile din bilantul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia,.................................................64 'um se evaluea* stocurile din cadrul unei -ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia,.....................................................6$ 'um se explica rolul social al profesionstilor contabili,.................................................................................................................. 5 'um se stabilesc platile anticipate de impo*it in ca*ul veniturilor reali*ate de persoanele fi*ice din cedarea folosintei bunurilor,.4% 'um si cand se determina pro-rata ()A,........................................................................................................................................%6

D
4aca lic#idarea se prelun"este peste durata exercitiului financiar! ce obli"atii au lic#idatorii,.....................................................134 4ac se lucrea* -n uniti monetare curente! din ce se compune rata de actuali*are,...................................................................115 4ati 3 exemple de c#eltuieli cu deductibilitate limitata...................................................................................................................13 4ati 3 exemple de c#eltuieli nedeductibile! indiferent de contextul -n care se efectuea*a................................................................1 4ai definiia auditului -n "eneral i identificai elementele fundamentale ale acesteia..................................................................1 % 4ai definiia auditului statutar i elementele principale ale acesteia.............................................................................................1 % 4ati un exemplu de a3ustare a ()A in ca*ul unui bun imobil ce este folosit in alte scopuri decat activitatile cu drept de deducere daca la ac#i*itionare s-a dedus ()A...........................................................................................................................................+$ 4e catre cine se face numirea lic#idatorilor in soc pe actiuni si in comandita pe actiuni,.............................................................133 4e catre cine sunt desemnati administratorii societatilor comerciale,...........................................................................................15 4e ctre cine sunt numii membrii consiliului de suprave"#ere,...................................................................................................155 4e ce este obli"atorie evaluarea in ca*ul privati*arii unei intreprinderi,.......................................................................................131 4e ce u*ura scriptica a bunurilor de natura imobili*arilor corporale nu poate fi acceptata in ca*ul unei evaluari economice,......114 de reali*are a unei misiuni de examen limitat .revi*uire/.................................................................................................................5% 4efinirea independentei potrivit re"lementarilor 'orpului............................................................................................................1 3 4efinirea independenei potrivit re"lementrilor 'orpului..............................................................................................................35 4efinii capacitatea beneficiar a unei -ntreprinderi i pre*entai formele de exprimare a acesteia................................................15+ 4efinii lic#idarea societilor comerciale.....................................................................................................................................1 + 4efiniti valoarea actuala a unui bun..............................................................................................................................................1 + 4efiniti valoarea de ori"ine........................................................................................................................................................... 1 9 4efinii valoarea de pia............................................................................................................................................................... 1 + 4efiniti valoarea de utili*are.......................................................................................................................................................... 1 9 4efinii valoarea 3ust.................................................................................................................................................................... 1 + 4efiniti valoarea substantiala......................................................................................................................................................... 1 9 4espre competenta profesionala si prudenta............................................................................................................................ 1! 14+ 4espre confidentialitate................................................................................................................................................................. 13% 4espre inte"ritate..................................................................................................................................................................... $! 14$ 4espre obiectivitate................................................................................................................................................................. $! 141 4espre profesionalism................................................................................................................................................................... 13% 4espre profesionalism..................................................................................................................................................................... 4espre respectarea standardelor si normelor profesionale...............................................................................................................43 4espre respectarea standardelor si normelor profesionale............................................................................................................... 4espre ;tandardele 8nternationale de Audit...................................................................................................................................146 4espre ;tandardele 8nternationale de Audit.....................................................................................................................................15 4i*olvarea societatilor comerciale.................................................................................................................................................1 9

E
:lementele de ba*a ale raportului de audit statutarA 0aportul de audit............................................................................................++ :lementele posterioare inc#iderii exercitiului................................................................................................................................1$1 :lementele probante6........................................................................................................................................................................... definiie! rol! criterii de apreciere.............................................................................................................................................11$

:numerati unele posibile riscuri externe si riscuri interne ale unei intreprinderi cu influenta asupra ratei de actuali*are...........146 :numerati impo*itele si taxele locale..............................................................................................................................................4+ :numerati situatiile care nu rspund criteriilor de obiectivitate! incredere! cinste! decent si bun-"ust pentru o actiune de promovare .................................................................................................................................................................................................... 4% :valuarea controlului intern6............................................................................................................................................................... coninut! etape.......................................................................................................................................................................... 11 :valuarea -ntreprinderii -n ca*ul fu*iunii i divi*rii.......................................................................................................................+% :xamenul situatiilor financiare...................................................................................................................................................... 1$3 :xamenul situatiilor financiare6........................................................................................................................................................... solduri de desc#idere................................................................................................................................................................ 1$3 :xplicati necesitatea evaluarii economice a intrep...................................................................................................................11+ :xplicati rolul evaluarii pentru elaborarea situatiilor financiare ale intreprinderii................................................................9$ :xplicati comportamentui profesionistului contabil -ntr-o activitate de consilier fiscal...................................................................46 :xplicai comportamentul profesionistului contabil -ntr-o activitate de consilier fiscal...................................................................39 :xplicati conceptul si tipurile de independenta..............................................................................................................................135 :xplicati corectiile le"ate de siner"ii ce trebuie aduse profitului din bilantul contabil pentru a determina capacitatea beneficiara a fntreprinderii............................................................................................................................................................................. 15 :xplicai diferenele dintre pre i valoare.....................................................................................................................................1 6 :xplicati in ce consta metoda practicieniior de evaluare a intreprinderii.........................................................................................56 :xplicati influenta politicilor de amorti*are asupra valorii mtreprinderii.........................................................................................91 :xplicati le"atura dintre scop si metoda in evaluarea intreprinderii...............................................................................................1 % :xplicai principiul competenei -n audit.........................................................................................................................................6$ :xplicati principiul confidentialitatii in audit..................................................................................................................................61 :xplicati principiul inte"ritatii si obiectivitatii in audit....................................................................................................................6$ :xplicati relatia dintre activul net cori3at al unei intreprinderi si valoarea acesteia........................................................................139 :xplicai relaia dintre etic i calitatea -n profesia contabil..................................................................................................... 4! 33 :xplicati relatia dintre rata de actuali*are si valoarea intreprinderii...............................................................................................145 :xplicati relatia dintre riscuri si rata de actuali*are.......................................................................................................................144 :xplicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii.................................................................................................................145 :xplicati rolul bilantului contabil in evalurea unui activ sau a unei intreprinderi,.........................................................................1 5 :xplicati scopul si obiectivele controlului de calitate a serviciilor de audit.....................................................................................%9 :xplicai semnificaia datrii raportului de audit.............................................................................................................................+9 :xplicati termenii de previ*iuni si proiectii in audit........................................................................................................................55

F
@apte descoperite dup data publicrii situaiilor financiare..........................................................................................................1$ @apte descoperite dupa data raportului de audit! dar inaintea publicarii situatiilor financiare........................................................1$ @aptele descoperite p2n la data raportului de audit.......................................................................................................................1$1 @a*e ;i etape 8n executarea unei misiuni de audit! de ba*a............................................................................................................115

I
8mposibilitatea exprimrii unei opinii6................................................................................................................................................. motive! mod de pre*entare......................................................................................................................................................... 9$ 8n ca*ul in care soc aflata in lic#idare este in stare de insolventa! ce obli"atie are lic#idatorul,....................................................135 8n ce const -nre"istrarea unei persoane fi*ice la or"anele fiscale pentru veniturile reali*ate. 'are sunt cate"oriile de venituri pentru care persoanele fi*ice trebuie s se -nre"istre*e la or"anele fiscale..................................................................................41 8n ce consta metoda activului net de lic#idare! cand se foloseste si cum se calculea*a valoarea intreprinderii in dificultate,..........64 8n ce consta metoda aditiva de calcul a activului net cori3at,.........................................................................................................139 8n ce const metoda fluxurilor de disponibiliti actuali*ate,........................................................................................................159 8n ce consta metoda remunerarii capitalurilor permanente necesare exploatarii,.............................................................................59 8n ce consta metoda remunerarii valorii substantiate brute,.............................................................................................................5% 8n ce consta metoda substractiva de calcul a activului net cori3at,.................................................................................................13+ 8n ce consta metoda valorii la termen! cand se foloseste si cum se calculea*a valoarea intreprinderii in dificultate........................65 ?n ce const separarea bunurilor dintr-o -ntreprindere -n bunuri necesare i bunuri nenecesare,...................................................13% 8n ce constau operatiunile efectuate in situatia di*olvarii societatilor comerciale,.......................................................................13$ 8n ce ordine vor fi platite creantele in ca*ul falimentului,.............................................................................................................133 8n ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitatea,.......................................................................................................................13 8nteresul propriu B ameninare la adresa independenei...................................................................................................................63 8nvesti"atii si sanctiuni pentru nerespectarea normelor de comportament.......................................................................................6% 8pote*a continuitii activitii -n auditul situaiilor financiare.......................................................................................................1$6

M
Canifestari de familiarism - amenintare la adresa independentei....................................................................................................64 Casuri de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei............................................................................................13 Csuri de protecie -mpotriva ameninrilor la adresa independenei.............................................................................................. 5 Cenionai 3 cate"orii de c#eltuieli reali*ate de persoanele fi*ice din desfurarea unei activiti economice cu deductibilitate limitat la determinarea venitului net -n sistem real....................................................................................................................4 Cisiunea de examinare a informatiilor financiare previ*ionate6........................................................................................ caracteristici............................................................................................................................................................................... 54

N
7ecesitatea unui cod etic al profesiei contabile.............................................................................................................................14 7ecesitatea unui cod etic al profesiei contabile...............................................................................................................................1% 7ormele de raportare in ca*ul unei misiuni de examen limitat .revi*uire/.......................................................................................5+

O
Dbiectivele si mi3ioacele de reali*are ale dia"nosticului financiar-contabil...................................................................................134 Dbiectivul si mi3ioacele de reali*are ale dia"nosticului te#nic! te#nolo"ic si de exploatare...........................................................133 Dbiectivul si mi3loacele de reali*are ale dia"nosticului comercial.................................................................................................13 Dbiectivul ;i mi3loacele de reali*are ale dia"nosticului de or"ani*are! mana"ement ;i resurse umane.........................................134 Dbiectivul si mi3loacele de reali*are ale dia"nosticului 3uridic......................................................................................................131 Dbiectivul si principiile "enerale ale unei misiuni de examen limitat .revi*uire/.............................................................................56 Dbli"atiile etice ale expertului contabil 8n cursul unei misiuni de consultanta fiscala......................................................%3 Dbli"aiile administratorilor -n cadrul societilor pe aciuni.........................................................................................................153 Dbli"atiile etice ale expertilor contabili si contabililor autori*ati! salariati......................................................................................%$ Dnorariile si independena............................................................................................................................................................... 44 Dnorariile i independena............................................................................................................................................................... 33 Dpinia cu re*erve6............................................................................................................................................................................... motive! mod de pre*entare......................................................................................................................................................... 9$ Dpinia defavorabil6............................................................................................................................................................................ motive! mod de pre*entare.......................................................................................................................................................... +9 Dpinia fara re*erve! dar cu un para"raf de observatii6......................................................................................................................... semnificatie! mod de pre*entare.................................................................................................................................................91 Dpinia fara re*erve6............................................................................................................................................................................. semnificatie! mod de pre*entare.................................................................................................................................................91 Drientarea si planificarea auditului................................................................................................................................................113

P
Eara"raful introductiv al raportului de audit statutar........................................................................................................................93 Eara"raful opiniei6............................................................................................................................................................................... tipuri de opinie........................................................................................................................................................................... 9 Eara"raful privind natura si intinderea lucrarilor de audit................................................................................................................9 Earticulariti privind partile afiliate .le"ate/ in audit.......................................................................................................................1$5 Estrarea ar#ivelor clientului........................................................................................................................................................... 45 Elanul de misiune6............................................................................................................................................................................... coninut! rol.............................................................................................................................................................................. 113 Elata lucrarilor! modul de stabilire a onorariilor..............................................................................................................................45 Elata lucrrilor! modul de stabilire a onorariilor..............................................................................................................................36 Ereci*ati care este locul prestarii de servicii si persoana obli"ata la plata ()A in ca*ul prestarilor de servicii de consultanta........%5 Ereci*ati care este locul prestarii de servicii si persoana obli"ata la plata ()A in ca*ul prestarilor de servicii de transport intracomunitar de bunuri............................................................................................................................................................. %1 Ereci*ati care este locul prestarii de servicii si persoana obli"ata la plata ()A (n ca*ul prestarilor de servicii de asupra bunurilor mobile corporate......................................................................................................................................................................... %3 Ereci*ai care sunt cate"oriile de venituri reali*ate de persoanele fi*ice ce se supun impo*itului pe venit i care sunt cotele de impo*itare aferente. 'ate"orii de venituri supuse impo*itului pe venit.......................................................................................4$ Ereci*ati ce reduceri se acorda in ca*ul impo*itului pe cladiri in functie de vec#imea cladirii......................................................1 + Ereci*ati -n ce conditii datorea* or"ani*atiile non - profit impo*it pe profit si cum se determine acesta........................................1$ Ereci*ati in ce consta operatiunea triun"#iulara din punctul de vedere al ()A...............................................................................+5 Ere*entati modul de determinare al impo*itului pe veniturile din tran*actionarea actiunilor -n anul $$9 si apoi -n anul $1$............................................................................................................................................................................................ 45 Ere*entati 3 metode de determinare a ratei de actuali*are..............................................................................................................14 Ere*entati 3 momente din viata intreprinderii in care este obii"atorie evaluarea............................................................................13$ Ere*entati care este re"imul pierderilor fiscale -n ca*ul impo*itului pe profit.................................................................................. $ Ere*entati care sunt c#eltuielile deductibileFforfetare -n ca*ul veniturilor........................................................................................44 Ere*entati cau*ele di*olvarii societatilor comerciale......................................................................................................................13$ Ere*entati cel putin sapte caracteristici ale auditului statutar care-l deosebesc de auditul contractual..............................................4+ Ere*entati cinci situatii de amenintare la adresa independentei........................................................................................................6 Ere*entati cum se determine impo*itui pe mi3ioacele de transport ac#i*itionate in cursul anului....................................................49 Ere*entati cum se determine impo*itui pe profit in ca*ul contribuabililor care reali*ea*a pe lan"a venituri din comerciali*area produselor alimentare prin intermediul unui ma"a*in sFi venituri din activitatea unui bar de noapte..........................................11 Ere*entati deducerile personale -n ca*ul impo*itului pe salarii........................................................................................................44 Ere*entati modul de determinare a impo*itului asupra mi3ioacelor de.............................................................................................3 Ere*entai modul de determinare a impo*itului pe teren -n ca*ul terenurilor situate -n intravilan ce au ca destinaie teren pentru construcii................................................................................................................................................................................... 6 Ere*entati modul de determinarea al avanta3ului luat -n calculul salariului brut -n ca*ul -n care un salariat folosete autoturismul an"a3atorului -n interes personal..................................................................................................................................................44 Ere*entati o serie de aspecte le"ate de societatile in comandita pe actiuni...................................................................................15+ Ere*entati pe scurt continutui sectiunii a +-a din 'odul etic national al profesionistilor contabili din 0omania...............................%6

Ere*entati platitorii impo*itului pe profit si preci*and in cadrul fiecarei............................................................................................9 Ere*entati re"imul deductibilitatii -n ca*ul provi*ioanelor...............................................................................................................1+ Ere*entati re"imul fiscal al c#eltuielilor cu doban*ile......................................................................................................................15 Ere*entati re"imul fiscal in ca*ul c#eltuielilor cu sponsori*area......................................................................................................14 Ere*entai re"imul ()A -n ca*ul -nc#irierilor de cldiri..................................................................................................................+4 Ere*entati rolul consiliului de administratie in cadrul societatii pe actiuni.....................................................................................15 Ere*entati si explicati modul de determinare a costului capitalului unei intreprinderi.insolvents,.................................................143 Erin ce se caracteri*ea*a raportul auditorului asupra respectarii clau*elor contractuale,.................................................................5 Erin ce se caracteri*ea*a raportul auditorului asupra situatiilor financiare condensate,...................................................................5 Erin ce se deosebesc valorile entitatii .functionale! ale ansamblului resurselor investite/ de cele ale capitalurilor proprii .matematice! nete/,................................................................................................................................................................... 11 Erin ce se deosebete "ood1ill-ul de activele intan"ibile identificabile,.......................................................................................11 Erin ce se deosebeste o misiune de audit ba*ata pe proceduri convenite de o misiune de audit statutar,.........................................49 Erin ce se deosebeste valoarea estimata de evaluator de pretul care este eventual stabilit de catre cei care au cerut efectuarea evaluarii,................................................................................................................................................................................... 11+ Erocedurile analitice -n auditul situaiilor financiare......................................................................................................................1$% Ero"ramul de control6.......................................................................................................................................................................... rol! continut! forme de pre*entare.............................................................................................................................................111 Erote3area independenei prin clau*e contractuale cu clientul..........................................................................................................66 Erote3area independentei prin masuri interne cabinetului................................................................................................................66 Erote3area independentei prin normele le"ale si profesionale..........................................................................................................65

R
0aportarea unei misiuni de compilare.............................................................................................................................................59 0aportul asupra unor rubrici din situatiile financiare.......................................................................................................................54 0aspunderea disciplinara................................................................................................................................................................. 4% 0elaiile cu ceilali membri - -nlocuirea cu un alt liber-profesionist contabil................................................................................4$ 0elaiile cu ceilali membri B Acceptarea de noi misiuni.................................................................................................................39 0elatiile cu ceilalti membrii B Acceptarea de noi misiuni................................................................................................................49 0elatiile profesionistilor contabili cu clientii...................................................................................................................................5$ 0elaiile profesionitilor contabili cu clienii...................................................................................................................................4 0enuntarea la convin"eri - amenintare la adresa independentei.......................................................................................................64 0iscul de audit6.................................................................................................................................................................................... componentele i relaiile -ntre acestea......................................................................................................................................1 4 0olul or"anismului profesional pentru asi"urarea calitatii profesionale...............................................................................1 4 0olul bilantului functional in dia"nosticul de evaluare..................................................................................................................135 0olul bilantului in dia"nosticul de evaluare...................................................................................................................................135 0olul cen*orilor in cadrul societatii pe actiuni...............................................................................................................................15% 0olul or"anismului profesional pentru adoptarea standardelor........................................................................................................ 5 0olul or"anismului profesional pentru asi"urarea calitii serviciilor profesionale.......................................................................... 5 0olul or"anismului profesional pentru de*voltarea profesionala continu....................................................................................... 9 0olul or"anismului professional pentru de*voltarea profesional continu...................................................................................1 4 0olul profesiei contabile pentru de*voltarea economiei................................................................................................................14% 0olul profesiei contabile pentru de*voltarea economiei..................................................................................................................15 0olul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public...............................................................................................3%! 146 0olul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public.......................................................................................................14 0olul raportului de audit.................................................................................................................................................................. 95 0olul i coninutul c#estionarului de sf2rit de misiune...................................................................................................................96 0olul si continutul notei de sinte*a..................................................................................................................................................95 0olul si continutul scrisorii de afirmare...........................................................................................................................................9% 0olul si importanta dosarului exercitiului........................................................................................................................................+3 0olul si importanta dosarului permanent.........................................................................................................................................+4

S
;arcinile directorilor in cadrul societatilor pe actiuni....................................................................................................................153 semnificatie are interesul "eneral .interesul public/,....................................................................................................................... 3 ;ituatii care conduc la formularea altei opinii decat opinie fara re*erve..........................................................................................94 ;labirea autocontrolului - amenintare la adresa independentei........................................................................................................63 ;tructura dosarului exercitiului........................................................................................................................................................ +5 ;tructura dosarului permanent......................................................................................................................................................... +% sunt caracteristicile esent6>iale ale unei profesii contabile,..............................................................................................................3$ sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile ,.............................................................................................................1 $

T
(e#nica observarii fi*ice .directe/.................................................................................................................................................1$9 (e#nica sonda3ului......................................................................................................................................................................... 1$9

U
<tili*area lucrarilor auditorului intern.............................................................................................................................................99 <tili*area lucrarilor unui alt auditor................................................................................................................................................9+

<tili*area lucrrilor unui expert.....................................................................................................................................................1$$

Biletul nr. 1 Cum se clasific profesioni tii contabili! Erofesionistii contabili se impart in functie de statutul 3uridicG - dependenti! cu statut de an"a3ati> - independenti sau liber-profesionisti contabili! furni*ori ai serviciilor componente ale profesiei contabile. 4in punct de vedere al modului de or"ani*are a activitatii liber-profesionistilor contabili! acestia pot sa-si desfasoare activitateaG individual> - in forme de asociere potrivit le"islatiei fiecarei 3urisdictii. D parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de an"a3ati sau furni*ori de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern! activitati importante pentru o buna "uvernare a intreprinderilor. 2."rezentati platitorii impozitului pe profit si precizand in cadrul fiecarei cate#orii sfera de cuprindere a impozitului. $%T. 1& Contribuabili ;unt obli"ate la plata impo*itului pe profit! conform pre*entului titlu! urmtoarele persoane! denumite -n continuare contribuabiliG a' persoanele 3uridice rom2ne> Norme metodologice b' persoanele 3uridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent -n 0om2nia>Norme metodologice c' persoanele 3uridice strine i persoanele fi*ice nere*idente care desfoar activitate -n 0om2nia -ntr-o asociere cu sau fr personalitate 3uridic> .-n vi"oare de la 1 ian. $1 / d' persoanele 3uridice strine care reali*ea* venituri dinFsau -n le"tur cu proprieti imobiliare situate -n 0om2nia sau din v2n*areaFcesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan 3uridic rom2n> e' persoanele fi*ice re*idente asociate cu persoane 3uridice rom2ne! pentru veniturile reali*ate at2t -n 0om2nia c2t i -n strintate din asocieri fr personalitate 3uridic> -n acest ca*! impo*itul datorat de persoana fi*ic se calculea*! se reine i se vars de ctre persoana 3uridic rom2n. f' persoanele 3uridice cu sediul social -n 0om2nia! -nfiinate potrivit le"islaiei europene. A0(. 14 ;fera de cuprindere a impo*itului 8mpo*itul pe profit se aplic dup cum urmea*G a' -n ca*ul persoanelor 3uridice rom2ne i al persoanelor 3uridice cu sediul social -n 0om2nia! -nfiinate potrivit le"islaiei europene! asupra profitului impo*abil obinut din orice surs! at2t din 0om2nia! c2t i din strintate> b' -n ca*ul persoanelor 3uridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent -n 0om2nia! asupra profitului impo*abil atribuibil sediului permanent> c' -n ca*ul persoanelor 3uridice strine i persoanelor fi*ice nere*idente care desfoar activitate -n 0om2nia -ntr-o asociere cu sau fr personalitate 3uridic! asupra prii din profitul impo*abil al asocierii care se atribuie fiecrei persoane> .-n vi"oare de la 1 ian. $1 / d' -n ca*ul persoanelor 3uridice strine care reali*ea* venituri dinFsau -n le"tur cu proprieti imobiliare situate -n 0om2nia sau din v2n*areaFcesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan 3uridic rom2n! asupra profitului impo*abil aferent acestor venituri> e' -n ca*ul persoanelor fi*ice re*idente asociate cu persoane 3uridice rom2ne care reali*ea* venituri at2t -n 0om2nia! c2t i -n strintate! din asocieri fr personalitate 3uridic! asupra prii din profitul impo*abil al asocierii atribuibile persoanei fi*ice re*idente.

Biletul nr.2 Ce (ntele#eti prin audit (n #eneral) dar prin audit financiar) dar prin audit statutar! Erin audit* (n #eneral! se -nele"e examinarea profesional a unei informaii -n vederea exprimrii unei opinii responsabile i independente prin raportarea la un criteriu .standard! norm/ de calitate. Drice anali*! orice control! orice verificare i orice studiu asupra unei seciuni sau a unei pri din contabilitate sau din situaiile financiare ale unei entiti poate fi calificat ca +audit financiarH. D misiune de audit financiar poate fi prealabil unei misiuni de audit operaional sau unei misiuni de audit de "estiune. 4in cele pre*entate re*ult c sinta"ma Iaudit financiarH este mult mai cuprin*toare dec2t cea de Iaudit statutarH. Erin audit statutar se -nele"e examinarea efectuat de un profesionist contabil competent i independent asupra situaiilor financiare ale unei entiti -n vederea exprimrii unei opinii motivate asupra ima"inii fidele! clare i complete a po*iiei i situaiei financiare precum i a re*ultatelor .performanelor/ obinute de acesta. Altfel spus! auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examinea* i certific -n totalitatea lor situaiile financiare! potrivit normelor de audit! inclusiv activiti i operaii specifice intreprinderii auditate! -n virtutea unor dispo*iii le"ale .le"ea contabilitii! le"ea societilor comerciale! le"ea pieelor de capital etc./! ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii .acionari! asociai/. ."recizati (n ce conditii datoreaz or#anizatiile non , profit impozit pe profit si cum se determine acesta. Dr"ani*aiile nonprofit! or"ani*aiile sindicale i or"ani*aiile patronale sunt scutite de la plata impo*itului pe profit pentru veniturile din activiti economice reali*ate p2n la nivelul ec#ivalentului -n lei a 15.$$$ euro! -ntr-un an fiscal! dar nu mai mult de 1$J din veniturile totale scutite de la plata impo*itului pe profit. 4eci! limita veniturilor scutite !din activiti economice! este minimul dintre G 15.$$$ euro i 1$J din celelalte venituri scutite de la plata impo*itului pe profit Biletui nr.& 1.Care sunt a teptrile publicului de la un audit statutar! Drice definiie a auditului statutar trebuie s in cont de nevoile i ateptrile
1.

utili*atorilor! -n msura -n care acestea sunt re*onabile! precum i de capacitatea auditorului statutar de a rspunde la aceste nevoi i ateptri. Eublicul se ateapt ca auditorul statutar s 3oace un rol -n prote3area intereselor sale! prin oferirea unei resi"urri referitoare laG acurateea declaraiilor financiare> continuitatea exploatrii i solvabilitatea firmei> existena unor fraude> respectarea de ctre firm a obli"aiilor sale le"ale> comportamentul responsabil al firmei fa de problemele le"ate de mediu i probleme sociale.

10

1.

"rezentati cum se determine impozitui pe profit in cazul contribuabililor care realizeaza pe lan#a venituri din comercializarea produselor alimentare prin intermediul unui

ma#azin s-i venituri din activitatea unui bar de noapte. 4eterminarea impo*itului pe profit aferent activitii de bar de noapte .art.1+'@/ Eentru activitatea de bar de noapte impo*itul pe profit este suma maxim dintreG , 1./ x "rofitul impozabil din aceasta activitate sau 0/ x Total venituri din aceasta activitate .

$stfel* vom calcula impozitul pe profit (n ambele moduri* urm1nd s decidem ulterior care este suma de plat. Biletul nr.2 1.Ce este auditul intern! Auditul intern repre*int acea component a auditului financiar care const -n examinarea profesional efecutat de un profesionist contabil competent i independent -n vederea exprimrii unei opinii motivate -n le"atur cu validitatea i corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii .entitii/. Auditul intern repre*int un compartiment de control din cadrul entitii care efectuea* verificri pentru aceasta> face parte din controlul intern al entitii i are ca obiective de ba* verificarea eficacitii sistemelor contabile i de control intern. Auditul intern la o entitate se poate reali*a prin compartimente distincte ale acesteia i! -n acest ca*! auditorul intern face parte din structurile funcionale ale entitii economice sau sociale> auditul intern se poate reali*a i pe ba*e contractuale cu o firm de audit alta dec2t cea care efectuea* auditul asupra situaiilor financiare ale acestei entiti. .Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor si a elementelor similare c3eltuielilor (n vederea determinrii impozitului pe profit. 4a5i unele exemple (n urma crora pot rezulta elemente similare veniturilor i c3eltuielilor. pct. 1 din 7ormele la 'odul @iscal .KL 44F $$4/ G :xemple de elemente similare veniturilorG - diferentele favorabile de curs valutar! re*ultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta! inre"istrate in evidenta contabila in re*ultatul reportat! ca urmare a retratarii sau transpunerii> - re*ervele din reevaluarea mi3loacelor fixe! potrivit prevederilor art. alin. .5/ si alin. .5.1/ din 'odul fiscal> - casti"urile le"ate de van*area sau anularea titlurilor de participare proprii dobanditeFrascumparate. :xemple de elemente similare c#eltuielilorG - diferentele nefavorabile de curs valutar! re*ultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta! inre"istrate in evidenta contabila in re*ultatul reportat! ca urmare a retratarii sau transpunerii> - c#eltuiala cu valoarea neamorti*ata a c#eltuielilor de cercetare si de*voltare si a mi3loacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost inre"istrata in re*ultatul reportat. 8n acest ca*! c#eltuiala este deductibila fiscal pe perioada ramasa de amorti*at a acestor imobili*ari! respectiv durata initiala stabilita conform le"ii! mai putin perioada pentru care s-a calculat amorti*area. 8n mod similar se va proceda si in ca*ul obiectelor de inventar! baracamentelor si amena3arilor provi*orii trecute in re*ultatul reportat cu oca*ia retratarii situatiilor financiare anuale>
11

- diferentele nefavorabile dintre pretul de van*are al titlurilor de participare proprii si valoarea lor de dobandireFrascumparare! inre"istrate la data van*arii titlurilor respective. )eniturile si c#eltuielile "enerate de evaluarea ulterioara si executarea instrumentelor financiare derivate! inre"istrate potrivit re"lementarilor contabile! sunt luate in calcul la stabilirea profitului impo*abil.M Biletul nr.0 1. Care sunt deosebirile fundamentale (ntre auditul intern si auditul statutar! 4eosebirile intre auditul intern si auditul statutar: 6tatutul auditorului Auditorul statutar este un furni*or liber de servicii pe piata! pe cand auditorul intern face parte din structura intreprinderii. Beneficiarul auditului. Auditorul statutar lucrea*a in folosul utili*atorilor situatiilor financiare pe cand auditorul intern lucrea*a in beneficial responsabililor structuri interne ale intreprinderii. 7biectivele auditului. Auditul intern are ca obiectiv existenta! adaptabilitatea si modul de aplicare a procedurilor deci a sistemulul de control intern al intreprinderii pe cand auditul statutar are ca obiectiv exprimarea unei opinii cu privire la ima"inea fidela a po*itiei performantei si situatiei financiare . 4eci controlul intern este pentru auditul intern un scop iar pentru auditul statutar un mi3loc. 4omeniul de aplicare. Auditul statutar cuprinde toate functiile intreprinderii in masura in care activitatile contribuie la elaborarea situatiilor financiare. Auditul intern are o aria mult mai vasta! el cuprinde nu doar toate functiile intreprinderii dar in inte"ralitatea acestora! "ozitia fata de frauda. Auditorul statutar retine o frauda doar in masura in care aceasta are un impact asupra situatiilor financiare in afara altor obli"atii le"ale ale auditorului cum ar fi obli"atia de divul"are pa cand auditorul intern desi nu are ca obiectiv descoperirea de fraude este mult mai in masura sa contribuie 8a prevenirea si descoperirea fraudelor suspectand si adancind controlul asupra oricarei nerespectari a procedurilor de control intern. Independenta 8ndependenta este diferita! auditorul statutar are independenta absoluta fata de intreprindere! auditorul intern are independenta restrictiva adica este independent fata de orice structura a intreprinderii auditata nu si fata de conducere. "eriodicitatea auditurilor Auditorul statutar vine temporar in intreprindere si de fiecare data are aceiasi interlocutori! auditorul intern este permanent in intreprindere i temporar din punct de vedere al interlocutorilor! potrivit planului de audit intern. 8etodolo#ie Auditul statutar se exercita pa ba*a unei metodolo"ii unice si unitare stabilita de 8AA;& 'onsiliul pentru ;tandarde 8nternationale de Audit si Auditare> pe cand auditul intern desi se exercita pe ba*a unei metodolo"ii stabilite de 8A8 - 8nstitutul 8nternational al Auditonilor 8nterni. 8n aplicare ea este adaptata la specificul si cultura intreprinderii. 4ati & exemple de c3eltuieli nedeductibile* indiferent de contextul (n care se efectueaza. C3eltuieli nedeductibile sunt: - c#eltuielile cu impo*itul pe profit> - c#eltuieli cu amen*ile datorate autoritilor rom2ne> - c#eltuieli aferente veniturilor neimpo*abile.
12

Biletul nr.. 1.In ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitatea! =e"atura stransa intre cunoasterea contabilitatii ! fiscalitatii ! conturilor reale ale clientilor ! calcularea impo*itelor si returnarile de taxe si impo*ite a facut din profesia contabila un centru natural de experti*a. Erofesia contabila este in pre*ent principalul furni*or de servicii fiscalitatii. 4e*voltarea le"islatiei fiscale a influentat de*voltarea profesiei contabile. Activitatea fiscala ! ca parte componenta a profesiei contabile! acopera o arie lar"a de serviciiG -conformarea la re"ulile fiscale! -planificarea si consultanta fiscala! -repre*entarea in fata instantelor 3uridice - servicii le"ate de impo*itarea corporatiilor. Dbiectivul unui profesionist contabil este de a a3uta clientii sa se conforme*e eficient la cerintele de raportare si sa isi minimi*e*e impo*itele viitoare printr-o planificare corespun*atoare 2.4ati & exemple de c3eltuieli cu deductibilitate limitata. '#eltuieli cu deductibilitate limitataG a/c#eltuielile de protocol -n limita unei cote de J aplicat asupra diferenei re*ultate dintre totalul veniturilor impo*abile i totalul c#eltuielilor aferente veniturilor impo*abile! altele dec2t c#eltuielile de protocol i c#eltuielile cu impo*itul pe profit> b' suma c#eltuielilor cu indemni*aia de deplasare acordat salariailor pentru deplasri -n 0om2nia i -n strintate! -n limita a de !5 ori nivelul le"al stabilit pentru instituiile publice> c' c#eltuielile sociale! -n limita unei cote de p2n la J! aplicat asupra valorii c#eltuielilor cu salariile personalului! potrivit =e"ii nr. 53F $$3 - 'odul muncii! cu modificrile i completrile ulterioare. 8ntr sub incidena acestei limite! cu prioritate! a3utoarele pentru natere! a3utoarele pentru -nmorm2ntare! a3utoarele pentru boli "rave sau incurabile i prote*ele! precum i c#eltuielile pentru funcionarea corespun*toare a unor activiti ori uniti aflate -n administrarea contribuabililorG "rdinie! cree! servicii de sntate acordate -n ca*ul bolilor profesionale i al accidentelor de munc p2n la internarea -ntr-o unitate sanitar! mu*ee! biblioteci! cantine! ba*e sportive! cluburi! cmine de nefamiliti! pentru colile pe care le au sub patrona3! precum i alte c#eltuieli efectuate -n ba*a contractului colectiv de munc. ?n cadrul acestei limite! pot fi deduse i c#eltuielile repre*ent2ndG tic#ete de cre acordate de an"a3ator -n conformitate cu le"islaia -n vi"oare! cadouri -n bani sau -n natur oferite copiilor minori i salariailor! cadouri -n bani sau -n natur acordate salariatelor! costul prestaiilor pentru tratament i odi#n! inclusiv transportul pentru salariaii proprii i pentru membrii de familie ai acestora! a3utoare pentru salariaii care au suferit pierderi -n "ospodrie i contribuia la fondurile de intervenie ale asociaiei profesionale a minerilor! a3utorarea copiilor din coli i centre de plasament> Biletul nr.9 1.Cum explicati necesitatea re#lementarii profesiei contabile! 8n timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obli"atia de a servi interesului public! or"anismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se re"asesc in cele 3 obiective fundamentale ale or"anismelor profesionale! si anumeG - :ducatiaG asi"urarea unei de*voltari profesionale continue a membrilor lor> - :ticaG comportamentul deontolo"ic al membrilor lor> - 'alitateaG certificarea serviciilor oferite de membrii lor. Eentru a sustine aceste obiective or"anismele profesionale trebuie sa sustina si sa promove*e practicile profesionale la nivel inalt!inclusiv prin intermediul re"lementarii! membrilor lor. 7ecesitatea re"lementarii si natura acestei re"lementari depind deG a/ profesia insasi! capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si societatii> b/ conditiile de piata in care activea*a profesia>
13

c/ calitatea serviciilor furni*ate de membrii sai> re"lementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata! ceea ce implicaG - adoptarea de standard profesionale! te#nice> - adoptarea de re"uli etice> - nevoia de repre*entare a utili*atorilor necontractanti ai serviciilor contabile! precum investitorii! creditorii etc. 2. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a fi deductible c3eltuielile cu serviciile de mana#ement* consultanta* asistenta sau alte prestari de servicii. Eentru a deduce c#eltuielile cu serviciile de mana"ement! consultan! asisten sau alte prestri de servicii trebuie s se -ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiiiG - serviciile trebuie s fie efectiv prestate! s fie executate -n ba*a unui contract -nc#eiat -ntre pri sau -n ba*a oricrei forme contractuale prev*ute de le"e> 3ustificarea prestrii efective a serviciilor se efectuea* prinG situaii de lucrri! procese-verbale de recepie! rapoarte de lucru! studii de fe*abilitate! de pia sau orice alte materiale corespun*toare> - contribuabilul trebuie s dovedeasc necesitatea efecturii c#eltuielilor prin specificul activitilor desfurate. 7u intr sub incidena condiiei privitoare la -nc#eierea contractelor de prestri de servicii! prev*ut la art. 1 alin. .4/ lit. m/ din 'odul fiscal! serviciile cu caracter oca*ional prestate de persoane fi*ice autori*ate i de persoane 3uridice! cum suntG cele de -ntreinere i reparare a activelor! serviciile potale! serviciile de comunicaii i de multiplicare! parcare! transport i altele asemenea. Eentru servicii de mana"ement! consultan i asisten te#nic prestate de nere*idenii afiliai contribuabilului! la anali*a tran*aciilor pentru determinarea deductibilitii c#eltuielilor trebuie s se aib -n vedere i principiile din comentariul la articolul 9 privind impunerea -ntreprinderilor asociate din 'onvenia-model cu privire la impo*itele pe venit i impo*itele pe capital. Anali*a trebuie s aib -n vedereG .i/ prile implicate> .ii/ natura serviciilor prestate> .iii/ elementele de recunoatere a c#eltuielilor i veniturilor pe ba*a documentelor 3ustificative care s ateste prestarea acestor servicii Biletul nr.8 1.%olul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. Erofesia contabila se distin"e fata de celelalte profesii! printre altele! prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public! fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindereG actionari! salariati! furni*ori! banci! bu"et! etc. '#iar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare asituatiilor financiare! informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utili*ate de cei care formea*a publicul . 2."rezentati re#imul fiscal in cazul c3eltuielilor cu sponsorizarea. '#eltuielile de sponsori*are iFsau mecenat i c#eltuielile privind bursele private! acordate potrivit le"ii> contribuabilii care efectuea* sponsori*ri iFsau acte de mecenat! potrivit prevederilor =e"ii nr. 3 F1994 privind sponsori*area! cu modificrile ulterioare! i ale =e"ii bibliotecilor nr. 334F $$ ! republicat! cu modificrile i completrile ulterioare! precum i cei care acord burse private! potrivit le"ii! scad din impo*itul pe profit datorat sumele aferente -n limita minim preci*at mai 3osG 1. 3 la mie din cifra de afaceri> 2. $J din impo*itul pe profit datorat. ?n limitele respective se -ncadrea* i c#eltuielile de sponsori*are a bibliotecilor de drept public! -n scopul construciei de localuri! al dotrilor! ac#i*iiilor de te#nolo"ie a informaiei i de
14

documente specifice! finanrii pro"ramelor de formare continu a bibliotecarilor! sc#imburilor de specialiti! a burselor de speciali*are! a participrii la con"rese internaionale> Biletul nr.: 1. %olul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. &ilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vi*ita a unei intreprinderi! iar profesionistul contabil este arti*anul acesteia. 8ntreprinderile mici si mi3locii repre*inta peste +$J din economia europeana. 4e*voltarea lor depinde de costul capitalului acestora! iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare! adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Eofesionistii contabili sunt implicate in toate domeniile vietii economice si socialeG ei lucrea*a in firme mari! mi3locii si mici sau ca practicieni individuali! in intreprinderi comerciale! industrial! fianciare! in or"ani*atii non-profit! in entitati din sectorul public! in institutii! in educatie etc. @iind implicate in atatea structure ei asista "uvernele in atin"erea obiectivelor lor economice si sociale! contribuie la performantele pietelor fianciare etc. 2. "rezentati re#imul fiscal al c3eltuielilor cu dobanzile. '#eltuielile cu doban*ile sunt inte"ral deductibile in ca*ul in care "radul de indatorare a capitalului este mai mic sau e"al cu trei. Lradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu! ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impo*itul pe profit. Erin capital imprumutat se intele"e totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an! potrivit clau*elor contractuale. 8n ca*ul imprumuturilor obtinute de la alte entitati! cu exceptia celor preva*ute in para"raful anterior! doban*ile deductibile sunt limitate laG a/ nivelul ratei doban*ii de referinta a &ancii 7ationale a 0omaniei! corespun*atoare ultimei luni din tri-mestru! pentru imprumuturile in lei> b/ nivelul ratei doban*ii anuale prin procentul de la momentul respectiv! pentru imprumuturile in valuta. 7ivelul ratei doban*ii pentru imprumuturile in valuta se actuali*ea*a prin #otarare a "uvernului. =imita preva*uta la para"raful anterior se aplica separat pentru fiecare imprumut. Aceasta limita nu se aplica societatilor comerciale bancare! persoanelor 3uridice romane! sucursalelor bancilor straine care isi desfasoara activitatea in 0omania! societatilor de leasin" pentru operatiunile de leasin"! societatilor de credit ipotecar! institutiilor de credit! precum si institutiilor financiare nebancare. 8n ca*ul unei persoane 3uridice straine care isi desfasoara activita-tea printr-un sediu permanent in 0omania! prevederile pre*entului articol se aplica prin luarea in considerare a capitalului propriu. Biletul nr. 10 1.4espre 6tandardele Internationale de $udit. ;tandardele 8nternationale de Audit .8;A/ sunt utili*ate la auditarea situatiilor financiare. 8;A se utili*ea*a! de asemenea! adaptate conform necesitatilor! pentru auditarea altor informatii si pentru servicii conexe. 8;A contin principiile de ba*a si procedurile esentiale .identificate dupa fontul literei cu care sunt tiparite! si anume! caractere aldine/! precum si recomandarile aferente sub forma materialelor explicative si a altor materiale. Erincipiile de ba*a si procedurile esentiale trebuie sa fie interpretate -n contextul materialelor explicative! si al altor materiale care ofera -ndrumari privind modul de aplicare. Eentru -ntele"erea si aplicarea principiilor de ba*a si a procedurilor esentiale! precum si a recomandarilor aferente trebuie sa se ia -n considerare -ntre"ul text al 8;A! inclu*2ndu-se si materialele explicative si celelalte materiale continute -n 8;A! si nu doar textul tiparit cu caracter aldin. ?n situatii exceptionale! un auditor financiar poate considera necesara abaterea de la 8;A! cu scopul de a reali*a mai eficient obiectivul unui audit financiar. '2nd apar astfel de situatii!
15

auditorul financiar trebuie sa fie pre"atit sa 3ustifice aceasta abatere. 8;A trebuie sa se aplice doar aspectelor semnificative 2.Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de un mi;ioc fix pentru a fi deductible amortizarea fiscal. Ci3locul fix amorti*abil este orice imobili*are corporal care -ndeplinete cumulativ urmtoarele condiiiG a' este deinut i utili*at -n producia! livrarea de bunuri sau -n prestarea de servicii! pentru a fi -nc#iriat terilor sau -n scopuri administrative> b' are o valoare fiscal mai mare dec2t limita stabilit prin #otr2re a Luvernului! la data intrrii -n patrimoniul contribuabilului> c' are o durat normal de utili*are mai mare de un an. Eentru imobili*rile corporale care sunt folosite -n loturi! seturi sau care formea* un sin"ur corp! lot sau set! la determinarea amorti*rii se are -n vedere valoarea -ntre"ului corp! lot sau set. Eentru componentele care intr -n structura unui activ corporal! a cror durat normal de utili*are difer de cea a activului re*ultat! amorti*area se determin pentru fiecare component -n parte. ;unt! de asemenea! considerate mi3loace fixe amorti*abileG a' investiiile efectuate la mi3loacele fixe care fac obiectul unor contracte de -nc#iriere! concesiune! locaie de "estiune sau altele asemenea> b' mi3loacele fixe puse -n funciune parial! pentru care nu s-au -ntocmit formele de -nre"istrare ca imobili*are corporal> acestea se cuprind -n "rupele -n care urmea* a se -nre"istra! la valoarea re*ultat prin -nsumarea c#eltuielilor efective oca*ionate de reali*area lor> c' investiiile efectuate pentru descopert -n vederea valorificrii de substane minerale utile! precum i pentru lucrrile de desc#idere i pre"tire a extraciei -n subteran i la suprafa> d' investiiile efectuate la mi3loacele fixe existente! sub forma c#eltuielilor ulterioare reali*ate -n scopul -mbuntirii parametrilor te#nici iniiali i care conduc la obinerea de beneficii economice viitoare! prin ma3orarea valorii mi3locului fix> e' investiiile efectuate din surse proprii! concreti*ate -n bunuri noi! de natura celor aparin2nd domeniului public! precum i -n de*voltri i moderni*ri ale bunurilor aflate -n proprietate public> f' amena3rile de terenuri. Biletul nr. 11 1. $specte conceptuale privind etica. :tica isi are ori"inea in cuvantul Iet#osH din limba "reacaG aceasta poate insemna atat caracterul unui individ! cat si cultura unei comunitati. :tica se ocupa cu studiul teoretic al valorilor si conditiilor umane din perspective principiilor morale si a rolului acestora in viata sociala. :tica! in sens restrans! repre*inta totalitatea normelor de conduita morala! iar in sens si mai restrans repre*inta un ansamblu de principii si re"uli ale membrilor unei profesii liberale. 2. Ce reprezint valoarea fiscal a unui mi;ioc fix. <n cazul (n care se vinde la un pret mai mic dec1t valoarea rdmas neamortizat fiscal* aceasta este deductibil la determinarea impozitului pe profit! Valoarea fiscal a unui mijloc fix reprezint valoarea fiscal de intrare a mijloacului fix, diminuat cu amortizarea fiscal a acestuia. Eotrivit art. 4 alin. .15/ din =e"ea nr.5%1F $$3 privind 'odul fiscal! cu modificrile si completrile ulterioare Ic2ti"urile sau pierderile re*ultate din v2n*area ori scoaterea din funciune a mi3loacelor fixe se calculea* pe ba*a valorii fiscale a acestora! care repre*int valoarea fiscal de intrare a mi3loacelor fixe! diminuat cu amorti*area fiscalH. )aloarea fiscal ramas neamorti*at repre*int! in conformitate cu prevederile pct. %15 din K.L. nr. 44F $$4 privind 7ormele de aplicare a 'odului fiscal! cu modificrile si completrile ulterioare! diferena dintre valoarea de intrare fiscala i valoarea amorti*arii fiscale.
16

Eunctul 3 alin. .4/ din 4eci*ia nr. F $$4 privind aplicarea unitar a unor prevederi referitoare la impo*itul pe profit! conveniile de evitare a dublei impuneri! acci*e i taxa pe valoarea adu"at! preci*ea* G I?n aplicarea prevederilor art. 4 alin. .15/ din =e"ea nr. 5%1F $$3! c#eltuielile -nre"istrate ca urmare a casrii sau cedrii unui mi3loc fix amorti*abil sau terenurilor! calculate ca diferen -ntre valoarea fiscal de intrare a acestora i amorti*area fiscal! dup ca*! sunt c#eltuieli efectuate -n scopul reali*rii de venituri impo*abile.H Alin. .1/ al art. 19 din =e"ea nr. 5%1F $$3 privind 'odul fiscal! cu modificrile i completrile ulterioare! prevede G I.1/ Erofitul impo*abil se calculea* ca diferen -ntre veniturile reali*ate din orice surs i c#eltuielile efectuate -n scopul reali*rii de venituri! dintr-un an fiscal! din care se scad veniturile neimpo*abile i la care se adau" c#eltuielile nedeductibile. =a stabilirea profitului impo*abil se iau -n calcul i alte elemente similare veniturilor i c#eltuielilor potrivit normelor de aplicare.H Erin urmare av2nd in vedere prevederile le"ale invocate mai sus! valoarea rmas neamorti*at .calculat ca diferen -ntre valoarea fiscal de intrare i amorti*area fiscal/ a unui mi3loc fix care face obiectul unei v2n*ri este c3eltuial in scopul realizrii de venituri* iar impo*itul pe profit se calculea* dupa re"ula "eneral stipulat la art. 19 alin. .1/ din 'odul fiscal. BiletuI nr.12 1=ecesitatea unui cod etic al profesiei contabile. 'onform directivelor europene privind serviciile! un cod de etica trebuie sa includ! in functie de specificul fiecarei profesiuni! atat modalitatile de comunicare comerciale referitoare la profesiile re"lementate! cat si re"ulile referitoare la conditiile de exercitare a activitatilor profesionistilor ca re"uli doentolo"ice vi*and sa "arante*e in mod deosebit independenta! impartialitatea si secretul profesional. "rofesia contabila se distin#e de alte profesii prin insumarea unei responsabilitati fata de interesul public! profesionistii contabili din intrea"a lume trebuie sa furni*e*e servicii de inalta calitate in interes public si pentru aceasta trebuie sa respecte unele principii si re"uli de comportament profesional menite sa dea serviciilor respective autoritatea necesara si sa previna patrunderea catre utili*atori a unor informatii financiar-contabile care pot influenta ne"ativ deci*iile acestora. ;tabilirea de principii si re"uli etice si monitori*area insusirii si respectarii acestora de catre toti profesionistii contabili constituie una din atributiile de ba*a ale or"anismului profesional. Eentru aceasta! or"anismul profesional trebuie sa aiba capacitatea si resursele necesare pentru instruirea unui sistem de investi"are si de sanctiuni pentru ca*urile de nerespectare a standardelor profesionale si etice. 2 Care este re#imul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit al autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere sau administrare! Eotrivit prevederilor =e"ii nr. 5%1F $$3 privind 'odul fiscal! cu modificarile si completarile ulterioare! in vederea stabilirii ba*ei impo*abile! (itlului 88! art. 1! c#eltuielile efectuate de o societate se impart in trei "rupeG 8. '#eltuieli deductibile 88. '#eltuieli cu deductibilitate limitata 888. '#eltuieli nedeductibile 8n "rupa c#eltuielilor cu deductubilitatea limitata se incadrea*a siG m/ c#eltuielile de functionare! intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de an"a3atii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei 3uridice! deductibile limitat la cel mult un sin"ur autoturism aferent fiecarei persoane fi*ice cu astfel de atributii. Eentru a fi deductibile fiscal! c#eltuielile cu parcul de autoturisme trebuie 3ustificate cu documente le"ale.
17

Biletul nr.1& 1. Codul etic I>$C) rol* structur. 'odul etic al profesionistilor contabil are un dublu rolG - da autoritate serviciilor furni*ate de profesionistii contabili> beneficiarii serviciilor furni*ate de profesionistii contabili sunt asi"urati ca aceste servicii sunt reali*ate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor> - prote3ea*a profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene ne"ative din economie! precum spalare de bani! finantari de terorism! fraude de tot felul! coruptie etc. 'odul etic este structurat in trei parti si de sectiuniG "artea $ B destinat tuturor profesionistilor contabili! indiferent de statutG liberprofesionisti sau an"a3ati- contine 6 sectiuni ;ectiunea 1$$- 8ntroducere si principii fundamentale ;ectiunea 11$ B 8nte"ritatea ;ectiunea 1 $ B Dbiectivitatea ;ectiunea 13$ B 'ompetenta profesionala si prudenta ;ectiunea 14$ - 'onfidentialitatea ;ectiunea 15$ B 'omportamentul profesional "artea B ? destinat profesiionistilor contabili independenti B 1$sectiuni ;ectiunea $$ B 8ntroducere ;ectiunea 1$ B Acceptarea unui client ;ectiunea $ -'onflicte de interes ;ectiunea 3$ B Dpinii suplimentare ;ectiunea 4$ B Dnorarii si alte tipuri de remuneratii ;ectiunea 5$ B CarNetin"ul serviciilor profesionale ;ectiunea 6$ - 'adouri si ospitalitate ;ectiunea +$ B Dbiectivitate- toate serviciile ;ectiunea 9$ B 8ndependenta in misiuni de audit si certificare "artea C B destinata profesionistilor contabili na"a3ati B 6 sectiuni ;ectiunea 3$$ B 8ntroducere ;ectiunea 31$ B'onflicte potentiale ;ectiunea 3 $ B 8ntocmirea si raportarea informatiilor O ;ectiunea 33$ B =uarea de masuri in cunostinta de cau*a ;ectiunea 34$ - 8nterese financiare ;ectiunea 35$ B ;timulente. Acceptarea si emiterea de oferte 2 "rezentati re#imul deductibilitatii (n cazul provizioanelor. Codul fiscal: ART. !rovizioane "i rezerve @1' 'ontribuabilul are dreptul la deducerea re*ervelor i provi*ioanelor! numai -n conformitate cu pre*entul articol! astfelG b' provi*ioanele pentru "aranii de bun execuie acordate clienilor> Norme metodologice c' provi*ioanele constituite -n limita unui procent de $J -ncep2nd cu data de 1 ianuarie $$4! 5J -ncep2nd cu data de 1 ianuarie $$5! 3$J -ncep2nd cu data de 1 ianuarie $$6! din valoarea creanelor asupra clienilor! -nre"istrate de ctre contribuabili! altele dec2t cele prev*ute la lit. d/! f/! "/ i i/! care -ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiiiG 1. sunt -nre"istrate dup data de 1 ianuarie $$4> . sunt ne-ncasate -ntr-o perioad ce depete %$ de *ile de la data scadenei> 3. nu sunt "arantate de alt persoan> 4. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului>
18

5. au fost incluse -n veniturile impo*abile ale contribuabilului> Norme metodologice d' provi*ioanele specifice! constituite potrivit le"ilor de or"ani*are i funcionare! de ctre instituiile de credit! instituiile financiare nebancare -nscrise -n 0e"istrul "eneral inut de &anca 7aional a 0om2niei! precum i provi*ioanele specifice constituite de alte persoane 3uridice similare> i' provi*ioanele de risc pentru operaiunile pe pieele financiare! constituite potrivit re"lementrilor 'omisiei 7aionale a )alorilor Cobiliare> ;' provi*ioanele constituite -n limita unei procent de 1$$J din valoarea creanelor asupra clienilor! -nre"istrate de ctre contribuabili! altele dec2t cele prev*ute la lit. d/! f/! "/ i i/! care -ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiiiG 1. sunt -nre"istrate dup data de 1 ianuarie $$%> . creana este deinut la o persoan 3uridic asupra creia este declarat procedura de desc#idere a falimentului! pe ba*a #otr2rii 3udectoreti prin care se atest aceast situaie> 3. nu sunt "arantate de alt persoan> 4. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului> 5. au fost incluse -n veniturile impo*abile ale contribuabilului. A' provi*ioanele pentru -nc#iderea i urmrirea post-nc#idere a depo*itelor de deeuri! constituite de contribuabilii care desfoar activiti de depo*itare a deeurilor! potrivit le"ii! -n limita sumei stabilite prin proiectul pentru -nc#iderea i urmrirea post-nc#idere a depo*itului! corespun*toare cotei-pri din tarifele de depo*itare percepute> l' provi*ioanele constituite de companiile aeriene din 0om2nia pentru acoperirea c#eltuielilor de -ntreinere i reparare a parcului de aeronave i a componentelor aferente! potrivit pro"ramelor de -ntreinere a aeronavelor! aprobate corespun*tor de ctre Autoritatea Aeronautic 'ivil 0om2n. i' provi*ioanele de risc pentru operaiunile pe pieele financiare! constituite potrivit re"lementrilor 'omisiei 7aionale a )alorilor Cobiliare> ;' provi*ioanele constituite -n limita unei procent de 1$$J din valoarea creanelor asupra clienilor! -nre"istrate de ctre contribuabili! altele dec2t cele prev*ute la lit. d/! f/! "/ i i/! care -ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiiiG 1. sunt -nre"istrate dup data de 1 ianuarie $$%> . creana este deinut la o persoan 3uridic asupra creia este declarat procedura de desc#idere a falimentului! pe ba*a #otr2rii 3udectoreti prin care se atest aceast situaie> 3. nu sunt "arantate de alt persoan> 4. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului> 5. au fost incluse -n veniturile impo*abile ale contribuabilului. A' provi*ioanele pentru -nc#iderea i urmrirea post-nc#idere a depo*itelor de deeuri! constituite de contribuabilii care desfoar activiti de depo*itare a deeurilor! potrivit le"ii! -n limita sumei stabilite prin proiectul pentru -nc#iderea i urmrirea post-nc#idere a depo*itului! corespun*toare cotei-pri din tarifele de depo*itare percepute> l' provi*ioanele constituite de companiile aeriene din 0om2nia pentru acoperirea c#eltuielilor de -ntreinere i reparare a parcului de aeronave i a componentelor aferente! potrivit pro"ramelor de -ntreinere a aeronavelor! aprobate corespun*tor de ctre Autoritatea Aeronautic 'ivil 0om2n. @9' ?n -nelesul pre*entului articol! prin constituirea unui provi*ion sau a unei re*erve se -nele"e i ma3orarea unui provi*ion sau a unei re*erve. @8' Erovi*ioanele constituite pentru creanele asupra clienilor! -nre"istrate de ctre contribuabili -nainte de 1 ianuarie $$4! sunt deductibile -n limitele prev*ute la alin. .1/ lit. c/! -n situaia -n care creanele respective -ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiiiG a' nu sunt "arantate de alt persoan> b' sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului>
19

c' au fost incluse -n veniturile impo*abile ale contribuabilului> d' creana este deinut asupra unei persoane 3uridice pentru care a fost desc#is procedura falimentului! pe ba*a #otr2rii 3udectoreti prin care se atest aceast situaie> e' nu au mai fost constituite provi*ioane deductibile fiscal pentru creana respectiv. BiletuI nr. 12 1. 4espre inte#ritate. Concept: 8nte"ritatea presupune ca profesionistul contabil trebuie s fie drept si onest -n toate relatiile profesionale si de afaceri si sa nu asocie*e la declaratii false sau care ar putea induce in eroare consumatorii. Comentarii: <n profesionist contabil nu trebuie sa se asocie*e la rapoartele! evidentele! comunicatele sau alte informatii cand aprecia*a ca acesteaG - contin o declaratie in mod semnificativ falsa sau care induce in eroare - contin declaratii sau informatii eronate> - omit sau ascund informatii! atunci cand aceste omisiuni induc in eroare 2. "rezentati care este re#imul pierderilor fiscale (n cazul impozitului pe profit.Eierderea anual! stabilit prin declaraia de impo*it pe profit! se recuperea* din profiturile impo*abile obinute -n urmtorii 5 ani consecutivi .% ani incepand cu $1 $1 $$9/. 0ecuperarea pierderilor se va efectua -n ordinea -nre"istrrii acestora! la fiecare termen de plat a impo*itului pe profit! potrivit prevederilor le"ale -n vi"oare din anul -nre"istrrii acestora. Eierderea fiscal -nre"istrat de contribuabilii care -i -ncetea* existena prin divi*are sau fu*iune nu se recuperea* de ctre contribuabilii nou--nfiinai sau de ctre cei care preiau patrimoniul societii absorbite! dup ca*. ?n ca*ul persoanelor 3uridice strine! pierderea se recupera* lu2ndu-se -n considerare numai veniturile i c#eltuielile atribuibile sediului permanent -n 0om2nia. 'ontribuabilii care au fost pltitori de impo*it pe venit i care anterior au reali*at pierdere fiscal intr sub incidena re"ulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impo*itare a profitului. Aceast pierdere se recuperea* pe perioada cuprins -ntre data -nre"istrrii pierderii fiscale i limita celor 5 ani. Biletul nr. 10 1. 4espre obiectivitate. Concept. Dbiectivitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial! fara idei preconcepute! sa nu se "aseasca in situatii de conflict de interese sau de incompabilitatea si in nici o alta situatie care ar putea detemina un terti bine informat! dar si bine intentionat sa ii puna la indoiala cinstea si corectitudinea. Dbli"atia de a nu-si compromite profesia din cau*a unor erori! conflicte de interese sau din cau*a influentei nedorite a altor persoane. @actori - sunt expusi unor situatii in care asupra lor se pot exercita presiuni care le pot diminua obiectivitatea - imposibilitatea definirii a tuturor situatiilor in care ar exista eceste posibile presiuni si trebuie sa domine un caracter re*onabil - evitarea relatiei care permit ca idei preconcepute! partinirea ori influentele altora sa incalce obiectivitatea - (rebuie sa se asi"ure ca personalul an"a3at si-a insusit principiul obiectivitatii 7u trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri su invitatii care pot avea influenta importanta si daunatoare asupra rationamentului lor professional 2. Ce reprezinta din punctul de vedere al impozitului pe profit creditul fiscal extern! 'ontribuabilii persoane fi*ice re*idente care! pentru acelai venit i -n decursul aceleiai perioade impo*abile! sunt supui impo*itului pe venit at2t pe teritoriul 0om2niei! c2t i -n strintate! au dreptul la deducerea din impo*itul pe venit datorat -n 0om2nia a impo*itului pltit
20

-n strintate! denumit -n continuare credit fiscal extern! -n limitele prev*ute -n pre*entul articol. @2' 'reditul fiscal extern se acord dac sunt -ndeplinite! cumulativ! urmtoarele condiiiG a/ se aplic prevederile conveniei de evitare a dublei impuneri -nc#eiate -ntre 0om2nia i statul strin -n care s-a pltit impo*itul> b/ impo*itul pltit -n strintate! pentru venitul obinut -n strintate! a fost efectiv pltit -n mod direct de persoana fi*ic sau de repre*entantul su le"al ori prin reinere la surs de ctre pltitorul venitului. Elata impo*itului -n strintate se dovedete printr-un document 3ustificativ! eliberat de autoritatea competent a statului strin respectiv> c/ venitul pentru care se acord credit fiscal face parte din una dintre cate"oriile de venituri prev*ute la art. 41. .&' 'reditul fiscal extern se acord la nivelul impo*itului pltit -n strintate! aferent venitului din sursa din strintate! dar nu poate fi mai mare dec2t partea de impo*it pe venit datorat -n 0om2nia! aferent venitului impo*abil din strintate. ?n situaia -n care contribuabilul -n cau* obine venituri din strintate din mai multe state! creditul fiscal extern admis a fi dedus din impo*itul datorat -n 0om2nia se va calcula! potrivit procedurii de mai sus! pentru fiecare ar i pe fiecare natur de venit. Biletul nr.1. 1. 4espre competenta profesionala si prudenta 'ompetenta profesionala presupune ca profesionistul contabil sa detina competentele necesare desfasurarii misiunii pe care o are de indeplinit si satisface cele doua componente ale principiuluiG - obtinerea competentei - mentinerea competentei Ceninerea competenei necesit o permanent contienti*are si -nele"ere a evoluiilor relevante pe plan profesional te#nic si -n mediul de afaceri. 4e*voltarea profesional continu elaborea* i menine capacitile care -i permit unui profesionist contabil s desfoare o activitate competent -ntr-un mediu profesional. <n profesionist contabil ar trebui s se asi"ure treptat c cei care -i desfoar activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficia* de instruire i supervi*are adecvate. 4ac este ca*ul! un profesionist contabil ar trebui s -i atenione*e pe clieni! an"a3atori i ali utili*atori de servicii profesionale de limitele inerente ale serviciilor pentru a evita -nele"erea eronat a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt. 2. Care este sediul materiei re#lementarilor profesionale privind expertiza contabila! #ediul reglementrilor profesionale se adresea* deopotriv experti*elor contabile 3udiciare i extra3udiciare! re"sindu-se -n 0e"ulamentul de Dr"ani*are i @uncionare al ':''A0! -n 7orma profesional nr. 35 privind experti*ele contabile i -n 'odul :tic 7aional al Erofesionitilor 'ontabili. Regulamentul de Organizare i Funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia re"lementea* obli"aia expertului contabil de a se manifesta liber fa de orice interes care este incompatibil cu inte"ritatea! obiectivitatea i! -n "eneral! cu independena profesional! exercitarea profesiei de expert contabil fc2ndu-se cu respectarea principiului independenei profesiei> expertul contabil nu trebuie niciodat s se "seasc -n situaia de conflict de interese i -n nici o alt situaie care ar putea aduce atin"ere inte"ritii i obiectivitii sale. Norma profesional nr !" conine cadrul de referin al misiunilor privind experti*ele contabile! structurat pe urmtoarele subdivi*iuniG N#$ Norme de comportament profesional specifice misiunilor privind experti*ele contabileG 8ndependena expertului contabil> 'ompetena expertului contabil> 'alitatea
21

experti*elor contabile> ;ecretul profesional i 'onfidenialitatea expertului contabil. Aceste norme se suprapun demersului deontolo"ic privind experti*a contabil. N%$ Norme de lucru specifice misiunilor privind experti*ele contabileG 4ispunerea experti*elor 3udiciare i numirea experilor contabili> 'ontractarea i pro"ramarea experti*elor contabile> 4ocumentarea lucrrilor privind experti*ele contabile. Aceste norme se suprapun demersului te#nic privind experti*a contabil. N!$ Norme de raport specifice expertizelor contabileG 0edactarea raportului de experti* contabil> ;emnarea i depunerea raportului de experti* contabil. Aceste norme se suprapun demersului profesional privind experti*a contabil. N&$ Anexe' Codel de 'ontract privind efectuarea experti*elor contabile extra3udiciare> Codel de 0aport de experti* contabil 3udiciar> Codel de 0aport de experti* contabil extra3udiciar. 0e"lementarea profesional a activitii de experti* contabil are drept obiectiv crearea unui cadru care s asi"ure buna desfurare a activitii experilor contabili ce desfoar astfel de misiuni. Biletul nr.19 1. 4espre profesionalism. Acest principiu impune ca obli"atie profesionistului contabil sa se conforme*e le"ilor si re"lementarilor relevante si sa evita orice actiune care ar pre3udicia profesia! or"anismul profesional sau un membru. 8n cadrul strate"iei de promovare si de marNetin" a lor si a activitatii pe care efectuea*a! profesionistii contabil nu trebuie sa furni*e*e informatii eronate despre profesia lor. Erofesionistii contabili trebuie sa fie cinstiti si loiali si nu trebuieG - sa faca revendicari exa"erate pentru serviciile pe care le ofera! calificarile pe care le poseda si experienta pe care o detin - sa ofere referinte compromitatoare sau comparatii lipsite de fundament privind munca desfasurata de altii 2 Ce declaratie trebuie depus anual de contribuabili pentru impozitul pe profit si care sunt termenele de depunere! 'ontribuabilii! societi comerciale bancare! persoane 3uridice rom2ne! i sucursalele din 0om2nia ale bncilor! persoane 3uridice strine! au obli"aia de a plti impo*it pe profit anual! cu pli anticipate efectuate trimestrial .scadena este data de 5! inclusiv! a primei luni a trimestrului urmtor/. (ermenul p2n la care se efectuea* plata impo*itului anual .impo*itul anual B plile anticipate/ este termenul de depunere a declaraiei privind impo*itul pe profit . 5 aprilie/. 'elelalte societi comerciale au obli"aia de a declara .declaraia 1$$/ i plti impo*itul pe profit trimestrial! p2n la data de 5 inclusiv a primei luni urmtoare trimestrului pentru care se calculea* impo*itul. 'ontribuabilii au obli"aia s depun o declaraie anual de impo*it pe profit .declaratia 1$1/ p2n la data de 5 aprilie inclusiv a anului urmtor. Dr"ani*aiile nonprofit au obli"aia de a declara i plti impo*itul pe profit anual! p2n la data de 5 februarie inclusiv a anului urmtor celui pentru care se calculea* impo*itul. 'ontribuabilii care obin venituri ma3oritare din cultura cerealelor i plantelor te#nice! pomicultur i viticultur au obli"aia de a declara i plti impo*itul pe profit anual! p2n la data de 5 februarie inclusiv a anului urmtor celui pentru care se calculea* impo*itul. Biletul nr.18 1. 4espre respectarea standardelor si normelor profesionale. <n profesionist contabil trebuie sP-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele te#nice si profesionale relevante. Erofesionistii contabili au datoria de a executa cu
22

"ri3a si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mPsura in care sunt compatibile cu cerintele de inte"ritate! obiectivitate si! -n ca*ul liber profesionitilor contabili! cu independenta . 8n plus! ei trebuie sa se conforme*e normelor profesionale si te#nice emise deG - 8@A' .de ex. ;tandardele 8ntemationale de Audit/ - 'onsiliul pentru ;tandarde 8nternationale de 'ontabilitate - Cinisterul @inantelor Eublice - '.:.'.'.A.0. si 'amera Auditorilor @inanciari =e"islatia relevant 2. Care este finalitatea expertizelor contabile! @inalitatea experti*elor contabile consta in redactarea raportului de experti*a contabila ! semnarea si depunerea lui Biletul nr. 1: 1.Conceptul de independenta si tipurile de independenta Erincipiul independenei se aplic tuturor profesionitilor contabili -n practica liber! indiferent de natura serviciului prestat. 8n ca*ul executrii unei misiuni de audit independena devine cea mai si"ur "aranie c profesionistul contabil i-a -ndeplinit misiunea -n condiii de inte"ritate i cu obiectivitate. 8ndependenta absoluta presup satisfacerea concomitenta a celor doua componente fundamentale ale conceptului de independenta. 'omponentele fundamentale ale independenei suntG - independena de spiritF"andire .raionamentul profesional/ A independenta de drept A acea stare a profesionistului contabil potrivit careia el considera ca poate sa-si indeplineasca misiunea de audit in conditii de inte"ritate si cu obiectivitatea necesara. - independena -n aparen .comportamental/ A independenta de fapt A presupune ca o terta persoana! bine informata! dar si bine intentionata! nu "aseste nici un motiv in comportamentul profesionsitului contabil! care sa o determine sa-i puna la indoiala inte"ritatea si obiectivitatea acestuia. Erin independen nu trebuie s se -nelea" c o persoan care exercit un raionament profesional trebuie s fie i*olat de relaiile sale economice! financiare sau de alt natur! ci doar c importana acestor relaii trebuie evaluat i din punctul unei tere persoane! re*onabil i informat! care! av2nd toate informaiile relevante! ar putea tra"e conclu*ia -n mod firesc c sunt inacceptabile. 2 Ce semnificatie are interesul #eneral @interesul public'! <n semn distinctiv al profesiei contabile -l constituie asumarea responsabilitii de a aciona -n interes public. Aadar responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv -n a satisface nevoile unui client sau unui an"a3ator individual. Acion2nd -n interes public un profesionist contabil ar trebui s respecte i s se conforme*e prevederilor etice ale acestui 'od. Eublicul profesiunii contabile este format din clieni! donatori de credite! "uvernani! an"a3atori! an"a3ai! investitori! comunitatea oamenilor de afaceri! a finanatorilor i alte persoane care se ba*ea* pe obiectivitate i inte"ritatea profesionitilor contabili pentru a menine funcionarea corespun*toare a economiei. Aceast -ncredere impune profesiunii contabile o rspundere public. Interesul public este definit drept bunstarea colectiv a comunit5ii i a institu5iilor deservite de profesionistul contabil. ;tandardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public! de exempluG - auditorii financiari independeni a3ut la meninerea inte"ritii i eficienei situaiilor financiare pre*entate instituiilor financiare ca suport parial pentru -mprumuturi i acionarilor pentru a obine capital> - directorii financiari au atribuii -n diverse domenii de mana"ement financiar i contribuie la utili*area eficient i efectiv a resurselor entitii economice sau
23

publice>auditorii interni furni*ea* asi"urarea -n privina existenei unui sistem de control intern corect! care sporete -ncrederea -n informaiile financiare externe ale entitii> - experii -n impo*ite a3ut la stabilirea -ncrederii i eficienei! precum i la aplicarea corect a sistemului de impo*itare> - consultanii mana"eriali au o responsab fa de interesul public -n susinerea lurii unor deci*ii mana"eriale corecte> Erofesionitii contabili au un rol important -n societate. 8nvestitorii! creditorii! patronii i alte sectoare ale comunitii financiare! inclusiv "uvernul i publicul contea* pe profesionitii contabili pentru o contabilitate financiar i raportri corecte! pentru un mana"ement financiar eficient i sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte le"ate de afaceri i impo*ite. Atitudinea i comportamentul profesionitilor contabili atunci c2nd prestea* astfel de servicii au un impact asupra bunstrii economice a comunitii i rii lor. Erofesionitii contabili pot rm2ne -n aceast po*iie avanta3oas numai continu2nd s ofere publicului aceste servicii unice la un nivel care s demonstre*e c -ncrederea publicului este bine fundamentat. :ste -n interesul profesiunii contabile din 0om2nia de a face cunoscut utili*atorilor serviciilor oferite de profesionitii contabili c ele sunt executate la cel mai -nalt nivel de performan i -n conformitate cu cerinele etice asociate acestor servicii. Biletul nr.20 1. $menintari la adresa independentei. :xemple care pot crea ameninri la adresa independenei! pot fiG Q un membru al cabinetuluiFsocietii care este sau a fost recent una din persoanele care a "estionat patrimoniul clientului> Q un membru al cabinetuluiFsocietii care este sau a fost recent un an"a3at al clientului -ntr-o po*iie din care poate exercita o influen semnificativ direct asupra nivelului de certitudine asi"urare - a contractului fa de client> Q prestarea de servicii pentru un client al unui contract de audit sau de non-audit care poate afecta direct nivelul certitudinii asi"urrii profesionistului contabil fa de client> pre"tirea datelor ori"inale utili*ate la "enerarea situaiilor financiare sau pre"tirea unor -nre"istrri care fac obiectul nivelului de asi"urare a profesionistului contabil fa de client. 2. Bxplica5i rela5ia dintre etic i calitatea (n profesia contabil. Erofesionistii contabili nu isi pot pastra statutul lor privile"iat decat oferind servicii potrivit unor criterii care sa 3ustifice increderea publicului. :ste in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informe*e utili*atorii serviciilor furni*ate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac re"ulile de etica impuse de acest statut priveli"iat. Dbiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional! inaltul nivel de performanta! satisfacerea interesului "eneral. :tica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist! cat si a tertilor! protectia publicului prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor! iar pentru membrii ':''A0! printr-o sanatoasa si libera concurenta. 'alitatea lucrarilor presupuneG - abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de casti"> - selectarea lucrarilor pentru colaboratori> - pro"ramarea lucrarilor> - studierea in folosul clientilor a posibilitatilor le"ale de evitare a unor plati nedatorate> - constiincio*itatea si inte"ritatea cu care lucrarile sunt abordate> - calitatea si continutul raportului> - pastrarea secretului profesional. Biletul nr.21
24

1.8suri de protec5ie (mpotriva amenin5rilor la adresa independen5ei. Casurile de protectie care ar putea elimina sau reduce amenintarile la un nivel acceptabil se impart in doua mari cate"orii G - masuri de protectie "enerate de profesie! le"islatie sau re"lementari - masuri de protectie in mediul de lucru. 2.Cum se explica rolul social al profesionstilor contabili! Erofesionistii contabili 3oaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in le"atura cu serviciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intre"ii tari. 8n plus! lucrarile prestate de acestia in domeniul salari*arii si al stabilirii venititurilor memebrilor societatii sunt indispensabile societatii. 8nvestitorii! donatorii de fonduri! an"a3atorii si alte sectoare din lumea afacerilor! precum si Luvernul si publicul! in sens lar"! trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme ri"uroase de "estiune si informare! capabile sa asi"ure o "estiune finaanciara eficienta! si de a oferi sfaturi avi*ate asupra unui numar mare de probleme! asupra "estiunii afacerilor sau de ordin fiscal. Biletul nr.22 %olul or#anismului profesional pentru adoptarea standardelor. 8@A' si 8A;'@ au colaborat in timp la de*voltarea standardelor de audit si de contabilitate care pot fi acceptate in mod "eneral la nivel international. <n or"anism profesional de contabilitate trebuie sa stabileasca un comitet pentru revi*uirea acestor standarde pe ba*a cunostintelor membrilor in ceea ce priveste mediul economic! le"al si profesional. 4aca este necesar! or"anismul profesional de contabilitate poate emite materiale informative suplimentare pentru reflectarea circumstantelor locale. :ste recomandat!daca acest lucru este posibil! sa se stabileasca doua "rupuri de lucru sau "rupuri operative separate-unul sa anali*e*e standardele internationale de contabilitate! celalat sa se ocupe de standardele de auditare. Aceasta din urma trebuie sa include practicieni din firme mari si mici> primul "rup trebuie sa contina repre*entanti din industrie si comert! precum si alte sectoare! pentru consolidarea sustinerii standardelor. @iecare "rup va trebui sa anali*e*e fiecare standard! sa il compare cu practica actuala! s ail de*bata! sa re*olve nepotrivirile sis a decida asupra problemelor de tran*itie. 0ecomandarile comitetului de a adopta un anumit standard international trebuie sa fie aprobate de 'onsiliu! de preferat dupaR o perioada de expunere. 8n cursul perioadei de expunere se pot tine seminarii pentru formarea peda"o"ilor si practicienilor locali in ceea ce priveste utili*area standardului. Ce sunt serviciile profesionale! ;erviciile profesionale repre*int orice serviciu care cere aptitudini contabile -nrudite! prestat de un contabil profesionist! ca de exempluG -servicii de contabilitate - audit - fiscalitate - consultant mana"erial - mana"ement financiar ;erviciuG - o munc prestat -n folosul sau -n interesul cuiva! dar potrivit normelor si re"ulilor profesiei prestatorului>- -ndeplinirea unei -ndatoriri fat de cineva. Biletul nr.2& 1.%olul or#anismului profesional pentru asi#urarea calit5ii serviciilor profesionale. 'odul etic 8@A' al profesionistilor contabili se concentrea*a pe responsabilitatea profesiei de a actiona in interesul public. Erofesia de contabil a facut tot posibilul pentru a-si pastra reputatia pentru inte"ritate! obiectivitate si competenta de-a lun"ul multor ani de deservire a clientilor! an"a3atorilor si publicului. 8@A' considera ca or"anismele membre trebuie sa demonstre*e ca se aplica pro"ramele adecvate pentru a oferi basi"urarea re*onabila ca toti contabilii profesionisti adera la cele mai inalte standarde.
25

0e"lementarea profesiei contabile se reali*ea*a prin diverse cai cu 3urisdictii diferite. <nele 3urisdictii au mecanisme externe de re"lementare si altele au pro"rame de asi"urare a calitatii implementate prin intermediul profesiei cu mecanisme publice de suprave"#ere. 4atoria de a adera la cerintele profesionale apartine contabilului profesionist.:valuarea masurii in care un contabil si-a indeplinit aceasta datorie este reali*ata la nivelul or"ani*atiei pentru cara contabilul profesionist isi desfasoara activitatea. 8n ca*ul contabililor profesionisti! in afaceri! implementarea re"ulamentului de asi"urare a calitatii tine de or"ani*atia .an"a3atorul/ care an"a3ea*a contabilul profesionist. 8n ca*ul contabililor profesionisti din practica publica! implementarea re"ulamentului intern de control al calitatii este responsabilitatea fiecarei firme de contabili practicieni. 8ncura3area si asistarea firmelor de contabili practicieni in mentinerea si imbunatatirea calitatii serviciilor profesionale repre*inta o responsabilitate-c#eie a or"anismelor profesionale de contabilitate din fiecare tara> or"anismele profesionale sunt responsabile de luarea masuriloradecvate pentru reali*area acestui obiectiv in mediul le"al! social! de afaceri si de re"lementare care prevalea*a in tarile respective. 'ontrolul calitatii este abordat in trei niveluriG nivelul de contract! nivelul firmei si or"anismului profesional. Dr"ani*atia poate anali*a mai multe abordari care includeG - resurse interne.inspectori an"a3ati/ -resurse externeG .contractanti!sistemde control catre terti!contractarea lucrarilor in afara societatii!aboradarea bilaterala sau re"ionala/ 8ndiferent de abordarea folosita!or"ani*atia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asi"urarea independentei auditorilor de calitate. 8n orice ca*! acestia trebuie sa fie independenti de persoana sau firma si de entitatile ale caror an"a3amente sunt selectate pentru control. 2."rezenta5i modul de determinare a impozitului pe teren (n cazul terenurilor situate (n intravilan ce au ca destina5ie teren pentru construc5ii. 6ursa: Cod >iscal Codul >iscal art. 208: Calculul impozitului @1'8mpo*itul pe teren se stabileste lu2nd -n calcul numarul de metri patrati de teren! ran"ul localitatii -n care este amplasat terenul si *ona siFsau cate"oria de folosinta a terenului! conform -ncadrarii facute de consiliul local. / <n cazul unui teren amplasat (n intravilan! -nre"istrat -n re"istrul a"ricol la cate"oria de folosinta terenuri cu constructii! impo*itul pe teren se stabileste prin -nmultirea suprafetei terenului! exprimata -n #ectare! cu suma corespun*atoare preva*uta -n urmatorul tabelG (la data )#*ian*%))+ Art %",- alin (%$ din titlul ./- capitolul ... modificat de Art .- punctul %!% din $egea %&%' (() $ 'AE8(D=<= 888G 8mpo*itul si taxa pe teren 8mpo*itulFtaxa pe terenurile amplasate -n intravilan , terenuri cu constructii Sona -n cadrul localitatii $ A & ' 4 +.9 1 %.4$+ 5.6$$ 3.+3 7ivelurile impo*itului F taxei! pe ran"uri de localitati - leiF#a 8 %.4$+ 5.6$$ 3.+3 1.+ 1
26

88 6.5$+ 4.54$ .+%4 1.519

888 5.64$ 3.+3 1.+ 1 1.$6$

8) %66 613 46$ 3$$

) 613 46$ 3$6 153

(la data )#*ian*%)#) Art %",- alin (%$ din titlul ./- capitolul ... referinte de aplicare anexa # din 0otarirea 1"23%))1$

"$%TB$ 2081: =orme metodolo#ice Cod >iscal .1/8mpo*itul pe teren se stabileste anual -n suma fixa! -n lei pe metru patrat de teren! -n mod diferentiat! -n intravilanul si extravilanul localitatilor! dupa cum urmea*aG a/(n intravilanG 1.pe ran"uri de localitati! identificate prin cifrele romaneG $! 8! 88! 888! 8) si )> .pe *one! identificate prin litereleG A! &! ' si 4> 3.pe cate"orii de folosinta! astfel cum sunt evidentiate -n tabloul preva*ut la pct. +$> 4.prin aplicarea nivelurilor si a coeficientilor de corectie preva*uti la art. 5+ alin. . /! .4/ si .5/ din 'odul fiscal> Calculul impozitului @1' 8mpo*itul pe teren se stabilete lu2nd -n calcul numrul de metri ptrai de teren! ran"ul localitii -n care este amplasat terenul i *ona iFsau cate"oria de folosin a terenului! conform -ncadrrii fcute de consiliul local. @2' ?n ca*ul unui teren amplasat -n intravilan! -nre"istrat -n re"istrul a"ricol la cate"oria de folosin terenuri cu construcii! impo*itul pe teren se stabilete prin -nmulirea suprafeei terenului! exprimat -n #ectare! cu suma corespun*toare prev*ut -n urmtorul tabelG T UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT TSona -n T T Tcadrul T - leiF#aV/ - T TlocaliT UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT Ttii T 7ivelurile impo*itului! pe ran"uri de localiti T T TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT T T $ T 8 T 88 T 888 T 8) T ) T TUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUT T A T %.4$4 T 6.14+ T 5.4$1 T 4.6+1 T 636 T 5$9 T TUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUT T & T 6.14+ T 4.64+ T 3.%6+ T 3.1+$ T 5$9 T 3+ T TUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUT T ' T 4.64+ T 3.1+$ T .3+5 T 1.511 T 3+ T 54 T TUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUT T 4 T 3.1+$ T 1.511 T 1. 61 T ++$ T 49 T 1 % T TUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUT
Norme me!o"o#o$%&e'

%+. .1/ 8mpo*itul pe teren se stabilete anual -n sum fix! -n lei pe metru ptrat de teren! -n mod difereniat! -n intravilanul i extravilanul localitilor! dup cum urmea*G a/ -n intravilanG 1. pe ran"uri de localiti! identificate prin cifrele romaneG $! 8! 88! 888! 8) i )> . pe *one! identificate prin litereleG A! &! ' i 4> 3. pe cate"orii de folosin! astfel cum sunt evideniate -n tabloul prev*ut la pct. +$> 4. prin aplicarea nivelurilor i a coeficienilor de corecie prev*ui la art. 5+ alin. . /! .4/ i .5/ din 'odul fiscal> +$. =a -ncadrarea terenurilor pe cate"orii de folosin! -n funcie de subcate"oria de folosin! se are -n vedere tabloul urmtorG
27

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU T 'ate"oria T ;ubcate"oria T ;imbol T T de folosin T de folosin T .cod/ T TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUT T 1. (erenuri T - construcii T ' T T cu construcii T - curi i construcii T '' T T T - di"uri T '4 T T T - cariere T 'A T T T - parcuri T 'E T T T - cimitire T '8 T T T - terenuri de sport T '; T T T - piee i t2r"uri T '( T T T - pa3iti i tranduri T 'E5 T T T - talu*uri pietruite T '(S T T T - f2ie de frontier T '@@ T T T - exploatri miniere i petroliere T 'CE T T T - alte terenuri cu construcii T 'A( T TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUT +1. .1/ Eentru calculul impo*itului aferent terenurilor situate -n intravilanul localitilor! at2t -n ca*ul persoanelor fi*ice! c2t i -n cel al persoanelor 3uridice! sunt necesare urmtoarele dateG a/ ran"ul localitii unde se afl situat terenul> b/ *ona -n cadrul localitii prev*ute la lit. a/> c/ cate"oria de folosin> d/ suprafaa terenului> e/ -n ca*ul terenului -ncadrat la cate"oria de folosin Mterenuri cu construciiM! suprafaa construit la sol a cldirilor> f/ ma3orarea stabilit -n condiiile art. +% din 'odul fiscal pentru impo*itul pe teren. .7ivelul impo*itelor i taxelor locale prev*ute -n pre*entul titlu poate fi ma3orat anual cu p2n la $J de consiliile locale! 3udeene i 'onsiliul Leneral al Cunicipiului &ucureti! dup ca*! cu excepia taxelor prev*ute la art. 63 alin. .4/ i .5/ i la art. 95 alin. .11/ lit. b/ - d/. + . .1/ Bxemplu de calcul privind impo*itul pe teren aferent anului $$%! -n ca*ul unui teren amplasat -n intravilan! av2nd cate"oria de folosin Mterenuri cu construciiMG A. 4atele despre teren! potrivit structurii prev*ute la pct. +1 alin. .1/G a/ ran"ul localitii unde este situat terenulG $> b/ *ona -n cadrul localitiiG A> c/ cate"oria de folosinG terenuri cu construcii> d/ suprafaa terenuluiG 59+ mp> e/ suprafaa construit la sol a cldirilorG 56 mp> f/ 'onsiliul Leneral al Cunicipiului &ucureti a #otr2t! -n anul $$6 pentru anul $$%! ma3orarea impo*itului pe teren cu 19J . &. :xplicaii privind modul de calcul al impo*itului pe teren! astfel cum re*ult din economia textului art. 5+ alin. . / din 'odul fiscalG 1. ;e determin suprafaa pentru care se datorea* impo*it pe terenG din suprafaa terenului deinut -n proprietate se scade suprafaa construit la sol! respectivG 59+ mp - 56 mp A 54 mp> . ;e determin impo*itul pe terenG .1. -n tabloul prev*ut la pct. 11 alin. .3/! la cap. 888 - impo*itul pe terenurile amplasate -n intravilan - terenuri cu construcii! -n coloana M7ivelurile stabilite -n anul $$6 pentru anul $$% art. 96 alin. .1/M se identific suma corespun*toare unui teren amplasat -n *ona A din localitatea care are ran"ul $! respectivG %4$4 leiF#a! respectiv $!%4$4 leiFmp> . . suprafaa de teren pentru care se datorea* impo*it pe teren! prev*ut la pct. 1! se
28

-nmulete cu suma prev*ut la subpct. .1! respectivG 54 mp x $!%4$4 leiF#a A 4$1! 96 lei> .3. av2nd -n vedere prevederile art. 96 alin. .1/ din 'odul fiscal! deoarece! -n anul fiscal $$6 pentru anul fiscal $$%! 'onsiliul Leneral al Cunicipiului &ucureti a #otr2t ma3orarea impo*itului pe teren cu 19J! impo*itul determinat la subpct. . se ma3orea* cu acest procent sau! pentru uurarea calculului! impo*itul pe teren se -nmulete cu 1!19! respectivG lei 4$1! 96 x 1!19 A 4%%.54 lei> potrivit prevederilor pct. 15 alin. .1/! fraciunea depind 5$ de bani se ma3orea* la 1 leu! impo*itul pe teren astfel determinat se rotun3ete la 4%+ lei. Biletul nr.22 1. %olul or#anismului profesional pentru dezvoltarea profesionala continu. <n principiu fundamental al 'odului etic 8@A' al profesionistilor contabili specifica faptul ca Iun profesionist are sarcina permanenta de a-si pastra cunostintele si abilitatile la nivelul necesar pentru a se asi"ura ca un client sau un an"a3ator primeste servicii profesionale competente in ba*a noutatilor curente din practica! le"islatie si te#nica. <n profesionist contabil trebuie sa actione*e cu dili"enta si in conformitate cu standardele te#nice si profesionale aplicabile in furni*area serviciilor profesionaleH. 4e*voltarea profesionala continua este metoda prin care profesionistii contabili isi pot indeplini obli"atiile de competenta permanenta. 4e*voltarea profesionala continua este definit ca o activitate de invatare pentru de*voltarea si mentinerea abilitatilor contabililor profesionisti de a-si desfasura activitatea in mod competent in mediul lor profesional. Eromovarea de*voltarii profesionale continue si importanta acesteia repre*inta componente vitale ale activitatilor pe care or"anismul profesional de contabilitate si le asuma pentru a-si pastra credibilitatea sa si pe cea a membrilor sai. :ste important ca or"anismele de contabilitate sa demonstre*e membrilor valoarea de*voltarii profesionale continue si beneficiile acesteia pentru membrii individuali in termini de de*voltare a carierei! oportunitati de an"a3are si credibilitate. ;tandardul 8nternational de :ducatie pentru 'ontabilii Erofesionisti %! I4e*voltarea profesionala continuaG <n pro"ram de invatare de durata si de*voltare continua a competentei profesionaleH!stabileste referinta internationala de de*voltarea profesionala continua pentru toti contabilii profesionisti. ;tandardul promovea*a activitatile de*voltarii profesionale continue care sunt relevante pentru munca membrului individual! care pot fi estimate si verificate. Culte or"anisme de contabilitate solicita membrilor sa faca un anumit numar de ore de pre"atire pe an! intimp ce altele abordea*a de*voltarea profesionala continua in ba*a competentei Dr"anismele profesionale de contabilitate trebuie! de asemenea! sa stabileasca un proces prin care sa determine daca membrii se ocupa de de*voltarea profesionala continua. 2. Care sunt restrictiile (n promovarea serviciilor de ctre profesioni tii ;ituaiile care nu rspund criteriilor de obiectivitate! -ncredere! cinste! decen i bun "ust pentru o aciune de promovare. cele care creea*a sperante false! induc in eroare sau creea*a sperante ne3ustificate de posibile re*olvari favorabile implica posibilitatea de a influenta orice instanta! tribunal! a"entie de re"lementare fac comparatii cu altii contin marturii sau aprobari scrise care contin orice alte preci*ari ce ar putea sa produca unei persoane re*onabile o neintele"ere sau o deceptie care pretind! ne3ustificat ca pesoana respectiva este expert sau specialist intr-un anume domeniu al contabilitatii Biletul nr.20 1.Ce sunt serviciile profesionale!
29

;erviciile profesionale repre*inta orice serviciu care cere aptitudini contabile inrudite! prestat de un contabil profesionist! ca! de exempluG - servicii de contabilitate> - audit> - fiscalitate> - consultants mana"eriala> - mana"ement financier. ;erviciu - o munca prestata in folosul sau in interesul cuiva! dar potrivit normelor si re"ulilor profesiei prestatorului> indeplinirea unei indatoriri fata de cineva. 2.Competen5a profesional i responsabilitatea c1nd se utilizeaz lucrrile unui alt expert. =iber profesionitii contabili trebuie s evite s preste*e servicii profesionale fr o competen adecvat! -n afar de ca*ul c beneficiea* de sfaturi avi*ate i de o asisten care s le permit s preste*e servicii de calitate. 4ac un profesionist contabil nu posed competenele necesare -ntr-un domeniu specific -n cadrul misiunii sale! acesta poate solicita sfaturi te#nice de la speciliati .ali profesioniti contabili! avocai! in"ineri! "eolo"i sau ali experi/. ?n acest ca*! dei profesionistul contabil se spri3in pe competenelel te#nice ale specialistului consultant! acesta din urm nu cunoate -n mod necesar re"ulile de etic ale profesiunii. ?ntruc2t profesionistului contabil -i revine! ultimul! responsabilitatea pentru serviciul prestat! el trebuie s se asi"ure c re"ulile de etic au fost respectate de ctre expertul consultant. :l trebuie s se asi"ure ce expertul consultant este la curent cu re"ulile de etic! mai ales principiile fundamentale ale profesiei> aceste principii se aplic la orice misiune la care particip aceti experi. Aceast asi"urare se poate obineG -fie cer2nd experilor respectivi s citeasc re"ulile de etic> -fie cer2nd experilor o confirmare scris asupra bunei -nele"eri a re"ulilor de etic> -fie d2nd sfaturi dac apar conflicte poteniale. '2nd profesionistul contabil nu are asi"urarea c re"ulile de etic sunt cunoscute i respectate! el trebuie s refu*e -ncredinarea misiunii sau s o -ntrerup .dac a -ncepul/. BICBT 2. 1. Care sunt caracteristicile esent)iale ale unei profesii contabile! 'aracteristicile esent>iale ale unei profesii contabile suntG - det>inerea unei competent>e intelectuale specifice! obt>inutWX 59> prin formare WX351>i -nvWX 59>t>WX 59>m2nt> - respectarea de cWX 59>tre membri a unui ansamblu de valori WX351>i de re"uli stabilite de or"anismul profesional! cu deosebire cele care se referWX 59> la obiectivitate - recunoaWX351>terea unei datorii vi*avi de public! -n ansamblu. <neori datoria membrilor! vi*avi de profesiunea lor WX351>i de public! poate fi -n contradict>ie cu interesul lor personal pe termen scurt! sau cu obli"at>iile lor de loialitate! vi*avi de an"a3ator. WX354>in2nd seama de remarcile precedente! este de datoria or"anismelor profesionale nat>ionale sWX 59> defineascWX 59> re"uli de eticWX 59> pentru membrii lor! -nc2t sWX 59> "arante*e o calitate optimWX 59> a serviciilor WX351>i sWX 59> pWX 59>stre*e -ncrederea publicului -n profesie. Erofesia contabilWX 59> liberalWX 59> este ba*atWX 59> pe moralitate ireproWX351>abilWX 59>! pe independent>WX 59>! pe WX351>tiint>WX 59> -n profesie! pe competent>WX 59>. . 'riterii de stabilire a onorariilor. Dnorariile facturate trebuie sWX 59> reflecte -n mod fidel valoarea serviciilor prestate! t>in2nd seama de urmWX 59>toarele elementeG
30

1. competent>a WX351>i cunoWX351>tint>ele obt>inute pentru tipul de serviciu prestat> . nivelul de instruire WX351>i experient>a persoanei care participWX 59> la lucrare> 3. timpul afectat de fiecare persoanWX 59> efectuWX 59>rii lucrWX 59>rii> 4. "radul de responsabilitate al misiunii respective. Dnorariile se calculea*WX 59> -n funct>ie de tarifele orare sau *ilnice -n vi"oare! pentru fiecare participant la misiune! la nivelul fiecWX 59>rei firme! fiecWX 59>rui profesionist. <n profesionist contabil nu trebuie sWX 59> propunWX 59> servicii profesionale pentru onorarii subestimate. '2nd se propune un onorariu unui client! profesionistul contabil trebuie sWX 59> se asi"ure cWX 59> nu este sacrificatWX 59> calitatea WX351>i cWX 59> se respectWX 59> normele or"anismului internat>ional cu privire la calitate. '#eltuielile WX351>i diversele rambursWX 59>ri deplasWX 59>ri de exemplu se -nre"is*rea*WX 59> distinct. Eerceperea de comisioane sau plata de cWX 59>tre un profesionist! este strict inter*isWX 59>. 'riteriile de care se t>ine seama -n stabilirea onorariilor suntG a. competent>a WX351>i cunoWX351>tint>ele necesare serviciului prestat> b. nivelul de formare! instruire WX351>i experient>WX 59> a persoanei participante la misiune> c. timpul afectat .ore! *ile/> d. riscurile WX351>i "radul de responsabilitate a misiunii. Biletul nr.29 1. Ce semnificatie are interesul #eneral @interesul public'! Erofesia contabila se distin"e de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public!fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindereGactionari!salariati!banci!bu"et!etc. Erofesia contabila se distin"e prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public!prin public intele"andu-seG 'lientii> Luvernul> An"a3atorii> 8nvestitorii> Damenii de afaceri> 'omunitatile financiare> 4onatorii de fonduri> Drice alta persoana! care dau incredere in obiectivitatea si inte"ritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes "eneral. 8nteresul "eneral semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucrea*a profesionistii contabili!in slu3ba carora se afla. 8nteresul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. ;tandardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul publicG Auditorii independenti a3uta la mentinerea inte"ritatii si eficientei situatiilor financiare pre*entate institutiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital> 0esponsabilii financiari.directorii economici/ cu atributii in diverse domenii de mana"ement financiar contribuie la utili*area eficienta si efectiva a resurselor or"ani*atiei> Auditorii interni furni*ea*a asi"urarea in le"atura cu un sistem de control intern corect!care sporeste increderea in informatiile financiare externe ale patronului> :xpertii in impo*ite a3uta la stabilirea increderii si eficientei!precum si la aplicarea corecta a sistemului de impo*itare> 'onsilierii de "estiune si consultantii mana"eriali au o responsabilitate fata de interesul public in sustinerea luarii unor deci*ii mana"eriale corecte. 8ntrodusa la inceput in ;<A prin =e"ea ;arbanesDxleY!suprave"#erea publica a fost preluata la nivelul <: prin noua 4irectiva a +-a!care la nivelul fiecarui stat membru trebuia implementata in le"islatiile nationale pana in luna iunie $$+. ;uprave"#erea publica!in spiritul si litera 4irectivei a +-a !consta in implementarea unui sistem eficient de suprave"#ere publica a auditorilor statutari si a firmelor de audit>acesta nu presupune neaparat crearea unui or"anism de suprave"#ere publica. Eentru a nu afecta interesul public!suprave"#erea publica trebuie sa respecte urmatoarele principiiG (oti auditorii statutari si toate firmele de audit sunt supusi
31

suprave"#erii publice!iar cand autoritatea competenta in domeniul auditului statutar este un or"anism profesional autonom!sistemul de suprave"#ere publica se extinde si asupra acestuia. ;istemul de suprave"#ere publica este condus de nepracticieni>se presupune ca nepracticianul detine cunostinte in domenii relevante pentru auditul statutar fie datorita experientei sale profesionale!fie pentru ca stapaneste cel putin una dintre disciplinele care fac obiectul pre"atirii in domeniul auditului statutar. Eersoanele implicate in conducerea sistemului de suprave"#ere publica sunt selectate printr-o procedura de nominali*are independenta si transparenta. ;istemul de suprave"#ere publica isi asuma responsabilitatea finala a suprave"#eriiG Autori*arii.acreditarii/ si evidentei auditorilor statutari si ale firmelor de audit> Adoptarii standardelor de conduita profesionala si de control intern de calitate a firmelor de audit!precum si a standardelor de audit> 4e*voltarii profesionale continue!asi"urarii calitatii si sistemelor de investi"atii si sanctiuni disciplinare. 2."rezentati modul de determinare a impozitului asupra mi;ioacelor de transport in cazul autoturismelor. (axa asupra mi3loacelor de transport se calculea* -n funcie de tipul mi3locului de transport! conform celor prev*ute -n pre*entul capitol. @2' ?n ca*ul oricruia dintre urmtoarele autove#icule! impo*itul pe mi3locul de transport se calculea* -n funcie de capacitatea cilindric a acestuia! prin -nmulirea fiecrei "rupe de $$ cmZ3 sau fraciune din aceasta cu suma corespun*toare din tabelul urmtorG UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUU (ipuri de autove#icule leiF $$ cmZ3 sau fraciune din aceasta UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUU 1. Cotorete! scutere! motociclete i autoturisme cu capacitatea cilindric de p2n la 16$$ cmZ3 inclusiv + . Autoturisme cu capacitatea cilindric -ntre 16$1 cmZ3 i $$$ cmZ3 inclusiv 1+ 3. Autoturisme cu capacitatea cilindric -ntre $$1 cmZ3 i 6$$ cmZ3 inclusiv % 4. Autoturisme cu capacitatea cilindric -ntre 6$1 cmZ3 i 3$$$ cmZ3 inclusiv 144 5. Autoturisme cu capacitatea cilindric de peste 3.$$1 cmZ3 9$ 6. Autobu*e! autocare! microbu*e 4 %. Alte autove#icule cu masa total maxim autori*at de p2n la 1 tone inclusiv 3$ +. (ractoare -nmatriculate 1+ Biletul nr.28 1.Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile! 0eali*area obiectivului profesiei contabile constand in satisfacerea exi"entelor publicului irapune mai multe imperative! si anumeG - credibilitatea - publicul are nevoie de informatii credibile> - profesionismul - profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti! an"a3atori si terti ca profesionisti in domeniu>
32

- calitatea serviciilor - toate serviciile furni*ate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criteriile precise de apreciere! standardele de calitate> - increderea - utili*atorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asi"urati ca aceste servicii sunt subordonate unui ansamblu de re"uli de etica profesionala. 2.Ce sunt serviciile profesionale! ;erviciile profesionale repre*inta orice serviciu care cere aptitudini contabile inrudite! prestat de un contabil profesionist! ca! de exempluG - servicii de contabilitate> - audit> - fiscalitate> - consultants mana"eriala> - mana"ement financier. ;erviciu - o munca prestata in folosul sau in interesul cuiva! dar potrivit normelor si re"ulilor profesiei prestatorului> indeplinirea unei indatoriri fata de cineva. Biletul nr.2: 1.Bxplica5i rela5ia dintre etic i calitatea (n profesia contabil. Erofesionistii contabili nu isi pot pastra statutul lor privile"iat decat oferind servicii potrivit unor criterii care sa 3ustifice increderea publicului. :ste in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informe*e utili*atorii serviciilor furni*ate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac re"ulile de etica impuse de acest statut priveli"iat. Dbiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional! inaltul nivel de performanta! satisfacerea interesului "eneral. :tica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist! cat si a tertilor! protectia publicului prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor! iar pentru membrii ':''A0! printr-o sanatoasa si libera concurenta. 'alitatea lucrarilor presupuneG - abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de casti"> - selectarea lucrarilor pentru colaboratori> - pro"ramarea lucrarilor> - studierea in folosul clientilor a posibilitatilor le"ale de evitare a unor plati nedatorate> - constiincio*itatea si inte"ritatea cu care lucrarile sunt abordate> - calitatea si continutul raportului> - pastrarea secretului profesional. 2. 7norariile i independen5a. 'and onorariile primite de la un client! sau de la un "rup de care apartine acest client! repre*inta o parte importanta din onorariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale cabinetului in ansamblu! dependenta fata de acest client sau "rup trebuie examinate cu atentie!caci independenta poate fi pusa in pericol. Dr"anismele membre ale 8@A' stabilesc re"uli s8 furni*ea*a instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect> acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de de*voltare al profesiei contabile! cu situatia economica a fiecarei tari. ;erviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe ba*a de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de re*ultatele acestor servicii. 8n tarile in care facturarea onorariilor conditionata de re*ultat este autori*ata de le"islia sau de normele or"anismului! aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obli"atorie. Dnorariile fixate de tribunal sau alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand in aceasta cate"orie. 4impotriva! onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca
33

intrand in aceasta cate"orie. Biletul nr.&0 1. Ce semnifica competenta profesionala si prudenta! 'ompetena unei persoane este capacitatea de a se pronuna asupra unui lucru! pe temeiul unei cunoateri ad2nci a problemei -n discuie .4icionarul :xplicativ! :ditura Academiei! 19%5/. 'ompetena profesional se obine prin studiu B practic. 9; acione*i fr s studie*i este fatal. ; studie*i fr s actione*i este inutilH .CarY &eard/. Erincipiul competenei profesionale i al prudenei impune urmtoarele obli"aii profesionitilor contabiliG a/. meninerea cunotinelor i aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel -nc2t clienii sau an"a3atorii sis fie si"uri c primesc servicii profesionale competente> i b/. s acione*e cu pruden -n conformitate cu standardele te#nice i profesioniale! atunci c2nd ofer servicii profesionale. ;erviciile profesionale competente necesit un raionament solid -n aplicarea cunotinelor i aptitudinilor profesionale -n furni*area unor astfel de servicii. 'ompetena profesional poate fi -mprit -n dou fa*e separateG .a/ obinerea unui nivel de competen profesional> .b/ meninerea unui nivel de competen profesional. Ceninerea unui nivel de competen profesional necesit o permanent contienti*are i -nele"ere a evoluiilor relevante pe plan profesional te#nic i -n mediul de afaceri. 4e*voltarea profesional continu elaborea* i menine capacitile care -i permit unui profesionist contabil s desfoare o activitate competent -ntr-un mediu profesional. [;tandardul 8nternaional de :ducaie .8:;/ nr.% emis de @ederaia 8nternaional a 'ontabililor .8@A'/ prevede ca obiectiv al profesiei contabileG oferirea de servicii de -nalt calitate pentru a veni -n -nt2mpinarea nevoilor publicului> [ ;tandardul profesional nr. 3+ privind de*voltarea profesional continu a profesionitilor contabili> [ Ero"ramul de de*voltare profesional continu a profesionitilor contabili. <n profesionist contabil ar trebui s se asi"ure treptat c cei care -i desfoar activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficia* de instruire i supervi*are adecvat. 4ac este ca*ul! un profesionist contabil ar trebui s -i atenione*e pe clieni! an"a3atori i ali utili*atori de servicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru a evita -nele"erea eronat a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt. 2.Bunurile sau serviciile primate i independen5a. Acceptarea de bunuri si servicii de la un client! precum si acceptarea unei ospitalitati excesive pot constitui o amenintare a independentei. ;e inter*ice primirea de bunuri si servicii de c;tre profesionistii contabili! de catre sotiile lor sau de catre copiii aflafi in intretinere. Biletul nr.&1 1.Confiden5ialitatea) care sunt obli#a5iile profesionistului contabil! Dbli"aiile profesionistului contabil privind confidentialitatea suntG abinerea de a de*vlui informaii confideniale -n afara unitii an"a3atoare! excepia ca*ului c2nd a fost autori*at sau c2nd exist o obli"aie le"al sau profesional s publice acele informaii> abtinerea de la folosirea informaiilor confideniale dob2ndite -n timpul executrii sarcinilor de serviciu -n avanta3ul personal sau -n avanta3ul unei tere persoane> respectarea confidenialitii in mediu social .asociai de afaceri! rude/ ! in relaiile cu un potenial client sau an"a3ator> in cadrul entitii an"a3atoare> Asi"urarea c personalul an"a3at sau aflat sub controlul su respect confidenialitatea .pentru profesionistul contabil -n calitate de administrator! director! contabil ef! etc./.
34

Dbli"aia de confidenialitate continu i dup -ncetarea relaiei dintre profesionistul contabil i client sau an"a3ator. Eosibilitatea divul"rii informaiilor! -n situaiileG autori*are de ctre client sau an"a3ator> autori*are prev*ut prin le"e .exempluG furni*area de probe -n 3ustiie! autoritatea fiscal! prevenirea i sancionarea splarii banilor/> conformare auditului de calitate> investi"aii din partea unui or"anism normali*ator .statistice/> Erofesionistul contabil trebuie s se convin" c prile crora li se adresea* comunicarea informaiilor sunt destinatarii adecvai i au responsabilitatea s reacione*e ca atare .:xemplificareG solicitarea informaiilor pentru 0e"istrul 7aional al :xperilor 07:/. 'onfidentialitatea este stricta! in afara de ca*ul in care profesionistul contabil a primit o autori*atie speciala de a divul"a informatiile sau in ca* de obli"atii le"ale sau profesionale. Erofesionistii contabili trebuie sa se asi"ure ca persoanele an"a3ate sub orice formasubalterni sau colaboratori-respecta aceleasi re"uli de confidentialitate. 2. Calitatea lucrrilor i autocontrolul. 'alitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor si procedurilor in scopul stabilirii unui "rad re*onabil de certitudine ca lucrarile s-au efectuat conform I principiilor de ba*a care "uvernea*a lucrarile respectiveH. Erincipiile de calitate constituie obiective si scopuri! iar procedurile autocontrolului se definesc ca masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in aplicare proceduri privindG - calitatile personale . cabinet sau societate/> - aptitudinile si competenta > - repartitia lucrarilor > - instructiunile si supervi*area. 'ontrolul de calitate asupra lucrarilor reali*ate de expertul contabil sau de contabilul autori*at care isi desfasoara activitatea individual se poate or"ani*a si exercita numai de catre ':''A0! potrivit 7ormelor emise de acesta si aprobate de 'onferinta 7ationala Biletul nr.&2 1.4efinirea independen5ei potrivit re#lementrilor Corpului. 8ndependena este o situaie a unei persoane care 3udec lucrurile i acionea* neinfluenat de alii. 8ndependena presupune satisfacerea concomitenta a celor doua componente fundamentale ale conceptuluiG independena de spirit .de drept/ B o stare de spirit! de 3udecat profesional care nu este afectat de influene exterioare pe de o parte> independena -n aparen .de fapt/ B o stare care se manifest -n aciune care permite beneficiarilor de lucrri s nu pun la -ndoial obiectivitatea profesionistului contabil! pe de alt parte. 4in practic! re*ult c! ma3oritatea circumstanelor care afectea* independena se datorea* relaiilor de afaceri i financiare! cu an"a3aii clientului aflai -n po*iia de a exercita influen direct asupra profesionistului contabil. 0e"ula de ba* -n ca*ul -n care circumstanele la adresa independenei sunt semnificative -nainte de acceptarea misiunii! se procedea* astfelG se -ntreprind dili"enele necesare pentru eliminarea acelor circumstane sau! dac nu este posibil! se refu* acceptarea sau continuarea misiunii . abinere /.
35

2. "lata lucrrilor* modul de stabilire a onorariilor. Eentru orice lucrare! profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau de catre or"anul 3udiciar. Dnorariile nu pot fi platite sub forma de avanta3e in natura! participatii sau comisiaone. 7u trebuie acceptata nici o plata care nu repre*inta contravaloarea unei prestatii sau care este facuta pentru a acoperi anumite atitudini abusive ale clientului sau incalcari ale le"islatiei. 'ontractele se inc#eie inaintea inceperii lucrarilor . pe parcurs! acte aditionale/. 7u se pot inc#eia contracte "lobale. 7u se pot inc#eia contracte pentru activitati incompatibile. :ste inter*isa impartirea onorariile intre cole"i prin participarea la executarea lucrarilor. Dnorariile nu pot fi fixate in functie de re*ultatele obtinute 8n ca* de liti"iu referitor la onorariu! arbitra3ul il constituie presedintele filialei . procedura dreptului comun/. Biletul nr.&& 1. Care este structura Codului etic na5ional al profesioni tilor contabili! 'odul etic national al profesionistilor contabili cuprinde obiectivele si principiile fundamentale! redate "eneral! si nu pentru a re*olva problemele etice ale contabililor profesionisti intr-un ca* bine determinat. 'odul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesiunea contabila. "artea $? @sau sectiunea 100 ' 4estinata tuturor profesionsitilor contabili an"a3ati sau liber profesionsiti ! contineG ;ectiunea 1$$ B 8ntroducere si principii fundamentale ;ectiunea 11$ B 8nte"ritatea ;ectiunea 1 $ B Dbiectivitatea ;ectiunea 13$ B 'ompetenta profesionala si prudenta ;ectiunea 14$ B 'onfidentialitatea ;ectiunea 15$ B 'ompotamentul profesional "artea B @ sau sectiunea 200 ' B 4estinata exclusiv liber profesionsitilor ;ectiunea $$ B 8ntroducere ;ectiunea 1$ B 7umirea profesionsitului contabil ;ectiunea $ B 'onflicte de interese ;ectiunea 3$ B Dpinii suplimentare ;ectiunea 4$ B Dnorarii si alte tipuri de remunerare ;ectiunea 5$ B CerNetin"ul serviciilor profesionale ;ectiunea 6$ B 'adouri si ospitalitate ;ectiunea %$ B 'ustodia activelor clientului ;ectiunea +$ B Dbiectivitate ;ectiunea 9$ - 8ndependenta in audit "artea C @sau sectiunea &00 ' B 4estinata exclusiv profesionsitilor an#a;ati ;ectiunea 3$$ B 8ntroducere ;ectiunea 31$ B 'onflicte conceptuale ;ectiunea 3 $ B 8ntocmirea si raportarea informatiilor ;ectiunea 33$ B =uarea de masuri in cunostinta de cau*a ;ectiunea 34$ B 8nterese financiare ;ectiunea 35$ - ;timulente 2. Ce obli#atii are din punct de vedere fiscal o persoana fizica ce ac3izitioneaza un imobil! Eersoanele fi*ice care au ac#i*iionat! -n perioada $$5 B $$9! de la alte persoane fi*ice! imobile
36

noi sau terenuri construibile nu au obli"aia plii ()A. Aceast plat a taxei pe valoare adau"at este -n obli"aia v2n*torilor B persoane fi*ice. A"enia 7aional de Administrare @iscal preci*ea* c persoanele fi*ice care au v2ndut terenuri construibile i construcii noi! cu caracter de continuitate! aveau obli"aia -nre"istrrii -n scopuri de ()A .-n condiiile prev*ute la art. 15 din 'odul fiscal sau -nainte de -nceperea activitii economice conform prevederilor art. 153 din 'odul fiscal/ i plii ()A la bu"etul de stat aferent livrrilor. Eersoanele fi*ice! care au ac#i*iionat construcii noi i terenuri construibile -n scop personal* nu au obli"aia plii taxei pe valoare adu"at . 8ncep2nd cu 1 ianuarie $1$! persoanele fi*ice care au efectuat tran*acii cu construcii noi i terenuri construibile -n perioada $$5 - $$9! c#iar dac nu au fost -nre"istrate ca pltitori de ()A la momentul iniierii construciilor! -i pot deduce taxa pe valoare adau"at aferent c#eltuielilor efectuate! -n primul decont depus dup -nre"istrare sau -ntr-un decont ulterior! indiferent dac au fcut sau nu obiectul controlului or"anelor fiscale. Biletul nr.&2 1. Conflicte de interese. Care sunt circumstan5ele de care trebuie sa se 5in seama! Erofesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflict de ordin profesional> nu se poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a "enera conflicte de interese! insa profesionistii trebuie sa descopere factorii care dau nastere la astfel de conflicte. :xista si unele circumstante particulare in care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi in conflict cu unele cerinte interne si externeG un superior ! director! administrator sau asociat poate face presiuni. (rebuie descura3ate orice relatie sau orice interes susceptibil de a pune in pericol! de a influenta ne"ativ inte"ritatea profesionistului contabil. Erofesionistului contabil i se poate cere sa lucre*e contra normelor profesionale si te#nice.

- 8dentificarea circumstantelor in care ar putea aparea un conflict de intereseG profesionistul contabil are interese de afaceri directe cu un client sau are o participaie la un competitor al clientului> profesionistul contabil prestea* servicii pentru clieni ale cror interese sunt -n conflict.

- :valuarea semnificaiei circumstanei care "enerea* conflictul de interese i luarea msurilor de protecieG notificarea clientului despre conflictul de interese ce ar putea aprea i obinerea consimm2ntului acestuia de aciona -n asemenea -mpre3urri> notificarea tuturor prilor interesate> utili*area unor ec#ipe distincte de misiuni> indrumarea ec#ipei! confidenialitatea.

- <n conflict de interese se poate produce si cand publicarea unor informatii eronate poate avanta3a an"a3atorul sau clientul si favori*a sau de*avanta3a profesionistul contabil. - ?n ca*ul c2nd un conflict de interese repre*int o ameninare la adresa unuia sau mai multor principii fundamentale! ameninare care nu poate fi eliminat B profesionistul contabil conclu*ionea* c nu este corespun*tor s accepte misiunea. 2. %olul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. Erofesia contabila se distin"e fata de celelalte profesii! printre altele! prin asumarea
37

responsabilitatii fata de interesul public! fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindereG actionari! salariati! furni*ori! banci! bu"et! etc. '#iar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare! informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utili*ate de cei care formea*a publicul Biletul nr.&0 1.Care este procedura de urmat c1nd este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional! '2nd este dificil de sesi*at un comportament contrar eticii sau pentru a re*olva un conflict de ordin profesional! dac politicile stabilite de or"anismul profesional nu sunt suficiente! profesionistul contabil poate recur"e la urmtoareleG examinarea conflictului cu superiorul direct. 4ac intervenia superiorului direct nu este suficient i profesionistul contabil decide s se adrese*e nivelului superior urmtor! superiorul direct trebuie notificat -n acest sens> dac superiorul este presupus implicat -n conflict! profesionistul trebuie s supun problema nivelului ierar#ic cel mai ridicat> solicitarea avi*ului confidenial al unui consilier independent sau al or"anismului profesional> dac toate resursele interne nu sunt suficiente! profesionistul contabil poate! pentru c#estiuni "rave! s demisione*e i s trimit o scrisoare -n acest sens conducerii entitii care 1-a an"a3at. Drice profesionist contabil care ocup un post de conducere trebuie s se asi"ure c! -n cadrul entitii respective! sunt stabilite re"uli -n materie de re*olvare a conflictelor profesionale. 2.Care sunt factorii de care trebuie s se 5in seama atunci c1nd se apreciaz respectarea re#ulilor de etic (n ceea ce prive te inte#ritatea i obiectivitatea! 8nte"ritatea nu presupune numai cinste! dar si ec#itate si sinceritate. Erincipiul obiectivitatii impune tuturor profesionistilor contabili obli"atia de a fi 3usti! cinstiti in plan intelectual si neimplicati in conflicte de interese. Erofesionistii contabili trebuie! in orice situatie! sa "arante*e inte"ritatea lucrarilor lor si sa ramana obiectivi in 3udecata si rationamentul lor! oricare ar fi natura activitatii lor! si anumeG - profesionistii liberali indeplinesc misiuni de audit! consilieri fiscali! consilieri de "estiune etc.> - alti profesionisti contabili pre"atesc situatiile financiare in contul an"a3atorilor lor> executa lucrari de audit intern! exercita functiuni de "estiune financiara in industrie! come! sectorul public sau educatie. 'u oca*ia ale"erii situatiilor si practicilor care trebuie sa fie avute in vedere! atunci cand se aprecia*a respectarea re"ulilor de etica referitoare la obiectivitate! se va tine cont de urmatorii factoriG - profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care ii expun la riscuri . presiuni/ suspectibile de a pune in discutie obiectivitatea lor. - este imposibil de a defini si de a re"lementa toate situatiile "eneratoare de presiuni> asemanarea! verosimilitatea prevalea*a atunci cand se definesc criteriile care permit identificarea relatiilor susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea profesionistului contabil. - trebuie evitate toate relatiile si situatiile care implica pre3udecati! influentele din partea tertilor care pun in discutie obiectivitatea. - profesionistii contabili trebuie sa se asi"ure ca personalul insarcinat cu prestarea serviciilor profesionale respecta principiile de inte"ritate si obiectivitate.
38

- profesionistii contabili nu trebuie nici sa accepte! nici sa ofere cadouri sau alte avanta3e care pot fi considerate! in mod re*onabil! ca pot influenta semnificativ si ne"ativ rasionamentul! 3udecata lor profesionala sau a colaboratorilor lor. Biletul nr.&. 1.$ctivit5i incompatibile cu exercitarea profesiei libere. =iber-profesionistul contabil nu trebuie sa exercite in paralel activitati care afectea*a sau sunt susceptibile de a afecta inte"ritatea! obiectivitatea! independenta! buna reputatie a profesiei! care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere. 8n unele situatii! liber-profesionistul contabil poate primi spre conservare si utili*are! potrivit le"ii! fonduri ale clientilor! el trebuindG sa pastre*e aceste fonduri! separat de fondurile sale> sa utili*e*e conform destinatiilor stabilite> sa aiba posibilitatea sa 3ustifice existenta si utili*area fondurilor respective. 2. Bxplica5i comportamentul profesionistului contabil (ntr,o activitate de consilier fiscal. 'ontabilul profesionist care prestea*a servicii profesionale in domeniul fiscalitatii este indreptatit sa se situe*e in cea mai buna po*itie in favoarea unui client sau a unui patron! cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta. 8nte"ritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate! iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform le"ii. 4ubiile pot fi re*olvate in favoarea clientului daca exista suport re*onabil pentru po*itia respectiva. 'e trebuie sa faca sau ce nu trebuie sa faca profesionistul contabil, - nu trebuie sa dea asi"urarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt dincolo de orice indoiala. - sa se asi"ure ca cei pe care ii consilia*a sunt constienti de limitele le"ale de sfaturile si consultanta fiscala! si nu interpretea*a "resit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt. - in declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist! responsabilitatea pentru continut revine in primul rand clientului. 'onsultanta! opiniile trebuie inre"istrate sub forma unei scrisori! a unui memorandum. - nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau cu nici un comentariu despre care sa se creada caG a/ ar contine un fals sau o inducere in eroare> b/ ar contine informatii furni*ate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului> c/ ar omite sau ar ascunde informatia ceruta! putand induce in eroare @iscul. - poate folosi estimarile in pre"atirea declaratiilor fiscale. Biletul nr.&9 1. %ela5iile cu ceilal5i membri ? $cceptarea de noi misiuni. ;erviciile sau sfaturile unui liber-profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitateG a/ de catre clientG dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil in functie . existent/ la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil in functie . existent/ fara consultarea profesionistului contabil in functie b/ de catre profesionistul contabil in functie . existent/ ! sub re*erva respectarii stricte a secretului profesional. <neori clientul cere B la contactarea unui liber-profesionist contabil- sa nu fie informat profesionistul contabil in functie . existent/> in astfel de ca*uri! profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile. Erofesionistul contabil contactat trebuieG
39

sa se conforme*e instructiunilor primite de la profesionistul contabil in functie sau de la client! in masura in care nu sunt contradictorii cu obli"atiile le"ale sau profesionale> sa "arante*e! pe cat posibil! ca profesionistul contabil in functie este bine informat de natura "enerala a serviciilor profesionale prestate. 'and opinia unui profesionist contabil in functie .existent/ este solicitata in ceea ce privesste aplicarea principiilor contabile! normelor de audit! normelor de raportare! profesionistul contabil in functie trebuie sa aiba "ri3a ca opinia sa sa nu influente*e in mod exa"erat 3udecata si obiectivitatea profesionistului contabil contactat. 2."reciza5i care sunt cate#oriile de venituri realizate de persoanele fizice ce se supun impozitului pe venit i care sunt cotele de impozitare aferente. Cate#orii de venituri supuse impozitului pe venit 'ate"oriile de venituri supuse impo*itului pe venit! potrivit prevederilor pre*entului titlu! sunt urmtoareleG a' venituri din activiti independente b' venituri din salarii c' venituri din cedarea folosinei bunurilor! d' venituri din investiii! e' venituri din pensii! f' venituri din activiti a"ricole! #' venituri din premii i din 3ocuri de noroc! 3' venituri din transferul proprietilor imobiliare! i' venituri din alte surse. 16J Biletul nr.&8 1. %ela5iile cu ceilal5i membri , (nlocuirea cu un alt liber,profesionist contabil. 8ntreprinderea are dreptul de a-si ale"e consilierii si de a-i inlocui cand doreste. 4aca este importanta apararea intereselor le"itime ale intreprinderii! este la fel de important ca un liberprofesionist contabil sa poata decide! daca exista motive profesionale care sa o 3ustifice! neacceptarea misiuniiG aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil in functie. 8n absenta unei cereri specifice! profesionistul contabil in functie nu trebuie sa furni*e*e spontan informatii despre afacerile clientului sau. <rmatorii factori stabilesc in ce masura un profesionist in functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionist contactatG daca clientul a autori*at acest lucru> daca norme le"ale sau re"uli de etica referitoare la aceasta divul"are permit acest lucru.

'omunicarea intre cei doi profesionisti contabili are scopulG de a impiedica un liber-profesionist contabil sa accpte nominali*area sa daca nu toate elementele pertinente sunt cunoscute> de a prote3a actionarii minoritari care nu sunt de re"ula informati de impre3urarile inlocuirii profesionistului contabil in functie> de a apara interesele profesionistului contabil in functie atunci cand propunerea de inlocuire se datorea*a caracterului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent. 8nainte de a accepta o nominali*are pentru a presta servicii profesionale care pana atunci au fost prestate de catre un alt liber-profesionist contabil! profesionistul contabil trebuieG

40

sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul in functie de intentia sa de a-l inlocui si l-a autori*at! in scris! sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil> sa solicite autori*area de comunicare cu profesionistul contabil in functie. 4aca aceasta autori*are este refu*ata! profesionistul contabil trebuie! in absenta altor mi3loace alternative de a obtine asi"urarile necesare! sa refu*e nominali*area sa. 4aca autiri*area este data! trebuie sa-i ceara profesionistului in functieG sa ii furni*e*e toate informatiile care i-ar inter*ice sa accepte misiunea> sa ii furni*e*e toate informatiile necesare care sa ii permita sa ia o deci*ie.

Erofesionistul in functie! la primirea autori*atiei din partea clientului! trebuieG sa raspunda . in scris/ aratand daca exista motive profesionale care i-ar inter*ice profesionistului sa accepte nominali*area sa> sa se asi"ure ca clientul a autori*at divul"area informatiilor profesionistului desemnat>

sa comunice orice informatie de care nevoie profesionistul desemnat! pentru ca acesta sa poata sa decida daca accepta sau nu misiunea! si sa aborde*e liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante privind nominali*area sa. 2. In ce const (nre#istrarea unei persoane fizice la or#anele fiscale pentru veniturile realizate. Care sunt cate#oriile de venituri pentru care persoanele fizice trebuie s se (nre#istreze la or#anele fiscale. 'ate"oriile de venituri pentru care contribuabilii persoane fi*ice datorea*a impo*it pe venit si au obli"atia sa se inre"istre*e fiscal prin depunerea unei declaratii de inre"istrare fiscala si obtinerea '8@-ului .codul de identificare fiscala/! respectiv 78@-ului .numarul de identificare fiscala atribuit persoanelor fi*ice nere*idente/! suntG A. 870:L8;(0A0:A @8;'A=A A E:0;DA7:=D0 @8S8': 'A0: D&(87 ):78(<08 8CEDSA&8=: I. )eniturile din activitati independente care cuprindG - venituri comerciale - venituri din profesii libere - venituri din drepturi de proprietate intelectuala II. )eniturile din cedarea folosintei bunurilor .in ca*ul persoanelor fi*ice nere*idente/ Eersoanele fi*ice romane care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor .inc#iriere! arendare/ nu se inre"istrea*a fiscal prin depunerea declaratie de inre"istrare fiscala! dar au obli"atia inre"istrarii contractului de inc#iriereFarendare la or"anul fiscal de domiciliu in termen de 15 *ile de la inc#eierea contractului. 8dentificarea fiscala se face pe ba*a '7E-ului detinut de persoana fi*ica romana )eniturile din activitati independente pot fi obtinute de o persoana fi*ica in ba*a uneiG - autori*atii .potrivit D<L 44F $$+/! prin inre"istrarea in 0e"istrul 'omertului> - le"i speciale .de exG a"entii de asi"urare! profesii libere - ar#itect! contabil autori*at! avocat! notar/> - conventiiFcontract civil inc#eiat potrivit 'odului civil! - contract de comision! de mandat! de repre*entare! si alte asemenea contracte -nc#eiate -n conformitate cu prevederile 'odului comercial.
41

Eentru persoanele fi*ice autori*ate in ba*a D<L 44F $$+ sa desfasoare activitati economice "eneratoare de venituri comerciale! inre"istrarea fiscala se face direct la Dficiul 0e"istrului 'omertului! unde se depune si declaratia de inre"istrare fiscala .formularul $%$/! obtinandu-se astfel 'ertificatul de inre"istrare! care contine codul unic de inre"istrare .utili*at in relatiile cu tertii! precum si pentru declararea si plata impo*itelor! taxelor! contributiilor si altor sume datorate bu"etului "eneral consolidat/ 8n vederea obtinerii in mod independent a celorlalte cate"orii de venituri! persoanele fi*ice au obli"atia sa se inre"istre*e fiscal! cu oca*ia infiintarii! prin depunerea unei declaratii de inre"istrare fiscala! la or"anul fiscal competent! mentionat mai 3os! in termen de 3$ *ile de la data eliberarii actului le"al de functionare! data inceperii activitatii! data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de an"a3ator! Biletul nr.&: 1. %ela5iile profesioni tilor contabili cu clien5ii. 0elatiile membrilor 'orpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii! semnat de ambele parti. 8n afara onorariilor pentru lucrarile executate! orice alta relatie financiara cu un client! ca G participatii la capital! dareFluare de imprumut de bunuri! servicii sau bani etc.! este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea este compromisa. 8n cadrul indeplinirii lucrarilor lor! membrii 'orpului trebuie sa se re*ume numai la acordarea de avi*e de consultanta profesionala si sa nu impiete*e activitatea de administrare! care este un atribut exclusiv al clientului. D atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii! asi"urandu-se ca aceste relatii nu aduc atin"ere independentei lor. ;tabilirea sau intretinerea relatiilor profesionale cu clientii poate antrena raspunderea pentru un pre3udiuciu financiar sau moral pentru membrii 'orpului. ;e impune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor 'orpului in raport cu respectarea principiilor independentei si competentei. Drice nou client si orice noua lucrare solicitata de vec#ii clienti trebuie sa faca obiectul acceptarii si inc#eierii contractului dupaG a/ evaluarea riscului> b/ o evaluare! respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei profesiei> c/ o apreciere a eficientei executarii lucrarilor in raport cu componenta si cu mi3loacele societatii. 4eci*ia finala apartine expertului sau contabilului autori*at. Eeriodic se evaluea*a! se aprecia*a eventualele sc#imbari aparute in situatia clientilor sau cabinetuluiFsocietatilor lor si daca acestea "enerea*a noi riscuri. Erofesionistii pot exprima in scris clientilor recomandari sau re*erve. 8n ca*ul contestarii lor! scrise! acestea vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionistilor contabili. 8n situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate din cau*a clientului! contractul se re*ilia*a. 2.8en5iona5i & cate#orii de c3eltuieli realizate de persoanele fizice din desf urarea unei activit5i economice cu deductibilitate limitat la determinarea venitului net (n sistem real. a' c#eltuielile de sponsori*are! mecenat! precum i pentru acordarea de burse private! efectuate conform le"ii! -n limita unei cote de 5J din ba*a de calcul determinat conform alin. .6/> b' c#eltuielile de protocol! -n limita unei cote de J din ba*a de calcul determinat conform alin. .6/> c' suma c#eltuielilor cu indemni*aia pltit pe perioada dele"rii i detarii -n alt localitate! -n ar i -n strintate! -n interesul serviciului! -n limita a de !5 ori nivelul le"al stabilit pentru instituiile publice> d' c#eltuielile sociale! -n limita sumei obinute prin aplicarea unei cote de p2n la J la fondul de
42

salarii reali*at anual> e' pierderile privind bunurile perisabile! -n limitele prev*ute de actele normative -n materie> Ce#ea 091-200&@Cod fiscal',art.28 Biletul nr.20 1. Competenta profesional si responsabilitatea c1nd se utilizeaz lucrrile unui alt expert. =iber-profesionistii contabili trebuie sa evite sa preste*e servicii profesionale fara o componenta adecvata! in afara de ca*ul cand beneficia*a de sfaturi avi*ate si de o asistenta care sa le permita sa preste*e servicii de calitate. 4aca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare intr-un domeniu specific in cadrul misiunii sale! acesta poate solicita sfaturi te#nice de la specialisti . alti profesionisti contabili! avocati! in"ineri! "eolo"i sau alti experti/. 8n acest ca*! desi profesionistul contabil se spri3ina pe competentele te#nice ale specialistului consultat! acesta din urma nu cunoaste in mod necesar re"ulile de etica ale profesiunii. 8ntrucat profesionistului contabil ii revine ! in intre"ime! responsabilitatea pentru serviciul prestat! el trebuie sa se asi"ure ca re"ulile de etica au fost respectate de catre expertul consultat. :l trebuie sa se asi"ure ca expertul consultat este la curent cu re"ulile de etica! mai ales cu principiile fundamentale ale profesiei> aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti. Aceasta asi"urare se poate obtineG - fie cerand expertilor respectivi sa citeasca re"ulile de etica> - fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei inttele"eri a re"ulilor de etica> - fie dand sfaturi daca apar conflicte potentiale. 'and profesionistul contabil nu are asi"urarea ca re"ulile de etica sunt cunoscute si respectate! el trebuie sa refu*e incredintarea misiunii sau sa o intrerupa . daca a inceput/. ;c#ematic! demersurile profesionistului contabil se pre*inta astfelG =iber-profesionistul contabil daca * Are competenta adecvata lucrarii - 4a B accepta lucrarea - Nu are competenta - nu accepta lucrarea sau - accepta lucrarea dar an"a3ea*a . subcontractea*a/ un expert . specialist/ care trebuie sa cunoasca re"ulile de etica 2. 4espre respectarea standardelor si normelor profesionale. <n profesionist contabil trebuie sP-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele te#nice si profesionale relevante. Erofesionistii contabili au datoria de a executa cu "ri3a si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mPsura in care sunt compatibile cu cerintele de inte"ritate! obiectivitate si! -n ca*ul liber profesionitilor contabili! cu independenta . 8n plus! ei trebuie sa se conforme*e normelor profesionale si te#nice emise deG - 8@A' .de ex. ;tandardele 8ntemationale de Audit/ 'onsiliul pentru ;tandarde 8nternationale de 'ontabilitate - Cinisterul @inantelor Eublice - '.:.'.'.A.0. si 'amera Auditorilor @inanciari =e"islatia relevant Biletul nr.21 1. Criterii de stabilire a onorariilor. Dnorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate! tinand seama de urmatoarele elementeG 1. competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat> . nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare> 3. timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii>
43

4. "radul de responsabilitate al misiunii respective. Dnorariile se calculea*a in functie de tarifele orare sau *ilnice in vi"oare! pentru fiecare participant la misiune! la nivelul fiecarei firme! fiecarui profesionist. <n profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate. 'and se propune un onorariu unui client! profesionistul contabil trebuie sa se asi"ure ca nu este sacrificata calitatea sa si ca se respecta normele or"anismului international cu privire la calitate. '#eltuielile si diversele rambursari - dcplasari de exemplu - se inre"istrea*a distinct. Eerceperea de comisioane sau plata de catre un profesionist contabil ca liber profesionist! este strict inter*isa. 'riteriile de care se tine seama in stabilirea onorariilor suntG a. competenta si cunostintele necesare serviciului prestat> b. nivelul dc formare! instruire si experienta a persoanei participante la misiune> c. timpul afectat .ore! *ile/> d. riscurile si "radul dc responsabilitate a misiunii. 2. "rezentati care sunt c3eltuielile deductibile-forfetare (n cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectual* (n cazul (n care venitul net nu se determin (n sistem real. $%T. 00 6tabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectual @1' )enitul net din drepturile de proprietate intelectual se stabilete prin scderea din venitul brut a urmtoarelor c#eltuieliG a' o c#eltuial deductibil e"al cu $J din venitul brut> b' contribuiile sociale obli"atorii pltite. @2' ?n ca*ul veniturilor provenind din crearea unor lucrri de art monumental! venitul net se stabilete prin deducerea din venitul brut a urmtoarelor c#eltuieliG a' o c#eltuial deductibil e"al cu 5J din venitul brut> b' contribuiile sociale obli"atorii pltite. @&' ?n ca*ul exploatrii de ctre motenitori a drepturilor de proprietate intelectual! precum i -n ca*ul remuneraiei repre*ent2nd dreptul de suit i al remuneraiei compensatorii pentru copia privat! venitul net se determin prin scderea din venitul brut a sumelor ce revin or"anismelor de "estiune colectiv sau altor pltitori de asemenea venituri! potrivit le"ii! fr aplicarea cotei forfetare de c#eltuieli prev*ute la alin. .1/ i . /. . Biletul nr.22 1. 7norariile si independen5a. &illet 9 intrebarea 2. "rezentati modul de determinarea al avanta;ului luat (n calculul salariului brut (n cazul (n care un salariat folose te autoturismul an#a;atorului (n interes personal. %5. :valuarea avanta3elor -n natur sub forma folosirii numai -n scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfelG a/ evaluarea folosinei cu titlu "ratuit a ve#iculului se face aplic2ndu-se un procent de 1!%J pentru fiecare lun! la valoarea de intrare a acestuia. ?n ca*ul -n care ve#iculul este -nc#iriat de la o ter persoan! avanta3ul este evaluat la nivelul c#iriei> Biletul nr.2& 1. Bunurile sau serviciile primite i independenta. &ilet 3$ intrebarea 2. "rezentati deducerile personale (n cazul impozitului pe salarii. Eentru contribuabilii care reali*ea* venituri brute lunare din salarii cuprinse -ntre 1.$$$!$1 lei i 3.$$$ lei! inclusiv! deducerile personale sunt de"resive fa de cele de mai sus i se stabilesc prin ordin al ministrului finanelor publice. Eentru contribuabilii care reali*ea* venituri brute lunare din salarii de peste 3.$$$ lei nu se acord deducerea personal.
44

@&' Eersoana -n -ntreinere poate fi soiaFsoul! copiii sau ali membri de familie! rudele contribuabilului sau ale souluiFsoiei acestuia p2n la "radul al doilea inclusiv! ale crei venituri! impo*abile i neimpo*abile! nu depesc 5$ lei lunar. @2' ?n ca*ul -n care o persoan este -ntreinut de mai muli contribuabili! suma repre*ent2nd deducerea personal se atribuie unui sin"ur contribuabil! conform -nele"erii -ntre pri. @0' 'opiii minori! -n v2rst de p2n la 1+ ani -mplinii! ai contribuabilului sunt considerai -ntreinui. @.' ;uma repre*ent2nd deducerea personal se acord pentru persoanele aflate -n -ntreinerea contribuabilului! pentru acea perioad impo*abil din anul fiscal -n care acestea au fost -ntreinute. Eerioada se rotun3ete la luni -ntre"i -n favoarea contribuabilului. Biletul nr.22 1. Calitatea lucrrilor i autocontrolul. &ilet 31 intrebarea 2. Care este diferenta (ntre impozitarea salariului la locul principal de munc comparativ cu alt loc de munc. .1/ Eersoanele fi*ice prev*ute la art. 4$ alin. .1/ lit. a/ i alin. . / au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub form de deducere personal! acordat pentru fiecare lun a perioadei impo*abile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afl func5ia de baz. Biletul nr.20 1. "lata lucrarilor* modul de stabilire a onorariilor. &ilet 3 intrebarea 2.Confiicte de interese. Care sunt circumstantele de care trebuie s se 5in seama! &ilet 34 intrebarea 1 Biletul nr.2. 1. "strarea ar3ivelor clientului. Eastrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului. Codalitatea de predare-primire a documentelor in vederea contabili*arii se stabileste prin contract si anexe la contract! fiind obli"atirieG - normali*area documentelor> - stabilirea termenelor. 'and clientul nu respecta termenele! se va proceda la punerea acestuia in intar*iere! documentul respectiv fiind pastrat la dosarul clientului. 4aca un client a disparut! se va verifica la 0e"istrul 'omertului daca a fost radiat! iar profesionistul este obli"at sa pastre*e asupra lui documentul pe durata de conservare preva*ute de le"e. 2. "rezentati modul de determinare al impozitului pe veniturile din tranzactionarea actiunilor (n anul 200: si apoi (n anul 2010. 8n perioada 1 ianuarie $$9-31 decembrie $$9 inclusiv! c2ti"urile reali*ate de persoanele fi*ice din transferul titlurilor de valoare! altele dec2t prile sociale i valorile mobiliare -n ca*ul societilor -nc#ise! sunt venituri neimpo*abile. '2ti"urile persoanelor fi*ice din transferul titlurilor de valoare! altele dec2t prile sociale i valorile mobiliare -n ca*ul societilor -nc#ise! reali*ate -ncep2nd cu 1 ianuarie $1$! sunt supuse re"ulilor prev*ute la alin. .3/ lit. a/. .3/ 'alculul! reinerea i virarea impo*itului pe veniturile din investiii! altele dec2t cele prev*ute la alin. .1/ i . / se efectuea* astfelG a/ c2ti"ul determinat din transferul titlurilor de valoare! altele dec2t prile sociale i valorile mobiliare -n ca*ul societilor -nc#ise! se impune cu o cot de 1/* impo*itul reinut constituind
45

plat anticipat -n contul impo*itului anual datorat. Dbli"aia calculrii! reinerii i virrii impo*itului repre*ent2nd plata anticipat revine intermediarilor! societilor de administrare a investiiilor -n ca*ul rscumprrii de titluri de participare la fondurile desc#ise de investiii sau altor pltitori de venit! dup ca*! la fiecare tran*acie. 8mpo*itul calculat i reinut la surs se virea* la bu"etul de stat! p2n la data de 5 inclusiv a lunii urmtoare celei -n care a fost reinut. Eentru tran*aciile din anul fiscal contribuabilul are obli"aia depunerii declaraiei privind venitul reali*at! pe ba*a creia or"anul fiscal stabilete impo*itul anual datorat! respectiv impo*itul anual pe care contribuabilul -l are de recuperat! i emite o deci*ie de impunere anual! lu2ndu-se -n calcul i impo*itul reinut la surs! repre*ent2nd plat anticipat. 8mpo*itul anual datorat se stabilete de or"anul fiscal competent astfelG 1. prin aplicarea cotei de 16J asupra c2ti"ului net anual al fiecrui contribuabil! determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. .5/! pentru titlurile de valoare -nstrinate sau rscumprate! -n ca*ul titlurilor de participare la fonduri desc#ise de investiii! -ncep2nd cu data de 1 ianuarie $$%! -ntr-o perioad mai mic de 365 de *ile de la data dob2ndirii> . prin aplicarea cotei de 1J asupra c2ti"ului net anual al fiecrui contribuabil! determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. .5/! pentru titlurile de valoare -nstrinate sau rscumprate! -n ca*ul titlurilor de participare la fonduri desc#ise de investiii! -ncep2nd cu data de 1 ianuarie $$%! -ntr-o perioad mai mare de 365 de *ile de la data dob2ndirii> Biletul nr.29 1. Care sunt factorii de care trebuie s se 5in seama atunci cand se apreciaz respectarea re#ulilor de etic (n ceea ce prive te inte#ritatea si obiectivitatea! &ilet 35 intrebarea 2* Care este procedura de urmat cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional! &ilet 35 intrebarea 1 Biletul nr.28 1. Bxplicati comportamentui profesionistului contabil (ntr,o activitate de consilier fiscal. &ilet 36 intrebarea 2. Ce venituri se supun re#ularizrii (n anul urmtor realizrii lor! Deniturile realizate de persoanele fizice care desfasoara* venituri comerciale* profesii libere din activitatea desfasurata in mod independent sunt tratate din punct de vedere fiscal drept venituri din activitati independente si supuse re#ulilor prevazute la art. 28 din Codul fiscal. 8 mpo*itul pe venit datorat de persoanele fi*ice care desfasoara activitati independente se plateste in cursul anului de catre acestea prin efectuarea de plati anticipate cu titlu de impo*it urmare a depunerii declaratiei privind veniturile si c#eltuielile estimate .formularul $ B 4eclaratie privind venitul estimat B conform DC:@ 3%1F $$%/ sau pe ba*a veniturilor din anul precedent. 8n cursul anului persoana fi*ica este supusa astfel platilor anticipate trimestriale efectuate in contul impo*itului anual pe venit! potrivit art. + alin. .3/ din 'odul fiscal. 8mpo*itul pe venitul net anual impo*abil datorat este declarat de persoana fi*ica prin completarea declaratiei de impunere .formularul $$ B 4eclaratie privind veniturile reali*ate/. Eentru declararea veniturilor reali*ate in anul $11 declaratia de impunere se va depune pana la data de 15 mai $1 . Eersoana fi*ica are obli"atia determinarii si declararii venitului net anual si a impo*itului datorat pe venitul net anual impo*abil si a stabilirii diferentelor de impo*it anual re*ultat din re"ulari*area impo*itului anual datorat cu platile anticipate. Biletul nr.2: 1. Care sunt restrictiile (n promovarea serviciilor de ctre profesionistii contabili! &ilet 4 intrebarea 2. $ctivitti incompatibile cu exercitarea profesiei libere. &ilet 36 intrebarea 1
46

Biletul nr.00 1. Bnumerati situatiile care nu rspund criteriilor de obiectivitate* incredere* cinste* decent si bun,#ust pentru o actiune de promovare. cele care creea*a sperante false! induc in eroare sau creea*a sperante ne3ustificate de posibile re*olvari favorabile implica posibilitatea de a influenta orice instanta! tribunal! a"entie de re"lementare fac comparatii cu altii contin marturii sau aprobari scrise care contin orice alte preci*ari ce ar putea sa produca unei persoane re*onabile o neintele"ere sau o deceptie care pretind! ne3ustificat ca pesoana respectiva este expert sau specialist intr-un anume domeniu al contabilitatii 2. Care este re#imul fiscal al pierderilor in cazul veniturilor realizate de persoanele fizice! potrivit art. +$ @&' Eierderea fiscal anual -nre"istrat pe fiecare surs din activiti independente! cedarea folosinei bunurilor i din activiti a"ricole se reportea* i se completea* cu venituri obinute din aceeai surs de venit din urmtorii 5 ani fiscali. @&E1' Eierderile din cate"oriile de venituri menionate la art. 41 lit. a/! c/ i f/ provenind din strintate se reportea* i se compensea* cu veniturile de aceeai natur i surs! reali*ate -n strintate! pe fiecare ar! -nre"istrate -n urmtorii 5 ani fiscali. @2' 0e"ulile de reportare a pierderilor sunt urmtoareleG a' reportul se efectuea* cronolo"ic! -n funcie de vec#imea pierderii! -n urmtorii 5 ani consecutivi> b' dreptul la report este personal i netransmisibil> c' pierderea reportat! necompensat dup expirarea perioadei prev*ute la lit. a/! repre*int pierdere definitiv a contribuabilului. UU.U!U.UUU Biletul nr.01 1. %aspunderea disciplinara. [ :ste o re*ultant a abaterilor sv2rite de un membru al 'orpului prin care se -ncalc dispo*iiile le"ii! ale 0e"ulamentului de or"ani*are i funcionare al ':''A0! ale 'odului etic naional al profesionitilor contabili. Aciunea disciplinar pentru sancionarea anumitor fapte se -ntreprinde fie -n paralel cu aciunea penal! civil sau administrativ! fie -n afara existenei unei asemenea aciuni. [ Erincipiul 9Eenalul ine -n loc civilulM nu se aplic -n materie disciplinar. . Cum se stabilesc platile anticipate de impozit in cazul veniturilor realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor! $%T. .& "l5i anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosin5ei bunurilor @1' 'ontribuabilii care reali*ea* venituri din cedarea folosinei bunurilor pe parcursul unui an! cu excepia veniturilor din arendare! datorea* pli anticipate -n contul impo*itului pe venit ctre bu"etul de stat! potrivit prevederilor art. + .G 9;umele repre*ent2nd pli anticipate se ac#it -n 4 rate e"ale! p2n la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru! respectiv 15 martie! 15 iunie! 15 septembrie i 15 decembrie. Eentru veniturile din cedarea folosinei bunurilor sub forma arendei! plata impo*itului se efectuea* potrivit deci*iei de impunere emise pe ba*a declaraiei privind venitul reali*at.H

47

@2' @ac excepie contribuabilii care reali*ea* venituri din cedarea folosinei bunurilor pentru care c#iria prev*ut -n contractul -nc#eiat -ntre pri este stabilit -n lei! nu au optat pentru determinarea venitului net -n sistem real i la sf2ritul anului anterior nu -ndeplinesc condiiile pentru calificarea veniturilor -n cate"oria veniturilor din activiti independente pentru care plile anticipate de impo*it sunt e"ale cu impo*itul anual datorat! i impo*itul este final. Biletul nr.02 Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului! 6anctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili si contabililor autori*ati! in raport de "ravitatea abaterilor savarsite! sunt urmatoareleG a/ mustrare> b/ avertisment scris> c/suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autori*at pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an> d/ inter*icerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autori*at. Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin 0e"ulamentul de or"ani*are si functionare al 'orpului. Bnumerati impozitele si taxele locale. 8mpo*itele i taxele locale sunt dup cum urmea*G a' impo*itul pe cldiri> b' impo*itul pe teren> c' taxa asupra mi3loacelor de transport> d' taxa pentru eliberarea certificatelor! avi*elor i autori*aiilor> e' taxa pentru folosirea mi3loacelor de reclam i publicitate> f' impo*itul pe spectacole> #' taxa #otelier> 3' taxe speciale> i' alte taxe locale. Biletul nr.0& "rezentati cel putin sapte caracteristici ale auditului statutar care,l deosebesc de auditul contractual. $udit statutar 7umirea se face de ctre ALA Cisiunea este plurianual sau recurent ;e emite un raport de audit ;e supune anumitor prevederi din 'odul etic al profesiei Cisiunea este permanent Cisiunea se efectuea* prin sonda3 din cau*a multitudinii de operaiuni ce trebuie verificate 7u poate avea imixtiuni -n "estiunea unitii $udit contractual 7umire de ctre mana"ement Cisiune cel mult anual ;e pot emite diferite rapoarte 0e"lementrile etice nu sunt la fel de restrictive Cisiune punctual Cisiunea poate presupune verificri totale Eoate avea natura unei consultane
48

1 2 & 2 0 . 9

"rezentati cum se determine impozitui pe mi;ioacele de transport ac3izitionate in cursul anului. (axa asupra mi3loacelor de transport se calculea* -n funcie de capacitatea cilindric a acestuia! prin -nmulirea fiecrei "rupe de $$ cmZ3 sau fraciune din aceasta cu o anumita suma stabilita in '@. 8mpo*itul se datorea*a incepand cu 1 ale lunii urmatoare datei dobandirii si pana la sfaritul lunii in care autoturismul este instrainat. Biletul nr.02 "rin ce se deosebeste o misiune de audit bazata pe proceduri convenite de o misiune de audit statutar! 8ntr-o misiune de proceduri convenite! auditorul nu exprima nici o asi"urare. :l intocmeste in mod simplu un raport asupra faptelor constatate iar utili*atorii raportului sunt cei care tra" propriile conclu*ii din lucrarile auditorului. 8ntr-o astfel de misiune! auditorul aplica proceduri de audit definite de comun acord cu clientul si cu toti beneficiarii re*ultatelor acestor lucrari. Acest raport se adresea*a exclusiv partilor care au convenit procedurile de pus in lucru. 8isiune de audit pe baz de $udit statutar proceduri convenite 1 7ici o asi"urare Asi"urare ridicat! dar nu absolut 2 Erocedurile puse -n lucru de auditor Erocedurile sunt standardi*ate! clientul ne sunt definite de ctre auditor de av2nd nici un rol -n stabilirea lor comun acord cu clientul i cu toi beneficiarii re*ultatelor acestei lucrri & 4estinatarii sunt exclusiv prile 4estinatarii sunt ALA i ali teri care au convenit procedurile puse -n lucru %elatiile cu ceilalti membrii ? $cceptarea de noi misiuni. 8ntreprinderea are dreptul de a-si ale"e consilierii si de a ii inlocui cand doreste. 4aca este importanta apararea intereselor le"itime ale intreprinderii! este la fel de important ca un liber profesionist contabil sa poata determina daca exista motive profesionale care sa 3ustifice neacceptarea misiunii. Aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil in functie. 8n absenta unei cereri specifice! profesionistul contabil in functie nu trebuie sa furni*e*e spontan informatii despre afacerile clientului sau. @actorii urmatori stabilesc in ce masura un profesionist in functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionist contactatG -daca clientul a autori*at acest lucru> -daca norme le"ale sau re"uli de etica referitoare la aceasta divul"are permit acest lucru. 'omunicarea intre cei doi profesionisti contabili are ca obiectiveG - de a impiedica un liber profesionist contabil sa accepte nominali*area sa! daca toate elementele pertinente nu sunt cunoscute> - de a prote3a actionarii minoritari care nu sunt de re"ula informati de impre3urarile inlocuirii profesionistului contabil in functie>
49

de a apara interesele profesionistului contabil in functie! atunci cand propunerea de inlocuire se datorea*a respectului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent. - inainte de a accepta o nominali*are pentru a presta servicii profesionale! care pana atunci au fost prestate de catre un alt liber profesionist contabil! profesionistul contabil trebuieG - sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul in functie de intentia sa de a-1 inlocui si 1-a autori*at! in scris! sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil> - - sa solicite autori*area de comunicare cu profesionistul contabil in functie. 4aca aceasta autori*are este refu*ata! profesionistul contabil trebuie! in absenta altor mi3loace alternative de a obtine asi"urarile necesare! sa refu*e nominali*area. 4aca autori*area este data! sa ceara profesionistului in functieG -sa furni*e*e toate informatiile care i-ar inter*ice sa accepte misiunea> -sa furni*e*e toate informatiile necesare care sa-i permita sa ia o deci*ie. Erofesionistul in functie! la primirea autori*atiei mentionata la alineatul precedent! trebuie rapid saG - raspunda .in scris/! aratand daca exista motive profesionale care ar inter*ice profesionistului sa accepte nominali*area sa> - sa asi"ure ca clientul a autori*at divul"area informatiilor profesionistului desemnat> - sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat! pentru a putea sa decida daca accepta sau nu misiunea si sa aborde*e liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante privind nominali*area sa. Biletul nr.00 1. Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare! 8n cursul unei misiuni de compilare! profesionistul utili*ea* competenele sale contabile i nu cele de auditor! -n vederea str2n"erii! clasrii i sinteti*rii informaiilor financiare Aceast misiune const! -n "eneral! -n efectuarea unei sinte*e a informaiilor detaliate -n scopul pre*entrii sub o form re*umat! inteli"ibil. Erocedurile puse -n lucru nu permit i nici nu-i propun! furni*area vreunei asi"urri asupra informaiilor financiare> utili*atorii informaiilor financiare astfel compilate beneficia* -ns de -ncrederea c lucrrile respective au fost efectuate de un profesionist contabil posesor al competenelor necesare. D misiune de compilare cuprinde -n "eneral pre"tirea situaiilor financiare .complete sau nu/! dar si colectare! clasarea si sinte*a altor informatii financiare. 8ntr-o misiune de compilare auditorul trebuie s respecte re"ulile "enerale de etic i anumeG inte"ritatea! obiectivitatea! corn petena profesional! confidenialitatea! profesionalismul i respcv tul fa de normele te#nice i profesionale. 8ndependena nu este o cerin dar dac auditorul nu este independent trebuie s fac o meniune -n raport. ;tandardul 8nternaional de Cisiuni 'onexe .8;0;/ nr. 441$ stabilete procedurile i principiile fundamentale precum i modalitile lor de aplicare -n ce privete responsabilitatea contabilului -n cadrul unei misiuni de compilare a situaiilor financiare 2. %elatiile profesionistilor contabili cu clientii. 0elatiile membrilor 'orpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii! semnat de ambele parti. 8n afara onorariilor pentru lucrarile executate! orice alta relatie financiara cu un client! ca G participatii la capital! dareFluare de imprumut de bunuri! servicii sau bani etc.! este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea este compromisa.
50

8n cadrul indeplinirii lucrarilor lor! membrii 'orpului trebuie sa se re*ume numai la acordarea de avi*e de consultanta profesionala si sa nu impiete*e activitatea de administrare! care este un atribut exclusiv al clientului. D atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii! asi"urandu-se ca aceste relatii nu aduc atin"ere independentei lor. ;tabilirea sau intretinerea relatiilor profesionale cu clientii poate antrena raspunderea pentru un pre3udiuciu financiar sau moral pentru membrii 'orpului. ;e impune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor 'orpului in raport cu respectarea principiilor independentei si competentei. Drice nou client si orice noua lucrare solicitata de vec#ii clienti trebuie sa faca obiectul acceptarii si inc#eierii contractului dupaG d/ evaluarea riscului> e/ o evaluare! respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei profesiei> f/ o apreciere a eficientei executarii lucrarilor in raport cu componenta si cu mi3loacele societatii. 4eci*ia finala apartine expertului sau contabilului autori*at. Eeriodic se evaluea*a! se aprecia*a eventualele sc#imbari aparute in situatia clientilor sau cabinetuluiFsocietatilor lor si daca acestea "enerea*a noi riscuri. Erofesionistii pot exprima in scris clientilor recomandari sau re*erve. 8n ca*ul contestarii lor! scrise! acestea vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionistilor contabili. 8n situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate din cau*a clientului! contractul se re*ilia*a. Biletul nr.0. 1. Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale! ;tandardul 8nternational de Audit nr. +$$ stabileste procedurile si principiile fundamentale! precum si modalitatile lor de aplicare cu privire la misiunile de audit speciale. Cisiunile de audit se pot referi laG - ;ituatii financiare! stabilite dupa un referential contabil diferit de standardele internationale de raportare financiara si de normele nationale> - 'onturi sau elemente de bilant sau rubric din situatiile financiare> - 0espectarea clau*elor contractual> - ;ituatii financiare condensate .re*umate/> Auditul trebuie sa examine*e si sa evalue*e conclu*iile trase din elementele probante reunite in timpul misiunii de audit speciala! pentru a determina daca ele pot servi ca ba*a a opiniei sale care trebuie sa fie scrisa si clar exprimata. 2. Ce sunt elementele intan#ibile ale unei intreprinderi si care sunt acestea! :lementele intan"ibile sunt de re"ul elemente imateriale care pot sau nu s fie -nre"istrate -n patrimoniu .cele care pot fi -nre"istrate sunt imobili*rile necorporale/ dar contribuie la meninerea potenialului actual i influenea* re*ultatele financiare ale -ntreprinderii i! pe aceast cale! valoarea -ntreprinderii> elementele intan"ibile constituie sursa unui superprofit! superbeneficiu sau rent de "ood1ill! adic profitul obinut de -ntreprindere peste pra"ul de rentabilitate pretins de pia -n funcie de efortul investi-ional al -ntreprinderii! efort exprimat prin valoarea patrimonial a acesteia. :lementele intan"ibile care nu pot fi -nre"istrate -n patrimoniu se pot referi laG reputaia -ntreprinderii! superioritatea produselor! amplasamentul! clientela! bonitatea i solvabilitatea fa de teri! po*iia fa de or"anismele publice i administrative! competena te#nic .licene! brevete! mrci! studii! laboratoare etc./! competena comercial .promovare! publicitate! clieni! vad comercial etc./!
51

competena mana"erial .calitatea personalului! performanele mana"erilor! cadrele-c#eie etc./ etc. 7eput2nd fi -nre"istrate -n patrimoniu! sau c#iar dac sunt -nre"istrate! sunt considerate nonvalori din punct de vedere patrimonial! elementele intan"ibile formea* acea parte 9invi*ibilM a -ntreprinderii a crei valoare obinut prin capitali*are repre*int "ood1ill-ul -ntreprinderii. Biletul nr.09 1. "rin ce se caracterizeaza raportul auditorului asupra respectarii clauzelor contractuale! Auditorul poate s accepte o misiune de audit speciala numai dac misiunea se refer exclusiv la examinarea respectrii clau*elor care vi*ea* aspecte contabile i financiare> dac numai unele c#estiuni particulare nu sunt acoperite de competena auditorului! acesta va recur"e la serviciile unui expert. Dpinia auditorului poate face obiectul unui raport distinct sau va fi inclus -n raportul de audit! de ba*. 2. Ce este partea FinvizibilaG a unei intreprinderi si cum se determina valoarea acesteia! Eartea invi*ibila A "ood1ill ;ursa "ood1ill-ului o constituie elementele intan"ibile ale -ntreprinderii. Cetode de determinareG a/ metoda directa .renta de "ood1ill actuali*ata/ L\ A '& B A7' V i i B rata neutra de plasament a disponibilitatilor pe piata financiara L\ po*itivG prin profiturile nete -nre"istrate -ntreprinderea depete pra"ul de rentabilitate Erin actuali*area rentei po*itive la rata cu riscuri t se obine valoarea "ood1ill-ului ce urmea* s ma3ore*e valoarea patrimonial a -ntreprinderii. L\ ne"ativ .bad1ill/G prin actuali*are se obine valoarea bad1ill-ului care vine s diminue*e valoarea patrimonial a -ntreprinderii! semnific2nd o penali*are a valorii -ntreprinderii pentru insuficiena de rentabilitate fa de exi"enele pieei sau pentru exces de patrimoniu. b/ metoda ba*ata pe seama unui multiplicator ] aplicat la capacitatea beneficiar a -ntreprinderii - pt intreprinderi industriale mici si mi3locii L\ A A7' ^ '& V N ]! determinat de evaluator pe ba*a anali*ei si dia"nosticului! ia valori -ntre 1!5 i 5. c/ metoda indirecta neta L\ A )al. Llobala B A7' d/ metoda indirecta bruta L\ A )al. Llobala - );7 Biletul nr.08 1. "rin ce se caracterizeaza raportul auditorului asupra situatiilor financiare condensate! D -ntreprindere poate avea nevoie s stabileasc situaii financiare care re*um situaiile sale financiare auditate. pentru a informa anumite "rupuri de utili*atori! interesate de cunoaterea doar a cifrelor c#eie privind situaia financiar i re*ultatele acesteia. Auditorul nu trebuie s emit vreun raport asupra situaiilor financiare condensate dec2t -n ca*ul unde acesta a emis un raport de audit asupra situaiilor financiare -n ansamblul lor. 'onducerea -ntreprinderii este obli"at s indice clar c situaiile financiare sunt condensate! iar lectorul! pentru o mai bun -nele"ere! trebuie s le citeasc -mpreun cu situaiile financiare -n ansamblul lor! auditate. (itlul care poate fi dat acestor situaii financiare condensate este 9;ituaii financiare condensate! pre"tite pe ba*a situatiilor financiare auditate pentru exercitiul financiar -nc#is la data de 31 decembrie $$$M.
52

0aportul auditorului asupra situaiilor financiare condensate trebuie s cuprind urmtoarele elemente de ba*G - titlul> - destinatarul> - identificarea situaiilor financiare auditate din care s-au nscut situaiile financiare condensate> - o referire la data raportului de audit asupra situaiilor financiare -n ansamblul lor i -n tipul de opinie exprimat -nacel raport> - o opinie care s indice dac informaiile cuprinse -n situaiile financiare condensate sunt -n concordan cu situaiile financiare auditate! din care acestea s-au nscut. 4ac auditorul a emis o opinie modificat asupra situaiilor financiare -n ansamblul lor! dar este satisfcut de pre*entarea situaiilor financiare condensate! raportul trebuie s menione*e c dei situaiile financiare condensate sunt -n concordan cu situaiile financiare -n ansamblul lor! acestea provenind din situaii financiare care au fcut obiectulunui raport de audit modificat. - o meniune! sau o trimitere la o not anex la situaiile financiare condensate! -n care se menionea* c pentru o bun -nele"ere a re*ultatelor i situaiilor financiare ale entitii! situaiile financiare condensate trebuiesc citite -mpreun cu situaiile financiare -n ansamblul lor i cu raportul de audit asupra acestora> - data raportului> - adresa auditorului> - semntura auditorului 2. Ce este pra#ul de rentabilitate al unei intreprinderi si ce semnificatie are in evaluarea acesteia! ?n evaluare! pra"ul de rentabilitate este punctul de la care rentabilitatea "enerat de -ntreprindere este superioar celei ce s-ar obine plas2nd pe pia un capital ec#ivalent cu activul net cori3at. 8n evaluare! pra"ul de rentabilitate se utili*ea*a pentru calculul supraprofitului. pra"ul de rentabilitate al -ntreprinderii A A7' [ i iA rata neutr de plasament a disponibilitilor pe piaa financiar 0iscul economic .riscul de exploatare/ va fi cu atat mai mic! cu cat nivelul critic va fi mai redus. Biletul nr.0: 1. Care sunt elementele de baza ale unui raport asupra situatiilor financiare condensate! - titlul> - destinatarul> - identificarea situaiilor financiare auditate din care s-au nscut situaiile financiare condensate> - o referire la data raportului de audit asupra situaiilor financiare -n ansamblul lor i -n tipul de opinie exprimat -nacel raport> - o opinie care s indice dac informaiile cuprinse -n situaiile financiare condensate sunt -n concordan cu situaiile financiare auditate! din care acestea s-au nscut. 4ac auditorul a emis o opinie modificat asupra situaiilor financiare -n ansamblul lor! dar este satisfcut de pre*entarea situaiilor financiare condensate! raportul trebuie s menione*e c dei situaiile financiare condensate sunt -n concordan cu situaiile financiare -n ansamblul lor! acestea provenind din situaii financiare care au fcut obiectulunui raport de audit modificat.
53

- o meniune! sau o trimitere la o not anex la situaiile financiare condensate! -n care se menionea* c pentru o bun -nele"ere a re*ultatelor i situaiilor financiare ale entitii! situaiile financiare condensate trebuiesc citite -mpreun cu situaiile financiare -n ansamblul lor i cu raportul de audit asupra acestora> - data raportului> - adresa auditorului> - semntura auditorului 2. Ce este superprofitul* superbeneficiul sau renta de #oodHill* ce semnificatie are si cum influenteaza valoarea intreprinderii! ;uperprofitul A profitul suplimentar asi"urat de o intreprindere pentru capitalurile investite in activele sale fata de un plasament! de o marime e"ala! remunerate la rata medie a pietei. A Eartea din valoarea "lobala a unei -ntreprinderi care are ca sursa buna "estionare si exploatarea elementelor intan"ibile de care dispune acea -ntreprindere> se obine prin capitali*area profitului obinut de -ntreprindere peste pra"ul de rentabilitate. 0elaia cu valoarea -ntreprinderii este direct proporionala. ;p A '& BA7' x i Biletul nr..0 1. %aportul asupra unor rubrici din situatiile financiare. Auditorului i se poate cere s exprime o opinie asupra uneia sau mai multor rubrici din situaiile financiare ca! de exemplu! creane! stocuri! calculul participrii la beneficii sau efectuarea unui provi*ion. Aceast cerere poate face obiectul unei misiuni distincte sau s fie reali*at -n cadrul misiunii de audit de ba*. D astfel de misiune nu conduce la un raport de audit asupra situaiilor financiare -n ansamblul lor i! -n consecin! opinia auditorului se va referi numai la rubrica .rubricile/ auditat .auditate/. Eentru a defini -ntinderea misiunii! auditorul trebuie s in seama de rubricile din situaiile financiare care sunt interdependente! susceptibile de a avea o influen semnificativ asupra informaiilor -n le"tur cu care i s-a cerut opinia> aceasta pentru c numeroase rubrici din situaiile financiare sunt le"ate -ntre ele! de exempluG creanele .clienii/ de v2n*ri! stocurile de furni*ori etc. Auditorul trebuie s fixe*e pra" de semnificaie pentru rubricile din situaiile financiare asupra crora -i va exprima opinia> de re"ul aceste pa"ini sunt mult mai reduse fa de cele care s-ar fi stabilit -n ca*ul auditrii situaiilor financiare -n ansamblu. 0aportul auditorului trebuie sa mentione*e referentialul contabil pe ba*a cruia a fost auditat rubrica respectiv din situaiile financiare. Atunci c2nd auditorul a formulat o opinie defavorabil sau o imposibilitate de exprimare a opiniei asupra situaiilor financiare -n ansamblul lor! el poate emite o altfel de opinie -n raportul asupra unei rubrici numai dac aceast rubric nu constituie o parte semnificativ a acestor situaii financiare. 2. Ce este #oodHill,ul unei intreprinderi si in ce relatie se afla cu valoarea acesteia! Lood1ill A Eartea din valoarea "lobala a unei -ntreprinderi care are ca sursa buna "estionare si exploatarea elementelor intan"ibile de care dispune acea -ntreprindere> se obine prin capitali*area profitului obinut de -ntreprindere peste pra"ul de rentabilitate. 0elaia cu valoarea -ntreprinderii este direct proporionala. L\ A '& BA7' x i Biletul nr..1 1. 8isiunea de examinare a informatiilor financiare previzionate: caracteristici. ;tandardul 8nternaional pentru An"a3amente de Asi"urare .8;A:/ nr. 34$$ stabilete
54

procedurile i principiile fundamentale c2t i modalitile de aplicare a lor! -n ca*ul misiunilor de examinare asupra unor informaii financiare previ*ionale cuprin*2nd at2t previ*iuni - cele ba*ate pe cele mai plau*ibile ipote*e! c2t i proiecii - cele ba*ate pe ipote*e teoretice. 7u intr sub incidena acestui standard examenul informaiilor financiare previ*ionale exprimate -n termeni "enerali ca! de exemplu! pre*entarea fcut conducerii -ntreprinderii -n raportul anual. 8ntr-o misiune de examinare a informaiilor financiare previ*ionale auditorul trebuie s reuneasc elemente probante suficiente i adecvate care s-i permit s aprecie*e dacG - ipote*ele cele mai plau*ibile reinute de conducerea -ntreprinderii ca ba* a informaiilor financiare previ*ionale sunt re*onabile i! atunci c2nd la ba* au stat ipote*e teore tice! acestea sunt coerente cu obiectivul informaiilor fi nanciare previ*ionale> - informaiile financiare previ*ionale sunt suficiente> - informaiile financiare previ*ionale sunt corect pre*entate! dac toate ipote*ele semnificative sunt descrise -n notele anexe! i re*ult clar c este vorba de ipote*ele cele mai plau*ibile sau de ipote*e teoretice> - informaiile financiare previ*ionale sunt pre"tite -ntr-o manier coerent cu situaiile financiare istorice 2. Ce relatie exista intre fondul comercial si #oodHill,ul unei intreprinderi! ?n conformitate cu ;tandardul 8nternational de :valuare 4 - L7 4! activele necorporale pot fi "rupate -nG drepturi- relaii- acti4e necorporale nedifereniate (grupate$ i proprietatea intelectual Activele necorporale "rupate repre*inta valoarea re*iduala a activelor necorporale! ramasa dupa evaluarea activelor necorporale identificabile si dupa scaderea acestei valori din valoarea totala a activelor necorporale Activele necorporale "rupate sunt numite! -n mod curent! fond comercial sau "ood1ill. ?n diferite perioade de timp! fondul comercial a fost interpretat ca fiind clientela atrasa! venitul suplimentar "enerat de -ntreprindere peste profitul normal cu care se remunerea*a activele identificate siFsau ca valoarea suplimentara a -ntreprinderii! -n ansamblul ei! peste valoarea -nsumata a activelor ei identificabile Biletul nr..2 1.Bxplicati termenii de previziuni si proiectii in audit. Erevi*iuni A informatii financiare previ*ionale elaborate pe ba* de ipote*e referitoare la evenimente viitoare pe care contea* conducerea i -n funcie de care aceasta a stabilit aciunile -ntreprinse pentru pre"tirea acestor informaii .ipote*ele sau estimrile cele itiai plau*ibile/. Eroiecii A informaii financiare ba*ate pe ipote*e teoretice referitoare la evenimente viitoare i la aciuni ale conducerii care pot sau nu s se produc! precum i pe combinarea estimrilor celor mai plau*ibile cu ipote*ele teoretice. 8nformaiile financiare previ*ionale pot cuprinde situaii financiare sau numai unul sau mai multe elemente din situaiile financiare i pot fi pre"titeG - ca instrument de "estiune intern! de exemplu! pentru a facilita evaluarea unei investiii! sau! - pentru a fi difu*at la teri ca! de exempluG prospecte sau informaii viitoare -n scopul atra"erii de investitori> raport anual care formea* informaii acionarilor! autoritilor sau altor pri interesate! informaii cu privire la tre*orerie pre*entate finanatorilor etc. 2. Ce sunt metodele combinate de evaluare a intreprinderii si in cate #rupe se pot clasifica! Cetodele combinate presupun luarea -n consideraie! sub o form sau alta de exprimare! at2t a
55

patrimoniului c2t i a indicatorilor calitativi referitori la performanele financiare ale -ntreprinderii. Cetodele de evaluare! combinate! se -mpart -n dou mari "rupe! -n funcie de te#nicile folosite! i anumeG - te#nici ba*ate pe ponderarea -ntre o valoare patrimonial i una prin rentabilitate> - te#nici ba*ate pe asocierea la valoarea patrimonial a unuia sau a mai multor elemente intan"ibile Cetodele combinate fac apel at2t la valori statice! patrimoniale! c2t si la valori dinamice ba*ate pe rentabilitate sau pe randament. )aloarea patrimonial constituie valoarea de ba* a -ntreprinderii! care poate beneficia! -ntre altele! de o rent economic .valoarea dinamic/ obinut prin calculul "ood1ill-ului sau bad1ill-ului. - metoda practicienilor - metoda retail - metoda ba*ata pe "ood1ill Biletul nr..& 1. 7biectivul si principiile #enerale ale unei misiuni de examen limitat @revizuire'. DbiectivG s permit auditorului s conclu*ione*e - pe ba* de proceduri care nu pun -n lucru toate dili"entele necesare pentru un audit - c nici un fapt semnificativ nu a fost descoperit care s-l fac s cread c situaiile financiare nu au fost stabilite -n toate aspectele lor semnificative conform unui referenial contabil identificat .asi"urare ne"ativ/. Auditorul trebuie s respecte re"ulile de etic -nscrise -n 'odul etic i anumeG independena! inte"ritatea! obiectivitatea! competena profesional! confidenialitatea! profesionalismul i respectul fa de normele te#nice i profesionale. Auditorul trebuie s planifice i s execute examenul limitat fiind contient c anumite circumstane pot exista care s conduc la anomalii semnificative -n situaiile financiare. Eentru a exprima o asi"urare ne"ativ -n raportul su asupra examenului limitat! auditorul trebuie s reuneasc elemente probante suficiente i adecvate -n vederea fondrii conclu*iilor folosind -n mod esenial proceduri const2nd -n cereri de informaii sau de explicaii precum i proceduri analitice. D misiune de examen limitat furni*ea*a un nivel de asi"urare moderat c informaiile examinate nu conin anomalii semnificative> asi"urarea este -n acelai timp ne"ativ. (ermenii i condiiile reali*rii unei misiuni de examen limitat se convin de auditor i de clientul su> acetia se -nscriu -ntr-o scrisoare de misiune sau -n contractul de prestri servicii de audit. Eunctele principale care nu pot lipsi din scrisoarea de misiune sau contract se refer laG - obiectivul misiunii> - responsabilitatea conducerii cu privire la situaiile financiare> - -ntinderea examenului limitat fc2nd trimitere la standardele internaionale de audit sau la normele sau practicilenaionale> - accesul nelimitat al auditorului la orice document sau informaii considerate necesare pentru reali*area misiunii> - coninutul raportului care va fi emis de auditor> - faptul c nu se poate atepta de la misiunea de examenlimitat descoperirea erorilor! acte sau fapte ile"ale! fraude sau alte manopere frauduloase -n "estiune> - faptul c nici un audit nu va fi efectuat i! -n consecin! nu va fi emis o opinie de audit. Eentru a sublinia acest punct i evita orice confu*ie! auditorul poate preci*a c o misiune de examen limitat nu are ca obiectiv satisfacerea exi"enelor le"ale sau ale unor teri -ntruc2t nu este vorba de un audit. 2. Bxplicati in ce consta metoda practicieniior de evaluare a intreprinderii.
56

4enumit i metoda 9indirectM sau 9"ermanM! metoda practicienilor const -n ponderarea valorii patrimoniale i valorii prin rentabilitate! rein2ndu-seG a/ media aritmetic simplG )al. Llobala A .A7' ^ '&Fi/ F b/ media ponderata )al. Llobala A . N1 V A7' ^ N V '&Fi / F .N1^N / ]1 si N B coeficienti de pondere B pot lua valori de cel mult 5 Ea ba*a acestei metode se poate determina indirect "ood1ill-ul. L\ A .'&Fi B A7'/ F Biletul nr..2 1. "roceduri de realizare a unei misiuni de examen limitat @revizuire'. 8ntr-un examen limitat auditorul recur"e la propriul su raionament profesional pentru a determina natura! calendarul i -ntinderea procedurilor de examen limitat. Eentru aceasta el se spri3in pe elementele urmtoareG - cunostintele obtinute cu oca*ia unor misiuni de audit sau misiuni de examen limitat efectuate anterior - cunoaterea activitilor -ntreprinderii! a principiilor i conveniilor contabile aplicate -n sectorul din care face parte -ntreprinderea precum i a sistemului contabil al acesteia> - caracterul semnificativ al tran*aciilor i soldurilor conturilor. Eentru stabilirea pra"ului de semnificaie vor fi aplicate aceleai principii ca i -n ca*ul misiunilor de audit de ba*. Erocedurile examenului limitat presupun etapele urmtoareG - cunoaterea activitilor -ntreprinderii i ale sectorului din care face parte> - anali*a principiilor i practicilor contabile urmate de -ntreprinderi> - anali*a procedurilor practicate de -ntreprindere pentru contabili*area! clasificarea i -ntocmirea documentelor de sinte*! str2n"erea informaiilor ce vor fi -nscrise -n notele anexe i pre"tirea situaiilor financiare. - primirea -n lucru a procedurilor analitice destinate identificrii variaiilor! tendinelor i elementelor neobinuite cut2nd -n mod deosebit -nG [ compararea situaiilor financiare cu cele ale exerciiilor precedente> [ compararea situaiilor financiare cu situaiile bu"etare ale perioadei i cele previ*ionale> [ studiul diferenelor dintre cifrele -nscrise -n situaiile financiare pentru anumite rubrici i cele planificate sau cu cele reali*ate de alte -ntreprinderi din acelai sector. 8n ca*ul examenului limitat! auditorul nu este inut s aplice proceduri vi*2nd identificarea unor evenimente care se produc dup data raportului sau privind examenul limitat .evenimente posterioare/. 8n ca*ul -n care se consider c informaiile supuse exame nului limitat pot conine anomalii semnificative! auditorul trebuie s pun -n lucru proceduri complementare sau mai extinse! care s-i permit s exprime o asi"urare ne"ativ sau s confirme ne cesitatea de a modifica raportul su. 2. In ce consta metoda remunerarii valorii substantiate brute! )aloarea substanial brut .);&/ repre*int totalitatea mi3loacelor corporale ale -ntreprinderii! an"a3ate i or"ani*ate pentru a reali*a obiectul su de activitate fr a ine cont de modul de finanare a acestora. )aloarea substanial brut! este e"al cu totalitatea activului reevaluat cori3at plus valoarea actual a
57

bunurilor pe care -ntreprinderea le folosete fr a fi proprietar .-nc#iriate! -mprumutate! leasin" etc./ minus valoarea actual a elementelor corporale care! dei sunt -nre"istrate -n patrimoniu! nu se "sesc -n -ntreprindere. 'u c2t valoarea substanial brut este mai mare cu at2t remuneraia sa va fi mai puternic micor2nd profitul i diminu2nd valoarea "ood1ill-ului. Biletul nr..0 1. =ormele de raportare in cazul unei misiuni de examen limitat @revizuire'. 0aportul de examen limitat trebuie s conin o conclu*ie scris! clar exprimat! sub forma unei asi"urri ne"ative. Ee ba*a lucrrilor reali*ate sunt evaluate informaiile str2nse -n timpul examenului limitat> raportul trebuie s indice dac situaiile financiare nu dau o ima"ine fidel .sau 9nu pre*int -n mod sincer -n toate aspectele lor semnificativeM/! conform unui referenial contabil identificat. 0aportul de examen limitat al situaiilor financiare descrie -ntinderea misiunii permi2ndu-i lectorului s -nelea" natura lucrrilor reali*ate. :l trebuie s preci*e*e de asemenea c nici o opinie de audit nu este exprimat. Erincipalele elemente care se re"sesc -ntr-un raport de examen limitat suntG - titlul> - destinatarul> - para"raf de pre*entare sau introducere care cuprindeG - identificarea situaiilor financiare supuse examenului limitat> - responsabilitile auditorului i ale conducerii -ntreprinderii> - para"raful -ntinderii examenului limitat cuprin*2ndG [ trimiterea la ;tandardul 8nternaional de Audit .8;A/ nr. 91$ referitor la examenele limitate .sau norme naionale/> mentiunea ca examenul este limitat la intretineri cu clientul si la proceduri analitice meniunea c nici un audit nu a fost reali*at! c procedurile puse -n lucru furni*ea* un nivel de asi"urare mai puin ridicat dec2t -n ca*ul auditului i c nici o opinie de audit nu este exprimat> - exprimarea unei asi"urri ne"ative> - data raportului> - adresa auditorului i semntura. 0aportul de examen limitat trebuie de asemeneaG - s exprime o asi"urare ne"ativ preci*2nd c auditorul nu a descoperit fapte care s-l fac s "2ndeasc! c situaiile financiare nu sau o ima"ine fidel conform unui referenial contabil identificat> - dac auditorul a descoperit fapte care afectea* ima"inea fidel conform referenialului contabil identificat! descrie aceste fapte i! -n msura posibilului! cuantific incidenele asupra situaiilor financiare i -n acest ca*G [ fie -nsoete asi"urarea ne"ativ de o re*erv> [ fie - atunci c2nd incidena faptelor descoperite asupra situaiilor financiare este at2t de semnificativ -nc2t auditorul conclu*ionea* c o re*erv nu este suficient pentru a califica natura incomplet sau -neltoare a si tuaiilor financiare - pune o conclu*ie nefavorabil indic2nd c situaiile financiare nu dau o ima"ine fidel conform referenialului contabil identificat> - dac exist o limitare important a -ntinderii examenului limitat! descrie aceast situaie iG
58

[ fie -nsoete asi"urarea ne"ativ de o re*erv privind eventualele a3ustri care ar fi trebuit fcute dac nu ar fi existat limitarea respectiv> fie nu furni*ea*a vreo asi"urare! daca incidentele limitarii -ntinderii examenului limitat sunt semnificative i privesc mai multe rubrici ale situaiilor financiare. 2. In ce consta metoda remunerarii capitalurilor permanente necesare exploatarii! )aloarea "lobal a unei -ntreprinderi este e"al cu capitalurile necesare pentru a crea o -ntreprindere av2nd aceleai caracteristici ca -ntreprinderea evaluat> mi3loacele utili*ate de ctre o -ntreprindere sunt constituite din activele imobili*ate plus necesarul de fond de rulment .7@0/! denumite capitaluri permanente necesare exploatrii .'E7:/. 'apitalurile permanente ale -ntreprinderii .capitaluri proprii plus -mprumuturi pe termen lun"/ trebuie s fie superioare sau e"ale activului fix corporal net si fondului de rulment normativ .7@0/. Altfel spus! capitalurile permanente trebuie s finane*e activul fix net i necesarul de fond de rulment .7@0/ pentru ca -ntreprinderea s se afle -n ec#ilibru financiar. Aceste capitaluri fac obiectul unei remuneraii> aceast remuneraie se va compara cu beneficiul previ*ional pentru a pune -n eviden superbeneficiul care va permite calculul "ood1ill-ului. Biletul nr... 1.%aportarea unei misiuni de compilare. ?ntr-o misiune de compilare nu se exprima nici o asi"urare -n raport! cu toate ca utili*atorii beneficia*a de servicii contabile. Erofesionistul contabil utili*ea*a cunostintele sale contabile si nu pe cele de auditor! -n scopul str2n"erii! clasarii si sinteti*arii situatiilor financiare. Erocedurile aplicate -n astfel de misiuni nu au drept scop sa permita furni*area unei asi"urari asupra situatiilor financiare respective> utili*atorii acestor informatii sunt -ncre*atori totusi ca beneficia*a de interventia unui profesionist care aduce cunostintele si competentele sale la elaborarea acestor situatii financiare. 0aportul asupra misiunii de compilare trebuie sa contina elementele urmatoareG - titlul> - destinatarul> - o mentiune confirm2nd ca misiunea s-a derulat conform cu ;tandardele 8nternationale de Audit aplicabil misiunilor de compilare sau normelor si practicilor nationale> - indicarea faptului! daca este ca*ul! ca auditorul nu este independent de -ntreprindere> - identificarea informatiilor financiare cu preci*area ca ele re*ulta din detalii furni*ate de conducerea -ntreprinderii> - o mentiune indic2nd responsabilitatea conducerii -ntreprinderii pentru informatiile financiare compilate de catre auditor> - o mentiune ca misiunea de compilare nu repre*inta nici un audit! nici un examen limitat si! -n consecinta! nici o asi"urare nu este furni*ata> - un para"raf! daca este ca*ul! pentru atra"erea atentiei asupra diferentelor semnificative mentionate -n anexe fata de referentialul contabil utili*at> - data raportului> - adresa si semnatura auditorului .contabilului/ pe fiecare pa"ina a informatiilor financiare compilate sau pe prima pa"ina a situatiilor financiare compilate! se face una din mentiunileG IneauditateH sau Icompilate fara audit! nici examen limitatH. 2.Care sunt ipotezele de baz (n evaluarea (ntreprinderii prin metoda remunerrii valorii substan5iale brute! 8pote*ele de ba*a in evaluarea prin metoda remunerarii valorii substantiale brute sunt continuitatea activitatii intreprinderii si prevalenta economicului asupra 3uridicului. Biletul nr..9 1.Cum explica5i necesitatea unui Cod etic (n audit! 7ecesitatea unui 'od etic const -nG
59

necesitatea "arantrii unei caliti optime a serviciilor> meninerea .conservarea/ -ncrederii publicului -n profesie> asi"urarea proteciei! at2t a profesionistului contabil c2t i a terilor beneficiari sau utili*atorilor ai serviciilor acestuia> - confirmarea autoritii lucrrilor efectuate de profesionitii contabili> - necesitatea asi"urrii aprrii onoarei i independenei profesionistului contabil i a or"anismului din care face parte. 2. Cum se evalueaz ac5iunile de5inute de (ntreprindere la capitalul altor (ntreprinderi! Actiunile detinute de intreprindere in capitalul altor societati se evaluea*a astfelG - atunci cand pac#etul este minoritar! prin capitali*area dividendelor procurate de acestea> - canda pac#etul este ma3oritar se poate aplica aceeasi metoda sau se procedea*a la evaluarea "lobala a societatii in care s-a investit si pe aceasta ba*a se determina valoarea unui titlu respective a pac#etului> (itlurile de participare se evaluea*a atunci cand pac#etul este minoritar! prin capitali*area dividendelor procurate de acestea> cand pac#etul este ma3oritar se poate aplica aceeasi metoda sau se procedea*a la evaluarea "lobala a societatii in care s-a investit si! pe aceeasi ba*a! se determina valoarea unui titlu si valoarea pac#etului. Biletul nr..8 1.Care sunt principiile fundamentale ale eticii (n audit (nscrise (n Codul etic! 8nte"ritate! obiectivitate! competen profesional i pruden! confidenialitate! profesionalism! respect fa de normele etice i profesionale. 2.Cum se evalueaz stocurile din cadrul unei (ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia! ;tocurile se evaluea*a dupa separarea celor fara miscare sau cu miscare lenta! la preturile *ilei sau la media preturilor de aprovi*ionare din cea mai recenta perioada. ;tocurile de productie in curs se evaluea*a la nivelul costurilor efective! corectate cu "radul de inaintare in reali*area fi*ica a produsului! determinat de experti*a te#nica. ;tocurile de produse finite se evaluea*a la nivelul preturilor de van*are! mai putin beneficiile si eventualele c#eltuieli de desfacere cuprinse in acestea. Biletul nr..: Bxplicati principiul inte#ritatii si obiectivitatii in audit. 8nte"ritatea B presupune c profesionistul contabil trebuie s fie drept i cinstit atunci efectuea* servicii profesionale. 8nte"ritatea implica si tran*actii corecte si 3uste. <n auditor nu trebuie sa fie asociat cu rapoartele! evidentele! comunicatele sau alte informatii cand aprecia*a ca acestea contin declaratii false sau omisiuni ce induc in eroare! informatii date cu iresponsabilitate Dbiectivitatea B presupune c profesionistul contabil trebuie s fie imparial! fr pre3udicati! s nu se afle -n situaii de incompatibilitate! de conflict de interese! care s pun la -ndoial rationamentele profesionale ale acestuia. Cum se evalueaz crean5ele din bilan5ul unei (ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia! 'reantele se evaluea*a dupa inlaturarea din calcul a creantelor incerte! la valoarea scriptica! cele in valuta se actuali*ea*a la raportul de sc#imb al monedei nationale din *iua respectiva Biletul nr.90 1. Bxplica5i principiul competen5ei (n audit. Erofesionistul contabil trebuie s furni*e*e servicii profesionale cu competen i pruden! fiind obli"at s-i menin un nivel ridicat de cunotine i competen profesional! care s 3ustifice ateptrile unui client sau ale an"a3atorului. Aceasta presupune ca el s fie la
60

curent cu ultimele evoluii i nouti din practica profesional! din le"islaie i te#nici de lucru. Erofesionistul contabil nu trebuie s pretind c are competene sau o experien pe care nu le are. 'ompetena profesional are -n vedereG - obinerea competenei profesionale- care se dovedete prin studii! vec#ime! examen de acces! examen de aptitudini> - meninerea competenei profesionale! care presupune inerea la curent cu evoluiile -n profesie .normele naionale i internaionale -n domeniul contabilitii! auditului/! cu le"islaia i adoptarea unui pro"ram de control de calitate a serviciilor -n concordan cu normele naionale i internaionale -n materie. 2.Cum se evalueaz disponibilit5ile din bilan5ul unei (ntreprinderi pentru a determina valoarea acesteia! 4isponibilitile din bilan se evaluea* la val scriptica! cele in valuta se actuali*ea*a la raportul de sc#imb al monedei nationale din *iua respectiva. Biletul nr.91 Bxplicati principiul confidentialitatii in audit. Dbli"aiile profesionistului contabil privind confidentialitatea suntG abinerea de a de*vlui informaii confideniale -n afara unitii an"a3atoare! excepia ca*ului c2nd a fost autori*at sau c2nd exist o obli"aie le"al sau profesional s publice acele informaii> abtinerea de la folosirea informaiilor confideniale dob2ndite -n timpul executrii sarcinilor de serviciu -n avanta3ul personal sau -n avanta3ul unei tere persoane> respectarea confidenialitii in mediu social .asociai de afaceri! rude/ ! in relaiile cu un potenial client sau an"a3ator> in cadrul entitii an"a3atoare> Asi"urarea c personalul an"a3at sau aflat sub controlul su respect confidenialitatea .pentru profesionistul contabil -n calitate de administrator! director! contabil ef! etc./. Dbli"aia de confidenialitate continu i dup -ncetarea relaiei dintre profesionistul contabil i client sau an"a3ator. Eosibilitatea divul"rii informaiilor! -n situaiileG autori*are de ctre client sau an"a3ator> autori*are prev*ut prin le"e .exempluG furni*area de probe -n 3ustiie! autoritatea fiscal! prevenirea i sancionarea splarii banilor/> conformare auditului de calitate> investi"aii din partea unui or"anism normali*ator .statistice/> Erofesionistul contabil trebuie s se convin" c prile crora li se adresea* comunicarea informaiilor sunt destinatarii adecvai i au responsabilitatea s reacione*e ca atare .:xemplificareG solicitarea informaiilor pentru 0e"istrul 7aional al :xperilor 07:/. 'onfidentialitatea este stricta! in afara de ca*ul in care profesionistul contabil a primit o autori*atie speciala de a divul"a informatiile sau in ca* de obli"atii le"ale sau profesionale. Erofesionistii contabili trebuie sa se asi"ure ca persoanele an"a3ate sub orice forma-subalterni sau colaboratori-respecta aceleasi re"uli de confidentialitate. Cum se evalueaza imobilizarile necorporale ale unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia! 8mobili*arile necorporale nu se iau in caculul valorii A7' cu exceptia c#elt de cercetare de*v. care privesc produse noi sau de*voltari de activitati! care sunt luate in calcul cu val. scriptica. Biletul nr.92 1. Conceptul de independen5 (n audit. 'omponentele independenei suntG
61

Independen5a de spirit @a ra5ionamentului profesional' caracteri*at prin starea de spirit care -nlesnete obinerea unei opinii neafectate de influene care pot compromite raionamentul profesional! permi2nd profesionistului contabil s acione*e cu inte"ritate! obiectivitate i pruden profesional> - Independen5a (n aparen5 @comportamental' caracteri*at prin evitarea faptelor i circumstanelor care pot fi at2t de semnificative -nc2t o ter persoan! lo"ic i informat .dein2nd toate informaiile relevante i aplic2nd toate msurile de prevedere necesare/! ar putea a3un"e la conclu*ia c inte"ritatea! obiectivitatea i prudena profesional ale cabinetuluiFsocietii sau "rupului sau ale unui membru al acestora au fost compromise. Erin independen nu trebuie s se -nelea" c o persoan care exercit un raionament profesional trebuie s fie i*olat de relaiile sale economice! financiare sau de alt natur! ci doar c importana acestor relaii trebuie evaluat i din punctul unei tere persoane! re*onabil i informat! care! av2nd toate informaiile relevante! ar putea tra"e conclu*ia -n mod firesc c sunt inacceptabile. 2.Care sunt condi5iile ce trebuie (ndeplinite de o societate comercial pentru a fi (ncadrat (n cate#oria micro(ntreprinderilor! o micro-ntreprindere este o persoan 3uridic rom2n care -ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii! la data de 31 decembrie a anului fiscal precedentG a' reali*ea* venituri! altele dec2t cele prev*ute la art. 11 Z alin. .6/> b' are de la 1 p2n la 9 salariai inclusiv> c' a reali*at venituri care nu au depit ec#ivalentul -n lei al 1$$.$$$ euro> d' capitalul social al acesteia este deinut de persoane! altele dec2t statul i autoritile locale. @.' 7u pot opta pentru sistemul de impunere re"lementat de pre*entul titlu persoanele 3uridice rom2ne careG a' desfoar activiti -n domeniul bancar> b' desfoar activiti -n domeniile asi"urrilor i reasi"urrilor! al pieei de capital! cu excepia persoanelor 3uridice care desfoar activiti de intermediere -n aceste domenii> c' desfoar activiti -n domeniile 3ocurilor de noroc! consultanei i mana"ementului> d' au capitalul social deinut de un acionar sau asociat persoan 3uridic cu peste 5$ de an"a3ai. Biletul nr.9& "rezentati cinci situatii de amenintare la adresa independentei. 'ele 5 situatii de amenintare la adresa independentei suntG 1. 8nteresului propriu! . ;labirea autocontrolului! 3. 0enuntarea la propriile convin"eri! 4. Canifestarile de familiarisrn! 5. Actiuni de intimidare Cand si in ce conditii poate opta un platitor de impozit pe profit pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor Cicro-ntreprinderile pltitoare de impo*it pe profit pot opta pentru plata impozitul pe veniturile microintreprinderilor -ncep2nd cu anul fiscal urmtor! dacaG a/ reali*ea*a venituri cu exceptia celor din activiti -n domeniul bancar> asi"urrilor i reasi"urrilor! al pieei de capital! 3ocurilor de noroc! consultanei i mana"ementului> b' au de la 1 p2n la 9 salariai inclusiv> c' au reali*at venituri care nu au depit ec#ivalentul -n lei al 1$$.$$$ euro>
62

d' capitalul social al acestora este deinut de persoane! altele dec2t statul i autoritile locale ! sau este deinut de un acionar sau asociat persoan 3uridic cu peste 5$ de an"a3ai. i dac nu au mai fost pltitoare de impo*it pe veniturile micro-ntreprinderilor! potrivit prevederilor pre*entului titlu. Eentru anul $11! persoanele 3uridice rom2ne pot opta pentru plata impo*itului pe venitul microintreprinderilor dac -ndeplinesc condiiile de la a/ la d/ D persoan 3uridic rom2n care este nou--nfiinat poate opta s plteasc impo*it pe veniturile micro-ntreprinderilor! -ncep2nd cu primul an fiscal! dac condiia -n termen de 6$ de *ile inclusiv de la data -nre"istrrii sa aiba intre 1 si 9 an"a3ati. Cicro-ntreprinderile nu mai aplic acest sistem de impunere -ncep2nd cu anul fiscal urmtor anului -n care nu mai -ndeplinesc una dintre condiii. Biletul nr.92 1. Interesul propriu ? amenin5are la adresa independen5ei. 8nteresul propriu semnific faptul c un cabinet! o societate sau membrii acestora ar putea beneficia de un interes .participare/ financiar din partea clientului sau un interes propriu al acestor cabinete intr -n conflict cu clientul respectiv. :xempleG - participare financiar direct sau indirect la capitalul propriu al clientului respectiv> - un -mprumut sau o "aranie la sau de la un client sau de la persoane care "estionea* patrimoniu clientului> - onorarii totale provenind de la un sin"ur client> - preocupare cau*at de posibilitatea pierderii unui contract .misiune/> - relaii de afaceri cu clientul .altele/> - potenial an"a3are ca salariat al clientului> - onorarii neprev*ute -n contractul de audit sau de prestri de servicii profesionale> 2.Care sunt veniturile ce nu se iau (n calcul la determinarea impozitului pe veniturile micro(ntreprinderilor! &a*a impo*abil a impo*itului pe veniturile micro-ntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs! din care se scadG a' veniturile aferente costurilor stocurilor de produse> b' veniturile aferente costurilor serviciilor -n curs de execuie> c' veniturile din producia de imobili*ri corporale i necorporale> d' veniturile din subvenii de exploatare> e' veniturile din provi*ioane i a3ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare> f' veniturile re*ultate din restituirea sau anularea unor dob2n*i iFsau penaliti de -nt2r*iere! care au fost c#eltuieli nedeductibile la calculul profitului impo*abil > #' veniturile reali*ate din desp"ubiri! de la societile de asi"urareFreasi"urare! pentru pa"ubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. @2' ?n ca*ul -n care o micro-ntreprindere ac#i*iionea* case de marcat! valoarea de ac#i*iie a acestora se deduce din ba*a impo*abil! -n conformitate cu documentul 3ustificativ! -n trimestrul -n care au fost puse -n funciune! potrivit le"ii. Biletul nr.90 6labirea autocontrolului , amenintare la adresa independentei. Ameninarea la adresa independenei! le"at de slbirea autocontrolului! apare atunci c2nd unul dintre membrii cabinetuluiFsocietii a fost anterior una din persoanele care a "estionat patrimoniului clientului i astfel poate exercita o influen semnificativ direct asupra nivelului de asi"urare al an"a3amentului fa de client
63

:xempleG un membru al cabinetuluiFsocietii care este sau a fost recent una din persoanele care a "etionat patrimoniul clientului! sau care a fost recent un an"a3at al clientului -ntr-o po*iie din care poate exercita o influen semnificativ asupra nivelului de certitudine! prestarea de servicii pentru un client al crui contract de audit sau de non-audit poate afecta direct nivelul certitudinii .asi"urrii/ profesionistului fa de client> pre"tirea datelor ori"inale utili*ate la "enerarea situaiilor financiare sau pre"tirea unor -nre"istrri care fac obiectul nivelului de asi"urare a profesionistului contabil fa de client/. Cum se evalueaza obli#atiile din bilantul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia! Dbil"atiile in valuta se actuali*ea*a la raportul de sc#imb al monedei nationale din *iua evaluarii! diferentele fiind re"ulari*ate pe seama capitalurilor proprii! in ca*ul evaluarii in scopul unei tran*actii! sau pe seama re*ultatelor financiare! in ca*ul evaluarilor in alte scopuri. Biletul nr.9. %enuntarea la convin#eri , amenintare la adresa independentei. 0enunarea la convin"eri poate s apar atunci c2nd cabinetulFsocietatea sau un membru al acestuia! promovea* opinia unui client p2n la punctul -n care obiectivitatea sa este sau poate fi -neleas ca fiind compromis.:ste ca*ul -n care cabinetulFsocietatea sau un membru al acestuia i-au subordonat raionamentul lor profesional aceluia al clientului. :xempleG a se ocupa cu sau a fi promotor al aciunilor sau al altor titluri de valoare ale clientului> a aciona ca un avocat sau consilier al clientului -n liti"iile lui sau -n re*olvarea ne-nele"erilor cu tere pri. Care sunt situatiile in care este posibila evaluarea unei intreprinderi in dificultate! )aloarea unei intreprinderi in dificultate se poate aprecia se poate aprecia in trei situatiiG a/ poate fi redresata> b/ dispune de un patrimoniu care dupa lic#idare pre*inta inca un active net po*itiv> c/ urmea*a a fi lic#idata. Biletul nr.99 8anifestari de familiarism , amenintare la adresa independentei. Canifestrile de familiarism au loc atunci c2nd! -n virtutea unor relaii str2nse cu un client! cu cei care "estionea* patrimoniul sau cu an"a3aii acestuia! cabinetulFsocietatea sau un membru al acestora! devine prea -nele"tor fa de interesele clientului. :xemple G un membru al cabinetuluiFsocietii are un membru de familie sau o ruda apropiata cu funcie de rspundere -n -ntreprinderea clientului sau care ar putea exercita o influen direct i important asupra reali*rii obiectului contractului -nc#eiat cu clientul > un fost partener al cabinetuluiFsocietii "estionea* patrimoniul clientului i are influen important asupra reali*rii obiectului contractului -nc#eiat cu clientul! acceptarea de daruri! -n afar de ca*ul c2nd valoarea acestora este nesemnificativ! de ctre membrii cabinetuluiFsocietii! de la client sau de la persoanele care "estionea* patrimoniul clientului/. In ce consta metoda activului net de lic3idare* cand se foloseste si cum se calculeaza valoarea intreprinderii in dificultate! Atunci cand lic#idarea este si"ura! cea mai buna utili*are a activelor firmei! opinia evaluatorului este solicitata pentru estimarea valorii reli*abile nete a unei parti din activele intreprinderii sau a marimii activului net de lic#idare al firmei. Astfel! pornind de la activul net contabil! sunt reali*ate corectiile po*itive sau ne"ative ale tuturor activelor corporale! necorporale i circulante din bilantul intreprinderii! din care se deduc c#eltuielile cu lic#idarea si eventualele obli"atii fiscale implicat de lic#idare. Easivele intreprinderii se pot ma3ora cu costurile de lic#idare! cum ar fiG indemni*atiile de concediere a personalului! penalitatile de rmbursare anticipate a imprumutului! etc. )aloarea astfel obtinuta va fi diminuata cu o cota cuprinsa intre 3$J si 5$J!
64

corespun*atoare riscurilor aferente van*arii forate a activelor -ntreprinderii. 'onform standardelor de evaluare! valoarea de lic#idare repre*int suma ce poate fi obinut -n mod re*onabil de v2n*area unei proprieti -ntr-un interval de timp prea mic pentru a -ndeplini condiiile din definiia valorii de piaa. 4ac -ns lic#idarea se face treptat! activele sunt evaluate la preuri corespun*toare unor tran*acii normale ec#ivalente valorii lic#idative a acestora. Aceasta situaie este -ntalnita in ca*ul lic#idarii voite a -ntreprinderii cf. =".31F199$! atunci cand perioada de functionare s-a inc#eiat! se anulea*a contractul de societate! se reduce nr. asociati! etc. 8n conditiile in care lic#idarea nu repre*int cea mai buna utili*are a activelor intreprinderii in dificultate! evaluarea se va reali*a -n perspective redresarii afacerii. 8n aceasta situatie se recomanda apelarea la metodele de evaluare ba*ate pe actuali*area fluxurilor viitoare de numerar. ;e va tine cont de totalitatea fluxurilor implicate de derularea pro"ramului de redresare a activitii firmei. 0estructurarea va "enera modificari atat la nivelul structurii fluxurilor de numerar cat si la nivelul riscurilor aferente reali*rii lor. 'a urmare va fi necesara reestimarea ratei de actuali*are specifice noilor condiii de exploatare ale -ntreprinderii. 8n plus activele redundante sau auxiliare din proprietatea firmei vor alimenta prin van*area lor primul flux de numerar obtinut de intreprinderea in curs de redresare. Biletul nr.98 $ctiuni de intimidare , amenintare la adresa independentei. Aciunile de intimidare au loc atunci c2nd un membru al cabinetuluiFsoc este implicat s acione*e obiectiv i s exercite pruden profesional! prin ameninri reale sau percepute! de la persoanele care "estionea* patrimoniul sau de la an"a3aii clientului. :xempleG cererea din partea clientului ctre cabinet de a -nlocui un membru al acestuia! -n ca*ul unui de*acord de aplicare a unui principiu de contabilitate> presiunea din partea clientului de a reduce necorespun*tor cantitatea de munc executat de membrii cabinetului! -n scopul reducerii onorariilor. In ce consta metoda valorii la termen* cand se foloseste si cum se calculeaza valoarea intreprinderii in dificultate ;e foloseste in ca*ul intreprinderilor redresabile si consta inG - aprecierea activului net si a capacitatii beneficiare a intreprinderii - calcularea unei valori la termen! placand de la activul net si de la capacitatea beneficiara a intreprinderii presupus redresabila - aplicarea unei decontari a valorii la termen astfel obtinute> acesta decontare este aplicata pentru atine seama deG a/ capitalurile proprii care au fost i3ectate pentru reali*area redresarii> b/ riscul specific de !!ne success I al redresarii sperate si c/ actuali*area valorii la termen Biletul nr.9: 1. "rote;area independentei prin normele le#ale si profesionale. 7atura masurilor de prote3are care urmea*a a fi aplicate va varia -n functie de -mpre3urari.Aceste masuri se impart -n trei cate"oriiG - masuri de prote3are create de profesie! le"islatie sau re"lementari> - masuri de prote3are stabilite -n cadrul contractului -nc#eiat cu clientul beneficiar al serviciilor profesionale> masuri de prote3are stabilite -n cadrul propriilor sisteme si proceduri ale cabinetelorFsocietatiilor. 2. Ce este livrarea intracomunitara si ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi scutitaG de TD$ cu drept de deducere. - defineste livrarea intracomunitara ca pe o livrare de bunuri ....transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar/ care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru! de catre furni*or sau de catre persoana catre care se efectuea*a livrarea! ori de catre o
65

alta persoana in contul acestora. 0e"imul de scutire de ()A pentru care furni*orii isi pot exercita dreptul de deducere este stabilit prin alte doua texte de le"e din 'odul fiscalG _art.143 alin.. / lit.a/! potrivit caruia sunt scutite de ()A livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furni*orului un cod valid de inre"istrare in scopuri de ()A! atribuit de catre autoritatile fiscale din alt stat membru> _art.1 6 alin..9/ lit.b/! care preci*ea*a expres ca operatiunile de la art.143 sunt operatiuni scutite cu drept de deducere! pentru care nu se datorea*a taxa! dar este permisa deducerea taxei datorate sau ac#itate pentru ac#i*itii. Biletul nr.80 1."rote;area independen5ei prin clauze contractuale cu clientul. Aceste msuri constau -nG - aprobarea de ctre ALA clientului a numirii cabinetului! atunci c2nd contractul a fost semnat de persoanele -mputernicite s administre*e patrimoniul i s-l repre*inte 3uridic pe client> - nominali*area an"a3ailor competeni ai clientului -mputernicii a lua deci*ii mana"eriale> - stabilirea de ctre client politicilor i procedurilor pentru o raportare financiar .situaiilor financiare/ corect> - stabilirea unor proceduri interne la client pentru asi"urarea bunei "estionri a bunurilor i valorilor> - stabilirea structurii din cadrul clientului! inclusiv comitetul de audit! care asi"ur procesul de validare a informaiilor i situaiilor financiare i le"tura cu societateaFcabinetul de audit. 2.Care este locul livrarii de bunuri Tn cazul vanzarilor la distanta* din punctul de vedere al TD$. @2' Erin dero"are de la prevederile alin. .1/ lit. a/! -n ca*ul unei v2n*ri la distan care se efectuea* dintr-un stat membru spre 0om2nia! locul livrrii se consider -n 0om2nia dac livrarea este efectuat ctre un cumprtor persoan impo*abil sau persoan 3uridic neimpo*abil! care beneficia* de dero"area de la art. 1 6 alin. .4/! sau ctre orice alt persoan neimpo*abil i dac sunt -ndeplinite urmtoarele condiiiG a' valoarea total a v2n*rilor la distan al cror transport sau expediere -n 0om2nia se reali*ea* de ctre un furni*or! -n anul calendaristic -n care are loc o anumit v2n*are la distan! inclusiv valoarea respectivei v2n*ri la distan! sau -n anul calendaristic precedent! depete plafonul pentru v2n*ri la distan de 35.$$$ euro! al crui ec#ivalent -n lei se stabilete prin norme> sau b' furni*orul a optat -n statul membru din care se transport bunurile pentru considerarea v2n*rilor sale la distan! care presupun transportul bunurilor din acel stat membru -n 0om2nia! ca av2nd loc -n 0om2nia. @&' =ocul livrrii este -ntotdeauna -n 0om2nia! -n ca*ul v2n*rilor la distan de produse acci*abile! efectuate dintr-un stat membru ctre persoane neimpo*abile din 0om2nia! altele dec2t persoanele 3uridice neimpo*abile! fr s se aplice plafonul prev*ut la alin. . / lit. a/. Biletul nr. 81 1. "rote;area independentei prin masuri interne cabinetului - importanta pe care conducerea cabinetuluiFsocietatii o acorda independentei> - politici ;i proceduri de implementare ;i monitori*are a controlului calitA(ii lucrArilor efectuate de cabinet> - identificarea amenin(Arilor la adresa independen(ei! evaluarea importan(ei acestora! identificarea mAsurilor de eliminare sau de reducere a lor la un nivel acceptabil> - politici ;i proceduri interne de suprave"#ere a respectArii politicilor ;i procedurilor privind independen(a> - politici ;i proceduri care sA permitA identificarea eventualelor interese sau rela(ii dintre client ;i auditor care amenin(A independen(a>
66

- politici ;i proceduri privind evitarea ob(inerii de venituri de la un sin"ur client> - comunicarea modificArilor intervenite `an politicile ;i procedurile cabinetului tuturor an"a3a(ilor ;i colaboratorilor> - existen(a unui responsabil cu monitori*area func(ionArii adecvate a sistemului de prote3are a independen(ei> - existen(a unui mecanism disciplinar care sA asi"ure conformarea cu politicile ;i procedurile stabilite> - politici ;i proceduri de informare a nivelurilor superioare asupra problemelor care vi*ea*A independen(a ;i obiectivitatea> - consultarea or"anismului profesional cu privire la independen(A> - rotirea personalului cu func(ii de rAspundere> - eliminarea unor persoane din ec#ipa de audit dacA acesteia `ai este afectatA independen(a> 2. Ce operaTiuni sunt asimilate livr$rilor de bunuri efectuate cu plat$ din punctual de vedere al TD$. ;unt asimilate livrArilor de bunuri efectuate cu platA urmAtoarele opera(iuniG a/ preluarea de cAtre o persoanA impo*abilA a bunurilor mobile ac#i*i(ionate sau produse de cAtre aceasta pentru a fi utili*ate `an scopuri care nu au le"AturA cu activitatea economicA desfA;uratA! dacA taxa aferentA bunurilor respective sau pAr(ilor lor componente a fost dedusA total sau par(ial> b/ preluarea de cAtre o persoanA impo*abilA a bunurilor mobile ac#i*i(ionate sau produse de cAtre aceasta pentru a fi puse la dispo*i(ie altor persoane `an mod "ratuit! dacA taxa aferentA bunurilor respective sau pAr(ilor lor componente a fost dedusA total sau par(ial> c/ preluarea de cAtre o persoanA impo*abilA de bunuri mobile corporale ac#i*i(ionate sau produse de cAtre aceasta! altele dec`bt bunurile de capital prevA*ute la art. 149 alin. .1/ lit. a/! pentru a fi utili*ate `an scopul unor opera(iuni care nu dau drept inte"ral de deducere! dacA taxa aferentA bunurilor respective a fost dedusA total sau par(ial la data ac#i*i(iei> d/ bunurile constatate lipsA din "estiune! cu excep(ia celor la care se face referire la alin. .+/ lit. a/-c/. <ndeG a/ bunurile de capital repre*intA toate activele corporale fixe.definite la art. 1 51 alin. .1/ pct. 3/! a cAror duratA normalA de func(ionare este e"alA sau mai mare de 5 ani! precum ;i opera(iunile de construc(ie! transformare sau moderni*are a bunurilor imobile! exclusiv repara(iile sau lucrArile de `antre(inere a acestor active! c#iar `an condi(iile `an care astfel de opera(iuni sunt reali*ate de beneficiarul unui contract de `anc#iriere! leasin" sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispo*i(ia unei alte persoane> 7u constituie livrare de bunuri! `an sensul alin. .1/G a/ bunurile distruse ca urmare a unor calamitA(i naturale sau a unor cau*e de for(A ma3orA! precum ;i bunurile pierdute ori furate! dovedite le"al! astfel cum sunt prevA*ute prin norme> b/ bunurile de natura stocurilor de"radate calitativ! care nu mai pot fi valorificate! precum ;i activele corporale fixe casate! `an condi(iile stabilite prin norme> c/ perisabilitA(ile! `an limitele prevA*ute prin le"e> Biletul nr. 82 1.Investi#atii si sanctiuni pentru nerespectarea normelor de comportament Erofesioni;tii contabili trebuie deci sA fie pre"Ati(i sA 3ustifice orice abatere! de la cerin(ele etice. 7erespectarea cerin(elor etice sau incapacitatea de a 3ustifica abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da na;tere unor ac(iuni disciplinare. Euterea ac(iunii disciplinare este stabilitA prin re"lementArile '.:.'.'.A.0. CAsurile disciplinare pot apArea! de obicei! `an urma unor probleme caG - nerespectarea normelor "enerale de ba*A ;i specifice aplicabile tuturor misiunilor profesioni;tilor contabili>
67

- nerespectarea re"ulilor de eticA> - conduitA discreditabilA sau de*onoratA. 8nvesti"a(iile disciplinare vor `ancepe! de obicei! ca re*ultat al unor pl`bn"eri> structurile centrale ;i locale ale 'orpului trebuie sA ia `an considera(ie toate pl`bn"erile. 8nvesti"a(iile pot! totu;i! sA fie introduse din oficiu de '.:.'.'.A.0. sau de cAtre o entitate administrativA! fArA sA fie fAcutA o pl`bn"ere. 8nvesti"a(iile pot fi fAcute verbal sau prin coresponden(A. (rebuie `antotdeauna `an;tiin(at membrul `ampotriva cAruia se face pl`bn"ere! precum ;i cel care a fAcut pl`bn"erea. Acolo unde existA o disputA! se poate `ancerca o conciliere! fie prin comisiile de disciplinA ale filialelor! fie prin comisiile de arbitra3 ale acestora. Eoate fi oportun sA se facA publicitate procedurilor disciplinare ;i de apel. Astfel! sunt informa(i at`bt membrii! c`bt ;i publicul lar". (otu;i! aspectele de confiden(ialitate ;i tipul `ancAlcArilor trebuie sA fie luate `an considera(ie atunci c`bnd se decide metoda de publicitate. 2. Cand intervine exi#ibilitatea TD$ in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri @aptul "enerator repre*intA faptul prin care sunt reali*ate condi(iile le"ale necesare pentru exi"ibilitatea taxei. :xi"ibilitatea taxei repre*intA data la care autoritatea fiscalA devine `andreptA(itA sA solicite plata de cAtre persoanele obli"ate la plata taxei! c#iar dacA plata acestei taxe poate fi am`bnatA. 8n ca*ul unei livrAri intracomunitare de bunuri! scutite de taxA conform! exi"ibilitatea taxei intervine `an cea de-a 15-a *i a lunii urmAtoare celei `an care a intervenit faptul "enerator. Erin excep(ie de la prevederile alin. 4e mai sus! exi"ibilitatea taxei intervine la emiterea facturii! dacA factura este emisA `anainte de a 15-a *i a lunii urmAtoare celei `an care a intervenit faptul "enerator Biletul nr.8& 1. Care este structura Codului etic national al profesionistilor contabili din %omania! 'odul etic national al profesionistilor contabili cuprinde obiectivele si principiile fundamentale! redate "eneral! si nu pentru a re*olva problemele etice ale contabililor profesionisti intr-un ca* bine determinat. 'odul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesiunea contabila. "artea $? @sau sectiunea 100 ' 4estinata tuturor profesionsitilor contabili an"a3ati sau liber profesionsiti ! contineG ;ectiunea 1$$ B 8ntroducere si principii fundamentale ;ectiunea 11$ B 8nte"ritatea ;ectiunea 1 $ B Dbiectivitatea ;ectiunea 13$ B 'ompetenta profesionala si prudenta ;ectiunea 14$ B 'onfidentialitatea ;ectiunea 15$ B 'ompotamentul profesional "artea B @ sau sectiunea 200 ' B 4estinata exclusiv liber profesionsitilor ;ectiunea $$ B 8ntroducere ;ectiunea 1$ B 7umirea profesionsitului contabil ;ectiunea $ B 'onflicte de interese ;ectiunea 3$ B Dpinii suplimentare ;ectiunea 4$ B Dnorarii si alte tipuri de remunerare ;ectiunea 5$ B CerNetin"ul serviciilor profesionale ;ectiunea 6$ B 'adouri si ospitalitate ;ectiunea %$ B 'ustodia activelor clientului ;ectiunea +$ B Dbiectivitate ;ectiunea 9$ - 8ndependenta in audit
68

"artea C @sau sectiunea &00 ' B 4estinata exclusiv profesionsitilor an#a;ati ;ectiunea 3$$ B 8ntroducere ;ectiunea 31$ B 'onflicte conceptuale ;ectiunea 3 $ B 8ntocmirea si raportarea informatiilor ;ectiunea 33$ B =uarea de masuri in cunostinta de cau*a ;ectiunea 34$ B 8nterese financiare ;ectiunea 35$ - ;timulente 2. Care este locul ac3izitiei intracomunitare de bunuri. $%T. 1&21 Cocul ac3izi5iei intracomunitare de bunuri @1' =ocul ac#i*iiei intracomunitare de bunuri se consider a fi locul unde se "sesc bunurile -n momentul -n care se -nc#eie expedierea sau transportul bunurilor. @2' ?n ca*ul ac#i*iiei intracomunitare de bunuri! prev*ut la art. 1 6 alin. .3/ lit. a/! dac cumprtorul -i comunic furni*orului un cod de -nre"istrare -n scopuri de ()A valabil! emis de autoritile unui stat membru! altul dec2t cel -n care are loc ac#i*iia intracomunitar! conform alin. .1/! locul respectivei ac#i*iii intracomunitare se consider -n statul membru care a emis codul de -nre"istrare -n scopuri de ()A. @&' 4ac o ac#i*iie intracomunitar a fost supus la plata taxei -n alt stat membru! conform alin. .1/! i -n 0om2nia! conform alin. . /! ba*a de impo*itare se reduce -n mod corespun*tor -n 0om2nia. @2' Erevederile alin. . / nu se aplic dac cumprtorul face dovada c ac#i*iia intracomunitar a fost supus la plata taxei pe valoarea adu"at -n statul membru -n care are loc ac#i*iia intracomunitar! conform alin. .1/. @0' Erevederile alin. . / nu se vor aplica -n ca*ul operaiunilor triun"#iulare! atunci c2nd cumprtorul rev2n*tor -nre"istrat -n scopuri de ()A -n 0om2nia -n conformitate cu art. 153 face dovada c a efectuat o ac#i*iie intracomunitar neimpo*abil pe teritoriul altui stat membru! -n condiii similare celor prev*ute la art. 1 6 alin. .+/ lit. b/! -n vederea efecturii unei livrri ulterioare -n acel alt stat membru. Dbli"aiile persoanelor implicate -n operaiuni triun"#iulare sunt prev*ute -n norme.
Norme me!o"o#o$%&e'

Art. 13 1 1 . .1/ 'onform art. 13 1 alin. .1/ din 'odul fiscal! locul unei ac#i*iii intracomunitare de bunuri este -ntotdeauna -n statul membru -n care se -nc#eie expedierea sau transportul bunurilor. ?n ca*ul -n care! conform art. 13 alin. . / din 'odul fiscal! cumprtorul furni*ea* un cod de -nre"istrare -n scopuri de ()A dintr-un alt stat membru! dec2t cel -n care se -nc#eie expedierea sau transportul bunurilor! se aplic reeaua de si"uran! respectiv ac#i*iia intracomunitar se consider c are loc i -n statul membru care a furni*at codul de -nre"istrare -n scopuri de ()A i -n statul membru -n care se -nc#eie expedierea sau transportul bunurilor. . / ?n sensul art. 13 1 alin. .3/ din 'odul fiscal! dac cumprtorul face dovada c a supus la plata taxei ac#i*iia intracomunitar i -n statul membru -n care se -nc#eie expedierea sau transportul bunurilor i -n statul membru care a furni*at un cod de -nre"istrare -n scopuri de ()A! acesta poate solicita restituirea taxei ac#itate -n statul membru care a furni*at codul de -nre"istrare -n scopuri de ()A. 0estituirea taxei aferente ac#i*iiei intracomunitare se reali*ea* astfelG a/ -n ca*ul persoanelor -nre"istrate -n scopuri de ()A conform art. 153 din 'odul fiscal! prin -nre"istrarea cu semnul minus -n decontul de tax prev*ut la art. 156 din 'odul fiscal a ac#i*iiei intracomunitare i a taxei aferente> b/ -n ca*ul persoanelor -nre"istrate -n scopuri de ()A conform art. 1531 din 'odul fiscal! restituirea taxei se reali*ea* conform normelor procedurale -n vi"oare.
69

:xempluG o persoan impo*abil din 0om2nia -nre"istrat -n scopuri de ()A conform art. 153 sau art. 1531 din 'odul fiscal! ac#i*iionea* -n <n"aria .locul unde se -nc#eie transportul bunurilor/ bunuri livrate din @rana. Eersoana respectiv nu este -nre"istrat -n <n"aria -n scopuri de ()A! dar comunic furni*orului din @rana codul su de -nre"istrare -n scopuri de ()A din 0om2nia! pentru a beneficia de scutirea de tax aferent livrrii intracomunitare reali*at de furni*orul din @rana. 4up -nre"istrarea -n scopuri de ()A -n <n"aria i plata ()A aferent ac#i*iiei intracomunitare conform art. 13 1 alin. .1/ din 'odul fiscal! persoana respectiv poate solicita restituirea taxei pltite -n 0om2nia aferente ac#i*iiei intracomunitare! care a avut loc i -n 0om2nia conform art. 13 1 alin. . / din 'odul fiscal. .3/ ?n conformitate cu prevederile art. 13 1 alin. .4/ din 'odul fiscal! -n ca*ul -n care p2n la data la care intervine exi"ibilitatea taxei pentru ac#i*iia intracomunitar efectuat -n statul membru care a atribuit codul de -nre"istrare -n scopuri de ()A! conform art. 13 1 alin. . / din 'odul fiscal! persoana impo*abil face dovada c ac#i*iia intracomunitar a fost supus la plata ()A -n statul membru unde se -nc#eie expedierea sau transportul bunurilor! nu se mai aplic prevederile art. 13 1 alin. . / din 'odul fiscal. .4/ Dbli"aiile prilor implicate -n operaiuni triun"#iulare prev*ute la art. 13 1 alin. .5/ din 'odul fiscal sunt cele stabilite la pct. alin. .13/ - .14/.M Biletul nr.82 1. 7bli#atiile etice ale expertilor contabili si contabililor autorizati* salariati. Obligatiile etice ale EC si CA- salariati sunt ' - sa aiba o conduita morala si profesionala corespun*atoare functiei si postului care il detine. - sa respecte sistemul relational de subordonare impus prin 0D8 . re"ulament de or"ani*are interioara / si 0D@ . re"ulament de or"ani*are si functionare / - sa respecte pro"ramul de lucru - sa-si indeplineasca sarcinile ce ii revin prin fisa postului Dbli"atii etice ale profesionistilor contabili an"a3atiG sa ve"#e*e asupra cole"ilor! a3utandu-i sa isi de*volte si pastre*e rationamentul profesional referitor la probleme contabile si de etica datorea*a loialitate atat an"a3atorului cat si profesiei lor profesionistul contabil nu trebuie sa induca in eroare an"a3atorul sau despre "radul de pre"atire sau experineta pe care le detine sa pre*inte informatia financiar in intre"ime! cu onestitate! in mod profesionist astfel inacat sa fie inteleasa in contextul ei 'onflictul de loialitate 15.1. Erofesionistii contabili an"a3ati datorea*a loialitatea! atat an"a3atorului lor! cat si profesiei lor! si uneori pot aparea situatii conflictuale intre cei doi. Erioritatea fireasca a unui an"a3at trebuie sa fie aceea de a respecta atat obiectivele le"itime si etice ale entitatii in care lucrea*a! cat si re"ulile si procedurile redactate pentru sustinerea lor. 8n orice ca*! unui an"a3at! in mod le"itim nu i se poate cereG a. sa incalce le"ea> b. sa incalce re"ulile si standardele profesiei> c. sa minta sau sa induca in eroare .inclusiv prin tacere/ pe cei care actionea*a ca auditori in numele an"a3atorului> d. sa isi puna numele sau sa fie asociat la o raportare care practic denaturea*a faptele. 15. 4iferentele de opinie despre rationamentul profesional al profesionistului contabil privind contabilitatea sau de respectare a eticii! trebuie pre*entate si re*olvate in cadrul entitatii an"a3atului! initial cu persoana ierar#ic imediat superioara si posibil cu urmatoarea. 8n ca*ul unor probleme semnificative de etica nere*olvate! acestea se anali*ea*a cu persoanele din conducerea superioara sau cu consiliul de administratie.
70

15.3. 4aca profesionistii contabili an"a3ati nu pot re*olva vreo problema implicand un conflict intre an"a3atorii lor si cerintele profesionale! dupa eliminarea celorlalte posibilitati! nu pot avea alta solutie decat sa recur"a la demisie. An"a3atii trebuie sa expuna an"a3atorului motivele acestei actiuni! dar datoria lor de confidentialitate exclude in mod normal sa comunice problema respectiva si altora .fara o aprobare le"ala sau profesionala pentru a actiona in acest fel/. 15.4. Eentru alte instructiuni si consideratii! ve*i ;ectiunea ! ;olutionarea conflictelor de etica. ;pri3inirea cole"ilor an"a3ati <n profesionist contabil an"a3at! indeosebi unul care exercita o autoritate asupra celorlalti! trebuie sa ve"#e*e asupra cole"ilor a3utandu-i sa isi de*volte si pastre*e rationamentul profesional referitor la problemele contabile si de etica si trebuie sa anali*e*e in mod profesional diferentele de opinie cu acestia. 'ompetenta profesionala <nui profesionist contabil an"a3at in industrie! comert! sectorul public sau invatamant i se poate cere sa execute servicii semnificative pentru care insa nu are suficienta pre"atire sau experienta. 'and executa asemenea lucrari! profesionistul contabil nu trebuie sa induca in eroare an"a3atorul sau despre "radul de pre"atire sau experienta pe care le detine> daca este ca*ul! se va cere asistenta adecvata si parerea unui expert. Ere*entarea informatiilor 1+.1. ;e asteapta ca profesionistul contabil an"a3at sa pre*inte informatia financiara in intre"ime! cu onestitate! in mod profesionist si astfel incat sa fie inteleasa in contextul ei. 1+. . 8nformatia financiara si ne-financiara trebuie pastrate intr-o maniera care sa descrie clar natura adevarata a tran*actiilor comerciale! activelor si pasivelor! sa clasifice si sa inre"istre*e intrarile cronolo"ic si de o maniera adecvata! iar profesionistii contabili trebuie sa faca tot ce le sta in putinta pentru respectarea acestei cerinte. 2. "recizati care este locul prestarii de servicii si persoana obli#ata la plata TD$ in cazul prestarilor de servicii de transport intracomunitar de bunuri. 6ervicii de transport intracomunitar de bunuri csursaG extras din L#id practic C@Ed I "restatorul si beneficiarul sunt persoane impozabile stabilite in %omania Aceste servicii sunt supuse re"ulii & & preva*uta la art. 133 alin. . / din 'odul fiscal! ceea ce conduce la stabilirea in 0omania a locului prestarii pentru orice transport intracomunitar de bunuri facturat intre doua persoane impo*abile stabilite in 0omania. Eersoana obli"ata la plata ()A este prestatorul care trebuie sa emita factura cu ()A! daca nu se aplica vreo scutire de taxa. 4e exemplu daca o companie din 0omania prestea*a catre o alta companie stabilita tot in 0omania un transport intracomunitar de bunuri din &ul"aria in <n"aria! locul prestarii este in 0omania! iar obli"atia platii taxei revine prestatorului. 4e remarcat ca nu mai are importanta faptul ca beneficiarul din 0omania are un cod de inre"istrare in scopuri de ()A in alt stat membru! daca nu are si un sediu fix in respectivul stat membru. I "restatorul este stabilit in %omania* beneficiarul este stabilit in alt stat membru 4aca prestatorul este stabilit in 0omania si va presta servicii de transport intracomunitar de bunuri! catre persoane impo*abile care sunt stabilite in alte state membre! serviciile de transport sunt considerate servicii intracomunitare si nu au locul prestarii in 0omania. =ocul prestarii pentru aceste servicii este considerat a fi in principiu in statul membru in care este stabilit beneficiarul. Eentru a aplica re"ula de la art. 133 alin. . / din 'odul fiscal! clientul trebuie sa comunice prestatorului un cod valabil de ()A din alt stat membru si o adresa a sediului activitatii economice sau a unui sediu fix din 'omunitate. Aceste servicii se raportea*a de catre transportatorul din 0omania in declaratia recapitulativa. 4aca prestatorul roman nu este inre"istrat in scopuri de ()A! va trebui sa solicite inre"istrarea conform art. 153Z1 din 'odul fiscal inainte de reali*area acestui transport intracomunitar de bunuri .
71

4e exemplu! daca o companie din 0omania facturea*a in beneficiul unei companii stabilite in ;pania un transport de bunuri de la &ucuresti la Cadrid! locul prestarii serviciului este in ;pania! locul unde este stabilit beneficiarul! prin urmare operatiunea nu este impo*abila in 0omania din punct de vedere al ()A. @iind un serviciu intracomunitar! acest transport se raportea*a de catre prestator declaratia recapitulativa lunara! la rd.3 si 3.1 din decontul de ()A. Aceasta re"ula poate fi aplicata si atunci cand beneficiarul este o companie care are sediul activitatii economice in 0omania dar are un sediu fix in alt stat membru si este inre"istrat in scopuri de ()A in acel stat membru! daca transportul este reali*at pentru respectivul sediu fix. I "restatorul este stabilit in alt stat membru* beneficiarul este stabilit in %omania 4aca prestatorul este stabilit in alt stat membru si facturea*a servicii de transport intracomunitar de bunuri catre clienti persoane impo*abile care sunt stabiliti in 0omania! serviciile de transport sunt considerate ac#i*itii intracomunitare de servicii si au locul prestarii in 0omania. Dbli"atia platii taxei revine beneficiarului stabilit in 0omania care! daca este inre"istrat in scopuri de ()A! va aplica mecanismul taxarii inverse. ?n situatia in care beneficiarul nu este inre"istrat in scopuri de ()A! va trebui sa solicite inre"istrarea conform art. 153Z1 din 'odul fiscal inainte de a beneficia de acest serviciu si va depune un decont special de ()A .formularul 3$1/. @iind o ac#i*itie intracomunitara de servicii! exista si obli"atia declararii acestei operatiuni in declaratia recapitulativa lunara .39$/. 4e exemplu! daca un transport de bunuri de la @ranNfurt la (imisoara este prestat de o companie din Lermania catre o companie stabilita in 0omania! inre"istrata in scopuri de ()A conform art. 153 din 'odul fiscal! locul prestarii serviciului este considerat a fi in 0omania! conform art. 133 alin. . / din 'odul fiscal! serviciul fiind deci impo*abil in tara in care este stabilit clientul. ?ntrucat prestatorul nu este stabilit in 0omania! clientul din 0omania! inre"istrat conform art. 153 din 'odul fiscal! aplica taxare inversa si inscrie operatiunea in declaratia recapitulativa .39$/. I "restatorul este stabilit in %omania* beneficiarul este stabilit in afara Jniunii Buropene ?n situatia in care prestatori din 0omania reali*ea*a servicii de transport intracomunitar de bunuri catre beneficiari stabiliti in afara 'omunitatii se aplica re"ula & &! respectiv art. 133 alin. . / din 'odul fiscal! numai daca se face dovada ca beneficiarii sunt persoane impo*abile din punct de vedere al ()A! serviciile nefiind impo*abile in 0omania. '#iar daca un astfel de transport face obiectul re"ulii & &! serviciul nu se raportea*a in declaratia recapitulativa! nefiind un serviciu intracomunitar. 4e exemplu! daca un transport de bunuri de la Liur"iu la Atena este efectuat de o companie stabilita in 0omania catre o companie stabilita in (urcia! serviciul nu este impo*abil in 0omania! daca se face dovada ca beneficiarul transportului intracomunitar este o persoana impo*abila. Erin exceptie! daca prestatorul roman nu poate face dovada ca beneficiarul sau este o persoana impo*abila! va aplica prevederile art. 133 alin..5/ lit. c/ din 'odul fiscal! considerand ca serviciul este reali*at in beneficiul unei persoane neimpo*abile! respectiv va impo*ita serviciul la locul unde incepe transportul. I "restatorul este stabilit in afara Jniunii Buropene* beneficiarul este stabilit in %omania 4aca prestatorul este stabilit in afara <: si va presta servicii de transport intracomunitar de bunuri catre clienti persoane impo*abile care sunt stabiliti in 0omania! serviciile au locul prestarii in 0omania. &eneficiarul persoana impo*abila din 0omania are obli"atia platii ()A pentru un astfel de serviciu! respectiv clientul din 0omania va aplica ()A prin mecanismul taxarii inverse daca este inre"istrat in scopuri de ()A in 0omania! sau! in ca*ul in care clientul nu este inre"istrat in scopuri de ()A! va depune un decont special de taxa. D astfel de operatiune nu repre*inta o ac#i*itie intracomunitara de servicii! prin urmare nu exista nici obli"atia raportarii acestui serviciu in declaratia recapitulativa si nici a inre"istrarii clientului in scopuri de ()A in ca*ul in care nu este inre"istrat.
72

4e exemplu! in ca*ul unui transport de bunuri de la Carsilia la 'lu3 prestat de o companie din :lvetia catre o companie stabilita in 0omania si inre"istrata in scopuri de ()A conform art. 153 din 'odul fiscal! locul prestarii serviciului este considerat a fi in 0omania conform art. 133 alin. . / din 'odul fiscal! prin urmare serviciul este impo*abil in 0omania. ?ntrucat prestatorul nu este stabilit in 0omania! clientul din 0omania! inre"istrat conform art. 153 din 'odul fiscal! aplica taxare inversa . rd. % si 19 din decontul de ()A/ . 7efiind o ac#i*itie intracomunitara de servicii! aceasta operatiune nu se raportea*a in declaratia recapitulativa. ?ncepand cu data de 1 ianuarie $1$! transportul local de bunuri direct le"at de un transport intracomunitar nu mai este asimilat transportului intracomunitar de bunuri. Biletul nr.80 1. 7bli#atiile etice ale expertului contabil In cursul unei misiuni de consultanta fiscala. 7bli#atiile etice ale expertului contabil (n cursul unei misiuni de consultanta fiscala. 8n cursul unei misiuni de consultanta fiscala expertul contabil trebuieG - sa respecte principiul independetei - sa respecte le"islatia fiscala in domeniu - sa a3ute clientul la interpretarea le"ii in favoarea sa. 2. "recizati care este locul prestarii de servicii si persoana obli#ata la plata TD$ Tn cazul prestarilor de servicii de asupra bunurilor mobile corporate. .5/ Orice lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale si e4aluarea3expertizarea bunurilor mobile corporale constituie operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a 56A daca aceste ser4icii sunt prestate cu plata de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare Cocul prestarii ? "rincipiu 'onform prevederilor art. 133! alin. . /! lit. #/ pct. din 'odul @iscal! locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt prestate experti*ele F lucrarile efectuate asupra bunurile mobile corporale. Bxemple a/ D societate romaneasca A prestea*a servicii de intretinere a fotocopiatoarelor pentru alta societate romaneasca! &. ?n momentul prestarii serviciilor de intretinere! bunurile se afla la sediul & din &ucuresti. ;erviciul prestat de A are loc in 0omania .adica locul in care serviciul este efectuat fi*ic/. b/ D intreprindere mica din 0omania! A! asi"ura servicii de reparatii auto pentru alta societate romaneasca! &. ?n momentul prestarii serviciilor de reparatii! masinile societatei & se afla in 0omania. ;erviciul prestat de A are loc in 0omania .adica locul in care serviciul este efectuat fi*ic/. (otusi! pentru aceste servicii nu se datorea*a ()A in 0omania din moment ce A este o intreprindere mica. c/ ;ocietatea dane*a & solicita servicii de reparatii pentru un fax utili*at in biroul sau de van*ari din &ucuresti. A! o societate romaneasca! efectuea*a serviciile de reparatii la sediul societatei dane*e din &ucuresti. ;erviciul prestat de A are loc in 0omania .adica locul in care serviciul este efectuat fi*ic/. Eentru serviciul respectiv se datorea*a ()A in 0omania. d/ D societate romaneasca A executa intretinerea unui utila3 pentru &! o societate din 8talia. An"a3atii A se deplasea*a in 8talia pentru a executa serviciile de intretinere a utila3ului la sediul &. ;erviciul prestat de A are loc in 8talia .respectiv locul in care se efectuea*a serviciul/. Eentru serviciul respectiv nu se datorea*a ()A in 0omania. e/ D intreprindere mica! A! din 0omania! expedia*a bunuri in <n"aria in vederea repararii. &! o societate din <n"aria! executa lucrarile de reparatii si returnea*a bunurile in 0omania. ;erviciul prestat de & are loc in <n"aria .adica locul in care se efectuea*a serviciul/. Eentru serviciul respectiv nu se datorea*a ()A in 0omania. Ce sunt lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale, =ucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal! altele decat cele de natura intelectuala sau
73

stiintifica! respectiv servicii ce constau! printre altele! in procesarea! prelucrarea! repararea bunurilor mobile corporale. Ce sunt expertizele privind bunurile mobile corporale, :xperti*ele privind bunurile mobile corporale constau in examinarea unor bunuri mobile corporale in scopul stabilirii valorii acestora. Ambala3ele sau alte bunuri utili*ate in le"atura directa cu bunurile asupra carora au fost reali*ate lucrari ori experti*e sau bunurile incorporate in acestea sunt accesorii serviciilor reali*ate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri! ci ca fiind parte a serviciului prestat. Care este locul prestarii pentru experti*e si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale, B art. 133 alin. . / lit. #/ ;e considera ca serviciile de experti*a si lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale au locG e acolo unde serviciile sunt efectiv prestate sau e in ;tatul Cembru care a atribuit codul de ()A beneficiarului in scopul prestarii acestor servicii! daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditiiG - beneficiarul comunica un cod valid de ()A .cu prefix/ din alt ;tat Cembru decat ;tatul Cembru in care serviciile sunt efectiv prestate> - bunurile sunt transportate in afara ;tatului Cembru in care serviciile sunt efectiv prestate! dupa ce au fost procesate sau experti*ate. Bxista vreo scutire pentru expertize si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale, Erincipalele servicii de experti*a si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale care beneficia*a de scutire suntG e modificarea si repararea navelor maritime si aeronavelor utili*ate de companiile aeriene care reali*ea*a in principal transport international de persoane siFsau de bunuri> e lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale ac#i*itionate sau importate cu scopul de a fi supuse unor astfel de lucrari in 0omania! si transportate in afara 'omunitatii de catre sau in numele prestatorului sau beneficiarului .daca acesta nu este stabilit in 0omania/> e lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile plasate intr-un re"im vamal suspensiv. Cine este persoana obli#ata la plata TD$ in 0omania in ca*ul serviciilor de experti*a si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale, <n principiu* este prestatorul. Erin exceptie! obli"at la plata taxei va fi beneficiarul dacaG e prestatorul nu este stabilit in 0omania! c#iar daca este inre"istrat in scopuri de ()A in 0omania! si e beneficiarul este inre"istrat in scopuri de ()A in 0omania. Cum se face plata TD$ la bu#etul statului pentru serviciile de experti*a si lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale pentru care locul prestarii este considerat a fi in 0omania, 4aca persoana obli"ata la plata este prestatorul! acesta va emite factura cu ()A din 0omania. 4aca persoana obli"ata la plata este beneficiarul! acesta va efectua plata astfelG e daca este inre"istrat normal in scopuri de ()A! va inre"istra taxa aferenta serviciilor ca taxa colectata si deductibila! in conditiile preva*ute de le"e! in decontul de ()A> e daca este inre"istrat numai pentru ac#i*itii intracomunitare! va depune decontul special de ()A si va plati efectiv taxa la bu"etul statului. Cum va proceda un prestator stabilit si inre"istrat normal in scopuri de ()A in 0omania .in afara situatiilor in care se aplica masuri de simplificare/, a. 4aca primeste bunuri pentru prelucrareFexperti*are! care sunt transportate din alt ;tat Cembru! va inre"istra aceste bunuri in re"istrul bunurilor primite si va emite o factura fara ()A! in care va inscrie mentiunea 9neimpo*abil in 0omaniaH. 4aca beneficiarul i-a transmis un cod de ()A din alt ;tat Cembru si bunurile parasesc 0omania dupa efectuarea serviciilor. ?n mod similar va proceda si in situatia in care bunurile sunt importate in 0omania de o persoana nestabilita in 0omania si ulterior bunurile sunt date spre prelucare unui prestator din 0omania! dupa prelucrare
74

produsele obtinute fiind transportate in alt ;tat Cembru. b. 4aca oricare din conditiile mentionate anterior nu este indeplinita! respectiv ori beneficiarul nu transmite un cod de ()A din alt ;tat Cembru! ori dupa prelucrare bunurile nu parasesc 0omania! prestatorul din 0omania va factura cu ()A serviciile sale. c. Drice prestator care este stabilit in 0omania si prestea*a lucrari sau experti*e asupra bunurilor mobile corporale sau experti*e care nu au locul prestarii in 0omania! din perspectiva le"islatiei de ()A reali*ea*a operatiuni neimpo*abile in 0omania. Cum va proceda un beneficiar din %omania inre"istrat in scopuri de ()A! care primeste o factura de lucrari sau experti*e asupra bunurilor mobile corporale de la un prestator nestabilit in 0omania, a. 4aca bunurile sunt transportate din 0omania in alt ;tat Cembru! unde se efectuea*a lucrarileFexperti*ele! dupa care bunurile se intorc in 0omania! serviciile sunt impo*abile in 0omania! daca beneficiarul a transmis codul sau de ()A din 0omania prestatorului. Eersoana din 0omania va inscrie bunurile transportate in re"istrul nontransferurilor. &eneficiarul din 0omania va efectua plata ()A astfelG - daca este inre"istrat normal in scopuri de ()A! va inre"istra taxa aferenta serviciilor ca taxa colectata si deductibila! in conditiile preva*ute de le"e! in decontul de taxa pe valoarea adau"ata> - daca este inre"istrat numai pentru ac#i*itii intracomunitare! va depune decontul special de taxa pe valoarea adau"ata si va plati efectiv taxa la bu"etul statului. b. 4aca lucrarile sunt reali*ate in alt ;tat Cembru! dar beneficiarul din 0omania nu comunica niciun cod valabil de ()A! lucrarile vor fi facturate cu ()A din ;tatul Cembru unde serviciile sunt efectiv prestate. c. 4aca lucrarile sunt efectuate pe teritoriul 0omaniei de un prestator nestabilit in 0omania! operatiunile sunt impo*abile in 0omania. Eersoana obli"ata la plata ()A este prestatorul! daca beneficiarul nu a comunicat un cod de ()A sau daca acesta a comunicat un cod valabil de ()A din 0omania. Elata ()A-ului de catre beneficiar se face conform procedurii de la lit.a/ 7bli#atii de raportare speciale B DC:@ 13% F $$+ ?n situatia in care un prestator primeste in 0omania bunuri din alt ;tat Cembru din <:! in vederea efectuarii de experti*e sau de lucrari asupra bunurilor mobile corporale! acesta trebuie sa tina un re"istru special B re#istrul bunurilor primite. ?n situatia in care clientul trimite din 0omania bunuri catre un alt stat membru <:! in vederea efectuarii de experti*e sau de lucrari asupra bunurilor mobile corporale! acesta trebuie sa tina un re"istru special B re#istrul nontransferurilor. ImportantK 0e"ulile cu privire la experti*e sau la lucrari asupra bunurilor mobile corporale trebuie sa fie corelate cu re"ulile privind transferurile! nontransferurile si masurile de simplificare. Biletul nr. 8. 1. Cum explicati responsabilitatile etice ale altor profesionisti utilizati Tn cadrul unei misiuni de audit de baza! - obiectivitatea - independenta D misiune de certificare re*onabil -n care un profesionist contabil independent -i exprim o opinie cu privire la faptul dac situaiile financiare sunt sau nu -ntocmite! din toate punctele de vedere! conform cu cadrul de raportare financiar identificat! cum ar fi o misiune efectuat conform cu ;tandardele 8nternaionale de Audit. Acestea includ un Audit ;tatutar care este auditul unei situaii financiare solicitat de le"islaie sau de re"lementri. 2. "recizati care este locul prestarii de servicii si persoana obli#ata la plata TD$ in cazul prestarilor de servicii de consultanta. =ocul prestarii de servicii in ca*ul prestarilor de servicii de consultanta este locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
75

Biletul nr.89 1. "rezentati pe scurt continutui sectiunii a 8,a din Codul etic national al profesionistilor contabili din %omania. Erincipiile fundamentale care stau la ba*a or"ani*rii controlului de calitate suntG universalitatea! confidenialitatea! cole"ialitatea! adaptabilitatea i armoni*area. 0ecomandarea ':: din 15 noiembrie $$$ prevede c activitatea de control al calitii poate fi or"ani*at i exercitat -n dou formeG control cole"ial i control prin personal an"a3at. ?n ambele forme trebuie asi"urat calitatea controlorilor i obiectivitatea lor. 0e"ulile aplicabile se refer laG - cine poate fi controlat> - selectarea auditorilor astfel -nc2t la finele unei perioade toi auditorii s fie controlai> - efectuarea controlului la c2t mai multe birouri ale societii de audit> - perioada controlat! care nu poate depi 6 ani .1$ ani la societile mici! la care nu s-au constatat deficiene/> - misiunile de verificare a situaiilor financiare -ncredinate cabinetelor respective! dar i sistemul de control intern din cadrul cabinetului> - elementele pe care se spri3in controlorul -n aprecierea activitii cabinetului verificatG calitatea elementelor probante! respectarea normelor de audit! respectarea normelor deontolo"ice .mai ales independena/! calitatea rapoartelor> - suprave"#erea public a profesiei .prin repre*entani ai Cinisterului @inanelor Eublice/> - aplicarea sanciunilor disciplinare> - confidenialitate> experiena i formarea continu a controlorilor de calitate> independena i obiectivitatea controlorului de calitate. 2. Cum si cand se determina pro,rata TD$! 4educerea taxei pentru persoana impozabil cu re#im mixt i persoana par5ial impozabil @1' Eersoana impo*abil care reali*ea* sau urmea* s reali*e*e at2t operaiuni care dau drept de deducere! c2t i operaiuni care nu dau drept de deducere este denumit -n continuare persoan impo*abil cu re"im mixt. Eersoana care reali*ea* at2t operaiuni pentru care nu are calitatea de persoan impo*abil! -n conformitate cu prevederile art. 1 %! c2t i operaiuni pentru care are calitatea de persoan impo*abil este denumit persoan parial impo*abil. @2' 4reptul de deducere a taxei deductibile aferente ac#i*iiilor efectuate de ctre o persoan impo*abil cu re"im mixt se determin conform pre*entului articol. Eersoana parial impo*abil nu are drept de deducere pentru ac#i*iiile destinate activitii pentru care nu are calitatea de persoan impo*abil. 4ac persoana parial impo*abil desfoar activiti -n calitate de persoan impo*abil! din care re*ult at2t operaiuni cu drept de deducere! c2t i operaiuni fr drept de deducere! este considerat persoan impo*abil mixt pentru respectivele activiti i aplic prevederile pre*entului articol. ?n condiiile stabilite prin norme! persoana parial impo*abil poate solicita aplicarea unei pro,rata speciale -n situaia -n care nu poate ine evidene separate pentru activitatea desfurat -n calitate de persoan impo*abil i pentru activitatea pentru care nu are calitatea de persoan impo*abil. @&' Ac#i*iiile destinate exclusiv reali*rii de operaiuni care permit exercitarea dreptului de deducere! inclusiv de investiii destinate reali*rii de astfel de operaiuni! se -nscriu -ntr-o coloan distinct din 3urnalul pentru cumprri! iar taxa deductibil aferent acestora se deduce inte"ral. @2' Ac#i*iiile destinate exclusiv reali*rii de operaiuni care nu dau drept de deducere! precum i de investiii care sunt destinate reali*rii de astfel de operaiuni se -nscriu -ntr-o coloan distinct din 3urnalul pentru cumprri pentru aceste operaiuni! iar taxa deductibil
76

aferent acestora nu se deduce. @0' Ac#i*iiile pentru care nu se cunoate destinaia! respectiv dac vor fi utili*ate pentru reali*area de operaiuni care dau drept de deducere sau pentru operaiuni care nu dau drept de deducere! ori pentru care nu se poate determina proporia -n care sunt sau vor fi utili*ate pentru operaiuni care dau drept de deducere i operaiuni care nu dau drept de deducere se evidenia* -ntr-o coloan distinct din 3urnalul pentru cumprri! iar taxa deductibil aferent acestor ac#i*iii se deduce pe ba* de pro,rata. @.' "ro,rata prev*ut la alin. .5/ se determin ca raport -ntreG a' suma total! fr tax! dar cuprin*2nd subveniile le"ate direct de pre! a operaiunilor const2nd -n livrri de bunuri i prestri de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere! la numrtor> i b' suma total! fr tax! a operaiunilor prev*ute la lit. a/ i a operaiunilor const2nd -n livrri de bunuri i prestri de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere! la numitor. ;e includ sumele primite de la bu"etul statului sau bu"etele locale! acordate -n scopul finanrii operaiunilor scutite fr drept de deducere sau operaiunilor care nu se afl -n sfera de aplicare a taxei. @9' ;e exclud din calculul pro,rata urmtoareleG a' valoarea oricrei livrri de bunuri de capital care au fost utili*ate de persoana impo*abil -n activitatea sa economic> b' valoarea oricror livrri de bunuri sau prestri de servicii ctre sine efectuate de persoana impo*abil i prev*ute la art. 1 + alin. .4/ i la art. 1 9 alin. .4/! precum i a transferului prev*ut la art. 1 + alin. .1$/> c' valoarea operaiunilor prev*ute la art. 141 alin. . / lit. a/ i b/! precum i a operaiunilor imobiliare! altele dec2t cele prev*ute la lit. a/! -n msura -n care acestea sunt accesorii activitii principale. @8' "ro,rata definitiv se determin anual! iar calculul acesteia include toate operaiunile prev*ute la alin. .6/! pentru care exi"ibilitatea taxei ia natere -n timpul anului calendaristic respectiv. "ro,rata definitiv se determin procentual i se rotun3ete p2n la cifra unitilor imediat urmtoare. =a decontul de tax prev*ut la art. 156 ! -n care s-a efectuat a3ustarea prev*ut la alin. .1 /! se anexea* un document care pre*int metoda de calcul al pro,rata definitiv. @:' "ro,rata aplicabil provi*oriu pentru un an este pro,rata definitiv! prev*ut la alin. .+/! determinat pentru anul precedent! sau pro,rata estimat pe ba*a operaiunilor prev*ute a fi reali*ate -n anul calendaristic curent! -n ca*ul persoanelor impo*abile pentru care ponderea operaiunilor cu drept de deducere -n totalul operaiunilor se modific -n anul curent fa de anul precedent. Eersoanele impo*abile trebuie s comunice or"anului fiscal competent! la -nceputul fiecrui an fiscal! cel mai t2r*iu p2n la data de 5 ianuarie inclusiv! pro,rata provi*orie care va fi aplicat -n anul respectiv! precum i modul de determinare a acesteia. ?n ca*ul unei persoane impo*abile nou--nre"istrate! pro,rata aplicabil provi*oriu este pro,rata estimat pe ba*a operaiunilor preconi*ate a fi reali*ate -n timpul anului calendaristic curent! care trebuie comunicat cel mai t2r*iu p2n la data la care persoana impo*abil trebuie s depun primul su decont de tax! prev*ut la art. 156 . @10' (axa de dedus -ntr-un an calendaristic se determin provi*oriu prin -nmulirea valorii taxei deductibile prev*ute la alin. .5/ pentru fiecare perioad fiscal din acel an calendaristic cu pro,rata provi*orie prev*ut la alin. .9/! determinat pentru anul respectiv. @11' (axa de dedus pentru un an calendaristic se calculea* definitiv prin -nmulirea sumei totale a taxei deductibile din anul calendaristic respectiv! prev*ut la alin. .5/! cu pro,rata definitiv prev*ut la alin. .+/! determinat pentru anul respectiv. @12' =a sf2ritul anului! persoanele impo*abile cu re"im mixt trebuie s a3uste*e taxa dedus provi*oriu astfelG
77

a' din taxa de dedus determinat definitiv! conform alin. .11/! se scade taxa dedus -ntr-un an determinat provi*oriu! conform alin. .1$/> b' re*ultatul diferenei de la lit. a/! -n plus sau -n minus dup ca*! se -nscrie -n r2ndul de re"ulari*ri din decontul de tax! prev*ut la art. 156 ! aferent ultimei perioade fiscale a anului! sau -n decontul de tax aferent ultimei perioade fiscale a persoanei impo*abile! -n ca*ul anulrii -nre"istrrii acesteia. @1&' ?n ceea ce privete taxa de dedus aferent bunurilor de capital! definite conform art. 149 alin. .1/! utili*ate pentru operaiunile prev*ute la alin. .5/G a' prima deducere se determin -n ba*a pro,rata provi*orie prev*ut la alin. .9/! pentru anul -n care ia natere dreptul de deducere. =a finele anului! deducerea se a3ustea*! conform alin. .1 /! -n ba*a pro,rata definitiv prev*ut la alin. .+/. Aceast prim a3ustare se efectuea* asupra valorii totale a taxei deduse iniial> b' a3ustrile ulterioare iau -n considerare o cincime! pentru bunurile mobile! sau o dou*ecime! pentru bunurile imobile! dup cum urmea*G 1. taxa deductibil iniial se -mparte la 5 sau la $> . re*ultatul calculului efectuat conform pct. 1 se -nmulete cu pro,rata definitiv prev*ut la alin. .+/! aferent fiecruia dintre urmtorii 4 sau 19 ani> 3. taxa dedus iniial -n primul an! conform pro,rata definitiv! se -mparte la 5 sau la $> 4. re*ultatele calculelor efectuate conform pct. i 3 se compar! iar diferena -n plus sau -n minus repre*int a3ustarea de efectuat! care se -nscrie -n r2ndul de re"ulari*ri din decontul de tax prev*ut la art. 156 ! aferent ultimei perioade fiscale a anului. @12' ?n situaii speciale! c2nd pro,rata calculat potrivit prevederilor pre*entului articol nu asi"ur determinarea corect a taxei de dedus! Cinisterul @inanelor Eublice! prin direcia de specialitate! poate! la solicitarea 3ustificat a persoanelor impo*abileG a' s aprobe aplicarea unei pro,rata speciale. 4ac aprobarea a fost acordat -n timpul anului! persoanele impo*abile au obli"aia s recalcule*e taxa dedus de la -nceputul anului pe ba* de pro,rata special aprobat. Eersoana impo*abil cu re"im mixt poate renuna la aplicarea pro,rata special numai la -nceputul unui an calendaristic i este obli"at s anune or"anul fiscal competent p2n la data de 5 ianuarie inclusiv a anului respectiv> b' s autori*e*e persoana impo*abil s stabileasc o pro,rata special pentru fiecare sector al activitii sale economice! cu condiia inerii de evidene contabile distincte pentru fiecare sector. @10' ?n ba*a propunerilor fcute de ctre or"anul fiscal competent! Cinisterul @inanelor Eublice! prin direcia sa de specialitate! poate s impun persoanei impo*abile anumite criterii de exercitare a dreptului de deducere pentru operaiunile viitoare ale acesteia! respectivG a' s aplice o pro,rata special> b' s aplice o pro,rata special pentru fiecare sector al activitii sale economice> c' s-i exercite dreptul de deducere numai pe ba*a atribuirii directe! -n conformitate cu prevederile alin. .3/ i .4/! pentru toate operaiunile sau numai pentru o parte din operaiuni> d' s in evidene distincte pentru fiecare sector al activitii sale economice. @1.' Erevederile alin. .6/ - .13/ se aplic i pentru pro,rata special prev*ut la alin. .14/ i .15/. Erin excepie de la prevederile alin. .6/! pentru calculul pro,rata special se vor lua -n considerareG a' operaiunile specificate -n deci*ia Cinisterului @inanelor Eublice! pentru ca*urile prev*ute la alin. .14/ lit. a/ sau la alin. .15/ lit. b/> b' operaiunile reali*ate pentru fiecare sector de activitate! pentru ca*urile prev*ute la alin. .14/ lit. b/ sau la alin. .15/ lit. b/.
Norme me!o"o#o$%&e'

.1/ ?n aplicarea art. 14% alin. .3/ i alin. .4/ din 'odul fiscal! dac bunurile sau serviciile ac#i*iionate pot fi alocate parial activitii care nu d drept de deducere i parial activitii care
78

d drept de deducere! nu se aplic prevederile art. 14% alin. .5/ din 'odul fiscal! respectiv deducerea taxei pe ba* de pro rata. :xempluG o societate care cumpr o cldire! cunoate din momentul ac#i*iionrii acesteia partea din cldire care va fi alocat pentru -nc#iriere -n re"im de scutire i partea de cldire care va fi alocat pentru -nc#iriere -n re"im de taxare! va deduce taxa corespun*toare prii din cldire care urmea* a fi utili*at pentru -nc#iriere -n re"im de taxare i nu va deduce taxa aferent prii din cldire! care va fi utili*at pentru -nc#iriere -n re"im de scutire. . / ?n sensul art. 14% alin. .%/ lit. c/ din 'odul fiscal! operaiunile imobiliare repre*int operaiuni de livrare! -nc#iriere! leasin"! arendare! concesionare i alte operaiuni similare efectuate -n le"tur cu bunurile imobile. .3/ D operaiune este accesorie activitii principale dac se -ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiiiG a. reali*area acestei operaiuni necesit resurse te#nice limitate privind ec#ipamentele i utili*area de personal> b. operaiunea nu este direct le"at de activitatea principal a persoanei impo*abile> i c. suma ac#i*iiilor efectuate -n scopul operaiunii i suma taxei deductibile aferente operaiunii! sunt nesemnificative. .4/ Eersoanele impo*abile cu re"im mixt pot opta s nu aplice prevederile art. 14% -n ce privete posibilitatea exercitrii dreptului de deducere! situaie -n care taxa aferent ac#i*iiilor de bunuri destinate operaiunilor cu sau fr drept de deducere nu va fi dedus. .5/ ?n ca*ul -n care ulterior depunerii decontului de tax se constat erori -n calculul pro rata definitiv pentru perioade anterioareG a/ dac pro rata corect determinat este mai mic dec2t pro rata utili*at! persoana impo*abil are obli"aia s procede*e la re"ulari*area diferenelor -n cadrul perioadei prev*ute la art. 14%1 alin. . / din 'odul fiscal> b/ dac pro rata corect determinat este mai mare dec2t pro rata utili*at! persoana impo*abil are dreptul s procede*e la re"ulari*area diferenelor -n cadrul perioadei prev*ute la art. 14%1 alin. . / din 'odul fiscal. 0e"ulari*area se -nscrie -n decontul de tax aferent perioadei fiscale -n care sunt constate aceste erori.M Biletul nr.88 1.Bxplicati scopul si obiectivele controlului de calitate a serviciilor de audit. ;copul controlului de calitate -l repre*int anali*a modului de or"ani*are i funcionare a unui cabinet i aprecierea modului de aplicare -n cadrul cabinetului a standardelor internaionale i a normelor emise de or"anismele profesionale. Dbiectivele urmrite prin controlul de calitate suntG - s ofere publicului o bun percepie despre calitatea serviciilor> - s armoni*e*e comportamentele individuale ale membrilor> - s contribuie la buna or"ani*are a cabinetelor i la perfecionarea metodelor de lucru> - s aprecie*e modul de aplicare a re"ulilor i normelor profesionale> - s de*volte solidaritatea -n r2ndul profesiei .prin favori*area contactelor -ntre cole"i/! apropierea i respectul profesionitilor fa de or"anismul profesional. 2.Ce presupune acceptarea unui client! Acceptarea unui client presupune urmatoarele G examinarea anticipat a situaiei clientului! sub aspectul dac acceptarea misiunii ar crea anumite ameninri la adresa conformitii cu principiile fundamentale.

79

exemplificri privind astfel de situaiiG implicarea clientului -n activiti ile"ale .splare de bani/! practici de raportri financiare eronate .bancrut frauduloas/! eva*iune fiscal! concuren neloial! ac#i*iia i desfacerea de produse cu -nclcarea dreptului de proprietate industrial! etc. evaluarea situaiilor de aceast natur i luarea msurilor de protecie! pentru a le elimina sau a le reduce la n nivel acceptabil! dac este posibil. atunci c2nd nu este posibil reducerea ameninrilor la un nivel acceptabil ! un profesionist contabil independent ar trebui s refu*e s intre -n relaii cu clientul. examinarea posibilitii de acceptare a misiunii din punct de vedere al competenei profesionale a profesionistului contabil! astfel -nc2t an"a3amentul .misiunea/ s fie reali*ate la nivelul corespun*tor. luarea -n considerare a reputatiei! experienei i a resurselor disponibile ale profesionistului contabil -n ca*ul c2nd se apelea* la acesta pentru consiliere sau experti* -n situaii de natura celor artate mai sus. apelarea de ctre profesionistul contabil la un alt profesionist contabil se afl sub restricia confidenialitii i -n funcie de natura misiunii trebuie s obin permisiunea clientului .de re"ul! -n scris/. Biletul nr.8: 1.Controlul de calitate la nivelul or#anismului profesional. Erincipiile fundamentale care stau la ba*a or"ani*rii controlului de calitate suntG universalitatea! confidenialitatea! cole"ialitatea! adaptabilitatea i armoni*area. 0ecomandarea ':: din 15 noiembrie $$$ prevede c activitatea de control al calitii poate fi or"ani*at i exercitat -n dou formeG control cole"ial i control prin personal an"a3at. ?n ambele forme trebuie asi"urat calitatea controlorilor i obiectivitatea lor. 0e"ulile aplicabile se refer laG - cine poate fi controlat> - selectarea auditorilor astfel -nc2t la finele unei perioade toi auditorii s fie controlai> - efectuarea controlului la c2t mai multe birouri ale societii de audit> - perioada controlat! care nu poate depi 6 ani .1$ ani la societile mici! la care nu s-au constatat deficiene/> - misiunile de verificare a situaiilor financiare -ncredinate cabinetelor respective! dar i sistemul de control intern din cadrul cabinetului> - elementele pe care se spri3in controlorul -n aprecierea activitii cabinetului verificatG calitatea elementelor probante! respectarea normelor de audit! respectarea normelor deontolo"ice .mai ales independena/! calitatea rapoartelor> - suprave"#erea public a profesiei .prin repre*entani ai Cinisterului @inanelor Eublice/> - aplicarea sanciunilor disciplinare> - confidenialitate> - experiena i formarea continu a controlorilor de calitate> - independena i obiectivitatea controlorului de calitate. 2. 4ati un exemplu de a;ustare a TD$ in cazul unui bun imobil ce este folosit in alte scopuri decat activitatile cu drept de deducere daca la ac3izitionare s,a dedus TD$. 8n sensul a3ustarii taxei pe valoarea adau"ata potrivit art. 149 din 'odul @iscal! bunurile de capital repre*inta toate activele corporale fixe! definite la art. 1 5 indice 1 alin. .1/ pct. 3! a caror durata normala de functionare este e"ala sau mai mare de 5 ani! precum si operatiunile de constructie! transformare sau moderni*are a bunurilor imobile! exclusiv reparatiile sau lucrarile de intretinere a acestor active! c#iar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt reali*ate de beneficiarul unui contract de inc#iriere! leasin" sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la
80

dispo*itia unei alte persoane. A3ustarea taxei deductibile se efectuea*aG Vin situatia in care bunul de capital este folosit de persoana impo*abilaG 1. inte"ral sau partial! pentru alte scopuri decat activitatile economice> . pentru reali*area de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei> 3. pentru reali*area de operatiuni care dau drept de deducere a taxei intr-o masura diferita fata de deducerea initiala> V in ca*urile in care apar modificari ale elementelor folosite la calculul taxei deduse> V in situatia in care un bun de capital al carui drept de deducere a fost inte"ral sau partial limitat face obiectul oricarei operatiuni pentru care taxa este deductibila. (axa deductibila aferenta bunurilor de capital! in conditiile in care nu se aplica re"ulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine! se a3ustea*a in situatiile preva*ute sus astfelG V pe o perioada de 5 ani! pentru bunurile de capital ac#i*itionate sau fabricate! altele decat bunurile imobile> V pe o perioada de $ de ani! pentru constructia sau ac#i*itia unui bun imobil! precum si pentru transformarea sau moderni*area unui bun imobil! daca valoarea fiecarei transformari sau moderni*ari este de cel putin $J din valoarea totala a bunului imobil astfel transformat sau moderni*at. Eerioada de a3ustare incepeG V de la 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost ac#i*itionate sau fabricate! pentru bunurile de capital altele decat bunurile imobile! daca acestea au fost ac#i*itionate sau fabricate dupa data aderarii> V de la 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt receptionate! pentru bunurile imobile! care sunt construite! si se efectuea*a pentru suma inte"rala a taxei deductibile aferente bunului de capital! inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii! daca anul primei utili*ari este anul aderarii sau un alt an ulterior anului aderarii> V de la 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost ac#i*itionate! pentru bunurile imobile! care sunt ac#i*itionate! si se efectuea*a pentru suma inte"rala a taxei deductibile aferente bunului de capital! inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii! daca formalitatile le"ale pentru transferul titlului de proprietate de la van*ator la cumparator s-au indeplinit in anul aderarii sau intr-un an ulterior anului aderarii> V de la 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt folosite pentru prima data dupa transformare sau moderni*are! pentru transformarile sau moderni*arile bunurilor imobile! a caror valoare este de cel putin $J din valoarea totala a bunului imobil transformat sau moderni*at. A3ustarea se efectuea*a pentru suma taxei deductibile aferente transformarii sau moderni*arii! inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformari sau moderni*ari! platita ori datorata inainte de data aderarii! daca anul primei utili*ari dupa transformare sau moderni*are este anul aderarii sau un an ulterior aderarii. A3ustarea deducerii in situatia in care bunurile de capital sunt folosite de persoana impo*abila inte"ral sau partial! pentru alte scopuri decat activitatile economice! pentru reali*area de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei! pentru reali*area de operatiuni care dau drept de deducere a taxei intr-o masura diferita fata de deducerea initiala! se face in perioada fiscala in care intervine evenimentul care "enerea*a a3ustarea si se reali*ea*a pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de a3ustare! inclu*and anul in care apare modificarea destinatiei de utili*are. 'onform art. 8 pct. %5 alin. .%/ din Drdonanta de <r"enta a Luvernului nr. 11%F $1$ pentru modificarea si completarea =e"ii nr. 5%1F $$3 privind 'odul @iscal si re"lementarea unor masuri financiar-fiscale! persoana impo*abila care a solicitat scoaterea din evidenta persoanelor inre"istrate in scopuri de ()A are obli"atia sa depuna decontul de taxa pentru operatiunile reali*ate in cursul lunii ianuarie! pana la data de 5 februarie inclusiv. 8n ultimul decont depus!
81

persoana impo*abila are obli"atia sa evidentie*e valoarea re*ultata ca urmare a efectuarii tuturor a3ustarilor de taxa pe valoarea adau"ata conform titlului )8 din 'odul @iscal. (axa pe valoarea adau"ata re*ultata in urma a3ustarii bunurilor de capital! se declara in ultimul decont depus la randul 9 MA3ustari conform pro-rataFa3ustari pentru bunurile de capitalM ! cu semnul plus sau minus! dupa ca*. A3ustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital! nu se efectuea*a in situatia in care suma care ar re*ulta ca urmare a a3ustarii fiecarui bun de capital este mai mica de 1.$$$ lei. 4aca ulterior scoaterii din evidenta persoanelor inre"istrate ca platitoare de ()A! conform art. 153! persoana impo*abila reali*ea*a in cursul unui an calendaristic o cifra de afaceri mai mare sau e"ala cu plafonul de scutire de 35.$$$ euro! dupa inre"istrarea in scopuri de taxa conform art. 153 din 'odul @iscal! are dreptul sa efectue*e a3ustarile de taxa in favoarea ei! in cadrul perioadei de a3ustare. A3ustarile vor fi reflectate in primul decont de taxa depus dupa inre"istrarea in scopuri de ()A! conform art. 153 a persoanei impo*abile sau! dupa ca*! intr-un decont ulterior. Bxemplul nr. 1 , bun imobil D persoana impo*abila inre"istrata in scopuri de taxa conform art. 153 din 'odul @iscal ac#i*itionea*a un imobil in anul $$% in vederea desfasurarii de operatiuni cu drept de deducere si deduce inte"ral taxa pe valoarea adau"ata in suma de 3$.$$$ lei la data ac#i*itionarii. 8n ianuarie $11 solicita scoaterea din evidenta persoanelor inre"istrate in scopuri de ()A! deci trebuie sa efectue*e a3ustarea taxei deduse initial intrucat va desfasura operatiuni pentru care nu are drept de deducere a ()A. Eerioada de a3ustare este de $ de ani! cu incepere de la 1 ianuarie $$% si pana in anul $ 6! inclusiv. A3ustarea trebuie sa se efectue*e pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de a3ustare . $11 - $ 6/ si persoana respectiva trebuie sa restituie 16 doua *ecimi din ()A de dupa initial! in decontul aferent lunii ianuarie $11! astfelG 3$.$$$ lei G $ ani A 1.5$$ leiFan si 1.5$$ leiFan x 16 ani A 4.$$$ lei ()A deductibila de a3ustat. 0amane deductibila ()A aferenta anilor $$%! $$+! $$9 si $1$. 4e retinutf Anul sc#imbarii destinatiei . $11/ intra in calculul a3ustarii ()A deductibila. )aloarea ()A re*ultata in urma a3ustarii se inre"istrea*a in decontul de ()A aferent lunii ianuarie la rd. 9 MA3ustari conform pro-rataFa3ustari pentru bunurile de capitalM! cu semnul minus. 8n vederea a3ustarii taxei deductibile aferente bunurilor de capital! persoanele impo*abile sunt obli"ate sa tina un re"istru al bunurilor de capital! in care sa evidentie*e pentru fiecare bun de capital! urmatoarele informatiiG - data ac#i*itiei! fabricarii! finali*arii construirii sau transformariiFmoderni*arii> - valoarea .ba*a de impo*itare/ a bunului de capital> - taxa deductibila aferenta bunului de capital> - taxa dedusa> - a3ustarile efectuate conform art. 149 alin. .4/ din 'odul @iscal. Biletul nr.:0 1.Controlul de calitate la nivelul cabinetului de audit. Dbiectivele politicilor de control de calitate adoptate de ctre un cabinet sau o societate sunt urmtoareleG - exi"ene profesionaleG personalul cabinetului sau societii trebuie s se conforme*e principiilor de independen! inte"ritate! obiectivitate! confidenialitate i profesionalism -nscrise -n 'odul etic> - aptitudini i competeneG nivelul de instruire i formare a personalului cabinetului sau societii trebuie s-i permit acestuia s se ac#ite -n mod corect i complet de sarcinile pe care le primete -n cadrul unei misiuni de audit> - reparti*area lucrrilorG lucrrile de audit vor fi -ncredinate personalului care dispune de pre"tirea i experiena necesare>
82

dele"areaG conducerea! supervi*area i revederea lucrrilor reali*ate la toate eantioanele permit obinerea unei asi"urri re*onabile c lucrrile efectuate rspund normelor de calitate stabilite> - consultareaG de fiecare dat! c2nd este necesar! vor fi consultate persoanele competente din interiorul sau din exteriorul cabinetului> - acceptarea i pstrarea clienilorG lista clienilor poteniali i existeni va fi revi*uit periodic! sub aspectele le"ate de independena cabinetului i capacitatea sa de a satisface cererea clienilor> - controlG eficacitatea i adaptarea politicilor i procedurilor de control de calitate trebuie controlate periodic> - coordonarea i suprave"#erea lucrrilorG colaboratorii crora li se -ncredinea* diferite lucrri trebuie informai de responsabilitile lor i de obiectivele i procedurile ce trebuie urmrite> - revi*uirea lucrrilorG lucrrile reali*ate de fiecare colaborator sunt rev*ute de ctre un profesionist cu un nivel de competen cel puin ec#ivalent. 7ivelul! calendarul i -ntinderea politicilor i procedurilor de control de calitate ale unui cabinet depind de factori caG felul i importana activitii sale! dispersia "eo"rafic! nivelul de or"ani*are! costuri etc. 2.Ce documente* re#istre* declara5ii se completeaz (n cazul unei livrri intracomunitare de bunuri! 8n ca*ul unei livrari intracomunitare de bunuri expeditorul intocmeste G - @actura externa .87)D8':/ - si @actura @iscala la cursul &70 din *iua expedierii - =ista de coleta3 .EA']87L =8;(/ - 4ocumentul de transport .'C0/ =ivrarile intracomunitare se declara in 4eclaratia 39$ .)8:;/ pana la data de 5 a lunii pentru luna precedenta si in 4econtul de ()A 4eclaratia 3$$. 8ncepand cuG $1.$+. $1$ toti operatorii care efectuea*a ac#i*itii si livrari intracomunitare au fost obli"ati sa se inscrie in 0e"istrul Dperatorilor 8ntracomunitari Bilet :1 1. %olul si importanta dosarului exercitiului. 4osarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni! a caror utilitate nu depaseste exercitiul cotrolat. :l permite asamblarea tuturor lucrarilor! de la or"ani*area misiunii la sinte*a si formularea raportului. 4osarul exercitiului este indispensabil pentruG - mai buna or"ani*are si mai bunul control ale misiunii> - documentarea lucrarilor efectuate! a deci*iilor luate si asi"urarea ca pro"ramul s-a derulat fara omisiuni> - inlesnirea muncii in ec#ipa si supervi*area lucrarilor dat la colaboratori> - 3ustificarea opiniei emise si redactarea raportului. 8n mod u*ual dosarul cuprindeG - planificarea misiunii> - supervi*area lucrarilor> - aprecierea controlului intern> - obtinerea de elemente probante> 4osarul exercitiului este bine sa fie impartit pe sectiuni! pentru a usura utili*area sa in functie de cultura cabientului. 8n "eneral se recomanda a se folosi o impartire in 1$ sectiuni simboli*ate de la A la 5.G :A .dosarul exercitiului! ;ectiunea A/ B Iacceptarea misiuniiG> :& .dosarul exercitiului! ;ectiunea &/ B Isinte*a misiunii si rapoarteH :' .dosarul exercitiului! ;ectiunea '/ B Iorientare si planificareH>
83

:4 .dosarul exercitiului! ;ectiunea 4/ B Ievaluarea risului le"at de controlH> :: .dosarul exercitiului! ;ectiunea :/ B I controale substantiveH> :@ .dosarul exercitiului! ;ectiunea @/ B Iutili*area lucrarilor altor profesionistiH> :L .dosarul exercitiului! ;ectiunea L/ B Iverificari si informatii specificeH> :K .dosarul exercitiului! ;ectiunea K/ B Ilucrarile de sfarsit de misiuneH :8 .dosarul exercitiului! ;ectiunea &/ B Iinterventii cerute prin re"ulament> :5 .dosarul exercitiului! ;ectiunea &/ B Icontrolul conturilor consolidateH. 2. "rezenta5i re#imul TD$ (n cazul (nc3irierilor de cldiri. 4aca detineti o cladire pe care doriti sa o inc#iriati! trebuie sa stiti ca operatiunea este scutita de ()A fara drept de deducere! c#iar daca firma dumneavoastra este inre"istrata drept platitoare de ()A. 'onform =e"ii nr. 5%1F $$3! operatiunile privind arendarea! concesionarea! inc#irierea si leasin"ul de bunuri imobile sunt scutite de ()A! deci fara drept de deducere. :xista si exceptii de de la aceasta re"ula! cele mai importante referindu-se la domeniul #otelierG - operatiunile de ca*are care sunt efectuate in cadrul sectorului #otelier sau al sectoarelor cu functie similara! inclusiv inc#irierea terenurilor amena3ate pentru campin"> - inc#irierea de spatii sau locatii pentru parcarea autove#iculelor> - inc#irierea utila3elor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile> - inc#irierea seifurilor. 8n ca*ul in care a"entul economic doreste totusi ca operatiunea sa fie taxata! exista posibilitate de a se opta pentru aplicarea ()A! prin depunerea la Administratia financiara a unei notificaru privind optiunea de taxare. Apoi! daca se doreste sa se renunte la inc#irierea cu ()A! trebuie sa se depuna o alta notificare catre or"anul fiscal! prin care sa se opte*e pentru eliminarea ()A. 0e"imul de taxare aplicabil inc#irierii unei cladiri se poate aplica fie unei cladiri! fie unei parti din cladire. Eersoanele neinre"istrate ca platitori de taxa pe valoarea adau"ata! precum si cele nouinfiintate! daca optea*a pentru re"imul de taxare a operatiunilor de inc#iriere de bunuri imobile! trebuie sa solicite in prealabil inre"istrarea ca platitori de taxa pe valoarea adau"ata. 4upa dobandirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adau"ata! vor notifica in scris or"anele fiscale competente asupra bunurilor imobile sau a partilor de bunuri imobile pentru care optea*a pentru re"imul de taxare.
Bilet nr. :2 1. %olul si importanta dosarului permanent. <nele informaii i documente primite sau anali*ate -n cursul diferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toat durata mandatului. 'lasarea lor -ntr-un dosar separat B dosarul permanent B permite utili*area lor ulterioar! dup aducerea lui la *i. 4osarul permanent permite evitarea repetrii -n fiecare an a unor lucrri i transmiterea de la un exerciiu la altul a elementelor de cunoatere a -ntreprinderii. 2. Cum se analizeaza din punct de vedere fiscal c3eltuielile cu protocolul! I<rmgtoarele c#eltuieli au deductibilitate limitatgG a/ c#eltuielile de protocol -n limita unei cote de J aplicatg asupra diferenei re*ultate dintre totalul veniturilor impo*abile i totalul c#eltuielilor aferente veniturilor impo*abile! altele dec2t c#eltuielile de protocol i c#eltuielile cu impo*itul pe profit>H 4in cele de mai sus re*ult c! la anali*a deductibilitii trebuie fcut diferena -ntreG - bunurile care sunt acordate pentru stimularea v2n*rilor .c#eltuieli de reclam i publicitate/ i bunurile acordate ca protocol 9din parte caseiH care au o deductibilitate limitata de J i sunt condiionate de profit. 4e mentionat ca la c#eltuielile de protocol ce costau -n buturi alcolice i tutun! taxa pe valoarea adau"ata! aferent nu este deductibil fiscal i trebuie s se -ncadrea*a -n plafonul de J.
84

Biletul nr.:& 6tructura dosarului exercitiului. ;tructura dosarului exerciiului. 4osarul exerciiului cuprinde 1$ seciuni .pri/ simboli*ate de la A la 5! astfelG - :A .dosarul exerciiului! seciunea A/ intitulat 9Acceptarea misiuniiH> - :& .dosarul exerciiului! seciunea &/ intitulat 9;inte*a misiunii i rapoarteH> - :' .dosarul exerciiului! seciunea '/ intitulat 9Drientare i planificareH> - :4 .dosarul exerciiului! seciunea 4/ intitulat 9:valuarea riscului le"at de controlH> - :: .dosarul exerciiului! seciunea :/ intitulat 9'ontroalele substantiveH> - :@ .dosarul exerciiului! seciunea @/ intitulat 9<tili*area lucrrilor altor profesionitiH> - :L .dosarul exerciiului! seciunea L/ intitulat 9)erificri i informaii specificeH> - :K .dosarul exerciiului! seciunea K/ intitulat 9=ucrrile de sf2rit de misiuneH> - :8 .dosarul exerciiului! seciunea 8/ intitulat 98ntervenii cerute prin re"lementri diverseH> - :5 .dosarul exerciiului! seciunea 5/ intitulat 9'ontrolul conturilor consolidateH. 2. "recizati in ce consta operatiunea triun#3iulara din punctul de vedere al TD$. Art. 1 6 alin. .+/ lit. b/G 9nu sunt considerate operatiuni impo*abile in 0omania ..../ ac#i*itia intracomunitara de bunuri! efectuata in cadrul unei operatiuni triun"#iulare de o persoana impo*abila! denumita cumparator-revan*ator! care este inre"istrata in scopuri de ()A in alt stat membru! dar nu este stabilita in 0omania! in ca*ul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditiiG _ ac#i*itia sa fie efectuata in vederea reali*arii unei livrari ulterioare a acestor bunuri pe teritoriul 0omaniei! de catre cumparatorul revan*ator! persoana impo*abila! care nu este stabilita in 0omania> _ bunurile ac#i*itionate de cumparatorul-revan*ator sa fie transportate de furni*or sau de cumparatorul-revan*ator ori de alta persoana! in contul unuia dintre acestia! direct dintr-un stat membru! altul decat cel in care cumparatorul-revan*ator este inre"istrat in scopuri de ()A! catre beneficiarul livrarii ulterioare efectuate in 0omania> _ beneficiarul livrarii ulterioare sa fie o persoana impo*abila sau o persoana 3uridica neimpo*abila! inre"istrata in scopuri de ()A in 0omania! conform art. 153 sau 1531> _ beneficiarul livrarii ulterioare sa fie obli"at la plata taxei pentru livrarea efectuata de persoana impo*abila care nu este stabilita in 0omania.I B Art. 13 1 alin. .5/G 9ac#i*itia intracomunitara de bunuri ..../! in cadrul unei operatiuni triun"#iulare in alt stat membru decat 0omania! de catre cumparatorul-revan*ator inre"istrat in scopuri de ()A in 0omania! in conformitate cu art. 153! se va considera ca a fost supusa la plata taxei pe valoarea adau"ata in acel alt stat membru! daca se indeplinesc urmatoarele conditiiG _ cumparatorul-revan*ator inre"istrat in scopuri de ()A in 0omania! in conformitate cu art. 153! face dovada ca a efectuat ac#i*itia intracomunitara in vederea efectuarii unei livrari ulterioare in acel alt stat membru! livrare pentru care beneficiarul! care este inre"istrat in scopuri de ()A in statul membru unde este stabilit! a fost desemnat ca persoana obli"ata la plata taxei aferente> _ obli"atiile privind declararea acestor operatiuni! stabilite prin norme! au fost indeplinite de catre cumparatorul-revan*ator inre"istrat in scopuri de ()A in 0omania! in conformitate cu art. 153.I B Art. 15$ alin. .1/ lit. e/G 9persoana obli"ata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din 0omania este persoana impo*abila sau persoana 3uridica neimpo*abila! inre"istrata conform art. 153 sau 1531! care este beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triun"#iulare! in urmatoarele conditiiG
85

_ cumparatorul-revan*ator al bunurilor sa fie inre"istrat in scopuri de ()A in alt stat membru si sa fi efectuat o ac#i*itie intracomunitara a acestor bunuri in 0omania! care nu se cuprinde in sfera de aplicare a taxei! conform art. 1 6 alin. .+/ lit. b/> _ bunurile aferente ac#i*itiei intracomunitare! preva*ute la punctul anterior! sa fi fost transportate de furni*or sau de cumparatorul-revan*ator ori de alta persoana in contul furni*orului sau al cumparatorului-revan*ator dintr-un stat membru! altul decat statul in care cumparatorulrevan*ator este stabilit ca persoana impo*abila! direct catre beneficiarul livrarii> si cumparatorulrevan*ator sa il desemne*e pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana obli"ata la plata taxei pentru livrarea respectiva.I Dbli"atiile furni*orului @urni*orul va efectua o livrare intracomunitara de bunuri care este scutita de ()A in conformitate cu art. 143 alin. . / lit. a/ din 'odul fiscal! deoareceG _ are codul de inre"istrare in scopuri de ()A al cumparatorului-revan*ator din celalalt stat membru> _ face dovada ca bunurile au fost transportate in afara teritoriului 0omaniei! in statul membru unde este stabilit beneficiarul final .nu in statul de resedinta al cumparatorului-revan*ator/. D.C.:.@. nr. .4 1F $$% .publicat in C.Df. nr. ++% din % decembrie $$%/ obli"a furni*orul sa puna la dispo*itia or"anului de inspectie fiscala urmatoarele documente pentru 3ustificarea scutirii cu drept de deducereG _ factura care trebuie sa contina informatiile preva*ute la art. 155 alin. .5/ din 'odul fiscal si in care sa fie mentionat codul de inre"istrare in scopuri de ()A atribuit cumparatoruluirevan*a tor in alt stat membru> _ documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din 0omania in statul membru al beneficiarului final si! dupa ca*! orice alte documente! cum ar fiG contractul! comanda de van*arecumparare! documentele de asi"urare . 8ndeplinind aceste conditii! da posibilitatea furni*orului sa facture*e fara ()A! in re"im de scutire. 7outatea adusa de D.C.:.@. nr. .4 1F $$% este aceea ca pentru acele operatiuni care! prin natura lor! nu permit operatorilor economici sa fie in posesia documentelor de 3ustificare a scutirii in momentul emiterii facturii! este permisa pre*entarea documentelor pentru 3ustificarea scutirii de taxa sa se faca in termen de maximum 9$ de *ile calendaristice de la data la care a fost emisa factura. 4aca factura nu este emisa in termenul preva*ut de le"e! termenul de 9$ de *ile mentionat anteriorva incepe sa cur"a din data la care a intervenit faptul "enerator de taxa pentru operatiunea in cau*a. 8n lipsa documentelor 3ustificative! in interiorul acestui termen! or"anele de inspectie fiscala au dreptul de a suspenda inspectia fiscala pana la data pre*entarii acestora. ;uspendarea inspectiei fiscale nu poate depasi termenul de 9$ de *ile calculat astfel cum am aratat in cele de mai sus si se va face cu respectarea prevederilor le"ale in vi"oare. 8n situatia in care inspectia fiscala a fost de3a efectuata si! ulterior expirarii termenului de 9$ de *ile! fara sa depaseasca termenul le"al de prescriptie! persoana impo*abila intra in posesia documentelor de 3ustificare a scutirii de taxa! poate solicita or"anelor fiscale competente reverificarea perioadei respective. Dbli"atiile cumparatorului-revan*ator 0e"imul cumparatorului- revan*ator este strict re"lementat de 'odul fiscal! astfel ca acesta nu trebuie confundat cu re"imul fiscal al intermediarilor .comisionarilor/. 'oroborand dispo*itiile le"ale mai sus aratate! re*ulta ca operatiunile reali*ate de catre cumparatorul-revan*ator nu sunt impo*abile in 0omania daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditiiG _ ac#i*itia sa fie efectuata in vederea reali*arii unei livrari ulterioare a bunurilor>
86

_ bunurile ac#i*itionate in calitate de cumparator-revan*ator sa fie transportate! direct de la furni*or la destinatarul livrarii ulterioare. 0elatia de transport al bunurilor la destinatarul final trebuie sa existe intre furni*or si dumneavoastra! oricare putand fi responsabil pentru transportul bunurilor! in conformitate cu conditiile 8ncoterms sau in conformitate cu prevederile contractuale> _ cumparatorul-revan*ator sa fie inre"istrat in scopuri de ()A in 0omania> _ cumparatorul-revan*ator sa-l desemne*e pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana obli"ata la plata taxei. Acest lucru se reali*ea*a pe ba*a facturii pe care o emiteti si care contine codul de ()A al beneficiarului final. 'odul fiscal stabileste un re"im special .dero"atoriu/ pentru persoanele inre"istrate in scopuri de ()A si care actionea*a in calitate de cumparator-revan*ator! ac#i*itionand si livrand mai departe bunuri pe seama si in numele sau. Aceasta calitate nu poate fi confundata in niciun ca* cu cea a comisionarului sau a mandatarului! care actionea*a intotdeauna la ordinul expres al persoanei care o repre*inta. Dbli"atiile beneficiarului 'odul fiscal preci*ea*a expres ca locul ac#i*itiei intracomunitare de bunuri este in statul membru unde se inc#eie expeditia sau transportul bunurilor! sub re*erva ca beneficiarul nu comunica furni*orului un cod de ()A dintr-un alt stat membru decat cel in care este stabilit. Eersoana obli"ata la plata este persoana care efectuea*a ac#i*itia intracomunitara de bunuri taxabile. 8mpo*itarea operatiunilor se va face prin taxare inversa! operatiunea fiind raportata in decontul de ()A! atat ca taxa colectata! cat si ca taxa deductibila! prin utili*area formulei contabile 44 6A44 % 0espectand aceste re"uli este mult mai simpla impo*itarea operatiunii la destinatie! prin taxare inversa! decat solicitarea beneficiarului de rambursare de ()A dintr-un alt stat membru .in conformitate cu directiva a )888-a '::/. Dperatiuni triun"#iulare false 7u exista o tran*actiei triun"#iulara nici in ca*ul in care unul dintre parteneri este stabilit intr-un stat membru. 8n acest ca*! in functie de po*itia acelei persoane! vor trebui efectuate operatiuni de export sau import. (otusi! o tran*actie cu o persoana non-<: poate sa devina triun"#iulara! insa aceasta doar atunci cand persoana extracomunitara este cumparatorulrevan*a tor! care s-a inre"istrat in scopuri de ()A in 'omunitate. Biletul nr.:2 1.6tructura dosarului permanent. 4osarul permanent se subdivide -n % seciuni pentru a facilita lectura i controlul din partea or"anismului profesional! dup cum urmea*G - EA .dosarul permanent! seciunea A/ intitulat 9LeneralitiH> - E& .dosarul permanent! seciunea &/ intitulat 94ocumente privind controlul internH> - E' .dosarul permanent! seciunea '/ intitulat 9;ituaii financiare i rapoarte privind exerciiile precedenteH> - E4 .dosarul permanent! seciunea 4/ intitulat 9Anali*e permanenteH> - E: .dosarul permanent! seciunea :/ intitulat 9@iscal i socialH> - E@ .dosarul permanent! seciunea @/ intitulat 95uridiceH> - EL .dosarul permanent! seciunea L/ intitulat 98ntervenieni externiH. 2. Bvaluarea (ntreprinderii (n cazul fuziunii i divizrii. Eentru evaluarea societatilor intrate in fu*iune sau divi*are! se poate folosi una dintre urmtoarele metodeG metoda patrimonial sau metoda activului net! metoda bursier! metoda ba*at pe re*ultate .valoarea de rentabilitate! valoarea de randament! valoarea de supraprofit/! metode mixte i metoda ba*at pe fluxul financiar sau cas#-flo1. )aloarea "lobala a societii stabilit printr-una dintre metodele menionate repre*int valoarea aportului de fu*iune al fiecrei societi intrate -n fu*iune. Ee ba*a acestei valori se
87

stabilete raportul de sc#imb. )alorea activului net este e"al cu valoarea aportului net numai -n ca*ul -n care s-a folosit metoda patrimonial de evaluare "lobal a societii. 8n ca*ul -n care cele dou valori nu sunt e"ale! la societatea absorbit sau intrat -n contopire! diferenele sunt recunoscute ca elemente de c2ti"uri sau pierderi din fu*iune! astfelG dac valoarea aportului net este mai mare dec2t activul net contabil! diferena este recunoscut ca profit. 8n situaia invers diferena este recunoscut ca pierdere. 4eterminarea raportului de sc#imb al aciunilor sau al prilor sociale pentru a acoperi capitalul societilor comerciale absorbite. 8n cadrul acestei etape se efctuea*G a/ determinarea valorii contabile a aciunilor sau prilor sociale ale societilor comerciale care fu*ionea*! prin raportarea aportului net la numrul de aciuni sau de pri sociale emise. )aloarea contabil a unei aciuni-pri sociale se poate obine i prin raportarea activului net contabil la numrul de aciuni-pri sociale. b/ ;tabilirea raportului de sc#imb al aciunilor sau al prilor sociale! prin raportarea valorii contabile a unei aciuni ori pri sociale a societii absorbite la valoarea contabil a unei acinui sau pri sociale a societii absorbate! raport verificat i aprobat de experi. 4eterminarea numrului de aciuni sau de pri sociale emis pentru remunerarea aportului net de fu*iuneG a/ determinarea nr. de aciuni sau de pri sociale ce trebui emise de societatea comercial care absoarbe fie prin raportarea capitalui propriu .activului netA al societilor comerciale absorbite la valoare contabil a unei aciuni sau pri sociale a societii comerciale absorbante! fie prin -nmulirea nr. de acinui-pri sociale ale societii comerciale absorbite cu raportul de sc#imb> b/ ma3orarea capitalui social la societatea comercial care absoarbe! prin -nmulirea nr. de aciuniFpri sociale care trebuie emise de societatea comercial care absoarbe cu valoarea nominal a unei aciuni sau a unei pri sociale de la aceast societate comercial> c/ calcularea primei de fu*iune! ca diferen -ntre valoarea contabil a aciunilor sau a prilor sociale i valoarea nominal a acestora. Biletul nr. :0 1.Blementele de baza ale raportului de audit statutarL %aportul de audit - are un dublu rol B instrument de comunicare al auditorului cu utili*atorii sit financiare .nu cu intreprinderea/ - instrument de stabilire a responsabilitatilor Are % elemente de ba*a G 1.(itlul raportului h 0aport de auditor independent i .4estinatarul B intotdeauna 'onsiliul de Administratie sau 'onsiliul de ;uprave"#ere! cel care are responsabilitati fata de terti 3. Eara"raful introductiv B cuprinde identificarea situatiilor financiare anali*ate si identificarea responsabilitatilor .idem contract/ 4. 8ntinderea lucrarilor de audit B cuprinde obli"atoriu standardele aplicabile! o mentiune ca in audit au fost folosite cele mai potrivite te#nici si proceduri! o mentiune ca auditul s-a ba*at pe sonda3e! precum si o asi"urare re*onabila ca in situatiile financiare auditate nu exista erori semnificative 5. Eara"raful opiniei B opinia in audit poate fi de 4 tipuri G a/ fara rezer4e B se emite atunci cand auditorul nu are contatari cu impact semnificativ asupra situatiilor financiare! sau daca are! intreprinderea a rectificat situatiile financiare .au ramas fara obiect/ .opinia curata/. D derivata G opinia fara rezer4e- dar cu paragraf de obser4atii ;e emite atunci cand auditorul are unele constatari care! desi nu sunt de natura a influenta semnificativ sit financiare! el considera ca trebuie cunoscute aceste constatari de urili*atorii sit
88

financiare. b/ cu rezer4e .opinie calificata/ B se emite atunci cand auditorul nu a participat la inventariere si nici nu s-a asi"urat prin metode alternative de control de certitudinea stocurilor la 31 decembrie! precum si atunci cand exista constatari cu impact semnificativ! dar intreprinderea a refu*at rectificarea situatiilor financiare. c/ nefa4orabila .opinie calificata/ B se emite atunci cand exista constatari cu impact semnificativ asupra sit financiare! ba*ate pe de*acorduri "rave cu conducerea intreprinderii in ceea ce priveste aplicarea principiilor si re"ulilor contabile d/ imposibilitatea emiterii unei opinii B se emite atunci cand! din diferite motive! auditorul a fost impiedicat sa aplice te#nicile si procedurile de audit pe care le-a considerat necesare. 6. 4ata raportului %. ;emnatura personala sau sociala si personala 2.Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii! 0aportul trebuie sa ofere o ima"ine clara asupra opiniilor exprimate de evaluator! asupra ba*elor de evaluare folosite! a metodelor si informatiilro care stau la ba*a raportului. 1. 0e*umatul principalelor conclu*ii si recomandri privindG .Ere*entarea intreprinderii 3. Ere*entarea evaluatorilor si a mandatului primit 4. 4ia"nosticul de evaluare 4.1. 4ia"nosticul 3uridic 4. . 4ia"nosticul commercial 4.3. 4ia"nosticul te#nolo"ic operativ sau de exploatare 4.4.4ia"nosticul resurselor umane 4.5. 4ia"nosticul financiar contabil 4.6.;inte*a dia"nosticelor evaluarii 5. &a*ele lucrarii de evaluare 6.Cetode de evaluare aplicate %.Lama de valori! valoarea actiunilor. +.'oclu*iile si opiniile evaluatorului Biletul nr.:. 1.7pinia defavorabil:motive* mod de prezentare. D astfel de opinie poate fi formulat din cau*a de*acordului asupra principiilor contabile i se poate formula astfelG 9'um este explicat -n nota j! nu s-au constatat amortismente -n situaiile financiare. Aceast practic nu este! -n opinia noastr! -n acord cu 7ormele de amorti*are a capitalului imobili*at -n active corporale. '#eltuielile aferente! pe ba*a unui amortisment liniar i a unei cote de......pentru cldiri i ......pentru utila3e! trebuiau s se ridice la suma de ......pentru exerciiul -nc#eiat la 31 decembrie......?n consecin! amortismentele cumulate trebuiau s se ridice la ......! iar pierderea exerciiului i pierderile cumulate la........ 4up prerea noastr! din cau*a incidenei faptelor menionate -n para"raful precedent! situaiile financiare nu dau o ima"ine fidel a situaiei financiare a societii la 31 decembrie ....! a contului de profit i pierdere! pentru exerciiul -nc#eiat la aceast dat! i nu sunt conforme cu prevederile le"ale i statutare.H 2.Cum influen5eaz raportul de sc3imb al monedei na5ionale valoarea unei (ntreprinderi! 0aportul de sc#imb al monedei nationale! influentea*a valoarea -ntreprinderii astfelG - influenea* rata de actuali*are prin riscul deprecierii menedei naionale - 8nfluenea* bilanul economic prin evaluarea elementelor monetare la cursul de sc#imb de la data efecturii evalurii Biletul nr. :9 1.Bxplica5i semnifica5ia datrii raportului de audit.
89

0ap auditorului trebuie s poarte data de la sfritul lucrrilor de audit. 'ititorul este astfel informat c auditorul a apreciat efectele asupra sit fin i asupra raportului su! evenimentelor i tran*aciilor intervenite! de care el a avut cunotin p2n la aceast dat. ?ntruc2t responsabilitatea auditorului const -n emiterea unui raport asupra sit financiare pre"tite i pre*entate de conducerea societii! raportul su nu trebuie s poarte o dat anterioar celei la care situaiile financiare au fost -nc#ise i aprobate. 2.Cum influenteaza modificarea preturilor valoarea unei intreprinderi! Codificarea preturilor influenea* valoarea inteprinderii astfelG - rata de actuali*are este influenata cu riscul de proiecie> - bilanul economic este influenat prin evaluarea activelor la valori 3uste! de piaa care in seama de preturile pieei Biletul nr.:8 Imposibilitatea exprimrii unei opinii: motive* mod de prezentare. D astfel de opinie poate fi re*ultatul limitrii -ntinderii lucrrilor i e poate pre*enta astfelG 97oi nu am fost -n msur s asistm la inventarul fi*ic! nici s procedm la confirmarea direct a conturilor de clieni! din cau*a limitrii -ntinderii lucrrilor noastre! impus de ctre direciune. Av2nd -n vedere importana faptelor expuse mai sus! noi nu ne exprimm opinia asupra conturilor anuale.H Care este rolul bilan5ului economic (n evaluarea unei (ntreprinderi! &ilantul contabil este documentul contabil de sinte*a prin care se pre*inta activul si pasivul unitatii patrimoniale! precum si re*ultatele perioadei pentru care se intocmeste! potrivit le"ii. &ilantul contabil este sursa de date ce se prelucrea*a pentru reali*area dia"nosticului contabil si financiar. Biletul nr. :: 1.7pinia cu rezerve: motive* mod de prezentare. 0e*ervele se pre*int -naintea para"rafului de opinie. ?n astfel de ca*uri! para"raful opiniei se formulea* astfelG:xemplu de re*erve datorate limitrii -ntinderii lucrrilorG I7oi nu am putut asista la inventarul fi*ic din 31 decembrie $$k! cci noi am fost desemnai auditori ulterior acestei date. lin2nd seama de natura documentelor contabile ale societii! noi am putut controla cantitile prin alte proceduri. 4up prerea noastr! cu excepia incidenei a3ustrilor care ar fi putut fi necesare! dac noi am fi putut efectua controlul fi*ic al cantitilor! situaiilor financiare dau o ima"ine fidel po*iiei i situaiei financiare a societii la 31 decembrie $$k! c2t i contului de profit i pierdere pentru exerciiul -nc#eiat la aceast dat i sunt conforme cu prevederile le"ale i statutareH. :xemplu de re*erve datorate de*acordului cu conducerea entitii auditateG IAstfel! cum este explicat -n nota IjH anexat! nu s-au constatat amortismente -n situaiile financiare. Aceast practic nu este! -n opinia noastr! -n acord cu 7ormele de amorti*are a capitalului imobili*at -n active corporale. '#eltuielile aferente! pe ba*a unui amortisment linear i al unei cote de k. pentru cldiri i k. pentru utila3e! trebuie s se ridice la suma de k. pentru exerciiul -nc#eiat la 31 decembrie $$k . ?n consecin! amortismentele cumulate trebuie s se ridice la k. mil. lei! iar pierderile exerciiului i pierderile cumulate la k. mil. lei. 4up prerea noastr! cu excepia incidenei asupra conturilor anuale! a faptelor menionate -n para"raful precedent! conturile anuale dau o ima"ine fidel po*iiei i situaiei financiare a societii la 31 decembrie $$k! c2t i contului de profit i pierdere pentru exerciiul -nc#eiat la aceast dat! i sunt conforme cu prevederile le"ale i statutare.H 2.Bxplicati rolul evaluarii pentru elaborarea situatiilor financiare ale intreprinderii :valuarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilro financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de profit si pierdere. Aceasta presupune ale"erea unei anumite ba*e de evaluareG cost istoric! cost current! valoare reli*abila! etc.
90

Biletul nr. 100 1. 7pinia fara rezerve: semnificatie* mod de prezentare. Dpinia fr re*erve semnific faptul c dup efectuarea tuturor procedurilor auditorul poate exprima o opinie 9curatH! nedistorsionat de vreo re*erv sau reinere. 'a mod de pre*entare opinia fr re*erve poate aprea -n urmtoarea formulareG 94up prerea noastr! conturile anuale dau o ima"ine fidel po*iiei i situaiei financiare a societii la 31 decembrie k. precum i re*ultatelor acestor operaii i fluxurilor de tre*orerie pentru exerciiul -nc#is la aceast dat! -n conformitate cu normele internaionale i naionale de contabilitateH 2. Bxplicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii mtreprinderii. Eolitica de amorti*are influentea*a valoarea intreprinderii astfelG - stabilirea unor durate de viata mai lun"i decat cele normale! influente*a in sensul unei valori mai mari a cativelor si a intreprinderii - stabilirea unor durate de viata mai scurte decat cele normale influentea* in sensul micsorarii valroii intreprinderii - metodele de amorti*are deasemena influente*a! de exemplu daca in anul in care se face evaluarea mi3loacele fixe ac#i*itionate in acest an sunt amorti*ate accelerat influentea*a intreprinderea! valoare acesteia fiind mai mica decat daca ar fi utili*at metoda liniara. 8nsuficienta de amorti*are a imobili*arilor dintr-o -ntreprindere .amorti*area scriptica este inferioara amorti*arii te#nico-economice/ influentea*a artificial valoarea patrimoniului intreprinderii in sensul ma3orarii. ;urplusul de amorti*are determina o micsorare artificiala a valorii patrimoniului intreprinderii. Biletul nr. 101 1.7pinia fara rezerve* dar cu un para#raf de observatii: semnificatie* mod de prezentare. ?n unele ca*uri! raportul de audit poate fi modificat! adu"2nd un para"raf de observaii al crui obiectiv este de a lmuri cititorul asupra unui punct privind conturile anuale! expus de o manier detaliat -n anex. Adu"area unui astfel de para"raf nu afectea* opinia auditorului> aceasta se situea* de preferin dup para"raful de opinie i preci*ea*! -n "eneral! c acesta nu constituie o re*erv. Acest tip de opinie se formulea* atunci c2nd apar elemente care -ns nu afectea* opinia auditorului> para"raful de observaii se situea*! de re"ul! dup para"raful de opinie. @orma de pre*entare a para"rafului de opinie -n acest ca* este urmtoareaG I@r s exprimm o re*erv asupra situaiil>or financiare! noi atra"em atenia asupra notei IjH din anex. ;ocietatea face obiectul unui proces -n care este acu*at de infraciune -n utili*area brevetelor i -n care i se pretinde vrsarea redevenelor i daunelor de interese> societatea a an"a3at o contra-aciune i audierile preliminare! c2t i procedurile 3uridico-administrative ale celor dou aciuni sunt -n curs. 0e*ultatul final al acestei afaceri nu poate! -n pre*ent! s fie determinati! -n consecin! nu au fost constituite provi*ioane pentru acoperirea c#eltuielilor care ar putea s re*ulteH. 2.Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea intreprinderii!. :ste evident ca politicile contbile influentea*a valoarea intreprinderii instrucat intrucat acesta poate opta pentru o metoda sau alta! o ba*a de evaluare sau alta a elemntelor din situatiile financiare! astfel metoda lifo in ca*ul stocurilor va conduce la o valoare a stocurilor mai mare in bilant si un re*ultat mai mic pe cand metoda fifo va avea unefect invers! asmenea si politicile de amorti*are! respective duratele de viata stabilite sau metodele de amorti*are. 4e exemplu capitali*area costurilro indatorarii la un moment dat determina active mai mari decat daca dobanda ra fi tercuta direct in c#eltuiala perioadei. 8nsuficienta de amorti*are a imobili*arilor dintr-o -ntreprindere .amorti*area scriptica este inferioara amorti*arii te#nico-economice/ influentea*a artificial valoarea patrimoniului
91

intreprinderii in sensul ma3orarii. ;urplusul de amorti*are determina o micsorare artificiala a valorii patrimoniului intreprinderii. 8ncluderea anumitor c#eltuieli .8A; 16! 8A; ! 8A; etc./ in valoarea activului .tratament alternativ/ mareste valoarea acestuia in timp ce aplicarea tratamentului de ba*a .afectarea costului perioadei/ determina micsorarea patrimoniului intreprinderii. :vitarea constituirii provi*ioanelor mareste artificial valoarea intreprinderii in timp ce constituirea excesiva de provisioane conduce la micsorarea valorii intreprinderii. Biletulnr.102 1. "ara#raful opiniei: tipuri de opinie. Eara"raful opiniei B raportul de audit trebuie sa pre*inte clar opinia auditorului asupra faptului daca situatiile financiare dau o ima"ine fidela po*itiei! situatiei financiare si re*ultatelor obtinute in accord cu referintele contabile si! daca este ca*ul! daca sunt conforme prevederilor le"ale> (ermenii utili*ati pentru exprimrea opiniei auditorului sunt Idau o ima"ine fidelH sau Ipre*int -n mod sincer -n toate aspectele lor semnificativeH. Aceste formulari semnifica! intre altele! ca auditorul nu ia in considerare decat elementele semnificative privind situatiile financiare. Acest para"raf poate avea urmatoarele formeG - opinia fara re*erve .curata/> - opinia fara reserve! dar cu para"rap# de observatii> - opinia cu reserve> -imposibilitatea exprimarii unei opinii> - opinia defavorabila. 2. Ce intele#eti prin valoarea patrimoniala a unei intreprinderi! )aloarea patrimoniala este activul net cori3at obtinut ca diferenta intre activul bilantului economic si datoriile inscrise in acest bilant. )aloarea patrimoniala a unei intreprinderi este activul net cori3at Activul net cori3at se calculea* prin doua metodeG 1. metoda aditiva A7'A 'AE E0DE088 -F^ 48@ 4: 0::)A=<A0: . metoda substractiva A7' A A'(8): 0::)A=<A(: B 4A(D088 )alori patrimoniale care se pot determina pentru o unitate suntGa/)aloarea contabila este data de Activul net contabil. AncA Active totale B datorii totale A 'apitaluri proprii ^0e*ultatul net .dupa distribuire/ b/)aloarea de reconstituire sau valoarea capitalurilor permanente necesare exploatarii. :ste o valoare de continuitate.'E7: A active imobili*ate ^ 7@0 c/)aloarea substantialaG );&A Activ reevaluat in ipote*a continuarii activitatii ^valoarea actuala a bunurilor pe careunitatea le foloseste fara a fi proprietara .inc#iriate! imprumuturi! leasin"/ B valoarea actuala a elementelor corporale care!desi sunt inre"istrate in patrimoniu nu se "asesc in unitate. d/Activ net de lic#idareG )aloarea de lic#idare A valoarea lic#idativa minus valoarea pasivului exi"ibil ma3orat cu totalul c#eltuielilor de lic#idare Biletul nr.10& 1."ara#raful privind natura si intinderea lucrarilor de audit. Acest para"raf cuprinde referenialul de audit utili*at! respectiv ;tandardele 8nternaionale de Audit sau norme i practici naionale! precum i descrierea lucrrilor de ctre auditor. 0aportul auditorului trebuie s descrie -ntinderea lucrrilor de audit! indic2nd c ele au fost -ndeplinite conform ;tandardelor 8nternaionale de Audit sau conform normelor sau
92

practicilor naionale. I?ntinderea lucrrilorH d posibilitatea pentru auditor s pun -n oper procedurile de audit 3udecate ca necesare -n condiiile concrete date. 'ititorul are -n fapt nevoie s se asi"ure c auditul a fost fcut conform normelor i practicilor -n materie> dac aceasta nu re*ult -n mod clar! se presupune c normele i practicile utili*ate sunt cele din ara indicat prin adresa auditorului. 0aportul trebuie s preci*e*e c auditul a fost planificat i executat de o manier care s asi"ure -n mod re*onabil c situaiile financiare nu comport anomalii semnificative. 0aportul de audit trebuie s descrie auditul! ca presupun2ndG - examenul! pe ba* de sonda3e! a elementelor probante care 3ustific sumele i informaiile coninute -n situaiile financiare> - evaluarea principiilor i metodelor contabile folosite pentru elaborarea situaiilor financiare> - evaluarea estimrilor semnificative fcute de conducere pentru a stabili situaiile financiare> - revederea pre*entrii de ansamblu a situaiilor financiare. 0aportul trebuie s indice c auditul efectuat furni*ea* o ba* re*onabil a expresiei de opinie. Acest para"raf poate! de exemplu! avea formularea urmtoareG I7oi am reali*at auditul conform ;tandardelor 8nternaionale de Audit .sau se poate face referire la normele sau practicile naionale/. Aceste standarde .norme/ preci*ea* c auditul nostru trebuie s fie planificat i reali*at -n scopul de a obine o asi"urare re*onabil c! situaiile financiare nu comport anomalii semnificative. <n audit const -n a exprima! pe ba* de sonda3e! elementele probante care s 3ustifice sumele i informaiile coninute -n situaiile financiare> el const! de asemenea! -n a evalua principiile i metodele contabile folosite i estimrile semnificative fcute de ctre conducerea entitii! pentru -nc#iderea situaiilor financiare! c2t i -n a efectua o revedere a pre*entrii de ansamblu a acestora. :stimm c auditul efectuat furni*ea* o ba* re*onabil a exprimrii opiniei noastre.H 2.Cum influenteaza riscul de tara valoarea unei intreprinderi! 0iscul de tara influentea*a valoarea intreprinderii in sens invers proportional cu cat riscul este mai mare cu atat valoarea intreprinderii este mai mica. 'resterea riscului de tara determina cresterea ratei de actuali*are iar aceasta determina reducerea valorii intreprinderii. 4impotriva! reducerea riscului de tara determina reducerea ratei de actuali*are si cresterea valorii intreprinderii. Biletul nr.102 1. "ara#raful introductiv al raportului de audit statutar. Acest para"raf cuprinde identificarea situaiilor financiare auditate precum i o meniune a responsabilitilor conducerii entitii auditate i ale auditorului. 0aportul de audit trebuie s identifice situaiile financiare ale entitii! care au fcut obiectul auditului! c2t i data i perioada acoperite prin aceste documente. 0aportul trebuie s menione*e c situaiile financiare sunt -n sarcina .responsabilitatea/ conducerii entitii i c responsabilitatea auditorului este ca! pe ba*a auditului efectuat! s exprime o opinie asupra acestor situaii financiare. ;ituaiile financiare constituie repre*entarea faptelor de ctre conducere. Ere"tirea lor presupune c direciunea face estimri contabile i aduce 3udeci care au o inciden semnificativ! c ea stabilete principiile i metodele contabile potrivite! care trebuie s fie utili*ate pentru pre"tirea situaiilor financiare. 4impotriv! responsabilitatea auditorului este de a audita aceste situaii financiare! -nc2t s poat exprima asupra acestora o opinie. Acest para"raf poate! de exemplu! avea formularea urmtoareG
93

I7oi am procedat la auditarea situaiilor financiare ale societii IjH! -nc#eiate la 31 decembrie $$k! aa cum sunt pre*entate -n anexele la pre*entul 0aport. Aceste situaii financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii entitii. 0esponsabilitatea noastr este! ca pe ba*a auditului nostru! s exprimm o opinie asupra acestor conturi anualeH. 2. Conturile din afara bilantuiui influenteazaG valoarea unei intreprinderi! 'onturile extrabilantiere influentea*a valoarea intreprinderii! activele care nu sunt in proprietate dar sunt utili*ate de intreprindere! evidentiate extrabilantier! sunt luate in calcul la determinarea valorii substantiale brute. Biletulnr.100 1. 6ituatii care conduc la formularea altei opinii decat opinie fara rezerve. 4e fiecare data c2nd auditorul emite un raport! altul dec2t un raport fara re*erva! el trebuie sa includa -n raportul sau o descriere clara a tuturor motivelor care 3ustifica deci*ia sa si! de fiecare data c2nd poate! sa cifre*e .sa estime*e/ incidenta posibila asupra situatiilor financiare. Aceste informatii trebuie sa fie date! de preferinta -ntr-un para"raf distinct care sa preceada pe cel care cuprinde exprimarea opiniei sau imposibilitatea de a exprima o opinie si pot! de asemenea! sa faca trimitere la o nota anexa mai aprofundata. 2. Care este valoarea care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii! )aloarea care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii! este valoarea venala! adica suma tre*oreriei ce se va de"a3a la cesiunea lor. Biletul nr. 10. Cazuri de dezacord cu conducerea intreprinderii,client Auditorul! folosind mi3loacele pe care le-a considerat necesare! a constatat o ire"ularitate contabil pe care conducerea -ntrepr refu* s o corecte*e. Acest de*acord poate fi important i s influene*e certificarea. Eot fi! de exemplu! de*acorduri privindG - insuficiena provi*ioanelor pentru deprecierile de stocuri i creane> - stocuri supraevaluate sau subevaluate dat unor erori -n calculul costurilor produciei sau -n determ mrimii stocului .cantitilor/ - nerespectarea principiului independenei exerciiului> - neluarea -n considerare a evenimentelor posterioare care confirma sau infirm o situaie existent la data -nc#iderii exerciiului> - neluarea -n considerare a principiului prudenei prin supraevaluarea activelor> - erori -n clasarea terilor .clieni inceri meninui ca clieni obisnuii/. Auditorul certific Icu re*ervH atunci c2nd ire"ularitatea este semnificativ! dar importana ei nu este suficient pentru a considera c sit fin nu sunt corecte i sincere i c nu dau o ima"ine fidel asupra po*iiei i situaiei financiare precum i re*ultatului exerciiului. Dricare ar fi natura nere"ularitilor! auditorul -i pre*int -n raport opinia! preci*ndG - natura de*acordului> - postul i suma respectiv> - influena asupra re*ultatului net. Care ar fi motivele pentru care actionarii ar accepta un pret de vanzare ne#ativ pentru o intreprindere redresabil @in locul optiunii falimentului'! Actionarii ar accepta un pret de van*are ne"ativ in locul optiunii falimentului in ca*ul reorientarilor strate"ice! in perspectiva rentabili*arii societatii intr-o modalitate diferita de activitatea istorica efectuata de -ntreprindere. 8n acest ca*! numai valorile activului net constituie o referinta.
94

Biletul nr. 109 Continutul raportului de audit 0aportul de audit trebuie s coninG - relaia contractual de executare a misiunii de audit> - observaiile reieite din diverse verificri> - informaiile a cror meniune -n raport este prev*ut expres de le"e> - oferirea "araniei pentru acionari i teri c un personal calificat a obinut asi"urarea c situaiile financiare ofer o ima"ine fidel! clar i complet po*iiei financiare! performanelor i situaiei financiare "enerale a intreprinderii> - meniunea c situaiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit. 4in raportul de audit trebuie s re*ulte -n mod clarG - menionarea responsabilitilor pentru auditor i pentru conducerea intreprinderii> - descrierea obiectivelor i natura misiunii de audit> - situaiile care fac s apar incertitudini> - natura i locul observaiilor -n raport. Care dintre principiile contabile aplicabile la ora actuala in %omania nu pot fi acceptate in totalitate* in cazul evaluarii economice* fiind necesare corectii ale bilantului elaborat pe baza acestora! &ilantul contabil! fiind intocmit dup anumite re"uli si principii referitoare la evaluare! face ca patrimoniul s nu fie exprimat -n valori de pia iar performanele s nu fie cele care s-ar fi obinut -n condiiile normale ale pieii. Erincipiile contabile aplicabile in 0omania care nu pot fi acceptate in totalitate in ca*ul evaluarii economice suntG !rincipiul permanen+ei metodelor .spre exemplu amorti*area imobili*arilor corporale trebuie a3ustata astfel incat valoarea acestora sa fie cea de piata/> !rincipiul pruden+ei .spre exemplu prin politica de provi*ioane/> !rincipiul independen+ei exerci+iului .c#eltuielile in avans sunt excluse de la calcularea activului net cori3at/. Biletul nr. 108 1.%olul raportului de audit. 0aportul de audit are un triplu rolG -instrument de comunicare cu utili*atorii situaiilor financiare emise de entitatea auditat! respectiv cu publicul! precum i cu acionarii! pentru deci*ii economice> -instrument de confirmare a -ncrederii publicului i acionarilor -n situaiile financiare pre*entate de o entitate> -instrument de identificare a responsabilitilor pentru auditor i pentru conducerea entitii auditate. 2.Cum poate fi definit superprofitul aferent (ntreprinderii! ;uperprofitul a repre*inta profitul suplimentare asi"urat de o intreprindere pentru capitalurile investite in activele sale fata de un plasament! de o marime e"ala! remunerate la rata medie a pietei. Biletul nr.10: %olul si continutul notei de sinteza
95

7ota de sinte*a a misiunii cuprinde toate constatarile ce vor fi incluse in raportul de audit si este un instrument de control intern! urmand a fi supusa validarii ierar#iei superioare Eentru a permite auditorului s-i fac o prere definitv asupra situaiilor financiare! este util si stabileasc o Inot de sinte*H care recapitulea* toate punctele importante ale lucrrilor efectuate! de la cunoaterea -ntreprinderii p2n la controlul conturilor! care pot avea o inciden asupra deci*iei finale. 7ota de sinte*a este stabilit pe o foaie de lucru care presupuneG - o referire la foaia de lucru -n care punctul reinut ca important este de*voltat> - o descriere sumara a punctului respectiv> - po*iia auditorului .punctul su de vedere/. 4escrierea punctelor respective se va referi la toate elementele importante ale desfasurrii lucrrilor i -n special laG - problemele te#nice -nt2lnite i maniera -n care au fost re*olvate> - punctele -n suspensie care necesit primirea unei informaii complementarea> - domeniile care necesit o luare de po*iie i o deci*ie final a auditorului> - o list a modif propuse! evideniindu-le pe cele care au fost contabili* i separat pe cele care -nc nu au fost acceptate de -ntrepr. Eoate fi util! de asemenea! reali*area unui scurt re*umat al evenimentelor semnificative care au marcat viaa -ntreprinderii -n timpul exerciiului ca! de exempluG - evoluia principalelor elemente din situaiile financiare> - produse .activitai/ noi> - sc#imbri -n strate"ia -ntreprinderii. Care este inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata constanta pe o perioada nedeterminata @infinite' de timp! 0ata de capitali*are aplicabila unor beneficii constante pe o perioada n se numeste factorul suma de fructificare: c.1^a/m -1dF a si arata ec#ivalentul viitor! peste n ani! a unor sume depo*itate in mod constant in fiecare an al perioadei! la o rata de actuali*are fixa a. Inversul factorului suma de fructificare este factorul fondului de reducereG

;i arata ce valoare trebuie economisitaFplatita in mod constant anual! la o rata de rentabilitate a! pentru ca la sfarsitul perioadei n sa se dispuna de un capital n j A n V factorul fondului de reducere Biletulnr.110 1.%olul i con5inutul c3estionarului de sf1r it de misiune. '#estionarul sf2ritului lucrrilor permite asi"urarea c toate elementele au fost reunite! c normele au fost respectate i c dosarele sunt complete. ?ntrebrile din c#estionar trebuie s recapitule*e toate lucrrile ce trebuie efectuate potrivit standardelor normelor de audit i procedurilor interne ale cabinetului i se pot "rupa dup cum urmea*G --ntinderea lucrrilor>
96

-dele"area lucrrilor ctre membrii ec#ipei i supervi*area activitii lor> -coninutul bilanului contabil -raportrile> -comunicrile cu conducerea -ntreprinderii> -latura administrativ. '#estionarul sf2ritului lucrrilor! fiind un document intern al auditorului! poate conine mai multe sau mai puine -ntrebri -n funcie de mrimea! structura i experiena cabinetului de audit! de natura misiunii! i dac este primul audit sau clientul este mai vec#i. Acest c#estionar va servi la elaborarea notei de sinte* a misiunii. 2.Ce exemple de coeficien5i multiplicatori utiliza5i (n prectica evalurii pute5i da! Cultiplicatorul capitalistic n repre*inta o rata de capitali*are! de fructificare! actuali*are a veniturilor si este repre*entat deG a/ rata neutra de plasament> b/ nr. de unitati !!anH - actuali*area unei serii de fluxuri financiare constante pana in anul !!nH in care n repre*inta un nr. de unitati an! 1 - 1UU anA .1^t/n t c/ rata de plasament aferenta E:0 secdetremina ca raport intre 1FE:0 si semnifica durata de recuparare a investitiei )A '&xE:0 E:0A 'ursul bursier al unei actiuni 4ividend platit^profit nereparti*at Biletul nr.111 %olul si continutul scrisorii de afirmare. 0olul scrisorii de afirmare este de a reduce riscul apari+iei unor ne,n+elegeri ,ntre auditori "i conductorii clientului, prin confirmarea de ctre ace"tia din urm a afirma+iilor orale. 4e asemenea! scrisoare de afirmare are rolul de a confirma afirma+iile ver-ale primite de auditor cu privire la elementele semnificative ale situa+iilor financiare, pentru care auditorul nu se poate a"tepta ,n mod rezona-il s o-+in elemente pro-ante. Erin intermediul scrisorii de afirmare auditorul o-+ine dovada c cei care conduc ,ntreprinderea recunosc responsa-ilitatea lor ,n ,ntocmirea situa+iilor financiare pe care le*au apro-at. ;crisoarea de afirmare permite -ntiinarea conducerii -ntreprinderii asupra modului de influenare a situaiilor financiare de ctre informaiile pe care numai ea le deine. D scrisoare de afirmare poate imbrca formaG - fie a unei scrisori eman2nd de la conductori> - fie a unei scrisori a auditorilor amintind termenii afirmatiei verbale primite de la conductori! recunoscute cum se cuvine i confirmate de ei. 4aca conductorii refu* s ateste printr-o scrisoare de afirmare afirmaiile pe care auditorul le consider necesare! acest refu* va constitui o limitare a -ntinderii lucrrilor sale. ;crisoarea de afirmare permiteG - clarificarea rspunderilor ce revin conductorilor -ntreprinderii i auditorului> - -ntiinarea conducerii -ntrepr asupra modului de influenare a sit financiare de ctre informaiile pe care numai ea le deine. Aceasta scrisoare de afirmare nu -nlocuiete procedurile de verificare ce trebuie efectuate de ctre auditori. :xemple de elemente declarate -ntr-o scrisoare de confirmareG
97

7u avem cunotin de nici o ire"ularitate privind conducerea sau salariaii care pre*int un rol important -n definirea i funcionarea sistemului contabil i de control intern! susceptibile a avea o influen semnificativ asupra situaiilor financiare. - )-am pre*entat toate re"istrele contabile! toat documentaia aferent i toate procesele-verbale ale ALA! ale consiliului de administraie! respectiv cele care s-au inut la datele de.....i.....i..... . - 'onfirmm c situaiile financiare nu conin anomalii semnificative sau omisiuni. - ;ocietatea noastr s-a conformat tuturor prevederilor din acordurile contractuale a cror nerespectarea ar fi putut avea o inciden semnificativ asupra situaiilor financiare. - <rmtoarele elemente au fost corect -nre"istrate i! dup ca*! -n notele la situaiile financiare s-au dat explicaiile necesareG pierderi din operaiuni de cumprri i v2n*ri! active date -n "aranie .ipotecate/! active v2ndute. - 7u avem nici un proiect sau intenii susceptibile s altere*e -n mod semnificativ valoarea contabil sau clasificarea activelor i pasivelor reflectate -n situaiile financiare. - 7u avem nici un plan de abandonare a unor linii de fabricaie i nici un stoc nu este contabili*at la o sum superioar valorii sale nete de reali*are. - ;ocietatea este proprietara tuturor activelor i nici unul nu a fost ipotecat! cu excepia celor menionate -n nota.....la situaiile financiare. - 7oi am -nre"istrat toate pasivele i an"a3amentele sau am dat explicaii -n notele anexe! iar -n nota anex n am indicat toate "araniile acordate terilor. - 'u excepia evenimentului const2nd -n ........ descris -n nota anex S! nici un eveniment posterior -nc#iderii exerciiului care s necesite o rectificare a situaiilor financiare nu s-a produs sau aceste evenimente au fost pre*entate -n notele anexate. - =iti"iul cu societatea ] a fost re"lat pentru o sum de ....... lei! provi*ionat -n situaiile financiare. 7ici o alt reclamaie privind un eventual contencios nu a fost depus i nu este prev*ut. Cum poate fi definita valoarea reziduala a unei afaceri inclusa in calculele de actualizare a cas3,floH,urilor! )aloarea re*iduala A suma neta pe care intreprinderea scontea*a sa o obtina in sc#imbul unui bun! la finele duratei sale de utili*are! dupa deducerea tuturor costurilor de cedare preva*ute. )aloarea re*iduala! de re"ula se calculea*a prin aplicarea unui multiplicator M la cas# flo1-ul ultimului an pro"no*at .)rASx'@/ sau aplicand modelul Lordon UUU1UUU! unde ] este coeficientul de a3ustare pentru risc! iar " este cresterea pe ]-" termen lun" a fluxului de numerar Biletul nr.112 Jtilizarea lucrarilor unui alt auditor. ;tandardul 8nternaional de Audit .8;A/ nr. 6$$ stabilete procedurile i principiile fundamentale i modalitile lor de aplicare referitoare la utili*area de ctre un auditor! -n cadrul unei misiuni de audit de ba*! la o entitate a lucrrilor reali*ate de ctre un alt auditor! asupra situaiilor financiare ale unuia sau mai multor sub-"rupuri incluse -n situaiile financiare ale acelei entiti. :l nu se aplic -n ca*ul c2nd doi sau mai muli auditori sunt numii coauditori i nici relaiilor auditorului cu auditorul precedent. '2nd auditorul principal utili*ea* lucrrile unui alt auditor! auditorul principal trebuie s determine incidena acestor lucrri asupra propriului su audit.
98

Auditorul principal este auditorul responsabil de examenul situaiilor financiare ale unei entiti care includ conturile unuia sau mai multor sub"rupuri auditate de un alt auditor. :xpresia alt auditor desemnea* auditorul B altul dec2t auditorul principal B responsabil de examenul informaiilor financiare ale unui sub"rup! incluse -n situaiile financiare auditate de ctre auditorul principal. Auditorul trebuie s stabileasc dac participarea sa la lucrrile de audit pe ansamblu este suficient pentru a-i permite s acione*e ca auditor principal. Atunci c2nd utili*ea* lucrrile unui alt auditor! auditorul principal trebuie s-i evalue*e competena .celuilalt auditor/ i s obin elemente probante care s dovedeasc faptul c lucrrile celuilalt auditor rspund obiectivelor auditorului principal -n cadrul misiunii sale de audit. Auditorul principal trebuie s-l informe*e pe acest alt auditor -n le"tur cuG - obli"aiile de independen> va solicita o declaraie scris care s ateste respectarea acestor obli"aii> - coordonarea lucrrilor i a raportrilor> modalitile de coordonare vor fi definite -n etapa de planificare a auditului> - obli"aiile contabile! de control i de raportare! obin2nd o declaraie scris -n le"tur cu respectarea acestora> - -ntreinerea cu privire la procedurile de audit puse -n oper> obinerea unui re*umat scris al procedurilor aplicate de ctre alt auditor sau consultarea dosarelor de lucru ale altui auditor. 'unosc2nd contextul -n care auditorul principal va folosi lucrrile sale! cellalt auditor trebuie s coopere*e cu auditorul principal. 4e exemplu! acest alt auditor va aduce la cunotina auditorului principal orice aspect al activitii sale care nu se poate reali*a conform modalitilor stabilite> la r2ndul su cellalt auditor va fi informat despre orice problem aprut -n activitatea auditorului principal care poate avea o inciden important asupra propriei sale activiti. Care sunt premisele aplicarii metodei rentei #oodHill,ului! &a*a tuturor metodelor de evaluare a "ood1ill este notiunea de rentabilitate a activelor investite. Eremisele utili*arii acestei met este existenta supraprofitului pe obtinerea unui "ood 1ill! in ca* contrar avem de-a face cu un bad1ill. Biletul nr.11& Jtilizarea lucrarilor auditorului intern Auditorul trebuie s anali*e*e activitile auditorului intern i incidenele poteniale asupra procedurilor de audit ale sale. Auditorul intern! fc2nd parte din structurile intreprinderii! are printre obiectele sale examenul! evaluarea i controlul pertinenei i eficacitii sistemelor contabile i de control intern> anumite aspecte ale lucrrilor sale pot fi utile auditorului extern. Erintre activitile auditorului intern care pot fi utile auditorului extern se pot menionaG - examenul sistemelor contabile de control intern> - examenul informaiilor financiare i de "estiune> - evaluarea costurilor! rentabilitatea i eficiena unor tran*acii i operaiuni> - examenul modului de respectare a textelor le"islative precum i al politicilor i directivelor stabilite de conducerea intreprinderii.
99

Auditorul extern are obli" s obin o cunoatere sufic a activit auditului intern pentru a planifica i aborda -n mod eficient auditul. ?n evaluarea lucrrilor auditorului intern! auditorul extern va ine seama de urmtoarele criteriiG - statutul auditorului intern -n cadrul intreprinderii> - natura i -ntinderea lucrrilor de audit intern efectuate> - competene te#nice> pre"tire te#nic adaptat i o experien ca auditor intern> - or"ani*area profesional> planificarea! suprave"#erea! controlul i documentarea corect a lucrrilor! existena manualelor de audit! pro"ramarea de lucru i a dosarelor de lucru corespun*toare Care sunt premisele aplicarii metodei capitalizarii superprofitului! 'ele mai utili*ate metode de evaluare ba*ate pe "ood1ill sunt urmtoareleG 7etoda direct 7etoda bazat pe capitalizarea unui superprofit 7etoda rentei good8ill*ului .etoda -azat pe capitalizarea unui superprofit. Eentru explicarea ei se presupune o -ntreprindere ale crei capitaluri proprii au o valoare patrimonial A7'! a crei exploatare se presupune c va aduce un profit previ*ionat constant! E. Cetoda presupune c nu exist superprofit dec2t din momentul -n care rentabilitatea de"a3at de -ntreprindere .care -mbrac forma profitului previ*ionat/ este mai mare dec2t cea care s-ar obine plas2nd pe pia un capital ec#ivalent cu A7'. Biletulnr.112 1.Jtilizarea lucrrilor unui expert <tili*area lucrrilor unui expert se face -n urmtoarele situaiiG - evaluarea anumitor active> - evaluarea strii fi*ice a unor active precum minereuri! *cminte petroliere sau stabilirea duratei de via rmas a unor active corporale> - evaluri actuariale> - evaluarea stadiului de reali*are a unor produse sau lucrri de construcii> - avi*e 3uridice -n ce privete interpretarea unor acorduri! statute sau re"lementri. '2nd are -n vedere s foloseasc lucrrile unui expert! auditorul trebuie s in cont deG - caracterul semnificativ al elementului respectiv din situaiile financiare> - riscul de eroare datorat naturii i complexitii elementului respectiv> - volumul i calitatea altor elemente probante disponibile. Eentru a putea utili*a lucrrile unui expert! auditorul trebuie s reuneasc elemente probante suficiente i adecvate care s demonstre*e c pot fi utili*ate lucrrile unui anume expert -n cadrul misiunii sale de audit. Apoi! auditorul trebuie s verifice competena profesional a expertului i obiectivitatea lui. ?n plus! auditorul trebuie s str2n" elemente probante suficiente i adecvate care s demonstre*e c -ntinderea lucrrilor expertului rspunde obiectivelor auditului. Auditorul trebuie s stabileasc dac lucrrile expertului pot constitui un element probant cu privire la aprecierea criteriilor ce trebuie -ndeplinite de situaiile financiare. '2nd auditorul nu modific raportul su! el nu trebuie s fac meniuni despre utili*area lucrrilor expertului. 2.Care este caracteristica ratei de actualizare deflatate! 'aractertistica ratei de actuali*are deflatata este ca a fost a3ustata in minus cu rata inflatiei! se fol. in ca*ul in care fluxul financiar ce se actuali*ea*a este in lei constanti.
100

Biletul nr.110 1. Blementele posterioare inc3iderii exercitiului. ;tandardul 8nternational de 'ontabilitate .8A;/ nr. 1$ stabileste tratamentul -n situatiile financiare a evenimentelor favorabile si nefavorabile care survin dupa data -nc#iderii exercitiului! care pot fi de doua tipuriG evenimente care furni*ea*a informatii -n le"atura cu fapte care existau la data -nc#iderii exercitiului> sunt acele evenimente care aduc o mai ampla confirmare a circumstantelor existente la data -nc#iderii> evenimente care furni*ea*a informatii ba*ate pe fapte survenite dupa data -nc#iderii exercitiului> sunt evenimente care indica circumstante noi! aparute dupa data -nc#iderii. ;tandardul 8nternational de Audit .8;A/ nr. 56$ stabileste obli"atiile pentru auditor de a lua -n considerare incidentele evenimentelor posterioare -nc#iderii exercitiului! at2t asupra situatiilor financiare c2t si asupra raportului sau! distin"2ndu-se trei etapeG fapte descoperite p2na la data raportului de audit> fapte descoperite dupa data raportului de audit! dar -naintea publicarii situatiilor financiare> fapte descoperite dupa publicarea situatiilor financiare. 2. Care este caracteristica ratei de actualizare nedeflatate! 0ata de actuali*are nedeflatata este utili*ata atunci cand se considera un flux financiar in moneda curenta .adica moneda este influentata de rata inflatiei viitoare/ 4aca re*ultatele viitoare sunt exprimate -n unitati monetare curente care tin seama de inflatia viitoare estimata! aceste re*ultate trebuie actuali*ate cu o rata care include inflatia! numita rata de actuali*are nedeflatata. Ee plan mondial! ma3oritatea -ntreprinderilor lucrea*a cu valori nedeflatate! exprimate -n unitati monetare curente! calculate tin2nd seama de o perspectiva inflationista. ?n acest ca*! rata de actuali*are nedeflatata este din aceeasi familie cu ratele dob2n*ilor nedeflatate pe pietele financiare. Biletulnr.11. 1.>aptele descoperite p1n la data raportului de audit. Auditorul trebuie s pun -n lucru proceduri care urmresc str2n"erea e elemente probante suficiente i adecvate care s 3ustifice faptul c au fost identificate toate evenimentele care pot necesita a3ustri ale situaiilor financiare sau informaii suplimentare -n anexe! p2n la data raportului su. Erocedurile menite s identifice evenimentele care pot face obiectul unei a3ustri a situaiilor financiare sau unei informaii -n anexe! vor fi puse -n lucru la o dat c2t mai apropiat de data raportului de audit. 4ac prin aplicarea acestor proceduri auditorul descoper c evenimentele posterioare au o inciden semnificativ asupra situaiilor financiare! el trebuie s determine dac acestea au fost corect avute -n vedere i au fcut obiectul unei informri corespun*toare -n notele anexe la situaiile financiare. '2nd un sub"rup! filial sau sucursal face obiectul unui audit din partea altui auditor! auditorul va examina procedurile acestui alt auditor referitoare la evenimentele posterioare! precum i necesitatea de a-l informa de data prev*ut pentru semnarea propriului su raport de audit. 2. Ce sunt ratele de evaluare utilizate (n cadrul metodelor comparative i ce exemple pute5i da! %atele utili*e in met comparative repre* criteriul pe ba*a caruia se face comparatia si pot fiG - E:0 Bul intrepr din acelasi sector! cotate> - capitali*area bursieraFA7'> - durata de acoperire .nr. anilor pt care o suma de beneficii previ*ionate actuali*ate cu rata de randament a obli"atiunilor de stat este e"ala cu cursul unei actiuni/ Biletulnr.119 1. >apte descoperite dupa data raportului de audit* dar inaintea publicarii situatiilor
101

financiare. Auditorul nu este inut s aplice proceduri sau s fac investi"aii referitoare la situaiile financiare! dup data raportului de audit. 'onducerea -ntreprinderii! -ns! trebuie s informe*e auditorul asupra evenimentelor survenite -ntre data raportului de audit i data publicrii situaiilor financiare i care sunt susceptibile s aib o influen asupra acestora. 'and auditorul a luat cunostinta! dupa data raportului! dar -naintea publicrii situaiilor financiare! de evenimente care risc s aib o inciden semnificativ asupra acestora! auditorul trebuie s stabileasc dac trebuie s cear cercetarea situaiilor> financiare i s discute aspectele -n cau* cu conducerea -ntreprinderii pentru a stabili msurile care se impun. 4ac conducerea -ntreprinderii corectea* situaiile financiare! auditorul va pune -n lucru procedurile necesare i va furni*a conducerii -ntreprinderii un alt raport de audit! -n nici un ca* datai noului raport nu va putea fi anterioar datei semnrii sau aprobrii situaiilor financiare i! -n consecin! procedurile menionate mai sus se vor prelun"i p2n la data noului raport de audit. 4ac conducerea -ntreprinderii refu* s corecte*e situaiile financiare iar auditorul consider necesare aceste corecturi! el trebuie s exprime o opinie cu re*erve sau o opinie defavorabil> dac raportul de audit apucase s fie depus! auditorul cere conducerii -ntreprinderii s nu publice! ctre teri! situaiile financiare i raportul de audit iar! dac aceasta decide totui publicarea! auditorul va lua msurile adecvate pentru a evita ca terii s utili*e*eG raportul su. . Care este definitia #oodHill,ului! Lood1ill A valoare suplimentar! de natur incorporal! dincolo de valoarea de pia a activelor i pasivelor tan"ibile din bilan :xistena sa este le"at de folosirea mai mult sau mai puin eficient a activelor -ntreprinderii! i anumeG dac activele sunt bine "estionate i exploatate! deci de"a3a o rentabilitate superioar celei ateptate de pia! se poate obine un "ood1ill> dac activele sunt prost "estionate i exploatate si conduc la performanele financiare inferioare ateptrilor pieii! va re*ulta un bad1ill! adic o valoare incorporal ne"ativ.

Biletulnr.118 1.>apte descoperite dup data publicrii situa5iilor financiare. 4up publicarea situaiilor financiare auditorul nu este inut s procede*e la vreo investi"aie. 4ac -ns auditorul a luat cunotin! dup publicarea situaiilor financiare! de existena unui eveniment care! dac ar fi fost cunoscut la data semnrii raportului su! l-ar fi condus la modificarea opiniei! el trebuie s stabileasc dac este ca*ul corectrii situaiilor financiare i s discute aspectele respective cu conducerea -ntreprinderii. ?n ca*ul -n care conducerea -ntreprinderii corectea* situaiile financiare! auditorul va controla msurile luate de conducerea -ntreprinderii pentru a se asi"ura c toate persoanele care sunt -n posesia situaiilor financiare nemodificate au luat cunotin de corectarea acestora i va -ntocmi un nou raport asupra situaiilor financiare. Acest nou raport de audit trebuie s cuprind un para"raf de observaii fc2nd trimitere la o not anex la situaiile financiare care cuprinde motivele coreciei situaiilor financiare publicate anterior. 4ata noului raport va fi anterioar celei de aprobare a situaiilor financiare corectate. ?n ca*ul -n care conducerea -ntreprinderii nu ia msurile necesare pentru a se asi"ura c toate persoanele care au -n posesie situaiile financiare i raportul de audit publicate anterior au
102

fost corect informate de situaie i nu corectea* situaiile financiare c#iar dac auditorul a solicitat corectarea! auditorul va face cunoscut conducerii -ntreprinderii c va lua toate msurile pentru a evita ca terii s utili*e*e raportul su. 7u este necesar corectarea situaiilor financiare i stabilirea unui nou raport de audit atunci c2nd situaiile financiare ale exerciiului urmtor sunt pe punctul de a fi publicate! cu condiia ca o informaie corespun*toare despre situaia existent s fie furni*at -n notele anexate la aceste situaii financiare. 2.Care sunt metodele care pot fi utilizate pentru evaluarea terenurilor atunci c1nd se determin valoarea patrimonial $ctiv net contabil corectat! 1.Cet comparatiei directe . a van*arilor/ B prot si alte inform sunt anali*ate comparate si a3ustate in fct de asemanari si deosebiri. .Cet proportiei alocarii se ba*ea*a pe ec#ilibru! pe existenta unui raport tipic intre val proprietatii si anumite locali*ari. 3.Cet extractiei B prin scaderea din val "lobala a proprietatii! a imobilului 4.Cet capitali*arii rentei de ba*a Biletulnr.11: 1. Bxamenul situatiilor financiare: solduri de desc3idere. ;tandardul 8nternaional de Audit .8;A/ nr. 51$ re"lementea* procedurile i principiile fundamentale i modul lor de aplicare -n ce privete soldurile de desc#idere. ?n misiunile iniiale de audit! auditorul trebuie s "seasc elemente probante suficiente i adecvate care s-i permit s se asi"ure cG soldurile de desc#idere nu conin anomalii care s aib o influen semnificativ asupra situaiilor financiare ale exerciiului -n curs> soldurile de -nc#idere ale exerciiului precedent au fost corect preluate sau! -n ca*uri deosebite! au fost a3ustate retroactiv> politicile de -nc#idere a conturilor i metodelor de evaluare folosite au fost aplicate -n mod constant! sau modificarea acestora a fost corect -nre"istrat i descris -n notele anexe. '2nd situaiile financiare ale exerciiului precededent au fost auditate de un alt auditor! auditorul actual poate "si elementele probante examin2nd dosarele de lucru ale auditorul precedent. 4ac situaiile financiare precedente nu au fost auditate acesta va pune -n lucru alte proceduri. 4ac prin aplicarea procedurilor specifice nu se obin elemente probante suficiente i adecvate cu privire la soldurile de desc#idere! auditorul trebuie s emit o opinie cu re*erve sau se va afla -n imposibilitatea de a emite o opinie. 2. Care sunt metodele care pot fi utilizate pentru evaluarea terenurilor atunci cand se determine valoarea patrimonialaG $ctiv corectat! - met comparatiei directe . a van*arilor/ B pret si alte inform sunt anali*ate comparate si a3ustate in fct de asemanari si deosebiri. - Cet proportiei alocarii se ba*ea*a pe ec#ilibru! pe existenta unui raport tipic intre teren si cladiri> - met pe ba*a parcelarii B acolo unde cea mai buna metoda este parcelarea> - met re*iduala B pp ca se poate identifica venitul coresun*ator terenului din venitul net al prprietatii inte"rale! acesta fiind capitali*at cu o rata de capitali*are corespun*atoare pentru terenuri> - Cet extractiei B prin scaderea din val "lobala a proprietatii! a imobilului - Cet capitali*arii rentei de ba*a Biletul nr. 120 1. Bxamenul situatiilor financiare ;ituaiile financiare .bilan! contul de profit i pierdere i celelalte componente/ constituie documente de sinte* a contabilitii asupra crora auditorul -i exprim opinia.
103

'ontroalele efectuate asupra conturilor i-au permis auditorului s obin unele elemente probante pe ba*a crora s tra" conclu*ii cu privire la diferite posturi i rubrici din situaiile financiare. Eentru a-i putea exprima opinia! auditorului trebuie s confirme c situaiile financiare sunt -n acord cu conclu*iile sale i c ele reflect corect deci*iile conducerii intreprinderii i dau o ima"ine fidel activitii i situaiei financiare a intreprinderii. :xamenul situaiilor financiare are ca obiect verificareaG - faptului c bilanul! contul de profit i pierdere i celelalte componente ale situaiilor financiare sunt coerente! concord cu datele din contabilitate! sunt pre*entate conform principiilor contabile i re"lementrilor -n vi"oare i in cont de evenimentele posterioare datei de -nc#idere> - faptului c anexele comport toate inform de importan semnificativ asupra situaiei patrimoniale! fin i re*ultatele obinute. Te3nicile de examinare se ba*ea* peG - stabilirea ratiourilor obinuite de anali* financ i compararea lor cu cele ale exerciiilor precedente i ale sectorului de activitate> - comparaiile -ntre datele reieite din situaiile financiare i datele anterioare! posterioare i previ*iunile intreprinderii sau ale altor intreprinderi similare> - compararea -n procent fa de cifra de afaceri a diferitelor posturi din contul de profit i pierdere. <n obiectiv central al examinrii situaiilor financiare -l constituie verificarea dac acestea dau o ima"ine fidel clar i completG - po*iiei financiare intreprinderii> - re*ultatelor financiare> - situaiei financiare. ?n cadrul aciunilor de verificare a bilanului contabil! auditorul -i divi*ea* dili"enele verific2nd i satisfacerea unor re"uli "enerale i particulare. %e#uli #enerale: - bilanul contabil este -ntocmit conform normelor contabile -n vi"oare> - bilanul contabil este -ntocmit sub o form comparativ> - elementele de activ i pasiv sunt evaluate separat fr s se opere*e compensaii> - bilanul de desc#idere corespunde cu bilanul de -nc#idere al exerciiului precedent. %e#uli particulare. Auditorul verific modul de -nre"istrare aG - capitalurilor proprii> - -mprumuturi i datorii asimilate> - imobili*ri> - stocuri i producie -n curs de execuie> - conturile de teri> - conturile de provi*ioane> - conturile de tre*orerie. ?n le"atur cu re*ultatul exerciiului! auditorul G - examinea* unele conturi de c#eltuieli> - examinea* ba*ele de impo*itare stabilite -n materie de taxe i impo*ite asupra conturilor de venituri> - examinea* situaia comparativ a diverselor conturi de venituri i c#eltuieli. 8n le"atur cu anexele la situaiile financiare! auditorul examinea* informaiile furni*ate de acestea! anali*2nd -n mod deosebitG - evoluia conturilor pre*entate de aceste anexe> - respectarea modului i metodelor de evaluare a posturilor din bilan i din contul de profit i pierdere>
104

- metodele utili*ate pentru calculul amorti*rii i provi*ioanelor i fundamentarea lor. 2.Care sunt metodele care pot fi utilizate pentru evaluarea ec3ipamentelor atunci cand se determina valoarea patrimoniala $ctiv net contabil corectat! pe ba*a de cost B metoda identificarii> - metoda asimilarii> - metoda corelarii> - metoda indicilor de indexare. Ee ba*a de venit B multe utila3e se inc#iria*a Ee ba*a de comparatie Biletul nr. 121 1."articulariti privind partile afiliate @le#ate' in audit. ;tandardul 8nternaional de Audit .8;A/ nr. 55$ stabilete procedurile i principiile fundamentale! precum i modalitile lor de aplicare -n ce privete responsabilitile auditorului referitoare la tran*aciile -ntre pri le"ate .afiliate/! aa cum sunt ele definite prin ;tandardul 8nternaional de 'ontabilitate nr. 4 IEri le"ateH. Auditorul trebuie s pun -n lucru proceduri de audit -n vederea reuniunii de elemente probante referitoare la identificarea de ctre conducerea intreprinderii a prilor le"ate .afiliate/! precum i la informaiile pre*entate -n anexe privind efectele tran*aciilor i operaiilor -ntre prile le"ate! care au o influen semnificativ asupra situaiilor financiare. ?n timpul lucrrilor de audit! auditorul d atenie operaiilor care par neobinuite i care pot indica existena prilor le"ate p2n atunci necunoscute ca! de exempluG - opera efect -n cdiii comerciale anormale! mai ales -n ce privete preul! rata dob2n*ii! "aranii i cdiii de ramburs neobinuite> - operaii a cror existen nu pare 3ustificat prin nici o motivaie lo"ic> - operaii a cror substan difer de forma acestora> -operaii efectuate pe ci neobinuite> - volum prea ridicat sau operaii importante reali*ate cu unii clieni sau furni*ori! -n raport cu alii> - operaii ne2nre"istrate. Erintre procedurile puse -n lucru de auditor se pot folosiG - controalele detaliate asupra unor operaii! tran*acii! rula3e sau solduri> - consultarea proceselor verbale ale adunrilor "enerale ale acionarilor i ale consiliului de administraie> - acordarea unei atenii deosebite unor operaii de la sf2ritul perioadei> - acordarea contractelor i conveniilor de -mprumut> - examenul operaiilor de cumprri sau v2n*ri pe pri ale unei societi -n participaie> - examenul operatiilor i tran*aciilor -ntre pri le"ate identificate> - obinerea unei declaraii de la conducerea intreprinderii prin care s ateste c informaiile pre*entate cu privire la identificarea prilor le"ate sunt ex#austive i au fost corect descrise -n anexele la situaiile financiare. 2.Care este formula de calcul a ratei de actualizare deflatate necesara determinarii ratei de actualizare! 0ata de actuali*are deflatata este utili*ata atunci cand se considera un flux financiar in moneda constanta .adica moneda de la data evaluarii! neinfluentata de rata inflatiei viitoare/. %ata deflatata L @i ? f' - @1Nf' f B rata inflatiei 4ac re*ultatele viitoare sunt exprimate -n uniti monetare constante! care nu in seama de inflaia viitoare! ele trebuie actuali*ate cu o rat care nu include inflaia! numit rat de
105

actualizare deflatat. <tili*area incorect a ratei de actuali*are prin aplicarea la nite re*ultate constante a unei rate a pieei care include de fapt i o component inflaionist! penali*ea* valoarea -ntreprinderii evaluate. 4e aceea trebuie ca rata de actuali*are care se va aplica acestor beneficii constante s fie -n prealabil deflatat. (recerea de la rata de actuali*are nedeflatat la cea deflatat se face astfelG dac rata inflaiei este mai mic de 1$JG r deflatat A r nedeflatat B f dac rata inflaiei este mai mare de 1$JG r deflatat A .r nedeflatat B f/ F.1^f/ undeG 1F1^f repre*int indicele puterii de cumprare a banilor. Biletul nr. 122 1. Ipoteza continuit5ii activit5ii (n auditul situa5iilor financiare. ?n timpul planificrii i reali*rii misiunii de audit! auditorul trebuie s aprecie*e temeinicia utili*rii de ctre conducerea intreprinderii a conveniei contabile de ba* de continuare a activitii! la elaborarea situaiilor financiare. :xemple de fapte sau evenimente care! luate i*olat sau -mpreun! constituie semne de -ntrebare asupra valabilitii conveniei contabile de ba* de continuare a exploatrii! fr a fi ex#austive! suntG - capitaluri proprii sau fond de rulment ne"ative> - -mprumuturi care a3un" la scaden! fr perspectiv reali*at de rambursare sau reealonare! sau recur"erea excesiv la credite pe termen scurt pentru a finana active pe termen lun"> - indicii privind retra"erea suportului financiar de ctre creditori> - mar3e brut de autofinanare ne"ativ> - indicatori financiari c#eie! nefavorabili> - pierderi din exploatare sau de"radri importante ale activelor> - stoparea politicii de distribuire de dividende> - insuficiena tre*oreriei pentru a face plile la scaden> - refu*ul creditelor B furni*ori> - prsirea intreprinderii de ctre cadrele de conducere> - pierderea unor piee importante! a unor licene importante sau furni*ori principali> - micri sociale! sau lipsa materiilor prime de ba*> - proceduri 3udiciare -n curs care! dac sunt pierdute! pot avea consecine financiare "rave> - sc#imbri le"islative sau politici "uvernamentale care risc s aib efecte nefavorabile asupra intreprinderii. 0esponsabilitatea auditorului const -n aprecierea modului -n care conducerea intreprinderii a utili*at convenia contabil de ba* a continuitii activitii i dac exist incertitudini semnificative -n ce privete capacitatea intreprinderii de a continua activitatea i care ar fi trebuit s fie pre*entate -n anexe. :l trebuie s colecte*e elemente probante suficiente i adecvate pentru a confirma existena unei incertitudini semnificative referitoare la continuitatea exploatrii. Auditorul se poate "si -n una din urmtoarele situaiiG - a fost aplicat convenia contabil de ba* a continuitii activitii dar exist o incertitudine semnificativ. ?n acest ca* se verific dac -n notele anexe au fost descrise corect faptele susceptibile de a pune -n discuie continuitatea activitii> -n ca* afirmativ! el va emite o opinie fr re*erve dar va introduce un para"raf de observaii> -n ca* ne"ativ! el va emite o opinie cu re*erve sau o opinie defavorabil> - situaiile financiare au fost stabilite -n condiii de continuitate a activitii dar -n raionamentul su profesional! auditorul reine c intreprinderea nu va fi -n msur s continue activitatea> -n acest ca*! el va emite o opinie defavorabil> - conducerea intreprinderii refu* s fac sau s complete*e anali*ele sale pentru a evalua de o
106

manier complet aspectele le"ate de continuitatea activitii> auditorul poate introduce o re*erv -n raportul su! ca urmare a limitrii -ntinderii lucrrilor sale. ;tandardul 8nternaional de Audit .8;A/ nr. 5%$ stabilete procedurile i principiile fundamentale! c2t i modul lor de aplicare -n ce privete responsabilitile auditorului -n le"tur cu aplicarea conveniei contabile de ba* a continurii activitii la elaborarea situaiilor financiare ale intreprinderii. 2.Care este formula de calcul a lic3iditatii restranse , indicator calculat pentru interpretarea bilantului contabil in cadrul dia#nosticului financiar! =ic#iditatea restransa A aptitudinea intreprinderii de a rambursa datoriile sub 1 an cu a3utorul elementelor celor mai lic#ide sub 1 an = r A .creante-disponibilitati/Fdatorii sub un an Biletul nr. 12& 1. $uditul estimrilor contabile. :stimarea contabil desemnea* o evaluare aproximativ a sumei unui element -n absena unei metode precise de msurare .determinare/. 'ele mai frecvente estimri contabile se refer laG - provi*ioane pentru deprecierea stocurilor i creanelor> - amorti*area imobili*rilor asupra duratei lor de via estimat> - venituri anticipate> - impo*ite am2nate> - provi*ioane pentru riscuri privind procesele -n curs> - pierderi asupra unor contracte pe termen lun"> - provi*ioane pentru "aranii. Auditorul trebuie s reuneasc elementele probante suficiente i adecvate asupra estimrilor contabile cuprinse -n situaiile financiareG caracterul re*onabil al acestor estimri i corecta i completa pre*entare a informaiilor -n anexe. ?n acest scop! auditorul poateG - examina i testa procedurile urmate de conducerea intreprinderii pentru efectuarea estimrii> - utili*a o estimare independent pentru a o compara cu cea efectuat de conducerea intreprinderii> - revedea evenimentele posterioare -nc#iderii exerciiului pentru a stabili dac estimarea se confirm. ;tandardul 8nternaional de Audit .8;A/ nr. 54$ stabilete procedurile i principiile fundamentale c2t i modul lor de aplicare -n ce privete auditul estimrilor contabile coninute -n situaiile financiare. 2. Care sunt documentele financiare de sinteza pe care le verifica auditorul financiar sau evaluatorul pentru a se asi#ura de credibilitatea datelor 4oc. financiare de sinte*a pe care le verifica auditorul fiananciar sau evaluatorul pentru a se asi"ura credibilitatea datelorcontabile suntG ;ituatiile financiare financiare pe ultimii trei ani in componentele sale functie de re"lementarile contabile aplicabile. Biletul nr. 122 1. "rocedurile analitice (n auditul situa5iilor financiare. Erocedurile analitice cuprind compararea informaiilor financiare ale intreprinderiiG - cu informaiile comparabile ale exerciiilor precedente> - cu re*ultatele stabilite de intreprindere B ba*ate pe bu"ete sau pe previ*iuni B sau estimate de auditor .cum ar fi cele privind c#eltuielile cu amorti*rile/> - cu informaiile similare din sectorul de activitate din care face parte intreprinderea. Erocedurile analitice sunt utili*ate -n diferite etape ale misiunii de audit i anumeG - pentru a a3uta auditorul s planifice natura! calendarul i -ntinderea altor proceduri de audit
107

.etapele anterioare/> - -n controalele substantive pentru "sirea elementelor probante> - ca mi3loc de revi*uire a coerenei de ansamblu a situaiilor financiare .etapa ) - urmtoare/. Atunci c2nd auditorul folosete procedurile analitice ca i controalele substantive! trebuie s in seama de unii factori precumG - obiectivele procedurilor analitice i "radul de fiabilitate al lor> - disponibilitatea informaiilor i fiabilitatea lor> - sursele informaiilor disponibile> sursele externe independente sunt -n "eneral mai fiabile dec2t sursele interne> - caracterul comparabil al surselor disponibile> - cunotinele dob2ndite cu auditurile precedente etc. (e#nica procedurilor analitice este re"lementat prin ;tandardul 8nternaional de audit .8;A/ nr. 5 $. 2.Ce reprezinta rata de actualizare a capitalurilor! 0ata de actuali*are a capitalurilor re*ulta dintr-o medie a ratei de remunerare a capitalurilor proprii si a ratei doban*ii! - rata de remunerare a capitalurilor proprii este in "eneral inversa E:0 Bului mediu al val comparabile la bursa. -rata dob. retinute este cosul mediu al imprumutului pe termen mediu sau lun" tinand cont de
deductibilitatea fiscala

Biletul nr. 120 1. Confirmarea externa @directa' :ste o procedur care const -n a cere unui ter av2nd le"turi de afaceri cu intrepr verificat! s confirme direct auditorului inform privind existena operaiilor! a soldurilor etc. Auditorul are latitudinea de a determ condiiile i -ntinderea acestei proceduri. Erocedura se demarea* cu acordul conducerii intreprinderii supus controlului> dac aceasta nu se arat favorabil pentru o astfel de procedur! auditorul se poate "si -n una din urmtoarele dou situaiiG - sau consider c te#nicile compensatorii de control -i aduc elemente suficiente de prob> - sau consider c alte controale nu-l conduc la elemente probante fa de limitele impuse de conducerea intreprinderii! care va suporta consecinele necesare cu privire la certificare. ;tandardul 8nternaional de Audit .8;A/ nr. 5$5 definete principalele ca*uri -n care auditorul are obli"aia s procede*e la folosirea te#nicii confirmrii directeG - confirmarea unor cau*e -n ba*a crora s-au reali*at unele tran*acii> - confirmarea de ctre bnci a soldurilor conturilor i alte informaii considerate necesare> - confirmarea conturilor de clieni i debitori> - confirmarea stocurilor -n depo*ite vamale! -n consi"naie i alte stocuri la teri> - valori imobiliare cumprate prin intermediari financiari> - -mprumuturi de la teri> - confirmarea soldurilor conturilor de furni*ori i creditori. 'onfirm poate s fie po*itiv! atunci c2nd terul solicitat -i exprim acordul asupra inform primite sau furni*ea* c#iar el inform! sau ne"ativ! atunci c2nd terului solicitat i se cere s nu rsp dec2t -n ca*ul -n care nu este de acord cu inform care i s-a pre*entat. Auditorul trebuie s ia -n consideraie orice fapt de natur s pun -n discuie fiabilitatea rspunsului obinut la cererea de confirmare extern .direct/. Erocedurile i principiile fundamentale! precum i modalitile lor de aplicare! -n le"tur cu utili*area de ctre auditor a procedurii confirmrii externe .directe/ ca mi3loc de obinere a elementelor probante! sunt re"lementate prin ;tandardul 8nternaional de Audit .8;A/ nr.5$5!
108

aplicabil -ncepnd cu auditul situaiilor financiare ale anului $$1. 2.Carei optici ii corespund valorile patrimoniale functionale @de exemplu* Daloarea substantiala'! )al patrim functionale au la ba*a o optica a prevalentei economicului asupra 3uridicului! respectiv val intrepr ia in calcul val tuturor bunurilor pe care le utili*ea*a indif daca sunt sau nu in proprietatea acesteia )al patrimoniale sunt abordate printr-o optica aproape comerciala si statica! care nu tine seama de potentialul intreprinderii. Aceasta abordare incompleta ofera totusi proprietarilor ei o "arantie de si"uranta asupra valorii acesteia la un moment dat! putand dovedi investitrorilor ca exista un ec#ivalent tan"ibil asupra actiuniolor pe care le detin in intreprinderea respectiva. Biletul nr. 12. 1.Te3nica observarii fizice @directe' Dbservarea fi*ic este mi3locul cel mai eficace de verificare a existenei unui activ! -ns ea nu aduce dec2t o parte din elementele probante necesare i anume numai existena bunului respectiv> celelalte elemente probante ca> proprietatea asupra bunului!valoarea atribuit etc. trebuie verificate prin alte te#nici. Aciunile -ntreprinse de auditor pe linia controlului stocurilor! de exemplu! au ca obiectiv asi"urarea cG - intreprinderea a prev*ut mi3loace corespun*toare care permit recen*area activelor -n condiii de fiabilitate> aceast fa* a interveniei const -n studierea procedurilor de inventariere i se situea* deci -naintea inventarierii propriu*ise> - aceste mi3loace sunt puse -n aplicare -n mod satisfctor> aceast fa* const -n verificarea faptului c persoanele -nsrcinate cu inventarierea aplic -n mod corect procedurile i se situea* -n timpul inventarierii propriu-*ise> - lucrrile de inventariere au fost corect exploatate .valorificate/> aceast fa* const -n a controla dac cantitile recente sunt cele utili*ate pentru evaluarea sumei stocurilor i se situea* deci dup inventarierea propriu-*isa. 2.Carei optici ii corespund valorile patrimoniale matematice @de exemplu* $ctivul net contabil corectat'! )al patrim matematica are la ba*a o optica potrivit careia val intrepr ia in calcul numai de bunurile aflate in proprietate Biletul nr. 129 1.Te3nica sonda;ului lin2nd seama de nr de operaii efectuate de intreprindere! auditorul nu poate verifica inte"ral! de exemplu! rula3ele sau soldurile unui cont. :l caut elem probante pe un eantion adecvat! utili*2nd te#nica sonda3ului cel mai bine adaptat fiecrei situaii. ;onda3ul este definit ca o te#nic ce const -n selecionarea unui anumit numr sau pri dintr-o mulime! aplicarea la acestea a te#nicilor de obinere a elementelor probante i extrapolarea re*ultatelor obinute asupra eantionului la -ntrea"a mas sau mulime. (e#nica sonda3ului este re"lementat de ;tandardul 8nternaional de Audit .8;A/ nr. 53$. ;onda3ele pe care le reali*ea* auditorul -n cursul misiunii sale sunt de dou naturi diferite> - -n unele ca*uri! -n "eneral cu oca*ia verificrii funcionrii controlului intern! auditorul caut s demonstre*e c elementele care constituie masa! mulimea! pre*int o caracteristic comun .de exemplu! vi*area sau aprofundarea comen*ilor cu oca*ia cumprrilor/> sonda3ele efectuate -n astfel de ca*uri sunt sonda3e asupra atribuiilor> - -n alte ca*uri! -n "eneral cu oca*ia controlului conturilor! auditorul caut s verifice valoarea dat unei mulimi sau unei mase> acestea sunt sonda3e asupra valorilor. Auditorul poate folosi -n "eneral dou tipuri de sonda3eG sonda3ul statistic i sonda3ul nestatistic! ba*at exclusiv pe experiena sa profesional> acesta din urm! -ns! nu permite o extrapolare ri"uroas a re*ultatelor obinute asupra eantionului la -ntrea"a mas sau mulime. Ale"erea -ntre
109

cele dou tipuri de sonda3e depinde de pre"tirea profesional a auditorului i de "radul de credibilitate pe care acesta dorete s -l dea conclu*iilor sale. Dricare ar fi -ns tipul de sonda3! este important s fie respectate c2teva re"uli ri"uroase privind deci*ia asupra eantionului i parcur"erea unor etape obli"atorii. 4eci*iile prealabile executrii sonda3ului pot fi pre*entate sc#ematic astfelG 'ontrolul -ntre"ii mase sau mulimi 7u 7 u 4efinirea :ste suficient Culime obiectelor i un control 4 a ale"erea p prin sonda3, a conine mulimii p element .masei/ e c#eie, ;onda3e asupra ansamblului mulimii )erificar 4 ea 4 'ontrolul tuturor a elementel a elementelor c#eie p or c#eie p este suficient , 'ontrolul tuturor 7u elementelor c#eie plus sonda3ele asupra restului mulimii

2.Care sunt situatiile in care* in contabilitate* se apeleaza la evaluari economice ale activelor! Drice evaluare de active! firma sau societate etc. are ca punct de pornire bilanul contabil! deoarece in el se reflecta volumul fondurilor proprii! piaa! strate"iile aplicate de firma! el reflecta situaia patrimoniului! a averii acumulate de firma de la -nfiinare si re*ultatele financiare obinute in ultima perioada pentru care s-a inc#eiat. Biletulnr.128 1.Blementele probante: defini5ie* rol* criterii de apreciere. :lementele probante repre*int informaii obinute de auditor pentru a a3un"e la conclu*ii pe care -i va fonda opinia> aceste informaii constau -n documente 3ustificative i documente contabile care stau la ba*a situaiilor financiare i care sunt coroborate cu informaii din alte surse. 0olul elementelor probante este acela de a-i furni*a auditorului o ba* re*onabil pentru fundamentarea opiniei sale. :lementele probante trebuie s -ndeplineasc cumulativ dou condiii .criterii/ de calitate pentru a putea sta la ba*a fondrii unei opiniiG s fie suficiente i s fie 3uste .adecvate/. Caracterul suficient se stabilete -n raport cu numrul de elemente probante colectate> caracterul 9ust se aprecia* -n raport cu "radul de adecvare! cu pertinena! fiabilitatea lor 2.Care sunt caracteristicile lic3idrii ;udiciare a (ntreprinderii din punctul de vedere al evalurii! 'aracteristicile lic#idarii 3udiciare din pdv al evaluarii suntG 4in punct de vedere al evaluarii presupunem ca intreprinderea c#iar daca e neredresabila dispune de un patrimoniu! care dupa incetarea activitatii permite detereminareaunei valor de lic#idare specifice lic#idarii 3udiciare sau fortate. :valuarea presupune parcur"erea a doua etapeG 1. calculul activului net de lic#idare>
110

. aplicarea unei decotari asupra activului net de lic#idare. Activul net de lic#idare se stabileste plecand de la activul net contabil! care este afectat de influentele po*itive sau ne"ative al elemantelor de patrimoniu din care se deduc c#eltuielile cu lic#idarea si eventualele obli"atii fiscale privind lic#idarea. )aloarea actuala a intreprinderii se datermina astfelG Activul net contabil plus diferenta intre valoarea contabila .mai mica/ si valoarea actuala .mai mare/ a tuturor elementelor corporale si necorporale din bilantul intreprinderii .diferente favorabile/ minus diferentele dintre valoarea contabila .mai mare/ si valoarea actuala .mai mica/ a tuturor elementelor corporale si necorporale din bilantul intreprinderii .diferente nefavorabile/ minus c#eltuielile cu operatiunile de lic#idare .incusiv sarcini fiscale/ si este e"al cu activul net de lic#idare minus cota cuprinsa intre 3$-5$J din activul net de lic#idare. Biletul nr. 12: 1."ro#ramul de control: rol* continut* forme de prezentare 7u exist un pro"ram standard de control al conturilor deoarece acest pro"ram depinde exclusiv de re*ultatele etapelor precedente i de caracteristicile fiecrei intreprinderi. :tapa de cunoatere a intreprinderii a permis determinarea domeniilor semnificative! a *onelor de risc i a naturii operaiilor> -n etapa referitoare la aprecierea controlului intern! auditorul a avut posibilitatea identificrii existenei controlului intern pe care se poate spri3ini i verificrii modului de funcionare a acestuia. 7umai -n funcie de aceste fluxuri de informaii i de "radul de fiabilitate al lor auditorul -i stabilete pro"ramul de control al conturilor care! aa cum s-a mai amintit! poate fi restr2ns sau extins. Eentru stabilirea pro"ramului de control! auditorul va utili*a planul de misiune i foaia de sinte* a aprecierii controlului intern! documente ce asi"ur le"tura cu etapele precedente. Aadar! rolul pro"ramului de control este acela de a stabili care sunt controalele de efectuat! c2t de extinse vor fi acestea i data la care ele vor fi efectuate. Ero"ramul de control poate fi stabilit pe o foaie de lucru special! care conine rubricile urmtoareG - lista controalelor de efectuat! ordonat pe seciunile situaiilor financiare> aceste controale trebuie c2t mai bine detaliate pentru a fi uor de identificat documentele i informaiile necesare a se solicita intreprinderii> - -ntinderea eantionuluiG in2nd seama de pra"ul de semnificaie i de evenimentele erori ce pot fi descoperite! este indicat ca -n aceast coloan s se menione*e volumul sonda3elor de efectuat pentru controlul respectiv> - indicarea datei la care a fost efectuat controlul este foarte important! av2nd -n vedere c! calit unui control depinde de data la care s-a efectuat. Aceast coloan va fi completat pe msura avansrii pro"r de ctrl! ceea ce permite urmrirea cronolo"ic a lucrrilor> - o referin pentru foaia de lucru> - probleme -nt2lniteG aceast coloan se folosete pentru supervi*area lucrrilor i pentru a stabili sinte*a re*ultatelor controalelor.
<n exemplu de structur a unui pro"ram de control se pre*int astfelG Ero"ram de control 4osar - controlul imobili*rilor :xerciiu AuditorG 4ata creriiG )i*a responsabiluluiG 4ata actuali*riiG Crimea @cut de kkk 0eferina 'ontroale de efectuat eantionului la data de kk. .@oaia de lucru/ )erificarea ac#i*iiilor ;ume mai mari de 8onescu A6 exerciiului pe ba* de %5.$$$ mii lei 16F$3F95 comen*i! facturi i recepii 111 0efG Ea"G 4ataG Erobleme -nt2lnite 7imic

2."rin ce se deosebesc valorile entitatii @functionale* ale ansamblului resurselor investite' de cele ale capitalurilor proprii @matematice* nete'! )alorile entitatii se deosebesc de capitalurile proprii .matematice! nete/ prin potentialul de care dispun de a "enera supraprofit! respectiv prin elementele nemateriale ! care nu fi"urea*a ca elemente de patrimoniu ale intreprinderii! dar care concura la desfasurarea activitatii sale. Biletul nr. 1&0 1.Continutul unui raport asupra controlului intern: $ nota de introducere si sinte*a B permite conducerii intreprinderii sa cunoasca conclu*iile la care a a3uns auditorul> 1 sumarul raportului B recapitulare a diferitelor titluri si puncte care vor fi pre*entate in ultima parte a raportului sau se face o reluare rapida a tuturor punctelor slabe> detaliile raportului B .pre*entarea punctelor slabe in ordinea importantei> consecinte si incidente asupra situatiilor financiare> sfaturi si masuri pentru ameliorarea situatiilor/. 2.Care este formula de calcul a fondului de rulment , indicator de ec3ilibru financiar specific bilantului functional! @0A 'AE8(A=<08 E:0CA7:7(: B A'(8): 8CD&8=8SA(: Biletul nr. 1&1 1.Ce sunt testele de conformitate! (estele de conformitate presupun selecionarea de ctre auditor a unui numr limitat de tran*acii crora le urmrete circuitul pentru a reine dac toate controalele prev*ute au fost efectuate. ;copul nu este de descoperi erori -n funcionarea sistemului! ci numai de a obine o asi"urare c sistemul descris este cel real i c a fost -neles. Codaliti de reali*are a testelor de conformitateG - observarea direct> - confirmarea verbal a celor ce utili*ea* procedura respectiv> - existena mi3loacelor utili*ate .tampile! vi*e! fiiere etc./> - observarea ulterioar! const2nd -n reluarea -n -ntre"ime a circuitului! plec2nd de la ori"ine! pentru a-l testa. 2."rin ce se deosebe te #oodHill,ul de activele intan#ibile identificabile! Lod1ill-ul se deosebeste de activele intan"ibile identificabile prin faptul ca nu este cuprins in situatiile financiare individuale ci numai in cele consolidate. Biletulnr.1&2 1.Ce sunt testele de permanenta! (estele de permanenta urmaresc daca procedurile de control intern sunt aplicate intr-o maniera permanenta fara defectiuni. Aceste teste trebuie sa fie suficient de mari pentru a oferi certitudini asupra modului de functionare a sistemului. 2.Care sunt factorii in functie de care se ale#e un etalon de comparatie reprezentativ @actiune sau afacere'! @actorii in functie de care se ale"e un etalon de comparatie repre*entativ .actiune sau afacere/suntG- nivelul capitalului tran*actionat! daca tran*actia are ca obiect firma .1$$J din capitalulaacesteia/ ! fie numai o parte a capitalurilor Biletulnr.1&& 1.Bvaluarea controlului intern: con5inut* etape. :valuarea controlului intern vi*ea* studiul i evaluarea de ctre auditor a sistemelor considerate semnificative -n scopul identificrii controalelor interne pe care dorete s se spri3ine! pe de o parte! precum i a riscurilor de eroare -n tratarea datelor i informaiilor! pe de alt parte. (oate aciunile -ntreprinse de auditor -n aceast etap sunt concentrate asupra a trei -ntrebri care furni*ea* ba*a de apreciere a sistemului de control internG - care sunt procedurile efective! -n funciune! care au ca obiectiv reali*area unui control intern eficient,
112

aceste proceduri sunt aplicabile, -n ce msur aceste proceduri satisfac reali*area unui bun control intern i pot conduce la elaborarea de documente financiar-contabile corecte, Auditorul nu trebuie s verifice ansamblul controlului intern! ci numai acele elemente ale acestuia pe care vrea s se spri3ine. Btapele evalurii controlului intern suntG - -nele"erea i descrierea sistemelor semnificative> - confirmarea -nele"erii sistemului> testele de conformitate> - evaluarea riscurilor de eroare> - verificarea funcionrii controlului intern> - evaluarea preliminar> testele de permanen> - evaluarea final i incidena asupra misiunii. 2.Cum poate fi definit evaluarea economic. :valuarea economica consta intr-un complex de te#nici! procedee si metode prin care e stabileste valoarea de piata! de circulatie a bunurilor! activelor si intreprinderilor Biletul nr. 1&2 1."lanul de misiune: con5inut* rol. Elanul de misiune este -n fapt pro"ramul "eneral de munc -n care sunt sinteti*ate toate informaiile obinute pe ba*a crora s poat fi orientat i planificat misiunea de audit. :ste documentul care servete ca instrument de ba* pentru toi intervenienii de-a lun"ul -ntre"ii misiuni de audit. Elanul de misiune permite auditoruluiG - s-i stabileasc natura i -ntinderea controalelor -n raport cu pra"ul de semnificaie ales> - s-i or"ani*e*e lucrrile de audit astfel -nc2t s fie atins obiectivul de a certifica situaiile financiare -n mod raional! cu maximum de eficacitate i -n cadrul termenelor convenite cu clientul. Elanul de misiune este deci un instrument de lucru care permite luarea de deci*ii cu privire laG lucrrile de efectuat! mi3loacele necesare! datele interveniilor -n teren! rapoarte i relaii de stabilit! bu"etul de timp i costurile an"a3ate. 4in planul de misiune nu pot lipsi informaii care se refer laG cunoaterea activitilor -ntreprinderii! -nele"erea sistemului contabil i a de control intern! riscul i pra"ul de semnificaie! natura calendarului! -ntinderea procedurilor de audit i coordonarea! conducerea! suprave"#erea i revi*uirea lucrrilor. 'oninutul tip al unui plan de misiune este urmtorulG 8. Ere*entarea -ntreprinderii> 88. 8nformaii contabile> 888. 4efinirea misiunii> 8). ;isteme i domenii semnificative> ). Drientarea pro"ramului de lucru> )8. :c#ipa i bu"etul> )88. Elanificarea 2.Care dintre cele & cate#. de metode de evaluare specific activelor @metoda capitalizrii rezultatelor* metoda costurilor* metoda compara5iei directe' se poate aplica i fr s se dispun inte#ral de informa5ii de pia5! Cetoda capitali*arii re*ultatelor Biletul nr. 1&0 1.7rientarea si planificarea auditului ?n aceast etap profesionistul contabil obine informaii cu privire la particularitile intreprinderii! *onele sale de risc! domeniile i sistemele semnificative! informaii care s-i
113

permit orientarea i planificarea controalelor astfel -nc2t s fie prevenite lucrri inutile sau care nu vor servi reali*rii obiectivelor misiunii de audit.Erincipalele lucrri din aceast etap suntG 1. 'unoasterea "enerala a intrepr! de aceasta data pe ba*a unor anali*e comparative si in dinamica! mai ales pt riscul de faliment . 8dentif in ctb firmei a domeniilor! sistemelor si conturilor semnificative .semnificativ in audit A tot ce conduce la pre*entari eronate in situatiile financiare sau la pre3udicii pt firma sau terti/. 4omeniile si sistemele semnificative sunt! de re"ula! operatiuni cu caracter repetitiv in activitatea firmei! ca de exG ciclul van*ari-clienti! ciclul cumparari-furni*ori! ciclul productie-stocuri! ciclul plati de personal > sau sectiuni ale contabilitatii precum G imobili*ari! stocuri! creante! ct-uri de tre*orerie! ct-uri de obli"atii! etc. 't-urile semnif sunt conturi care prin natura lor sunt purtatoare de riscuri! ca de exG conturile de re"ulari*are! conturile rectificative sau conturile de estimari contabile .provi*ioane! amorti*ari! etc/! precum si conturile care! desi au solduri mici! tran*itea*a valori importante .au rula3e mari! de exemplu conturile de productie/! sau conturile cu denumiri si solduri anormale! care pot ascunde tran*actii oculte. Ee ba*a riscurilor identificate in contabilitatea firmei! auditorul elaborea*a lucrari importante G 3. - stabileste pra"ul de semnificatie al misiunii! planul de misiune .planul de audit/ Era"ul de semnificatie A acea marime! acel nivel peste care auditorul considera ca orice eroare! orice omisiune! orice inexactitate este de natura a influenta deci*iile utili*atorilor situatiilor financiare > Era"ul de semnificatie A se elaborea*a la inceputul misiunii! ca un pra" de semnificatie "lobal! prin raportarea la unele din cifrele caracteristice ale intreprinderii! ca de exemplu G total bilant! profitul net! 'A! etc. Era"ul de semnificatie "lobal se rectifica .se modifica/ pe intre" parcursul misiunii! Ee parcursul misiunii se elaborea*a pra"ul de semnificatie pt fiecare sectiune a contabilitatii! sau pt fiecare obiectiv de audit. 4. - elaborea*a planul de audit B pro"ramul de munca B care cuprinde toate obiectivele de control! precum si resursele necesare pt reali*area lui. Elanul de audit se desfasoara pe fiecare membru al ec#ipei de audit! elaborandu-se pro"rame de munca individuale. 2.4e ce uzura scriptica a bunurilor de natura imobilizarilor corporale nu poate fi acceptata in cazul unei evaluari economice! - pentru ca u*ura scriptica tine de amorti*are! iar amorti*area este elemet strict contabil! definit prin le"islatie si nu pe ba*a starii effective a bunului respective. Biletulnr.1&. 1. Care este structura Codului etic na5ional al profesioni tilor contabili! 'odul etic national al profesionistilor contabili cuprinde obiectivele si principiile fundamentale! redate "eneral! si nu pentru a re*olva problemele etice ale contabililor profesionisti intr-un ca* bine determinat. 'odul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesiunea contabila. "artea $? @sau sectiunea 100 ' 4estinata tuturor profesionsitilor contabili an"a3ati sau liber profesionsiti ! contineG ;ectiunea 1$$ B 8ntroducere si principii fundamentale ;ectiunea 11$ B 8nte"ritatea ;ectiunea 1 $ B Dbiectivitatea ;ectiunea 13$ B 'ompetenta profesionala si prudenta ;ectiunea 14$ B 'onfidentialitatea ;ectiunea 15$ B 'ompotamentul profesional "artea B @ sau sectiunea 200 ' B 4estinata exclusiv liber profesionsitilor
114

;ectiunea $$ B 8ntroducere ;ectiunea 1$ B 7umirea profesionsitului contabil ;ectiunea $ B 'onflicte de interese ;ectiunea 3$ B Dpinii suplimentare ;ectiunea 4$ B Dnorarii si alte tipuri de remunerare ;ectiunea 5$ B CerNetin"ul serviciilor profesionale ;ectiunea 6$ B 'adouri si ospitalitate ;ectiunea %$ B 'ustodia activelor clientului ;ectiunea +$ B Dbiectivitate ;ectiunea 9$ - 8ndependenta in audit "artea C @sau sectiunea &00 ' B 4estinata exclusiv profesionsitilor an#a;ati ;ectiunea 3$$ B 8ntroducere ;ectiunea 31$ B 'onflicte conceptuale ;ectiunea 3 $ B 8ntocmirea si raportarea informatiilor ;ectiunea 33$ B =uarea de masuri in cunostinta de cau*a ;ectiunea 34$ B 8nterese financiare ;ectiunea 35$ - ;timulente 2.4ac se lucreaz (n unit5i monetare curente* din ce se compune rata de actualizare! 8n ca*ul in care fluxul fianciar este exprimat in lei curenti! rata de actuali*are se compune din rata de randament B dobanda la obli"atiunile de stat. Biletulnr.1&9 >aze 6i etape In executarea unei misiuni de audit* de baza. 1. >aza initiala) 1 - Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit> - Drientarea si planificarea auditului. . >aza executarii lucrarilor) 3 - Aprecierea controlului intern> 4 - 'ontrolul conturilor> 5 - :xamenul situatiilor financiare. 3. >aza finala. 6 - :venimente posterioare inc#iderii exercitiului> % -<tili*area lucrarilor altor profesionisti> -Alte lucrari -0aportul de audit -4ocumentarea lucrarilor de audit. Care este formula de calcul a rentabilitatii economice compuse al rezultatelor! 0ata rentab economice A mar3a netaV rotatia investitiilor! respectiv!A re*ultat netFcapitaluri proprii Biletulnr.1&8 1. $cceptarea mandatului i contractarea lucrrilor de audit. ?nainte de a contracta o lucrare de audit a situaiilor financiare ale unei entiti! auditorul trebuie s aprecie*e posibilitatea de a -ndeplini aceast misiune> trebuie s in seama de unele re"uli profesionale i de deontolo"ie. Aciunile intreprinse -n aceast etap permit auditorului s colecte*e informaiile necesare fundamentrii deci*iei de acceptare a misiunii! i acestea se refer laG

115

- cunoaterea "lobal a intreprinderii .existena riscurilor nu presupune c auditorul refu* mandatul! -ns deci*ia sa de a accepta este luat -n cunotin de cau*! urm2nd s ia toate msurile necesare! -n consecin/> - examenul de independen i de absen a incompatibilitilor> - examenul competenei> - contactul cu fostul auditor sau cen*or> - deci*ia de acceptare a mandatului> - fia de acceptare a mandatului. 'ontractarea lucrrilor de audit 7ormele le"ale rom2neti prevd obli"aia ca activitatea profesionitilor contabili s se desfoare pe ba* de contracte de prestri servicii fr a se face vreo distincie -ntre misiunile de audit le"al B care presupun desemnarea acestor profesioniti de ctre adunarea "eneral a intreprinderii auditate i misiunile de audit contractual. ;tandardul 8nternaional de Audit .8;A/ nr. 1$ prevede c auditorul i clientul trebuie s convin termenii i condiiile de reali*are a misiunii de audit care vor fi consemnai intr-o I;crisoare de misiune de auditH .I=ettre de mission dqauditH sau IAn"a3ament letterH/ sau -n orice alt tip de contract adecvat. Auditorul poate s decid s nu trimit o nou Iscrisoare de misiuneH pentru fiecarer din exerciiile viitoare. =a primirea solicitrii din partea intreprinderii-client! auditorul trebuie s aprecie*e dac unii termeni din Iscrisoarea de misiuneH ar trebui modificai! in2nd seama de evoluia semnificativ a naturii sau importanei activitilor clientului su. 2.Cum poate fi transformat un rezultat contabil intr,un cas3floH! ErofitFpierdere ^ dob2nda la datoria de la teri - economia la impo*itul aferent -ntreprinderii datorat deductibilitii dob2n*ii pentru datoria la teri ^ impo*itul pe venit care poate fi compensate ^ depreciereaFamorti*area i alte c#eltuieli care nu sunt -n numerar - venituri care nu aduc numerar - c#eltuielile de capital ^F- r 7@0 inclusiv a lic#iditilorFdatoriilor @=<j 4: (0:SD0:08: ;au Erofit din activ de exploatare .:&8(/ - Eli din impo*ite pe exploatare A Erofit net dup a3ustri fiscal ^ Amorti*are A 'A;K @=D\ &0<( -r 7@0
116

^ ?ncasri din v2n*area activelor corporale -'#eltuieli de capital A 'A;K @=D\ 487 A'(8)8(A(:A '<0:7(s ^ 'as# flo1 din alte investiii -n afara celor operaionale A 'A;K @=D\ 48;ED78&8= E:7(0< 87):;(8(D08 ^ 'redite bancare i alte datorii asimilate contractate de -ntreprindere - 0atele ac#itate pentru rambursarea creditelor i sumelor pltite pentru rscumprarea obli"aiunilor - 4ividende prefereniale ac#itate A 'A;K @=D\ 487 A'(8)8(A(:A @87A7'8A0s Bilet nr. 1&: 1.Ce este si ce contine scrisoarea de misiune @de an#a;ament'! ;tandardul 8nternational de Audit .8;A/ nr. 1$ prevede ca auditorul i clientul trebuie s convin termenii i condiiile de reali*are a misiunii de audit care vor fi consemnai -ntr-o I;crisoare de misiune de auditH. 8ndif de forma pe care o -mbrac relaia contractual! din doc respectiv nu trebuie s lipseasc termenii i condiiile urmtoareG - obiectivul auditului situaiilor financiare> - responsabilitatea conducerii intreprinderii cu privire la pre"tirea i pre*entarea situaiilor financiare> - -ntinderea lucrrilor de audit! fc2nd referire la le"islaia aplicabil! la re"lementrile sau recomandarea or"anismelor profesionale al cror membru este auditorul> - forma oricrui raport sau alte comunicri -n le"atur cu re*ultatele misiunii de audit> - riscul inevitabil de nedet a unor anomalii semnif! ca urmare a sonda3elor i a altor limite inerente oricrui sist ctb i de ctrl intern> - necesitatea de a avea acces fr restricii la orice document contabil! piese 3ustificative sau alte informaii solicitate. Auditorul poate s doreasc s introduc -n ;crisoarea de misiune prevederi referitoare laG - planificarea auditului> - descrierea altor scrisori! corespondene sau rapoarte pe care el prevede s le trimit clientului> - ba*a de calcul a onorariilor i condiiile de facturare> - dorina de a primi o confirmare scris din partea conducerii -ntreprinderii-client cu privire la declaraiile fcute de aceasta cu diferite oca*ii -n le"tur cu auditul> - cerere de confirmare a termenilor i condiiilor din scrisoarea de misiune. Auditorul poate decide s nu trimit o nou scrisoare de misiune pentru fiecare din exerciiile viitoare. =a primirea solicitrii din partea -ntreprinderii-client! auditorul trebuie s aprecie*e dac unii termeni din scrisoarea de misiune ar trebui modificai in2nd seama de evoluia semnificativ a naturii sau importanei activitilor clientului su. 2.Care este semnificatia includerii amortizarii @alaturi de rezultatul net contabil* cu semnul plus' la determinarea cas3floH,ului! Amorti*area se aduna la re*ultat! pt ca initial c# cu amorti*area a diminuat profitul fara a fi o iesire de numerar Biletul nr.120 1. Care sunt prevederile de baza ale contractului de prestari de servicii de audit! Erevederile de ba*a ale contractului de prestari de servicii de audit suntG $ partile contractante> 1 obiectul contractului>
117

durata prestarii serviciilor> descrierea auditului financiar si rapoarte> utili*area raportului de audit financiar> tariful prestatorului si plata acestuia> obli"atiile partilor> limitarea raspunderii prestatorului> raspunderea beneficiarului> limitari ale auditului financiar> drepturi de proprietate intelectuala> confidentialitatea> prelun"irea contractului> modificarea contractului> incetarea contractului> forta ma3ora> comunicarea pe suport electronic> le"ea contractului> arbitra3ul> dispo*itii finale. 2. "rin ce se deosebeste valoarea estimata de evaluator de pretul care este eventual stabilit de catre cei care au cerut efectuarea evaluarii! ;tabilirea pretului presupune ne"ocierea! evaluatorulnu-s i propune sa s a deter min e pretului ci "ama de valori! res pective *ona in care ar putea incepe ne"ocierea si care ar putea probabil sa se situe*e pretul.)aloarea unui bun se fondea*a pe notiune ades c#imb! s e poate cons idera as tfel ca valoarea comer cia la cons tiutie punctul de ec#ilibru in care van*atorul accepta sa vanda si cumparatorulul sa cumpere. )aloarea depinde de unele criterii saufactori care influentea*a dorinta de a cumpara sau vinde> aceste criterii pot fi subiective! de natura psi#olo"ica sau economica si obiective! prin aplicarea unor metode de evaluare care abordea*a atat separate cat si impreuna ! latura patrimoniala si profitabilitatea bunului! activului sau intreprinderii inansamblul sau. Biletulnr.121 Ce este expertul contabil! :xpertul contabil este specialistul care a dob2ndit cea mai -nalt calificare -n domeniul contabilitii i care are acces ne-n"rdit la efectuarea tuturor lucrrilor profesionale! inclusiv verificarea i certificarea situaiilor financiare. :xpertul contabil este persoana care a dob2ndit aceast calitate -n condiiile Drdonanei 65F1994 cu modificrile i completarile ulterioare! i are competena profesional de a or"ani*a i conduce contabilitatea! de a suprave"#ea "estiunea societilor comerciale! de a -ntocmi situaiile financiare i de a efectua experti*e contabile. Bxplicati necesitatea evaluarii economice a intrep Erocesul de evaluare economica are drept obiectiv - stabilirea valorii de piaa! - a valorii de circulaie a bunurilor! activelor si -ntreprinderilor! - el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici in spaiul economic al tarii. 7ecesitatea evalurii unei -ntreprinderi apare c2nd in viata -ntreprinderii au loc unele sc#imbri semnificative cum suntG - modificri in mrimea si structura capitalului social! - modificri in numrul si componenta acionarilor sau asociailor! - aciuni 3uridice cu scop patrimonial .succesiuni! falimente! parta3e/! - in ca*ul tran*aciilor comerciale! - cu oca*ia privati*rii c2nd elementele pre*entate in bilanul contabil nu reflecta valori de piaa ci mai de"rab valori administrative! sau costuri istorice mult diferite de valorile 3uste 3 4 5 6 % + 9 1$ 11 1 13 14 15 16 1% 1+
118

Biletul nr.122 1.Care sunt normele de referinta in auditul situatiilor financiare! ?n auditul situaiilor financiare sunt folosite dou cate"orii de normeG norme contabile i norme de audit. 1. 7ormele contabile 7ormele .standardele/ contabile sunt stabilite de or"anismele de re"lementare din domeniul contabilitii! care sunt! de re"ul! or"anisme de interes public! autonome. 7ormele contabile sunt comune si obli"atorii pentru toi cei care stabilesc! controlea* i utili*ea* situaiile financiare. :ntitile care au obli"aia de a stabili situaii financiare sunt cele prev*ute la art. l din =e"ea contabilitii. 'ei care controlea* sunt prev*ui prin le"islaia fiecrei ri .auditori! cen*ori/ i au ca referin -n activitatea lor normele contabile. ;ituaiile financiare sunt destinate s satisfac nevoile comune de informaii ale unei "ame lar"i de utili*atori. Eentru muli utili*atori aceste situaii financiare constituie sin"ura surs de informaii complementare care s le satisfac nevoile. Aceste situaii financiare trebuie s fie stabilite potrivit uneia sau mai multora dintre referinele urmtoareG -standarde internaionale de raportare financiar> -standarde sau norme contabile naionale> -alte referine contabile bine preci*ate si recunoscute! aplicate pentru elaborarea i pre*entarea situaiilor financiare. 7ormele contabile internaionale sunt stabilite de 8A;'@ .@undaia 'omitetului pentru ;tandarde 8nternaionale de 'ontabilitate/ si sunt denumite "eneric ;tandardele 8nternaionale de 0aportare @inanciar .8@0;/> acestea cuprindG -;tandardele 8nternaionale de 0aportare @inanciar emise de 8A;& .8@0;/> -;tandardele 8nternaionale de 'ontabilitate .8A;/> -;tandardele de interpretare emise de ;8' sau 8@08'> -Alte documente emise de 8A;&! ;8' sau 8@08'. . 7ormele de audit 7ormele .standardele/ de audit repre*int un ansamblu de re"uli definite de o autoritate profesional la care se refer auditorul pentru calificarea muncii sale. Acestea pot fiG -;tandardele 8nternaionale de Audit .8;A/! Eracticile 8nternaionale de Audit .8AE;/! ;tandardele 8nternaionale privind Cisiunile de :xamen =imitat .8;0:/! ;tandardele 8nternaionale privind Cisiunile de 'ertificare .8;A:/! ;tandardele 8nternaionale pentru Cisiuni 'onexe .8;0;/ emise de 'onsiliul pentru ;tandarde de Audit i 'ertificare .8AA;&/ din cadrul @ederaiei 8nternaionale a 'ontabililor .8@A'/> -norme naionale emise de un or"anism profesional recunoscut ca fiind autoritate -n domeniu. 7ormele de audit permit terilor s aib asi"urarea c opinia auditorului va fi emis -n funcie de criterii de calitate omo"ene> ele permit -ns si auditorului s defineasc scopurile pe care le are de atins prin punerea -n lucru a celor mai potrivite te#nici. 7ormele de audit se clasific -n trei cate"orii! acoperind -ntrea"a activitate a auditoruluiG - norme profesionale de lucru> - norme de raportare> - norme "enerale de comportament. 2.Ce produse se incadreaza in cate#oria produselor supuse accizelor armonizate! 8ncepand cu $1.$4. $1$ produsele pentru care se percep acci*e armoni*ate suntG 1. alcool i buturi alcoolice> . tutun prelucrat> 3. produse ener"etice i electricitate Bletul nr.12& Ce sunt si ce rol ;oaca normele de audit!
119

0spunsG 7ormele .standardele/ de audit repre*inta un ansamblu de re"uli definite de o autoritate profesionala la carese refera auditorul pentru calificarea muncii sale. Acestea pot fiG - ;tandardele 8nternationale de Audit .8;A/! - Eracticile 8nternationale de Audit .8AE;/! - ;tandardele 8nternationale privind An"a3amentele de 0evi*uire .8;0:/! - ;tandardele 8nternationale privind An"a3amentele de Asi"urare .8;A:/! - ;tandardele 8nternationale pentru Cisiuni 'onexe .8;0;/ emise de 'onsiliul pentru ;tandarde deAudit si Asi"urari .8AA;&/ din cadrul @edertiei 8nternationale a 'ontabililor .8@A'/ - normele nationale emise de un or"anism profesional recunoscut ca fiind autoritate in domeniu. 7ormele de audit permit tertilor sa aiba asi"urarea ca opinia auditorului va fi emisa in functie de criterii de calitate omo"ene> ele permit insa si auditorului sa defineasca scopurile pe care le are de atins prin punerea inlucru a celor mai potrivite te#nici. =ormele de audit se clasifica in trei cate#orii* acoperind intrea#a activitate a auditorului: , norme profesionale de lucru) , norme de raportare) , norme #enerale de comportament Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile ! Caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile suntG - detinerea unei competente intelectuale specifice! obtinuta prin formare si invatamant. - respectarea de catre membri a unui amsamblu de valori si de re"uli stabilite de or"anismul profesional! cu deosebire cele care se refera la obiectivitate. - recunoasterea unei datorii vi*avi de public! in amsamblu. <neori! datoria membrilor! vi*avi de profesiunea lor si de public! poate fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt! sau cu obli"atiile lor de loialitate! vi*avi de an"a3ator. (inand seama de remarcile precedente! este de datoria or"anismelor profesionale nationale sa defineasca re"uli de etica pentru membrii lor! incat sa "arante*e o calitate optima a serviciilor si sa pastre*e increderea publicului in profesie. Erofesia contabila liberala este ba*ata pe moralitate ireprosabila! pe independenta! pe stiinta in profesie! pe competenta. 7ecesitatea re"lementrii profesiei contabile 0e"lementarea unei profesii este impus de nevoia de standarde profesionale! etice! de educaie care s fie -ndeplinite de membrii acelei profesii. 7ecesitatea i natura re"lementarii depind de urmtorii factoriG 1. 'apacitatea profesiei respective de a rspunde necesitilor economiei si societii! . 'ondiiile de pia -n care activea* profesia. 3. :xistena unui de*ec#ilibru -n ce privete cunotinele -ntre clientul care primete serviciile respective i furni*orul acestor servicii! adic profesionistul contabil care deine experiena necesar pentru a fi stabilite relaiile -ntre cele dou domenii. Criteriile de apreciere a modului (n care re#lementarea profesiei satisface interesul public sunt urmtoareleG (ransparena Eroporionalitatea s nu fie -mpotriva competenei i concurenei s nu fie discriminatorie s fie precis se"mentat -n funcie de obiectivele urmrite implementat consecvent i 3ust s fie supus unei examinri periodice $ria de acoperire a re#lementrii profesiei
120

[ 'erinele de acces i de certificare [ 'erine la de*voltarea profesional continu [ ;tandardele profesionale i etice pe care profesionitii trebuie s le respecte i s le aplice [ Conitori*area comportamentului profesionist al membrilor [ ;istemele i procedurile de investi"are i sancionare -n le"tur cu membrii care nu -ndeplinesc cerinele de mai sus. 8odalit5i de implementare [ Autore"lementarea este specific economitilor liberali i const! -n aceea c or"anismul profesional este recunoscut de autoritatea public! cruia -i delea" responsabilitatea de a re"lementa profesia. [ 0e"lementarea extern const -n aceea c profesia este re"lementat direct sau -n fapt de ctre "uvern. [ 'ore"lementarea este o combinare -ntre primele dou adic o re"lementare parta3at -ntre o instituie "uvernamental i una profesional. Dricare ar fi modul de implementare a re"lementrii! or"anismul profesional trebuie s 3oace un rol fundamental fiind cel mai bine po*iionat pentru aprarea interesului public. 0e"lementarea profesiei contabile la nivel :uropean [ Erofesia contabil este re"lementat prin 4irectiva "eneral +9F4+ ':: care se refer i la profesia contabil. Eotrivit re"lementrilor europene! profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a obinut cel mal -nalt nivel de pre"tire prin studii universitare! un sta"iu de minim 3 ani i un examen de aptitudini i care are acces fr restricii la toate serviciile si activitile ce formea* profesia contabil. [ 4irectiva speciala $$6F43 ':: care se refera strict la condiiile de autori*aresi de retra"ere a autori*rii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. Erobleme i obiective ale profesiei contabile din 0omania [ ;trate"ia aprobat prin 'onferina 7aional a ':''A0 a stabilit marile probleme i obiective ale profesiei contabile din 0omania. :le includ -n primul r2nd or"ani*area i "estiunea profesiei contabile -n -ntre"ul ei! i nu -ntr-o fra"mentare arbitrar pe activiti. 'ooperarea dintre factorul public i cel al profesiei contabile liberale este esenial pentru reali*area unui parteneriat care s serveasc -n mod performant at2t profesia! c2t i utili*atorul informaiei contabile. 4iletantismul arbitrariul! adversitile i cldite pe interese de "rup sau con3unctur! de cele mai multe ori vremelnice! nu trebuie s -i "seasc loc -n relaia dintre stat i profesia contabil. Biletul nr. 122 1. Ce sunt si ce rol au normele contabile! 'e sunt i ce rol au normele contabile, 7ormele .standarde/ contabile sunt stabilite de or"anismele de re"lementare din domeniul contabilitii care sunt! de re"ul! or"anisme de interes public! autonome. 7ormele contabile sunt comune i obli"atorii pentru toi cei care stabilesc! controlea* i utili*ea* situaiile financiare. :ntitile care au obli"aia de a stabili situaii financiare sunt cele prev*ute la art. 1 din =e"ea 'ontabilitii. 'ei care controlea* sunt prev*ui prin le"islaia fiecrei ri .auditori! cen*ori/ i au ca referin -n activitatea lor normele contabile. ;ituaiile financiare sunt destinate s satisfac nevoile comune de informaii ale unei "ame lar"i de utili*atori. Eentru muli utili*atori aceste situaii financiare constituie sin"ura surs de informaii complementare care s le satisfac nevoile. Aceste situaii financiare trebuie s fie stabilite potrivit uneia sau mai multora din referinele urmtoareG standarde internaionale de raportare financiar> standarde sau norme contabile naionale>
121

alte referine contabile bine preci*ate i recunoscute! aplicate pentru elaborarea i pre*entarea situaiilor financiare. 7ormele contabile internaionale sunt stabilite de 8A;'@ .@undaia 'omitetului pentru ;tandarde 8nternaionale de 'ontabilitate/ i sunt denumite "eneric ;tandardele 8nternaionale de 0aportare @inanciar .8@0;/ care cuprindG ;tandardele 8nternaionale de 0aportare @inanciar emise de 8A;& .8@0;/> ;tandardele 8nternaionale de 'ontabilitate .8A;/> standardele de interpretare emise de ;8' sau 8@08'> alte documente emise de 8A;&! ;8' sau 8@08'.. 'e semnifica competenta profesionala si prudenta , Eresupune ca profesionistul contabil detine competentele necesare ! specifice misiunii pe care o are de indeplinit si satisface concomitent cele doua cerinte G obtinerea si mentinerea competentei. Dbli"atii B mentinerea cunostintelor si aptitudunilor profesionale la nivelul necesar astfel incat clientii sau an"a3atorii lor sa fie si"uri ca primesc servicii profesionale competente - sa actione*e cu prudenta in conformitatea cu standardele te#nice si profesionale atunci cand ofera servicii profesionale 'ompetenta profesionala poate fi impartita in doua fa*e separateG - obtinerea unui nivel de competenta profesionala - mentinerea unui nivel de competenta profesionala 4e*voltarea profesionala continua elaborea*a si mentine capacitatile care ii permit unui profesionist contabil sa desfasoare o activitate competenta intr-un mediu profesional. ;erio*itatea include responsabilitatea de a actiona in conformitate cu prevederile unei sarcini! cu atentie si meticulo*itate! tinand cont de un interval de timp. <n profesionist contabil are o datorie permanent de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asi"ura c un client primeste servicii profesionale competente! ba*ate pe ultimele evolutii din practic! le"islatie si te#nic. <n profesionist contabil ar trebui s actione*e cu prudent si -n conformitate cu standardele te#nice si profesionale aplicabile -n furni*area de servicii profesionale. Biletul nr.120 Ce este si cum se determina pra#ul de semnificatie! Erin prag de semnificaie se -nele"e nivelul! mrimea unei sume peste care auditorul consider c o eroare! o inexactitate sau o omisiune poate afecta atat re"ularitatea si sinceritatea situatiilor financiare! c2t si ima"inea fidel a re*ultatului! a situatiei financiare si a patrimoniului intreprinderii. =a inceputul misiunii! stabilirea unui prag global de semnificatie este necesar pentru a determina domeniile i sistemele semnificative. 8n cursul misiunii! stabilirea unor pra"uri de semnificatie permiteG -orientarea mai bun i planificarea misiunii> -evitarea lucrrilor inutile> -3ustificarea deci*iilor referitoare la opinia emis. =a sfarsitul misiunii! pra"ul "lobal permite auditorului s aprecie*e dac erorile constatate trebuie s fie cori3ate sau s fac obiectul unei mentiuni in raport! dac intreprinderea refu* s le cori3e*e. 'a urmare! Eentru determinarea pra"ului de semnificatie pot fi utili*ate diferite elemente de referinG capitalurile proprii! re*ultatul net! cifra de afaceri etc. 4efinirea pra"ului de semnificatie permite auditorului -nc de la inceputul activitatii .misiunii/ sale s aprecie*e mai bine sistemele si conturile susceptibile s contina erori sau inexactitati semnificative! iar la sfarsitul misiunii s aprecie*e dac anomaliile pe care le-a descoperit trebuie s fie corectate in cadrul exercitiului! in scopul de a putea emite o opinie fr re*erve.
3. 122

Confidentialitatea) care sunt obli#atiile profesionistului contabil ! <n profesionist contabil trebuie s respecte confidenialitatea informaiilor dob2ndite ca urmare a unei relaii profesionale sau de afaceri i nu trebuie s divul"e astfel de informaii unei tere pri fr o autori*aie specific! cu excepia ca*ului -n care exist un drept sau o obli"aie le"al sau profesional de a de*vlui aceste informaii. 8nformaiile confideniale obinute -n cadrul unei relaii profesionale sau de afaceri nu trebuie utili*ate -n avanta3ul personal al profesionistului contabil sau al unor tere pri. Biletul nr.12. 1.Ce este si cum se calculeaza eroarea estimata prin extrapolare directa! cand in cursul testarilor auditorul "aseste intr-un esantion de articole un numar de erori ! acestea sunt utili*ate pentru a se estima valoarea totala a erorilor pe se"mentul respectiv! prin extrapolare la intra"a populatie! deoarece auditorul nu a verificat decat un esantion. 'alculul erorilor estimate prin extrapolare directa G A )aloarea neta a erorilor din esantion F )aloarea totala a esantionului x )aloarea totala a populatiei .4efinirea independentei potrivit re#lementarilor Corpului. 8ndependenta repre*inta un ansamblu de mi3loace prin care expertul contabil demonstrea*a publicului ca isi poate exercita misiunea .serviciul profesional/ intr-o maniera obiectiva si corecta. 8ndependenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. Componentele independentei: 1. 8ndependenta de spirit .in "2ndire/G t ;tare de "2ndire care permite oferirea unei opinii! a unui serviciu profesional farP sP fie afectatg 3udecata profesionala> t :a presupune inte"ritate si obiectivitate. . 8ndependenta in aparentaG t repre*inta capacitatea de a demonstra cP riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate! astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil> t este componenta fundamentala a independentei. <n functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate curenta. 'erintele de independenta se aplica tuturor profesionistior contabili cu practica liberala! cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurP de a influenta lucrgrile profesionistului contabil. ;e considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa -si "seasc manifestarea deplina -n exercitarea profesiei si -n prote3area ei! cu respectarea inte"rala a dispo*itiilor le"ale si re"ulilor stabilite de 'orp. [ <n semn distinctiv al profesiei contabile -l constituie asumarea responsabilittii de a actiona -n interes public. Asadar! responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv -n a satisface nevoile unui client sau unui an"a3ator individual. Action2nd -n interes public! un profesionist contabil ar trebui s respecte si s se conforme*e prevederilor etice ale acestui 'od. [ Eublicul profesiunii contabile este format din clienti! donatori de credite! "uvernanti! an"a3atori! an"a3ati! investitori! comunitatea oamenilor de afaceri! a finantatorilor si alte persoane care se ba*ea* pe obiectivitatea si inte"ritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespun*toare a economiei. Aceasta -ncredere impune profesiunii contabile o rspundere publica. 8nteresul public este definit drept bunstarea colectiva a comunittii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil Biletul nr. 129 Ce este si cum se estimeaza eroarea tolerabila! :roarea tolerabila este eroarea maxima admisa in populatie! pe care auditorul este dispus sa o accepte si totusi sa a3un"a la conclu*ia ca re*ultatul obtinut din esantionare a atins obiectivul
123

auditului. Auditorul trebuie sa utili*e*e rationamentul profesional la stabilirea erorii tolerabile. - pra"ul de semnificaie reparti*at oricrui sold de cont dat G se utili*ea* la planificarea auditului 'and in cursul testarilor auditorul "aseste intr-un esantion de articole un numar de erori! acestea sunt utili*ate pentru a se estim a valoarea totala a erorilor pe se"mentul respectiv! prin extrapolare la intra"a populatie! deoarece auditorul nu averificat decat un esantion. 'alculul erorilor estimate prin extrapolare directa G A )aloarea neta a erorilor din esantion F )aloarea totala a esantionului x )aloarea totala a populatiei 2.%olul or#anismului profesional pentru asi#urarea calitatii profesionale. 'odul etic 8@A' al profesionistilor contabili se concentrea*a pe responsabilitatea profesiei de a actiona in interesul public. Erofesia de contabil a facut tot posibilul pentru a-si pastra reputatia pentru inte"ritate! obiectivitate si competenta de-a lun"ul multor ani de deservire a clientilor! an"a3atorilor si publicului. 8@A' considera ca or"anismele membre trebuie sa demonstre*e ca se aplica pro"ramele adecvate pentru a oferi o asi"urarea re*onabila ca toti contabilii profesionisti adera la cele mai inalte standarde. 0e"lementarea profesiei contabile se reali*ea*a prin diverse cai cu 3urisdictii diferite. <nele 3urisdictii au mecanisme externe de re"lementare si altele au pro"rame de asi"urare a calitatii implementate prin intermediul profesiei cu mecanisme publice de suprave"#ere. 4atoria de a adera la cerintele profesionale apartine contabilului profesionist. :valuarea masurii in care un contabil si-a indeplinit aceasta datorie este reali*ata la nivelul or"ani*atiei pentru care contabilul profesionist isi desfasoara activitatea. 8n ca*ul contabililor profesionisti! in afaceri! implementarea re"ulamentului de asi"urare a calitatii tine de or"ani*atia .an"a3atorul/ care an"a3ea*a contabilul profesionist. 8n ca*ul contabililor profesionisti din practica publica! implementarea re"ulamentului intern de control al calitatii este responsabilitatea fiecarei firme de contabili practicieni. 8ncura3area si asistarea firmelor de contabili practicieni in mentinerea si imbunatatirea calitatii serviciilor profesionale repre*inta o responsabilitate-c#eie a or"anismelor profesionale de contabilitate din fiecare tara> or"anismele profesionale sunt responsabile de luarea masuriloradecvate pentru reali*area acestui obiectiv in mediul le"al! social! de afaceri si de re"lementare care prevalea*a in tarile respective. 'ontrolul calitatii este abordat in trei niveluriG nivelul de contract! nivelul firmei si or"anismului profesional. Dr"ani*atia poate anali*a mai multe abordari care includeG - resurse interne.inspectori an"a3ati/ -resurse externeG .contractanti!sistemde control catre terti!contractarea lucrarilor in afara societatii!aboradarea bilaterala sau re"ionala/ 8ndiferent de abordarea folosita!or"ani*atia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asi"urarea independentei auditorilor de calitate. 8n orice ca*! acestia trebuie sa fie independenti de persoana sau firma si de entitatile ale caror an"a3amente sunt selectate pentru control. Biletulnr.128 1.%iscul de audit: componentele i rela5iile (ntre acestea. 0iscul de audit repre*int riscul ca auditorul s exprime o opinie incorect prin faptul c erori semnificative exist -n situaiile financiare. :l se divide -n treiG riscul inerent .08/! riscul le"at de control .0'/ i riscul de nedetectare .07/. 0elaia dintre acestea se poate pre*enta sub forma urmtoareG 0A A 0i x 0' x 07 2.%olul or#anismului professional pentru dezvoltarea profesional continu. <n principiu fundamental al 'odului etic 8@A' al profesionistilor contabili specifica
124

faptul ca Iun profesionist are sarcina permanenta de a-si pastra cunostintele si abilitatile la nivelu necesar pentru a se asi"ura ca un client sau un an"a3ator primeste servicii profesionale competente in ba*a noutatilor curente din practica! le"islatie si te#nica. <n profesionist contabil trebuie sa actione*e cu dili"enta si in conformitate cu standardele te#nice si profesionale aplicabile in furni*area serviciilor profesionaleH. 4e*voltarea profesionala continua este metoda prin care contabili profesionisti isi pot indeplini obli"atiile de competenta permanenta. 4e*voltarea profesionala continua este definite ca o activitate de invatare pentru de*voltarea si mentinerea abilitatilor contabililor profesionisti de a-si desfasura activitatea in mod competent in mediul lor profesional. Eromovarea de*voltarii profesionale continue si importanta acesteia repre*inta componente vitale ale activitatilor pe care or"anismul profesional de contabilitate si le asuma pentru a-si pastra credibilitatea sa si pe cea a membrilor sai. :ste important ca or"anismele de contabilitate sa demonstre*e membrilor valoarea de*voltarii profesionale continue si beneficiile acesteia pentru membrii individuali in termini de de*voltare a carierei! oportunitati de an"a3are si credibilitate. ;tandardul 8nternational de :ducatie pentru 'ontabilii Erofesionisti %! I4e*voltarea profesionala continuaG <n pro"ram de invatare de durata si de*voltare continua a competentei profesionaleH!stabileste referinta internationala de de*voltarea profesionala continua pentru toti contabilii profesionisti. ;tandardul promovea*a activitatile de*voltarii profesionale continue care sunt relevante pentru munca membrului individual! care pot fi estimate si verificate. Culte or"anisme de contabilitate solicita membrilor sa faca un anumit numar de ore de pre"atire pe an! intimp ce altele abordea*a de*voltarea profesionala continua in ba*a competentei Dr"anismele profesionale de contabilitate trebuie! de asemenea! sa stabileasca un proces prin care sa determine daca membrii se ocupa de de*voltarea profesionala continua. Biletul nr. 12: 1.Care este riscul le#at de control! 0iscul le"at de control const -n faptul c o eroare semnificativ -n cont sau -ntr-o cate"orie de operaiuni! i*olat sau -mpreun cu alte solduri de cont sau cate"orii de operaiuni! nu este nici prevenit! nici descoperit i corectat prin sistemul contabil i de control intern utili*ate. 0iscul le"at de control nu poate fi -n -ntre"ime eliminat! av2nd -n vedere limitele inerente oricrui sistem contabil i de control intern. ?n "eneral! auditorul fixea* un nivel ridicat al riscului le"at de control! atunci c2ndG - sistemele contabile i de control intern nu sunt aplicate corect> - sistemul contabil i de control intern al intreprinderii sunt considerate ca insuficiente. '2nd evaluarea riscului le"at de control se face la un nivel redus! auditorul va trebui s documente*e elementele pe care se spri3in -n conclu*iile sale.0iscul le"at de control repre*inta riscul ca o eroare aparuta in soldul unui cont sau intr-o cate"orie de tran*actii! si care poate fi semnificativa fie in ca*ul in care este i*olata! fie daca este cumulata cu erori din alte solduri sau cate"orii sa nu fie prevenita, detectata sau corectata la timp prin intermediul sistemului conta-il si de control intern. 2. Bxplicati rolul bilantului contabil in evalurea unui activ sau a unei intreprinderi! Drice evaluare de active! firma sau societate etc. are ca punct de pornire bilanul contabil! deoarece in el se reflecta volumul fondurilor proprii! piaa! strate"iile aplicate de firma! el reflecta situaia patrimoniului! a averii acumulate de firma de la -nfiinare si re*ultatele financiare obinute in ultima perioada pentru care s-a inc#eiat. Biletulnr.100 1.Cum se clasific profesioni tii contabili! Erofesionistii contabili se impart in functie de statutul 3uridicG - dependenti! cu statut de an"a3ati> - independenti sau liber-profesionisti contabili! furni*ori ai serviciilor componente ale profesiei
125

contabile. 4in punct de vedere al modului de or"ani*are a activitatii liber-profesionistilor contabili! acestia pot sa-si desfasoare activitateaG individual> - in forme de asociere potrivit le"islatiei fiecarei 3urisdictii. D parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de an"a3ati sau furni*ori de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern! activitati importante pentru o buna "uvernare a intreprinderilor. 2.Bxplica5i diferen5ele dintre pre5 i valoare. Ereul este suma de bani ce se poate obine din v2n*area unui bun de bunvoie! intre pari aflate in cunotina de cau*a! in cadrul unei tran*acii in care preul este determinat obiectiv. ;tabilirea preului presupune ne"ocierea! evaluatorul nu-si propune sa determine preului ci "ama de valori! respective *ona in care ar putea -ncepe ne"ocierea si care ar putea probabil sa se situe*e preul. )aloarea unui bun se fondea* pe noiune de sc#imb! se poate considera astfel ca valoarea comerciala constituie punctul de ec#ilibru in care v2n*torul accepta sa vanda si comparatorul sa cumpere. )aloarea depinde de unele criterii sau factori care influenea* dorina de a cumpra sau vinde> aceste criterii pot fi subiective! de natura psi#olo"ica sau economica si obiective! prin aplicarea unor metode de evaluare care abordea* at2t separate cat si -mpreuna ! latura patrimoniala si profitabilitatea bunului! activului sau -ntreprinderii in ansamblul sau BICBT 101 1 CB B6TB %I6CJC 4B =B4BTBCT$%B Riscul de nedetectare repre*int riscul ca o procedur de fond a auditorului s nu detecte*e o informaie eronat ce exist -n soldul unui cont sau cate"orie de tran*acii! care ar putea fi semnificativ -n mod individual! sau c2nd este cumulat cu informaii eronate din alte solduri sau cate"orii de conturi c'A@0! $$$! 1 4d. 7ivelul riscului de nedetectare este le"at direct de procedurile de fond ale auditorului. ;pre deosebire de riscul inerent i riscul de control! riscul de nedetectare poate fi controlat de auditor prinG u planificarea adecvat a auditului> u stabilirea corespun*toare a naturii! duratei i -ntinderii lucrrilor> u identificarea i evaluarea performanelor procedurilor de audit. <nele riscuri de nedetectare vor fi -ntotdeauna pre*ente c#iar dac un auditor a examinat 1$$J soldurile contabile sau cate"oriile de tran*acii! datorit faptului c! de exemplu! ma3oritatea probelor de audit sunt mai de"rab persuasive dec2t conclusive 2 Clasificati diferitele tipuri de evaluari 4in punct de vedere al utili*atorului evaluarii - evaluari contabile - evaluari administrative .cele solicitate de administrator/ - evaluari ba*ate pe experti*a si dia"nostic 4in punct de vedere al obiectului evaluariiG - evaluari de intreprinderi - evaluari de bunuri - evaluari de "rupe de bunuri 4in punctul de vedere al scopului evaluariiG - evaluari efectuate in concordanta cu cerintele statutare - evaluari contractuale - evaluari "enerate de initiative antreprenoriale .fu*iuni! suplimentari de fonduri! ! transferal activelor nete! oferte publice initiale! rascumparari mana"eriale/ evalurari in scopuri comerciale! fiscale
126

Biletul nr. 102 1.Ce este i ce semnifica5ie are importan5a relativ! 8mportana relativ este un factor care permite auditorilor s aprecie*e amploarea diferitelor cate"orii de riscuri. :a se definete -n raport cu valoarea sau cu natura unei ire"ulariti sau inexactiti care fi"urea* -n informaia financiar .inclusiv o omisiune/ i care! sin"ur sau adu"at altora! in2nd seama de circumstanele specifice situaiei respective! ar putea avea drept consecin influenarea raionamentului sau deci*iei unei persoane re*onabile care se spri3in pe aceast informaie. 2.Care este rolul dia#nosticului (n evaluarea (ntreprinderii! 4ia"nosticul are drept scopG - -nele"erea factorilor economici care influenea* sectorul de activitate al -ntreprinderii> - cunoaterea re"ulilor concureniale ale sectorului din care face parte -ntreprinderea> - determinarea oportunitilor si riscurilor! punctelor forte si slabe in pre*ent si in viitor> - facultatea de inte"rare a re*ultatelor in repre*entarea sintetica sau modelul! in sens calitativ! pe care utili*atorii raportului de evaluare il cuta in acea -ntreprindere pentru a deduce rapid consecinele la nivelul re*ultatelor sale. 0olul dia"nosticului in evaluarea -ntreprinderii G - este de a orienta evaluatorul in etapa de evaluare propriu-*isa respectiv in stabilirea ipote*elor de evaluare! - ale"erea metodelor! - a3uta la anticiparea viitorului firmei! - la depistarea factorilor de risc si - la stabilirea ipote*elor de evaluare scara valorilor determinate pre*entate in raportul final. BICBTJC 10& 1. 4a5i defini5ia auditului (n #eneral i identifica5i elementele fundamentale ale acesteia. 7oiunea de audit -n "eneral semnific revi*ia conturilor reali*at de experi independeni -n vederea exprimrii unei opinii asupra re"ularitii i sinceritii acestora. Erin audit! -n "eneral! se -nele"e examinarea profesional a unei informaii efectuate de un specialist competent i independent -n vederea exprimrii unei opinii motivate prin raportarea la un criteriu de calitate .standardFnorm sau re"lementare/. :lementele fundamentale care definesc auditul! -n "eneralG - examinarea profesional a unei informaii> - obiectul auditului -l constituie orice informaie> - este reali*at de un specialist competent i independent> - scopul este acela de a emite o opinie motivat> opinia exprimat asupra informaii examinate trebuie s fie ar"umentat i cu rspundere pecuniar> - examinarea trebuie s se fac dup anumite criterii de calitate care poate fi un standard sau o norm le"al sau profesional sau o re"lementare. 1. Bxplicati le#atura dintre scop si metoda in evaluarea intreprinderii Aprecierea performantei se reali*ea*a prin evaluare iar evaluarea se reali*ea*a cu a3utorul diversilor indicatoriiar indicatorii la randul lor se calculea*a in ba*a unor elemente de bilant.:lementele de bilant pot fi mult mai mult ori mult mai putin edificative in functie de scopul urmarit si in functie de forma a bilantului se utili*ea*a stiut fiind ca in reali*area evalurarii se ve#iculea*a cel putin 3 forme de bilant G bilant contabil! bilant economic! bilant functional Biletulnr.102 1.4a5i defini5ia auditului statutar i elementele principale ale acesteia. Erin audit statutar se -nele"e examinarea efectuat de un profesionist contabil competent i independent asupra situaiilor financiare ale unei entiti -n vederea exprimrii unei opinii motivate asupra ima"inii fidele! clare i complete a po*iiei i situaiei financiare! precum i a
127

re*ultatelor .performanelor/ obinute de aceasta. Altfel spus! auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examinea* .verific/ i certific -n totalitatea lor situaiile financiare! potrivit normelor de audit! inclusiv activiti i operaii specifice -ntreprinderii auditate! -n virtutea unor dispo*iii le"ale! ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor -ntreprinderii. :lementele de ba* ale auditului statutar suntG - profesionistul competent i independent care poate fi o persoan fi*ic sau 3uridic> - obiectul examinrii efectuate de profesionistul contabil -l constituie situaiile financiare ale entitii! -n totalitate lorG bilan! cont de profit i pierdere i celelalte componente ale situaiilor financiare! -n funcie de referenialul contabil aplicabil> - scopul examinrii -l constituie exprimarea unei opinii motivate cu privire la ima"inea fidel! clar i complet a po*iiei financiare .patrimoniului/! a situaiei financiare i a re*ultatelor obinute de entitatea auditat> - criteriul de calitate -n funcie de care se face examinarea i se exprim opinia -l constituie standardele .normele/ de audit i standardele .normele/ contabile. 2.4efini5i valoarea de pia5. )aloarea de piaa repre*int suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi sc#imbata la data evalurii! intre un cumprtor si un v2n*tor! #otr2i si avi*ai! care acionea* in cunotina de cau*a! prudent si fr constr2n"eri! intr-o tran*acie ec#ilibrata dup un marNetin" adecvat. Biletul 100 1. Ce este auditul financiar! dar auditul statutar! Auditul financiar repre*inta examinarea profesionala efectuata de un profesionit contabil competent si independent asupra uneia sau mai multor informatii financiare contabile daca toate celelalte elemente fundamentale ale auditului in "eneral sunt indeplinite Auditul financiar repre*inta orice interventie din contabilitatea unei entitati efecutate de un profesionist contabil cu c#aracter de control! anali*a inspectie! revi*ie! studii de cercetare daca toate celelalte elemente ale auditului in "eneral sunt indeplinite Erin audit statutar se -nele"e examinarea efectuat de un profesionist contabil competent i independent asupra situaiilor financiare ale unei entiti in ansamblul lor -n vederea exprimrii unei opinii motivate in le"atura cu ima"inea fidela! clara i completa a po*iiei! situaiilor financiare si a performantelor financiare prin raportarea lor la standaredele nationale si internationale de audit> 2 "recizati ce reduceri se acorda in cazul impozitului pe cladiri in functie de vec3imea cladirii @9' )aloarea impo*abil a cldirii! determinat -n urma aplicrii prevederilor alin. .1/ - .6/! se reduce -n funcie de anul terminrii acesteia! dup cum urmea*G a' cu $J! pentru cldirea care are o vec#ime de peste 5$ de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin> b' cu 1$J! pentru cldirea care are o vec#ime cuprins -ntre 3$ de ani i 5$ de ani inclusiv! la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin. Biletulnr.10. 1.4efini5i valoarea ;ust. )aloarea 3usta repre*int suma pentru care un activ ar putea fi sc#imbat de buna voie intre doua pri aflate in cunotina de cau*a! in cadrul unei tran*acii cu preul determinat obiectiv. 2.4efini5i lic3idarea societ5ilor comerciale. =ic#idarea unei societi comerciale repre*int un numr de operaiuni care dup di*olvarea societii urmrete trasformarea activului -n bani i plata creditorilor i apoi parta3ul activului net .rmas/ -ntre asociai. Bilet nr.109 1.4efiniti valoarea actuala a unui bun.
128

)aloarea actuala a unui bun este valoarea actuali*ata a viitoarelor intrri nete de numerar! care urmea* a fi "enerate de derularea normala a activitii -ntreprinderii. )aloarea actuala A valoare de utilitate 2. Care sunt or#anele care aplica procedura insolventei! 8n conformitate cu =e"ea nr.+5F $$6 ! or"anele care aplica procedura suntG instantele 3udecatoresti! 3udecatorul-sindic! administratorul 3udiciar si lic#idatorul. Acestea trebuie sa asi"ure efectuarea cu celeritate a actelor si operatiunilor preva*ute de pre*enta le"e! precum si reali*area in conditiile le"ii a drepturilor si obli"atiilor celorlalti participanti la aceste acte si operatiuni. Biletulnr.108 1. 4efiniti valoarea de ori#ine. )aloarea de ori"ine! cunoscuta si sub numele de valoare istorica sau de ac#i*iie repre*int totalitatea costurilor necesare pentru ac#i*iionarea si punerea bunului sau activului in stare de utili*are sau de folosire. 2. Care sunt masurile premer#atoare lic3idarii! Csurile premer"toare lic#idrii sunt re"lementate -n art. 113-115 din =e"ea nr. +5F $$6 privind procedura insolvenei i constau -nG - si"ilarea bunurilor din averea debitorului! cu excepiile prev*ute la art. 113 alin. .3/ din le"e! precum i luarea tuturor msurilor necesare pentru conservarea acestor bunuri> - luarea -n posesie de ctre lic#idator a bunurilor inventariate! lic#idatorul devenind astfel depo*itarul 3udiciar> - -ntocmirea inventarului bunurilor debitorului. 8nventarul va trebui s descrie toate bunurile identificate ale debitorului i s indice valoarea lor aproximativ la data inventarului. ?n toate ca*urile! actul de inventar va fi semnat de lic#idatorul 3udiciar! de debitor! prin administratorul special! iar dac acesta nu particip la inventariere! actul va fi semnat numai de ctre lic#idatorul 3udiciar. 4e preci*at c! -n ca*ul -n care debitorul are bunuri i -n alte 3udee! 3udectorul-sindic va trimite notificri tribunalelor din acele 3udee! -n vederea si"ilrii de ur"en a bunurilor. 4e remarcat c! -n continuare! dispo*iiile art. 113 alin. .4/ i .5/ din le"e privind bunurile debitorului -n alte 3udee au rmas tot at2t de neclare ca i -n vec#ea re"lementare. ?n practic! acest lucru a fost re*olvat prin deplasarea lic#idatorului la locul unde sunt situate aceste bunuri. Bilet nr.10: 1.4efiniti valoarea de utilizare. )aloarea de utili*are A valoare de inlocuire )aloarea de utili*are repre*inta totalitatea costurilor necesare pentru dob2ndirea unui bun susceptibil a fi folosit in acelai scop! in aceleai condiii de utili*are! avand aceeai durata pre*umata de folosinta si posedand aceleasi performante ca si bunul supus reevalurii.2. 4efiniti 2.4izolvarea societatilor comerciale. di*olvarea societatii A ca un moment care pune capt activitii comerciale normale! aa cum aceasta a fost determinat de actul constitutiv i marc#ea* trecerea -n fa*a lic#idrii. 4eci! prin di*olvare! societatea intr -ntr-o nou fa* a existenei sale! -n care urmea* s se procede*e la lic#idarea bunurilor sale! adic la transformarea lor -n bani! plata creditorilor i reparti*area restului -ntre asociai. 7umai dup parcur"erea acestui IcicluH intervine stin"erea personalitii 3uridice a societii i! o data cu aceasta! a tuturor raporturilor 3uridice ce o lea"a. Biletul nr.1.0 1.4efiniti valoarea substantiala. )aloarea substantiala este o valoare funcional care pleac de la referinele de bilan! dar ine seama de implicaiile determinate de funcia de exploatare a -ntreprinderii! pe ba*a activelor de exploatare.Eoate fi estimat la valoare brut .);&/! la valoare redus .);0/ i la valoare net .);7/
129

)A=DA0:A ;<&;(A7l8A=s &0<(s .);&/ AActiv net contabil corectat . A7'' ^ 4atorii/ ^ Active obinute prin -nc#iriere sau leasin" - Active -mprumutateF-nc#iriateFcedate terilor - 'osturi pentru reparaii i c#eltuieli de punere -n functiune )A=DA0:A ;<&;(A7l8A=s 0:4<;s .);0/ A )aloarea substanial brut - 4atorii nepurttoare de dob2n*i - Avanta3e care depesc condiiile normale de exploatare )A=DA0:A ;<&;(A7l8A=s 7:(s .);7/ A )aloarea substanial brut - 4atorii totale 2."rezentati cauzele dizolvarii societatilor comerciale. ?n contractul de societate! trebuie prev*ute clau*ele de di*olvare a societii! aceast cerin re*ult din prevederile exprese ale =e"ii nr. 31F199$! art. + pct. .p/. - 'au*ele le"ale de di*olvare pot fi receptate -n contract prin trimiterea la le"islaia societilor comerciale sau la alte le"i speciale! sau prin menionarea expres a acestora. - ?ntr-o opinie! cau*ele de di*olvare prev*ute de le"e ar fi limitative. ?n doctrina recent! -ns! s-a considerat c asociaii ar putea conveni! prin clau*e ale actului constitutiv! i alte cau*e de di*olvare dec2t cele enumerate de le"e! cu condiia respectrii art.5 'od civil. - Eroblema este! -n pre*ent! tranant! -ntruc2t din art. alin. .1/ litera "/ re*ult expresis verbis c di*olvarea poate interveni i pentru ca*uri prev*ute prin convenia prilor! altele dec2t cele re"lementate la litera a/-f/. - 'au*ele "enerale de di*olvare cu cea mai mare aplicabilitate -n ca*ul societilor comerciale! fr a fi limitate doar la acestea! suntG v expirarea duratei pentru care a fost -nfiinat societatea! -n ca*ul -n care o anumit durata a fost stabilita v imposibilitatea -ndeplinirii obiectului de activitate v falimentul v reducerea capitalului social sub minimul le"al v reducerea .pentru o perioada de cel puin 9 luni/ numrului minim de acionari prev*ut de le"ea aplicabila v di*olvarea prin #otr2rea adunrii "enerale Biletul nr.1.1 1. "rezentati & momente din viata intreprinderii in care este obii#atorie evaluarea. - modificri in mrimea si structura capitalului social - modificri in numrul si componenta acionarilor sau asociailor - actiuni 3uridice cu scop patrimonial .succesiuni! falimente! parta3e/ 2.In ce constau operatiunile efectuate in situatia dizolvarii societatilor comerciale! Dperatiuniele efecutate in di*olvarea societatilor comerciale in ca*urile preva*ute la art. % alin. .1/ si cu exceptia modului de di*olvare preva*ut la lit. f/ si la art. +- 3 din Ce#ea nr. &1-1::0 privind societatile comerciale! republicata! cu modificarile si completarile ulterioare! pentru lic#idarea societatii comercialeG 1. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care urmea*a sa se lic#ide*e! potrivit =e"ii contabilitatii nr. + F1991! republicata! normelor si re"lementarilor contabile! inre"istrarea re*ultatelor inventarierii si ale evaluarii! efectuate cu aceasta oca*ie> . intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmea*a sa se lic#ide*e si care aplica 0e"lementarile contabile armoni*ate cu 4irectiva a 8)-a a 'omunitatilor :conomice :uropene si cu ;tandardele 8nternationale de 'ontabilitate! aprobate prin Drdinul ministrului finantelor publice nr. 3$55F $$9! pe formatul preva*ut in re"lementarile respective> 3. stabilirea de catre adunarea "enerala a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care
130

urmea*a sa fie efectuate de catre lic#idator in numele societatii comerciale> 4. valorificarea elementelor de activ .van*area imobili*arilor si a stocurilor! incasarea creantelor! a investitiilor financiare pe termen scurt etc./> 5. ac#itarea datoriilor societatii comerciale catre bu"etul de stat! bu"etul asi"urarilor sociale de stat! precum si a celorlalte obli"atii sociale catre alte fonduri! salariati si alti terti> 6. stabilirea re*ultatului lic#idarii .profit sau pierdere/> %. calcularea! retinerea si virarea impo*itului pe profitFvenit si a impo*itului pe dividende in urma actiunii de di*olvareFlic#idareG +. intocmirea bilantului de parta3! in conformitate cu situatiile preva*ute la pct. > 9. efectuarea parta3ului capitalului propriu .activului net/ al societatii comerciale! re*ultat din lic#idarea societatii comerciale! in functie deG a/ prevederile statutului siFsau ale contractului de societate> b/ #otararea adunarii "enerale a actionarilorFasociatilor! consemnata in re"istrul sedintelor adunarii "enerale> c/ cota de participare la capitalul social. Earta3ul consta in impartirea capitalului propriu .activului net/! re*ultat din lic#idare! intre actionarii sau asociatii societatii comerciale. ;ocietatile comerciale pe actiuni! care intra sub incidenta =e"ii nr. 314F $$1 pentru re"lementarea situatiei unor societati comerciale! cu modificarile si completarile ulterioare! au obli"ativitatea numirii lic#idatorilor in conformitate cu prevederile art. 5+ din Ce#ea nr. &1-1::0! republicata! cu modificarile si completarile ulterioare. Biletulnr.1.2 1.4e ce este obli#atorie evaluarea in cazul privatizarii unei intreprinderi! 4in punct de vedere patrimonial! ma3oritatea elementelor patrimoniale din bilanurile societatilor cu capital de stat nu reflecta valori de piata ci valori administrative! reevaluarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor 4in punct de vedere al rentabilitatii! trecutul -ntreprinderii trebuie considerat ca nereproductibil> nu toti factorii care au determinat sau au influentat profitul din bilanturile societatilor cu capital de stat pot fi extrapolate in perioada post privati*are 'umparatorul nu investete pentru ce a obtinut fostul proprietar ca profit ci pentru ce va obtine le! de aceea profitabiliatea intreprinderii trebuie ra"andita> )aloarea intreprinderii trebuie determinate in functie de "radul de utilitate a tuturor elementelor patrimoniale! cumparatorul netrebuind sa fie penali*at pentru politica de investitii a fostului proprietar! stiut fiind ca un bun fara utilitate nu are valoare sau aceasta este nesemnificativa. 'u oca*ia evaluarii pentru privati*are! trebuie observata si anali*ata necesitatea unei eventuale restructurari. 2.Cine pot fi lic3idatorii! =ic#idatorii pot fi persoane fi*ice sau persoane 3uridice. =ic#idatorii persoane fi*ice sau repre*entantii permanenti persoane fi*ice ale societatii lic#idatoare - trebuie sa fie lic#idatori autori*ati! in conditiile le"ii. =ic#idatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii. =ic#idatorii sunt datori! indata dupa preluarea functiei! ca impreuna cu administratorii societatii sa faca un inventar si sa inc#eie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa le semne*e. =ic#idatorii sunt obli"ati sa primeasca si sa pastre*e patrimoniul societatii! re"istrele ce li s-au incredintat de administratori si actele societatii. Acestia vor tine evidenta intr-un re"istru care va cuprinde toate operatiunile lic#idarii! in ordinea datei lor. =ic#idatorii isi indeplinesc mandatul lor sub controlul cen*orilor. Biletul nr.1.& 1 7biectivul si mi;loacele de realizare ale dia#nosticului ;uridic. obiectivul il constituie aprecierea situatie 3uridice a societatii in raport cu proprietarii! cu tertii sau cu salariatii. 'onstatari - lin2nd seama de prevederile le"ale in vi"oare expertul evaluator va stabili dacaG - ;ocietatea este constituita le"al>
131

- :xista acte si contracte privind drepturile de proprietate> - :xista contracte inc#eiate cu partenerii externi> - :xista actiuni 3uridice in curs> - :xista contracte individule de munca> - 'are este re"imul fiscal al intreprinderii, 'onclu*iaG 4up trecerea in revista a mi3loacelor de reali*are si a procedurilor de lucru se stabilescG [ Dportunitile existente in mediul exterior -ntreprinderii! adic evoluii cu un caracter previ*ibil po*itiv pt -ntreprinderea evaluata cum ar fi le"islaie si re"lementari specifice favorabile. [ 0iscurile existente in mediul extern -ntreprinderii! adic evoluii cu un efect previ*ibil ne"ativ .invers oportunitilor/ > [ Eunctele forte! adic atuurile ca urmare a unor factori! cum ar fiG - o buna or"ani*are si funcionare a -ntreprinderii> - contract si statut corespun*toare> - relaii contractuale corecte> - finanare asi"urata> - absenta liti"iilor> - re"lementari fiscale aplicate corecte> - obli"aii fiscale -ndeplinite la timp> [ puncte slabe! adic deficiente constatate in or"ani*area si funcionarea -ntreprinderiiG - statutul si contractul necorespun*toare situaiei de fapt> - existenta unor liti"ii contractuale cu terii si cu proprii salariai> - conflicte de munca> - obli"aii fiscale nerespectate. 2 8asuri de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei.:xperti*ele contabile pot fi efectuate numai de ctre experii contabili -nscrii -n (abloul 'orpului. :xpertul contabil solicitat -n efectuarea unei experti*e contabile este obli"at s fie independent fa de prile interesate -n experti*! evit2nd orice situaie care ar presupune o lips de independen sau o constr2n"ere care ar putea s-i impiete*e inte"ritatea i obiectivitatea. - :xperti*ele contabile efectuate de experii contabili care nu -ntrunesc condiiile pentru a fi -nscrii ca membri ai 'orpului cad sub incidena sanciunilor privind exercitarea unei profesii fr auto ri*aie. 4ac un expert contabil implicat -ntr-o astfel de situaie este solicitat pentru efectuarea unei experti*e contabile! el este obli"at s aduc la cunotina solicitantului situaia -n care se afl. - 8ndependena expertului contabil trebuie s fie absolut -n ca*ul experilor contabili numii din oficiu de ctre or"anele -n drept i relativ -n ca*ul experilor contabili recomandai de pri sau solicitai -n efectuarea de experti*e contabile extra3udiciare. - 8ndependena absolut a expertului contabil numit de ctre or"anele -n drept deriv din obli"aia acestuia de a ine seama de toate ca*urile de incompatibilitate! abinere i recu*are prev*ute de 'odul de procedur civil i alte re"lementri procedurale speciale! care sunt aceleai cu cele privind 3udectorii. - 8ndependena expertului contabil este afectat "rav -n situaiile re"lementate de 'odul etic naional al profesionitilor contabili! ;eciunea 1$$. 5 punctele 5 i 6. -:xperii contabili care se afl -n situaiile prev*ute la punctele 3 i 4 de mai sus trebuie s le aduc! -n scris! la cunotina or"anului care i-a numit! imediat dup numire. - :xpertul contabil! la primirea oricrei lucrri de experti*! va face un examen de independen i va completa o 94eclaraie de independenM care va -nsoi lucrarea depus pentru auditul de calitate la 'orp. Biletul nr.1.2 7biectivul si mi;loacele de realizare ale dia#nosticului comercial.
132

DbiectivG determinarea locului ocupat pe piata de intreprindere! in pre*ent si in viitor 'onstatari G a/ pornind de la nomenclatorul produselor su functie de principalele activiati se va calcula ponderea lor in volumul toatal al activitatii intrepr b/ se va efectua o anali*a a clientilor intreprinderii w importanta! durata de recuperare acreantelor! clienti restanti c/ se anali*e*a furni*orii d/ se identifica concurenta intreprinderii B actuala si potentiala e/se anali*e*a reteaua de distributie aintreprinderii acre poate furni*a date asupra ponderii contractelor interne sau externe in cifra de afceri f/ pentru a anli*a posibilitatile de de*volatre seva studia "radul de permeabilitate a pietei "/ vor fi studiate tipurile de actiuni promitionale facute de intreprindere! cunatumul c#eltuielilor publicitare! evolutia polticii de promovare a produselor si ima"inii firmei> 'onclu*ii B dupa stabilirea principalelor evolutii se vor evidential cele mai importanteG - oprtunitati - riscuri - puncte forteG retea de van*are puternica! clienti statornici! calitate foarte buna a produselor! etc. - puncte slabe- produse si servicii scumpe! cunoasterea insuficienta a pietei etc.
De &(!re &%)e *e +(&e ),m%re( #%&-%"(!or%#or %) *o& .e (&!%,)% *% %) &om()"%!( .e (&!%,)%/ Ar!. 264. - 011 N,m%re( #%&-%"(!or%#or %) *o&%e!(!%#e .e (&!%,)% *% %) &om()"%!( .e (&!%,)% *e +(&e "e (",)(re( $e)er(#(2 &(re -o!(r(*!e #%&-%"(re(2 "(&(2 .r%) (&!,# &o)*!%!,!%32 ), *e .re3e"e (#!+e#. 021 A",)(re( $e)er(#( -o!(r(*!e &, m(4or%!(!e( .re3(5,!( .e)!r, mo"%+%&(re( (&!,#,% &o)*!%!,!%3. 031 I) &(5,# %) &(re m(4or%!(!e( ), ( +o*! o6!%),!(2 ),m%re( *e +(&e "e !r%6,)(#2 #( &erere( or%&(r,%( "%)!re ("m%)%*!r(!or%2 re*.e&!%3 "%)!re mem6r%% "%re&!or(!,#,%2 *(, "%)!re (*o&%(!%2 &, &%!(re( *o&%e!(!%% *% ( &e#or &(re (, &er,!-o. Im.o!r%3( *e)!%)!e% !r%6,)(#,#,% *e .o(!e "e&#(r( ),m(% re&,r*2 %) !erme) "e 15 5%#e "e #( .ro),)!(re. Biletul nr.165 Obiectivul si mijioacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic si de exploatare. D%($)o*!%&,# !e-)o#o$%& o.er(!%3 *(, "e e7.#o(!(re 4.3.1. O6%e&!%3' *!(6%#%re( m8*,r%% %) &(re m%4#o(&e#e "e .ro",&!%e m(!er%(#e r(*.,)" )e3o%#or (&!,(#e *(, 3%%!o(re (#e %)!re.r%)"er%% *(, (#e .o!e)!%(#,#,% &om.(r(!or. 4.3.2. Co)*!(!(r%' *e %m.,)e &,)o(*!ere( %)+r(*!r,&!,r%%2 (.o!e)!%(#,#,% "e .ro",&!%e #( ,) mome)! "(! *% e3o#,!%( %) !%m.2 *!(6%#%re( "%)(m%&%% %mo6%#%5(r%#or &or.or(#e2 ( )%3e#,#,% "e (,!om(!%5(re *% (.ro",&!%3%!(!%%2 "(r *% ()(#%5( +,)&!%e% "e &er&e!(re 9 "e53o#!(re2 .e)!r, ( "e!erm%)( *!r(!e$%( "e 3%%!or ( %)!re.r%)"er%% 4.3.3. Co)&#,5%% .re5e)!(!e *,6 +orm(' -o.or!,)%!(!%#or: -r%*&,r%#or: - .,)&!e#or +or!e' o 6,)( ,!%#%5(re ( &(.(&%!(!%% "e .ro",&!%e2 ,!%#(4e mo"er)e2 .re!,r% &om.e!%!%3e2 *er3%&%% &om.e!e)!e2 -.,)&!e#or *#(6e- o .#()%+%&(re "e+e&!,o(*( ( .ro",&!%e%2 o &o)",&ere "e+e&!,o(*( ( (.ro3%5%o)(r%#or *% !r()*.or!,r%#or2 *!o&,r% "e m(!er%% r.%me2 .ro6#eme "e &(#%!(!e ( .ro",*e#or *% *er3%&%%#or. In ce ordine vor fi platite creantele in cazul falimentului 1. !(7e#e2 !%m6re#e *(, or%&e (#!e &-e#!,%e#% (+ere)!e .ro&e",r%% %)*!%!,%!e .r%) .re5e)!( #e$e2 %)&#,*%3 &-e#!,%e#%#e )e&e*(re .e)!r, &o)*er3(re( *% ("m%)%*!r(re( 6,),r%#or "%) (3ere( "e6%!or,#,%2 .re&,m *% .#(!( rem,)er(!%%#or .er*o()e#or ()$(4(!e %) &o)"%!%%#e (r!. 102 (r!. 19 (#%). 0212 (r!. 232 24 *% (#e (r!. 98 (#%). 0312 *,6 re5er3( &e#or .re3(5,!e #( (r!. 102 (#%). 041: 2. &re()!e#e %53or(!e "%) r(.or!,# "e m,)&(: 3. &re()!e#e re.re5e)!()" &re"%!e#e2 &, "o6()5%#e *% &-e#!,%e#%#e (+ere)!e2 (&or"(!e "e %)*!%!,!%% "e &re"%! ",.( "e*&-%"ere( .ro&e",r%%2 .re&,m *% &re()!e#e re5,#!()" "%) &o)!%),(re( (&!%3%!(!%% "e6%!or,#,% ",.( "e*&-%"ere( .ro&e",r%%: 4. &re()!e#e 6,$e!(re: 5. &re()!e#e re.re5e)!()" *,me#e "(!or(!e "e &(!re "e6%!or ,)or !er!%2 %) 6(5( ,)or o6#%$(!%% "e %)!re!%)ere2 (#o&(!%% .e)!r, m%)or% *(, "e .#(!( ( ,)or *,me .er%o"%&e "e*!%)(!e (*%$,r(r%% m%4#o(&e#or "e e7%*!e)!(: 6. &re()!e#e re.re5e)!()" *,me#e *!(6%#%!e "e 4,"e&(!or,#-*%)"%& .e)!r, %)!re!%)ere( "e6%!or,#,% *% ( +(m%#%e% *(#e2 "(&( (&e*!( e*!e .er*o()( +%5%&(: 7. &re()!e#e re.re5e)!()" &re"%!e 6()&(re2 &, &-e#!,%e#%#e *% "o6()5%#e (+ere)!e2 &e#e re5,#!(!e "%) #%3r(r% "e 133

.ro",*e2 .re*!(r% "e *er3%&%% *(, (#!e #,&r(r%2 .re&,m *% "%) &-%r%%: 8. (#!e &re()!e &-%ro$r(+(re: 9. &re()!e#e *,6or"o)(!e2 %) ,rm(!o(re( or"%)e "e .re+er%)!(' (1 &re"%)!e#e (&or"(!e .er*o()e% 4,r%"%&e "e6%!o(re "e &(!re ,) (*o&%(! *(, (&!%o)(r "e!%)()" &e# .,!%) 10; "%) &(.%!(#,# *o&%(#2 re*.e&!%3 "%) "re.!,r%#e "e 3o! %) (",)(re( $e)er(#( ( (*o&%(!%#or2 or%2 ",.( &(52 "e &(!re ,) mem6r, (# $r,.,#,% "e %)!ere* e&o)om%&: 61 &re()!e#e %53or()" "%) (&!e &, !%!#, $r(!,%!.

Biletul nr. 1.. 1.7biectivul 6i mi;loacele de realizare ale dia#nosticului de or#anizare* mana#ement 6i resurse umane. Dbiectivul `al repre*intA anali*a structurii umane si a capacitA(ii personalului de a contribui la reali*area activitA(ii `antreprinderii. 'onstatAri se fac urmAtoarele demersuriG a/ Anali*a structurii umane si anumeG - Dr"ani*area ierar#ica si func(ionala a `antreprinderii> - 4ate cu privire la personalG pre"Atirea! "radul de ocupare> vec#imea in `antreprindere> fluctua(iile! absenteism. b/ 4ate cu privire la conducerea `antreprinderiiG v`brsta! pre"atire! experienta! stil de conducere! sistem de remunerare! le"atura cu actionariatul c/ 4ate socialeG climatul social! protectia muncii! or"ani*are sindicala. 'onclu*iaG Anali*`bnd datele de mai sus se poate stabiliG - DportunitA(ile - 0iscurile - Eunctele forteG personal t`bnAr! flexibil! bine pre"atir! exista o buna or"ani*are! exista motivarea muncii. - puncte slabeG proasta func(ionare a conducerii> salari*are nestimulata> relatii de rudenie intre conducere si salaria(i. 2.Care este termenul lic3id$rii societ$Tii de la data dizolv$rii! Art. 6$..1/ =ic#idarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data di*olvarii. Eentru motive temeinice! tribunalul poate prelun"i acest termen cu cel mult ani. Biletul nr. 1.9 1. 7biectivele si mi;ioacele de realizare ale dia#nosticului financiar,contabil. DbiectiveG a/ ;tabilirea existentei ima"inii fidele! clare si complete a patrimoniului! a re*ultatului financiar si a strii de sntate a societarii> b/ :valuarea diferenelor intre ratele de rentabilitate economice pe cel puin trei exerciii financiare> c/ <tili*area relaiilor efectului de levier pentru afaceri! dia"nosticului ratei de rentabilitate a capitalurilor proprii. 'onstatri 8n urma anali*ei efectuate! av2nd ca mi3loace de efectuare datele si informaiile coninute in situaiile financiare! pe ultimii 3-5 ani! preluate potrivit metodolo"iei specifice evalurii lor prin metode patrimoniale. 'onclu*ile se exprima sub formaG [ Dportunitile [ 0iscurile [ Eunctele forte [ puncte slabe 2. 4aca lic3idarea se prelun#este peste durata exercitiului financiar* ce obli#atii au lic3idatorii! Art. 6%. 4aca lic#idarea se prelun"este peste durata exercitiului financiar! lic#idatorii sunt obli"ati sa intocmeasca situatia financiara anuala! conformandu-se dispo*itiilor le"ii si actului
134

constitutiv. Biletul nr. 1.8 1. %olul bilantului in dia#nosticul de evaluare. &ilan(ul contabil este documentul contabil de sinte*a prin care se pre*intA activul si pasivul unitatii patrimoniale! precum si re*ultatele perioadei pentru care se `antocme;te! potrivit le"ii. &ilan(ul contabil este sursa de date ce se prelucrea*A pentru reali*area dia"nosticului contabil si financiar. 2. In cazul in care soc aflata in lic3idare este in stare de insolventa* ce obli#atie are lic3idatorul! Art. %$1. - 8n ca*ul in care societatea aflata in lic#idare este in stare de insolventa! lic#idatorul este obli"at sa ceara desc#iderea procedurii insolventei. 8n conditiile le"islatiei insolventei! creditorii vor putea cere desc#iderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lic#idare. Biletul nr.1.: 1. %olul bilantului functional in dia#nosticul de evaluare. &ilanul este instrumentul de anali*a! pe ba*a posturilor din bilant! a principalelor functii ale -ntreprinderiiG - funciile de investiii! - de exploatare si - de tre*orerie B in active si - funcia de finanare in pasiv. 2.Bxplicati conceptul si tipurile de independenta. 8ndependenta repre*inta un ansamblu de mi3loace prin care expertul contabil demonstrea*a publicului ca isi poate exercita misiunea .serviciul profesional/ intr-o maniera obiectiva si corecta. 8ndependenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. 'omponentele independenteiG 1. 8ndependenta de spirit .in "2ndire/G t ;tare de "2ndire care permite oferirea unei opinii! a unui serviciu profesional farP sP fie afectat 3udecata profesionala> t :a presupune inte"ritate si obiectivitate. . 8ndependenta in aparentPG t repre*inta capacitatea de a demonstra cP riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate! astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil> t este componenta fundamentala a independentei. <n functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibilP cu orice alta activitate curentP. 'erintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalP! cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurP de a influenta lucrrile profesionistului contabil. 'and isi exercita profesiunea cu titlu liber! profesionistul contabil trebuie sa fie si sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi avut in vedere! oricare ar fi realitatea! ca fiind incompatibil cu inte"ritatea si obiectivitatea sa! cum ar fiG [ implicarea financiara! directa sau indirecta! in activitatile unui client! ca de exempluG acceptarea unor forme de salari*are! detinerea de participatii la capital! darea sau luarea cu imprumut de bunuri! servicii sau bani! acordarea sau primirea de "a3uri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai>
135

[ implicarea profesionistului contabil in activitatile unui client! in calitate de membru al executivului acestuia sau ca an"a3at sub controlul directiunii acestuia> [ acte de comert sau slu3be asi"urate in acelasi timp cu exercitarea unei profesii liberale! care pot sfarsi printr-un conflict de interese! sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu exercitarea liberala a profesiei contabile! sau care sunt incompatibile cu necesitatea de a pastra po*itia de independenta! inte"ritate si obiectivitate a profesionistului contabil> [ incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei> [ conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procenta3 inacceptabil de ridicat pentru cifra de afaceri totala a societatii de experti*a sau a unui practician individual> aceasta presupune sa nu se ocupe ma3oritatea activitatii profesionistilor contabili cu executarea de lucrari pentru o sin"ura unitate patrimoniala! respectiv societate comerciala> [ acceptarea executarii de lucrari in ba*a unor onorarii eventuale! nepreci*ate anticipat in suma absoluta! prin contract sau conventie . =ista incompatibilitatilor cu conditia de independenta a profesiunii contabile nu este limitativa si orice membru al 'orpului nu trebuie sa se "aseasca intr-o situatie de natura a-i stirbi independenta! c#iar daca nu se afla sub incidenta ca*urilor de incompatibilitate aratate mai sus. Biletul nr.190 Care sunt pasii @etapele' In determinarea activului net corectat al unei intreprinderi! Eaii .etapele/ -n determinarea activului net corectat al unei -ntreprinderi suntG 1. ;epararea tuturor elementelor de active in elemente necesare exploatrii si elemente in afara exploatrii .necesare -ntreprinderii/ . 0eevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de active necesare exploatrii> 3. 'alculul matematic al activului net corectat. $menintari la adresa independentei. 'ele 5 situatii de amenintare la adresa independentei suntG 1. 8nteresului propriu! . ;labirea autocontrolului! 3. 0enuntarea la propriile convin"eri! 4. Canifestarile de familiarisrn! 5. Actiuni de intimidare Bilet nr. 191 1. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere! 'omponentele fundamentale ale oricarei evaluari suntG Activul net corectat si capacitatea beneficiara 4ia"nosticul 3uridic 4ia"nosticul functiunii de cercetare-de*voltare 4ia"nosticul functiunii comerciale 4ia"nosticul functiunii de productie 4ia"nosticul functiunii de resurse umane 4ia"nosticul functiunii financiar-contabile 2. Care este termenul in care lic3idatorul va convoca adunarea #enerala a creditorilor de la sedinta comitetului creditorilor! Art. 11%. alin .3/ =ic#idatorul va convoca adunarea "eneral a creditorilor -n termen de maximum $ de *ile de la data edinei comitetului creditorilor! -ntiin2ndu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului i a procesului-verbal al edinei comitetului creditorilor privind raportul.H Biletul nr. 192 . <n ce const separarea bunurilor dintr,o (ntreprindere (n bunuri necesare i bunuri
136

nenecesare! ;epararea elementelor patrimoniale de activ .cu deosebire imobili*ari si stocuri/ in elemente necesare exploatarii si elemente in afara exploatarii se face in functie de utilitatea fiecarui bun! si masurata prin "radul de participare la reali*area profiturilor. 0e*ultatul acestei operatiuni se poate concreti*aG -fie in determinarea unei capacitati beneficiare superioare fata de profiturile inre"istrate prin bilanturi! atunci cand pe cale de experti*a si dia"nostic se constata o posibila crestere a "radului de utilitate a elementelor patrimoniale de activ> -fie in folosirea in alte scopuri sau cu alte destinatii a bunurilor mobile si imobile! fara utilitate sau cu utilitate redusa! in reali*area obiectului exploatarii societatii respective> pot fi avute in vedere cai de restructurare cum ar fiG formarea de noi societati comerciale! inc#irierea! concesionarea! asocierea etc.! ori pur si simplu valorificarea! fie si ca materiale. Aceste bunuri materiale urmea*a a se evalua in valoarea venala! adica suma tre*oreriei ce se va de"a3a la cesiunea lor. 8ndiferent de modul specific de evaluare! elementele patrimoniale in afara exploatarii se au in vedere! in mod distinct! cu oca*ia aplicarii formulelor de evaluare a societatii respective. 4espre profesionalism. Eentru a fi reali*at obiectului profesiei contabile! adica satisfacerea exi"entelor publicului! se impun patru imperative fundamentale. conf prevederilor 'odului :tic 7ational/G -'redibilitatea. ?n -ntrea"a societate exista nevoia de credibilitate -n informaie i -n sistemele de informaii. -"rofesionalism. :xista o necesitate pentru clieni! patroni i alte pri interesate de a putea fi clar identificate persoanele profesioniste -n domeniul contabil. - 'alitatea serviciilor. :ste nevoie de asi"urarea ca toate serviciile obinute din partea profesionistului contabil! sunt executate la standardul cel mai ridicat de performanta. -?ncredere. <tili*atorii serviciilor profesionitilor contabili trebuie sa se poat simi -ncredinai ca exista un cadru al eticii profesionale care "uvernea* prestarea acestor servicii. Bilet nr. 19& 1. Care sunt criteriile in functie de care se face evaluarea bunurilor dintr,o intreprindere in vederea determinarii activului net cori;at! - separarea tuturor elementelor patrimoniale de activ in elemente necesare exploatarii si elemente in afara exploatarii .necesare intreprinderii/> - reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de activ necesare exploatarii> - calculul matematic al activului net corectat. 2. 4espre confidentialitate. 'onfidentialitatea presupune ca profesionistul contabil sa respecte caracterul privat al informatiilor obtinute -n timpul misiunilor sale si sa nu le utili*e*e sau sa le divul"e! fara autori*atie scrisa! -n afara de ca*urile -n care obli"atia divul"arii este preva*uta de le"e sau prin acte normtive imperative 'onfidentialitatea este stricta! -n afara de ca*urile -n care a primit o autori*atiei speciala de a divul"a informatiile sau -n ca* de obli"atii le"ale sau profesionale. Erofesionistii contabili trebuie sa se asi"ure ca persoanele an"a3ate! sub orice forma! subalterni sau colaboratori! respecta aceleasi re"uli de confidentialitate. 'onfidentialitatea mai implica de asemenea faptul ca! informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil -n beneficiul personal sau al unui tert. Acest principiu nu se aplica divul"arii informatiilor care permit profesionistului contabil sa -ndeplineasca obli"atiile sale! stabilite prin normele profesionale. ?n interesul public si al profesiunii! normele profesionale trebuie sa defineasca conceptul de confidentialitate si sa furni*e*e o orientare asupra naturii si -ntinderii obli"atiilor le"ate de
137

confidentialitate si asupra circumstantelor -n care divul"area de informatii primite -n cursul exercitarii unei misini! trebuie autori*ata sau ceruta. Dbli"atiile de confidentialitate sau secret profesional sunt -nscrise -n le"islatia fiecarei tari. Eentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divul"ate! trebuie avute -n vedere mai multe aspecte! si anumeG a. c2nd divul"area este autori*ata de clientG daca interesele tuturor partilor .cu deosebire terti/ pot fi le*ate> b. c2nd divul"area este ceruta de le"e sau c2nd exista obli"atii profesionale de divul"areG profesionistul trebuie sa faca apel la 3udecata sa pentru a determina tipul de informatii care pot fi divul"ate> trebuie sa se evite situatiile care implica fapte sau opinii ne3ustificate sau ne3ustificabile> profesionistul trebuie sa se asi"ure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii! adica cu abilitati sa primeasca astfel de informatii> profesionistul trebuie sa stabileasca daca divul"area si consecintele acesteia implica responsabilitatea sa. ?n toate aceste ca*uri se recomanda consultarea or"anismului profesional siFsau a unui avocat. Biletul nr. 192 Care sunt metodele de calcul a $=Corectat al unei Intrepr. ! Cetoda substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat .val. matematica/ a tuturor datoriilor actuali*ate. Cetoda aditiva consta in corectarea capitalurilor proprii din bilanul contabil cu influentele din reevaluarea elementelor patrimoniale. Care este termenul in care Oudecatorul,sindic va convoca $dunarea creditorilor de la afisarea raportului fiscal ! 5udecatorul sindic va convoca adunarea creditorilor inmaxim 3$ de *ile de la afisarea raportului fiscal. 'reditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 *ile inainte de data convocarii. .Art 1 9 !=+5/ :Art #%1 ; (#$ /upa ce -unurile din averea de-itorului au fost lic0idate, lic0idatorul va supune judecatorului*sindic un raport final ,nsotit de situatiile financiare finale1 copii de pe acestea vor fi communicate tuturor creditorilor si de-itorului si vor fi afisate la usa tri-unalului. 2udecatorul*sindic va convoca adunarea creditorilor ,n termen de maximum %( de zile de la afisarea raportului final. Creditorii pot formula o-iectii la raportul final cu cel putin 3 zile ,nainte de data convocarii (%$ <a data sedintei- 9udecatorul*sindic 4a solutiona- prin =nc>eiere- toate obiectiunile la raportul final- =l 4a aproba sau 4a dispune- daca este cazul- modificarea corespunzatoare a acestuia (!$ Creantele care la data =nregistrarii raportului final 4or fi =nca sub conditie nu 4or participa la ultima distribuire Art #!) ; ?upa ce 9udecatorul*sindic aproba raportul final al lic>idatorului- acesta 4a trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din a4erea debitorului Fondurile nereclamate =n termen de 1) de zile de catre cei =ndreptatiti la acestea 4or fi depuse de catre lic>idator la banca- =n contul a4erii debitorului- iar extrasul de cont- la tribunal Acestea 4or putea fi folosite =n conditiile art & alin (&$ @ Bilet nr. 190 1. In ce consta metoda substractiva de calcul a activului net cori;at! Cet. substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat .val. matematica/ a
138

tuturor datoriilor actuali*ate. 2. Care este raspunderea membrilor or#anelor de conducere in cazul in care s,a a;uns in starea de insolventa! 0aspunderea membrilor or"anelor de suprave"#ere din cadrul societatii sau de conducere! precum si de orice alte persoane care au cau*at starea de insolventa a debitorului este solidara! cu conditia ca aparitia starii de insolventa sa fie contemporana sau anterioara perioadei de timp in care si-au exercitat mandatul ori in care au detinut po*itia care ar fi putut cau*a insolventa. Eersoanele in cau*a se pot apara de solidaritate daca! in or"anele cole"iale de conducere ale persoanei 3uridice! s-au opus la actele ori faptele care au cau*at insolventa sau au lipsit de la luarea deci*iilor care au cau*at insolventa si au facut sa se consemne*e! ulterior luarii deci*iei! opo*itia lor la aceste deci*ii. Biletul nr.19. In ce consta metoda aditiva de calcul a activului net cori;at! )aloarea patrimoniala a unei -ntreprinderi este activul net cori3at Activul net cori3at se calculea* prin doua metodeG 1. metoda aditiva A7'A 'AE E0DE088 -F^ 48@ 4: 0::)A=<A0: Ce se intele#e prin termenul insolventa Acea stare a patrimoniului debitorului care se caracteri*ea* prin insuficiena fondurilor bnesti pentru plata datoriilor exi"ibileG a/ insolvena este pre*umat a fi vdit atunci c2nd debitorul! dup 3$ de *ile de la scaden! nu a pltit datoria sa fa de unul sau mai muli creditori> b/ insolvena este iminent atunci c2nd se dovedete c debitorul nu va putea plti la scaden datoriile exi"ibile an"a3ate! cu fondurile bneti disponibile la data scadenei. Bilet nr. 199 1 Bxplicati relatia dintre activul net cori;at al unei intreprinderi si valoarea acesteia )aloarea patrimoniala este activul net cori3at obtinut ca diferenta intre activul bilantului economic si datoriile inscrise in acest bilant. )aloarea patrimoniala a unei intreprinderi este activul net cori3at Activul net cori3at se calculea* prin doua metodeG 1. metoda aditiva A7'A 'AE E0DE088 -F^ 48@ 4: 0::)A=<A0: . metoda substractiva A7' A A'(8): 0::)A=<(: B 4A(D088 Cetodele de determinare suntG Activul net corectat poate fi determinat prin doua metodeG Cetoda aditiva Cetoda substractiva Cetoda valorii substaniale Alte metode patrimoniale .Cetoda capitalului permanent necesar exploatarii / 2.Ce se intele#e prin procedura falimentului! Erin procedura falimentului se -ntele"e procedura de insolventa concursuala colectiva si e"alitara care se aplica debitorului -n vederea lic#idarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului! fiind urmata de radierea debitorului din re"istrul -n care este -nmatriculat> Bilet nr. 198
1.!um se calculeaza" valoarea substantiala bruta a unei intreprinderi semnificatia acesteia. #xplicati

<(#. *,6*!()=%(#( 6r,!( e*!e e$(#( &, (&!%3,# ree3(#,(! .#,* 3(#o(re( 6,),r%#or +o#o*%!e "e >)!re.r%)"ere +(r( ( +% .ro.r%e!(r( (&e*!or(2 m%),* 3(#o(re( 6,),r%#or &(re2 "e?% *,)! >)re$%*!r(!e %) .(!r%mo)%(# >)!re.r%)"er%%2 ), *,)! +o#o*%!e "%) "%3er*e &(,5e. E( *em)%+%&( 3(#o(re( 6,),r%#or2 &(.(&%!(!e( re+#e&!(!( %) (&!%3e2 "e &(re "%*.,)e *% #e .o(!e ,!%#%5( 139

>)!re.r%)"ere( #( ,) mome)! "(!2 .re5e)!@)" 3(#o(re( (&!%3,#,% .e 6(5( .r%)&%.%,#,% .re3(#e)!e% e&o)om%&,#,% (*,.r( 4,r%"%&,#,%. $.!are sunt principalele atributii ale judecatorului sindic Pr%)&%.(#e#e (!r%6,=%% (#e 4,"e&A!or,#,%-*%)"%&2 *,)!' .ro),)=(re( mo!%3(!A ( -o!Ar@r%% "e "e*&-%"ere ( .ro&e",r%%

3udecarea contestaiei debitorului -mpotriva cererii introductive a creditorilor pentru -nceperea procedurii> 3udecarea opo*iiei creditorilor la desc#iderea procedurii> desemnarea! motivat prin sentina de desc#idere a procedurii! dintre practicienii -n insolven v confirmarea prin -nc#eiere! a administratorului 3udiciar sau lic#idatorului desemnat de adunarea creditorilor! confirmarea onorariului ne"ociat cu adunarea creditorilor> -nlocuirea! pentru motive temeinice! prin -nc#eiere! a administratorului 3udiciar sau lic#idatorului> 3udecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-i mai conduce activitatea> 3udecarea cererilor de atra"ere a rspunderii membrilor or"anelor de conducere care au contribuit la a3un"erea debitorului -n insolven 3udecarea aciunilor introduse de administratorul 3udiciar sau de lic#idator pentru anularea unor acte frauduloase i a unor constituiri sau transferuri cu caracter patrimonial!anterioare desc#iderii procedurii> 3udecarea contestaiilor debitorului! ale comitetului creditorilor ori ale oricrei persoane interesate -mpotriva msurilor luate de administratorul 3udiciar sau de lic#idator> admiterea i confirmarea planului de reor"ani*are sau! dup ca*! de lic#idare!dup votarea lui de ctre creditori> soluionarea cererii administratorului 3udiciar sau a comitetului creditorilor de -ntrerupere a procedurii de reor"ani*are 3udiciare i de intrare -n faliment> soluionarea contestaiilor formulate la rapoartele administratorului 3udiciar sau lic#idatorului> 3udecarea aciunii -n anularea #otr2rii adunrii creditorilor>
.ro),)=(re( -o!Ar@r%% "e >)&-%"ere ( .ro&e",r%%. Bilent nr. 1%& 1. Ce este rata de actualizare!

0ata de actuali*are este rata de rentabilitate utili*ata pentru determinarea valorii actuali*ate! la o anumita data! a unui varsamant unic sau a unei serii de vrsminte de -ncasat sau de pltit ulterior. 2. 4espre inte#ritate. Erincipiul inte"ritii impune ca obli"aie tuturor profesionitilor contabili de a fi drepi i oneti -n relaiile profesionale i de afaceri. 8nte"ritatea implic! de asemenea! tran*acii corecte i 3uste. <n profesionist contabil nu trebuie s se asocie*e cu rapoartele! evidenele! comunicatele sau alte informaii c2nd aprecia* c acesteaG conin o declaraie -n mod semnificativ fals sau care induce -n eroare> conin declaraii sau informaii eronate> omit sau ascund informaii! atunci c2nd aceste omisiuni induc -n eroare. 7u se va considera c un profesionist contabil -ncalc prevederile mentionate dac el furni*ea* un raport modificat pentru a respecta cerinele de mai sus.
140

Bilet nr. 180 1. Care sunt te3nicile de actualizare!


R(!( "e (&!,(#%5(re e*!e ,) e#eme)! (# .%e=e% +%)()&%(re %)!ro",* %) &(#&,#,# .(r(me!r%#or e&o)om%&% *% (# %)"%&(!or%#or +%)()&%(r%. A&!,(#%5(re( *% &(.%!(#%5(re( *,)! 2 !e-)%&% #e$(!e "(r "%+er%!e: *,)! #e$(!e .r%) +(&!or,# !%m.. E&o)om%( "e .%(!( (re 3 .%e!e "%+er%!e' 1. .%(!( "e 6,),r% *% *er3%&%%: 2. .%(!( +%)()&%(r(: 3. .%(!( m,)&%%. I) .%(=( "e 6,),r% *% *er3%&%% o m(r+( *(, ,) .ro",* &, &(! *!( m(% m,#! &, (!@! (",&e .($,6e. I) .%(=( +%)()&%(r( 2 6(),# &, &(! *!( m(% m,#! &, (!(! (",&e .($,6e. I) (&e(*!( .%(=( 6()%% *,)! )ee&-%3(#e)!% *% .e)!r, (-% .,!e( +(&e &om.(r(6%#% !re6,%e *( +o#o*%m !e-)%&%#e "e (&!,(#%5(re. A&!,(#%5(re( *e re(#%5e(5A *% *e e7.r%m( .r%) 2 !e-)%&% *.e&%(#e 2 ",.A &,m e*!e #,(! %) &o)*%"er(re +(&!or,# !%m.2 (*!+e#' 1. D(&( +(&!or,# !%m. *e %( %) &(#&,# "%) "%re&=%( !re&,! 9 .re5e)! - 3%%!or 2 *e (.#%&( re$,#( &(.%!(#%5Ar%% *(, !e-)%&( "e &(.%!(#%5(re ),m%!( *% "e +r,&!%+%&(re: - *,m( &-e#!,%!( (5% BCD (re &( e&-%3(#e)! %) 3%%!or2 .e*!e B)D ()%2 o *,m( BED "(&( *,m( C o (m.#%+%&(m &, +(&!or,# "e &(.%!(#%5(re 01F%1) . 2. "(&( +(&!or,# !%m. *e %( %) &(#&,# "%) "%re&!%( 3%%!or 9.re5e)! - !re&,! *e (.#%&( !e-)%&( "e (&!,(#%5(re ),m%!( *% re$,#( "e (&!,(#%5(re - *,m( BED .re3(5,!( ( +% &-e!,%!( %) 3%%!or .e*!e B)D ()% (re %) .re5e)! 3(#o(re( B7D "(&( *,m( E o (.#%+%&(m &, +(&!or,# "e (&!,(#%5(re 1G01F%1) - *,m( H .re3A5,!( ( +% +#,7,# "e !re5orer%e %) 3%%!or .e*!e ) ()% (re %) .re5e)! 3(#o(re( C "(&( .e H %# (m.#%+%&(m &, +(&!or,# "e (&!,(#%5(re C I H JJJ1JJJJ 01F%1) - r" 0r(!( "e+#(!(!(1 I %-+ 01F+1) - r(!( )e,!r( "e .#(*(me)! 1 A)I 1 - 01F!1) 'espre obiectivitate.

<n profesionist contabil trebuie s fie imparial i nu trebuie s permit pre3udecilor! confu*iilor! conflictelor de interese sau influenelor nedorite s intervin -n raionamentele profesionale sau de afaceri. Erincipiul obiectivittii impune o obli"aie tuturor profesionitilor contabili de a nu -i compromite profesia din cau*a unor erori! conflicte de interese sau din cau*a influenei nedorite a unor alte persoane. <n profesionist contabil poate fi pus -n situaii -n care obiectivitatea -i este afectat. :ste imposibil ca toate aceste situaii s fie definite i descrise. 0elaiile care aduc un plus de confu*ii sau influenea* -n mod ne"ativ raionamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate. Erofesionitii contabili -i desfoar activitatea -n multe domenii diferite i trebuie s-i demonstre*e obiectivitatea -n -mpre3urri diferite. 8ndiferent de po*iie sau serviciul prestat! profesionitii contabili trebuie s prote3e*e inte"ritatea serviciilor profesionale i s menin obiectivitatea -n raionamentul profesional. 8n selecionarea situaiilor i practicilor de care se vor ocupa -n mod specific potrivit cerinelor etice le"ate de obiectivitate trebuie acordat atenia corespun*toare urmtorilor factoriG a. Erofesionitii contabili sunt expui unor situaii -n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. b. :ste practic imposibil s se defineasc i s se descrie toate situaiile -n care ar exista
141

aceste posibile presiuni. 8n stabilirea standardelor pentru identificarea relaiilor care pot ori par s afecte*e obiectivitatea profesionistului contabil trebuie s domine un caracter re*onabil. c. (rebuie evitate relaiile care permit ca idei preconcepute! prtinirea ori influenele altora s -ncalce obiectivitatea. d. Erofesionitii contabili au obli"aia de a se asi"ura c personalul an"a3at pentru serviciile profesionale contabile i-a -nsuit principiul obiectivittii. Biletul nr.181 1."rezentati & metode de determinare a ratei de actualizare. - 0entabilitatea specifica ateptata pentru investiii alternative! - rata de actuali*are A dob obli"atiiunilor de stat ^ prima de risc!. - rata neutra de plasament pe piaa financiara - rata dob2n*ii ceruta pentru plata datoriei planificate> 0ata dob2n*ii care este ba*ata pe o estimare subiectiva a componentelor sale .rata dob2n*ii de ba*a fr risc/ 2.=ecesitatea unui cod etic al profesiei contabile. <n cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale deetica ce re"lementea*a exercitiul profesional al unor activitati. <n cod de etica trebuie sa includa! in functie de specificul fiecarei profesiuni! modalitatide comunicare comerciale referitoare la profesiile re"lementate ! cat si re"uli referitoarela conditiile de exercitare a activitatile profesionistilor ca re"uli deontolo"ice ce vi*ea*asa "arante*e in mod deosebit independenta! impartialitatea si secretul profesional.Erofesia contabila se distin"e de alte profesii prin insumarea unei responsabilitati fata deinteresul public! profesionistii contabili din intrea"a lume trebuie sa furni*e*e servicii deinalta calitate in interes public si pentru aceasta trebuie sa respecte unele principii sire"uli de comportament professional menite sa dea serviciilor respective autoritateanecesara si sa previna patrunderea catre utili*atori a unor informatii financiar-contabile care pot influenta ne"ative deci*iile acestora.;tabilirea de principii si re"uli etice si monitori*area insusirii si respectarii acestora decatre toti profesionistii contabili constituie una din atributiile de ba*a ale or"anismului profesional. Eentru aceasta! or"anismul profesional trebuie sa aiba capacitatea si resurselenecesare pentru instruirea unui sistem de investi"are si de sanctiuni pentru ca*urile denerespectare a standardelor profesionale si etice. Biletul nr. 182 1. Codul etic I>$C) rol* structura. 'odul etic al profesionistilor contabil are un dublu rolG da autoritate serviciilor furni*ate de profesionistii contabili> beneficiarii serviciilor furni*ate de profesionistii contabili sunt asi"urati ca aceste servicii sunt reali*ate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor> prote3ea*a profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene ne"ative din economie! precum spalare de bani! finantari de terorism! fraude de tot felul! coruptie etc. 'odul etic este structurat in trei parti si de sectiuniG "artea $ B destinat tuturor profesionistilor contabili! indiferent de statutG liberprofesionisti sau an"a3ati- contine 6 sectiuni ;ectiunea 1$$- 8ntroducere si principii fundamentale ;ectiunea 11$ B 8nte"ritatea ;ectiunea 1 $ B Dbiectivitatea ;ectiunea 13$ B 'ompetenta profesionala si prudenta ;ectiunea 14$ - 'onfidentialitatea ;ectiunea 15$ B 'omportamentul profesional
142

"artea B ? destinat profesiionistilor contabili independenti B 1$sectiuni ;ectiunea $$ B 8ntroducere ;ectiunea 1$ B Acceptarea unui client ;ectiunea $ -'onflicte de interes ;ectiunea 3$ B Dpinii suplimentare ;ectiunea 4$ B Dnorarii si alte tipuri de remuneratii ;ectiunea 5$ B CarNetin"ul serviciilor profesionale ;ectiunea 6$ - 'adouri si ospitalitate ;ectiunea +$ B Dbiectivitate- toate serviciile ;ectiunea 9$ B 8ndependenta in misiuni de audit si certificare "artea C B destinata profesionistilor contabili na"a3ati B 6 sectiuni ;ectiunea 3$$ B 8ntroducere ;ectiunea 31$ B'onflicte potentiale ;ectiunea 3 $ B 8ntocmirea si raportarea informatiilor ;ectiunea 33$ B =uarea de masuri in cunostinta de cau*a ;ectiunea 34$ - 8nterese financiare ;ectiunea 35$ B ;timulente. Acceptarea si emiterea de oferte

2. Ce obli#atie are debitorul sa puna la dispozitia administratorului ;udiciar sau dupa caz lic3idatorului! 4ebitorul are obli"aia de a pune la dispo*iia administratorului 3udiciar sau! dup ca*! lic#idatorului toate informaiile cerute de acesta! precum i toate informaiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea i averea sa! precum i lista cuprin*2nd plile i transferurile patrimoniale fcute de el -n cele 1 $ de *ile anterioare desc#iderii procedurii! sub sanciunea prev*ut la art. 1$+1 alin. .1/ pct. lit. d/ i e/ din 'odul de procedur civil Biletul nr.18& "rezentati si explicati modul de determinare a costului capitalului unei intreprinderi.insolvents! 0ata de actuali*are poate reflecta costul mediu ponderat al capitalului -ntreprinderii. 4esi"ur! se -nele"e ca! atunci c2nd firma nu utili*ea* credite! rata de actuali*are va fi e"ala cu costul capitalurilor proprii. @ormula de calcul a costului capitalului mediu ponderat al capitalului esteG 'CE' A ']prV]prFv^'4V .1-'i/ ! undeG 'CE' A costul mediu ponderat al capitalului ']pr A costul capitalului propriu ]pr A capitalul propriu ) A valoarea de piata a intreprinderii .capital la dispo*itia furni*orilor de capital/ '4 A credite 'i A cota de impo*it pe profit ;au Codul de determinare a costului capitalului unei intreprinderi 'ostul capitalurilor proprii constituie o componenta a costului mediu ponderat al capitalurilor dar si o posibila rata de actuali*are folosita de intreprindere. -'ost cap propriu expr prin act commune A dividend ultimul anFval 3usta medie a actiunii^crestere preconi*ata a dividendului - cand se considera ca remunerarea fondurilor proprii se reali*ea*a prin dividende distrbuite si prin profituri reinvestite! costul capitalurilor va fi G ]'E0 A 48) ^ .1-d/Vx ; 'E0 48) A dividendul pe actiune distribuit
143

; A cursul bursier al actiunii firmei anali*ate d A rata de distribuire a dividendelor x A profitul net al firemie 'E0 A valoarea contabila a cap proprii ale firmei 2. Care sunt primele masuri in urma desc3iderii procedurii de insolventei ?n urma desc#iderii procedurii! administratorul 3udiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menionai -n lista depus de debitor -n conformitate cu art. + alin. .1/ lit. c/ ori! dup ca*! -n condiiile art. 3 alin. . /! debitorului i oficiului re"istrului comerului sau! dup ca*! re"istrului societilor a"ricole ori altor re"istre unde debitorul este -nmatriculatF-nre"istrat! pentru efectuarea meniunii. . / 4ac creditorii cu sediul sau cu domiciliul -n strintate au repre*entani -n ar! notificarea va fi trimis acestora din urm. .3/ 7otificarea prev*ut la alin. .1/ se reali*ea* conform prevederilor 'odului de procedur civil i se va publica! totodat! pe c#eltuiala averii debitorului! -ntr-un *iar de lar" circulaie i -n &uletinul procedurilor de insolven. Bilet nr.182 1. Cum se determina costui capitalului propriu al unei intreprinderi! 'ostul capitalurilor proprii constituie o componenta a costului mediu ponderat al capitalurilor dar si o posibila rata de actuali*are folosita de intreprindere. ,'ost cap propriu expr prin act commune A dividend ultimul anFval 3usta medie a actiunii^crestere preconi*ata a dividendului - cand se considera ca remunerarea fondurilor proprii se reali*ea*a prin dividende distrbuite si prin profituri reinvestite! costul capitalurilor va fi G ]'E0 A 48) ^ .1-d/Vx ; 'E0 48) A dividendul pe actiune distribuit ; A cursul bursier al actiunii firmei anali*ate d A rata de distribuire a dividendelor x A profitul net al firemie 'E0 A valoarea contabila a cap proprii ale firmei Cost L profit @ dividende' - capital propriu cost L dobanda N prima de risc 2. Ce va cuprinde cererea de admitere a creantelor! 'u excepia salariailor ale cror creane vor fi -nre"istrate de administratorul 3udiciar conform evidenelor contabile! toi ceilali creditori! ale cror creane sunt anterioare datei de desc#idere a procedurii! vor depune cererea de admitere a creanelor -n termenul fixat -n sentina de desc#idere a procedurii> cererile de creane vor fi -nre"istrate -ntr-un re"istru! care se va pstra la "refa tribunalului. 'ererea va cuprindeG numeleFdenumirea creditorului! domiciliulFsediul! suma datorat! temeiul creanei! precum i meniuni cu privire la eventualele drepturi de preferin sau "aranii. Biletul nr.180 1.Bxplicati relatia dintre riscuri si rata de actualizare. 0elatia dintre riscuri si rata de actuali*are Erofiturile viitoare ale intreprinderii nu se pot pro"ano*a cu certitudine din cau*a faptului ca viitorul este nesi"ur. Acceptarea unor asfel de incetitudini antreprenoriale este recunoscuta de catre participantii de pe piata prin intermediul unor prime de risc. =a nali*a unei astfel de abordari ariscului! incertitudinile le"ate de profiturile viitoare ale intreprinderilor se pot reflecta in evaluarea prin doua metodeG ca o deducere din suma scontata a profiturilor intreprinderii .metoda ec#ivalarii si"rantei sau metoda deducerii profitului/ sau ca o crestere a ratei de actuali*are .metoda cresterii
144

doban*ii! metoda primei de risc/. 0ata de actuali*are trebuoie sa fie o rata inainte de impo*itare ce reflecta evaluarile pietei curente ale valorilor-timp a banilor si riscurile specifice actuivului. 0ata de actuali*are trebuie sa reflecte riscurile pentru care estimarile viitorului flux de numerar au fost a3ustate. D rata care reflecta evaluarile pietei curente asupra valorii Btimp a banilor si riscurile specifice activului este rentabilitatea pe care investitorii ar solicita-o daca au ales o investitie care ar "enera fluxuri de numerar! cu valori! durata si profil al riscului ec#ivalente cu acelea pe care intreprinderea le asteapta sa fie "enerate din active. ;unt luate in considerare si riscuri cum ar fiG riscul de tara! riscul monetar! riscul de prWecirc>t si riscul fluxului de numerar. 2.$specte conceptuale privind etica. :tica isi are ori"inea in cuvantul Iet#osH din limba "reacaG aceasta poate insemna atatcaracterul unui individ! cat si cultura unei comunitati.: t i c a s e o c u p a c u s t u d i u l t e o r e t i c a l v a l o r i l o r s i c o n d i t i i l o r u m a n e d i n p e r s p e c t i v e principiilor morale si a rolului acestora in viata sociala.:tica! in sens restrans! repre*inta totalitatea normelor de conduita morala! iar in sens simai restrans repre*inta un ansamblu de principii si re"uli ale membrilor unei profesiiliberale.:xista o stransa le"atura intre educatie si etica!comportamentul etic presupunand un nivelde competenta ce se obtine prin actiuni educative Biletul nr.18. Bxplicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii. 0iscul! prima de risc care se cuprinde in rata de actuali*are este o imbinare intre riscul pieei si riscul determinat de punctele slabe re*ultate din sinte*a dia"nosticelor. Erin urmare o -ntreprindere cu multe puncte slabe va avea o prima de risc si implicit o rata de actuali*are mai mare. Care sunt cate#oriile de persoane care vor putea propune un plan de reor#anizare! "otrivit Ce#ii nr. 80-200.* cate"oriile de persoane i termenele (n care pot propune planul. .1/ <rmtoarele cate"orii de persoane vor putea propune un plan de reor"ani*are -n condiiile de mai 3osG a/ debitorul! cu aprobarea adunrii "enerale a acionarilorFasociailor! -n termen de 3$ de *ile de la afiarea tabelului definitiv de creane! cu condiia formulrii! potrivit art. +! a inteniei de reor"ani*are! dac procedura a fost declanat de acesta! i potrivit art. 33 alin. .6/! -n ca*ul -n care procedura a fost desc#is ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori> b/ administratorul 3udiciar! de la data desemnrii sale i p2n la -mplinirea unui termen de 3$ de *ile d ela data afirii tabelului definitiv de creane! cu condiia s -i fi manifestat aceast intenie p2n la votarea raportului prev*ut la art. 59 alin. . /> c/ unul sau mai muli creditori care i-au anunat aceast intenie p2n la votarea raportului prev*ut la art. 59 alin. . /! dein2nd -mpreun cel puin $J din valoarea total a creanelor cuprinse -n tabelul definitiv de creane! -n termen de 3$ de *ile de la data afirii tabelului definitiv de creane. Biletul nr. 189 1.Bxplicati relatia dintre rata de actualizare si valoarea intreprinderii. 8nte rata de actuali*are si valoarea intreprinderii este o relatie invers proportionala cu cat rata este mai mare valoarea intreprinderii va fi mai mica. 2.Ce sunt serviciile profesionale! ;erviciile profesionale repre*inta orice serviciu care cere apti-tudini contabile inrudite! prestat de un contabil profesionist! ca! de exempluG servicii de contabilitate> audit> fiscalitate> consultants mana"eriala> mana"ement financier.
145

;erviciu - o munca prestata in folosul sau in interesul cuiva! dar potrivit normelor si re"ulilor profesiei prestatorului> indeplinirea unei indatoriri fata de cineva. Biletul nr. 188 Bnumerati unele posibile riscuri externe si riscuri interne ale unei intreprinderi cu influenta asupra ratei de actualizare. (otalitatea riscurilor la care este supusa intrepr G -riscuri externeG risc de tara! risc de ramura! depolitica economica! fiscala! risc de neadaptare a mana"ementului la exi"entele economiei de piataG -riscuri interne G de*ec#ilibru financiar! te#nolo"ii invec#ite! ec#ipamente depaasite! produse demodate si orice punct slab retinut in cadrul dia"nosticului. 0iscurile externe se obtin printr-o buna documentare! cele interne se obtin prin evaluarea si transformarea in riscuri a tuturor punctelor slabe depistate in dia"nosticul de evaluare. 4espre 6tandardele Internationale de $udit. 6tandardele internationale de audit si rolul or#anismelor profesionale. 8@A'! prin 'onsiliul pentru ;tandarde 8nternationale de Audit si Asi"urari .8AA;&/! emite urmatoarele cate"orii de standardeG - ;tandardele 8nternationale de Audit .8;A/> - ;tandardele 8nternationale pentru Cisiunile de :xaminare .8;0:/> - ;tandardele 8nternationale pentru Cisiunile de 'ertificare .8;A:/> - ;tandardele 8nternationale pentru ;erviciile 'onexe .8;0;/. 8AA;& emite! de asemenea! 4eclaratii aferente de practica! norme metodolo"ice si indrumari pentru profesionistii contabili. Dbli"atiile or"anismelor membre 8@A' in le"atura cu aceste standarde si alte documente se refera la depunerea de eforturi sustinute pentruG - incorporarea standardelor internationale si a celorlalte documente emise de 8AA;& in standardele nationale sau! acolo unde responsabilitatea emiterii standardelor nationale revine tertilor! convin"erea acestora sa incorpore*e in standardele nationale standardele si celelalte documente emise de 8AA;&> - asistarea la implementarea standardelor internationale sau a standardelor nationale care incorporea*a standardele internationale> - implementarea unui process care sa furni*e*e membrilor la timp traducerea corecta si completa a satndardelor internationale si a celorlalte documente emise de 8AA;&. Biletul nr.18: 1.Ce semnificatie are coeficientui de volatilitate al actiunilor unei intreprinderi asupra valorii acesteia! 1 4. 'oeficientul de volatilitate al actiunilor unei intr exprima si masoara sensul si marimea abaterii rentabilitatii actiunilor intreprinderii fata de abaterea rentabilitatii din ramura din care face parte &y1 B duce la cresterea primei de risc pentru intr de evaluat &w1 - duce la scaderea primei de risc pentru intr de evaluat 2.%olul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. Erofesia contabila se distin"e de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public!fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindereGactionari!salariati!banci!bu"et!etc. Erofesia contabila se distin"e prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public!prin public intele"andu-seG 'lientii> Luvernul> An"a3atorii> 8nvestitorii> Damenii de afaceri> 'omunitatile financiare> 4onatorii de fonduri> Drice alta persoana! care dau incredere in obiectivitatea si inte"ritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes "eneral. 8nteresul "eneral semnifica satisfactia colectiva a
146

persoanelor si institutiilor pentru care lucrea*a profesionistii contabili!in slu3ba carora se afla. 8nteresul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. ;tandardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul publicG Auditorii independenti a3uta la mentinerea inte"ritatii si eficientei situatiilor financiare pre*entate institutiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital> 0esponsabilii financiari.directorii economici/ cu atributii in diverse domenii de mana"ement financiar contribuie la utili*area eficienta si efectiva a resurselor or"ani*atiei> Auditorii interni furni*ea*a asi"urarea in le"atura cu un sistem de control intern corect!care sporeste increderea in informatiile financiare externe ale patronului> :xpertii in impo*ite a3uta la stabilirea increderii si eficientei!precum si la aplicarea corecta a sistemului de impo*itare> 'onsilierii de "estiune si consultantii mana"eriali au o responsabilitate fata de interesul public in sustinerea luarii unor deci*ii mana"eriale corecte. 8ntrodusa la inceput in ;<A prin =e"ea ;arbanesDxleY!suprave"#erea publica a fost preluata la nivelul <: prin noua 4irectiva a +-a!care la nivelul fiecarui stat membru trebuia implementata in le"islatiile nationale pana in luna iunie $$+. ;uprave"#erea publica!in spiritul si litera 4irectivei a +-a !consta in implementarea unui sistem eficient de suprave"#ere publica a auditorilor statutari si a firmelor de audit>acesta nu presupune neaparat crearea unui or"anism de suprave"#ere publica. Eentru a nu afecta interesul public!suprave"#erea publica trebuie sa respecte urmatoarele principiiG (oti auditorii statutari si toate firmele de audit sunt supusi suprave"#erii publice!iar cand autoritatea competenta in domeniul auditului statutar este un or"anism profesional autonom!sistemul de suprave"#ere publica se extinde si asupra acestuia. ;istemul de suprave"#ere publica este condus de nepracticieni>se presupune ca nepracticianul detine cunostinte in domenii relevante pentru auditul statutar fie datorita experientei sale profesionale!fie pentru ca stapaneste cel putin una dintre disciplinele care fac obiectul pre"atirii in domeniul auditului statutar. Eersoanele implicate in conducerea sistemului de suprave"#ere publica sunt selectate printr-o procedura de nominali*are independenta si transparenta. ;istemul de suprave"#ere publica isi asuma responsabilitatea finala a suprave"#eriiG Autori*arii.acreditarii/ si evidentei auditorilor statutari si ale firmelor de audit> Adoptarii standardelor de conduita profesionala si de control intern de calitate a firmelor de audit!precum si a standardelor de audit> 4e*voltarii profesionale continue!asi"urarii calitatii si sistemelor de investi"atii si sanctiuni disciplinare. Biletul nr.1:0 Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi si prezentati cateva din metodele de determinare. )aloarea patrimoniala sau valoarea propriu *isa! este activul net cori3at obinut ca diferena intre activul bilanului economic si datoriile -nscrise in acest bilan. Cetode- ve*i &iletk. %olul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. %olul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. 6I %olul social al profesionistilor contabili. Erofesionistii contabili satisfac un interes "eneral! dat fiind faptul ca nu exista pro"res fara de*voltarea pietelor! iar acestea! la randul lor! nu se pot de*volta fara profesionisti contabili. &ilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vi*ita a unei intreprinderi! iar profesionistul contabil este arti*anul acesteia. 4e*voltarea intreprinderilor depinde de costul capitalului acestora! iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare! adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. 0e"ulile contabile! ca si actorii principali B profesionistii contabili! sunt indispensabile pentru bunul mers al economiei mondiale. 8n ca* contrar! - cum altfel s-ar putea masura activitatile economice,
147

cum ar putea sa existe bu"ete nationale si impo*ite si deci solidaritate intre cetatenii aceluiasi stat, - cum ar putea sa existe incredere in tran*actiile comerciale si financiare, - cum s-ar putea imparti roadele activitatilor economice intre an"a3atii unei companii si proprietarii acesteia! intre munca si capital, 4e asemenea! trebuie mentionat si rolul social al profesionistilor contabili! pe de o parte! prin faptul ca determinarea si plata tuturor veniturilor in societate constituie una din lucrarile importante ale profesionistilor contabili! iar pe de alta parte ! de calitatea muncii lor depinde bunastarea salariatilor si a cetatenilor unei tari. (oti profesionistii contabili au misiunea de a actiona peste tot in interes public! iar aceasta misiune trebuie indeplinita indifferent de locul in care isi desfasoara activitateaG in institutii! in afaceri! in educatie sau in practica libera. 8ndeplinirea rolului contabilitatii si al profesionistilor contabili in de*voltarea economica durabila prin satisfacerea interesului public este conditionata de existenta unor or"anisme profesionale nationale puternice! care sa lupte pentru aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului. Erofesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale> ei lucrea*a in firme mari! mi3locii si mici sau ca practicieni individuali! in intreprinderi comerciale! industriale! financiare! in or"ani*atii non-profit! in entitati din sectorul public! in institutii! in educatie etc. 0olurile pe care le 3oaca profesionistii contabili! in orice sector din economie ar lucra! sunt foarte diverseG ei lucrea*a in contabilitate si raportare financiara! in mana"ement! in fiscalitate! in sisteme informatice! in finante corporative si inteli"enta mana"eriala! ca auditori interni sau externi! in consultanta! in educatie etc.> ei asista "uvernele in atin"erea obiectivelor lor economice si sociale> ei contribuie la performantele pietelor financiare etc Biletul nr. 1:1 1.Ce este capacitatea beneficiara a unei intreprinderi si ce semnificatie are in evaluarea intreprinderii. 'apacitatea beneficiara inseamna aptitudinea unei intreprinderi de a "enera un beneficiu dat! in viitorul apropiat! in conditii de motivare si de "estiune considerate normale! identice cu cele din ultimii ani! daca nici-o sc#imbare semnificativa nu a avut loc A randamentul totalitatii capitalurilor care finantea*a intreprinderea 2.4espre competenta profesionala si prudenta. 13$.1 Erincipiul competenei profesionale i prudenei impune tuturor profesionitilor contabili urmtoarele obli"aiiG .a/ s menin cunotinele i aptitudinile profesionale la nivelul prev*ut pentru a se asi"ura c un client sau un an"a3ator va primi servicii profesionale competente> zi .b/ s acione*e cu atenia necesar i in conformitate cu standardele te#nice i profesionale in vi"oare in procesul furni*rii de servicii profesionale. 13$. ;erviciul profesional competent impune exercitarea unei 3udeci solide in utili*area cunotinelor i aptitudinilor profesionale in reali*area acestui serviciu. 'ompetena profesional poate fi imprit in dou fa*e distincteG .a/ dobandirea competenei profesionale> i .b/ meninerea competenei profesionale. 13$.3 Ceninerea competenei profesionale necesit cunoaterea continu i inele"erea voluiilor te#nice! profesionale i de afaceri relevante. 4e*voltarea profesional continu ii d posibilitatea profesionistului contabil s ii de*volte i s ii menin capacitile de a aciona 'ompetent in mediul profesional. 13$.4 Erudena implic responsabilitatea de a aciona in concordan cu dispo*iiile privind o misiune! cu "ri3! meticulous i la timp. 13$.5 <n profesionist contabil trebuie s ia msurile necesare pentru a se asi"ura c persoanele care lucrea* sub autoritatea profesionistului contabil in calitate de profesionist au o pre"tire i o
148

suprave"#ere corespun*toare. 13$.6 Atunci cand este ca*ul! un profesionist contabil trebuie s intiine*e clienii! an"a3atorii sau ali utili*atori ai serviciilor profesionale de limitrile inerente din serviciile respective. Biletul nr.1:2 1. Care sunt pasii @etapele' pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei Tntreprinderi! - studiul re*ultatelor trecute .3 ani/ - examenul previ*iunilor - mixa3ul elementelor re*ultate din primele doua etape in scopul desprinderii capacitii beneficiare 8. ;tudiul re*ultatelor trecute are drept scop determinarea pe trei ani in urma a profitului din bilan care -ndeplinete cumulativ 4 condiiiG 1. este un profit stabil> . este un profit real> 3. este un profit cert> 4. profitul poate fi considerat ca neproductibil in viitor. ;e pornete de la profitul din bilan cruia i se aduc coreciiG A. corecii pe ori*ontala intre exerciii care scot in evidenta modificrile din le"islaie. 4eci trebuie sa facem comparabile bilanurile si sa le aducem la nivelul ultimului an. &. 'orecii pe verticala adic pentru fiecare exetcitiu in parte de la 'A pana la profitul net sunt a3ustate! corectate! toate mar3ele intreprinderii pe ba*a constatrilor din dia"nosticul de evaluare.G - mar3a bruta> - valoarea adu"ata - excedent brutFnet din exploatare> - profit net A. prima cate"orie de corecii se refera la corectarea profitului obinut din diferene de curs valutar> &. a doua cate"orie de corecii sunt le"ate de amortismente - se -nltura orice exces de amorti*are si se adu"a orice insuficienta de amorti*are! referina constituind-o fie le"ea fiscala fie standardele profesionale emise de experii te#nici> '. a treia cate"orie se refera la salarii si asimilate salariilor - insuficientele sau exa"errile trebuie adu"ate sau eliminate! referina constituind-o standardele si studiile efectuate de experi in munca si protecia sociala> 4. a patra cate"orie se refera la stocuri - se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe -ntrea"a perioada! realitatea si 3ocul stocurilor de la -nceput si sf2rit de perioada! anomaliile trebuind reinte"rate sau deduse din re*ultatul contabil> :. a cincia cate"orie se refera la profituri si pierderi excepionale - se rein numai acele profituri care provin din operaiuni obinuite! cere se reproduc in mod sistematic in viitor @. corecii le"ate de siner"ii L. alte corecii care pot re*ulta din dia"nostic 8n conclu*ie! pe ba*a constatrilor din dia"nostic! se poate creste sau se poate scdea valoarea -ntreprinderii. 88. :xamenul previ*iunilor :valuatorul face discuii cu conducerea asupra viitorului -ntreprinderii din care trebuie sa re*ulte ca -ntreprinderea va avea continuitate in viitor! altfel evaluatorul va folosi metode lic#idai ve. 888. 'alculul matematic prin 4 variante de lucru din acre evaluatorul va folosi unaG a/ capacitatea beneficiara la nivelul mediei profiturilor nete anuale previ*ionale> se recomanda in evaluarea pentru privati*are unde trecutul este neproductibil. b/ 'apacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale corectate! se folosete in evaluri pt fu*iuni! divi*ri! ma3orri de capital.
149

c/ 'apacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale din intrea"a periaoda trecuta si viitoare> se utili*ea* in evaluarea pt v2n*ri intre proprietari privai. d/ 'apacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale din diferite perioade trecute si viitoare! de exG 3 ani din trecut si l an viitorsau l an trecut si 3 ani viitor. Cum explicati necesitatea re#lementarii profesiei contabile! 1. =ecesitatea re#lementarii profesiei contabile. 0e"lementarea unei profesii este impusa de nevoia de standarde profesionale! etice! de educaie care sa fie -ndeplinite de membrii acelei profesii. 7ecesitatea i natura re"lementarii depend de urmatorii factoriG 1. 'apacitatea profesiei respective de a raspunde necesitatilor economice i societatii. . 'onditiile de piata in care activea*a profesia. 3. :xistenta unui de*ec#ilibru in ce priveste cunostintele intre clientul care primeste serviciile respective si furni*orul acestor servicii adica profesionistul contabil care detine experienta necesara pantru a fi stabilite relatiile intre cele doua domenii BICBTJC 1:& 1. "rezentati si explicati 2 corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilant pentru determinarea capacitatii beneficiare: A. prima cate"orie de corecii se refera la corectarea profitului obinut din diferene de curs valutar> &. a doua cate"orie de corecii sunt le"ate de amortismente B se -nltura orice exces de amorti*are si se adu"a orice insuficienta de amorti*are! referina constituind-o fie le"ea fiscala fie standardele profesionale emise de experii te#nici> '. a treia cate"orie se refera la salarii si asimilate salariilor - insuficientele sau exa"errile trebuie adu"ate sau eliminate! referina constituind-o standardele si studiile efectuate de experi in munca si protecia sociala> 4. a patra cate"orie se refera la stocuri B se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe -ntrea"a perioada! realitatea si 3ocul stocurilor de la -nceput si sf2rit de perioada! anomaliile trebuind reinte"rate sau deduse din re*ultatul contabil> :. a cincia cate"orie se refera la profituri si pierderi excepionale B se rein numai acele profituri care provin din operaiuni obinuite! cere se reproduc in mod sistematic in viitor @. corecii le"ate de siner"ii L. alte corecii care pot re*ulta din dia"nostic 8n conclu*ie! pe ba*a constatrilor din dia"nostic! se poate creste sau se poate scdea valoarea -ntreprinderii. 1.Ce este auditul intern! Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei or"ani*atii in scopul furni*arii unei evaluari independente a mana"ementului riscului! controlului si proceselor de conducere a acesteia. :l poate fi exercitat atat de persoane din interiorul or"ani*atiei in cau*a! cat si de persoane din exteriorul acesteia. Auditul intern are scopulG [ de a verifica daca activitatea or"ani*atiei este in conformitate cu politicile! pro"ramele si mana"ementul acestuia! conform prevederilor le"ale> [ de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice! si daca acestea sunt aplicate si in ce masura! in scopul cresterii eficientei activitatii or"ani*atiei> [ de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furni*ate conducerii entitatii economice! pentru cunoasterea realitatilor din or"ani*atia respectiva>
150

[ de a prote3a elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale or"ani*atiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel. Biletulnr.1:2 1. Ce corectii se aduc rezultatelor financiare din bilantul contabil in le#atura cu amortizarile si provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor! - 8nfluenea* amorti*rile te#nice reale i cea fiscal - ?nltur amorti*rile -n exces 2. Care sunt deosebirile fundamentale intre auditul intern si auditul statutar! Atatutul auditorului B auditorul statutar e un furni*or liber de servicii pe piata - auditorul intern face parte din structura intreprinderii> . Beneficiarii auditului G - auditorul statutar lucrea*a in folosul utili*atorilor situatiilor financiare .consumatorii finali/> - auditorul intern lucrea*a in beneficiul responsabililor structurilor interne ale intreprinderii> 3. Obiecti4ele auditului - Audit statutar B are ca obiectiv exprimarea unei opinii cu privire la ima"inea fidela a po*itiei! situatiei si performantei financiare> - auditul intern are ca obiectiv existenta! adaptabilitatea si modul de aplicare al procedurilor ! deci a sistemului de control al intreprinderii > Controlul intern B constituie pentru auditul intern un ;'DE iar pentru auditul statutar un C85=D'. 4.?omeniul de aplicare Auditul statutar cuprinde toate functiile intreprinderii in masura in car activitatile contribuie la elaborarea situatiilor financiare > Auditul intern - are o arie mult mai vasta ! el cuprinde nu numai toate functiile intreprinderii ! dar in inte"ralitatea acestora . se ocupa de toate procedurile c#iar daca au sau nu le"atura cu practicile financiare Bex. Erobleme de recrutare de personal. Actual mana"erii "resesc deoarece incarca activitatea audit intern cu peste 9$J parte financiara/. 5. Cozitia fata de frauda Auditorul statutar retine o frauda doar in masura in care aceasta are un impact asupra situatiilor financiare! in afara altor obli"atii le"ale ale auditorului cum r fi cea de divul"are. Auditorul intern B desi nu are ca obiectiv descoperirea de fraude ! el este mult mai in masura sa contribuie la prevenirea si descoperire fraudelor ! suspectand si adancind controlul asupra oricarei nerespctari a procedurilor de control intern. 2 .ndependenta :ste diferita in sensul caG -Auditorul statutar are o independenta absoluta fata de intreprindere . -Auditorul intern are o independenta restrictiva > el este independent fata de orice structura a intreprinderii auditata ! nu si fata de conducere . %. Ceriodicitatea auditurilor -Auditorul statutar vine temporar si are aceeasi interlocutori > -Auditorul intern este permanent in intreprindere si temporar dpdv. Al interocutorilor ! potrivit planului de audit intern . .Auditorul statutar are obli"atia de a participa la inventariere deoarece este necesara o opinie fara re*erva . 7eparticiparea acestuia atra"e dup sine intocmirea raportului cu re*erva pt. incertitudinea stocurilor de ex/ . + 7etodologia ' -Auditul statutar se exercita pe b*a unei metodolo"ii unice si unitare stabilite de 8AA;& .'onsiliul pt. ;tandarde 8nternationale de Audit si Asi"urare /
151

-Auditul intern ! desi se exercita pe ba*a unei metodolo"ii unice stabilite de 88A8 .8nstitutul 8nternational al Auditului 8ntern / ! in aplicare el este adaptat la specificul si cultura intreprinderii ! in folosul conducerii . Biletul nr. 1:0 1.Ce corectii se aduc rezultatelor financiare din bilantul contabil in le#atura cu c3eltuielile salariale! se a3ustea* profitul net prin -nlturarea din costuri a exceselor de salari*are i adu"area insuficienei de salari*are! referina constituind-o standardele sau studiile efectuate pe piaa muncii de ctre experi independeni -n munc i protecie social 2.4e catre cine sunt desemnati administratorii societatilor comerciale! $rt. 1&91. - .1/ Administratorii sunt desemnati de catre adunarea "enerala ordinara a (&!%o)(r%#or2
&, e7&e.!%( .r%m%#or ("m%)%*!r(!or%2 &(re *,)! ),m%!% .r%) (&!,# &o)*!%!,!%3.

Biletulnr.1:. 1.Bxplicati corectiile le#ate de siner#ii ce trebuie aduse profitului din bilantul contabil pentru a determina capacitatea beneficiara a fntreprinderii. :fectele siner"ice presupun complementaritate de activitati ale caror re*ultate sunt superioare celor reiesite din insumarea al"ebrica a re*ultatelor individuale. 4e exemplu produsele obtinute de o intreprindere cu productie inte"rata. Erintr-un dia"nostic bine executat se pot descoperi toate complementaritatile din activitatea intreprinderii si se pot a3usta re*ultatele financiare 2."rezentati rolul consiliului de administratie in cadrul societatii pe actiuni. 'onsiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru reali*area obiectului de activitate al societatii! cu exceptia celor re*ervate de le"e pentru adunarea "enerala a actionarilor. 'onsiliul de administratie are urmatoarele competente de ba*a! care nu pot fi dele"ate directorilorG a/ stabilirea directiilor principale de activitate si de de*voltare ale societatii> b/ stabilirea politicilor contabile i a sistemului de control financiar! precum i aprobarea planificrii financiare> c/ numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor> d/ suprave"#erea activitatii directorilor> e/ pre"atirea raportului anual! or"ani*area adunarii "enerale a actionarilor si implementarea #otararilor acesteia> f/ introducerea cererii pentru desc#iderea procedurii insolventei societatii! potrivit =e"ii nr. +5F $$6 privind procedura insolventei. 4e asemenea! nu pot fi dele"ate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii "enerale a actionarilor. 'onsiliul de administratie poate dele"a conducerea societatii unuia sau mai multor directori! numind pe unul dintre ei director "eneral. 4irectorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. 4aca prin actul constitutiv sau printr-o #otarare a adunarii "enerale a actionarilor se prevede acest lucru! presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director "eneral. 'onsiliul de administratie repre*inta societatea in raport cu tertii si in 3ustitie. 8n lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv! consiliul de administratie repre*inta societatea prin presedintele sau. Erin actul constitutiv! presedintele si unul sau mai multi administratori pot fi imputerniciti sa repre*inte societatea! actionand impreuna sau separat. D astfel de clau*a este opo*abila tertilor. Erin acordul lor unanim! administratorii care repre*inta societatea doar actionand impreuna pot imputernici pe unul dintre ei sa inc#eie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni. 8n ca*ul in care consiliul de administratie delea"a directorilor atributiile de conducere a societatii
152

!puterea de a repre*enta societatea apartine directorului "eneral. 'onsiliul de administratie inre"istrea*a la re"istrul comertului numele persoanelor imputernicite sa repre*inte societatea! mentionand daca ele actionea*a impreuna sau separat. Acestea depun la re"istrul comertului specimene de semnatura. Cembrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si dili"enta unui bun administrator. Administratorul nu incalca obli"atia preva*uta la alin. anterior! daca in momentul luarii unei deci*ii de afaceri el este in mod re*onabil indreptatit sa considere ca actionea*a in interesul societatii si pe ba*a unor informatii adecvate. 4eci*ia de afaceri este orice deci*ie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii. Cembrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate! in interesul societatii. Cembrii consiliului de administratie nu vor divul"a informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii! la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obli"atie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator. Biletui nr.1:9 1.Care sunt asteptarile publicului de la un audit statutar! Eublicul se ateapt ca auditorul statutar s 3oace un rol -n prote3area intereselor sale! prinoferirea unei resi"urri referitoare laG -acurateea declaraiilor financiare> -continuitatea exploatrii i solvabilitatea firmei> -existena unor fraude> -respectarea de ctre firm a obli"aiilor sale le"ale> -comportamentul responsabil al firmei fa de problemele le"ate de mediu i probleme sociale. 2.6arcinile directorilor in cadrul societatilor pe actiuni. 4irectorii sunt responsabili cu luarea tuturor msurilor aferente conducerii societii! -nlimitele obiectului de activitate al societii i cu respectarea competenelor exclusivere*ervate de le"e sau de actul constitutiv consiliului de administraie i adunrii "eneralea acionarilor. Biletul nr. 1:8 1.Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacit5ii beneficiare a unei (ntreprinderi! 'apacitatea beneficiara se poate calcula in una din urmatoarele varianteG - ca medie a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute si a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute si a profiturilor anuale previ*ionate> - ca medie a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute> - ca medie a profiturilor anuale previ*ionate> - ca medie a profiturilor anuale din unele perioade trecute si viitoare 2.7bli#a5iile administratorilor (n cadrul societ5ilor pe ac5iuni. Art. 144 . - .1/ Administratorii sunt rspun*tori de -ndeplinirea tuturor obli"aiilor! potrivit prevederilor art. % i %3. . / Administratorii rspund fa de societate pentru pre3udiciile cau*ate prin actele -ndeplinite de directori sau de personalul -ncadrat! c2nd dauna nu s-ar fi produs dac ei ar fi exercitat suprave"#erea impus de -ndatoririle funciei lor. .3/ 4irectorii vor -ntiina consiliul de administraie de toate nere"ulile constatate cu oca*ia -ndeplinirii atribuiilor lor. .4/ Administratorii sunt solidar rspun*tori cu predecesorii lor imediai dac! av2nd cunotin de nere"ulile sv2rite de acetia! nu le comunic cen*orilor sau! dup ca*! auditorilor interni i auditorului financiar. .5/ ?n societile care au mai muli administratori rspunderea pentru actele sv2rite sau pentru omisiuni nu se -ntinde i la administratorii care au fcut s se consemne*e! -n re"istrul deci*iilor
153

consiliului de administraie! -mpotrivirea lor i au -ncunotinat despre aceasta! -n scris! pe cen*ori sau auditorii interni i auditorul financiar. Art. % . - Dbli"aiile i rspunderea administratorilor sunt re"lementate de dispo*iiile referitoare la mandat i de cele special prev*ute -n aceast le"e. Art. %3. - .1/ Administratorii sunt solidar rspun*tori fa de societate pentruG a/ realitatea vrsmintelor efectuate de asociai> b/ existena real a dividendelor pltite> c/ existena re"istrelor cerute de le"e i corecta lor inere> d/ exacta -ndeplinire a #otr2rilor adunrilor "enerale> e/ stricta -ndeplinire a -ndatoririlor pe care le"ea! actul constitutiv le impun. A0(. 14 .1/ 'onsiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru reali*area obiectului de activitate al societatii! cu exceptia celor re*ervate de le"e pentru adunarea "enerala a actionarilor. . / 'onsiliul de administratie are urmatoarele competente de ba*a! care nu pot fi dele"ate directorilorG a/ stabilirea directiilor principale de activitate si de de*voltare ale societatii> b/ stabilirea politicilor contabile i a sistemului de control financiar! precum i aprobarea planificrii financiare> c/ numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor> d/ suprave"#erea activitatii directorilor> e/ pre"atirea raportului anual! or"ani*area adunarii "enerale a actionarilor si implementarea #otararilor acesteia> f/ introducerea cererii pentru desc#iderea procedurii insolventei societatii! potrivit =e"ii nr. +5F $$6privind procedura insolventei..3/ 4e asemenea! nu pot fi dele"ate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii "enerale a actionarilor! in conformitate cu art. 114 Biletui nr.1:: 1.Care sunt elementele de calcul necesare pentru evaluarea intreprinderii prin rentabilitate! :lementele de calcul pentru evaluare prin rentabilitate a unei intreprinderi suntG - rata de capitali*are .fructificare sau actuali*are/> - profitul respective acel profit care exprima capacitatea beneficiara a intreprinderii> - perioada de referinta 2.Cine reprezinta societatea pe actiuni in raport cu tertii si in ;ustitie! .1/ 'onsiliul de administraie repre*int societatea -n raport cu terii i -n 3ustiie. ?nlipsa unei stipulaii contrare -n actul constitutiv! consiliul de administraie repre*intsocietatea prin preedintele su.. / Erin actul constitutiv! preedintele i unul sau mai muli administratori pot fi-mputernicii s repre*inte societatea! acion2nd -mpreun sau separat. D astfel de clau*este opo*abil terilor..3/ Erin acordul lor unanim! administratorii care repre*int societatea doar acion2nd-mpreun pot -mputernici pe unul dintre ei s -nc#eie anumite operaiuni sau tipuri deoperaiuni..4/ ?n ca*ul -n care consiliul de administraie delea" directorilor atribuiile deconducere a societii -n conformitate cu art. 143! puterea de a repre*enta societateaaparine directorului "eneral. 4ispo*iiile alin. . /-.4/ se aplic directorilor -n modcorespun*tor. 'onsiliul de administraie pstrea* -ns atribuia de repre*entare asocietii -n raporturile cu directorii..5/ 'onsiliul de administraie -nre"istrea* la re"istrul comerului numele persoanelor -mputernicite s repre*inte societatea! menion2nd dac ele acionea* -mpreun sauseparat. Acestea depun la
154

re"istrul comerului specimene de semntur. Biletul nr.200 1 Ce (n5ele#e5i prin perioada de referin5 a unei (ntreprinderi (n evaluarea acesteia prin rentabilitate. Eerioada de referinta corespunde perioadei de pro"no*a a intreprinderii! respective perioada la sfarsitul careia proprietarii ar trebui sa-si modifice atitudinea fata de afacerea sa! adica sa provoace asemenea sc#imbari in viata intreprinderii incat sa-8 permita sa-si reia ciclul vietii. Astfel de sc#imbari constau in masuri de restructurare cum ar fiG divi*area! asocierea! formarea de noi societati comerciale! in3ectii de capital pentru moderni*area ec#ipamentelor si te#nolo"iilor! pentru reinnoirea produselor! etc. 4in punctul de vedere al investitorului perioada de pro"no*a corespunde cu termenul de recuperare al investitiei. 2.4e ctre cine sunt numi5i membrii consiliului de suprave#3ere! Art. 153 .1/ Cembrii consiliului de suprave"#ere sunt numiti de catre adunarea "enerala a actionarilor! cu exceptia primilor membri! care sunt numiti prin actul constitutiv. . / 'andidatii pentru posturile de membru in consiliul de suprave"#ere sunt nominali*ati de catre membrii existenti ai consiliului sau de catre actionari. .3/ 7umarul membrilor consiliului de suprave"#ere este stabilit prin actul constitutiv. Acesta nu poate fi mai mic de 3 si nici mai mare de 11. .4/ Cembrii consiliului de suprave"#ere pot fi revocati oricand de adunarea "enerala a actionarilor! cu o ma3oritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor pre*enti. .5/ 'onsiliul de suprave"#ere ale"e dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Art. 153Z% .1/ 8n ca*ul vacantei unui post de membru in consiliul de suprave"#ere! consiliul poate proceda la numirea unui membru provi*oriu! pana la intrunirea adunarii "enerale. . / 4aca vacanta mentionata la alin. .1/ determina scaderea numarului membrilor consiliului de suprave"#ere sub minimul le"al! directoratul trebuie sa convoace fara intar*iere adunarea "enerala pentru completarea locurilor vacante. Art. 153Z+ .1/ Cembrii consiliului de suprave"#ere nu pot fi concomitent membri ai directoratului. 4e asemenea! ei nu pot cumula calitatea de membru in consiliul de suprave"#ere cu cea de salariat al societatii. . / Erin actul constitutiv sau prin #otarare a adunarii "enerale a actionarilor se pot stabili conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii consiliului de suprave"#ere. 8n aprecierea independentei unui membru al consiliului de suprave"#ere trebuie respectate cel putin criteriile re"lementate la art. 13+Z alin. . /. .1/ 'onsiliul de suprave"#ere are urmatoarele atributii principaleG a/ exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat> b/ numeste si revoca membrii directoratului> c/ verifica conformitatea cu le"ea! cu actul constitutiv si cu #otararile adunarii "enerale a operatiunilor de conducere a societatii> d/ raportea*a cel putin o data pe an adunarii "enerale a actionarilor cu privire la activitatea de suprave"#ere desfasurata. . / 8n ca*uri exceptionale! cand interesul societatii o cere! consiliul de suprave"#ere poate convoca adunarea "enerala a actionarilor. .3/ 'onsiliului de suprave"#ere nu ii pot fi transferate atributii de conducere a societatii. 'u toate acestea! in actul constitutiv se poate prevedea ca anumite tipuri de operatiuni nu pot fi efectuate decat cu acordul consiliului. 8n ca*ul in care consiliul nu isi da acordul pentru o astfel de operatiune! directoratul poate cere acordul adunarii "enerale ordinare. Kotararea adunarii
155

"enerale cu privire la un asemenea acord este data cu o ma3oritate de 3 patrimi din numarul voturilor actionarilor pre*enti. Actul constitutiv nu poate stabili o alta ma3oritate si nici stipula alte conditii. Art. 153Z1$ .1/ 'onsiliul de suprave"#ere poate crea comitete consultative! formate din cel putin membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investi"atii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu! in domenii precum auditul! remunerarea membrilor directoratului si ai consiliului de suprave"#ere si a personalului! sau nominali*area de candidati pentru diferitele posturi de conducere. 'omitetele vor inainta consiliului in mod re"ulat rapoarte asupra activitatii lor. . / Eresedintele directoratului poate fi numit membru in comitetul de nominali*are creat de consiliul de suprave"#ere! fara ca prin aceasta sa dobandeasca calitatea de membru in consiliu. .3/ 'el putin un membru al fiecarui comitet creat in temeiul alin. .1/ trebuie sa fie membru independent al consiliului de suprave"#ere. 'el putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta relevanta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar. .4/ 8n ca*ul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obli"atii le"ale de auditare financiara! crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de suprave"#ere este obli"atorie. Art. 153Z11 .1/ 'onsiliul de suprave"#ere se intruneste cel putin o data la 3 luni. Eresedintele convoaca consiliul de suprave"#ere si pre*idea*a intrunirea. . / 'onsiliul de suprave"#ere este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin dintre membrii consiliului sau la cererea directoratului. 'onsiliul se va intruni in cel mult 15 *ile de la convocare. .3/ 4aca presedintele nu da curs cererii de convocare a consiliului in conformitate cu dispo*itiile alin. . /! autorii cererii pot convoca ei insisi consiliul! stabilind ordinea de *i a sedintei. .4/ Cembrii directoratului pot fi convocati la intrunirile consiliului de suprave"#ere. :i nu au drept de vot in consiliu. .5/ =a fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal! care va cuprinde numele participantilor! ordinea de *i! ordinea deliberarilor! deci*iile luate! numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Erocesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru pre*ent al consiliului. Biletul nr.201 1.Ce este si cum se determina prima de rise a unei intreprinderi! Erima de risc a unei intreprinderi repre*inta o rata de a3ustare care reflecta modul in care piata ar evalua riscurile specifice afluxurilor de numerar. Erima de risc se stabileste pe b a * a estimarilor de piata la care se adau"a primele de risc specifice i n t r e p r i n d e r i i evaluate. 2.$tributiile principale ale consiliului de suprave#3ere. Art. 1539. - .1/ 'onsiliul de suprave"#ere are urmtoarele atribuii principaleG a/ exercit controlul permanent asupra conducerii societii de ctre directorat> b/ numete i revoc membrii directoratului> c/ verific conformitatea cu le"ea! cu actul constitutiv i cu #otr2rile adunrii "enerale a operaiunilor de conducere a societii> d/ raportea* cel puin o dat pe an adunrii "enerale a acionarilor cu privire la activitatea de suprave"#ere desfurat. Biletul nr.202 1.Ce rela5ie este (ntre rata de actualizare* capacitatea beneficiar i valoarea (ntreprinderii. 8ntre rata de actuali*are si valoarea intreprinderii este o relatie invers proportionala cu cat rata este mai mare valoarea intreprinderii va fi mai mica. 2.C15i cenzori va avea o societate pe ac5iuni!
156

Art. 159. - .1/ ;ocietatea pe aciuni va avea 3 cen*ori i un supleant! dac prin actul constitutiv nu se prevede un numr mai mare. ?n toate ca*urile! numrul cen*orilor trebuie s fie impar. 'en*orii se ale" la inceput de adunarea consitutiva. 4urata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.'en*orii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor.'el putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autori*at in conditiile le"ii sau expert contabil. Biletul nr.20& 1.Ce este valoarea de randament propriu,zisa si cum se determina! )aloarea de randament sau capacitatea beneficiara repre*inta randamentultotalitatii capitalurilor care finantea*a intreprinderea 2.%olul cenzorilor in cadrul societatii pe actiuni. .1/ 'en*orii sunt obli"ai s suprave"#e*e "estiunea societii! s verifice dac situaiilefinanciare sunt le"al -ntocmite i -n concordan cu re"istrele! dac acestea din urm suntinute re"ulat i dac evaluarea elementelor patrimoniale s-a fcut conform re"ulilor stabilite pentru -ntocmirea i pre*entarea situaiilor financiare.. / 4espre toate acestea! precum i asupra propunerilor pe care le vor consideranecesare cu privire la situaiile financiare i reparti*area profitului! cen*orii vor pre*entaadunrii "enerale un raport amnunit. Codalitatea i procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de 'amera Auditorilor @inanciari din0om2nia..3/ Adunarea "eneral poate aproba situaiile financiare anuale numai dac acestea sunt-nsoite de raportul cen*orilor sau! dup ca*! al auditorilor financiari..5/ 'en*orii sau! dup ca*! auditorii interni vor aduce la cunotin membrilor consiliului de administraie nere"ulile -n administraie i -nclcrile dispo*iiilor le"ale iale prevederilor actului constitutiv pe care le constat! iar ca*urile mai importante le vor aduce la cunotin adunrii "enerale. Biletul nr.202 1. Ce este valoarea de rentabilitate limitata si cum se determina! )aloarea de rentabilitate limitata A valoarea fluxurilor de lic#iditati limitatate pentru un numar de ani. . Ce fel de re#istre trebuie sa aiba o societate pe actiuni! ?n afar de evidenele prev*ute de le"e! societile pe aciuni trebuie s inG a/ un re"istru al acionarilor care s arate! dup ca*! numele i prenumele! codul numeric personal! denumirea! domiciliul sau sediul acionarilor cu aciuni nominative! precum i vrsmintele fcute -n contul aciunilor. :videna aciunilor tran*acionate pe o pia re"lementatFsistem alternativ de tran*acionare se reali*ea* cu respectarea le"islaiei specifice pieei de capital> b/ un re"istru al edinelor i deliberrilor adunrilor "enerale> c/ un re"istru al edinei i deliberrilor consiliului de administraie! respectiv ale directoratului i consiliului de suprave"#ere> d/ un re"istru al deliberrilor i constatrilor fcute de cen*ori i! dup ca*! de auditori interni! -n exercitarea mandatului lor> e/ un re"istru al obli"aiunilor! care s arate totalul obli"aiunilor emise i al celor rambursate! precum i numele i prenumele! denumirea! domiciliul sau sediul titularilor! c2nd ele sunt nominative. :videna obli"aiunilor emise -n form demateriali*at i tran*acionate pe o pia re"lementat sau printr-un sistem alternativ de tran*acionare va fi inut conform le"islaiei specifice pieei de capital> f/ orice alte re"istre prev*ute de acte normative speciale. Biletul nr.200 1. Ce este valoarea de rentabilitate continua si cum se determina! )aloarea de rentabilitate a intreprinderii cunoscuta si sub denumirea de metodacapitali*arii veniturilor! valoarea de rentabilitate se determina prin aplicarea la cpacitatea beneficiara a intreprinderii .'&/ exprimata prin profitul net! a unui multip licator capitalistic Y)aloarea de
157

rentabilitate continuaG)A '& ^ '&Fi<ndeG'&A exprima profitul net mediu anual previ*ionat>'&FiA valoarea de rentabilitate 2. "rezentati o serie de aspecte le#ate de societatile in comandita pe actiuni. ;ocietatile in comandita pe actiuni presupun impartirea actionarilor in doua cate"oriiGcomanditati si comanditari. 'omanditatii au raspundere solidara si nelimitata pentrudebitele societatii! in timp ce comanditarii au o raspundere limitata doar la aportul lor lacapitalul social. (oate celelalte trasaturi specifice ;A se re"asesc si in ca*ul ;'A. Biletul nr.20. 1.4efini5i capacitatea beneficiar a unei (ntreprinderi i prezenta5i formele de exprimare a acesteia. 'apacitatea beneficiara -nseamn aptitudinea unei -ntreprinderi de a "enera un beneficiu dat! in viitorul apropiat! in condiii de motivare si de "estiune considerate normale! identice cu cele din ultimii ani! daca nici-o sc#imbare semnificativa nu a avut loc A randamentul totalitarii capitalurilor care finanea* -ntreprinderea 'apacitatea beneficiara se poate exprima prin urmtorii indicatoriG profit brut .dia"nosticul financiar-contabil/> profitul net se foloseste in evaluari prin metode ba*ate pe capitali*area veniturilor> dividend folosit in evaluari ba*ate pe randamentul capitalului> prin flux de tre*orerie sau cas#-flo1 folosit in evaluarile ba*ate pe actuali*area fluxurilor de"a3ate de -ntreprindere. 2. Ce (n5ele#e5i prin audit (n #eneral) dar prin audit financiar* dar prin audit statutar! 7oiunea de audit -n "eneral semnific revi*ia conturilor reali*at de experi independeni -n vederea exprimrii unei opinii asupra re"ularitii i sinceritii acestora. Erin audit! -n "eneral! se -nele"e examinarea profesional a unei informaii -n vederea exprimrii unei opinii responsabile i independente prin raportarea la un criteriu .standard! norm/ de calitate. Dbiectivul oricrui tip de audit -l constituie -mbuntirea utili*rii informaiei. ;emnificaia auditului financiarG dac este vorba de Iaudit financiar care conduce la certificarea situaiilor financiareH! fr nici o -ndoial este vorba de o parte din auditul le"al! controlul le"al sau auditul statutar. 4enumirea simpl de Iaudit financiarH poate fi folosit pentru a desemna numeroase alte misiuni ca! de exempluG -auditul financiar al procedurilor informati*ate de inere a contabilitii> -auditul financiar al operaiunilor de sc#imb pentru a verifica pre*entarea re"ulamentar a acestora -n situaiile financiare> -auditul financiar al contabili*rii c#eltuielilor sociale pentru a verifica respectarea le"islaiei sociale> -auditul financiar asupra situaiei fiscale> -auditul financiar asupra conturilor de clieni pentru a verifica dac evaluarea creanelor -ndoielnice s-a fcut de o manier prudent etc. Altfel spus! orice anali*! orice control! orice verificare i orice studiu asupra unei seciuni sau a unei pri din contabilitate sau din situaiile financiare ale unei entiti poate fi calificat ca Iaudit financiarH. D misiune de audit financiar poate fi prealabil unei misiuni de audit operaional sau unei misiuni de audit de "estiune. 4in cele pre*entate re*ult c sinta"ma Iaudit financiarH este mult mai cuprin*toare dec2t cea de Iaudit statutarH. 0e"lementarea european .4irectiva a )888-a/ i re"lementrile naionale se refer numai la auditul statutar! adic auditul asupra situaiilor financiare ale entitii. 4in acest punct de vedere! considerm c folosirea sinta"mei Iaudit financiarH -n le"islaia rom2neasc -n vi"oare -n locul celei de Iaudit statutarH folosit -n le"islaia european este de natur a crea
158

confu*ii. Erin audit statutar se -nele"e examinarea efectuat de un profesionist contabil competent i independent asupra situaiilor financiare ale unei entiti -n vederea exprimrii unei opinii motivate asupra ima"inii fidele! clare i complete a po*iiei i situaiei financiare precum i a re*ultatelor .performanelor/ obinute de acesta. Altfel spus! auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examinea* i certific -n totalitatea lor situaiile financiare! potrivit normelor de audit! inclusiv activiti i operaii specifice intreprinderii auditate! -n virtutea unor dispo*iii le"ale .le"ea contabilitii! le"ea societilor comerciale! le"ea pieelor de capital etc./! ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii .acionari! asociai/. Biletul nr.209 1.Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei intreprinderi! @luxurile de tre*orerie sunt acele profituroi ale intrepr. 'are sunt disponibile tuturor furni*orilor de capital catre intreprindere dupa anali*area restrictiilor de distributie conform le"ii societarilor. @luxul de tre*orerie repre*int profiturile -ntreprinderii dup scderea c#eltuielilor si impo*itelor pe imobili*ri! dar -naintea dob2n*ii. @=<j<= 4: (0:SD0:08: ;: EDA(: ;(A&8=8 87480:'(G Erofit .pierdere/ pe an ^ dob2nda pe datoria la teri - economia la impo*itul aferent -ntreprinderii datorata deductibilitii dob2n*ii pentru datoria la terti ^impo*itul pe venit care poate fi compensate ^ deprecierea si alte c#eltuieli care nu sunt in numerar - venituri care nu aduc numerar - c#eltuieli de capital ^F- deducereaFcreterea fondului de rulment! inclusiv a lic#iditilorFdatoriilor @lux de tre*orerie 2.Care sunt obli#atiile principale ale adunarii #enerale a asociatilor in cadrul societatilor cu raspundere limitatei! Adunarea "eneral a asociailor are urmtoarele obli"aii principaleGa/ s aprobe situaia financiar anual i s stabileasc reparti*area profitului net> b/ s desemne*e administratorii i cen*orii! s -i revoceFdemit i s le dea descrcarede activitate! precum i s decid contractarea auditului financiar! atunci c2nd acesta nuare caracter obli"atoriu! potrivit le"ii>c/ s decid urmrirea administratorilor i cen*orilor pentru daunele pricinuitesocietii! desemn2nd i persoana -nsrcinat s o exercite>d/ s modifice actul constitutiv Biletul nr.208 1. In ce const metoda fluxurilor de disponibilit5i actualizate! Cetoda 4'@ consta in -nsumarea fluxurilor de disponibilitati care raman in fiecare an in unitate! pana in anul !!nH! c2nd se aprecia* ca proprietarul ar trebui sa-si reconsidere modul de abordare a afacerii sale> in acest an !!nH se stabilete valoarea re*iduala a activului sau a -ntreprinderii 2.Cum poate fi redus sau ma;orat capitalul social! 'AE8 - 0educerea sau ma3orarea capitalului social Art. $% .1/ 'apitalul social poate fi redus prinG a/ micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale> b/ reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale> c/ dobandirea propriilor actiuni! urmata de anularea lor. . / 'apitalul social mai poate fi redus! atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi! prinG a/ scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate>
159

b/ restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi! proportionala cu reducerea capitalului social si calculata e"al pentru fiecare actiune sau parte sociala> c/ alte procedee preva*ute de le"e. Art. $+ .1/ 0educerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din *iua in care #otararea a fost publicata in Conitorul Dficial al 0omaniei! Eartea a 8)-a. . / Kotararea va trebui sa respecte minimul de capital social! atunci cand le"ea il fixea*a! sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utili*at pentru efectuarea ei. .3/ 'reditorii societatii! ale caror creante sunt anterioare publicarii #otararii! vor fi indreptatiti sa obtina "arantii pentru creantele care nu au devenit scadente pana la data respectivei publicari. Acestia au dreptul de a face opo*itie impotriva acestei #otarari! in conformitate cu art. 6 . .4/ 0educerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor pana cand creditorii nu vor fi obtinut reali*area creantelor lor ori "arantii adecvate sau pana la data la care instanta a respins cererea creditorilor ca inadmisibila ori! apreciind ca societatea a oferit creditorilor "arantii adecvate sau ca! luandu-se in considerare activul societatii! "arantiile nu sunt necesare! a respins cererea creditorilor ca neintemeiata! iar #otararea 3udecatoreasca a devenit irevocabila. .5/ =a cererea creditorilor societatii! ale caror creante sunt anterioare publicarii #otararii! instanta poate obli"a societatea la acordarea de "arantii adecvate daca! in mod re*onabil! se poate aprecia ca reducerea capitalului social afectea*a sansele de acoperire a creantelor! iar societatea nu a acordat "arantii creditorilor! potrivit prevederilor alin. .3/. Art. $9 'and societatea a emis obli"atiuni! nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor! decat in proportie cu valoarea obli"atiunilor rambursate. Art. 1$ .1/ 'apitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin ma3orarea valorii nominale a actiunilor existente in sc#imbul unor noi aporturi in numerar siFsau in natura. . / 4e asemenea! actiunile noi sunt liberate prin incorporarea re*ervelor! cu exceptia re*ervelor le"ale! precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune! ori prin compensarea unor creante lic#ide si exi"ibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia. .3/ 4iferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in re*erve! fara a ma3ora capitalul social. .4/ Carirea capitalului social prin ma3orarea valorii nominale a actiunilor poate fi #otarata numai cu votul tuturor actionarilor! in afara de ca*ul cand este reali*ata prin incorporarea re*ervelor! beneficiilor sau primelor de emisiune. Art. 1 .1/ ;ocietatea pe actiuni isi va putea ma3ora capitalul social! cu respectarea dispo*itiilor preva*ute pentru constituirea societatii. . / 8n ca* de subscriptie publica! prospectul de emisiune! purtand semnaturile autentice a dintre membrii consiliului de administratie! respectiv dintre membrii directoratului! va fi depus la re"istrul comertului pentru indeplinirea formalitatilor preva*ute la art. 1+ si va cuprindeG a/ data si numarul inmatricularii societatii in re"istrul comertului> b/ denumirea si sediul societatii> c/ capitalul social subscris si varsat> d/ numele si prenumele administratorilor! respectiv ale membrilor directoratului si consiliului de suprave"#ere! cen*orilor sau! dupa ca*! auditorului financiar! si domiciliul lor> e/ ultima situatie financiara aprobata! raportul cen*orilor sau raportul auditorilor financiari> f/ dividendele platite in ultimii 5 ani sau de la constituire! daca! de la aceasta data! au trecut mai putin de 5 ani> "/ obli"atiunile emise de societate>
160

#/ #otararea adunarii "enerale privitoare la noua emisiune de actiuni! valoarea totala a acestora! numarul si valoarea lor nominala! felul lor! relatii privitoare la aporturi! altele decat in numerar! si avanta3ele acordate acestora! precum si data de la care se vor plati dividendele 3/ Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate mentiunile aratate! daca nu a exercitat in nici un mod drepturile si obli"atiile sale de actionar. Art. 13Ca3orarea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare siFsau prin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tran*actiona drepturile de preferinta pe piata de capital este supusa prevederilor le"islatiei specifice pietei de capital. Art. 14 8n ca* de ma3orare a capitalului social prin oferta publica! administratorii! respectiv membrii directoratului! sunt solidar raspun*atori pentru exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune! in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate oficiului re"istrului comertului! in conformitate cu prevederile le"islatiei privind piata de capital. Art. 15 .1/ 4aca ma3orarea capitalului social se face prin aporturi in natura! adunarea "enerala care a #otarat aceasta va propune 3udecatorului-dele"at numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi! in conditiile art. 3+ si 39. . / Aporturi in creante nu sunt admise. .3/ 4upa depunerea raportului de experti*a! adunarea "enerala extraordinara convocata din nou! avand in vedere conclu*iile expertilor! poate #otari ma3orarea capitalului social. .4/ Kotararea adunarii "enerale trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura! numele persoanelor ce le efectuea*a si numarul actiunilor ce se vor emite in sc#imb. Art. 16 .1/ Actiunile emise pentru ma3orarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere! in primul rand actionarilor existenti! proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda. . / :xercitarea dreptului de preferinta se va putea reali*a numai in interiorul termenului #otarat de adunarea "enerala sau de consiliul de administratie! respectiv directorat! in conditiile art. $Z1 alin. .4/! daca actul constitutiv nu prevede alt termen. 8n toate situatiile! termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii #otararii adunarii "enerale! respectiv a deci*iei consiliului de administratieFdirectoratului! in Conitorul Dficial al 0omaniei! Eartea a 8)-a. 4upa expirarea acestui termen! actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului. .3/ Drice ma3orare a capitalului social efectuata cu incalcarea pre*entului articol este anulabila. Art. 16Z1 Actionarii au un drept de preferinta si atunci cand societatea emite obli"atiuni convertibile in actiuni. 4ispo*itiile art. 16 se aplica in mod corespun*ator. Art. 1% .1/ 4reptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin #otararea adunarii "enerale extraordinare a actionarilor. . / 'onsiliul de administratie! respectiv directoratul! va pune la dispo*itie adunarii "enerale extraordinare a actionarilor un raport scris! prin care se preci*ea*a motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta. Acest raport va explica! de asemenea! modul de determinare a valorii de emisiune a actiunilor. .3/ Kotararea va fi luata in pre*enta actionarilor repre*entand trei patrimi din capitalul social subscris! cu ma3oritatea voturilor actionarilor pre*enti. .4/ Kotararea va fi depusa la oficiul re"istrului comertului de catre consiliul de administratie! respectiv de catre directorat! spre mentionare in re"istrul comertului si publicare in Conitorul Dficial al 0omaniei! Eartea a 8)-a. Art. 19 .1/ Kotararea adunarii "enerale privind ma3orarea capitalului social produce efecte numai in
161

masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii. . / 4aca ma3orarea de capital propusa nu este subscrisa inte"ral! capitalul va fi ma3orat in cuantumul subscrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate. Art. $ .1/ Actiunile emise in sc#imbul aporturilor in numerar vor trebui platite! la data subscrierii! in proportie de cel putin 3$J din valoarea lor nominala si! inte"ral! in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Conitorul Dficial al 0omaniei! Eartea a 8)-a! a #otararii adunarii "enerale. . / 8n acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in sc#imbul aporturilor in natura .3/ 'and s-a preva*ut o prima de emisiune! aceasta trebuie inte"ral platita la data subscrierii. .4/ 4ispo*itiile art. 9+ alin. .3/ si ale art. 1$$ raman aplicabile. Art. $Z1 .1/ Erin actul constitutiv! consiliul de administratie! respectiv directoratul! poate fi autori*at ca! intr-o anumita perioada! ce nu poate depasi 5 ani de la data inmatricularii societatii! sa ma3ore*e capitalul social subscris pana la o valoare nominala determinata .capital autori*at/! prin emiterea de noi actiuni in sc#imbul aporturilor. . / D astfel de autori*are poate fi acordata si de adunarea "enerala a actionarilor! printr-o modificare a actului constitutiv! pentru o anumita perioada! ce nu poate depasi 5 ani de la data inre"istrarii modificarii. Actul constitutiv poate ma3ora cerintele de cvorum pentru o astfel de modificare. .3/ )aloarea nominala a capitalului autori*at nu poate depasi 3umatate din capitalul social subscris! existent in momentul autori*arii. .4/ Erin autori*area acordata conform alin. .1/-.3/! consiliului de administratie! respectiv directoratului! ii poate fi conferita si competenta de a decide restran"erea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti. Aceasta autori*are se acorda consiliului de administratie! respectiv directoratului! de catre adunarea "enerala! in conditiile de cvorum si ma3oritate preva*ute la art. 1% alin. .3/. 4eci*ia consiliului de administratie! respectiv a directoratului! cu privire la restran"erea sau ridicarea dreptului de preferinta se depune la oficiul re"istrului comertului! spre mentionare in re"istrul comertului si publicare in Conitorul Dficial al 0omaniei! Eartea a 8)-a. Art. 1;ocietatea cu raspundere limitata isi poate ma3ora capitalul social! in modalitatile si din sursele preva*ute de art. 1$. Biletul nr.20: 1.Care sunt cele 2 etape @pa i' (n evaluarea (ntreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilit5i actualizate! Aplicare metodei se face in patru etapeG 1. 'alculul fluxului de lic#iditati nete istorice pe minim trei ani folosind sinte*a dia"nosticelor . Eroiectarea fluxului de lic#iditati nete pe o perioada mai lun"a! dar compatibila cu ori*ontul de pro"no*a stabilit -ntreprinderii> deci o buna vi*iune! o -nele"ere a fluxurilor trecuteG v2n*ri! preturi! structura c#eltuielilor! riscuri! etc. 3. 4eterminarea valorii re*iduale ce urmea* a fi adu"ata la cas#-flo1-ul din ultimul an proiectat> ori*ontul pro"no*at este in "eneral! estimate tinand seama de constatarile dia"nosticelor! marcand momentul cand prorpietarul va decide viitorul intreprinderii in anul ultimo pro"no*at> valoarea re*iduala! de re"ula se calculea*a prin aplicarea unui multiplicator * la cas# flo1-ul ultimului an pro"no*at .)rASx'@/ sau aplicand modelul Lordon UUU1UUU! unde ] este coeficientul de a3ustare pentru risc! iar " este creterea pe ]-" termen lun" a fluxului de numerar 4. 4eterminarea ratei de actuali*are! cu a3utorul careia este posibila readucerea fluxurilor nete viitoare se a valorii re*iduale in valori de a*i> numita si rata neutra
162

:a poate fi detreminata pornind de la dobanda obli"atiilro sau titlurilor de stat. 2.Cum poate fi exclus un asociat din societatea (n nume colectiv* (n comandit simpl sau cu rspundere limitat! :xcluderea unui asociat se pronunta prin #otarare 3udecatoreasca! la cererea societatii sau a oricarui asociat. 1 Eoate fi exclus din societatea -n nume colectiv! -n comandit simpl sau cu rspundere limitatG a/ asociatul care! pus -n -nt2r*iere! nu aduce aportul la care s-a obli"at> b/ asociatul cu rspundere nelimitat -n stare de faliment sau care a devenit le"almente incapabil> c/ asociatul cu rspundere nelimitat care se amestec fr drept -n administraie d/ asociatul administrator care comite fraud -n dauna societii sau se servete de semntura social sau de capitalul social -n folosul lui sau al altora. 'ererea societatii de excludere a unui asociat trebuie sa se ba*e*e pe o #otarare a tuturor asociatilor! cu exceptia asociatului in cau*a. 4aca cererea de excludere a unui asociat se face numai de catre unul dintre asociati! trebuie citata societatea si asociatul parat. 4aca societatea este constituita numai din doi asociati! prin admiterea cererii unuia dintre asociati de excludere a celuilalt! societatea ramane cu un sin"ur asociat si! in consecinta! va fi di*olvata. Acest lucru nu va avea loc daca asociatul ramas #otaraste continuarea existentei sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. 8n toate ca*urile de admitere a cererii de excludere a unui asociat din societate! #otararea 3udecatoreasca ramasa definitiva se va depune! in termen de 15 *ile! la re"istrul comertului pentru a fi inscrisa! iar dispo*itivul #otararii se va publica in Conitorul Dficial. Biletul nr.210 1.Ce este valoarea rezidual* cum se determin i c1nd se folose te (n evaluarea (ntreprinderii! )aloarea re*iduala repre*inta suma net ape care intreprinderea scontea*a sa o obtina in sc#imbul unui bun! la finele duratei sale de utili*are! dupa deducerea tuturor costurilor de cedare preva*ute. )aloarea re*iduala! de re"ula se calculea*a G 1. prin aplicarea unui multiplicator z la cas# flo1-ul ultimului an pro"no*at .)rASx'@/ sau . aplicand modelul Lordon UUU1UUU! unde ] este coeficientul de a3ustare pentru risc! iar " este cresterea pe termen lun" a fluxului de numerar ]-" 2. Care sunt mi;loacele prin care se pot dizolva societ5ile comerciale! ;ocietatea se di*olv prin. -trecerea timpului stabilit pentru durata societii> -imposibilitatea reali*rii obiectului de activitate al societii sau reali*area acestuia> -declararea nulitii societii> -#otr2rea adunrii "enerale> -#otr2rea tribunalului! la cererea oricrui asociat! pentru motive temeinice! precum ne-nele"erile "rave dintre asociai! care -mpiedic funcionarea societii> -falimentul societii> -alte cau*e prev*ute de le"e sau de actul constitutiv al societii. (recerea timpului stabilit pentru durata societatii

163

Erelun"irea duratei societatii este posibila prin vointa asociatilor cu conditia ca aceasta sa aiba loc cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii stabilita in actul constitutiv. 'onsultarea asociatilor cade in sarcina consiliul de administratie! respectiv a directoratului. 8mposibilitatea reali*arii obiectului de activitate 8n ca*ul in care societatea se afla in imposibilitatea reali*arii obiectului de activitate! asociatii pot opta fie pentru modificarea obiectului de activitate! fie pentru di*olvarea societatii comerciale. 4eclararea nulitatii societatii comerciale 4eclararea nulitatii societatii nu poate interveni decat pe ba*a #otararii instantei de 3udecata prin care se constata nerespectarea conditiilor de fond si de forma impuse de normele imperative privind constituirea societatilor comerciale. 7ulitatea actului constitutiv atra"e nulitatea societatii infiintate in ba*a lui. Kotararea adunarii "enerale 8n conformitate cu prevederile art. 31 din =e"ea nr. 31F199$! asociatii pot reveni asupra #otararii de di*olvare a societatii .cu ma3oritatea ceruta pentru constituirea actului constitutiv/ atat timp cat nu s-a facut nicio repartitie din activ. (otodata! creditorii si orice parte interesata pot face opo*itie la tribunal impotriva #otararii! in termen de 3$ de *ile de la publicarea acesteia in Conitorul Dficial al 0omaniei partea a 8)-a. Kotararea tribunalului 4i*olvarea societatii comerciale se poate reali*a la cererea oricarui asociat! pentru motive temeinice! precum neintele"erile "rave dintre asociati! care impiedica functionarea societatii. 7eintele"erile "rave dintre asociati si temeinicia acestora vor fi apreciate de instanta de 3udecata! in functie de probele administrate in cau*a. @alimentul societatii @alimentul societatii este dispus de instanta de 3udecata! falimentul fiind urmat de di*olvarea acesteia si de radierea din 0e"istrul 'omertului. Alte cau*e preva*ute de le"e sau de actul constitutiv al societatii =e"ea nr. 31F199$ mentionea*a ca la cererea oricarei persoane interesate! precum si a Dficiului 7ational al 0e"istrului 'omertului! tribunalul va putea pronunta di*olvarea societatii in ca*urile urmatoareG ;ocietatea nu mai are or"ane statutare sau acestea nu se mai pot intruni. ;ocietatea nu a depus! in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor le"ale! situatiile financiare anuale sau alte acte care! potrivit le"ii! se depun la oficiul re"istrului comertului. ;ocietatea si-a incetat activitatea! nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta. :ste exceptata situatia in care societatea a fost in inactivitate temporara. 4urata inactivitatii nu poate depasi 3 ani. ;ocietatea nu si-a completat capitalul social in conditiile le"ii

164