You are on page 1of 25

Kurumsal maj lm Aratrmas

Projeyi Hazrlayanlar: Sedat YILMAZ Mehmet AKIN Emel TELC Nilay NAN Sayed Mohammad Mossavi Zeynure Rahim Utku Sakal

zet
Aratrmamzda stanbul niversite kurumsal imaj alglamas letme Fakltesi rencilerinin grne dayal olarak llmektedir. Aratrma kapsamna Trke ve ngilizce programlarda okuyan renciler dahil edilmi olup, bunlarn niversite kurumsal imaj alglarnn okuduklar blm eitim dili, okuduklar snf ve cinsiyet deikenlerine bal olarak farkllk gsterip gstermedii tespit edilmek istenmektedir.

maj Tanm
maj, zihinlerdeki armlar, hisler, tutumlar ve izlenimler ile bunlarn olumlu veya olumsuz deerlendirmelerinden oluur; akla gelen zet-resim ya da sembolik anlamdr.

Kurumsal maj
Kurumsal imaj bir kurumun darya yansyan yzdr. nsanlarn o kurumu nasl grd ve nasl grmedii ok nemlidir kurum d insanlarn dncelerinin yan sra alanlarn da kurum hakkndaki dnceleri o kurumun kurumsal imajn etkiler.

niversitelerin Kurumsal maj


rencilerin niversite ve blm seiminde nemli bir karar ltdr. Gerek lisans eitiminde, gerekse lisansst eitim iin okul seiminde renciler, tercihlerini o niversitenin, fakltenin hatta blmn imajna gre yapmaktadrlar

Bilgi Toplama Yntem ve Arac


almamzda Kazoleas, Kim ve Moffitt (2001) tarafndan yksekretim kurumlarnn imajn lmek iin gelitirilen anketten yola karak Kocaeli niversitesinin rgtsel majn len Yrd. Do. Dr. Soner Polatn (Polat, 2011:110) gelitirdii 37 maddelik Likert tipli rgtsel imaj algs lei, 30 madde olarak alnarak kullanlacaktr.

Veri ve Bilginin Analizi


Aratrma srecinde toplanacak olan veriler SPSS paket program ile deerlemeye tabi tutulacaktr

Aratrmann Amac
Aratrmann ana amac, stanbul niversitesi rencilerinin grne dayal olarak stanbul niversitesi letme Fakltesinin kurumsal imajn lmektir. . Bunun iin niversite imaj, rencilerin grne dayal olarak I. niversitenin rencilerine verdii destek, II. niversitenin rencilerine sunduu hizmet, III. niversitenin rencileri ile olan iletiimi, IV. niversitenin akademik personelinin renciye kar tutumlar, V. niversite rencilerinin rgtsel ball, VI. niversite rencilerinin ynetime bak acs, olmak zere alt faktr zerinden incelenecektir.

Fakltenin kurumsal imaj, rencilerin bulunduklar snf ile rencilerinin grleri arasnda farkllk gstermekte midir? rencilerin cinsiyetleri rencilerin niversiteye ilikin imaj alglarnda anlaml bir farkllama yaratmakta mdr? rencilerin eitim grdkleri dil ile .. Kurumsal imaj arasnda bir iliki var mdr?

ARARSTIRMAMIZIN KAPSAM VE KISITLARI


Aratrmann ana ktlesini tm stanbul niversitesi rencileri oluturmaktadr. Ancak bu ana ktleye ulamak zaman ve maliyet asndan olduka zor olaca iin rnek ktlemiz stanbul niversitesi Avclar Kampusu letme Fakltesi ile snrlandrlmtr. Bu nedenle aratrma sonularnn tm stanbul niversitesi rencilerine genellenmesi mmkn grlmemektedir. Buna bal olarak, aratrma sonular sadece stanbul niversitesi letme Fakltesi 1.,2.,3. ve 4. snf rencilerinin grleri ile snrldr.

Aratrma Modeli
1.Snf 2.Snf 3.Snf 4.Snf Trke ngilizce Kz Erkek

.. Kurumsal maj

Aratrmann Deikenleri
Yaplacak olan aratrmaya ilikin olarak belirlenen deikenler aadaki gibidir: Cinsiyet deikeni Erkek Kadn renim dili deikenleri Trke ngilizce renim durumlaryla ilgili deikenler 1. Snf olmalar 2. Snf olmalar 3. Snf olmalar 4. Snf olmalar niversitenin alglanan kurumsal imajyla ilgili deikenler

Aratrmann Hipotezleri

0 : rencilerin akademik olarak bulunduklar snf ile sahip olduklar kurumsal imaj algs arasnda bir iliki yoktur. 1 : rencilerin akademik olarak bulunduklar snf ile sahip olduklar kurumsal imaj algs arasnda bir iliki vardr. 0 : rencilerin eitim grdkleri dil ile sahip olduklar kurumsal imaj algs arasnda bir iliki yoktur. 1 : rencilerin eitim grdkleri dil ile sahip olduklar kurumsal imaj algs arasnda bir iliki vardr. 0 : rencilerin cinsiyeti ile sahip olduklar kurumsal imaj algs arasnda bir iliki yoktur. 1 : rencilerin cinsiyeti ile sahip olduklar kurumsal imaj algs arasnda bir iliki vardr.

Anket
rencilerin niversitenin kurumsal imajyla ilgili grleri, hizmet, tutumlar, destek, rgtsel ballk, iletiim, ynetim olmak zere 6 faktr zerinden incelenecektir. Bu alt faktrn lm 30 deiken zerinden yaplmtr. Aada yer alan deikenler 5li likert leinde rencilerin niversitenin kurumsal imajyla ilgili alglarn lmek iin kullanlmtr. Likert leinde derecelendirme; Kesinlikle katlyorum (5), Katlyorum (4), Ne katlyorum ne katlmyorum (3), Katlmyorum (2), Kesinlikle katlmyorum (1) eklinde yaplmtr.

stanbul niversitesi rencilerin i dnyasn tanmalarnda katkda bulunmaktadr. 2. stanbul niversitesi, i bulma imkn yaratmada yardmc olmaktadr. 3. stanbul niversitesinin retim ve eitim kalitesi renciyi i dnyasna hazrlamada yeterli dzeydedir. 4. stanbul niversitesi, rencileri iin gncel ierikli konferans ve seminerler dzenler. 5. stanbul niversitesinin verdii burslar renciyi desteklemektedir. 6. stanbul niversitesinin yemekhane hizmetleri yeterli dzeydedir. 7. stanbul niversitesinin Ktphanesi kaynak bakmndan zengindir. 8. stanbul niversitesi bilgisayar, internet ve dier teknik alanlarda yeterli altyapya sahiptir. 9. stanbul niversitesinin web sitesinden eriilmek istenilen bilgilere rahatlkla eriilmektedir. 10. stanbul niversitesinin yurt hizmetleri yeterli dzeydedir. 1.

11. stanbul niversitesinin fiziki meknlar temizdir. 12. stanbul niversitesinin fiziki meknlar moderndir. 13. stanbul niversitesinin yerleke grnm iyidir. 14. stanbul niversitesi akademik personeli alanlarnda uzmandr. 15. stanbul niversitesi akademik personelinin renciye yaklam insancldr. 16. stanbul niversitesi akademik personeli, renciler sorunlarla karlatklarnda onlara yardmc olmaktadr. 17. stanbul niversitesi akademik personeli, rencilerin dncelerine sayg gstermektedir. 18. stanbul niversitesi danman hocalar, rencileri ihtiya duyulan konularda yeterince bilgilendirmektedir. 19. stanbul niversitesi akademik personeli, rencilere tarafsz davranmaktadr. 20. stanbul niversitesi akademik personeli, rencileri derse kar motive etmektedir. 21. stanbul niversitesi idari personeli, renci ikyetlerini dikkate almaktadr. 22. stanbul niversitesinin yapt etkinliklerden renciler rahatlkla haberdar olmaktadrlar.

23.stanbul niversitesi kendisini evresine yeterince tantabilmektedir. 24.Yksek lisans yapmak istersem stanbul niversitesini tercih ederim 25.stanbul niversitesi beklentilerimi karlamamas halinde bir baka niversitede eitim almay tercih ederim. 26.stanbul niversitesi rencisi olmak bir ayrcalktr. 27.evremdeki insanlara stanbul niversitesinde renim grmelerini tavsiye ederim. 28.stanbul niversitesi yneticileri, rencilere kar demokratik bir tutum sergilemektedirler. 29.stanbul niversitesi st ynetimi, rencilerin beklentilerini dikkate almaktadr. 30.stanbul niversitesi st ynetimi, rencilerin sorunlarna zm bulabilmektedir.

Deikenler
Bamsz Deikenler renim grd snf renim Dili Cinsiyet Baml Deikenler - .. Kurumsal maj

.. letme Fakltesi Lisans renci Says Anaktle


Snf Trke ngilizce Toplam Kz Erkek

1 2 3 4 Toplam

491 329 384 601 1805

135 119 137 204 595

626 448 521 805 2400

293 184 233 317 1027

333 264 288 488 1373

rnek bykl

e= 0,07 Z=95%=1,96 n = 196


=5

196 2400

= 0,08167

0,05

) 1

dzeltme faktr

rnek bykl
= 1 = 180

Oransal zmreler =

Zmrelerin arlklar ve Standart Sapmalar


Zmreler 1. Snf 1. Snf 1. Snf Arlklar, W 26,0833 % 18,6667 % 21,7083 %

Stand.Sapma, 20 40 27,5

1. Snf
Trke

33,5417 %
75,2083 %

85
104,2506

ngilizce
Kz Erkek

24,7917 %
42,7917 % 57,2083 %

32,65253
51,96333 87,16471

Oransal Olmayan Zmrelere Gre rnekleme


Snf
1. Snf

Trke ngilizce Toplam

Kz

Erkek

20

2. Snf
3. Snf 4. Snf

29
23 108 163 17

Topla m

180

56

124

Oransal Zmrelere gre rnek byklkleri


Snf
1

Trke ngilizce Toplam

Kz

Erkek

37

(78,44%)

10

(21,56%)

47

22

(46,81%)

25

(53,19%)

2
3 4

25

(73,44%)

(26,56%)

34
39 60

14
17 24

(41,07%)

20
22 36

(58,93%)

28 45

(73,7%)

11 15

(26,3%)

(44,72%)

(55,28%)

(74,66%)

(25,34%)

(39,38%)

(60,62%)

Toplam

135

45

180

77

103

Teekkrler