You are on page 1of 75

Eugen Dorcescu P s a l m i i n versuri

( Ediia I, Editura Excelsior, Timioara, 1993; ediia a II-a, revizuit i adugit, Editura Mari easa, Timioara, 199!; i clui " a tologia de autor Biblice, Editura Mari easa, Timioara, #$$3%

1 1& 'rea(ericit )r)atu- ele*t ce u se duce +a s(atul celor care (ac rul& ,u se-o*rete 'e calea celui care *catul (*tuiete -i ici u clevetete )at.ocuri la rscruce& /i-i a(l des(tarea doar " divi a +ege& +a ea i zi i oa*te g0 dete i se-ada*& 1seme i e cu *omul ce crete l0 g a* -i care -are roade i (ru zele )etege& 3r, u-i aa cu-aceia ce au la su(let rul 4 Ei u *ot sta- *icioare la drea*ta .udecat& /u cei ci stii u-i a(li alturi iciodat, /i, ca *e-o )iat *leav, "i risi*ete 6ul& /ci 8om ul tie )i e crarea oriicui 9 'e dre*t "l ocrotete ; cel ru era i u-i&

#& 3& 2& 5& 7& 2 1& #& 3& 2& 5&

8e ce se-a0 eamurile oare -i *oart- cuget doar deertciu i : 3, "m*rai i dom itori e)u i 4 ;i s(at& /u 8om ul vor s se msoare, /u < sul =u, s*u 0 du-i > ?Este (r0 t 3ricare la , oricare legm0 t@& =ur0de /el ce- ceruri locuiete& Ai )ate 8om ul .oc de zarva lor& -i, " m0 ia +ui, " grozitor, /utremur0 du-i, ast(el le vor)ete >

7& !& D& 9&

?'e Am*ratul Meu l-am u s c6iar Eu 'este =io @& Iar < sul zice > ?Iat, Bestesc decretul =u " lumea toat@& /ci zis-a 8om ul > ?Tu eti Ciul Meu 4 1zi ;i-am dat via, astzi Te-am scut& 'm0 turi i *o*oare Te atea*t& Toiag de (ier i 0 d " m0 a drea*t, +e vei s(r0ma ca *e u vas de lut@&

1$& 8eci, rege, tu, (ii " ele*t i )l0 d 4 -i tu, .udector, (ii " vat 4 11& 'e 8om ul s-+ slu.ii e" cetat -i s gustai *lcerea tremur0 d& 1#& /i stire dai-I Ciului& 1cel /e *oate " tr-o cli* s v *iard& M0 ia +ui e-o arztoare .oard -i (ericii su t cei ce cred " El& 3 1& #& 3& 2& 5& 7& !& 3, 8oam e, ce mulime de vr.mai 4 /e gloat a ve it s m-m*resoare 4 Ai zic, cu*ri i de )ucurie mare, / -am sc*are- Ti e, c m laiE 8ar Tu " .urul meu eti ca u scut, Eti slava mea, lumi -mi cer i *e (ru te& Te c6em, Te strig, i Tu, di s(0 tul mu te, Ami dai rs*u s, la (el ca la- ce*ut& M culc, adorm i m dete*t, cci 8om ul E s*ri.i ul meu tare& -i u mi-i Team de mii i zecile de mii /are-mi *0 desc i-mi "m*resoar som ul& Fidic-Te 4 A toarce-m la via 4 +ovete-i *este (a *e vr.mai, Gdro)ete di ii lor m0ravi i lai, Am*rtie-i " *ul)ere i ceaE M0 tuitor e 8om ul& =t de *az 9 'e-aleii =i "i )i ecuv0 teaz&

D&

4 1& Fs*u de-mi c0 d Te strig 4 C o mi u e 4 =alveaz-m di str0mtorri i c6i 4 1i mil, c0 d Te c6em& =*re Ti e vi /u i im, i g0 d, i rugciu eE Boi, muritori, c0t vei )at.ocori Mrirea mea : Fs*u dei, c0t vreme Bei " drgi i sulte i )lesteme, ,imic icii, mi ciu i i erozii : 1t0t s tii > c 8om ul Ai alege 'e-acela care-+ teme& 'e acel /e strig cu de.de ctre El& 8eci vieuii " dragoste i +ege& A cli*e de tcere i odi6 , A i im ad0 c s cugetai 9 8re*tatea (*tuii, " credi ai / 8om ul v va da )elug i ti6 & Muli zic > ?/i e e *oate arta /e-i (ericirea :@ A s eu s*u iar, /um am mai s*us > ?C, 8oam e, s rsar +umi a Ceei Tale *este ar -i *este orice om lumi a Ta 4@ Tu )ucurii "mi dai cum u-s acele /e asc di gr0u, di (ructe i di vi & M culc i-adorm, *aci(ic i se i , /ci 8om ul e tria casei mele&

#&

3& 2& 5&

7&

!& D&

5 1& #& 3& A dur-Te ctre cuv0 tul meu 3, 8oam e, i alu g-mi dis*erarea 4 1uzi-mi rugciu ea i c6emarea, Tu, Am*rat, i 8om , i 8um ezeu 4 1scult-mi, 8oam e, glasul dimi eaa, /ci eu di zori Te strig i Te ate*t&

2& 5& 7& !&

Tu eti =t*0 ul )u i " ele*t, /el ru " (aa Ta i-ascu de (aa& /ei " g0m(ai, acum i- totdeau a, ,u-;i stau- ai te& /ei elegiuii 8e ura Ta au *arte& ,imicii Bor (i toi cei care- drgesc mi ciu a& 'e uciga, *e- eltor u-i las A voie 8om ul& A s eu, oric0 d M- c6i s*re tem*lul slavei tremur0 d 9 = m *rimeasc-+ rog " s(0 ta-I cas&

D&

/o du-m, 8oam e, Tu " tru dre*tate 8i *rici a mulimii de vr.mai& 1az eted drum su) )ieii-mi *ai, 9& /ci vor)a lor i g0 dul u-s curate& 1d0 cul lor e u a)is de ur, H0tle.ul lor, u tul)ure morm0 t& Fostesc mereu li guitor cuv0 t, /u glas mieros i otrvit gur& 1$& +ovete-le " *li vi ovia 4 = cad c6iar *ri elurile lor, 'catele s-i *oarte ca u or, /ci ;i-au uitat *uterea i m0 ia 4 11& 1tu ci acei ce se " cred " Ti e Bor *ri de iar la i im, vz0 d /-i ocroteti& -i vor *urta " g0 d ,umele Tu cu su ete divi e& 1#& Tu celui dre*t dai )i ecuv0 tare& Ai eti *utere, scut i-m)r)tare& 6 1& #& 3& 3, 8oam e, )l0 d "mi (ii, u m mustra, -i u m *ede*si- m0 ia Ta 4 M o(ilesc, ai mil 4 Iat, *l0 g -i oasele "mi tremur, se (r0 g& Mi-e su(letul cum*lit de tul)urat&&&

2& 5& 7& !& D& 9&

Tu, *0 c0 d, o 8oam e : M-ai uitat : A toarce-Te, (-mi su(letul uor 4 M m0 tuiete 4 Cii " durtor 4&&& /ci morii u "i mai aduc ami te 8e Ti e, s Te laude, 'ri te&&& M-am istovit de su(eri & Hem A treaga oa*te- )ez i Te c6em& =cld0 du-mi ater utu- lacrimi grele, 1m oc6ii ari de veg6e i de .ele, 8e ura urzitorilor de rele& 'lecai, " de*rtai-v, acei /e m ur0i, emer ici i miei 4 /ci 8om ul glasul meu l-a auzit, /6emarea, rugciu ea mi-a *rimit -i iat-m, *ri 8om ul, iz)vit 4

1$& =u t risi*ii i *ier de l0 g mi e 8uma ii mei, " s*aim i rui e& 3, /el Eter 4 =alvarea-i doar la Ti e&&& 7 1& #& 3& 2& 5& A Ti e umai, 8um ezeul meu, M-am )izuit& /i d-mi acum sc*are 8e cel ce ar dori cu- veru are = m s(0ie, cum s(0ie-u leu /e- g6ite 6lci i ici o team -are& 8ac-am greit cuiva, de-am (*tuit Crdelege, dac-am rs*ltit /u rutate *e cel *a ic ( " s /6iar eu eram acel cu (aa *l0 s /are-a iertat *e cel ce l-a lovit 4 %, 1tu ci vr.maii mei s m-asu*reasc, Biaa s mi-o culce la *m0 t, =-i a(le .os " *ul)ere morm0 t 'rea trectoarea-mi slav *m0 teasc 4 =coal-Te, 8oam e, " m0 ia Ta 4 Fs*u de-le *otriv icilor mei&

7&

!& D&

Trezete-Te& 1.ut-m& 'e ei +a .udecat c6eam-i& ,u-i ierta 4 'o*oare, semi ii s Te- co .oare, = le domi i de sus, di i (i it& +a .udecat 8om ul a ve it& =e ti a +ui ate*t cu- (iorare, /u (reamt, dar i cu de.de mare, /ci su t evi ovat, e*ri6 it&&& 16, sti ge, 8oam e, toat vicle ia -i " trete, 8oam e, *e cel dre*t 4 Tu e cu oti i i ima di *ie*t -i e " gdui, )l0 d, imic icia&

9&

1$& A 8um ezeu e scutul meu& A /el /e m0 tuiete i ima curat& 11& El (ace " elea*t .udecat, =ever .udecat& Cii dc El 1#& 'e cel viclea i crud, de u se- toarce, /u lu gi sgei "l ceart, i cu arce, 13& /u s*i i de (oc i moarte, (el de (el& 12& Iat, cel ru se z)ate s co cea* 'ie .e i de i trigi i mi ciu i& 15& 8esc6ide gro*i, " c6i*uie ge u i -i-a*oi se *r)uete el " groa*& 17& 1su*ra lui " treaga-i rutate -i viole cad& -i-l imicesc& 1!& /i eu *e 8um ezeu Al *reamresc& ,umele +ui su)lim, e*m0 tesc Al c0 t& -i i (i ita =a dre*tate& 8 1& ,umele Tu, o 8oam e, c0t e de mi u at 4 ,u-+ *oate ici cu*ri de, ici a)sor)i cuv0 tul& /u slava-;i deo*otriv cutreier *m0 tul -i slava Ta deasu*ra de cer s-a ridicat&

#&

3& 2& 5& 7& !& D& 9& 9 1& #&

,e*ri6 ite glasuri Te laud " cor -i (ac *e cei *otriv ici i- veru ai s tac& 1stu*i ast(el i gura i i ima o*ac 1 i sului cu su(let viclea , rz)u tor& /0 d )olta o co tem*lu, eterica-;i lucrare, ,octur ul cer cu atri de (oc "m*odo)it, Ami zic > /e este omul, la el de Te-ai g0 dit : /e-i el, s-l iei " seam, s-l ai " cercetare : 1*roa*e ca *e " geri l-ai *us i *reuit -i-ai " ecat " glorii (*tura-i *ieritoare& +-ai " lat " ci ste, i-ai dat " st*0 ire Tot lucrul m0i ii Tale& =u) tal*a lui ai *us -i oile i )oii i *asrea de sus, -i (iarele i *etii zv0c i d ca o scli*ire&&& ,umele Tu 4 /e tai ic i ce miri(ic este 'e- ti derea de 6um i- mrile celeste 4

I ima mea, " treaga mea (ii Bor luda *e /el Eter , s*u 0 d Mi u ile-I oriu de *e *m0 t& /ci El mi-e )ucurie, )irui , ,umele +ui Al ve erez i-+ c0 t > El, /el teri)il& -i, la (el > /el )l0 d& 8uma ii s-au retras i au czut A (aa Ta& -i vor cdea mereu& /ci Tu m a*eri, 8um ezeul meu, Tu, e*rti itor i evzut 4 'o*oare ceri, "l mustri *e cel ru, ;r0 -i ami tirea lor, i scrum& Br.maii mei : Fui e su t acum, <itate, (umeg0 d su) )raul Tu& 8ar 8om ul veac de veac "m*rete 'e tro ul *uritii& Iudec0 d -i i divizi i eamuri, r0 d *e r0 d, =*u 0 du-le c u-s dec0t *m0 t A tim*ul care crete i descrete&

3& 2& 5& 7& !& D&

9&

8om u-i sc*area celui asu*rit E ad*ost la vreme de durere& 1$& /el ce-;i cu oate umele u *iere, /el ce Te strig u e *rsit& 11& /0 tai, deci, *salmi *uterii demiurge 8i Mu tele =io & -i, *ri tre aii, Mira)ilele-I (a*te ludai-I& 1#& /ci El rz)u s0 gele ce curge -i u a)a do eaz " tristaii& 13& 8e mi e, 8oam e, )ietul, (ie-;i mil 4 M sti g de ura celor *li i de ur 9 =mulge-m, 8oam e, di a morii gur 12& = creasc iari vocea mea umil +a *orile =io ului, d0 d tire / doar " Ti e este m0 tuire& 15& 'o*oare- tregi se sur*, cad " groa*, A a ul ce-l s*aser altJra& 1ceasta este soarta tuturora /e curse- ti d, i lauri& -i u sca*& 17& /ci 8om u- eac *u erea la cale A c6iar ve i ul u eltirii sale& 1!& =e vor " toarce deci " casa morii /ei ri, cei ce-au uitat *e 8um ezeu 9 1D& Ba iz)0 di cel ce-a s*erat mereu, Bor iz)0 di toi urgisiii sorii& 19& Iudec, 8oam e, eamuri i *o*oare, = u se- g0m(e omul de *m0 t& /utremur-i 4 = a(le toi c su t 8oar oame i> semi ie muritoare 4 10 1& #& 3& 8e ce rm0i at0ta de de*arte : 8e ce Te-ascu zi la vreme de ama : Iat, cel ru "l *ri de *e srma A lau- ti s i "l *rvale- moarte& /el ru dori ele-i ex6i)& Mi te& =e laud& 8eclar c-i ateu,

2& 5& 7& !& D& 9&

1$& 11& 1#& 13& 12&

15&

Gic0 d > ?,u *ede*sete 8um ezeu@&&& 1ceasta este tot ce are- mi te& 'ros*er, i g6i(tuit, i *li de si e, 'e +egea Ta u *oate *u e *re& 'otriv icii-i msoar cu dis*re -i-i s*u e > ?,u m clati , totu-i )i e -i )i e va rm0 e, viei de viei, 'e tru urmaii mei i *e tru mi e&@ E *li gura lui de rutate, 8e )lestem, de- elri i edre*ti& +a *0 d st0 d, *ri sate i ceti, +ovete *e cel *a ic *e la s*ate& 8i ucigaa lui ascu ztoare 'e cel (r de s*ri.i urmri d, /a u ui leu *rivirile-i se-a*ri d& /ci vrea s-l *ri d- la, s-l " (oare, =-l s(0ie, ic i d i mormi d, /a (iarele, cur)at, cu *rada- g6eare& Ai zice > ?8om ul uit& Ai ascu de 'rivirile@& Tu, 8oam e, s-;i " ti zi 1*rtorul )ra s*re su(eri zi, =*re " tristaii lumii de oriu de& 8e ce elegiuitul s de(aime 'e 8um ezeu : = cread el c u Al *ede*seti : /0 d, dim*otriv, Tu ,u-i vei uita *e cei cu*ri i de s*aime : 3, 8oam e, ia " seam cauza lor 4 A Ti e crede cel (r-a.utor, /el urgisit, cel sla) i cel srma & Gdro)ete )raul crudului tira -i .udec elegiuirea lui 9 1cum, c0t e; c *oate m0i e u-i 4

17& =t*0 e 8om ul *e *m0 t i- cer& 'o*oarele ca ier)urile *ier& 1!& 3r, 8um ezeu aude *e cel )l0 d& Ai " trete i ima& -i stric 1D& Biclea ul *la & = u st0r easc (ric 3mul de scrum, (*tura de *m0 t&

11 1& #& A 8om u-mi *u " crederea& /um oare 'utei s s*u ei su(letului meu > ?A mu te (ugi, ca *asrea :@ /i eu -tiu c cei ri atea*t la str0mtoare /u arcul *regtit, *0 di d mereu, A )ez , *e cel *a ic s-l do)oare& /0 d temelia ovie i cade, /e *oate (ace omul cumsecade : A tem*lul s(0 t e 8om ul& Tem*lu s(0 t /e domi i ceruri i *m0 t& -i oc6ii +ui *rivesc& -i *leoa*a =a ,u " ceteaz a e cerceta& /el dre*t e *us adesea la- cercare& A s cei ri i viole i gsesc 8ivi ur, (oc dum ezeiesc 9 1ceasta-i cu*a lor imicitoare 4 /ci 8om u-i dre*t, lucreaz- tru dre*tate& /ei dre*i Al vor vedea- eter itate&

3& 2&

5& 7& !& 12 1& #& 3& 2&

=alveaz- e 4 Evlavia s-a dus& =-a dus credi a di tre muritori > =u t mi ci oi, *er(izi, li guitori, ,u s*u ci stit, desc6is, ce au de s*us& 8ar 8om ul )uzele " eltoare, +im)a tru(a le va imici, Gdro)i d *e cei ce zic > ?Bom )irui /u graiul ostru *li de vicle ii& /i e-i st*0 *e (ii a oastr oare :@ ?1cum m voi scula, rostete 8om ul, =-l a*r *e srac, *e asu*rit, 'e cel ce-a sus*i at eauzit 9 Boi *rote.a i veg6ea lui i som ul@&

5&

7& !& D& 13 1& #&

/uvi te sacre, dre*te i curate, 1rgi t de a*te ori trecut *ri (oc 4 8a, Tu "i tii *e cei (r oroc -i-i vei *zi de orice str0m)tate& /0 d oame i de imic coma d .ocul, ,elegiuiii miu - tot locul&

M-ai dat de tot uitrii : '0 c0 d Ai vei " toarce de la mi e c6i*ul : /6iar u m-auzi i u m vezi strig0 d : /0t tim* m vei lsa s m (rm0 t, /um se (rm0 t- al)ie isi*ul : /ci cel viclea m-a)ate la *m0 t -i-mi stoarce toat (ora, ca *olK*ul& 'rivete-m, deci, 8oam e i-mi rs*u de 4 8 oc6ilor lumi , s u mor& Br.maul s u zic tuturor > ?+-am )iruit& =-a sti s& ,u e iciu de 4@ 'otriv icii s u exulte, c0 d Bedea-vor c m clati , tremur0 d&&& Eu doar " Ti e cred& ,umai " Ti e& A " durarea Ta& Tu m susii& 1lu g tristei, a goase i sta(ii, =*re-a Te c0 ta, i om " treg a (i 4 /ci Tu eti 1devr, Crumos i Li e&

3& 2&

5& 7& 14 1&

#&

,e)u u- e)u ia lui "i s*u e > ?,u este 8um ezeu 4@ =eme ii mei =u t toi stricai, evol ici i miei& =e z)at " tr-o demo ic ge u e& 8i " limi, de sus, di em*ireu,

3&

'rivete 8om ul > E vreu ul oare /e vrea s " eleag : < ul care Al caut cumva *e 8um ezeu : 8ar toi s-au rtcit i -au 6a)ar 8e ce r0 ii lor i se cuvi e& ,ici u ul u se- drea*t ctre Ti e& ,ici u ul 4 /6iar ici u ul 4 ,ime i c6iar 4 /um " drz esc elegiuiii oare = *rade, " .osi d *o*orul Meu : =-l (r0 g, cum (r0 gi *0i ea, s-l do)oare, = uite-a i voca *e 8um ezeu : 8ar, ca su) *lug, su) s*aim se ater 4 /ci 8om ul st alturi de cel dre*t& =racul, luat " r0s, e " ele*t, Cii dc st0 ca lui e /el Eter , E =(0 tul de *e-al cerurilor tro &&& 3, de-ar ve i salvarea di =io 4 'o*oru- treg d.duiete- El& /0 d va voi s-l m0 tuie de*li , =-l scoat di ro)ie i di c6i , /e vesel (i-va Iaco) 4 /0t de *li 8e )ucurie (i-va Israel 4

2&

5& 7&

!&

15 1& #& 3& 2& A cortul Tu ci e-o s locuiasc 3, 8oam e : -i- s(i e ia de*li 1 mu telui Tu sacru, " lumi : 1cela doar ce vrea s (*tuiasc ,umai dre*tate, cel (r de vi , /el cu vor)ire si cer, (ireasc& 1seme ea, acela ce u are A graiul lui cuvi te dum oase, 'e seme i u-i .ig ete, u-i descoase, 8ar *e cel ru "l vede cu oroare /i stire d0 d *urtrii cuvioase&

5&

A veci el u-i re eag .urm0 tul, /6iar de i-a (ost s*re *agu) cuv0 tul& ,u ia do)0 d& ,u *rimete mit, 'e cel ci stit la moarte s-l trimit& /el ce str)ate scala asta toat ,u-i va- ti a mrirea iciodat&

16 1& #& 3& 2& 'zete, 8oam e, viaa mea 4 /ci eu A Ti e m " cred& -i zic " tru a> Tu eti i Tu vei (i =t*0 ul meu -i )ucuria mea " totdeau a& 3ame ii s(i i, toi seme ii *ioi 'lcere-mi (ac& A ei am des(tare& 8ar idolii s*oresc& -i-aceia care +i se " c6i , ca di mi te scoi& 3roare am de .ert(a- s0 gerat 4 ,ume de idol : ,u-l rostesc vreodat& 5& 7& !& /ci 8om u-i *artea mea de mote ire& El e *a6arul meu i sorul meu 9 Moia mea e A sui 8um ezeu 4 Ea "mi rodete- su(let (ericire& 'e 8om ul )i ecuv0 tez 4 El mi-este =(tuitor " vremurile aceste& 3ric0t m-ar *ri de- eagra-i a* som ul, '0 i oa*tea i ima-i la 8om ul& Mereu su) oc6ii mei este /el Be ic > +ucete- )ez a lumii, ca u s(e ic& +a drea*ta mea (ii d, imic u-mi *as& /ci /el Eter s lu ec u m las&

D&

9&

I ima mea se )ucur, tresalt, -i s*iritu- *la area lui " alt, -i tru*ul c6iar, cu ele laolalt&&& 1$& /ci u-mi vei da Tu su(letul s *iar

A locui a morilor& -i, iar, ,u vei lsa- telurica ge u e /el drag al Tu s vad stricciu e& 11& /i, dim*otriv, lim*edea crare 1 vieii-o s-mi ari& 8oar )ucurie Fevars (aa Ta " ve icie& -i drea*ta Ta 9 )alsam i des(tare& 17 1& +a strigtele mele ia ami te -i *rici a mi-ascult, c e drea*t& Cii a mea i ruga mea Te-atea*t& 1uzi-mi dis*eratele cuvi te 4 8re*tatea mea a vrea s-;i stea- ai te, =-o drmuie *rivirea-;i " elea*t& ,imic viclea u vei gsi, 'ri te, 3ric0t m-ai " cerca& A g0 d, " (a*te, A *li zi sau " ad0 c de oa*te > /ci ce rostesc, aceea *ort " mi te&&& <rm0 d *oru ca Ta, u am de-a (ace /u oame i viole i, ieii di (ire 9 'e drumul Tu um)l0 d cu ecli tire, 'icioarele-mi su t tari& -i merg " *ace& Te strig i Tu m-asculi& /e (ericire 4 1.u g la Ti e vor)ele-mi srace&&&

#& 3&

2& 5& 7& !&

1rat- e s*le dorile-;i divi e Tu care iciodat u "i lai A m0 a s0 geroilor vr.mai 'e toi acei ce se " cred " Ti e& D& +a (el ca *e-ale oc6ilor *etale 'zete-m 4 'zete-m oriu de& ,u m zv0rli ororii& M ascu de, =u) um)ra dulce-a ari*ilor Tale, 9& 8e- cercuirea crud i *er(id 1 celor care vor s m ucid& 1$& /u i ima- cuiat de os0 z, Ei au otrav- gur i " r0 z, Fostesc doar vor)e *li e de tru(ie&

11& M- vluie, cu *asul i cu g0 dul, M "m*resoar- tai , stau la *0 d, /u oc6i a*ri i, sticli d de vicle ie, =*re a m (ace u a cu *m0 tul 4 1#& /a (iara i (er al i (lm0 d, /a leul, care sare i s(0ie& 13& Fidic-Te, o 8oam e 4 Iei " (aa 8uma ului& 8o)oar-l " r0 4 A t0m*i -l cu sa)ia " m0 'e cel care-ar dori s-mi (r0 g viaa& 12& 8e oame ii acestei lumi m ru*e /u )raul Tu& 1ici "i au ei *artea& +e dai )ucate )u e, vi " cu*e, -i c0 d, " tr-u s(0rit, i-a.u ge moartea, /o*iilor, e*oilor le las /e-a *risosit la-m)elugata mas& 15& 8ar eu, evi ovat, vedea-voi (aa /elui Eter & 8e la trezire " c M soar)e- ea lumi a Ta ad0 c& 'recum ierul iz)vit *e-o st0 c, 1a m a(l- rug dimi eaa& 18 1& #& Tria mea, o 8oam e, Te iu)esc 4 Tu, st0 ca mea, *uter ic cetate 4 +i)eratorul meu dum ezeiesc 4 =cut i-ad*ost, salvare i dre*tate, A altul tur " care vieuiesc 4 =trig > ?8om ul (ie ludat 4@ -i iat Br.maii cad ca iar)a secerat& /u*ri s eram de la urile morii, ,elegiuirea- valuri m lovea& -eolul se ivise- (aa mea, 'usese moartea la " *ragul *orii& 1tu ci, " egrita str0mtorare, 'e 8om ul +-am strigat& -i 8um ezeu 1 auzit di ceruri glasul meu

3& 2& 5& 7&

-i a rs*u s la tragica-mi c6emare& !& =-a zguduit *m0 tu- lu g i- lat -i mu ii s-au cli tit di temelie 9 /ci 8om u- es(0rita +ui m0 ie I-a cercetat& -i i-a cutremurat 4 8i ara +ui curgeau ori mari de (um, < (oc esti s zv0rlea di s(0 ta-I gur, /r)u i " ci i, v*aie i arsur 9 -i ceru-a a*lecat, (c0 du-l drum&

D& 9&

1 co)or0t di ceruri& =u) *icioare 1vea ocea ul egurii, su)lim& 1$& /ltorea, z)ur0 d *e-u 6eruvim, 'e ari*ile v0 tului, uoare& 11& Te e)re-+ " veleau, ime se um)re, 1seme i u ui cort& Iur-"m*re.ur B0rte. de ori se- vlmea o)scur -i *al*ita oia de a*e sum)re& 1#& 8ar di s*le doarea ce-I mergea- ai te ,orii (ugeau, se destrmau, la s0 d 'oto* de (oc i gri di i s*re *m0 t 9 'edea*s ome irii (r mi te 4 13& /el Be ic a tu at " vastul cer ; 8easu*ra lumii glasul =u rsu & =u(larea +ui "m*rtie i-adu /r)u i " ci i i gri di de (ier& 12& /u lu gi sgei mi-a risi*it vr.maii& /u (ulgere le-a *us *e (ug *aii& 15& =-a dezgolit a r0urilor vale -i temelia lumii& +a mustrarea /elui Eter & +a du6ul i certarea -i vuietul su(lrii rii =ale& 17& El )raul, di triile se i e, -i-a- ti s& -i di a)is m-a ridicat, 1!& 8e la duma ul meu " veru at -i a*rig, i mai tare dec0t mi e&&&

1D& A zilele e orocirii mele, 'otriv icii s*re mi e-au vlit 4 8ar eu " /el Eter m-am s*ri.i it& 19& Iar El la loc se i i li itit M-a scos& -i m-a sc*at de cele rele& El m-a salvat, (ii dc m-a iu)it& #$& /el Be ic m-a tratat du* dre*tate, /ci dre*t am (ost i am rmas mereu& M0i ile mele-s *ururi e*tate, #1& /rarea =a, aceea-i drumul meu 4 8a, -am *ctuit lui 8um ezeu& ##& A tot ce-a 6otr0t stau ecli tit -i u m-am ru*t de ce-a or0 duit& #3& I tegru-am (ost i temtor de +ege -i m-am *zit s (ac (rdelege& #2& 8e-aceea am i *lat, i rs*lat > M0i ile mele-s *ure, (r *at 4 #5& Tu, /el Eter , eti )l0 d cu omul )l0 d, Eti dre*t cu cel ce-i dre*t& Te-ari curat #7& /u cel ce tot aa s-a artat& 8ar *e (ar ic "l do)ori cur0 d& #!& Tu m0 tuieti *o*orul ce-i smerit -i oc6iul "l smereti, ce s-a tru(it 4 #D& Cclie "mi a*ri zi& Bei lumi a 1d0 cul meu i, cru t, )ez a mea& #9& /u Ti e, oastea- treag o des(id, /u ti e u m tem de-armuri i zid&&& /ci 8om ul stric orice *la *er(id& 3$& /ile +ui desv0rite su t, /uv0 tul +ui 9 mult " cercat cuv0 t ; El *e tru cei ce cred e scutul s(0 t 4 31& /ci mai exist oare dum ezeu 1(ar de /el Be ic : Iat, eu 3 alt st0 c tare u mai tiu 1(ar de /el care-i ve ic viu,

8e 8um ezeul ostru i al meu 4 3#& /el Be ic " *utere m- (oar -i drumul meu " tru e*ri6 ire& 33& 'icioare-mi d, su)iri, de c*rioar -i *este (orturi alte st*0 ire& 32& +a lu*t m- trete i m c6eam, Ami *u e- *alm arcul de aram& 35& Tu, 8oam e, mi-ai dat scutul m0 tuirii -i drea*ta Ta mereu m-a s*ri.i it& Te-ai " durat de mi e, m-ai mrit 9 'ri Ti e am smere ia mririi& 37& 8rumul lrgeti su) *aii mei& -i glez a ,u-mi tremur, oric0t de mare-i )ez a& 3!& 'e dMma i i-am go it i i-am a.u s& ,u m " torc, ai te de-a-i zdro)i& 3D& =u) tl*i "mi zac, u se mai *ot cli ti, /ci i-am culcat " lut i i-am str*u s& 39& Tu m-ai " ci s cu (ora de-a lu*ta& Br.maii la *icioare mi i-ai *us& 2$& /el care -a (ugit e-acum r*us -i imicit e cel ce m ura& 21& =trigau, dar u-i sc*are de iciu de& =trigau& 8ar /el Eter u le rs*u de& 2#& /a *ul)erea *e care-o )ate v0 tul I-am s*ul)erat& /a ti a i *m0 tul 4 =trivii au (ost su) sa)ie i sulii, /um calci su) tl*i oroiul de *e ulii& 23& M-ai scos di rzvrtiri i co s*iraii, =t*0 m-ai *us *este mulimi i aii& < eam ce u-l tiusem cere mil, /u voce rugtoare i servil& 22& +a cea di t0i *oru c, se gr)ete -i-mi d rs*u s umil& M li guete& 25& =tri ii-i *ierd tria, sc6im) (ee,

Ies tremur0 d i goi di (ortree, <it0 du-i uitturile semee&&& 27& Biu este 8om ul 4 Li ecuv0 tat E =t0 ca mea 4 Mrire /elui care E m0 tuirea mea e*ieritoare& 2!& M-a rz)u at& 'uterea Ai arat Cc0 du-m-m*rat *este *o*oare, 2D& =c*0 du-m de-a dMma ilor ceat 4 'e cei care-mi sttuser-m*otriv I-ai *us su) )raul meu )iruitor& M-ai " lat deasu*ra tuturor, Eli)erat de )ruta agresiv& 29& 8e-aceea, 8oam e, Te voi luda 'ri semi ii i gi te i *o*oare, 'salmi voi c0 ta, cu*ri s de adorare, ,umelui Tu, *e tru dre*tatea Ta& 5$& /ci /el Eter a 6otr0t s (ie 'li de- durare *e tru u sul =u& Bictorie s-i dea " )tlie, 'e 8avid s-l (ereasc de-orice ru -i semi ia lui, *e ve icie& 19 1& #& 3& 2& =*u cerurile slava 8om ului -i- ti derea 9 lucrarea m0i ii +ui& Giua o s*u e zilei& -i, la (el, ,oa*tea griete o*ii des*re El& 1cesta u e u lim)a. co (uz, ,u-s vor)e re(uzate de auz, /i, dim*otriv, zvo ul lor str)ate -i-acce tul lor *m0 turile toate& '0 acolo u de )raul +ui 1 ridicat o cas soarelui& -i soarele, aseme i u ui mire /e iese di odaia-i cu mrire, =e-av0 t " tr-a cerului trie /a u erou cu*ri s de )ucurie&

5&

7&

Fsare la u ca*t& -i a*u e +a cellalt, *ierz0 du-se- ge u e& /i e e- stare, oare, s se-ascu d 8e (aa lui (ier)i te i rotu d : Cr cusur e +egea 8om ului, Ea- vioreaz su(letul oricui& Mrturisirea +ui se-adeverete, 'e cei etiutori " ele*ete& 3r0 duielile-i su t dre*te& Ele A c0 ttoare su t i imii mele& 'oru cile /elui Eter su t *ure, =trlumi 0 d *rivirile o)scure& Teama de /el Eter este curat, E ve ic, u *iere iciodat& Iar .udecata =a e-adevrat&

!&

D&

9&

1$& 3, .udeci divi e, mi u ate, 8ec0t grmezi de aur mai )ogate 4 Mai dulci dec0t e mierea de al)i /e *icur di (aguri, la stu*i 4 11& 1doratorul Tu ate t le-ascult, /ci cel ce-ascult are *lat mult& 1#& -tie *catul su vreu muritor : 3, iart-mi-l *e-acela ce-l ig or& 13& Cerete-m de oame ii tru(ai, =u) domi area lor s u m lai 4 1tu ci voi (i i tegru, zi de zi, 'cate mari u voi mai sv0ri&&& 12& 'rimete-mi, 8oam e, cu )u voi , /uv0 t, i simm0 t, i co tii 9 Tu, /el Eter i < ic 8um ezeu& Tu, =t0 ca mea, +i)eratorul meu 4 20 1& = te aud 8om ul " ziua de durere 4 ,umele /elui care "i este 8um ezeu

#& 3& 2& 5&

+ui Iaco) s te ai) " gri.a =a mereu ; 8i sa ctuar s-i deie-a.utorul ce vei cere -i di =io , *utere s-i dea c0 d i-e mai greu& 8e .ert(e i o(ra de s Ai aduc-ami te -i arderile tale s-I (ie di ai te& /e i ima-i dorete s-i druiasc El& =-i duc la-m*li ire oricare g0 d i el& Iar oi cu toii e vom )ucura, 'rea(ericii de m0 tuirea ta& A umele /elui Eter *urt0 d =teag dia(a , " ceruri (lutur0 d& =-i lumi eze 8om ul orice g0 d 4 -tiu )i e c /el Be ic va salva 'e u sul =u& 8e sus, di casa =a, Al m0 tuie, u-l las s ate*te, /u e ergia m0i ii =ale dre*te& < ii se )izuie *e cai i care& 8ar oi e )izuim *e /el Eter & Ei se *liaz, lutului se-ater , 8ar oi rm0 em trai ic " *icioare& 3, m0 tuie-l *e "m*rat 4 =-aud =trigarea oastr, toat-a oastr trud 4&&&

7&

!& D& 9& 21 1& #& 3& 2&

3, "m*ratu-i *li de )ucurie /-l m0 tui, c-i dai vlag i trie& /e )uza lui a)ia dac rostise I-ai dat& /e u visase ici " vise& /u mari " credi ri de (ericire Tu i-ai ieit " cale& /a s *ui /oroa de-aur *ur *e (ru tea lui& Bia-;i cerea : I-ai dat& -i emurire& 3 via lu g- veacul veacului&

5&

E mare slava lui *ri m0 tuirea 'e care Tu i-ai druit-o& -i Feveri *este (*tura-i, zi de zi, 'resta a, mreia, strlucirea& =*re )i ecuv0 tare- veci me it e& +-ai co*leit cu zile (ericite 4 /ci el credi *oart 8om ului -i u se va cli ti& 'ri mila +ui& 'e toi vr.maii m0 a Ta- tr-o zi Ai va a.u ge, 8oam e 4 8rea*ta Ta A cli*a- care Te vei arta, 'e cei ce Te ursc, oricare-ar (i, A tr-u v0rte. de (oc "i va sc6im)a& 'li de m0 ie, 8om u-i va strivi -i (lcrile "i vor devora&

7& !& D&

9&

1$& Bei terge rodul lor de *e *m0 t, =m0 a le va merge " morm0 t& 11& <rzeala lor viclea i *g0 E *ul)ere, ce u i r0 & 1#& /ci Tu acum s (ug "i " vei > Hoa de moarte, (r0 t su) sgei 4 13& A al-Te, cu- treaga Ta s*le doare -i cu *uterea Ta imicitoare 4 Tria Ta e (asci eaz& 'u e /uv0 t " su(let, muzic *e stru e, < c0 t eter , 6r it de adorare& 22 1& 8um ezeul meu, 8um ezeul meu, de ce m-ai *rsit : 'e tru ce stai de*arte de *l0 gerile mele : #& =trig ziua i u-mi rs*u zi, 8um ezeul meu *reaiu)it, =trig oa*tea i tot -am odi6 , su) )ez i stele& 3& Totui, Tu eti /el =(0 t& Tu locuieti A mi.locul laudelor lui Israel& 2& A Ti e *ri ii otri tru*eti

5& 7& !& D&

=e " credeau i-i salvai di urgii i mcel& /tre Ti e strigau i gseau sc*are la Ti e, /tre Ti e strigau i u rm0 eau de rui e& 8ar eu : Eu su t vierme, u om de *m0 t, 3*ro)riu la seme i i dis*reuitul *o*orului su t 4 Toi cei care m vd m )at.ocoresc, ca *e-u i s de imic, Hura-i desc6id, "i clati ca*ul i zic > ?=-a " crezut " /el Be ic& =-l m0 tuiasc 1cel 4 =-l sca*e, (ii dc Ai gsete *lcerea " el@&

9& 8a, Tu di *0 tecele mamei m-ai scos la lumi , Tu, la s0 ii ei, " sigura mi-ai *regtit ad*ost& 1$& A c di *0 tecele mamei m-am a(lat su) *aza-;i divi , A c de-atu ci 8um ezeul meu Tu ai (ost 4 11& ,u Te " de*rta, aadar, de la mi e, cci ecazu-i a*roa*e -i ime i u-mi sare " a.utor& 1#& 3 mulime de tauri, ca ite valuri de a*e, Tauri mari de Lasa m- co .oar- cio*or& 13& /u egre g0tle.uri, desc6ise i *otriv ice mie, Ei su t aseme ea leului, care rage i sl)atic s(0ie& 12& Iar eu : =u t aidoma a*ei ce curge la vale, 3asele toate mi se des*ri d, se- (ioar& I ima mi s-a (cut cum e ceara de moale -i se to*ete " si e-mi, destrmat i-amar& 15& Mi se usuc *uterea, ca u vas de argil, /u cerul gurii lim)a- cleiat se- g0 & 3, 8um ezeul meu, (ie-;i mil 4 M-ai adus " r0 &&& 17& /ci ite c0i i m-m*resoar, "i simt, m-au a.u s, < *0lc de emer ici m-atac di (a, di s*ate, M0i ile, *icioarele mi le-au str*u s& 1!& 1 *utea s "mi umr oasele toate& Iar ei, " tre tim*, m *0 desc, m *rivesc, 1D& Bemi tele mele "i "m*resc -i-aru c sor *e tru cmaa mea&&&

19& 8ar Tu, o 8oam e, u Te de*rta 4 Tu, (ora mea, vi o i-a.ut-m- gra), #$& =u(letu-mi sca* de sa)ia iute, imicitoare, Biaa salveaz-mi di a c0i ilor la), #1& 8i gura leului *regtit s omoare, 8e coar ele )ivolului dec0t malul " alt i egru mai tare&&& ##& /ci eu ,umele Tu tuturor (railor mei voi vesti -i- mi.locul adu rii Te voi luda& #3& Boi, ce v temei de 8om ul, urmai ai lui Iaco), slvii-+ " oricare zi, Tu, *osteritate-a lui Israel, s te cutremuri " (aa =a 4 #2& /ci El -are dis*re *e tru cel ec.it, 8e la durerile lui u--i " toarce c6i*ul icic0 d& 8im*otriv, c0 d acesta e de-amaruri zdro)it -i strig, 8om ul "l aude strig0 d& #5& 8e-aceea, Tu, 8oam e, eti i ta im elor meleadu area cea mare, 8e-aceea .urm0 tul mi-l i " ai tea celor ce-;i dau ascultare& #7& -i iat, sracii m0 ca-vor i se vor stura& /ei care *e 8om ul Al caut Al vor cele)ra& I ima voastr, *li de )ucurie, *e veci s rm0 aa 4 #!& 1mi te-i aduc i se- torc la /el Be ic 6otarele terrei, ,eamuri, (amilii de eamuri I se " c6i & #D& /ci *este tot ce exist El are st*0 ire de*li , El este 8om ul i Am*ratul *uterii& #9& Mai-marii *m0 tului I se " c6i i ei, de aseme i, 1idoma tuturor celor ce-atea*t " lut s co)oare, 1idoma celor ce u-i *ot o*ri viaa s z)oare -i *e care, ca *e ite semi e, Tu, 8oam e, " r0 "i seme i& 3$& < eam Ai slu.ete, i-a*oi, u ei oi ge eraii I se vor)ete de 8om ul, ca s-+ tie orici e& -i-aceasta, la r0 du-i, semi iei ce vi e

Ai va tra smite comoara de mesa.e divi e 9 Bluri d, i (i it, " durat i- s*aii& 23 1& #& 3& 2& 1cum, c 8om ul e *storul meu, 3are de ce voi duce li*s eu : 3di6 -mi d, *u ile su t verzi, /u a*e li itite i livezi& Ami " tremeaz su(letul& 8e ru M-a)solv, cci ador ,umele =u& 3, 8oam e, c6iar c0 d calc a morii vale, ,-am team, c-s su) *aza m0i ii Tale& 'asul mi-l lai s treac i s mearg, =tru i du-mi-l cu " elea*ta-;i varg& 1tu ci c0 d toi vr.maii su t de (a, 3 mas-mi *ui Tu, dis-de-dimi ea& /a*ul mi-l u gi cu mir di cel mai (i , 'a6aru-mi se revars de *rea *li & 1ceste egrite )ucurii A treaga via m vor " soi& Boi locui " casa 8om ului +a es(0rit, *ri " durarea +ui& 24 1& #& 3& 2& 1l +ui este *m0 tul i ce cu*ri de- si e& 1 8om ului e lumea, cu tot ce are ea& /ci El a- temeiat-o *e mrile virgi e, 'e (luvii " tri d-o cu- ele*ciu ea =a& Mu tele +ui *utea-va vreu ul s-l str)at : -i ci e o s ad " locul +ui cel s(0 t : 8a, cel ce are m0 a i i ima curat, /el care u " al *e ime i iciodat -i su(letul u-i um*le cu mi ci os cuv0 t&

5&

7&

5& 7& !& D&

1cela de la 8om ul ia )i ecuv0 tare, /ci 8om ul m0 tuirii dre*tate "i va da& 1cesta este Iaco), e semi ia care-+ I voc& -i orici e ador (aa =a& =ltai-v uorii, voi *ori 4 =ltai ca atul, 'ori ve ice 4 = i tre Am*ratul 4 8ar ci e este oare al slavei Am*rat : E 8om ul 4 /el *uter ic& /el care e-a salvat& E /el Eter , " lu*t e- vi s i e- (ricat& =ltai-v uorii, voi *ori 4 =ltai ca atul, 'ori ve ice 4 = i tre Am*ratul 4

9&

1$& /ci ci e este oare al slavei Am*rat : E /el Eter & E 8om ul otirii, " armat& El .udec *m0 tul i ceru- lu g i- lat& El este, da, El este al slavei Am*rat 4 25 1& #& 3& 2& 5& 7& !& +a Ti e, 8oam e, su(letu-mi ridic& A Ti e m " cred& A slava Ta& = -a.u g de rui e, de imic 4 8uma ii mei a u se )ucura 4 1cel ce s*er- Ti e u este rui at, 1a cum o s (ie mulimea de miei& Tu i e-m de*arte, o /el Eter , de ei 4 1rat-mi Tu crarea *e care s-o str)at& /o du-m s*re-adevr i- vtur, Tu, 8um ezeul m0 tuirii mele 4 ,de.de (r margi i mi-ai dat cu s(0 ta-;i gur& = u-;i uii )u tatea, ici " durarea& Ele =u t ve ice& 3, 8oam e, ai mil i Te- dur 4 8ar u-;i aduce-ami te trecutele-mi *cate 8e c0 d eram mai t0 r& Trecuta (rdelege& ,u-;i ami ti de mi e dre*t clctor de +ege, /i du* " durarea i marea-;i )u tate&

D& 9&

8om ul e )u i dre*t& El le arat /elor cul*a)ili calea e*tat& 'e cei smerii "i salt i-i " va /rarea care duce ctre via&

1$& 8a, cile /elui Eter " lume =u t adevr, credi , " durare 4 -i des(tare *e tru-aceia care Fes*ect i *oru ci i legm0 t 4 11& 3, Tu, /el Be ic, /el A alt i =(0 t 4 3, 8um ezeul meu, *e tru-al Tu ,ume, Hreeala s mi-o ieri, cci este mare 4 1#& /i e e omul care de /el Eter se teme : 1celuia-i " drea*t El drumu- orice vreme& 13& =u(letul lui va sta " (ericire, <rmaii lui " ar avea-vor st*0 ire& 12& /ei ce se tem de 8om ul au *riete ia +ui -i cu oti a clar a +egm0 tului& 15& =*re 8om ul deci eu "mi " al mereu 'rivirile i te s mulumitoare& =*re /el Eter & /ci umai El e- stare 1 li)era di la *iciorul meu& 17& 3, 8oam e, mil ai 4 Cii dc su t 1)a do at i trist& /um*lit s*orete 1!& 1 goasa care i ima-mi strivete& 3, risi*ete-mi c6i ul mai cur0 d 4 1D& Tristeea mea i truda mea deart 'rivete-le& 'catele-mi le iart 4 19& Te uit, ce *u6oaie de vr.mai 4 /um m *0 desc, cu i ime 6aK e 4 #$& =u(letul sca*-mi, lor s u m lai, = u (iu de ocar, de rui e 4 /ci eu, ca *uiul (raged i gola, Mi-am cutat re(ugiu l0 g Ti e& #1& 'ri i oce a mea i *ri dre*tate

=u t ocrotit& M- cred " 8um ezeu 4 ##& Fscum*r-l *e Israel di toate ,ecazurile sale, 8om ul meu 4 26 1& #& 3& 2& 5& 7& !& D& 9& 8re*tate (-mi 4 /ci " i tegritate 1m vieuit& A Ti e e- cetat M-am " crezut& -i u m-am clti at& M- cearc 4 /erceteaz-m " toate 4 To*ete-m " (lcri, lmuri d Fru c6i i i im, ca *e argi t& /ci am " (a- treaga-;i )u tate -i doar " adevrul Tu coli d& -tii )i e > ,u rostesc ici o mi ciu & /u *re(cuii u merg "m*reu & <rsc mulimea celor ce (ac rele, ,u-mi duc " tre acei zilele mele& /i (*tuiesc doar evi ovii -i la altarul Tu am ve ic cale& =*re-a mulumi i a istorisi Mi u ea- treag a lucrrii Tale& Ami *lace s- t0rzKi " s(0 ta cas 1su*ra crei slava Ta se las&

8eci, su(letul, cu cei ce (ac *cate = u mi-l iei& /u cei setoi de s0 ge& 1$& Ei au " m0 .a( i edre*tate -i drea*ta lor i st0 ga mit str0 ge 4 11& Eu voi um)la mereu " curie& Fscum*r-m 4 'e tru mi e-s clare /rrile s*re vremuri viitoare& 1#& /ci 8om ul le-a trasat, di ve icie& 8e-aceea, " " ti sa adu are, Al )i ecuv0 tm& =lvit s (ie 4

27 1& /el Be ic e lumi a, e salvatorul meu& ,-am team de imica& Tria vieii mele e umai 8um ezeu> ,u tiu ce este (rica 4 1tu ci c0 d, *ui *e rele, *rigo itorii mei Be it-au *este mi e, ,u eu, ci ei, duma ii setoi de s0 ge, ei /zur " rui e& /6iar dac o armat mi-ar t)r" " .ur, ,u-mi i tr teama- s0 ge 4 Fz)oiul c6iar, cu c6i*u-i ecrutor i dur, A crederea u-mi (r0 ge& < lucru /elui Be ic Ai cer& M o(ilesc Fug0 du-+ de de*arte > A casa +ui eter a vrea s locuiesc Mereu& -i du* moarte& 1tu ci, ce (ericire 4, *utea-voi s co tem*lu A lu g extaz, vai mie 4 =u)lima-I mreie i mi u atu-I tem*lu A tim* i- ve icie& /ci El m va ascu de " s(0 tu-I ta)er acol A ziua de *rigoa & A cortul =u m-aaz, salvat, ca *ri miracol, 'e-o st0 c suvera & 8e-acuma " r0 se a(l i amicii /are-mi ddeau t0rcoale& 8e-aceea voi aduce " cortu-I sacri(icii, /0 tri i osa ale& 1scult-mi, 8oam e, glasul, u-mi re(uza dori a, 1i mil i-mi rs*u de 4 ?/aut-Mi (aa 4@-mi zice, di *arte-;i, co tii a& -i eu o vd oriu de& 8eci, 8oam e, u-;i ascu de icic0 d de mi e c6i*ul, 'streaz-;i slu.itorul&

#&

3&

2&

5&

7&

!& D& 9&

1.ut-m, cci lauri vicle e, ca isi*ul, Mi-au *ri s de.a *iciorul& 1$& -i tatl meu, i mama m *rsesc& 8ar El 8i ti m culege& 11& 1rat-mi, 8oam e, calea& Cerete-m de cel 8e*ri s la (rdelege& 1#& ,u m lsa " voia vr.mailor zeloi /e su(l doar cruzime, /e-aduc " co tra-mi stoluri de martori mi ci oi -i oame i *ui *e crime& 13& M- tre) cu*ri s de groaz > /e-a (ace de -a ti / 8om u-o s-mi arate 1ici, " c " via, " lumea celor vii, Ime sa-I )u tate : 12& 8e-aceea zic " tru a > = s*eri " /el Eter , /u i im )r)at 4 /ci i divizi i eamuri a*ar i trec& =e cer & 8ar El -are durat 4 28 1& 8oam e, *e Ti e Te c6em, oriic0 d i oriu de& =t0 ca mea, u-;i astu*a auzul la rugtoru-mi cuv0 t& /a u cumva, " de*rt0 du-Te (r-a rs*u de, = (iu aidoma celor ce co)oar- *m0 t& 1scult vocea rugilor mele c0 d strig ctre Ti e, /0 d )raele- al s*re al Tu sa ctuar 4 ,u m lua laolalt cu cel ru i avar /are de *ace vor)ete a*roa*elui, dar " i im *oart g0 duri 6aK e& Fs*ltete-le rilor du* relele lor, 8u* a (a*telor lor rutate, 8u* dia)olicul m0i ilor s*or& 8-le ce li se cuvi e, du* s(0 ta dre*tate& /ci ei la lucrrile 8om ului u- eleg a *rivi& +a lucrarea m0i ilor =ale& 8e-aceea i El "i va s(r0ma i-i va risi*i,

#& 3&

2&

5&

7&

!&

D&

/a *e 60r)uri i oale& Li ecuv0 tat s (ie /el Be ic " tru eter itate 4 Li ecuv0 tat s (ie di 6otare- 6otare 4 /ci El rugciu ilor mele cu mare (ior " gimate 1 )i evoit a le da ascultare& 8om ul tria i scutul meu este, A El i ima mi se " crede i su t a.utat& 8e-aceea cugetul mi-e vesel, curat, -i-+ laud *ri c0 trile aceste& 8om ul e (ora *o*orului =u -i-a u sului st0 c atotsalvatoare& +umile *ier, ca *ietriu- al vremilor tu, 8ar cei ce-+ iu)esc se " al- s*le doare& M0 tuie-;i, 8oam e, *o*orul 4 -i )i ecuv0 t 'e cei care-;i su t mote ire& 'stor s le (ii *e *a.itea-;i s(0 t -i- vieile lor muritoare s le (ii emurire 4

9&

29 1& #& 3& Boi, (ii ai 8om ului, glorie dai-I /elui Eter & 8ai-I o oare 4 ,umele =u, " tim* i " s*aii, =-+ adorai, cu sacr (ervoare& 1l 8om ului glas *este a*e rsu , Fostirile +ui a)ia marea le- ca*e& 8om ul mririi tu - (urtu , 8om ul str)ate marile a*e& 1 8om ului voce *uter ic este, 1 8om ului voce e maiestuoas& Ea codrii rstoar de sus, de *e creste, Ea v0 tur codrii- a +i)a ului cas& /um salt vieii *ri d codrii s sar 4 +i)a ul, Nermo ul 9 ca ti erii )ouri& 1l 8om ului glas scoate (lcri i *ar -i-m)rac *ustia- cutremur i ouri& 1 8om ului voce le (ace s (ete 'e ciutele iui, " *l*0 da otav&

2& 5& 7& !& D& 9&

Tra s(orm *durile- uscate sc6elete, A tem*lul =u totul strigt d> ?=lav 4@ 1$& 'e tro era 8om ul c0 d (use *oto*ul& 'e tro u-I rm0 e " ve icie& 11& 'o*orul =u, vred ic i-u it cum e s o*ul, 8i )rau-I *rimete )elug i trie& 30 1& #& 3& Te *reamresc, cci Tu m-ai " lat 4 ,-ai vrut ca i amicii mei s (ie 'e seama mea cu*ri i de )ucurie& 3, 8oam e, ctre Ti e am strigat -i Tu m-ai auzit, m-ai vi decat& Tu su(letul mi-ai smuls de la -eol, 'iciorul mi-ai (erit de-a morii tra*& 8e*arte m-ai i ut de sum)rul stol 1l celor ce co)oar ctre groa*&&& /ei ce-+ iu)ii *e 8om ul, s-I c0 tai 4 Multi*licai c0 trile miastre 4 /0 tai, u v o*rii& -i-I ludai =(i e ia cu laudele voastre& M0 ia +ui o cli* i e doar, Lu voi a +ui " treaga via& /ci seara e cu *l0 set i amar, 8ar )ucurii rsar s*re dimi ea& Giceam ades, c0 d )i e "mi mergea > ?,-o s m clati & ,u tiu de durere@& 'e-u mu te tare stam, *ri mila Ta ; 8ar c6i*ul ;i-ai ascu s i totul *iere 4

2&

5&

7& !& D&

3, 8oam e, Te-am c6emat cu gura ars, ;i-am " lat im*lorator cuv0 t > 9& ?1i vreu (olos de s0 gele-mi se vars, 8ac m (aci s i tru " morm0 t : 3 s-;i ridice laude r0 a : 3 s-+ vesteasc ea *e 8um ezeu : 1$& 1i " durare, u-;i retrage m0 a ;

Tu, /el Eter , (ii a.utorul meu 4@ 11& -i mi-ai sc6im)at durerea- )ucurie, /u straie r0ztoare m-ai " ci s& 1#& /a i ima-mi tcut s u (ie& =-;i c0 te ve ic, 8om ul meu e- vi s 4 = Ai " ale laude doar ;ie&&& 31 1& #& 3& 2& 5& A Ti e, doar " Ti e-mi *u credi a& = u (iu de )at.ocur icic0 d& =lo)oade-mi, " dre*tatea Ta, (ii a, 1.ut-m 4 1uzi-m strig0 d 4 Cii *e tru mi e st0 c *rotectoare -i (ortrea, s m-ad*ostesc& Tu eti re(ugiul meu, cetate tare, -i umele Tu s(0 t, dum ezeiesc, Ami *oart *aii- )ez *e crare& Bicle i, ca vul*ea ce str)ate stu6ul, Muli curse-mi *u & 8ar Tu le-ai dezlegat& A m0 a Ta-mi " credi ez eu du6ul, /ci Tu, /el Be ic, m-ai rscum*rat& Tu, 8um ezeul meu adevrat 4

7&

'rea )i e tii c u-mi " al c6emarea -i- crederea dec0t s*re 8um ezeu& <rsc al idolatrilor tu*eu, !& Tu-mi eti i )ucuria i- durarea, /ci ai vzut tristeea, dis*erarea -i-a goasa grea a su(letului meu& D& A m0 a clit- (urt i crime 1 dMma ilor mei u m-ai lsat& 8e oc6iul lor *er(id m-ai de*rtat, 'icioarele mi-ai *us " tru lrgime& 9& 1i mil, 8oam e 4 =u t " str0mtorare& -i c6i*, i tru*, i su(let triste-mi su t& 1$& Biaa mi se scurge " morm0 t, To*it de sus*i i- durerare& 'catul m devor, i m doare,

-i oasele-mi se s(arm, r0 d *e r0 d&&& 11& 8i *rici a acelor ce m-a*as, 3car am a.u s *e tru veci i, Teroare *e tru *riete i i stri i 4 Toi (ug di (aa mea c0 d *lec de-acas&&& 1#& 8e i imi su t uitat, ca i u mort, =u t ca u vas zdro)it " )ucele& 13& 1ud " orice cli* vor)e rele -i s*aim simt oriu de *asu-mi *ort& /ci "m*otriv-mi toi s-au s(tuit 4 =e-a*ro*ie, i-aud, "mi vi *e urme& =tau ciucure, ca roiul, s-au u it -i u eltesc viaa s mi-o curme& 12& Eu " s, i la )i e i la greu, A Ti e-mi *u de.de i credi & 15& 8esti ul meu e- sacra Ta voi 9 8e-aceea zic > 8oar Tu eti 8om ul meu 4 ,u m lsa " m0 a celor care M dum esc i cru t m urmresc 4 17& Bars di c6i*ul Tu dum ezeiesc +umi *este mi e i- durare 4 1!& = u (iu de rui e c0 d Te c6em, /i s rm0 ve ic de rui e /ei ri, cei care u se tem de Ti e > Ei s desci d- moarte i )lestem 4 1D& Iar )uza mi ci oas i *er(id = tac 4 'rea vor)ete " drz e, /u (al, aroga i dis*re A co tra celui dre*t, ca s-l ucid 4 19& /e mi u at e suvera ul )i e 'e care Tu-l *strezi i "l msori 8oar *e tru-aceia di tre muritori /are se tem i care cred " Ti e 4 #$& 'e-acetia-i ii la um)ra (eei Tale -i- cortul Tu divi i-ad*osteti 8e toate u eltirile lumeti, 8e lim)ile-otrvite, i (er ale&

#1& 3, (ie 8om ul )i ecuv0 tat 4 /ci a )i evoit s Ai arate =*re mi e mila +ui& M-a *rote.at 'recum u zid temei ic de cetate 4 ##& Giceam " s*im0 tat > =u t izgo it 8i (aa Ta 4 8i s(i tele lumi e& 8ar *l0 gerile mi le-ai auzit /0 d am strigat, o 8oam e, ctre Ti e 4 #3& Iu)ii *e 8om ul c0i avei credi 4 /ci El va ocroti *e cei smerii& Iar cei orgolioi su t *ede*sii& #2& A i im (ii tari, i- co tii , Boi, care- /el Eter d.duii 4 32 1& #& 3& 2& 5& /el cruia *catul i s-a iertat se c6eam Cerice& Crdelegea i s-a aco*erit ; ,elegiuirea crui -o i e 8om u- seam, -i " al crui s*irit greeala -a rodit& /0t am tcut, sc6eletu-mi simeam c se to*ise -i (r " cetare gemeam, i (r s*or, /ci zi i oa*te m0 a-;i m a*sa& -i mi se <scase tru*ul, 8oam e, ca lutul " cu*tor& 'catul meu atu cea ;i l-am adus- ai te 9 Crdelegea u mi-am ascu s de (aa Ta& 1m zis > Mrturisi-voi, cu si cere cuvi te, Hreeala-mi& -i Tu, 8oam e, ai vrut a mi-o ierta 4 3mul *ios de-aceea de Ti e e a*roa*e 8ac-i rostete ruga la tim*ul *otrivit& -i c6iar dac " .uru-i ar (i *oto* de a*e 'e el u-l vor ati ge mcar c-u cli*ocit 4 Tu loc eti de sc*are di orice su(eri , 1zil, re(ugiu, cas desc6is l0 g drum& Tu " co .ori, o 8oam e, *l*0 da mea (ii A viers de m0 tuire, su)ire ca u (um& Eu A sumi, zice 8om ul, te voi *zi de rele, =*u 0 du-i *e ce cale e )i e s o iei&

7&

!&

D&

Te voi *urta " cu*a de-azur a *almei Mele -i- treaga ta via va (i su) oc6ii Mei& 9& ,u (ii cum e cat0rul sau calu- 6am i i te, 'e care-i *ori cu (r0ul i "i stru eti di 6, 'e care, cu z)al, c*stru i cu ), 8e*arte-i ii de ti e i-i sudui, c -au mi te 4

1$& /el ru "i otrvete veg6erile i som ul /u c6i i (rm0 tare& 1ceasta-i *artea sa& 8ar cel care se- crede i-i ecli tit " 8om ul E- co .urat oriu de de " durarea =a 4 11& Boi toi cei cu dre*tate (ii veseli 4 Lucurie =-avei mereu " 8om ul& -i cugetul se i & /u su(letu- lumi , cu lauda- trie, <m*lei-v de slava /uv0 tului divi 4 33 1& /ei dre*i, " 8om ul s v )ucurai 4 /ci im ul ade )i e celor dre*i& #& /0 tai-I *salmi (rumoi i " ele*i 4 /u 6ar*a, cu-aluta s-I c0 tai 3& < c0 tec ou, *e cele zece stru e& 3, glasul i-aluta s rsu e 4 2& /ci )u e 8om ul 4 8re*t Ai e cuv0 tul& -i lucrul +ui " tru (idelitate-i& 5& Iu)ete tot ce-i ci ste i dre*tate -i )u tatea =a um*le *m0 tul& 7& 'ri ver)ul =u s-a (ost (cut i cerul /u- treaga-i oaste& 'ri a +ui su(lare& !& El str0 ge- vra(uri marea& Iar misterul -i-ad0 cul ei le-adu - rezervoare& D& 'm0 tul tot i tot ce vieuiete = se- s*im0 te 4 3rice co tii & 9& /ci El a zis i lucrul se-m*li ete, 1 *oru cit, i a luat (ii & 1$& Fstoar 8om ul s(aturi, co s*iraii, Gdr icete *la uri, stratageme&&&

11& 8ar s(atul =u e eati s de vreme, 'roiectul =u str)ate ge eraii 4 1#& Cerice eamu-acela, *este (ire, /ruia 8om u-i este 8um ezeu& 'rea(ericit *o*or *o*orul =u 'e care l-a ales de mote ire 4 13& 8e sus, di cer, *rivete /el Eter 'e-ai oame ilor (ii, ce-s *ra( i scrum& 12& 8i locul =u, El "i co tem*l cum Triesc, i-a*oi de lut u se discer & 15& El le- tocmete i ima la toi -i urmrete (a*ta tuturor 4 17& Tu, "m*rat, imic cu oastea-i *oi 4 -i tu, viteaz, -ai " *uterea-i s*or 4 1!& /alu-i *rea sla), de.dea s i-o *ui A el s*re-a te salva& 8egea)a s*eri& Iueala lui i toat vlaga lui =c*are u-i aduc de icieri& 1D& /i iat, oc6iul 8om ului *rivete =*re cei ce s*er i se tem de El& 19& Ai scoate de la moarte i mcel, 8e li*suri i de (oamete-i (erete& #$& =u(letul ostru deci s*re 8om ul cat, El e rm0 e a.utor i scut& #1& A El e )ucuria oastr toat, A umele =u s(0 t e-am " crezut& ##& 3, 8oam e 4 A durarea Ta, ce i e 8e la- ce*utul vremii *0 -acum, 1su*ra oastr (ie, du* cum ,d.duit-am " i e s*re Ti e 4 34 1& #& 'e /el Eter mereu )i ecuv0 t -i tot u cred c-+ laud " destul 4 A El mi se " al su(letul 9

3& 2& 5&

=rma ii s se )ucure-ascult0 d& Be ii i voi 4 8e ce-ai " t0rziat : Be ii s exaltm umele =u& El mi-a rs*u s c0 d eu +-am cutat, M-a scos di s*aime mari i de la ru& /0 d "i " torci *rivirile s*re El, -i oc6i i c6i* deodat-i su t se i e& ,u i se um*le (aa de rui e -i u eti st0 .e it " ici u (el& 8ac-u e(ericit i- al glasul, /el Be ic "i aude egreit =rma ul strigt, *l0 sul c6i uit 4 -i-l va eli)era de tot ecazul& /ci " gerul /elui Eter se-aaz /u ta)ra alturi de acei /are se tem de 8om ul& -i *e ei Ai sca* de amaruri i-i veg6eaz&

7&

!&

D&

Hustai i-o s vedei ce )u e 8om ul 4 -i c0t de (ericit e-acela care A 8om ul se " crede cu (ervoare& 'e (ericitu-acela ici u om u-l A trece- strlucire i- vigoare& 9& Boi, s(i ii =i, temei-v de 8om ul > /i e Al teme, ici o gri. -are 4 1$& /6iar leii ra)d (oame, str0mtorare, 8ar cei care Al caut u su t +i*sii de ici u )i e *e *m0 t& 11& Nai, (iii mei, i dai-mi ascultare, = v " v temerea de /el =(0 t 4 1#& /i e e omul ce iu)ete viaa -i care-i vrea sorocul *relu git, =*re-a (i mult tim* " lume (ericit, =*re-a le culege zilelor dulceaa : 13& ,u cu a cu lim)a ta vreu ru, /uvi te- eltoare s u s*ui 4 12& 8e ur (ugi& C )i e oriicui,

= seme i umai *ace- .urul tu& 15& +a cei dre*i cat oc6iul /elui =(0 t, 1uzul +ui 9 la strigtele lor& 17& 8ar ctre cei ce doar discordii vor A toarce su(lul su imicitor, = tearg urma lor de *e *m0 t 4 1!& /0 d cei dre*i strig, 8om ul "i aude -i-i scoate di mizerii i di c6i & 1D& 1*roa*e e de oriice sus*i -i m0 tuiete du6ul (r0 t de trude& 19& ,e(ericirea deseori ati ge 'e omul )u & 8ar 8om ul, egreit, ,u-l va lsa " caz e a se sti ge& #$& 3asele sale toate le-a *zit 4 /ci iat, u ul si gur u-i zdro)it, ,ici u ul, de la tal* la me i ge 4 #1& 'e cel ru, " s, rul "l omoar 4 < eltitorii toi su t *ede*sii& ##& Iar slu.itorii 8om ului : 'rivii > 1u su(let li)er, i ima uoar& =e- cred " /el Eter & =u t (ericii& 'e ei *edea*sa- veci u "i do)oar& 35 1& #& 3& 2& 5& /eart-Te, 8oam e, cu cei ce se ceart cu mi e, +u*t-m*otriva acelora ce m-atac mereu 4 Ia *avza i scutul cel mare i greu, Fidic-Te, 8oam e, m a*r de-atacuri 6aK e& =ulia- ti de s*re cei care-mi calc *e urme, Gi su(letului meu> ?M0 tuirea ta su t 4@ <cigaul s (ie rui at i " (r0 t, /ei care *ierderea-mi vor s roeasc, vizui i " r0 s-i scurme ; = (ie ca *leava luat de v0 t, /a ale orilor i ale (umului turme, A gerul 8om ului s-i izgo easc de *e *m0 t 4

7&

/alea s le (ie te e)roas, lu ectoare, A gerul 8om ului s-i urmreasc e" cetat, !& /ci (r ici u motiv laul *e-o groa* mi-au aezat, Cr ici u motiv mi-au s*at groa*, s m omoare&&& D& Fui a s-i a.u g *e eate*tate, = se- curce " laul " delu g vicle it, = cad " laul de ei *regtit, = se *r)ueasc, s *iar *e tru eter itate 4 9& 8ar su(letul meu " 8om ul va sc*a de sus*i e, 8e salvarea, de m0 tuirea +ui se va " veseli& 1$& Toate oasele mele vor zice > ?8oam e, ci e-i ca Ti e, =-l (ereasc *e e orocit de cel tare i (r rui e, 'e cel evoia i srac de cel care-l .u*oaie i vrea a-l ro)i :@ 11& Iat, acum, ite martori mi ci oi "m*otriva mea se ridic -i m- trea) ceea ce ici u tiu& 1#& Fu *e tru )i e-mi " torc, -au de ime ea (ric, =u(letul mi-au lsat devastat i *ustiu& 13& -i eu, c0 d ei erau )ol avi c0teodat, =ac "m)rcam, cugetul ad0 c "mi smeream, ;i 0 d *ost, lui 8um ezeu *e tru ei m rugam, /u (ru tea " *ie*t a*lecat& 12& <m)lam *li de durere, ca *e tru u *riete , ca *e tru u (rate, M- covoiam de tristee, ca du* o mam .eli d 4 15& -i-acum c0 d m clati , ei se adu i de )ucurie se-a*ri d, =e str0 g laolalt i m " velesc " tr-u giulgiu de cuvi te s*urcate, Cr odi6 , i ima, (ii a mea s(0ii d& 17& Iat-i> "m*reu cu toi elegiuiii, cu )at.ocoritorii de r0 d, =cr0 esc di di i "m*otriv-mi, ca ite miei& 1!& 8oam e, *0 c0 d "i vei " gdui : '0 c0 d : =u(letul a*r-mi de cursele- ti se de ei,

1D& 19&

#$&

#1& ##& #3& #2& #5& #7& #!&

#D&

=ca*-mi viaa c0t mai cur0 d 8i g6earele acestor odrasle de lei& -i eu Te voi luda- adu area cea mare, A mi.locul u ui *o*or umeros i- ele*t& = u se )ucure, 8oam e, cei ce m dum esc *e edre*t, = u-mi aru ce *riviri tru(ae, i sulttoare /ei de la care doar ur i edre*tate ate*t 4 /ci ei u de *ace i )u -vieuire vor)esc, /i de- eltorii i ocar 4 'e-acestea umai le-m*li esc, le urzesc, Am*otriva oame ilor *a ici di ar& Hura-i desc6id larg " co tra-mi, zic0 d > ?16 4 16 4 3c6ii otri "i vd dori a-m*li it 4@ 8oam e, u tcea4 ,u-i vezi cum se agit : ,u Te de*rta de mi e icic0 d 4 Trezete-Te, trezete-Te, .ustiie (-mi 4 8um ezeul meu, 8om ul meu, a*r-mi cauza " credi cioie& Trece-m, 8oam e, *ri dre*tele-;i vmi, = u le (iu *rici de )ucurie& = u zic- si e > ?16a 4 =-a- (*tuit ce doream 4@ = u *oat s*u e > ?+-am " g6iit 4@ /i s a.u g de r0s cei ce .u)ileaz c-s e(ericit, 3*ro)riu s-m)race, (ii dc m-au s(idat c0 d eu su(eream 4 Beseli s (ie " s cei care a(l *lcere A i oce a-mi& -i s zic (r- cetare > ?Mrit (ie 8om ul 4 /el Be ic e )u & El a dat ascultare =lu.itorului =u& I-a dat *ace, aceast cereasc avere@& -i atu ci, lim)a mea va c0 ta dre*tatea divi , a ei m0 g0iere, +aude-;i va " la " toate zilele vieii mele (ugare 9 /ci Tu- viitor de.de "mi eti ; i- trecut, co solare 4

36 1& ,elegiuirea omului miel 1a griete su(letului meu >

?Crica de /el Eter , de 8um ezeu ,imic u re*rezi t *e tru el&@ #& /ci se (lete (r de msur A oc6ii si& =e laud la lume& 8orete doar cruzimea s-i co sume -i-aseme i, s se sature de ur& 3& /uv0 tul gurii lui e rutate, Fostirea lui e doar " elciu e& 1 re u at la orice- ele*ciu e, 1 re u at la )i e i dre*tate& 2& -i- ater ut se z)ate, u eltete, /ci are edre*tatea cluz 4 'e-u drum " tortoc6eat cltorete 9 El u urte rul, u-l re(uz& 3, 8um ezeul meu 4 '0 - tria Bzdu6ului e marea-;i )u tate, '0 la ori ;i- ali credi cioia 4 /0t des*re egrita Ta dre*tate, E-u mu te s(0 t, cu (ulgere *e creste& 'recum a)isul .udecata-;i este 9 Tu ii " *alm orice vietate&

5& 7&

!&

,e*reuit-i sacra Ta cleme 4 +a um)ra ari*ilor Tale, iat, 1i oame ilor (ii azil "i cat& D& =e satur de sacra-;i a)u de , =or) des(tarea Ta "m)elugat& 9& 8a, sursele vieii su t la Ti e -i oi, cu toii, *ri lumi a Ta, +umi a vom vedea i revedea& 1$& A ti de-;i, deci, voirea Ta de )i e =*re cei ce Te cu osc& 8re*tatea Ta =*re cei cu g0 duri dre*te i se i e& 11& 'iciorul celui "m)i)at de-orgoliu = u m-a.u g& Llestemata-i m0 8e*arte- urm, (r0 t, s rm0 4 1#& 8e.a se *r)uesc " sum)ru doliu

,elegiuiii& 1sta su t > r0 &&& 37 1& #& 3& ,u-i otrvi cu dum ie viaa, ,u-i *izmui *e cei elegiuii 4 /ci iute ca i iar)a su t cosii, =e vete.esc aseme i cu verdeaa& A crede-te " 8om ul 4 ,u uita 8oar )i ele s-l (aci i s-l doreti& A ar i- tre-ai ti s locuieti; /redi cioia > iat 6ra a ta& =-i (ie 8om ul ma a i dulceaa 4 El "i va da ce su(letu-i dorete& A m0 a +ui " credi eaz-i viaa 9 /redi ai, c 8om ul (*tuiete 4 8re*tatea ta va rsri, *ros*er, 'recum lumi a& 8re*tul tu va (i /a soarele *e cer, " miez de zi& Taci " ai tea 8om ului& -i s*er 4 ,u-l vr.mi *e cel care *ros*er, 'e omul ru ce *are-a iz)0 di& = uii m0 ia, ura i (uria > 1cestea toate su t o cale rea& ,elegiuiii gra) ic vor cdea, Iar cei *ioi vor st*0 i moia& A c *ui vreme, i cel ru ,u va mai (i& Gadar ic vei cta =*re locul u de ieri se l(ia 9 ,imic u e acum *e locul su 4 /ei )u i i )l0 zi vor mote i *m0 tul, 8e *ace i lumi des(tai& -i-alturi, ucigau- cearc- la 1-i " c0lci, cu (a*ta i cuv0 tul, Mselele scr0 i du-i cu esa& 'rivete 8om ul& F0de& 8om ul tie / ziua i se-a*ro*ie cur0 d& 'rivete cum mieii iau, *e r0 d, 8e *e lugu)ra urii *a o*lie, 1rc i sgei i s)ii, cu m0 ie,

2& 5& 7& !& D& 9& 1$&

11& 1#& 13& 12&

15& 17&

1!& 1D& 19&

#$&

#1&

'e i sul )l0 d, e(ericit, *l*0 d, 'e omul dre*t s-l taie, s-l s(0ie 4 8ar (ierul *e ei " ii "i str*u ge -i arcul li se ru*e l0 g *ie*t& 8e-aceea zic > 'ui ul celui dre*t, 1l celui care ra)d, u se *l0 ge, 1cel *ui di cugetu-i dete*t Mai mult i *risosete i a.u ge 8ec0t )elugul sil ic, e- ele*t, 1l u tiu c0tor i i setoi de s0 ge& /ci )raul celui ru va (i zdro)it, 8ar *e cei dre*i "i are 8om u- *az& El tie c-i trec zilele ci stit& 1su*ra lor cu dragoste veg6eaz -i mote irea lor s-a ve icit& A vremuri de restrite, de durere, Ei de rui e u vor rm0 ea& /6iar (oamete de-ar (i i li*s grea, ,u vor a.u ge-a u avea i-a cere& 8ar cei ri *ier, ca *ul)erea di drum& Br.maii /elui Be ic, t0m*i, e)u i, 1idoma-s (rumoaselor *u i > 1u (ost i u-s& =-au *re(cut " scrum& /el ru, de *ild, cu eo)rzare, ,u d- a*oi ce-a-m*rumutat c0 dva& 'e c0 d cel dre*t e )u & El "i va da 8i *0i ea sa aceluia ce -are&

##& /ei )i ecuv0 tai de 8om ul " s Bor st*0 i *m0 tul& Iar acei /are atrag )lestemu-I *este ei =trivii vor (i, i- veci cu (aa *l0 s& #3& 8om u- trete *asul (iecrui, 'lcere-aaz- calea oriicui& #2& /6iar de-ai s cazi, (ii sigur> ,u te rui, /ci m0 a ta se a(l- m0 a +ui 4 #5& T0 r am (ost i am "m)tr0 it, 8ar " c -am vzut *0 acum

#7& #!& #D&

#9& 3$& 31& 3#& 33& 32&

35& 37& 3!&

3D& 39& 2$&

'e omul de-ome ie *rsit, 'e-urmaii lui ceri du-i *0i ea- drum& El, dim*otriv, d cu "m*rumut, =m0 a lui e )i ecuv0 tat& C )i ele, deci 4 Ful, iciodat 4 'streaz-i locul tu de la- ce*ut& /ci /el Eter dre*tatea o iu)ete& ,u-i uit El *e credi cioii =i 4 Ai i e l0 g =i e, "i *zete, -i des(ii eaz stir*ea celor ri& /ei dre*i i )u i vor st*0 i *m0 tul, 8e-a *ururi locui du-l& A ele*t Hriete i triete omul dre*t& 8re*tatea-i um*le viaa i cuv0 tul& +egea divi - i im o are -i *aii si u ovie de(el& A va "l urmrete cel miel -i- cearc- (el i c6i* s "l omoare& /ci /el Eter u-l va a)a do a -i u-l va co dam a la .udecat& A 8om ul s te- crezi& -i iciodat = u te-a)ai di " drumarea =a& 'm0 tu- treg "i d& -i vei vedea =m0 a celor sil ici s*ul)erat& 'e cel viclea l-am co tem*lat mai ieri > 'rea u *om rotat, cu mult (loare& 8ar dus e vremel ica-i s*le doare, Al caut i u-l a(lu icieri 4 'e omul de dre*tate iu)itor, 'e cel ci stit, *rivete-l " s )i e& El s rm0 vred ic *e tru ti e, El *a ic e i are-u viitor& /ei rzvrtii su t dai s u mai (ie -i viitorul lor e retezat& 'e dre*ii =i, /el Be ic i-a sc*at -i-i *rote.eaz- vreme de urgie& 8om u-i a.ut& 8om ul "i salveaz& Ai sca* i-i (erete de cel ru& /ci ei, " creztori, su) )raul =u, /a- tr-u re(ugiu trai ic se aaz&

38 1& #& 3& ,u m mustra, o 8oam e 4 /i m las 4 -i u m *ede*si- m0 ia Ta& /ci arcul Tu a *ri s a sgeta -i m0 a Ta asu*ra mea a*as& Lol av, car ea mi se " ve K , /ci ai )i evoit s te m0 ii& Bigoarea mi-a *ierit& Cii a mi-i =ur*at de *cat, ca de rugi & ,elegiuirea mea e *0 O la stele, 'ovar mult *rea grea& ,-o mai su*ort& Tru*u-i m0 cat i amiroase-a mort > E(ectul trist al e)u iei mele 4 /ur)at i a)tut *este *uti , 'li de- tristare zilele-mi str)at& < (oc cum*lit m arde la (icat, Totu-i stricat " )iata mea (ii & =u t (r vlag, ru*t " )ucele, -i- tul)urarea i imii " cerc = de*esc al su(eri ei cerc /u strigtul i gemetele mele& 3rice dori -a mea Ai st- ai te, =us*i ul meu icic0 d u ;i-e ascu s& /i iat, sl)iciu ea m-a a.u s, 'rivirea mea de mi e se des*ri de& 'riete ii, veci ii, cu oscuii, /u toii se (eresc de ra a mea ; -i rudele de*arte stau de ea, 'rivi du-m ) uitor, ca muii& /ei care viaa-mi cer " ti d ca*ca e& /ei care doar e(ericirea-mi vor M de(imeaz, u eltesc de zor, <rzesc " elciu i, "mi (ac ica e& Iar eu su t ca u surd& ,-aud imic& =u t ca u mut& /ci gura u-mi desc6id& =u t surd ca u *erete, ca u zid /e u *ot s rs*u d i s zic&

2& 5& 7& !& D&

9& 1$& 11&

1#&

13& 12&

15& -i totui, oriic0 d i oriiu de, A Ti e doar d.duit-am eu& 3, /el Eter 4 3, 8um ezeul meu 4 A Ti e s*er& -i s*er c-mi vei rs*u de&&& 17& /ci zic > = u se )ucure de mi e, = u se- ale ei " co tra mea 1!& /0 d *asul mi se clati -a cdea 8e s*aim istovit i de sus*i e 4 1D& Ami recu osc (rdelegea, iat, Fegret, (ii dc am *ctuit& 19& 8ar i amicii mei s-au *rico*sit, =u t muli i mai *ros*eri ca iciodat& #$& Ei ru "mi (ac, iar eu le-am (cut )i e& 8uma i "mi su t, iar eu )i e voiesc&&& #1& ,u m uita, s u m *r*desc 4 1*ro*ie-Te, 8oam e, l0 g mi e& ##& 1.ut-m, u m a)a do a, Tu, 8om ul meu i m0 tuirea mea 4 39 1& H0 deam> ?Boi *riveg6ea la calea mea, +a glasul i la zicerile mele ; = u *ctuiesc cumva cu ele, /0t tim* cel ru " *rea.m-mi s-o a(la 4@ Mut am rmas, " )ez i tcere& < su et, o sila) -am rostit, 8ei eram *ro(u d e(ericit -i u sczuse marea mea durere& /u*ri s de a c6i ului cldur, A mru taie i ima-mi ardea& 3 (lacr- ad0 c m devora -i iat, vor)a s-a scut " gur > 3, s*u e-mi, 8oam e, care mi-e s(0ritul -i zilele-mi, cum *ot s le msor& = tiu c0t su t de mic i trector, Eu, care m com*ar cu i (i itul 4&&& 8a, zilele-mi su t c0t u lat de m0 -i tim*ul vieii mele u imic&

#&

3&

2&

5&

7&

!& D& 9&

3ricare om, evol ic sau voi ic, E-u su(lu doar, e a)ur i r0 & 8a, omul um)l ve ic ca o um)r, 1learg, se (rm0 t " zadar& =tr0 ge comori i u tie mcar +a ci e-a.u g c0 d viaa lui se curm& 1cuma, 8oam e, ce mai *ot s s*u : -i ce mai s*er : Tu eti de.dea mea& 3, dac-ai vrea greeala a-mi ierta, Fui e s u (iu la cel e)u 4

Mut am rmas& ,ici u-mi des(erec gura /ci Tu ai vrut, i Tu ai (*tuit& 1$& 3*rete-Te 4 8estul su t de lovit, M s(arm, m s(0rete lovitura 4 11& Tu ii " seam omului greeala -i-l *ede*seti& /a molia- covor, Al maci i, " ascu s i r)dtor& < su(lu-i el& -i Tu-i destrami urzeala& 1#& 3, rugciu ea- seam s mi-o iei 4 <rec6ea *leac-;i, strigtul mi-auzi 4 ,e*stor u (i la oc6ii-mi uzi, +a *icurii ce-mi cad di ge e, grei ; /ci su t stri " (aa Ta, co (uz, < )iet *ri)eag, ca toi *ri ii mei& 13& Ia-;i oc6ii de *e (ii a mea, 'ri te, /a s res*ir i eu, ca tot ce-i viu& Bai, mreia Ta u se dezmi te 4 Fgaz d-mi doar o cli*, " ai te 8e a m duce, ca s u mai (iu&&& 40 1& 1m ate*tat *e 8om ul " r)dare -i 8om ul a ve it& =-a a*lecat =*re mi e, cel *ierdut& -i-a ascultat /uv0 tul meu de-ad0 c dis*erare& 8i groa*a imicirii, di oroi M-a scos& Mi-a *us *icioarele *e st0 c&

#&

3&

-i o c0 tare ec0 tat " c Mi-a dat s c0 t& /u viers i ritmuri oi& 3 laud va (i& +ui 8um ezeu& < c0 tec i to at " orice vreme& Muli vor vedea cum c0 t, i se vor teme, =e vor " crede- /el Eter mereu&

2&

1cela doar " lume-i (ericit /are se- crede- 8om ul& -i-ocolete 'e mi ci oi, *e cel ce se tru(ete, 'e omu- (umurat, esocotit& 5& 3, 8oam e, " mulit-ai *este (ire Mi u ile-;i s*re oi& -i g0 du-;i )u & /a Ti e ime i u-i& /um s le s*u : /ci vor)a u-i " stare s le- ire& 7& Tu u ceri .ert(, daruri de m0 care, Tu ai " ele*it auzu-mi (rust; ,u ceri i u *reti zi 6olocaust, ,ici victim u vrei, ex*iatoare& !& 1m glsuit atu cea > Bi " dat /u sulul crii *e tru mi e scris& D& Boi a Ta e si gurul meu vis -i +egea Ta " i im-i crestat& 9& 8re*tatea-;i am rostit i voi rosti 1colo u de-i lumea adu at& Luzele mele u-s " c6ise, iat, -i lucru-acesta, 8oam e, Tu "l tii 4 1$& /ci -am *strat-o umai *e tru mi e 8re*tatea Ta& /i am vestit mereu =alvarea Ta i adevrul Tu& Cidelitatea-;i, (acerea de )i e +e-am *ovestit aa cum se cuvi e A marea adu are, 8oam e, eu 4 11& ,u-mi re(uza, de-aceea, " durarea 4 3, )u tatea i-adevrul Tu = m (ereasc, 8oam e, de ce-i ru, 1#& /ci m-m*resoar relele, ca marea& 'ede*se m-au a.u s, e umrate, Mai multe dec0t *erii care-mi cresc A cretet& ,ici u *ot s le *rivesc&

13& 12&

15& 17&

1ceasta-i *lata grelelor *cate 4 Li evoiete, 8oam e, i m sca* 4 Bi o degra), 8oam e- a.utor 4 = (ie rui ai acei ce vor Biaa s mi-o (r0 g i m sa*& = dea- a*oi cei care r0d de mi e -i-s )ucuroi de su(eri a mea ; /ei care-mi 6o6otesc " as > Na 4 Na 4, Toi s rm0 , 8oam e, de rui e& 8ar cei care Te caut s (ie A Ti e (ericii& /ei ce iu)esc =alvarea Ta& Ei *ururea griesc > ?Mrit s (ie 8om u- ve icie 4@

1!& =rac su t eu& ,e(ericit su t eu& 8ar 8om ul mi-a ve it " a.utor& Tu "mi eti s*ri.i & Tu-mi eti salvator& ,u- t0rzia, o 8um ezeul meu 4 41 1& Cerice de acel ce iciodat ,u-l uit *e srma & /0 d va ve i -i *e tru el e orocita zi, Al m0 tuiete 8om ul dre*t rs*lat& 8om u-l *zete i- via-l i e, E (ericit, u-i *rad la vr.mai& Tu, 8oam e, " su(eri -o s-l lai, Al scoi di )oli, di caz e i sus*i e& Gic deci > ?1i mil, 8oam e 4 Bi decare 8 su(letului meu, cci co tra Ta 'cate-am (*tuit 4 ,u m lsa A )ez , " doieli i remucare&&&@ 8uma ii mei, cu ecli tit ur, =e- trea) des*re mi e > ?3are c0 d Ba dis*rea, ici ume rm0 0 d :@ 1seme ea cuvi te scot di gur 4 8ac vreu ul vi e s m vad, Bor)ete *re(cut& -i str0 ge- el =u)iecte de )at.ocur, )0r(eli,

#& 3& 2&

5&

7&

!& D& 9&

1$&

11& 1#& 13&

'e care-a*oi le rs*0 dete- strad& Br.maii uotesc, cu- credi are / su(eri a m va *r)ui& ?E ru de tot ati s 9 "i zic zglo)ii 9 = se ridice u mai e " stare 4@ /6iar i acel ce u-mi *urtase *ic, A care m- credeam, ce se 6r ea /u *0i e i cu vi la masa mea, 1su*r-mi azi clc0iul "i ridic& 8ar Tu, /el Be ic, mil ai de mi e 4 Fe*u e-m " locul meu& Iar eu Boi rs*lti la toi, at0t de greu /0t este dre*t, i c0t li se cuvi e& Boi ti c m iu)eti dac cei care Ami vor doar rul u vor trium(a& -i dac m vei i e- *rea.ma Ta, 'e tru credi a mea struitoare& Tu, u ic creator a tot i-a toate, Tu, 8um ezeu lui Israel& 8ivi 'ri te i st*0 " tru dre*tate& Cii )i ecuv0 tat, /el Be ic 4 8i Eter itate " eter itate& 1cum i- veci de veci& 1mi & 1mi 4

43 1& M .udec i a*r-m 4 /i e 8ac u Tu m *oate iz)vi 8e-u eam ecredi cios : 8e vicle ii : 8e omul (r team i rui e : /ci Tu eti 8om ul " tririi mele& 8e ce m zv0rli " c6i uri i ecaz : 8e ce s *ort, " mers, *este grumaz 'overile vr.maului, *reagrele : +umi a i-adevrul Tu " cale-mi Trimite-le, o 8oam e, mai cur0 d& = m cluzeasc, (erm i )l0 d, A u ivers, s*re mu tele Tu s(0 t, =*re (armecul locaurilor Tale& -i ast(el la altar m duce *asul,

#&

3&

2&

5&

+a /el Eter , la A sui 8um ezeu& El, )ucuria su(letului meu 4 3, 8oam e, i cu 6ar*a i cu glasul, 'e Ti e doar Te *reamresc mereu& 8e ce m tul)uri su(lete : M06 irea 8e ce te-a do)or0t ca u t0l6ar : A crede-te " 8om ul, (ii dc iar Ai voi elogia emrgi irea& El *oate de *cate s m s*ele, E st0 ca mea, la )i e i la greu& E /el Eter , e 8um ezeul meu > El este m0 tuirea (eei mele&

51 1& #& 3& 2& 8um ezeule, ai mil de mi e, du* marea, du* Ime sa )u tate a Ta, 8u* )ogia " durrilor Tale 4 -terge-mi (rdelegea, u m-alu ga, =*al-mi elegiuirea, s*al-mi *catele, /ci su t co*leit de cum*lite greale& A sumi emer iciile-mi le cu osc i le tiu, 'catul "mi st ecurmat di ai te& Am*otriv-;i am greit, ca u om (r mi te, 1m sv0rit ce e ru i m mustru acum, dar E mult *rea t0rziu& Fostete deci 6otr0torul cuv0 t, Iudec-m, (ii dc Tu .udeci doar cu dre*tate& A elegiuire m-am ivit *e *m0 t, A *cat m-a zmislit maica mea i iat-m =u).ugat de *cate& 3r, Tu vrei ca adevrul s dom easc " i imi, ;ie "i *lace adevrul " omul lu tric s ad& C dar s *tru d " ele*ciu ea-;i " si e-mi, 'uri(ic-m, curete-m cu iso* i voi (i ,e- ti at ca u z)or de z*ad& C-m di ou )ucuria de via s-o gust, s-o a)sor), = tresalte oasele s(r0mate de Ti e, /derile u-mi mai lua- seam, cci de lacrimi su t or),

5& 7& !& D& 9&

1$& 11& 1#& 13& 12& 15& 17& 1!& 1D& 19&

Crdelegile terge-mi, cci m- ec de sus*i e 4 /reeaz, Tu 8oam e, " mi e o i im ou, curat, /reeaz " lu tru-mi u du6 stator ic, u du6 ecli tit& ,u m " de*rta de la (aa Ta iciodat, 8u6ul Tu =(0 t u-+ lua de la mi e& Cii dc Mrturisesc > am greit 4 8-mi iar (ericirea m0 tuirii Tale, 1.ut-m, s*ri.i -m, cu u du6 de )u voi & 1tu ci voi " va *e cei elegiuii adevrata credi , 1tu ci rtciii se vor " toarce *e-a 8om ului cale& =ca*-m, 8oam e, de vi a vrsrii de s0 ge -i eu voi vesti cu glas mare dre*tatea-;i divi & Hura desc6ide-mi& 1)solv-m, 8oam e, de teri)ila vi -i-am s Te laud mereu cu u glas care c0 t i *l0 ge& ,u .ert(e doreti, ici arderi-de-tot& 1lt(el, ;i-a aduce& Iert(a ce-;i *lace e du6ul zdro)it de durere, Iert(a *e care /el Be ic o cere E i ima (r0 t de c6i , rstig it *e cruce& C )i e =io ului, 8oam e& 1uzi-i c6emarea& A al ale Ierusalimului ziduri, mreele lui edi(icii& 1tu ci vei *rimi .ert(e ale dre*tii, .ert(e " tregi, =acri(icii, /e vor arde *e-altar, (umeg0 d c0t e cerul i zarea&

52 1& 8e ce-i gseti mrirea- rutate, Tira ule : 1u u cu oti tu oare / " si (ii a ta e trectoare -i ve ic-i divi a )u tate : 1mesteci " delu g " cerul gurii, /u )iciul ascuit al lim)ii tale, /uvi te otrvite, crimi ale, Tu, .os ic artiza al im*osturii 4 8e ru te-ai ataat, ecum de )i e, Mi ciu a, u .ustiia i-e sor& Iu)eti oricare vor) ce devor,

#&

3& 2&

5&

7& !&

D&

9&

Tu, lim)- eltoare i so or /a ar*ele ascu s *ri tre rui e&&& 8ar " sui vei a.u ge la rui 4 /el Be ic te va *ri de, te va smulge 8i cortul tu, di via i lumi , Te va strivi *e veci, di rdci , /u (ora m0i ii =ale demiurge& /ei dre*i vedea-vor asta, se vor teme -i vor z0m)i > ?1cesta-i omul care Ai cuta- avere a*rare, A ur, dum ii i rz)u are -i u vroia *e /el Eter s-+ c6eme 4@ 8ar eu, " casa 8om ului, su t iat -i (ericit, i li)er, i se i & =u t verde i mldiu ca u msli 'ri )u tatea +ui emsurat& Te laud, 8oam e, azi i- totdeau a& Tu ai lucrat& -i- ,umele-;i slvit, /u s(i ii Ti u i du-mi rugciu ea, ,d.duiesc i-am tot d.duit, A zilele ce cad " i (i it -i se destram > u a c0te u a&&&

56 1& 'zete-mi, 8oam e, (ii a oro*sit, 8e seme ul ce-ar vrea s m " g6it& Fz)oi "mi (ace, caz e-mi *regtete 8i zori i *0 soarele-as(i ete& Br.maii mei, cu ur i tru(ie, = m ucid vor, s m s(0ie& 8ar eu -am (ric& =*aima mi-e s*re )i e& 1 goasa c6iar m-a*ro*ie de Ti e& A 8um ezeu m laud, " /uv0 tul /e um*le mri, i ceruri, i *m0 tul& ,d.duiesc " El& -i u mi-e team 8e u eltirea omului, i (am& M- cred " 8om ul& /e-mi *ot (ace oare C*turile de 6um, *ieritoare : Fostirile-mi ursc& Bor s m- ele&

#& 3& 2&

5&

7& !&

D&

9& 1$& 11& 1#& 13&

1u *e tru mi e umai g0 duri rele& '0 desc i u eltesc& Ami stau *e urme& Tare-ar dori viaa s mi-o curme& 'utea-vor oare *ri elegiuire = s*ere i s ai) m0 tuire : 8o)oar, 8oam e, eamuri i *o*oare /u (uria-;i eter iz)vitoare 4 Tu *aii mei rtcitori "i umeri, /um calc, cu steiul c6i ului *e umeri& 1du -mi, 8oam e, lacrima& Mi-o zv0 t 4 ,u e " scris ea " cartea-;i s(0 t : 8a, tiu c 8um ezeu e l0 g mi e > /0 d Al i voc, duma ul u mai vi e 9 3, slav " durrilor divi e 4 A 8om ul, " cuv0 tul =u m laud& A /el Eter & /uv0 tul =u "l caut& ,de.dea " /el ve ic mi-e st*0 & /e-i omul, s m tem : ,imic, r0 & Tot ce-am .urat, o 8oam e, voi i (ace, Iert(iri de mulumire i de *ace& /ci ici o cli* -ai rmas de*arte, /i su(letul mi-ai scos di eagra moarte& /u gri. m-ai co dus, cu " durare, 'icioarele-mi (eri d de-alu ecare, =-mi *ort (*tura calm i se i =u) veg6ea Ta " via i lumi & +umi a celor vii, (r de *at, +umi a s(0 t, ea*ro*iat&

57 1& 1i mil, 8um ezeule 4 /u .ale A Ti e doar "mi caut ad*ost& Br.maii scad : 1u (ost sau ici -au (ost : 1scu de-m su) ari*ile Tale& Te strig, Tu, 8om ul meu, /el 'rea" alt, Tu, /el care lucreaz *e tru mi e, /el care m-a- cercat s*re-a-mi (ace )i e -i m-a salvat de 6aitele 6aK e, 8e ura celui ru, a celuilalt&

#& 3&

M-ai m0 tuit& 8easu*ra mea, tot cerul A ti de, es(0rit, mila Ta& 2& Mi-e su(letu- tre lei& ,u m uita > Tu eti i )u tatea i-adevrul& =tau " tre i i ce umai (oc vomit, /e )0.)0ie, i tul)uri i or)ei, 1i cror di i su t l cii i sgei -i lim)a lor 9 o sa)ie-otrvit& 5& A al-Te, o 8oam e, *este ceruri 4 = domi e *m0 tul slava Ta 4 Ei mi-au "m*i s su) *ai o groa* rea, 7& A covoiat s-o calc, s*re a cdea, 8ar " ii s-au vzut de-a valma- ea 9 Ei, urzitori de i trigi i misteruri& !& Mi-e i ima- trit, 8oam e& Tare /a iciodat& 3c6ii mei su t calmi& 8a, voi rosti *reacuvioii *salmi, /0 tri de *oci i-adorare& D& M voi trezi " zori de zi& -i-o dat /u mi e, lir, 6ar* voi trezi& Nai, su(lete, trezete-te i zi Extazul tu i )ucuria toat& 9& 'ri tre *o*oare, sacrele ecouri Boi rs*0 di& /ci *0 sus, la cer, 1$& E mila ta, eterul di eter, -i adevrul Tu *0 la ouri& 11& 1ceasta-i slu.)a 6rzit mie& 8e-aceea e- cetat voi re*eta > A al-Te, o 8oam e, " trie, = domi e *m0 tul slava Ta 4 58 1& #& 3are tc0 d vei (ace voi dre*tate -i .udecat (r *rti ire : La u 4 1vei " i imi i- *rivire 8oar viole , umai rutate& +e cum* ii " m0i i " s0 gerate, Boi, oame i cruzi, eierttori di (ire& /ei ri, " c di *0 tec, di matrice,

3&

2& 5& 7&

!&

D&

'e ci greite merg& Iei d " lume, /ei mi ci oi se rtcesc a ume =- ele, s a)at i s strice& =u t ve i oi, aseme i u ui ar*e& 1s*ide surde su t& ,u vor s-aud 'e vr.itorul magic ce asud /0 t0 du-le di (luier i di 6ar*e& Gdro)ete-le mselele di gur& =(r0m-le i di i i maxilare 1cestor *ui de lei, acestor (iare /e u cu osc ici mil, ici msur& C-i, 8oam e, *ri tria m0i ii Tale, /a a*a ce se scurge i-a*oi *iere& =geata lor, li*sit de *utere, = cad- gol, tocit, l0 g zale& /a melcul care lu ec- tcere, = se to*easc- mers, luci d de )ale& = -ai) s*re lumi drum i cale, /a (tul care moare " muiere 4

9&

3, voi, cei ri, s tii c mrci ii Berzi sau uscai, di vatr, su) cldare, B0rte.ul o s-i smulg i-o s-i care& ,-o s-a*ucai s v m0 .ii ca i ii /u 6lci (ier)i i i cu (ierturi amare& 1$& /el dre*t atu ci va " ceta a *l0 ge Bz0 d sosit cli*a rz)u rii& 8i *ragul su i *0 - du ga zrii Ai va sclda *icioarele " s0 ge& 11& -i oame ii vor zice > ?8a, exist 'e tru cel dre*t dre*tate i rs*lat& Exist-u 8um ezeu i-o .udecat A lumea oastr tul)ure i trist 4@ 63 1& /0 d zorii a)ia se-arat, eu su t treaz, /u-am*re ta i som iei *e o)raz& T0 .esc " tru*, mi-e su(letu- setat, /a- tr-u *m0 t secat i eum)lat&

#&

Te caut, Te ate*t i Te *rivesc A s*aiul eati s, dum ezeiesc& 3& Biaa (r Ti e mi-ar (i (ost =tu*id, rtcit, (r rost& 2& 8eci, Te )i ecuv0 t& -i "mi ridic ( Eu, *ul)ere; eu, um)r; eu, imic %, Lrau-mi ridic i ,umele-;i ador, 5& Clm0 d de gustul Tu des(ttor& 7& Te laud, 8oam e& ,oa*tea- ater ut H0 desc la 8um ezeul evzut, !& =u) ari*ile +ui ad*ostit, =u) )raul ce mereu m-a s*ri.i it& D& Mi-e du6ul l0 g Ti e& 8rea*ta Ta M-a susi ut i m va a*ra, 9& Br.maii, ucigaii, r0 d *e r0 d, =-au risi*it " )ez i- *m0 t& 1$& Ai s(0ie acalii, cad i *ier =u) muctura lamelor de (ier& 11& 8ar "m*ratul are-u si gur el > /el Be ic& -i orici e crede- El Ba (i slvit i (ericit& 'e c0 d /el cu mi ciu - vor) i " g0 d Ba amui *e veci, ca u morm0 t& 64 1& 1scult-mi, 8oam e, *l0 gerile, glasul -i a*r-mi viaa& /ci m tem /u temere cum*lit de vr.maul /e- mrea.a lui m str0 ge, ca- tr-u g6em& 1scu de-m de cruda u eltire, 8e glgia i ilor *roclei& 1u lim)a ascuit i su)ire -i vor)a lor e-o tol) cu sgei& Trag *e ascu s& =geata ve i oas, =geata lor amar arde-ad0 c 'e cel evi ovat& ,ici u le *as 8e cei lovii c0 d tremur i *l0 g& Ai dau cura., i s(at, stau la taclale A )ez a i- a)isul urii lor&

#& 3& 2&

5&

?/i e e vede :@ "i zic& ?/e-am *us la cale 7& E )i e cum* it, ucigtor@& Bai 4 3 ge u e sum)r e co tii a, E i ima acestor i i& 8ar El !& +e va lovi i imici (ii a /u (ulgerul divi ului oel& D& /6iar graiul le-a (ost *rici de moarte, /ad u ii *este alii- .al ic vra(& 8i tot ce-au (ost 9 su t *ul)ere i *ra(, /ei care-i vd se- torc i (ug de*arte& 9& Toi care-i vd, cu groaz i cutremur, Mrturisesc> ?/el Be ic a lucrat@& 1$& Iar omul )u e iari m0 g0iat, /redi are, c6i*ul lumi at, =lvit e iar, du* cum*lite vremuri& 67 1& /el Be ic ctre oi s se " dure, /el Be ic s e )i ecuv0 teze 4 = stm " (aa +ui ca o *dure =u) soarele *uter icei amieze& 'm0 tul s Te tie& =(0 ta-;i cale -i m0 tuirea Ta s le cu oasc 'o*oarele *ierdute- c6i i .ale, ,e orocita stir*e ome easc& Mari laude *o*oarele s-;i zic& =-;i c0 te, (remt0 d de veselie, 'e s(era oastr es(0rit de mic, Fotit- *alma Ta, di ve icie& =-;i c0 te, s Te laude *o*oare, C*turi e orocite i caduce& 8re*tatea Ta e e*rti itoare -i .udecata Ta le va co duce& Fodete lutul& ;ari a (ertil 8e 8om ul A sui )i ecuv0 tat-i& 1i " durare, 8oam e 4 Cie-;i mil 4 8i zare, *0 - zarea de*rtat,

#&

3& 2& 5&

7& !&

Cii a oastr sla) i umil Temere i su*u ere ;i-arat& 70 1& #& 3& Hr)ete-Te, 8oam e, s-mi a.ui, s m sca*i 4 A toarce-;i s*re mi e tria i (aa& 1lu g aceste (*turi de casa*i /e urc di )ez dori d s-mi ia viaa& 1cei care cr0 ce e curse-mi " ti d = dea " a*oi, co*leii de rui e& Ei r0d i *etrec c0 d m vd su(eri d -i mormie- )ar) > ?'rea )i e 4 'rea )i e 4@ 'e cei ce Te caut, s-i )ucuri& Ei s*u / toat salvarea e umai la Ti e > ?=lvit (ie 8om ul 4 E mare i )u & El vi dec r i i ali sus*i e@& A ce m *rivete, su t trist i srac, 'ierdut " ge u ea ad0 c i sum)r& ,u tiu ce s zic, u tiu ce s (ac& 1du -m Tu di a)is, ca *e-o um)r 4

2&

5&

75 1& Ai mulumim, o 8oam e, Ai mulumim > ,umele Tu at0t e de a*roa*e 4 /reaia, cu graiul ei su)lim, ,e-o s*u e, etal0 d, ca *e-u c6ilim, /0m*ii i atri, la uri, codri, a*e&&& ?/0 d vremea 6otr0t va ve i, Fostete 8om ul, (r *rti ire Boi .udeca " treaga mea zidire& = tremure *m0 t i ome ire, /ci st0l*ii lor (iravi voi " tri@& Gic celor m0 dri > ,u v " g0m(ai 4 -i celor ri > 'rea v- lari cor ul 4 8e ce vor)ii tru(a : 8e ce um)lai 'recum curca ii *roti i " (oiai : ,u tii c totul vi e de la 8om ul :

#& 3& 2& 5&

7&

,u de la rsrit, u di amurg, ,u di deert sosete " larea& Gadar ic v este ate*tarea, Cii a voastr-i maci vigoarea -i zilele ca um)ra vi se scurg& !& /ci 6otr0rea-i doar a /elui =(0 t, =-o cerei cu de.ede i cu (ric& 8u* cum vrea " gduie sau stric, 'e u ul "l " al i-l ridic, 'e altul "l iz)ete de *m0 t& D& A m0 a /elui Be ic e-u *a6ar /e s*umeg& E-o cru t )utur& /ei ri o sor) cu-asu*ra de msur, =imt " g0tle.uri dro.dia ei dur, A s0 ge simt ta i ul ei amar& 9& 1ceste lucruri *ururi voi vesti -i *salmi voi sti6ui& =*re-a da *utere 3mului )u & = cread i s s*ere& 1$& -i-aseme i, s*re-a lovi i imici Tru(ia celui ru& Tu, 8oam e, tii / umai Tu-mi eti el i m0 g0iere& 90 1& #& 3, 8um ezeul ostru, Tu e-ai (ost 8i veac " veac sc*are i-ad*ost& /0 d " c mu ii u-i (cusei ; c0 d ,u zmislisei lume i *m0 t, 8i ve icii " ve icii, mereu, Tu eti 1celai, < ul-8um ezeu& 'e muritor " *ul)ere-l destrami, Gic0 d > ?Fevi o, (iu al lui 1dam@& /ci u mile iu *e tru Ti e-i doar 3 zi care-a trecut i vi e iar, E veg6ea u ei o*i, u )iet comar& < vis su t a ii& 'ul)ere& ,imic& 8is*ar i *ier ca *aiul dat " s*ic& =u t iar)a care tremur " zori /u scli*itoare rou i cu (lori, 8ar vete.it seara, a*lec0 d

3& 2& 5& 7&

!& D&

9& 1$&

11& 1#&

13& 12& 15& 17& 1!&

Tul*i a i cu u a s*re *m0 t& M0 ia-;i e co sum& =*aim i-i 8e (uria divi elor urgii& Hreeala oastr di ai tea Ta 3 ii mereu& -i u vrei a uita 'catul ostru .al ic i ascu s& Tu, /el Eter , teri)il, e*tru s& M0 ia Ta e-aduce la decli , ,e z)oar viaa )rusc, ca u sus*i & Biaa oastr-i a*tezeci de a i& 3*tzeci *e tru cei tari& 'ustii i va i& /ci rodul lor e *ul)ere i v0 t > Ei se *etrec, oi mergem " *m0 t& 8ar ci e vrea tria a ;i-o ti : -i teama s-;i cu oasc zi de zi : A va- e s u trim " va , /eas du* ceas, dece ii, a de a , A va- e ce-i )i e i ce-i dre*t =*re-a c*ta u cuget " ele*t& A toarce-Te, Tu, 8oam e 4 '0 c0 d :&&& /u slu.itorii Ti (ii )u i )l0 d& Iu)irea Ta revars-o- zori de zi -i (ericii vom (i c0t vom tri& /0i a i e-ai *ede*sit, tot *e at0t Cerete- e de c6i uri i ur0t, 8es(- e laul s*aimei de la g0t& 'ro)eaz- e, o Tu, /el ve ic viu, Hra doarea Ta, s-o tim di tat- (iu& Lu voi a, 6arul Tu su)lim Fevars *este oi, Ia6 Elo6im 4 -i " trete tot ce (*tuim, 8a, " trete tot ce (*tuim 4

98 1& /0 tai u c0 tec ou 4 /0 tai u c0 t /elui Eter & El lucruri mi u ate 1 (*tuit& /u )raul =u cel s(0 t, /u drea*ta =a le-a (urit *e toate&

#& 3& 2& 5& 7& !& D& 9&

-i-a artat s*re eamuri m0 tuirea, 8re*tatea =a le-a *us-o di ai te& 8e Israel -i-a readus ami te& /reaia, divi ului 'ri te, I-a cu oscut *uterea, iz)virea& =trigai de )ucurie ctre 8om ul, = c0 te i s strige tot *m0 tul 4 /0 tai-I *salmi, u ii-v av0 tul /u 6ar*a, cu trom*eta i cu cor ul, /ci El e Am*ratul, El e 8om ul& = urle marea& Balul s se s(arme, = c0 te lume, oame i i .ivi e& -i r0urile- soare, *e coli e, = )at di lic6idele lor *alme& = c0 te mu ii mari& /ci 8om ul vi e& /o)oar di " alturile-I calme& Ba .udeca ce-i ru i ce e )i e, Ba ti i s cldeasc i s darme 4

102 1& #& 1scult-mi, 8oam e, ruga 4 -i strigarea 'e care-o strig s-a.u g *0 O la Ti e& A ziua de ecaz i de sus*i e A toarce-;i, 8oam e, (aa ctre mi e, ,u- gdui ca teama, dis*erarea =-mi i tre- s0 ge, s-mi coli de- vi e, /um urc i s(r0m- rmuri marea& Gilele mele *ier cum *iere (umul -i oasele "mi ard ca u tciu e& Mi-e i ima o sear)d *u e, <it *0i ea s-mi m 0 c& M 0 c doar scrumul ,emer iciei care m su*u e& 1t0t de alte-s gemetele mele A c0t sc6eletul " sui mi se (r0 ge +i*i du-se de car e i de s0 ge& M-asem , 8oam e, u ei cucuvele, =u t *elica ul si gur ce se st0 ge A loc *ustiu, su) soare i su) stele&

3& 2& 5& 7&

!& D& 9& 1$& 11& 1#& 13& 12& 15& 17& 1!& 1D&

19& #$& #1&

=tau i veg6ez& /a )u( ia- rui e, /a vra)ia *e v0r( de-aco*eriuri& Br.maii m *0 desc di ascu ziuri /u oc6ii lor tioi ca ite iuri, /u )lesteme edre*te i 6aK e& ,u *0i e, doar ce u-mi um*le gura; ,u li itea e *artea mea, ci (rica& A lacrimi "mi amestec )utura& M0 ia Ta mi-a imicit (*tura > M-ai luat i m-ai zv0rlit ca *e imica& Mi-s zilele ca um)ra ce dis*are, Eu " sumi iar) su t, zdr icie& 8ar Tu rm0i, o 8oam e, *e vecie -i ami tirea Ta e ve ic vie A lu gul ir de eamuri trectoare&&& E vremea de =io s-;i (ie mil -i-ai s Te- duri de el& 3 tim *rea )i e& /ci ce s-ar (ace, 8oam e, (r Ti e : '0 i *iatra-i rece i steril ,oi o iu)im& Cr0ma de argil, ;r0 a, dureroasele-i rui e& 1tu ci *o*oare, eamuri, ge eraii 8e s(0 tu-;i ume, 8oam e, se vor teme& Bor tremura de slava-;i "m*raii& 8e slava Ta ce um*le tim* i s*aii, /0 d vei zidi =io ul, *este vreme& +a ruga evoia ia ami te /el Be ic& ,-o aru c deo*arte& = scriem toate-acestea " tr-o carte 'e tru urmai& -i ei s i mi te& 'o*oru- treg i orice i s " *arte =-+ laude " (a*te i cuvi te& 8i cer, di " limea-I, 8om ul cat =*re cei care se cred la voia sorii, =*re cei cu (ii a greu " ctuat& +e-ascult *l0 sul, drumul dre*t le-arat, Eli)er0 d di c6i *e (iii morii& Iar ei *utea-vor ast(el s vesteasc ,umele +ui i laudele =aleIerusalim, cetatea-m*rteasc,

##& -i " =io , c0 d eamuri, oti " zale, 'o*oare, gi i ve i-vor s-I slu.easc& #3& El mi-a sleit *uterea& El m-a)ate A drum, scurt0 du-mi zilele& Gic dar > #2& ,u m lua la viaa .umtate 4 8e ce-ai dori (*tura mea s *iar Tu, care via eti, eter itate : #5& 'm0 tul l-ai cldit& -i cerul este +ucrarea m0i ii Tale& 8ar i ele #7& Bor trece& +ut i ceruri, mri i stele =e vor to*i ca- vis, ca- tr-o *oveste& Tu di ui-vei " s& Marea-;i tai E oare omu- stare s-o *ricea* : =e " vec6ete lumea ca o 6ai , /a u vem0 t " care le*ra sa* -i *este care molia se *lim)& 'e toate le *resc6im)i& -i se *resc6im)& #!& 8ar Tu 1celai eti& ,u ai durat& /ei care u- ceteaz s Te c6eme, #D& /ei ce-;i slu.esc *ri tim*uri i *ri vreme Bor di ui- trii& ,u vor mai geme& =m0 a lor u *iere iciodat& 110 1& /el Be ic ctre 8om u-a glsuit > ?1az-Te la drea*ta Mea& Br.maii Ai vor cdea su) tl*i& /um calc *aii < ater ut i ert i zdre uit@& /el Be ic di =io Ai va " ti de Toiagul (orei& Ai va s*u e > ?Iat, 8om ete *este-a dMma ilor ceat 4@ 'o*orul Tu, c0 d oastea Ta se-arat, E *li de-ardoare, (reamt, se-a*ri de& 3, ti erii 4 8i s0 ul aurorei, =tr0 g0 d la *ie*t *odoa)ele divi e, Tot vi i iari vi , i u d zorii, ,e umrai ca roua, " s*re Ti e&

#&

3&

2& 5&

/el Be ic a .urat i u ezit > ?/a Melc6isedec, *reot *e vecie Bei (i&@ +a drea*ta-;i, deci, cu mreie, Ai va zdro)i, " ziua de m0 ie, 'e "m*rai, " lumea *ervertit& 8re*tatea =a *o*oarelor o-m*arte, 'e cei tru(ai iz)ete dre*t " (ru te& 8i rmul mrii, *0 - v0r( de mu te E u oia cum*lit de tru*uri moarte, Cr de umr tru*uri, ca isi*ul&&& /i e va ti de c0 d i *0 u de : 3r, El, merg0 d, )ea di tore t, di u de 9 8e-aceea Ai " al- slav c6i*ul 4

7&

!& 114 1& #& 3& 2& 5&

7&

!&

/0 d Israel ieit-a di Egi*t, 8i tr-u *o*or cu stra ie vor)ire, Tu- Iuda sa ctuarul ;i-ai zidit -i-ai luat *e Israel " st*0 ire& Marea, vz0 d, s-a- tors " s0 ul ei, Iorda ul i-a o*rit vala a*ei& /oli ele sltau ca ite miei -i mu ii ca )er)ecii i ca a*ii& /e ai tu mare, lim*ede oia , 8e lai celor ce trec uscat cale : -i tu, im*etuosule Iorda , 8e ce te- torci di drumurile tale : /e-avei, voi mu i, de d uii aa : -i dealuri, voi, ce-a ume v tra s(orm =tatura imo)il i e orm A u duiri de vie cati(ea : /utremur-te, s(er de *m0 t, A (aa /elui Be ic 4 /elui /are +ui Iaco) "i e 8om i-m)r)tare& /utremur-te- (aa /elui =(0 t 4 El sc6im)- iaz *eretele de sare

-i creme ea- izvoare susur0 d& 116 1& Iu)esc *e 8um ezeu, cci El aude -i ruga mea i *l0 gerile mele& #& -i-a a*lecat auzul ctre ele 9 8e-aceea-+ strig oric0 d i de oriu de& 3& Eram cu*ri s de la uri i lcate, =udorile -eolului, amare, 'or iser tre*tat s m- (oare& M o(ileam ca (ru zele uscate& 2& 8ar am strigat s*re ve icul =u ,ume > ?3, 8oam e, iart-mi su(letul, m sca* 4@ 5& -i, milostiv, El m-a salvat de groa*, /ci sla) am (ost i )iruit de lume& 7& 'e cei curai i evicle i, El, 8om ul, Ai are- veg6ea =a& -i mie " sumi ,d.duiesc s "mi asculte *l0 sul, =-mi lim*ezeasc veg6ile i som ul& 'rea imicit am (ost& 1cum *ot s*u e > !& A toarce-te, tu, su(lete- odi6 , ;i-a druit /el Be ic marea-I ti6 , =co0 du-te di iad ca *ri mi u e& D& Tu, umai Tu mi-ai m0 tuit de moarte ,e orocitul su(let& 8e *e (a Mi-ai ters tcuta lacrimilor cea, = am de )ucuria vieii *arte ; 9& =-mi *ort *ri tre cei vii modesta cale, 'icioarele s u mi se to*easc, = sca* de sl)iciu ea ome easc, = merg, smerit, su) c6i*ul Ceei Tale& 1$& /rezut-am, *e tru-aceea am grit& /red i- eleg i m-am smerit " mi e& 11& Mi ciu -i omul& 'ul)eri i rui e& Eu " sumi su t *ierdut i rtcit& 1#& /um, dar, voi rs*lti /elui Eter Miracolul sc6im)rii, ce m (ace = i tru iar, di c6i , *ri c6i , " *ace, =-mi scald di ou " raze oc6iul ter :

13& A m0i i, *e )uze-mi tremur *a6arul, 'a6arul m0 tuirii, c0 d Al c6em, /0 d *ort " su(let umele-I su*rem -i setea mea -o sti ge dec0t 6arul& 12& Boi "m*li i ( cum -am *utut, vai mie 4, = le-m*li esc > de-aceea-s *ede*sit %, Boi "m*li i ce- *u)lic am rostit > Cgdui ele (cute ;ie& 15& 'ieirea cuvioilor e scum* /elui Eter & 3, de-ai gsi cu cale 17& = m asculi 4 =u t ro), odrasla roa)ei Tale, Tu ai decis ca lau-mi s se rum*& 1!& 8ar, lumi at, evol icul de mi e 1D& Boi i voca mereu 'reas(0 tu-;i ,ume, A mi.locul evlavioasei turme 'e care Tu o *storeti& Boi i e Tot ce-am *romis, cu oc6ii *l0 i s*re Ti e& 19& A curtea casei Tale, " mulime& A c6i*ul tu ceresc, Ierusalime& 120 1& #& 3& 2& 5& =*re /el Eter , c0 d s*aima m s(0ie, Hlasu-mi ridic& -i El "mi d trie& =alveaz-m de )uza mi ci oas, 8e otrvita graiului melas 4 /e vrei, ce-ate*i, ce-mi tot aru ci " c0rc Tu, lim)- eltoare de *0rc : =gei o s *rimeti& =geata iute -i .arul de ie u*r ce-o ascute& Bai mie4 'ri)egesc i m *etrec /a iar)a i ca (loarea, la Meec& /ci locuiesc, z)av ic i 6oi ar, 'ri tre stri i, " corturi, la /6edar& 8estul avut-a su(letu-mi sla 8oar *ri tre oame i cruzi i ucigai& Eu u-s aa& Eu *e tru *ace su t& 8ar, " c de la *rimul meu cuv0 t, Ei umai 6ar cat, s*umeg0 d&&&

7& !&

121 1& #& 3& 2& 5& 7& !& D& Mi-am ridicat *rivirea ctre creste > 8e u de o s-mi vi a.utorul : 8e la /el Be ic vi e, /reatorul 'm0 tului i-al )olii& /el ce este ,u va lsa s-i ovie *iciorul ,ici u va dormita, cci te *zete& 'rivirea =a e *ururea detea*t, Beg6i d i ocroti d *e Israel& Temeiul tu rm0 e umai El, <m)rar divi , *e m0 a ta cea drea*t& 8e-aceea, astrul zilei u te arde -i, oa*tea, lu a u te va or)i& Te a*r de orice rutate -i su(letul de ru i-l va (eri& Ba ti c0 d eti a*roa*e sau de*arte, Ba ti c0 d vei *leca sau vei ve i& /el Be ic di *ieire te a)ate 9 A veci de veci su) *aza +ui vei (i&

123 1& #& A al, o 8oam e, oc6ii mei s*re Ti e, =*re Ti e, care- ceruri locuieti& /um oc6ii u or ro)i atea*t veti -i sem e evide te de mai )i e 8i m0i ile st*0 ilor (ireti, 1a *rivim i oi, dori d, " si e, /a " durare s e druieti& 1i mil, 8oam e 4 8oam e, (ie-;i mil, /ci su tem *li i de sc0r) i dis*re& /el (r gri.i se uit " drz e, Lat.ocori d (*tura- e umil& ,i-e su(letul cu*ri s de-o mare sil /0 d vede-orgoliul i sului seme /e e *rivete crud, ca o re*til&

3&

2&

126 1& #& /0 d 8om ul *e ca*tivii di =io I-aduse " a*oi, *arc visam& /u gura oastr c0 tece c0 tam& 8a, i to am c0 tri cu vesel to & 1tu ci se glsuia *ri tre *o*oare > ?/el Be ic *e tru ei a (*tuit Mree lucruri 4@ El e-a iz)vit, 8e-aceea exultm " adorare& Eli)ereaz-i, 8oam e 4 = revie Toi *ri ii otri& =-i vedem cum curg, 8i sud, ca ite r0uri, " amurg, 8i miazzi, de-a lu gul, *e c0m*ie 4 /ei care sem at-au lcrim0 d Bor secera de-acum cu )ucurie& /el ce *l0 gea *e )razde, trist i (r0 t, /el ce *u ea sm0 a " *m0 t /u oc6ii *li i de lacrimi, iat ;ie Ai mulumete azi, adug0 d = o* l0 g s o*, *e trud ica-i moie&

3& 2&

5& 7&

127 1& 8ac /el Be ic )ietul tu sla ,u i-l zidete, va -i orice trud 4 -i stra.a- va veg6eaz i asud 8ac /el Be ic u vrea s te-aud -i )urgul u-i *zete de vr.mai& Gadar ic v trezii c0 d " c-i oa*te, Gadar ic v culcai " zori de zi, /u-o *0i e de dureri s*re-a v 6r i 4 /ci sursele de miere i de la*te -i car e di )elug i azimi coa*te Iu)iii =i le au, c6iar de-ar dormi& /o*iii de la 8om u-s mote ire, E o rs*lat-al *0 tecului rod& 1seme i cu-o sgeat-i orice *lod Ieit di ti eree i iu)ire& Cerice de acel cu tol)a *li 4

#&

3& 2& 5&

/ci u se teme, u e rui at +a *oart ate*t0 d, ca u )r)at, 8uma ul s-l " (ru te i s vi & 129 1& #& 3& 2& 5& 7& !& 8estul m-au asu*rit di ti eree /u ura lor te ace i t0 g 4 8ar -au *utut tria s mi-o- (r0 g ( = s*u Israel& -i s " vee 4 % Mi-au tras cu *lugul )razde *e s*i are, M-au scos " calea morii i-a (urtu ii& 8ar 8om u-i dre*t& I-a retezat di (u ii 'e-acei care voiau s m do)oare& = dea- a*oi& =-a.u g de rui e /ei ce ursc =io ul& = arate 1idoma cu ier)ile uscate /e cresc *e-aco*eriuri " rui e& =ecertorul )raul u-i av0 t =*re-a le tia& -i ici -a.u g s (ie /ulese- s o*ii (al ici *e c0m*ie& 1a-s cei ri > *ierdui *e ve icie& 'reas(0 tu-;i ,ume u-i )i ecuv0 t&

D& 130 1& #&

3&

2& 5&

8i ad0 cime, 8om ul meu, Te strig 4 1d0 cul m a)soar)e, m su*u e& 1scult-mi glasul 4 ,eguri mari i (rig 'resc6im) orice cli*- tr-o ge u e& <rec6ea *leac-;i& =i gur su t, *e-u dig, A tre v0ltori teri)ile, e)u e& 3, de-ai *stra aducerea-ami te 1 tot ce-a (ost i e elegiuire, /i e-ar *utea, cu du6 de-m*otrivire, =-;i ad, ;ie 8oam e, di ai te : 8ar Tu iertare eti& -i, *ri iertare, I s*iri " oi iz)vitoarea team& 'e 8om ul Al ate*t& 3are m c6eam : ,d.duiesc " dulcea +ui c6emare&

7&

!&

D& 131 1&

=u(letul meu *e /el Eter atea*t Mai mult dec0t str.erii dimi eaa& Mai mult dec0t str.erii ce-i " drea*t A zori s*re soare z0m)etul i (aa& A crede-te " 8om ul, Israele, /ci umai El " seam (ericire, Lelug de " durare, m0 tuire 8e su(eri e trud ice i grele& 3, /el Eter =e- dur& Ai arat / te-a iertat dac-ai greit odat&

#&

Eu, 8oam e, -am o i im- g0m(at, 'rivirea mea u-i crud i tru(a& M-am aezat, " sacra Ta gua, 8e*arte de-a orgoliilor ceat& Tot ce-mi " trece (irea u m-m)at, ,u vreau s (iu ici *ri ci*e, ici *a& =u(letul meu e *ur& El ;i se-arat /a *ru cul " rcat ce doarme- (a&&& /a de co*il su t g0 durile mele /a u co*il doresc, vor)esc i tac& A crede-te " 8om ul, Israele 4 A crede-te de-acum i *0 - veac&

3& 133 1& #&

/e dulce-i *e tru (rai s vieuiasc A trai ic i *a ic u ire 4 1idoma-i aceast- c6i*uire /u mirul de *e )ar)a *reoeasc 1 lui 1aro & /u mirul ce se scurge 8i *letele-i *e )ar) i vemi te& 1idoma-i cu roua )olii s(i te, 8ar scli*itor al m0i ii demiurge 'este =io , *e *a tele celeste&

3&

1ici a r0 duit /el care este -i )i ecuv0 tri i )ucurie 9 Bia- veci i *e tru ve icie& 134 1& #& 3& =-+ )i ecuv0 tai *e 8om ul, iat, Toi slu.itorii =i& Toi slu.itorii& 1cei ce v *etrecei oa*tea toat A casa +ui& /u m0 a ridicat =*re s(0 tul =u loca, voi, muritorii, =-+ )i ecuv0 tai 4 <mil ceat, +a r0 du-i (i-vei )i ecuv0 tat 8e /el ce mic cerurile, orii, 'm0 tul, omul, marea- vol)urat&&&

137 1& 'e rmuri, l0 g F0u, la Bavilo , ,e-am aezat, gem0 d i murmur0 d& -i-am " ce*ut s *l0 gem, r0 d *e r0 d, /0 d e-am adus ami te de =io & /urgea alturi (luviul, ca u ar*e, < i du-se cu-ai lacrimilor stro*i& -i oi am *ri s " slcii i " *lo*i Ciravele i .al icele 6ar*e& 1colo- vi gtorii e cerur = le c0 tm& Ei, care e-au r*us, Broiau s stm acum cu (ru tea sus, 'salmodii d " ritmuri i msur&&& /um am *utea oi im urile Tale = le- lm " tr-u *m0 t stri : ,oi, *li i de- durerare i ve i , =tui de umili e i de .ale : 8e-am s te uit c0 dva, Ierusalime, <itat s (iu de " si drea*ta mea 4 <scat ca u ciot, ca o surcea, = cad i s zac l0 g mi e& =-mi stea i ert lim)a- tre msele, +i*it- cerul gurii, dac eu

#&

3&

2&

5&

7&

!&

D&

9&

Te *ierd di g0 d& 8e u vei (i mereu Motiv i el al des(trii mele 4 8e (iii lui Edom adu-;i ami te, Tu, /el Eter 4 /um, " cum*lita zi, =trigau > ?8istrugei *0 - temelii 4 ,imic s u mai (ie ca- ai te 4@ Ciic a lui La)el 4 8evastat Bei (i i tu& Cerice de acel /e-i va " toarce rul& Tot la (el /um e-ai (cut tu ou altdat& 8urerea oastr-i sum)r i ad0 c& Cerice de acel care- tr-o zi 'e *ru cii ti *l*0 zi "i va iz)i -i-i va zdro)i i-i va strivi de =t0 c&&&

141 1& #& 3& 2& 5& 8oam e, Te c6em; vi o degra) la mi e 4 Hlasul mi-ascult, (ii dc eco te it Te ador& /a .ert(a de sear s-;i (ie )rau-mi im*lorator, /a tm0ia 9 rugciu ile *li e de *l0 s i sus*i e& 'u e-mi, Tu 8oam e, o stra. la gur, <a )uzelor mele o- c6ide 4 I ima s u mi-o a)at ctre g0 duri *er(ide, /tre (a*te miele i oame i li*sii de msur ; = u-m*art )ucate cu ei di sc0r)av ice )lide& /0 d cel dre*t m lovete, e *e tru mi e o ci ste, o (avoare, /0 d m mustr, "mi *are c m u ge cu mir& /a*ul u-mi " torc de la el, u m mir, 8ar m rog "m*otriva celor cu*ri i de a urii (ervoare& -tiu " s> /0 d .udectorii lor vor (i zv0rlii de *e st0 ci, 1tu ci i ei vor asculta cu *lcere cuvi tele mele, 1tu ci vor *rice*e c-au um)lat *e ci rele T0r0 du-se- )ez , ca (iara, *e )r0 ci& Bai ou > /um *lugul rstoar i risi*ete molul, /um )razde " toarce " lu g i " lat, /um )ulgrii se s*arg i se-a)at,

7&

!&

Tot aa i se dizloc sc6eletul c0 d e- g6ite -eolul 4 D& 8e-aceea s*re Ti e, /el Be ic, *rivirea-mi " dre*t& =u(letul u-mi *rsi& 8-mi ad*ost& M *zete 9& 8e cei ce-mi aaz curse *e cale, 6oete ; 8oar de la Ti e salvare ate*t 4 1$& Ei " ii s cad " laul " ti s Iar eu s ies li)er " marea lumi 'ri care " ele*ciu ea i s*le doarea divi Tot ce-i ru i mesc6i i edre*t au " vi s& 150 1& #& 3& 2& 5& 7& 'e 8om ul ludai-+& +udai 'e 8um ezeu " locul =u cel s(0 t& A ceruri ludai-+, co tem*l0 d 'uterea =a& -i iari ludai Ca*tele-I mari& ,u vei *utea icic0 d Ime sitatea s I-o msurai& /u glas de cor vzdu6ul sgetai, /u lira i cu 6ar*a& Cremt0 d A da s& Tam)urul, (lautul *l*0 d =e- gem eaz- im , ca ite (rai& =o ore corzi, trezii-v, vi)rai 4 -i voi, caval, c6imvale, r0 d *e r0 d, -i toate laolalt, rsu ai 4 Tot ce via are *e *m0 t =-+ laude *e /el Eter i =(0 t& =-+ *reamreasc laic i mo a6& =-+ adorm cu toi& Nallelu Pa6 4