You are on page 1of 2

GEOTEHNIKA

KANY ev dijagram: Dijagram za utjecajni faktor IK za vrijednost dodatnog naprezanja v u dubini (z') ispod dna temelja u KARKATERISTINOJ TOKI pravokutne povrine dimenzija BL, gdje je L dua stranica, a B kraa stranica (sudjelujua irina), optereene jednolikim optereenjem p. Utjecajni faktor IK oitamo iz dijagrama, a dodatno optereenje se izrauna pomou izraza:

v = p I K Ik
0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.0

1.0

0.1

L / B
2.0

L/B=11.5 2 3 5 10

0.2

3.0

0.3

4.0

0.4

5.0

0.5

6.0

0.6

7.0

0.7

8.0

0.8

/ B

9.0

0.9

z/B z

10.0

L /L/B=1 B

1.5 2

10

1.0

11.0

1.1

12.0

1.2

13.0

1.3

14.0

1.4

15.0

1.5

16.0

1.6

17.0

1.7

18.0

1.8

19.0

1.9

20.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

2.0

I = /p

Ik

mr.sc. eljko Lebo, dipl.ing.gra. Tehniko veleuilite u Zagrebu, Graditeljski odjel

z/Bz

/ B

GEOTEHNIKA

Dopustivo optereenje na dnu temelja ono koje je dopustivo i obzirom na slom tla i obzirom na dopustiva slijeganja. pdop = min{ pdop obzirom na slom ; pdop obzirom na slijeganja } (PRAVILNIK 15/1990) Dopustivo optereenje na dnu temelja obzirom na slom tla pod temeljem, pdop obzirom na slom rauna se: pa = Q/A = B N s i + (cm + q tg m ) Nc sc ic dc + q gdje V je ukupno vertikalno optereenje na dnu temelja H je ukupno horizontalno optereenje na dnu temelja MB je ukupni moment na dnu temelja u smjeru irine dna temelja ML je ukupni moment na dnu temelja u smjeru duljine dna temelja eB = MB/V je ekscentricitet u smjeru irine dna temelja, B eL = ML/V je ekscentricitet u smjeru duljine dna temelja, L B je efektivna irina dna temelja, B=min{B-2eB; L-2eL} L je efektivna duljina dna temelja, L=max{B-2eB; L-2eL} A = B L je efektivna povrina dna temelja s= 1 - 0,4 B/L je koeficijent kojim se uzima u obzir utjecaj oblika temelja sc= 1+0,2 B/L je koeficijent kojim se uzima u obzir utjecaj oblika temelja
centrino temelja optereeni dio dna

L-2eL eL eB 2eL B-2eB 2eB

H/(Acm + Vtg m) je mjera nagiba optereenja i je koeficijent kojim se uzima u obzir utjecaj nagiba optereenja, prema H/(Acm + Vtg m), v. sliku ic je koeficijent kojim se uzima u obzir utjecaj nagiba optereenja, prema H/(Acm + Vtg m), v. sliku q je minimalna vrijednost jednoliko rasprostrtog optereenja oko dna temelja dc= 1+0,35 D/B je koeficijent kojim se uzima u obzir utjecaj vrstoe tla iznad dna temelja: ako je tlo jednake ili vee vrstoe iznad dna temelja kao i u podruju velikih deformacija ako je manje vrstoe, ili je temelj ukopan samo djelomino, onda se radi sa dc= 1

je jedinina teina tla u podruju potencijalno obuhvaenom velikim deformacijama smanjena za uzgon ako
ispod razine podzemne vode c je kohezija tla u istom podruju je kut unutarnjeg trenja u istom podruju Fc je faktor sigurnosti za koheziju, vrijednost se uobiajeno bira izmeu 2,0 i 3,0 F je faktor sigurnosti za kut unutarnjeg trenja, vrijednost se uobiajeno bira izmeu 1,2 i 1,8 cm je mobilizirana kohezija, cm = c/Fc

m je mobilizirani kut unutarnjeg trenja, tgm = (tg) /F


Nc je faktor nosivosti, funkcija od m, v. sliku N je faktor nosivosti, funkcija od m, v. sliku
1.0 0.8 0.6
= 10
0

100
00
= 10
0

1.0 0.8 0.6

Nc 10 N 1

i
0.4 0.2 0.0 0.0

20 0 30 0 40
0.2
0

ic
0.4 0.2 0.0

20 0 30 0 40 0
0.0 0.8 1.0 + V tan H/(A'c m m) 0.2 0.4 0.6

0.8 1.0 + V tan H/(A'c m )


m

0.4

0.6

0 0 10 20 30 0 m 40

mr.sc. eljko Lebo, dipl.ing.gra. Tehniko veleuilite u Zagrebu, Graditeljski odjel