You are on page 1of 2

An ninh mng vin thng

(Cu hi n tp HK II 2013-2014)
1. Cc mc tiu to lp mi trng an ninh (nhn thc, bo v ton vn, bo mt, trao quyn, cm t chi, chng pht li) 2. nh ngha nhn thc (xem 4.4.1) 3. nh ngha bo mt (xem 4.4.2) 4. nh ngha bo v ton ven (xem 4.4.3) 5. Cc c ch an ninh ti cc lp khc nhau trn ngn xp giao thc IP 6. Gii thut mt m i xng v phi i xng (nguyn l, u v nhc) 7. Th tc nhn thc hai chiu v phn b kho chia s 8. Ch k in t v tm tt bn tin (s dng kha ring v kha cng khai, mt m tm tt bn tin (Digest) bng mt hm mt m, gn vo bn tin, pha thu kim tra ch k xc nhn bn tin hp l) 9. Nhn thc s dng MAC (s dng kha chia s, s dng MD5 hoc SHA1 tnh ton MD, mt m bng hm HMAC hoc CMAC da trn kho chia s) 10. Cc chng nhn s (Digital Certificate) 11. PKI (RA: Certificate Authority: thm quyn ng k, CA: Certification Authority: thm quyn chng nhn Authentication, CRL (Certificate Revocation List: danh sch hy b chng nhn) 12. TLS (nhn thc ln nhau gia server v client da trn RSA, bt tay trao i kha chia s, mt m 3DES s dng kha chia s trong giao thc bn ghi truyn s liu) 13. IP Sec (AH, ESP) hnh 2.7 v 2.8. AH ch bo v ton vn s dng MAC cho ton b gi IP sau x l: ng bao gi IP gc vo AH, tiu IP cho truyn tunnel, tm tt, chn vo AH. 14. Lin kt an ninh: SA (mt tp hp cc thng s an ninh bao gm gii thut v kha nhn thc v mt m mt lung s liu theo mt hng, c xc nh bng SPI v a ch ni nhn, cc kiu lin kt an ninh: hnh 2.13) 15. IKE (gm hai giai on. Giai on 1: m phn gii thut cho IKE SA, nhn thc ln nhau, to ra kha ch chia s. Giai don 2 thit lp cc knh truyn dn s liu an ninh : m phn gai thut cho IPSec SA, rt ra cc kho bo v truyn s liu t kha ch) 16. AAA: nhn thc, trao quyn v thanh ton 17. M hnh an ninh cho giao din v tuyn GSM (v hnh 3.3, gii thch) 18. M hnh an ninh trn giao din v tuyn trong 3G UMTS (hnh 4.2) 19. Qu trnh mng nhn thc ngi s dng (hnh 4.3) 20. Qu trnh ngi s dng nhn thc mng (hnh 4.4) 21. Mt m lung trong 3G UMTS (hnh 4.5)

22. Nhn thc ton vn v bo b bn tin (4.6) 23. Th tc AKA (hnh 4.8) 24. To AV trong AUC (hnh 4.11) 25. To thng s an ninh trong USIM 26. Mt m v gii mt m dng hm f8 (hnh 4.16) 27. Mt m WEP (hnh 8.7) 28. Gii mt m WEP (8.8) 29. M hnh nhn thc 802.11x (hnh 8.13) 30. Lc nhn thc ca 802.1x (8.15) 31. M hnh to kha an ninh t mt kha chung (hnh 9.6) 32. Phn cp v to kha (hnh 9.7) 33. S dng kha cho cc lung xung (hnh 9.8) 34. Cc gii thut m v ton vn ca E-UTRAN 35. M hnh truyn dn kha khi chuyn giao (9.9) 36. Tnh ton EPS AV trong qu trnh AKA 37. AKA gia UE v MME (hnh 9.13a) 38. Tnh ton thng s AKA trong UE (hnh 9.13b) 39. Mt m (hnh 9.17a) 40. Bo v ton vn (hnh 9.17b) 41. Qu trnh nhn thc (hnh 9.20) 42. Qu trnh thit lp an ninh NAS (hnh 9.20) 43. Qu trnh thit lp an ninh AS (hnh 9.20) H Ni 18/4/2014