You are on page 1of 5

800 Ch Hn t _ Trang 1

- 40

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

H0

H1

H2

H3


800 Ch Hn t _ Trang 1

- 40

H0

C1

C5

C6

C7

C8

C9

C10

THA

CAN

INH

CH

GIAO

KINH

NHN

KIM

THA

PH

LNH

TRNG

KIN

NHIM


HU

H3

C4


GII

H2

C3


THAM

H1

C2

TR

TC

LAI

CUNG

TU

HU

TR

NH

KIN

TRC

TIN

T ghp Hn t _ Trang 1
1

THAM GIA

tham gia

THAM KHO

tham kho

THAM CHIN

tham chin

THA XA

phng tin giao thng

THA KHCH

hnh khch

CAN QU

ma kh

CAN BI

cn ly

S KIN

s kin

S TNH

tnh trng

10

S C

Tai nn

11

CH NHN

Ngi chng

12

CH NGHA

Ch ngha

13

GIAO THNG

Giao thng

14

GIAO HON

trao i

15

NGOI GIAO

ngoi giao

16

NHN SINH

i ngi, nhn sinh

17

NHN TI

Nhn ti

18

NHN KHU

Dn s

19

NHN HNH

Bp b

20

NHN KH

c hm m

21

NHN GIAN

Nhn gian, nhn loi

22

KIM

Ln ny

23

KIM NGUYT

Thng ny

24

KIM VN

Ti nay

25

THIU GII

Gii thiu

26

GII NHP

Can thip, xen vo

27

NG GII

Hi sn

28

S S

Cng vic

29

S PHNG

Cch lm, phng php

30

THA NHN

Ngi khc, ngi ngoi

31

THA QUC

Quc gia khc

32

PH GIA

Thm vo

33

PH CN

Ph cn

34

PH LC

Ph lc

35

I BIU

i din

36

I KIM

Tin ph

37

C I

C i, thi xa

38

THI I

Thi i, thi k

39

HIN I

Hin i, ngy nay

40

MNH LNH

Mnh lnh

41

PHP LNH

Php lnh

42

CH LNH

Ch th

43

D LAI

K t

44

D NGOI

Ngoi tr

45

D TIN

Trc y

46

TRNG GII

Mi gii

47

TRNG GIAN

Bn b

48

S KIN

S vic

49

IU KIN

iu kin

50

TN NHIM

Tn nhim, tin tng

51

M NHIM

m nhim

52

TRCH NHIM

Trch nhim

53

HU HIU

Ngh hc

54

LIN HU

K ngh di ngy

55

HU NHT

Ngy ngh

56

GI

Gi thp

57

a v thp

58

TI

Thp nht

59

DI TR

Di tr

60

TR TRCH

Ni

61

TR S

a ch

62

TR DN

Ngi c tr

63

H BCH

Hng trm

64

H C

Ti sao

65

TC PHM

Tc phm

66

TC VN

Vit vn

67

THAO TC

Thao tc, vn hnh

68

NG TC

ng tc

69

S DNG

S dng

70

I S

i s

71

S MNH

S mnh

72

THIN S

Thin s

73

TNG LAI

Tng lai, mai ny

74

V LAI

Tng lai, v lai

75

LAI NIN

Nm sau

76

DO LAI

Khi ngun

77

T L

T l

78

Bi tp mu

79

L NGOI

Ngoi l

80

CUNG CP

Cung cp

81

T CUNG

Tr con, con ci

82

CUNG

Cho hng

83

TU CHNH

Chnh sa

84

TU L

Sa cha

85

NGHIN TU

Tu nghip

86

O SN

Ph sn

87

DIN O

Phin h

88

KH HU

Kh hu

89

THIN HU

Thi tit

90

T KIM

Khon n

91

T GIA

Nh cho thu

92

BI T

Mn (khim tn ng)

93

GI TR

Gi tr

94

TR ON

Gi c

95

NH CH

Dng li

96

NH IN

Cp in

97

KIN KHANG

Sc khe, khe mnh

98

BO HIM

Bo him sc khe

99

LNG TRC

Hai bn

100

HU TRC

Pha bn phi

101

TRC DIN

Mt bn

102

CHUN B

Chun b

103

THIT B

Trang thit b

104

D B

D b

105

TRANG B

Trang b

106

TIN LI

Thun tin

107

PHNG TIN

Phng tin

108

THUYN TIN

Gi bng ng tu

109

BU TIN

Th t, dch v bu in

110

QUAN H

Quan h

111

H VIN

Ngi chu trch nhim

112

LIN H

Lin h