You are on page 1of 1

Aquesta histria va comenar amb un conte. Un conte teixit entre amics que parlava de Clownia; la ciutat llunyana.

Era la histria dun mn millor i, aquell hivern del !"!, va ser explicada per primera ve#ada dalt dun escenari donant el tret de sortida a la primera #ira del nostre petit pro$ecte, TXARANGO. % anys despr&s vam decidir que si lhav'em inventada tamb& pod'em provar de construir(la. ) aqu' estem. Clownia &s la utopia. El lloc on tot &s possible. *horit+ que nosaltres proposem. Un espai de pro$ecci, re,lexi i intercanvi. Una petita ciutat. Un teatre. Clownia &s un homenat#e als pobles petits on hem crescut i &s tamb& la nostra manera de donar les #r-cies. *a il.lusi de portar a casa totes aquelles propostes que estimem. /e#uim perse#uint el somni dun mn millor i plantem aquest campament com a acte de rebel.lia. 0om a reivindicaci del somni. 0om a celebraci de la vida. 1er aix us hi volem convidar i poder compartir tots $unts la presentaci del nostre se#on disc 2/om 3iu45 0omencem a construir.

Benvinguts a la ciutat llunyana.

666.clo6nia,estival.cat