You are on page 1of 10

H S TI TR

CHNG TRNH

Gii th thao in t sinh vin

THNH PH H CH MINH 21/11/2013


I HC KHOA HC X HI V NHN VN THNH PH
H CH MINH
LIN CHI HI SINH VIN KHOA QUAN H QUC T

D n Gii th thao in t sinh vin

TH MI TI TR
Li u tin, Ban T Chc Gii th thao in t sinh vin (Student's Esports League)
xin gi cho v nhng li chc tt p nht n Qu Cng ty !
Khoa Quan h Quc t c nh gi l mt trong nhng khoa nng ng v c nhiu
hot ng ni bt nht trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn Thnh ph H Ch Minh.
Trong qu trnh hot ng ca mnh, Hi Sinh vin khoa Quan h Quc t c nhiu hot ng
gn gi vi i sng sinh vin nh cuc thi Tm hiu v ASEAN, thi dch thut Cabin Cabin(cp
Thnh ph). Vi nhng chng trnh nh, l hng chc bui hi tri, nhng bui ni chuyn
chuyn thi s quc t nhng nh cc hot ng tnh nguyn ti khp cc tnh ng Nam B.
Gn y, ta game Lin Minh Huyn Thoi ni ln nh mt hin tng thu ht gii tr
vi lng chi, mc chuyn nghip cng nh ng gp cho s pht trin Esport nc nh.
Bn cnh , ta game Fifa Online 3 cng ha hn nhiu tim nng vi c s l lng ngi
hm m di do ca mn bng cng nh s thnh cng ca game Fifa Online 2 trc y.
Tuy nhin, ti a bn Thnh ph vn cha c gii u xng tm vi nhu cu giao lu, c xt ca
sinh vin.
Do Hi Sinh vin khoa Quan h Quc t quyt nh t chc gii thi u Esport mang
tn Gii th thao in t sinh vin vi hai mn thi u chnh: Lin Minh Huyn Thoi v
Fifa Online 3.
Tham gia ti tr gii u, Qu Cng ty gip to ra v thu ht ng o sinh vin vo
sn chi Esport lnh mnh v b ch. Thit ngh hot ng ny ph hp vi tiu ch kt ni th
gii game th ca Qu Cng ty t ngy u thnh lp.
Hi Sinh Vin khoa Quan h Quc t lun trn trng v cao s ng ca Qu Cng ty
vo s thnh cng ca gii.

Xin trn trng cm n!


Qun l d n
VN TRNG NHN

Page 1

D n Gii th thao in t sinh vin

NI DUNG D N
1. M t chung
1.1 Thi gian thc hin
Chng trnh d kin din ra 2 thng t ngy 04/01/2014 - 09/03/2014
1.2 a im
Hi trng D, trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn thnh ph H Ch
Minh, 10 -12 inh Tin Hong, Qun 1, Thnh ph H Ch Minh.
1.3 i tng
-

Ch o: Vn Trng Nhn (Ch nhim d n)

Ban t chc: Lin chi hi sinh vin khoa quan h quc t

Tham d: 92 i chi (bao gm c LOL v FO3), cng ton th sinh vin


thnh ph H Ch Minh c nim am m th thao in t.

2. Mc ch ngha d n
C

i trc n u xu hng hi
nhp ca sinh vin vo nn th
thao in t th gii.

To mi trng giao lu thn


thin, lnh mnh cho sinh vin
ton thnh ph.

Cung cp, o to cho nn th


thao in t Vit Nam ngun
lc v cht lng v s lng.

3. Mc tiu d n
-

T chc gii thi u th thao in t ln u tin vi quy m ton thnh ph


gm 2 b mn Lin minh huyn thoi v Fifa Online 3.

Thu ht 332 sinh vin tham gia thi u v hn 2000 ngi theo di gii u.

Page 2

D n Gii th thao in t sinh vin

To nn tng c s v cng l ng lc cc mn th thao in t c ph


bin nh mt iu tt yu khi thi i cng ngh thng tin pht trin.

4. C nhn n v c hng li
4.1 Li ch chung
y l chng trnh nhm hng n xy dng ci nhn ng n ca sinh vin v
x hi v ngnh th thao in t. ng thi chun b ngun lc cht lng cho qu
trnh hi nhp ngnh th thao in t ca thnh ph H Ch Minh ni ring v Vit
Nam ni chung vo th thao in t th gii. l li ch chung ca tt c mi ngi.
4.2 C nhn c hng li
i tng chnh c hng li ch l sinh vin ca cc trng H ti a bn
thnh ph H Ch Minh.Thng qua chng trnh ny, sinh vin c nim yu thch cc
mn th thao in t c th c tham gia thi u c xt, rn luyn trnh , k
nng ca mnh. Bn cnh , vic t chc quy m thnh ph cn to iu kin thun
li cho sinh vin khp cc trng ti a bn c th giao lu, kt bn, hc hi nhau.
4.3 T chc c hng li
T chc h tr thc hin, ti tr chng trnh c c hi qung b thng hiu,
hnh nh t chc cng nh th hin trch nhim cng ng.
5. Tin thc hin
TT Cng vic

Thi gian

Bt u ng thng tin, tuyn


truyn rng ri (FB, IRNews, web
on Hi trng, )

01/03/2014 Tuyn truyn n cc trng,


KTX bng cc bng rn,

Bt u cho cc i trng ng
k online
Cht danh sch ng k
Cc i np l ph d thi

12/03/2014 Da trn h s ng k c quy


nh,
28/03/2014
15-31/03
50.000 VN/ i(LOL), 50.000
VN/c nhn(FO3)

3
4
5
6

Sp xp lch thi u vng loi


trng, chia bng
Cng b lch thi u

Ghi ch

01/04

Page 3

Tin

D n Gii th thao in t sinh vin

Thi u vng loi trng

0312/04

03 13/04

12

Lin tc cp nht thng tin cc


trn u
Cng b 5 i, gamer vo vng
loi
Cho cc i bc thm chia bng,
ph bin th l thi u.
Np l ph tham gia gii u vng
trong
T chc 1 ngy offline

14

Bt u thi u vng loi

22 - 29/04

15
16
17

Cng b kt qu thi u
Xp bng thi u vng chung kt
PR mnh, rng v giai on kch
tnh ca gii
Chun b, phn cng cng vic c
th

30/04
01/05

19

Thi u vng chung kt

03 04/05

20
21

PR v kt qu, bnh lun trn u


Lm clip v nhng pha x l p
hoc pha x l ng ngn.
Chun b trc cho ngy chung
kt

9
10
11

18

22

23
24

Lin h i thi u giao hu, MC,


bnh lun vin
PR ngy chung kt

25
26
27

Sp xp lp rp c s vt cht
Thi u chung kt
Trao gii, kt thc gii

Thi u loi trc tip 1 trn, i


no khng c mt ng thi gian
s x thua.
Trnh chiu cc Clip trn thi
u.

13/4
16/04
13 - 20/04
20/04

i no khng tham gia bc


thm s dc xp vo bng bt k
200.000 VN/ i
Hp mt tt c cc i thi u,
cc game th trn khp thnh
ph v mi nhng i ni ting
( SAJ, SF5,.. )
Theo bng, c ngi quan st
cht ch theo quy nh. Thi u
onl

Xuyn sut thi gian n khi


ngy din ra.
Quan st vin, lin h li a
im t chc, chun b hu cn,
quay li cc trn u,
photographer
Tp trung ti a im, ng gi,
loi trc tip 1 trn, trng ti
cht ch

05/05
04- 10/05

V, huy hiu, nc, mng, my


tnh, tivi, my chiu, nhn lc,
sn khu,
Nh ti tr, i tham gia.
C s tham gia ca i thi u
chuyn nghip giao lu

10/05
11/05

Sng (FF) Chiu (LOL)

Page 4

D n Gii th thao in t sinh vin

28

PR trnh chiu cc clip, kt qu thi 12/05


u.

Confess

6. D tr kinh ph

STT

Tn

n v n gi

S lng

Thnh tin

A. Cng tc qung b offline


1

Bandroll

Tm

500.000

2.500.000

Poster

Tm

150.000

20

3.000.000

500

1.000

500.000

Ngi

50.000

400.000

Bn trng by

Bn

200.000

400.000

Dn m thanh

100.000

200.000

Ngi

200.000

1.200.000

100.000

200.000

200.000

400.00

100.000

100.000

500.000

500.000

10.000.000

10.000.000

Thit k t ri
Thu pht t
ri

Thu PG
Trang tr
Thu my tnh

Quay phim
chp hnh
3

Giao tip, lin


lc

Gi

Thu a im
t chc offline

Qu cho bui
offline

Gi

4.000.000

4.000.000

Khung nh
chp hnh

khung

500.000

500.000

Trang tr

500.000

Thu m thanh
My chiu

500.000

3.000.000

3.000.000

500.000

500.000

Tng A: 17.900.000 VN

B. Cng tc qung b Online


1

Promotion

Ln

200.000

Page 5

600.000

D n Gii th thao in t sinh vin

FB
2

Lp page FB

Trang

Khng c

Khng c

Clip Youtube
phn gii thiu

Clip

Khng c

Khng c

Tng hp cc
vng u

Clip

Khng c

Khng c

Lm clip
highlight, ng
ngn

Clip

Khng c

Khng c

Lm clip tng
kt gii

Clip

Khng c

Khng c

Cuc thi dnh


cho game th
ton quc.

Gi gii
thng

2.000.000

2.000.000

Tng B: 2.600.000 VN

C. Cng tc hu cn ngy chung kt


1 Thu a im

2.000.000

2.000.000

500.000

1000.000

150.000

750.000

Thng

90.000

10

900.000

Ci

80.000

560.000

Standee

Bng

Mi nhm cosplay
LMHT

Ngi

2 Nc
Thu b m
Trang tr khc
Collage

1.000.000
Tm

1.000.000

300.000

300.000

3.500.000

3.500.000

Sn khu

3.500.000

3.500.000

nh sng

3.500.000

3.500.000

500.000

1.500.000

1.500.000

3.000.000

Backdrop

1.000.000

1.000.000

Trang tr khc cho


sn khu (hnh nhn
vt, kim, ao...)

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3 Dn m thanh

My chiu/ Mn
chiu
Chi ph vn chuyn

Mua cc thit b

B
vng

dy

1.000.000

Page 6

D n Gii th thao in t sinh vin

mng cn thit
Thu dn my tnh

My

Chi ph lp t

20.000.000

20.000.000

400

250

100.000

Ci

60.000

200

12.000.000

300.000

900.000

100.000

600.000

6.000

250

1.500.000

22.000.000

1.000.000

2.000.000

15.000

40

600.000

300.000

30

9.000.000

Cc vng

1.000.000

Ngi

Huy hiu
Gii thng
Cp v ch

cup

In th cho nh ti
tr, BTC

Th

7 Chi ph qun l
8

2.400.000

Ci

L tn

12

In v

4 Qu trong chng
trnh cho nh ti tr

200.000

Ngi

Chi ph t chc vng


ngoi

Tng C: 97.600.000 VN

Tng A + B +C = 108.100.000 VN
+ 10% (chi ph pht sinh)
119.910.000VN

8. VN NG TI TR
Hnh thc ti tr

Nh ti tr c quyn: 100.00.000 VN

Nh ti tr Kim cng: 80.000.000 VN

Nh ti tr Vng: 65.00.000 VN

Nh ti tr Bc: 45.000.000 VN

Nh ti tr Lin kt: Nhng gi ti tr v truyn thng v vt phm.

Page 7

D n Gii th thao in t sinh vin

Quyn li nh ti tr

GI TI TR
TT

NI DUNG

C
QUYN

KIM
CNG
X

VNG

BC

NG

Logo trn o

Logo trn huy hiu

Logo trn v

Logo trn poster, bandroll, banner chng trnh

Logo trn Backdrop chung kt, tng kt chng


trnh

Logo trn Cup

Logo trn trailer, teaser ca chng trnh

Chiu clip nh ti tr ngy tng kt chng trnh

Pht t ri nh ti tr

Gii thiu nh ti tr ngy chung kt

10

Pht biu ngy tng kt chng trnh

11

K nim chng chng trnh ????

12

Bi vit v d n trn cc t bo (d kin: Tui tr,


Gio dc, Vit Nam Net, Zing, Web khoa, Web
trng H KHXH & NV)

13

Bo co chng trnh

LIN H
bit thm thng tin chi tit vui lng lin h: VN TRNG NHN Qun l d n

Page 8

D n Gii th thao in t sinh vin

in thoi: 0972 980 281 Email: vantrongnhan49@gmail.com

CHN THNH CM N!

Page 9