You are on page 1of 1

Grb Republike Hrvatske povijesni je hrvatski grb u obliku tita.

On je dvostruko podijeljen vodoravno i okomito u dvadeset pet crvenih i bijelih (srebrenih) polja, tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu tita crvene boje. Iznad tita je kruna s pet manjih titova s povijesnim grbovima poredanih s lijeve strane tita na desnu stranu ovim redom: najstariji poznati grb Hrvatske, grbovi ubrova!ke "epublike, almacije, Istre i #lavonije. $isina manjih polja u kruni je dva i pol puta manja od visine polja na glavnom titu, dok je irina svih polja ista. Najstariji poznati grb Hrvatske sadr%i u titu na plavom polju %utu (zlatnu) esterokraku zvijezdu s bijelim (srebrenim) mjesecom. Grb Dubrovake Republike u titu na modrom polju sadr%i dvije crvene grede. Dalmatinski grb sadr%i u titu na plavom polju tri %ute (zlatne) okrunjene leopardove glave. Istarski grb sadr%i u titu na modrom polju %utu (zlatnu) kozu okrenutu ulijevo s crvenim papcima i rogovima. Slavonski grb sadr%i u titu na plavom polju dvije popre!ne bijele (srebrne) grede, a izme&u dvije grede je crveno polje po kojemu nalijevo kora!a kuna. ' gornjem plavom polju je %uta (zlatna) esterokraka zvijezda. (itav grb je obrubljen crvenom trakom. )rvi put je hrvatski grb prikazan na genealogiji Habsburgovaca iz *+,-.*+*/. godine. $jeruje se da se ovaj grb javlja i ranije. 0alazi se i na spomen1taliru iz *+/+.te u pe!atu isprave izbornoga hrvatskoga sabora u 2etinu od *. sije!nja *+/3., kad je 4erdinand I. izabran za kralja Hrvatske.

Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom "epublike Hrvatske u sredini. Omjer irine i du%ine zastave je *:/. 5oje zastave su polo%ene vodoravno, i to ovim redom odozgo prema dolje: crvena, bijela i plava. #vaka boja !ini jednu tre6inu irine zastave. 7rb "epublike Hrvatske smjeten je u sredini zastave u sjecitu dijagonala. ' vrijeme hrvatskoga narodnog preporoda i tradicionalne su ilirske surke bile u tri boje 1 crvenoj, bijeloj i modroj, a na sve!anoj inauguracijskoj odori bana 8osipa 8ela!i6a iz *-9-. godine te su tri boje bile sastavni dio. #a!uvana je trobojna zastava iz te godine, s redoslijedom boja: crvena, bijela i modra. :astava simbolizira te%nju hrvatskih preporoditelja za sjedinjenje hrvatskih zemalja.