You are on page 1of 121

uzetnicima namee kvote oko zapoljavanja osoba s invaliditetom. Pravilnik stupa na snagu s 1.1.2015.

Tvrtke koje zapoljavaju najmanje 20 osoba e ovisno o svojoj djelatnosti morati zaposliti izmeu 2 i 6 posto osoba s invaliditetom, a ako to ne uine ekaju ih kazne.

Prema Pravilniku o utvrivanju kvota za zapoljavanje osoba s invaliditetom one tvrtke koje ne ispune kvotu zapoljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski nain, biti e duni mjeseno, prilikom obrauna plaa, obraunati i uplatiti novanu naknadu u iznosu od 0 posto minimalne plae za svaku osobu s invaliditetom koju je bio duan zaposliti.

!a one koji ne ispune kvotu i ne uplate novanu naknadu, nadleni ured porezne uprave donosi odluku o obvezi plaanja novane naknade zajedno s kamatama obraunatim na posljednji dan mjeseca u kojem je obveza nastala.

"ako smatraju kako je dobro stimulirati tvrtke koje zaposle osobe s invaliditetom, poduzetnici tvrde kako je drava za to trebala osigurati novac iz prorauna, a ne uvoditi komplicirane propise koji e im dodatno oteati poslovanje, budui da su ionako preoptereeni brojnim para#iskalnim nametima.

$nogi se pitaju i kako e njihove tvrtke nai dovoljno specijaliziranu osobu s invaliditetom koja bi mogla obavljati posao u njihovoj tvrtki.

$inistarstvo: !aposlit e se %0.000 osoba s invaliditetom

& $inistarstvu rada i mirovinskog sustava tvrde pak kako s tim ne bi trebalo biti problema budui da je kako kau u hrvatski registar o osobama s invaliditetom upisano oko 520.000 osoba.

"'d navedenog broja oko 220.000 je u radno-aktivnoj dobi. (ko uprosjeimo kvotni postotak na npr. posto i broj radnika u )rvatskoj na 1.%00.000, ispada da e trebati biti zaposleno oko %0.000 osoba s invaliditetom. *ako je dio osoba s invaliditetom i

danas ve u radnom odnosu, a najtoniju poetni podatak o tome dat e nam 'evidnik o zaposlenim osobama s invaliditetom na dan 1.12.201%.godine, procjenjujemo da e poslodavci moi ispuniti zadane kvote", rekao je glasnogovornik $inistarstva *runoslav +idi.

"staknuo je kako nee svi poslodavci imati obvezu prilagoenih prostornih uvjeta, no da u sluaju potrebe takove prilagodbe, !avod za vjetaenje, pro#esionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom ima u sklopu poticaja predvieno i #inanciranje arhitektonskih i tehnolokih prilagodbi radnog mjesta.

Tvrtke koje ne pronau radnika s invaliditetom kojeg bi mogle zaposliti morat e sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji s osobom koja se samozapoljava, uzeti uenika ili studenta s invaliditetom na praksu ili e pak morati plaati stipendiju za redovno kolovanje osoba s invaliditetom.

"!akljuivanjem jednog ili vie ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapoljava pri emu treba voditi rauna o visini iznosa ugovora koji mora/ju biti najmanje u visini minimalne mjesene plae osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti, primanjem na praksu uenika s tekoama u razvoju ili studente s invaliditetom, pri emu se % praktikanta priznaju kao 1 radnik s invaliditetom, primanjem na praksu rehabilitanta u sklopu pro#esionalne rehabilitacije (2 rehabilitanta = 1 radnik).

Tko ne nae strunu osobu s invaliditetom plaat e stipendije za njihovo kolovanje

,klapanjem ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom u statusu redovnog studenta pri emu treba voditi rauna da su trokovi rada jednaki najmanje minimalnoj mjesenoj plai osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti. Primanjem na rad za struno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa osobu s invaliditetom (% osobe = 1 radnik) i davanjem stipendija za redovno kolovanje osobama s invaliditetom pri emu je/su iznos/i stipendije/a jednaki najmanje minimalnoj mjesenoj plai osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti", rekao je +idi.

"ako postoje opravdane sumnje da e mnogi poslodavci radije platiti kaznu nego

ispuniti kvotu na ovaj ili onaj nain, u $inistarstvu su vrsto uvjereni da e se veina poslodavaca odluiti na zapoljavanje osoba s invaliditetom. ( posebno, tvrde, u uvjetima kad e centri za pro#esionalnu rehabilitaciju rehabilitirati osobu za njoj najprimjerenije poslove i radne zadatke.militrt, halkan, sossa, kontiki-., lledeni, #or/, 0eliradivoje, $ilojka, sekac, bojan1.01, ru#us, 1araa, 2ol militrt, halkan, sossa, kontiki-., lledeni, #or/, 0eliradivoje, $ilojka, sekac, bojan1.01, ru#us, 1araa, 2old%6., #kjuventus, 3ugoslovenka, archi, 0r. 1ovro, damirprc, mbeg, jzoran, konan..., velivica, baldrick, militrt, halkan, sossa, kontiki-., lledeni, #or/, 0eliradivoje, $ilojka, sekac, bojan1.01, ru#us, 1araa, 2old%6., #kjuventus, 3ugoslovenka, archi, 0r. 1ovro, damirprc, mbeg, jzoran, konan..., velivica, baldrick, grga6, zoltan, milandm, saki4., petarcovac, lebo2ski, najjuzniji, danetimok, 5ourn6, ztoplek, caki1-40, kovacdjole, oljap, villi, acaicaca, 5o7$ar, +ekimrzli, kara8a.6, sandokan.2, laki8u, millevo8, ,ara9eli:, ;ing militrt, halkan, sossa, kontiki-., lledeni, #or/, 0eliradivoje, $ilojka, sekac, bojan1.01, ru#us, 1araa, 2old%6., #kjuventus, 3ugoslovenka, archi, 0r. 1ovro, damirprc, mbeg, jzoran, konan..., velivica, baldrick, g militrt, halkan, sossa, kontiki-., lledeni, #or/, 0eliradivoje, $ilojka, sekac, bojan1.01, ru#us, 1araa, 2old%6., #kjuventus, 3ugoslovenka, archi, 0r. 1ovro, damirprc, mbeg, jzoran, konan..., velivica, baldrick, grga6, zoltan, milandm, saki4., petarcovac, lebo2ski, najjuzniji, danetimok, 5ourn6, ztoplek, caki1-40, kovacdjole, oljap, villi, acaicaca, 5o7$ar, +ekimrzli, kara8a.6, sandokan.2, laki8u, millevo8, ,ara9eli:, ;inger, o##set, njo#rat, ed2inm, svjetlana cejic, jaske, Prebond, <adisav6, pekso111, shocika4., dobri covek, opetopet, sgordan, cvetuljak, 6okso, dusan:, acoo, ;regur, steodosic, digitalang8ol, (n8ss, melman, slabun6-, dsrdjan, jocav, seltik011, vbt, donatko, beti hridska, gstanic, janja, lekso, boden, rudi, vladislavrac, pso, volter, zocap, 5ia$ia5ia$ia, radovantreci, dzasmin rga6, zoltan, milandm, saki4., petarcovac, lebo2ski, najjuzniji, danetimok, 5ourn6, ztoplek, caki1-40, kovacdjole, oljap, villi, acaicaca, 5o7$ar, +ekimrzli, kara8a.6, sandokan.2, laki8u, millevo8, ,ara9eli:, ;inger, o##set, njo#rat, ed2inm, svjetlana cejic, jaske, Prebond, <adisav6, pekso111, shocika4., dobri covek, opetopet, sgordan, cvetuljak, 6okso, dusan:, acoo, ;regur, steodosic, digitalang8ol, (n8ss, melman, slabun6-, dsrdjan, jocav, seltik011, vbt, donatko, beti hridska, gstanic, janja, lekso, boden, rudi, vladislavrac, pso, volter, zocap, 5ia$ia5ia$ia, radovantreci, dzasmin er, o##set, njo#rat, ed2inm, svjetlana cejic, jaske, Prebond, <adisav6, pekso111, shocika4., dobri covek, opetopet, sgordan, cvetuljak, 6okso, dusan:, acoo, ;regur, steodosic, digitalang8ol, (n8ss, melman, slabun6-, dsrdjan, jocav, seltik011, vbt, donatko, beti hridska, gstanic, janja, lekso, boden, rudi, vladislavrac, pso, volter, zocap, 5ia$ia5ia$ia, radovantreci, dzasmin grga6, zoltan, milandm, saki4., petarcovac, lebo2ski, najjuzniji, danetimok, 5ourn6, ztoplek, caki1-40, kovacdjole, oljap, villi, acaicaca, 5o7$ar, +ekimrzli, kara8a.6, sandokan.2, laki8u, millevo8, ,ara9eli:, ;inger, o##set, njo#rat, ed2inm, svjetlana cejic, jaske, Prebond, <adisav6, pekso111, shocika4., dobri covek, opetopet, sgordan, cvetuljak, 6okso, dusan:, acoo, ;regur, steodosic, digitalang8ol, (n8ss, melman, slabun6-, dsrdjan, jocav, seltik011, vbt, donatko, beti hridska, gstanic, janja, lekso, boden, rudi, vladislavrac,

pso, volter, zocap, 5ia$ia5ia$ia, radovantreci, dzasmin d%6., #kjuventus, 3ugoslovenka, archi, 0r. 1ovro, damirprc, mbeg, jzoran, konan..., velivica, baldrick, grga6, zoltan, milandm, saki4., petarcovac, lebo2ski, najjuzniji, danetimok, 5ourn6, ztoplek, caki1-40, kovacdjole, oljap, villi, acaicaca, 5o7$ar, +ekimrzli, kara8a.6, sandokan.2, laki8u, millevo8, ,ara9eli:, ;inger, o##set, njo#rat, ed2inm, svjetlana cejic, jaske, Prebond, <adisav6, pekso111, shocika4., dobri covek, opetopet, sgordan, cvetuljak, 6okso, dusan:, acoo, ;regur, steodosic, digitalang8ol, (n8ss, melman, slabun6-, dsrdjan, jocav, seltik011, vbt, donatko, beti hridska, gstanic, janja, lekso, boden, rudi, vladislavrac, pso, volter, zocap, 5ia$ia5ia$ia, radovantreci, dzasmin '+6=<=>,T+' za odluivanje o sukobu interesa napokon je na svojim slubenim stranicama objavilo odluk(;',T ovotjedne )T+-ove emisije ;las za ovjeka 5ranimira 5ilia bio je sociolog <enato $ati koji je na samom poetku istaknuo da su razmjeri korupcije u hrvatskom drutvu, kao i teta koja njome nastaje, totalni, "to znai da nema dijela drutva koje nije premreeno korupcijom".

")rvatsko je drutvo tvornica korupcije"

")rvatsko drutvo je tvornica korupcije jer su se obrasci korupcije toliko stabilizirali na svim razinama i u svim porama drutva da ih gotovo ne primjeujemo kao udne. *oruptivno djelovanje je postalo stil i nain ivota od kojega ne odustaje gotovo nitko", istaknuo je.

""nteresne skupine, a moemo ih nazvati i ma#ijom, iji su interesi prije svega partikularni, dakle, nisu uope narodni ni zajedniki, te skupine imaju svoju dravu. To je zadnji stadij, kada drava postaje instrument u rukama prema graanima i narodu neprijateljski postavljene interesne skupine", rekao je.

' +ladi i >auti 1amjani: " nacistiki holokaust je izveden po zakonu i sudskom nalogu

*omentirajui sluaj policijskog upada i nasilja u brodogradilitu >auta 1amjana te +ladine isprike da je u tom sluaju sve uinjeno po zakonu, $ati je rekao da je upravo to isprika najgorih reima. "" nacistiki holokaust je izveden po zakonu i sudskom nalogu i s time se doista ne treba igrati", istaknuo je. "(ko zakoni nisu u interesu graana, u interesu svih drutvenih vrijednosti na kojima se drutvo temelji i moe opstati, a to su pravednost i solidarnost, onda su ti zakoni jednako zloinaki

kao i oni koji ih nameu ljudima te provode partikularno prema svojim specijalnim interesima", rekao je.

>a pitanje voditelja 5ranimir 5ilia o tome zato je u )rvatskoj dvostranako jednoumlje jae i od zakona i od demokracije, $ati je odgovorio: "!ato to su partija, politika i dvostranako jednoumlje u temeljima hrvatske drave, a ne zakoni i demokracija". "staknuo je solidarnost i pravednost koja se pokazala na djelu tijekom 0omovinskog rata te rekao da bi drutvo trebalo graditi svoju dravu na takvim temeljima, a ne na jednopartijskom, monolitnom i totalitarnom modelu koji zapravo nikada kod nas nije prevladao."

"$ilanovi i *aramarko se nee ispriati jer misle da su 5ogom dani svima nama i da mi trebamo tom istom dragom 5ogu biti zahvalni to nas oni vode u svijetlu budunost"1"<,*" predsjednik (bdelaziz 5oute#lika, veteran borbe za nezavisnost koji je na vlasti ve 15 godin(1"<,*" predsjednik (bdelaziz 5oute#lika, veteran borbe za nezavisnost koji je na vlasti ve 15 godina, u petak je ponovno pobijedio na izborima koje su protivnici osudili kao prijevaru radi njegova ostanka na elu drave.

5o(1"<,*" predsjednik (bdelaziz 5oute#lika, veteran borbe za nezavisnost koji je na vlasti ve 15 godina, u petak je ponovno pobijedio na izborima koje su protivnici osudili kao prijevaru radi njegova ostanka na elu drave.

5oute#lika se u etvrtak u invalidskim kolicima pojavio u javnosti, to je danas rijetkost, i glasao. & kolici(1"<,*" predsjednik (bdelaziz 5oute#lika, veteran borbe za nezavisnost koji je na vlasti ve 15 godina, u petak je ponovno pobijedio na izborima koje su protivnici osudili kao prijevaru radi njegova ostanka na elu drave.

5oute#lika se u e(1"<,*" predsjednik (bdelaziz 5oute#lika, veteran borbe za nezavisnost koji je na vlasti ve 15 godina, u petak je ponovno pobijedio na izborima koje su protivnici osudili kao prijevaru radi njegova ostanka na elu drave.

5oute#lika se u etvrtak u invalidskim kolicima pojavio u javnosti, to je danas rijetkost, i glasao. & kolicima je otk(1"<,*" predsjednik (bdelaziz 5oute#lika, veteran borbe za nezavisnost koji je na vlasti ve 15 godina, u petak je ponovno

pobijedio na izborima koje su protivnici osudili kao prijevaru radi njegova ostanka na elu drave.

5oute#lika se u etvrtak u invalidskim kolicima pojavio u javnosti, to je danas rijetkost, i glasao. & kolicima je otkako je lani pretrpio modani udar zbog kojega se ve postavlja pitanje moe li on upravljati tom sjevernoa#rikom dravom izvoznicom na#te.

Prvi rezultati pokazuju da je 5oute#lika dobio 41,5 posto glasova, rekao je na kon#erenciji za novinare ministar unutranjih poslova Ta8eb 5elaiz. >ajblii suparnik dobio je 12,14 posto glasova, a odziv u dravi bio je 51,. posto.

'ekivalo se(1"<,*" predsjednik (bdelaziz 5oute#lika, veteran borbe za nezavisnost koji je na vlasti ve 15 godina, u petak je ponovno pobijedio na izborima koje su protivnici osudili kao prijevaru radi njegova ostanka na elu drave.

5oute#lika se u etvrtak u invalidskim kolicima pojavio u javnosti, to je danas rijetkost, i glasao. & kolicima je otkako je lani pretrpio modani udar zbog kojega se ve postavlja pitanje moe li on upravljati tom sjevernoa#rikom dravom izvoznicom na#te.

Prvi rezultati pokazuju da je 5oute#lika dobio 41,5 posto glasova, rekao je na kon#erenciji za novinare ministar unutranjih poslova Ta8eb 5elaiz. >ajblii suparnik dobio je 12,14 posto glasova, a odziv u dravi bio je 51,. posto.

'ekivalo se da ..-godinji 5oute#lika pobijedi jer ga podupire vladajua 9ronta nacionalnog osloboenja (9>1). 9>1 dominira alirskom politikom od osamostaljenja od 9rancuske 1-62.

!apadne vlade staju uz 5oute#liku u borbi protiv islamistike gerile u zemljama $agreba, a ele i biti sigurne da e alirski plin stizati u =uropu, osobito u trenutku kad ukrajinska kriza ugroava isporuku ruskoga plina. da ..-godinji

5oute#lika pobijedi jer ga podupire vladajua 9ronta nacionalnog osloboenja (9>1). 9>1 dominira alirskom politikom od osamostaljenja od 9rancuske 1-62.

!apadne vlade staju uz 5oute#liku u borbi protiv islamistike gerile u zemljama $agreba, a ele i biti sigurne da e alirski plin stizati u =uropu, osobito u trenutku kad ukrajinska kriza ugroava isporuku ruskoga plina.ako je lani pretrpio modani udar zbog kojega se ve postavlja pitanje moe li on upravljati tom sjevernoa#rikom dravom izvoznicom na#te.

Prvi rezultati pokazuju da je 5oute#lika dobio 41,5 posto glasova, rekao je na kon#erenciji za novinare ministar unutranjih poslova Ta8eb 5elaiz. >ajblii suparnik dobio je 12,14 posto glasova, a odziv u dravi bio je 51,. posto.

'ekivalo se da ..-godinji 5oute#lika pobijedi jer ga podupire vladajua 9ronta nacionalnog osloboenja (9>1). 9>1 dominira alirskom politikom od osamostaljenja od 9rancuske 1-62.

!apadne vlade staju uz 5oute#liku u borbi protiv islamistike gerile u zemljama $agreba, a ele i biti sigurne da e alirski plin stizati u =uropu, osobito u trenutku kad ukrajinska kriza ugroava isporuku ruskoga plina.tvrtak u invalidskim kolicima pojavio u javnosti, to je danas rijetkost, i glasao. & kolicima je otkako je lani pretrpio modani udar zbog kojega se ve postavlja pitanje moe li on upravljati tom sjevernoa#rikom dravom izvoznicom na#te.

Prvi rezultati pokazuju da je 5oute#lika dobio 41,5 posto glasova, rekao je na kon#erenciji za novinare ministar unutranjih poslova Ta8eb 5elaiz. >ajblii suparnik dobio je 12,14 posto glasova, a odziv u dravi bio je 51,. posto.

'ekivalo se da ..-godinji 5oute#lika pobijedi jer ga podupire vladajua 9ronta nacionalnog osloboenja (9>1). 9>1 dominira alirskom politikom od osamostaljenja od 9rancuske 1-62.

!apadne vlade staju uz 5oute#liku u borbi protiv islamistike gerile u zemljama $agreba, a ele i biti sigurne da e alirski plin stizati u =uropu, osobito u trenutku kad ukrajinska kriza ugroava isporuku ruskoga plina.ma je otkako je lani pretrpio modani udar zbog kojega se ve postavlja pitanje moe li on upravljati tom sjevernoa#rikom dravom izvoznicom na#te.

Prvi rezultati pokazuju da je 5oute#lika dobio 41,5 posto glasova, rekao je na kon#erenciji za novinare ministar unutranjih poslova Ta8eb 5elaiz. >ajblii suparnik dobio je 12,14 posto glasova, a odziv u dravi bio je 51,. posto.

'ekivalo se da ..-godinji 5oute#lika pobijedi jer ga podupire vladajua 9ronta nacionalnog osloboenja (9>1). 9>1 dominira alirskom politikom od osamostaljenja od 9rancuske 1-62.

!apadne vlade staju uz 5oute#liku u borbi protiv islamistike gerile u zemljama $agreba, a ele i biti sigurne da e alirski plin stizati u =uropu, osobito u trenutku kad ukrajinska kriza ugroava isporuku ruskoga plina.ute#lika se u etvrtak u invalidskim kolicima pojavio u javnosti, to je danas rijetkost, i glasao. & kolicima je otkako je lani pretrpio modani udar zbog kojega se ve postavlja pitanje moe li on upravljati tom sjevernoa#rikom dravom izvoznicom na#te.

Prvi rezultati pokazuju da je 5oute#lika dobio 41,5 posto glasova, rekao je na kon#erenciji za novinare ministar unutranjih poslova Ta8eb 5elaiz. >ajblii suparnik dobio je 12,14 posto glasova, a odziv u dravi bio je 51,. posto.

'ekivalo se da ..-godinji 5oute#lika pobijedi jer ga podupire vladajua 9ronta nacionalnog osloboenja (9>1). 9>1 dominira alirskom politikom od osamostaljenja od 9rancuske 1-62.

!apadne vlade staju uz 5oute#liku u borbi protiv islamistike gerile u zemljama $agreba, a ele i biti sigurne da e alirski plin stizati u =uropu, osobito u trenutku kad ukrajinska kriza ugroava isporuku ruskoga plina.a, u petak je ponovno pobijedio na izborima koje su protivnici osudili kao prijevaru radi njegova ostanka na elu drave.

5oute#lika se u etvrtak u invalidskim kolicima pojavio u javnosti, to je danas rijetkost, i glasao. & kolicima je otkako je lani pretrpio modani udar zbog kojega se ve postavlja pitanje moe li on upravljati tom sjeve(1"<,*" predsjednik (bdelaziz 5oute#lika, veteran borbe za nezavisnost koji je na vlasti ve 15 godina, u petak je ponovno pobijedio na izborima koje su protivnici osudili kao prijevaru radi njegova ostanka na elu drave. (1"<,*" predsjednik (bdelaziz 5oute#lika, veteran borbe za nezavisnost koji je na vlasti ve 15 godina, u petak je ponovno pobijedio na izborima koje su protivnici osudili kao prijevaru radi njegova ostanka na elu drave.

5oute#lika se u etvrtak u invalidskim kolicima pojavio u javnosti, to je danas rijetkost, i glasao. & kolicima je otkako je lani pretrpio modani udar zbog kojega se ve postavlja pitanje moe li on upravljati tom sjevernoa#rikom dravom izvoznicom na#te.

Prvi rezultati pokazuju da je 5oute#lika dobio 41,5 posto glasova, rekao je na kon#erenciji za novinare ministar unutranjih poslova Ta8eb 5elaiz. >ajblii suparnik dobio je 12,14 posto glasova, a odziv u dravi bio je 51,. posto.

'ekivalo se da ..-godinji 5oute#lika pobijedi jer ga podupire vladajua 9ronta nacionalnog osloboenja (9>1). 9>1 dominira alirskom politikom od osamostaljenja od 9rancuske 1-62.

!apadne vlade staju uz 5oute#liku u borbi protiv islamistike gerile u zemljama $agreba, a ele i biti sigurne da e alirski plin stizati u =uropu, osobito u trenutku kad ukrajinska kriza ugroava isporuku ruskoga plina. 5oute#lika se u etvrtak u invalidskim kolicima pojavio u javnosti, to je danas rijetkost, i glasao. & kolicima je otkako je lani pretrpio modani udar zbog kojega se ve postavlja pitanje moe li on upravljati tom sjevernoa#rikom dravom izvoznicom na#te.

Prvi rezultati pokazuju da je 5oute#lika dobio 41,5 posto glasova, rekao je na

kon#erenciji za novinare ministar unutranjih poslova Ta8eb 5elaiz. >ajblii suparnik dobio je 12,14 posto glasova, a odziv u dravi bio je 51,. posto.

'ekivalo se da ..-godinji 5oute#lika pobijedi jer ga podupire vladajua 9ronta nacionalnog osloboenja (9>1). 9>1 dominira alirskom politikom od osamostaljenja od 9rancuske 1-62.

!apadne vlade staju uz 5oute#liku u borbi protiv islamistike gerile u zemljama $agreba, a ele i biti sigurne da e alirski plin stizati u =uropu, osobito u trenutku kad ukrajinska kriza ugroava isporuku ruskoga plina.rnoa#rikom dravom izvoznicom na#te.

Prvi rezultati pokazuju da je 5oute#lika dobio 41,5 posto glasova, rekao je na kon#erenciji za novinare ministar unutranjih poslova Ta8eb 5elaiz. >ajblii suparnik dobio je 12,14 posto glasova, a odziv u dravi bio je 51,. posto.

'ekivalo se da ..-godinji 5oute#lika pobijedi jer ga podupire vladajua 9ronta nacionalnog osloboenja (9>1). 9>1 dominira alirskom politikom od osamostaljenja od 9rancuske 1-62.

!apadne vlade staju uz 5oute#liku u borbi protiv islamistike gerile u zemljama $agreba, a ele i biti sigurne da e alirski plin stizati u =uropu, osobito u trenutku kad ukrajinska kriza ugroava isporuku ruskoga plina.u o kanjavanju 5ranka egona, biveg pomonika ministra #inancija za koje je utvreno da je u a#eri Pomonik bio u sukobu interesa. Podsjetimo, unato svemu, egon ima pravo na isplatu pune plae est mjeseci od datuma od kada je smijenjen, te jo pola plae sljedeih est mjeseci. 0a bi primao plau morao je podnijeti zahtjev +ladi i to je i uinio.

"5ivi pomonik ministra #inancija 5ranka egona, podnio je zahtjev za ostvarivanje prava prema !akonu o pravima i obvezama dravnih dunosnika isplatu pune plae tijekom prvih est mjeseci po prestanku dunosti te 50% plae tijekom sljedeih est mjeseci. (>> 25/2000, l. 15: 0unosnici nakon prestanka obnaanja dunosti sve do poetka ostvarivanja plae po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu, imaju est mjeseci od dana prestanka obnaanja dunosti, pravo na naknadu u visini

plae koju ostvaruje dunosnik na toj dunosti, a sljedeih est mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plae koju ostvaruje dunosnik na toj dunosti", rekli su nam u +ladi dodajui kako je zahtjev urudbiran u +ladu 1%. veljae. Prema procjenama, egon e nas kotati jo nekih 00-injak tisua kuna.

*anjen s %0 tisua kuna

",klapanjem &govora o kreditu sa sporazumom o osiguranju novane trabine od 0. kolovoza 2012. godine za vrijeme obnaanja dunosti pomonika ministra #inancija, dunosnik 5ranko egon stavio je privatni interes iznad javnog te se time naao u situaciji sukoba interesa", stoji u objavljenoj odluci Povjerenstva za odluivanje o sukobu interesa.

Podsjetimo, povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo je postupak protiv 5ranka egona radi utvrivanja da li se dunosnik u obnaanju dunosti pomonika ministra #inancija naao u situaciju sukoba interesa te je li prekrio neko od naela djelovanja iz lanka 5. !,,"-a zbog stupanja u poslovni odnos 9acta +ere s )5'<-om i to nakon to je "nde: 10. sijenja objavio lanak o kreditu kojega je dobila egonova 9acta +era. egon je u $inistarstvu #inancija upravljao radom &prave za #inancijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, a 201 . godine )5'< je dobio 450 milijuna dravnih kuna dok je egon bio zaduen za nadzor kako se upravlja tim novcem, obavljao je i kontrolu kreditnih institucija.

"egon je imao nadzor nad koritenjem proraunskih sredstava koja idu u )5'<! 'gromna teta je nanesena i )5'<-u i +ladi jer u >' )5'<-a sjedi dosta ministara. ", kazala je lanica Povjerenstva za sukob interesa 5ranka 1ukaevi ;regi na sjednici Povjerenstva .. oujka ove godine kada je donesena odluka.

>o u pisanoj odluci ne spominje se teta nastala za )5'<, a ni +ladi.

& pismenoj odluci naglaava se da egon nije prijavio jamstva na kredit te da nije odijelio "privatno od javnog" u sluaju kredita 9acta +eri. >a taj nain povrijedio je naelo jednakosti pred zakonom, stoji u pismenoj odluci Povjerenstva. Pismena odluka potvrdila je kaznu od %0 tisua kuna, a a sljedeih etiri mjeseca egonu e se

oduzimati po . tisua kuna, a sljedea etiri mjeseca po

tisue kuna.

"Povjerenstvo e predmet proslijediti nadlenom dravnom odvjetnitvu radi pokretanja prekrajnog postupka", stoji na kraju odluke Povjerenstva.

>aime, u obrazloenju odluke Povjerenstvo je naglasilo dvojbu je li tvrtka 9acta +era uope mogla dobiti kredit )5'< jer se "izriito navodi da se krediti ne mogu koristiti za namjenu re#inanciranja, niti za povrat ranije odobrenih kredita poslovnih banaka".

egon je u kratkoj izjavi za >ovi list najavio albu &pravnom sudu.

'dluku Povjerenstva o 5ranku egonu proitajte u cijelosti '+06=

" to to ovdje imam a u )rvatskoj nemam. 1judsko dostojanstvo, priliku da se dokaem i slobodu. !ato vam onda piem? 6edino to mi je ao jesu drugi koji ostaju u )rvatskoj. >ije ovo poziv svima da napuste zemlju nego elja da kaem to je )rvatskoj potrebno. >isu to velike investicije izvana, velika ">( ili Podravka. )rvatskoj treba liberalizacija poslovanja za one male poduzetnike jer to god mislili )rvatska obiluje mladima koji znaju i mogu ali nemaju priliku. 'vdje je takvih na desetke i upravo iz )rvatske dolaze najsposobniji. &poznajem ljude iz velikog broja europskih zemalja koji su ovdje doli ali najvie je onih iz )rvatske koji rade najplaenije poslove i vode svoje #irme.

)rvatska ako eli opstati treba sljedee. >e treba poduzetnicima ni smanjenje poreza, i to se moe podnijeti jer su mladi u )rvatskoj sposobni. Treba ukinuti birokraciju i olakati poslovanje. Treba donijeti zakon po kojem e se #irma osnovati u roku jedan dan a da za izostanak toga odgovaraju suci trgovakog suda i ostali u birokraciji. Treba ukinuti sva davanja do 150,000 kuna godinje. !ato toliko? !ato to se s time moe osigurati jedna dobra plaa i jedna prosjena, unajmiti prostor i kupovati osnovnu opremu. Taj iznos moe biti i vei ako se radi o proizvodnji. Treba osigurati da se putem internetskog bankarstva sve moe platiti, ukljuujui i dravi s

upisivanjem osnovnog bruto iznosa. 0a se izbace raunovoe ne zato to su loi nego zato to se treba pruiti prilika da zaraujete vie a tek onda da ste duni birokraciji.

elim rei jo neto. & birokratskom aparatu sam sretao brojne ljude koji su mi pomagali i naporno radili. >isu u dravi svi neradnici ali su i oni koji rade #rustrirani jednako kao mi koji smo poduzetnici. !ato? " tamo se sposobni ikaniraju.

!nate to sam kod raunovoa u )rvatskoj vidio. 'ni kau, izvui emo vam novce tu i tu jer je tu zakonska rupa. 0ovraga. *akva je to drava koja birokratizira sve pa morate uzimati ljude koji e opet traiti rupe da vam pomognu. >e zamjeram im, oni (raunovoe) rade svoj posao najbolje to mogu ali to je sve skupa apsurdno.

;ledam vijesti iz )rvatske i ne razumijem. @uva se obitelj od "povampirenih homoseksualaca" a mladi nemaju s im zasnovati obitelj. Pria se o irilici a ne o birokraciji i porezima. >itko ne predlae poreznu re#ormu za male. $eu politiarima nema oito nikoga tko je sam zaraivao za svoj kruh.

+idim da va medij ganjaju zbog ,tudent servisa a nitko se nikad nije zapitao da li su davanja koja morate inae dati jednostavno prevelika za va biznis. !atvoriti, unititi, kazniti kao da je moto nerazumnih i za )rvatsku autodestruktivnih politiara. 0omovine )rvatske. elio sam nekome prikazati stvarne probleme zbog kojih mladi bjee iz )rvatske i koji su doista problemi zato oni koji mogu biti uspjeni biraju alternativu.

<oen sam u !agrebu u tom "prokletom komunizmu," u tridesetim sam godinama i danas uspjean poduzetnik koji s )rvatskom dijeli jedino sjeanja i obitelj (roditelje) koje sam ostavio. +ratiti se vjerojatno nikad neu o emu neto kasnije.

ivio sam u obiteljskom okruenju s visokim radnim navikama, otac obrtnik bio je uspjean u poslu pa je i majka ostavila dravni posao da mu se pridrui. &vijek smo davali manje sretnima od nas emu nas je uio katoliko-kranski odgoj ali i osjeaj solidarnosti. & Arkvu smo ili redovito gledajui kako se i ona mijenja s vremenom koje je prolazilo (ast izuzecima).

,rednju kolu sam zavrio sa savrenim ocjenama i odgojem, u stranke nisam iao kao ni obitelj. Tata je kratko bio branitelj (par mjeseci). &kratko reklo bi se "savrena obitelj )rvata".

$oglo bi se rei da su moji s velikom sreom doekali -0-te. 'biteljski prijatelji bili su brojnih vjera i nacija i nismo diskriminirali. ;ledali smo kako ih drugi diskriminiraju i kako se moraju vie dokazivati od nas samih. & srednjoj koli sam saznao da ima djece koja po imenu i prezimenu i nekim drugim obiljejima znaju tko je iz koje od tih manjina. $ene nije nikada osobno to pogaalo ali ni dan danas to ne razumijem. !ato je lake mrziti druge nego uvaavati sve?

9akultet sam tee upisao usprkos svim ocjenama. *asnije sam saznao da su se neki upisivali bez problema s loim ocjenama. Plaali smo studij, nije to bilo puno mojima ali taj okus te nepravde je bolio. 9aks sam zavrio na vrijeme. , jako visokim prosjekom, rektorovom nagradom i dva napisana rada objavljena u eminentnim asopisima. $jesta za karijeru na ,veuilitu ipak nije bilo za mene. 5ilo ga je za neke "savrenije od mene", uglavnom "pravije )rvate".

Poeo sam s poduzetnitvom u )rvatskoj. ,poznaja da odmah od poetka treba imati raunovou, poetni kapital i papirologiju (prostor s ugovorom...) za koju sve skupa treba raditi je bila bolna. elim privreivati za sebe i dravu ali me i u tome tjeraju da se muim. !ato? >ije me to zaustavilo, radio sam po itave dane i pokrenuo proizvodnju. & roku godine zapoljavao sam etiri osobe. <adilo se puno a dragi ljudi s kojima sam radio su sa mnom stvarali. $eni su oni bili zahvalni jer sam ih zaposlio kada nitko drugi nije htio. <adilo se o sjajno sposobnim osobama i ja sam ak bio zahvalan drugima to ih nisu zaposlili. Problemi su poeli s prvom inspekcijom koja nam je stigla. !nate onu kada netko trai "dlaku u jajetu"? To su meni traili i nali. "nspekcija je bila kao streljaki vod, prema meni su se ponaali kao na suenju a zamislite traili i ruak i kave. >ebitno o emu se radi. Prva kazna. 0ruga inspekcija. 0ruga kazna. Potom greska raunovoe za koju opet ide meni kazna. To ras Prema njegovim rijeima, i prije ubistva djeaka njegova unuad su esto bila pretuena.

- Tukli su ih ,alih i moja kerka =na. 0jeca su imala povrede po glavi, a kada bih pitao kerku odakle im povrede, odgovarala bi mi da ih je tukla kaiem na kojem je bila eljezna kopa. Tukla ih je, kako mi je kazala, jer nisu eljeli prihvatiti ,aliha u porodinoj kui - kazao je tokom okantnog iskaza djed.

0odao je da je i desetak dana prije vidio kerku da tue ,maju po cijelom tijelu, ali da nije reagirao jer se nije htio petljati u to kako ona odgaja djecu.

- elim izjaviti da nikada nisam tukao moju unuad. Povrede mom unuku ,maji su mogli nanijeti samo moja kerka =na i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je a i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je erka =na i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je ja kerka =na i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica. poreivanje bi se odvijalo pod okriljem +ijea sigurnosti &jedinjenih naroda ili '=,,-a ('rganizacije za europsku sigurnost i suradnju), precizirao je <asmussen nakon sastanka veleposlanika 24 zemalja lanica >(T'-a.

6edan dio sastanka je odran u nazonosti predstavnika &krajine, zemlje s kojom je >(T' potpisao partnerstvo, kao i s <usijom.

<asmussen je rekao da >(T' namjerava razgovarati s <usijom putem +ijea >(T'-<usija. 'n je precizirao da je nekoliko zemalja lanica trailo sastanak >(T'-<usija.

"'suujemo rusku vojnu eskalaciju na *rimu", rekao je <asmussen nakon devet sati dugog

sastanka s veleposlanicima 24 zemalja lanica >(T'-a.

<uska vojna akcija protiv &krajine predstavlja krenje meunarodnog prava i suprotna je naelima +ijea >(T'-<usija i Partnerstvu za mir, programu >(T'-a sa zemljama biveg ,,,<-a.

"Pozivamo <usiju da smiri napetosti. Pozivamo <usiju da potuje svoje meunarodne obveze, da povue svoje snage u baze i da ne intervenira drugdje u &krajini", dodao je.

;. osuuje potez <usije, prekinute pripreme za ;4

,edam industrijski najrazvijenijih zemalja, ;., osudile su ulazak <usije u &krajinu i zasad prekinule pripreme za summit ;4 na kojemu sudjeluje i <usija i koji se trebao odrati u lipnju u ,oiju, priopila je 5ijela kua.

"$i, elnici *anade, 9rancuske, >jemake, "talije, 6apana, &jedinjenog *raljevstva i ,(0a te predsjednik =uropskoga vijea i predsjednik =uropske komisije, osuujemo <usku #ederaciju zbog oitog krenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta &krajine", istaknule su zemlje ;. u zajednikom priopenju.

"'dluili smo zasad prekinuti sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz pripreme za zakazani summit ;4 koji se u lipnju trebao odrati u ,oiju", dodaje se.

!emlje ;. zatraile su od <usije da nastavi razgovore s &krajinom te da sva pitanja koja se odnose na ljudska prava i sigurnost pokua rijeiti izravno ili uz meunarodno sudjelovanje.

& priopenju se izraava potpora &krajini koja je zatraila #inancijsku pomo od $eunarodnog monetarnog #onda za oporavak gospodarstva.

*rim se oslobaa od &krajine uz prikrivenu rusku pomo

>ove proruske vlasti *rima poele su preuzimati kontrolu na poluotoku, navodei zbrku izazvanu padom predsjednika +iktora 6anukovia u *ijevu uz jedva prikrivenu pomo <usije i stotina zamaskiranih vojnika.

"Aijeli pravni sustav u zemlji je zbrkan. 0anas postoji legitiman predsjednik &krajine za kojeg je glasala velika veina stanovnika *rima", objasnio je u nedjelju predsjednik parlamenta te autonomne republike +ladimir *onstantinov na kon#erenciji za novinare.

To je bio vrlo jasno odbijanje priznanja nove vlasti u *ijevu, gdje je 22. veljae parlament svrgnuo predsjednika +iktora 6anukovia, imenovao vritelja dunosti predsjednika i predvidio organiziranje prijevremenih izbora 25. svibnja.

6asan korak je napravljen u subotu kada su stotine neidenti#iciranih vojnika, za koje se smatra da pripadaju ruskoj Arnomorskoj #loti, poele blokadu ukrajinskih vojnika u njihovim vojarnama. ,"T&(A"6( u &krajini se ne smiruje. <usija je svojom vojnom intervencijom na *rimu samo pogorala situaciju i dodatno zakuhala uzavrele strasti. ,vijet strahuje od novog velikog rata.

$edvedev upozorava nove ukrajinske elnike da "nee potrajati"

<uski premijer 0mitrij $edvedev objavio je u nedjelju naveer na svojem 9acebook pro#ilu da su ukrajinski elnici na vlast doli nelegalnim putem te da e njihova vladavina zavriti "novom revolucijom" i novim krvoproliem.

$edvedev je napisao da je +iktor 6anukovi, premda praktino nema vlast, po ustavu legitiman predsjednik i dodao: "(ko &krajina smatra da je kriv - izglasajte mu nepovjerenje i sudite mu. ,ve je drugo bezakonje. 'timanje vlasti", napisao je $edvedev na 9acebooku. "( to znai da e takav poredak biti iznimno nestabilan. !avrit e novom

revolucijom. >ovim krvoproliem." iz 9* ,arajevo su odmah suspendovali potpisivanje ugovora sa Petroviem, da bi nekoliko sati poslije dali saop 6ugoslavenska narodna armija (6>(), potpomognuta paravojnim #ormacijama pobunjenih ,rba, sa 14.000 rezervista, zatvorila je krug oko grada u preniku 60-ak kilometara. Postavljeno je 250 tenkova, 120 minobacaa i nepoznat broj topova i snajpera. , tih pozicija agresor je, kako je govorio pisac $arko +eovi, "svojski - kao da zida kumovu kuu" pucao na grad i svakodnevno na njega u prosjeku ispaljivao 2- projektila, a 22. jula 1-- . sruio ih je ak .....

,ve vrijeme opsade grad je bio gotovo potpuno odsjeen od ostatka drave, nije imao oruje za odbranu, hranu, vodu, struju, plin, lijekove 6edno ega je imao u izobilju bile su granate, meci i svakodnevne pogibije.

,ve to su do tad ,arajlije, koje su ostale u gradu, mislile da su znale o ivotu, ispostavilo se sasvim pogrenim. ,ve ono za to su mislili da im nikad nee trebati i da nisu u stanju uiniti, ispostavilo se kao neophodno i sasvim izvjesno.

& ivote ,arajlija i njihov vokabular uli su do tad nepoznati ili skoro nikad nekoriteni pojmovi i toponimi, poput pamova i patova, vebeerova, kaikara i makadamki, do ui (brdo koje je postalo strateka taka odbrane grada, na kojem je poginulo 255 osoba), ,okolja, Poljina i )ladivoda. 9riideri su postali sklonita za djecu i vrijedne knjige i slike; ormari - ogrjev ili materijal za mrtvake sanduke; vodovodne cijevi prepravljene su u puane; garae su postale sklonita, a automobili antisnajperski zidovi; cipele, tepisoni, knjige i stari kaputi - ogrjev; lea, mekinje, makaroni i ara jedina hrana. 0jeca se vie nisu igrala svojih igara, nego "podjele humanitarne pomoi" ili prepoznavanja kalibra i vrste granata na osnovu njihovih gelera; a umjesto turista, gradom su etali vojnici &>-a i strani novinari

,arajlije su dnevno imale na raspolaganju samo po 15- grama hrane.

Prema podacima "straivako-dokumentacijskog centra ("0A), tokom opsade u ,arajevu je poginulo 1%.011 osoba, od ega ..404 u prvoj ratnoj godini te . -2 u narednoj - 1-- , a meu ubijenim bilo je 1.601 dijete. 0jelomino ili teko, ranjeno je blizu 50.000

stanovnika, a u glavnu gradsku bolnicu dnevno je dovoeno po 15 ranjenih snajperom. ,amo u dvije sarajevske klinike - traumatoloku i ortopedsku - tokom opsade primljeno je %....6 ranjenih, a u dva masakra na $arkalama poginulo je 105 osoba. Pogibije su postale toliko uobiajena pojava da se svaka prirodna smrt, u najmanju ruku, doivljavala kao luksuz.

0nevno se kopalo po 50 grobova, a 1-- , koja se smatra najteom ratnom godinom, i po 60. "skopane rake esto su bile mjesto skrivanja od granata i snajpera. Pogrebni obredi su, zbog granatiranja, trajali i po pet sati (tano toliko je trajao pogrebni obred sportist ";otovo 100.000 vojnika stacionirano je na ukrajinskoj granici. ,premni su za napad ve nekoliko tjedana", rekao je (ndrij Parubij u govoru koji je, putem interneta, odrao na sastanku (tlantskog vijea, istraivakog instituta iz Cashingtona.

"<uske snage nisu samo na *rimu, nalaze se du cijele granice. >a sjeveru, istoku, jugu", upozorio je.

",vaki dan, svaku no, oekuje se velik napad na kontinentalnu &krajinu i pripremamo se za to", dodao je.

Pentagon procjenjuje da se du rusko-ukrajinske granice u ovom trenutku nalazi neto vie od 20.000 ruskih vojnika s opremom i postrojbama koje su potrebne za vojnu akciju.

<usija je u nedjelju zanijekala da gomila snage na ukrajinskoj granici.

6edan neimenovani dunosnik Pentagona smatra da je Parubijeva procjena pretjerana, no ameriki ministar obrane Ahuck )agel rekao je u srijedu da $oskva nastavlja gomilati snage na granici.

'pa skuptina &>-a secesiju *rima proglasila nevaljanom

'pa skuptina &jedinjenih naroda u etvrtak je donijela neobvezujuu rezoluciju koja nevaeom proglaava re#erendum o odcjepljenju od &krajine koji je uz pomo $oskve poetkom mjeseca odran na *rimu, a !apad tvrdi kako glasovanje &>-a u etvrtak pokazuje meunarodnu izolaciju <usije.

,totinu je glasova bilo za, jedanaest protiv, a 54 suzdranih u skuptini 1- zemalja. +ei broj zemalja nije ni sudjelovao u glasanju. !apadni diplomati kau kako je broj glasova potpore rezoluciji vii nego to su oekivali zbog, kako su rekli, agresivna moskovskog lobiranja protiv.

Prije glasanja jedan visoki zapadni diplomat rekao je kako bi rezultat od 40 ili -0 glasova za bio ukrajinski uspjeh. 0rugi su se zapadni diplomati sloili i rekli kako kako postignuti rezultat pokazuje koliko je slaba potpora $oskvi diljem svijeta.

<ezolucija &>-a odraava tekst na koji je $oskva poetkom mjeseca ve stavila veto u +ijeu sigurnosti. 'dobrena deklaracija odbacuje krimski re#erendum kao "nevaljan, te ne moe biti temelj za mijenjanje statusa (utonomne <epublike *rima ili grada ,evastopolja". enje u kome su naveli da im je vjetak kriminalistike struke =din *undali dao "preliminarno miljenje" da se radi o #otomontai.

Prijetnje iz bordo kluba

,ada su dobili i zvanian nalaz vjetaka *undalia.

"9udbalski klub ,arajevo zaprimio je vjetaenje #otogra#ije, na kojoj se navodno nalazi 1jupko Petrovi u drutvu ratnog zloinca eljka <anatovia D(rkanaD, od strane =dina *undalia, vjetaka kriminalistike struke, u kojem se potvruje prvobitna inicijalna sumnja da se radi o digitalnoj montai uz pomo programa za obradu slike, odnosno modi#ikacije neke skenirane #otogra#ije", saopili su iz 9*

,arajevo.

@lan &pravnog odbora 9* ,arajevo, )ajrudin *apetanovi, je zaprijetio kako e na osnovu nalaza i miljenja vjetaka, pravni tim kluba sa *oeva "predloiti &pravnom odboru 9* ,arajevo da zauzme stav u vezi pokretanja postupaka za naknadu materijalne i nematerijalne tete nanesene 9udbalskom klubu ,arajevo".

"Takoer advokatski tim 9* ,arajevo ponudio je pro bono zastupanje 1jupku Petroviu u postupcima za naknadu tete, ukoliko on to i bude htio prihvatiti", kazao je *apetanovi.

!animljivo, za razliku od preliminarnog vjetaenja, ovaj put vjetak *undali nije ponudio nikakve dokaze o tvrdnjama koje iznosi ili ih, pak, 9* ,arajevo nije dostavilo javnosti.

*undali je u preliminarnom nalazu naveo da #otogra#ija koju je vjetaio nema u pozadini #ajla pozadinske podatke (metadata i =E"9) koji govore o nainu nastanka iste, te da sadri arte#akte (greke u kompjuterskoj slici) koji "upuuju na vjerovatnou da>=*+<)'+>" sud ukinuo je dio presude 0raganu Paravinji, koji se odnosi na pokuaj silovanja i teko ubojstvo (ntonije 5ili jer smatraju da je sudsko vijee ibenskog upanijskog suda pogreno utvrdilo injenino stanje u tom dijelu presude, javlja lokalni portal sibenik.in.

+rhovni sud dovodi u pitanje je li sud ispravno utvrdio da je bilo pokuaja silovanja, a ako se to nije moglo utvrditi, upitno je li moglo biti tekog ubojstva s ciljem da se prikrije to silovanje. "ako se iz obrazloenja moe zakljuiti kako +rhovni sud ne spori da je Paravinja ubio (ntoniju 5ili, na ponovljenom suenju valjat e presuditi je li kvali#ikacija ubojstva teko ili DobinoD.

"6utros mi je stiglo rjeenje +rhovnog suda u kojem se dio presude koji se odnosi na (ntoniju 5ili, pokuaj silovanja i teko ubojstvo ukida i vraa na ponovno suenje", kazala je Paravinjina odvjetnica (nkica ;iljanovi za sibenskiportal.hr.

*ako doznaje sibenik.in na ibenskom upanijskom sudu, novo suenje moe zapoeti ve kroz mjesec dana. ,udsko vijee nee se mijenjati i Paravinji e opet suditi >ives >ikolac. (ko ga osude za klasino ubojstvo, moe dobiti 20 do 25 godina manju zatvorsku kaznu.

"upanijski sud u ibeniku utvrdio je sve injenice koje su bile vane za ovaj sluaj i donio je potenu presudu. Treba vidjeti odluku +rhovnog suda, meutim, ono to se u ovom trenutku moe kazati jest da postoji mogunost da je sud tako odluio s obzirom na injenicu da je (ntonijino tijelo pronaeno nakon donoenja presude", kazao je za ibenskom portalu odvjetnik obitelji 5ili, +inko 1jubii.

%0 godina zatvora

Podsjetimo, Paravinja je nepravomono osuen na maksimalnu zatvorsku kaznu od %0 godina. 'bitelj 5ili je Paravinji poruila da e mu sve oprostiti, samo ako im otkrije to se doista dogodilo s (ntonijom, ali monstrum nije pokazao ni trunke suosjeanja, aljenja ili pokajanja.(0 je moda bilo i gorih ratova i vie stradanja, ali u novijoj historiji zabiljeeno je da je ,arajevo bilo grad koji je najdue ostao i opstao pod opsadom, a ona je trajala ravno 1.%25 dana. Prevedeno na jezik brojki, ,arajlije su pod opsadom provele tri godine i 10 mjeseci ili %6 mjeseci ili %.200 sati ili 2.052.000 minuta ili 12 miliona i 120 hiljada sekundi.

'psada ,arajeva zvanino je poela estog aprila 1--2. godine.

0a je bilo malo vie sree, mogao je to biti lijep dan. 6er upravo tog dana grad je trebao obiljeiti %.. godinu od osloboenja od njemakog okupatora u 0rugom svjetskom ratu.

>aalost, od slavlja nije bilo nita. 0ok su se graani pokuavali oporaviti od oka koji ih je zadesio dan ranije, kada su na mirnim demonstracijama protiv rata na mostu +rbanja ubijene ,uada 0ilberovi, studentica medicine, i 'lga ,ui, slubenica republike ,kuptine, snano je granatiran stari gradski dio, pa je Predsjednitvo 5i) proglasilo vanredno stanje u ,arajevu. "stog tog dana =vropska unija je priznala nezavisnost 5osne i )ercegovine.

,mrt - jedino izobilje

6ugoslavenska narodna armija (6>(), potpomognuta paravojnim #ormacijama pobunjenih ,rba, sa 14.000 rezervista, zatvorila je krug oko grada u preniku 60-ak kilometara. Postavljeno je 250 tenkova, 120 minobacaa i nepoznat broj topova i snajpera. , tih pozicija agresor je, kako je govorio pisac $arko +eovi, "svojski - kao da zida kumovu kuu" pucao na grad i svakodnevno na njega u prosjeku ispaljivao 2- projektila, a 22. jula 1-- . sruio ih je ak .....

,ve vrijeme opsade grad je bio gotovo potpuno odsjeen od ostatka drave, nije imao oruje za odbranu, hranu, vodu, struju, plin, lijekove 6edno ega je imao u izobilju bile su granate, meci i svakodnevne pogibije.

,ve to su do tad ,arajlije, koje su ostale u gradu, mislile da su znale o ivotu, ispostavilo se sasvim pogrenim. ,ve ono za to su mislili da im nikad nee trebati i da nisu u stanju uiniti, ispostavilo se kao neophodno i sasvim izvjesno.

& ivote ,arajlija i njihov vokabular uli su do tad nepoznati ili skoro nikad nekoriteni pojmovi i toponimi, poput pamova i patova, vebeerova, kaikara i makadamki, do ui (brdo koje je postalo strateka taka odbrane grada, na kojem je poginulo 255 osoba), ,okolja, Poljina i )ladivoda. 9riideri su postali sklonita za djecu i vrijedne knjige i slike; ormari - ogrjev ili materijal za mrtvake sanduke; vodovodne cijevi prepravljene su u puane; garae su postale sklonita, a automobili antisnajperski zidovi; cipele, tepisoni, knjige i stari kaputi - ogrjev; lea, mekinje, makaroni i ara jedina hrana. 0jeca se vie nisu igrala svojih igara, nego "podjele humanitarne pomoi" ili prepoznavanja kalibra i vrste granata na osnovu njihovih gelera; a umjesto turista, gradom su etali vojnici &>-a i strani novinari

,arajlije su dnevno imale na raspolaganju samo po 15- grama hrane.

Prema podacima "straivako-dokumentacijskog centra ("0A), tokom opsade u ,arajevu je poginulo 1%.011 osoba, od ega ..404 u prvoj ratnoj godini te . -2 u narednoj - 1-- , a

meu ubijenim bilo je 1.601 dijete. 0jelomino ili teko, ranjeno je blizu 50.000 stanovnika, a u glavnu gradsku bolnicu dnevno je dovoeno po 15 ranjenih snajperom. ,amo u dvije sarajevske klinike - traumatoloku i ortopedsku - tokom opsade primljeno je %....6 ranjenih, a u dva masakra na $arkalama poginulo je 105 osoba. Pogibije su postale toliko uobiajena pojava da se svaka prirodna smrt, u najmanju ruku, doivljavala kao luksuz.

0nevno se kopalo po 50 grobova, a 1-- , koja se smatra najteom ratnom godinom, i po 60. "skopane rake esto su bile mjesto skrivanja od granata i snajpera. Pogrebni obredi su, zbog granatiranja, trajali i po pet sati (tano toliko je trajao pogrebni obred sportist ";otovo 100.000 vojnika stacionirano je na ukrajinskoj granici. ,premni su za napad ve nekoliko tjedana", rekao je (ndrij Parubij u govoru koji je, putem interneta, odrao na sastanku (tlantskog vijea, istraivakog instituta iz Cashingtona.

"<uske snage nisu samo na *rimu, nalaze se du cijele granice. >a sjeveru, istoku, jugu", upozorio je.

",vaki dan, svaku no, oekuje se velik napad na kontinentalnu &krajinu i pripremamo se za to", dodao je.

Pentagon procjenjuje da se du rusko-ukrajinske granice u ovom trenutku nalazi neto vie od 20.000 ruskih vojnika s opremom i postrojbama koje su potrebne za vojnu akciju.

<usija je u nedjelju zanijekala da gomila snage na ukrajinskoj granici.

6edan neimenovani dunosnik Pentagona smatra da je Parubijeva procjena pretjerana, no ameriki ministar obrane Ahuck )agel rekao je u srijedu da $oskva nastavlja gomilati snage na granici.

'pa skuptina &>-a secesiju *rima proglasila nevaljanom

'pa skuptina &jedinjenih naroda u etvrtak je donijela neobvezujuu rezoluciju koja nevaeom proglaava re#erendum o odcjepljenju od &krajine koji je uz pomo $oskve poetkom mjeseca odran na *rimu, a !apad tvrdi kako glasovanje &>-a u etvrtak pokazuje meunarodnu izolaciju <usije.

,totinu je glasova bilo za, jedanaest protiv, a 54 suzdranih u skuptini 1- zemalja. +ei broj zemalja nije ni sudjelovao u glasanju. !apadni diplomati kau kako je broj glasova potpore rezoluciji vii nego to su oekivali zbog, kako su rekli, agresivna moskovskog lobiranja protiv.

Prije glasanja jedan visoki zapadni diplomat rekao je kako bi rezultat od 40 ili -0 glasova za bio ukrajinski uspjeh. 0rugi su se zapadni diplomati sloili i rekli kako kako postignuti rezultat pokazuje koliko je slaba potpora $oskvi diljem svijeta.

<ezolucija &>-a odraava tekst na koji je $oskva poetkom mjeseca ve stavila veto u +ijeu sigurnosti. 'dobrena deklaracija odbacuje krimski re#erendum kao "nevaljan, te ne moe biti temelj za mijenjanje statusa (utonomne <epublike *rima ili grada ,evastopolja".

<usija se u rezoluciji izrijekom ne spominje, nego 'pa skuptina "poziva zemlje, meunarodne organizacije i specijalizirane agencije da ne priznaju mijenjanje statusa" *rima i ,evastoplja.

"ako je rezolucija neobvezujua, zapadni diplomati kau kako alje snanu poruku o izostanku potpore <usiji kad je *rim u pitanju. ,nano lobiranje da lanice &>-a nagovori na glasanje protiv, dokaz je koliko $oskva tu rezoluciju ozbiljno shvaa, tvrde.

Parlamentarna skuptina +=-a za sankcioniranje $oskve

>akon aneksije *rima, rusko izaslanstvo u Parlamentarnoj skuptini +ijea =urope

(P(A=) moglo bi biti lieno prava glasa u toj paneuropskoj organizaciji, priopila je predsjednica Parne upuuju na motiv.

">e traimo iglu u plastu sijena"

Potraga za olupinom zrakoplova na letu $ala8sia (irlinesa .0 u junom "ndijskom oceanu nee biti nastavljena najmanje 2% sata, objavile su u utorak australske vlasti.

'rkanski vjetrovi, veliki valovi, obilna kia i niska naoblaka nastavak potrage ine opasnim, prenosi A>>. ( zadaa pred vienacionalnom skupinom za potragu golema je: potrebno je pretraiti desetke tisua etvornih kilometara jednog od najizoliranijih podruja na planetu.

">e traimo iglu u plastu sijena", kazao je zamjenik zapovjednika australske vojske $ark 5inskin. "6er jo nismo de#inirali gdje je plast".

& meuvremenu su u Pekingu stotine lanova obitelji nestalih putnika prosvjedovale ispred malezijskog veleposlanstva izraavajui bijes i #rustracije. Tvrde da im malezijska vlada ne govori istinu o tome to se dogodilo zrakoplovu.

$alezijski premijer >ajib <azak kazao je u ponedjeljak obiteljima putnika nestalog zrakoplova da je 5oeing ... svoje putovanje zavrio ruenjem u junom dijelu "ndijskog oceana, tisue milja daleko od rute kojom je zrakoplov trebao letjeti. >itko nije preivio. ", velikom tugom vam moram rei da podaci potvruju da je posljednja pozicija zrakoplova zabiljeena u "ndijskom oceanu, juno od Pertha", kazao je <azak. >jegova objava temelji se na podacima britanske satelitske tvrtke "nmarst.

"To nije normalno", kazao je novinarima jedan od prosvjednika u Pekingu, uznemireni lan obitelji jednog putnika. "(ko pronau neto, '*, prihvatit emo to. (li ovo je nita, ovo su neki satelitski podaci i analize".

!rakoplov na letu $) .0 malezijske aviokompanije izgubio se s radara 4. oujka, manje od sat vremena nakon polijetanja iz *uala 1umpura za Peking s 22. putnika i 12 lanova posade, meu kojima je vie od 150 *ineza, i misteriozno nestao i od tada se za njim intenzivno tragale spaavalake posade ak 26 zemalja, meu kojima su (ustralija, 6apan i *ina.

$jesto ruenja, u junom dijelu "ndijskog oceana, tisue je milja udaljeno od trase na kojoj se zrakoplov trebao nalaziti i mnogo kljunih pitanja o tome kako je tamo zavrio jo nema odgovore.

*ako pie A>>, konana sudbina zrakoplova je sada vjerojatno poznata, ali za istraitelje potraga tek poinje. "Prvo e gledati s povrine, koristiti se ureajima za sluanje, radarima, sonarima, koristiti se tehnikama raunalnog mapiranja dna kako bi locirali neobine nakupine na dnu, objekte", kazao je A>>-u pro#esor oceanogra#ije na #loridskom sveuilitu "an $ac0onald. "(li na kraju, morate se spustiti na dno oceana i pretraivati. Poeti na irokom podruju i zatim suavati zonu na osnovu prikupljenih in#ormacija i dokaza", rekao je, dodavi da se istraitelji u toj #azi mogu sluiti posebnim podmornicama s posadom ili bez nje.

Prosvjed pred veleposlanstvom $alezije u Pekingu

@lanovi obitelji kineskih putnika koji su nestali s malezijskim zrakoplovom u utorak su prosvjedovali pred veleposlanstvom $alezije u Pekingu optuujui vladu u *uala 1umpuru da ih je varala.

0eseci lanova obitelji su sudjelovali u mirnom mimohodu uzvikujui slogane: "+lada $alezije nas je varala!", "$alezijo vrati nae roake". *ineska policija je oko veleposlanstva #ormirala ivi zid, sprjeavajui prosvjednike da se priblie zgradi.

0unosnik veleposlanstva je <eutersu rekao da se "jo bave tim pitanjem i da e se kasnije obratiti javnosti.

$alezijski premijer >ajib <azak kazao je u ponedjeljak obiteljima putnika nestalog zrakoplova da je 5oeing ... svoje putovanje zavrio u junom dijelu "ndijskog oceana, tisue milja daleko od rute kojom je zrakoplov trebao letjeti. @lanovi obitelji ele dokaze da su tvrdnje malezijskih vlasti istinite.

!rakoplov na letu $) .0 malezijske aviokompanije izgubio se s radara 4. oujka, manje od sat vremena nakon polijetanja iz *uala 1umpura za Peking s 22. putnika i 12 lanova posade, meu kojima je vie od 150 *ineza, i misteriozno nestao i od tada su za njim intenzivno tragale ekipe ak 26 zemalja.

Prema prvim in#ormacijama, zrakoplov je naglo skrenuo s rute te je postojala sumnja da je namjerno skrenut sa zadanog kursa. A>> je u nedjelju izvijestio da se zrakoplov s 5nom dijelu "ndijskog oceana u subotu se nastavlja iako je (ustralija upozorila da je najbolji trag kojeg trenutno imaju i dalje nepouzdan.

!a zrakoplovom $) .0 koji je nestao 4. oujka na redovnom letu iz *uala 1umpura za Peking tragaju spasioci iz dvadesetak zemalja. est zrakoplova i dva broda pretrauju zabaeni juni dio "ndijskog oceana gdje je satelit poetkom tjedna uoio ostatke mogue olupine. (ustralija, koja je prva objavila moguu lokaciju zrakoplova i koja koordinira akciju spaavanja, upozorila je da bi se moglo raditi o izgubljenom brodskom kontejneru ili nekim drugim velikim predmetima.

*ina, 6apan i "ndija alju dodatne zrakoplove, a australski i kineski brodovi takoer plove prema podruju udaljenom vie od 2000 kilometara jugozapadno od Pertha.

"+ei dio potrage odvija se oslanjajui se na ljudsko oko"

""ako su svi zrakoplovi i plovila opremljeni s naprednom tehnologijom, vei dio potrage odvija se u stvari vizualno, vie se oslanjajui na ljudsko oko nego na tehniko arobnjatvo", slikovito se izrazio australski premijer Carren Truss.

*azao je da e se potraga nastaviti sve dok se spasilake ekipe ne uvjere da je

daljnje pretraivanje podruja uzaludno, "a taj dan jo nije doao".

(ustralske pomorske vlasti operaciju i dalje smatraju operacijom potrage i spaavanja. !rakoplovi i brodovi ponovno pretrauju i (ndamansko more izmeu "ndije i Tajlanda ne bi li naili na tragove kojima bi mogli razrijeiti jednu od najveih zagonetki modernog zrakoplovstva.

"straitelji sumnjaju da je 5oeing ..., koji je poletio iz *uala 1umpura neto iza ponoi, namjerno skrenut s kursa, to upuuje na otmicu ili sabotau, no ne iskljuuju ni tehnike probleme.

Arna kutija, ureaj koji snima tehnike in#ormacije o letu aviona kao i glas pilota za vrijeme leta, odailje elektronski signal oko 0 dana, nakon ega je jo tee locirati nestali zrakoplov.

,umnjiva poruka pilota uoi nestanka

5ritanski Telegraph doao je u posjed transkripta posljednje 5% minute komunikacije izmeu posade nestalog aviona i zaposlenih u zranoj kontroli. 5rojni strunjaci koji su vidjeli transkript slau se u jednom: sve se ini savreno normalnim osim jedne poruke i vremena kad su izgubili komunikaciju s kontrolom.(vrni direktor $ala8sia (irlinesa (hmad 6auhari priznao je ovo etiri dana nakon to je negirao da su u avionu bili bilo kakvi opasni i zapaljivi predmeti, a gotovo dvije sedmice od nestanka avivrni direktor $ala8sia (irlinesa (hmad 6auhari priznao je ovo etiri dana nakon to je negirao da su u avionu bili bilo kakvi opasni i zapaljivi predmeti, a gotovo dvije sedmice od nestanka aviona.

<ekao je da je izvrena istraga u vezi s tim ta se nalazilo u dijelu aviona za teret, ali da nisu smatrali baterije opasnima, upkos tome to su klasi#icirane kao takve, jer su bile zapakovane u skladu sa sigurnosnim propisima.

& centar panje su ponovo izbila nagaanja da su se baterije moda zapalile te da su

posada i putnici ostali bez svijesti nakon udisanja otrovnih isparavanja.

1itij-ionske baterije koje se koriste u mobilnim tele#onima i laptopima su prouzrokovale brojne poare u avionima pa ak i obaranje aviona u proteklim godinama.

Prema podacima 9ederalne uprave za avijaciju ,(0-a litij-ionske baterije koje su se nalazile u dijelu za teret ili u prtljagu aviona od marta 1--1. godine do 1.. #ebruara ove godona.vrni direktor $ala8sia (irlinesa (hmad 6auhari priznao je ovo etiri dana nakon to je negirao da su u avionu bili bilo kakvi opasni i zapaljivi predmeti, a gotovo dvije sedmice od nestanka aviona.

<ekao je da je izvrena istraga u vezi s tim ta se nalazilo u dijelu aviona za teret, ali da nisu smatrali baterije opasnima, upkos tome to su klasi#icirane kao takve, jer su bile zapakovane u skladu sa sigurnosnim propisima.

& centar panje su ponovo izbila nagaanja da su se baterije moda zapalile te da su posada i putnici ostali bez svijesti nakon udisanja otrovnih isparavanja.

1itij-ionske baterije koje se koriste u mobilnim tele#onima i laptopima su prouzrokovale brojne poare u avionima pa ak i obaranje aviona u proteklim godinama.

Prema podacima 9ederalne uprave za avijaciju ,(0-a litij-ionske baterije koje su se nalazile u dijelu za teret ili u prtljagu aviona od marta 1--1. godine do 1.. #ebruara ove god

<ekao je da je izvrena istraga u vezi s tim ta se nalazilo u dijelu aviona za teret, ali da nisu smatrali baterije opasnima, upkos tome to su klasi#icirane kao takve, jer su bile zapakovane u skladu sa sigurnosnim propisima.

& centar panje su ponovo izbila nagaanja da su se baterije moda zapalile te da su posada i putnici ostali bez svijesti nakon udisanja otrovnih isparavanja.

1itij-ionske baterije koje se koriste u mobilnim tele#onima i laptopima su prouzrokovale brojne poare u avionima pa ak i obaranje aviona u proteklim godinama.

Prema podacima 9ederalne uprave za avijaciju ,(0-a litij-ionske baterije koje su se nalazile u dijelu za teret ili u prtljagu aviona od marta 1--1. godine do 1.. #ebruara ove god1=!"6,*= vlasti na dananjoj kon#erenciji za medije objavile su da je nestali malezijski avion nosio zapaljive li-ionske baterije.

"Prema podacima o prtljazi s leta $) .0, avion je nosio li-ionske baterije. 'ne spadaju u kate(1=!"6,*= vlasti na dananjoj kon#erenciji za medije objavile su da je nestali malezijski avion nos(1=!"6,*= vlasti na dananjoj kon#erenciji za medije objavile su da je nestali malezijski avion nosio zapaljive li-ionske baterije.

"Prema podacima o prtljazi s leta $) .0, avion je nosio li-ionske baterije. 'ne spadaju u kategoriju opasnog tereta jer su izuzetno nestabilne na velikim visinama te se mogu zapaliti ukoliko nisu(1=!"6,*= vlasti na dananjoj kon#erenciji za medije objavile su da je nestali malezijski avion nosio zapaljive li-ionske baterije.

"Prema podacima o prtljazi s leta $) .0, avion je nosio li-ionske baterije. 'ne spadaju u kategoriju opasnog tereta jer su izuzetno nestabilne na velikim visinama te se mogu zapaliti ukoliko nisu transportirane na odgovarajui nain", reeno je na kon#erenciji za medije malezijskih dunosnika.

5ritanski Telegraph doao je u posjed transkripta posljednje 5% minute komunikacije izmeu posade nestalog aviona i zaposlenih u zranoj kontroli. 5rojni strunjaci koji su vidjeli transkript slau se u jednom: sve se ini savreno normalnim osim jedne poruke i vremena kad su izgubili komunikaciju s kontrolom.

>aime, pilot je obavijestio kontrolu da avion leti na visini od 5 tisua metara. est minuta kasnije zrana kontrola dobila je istu poruku. ,teve 1andells, bivi pilot 5ritish (ir2a8sa, kazao je Telegraphu da je ta druga poruka bila nepotrebna no da nema u tome nita sumnjivo. "$oda je pilot zaboravio da je to ve rekao, moda je samo

elio potvrditi da lete na toj visini.", kazao je bivi pilot 5oeinga ... 1andells.

Takoer, dodao je kako sumnje da je nestanak aviona bio planiran potpiruje i trenutak gubitka komunikacije te otar zaokret prema zapadu. >aime, to se dogodilo upravo u trenutku kada su avion trebali preuzeti kontrolori u )o Ahi $inh Ait8ju. "0a sam ja oteo avion, to bih uinio upravo u trenutku primopredaje drugoj zranoj kontroli", kazao je 1andells dodajui kako je jedino tada mogue da avion ne bude vidljiv sa zemlje.

(ustralski, ameriki i novozelandski zrakoplovi nastavili su u petak u vodama junog "ndijskog oceana potragu za zrakoplovom $ala8sia (irlinesa, koji je misteriozno nestao prije 1 dana na letu izmeu *uala 1umpura i Pekinga, prenose agencije, dodajui da je *ina u potragu uputila sedam svojih brodova.

Pet zrakoplova nadlijetalo je u petak jug "ndijskog oceana, u potrazi za plutajuim predmetima uoenima na satelitskim snimkama, moguim krhotinama s leta $) .0 nestalog prije gotovo dva tjedna, ali australske vlasti istiu teinu operacije u izoliranim australskim vodama, prenosi transportirane na odgovarajui nain", reeno je na kon#erenciji za medije malezijskih dunosnika.

5ritanski Telegraph doao je u posjed transkripta posljednje 5% minute komunikacije izmeu posade nestalog aviona i zaposlenih u zranoj kontroli. 5rojni strunjaci koji su vidjeli transkript slau se u jednom: sve se ini savreno normalnim osim jedne poruke i vremena kad su izgubili komunikaciju s kontrolom.

>aime, pilot je obavijestio kontrolu da avion leti na visini od 5 tisua metara. est minuta kasnije zrana kontrola dobila je istu poruku. ,teve 1andells, bivi pilot 5ritish (ir2a8sa, kazao je Telegraphu da je ta druga poruka bila nepotrebna no da nema u tome nita sumnjivo. "$oda je pilot zaboravio da je to ve rekao, moda je samo elio potvrditi da lete na toj visini.", kazao je bivi pilot 5oeinga ... 1andells.

Takoer, dodao je kako sumnje da je nestanak aviona bio planiran potpiruje i trenutak gubitka komunikacije te otar zaokret prema zapadu. >aime, to se dogodilo upravo u trenutku kada su avion trebali preuzeti kontrolori u )o Ahi $inh Ait8ju. "0a sam ja

oteo avion, to bih uinio upravo u trenutku primopredaje drugoj zranoj kontroli", kazao je 1andells dodajui kako je jedino tada mogue da avion ne bude vidljiv sa zemlje.

(ustralski, ameriki i novozelandski zrakoplovi nastavili su u petak u vodama junog "ndijskog oceana potragu za zrakoplovom $ala8sia (irlinesa, koji je misteriozno nestao prije 1 dana na letu izmeu *uala 1umpura i Pekinga, prenose agencije, dodajui da je *ina u potragu uputila sedam svojih brodova.

Pet zrakoplova nadlijetalo je u petak jug "ndijskog oceana, u potrazi za plutajuim predmetima uoenima na satelitskim snimkama, moguim krhotinama s leta $) .0 nestalog prije gotovo dva tjedna, ali australske vlasti istiu teinu operacije u izoliranim australskim vodama, prenosi io zapaljive li-ionske baterije.

"Prema podacima o prtljazi s leta $) .0, avion je nosio li-ionske baterije. 'ne spadaju u kategoriju opasnog tereta jer su izuzetno nestabilne na velikim visinama te se mogu zapaliti ukoliko nisu transportirane na odgovarajui nain", reeno je na kon#erenciji za medije malezijskih dunosnika.

5ritanski Telegraph doao je u posjed transkripta posljednje 5% minute komunikacije izmeu posade nestalog aviona i zaposlenih u zranoj kontroli. 5rojni strunjaci koji su vidjeli transkript slau se u jednom: sve se ini savreno normalnim osim jedne poruke i vremena kad su izgubili komunikaciju s kontrolom.

>aime, pilot je obavijestio kontrolu da avion leti na visini od 5 tisua metara. est minuta kasnije zrana kontrola dobila je istu poruku. ,teve 1andells, bivi pilot 5ritish (ir2a8sa, kazao je Telegraphu da je ta druga poruka bila nepotrebna no da nema u tome nita sumnjivo. "$oda je pilot zaboravio da je to ve rekao, moda je samo elio potvrditi da lete na toj visini.", kazao je bivi pilot 5oeinga ... 1andells.

Takoer, dodao je kako sumnje da je nestanak aviona bio planiran potpiruje i trenutak gubitka komunikacije te otar zaokret prema zapadu. >aime, to se dogodilo upravo u trenutku kada su avion trebali preuzeti kontrolori u )o Ahi $inh Ait8ju. "0a sam ja oteo avion, to bih uinio upravo u trenutku primopredaje drugoj zranoj kontroli",

kazao je 1andells dodajui kako je jedino tada mogue da avion ne bude vidljiv sa zemlje.

(ustralski, ameriki i novozelandski zrakoplovi nastavili su u petak u vodama junog "ndijskog oceana potragu za zrakoplovom $ala8sia (irlinesa, koji je misteriozno nestao prije 1 dana na letu izmeu *uala 1umpura i Pekinga, prenose agencije, dodajui da je *ina u potragu uputila sedam svojih brodova.

Pet zrakoplova nadlijetalo je u petak jug "ndijskog oceana, u potrazi za plutajuim predmetima uoenima na satelitskim snimkama, moguim krhotinama s leta $) .0 nestalog prije gotovo dva tjedna, ali australske vlasti istiu teinu operacije u izoliranim australskim vodama, prenosi goriju opasnog tereta jer su izuzetno nestabilne na velikim visinama te se mogu zapaliti ukoliko nisu transportirane na odgovarajui nain", reeno je na kon#erenciji za medije malezijskih dunosnika.

5ritanski Telegraph doao je u posjed transkripta posljednje 5% minute komunikacije izmeu posade nestalog aviona i zaposlenih u zranoj kontroli. 5rojni strunjaci koji su vidjeli transkript slau se u jednom: sve se ini savreno normalnim osim jedne poruke i vremena kad su izgubili komunikaciju s kontrolom.

>aime, pilot je obavijestio kontrolu da avion leti na visini od 5 tisua metara. est minuta kasnije zrana kontrola dobila je istu poruku. ,teve 1andells, bivi pilot 5ritish (ir2a8sa, kazao je Telegraphu da je ta druga poruka bila nepotrebna no da nema u tome nita sumnjivo. "$oda je pilot zaboravio da je to ve rekao, moda je samo elio potvrditi da lete na toj visini.", kazao je bivi pilot 5oeinga ... 1andells.

Takoer, dodao je kako sumnje da je nestanak aviona bio planiran potpiruje i trenutak gubitka komunikacije te otar zaokret prema zapadu. >aime, to se dogodilo upravo u trenutku kada su avion trebali preuzeti kontrolori u )o Ahi $inh Ait8ju. "0a sam ja oteo avion, to bih uinio upravo u trenutku primopredaje drugoj zranoj kontroli", kazao je 1andells dodajui kako je jedino tada mogue da avion ne bude vidljiv sa zemlje.

(ustralski, ameriki i novozelandski zrakoplovi nastavili su u petak u vodama junog

"ndijskog oceana potragu za zrakoplovom $ala8sia (irlinesa, koji je misteriozno nestao prije 1 dana na letu izmeu *uala 1umpura i Pekinga, prenose agencije, dodajui da je *ina u potragu uputila sedam svojih brodova.

Pet zrakoplova nadlijetalo je u petak jug "ndijskog oceana, u potrazi za plutajuim predmetima uoenima na satelitskim snimkama, moguim krhotinama s leta $) .0 nestalog prije gotovo dva tjedna, ali australske vlasti istiu teinu operacije u izoliranim australskim vodama, prenosi proraunskim prihodima", s visoka je odbrusio 6osipovi. Tada jo nismo znali, ali smo ubrzo doznali da se predsjednik zapravo samo dobro alio i glumio ljutnju za koju nije bilo nikakvog razloga. 0apae. proraunskim prihodima", s visoka je odbrusio 6osipovi. Tada jo nismo znali, ali smo ubrzo doznali da se predsjednik zapravo samo dobro alio i glumio ljutnju za koju nije bilo nikakvog razloga. 0apae.

*oji dan kasnije saznalo se i zato je predsjednik prvi put doao u posjet *erumu kojeg je dotad u irokom luku zaobilazio. ;rad ,plit je, naime, sa 6 0 tisua kuna iz prorauna potpomogao ,kalinadu, tvrtku koju kao direktor vodi roak predsjednika 6osipovia koji se i sam zove "vo 6osipovi. *erum na *eruma, 6osipovi na 6osipovia. 5a dobar vic.

>ovac za 5ajievu enu

>ovac je, inae, ,kalinadi trebao kako bi isplatila odvjetnicu koja je zastupala ;rad ,plit u parnici oko #estivala. Pokojni !denko <unji tuio je ;rad ,plit, ali je parnicu izgubio te je ,kalinada trebala isplatiti novac supruzi glavnog dravnog odvjetnika $ladena 5ajia, koja je u parnici zastupala ;rad. ,kalinada novca nije imala pa je zaprijetila opasnost da se tvrtka zbog ovrhe 5ajieve supruge ugasi, a ,plit izgubi mani#estaciju <unjieve veeri na kojoj je predsjednik "vo 6osipovi svojedobno dijelio nagrade, a sada dolazi, slua i daje pozitivne komentare o izvoaima koji reinterpretiraju <unjieve klasike.

ir s *erumom po !apadnoj obali

Prianje vica o ,kalinadi i 6osipoviu nije nikako dobro leglo imi 1uinu, ,0P-ovom saborskom zastupniku. @uvi kako jedan od kandidata za Povjerenstvo za sprjeavanje sukoba interesa iznosi egzaktan sluaj politike trgovine predsjednika 6osipovia pod geslom ,kalinada za ir po !apadnoj obali, 1uin se uzvrtio na stolcu te postavio pitanje kandidatu:

"$islite li da su <unjieve veeri potrebne ,plitu?"

Petica za zalaganje 1uinu, a neugodnoj situaciji. *ada smo !apadnoj obali i ,kalinade, u je radila i prije, a radit e !denka <unjia."

petica i predsjedniku 6osipoviu za snalaenje u nedavno napokon pomislili da emo ga pitati oko ira na korijenu je sasjekao pitanje te dao odgovor: ",kalinada i poslije eljka *eruma u slavu velikog skladatelja

,kalinada ivi vjeno

0oznali smo tako da ,kalinada ivi vjeno, ali smo ostali uskraeni za obrazloenje uzrono-posljedine veze lagane etnje po !apadnoj obali i spaavanja ,kalinade. lag na tortu dodao je gradonaelnik 5aldasar, koji se kao pravi domain umilio 6osipoviu.

"&vijek je lijepo kada doe predsjednik", blagonaklon je bio 5aldasar, koji je za jednog od tih lijepih posjeta bio u sastavu ;radskog vijea koje je podralo spas ,kalinade sredstvima gradskog prorauna, odnosno, proraunskog prihoda jedinice lokalne uprave, dakle *oji dan kasnije saznalo se i zato je predsjednik prvi put doao u posjet *erumu kojeg je dotad u irokom luku zaobilazio. ;rad ,plit je, naime, sa 6 0 tisua kuna iz prorauna potpomogao ,kalinadu, tvrtku koju kao direktor vodi roak predsjednika 6osipovia koji se i sam zove "vo 6osipovi. *erum na *eruma, 6osipovi na 6osipovia. 5a dobar vic.

>ovac za 5ajievu enu

>ovac je, inae, ,kalinadi trebao kako bi isplatila odvjetnicu koja je zastupala ;rad ,plit u parnici oko #estivala. Pokojni !denko <unji tuio je ;rad ,plit, ali je parnicu izgubio te je ,kalinada trebala isplatiti novac supruzi glavnog dravnog odvjetnika $ladena 5ajia, koja je u parnici zastupala ;rad. ,kalinada novca nije imala pa je zaprijetila opasnost da se tvrtka zbog ovrhe 5ajieve supruge ugasi, a ,plit izgubi mani#estaciju <unjieve veeri na kojoj je predsjednik "vo 6osipovi svojedobno dijelio nagrade, a sada dolazi, slua i daje pozitivne komentare o izvoaima koji reinterpretiraju <unjieve klasike.

ir s *erumom po !apadnoj obali

Prianje vica o ,kalinadi i 6osipoviu nije nikako dobro leglo imi 1uinu, ,0P-ovom saborskom zastupniku. @uvi kako jedan od kandidata za Povjerenstvo za sprjeavanje sukoba interesa iznosi egzaktan sluaj politike trgovine predsjednika 6osipovia pod geslom ,kalinada za ir po !apadnoj obali, 1uin se uzvrtio na stolcu te postavio pitanje kandidatu:

"$islite li da su <unjieve veeri potrebne ,plitu?"

Petica za zalaganje 1uinu, a neugodnoj situaciji. *ada smo !apadnoj obali i ,kalinade, u je radila i prije, a radit e !denka <unjia."

petica i predsjedniku 6osipoviu za snalaenje u nedavno napokon pomislili da emo ga pitati oko ira na korijenu je sasjekao pitanje te dao odgovor: ",kalinada i poslije eljka *eruma u slavu velikog skladatelja

,kalinada ivi vjeno

0oznali smo tako da ,kalinada ivi vjeno, ali smo ostali uskraeni za obrazloenje uzrono-posljedine veze lagane etnje po !apadnoj obali i spaavanja ,kalinade. lag na tortu dodao je gradonaelnik 5aldasar, koji se kao pravi domain umilio 6osipoviu.

"&vijek je lijepo kada doe predsjednik", blagonaklon je bio 5aldasar, koji je za

jednog od tih lijepih posjeta bio u sastavu ;radskog vijea koje je podralo spas ,kalinade sredstvima gradskog prorauna, odnosno, proraunskog prihoda jedinice lokalne uprave, dakle ispriao je 6osipovi na jueranjem Priiginu, godinjem okupljanju ljubitelja dobre prie i viceva. , obzirom da je Priigin autohtoni splitski proizvod, teta to predsjednik nije ispriao vic domae tematike.

@itatelji "nde:a sigurno e se sjetiti kako je 6osipovi prvi put pohodio gradonaelnika *eruma te se s njim lijepo proetao po !apadnoj obali koja je tog rujna 2011. godine jo bila prilino raskopana i prekopana. 0ok je 6osipovi sa zatitnom kacigom na glavi gacao s *erumom po 'bali pred hotelom $arjan, ljudi iz predsjednikovog ureda udom su se udili to netko moe imati protiv toga da se gradski novci sipaju u investiciju koja die vrijednost gradonaelnikovoj nekretnini.

>ije razina...

>ije 6osipovievim ljudima bilo najjasnije, a nije bilo jasno ni samom predsjedniku, koji se odmah naljutio kada su ga pitali to on misli o !apadnoj obali i sukobu interesa gradonaelnika i poduzetnika *eruma.

">ije razina predsjednika drave da sugerira tijelima lokalne uprave kako e raspolagati svojim proraunskim prihodima", s visoka je odbrusio 6osipovi. Tada jo nismo znali, ali smo ubrzo doznali da se predsjednik zapravo samo dobro alio i glumio ljutnju za koju nije bilo nikakvog razloga. 0apae.

*oji dan kasnije saznalo se i zato je predsjednik prvi put doao u posjet *erumu kojeg je dotad u irokom luku zaobilazio. ;rad ,plit je, naime, sa 6 0 tisua kuna iz prorauna potpomogao ,kalinadu, tvrtku koju kao direktor vodi roak predsjednika 6osipovia koji se i sam zove "vo 6osipovi. *erum na *eruma, 6osipovi na 6osipovia. 5a dobar vic.

>ovac za 5ajievu enu

>ovac je, inae, ,kalinadi trebao kako bi isplatila odvjetnicu koja je zastupala ;rad ,plit u parnici oko #estivala. Pokojni !denko <unji tuio je ;rad ,plit, ali je parnicu izgubio te je ,kalinada trebala isplatiti novac supruzi glavnog dravnog odvjetnika $ladena 5ajia, koja je u parnici zastupala ;rad. ,kalinada novca nije imala pa je zaprijetila opasnost da se tvrtka zbog ovrhe 5ajieve supruge ugasi, a ,plit izgubi mani#estaciju <unjieve veeri na kojoj je predsjednik "vo 6osipovi svojedobno dijelio nagrade, a sada dolazi, slua i daje pozitivne komentare o izvoaima koji reinterpretiraju <unjieve klasike.

ir s *erumom po !apadnoj obali

Prianje vica o ,kalinadi i 6osipoviu nije nikako dobro leglo imi 1uinu, ,0P-ovom saborskom zastupniku. @uvi kako jedan od kandidata za Povjerenstvo za sprjeavanje sukoba interesa iznosi egzaktan sluaj politike trgovine predsjednika 6osipovia pod geslom ,kalinada za ir po !apadnoj obali, 1uin se uzvrtio na stolcu te postavio pitanje kandidatu:

"$islite li da su <unjieve veeri potrebne ,plitu?"

Petica za zalaganje 1uinu, a neugodnoj situaciji. *ada smo !apadnoj obali i ,kalinade, u je radila i prije, a radit e !denka <unjia."

petica i predsjedniku 6osipoviu za snalaenje u nedavno napokon pomislili da emo ga pitati oko ira na korijenu je sasjekao pitanje te dao odgovor: ",kalinada i poslije eljka *eruma u slavu velikog skladatelja

,kalinada ivi vjeno

0oznali smo tako da ,kalinada ivi vjeno, ali smo ostali uskraeni za obrazloenje uzrono-posljedine veze lagane etnje po !apadnoj obali i spaavanja ,kalinade. lag na tortu dodao je gradonaelnik 5aldasar, koji se kao pravi domain umilio 6osipoviu.

"&vijek je lijepo kada doe predsjednik", blagonaklon je bio 5aldasar, koji je za

jednog od tih lijepih posjeta bio u sastavu ;radskog vijea koje je podralo spas ,kalinade sredstvima gradskog prorauna, odnosno, proraunskog prihoda jedinice lokalne uprave, dakle upravo onoga o emu je 6osipovi govorio, a da ga o tome nitko nije pitao. to se kae, svak se ee, gdje ga svrbi... *omentari (2-) *omentari na #orumu objavljuju se u realnom vremenu i "nde:.hr ne moe se smatrati odgovornim za izreeno. !abranjeno je vrijeanje, psovanje i klevetanje. &pisi s takvim sadrajem bit e izbrisani, a njihovi autori prijavljeni nadlenim slubama.

krkrk

'bjavljeno prije 26min

hrvat sa normalnim razmiljanjem moe zivjeti samo u americi

d:4.-0

'bjavljeno prije 2h

>ije teko biti nepristojan. $ora znati zato i biti siguran da ti se nita nee dogoditi. Tako mi anarhistiki bradonja prui ruku ispred lica da neto dohvati u #riideru, ja ga ugrizem. Poslije toga slijedi razmjena inhibicija, ili oruja, ako ga ima pri ruci. , obzirom da si nadvladao inhibicije, bradonja moe samo utei. 6er mu se ne isplati.

d:4.-0

'bjavljeno prije h

,vaka medijska konstrukcija linosti (upeatljivije od "osobe") poinje time da registrira da ta "linost" uope postoji i predstavlja bilo to. Tko neto predstavlja, taj je besmrtan. "sto moe poprimiti sasvim banalne oblike, recimo kad se netko napadno smije u drutvu.

d:4.-0

'bjavljeno prije h

,lijede mu izbori pa se vicem dodvorava katolicima, koji su "takoer glasali za njega". 0a bi se sprdao npr. sa papom, mora prvo priznati papu, a tada nema povratka. >eto kao 5ritne8 ,pears.

Terango

'bjavljeno prije %h

Pa samo je ispriao vic na raun inteligencije policajaca i u priu ubacio par nevinih likova.

sdp7lopovi

'bjavljeno prije 5h

ne svira vie klavir

d:4.-0

'bjavljeno prije 6h

>a -%%. Pola vas je iz crkve, a pola su onak, obani.

Pogledaj sve komentare

+ezano +ijesti F Tagovi

petak, 21. .201%. 1%:54 6osipovi: >estabilna 5i) utjecala bi i na nestabilnost regije petak, 21. .201%. 0-:11 6osipovi vicom o *aramarku i Papi oduevio ,pliane

etvrtak, 20. .201%. 1 :04 6osipovi otvorio ,unanu elektranu *ozjak

>ajpopularnije 0anas F 6uer F Tjedan

'bjavljeno prije - sati to otkrivaju posljednje 5% minute komunikacije s posadom aviona? petak, 21. .201%. 14:52 Putin potpisao aneksiju *rima petak, 21. .201%. 1-:00 *ad ve pria viceve, to 6osipovi ne ispria i onaj o spaavanju ,kalinade i etnji s *erumom petak, 21. .201%. 20: 5 >akon 14 godina azila ovjek koji je Tumanu pokazao srednji prst: >isu me ubili pa to ja sad tu glumim? petak, 21. .201%. 1-:5. ;rad <ijeka iz derutnog gradskog stana izbacuje na ulicu bolesnu samohranu majku i troje djece

>ajnovije

'bjavljeno prije . sati 4- posto biraa za odcjepljenje +enecije i regije od "talije! 'bjavljeno prije . sati >akon vrue subote, slijedi kia, poetkom tjedna u gorju mogu snijeg

'bjavljeno prije . sati "$8 1ittle Aorner o# The Corld": "ma li kseno#obija ljudsko lice? 'bjavljeno prije 4 sati 0voje mrtvih, sedam ozlijeenih: ,umnja se da su u pucnjavi u Pei sudjelovali lanovi obitelji *eljmendi 'bjavljeno prije 4 sati 5iskupi u 5i) pozvali hrvatske stranke na zajednitvo na izborima: ">adamo se da su nauili neto od vlastitih pogreaka"

=0(*A"6" "nde:a javio se mladi hrvatski poduzetnik koji ve neko vrijeme ivi i radi u inozemstvu. "z )rvatske ga su ga istjerali nerazumna drava i nepremostiva birokracija, zbog kojih mu je poslovanje postalo neodrivo. ,ada ivi i radi u, kako kae, "normalnoj =uropi". " nema se na=0(*A"6" "nde:a javio se mladi hrvatski poduzetnik koji ve neko vrijeme ivi i radi u inozemstvu. "z )rvatske ga su ga istjerali nerazumna drava i nepremostiva birokracija, zbog kojih mu je poslovanje postalo neodrivo. ,ada ivi i radi u, kako kae, "normalnoj =uropi". " nema se namjeru vraati. >jegovo pismo prenosimo u cijelosti:

Pismo biveg )rvata

"Piem vam iz jedne velike europske zemlje u koju sam se sklonio od neuinkovite i tragino loe=0(*A"6" "nde:a javio se mladi hrvatski poduzetnik koji ve neko vrijeme ivi i radi u inozemstvu. "z )rvatske ga su ga istjerali nerazumna drava i nepremostiva birokracija, zbog kojih mu je poslovanje postalo neodrivo. ,ada ivi i radi u, kako kae, "normalnoj =uropi". " nema se namjeru vraati. >jegovo pismo prenosimo u cijelosti:

Pismo biveg )rvata

"Piem vam iz jedne velike europske zemlje u koju sam se sklonio od neuinkovite i tragino loe 0omovine )rvatske. elio sam nekome prikazati stvarne probleme zbog kojih mladi bjee iz )rvatske i koji su doista problemi zato oni koji mogu biti

uspjeni biraju alternativu.

<oen sam u !agrebu u tom "prokletom komunizmu," u tridesetim sam godinama i danas uspjean poduzetnik koji s )rvatskom dijeli jedino sjeanja i obitelj (roditelje) koje sam ostavio. +ratiti se vjerojatno nikad neu o emu neto kasnije.

ivio sam u obiteljskom okruenju s visokim radnim navikama, otac obrtnik bio je uspjean u poslu pa je i majka ostavila dravni posao da mu se pridrui. &vijek smo davali manje sretnima od nas emu nas je uio katoliko-kranski odgoj ali i osjeaj solidarnosti. & Arkvu smo ili redovito gledajui kako se i ona mijenja s vremenom koje je prolazilo (ast izuzecima).

,rednju kolu sam zavrio sa savrenim ocjenama i odgojem, u stranke nisam iao kao ni obitelj. Tata je kratko bio branitelj (par mjeseci). &kratko reklo bi se "savrena obitelj )rvata".

$oglo bi se rei da su moji s velikom sreom doekali -0-te. 'biteljski prijatelji bili su brojnih vjera i nacija i nismo diskriminirali. ;ledali smo kako ih drugi diskriminiraju i kako se moraju vie dokazivati od nas samih. & srednjoj koli sam saznao da ima djece koja po imenu i prezimenu i nekim drugim obiljejima znaju tko je iz koje od tih manjina. $ene nije nikada osobno to pogaalo ali ni dan danas to ne razumijem. !ato je lake mrziti druge nego uvaavati sve?

9akultet sam tee upisao usprkos svim ocjenama. *asnije sam saznao da su se neki upisivali bez problema s loim ocjenama. Plaali smo studij, nije to bilo puno mojima ali taj okus te nepravde je bolio. 9aks sam zavrio na vrijeme. , jako visokim prosjekom, rektorovom nagradom i dva napisana rada objavljena u eminentnim asopisima. $jesta za karijeru na ,veuilitu ipak nije bilo za mene. 5ilo ga je za neke "savrenije od mene", uglavnom "pravije )rvate".

Poeo sam s poduzetnitvom u )rvatskoj. ,poznaja da odmah od poetka treba imati raunovou, poetni kapital i papirologiju (prostor s ugovorom...) za koju sve skupa treba raditi je bila bolna. elim privreivati za sebe i dravu ali me i u tome tjeraju da se muim. !ato? >ije me to zaustavilo, radio sam po itave dane i pokrenuo

proizvodnju. & roku godine zapoljavao sam etiri osobe. <adilo se puno a dragi ljudi s kojima sam radio su sa mnom stvarali. $eni su oni bili zahvalni jer sam ih zaposlio kada nitko drugi nije htio. <adilo se o sjajno sposobnim osobama i ja sam ak bio zahvalan drugima to ih nisu zaposlili. Problemi su poeli s prvom inspekcijom koja nam je stigla. !nate onu kada netko trai "dlaku u jajetu"? To su meni traili i nali. "nspekcija je bila kao streljaki vod, prema meni su se ponaali kao na suenju a zamislite traili i ruak i kave. >ebitno o emu se radi. Prva kazna. 0ruga inspekcija. 0ruga kazna. Potom greska raunovoe za koju opet ide meni kazna.

Prokuhalo je u meni. )tio sam #irmu drati radi radnika koje sam zavolio kao obitelj ali nisam vie mogao. >isam spavao dobro. !nao sam da tako vie ne mogu. *ako sam izvozio esto sam sa svojim kupcima priao i oni su mi se udili da elim tako raditi. Tada sam donio odluku. !atvoriti #irmu, otvoriti vani i preseliti se.

& roku od pola godine vani ivot mi se preporodio. 0rava ti pomae, cijenjen si, posluje bez problema. Prvu inspekciju koju sam imao najavili su mi mjesec dana ranije. Pronaene sitnice koje nisu bile usklaene su mi ukazali i pomogli da ih ne radim. >ije bilo kazne! <aunovodstva gotovo i nema dok ne preete odreenu zaradu i sve je toliko jednostavno da mi to gotovo nije bilo jasno. <adim isti posao a zaraujem deset puta vie. To je realnost. & zadnje vrijeme upoznao sam lijenika iz !agreba koji je tu doao i koji govori gotovo iste stvari samo iz svoje brane. Prema nama kao strancima nema diskriminacije, ivimo u drutvu koje cijeni rad a uope ne znam tko je kakve politike a#iliacije niti koga to ovdje uope zanima. 0ruim se i s )rvatima i ,rbima i 5osancima i domaima. >ema neke solidarnosti meu nama. !nate zato? >e treba je. (ko ste uspjeni, uspjeni ste a ako niste drava pomae. 6edini koji kopaju po smeu su narkomani tj. oni koji biraju takav ivot. >esretni su i ti ljudi ali je teko pomoi onome koji ne eli pomo.

!ato se vratiti nikad neu. 'vdje se budim i zaspem sretan. 'bitelj mi #ali, #ale mi zagrebake ulice ali sve manje. >e idem vie niti na 6adran jer sam vidio brojne druge prekrasne lokacije i zemlje u kojima sada uivam. 1jepote koje nisu nita manje od onih kojima obiluje moja 0omovina. <oditelji dolaze k meni a sa zarunicom, uskoro suprugom, ekam i dijete. !arunica nije iz )rvatske, dijete nee biti )rvat a i ja u uskoro dobiti novo dravljanstvo.

to to ovdje imam a u )rvatskoj nemam. 1judsko dostojanstvo, priliku da se dokaem i

slobodu. !ato vam onda piem? 6edino to mi je ao jesu drugi koji ostaju u )rvatskoj. >ije ovo poziv svima da napuste zemlju nego elja da kaem to je )rvatskoj potrebno. >isu to velike investicije izvana, velika ">( ili Podravka. )rvatskoj treba liberalizacija poslovanja za one male poduzetnike jer to god mislili )rvatska obiluje mladima koji znaju i mogu ali nemaju priliku. 'vdje je takvih na desetke i upravo iz )rvatske dolaze najsposobniji. &poznajem ljude iz velikog broja europskih zemalja koji su ovdje doli ali najvie je onih iz )rvatske koji rade najplaenije poslove i vode svoje #irme.

)rvatska ako eli opstati treba sljedee. >e treba poduzetnicima ni smanjenje poreza, i to se moe podnijeti jer su mladi u )rvatskoj sposobni. Treba ukinuti birokraciju i olakati poslovanje. Treba donijeti zakon po kojem e se #irma osnovati u roku jedan dan a da za izostanak toga odgovaraju suci trgovakog suda i ostali u birokraciji. Treba ukinuti sva davanja do 150,000 kuna godinje. !ato toliko? !ato to se s time moe osigurati jedna dobra plaa i jedna prosjena, unajmiti prostor i kupovati osnovnu opremu. Taj iznos moe biti i vei ako se radi o proizvodnji. Treba osigurati da se putem internetskog bankarstva sve moe platiti, ukljuujui i dravi s upisivanjem osnovnog bruto iznosa. 0a se izbace raunovoe ne zato to su loi nego zato to se treba pruiti prilika da zaraujete vie a tek onda da ste duni birokraciji.

elim rei jo neto. & birokratskom aparatu sam sretao brojne ljude koji su mi pomagali i naporno radili. >isu u dravi svi neradnici ali su i oni koji rade #rustrirani jednako kao mi koji smo poduzetnici. !ato? " tamo se sposobni ikaniraju.

!nate to sam kod raunovoa u )rvatskoj vidio. 'ni kau, izvui emo vam novce tu i tu jer je tu zakonska rupa. 0ovraga. *akva je to drava koja birokratizira sve pa morate uzimati ljude koji e opet traiti rupe da vam pomognu. >e zamjeram im, oni (raunovoe) rade svoj posao najbolje to mogu ali to je sve skupa apsurdno.

;ledam vijesti iz )rvatske i ne razumijem. @uva se obitelj od "povampirenih homoseksualaca" a mladi nemaju s im zasnovati obitelj. Pria se o irilici a ne o birokraciji i porezima. >itko ne predlae poreznu re#ormu za male. $eu politiarima nema oito nikoga tko je sam zaraivao za svoj kruh.

+idim da va medij ganjaju zbog ,tudent servisa a nitko se nikad nije zapitao da li su davanja koja morate inae dati jednostavno prevelika za va biznis. !atvoriti, unititi, kazniti kao da je moto nerazumnih i za )rvatsku autodestruktivnih politiara. 0omovine )rvatske. elio sam nekome prikazati stvarne probleme zbog kojih mladi bjee iz )rvatske i koji su doista problemi zato oni koji mogu biti uspjeni biraju alternativu.

<oen sam u !agrebu u tom "prokletom komunizmu," u tridesetim sam godinama i danas uspjean poduzetnik koji s )rvatskom dijeli jedino sjeanja i obitelj (roditelje) koje sam ostavio. +ratiti se vjerojatno nikad neu o emu neto kasnije.

ivio sam u obiteljskom okruenju s visokim radnim navikama, otac obrtnik bio je uspjean u poslu pa je i majka ostavila dravni posao da mu se pridrui. &vijek smo davali manje sretnima od nas emu nas je uio katoliko-kranski odgoj ali i osjeaj solidarnosti. & Arkvu smo ili redovito gledajui kako se i ona mijenja s vremenom koje je prolazilo (ast izuzecima).

,rednju kolu sam zavrio sa savrenim ocjenama i odgojem, u stranke nisam iao kao ni obitelj. Tata je kratko bio branitelj (par mjeseci). &kratko reklo bi se "savrena obitelj )rvata".

$oglo bi se rei da su moji s velikom sreom doekali -0-te. 'biteljski prijatelji bili su brojnih vjera i nacija i nismo diskriminirali. ;ledali smo kako ih drugi diskriminiraju i kako se moraju vie dokazivati od nas samih. & srednjoj koli sam saznao da ima djece koja po imenu i prezimenu i nekim drugim obiljejima znaju tko je iz koje od tih manjina. $ene nije nikada osobno to pogaalo ali ni dan danas to ne razumijem. !ato je lake mrziti druge nego uvaavati sve?

9akultet sam tee upisao usprkos svim ocjenama. *asnije sam saznao da su se neki upisivali bez problema s loim ocjenama. Plaali smo studij, nije to bilo puno mojima ali taj okus te nepravde je bolio. 9aks sam zavrio na vrijeme. , jako visokim prosjekom, rektorovom nagradom i dva napisana rada objavljena u eminentnim asopisima. $jesta za karijeru na ,veuilitu ipak nije bilo za mene. 5ilo ga je za neke "savrenije od mene", uglavnom "pravije )rvate".

Poeo sam s poduzetnitvom u )rvatskoj. ,poznaja da odmah od poetka treba imati raunovou, poetni kapital i papirologiju (prostor s ugovorom...) za koju sve skupa treba raditi je bila bolna. elim privreivati za sebe i dravu ali me i u tome tjeraju da se muim. !ato? >ije me to zaustavilo, radio sam po itave dane i pokrenuo proizvodnju. & roku godine zapoljavao sam etiri osobe. <adilo se puno a dragi ljudi s kojima sam radio su sa mnom stvarali. $eni su oni bili zahvalni jer sam ih zaposlio kada nitko drugi nije htio. <adilo se o sjajno sposobnim osobama i ja sam ak bio zahvalan drugima to ih nisu zaposlili. Problemi su poeli s prvom inspekcijom koja nam je stigla. !nate onu kada netko trai "dlaku u jajetu"? To su meni traili i nali. "nspekcija je bila kao streljaki vod, prema meni su se ponaali kao na suenju a zamislite traili i ruak i kave. >ebitno o emu se radi. Prva kazna. 0ruga inspekcija. 0ruga kazna. Potom greska raunovoe za koju opet ide meni kazna.

Prokuhalo je u meni. )tio sam #irmu drati radi radnika koje sam zavolio kao obitelj ali nisam vie mogao. >isam spavao dobro. !nao sam da tako vie ne mogu. *ako sam izvozio esto sam sa svojim kupcima priao i oni su mi se udili da elim tako raditi. Tada sam donio odluku. !atvoriti #irmu, otvoriti vani i preseliti se.

& roku od pola godine vani ivot mi se preporodio. 0rava ti pomae, cijenjen si, posluje bez problema. Prvu inspekciju koju sam imao najavili su mi mjesec dana ranije. Pronaene sitnice koje nisu bile usklaene su mi ukazali i pomogli da ih ne radim. >ije bilo kazne! <aunovodstva gotovo i nema dok ne preete odreenu zaradu i sve je toliko jednostavno da mi to gotovo nije bilo jasno. <adim isti posao a zaraujem deset puta vie. To je realnost. & zadnje vrijeme upoznao sam lijenika iz !agreba koji je tu doao i koji govori gotovo iste stvari samo iz svoje brane. Prema nama kao strancima nema diskriminacije, ivimo u drutvu koje cijeni rad a uope ne znam tko je kakve politike a#iliacije niti koga to ovdje uope zanima. 0ruim se i s )rvatima i ,rbima i 5osancima i domaima. >ema neke solidarnosti meu nama. !nate zato? >e treba je. (ko ste uspjeni, uspjeni ste a ako niste drava pomae. 6edini koji kopaju po smeu su narkomani tj. oni koji biraju takav ivot. >esretni su i ti ljudi ali je teko pomoi onome koji ne eli pomo.

!ato se vratiti nikad neu. 'vdje se budim i zaspem sretan. 'bitelj mi #ali, #ale mi zagrebake ulice ali sve manje. >e idem vie niti na 6adran jer sam vidio brojne druge prekrasne lokacije i zemlje u kojima sada uivam. 1jepote koje nisu nita manje od onih kojima obiluje moja 0omovina. <oditelji dolaze k meni a sa zarunicom, uskoro

suprugom, ekam i dijete. !arunica nije iz )rvatske, dijete nee biti )rvat a i ja u uskoro dobiti novo dravljanstvo.

to to ovdje imam a u )rvatskoj nemam. 1judsko dostojanstvo, priliku da se dokaem i slobodu. !ato vam onda piem? 6edino to mi je ao jesu drugi koji ostaju u )rvatskoj. >ije ovo poziv svima da napuste zemlju nego elja da kaem to je )rvatskoj potrebno. >isu to velike investicije izvana, velika ">( ili Podravka. )rvatskoj treba liberalizacija poslovanja za one male poduzetnike jer to god mislili )rvatska obiluje mladima koji znaju i mogu ali nemaju priliku. 'vdje je takvih na desetke i upravo iz )rvatske dolaze najsposobniji. &poznajem ljude iz velikog broja europskih zemalja koji su ovdje doli ali najvie je onih iz )rvatske koji rade najplaenije poslove i vode svoje #irme.

)rvatska ako eli opstati treba sljedee. >e treba poduzetnicima ni smanjenje poreza, i to se moe podnijeti jer su mladi u )rvatskoj sposobni. Treba ukinuti birokraciju i olakati poslovanje. Treba donijeti zakon po kojem e se #irma osnovati u roku jedan dan a da za izostanak toga odgovaraju suci trgovakog suda i ostali u birokraciji. Treba ukinuti sva davanja do 150,000 kuna godinje. !ato toliko? !ato to se s time moe osigurati jedna dobra plaa i jedna prosjena, unajmiti prostor i kupovati osnovnu opremu. Taj iznos moe biti i vei ako se radi o proizvodnji. Treba osigurati da se putem internetskog bankarstva sve moe platiti, ukljuujui i dravi s upisivanjem osnovnog bruto iznosa. 0a se izbace raunovoe ne zato to su loi nego zato to se treba pruiti prilika da zaraujete vie a tek onda da ste duni birokraciji.

elim rei jo neto. & birokratskom aparatu sam sretao brojne ljude koji su mi pomagali i naporno radili. >isu u dravi svi neradnici ali su i oni koji rade #rustrirani jednako kao mi koji smo poduzetnici. !ato? " tamo se sposobni ikaniraju.

!nate to sam kod raunovoa u )rvatskoj vidio. 'ni kau, izvui emo vam novce tu i tu jer je tu zakonska rupa. 0ovraga. *akva je to drava koja birokratizira sve pa morate uzimati ljude koji e opet traiti rupe da vam pomognu. >e zamjeram im, oni (raunovoe) rade svoj posao najbolje to mogu ali to je sve skupa apsurdno.

;ledam vijesti iz )rvatske i ne razumijem. @uva se obitelj od "povampirenih

homoseksualaca" a mladi nemaju s im zasnovati obitelj. Pria se o irilici a ne o birokraciji i porezima. >itko ne predlae poreznu re#ormu za male. $eu politiarima nema oito nikoga tko je sam zaraivao za svoj kruh.

+idim da va medij ganjaju zbog ,tudent servisa a nitko se nikad nije zapitao da li su davanja koja morate inae dati jednostavno prevelika za va biznis. !atvoriti, unititi, kazniti kao da je moto nerazumnih i za )rvatsku autodestruktivnih politiara.mjeru vraati. >jegovo pismo prenosimo u cijelosti:

Pismo biveg )rvata =0(*A"6" "nde:a javio se mladi hrvatski poduzetnik koji ve neko vrijeme ivi i radi u inozemstvu. "z )rvatske ga su ga istjerali nerazumna drava i nepremostiva birokracija, zbog kojih mu je poslovanje postalo neodrivo. ,ada ivi i radi u, kako kae, "normalnoj =uropi". " nema se namjeru vraati. >jegovo pismo prenosimo u cijelosti:

Pismo biveg )rvata

"Piem vam iz jedne velike europske zemlje u koju sam se sklonio od neuinkovite i tragino loe 0omovine )rvatske. elio sam nekome prikazati stvarne probleme zbog kojih mladi bjee iz )rvatske i koji su doista problemi zato oni koji mogu biti uspjeni biraju alternativu.

<oen sam u !agrebu u tom "prokletom komunizmu," u tridesetim sam godinama i danas uspjean poduzetnik koji s )rvatskom dijeli jedino sjeanja i obitelj (roditelje) koje sam ostavio. +ratiti se vjerojatno nikad neu o emu neto kasnije.

ivio sam u obiteljskom okruenju s visokim radnim navikama, otac obrtnik bio je uspjean u poslu pa je i majka ostavila dravni posao da mu se pridrui. &vijek smo davali manje sretnima od nas emu nas je uio katoliko-kranski odgoj ali i osjeaj solidarnosti. & Arkvu smo ili redovito gledajui kako se i ona mijenja s vremenom koje je prolazilo (ast izuzecima).

,rednju kolu sam zavrio sa savrenim ocjenama i odgojem, u stranke nisam iao kao ni obitelj. Tata je kratko bio branitelj (par mjeseci). &kratko reklo bi se "savrena obitelj )rvata".

$oglo bi se rei da su moji s velikom sreom doekali -0-te. 'biteljski prijatelji bili su brojnih vjera i nacija i nismo diskriminirali. ;ledali smo kako ih drugi diskriminiraju i kako se moraju vie dokazivati od nas samih. & srednjoj koli sam saznao da ima djece koja po imenu i prezimenu i nekim drugim obiljejima znaju tko je iz koje od tih manjina. $ene nije nikada osobno to pogaalo ali ni dan danas to ne razumijem. !ato je lake mrziti druge nego uvaavati sve?

9akultet sam tee upisao usprkos svim ocjenama. *asnije sam saznao da su se neki upisivali bez problema s loim ocjenama. Plaali smo studij, nije to bilo puno mojima ali taj okus te nepravde je bolio. 9aks sam zavrio na vrijeme. , jako visokim prosjekom, rektorovom nagradom i dva napisana rada objavljena u eminentnim asopisima. $jesta za karijeru na ,veuilitu ipak nije bilo za mene. 5ilo ga je za neke "savrenije od mene", uglavnom "pravije )rvate".

Poeo sam s poduzetnitvom u )rvatskoj. ,poznaja da odmah od poetka treba imati raunovou, poetni kapital i papirologiju (prostor s ugovorom...) za koju sve skupa treba raditi je bila bolna. elim privreivati za sebe i dravu ali me i u tome tjeraju da se muim. !ato? >ije me to zaustavilo, radio sam po itave dane i pokrenuo proizvodnju. & roku godine zapoljavao sam etiri osobe. <adilo se puno a dragi ljudi s kojima sam radio su sa mnom stvarali. $eni su oni bili zahvalni jer sam ih zaposlio kada nitko drugi nije htio. <adilo se o sjajno sposobnim osobama i ja sam ak bio zahvalan drugima to ih nisu zaposlili. Problemi su poeli s prvom inspekcijom koja nam je stigla. !nate onu kada netko trai "dlaku u jajetu"? To su meni traili i nali. "nspekcija je bila kao streljaki vod, prema meni su se ponaali kao na suenju a zamislite traili i ruak i kave. >ebitno o emu se radi. Prva kazna. 0ruga inspekcija. 0ruga kazna. Potom greska raunovoe za koju opet ide meni kazna.

Prokuhalo je u meni. )tio sam #irmu drati radi radnika koje sam zavolio kao obitelj ali nisam vie mogao. >isam spavao dobro. !nao sam da tako vie ne mogu. *ako sam izvozio esto sam sa svojim kupcima priao i oni su mi se udili da elim tako raditi. Tada sam donio odluku. !atvoriti #irmu, otvoriti vani i preseliti se.

& roku od pola godine vani ivot mi se preporodio. 0rava ti pomae, cijenjen si, posluje bez problema. Prvu inspekciju koju sam imao najavili su mi mjesec dana ranije. Pronaene sitnice koje nisu bile usklaene su mi ukazali i pomogli da ih ne radim. >ije bilo kazne! <aunovodstva gotovo i nema dok ne preete odreenu zaradu i sve je toliko jednostavno da mi to gotovo nije bilo jasno. <adim isti posao a zaraujem deset puta vie. To je realnost. & zadnje vrijeme upoznao sam lijenika iz !agreba koji je tu doao i koji govori gotovo iste stvari samo iz svoje brane. Prema nama kao strancima nema diskriminacije, ivimo u drutvu koje cijeni rad a uope ne znam tko je kakve politike a#iliacije niti koga to ovdje uope zanima. 0ruim se i s )rvatima i ,rbima i 5osancima i domaima. >ema neke solidarnosti meu nama. !nate zato? >e treba je. (ko ste uspjeni, uspjeni ste a ako niste drava pomae. 6edini koji kopaju po smeu su narkomani tj. oni koji biraju takav ivot. >esretni su i ti ljudi ali je teko pomoi onome koji ne eli pomo.

!ato se vratiti nikad neu. 'vdje se budim i zaspem sretan. 'bitelj mi #ali, #ale mi zagrebake ulice ali sve manje. >e idem vie niti na 6adran jer sam vidio brojne druge prekrasne lokacije i zemlje u kojima sada uivam. 1jepote koje nisu nita manje od onih kojima obiluje moja 0omovina. <oditelji dolaze k meni a sa zarunicom, uskoro suprugom, ekam i dijete. !arunica nije iz )rvatske, dijete nee biti )rvat a i ja u uskoro dobiti novo dravljanstvo.

to to ovdje imam a u )rvatskoj nemam. 1judsko dostojanstvo, priliku da se dokaem i slobodu. !ato vam onda piem? 6edino to mi je ao jesu drugi koji ostaju u )rvatskoj. >ije ovo poziv svima da napuste zemlju nego elja da kaem to je )rvatskoj potrebno. >isu to velike investicije izvana, velika ">( ili Podravka. )rvatskoj treba liberalizacija poslovanja za one male poduzetnike jer to god mislili )rvatska obiluje mladima koji znaju i mogu ali nemaju priliku. 'vdje je takvih na desetke i upravo iz )rvatske dolaze najsposobniji. &poznajem ljude iz velikog broja europskih zemalja koji su ovdje doli ali najvie je onih iz )rvatske koji rade najplaenije poslove i vode svoje #irme.

)rvatska ako eli opstati treba sljedee. >e treba poduzetnicima ni smanjenje poreza, i to se moe podnijeti jer su mladi u )rvatskoj sposobni. Treba ukinuti birokraciju i olakati poslovanje. Treba donijeti zakon po kojem e se #irma osnovati u roku jedan dan a da za izostanak toga odgovaraju suci trgovakog suda i ostali u birokraciji. Treba ukinuti sva davanja do 150,000 kuna godinje. !ato toliko? !ato to se s time

moe osigurati jedna dobra plaa i jedna prosjena, unajmiti prostor i kupovati osnovnu opremu. Taj iznos moe biti i vei ako se radi o proizvodnji. Treba osigurati da se putem internetskog bankarstva sve moe platiti, ukljuujui i dravi s upisivanjem osnovnog bruto iznosa. 0a se izbace raunovoe ne zato to su loi nego zato to se treba pruiti prilika da zaraujete vie a tek onda da ste duni birokraciji.

elim rei jo neto. & birokratskom aparatu sam sretao brojne ljude koji su mi pomagali i naporno radili. >isu u dravi svi neradnici ali su i oni koji rade #rustrirani jednako kao mi koji smo poduzetnici. !ato? " tamo se sposobni ikaniraju.

!nate to sam kod raunovoa u )rvatskoj vidio. 'ni kau, izvui emo vam novce tu i tu jer je tu zakonska rupa. 0ovraga. *akva je to drava koja birokratizira sve pa morate uzimati ljude koji e opet traiti rupe da vam pomognu. >e zamjeram im, oni (raunovoe) rade svoj posao najbolje to mogu ali to je sve skupa apsurdno.

;ledam vijesti iz )rvatske i ne razumijem. @uva se obitelj od "povampirenih homoseksualaca" a mladi nemaju s im zasnovati obitelj. Pria se o irilici a ne o birokraciji i porezima. >itko ne predlae poreznu re#ormu za male. $eu politiarima nema oito nikoga tko je sam zaraivao za svoj kruh. =0(*A"6" "nde:a javio se mladi hrvatski poduzetnik koji ve neko vrijeme ivi i radi u inozemstvu. "z )rvatske ga su ga istjerali nerazumna drava i nepremostiva birokracija, zbog kojih mu je poslovanje postalo neodrivo. ,ada ivi i radi u, kako kae, "normalnoj =uropi". " nema se namjeru vraati. >jegovo pismo prenosimo u cijelosti:

Pismo biveg )rvata

"Piem vam iz jedne velike europske zemlje u koju sam se sklonio od neuinkovite i tragino loe 0omovine )rvatske. elio sam nekome prikazati stvarne probleme zbog kojih mladi bjee iz )rvatske i koji su doista problemi zato oni koji mogu biti uspjeni biraju alternativu.

<oen sam u !agrebu u tom "prokletom komunizmu," u tridesetim sam godinama i danas uspjean poduzetnik koji s )rvatskom dijeli jedino sjeanja i obitelj (roditelje) koje sam ostavio. +ratiti se vjerojatno nikad neu o emu neto kasnije.

ivio sam u obiteljskom okruenju s visokim radnim navikama, otac obrtnik bio je uspjean u poslu pa je i majka ostavila dravni posao da mu se pridrui. &vijek smo davali manje sretnima od nas emu nas je uio katoliko-kranski odgoj ali i osjeaj solidarnosti. & Arkvu smo ili redovito gledajui kako se i ona mijenja s vremenom koje je prolazilo (ast izuzecima).

,rednju kolu sam zavrio sa savrenim ocjenama i odgojem, u stranke nisam iao kao ni obitelj. Tata je kratko bio branitelj (par mjeseci). &kratko reklo bi se "savrena obitelj )rvata".

$oglo bi se rei da su moji s velikom sreom doekali -0-te. 'biteljski prijatelji bili su brojnih vjera i nacija i nismo diskriminirali. ;ledali smo kako ih drugi diskriminiraju i kako se moraju vie dokazivati od nas samih. & srednjoj koli sam saznao da ima djece koja po imenu i prezimenu i nekim drugim obiljejima znaju tko je iz koje od tih manjina. $ene nije nikada osobno to pogaalo ali ni dan danas to ne razumijem. !ato je lake mrziti druge nego uvaavati sve?

9akultet sam tee upisao usprkos svim ocjenama. *asnije sam saznao da su se neki upisivali bez problema s loim ocjenama. Plaali smo studij, nije to bilo puno mojima ali taj okus te nepravde je bolio. 9aks sam zavrio na vrijeme. , jako visokim prosjekom, rektorovom nagradom i dva napisana rada objavljena u eminentnim asopisima. $jesta za karijeru na ,veuilitu ipak nije bilo za mene. 5ilo ga je za neke "savrenije od mene", uglavnom "pravije )rvate".

Poeo sam s poduzetnitvom u )rvatskoj. ,poznaja da odmah od poetka treba imati raunovou, poetni kapital i papirologiju (prostor s ugovorom...) za koju sve skupa treba raditi je bila bolna. elim privreivati za sebe i dravu ali me i u tome tjeraju da se muim. !ato? >ije me to zaustavilo, radio sam po itave dane i pokrenuo proizvodnju. & roku godine zapoljavao sam etiri osobe. <adilo se puno a dragi ljudi s kojima sam radio su sa mnom stvarali. $eni su oni bili zahvalni jer sam ih zaposlio kada nitko drugi nije htio. <adilo se o sjajno sposobnim osobama i ja sam ak bio

zahvalan drugima to ih nisu zaposlili. Problemi su poeli s prvom inspekcijom koja nam je stigla. !nate onu kada netko trai "dlaku u jajetu"? To su meni traili i nali. "nspekcija je bila kao streljaki vod, prema meni su se ponaali kao na suenju a zamislite traili i ruak i kave. >ebitno o emu se radi. Prva kazna. 0ruga inspekcija. 0ruga kazna. Potom greska raunovoe za koju opet ide meni kazna.

Prokuhalo je u meni. )tio sam #irmu drati radi radnika koje sam zavolio kao obitelj ali nisam vie mogao. >isam spavao dobro. !nao sam da tako vie ne mogu. *ako sam izvozio esto sam sa svojim kupcima priao i oni su mi se udili da elim tako raditi. Tada sam donio odluku. !atvoriti #irmu, otvoriti vani i preseliti se.

& roku od pola godine vani ivot mi se preporodio. 0rava ti pomae, cijenjen si, posluje bez problema. Prvu inspekciju koju sam imao najavili su mi mjesec dana ranije. Pronaene sitnice koje nisu bile usklaene su mi ukazali i pomogli da ih ne radim. >ije bilo kazne! <aunovodstva gotovo i nema dok ne preete odreenu zaradu i sve je toliko jednostavno da mi to gotovo nije bilo jasno. <adim isti posao a zaraujem deset puta vie. To je realnost. & zadnje vrijeme upoznao sam lijenika iz !agreba koji je tu doao i koji govori gotovo iste stvari samo iz svoje brane. Prema nama kao strancima nema diskriminacije, ivimo u drutvu koje cijeni rad a uope ne znam tko je kakve politike a#iliacije niti koga to ovdje uope zanima. 0ruim se i s )rvatima i ,rbima i 5osancima i domaima. >ema neke solidarnosti meu nama. !nate zato? >e treba je. (ko ste uspjeni, uspjeni ste a ako niste drava pomae. 6edini koji kopaju po smeu su narkomani tj. oni koji biraju takav ivot. >esretni su i ti ljudi ali je teko pomoi onome koji ne eli pomo.

!ato se vratiti nikad neu. 'vdje se budim i zaspem sretan. 'bitelj mi #ali, #ale mi zagrebake ulice ali sve manje. >e idem vie niti na 6adran jer sam vidio brojne druge prekrasne lokacije i zemlje u kojima sada uivam. 1jepote koje nisu nita manje od onih kojima obiluje moja 0omovina. <oditelji dolaze k meni a sa zarunicom, uskoro suprugom, ekam i dijete. !arunica nije iz )rvatske, dijete nee biti )rvat a i ja u uskoro dobiti novo dravljanstvo.

to to ovdje imam a u )rvatskoj nemam. 1judsko dostojanstvo, priliku da se dokaem i slobodu. !ato vam onda piem? 6edino to mi je ao jesu drugi koji ostaju u )rvatskoj. >ije ovo poziv svima da napuste zemlju nego elja da kaem to je )rvatskoj potrebno. >isu to velike investicije izvana, velika ">( ili Podravka. )rvatskoj treba

liberalizacija poslovanja za one male poduzetnike jer to god mislili )rvatska obiluje mladima koji znaju i mogu ali nemaju priliku. 'vdje je takvih na desetke i upravo iz )rvatske dolaze najsposobniji. &poznajem ljude iz velikog broja europskih zemalja koji su ovdje doli ali najvie je onih iz )rvatske koji rade najplaenije poslove i vode svoje #irme.

)rvatska ako eli opstati treba sljedee. >e treba poduzetnicima ni smanjenje poreza, i to se moe podnijeti jer su mladi u )rvatskoj sposobni. Treba ukinuti birokraciju i olakati poslovanje. Treba donijeti zakon po kojem e se #irma osnovati u roku jedan dan a da za izostanak toga odgovaraju suci trgovakog suda i ostali u birokraciji. Treba ukinuti sva davanja do 150,000 kuna godinje. !ato toliko? !ato to se s time moe osigurati jedna dobra plaa i jedna prosjena, unajmiti prostor i kupovati osnovnu opremu. Taj iznos moe biti i vei ako se radi o proizvodnji. Treba osigurati da se putem internetskog bankarstva sve moe platiti, ukljuujui i dravi s upisivanjem osnovnog bruto iznosa. 0a se izbace raunovoe ne zato to su loi nego zato to se treba pruiti prilika da zaraujete vie a tek onda da ste duni birokraciji.

elim rei jo neto. & birokratskom aparatu sam sretao brojne ljude koji su mi pomagali i naporno radili. >isu u dravi svi neradnici ali su i oni koji rade #rustrirani jednako kao mi koji smo poduzetnici. !ato? " tamo se sposobni ikaniraju.

!nate to sam kod raunovoa u )rvatskoj vidio. 'ni kau, izvui emo vam novce tu i tu jer je tu zakonska rupa. 0ovraga. *akva je to drava koja birokratizira sve pa morate uzimati ljude koji e opet traiti rupe da vam pomognu. >e zamjeram im, oni (raunovoe) rade svoj posao najbolje to mogu ali to je sve skupa apsurdno.

;ledam vijesti iz )rvatske i ne razumijem. @uva se obitelj od "povampirenih homoseksualaca" a mladi nemaju s im zasnovati obitelj. Pria se o irilici a ne o birokraciji i porezima. >itko ne predlae poreznu re#ormu za male. $eu politiarima nema oito nikoga tko je sam zaraivao za svoj kruh.

+idim da va medij ganjaju zbog ,tudent servisa a nitko se nikad nije zapitao da li su davanja koja morate inae dati jednostavno prevelika za va biznis. !atvoriti, unititi, kazniti kao da je moto nerazumnih i za )rvatsku autodestruktivnih

politiara. +idim da va medij ganjaju zbog ,tudent servisa a nitko se nikad nije zapitao da li su davanja koja morate inae dati jednostavno prevelika za va biznis. !atvoriti, unititi, kazniti kao da je moto nerazumnih i za )rvatsku autodestruktivnih politiara. "Piem vam iz jedne velike europske zemlje u koju sam se sklonio od neuinkovite i tragino loe 0omovine )rvatske. elio sam nekome prikazati stvarne probleme zbog kojih mladi bjee iz )rvatske i koji su doista problemi zato oni koji mogu biti uspjeni biraju alternativu.

<oen sam u !agrebu u tom "prokletom komunizmu," u tridesetim sam godinama i danas uspjean poduzetnik koji s )rvatskom dijeli jedino sjeanja i obitelj (roditelje) koje sam ostavio. +ratiti se vjerojatno nikad neu o emu neto kasnije.

ivio sam u obiteljskom okruenju s visokim radnim navikama, otac obrtnik bio je uspjean u poslu pa je i majka ostavila dravni posao da mu se pridrui. &vijek smo davali manje sretnima od nas emu nas je uio katoliko-kranski odgoj ali i osjeaj solidarnosti. & Arkvu smo ili redovito gledajui kako se i ona mijenja s vremenom koje je prolazilo (ast izuzecima).

,rednju kolu sam zavrio sa savrenim ocjenama i odgojem, u stranke nisam iao kao ni obitelj. Tata je kratko bio branitelj (par mjeseci). &kratko reklo bi se "savrena obitelj )rvata".

$oglo bi se rei da su moji s velikom sreom doekali -0-te. 'biteljski prijatelji bili su brojnih vjera i nacija i nismo diskriminirali. ;ledali smo kako ih drugi diskriminiraju i kako se moraju vie dokazivati od nas samih. & srednjoj koli sam saznao da ima djece koja po imenu i prezimenu i nekim drugim obiljejima znaju tko je iz koje od tih manjina. $ene nije nikada osobno to pogaalo ali ni dan danas to ne razumijem. !ato je lake mrziti druge nego uvaavati sve?

9akultet sam tee upisao usprkos svim ocjenama. *asnije sam saznao da su se neki upisivali bez problema s loim ocjenama. Plaali smo studij, nije to bilo puno mojima ali taj okus te nepravde je bolio. 9aks sam zavrio na vrijeme. , jako visokim

prosjekom, rektorovom nagradom i dva napisana rada objavljena u eminentnim asopisima. $jesta za karijeru na ,veuilitu ipak nije bilo za mene. 5ilo ga je za neke "savrenije od mene", uglavnom "pravije )rvate".

Poeo sam s poduzetnitvom u )rvatskoj. ,poznaja da odmah od poetka treba imati raunovou, poetni kapital i papirologiju (prostor s ugovorom...) za koju sve skupa treba raditi je bila bolna. elim privreivati za sebe i dravu ali me i u tome tjeraju da se muim. !ato? >ije me to zaustavilo, radio sam po itave dane i pokrenuo proizvodnju. & roku godine zapoljavao sam etiri osobe. <adilo se puno a dragi ljudi s kojima sam radio su sa mnom stvarali. $eni su oni bili zahvalni jer sam ih zaposlio kada nitko drugi nije htio. <adilo se o sjajno sposobnim osobama i ja sam ak bio zahvalan drugima to ih nisu zaposlili. Problemi su poeli s prvom inspekcijom koja nam je stigla. !nate onu kada netko trai "dlaku u jajetu"? To su meni traili i nali. "nspekcija je bila kao streljaki vod, prema meni su se ponaali kao na suenju a zamislite traili i ruak i kave. >ebitno o emu se radi. Prva kazna. 0ruga inspekcija. 0ruga kazna. Potom greska raunovoe za koju opet ide meni kazna.

Prokuhalo je u meni. )tio sam #irmu drati radi radnika koje sam zavolio kao obitelj ali nisam vie mogao. >isam spavao dobro. !nao sam da tako vie ne mogu. *ako sam izvozio esto sam sa svojim kupcima priao i oni su mi se udili da elim tako raditi. Tada sam donio odluku. !atvoriti #irmu, otvoriti vani i preseliti se.

& roku od pola godine vani ivot mi se preporodio. 0rava ti pomae, cijenjen si, posluje bez problema. Prvu inspekciju koju sam imao najavili su mi mjesec dana ranije. Pronaene sitnice koje nisu bile usklaene su mi ukazali i pomogli da ih ne radim. >ije bilo kazne! <aunovodstva gotovo i nema dok ne preete odreenu zaradu i sve je toliko jednostavno da mi to gotovo nije bilo jasno. <adim isti posao a zaraujem deset puta vie. To je realnost. & zadnje vrijeme upoznao sam lijenika iz !agreba koji je tu doao i koji govori gotovo iste stvari samo iz svoje brane. Prema nama kao strancima nema diskriminacije, ivimo u drutvu koje cijeni rad a uope ne znam tko je kakve politike a#iliacije niti koga to ovdje uope zanima. 0ruim se i s )rvatima i ,rbima i 5osancima i domaima. >ema neke solidarnosti meu nama. !nate zato? >e treba je. (ko ste uspjeni, uspjeni ste a ako niste drava pomae. 6edini koji kopaju po smeu su narkomani tj. oni koji biraju takav ivot. >esretni su i ti ljudi ali je teko pomoi onome koji ne eli pomo.

!ato se vratiti nikad neu. 'vdje se budim i zaspem sretan. 'bitelj mi #ali, #ale mi zagrebake ulice ali sve manje. >e idem vie niti na 6adran jer sam vidio brojne druge prekrasne lokacije i zemlje u kojima sada uivam. 1jepote koje nisu nita manje od onih kojima obiluje moja 0omovina. <oditelji dolaze k meni a sa zarunicom, uskoro suprugom, ekam i dijete. !arunica nije iz )rvatske, dijete nee biti )rvat a i ja u uskoro dobiti novo dravljanstvo.

to to ovdje imam a u )rvatskoj nemam. 1judsko dostojanstvo, priliku da se dokaem i slobodu. !ato vam onda piem? 6edino to mi je ao jesu drugi koji ostaju u )rvatskoj. >ije ovo poziv svima da napuste zemlju nego elja da kaem to je )rvatskoj potrebno. >isu to velike investicije izvana, velika ">( ili Podravka. )rvatskoj treba liberalizacija poslovanja za one male poduzetnike jer to god mislili )rvatska obiluje mladima koji znaju i mogu ali nemaju priliku. 'vdje je takvih na desetke i upravo iz )rvatske dolaze najsposobniji. &poznajem ljude iz velikog broja europskih zemalja koji su ovdje doli ali najvie je onih iz )rvatske koji rade najplaenije poslove i vode svoje #irme.

)rvatska ako eli opstati treba sljedee. >e treba poduzetnicima ni smanjenje poreza, i to se moe podnijeti jer su mladi u )rvatskoj sposobni. Treba ukinuti birokraciju i olakati poslovanje. Treba donijeti zakon po kojem e se #irma osnovati u roku jedan dan a da za izostanak toga odgovaraju suci trgovakog suda i ostali u birokraciji. Treba ukinuti sva davanja do 150,000 kuna godinje. !ato toliko? !ato to se s time moe osigurati jedna dobra plaa i jedna prosjena, unajmiti prostor i kupovati osnovnu opremu. Taj iznos moe biti i vei ako se radi o proizvodnji. Treba osigurati da se putem internetskog bankarstva sve moe platiti, ukljuujui i dravi s upisivanjem osnovnog bruto iznosa. 0a se izbace raunovoe ne zato to su loi nego zato to se treba pruiti prilika da zaraujete vie a tek onda da ste duni birokraciji.

elim rei jo neto. & birokratskom aparatu sam sretao brojne ljude koji su mi pomagali i naporno radili. >isu u dravi svi neradnici ali su i oni koji rade #rustrirani jednako kao mi koji smo poduzetnici. !ato? " tamo se sposobni ikaniraju.

!nate to sam kod raunovoa u )rvatskoj vidio. 'ni kau, izvui emo vam novce tu i tu jer je tu zakonska rupa. 0ovraga. *akva je to drava koja birokratizira sve pa morate uzimati ljude koji e opet traiti rupe da vam pomognu. >e zamjeram im, oni

(raunovoe) rade svoj posao najbolje to mogu ali to je sve skupa apsurdno.

;ledam vijesti iz )rvatske i ne razumijem. @uva se obitelj od "povampirenih homoseksualaca" a mladi nemaju s im zasnovati obitelj. Pria se o irilici a ne o birokraciji i porezima. >itko ne predlae poreznu re#ormu za male. $eu politiarima nema oito nikoga tko je sam zaraivao za svoj kruh.

+idim da va medij ganjaju zbog ,tudent servisa a nitko se nikad nije zapitao da li su davanja koja morate inae dati jednostavno prevelika za va biznis. !atvoriti, unititi, kazniti kao da je moto nerazumnih i za )rvatsku autodestruktivnih politiara.n (*(*'> dovrenog kriminalistikog istraivanja, pritvoren je 21-godinjak koji se u +rbovcu u noi s petka na subotu zaletio automobilom u policijskog slubenika i teko ga ozlijedio, pr(*'> dovrenog kriminalistikog istraivanja, pritvoren je 21-godinjak koji se u +rbovcu u noi s petka na subotu zaletio automobilom u policijskog slubenika i teko ga ozlijedio, priopila je danas zagrebaka Policijska uprava. (*'> dovrenog kriminalistikog istraivanja, pritvoren je 21-godinjak koji se u +rbovcu u noi s petka na subotu zaletio automobilom u policijskog slubenika i teko ga ozlijedio, priopila je danas zagre(*'> dovrenog kriminalistikog istraivanja, pritvoren je 21-godinjak koji se u +rbovcu u noi s petka na subotu zaletio automobilom u policijskog slubenika i teko ga ozlijedio, priopila je danas zagrebaka Policijska uprava.

>adlenom dravnom odvjetnitvu podnijeta je kaznena prijava za pokuaj tekog ubojstva. 'sumnjieni voza automobila +C Touareg austrijskih registracijskih oznaka nije se zaustavio na znak svjetlosnom palicom "stop policija", ve je poveao brzinu i naletio na policijskog slubenika, odbacio ga na kolnik i pobjegao.

Teko ozlijeenom policijskom slubeniku lijenika pomo pruena je u *5 0ubrava. Pokuaj ubojstva se dogodio 1%. oujka oko 2 ,50 sati u +rbovcu u !agrebakoj ulici.baka Policijska uprava.

>adlenom dravnom odvjetnitvu podnijeta je kaznena prijava za pokuaj tekog ubojstva. 'sumnjieni voza automobila +C Touareg austrijskih registracijskih oznaka

nije se zaustavio na znak svjetlosnom palicom "stop policija", ve je poveao brzinu i naletio na policijskog slubenika, odbacio ga na kolnik i pobjegao.

Teko ozlijeenom policijskom slubeniku lijenika pomo pruena je u *5 0ubrava. Pokuaj ubojstva se dogodio 1%. oujka oko 2 ,50 sati u +rbovcu u !agrebakoj ulici. >adlenom dravnom odvjetnitvu podnijeta je kaznena prijava za pokuaj tekog ubojstva. 'sumnjieni voza automobila +C Touareg austrijskih registracijskih oznaka nije se zaustavio na znak svjetlosnom palicom "stop policija", ve je poveao brzinu i naletio na policijskog slubenika, odbacio ga na kolnik i pobjegao.

Teko ozlijeenom policijskom slubeniku lijenika pomo pruena je u *5 0ubrava. Pokuaj ubojstva se dogodio 1%. oujka oko 2 ,50 sati u +rbovcu u !agrebakoj ulici.iopila je danas zagrebaka Policijska uprava.

>adlenom dravnom odvjetnitvu podnijeta je kaznena prijava za pokuaj tekog ubojstva. 'sumnjieni voza automobila +C Touareg austrijskih registracijskih oznaka nije se zaustavio na znak svjetlosnom palicom "stop policija", ve je poveao brzinu i naletio na policijskog slubenika, odbacio ga na kolnik i pobjegao.

Teko ozlijeenom policijskom slubeniku lijenika pomo pruena je u *5 0ubrava. Pokuaj ubojstva se dogodio 1%. oujka oko 2 ,50 sati u +rbovcu u !agrebakoj ulici.'> dovrenog kriminalistikog istraivanja, pritvoren je 21-godinjak koji se u +rbovcu u noi s petka na subotu zaletio automobilom u policijskog slubenika i teko ga ozlijedio, priopila je danas zagrebaka Policijska uprava.

>adlenom dravnom odvjetnitvu podnijeta je kaznena prijava za pokuaj tekog ubojstva. 'sumnjieni voza automobila +C Touareg austrijskih registracijskih oznaka nije se zaustavio na znak svjetlosnom palicom "stop policija", ve je poveao brzinu i naletio na policijskog slubenika, odbacio ga na kolnik i pobjegao.

Teko ozlijeenom policijskom slubeniku lijenika pomo pruena je u *5 0ubrava. Pokuaj ubojstva se dogodio 1%. oujka oko 2 ,50 sati u +rbovcu u !agrebakoj ulici.(nto 1edi je roen 1-6.. godine na *upresu, gdje je zavrio osnovnu kolu, a

potom gimnaziju za odgoj klera u 0ubrovniku. ,tudirao je na +rhbosanskoj teolokoj koli u ,arajevu, diplomirao pri zagrebakom Teolokom univerzitetu, magistrirao na Pedagokom #akultetu u !enici, a 22.1.201%. doktorirao je na 9ilozo#skom #akultetu &niverziteta u !enici.

Poziv sveenika vrhbosanske nadbiskupije obavlja od 1-- . godine kada je bio u ,arajevu gdje je slubovao tri godine, nakon ega odlazi u epe, osam godina je bio u ,olakovoj *uli i 'brima kod *onjica, obavljao je i #unkciju ravnatelja *atolike kole u *onjicu, nakon ega odlazi u Travnik, a posljednjih osam godina na #unkciji je ravnatelja u *atolikom kolskom centru ",veti Pavao" u !enici.

1judi su svuda isti, bh. ovjek je po prirodi dobar

0on 1edi je imao priliku da upozna brojne kulture i ljude u 5osni i )ercegovini, a na poetku razgovora za *li:.ba je kazao kako su razlike izmeu njih tek u narjeju ili nonji.

",vako od podruja u kojima sam bio ima odreene speci#inosti. "mao sam sreu da sam upoznao zaista mnogo ljudi u naoj domovini dok sam ivio sa njima i radio, pa samim tim upoznao sam i njihove dobre i loe strane. 5osanskohercegovaki ovjek je isti, a razlikuju se tek po narjeju ili tradicionalnoj nonji i teko je napraviti distinkciju ovjeka )ercegovine ili ovjeka 5osne", kazao je 1edi, te dodao da u svakom ovjeku nastoji vidjeti dobre strane.

"'no to nastojim vidjeti u ljudima su dobre strane i moram rei da teko moemo nai grupu ljudi koji bi se mogli okarakterizirati kao loi, ali kao grupa bh. ovjek je pozitivna i svjetla strana ove zemaljske kugle. $oda nam ee na povrinu izbijaju loe osobine ili im dajemo previe vanosti, teko moemo rei da je bolji neko od nekog, ali smo poznati kao dobar narod, gostoljubiv i narod koji i druge prihvata, taj duh nam je kod sviju isti", dodao je don 1edi.=>,*( #ronta za radna i socijalna prava zatraila je od ministra rada i mirovinskog sustava $iranda $rsia da se njihovoj predstavnici odobri prisustvovanje predstojeim pregovorima o !akonu o radu kako bi mogla promatrati na koji e se nain raspraviti speci#ini problemi enskog radnitva.

9leksibiliziranje otkaza, ograniavanje pristupa sudu, oteavanje sindikalnog organiziranja i de #acto ukidanje %0-satnog radnog tjedna po miljenju enske #ronte vodi siromaenju zaposlenih, nesigurnosti radnih mjesta, te sniavanju cijene enskog rada, produbljivanju diskriminacije i #eminizaciji siromatva.

enska #ronta, koju ini 20-ak udruga, u svojem se zahtjevu za ukljuivanjem njezine pr=>,*( #ronta za radna i socijalna prava zatraila je od ministra rada i mirovinskog sustava $iranda $rsia da se njihovoj predstavnici odobri prisustvovanje predstojeim pregovorima o !akonu o radu kako bi mogla promatrati na koji e se nain raspraviti speci#ini problemi enskog radnitva.

9leksibiliziranje otkaza, ograniavanje pristupa sudu, oteavanje sindikalnog organiziranja i de #acto ukidanje %0-satnog radnog tjedna po miljenju enske #ronte vodi siromaenju zaposlenih, nesigurnosti radnih mjesta, te sniavanju cijene enskog rada, produbljivanju diskriminacije i #eminizaciji siromatva.

enska #ronta, koju ini 20-ak udruga, u svojem se zahtjevu za ukljuivanjem njezine predstavnice u monitoring radne skupine za izmjenu !akona o radu poziva na >acionalnu politiku za ravnopravnost spolova od 2011. do 2015. koja je donesena radi uklanjanja diskriminacije ena.

>acionalna strategija, napominje enska #ronta, polazi od injenice da je ravnopravnost spolova jedno od temeljnih naela pravne steevine =uropske unije, a osiguranje jednakih mogunosti i suzbijanje spolne diskriminacije opi cilj i sastavni dio svih njezinih programa i politika.

enska #ronta smatra nunim ukljuivanje rodno osvijetenih odredbi u !akon o radu jer primjeuje oit nedostatak senzibiliteta u dosadanjem tijeku rasprave.

0ri da se radi o zakonu koji na korjenit nain utjee na ivote svih graana i graanki )rvatske, te zahtijeva irok socijalni dijalog i ukljuivanje svih zainteresiranih.

,uzbijanje spolno uvjetovane diskriminacije na tritu rada mora biti jedan od prioriteta svakog drutva, a !akon o radu jedan je od najvanijih pravnih akata kroz kojih se ostvaruje ouvanje ljudskih, radnikih i enskih prava, zakljuuje enska #ronta.edstavnice u monitoring radne skupine za izmjenu !akona o radu poziva na >acionalnu politiku za ravnopravnost spolova od 2011. do 2015. koja je donesena radi uklanjanja diskriminacije ena.

>acionalna strategija, napominje enska #ronta, polazi od injenice da je ravnopravnost spolova jedno od temeljnih naela pravne steevine =uropske unije, a osiguranje jednakih mogunosti i suzbijanje spolne diskriminacije opi cilj i sastavni dio svih njezinih programa i politika.

enska #ronta smatra nunim ukljuivanje rodno osvijetenih odredbi u !akon o radu jer primjeuje oit nedostatak senzibiliteta u dosadanjem tijeku rasprave.

0ri da se radi o zakonu koji na korjenit nain utjee na ivote svih graana i graanki )rvatske, te zahtijeva irok socijalni dijalog i ukljuivanje svih zainteresiranih.

,uzbijanje spolno uvjetovane diskriminacije na tritu rada mora biti jedan od prioriteta svakog drutva, a !akon o radu jedan je od najvanijih pravnih akata kroz kojih se ostvaruje ouvanje ljudskih, radnikih i enskih prava, zakljuuje enska #ronta.$$es$essi je u dresu 5arcelone postigao ukupno .1 gol, a rekord je sruio kada je postigao svoj drugi gol na utakmici u 6 . minuti.

(rgentinac je prvi gol postigao u 14. minuti za vodstvo od 1:0, a upisao se na listu strijelaca i u 44. minuti kada je postigao esti gol na utakmici.

5arcelona je slavila ukupnim rezultatom .:0, a strijelci su bili jo i (le:is ,anchez, (ndres "niesta, Tello i Pedro <odriguez.

*atalonski #udbalski gigant je nakon 24. gola trei na tabeli sa 66 bodova, etiri boda manje od prvoplasiranog <eal $adridsi je u dresu 5arcelone postigao ukupno .1 gol, a rekord je sruio kada je postigao svoj drugi gol na utakmici u 6 . minuti.

(rgentinac je prvi gol postigao u 14. minuti za vodstvo od 1:0, a upisao se na listu strijelaca i u 44. minuti kada je postigao esti gol na utakmici.

5arcelona je slavila ukupnim rezultatom .:0, a strijelci su bili jo i (le:is ,anchez, (ndres "niesta, Tello i Pedro <odriguez.

*atalonski #udbalski gigant je nakon 24. gola trei na tabeli sa 66 bodova, etiri boda manje od prvoplasiranog <eal $adridessi je u dresu 5arcelone postigao ukupno .1 gol, a rekord je sruio kada je postigao svoj drugi gol na utakmici u 6 . minuti.

(rgentinac je prvi gol postigao u 14. minuti za vodstvo od 1:0, a upisao se na listu strijelaca i u 44. minuti kada je postigao esti gol na utakmici.

5arcelona je slavila ukupnim rezultatom .:0, a strijelci su bili jo i (le:is ,anchez, (ndres "niesta, Tello i Pedro <odriguez.

*atalonski #udbalski gigant je nakon 24. gola trei na tabeli sa 66 bodova, etiri boda manje od prvoplasiranog <eal $adrid11<adi bez primanja

- 1ijepo i sunano vrijeme izmamilo je graane $ostara na ulice, u ka#ie otvorenoga tipa, a maliane u parkove. *onano neto lijepo i prijatno za sve nas. >a ulici mi prilazi armantna djevojka i eli mi postaviti pitanje, odgovaram joj da moe samo ako nije teko, bojei se ove svakodnevne politikantske ujdurme, nacionalnonacionalistikih prepucavanja, entitetskih bajki i prebrojavanja krvnih zrnaca, to je istinski dosadilo i 5ogu i ljudima. <adi bez primanja

- 1ijepo i sunano vrijeme izmamilo je graane $ostara na ulice, u ka#ie otvorenoga tipa, a maliane u parkove. *onano neto lijepo i prijatno za sve nas. >a ulici mi prilazi armantna djevojka i eli mi postaviti pitanje, odgovaram joj da moe samo ako nije teko, bojei se ove svakodnevne politikantske ujdurme, nacionalnonacionalistikih prepucavanja, entitetskih bajki i prebrojavanja krvnih zrnaca, to je istinski dosadilo i 5ogu i ljudima.

Pita me djevojka ta ja mislim: "*o od 5onjaka na izborima u oktobru treba da bude u Predsjednitvu?" $oram priznati, odmah mi je laknulo i onako ko iz topa sam opalio, zna se - 9ahrudin <adoni.

&pravo ovih dana i pratimo svu cirkusijadu, koja se odvija i nastavlja u Parlamentu drave, oko rasprava, polemika i diskusija i na kraju izglasavanja nepovjerenja jednom od rijetkih estitih i ispravnih ministara sigurnosti, u +ijeu ministara, gospodinu 9ahrudinu <adoniu.

Predstava je svakako cirkusnoga sadraja, po scenariju avoljega trojca, $ie iz 1aktaa, !latka iz Poljina i 5akira iz jedne od brojnih "hacijendi" sve poteno sagraenih. >a djelu se pokazao oigledan strah kao #obija pred oktobarske izbore, jer je 9ahrudinov autoritet, njegovih stranakih kolega u parlamentima i programski sadraji i nastupi cjelovite stranke ,55, upravo po volji i eljama naih graana. Putujua cirkusna atra i njeni akteri, kao elnici stranaka u vlasti, koji nas godinama u kontinuitetu lau i obmanjuju. tite kriminal i korupciju, gaje nepotizam i uhljebljuju svoje u monopolistikim #irmama poput elektroprivreda, telekoma i nekih javnih institucija i bankarskih sistema.

Pita me djevojka ta ja mislim: "*o od 5onjaka na izborima u oktobru treba da bude u Predsjednitvu?" $oram priznati, odmah mi je laknulo i onako ko iz topa sam opalio, zna se - 9ahrudin <adoni.

&pravo ovih dana i pratimo svu cirkusijadu, koja se odvija i nastavlja u Parlamentu drave, oko rasprava, polemika i diskusija i na kraju izglasavanja nepovjerenja jednom od rijetkih estitih i ispravnih ministara sigurnosti, u +ijeu ministara, gospodinu

9ahrudinu <adoniu.

Predstava je svakako cirkusnoga sadraja, po scenariju avoljega trojca, $ie iz 1aktaa, !latka iz Poljina i 5akira iz jedne od brojnih "hacijendi" sve poteno sagraenih. >a djelu se pokazao oigledan strah kao #obija pred oktobarske izbore, jer je 9ahrudinov autoritet, njegovih stranakih kolega u parlamentima i programski sadraji i nastupi cjelovite stranke ,55, upravo po volji i eljama naih graana. Putujua cirkusna atra i njeni akteri, kao elnici stranaka u vlasti, koji nas godinama u kontinuitetu lau i obmanjuju. tite kriminal i korupciju, gaje nepotizam i uhljebljuju svoje u monopolistikim #irmama poput elektroprivreda, telekoma i nekih javnih institucija i bankarskih sistema.

i1ider *rima je najavio kako e ve u ponedjeljak zatraiti pripajanje *rima <usiji, dok je ruski predsjednik +ladimir Putin rekao da e potovati elje naroda na *rimu.

$nogi graani *rima lojalni *ijevu su bojkotovali re#erendum, dok su ga =vropska unija i ,(0 osudili kao nezakonitog.

Proruske snage preuzele su kontrolu nad *rimom prologa mjeseca, pie 55A. der *rima je najavio kako e ve u ponedjeljak zatraiti pripajanje *rima <usiji, dok je ruski predsjednik +ladimir Putin rekao da e potovati elje naroda na *rimu.

$nogi graani *rima lojalni *ijevu su bojkotovali re#erendum, dok su ga =vropska unija i ,(0 osudili kao nezakonitog.

Proruske snage preuzele su kontrolu nad *rimom prologa mjeseca, pie 55A. ider *rima je najavio kako e ve u ponedjeljak zatraiti pripajanje *rima <usiji, dok je ruski predsjednik +ladimir Putin rekao da e potovati elje naroda na *rimu.

$nogi graani *rima lojalni *ijevu su bojkotovali re#erendum, dok su ga =vropska unija i ,(0 osudili kao nezakonitog.

Proruske snage preuzele su kontrolu nad *rimom prologa mjeseca, pie 55A. 1ider *rima je najavio kako e ve u ponedjeljak zatraiti pripajanje *rima <usiji, dok je ruski predsjednik +ladimir Putin rekao da e potovati elje naroda na *rimu.

$nogi graani *rima lojalni *ijevu su bojkotovali re#erendum, dok su ga =vropska unija i ,(0 osudili kao nezakonitog.

Proruske snage preuzele su kontrolu nad *rimom prologa mjeseca, pie 55A. P<=0,6=0>"A( )rvatske stranke prava dr. (nte ,tarevi gostovala je u emisiji >edjeljom u dva gdje je govorila o europarlamentarnim izborima, o ujedinjenju na desnici te prokomentirala posjet premijera $ilanovia (ustraliji gdje je nedavno i sama bila.

Tomai se osvrnula na protivljenje europuana da se njeno ime nae na koalicijskoj listi za =uropski parlament.

"6a sam potpisala koaliciju s Tomislavom *aramarkom, a ne s =uropskim puanima. 6a nisam euroskeptik i to nije *aramarkova lista ve koalicijska. >e znam zato nekome smetam. 'ito netko eli da desna koalicija ne uspije. $oda smeta i nekome iz )rvatske. 0a mislim kao )0! bila bih u )0!-u. 'vako smo u koaliciji", rekla je Tomai.

"& =& parlamentu postoji nekoliko grupacija. >ajbolji su =uropski konzervativci i re#ormisti koji potuju ravnopravnost zemalja =&. *ukuriku koalicija takoer nee biti u istoj grupaciji u =uropskom parlamentu pa ne vidim zato sam ja problem".

Predsjednica ),P-a (, protivi se grupiranju u =& parlamentu i tvrdi da puani ne razumiju situaciju u )rvatskoj.

"$i nismo tamo da predstavljamo grupe i =uropsku uniju nego zemlje. 6a predstavljam )rvatsku i meni ne moe nitko drugaije rei. =uropski puani ne znaju kakav je zakon kod nas i da ja mogu biti na koalicijskoj listi s )0!-om. >e elim biti u njihovog grupaciji. "mam svoje miljenje i zato bih radi nekoga mijenjala svoj stav i

miljenje. Trebali bi se vie in#ormirati", zakljuuje Tomai.

"5ilo je ili $arijana Petir ispred mene ili nema koalicije"

<ua Tomai je prokomentirala i kako se $arijana Petir nala na listi ispred nje.

"5ilo je ili nema koalicije ili $arijana Petir ide ispred mene", rekla je <ua Tomai i dodala da nije htjela biti kamen smutnje, netko tko ima problema s egom.

Tvrdi da na izbore ne izlazi samostalno jer su =& izbori ustvari proba za parlamentarne izbore. ele vidjeti kako e proi desna koalicija.

"(ko birai ele da idem u =& parlament, ja u ii. (ko ne, onda mi ne pomae ni da sam prva. >e izlazim samostalno na =& izbore jer je ovo proba za parlamentarne izbore kako bi vidjeli kako e uspjeti desna koalicija".

"6a sam potpisala koaliciju s Tomislavom *aramarkom, a ne s =uropskim puanima. 6a nisam euroskeptik i to nije *aramarkova lista ve koalicijska. >e znam zato nekome smetam. 'ito netko eli da desna koalicija ne uspije. $oda smeta i nekome iz )rvatske. 0a mislim kao )0! bila bih u )0!-u. 'vako smo u koaliciji", rekla je Tomai.

"& =& parlamentu postoji nekoliko grupacija. >ajbolji su =uropski konzervativci i re#ormisti koji potuju ravnopravnost zemalja =&. *ukuriku koalicija takoer nee biti u istoj grupaciji u =uropskom parlamentu pa ne vidim zato sam ja problem".

Predsjednica ),P-a (, protivi se grupiranju u =& parlamentu i tvrdi da puani ne razumiju situaciju u )rvatskoj.

"$i nismo tamo da predstavljamo grupe i =uropsku uniju nego zemlje. 6a predstavljam )rvatsku i meni ne moe nitko drugaije rei. =uropski puani ne znaju kakav je zakon

kod nas i da ja mogu biti na koalicijskoj listi s )0!-om. >e elim biti u njihovog grupaciji. "mam svoje miljenje i zato bih radi nekoga mijenjala svoj stav i miljenje. Trebali bi se vie in#ormirati", zakljuuje Tomai.

"5ilo je ili $arijana Petir ispred mene ili nema koalicije"

<ua Tomai je prokomentirala i kako se $arijana Petir nala na listi ispred nje.

"5ilo je ili nema koalicije ili $arijana Petir ide ispred mene", rekla je <ua Tomai i dodala da nije htjela biti kamen smutnje, netko tko ima problema s egom.

Tvrdi da na izbore ne izlazi samostalno jer su =& izbori ustvari proba za parlamentarne izbore. ele vidjeti kako e proi desna koalicija.

"(ko birai ele da idem u =& parlament, ja u ii. (ko ne, onda mi ne pomae ni da sam prva. >e izlazim samostalno na =& izbore jer je ovo proba za parlamentarne izbore kako bi vidjeli kako e uspjeti desna koalicija".

Prokomentirala je i izjavu 0anijela ,rba koji kae da Tomai samo trguje s )0!-om.

"6a ne trgujem "6a sam potpisala koaliciju s Tomislavom *aramarkom, a ne s =uropskim puanima. 6a nisam euroskeptik i to nije *aramarkova lista ve koalicijska. >e znam zato nekome smetam. 'ito netko eli da desna koalicija ne uspije. $oda smeta i nekome iz )rvatske. 0a mislim kao )0! bila bih u )0!-u. 'vako smo u koaliciji", rekla je Tomai.

"& =& parlamentu postoji nekoliko grupacija. >ajbolji su =uropski konzervativci i re#ormisti koji potuju ravnopravnost zemalja =&. *ukuriku koalicija takoer nee biti u istoj grupaciji u =uropskom parlamentu pa ne vidim zato sam ja problem".

Predsjednica ),P-a (, protivi se grupiranju u =& parlamentu i tvrdi da puani ne razumiju situaciju u )rvatskoj.

"$i nismo tamo da predstavljamo grupe i =uropsku uniju nego zemlje. 6a predstavljam )rvatsku i meni ne moe nitko drugaije rei. =uropski puani ne znaju kakav je zakon kod nas i da ja mogu biti na koalicijskoj listi s )0!-om. >e elim biti u njihovog grupaciji. "mam svoje miljenje i zato bih radi nekoga mijenjala svoj stav i miljenje. Trebali bi se vie in#ormirati", zakljuuje Tomai.

"5ilo je ili $arijana Petir ispred mene ili nema koalicije"

<ua Tomai je prokomentirala i kako se $arijana Petir nala na listi ispred nje.

"5ilo je ili nema koalicije ili $arijana Petir ide ispred mene", rekla je <ua Tomai i dodala da nije htjela biti kamen smutnje, netko tko ima problema s egom.

Tvrdi da na izbore ne izlazi samostalno jer su =& izbori ustvari proba za parlamentarne izbore. ele vidjeti kako e proi desna koalicija.

"(ko birai ele da idem u =& parlament, ja u ii. (ko ne, onda mi ne pomae ni da sam prva. >e izlazim samostalno na =& izbore jer je ovo proba za parlamentarne izbore kako bi vidjeli kako e uspjeti desna koalicija".

Prokomentirala je i izjavu 0anijela ,rba koji kae da Tomai samo trguje s )0!-om.

"6a ne trgujem i to svatko zna tko me poznaje. >e odluujemo ni ja ni *aramarko ve ja. 6a sam potpisala koalicijski dogovor, ali ako netko zbog europuana eli razvrgnuti koaliciju neka to uini, ali to nee doi s moje strane".

"6a sam potpisala koaliciju s Tomislavom *aramarkom, a ne s =uropskim puanima. 6a

nisam euroskeptik i to nije *aramarkova lista ve koalicijska. >e znam zato nekome smetam. 'ito netko eli da desna koalicija ne uspije. $oda smeta i nekome iz )rvatske. 0a mislim kao )0! bila bih u )0!-u. 'vako smo u koaliciji", rekla je Tomai.

"& =& parlamentu postoji nekoliko grupacija. >ajbolji su =uropski konzervativci i re#ormisti koji potuju ravnopravnost zemalja =&. *ukuriku koalicija takoer nee biti u istoj grupaciji u =uropskom parlamentu pa ne vidim zato sam ja problem".

Predsjednica ),P-a (, protivi se grupiranju u =& parlamentu i tvrdi da puani ne razumiju situaciju u )rvatskoj.

"$i nismo tamo da predstavljamo grupe i =uropsku uniju nego zemlje. 6a predstavljam )rvatsku i meni ne moe nitko drugaije rei. =uropski puani ne znaju kakav je zakon kod nas i da ja mogu biti na koalicijskoj listi s )0!-om. >e elim biti u njihovog grupaciji. "mam svoje miljenje i zato bih radi nekoga mijenjala svoj stav i miljenje. Trebali bi se vie in#ormirati", zakljuuje Tomai.

"5ilo je ili $arijana Petir ispred mene ili nema koalicije"

<ua Tomai je prokomentirala i kako se $arijana Petir nala na listi ispred nje.

"5ilo je ili nema koalicije ili $arijana Petir ide ispred mene", rekla je <ua Tomai i dodala da nije htjela biti kamen smutnje, netko tko ima problema s egom.

Tvrdi da na izbore ne izlazi samostalno jer su =& izbori ustvari proba za parlamentarne izbore. ele vidjeti kako e proi desna koalicija.

"(ko birai ele da idem u =& parlament, ja u ii. (ko ne, onda mi ne pomae ni da sam prva. >e izlazim samostalno na =& izbore jer je ovo proba za parlamentarne izbore kako bi vidjeli kako e uspjeti desna koalicija".

Prokomentirala je i izjavu 0anijela ,rba koji kae da Tomai samo trguje s )0!-om.

"6a ne trgujem i to svatko zna tko me poznaje. >e odluujemo ni ja ni *aramarko ve ja. 6a sam potpisala koalicijski dogovor, ali ako netko zbog europuana eli razvrgnuti koaliciju neka to uini, ali to nee doi s moje strane".

' posjetu premijera $ilanovia (ustraliji i >ovom !elandu je rekla da je doao u krivo vrijeme.

",laem se da je netko trebao otii na >ovi !eland, ali ne danas kad prijeti Trei svjetski rat. &sred krize u &krajini, nema ni premijera ni ministrice vanjskih poslova u zemlji. 6edino to je $ilanovi napravio jest produenje ugovora sa tamonjim sveuilitem".

"$ilanovi je bahat i neodgojen, a pozdrav D!a dom spremni ' posjetu premijera $ilanovia (ustraliji i >ovom !elandu je rekla da je doao u krivo vrijeme.

",laem se da je netko trebao otii na >ovi !eland, ali ne danas kad prijeti Trei svjetski rat. &sred krize u &krajini, nema ni premijera ni ministrice vanjskih poslova u zemlji. 6edino to je $ilanovi napravio jest produenje ugovora sa tamonjim sveuilitem".

"$ilanovi je bahat i neodgojen, a pozdrav D!a dom spremni i to svatko zna tko me poznaje. >e odluujemo ni ja ni *aramarko ve ja. 6a sam potpisala koalicijski dogovor, ali ako netko zbog europuana eli razvrgnuti koaliciju neka to uini, ali to nee doi s moje strane".

' posjetu premijera $ilanovia (ustraliji i >ovom !elandu je rekla da je doao u krivo vrijeme.

",laem se da je netko trebao otii na >ovi !eland, ali ne danas kad prijeti Trei svjetski rat. &sred krize u &krajini, nema ni premijera ni ministrice vanjskih poslova u zemlji. 6edino to je $ilanovi napravio jest produenje ugovora sa tamonjim sveuilitem".

"$ilanovi je bahat i neodgojen, a pozdrav D!a dom spremni Prokomentirala je i izjavu 0anijela ,rba koji kae da Tomai samo trguje s )0!-om.

"6a ne trgujem i to svatko zna tko me poznaje. >e odluujemo ni ja ni *aramarko ve ja. 6a sam potpisala koalicijski dogovor, ali ako netko zbog europuana eli razvrgnuti koaliciju neka to uini, ali to nee doi s moje strane".

' posjetu premijera $ilanovia (ustraliji i >ovom !elandu je rekla da je doao u krivo vrijeme.

",laem se da je netko trebao otii na >ovi !eland, ali ne danas kad prijeti Trei svjetski rat. &sred krize u &krajini, nema ni premijera ni ministrice vanjskih poslova u zemlji. 6edino to je $ilanovi napravio jest produenje ugovora sa tamonjim sveuilitem".

"$ilanovi je bahat i neodgojen, a pozdrav D!a dom spremniD uope nije nacistiki"

Tomai je prokomentirala i rad !orana $ilanovia.

">e vjerujem da je $ilanovi titoist. 'n je samo bahat i neodgojen. >ije nita ostavio iza sebe pa nema razloga da bude bahat. !amjeram mu to nije odrao predizborna obeanja, ali slaem se da je trebao otii u $ostar. +rijeme je da netko pokae brigu o )rvatima u 5")".

Tomai se osvrnula i na njezino slikanje pored slike (nte Pavelia kao i nacistiki pozdrav "!a dom spremni".

""la sam u (ustraliju privatno. Pod slikom (nte Pavelia sam se nala sluajno kad se podigao zastor dok sam bila na predavanju, ali sve mi je to toliko kontradiktorno. 'ni koji me kritiziraju hvale Tita koji je isto bio jedan od najveih zloinaca. !ato ovi idu u *umrovec i slave Tita? !ato to nikome ne smeta? $islim da je Tito bio vei zloinac od Pavelia".

"$eni vie smeta to ljudi upotrebljavaju izraz "!a dom spremni" koji ustvari nisu za dom spremni ve samo za sebe. &ope me ne smeta taj pozdrav i to uope nije nacistiki pozdrav", zakljuila je Tomai.tajnik >(T'-a (nders 9ogh <asmussen.

& potragu za nestalim zrakoplovom ukljuene su i vijetnamske vlasti, pomo u potrazi pruili su i 9ilipini, a kako je objavila kineska agencija Einhua u zajedniku operaciju potrage u vodama juno od vijetnamskog otoka Tho Ahu ukljuio se i ,ingapurnikakve in#ormacije ne pristiu, a nitko iz kompanije jo se nije pojavio pred zabrinutim ljudima. & meuvremenu su se irile i glasine da se zrakoplov spustio u juni kineski grad >anking to je kineska vlada opovrgnula, a kineski mediji javljali su da je moda rije o vijetnamskom gradu >anmingu.

$alezijski ministar prometa rekao je da nema in#ormacija o padu. "@inimo sve to moemo kako bismo locirali avion. @inimo sve to moemo kako bismo istraili svaku mogunost", rekao je ,eri )ishammuddin novinarima u *uala 1umpuru.

">adamo se da ljudi razumiju kako smo najtransparentniji to moemo, dajemo in#ormacije najbre to moemo, ali elimo ih prije toga provjeriti", dodao je.

& avionu najvie *ineza, $alezijaca i "ndoneana

""zgubljen je kontakt s avionom i pokrenuta je misija spaavanja kako bi se letjelica locirala. !adnji kontakt je bio 120 nautikih milja istono od malezijskog mjesta

*hota 5aru, a zasad je jo prerano rei da se avion sruio", stoji u priopenju kompanije. (vion 5oeing 5...-200 poletio je iz *uala 1umpura u popodnevnim satima, a radarski kontakt je izgubljen dva sata nakon polijetanja. *ineska agencija Einhua tvrdi da avion nije doao do kineskog zranog prostora i nije se javio kineskim kontrolorima. Ein:ua navodi i da je avion nestao u subotu ujutro u vijetnamskom zranom prostoru. +ijetnamske vlasti su prvotno javile da je uhvaen signal aviona kod Aape Aa $au, 250 kilometara jugoistono od )o Ahi $inha, ali se ta in#ormacija pokazala netonom, kao i ona da je sletio u junokineskom gradu >anmimgu. & potragu su ukljuena dva kineska broda, te nepoznat broj brodova i aviona iz +ijetnama i $alezije, koji pretrauju podruje 6unog kineskog mora.

$ala8sia (irlines je objavila da je u avionu 152 *ineza, 4 $alezijaca, 12 "ndoneana, sedam (ustralaca, po troje dravljana ,(0-a i 9rancuske, dvoje >ovozelanana, &krajinaca i *anaana, te po jedan dravljanin "talije, Tajvana, >izozemske i (ustrije.

Tvrtka $ala8sia (irlines ($(,) jedna je od najveih u svijetu, a dosad najvea avionska nesrea ove tvrtke dogodila se 1-... u junoj $aleziji kada je stradalo 100 osoba.aP'+6=<=>,T+' za odluivanje o sukobu interesa danas odluuje o tome jesu li bivi pomonik ministra #inancija 5ranko egon i upan "starske upanije u mandatu od 200-. do 201 . "van 6akovi bili u sukobu interesa.

> ,ve o egonu itajte ovdje

"Predmet 5P'+6=<=>,T+' za odluivanje o sukobu interesa danas odluuje o tome jesu li bivi pomonik ministra #inancija 5ranko egon i upan "starske upanije u mandatu od 200-. do 201 . "van 6akovi bili u sukobu interesa.

> ,ve o egonu itajte ovdje

"Predmet 5ranka egona jako je obiman. Prikupili smo izuzetno puno dokumentacije s ciljem da se utvrdi to jasnije injenino stanje", kazala je na poetku lanica Povjerenstva za sukob interesa 5ranka 1ukaevi ;regi. 12. veljae Povjerenstvo je dobilo dopis egonovog odvjetnika s zahtjevom obustave pokrenutog postupka pred Povjerenstvom. Povjerenstvo je zatim 1.. veljae opet pozvalo egona da se oituje, no

nakon tri dana opet im je stigao dopis odvjetnika bez egonovog oitovanja.

1ukaevi ;regi je kazala da je imao dvije anse da se oituje o optubama no on to nije uinio. to se tie zahtjeva za obustavom postupka, 1ukaevi ;regi je kazala kako unato tome to je egon smijenjen, on ima pravo na punu plau est mjeseci pa stoga Povjerenstvo smatra kako nema razloga za obustavom postupka.

egon je u $inistarstvu #inancija upravljao radom &prave za #inancijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor. 201 . godine )5'< je dobio 450 milijuna dravnih kuna, a egon je bio zaduen za nadzor kako se upravlja tim novcem, obavljao je i kontrolu kreditnih institucija, utvrdilo je Povjerenstvo.

Povjerenstvo nije dobilo niti dokumentaciju od )5'<-a koja bi dokazala da se u sluaju egon radi o uobiajenoj praksi.

Povjerenstvo je od egona trailo i oitovanje je li izvijestio ministra #inancija i lanove +lade u >adzornom odboru )5'<-a o stupanju u poslovni odnos trgovakoh drutava s )5'<-om, no niti na to nisu dobili odgovor.

Povjerenstvo je utvrdilo kako je egon prekrio vie lanaka !akona o sukobu interesa! ",tavio je privatni interes iznad javnog. >aruio je povjerenje graana u $inistarstvo #inancija, +ladu <) i )5'<", rekla je 1ukaevi ;regi.

"Predlaem da se predmet poalje 0'<)-u radi podizanja optunog prijedloga. egon je imao nadzor nad koritenjem proraunskih sredstava koja idu u )5'<! 'gromna teta je nanesena i )5'<-u i +ladi jer u >' )5'<-a sjedi dosta ministara. ", kazala je 1ukaevi ;regi.

">eki drugi poduzetnik ne bi niti aplicirao za kredit kakav su dobili egoni, jer bi znao da ne ispunjava uvjete", dodala je 1ukaevi ;regi.

1& meuvremenu je pokrenuta potraga u vodama izmeu $alezije i +ijetnama, ali malezijski vojni brodovi nisu pronali nikakve tragove zrakoplovne nesree nakon to su u subotu obili morsko podruje du sjeveroistone obale zemlje u potrazi za nestalim zrakoplovom $ala8sia (irlinesa, doznaje se u malezijskoj (genciji za pomorstvo koja sudjeluje u operaciji potrage. $alezija je poslala nekoliko vojnih brodova i tri helikoptera u potragu za zrakoplovom 5oeing ...-200=<& meuvremenu je pokrenuta potraga u vodama izmeu $alezije i +ijetnama, ali malezijski vojni brodovi nisu pronali nikakve tragove zrakoplovne nesree nakon to su u subotu obili morsko podruje du sjeveroistone obale zemlje u potrazi za nestalim zrakoplovom $ala8sia (irlinesa, doznaje se u malezijskoj (genciji za pomorstvo koja sudjeluje u operaciji potrage. $alezija je poslala nekoliko vojnih brodova i tri helikoptera u potragu za zrakoplovom 5oeing ...-200=<, s kojim su kontrolori leta zabiljeili zadnji kontakt kada je bio 120 nautikih milja od malezijskog grada *ota 5haru, na istonoj obali zemlje.

& potragu za nestalim zrakoplovom ukljuene su i vijetnamske vlasti, pomo u potrazi pruili su i 9ilipini, a kako je objavila kineska agencija Einhua u zajedniku operaciju potrage u vodama juno od vijetnamskog otoka Tho Ahu ukljuio se i ,ingapur.

+ijetnamski admiral >go +an Phat kazao je za <euters kako bi se prema kalkulacijama koje su navele malezijske vlasti o kretanju zrakoplova, moglo zakljuiti da se on ipak sruio u strepnjom gleda na situaciju u &krajini, dodatno uzavrelu nakon ruske invazije na *rim. >apeto je juer bilo kod vojne baze 5elbek na *rimu gdje su ruski vojnici ispalili nekoliko pucnjeva upozorenja. 0ogodilo se to u trenutku kada su im prilazili ukrajinski vojnici nosei ukrajinske zastave i pjevajui himnu. & incidentu nije nitko ozlijeen.

1avrov i *err8 na razgovorima o stanju u &krajini

(meriki predsjednik 5arrack 'bama pozvao je ruskog predsjednika +ladimira Putina da povue vojsku u baze na poluotoku *rimu i ustanovi promatraku misiju, dok se e#ovi diplomacija spremaju na razgovore.

& Parizu bi se danas na temu &krajine trebali sastati ministar vanjskih poslova <usije 1avrov i ameriki dravni tajnik *err8. >a marginama kon#erencije o 1ibanonu diplomati e pokuati pronai dijalog unato estokim optubama.

'bama predlae povlaenje ruskih snaga u baze i mirovne promatrae, koji bi nadgledali potivanje prava ruskih govornika, to *remlj jo nije komentirao. Potie se i dijalog $oskve i *ijeva, a prvi kontakt izmeu ministara potvrdio je i ukrajinski premijer 6atsen8uk ocjenjujui napredak sporim.

judima. & meuvremenu su se irile i glasine da se zrakoplov spustio u juni kineski grad >anking to je kineska vlada opovrgnula, a kineski mediji javljali su da je moda rije o vijetnamskom gradu >anmingu.

$alezijski ministar prometa rekao je da nema in#ormacija o padu. "@inimo sve to moemo kako bismo locirali avion. @inimo sve to moemo kako bismo istraili svaku mogunost", rekao je ,eri )ishammuddin novinarima u *uala 1umpuru.

">adamo se da ljudi razumiju kako smo najtransparentniji to moemo, dajemo in#ormacije najbre to moemo, ali elimo ih prije toga provjeriti", dodao je.

elim, rekao je, "da se svi ponosimo ,rbijom".

"'beavam graanima da u se boriti za ,rbiju jae nekog ikada. "skreno se borim za interese naroda, otadbine... To je moj cilj. >emam cilj da budem bogat, moja elja je da ,rbija ivi bolje", istakao je.

<ekao je da je spreman pruiti ruku i politikim protivnicima i da eli saradnju, te da nikoga nee poniavati. <ekao je da ljudi u ,rbiji potuju iskrenost, te da se to i danas pokazalo.

"Pred nama su teke re#orme. ,rbija ima budunost gdje e djeca ,rbije ivjeti daleko bolje nego danas. 0o toga neemo doi lako, ali sam siguran da su graani prepoznali veliku priliku da pokaemo da moemo da budemo mudri, drugaiji, odgovorni, ozbiljniji, da se ponaamo drugaije. ,iguran sam da e ,rbija nastaviti evropski put. >astavit saraivati sa <usima, (merikancima, *inezima", naglasio je on.

,manjenje nezaposlenosti

0odao je kako e se najvie baviti problemom nezaposlenosti, te da e graani ve na polovini mandata njegove vlade vidjeti dramatino smanjenje broja nezaposlenih. >aglasio je kako je "najvanije da ljudi razumiju u koliko se tekoj situaciji nalazimo". 0odao je kako ,>, vie nema iza koga da se zaklanja.

">a je posao da rjeavamo probleme", naglasio j$kadrovima ,0P-a koji grade najskuplji kilometar autoputa u =vropi, pljakaju novce iz kadrovima ,0P-a koji grade najskuplji kilometar autoputa u =vropi, pljakaju novce iz =lektroprivrede 5i), dilaju esencijalnim listama za lijekove i medicinskom opremom, mkadrovima ,0P-a koji grade najskuplji kilometar autoputa u =vropi, pljakaju novce iz =lektroprivrede 5i), dilaju esencijalnim listama za lijekove i medicinskom opremom, mostovima i vijaduktima koji se viemilionski plaaju, a izmjenom projekata nestaju s mjesta gradnje

, obzirom na to da je 9ederalno ministarstvo unutranjih poslova odgovorno za javni red i mir i da je #ormiralo svoj krizni tab dan prije paljenja pojedinih prostorija Predsjednitva 5i), jasno je da je do paljevine dolo iskljuivom krivicom ,0P-ovog entitetskog ministra Predraga *urtea, komesara Bosia i direktora 0irekcije za koordinaciju policijskih tijela i ,0P-ovog kadra )imze ,elimovia.

Predsjednitvo je, uostalom, moda ponajprije gorjelo jo jednom ,0P-ovom kadru (lmiru 0uvi, direktoru ',(-e, koji se uope nije mijeao u svoj posao.

!ato je $agazinoviu s poslanikom plaom od est hiljada *$ bolje da odgovornost za uasni vandalizam spaljivanja dijela objekta Predsjednitva 5i) shvati kao stupidno

iskazanu poruku narodne mrnje prema dvodecenijskoj politici ,0( i ,0P-a i to politiki prioritetno #akturira svojoj nesposobnoj i za graane iritantnoj stranci, svom omraenom stranakom e#u i njihovoj socijalnoj neodgovornosti prema radnicima 0ite, ,odaso, Polihema i drugih tuzlanskih kompanija koje je ,0P-ov ve smijenjeni premijer @auevi primitivno vrijeao i policijski tukao.ostovima i vijaduktima koji se viemilionski plaaju, a izmjenom projekata nestaju s mjesta gradnje

, obzirom na to da je 9ederalno ministarstvo unutranjih poslova odgovorno za javni red i mir i da je #ormiralo svoj krizni tab dan prije paljenja pojedinih prostorija Predsjednitva 5i), jasno je da je do paljevine dolo iskljuivom krivicom ,0P-ovog entitetskog ministra Predraga *urtea, komesara Bosia i direktora 0irekcije za koordinaciju policijskih tijela i ,0P-ovog kadra )imze ,elimovia.

Predsjednitvo je, uostalom, moda ponajprije gorjelo jo jednom ,0P-ovom kadru (lmiru 0uvi, direktoru ',(-e, koji se uope nije mijeao u svoj posao.

!ato je $agazinoviu s poslanikom plaom od est hiljada *$ bolje da odgovornost za uasni vandalizam spaljivanja dijela objekta Predsjednitva 5i) shvati kao stupidno iskazanu poruku narodne mrnje prema dvodecenijskoj politici ,0( i ,0P-a i to politiki prioritetno #akturira svojoj nesposobnoj i za graane iritantnoj stranci, svom omraenom stranakom e#u i njihovoj socijalnoj neodgovornosti prema radnicima 0ite, ,odaso, Polihema i drugih tuzlanskih kompanija koje je ,0P-ov ve smijenjeni premijer @auevi primitivno vrijeao i policijski tukao.=lektroprivrede 5i), dilaju esencijalnim listama za lijekove i medicinskom opremom, mostovima i vijaduktima koji se viemilionski plaaju, a izmjenom projekata nestaju s mjesta gradnje

, obzirom na to da je 9ederalno ministarstvo unutranjih poslova odgovorno za javni red i mir i da je #ormiralo svoj krizni tab dan prije paljenja pojedinih prostorija Predsjednitva 5i), jasno je da je do paljevine dolo iskljuivom krivicom ,0P-ovog entitetskog ministra Predraga *urtea, komesara Bosia i direktora 0irekcije za koordinaciju policijskih tijela i ,0P-ovog kadra )imze ,elimovia.

Predsjednitvo je, uostalom, moda ponajprije gorjelo jo jednom ,0P-ovom kadru -

(lmiru 0uvi, direktoru ',(-e, koji se uope nije mijeao u svoj posao.

!ato je $agazinoviu s poslanikom plaom od est hiljada *$ bolje da odgovornost za uasni vandalizam spaljivanja dijela objekta Predsjednitva 5i) shvati kao stupidno iskazanu poruku narodne koji je elio ostati neimenovan.

5udui da je ondje ve pala no, nije predvieno njihovo vaenje iz mora tijekom nedjelje. !rakoplov je identi#icirao podruje i brodovi e na to mjesto biti poslani u ponedjeljak. 1okacija se nalazi na granici vijetnamskih i malezijskih teritorijalnih voda. & tom su dijelu 6unokineskog mora primijeene dvije velike mrlje goriva duge nekoliko kilometara.

$alezija je u nedjelju otvorila istragu zbog terorizma nakon nestanka 5oeinga ... dan prije s 2 - putnika i lanova posade. $eu njima je bilo i putnika koji su se ukrcali s ukradenim putovnicama>(*'> to je hrvatski pravni tim protekli tjedan u )aagu iznosio argumente protiv ,rbije za genocid nad hrvatskim stanovnitvom u 0omovinskom ratu, danas protutubu iznosi ,rbija.

,rbijanski zastupnici izjavili su u ponedjeljak pred $eunarodnim sudom pravde ("A6) u 0en )aagu da su u ratu u )rvatskoj poinjeni ozbiljni zloini nad )rvatima, ali da oni ne predstavljaju genocid i da ,rbija za njih ne moe biti odgovorna jer u to vrijeme nije postojala. &,*'* zlorabio ovlasti u postupku protiv splitskog suca: <ijekom sudu poslali samo to im odgovara?! 'bjavljeno prije sat vremena Prevencija glaukoma: 5esplatno mjerenje onog tlaka u !agrebu 'ekivala sam tisue ,oiju, priopila je 5ijela kua.

"$i, elnici *anade, 9rancuske, >jemake, "talije, 6apana, &jedinjenog *raljevstva i ,(0a te predsjednik =uropskoga vijea i nacionalni suverenitet", kae 6acenjuk, koji je pozvao rusku vladu da povue crnomorsku #lotu u svoje baze i otvori prostor za politiki dijalog.

<asmussen: <usija akcijama u &krajini ugroava mir u =uropi

<usija vojnim akcijama u &krajini prijeti miru u =uropi i mora smjesta smanjiti napetosti, izjavio je u nedjelju glavni tajnik >(T'-a (nders 9ogh <asmussen.

& potragu za nestalim zrakoplovom ukljuene su i vijetnamske vlasti, pomo u potrazi pruili su i 9ilipini, a kako je objavila kineska agencija Einhua u zajedniku operaciju potrage u vodama juno od vijetnamskog otoka Tho Ahu ukljuio se i ,ingapurnikakve in#ormacije ne pristiu, a nitko iz kompanije jo se nije pojavio pred zabrinutim ljudima. & meuvremenu su se irile i glasine da se zrakoplov spustio u juni kineski grad >anking to je kineska vlada opovrgnula, a kineski mediji javljali su da je moda rije o vijetnamskom gradu >anmingu.

$alezijski ministar prometa rekao je da nema in#ormacija o padu. "@inimo sve to moemo kako bismo locirali avion. @inimo sve to moemo kako bismo istraili svaku mogunost", rekao je ,eri )ishammuddin novinarima u *uala 1umpuru.

">adamo se da ljudi razumiju kako smo najtransparentniji to moemo, dajemo in#ormacije najbre to moemo, ali elimo ih prije toga provjeriti", dodao je.

& avionu najvie *ineza, $alezijaca i "ndoneana

""zgubljen je kontakt s avionom i pokrenuta je misija spaavanja kako bi se letjelica locirala. !adnji kontakt je bio 120 nautikih milja istono od malezijskog mjesta *hota 5aru, a zasad je jo prerano rei da se avion sruio", stoji u priopenju kompanije. (vion 5oeing 5...-200 poletio je iz *uala 1umpura u popodnevnim satima, a radarski kontakt je izgubljen dva sata nakon polijetanja. *ineska agencija Einhua tvrdi da avion nije doao do kineskog zranog prostora i nije se javio kineskim kontrolorima. Ein:ua navodi i da je avion nestao u subotu ujutro u vijetnamskom zranom prostoru. +ijetnamske vlasti su prvotno javile da je uhvaen signal aviona kod Aape Aa $au, 250 kilometara jugoistono od )o Ahi $inha, ali se ta in#ormacija pokazala netonom, kao i ona da je sletio u junokineskom gradu >anmimgu. & potragu su

ukljuena dva kineska broda, te nepoznat broj brodova i aviona iz +ijetnama i $alezije, koji pretrauju podruje 6unog kineskog mora.

$ala8sia (irlines je objavila da je u avionu 152 *ineza, 4 $alezijaca, 12 "ndoneana, sedam (ustralaca, po troje dravljana ,(0-a i 9rancuske, dvoje >ovozelanana, &krajinaca i *anaana, te po jedan dravljanin "talije, Tajvana, >izozemske i (ustrije.

Tvrtka $ala8sia (irlines ($(,) jedna je od najveih u svijetu, a dosad najvea avionska nesrea ove tvrtke dogodila se 1-... u junoj $aleziji kada je stradalo 100 osoba.aP'+6=<=>,T+' za odluivanje o sukobu interesa danas odluuje o tome jesu li bivi pomonik ministra #inancija 5ranko egon i upan "starske upanije u mandatu od 200-. do 201 . "van 6akovi bili u sukobu interesa.

> ,ve o egonu itajte ovdje

"Predmet 5P'+6=<=>,T+' za odluivanje o sukobu interesa danas odluuje o tome jesu li bivi pomonik ministra #inancija 5ranko egon i upan "starske upanije u mandatu od 200-. do 201 . "van 6akovi bili u sukobu interesa.

> ,ve o egonu itajte ovdje

"Predmet 5ranka egona jako je obiman. Prikupili smo izuzetno puno dokumentacije s ciljem da se utvrdi to jasnije injenino stanje", kazala je na poetku lanica Povjerenstva za sukob interesa 5ranka 1ukaevi ;regi. 12. veljae Povjerenstvo je dobilo dopis egonovog odvjetnika s zahtjevom obustave pokrenutog postupka pred Povjerenstvom. Povjerenstvo je zatim 1.. veljae opet pozvalo egona da se oituje, no nakon tri dana opet im je stigao dopis odvjetnika bez egonovog oitovanja.

1ukaevi ;regi je kazala da je imao dvije anse da se oituje o optubama no on to nije uinio. to se tie zahtjeva za obustavom postupka, 1ukaevi ;regi je kazala kako unato tome to je egon smijenjen, on ima pravo na punu plau est mjeseci pa stoga Povjerenstvo smatra kako nema razloga za obustavom postupka.

egon je u $inistarstvu #inancija upravljao radom &prave za #inancijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor. 201 . godine )5'< je dobio 450 milijuna dravnih kuna, a egon je bio zaduen za nadzor kako se upravlja tim novcem, obavljao je i kontrolu kreditnih institucija, utvrdilo je Povjerenstvo.

Povjerenstvo nije dobilo niti dokumentaciju od )5'<-a koja bi dokazala da se u sluaju egon radi o uobiajenoj praksi.

Povjerenstvo je od egona trailo i oitovanje je li izvijestio ministra #inancija i lanove +lade u >adzornom odboru )5'<-a o stupanju u poslovni odnos trgovakoh drutava s )5'<-om, no niti na to nisu dobili odgovor.

Povjerenstvo je utvrdilo kako je egon prekrio vie lanaka !akona o sukobu interesa! ",tavio je privatni interes iznad javnog. >aruio je povjerenje graana u $inistarstvo #inancija, +ladu <) i )5'<", rekla je 1ukaevi ;regi.

"Predlaem da se predmet poalje 0'<)-u radi podizanja optunog prijedloga. egon je imao nadzor nad koritenjem proraunskih sredstava koja idu u )5'<! 'gromna teta je nanesena i )5'<-u i +ladi jer u >' )5'<-a sjedi dosta ministara. ", kazala je 1ukaevi ;regi.

">eki drugi poduzetnik ne bi niti aplicirao za kredit kakav su dobili egoni, jer bi znao da ne ispunjava uvjete", dodala je 1ukaevi ;regi.

1& meuvremenu je pokrenuta potraga u vodama izmeu $alezije i +ijetnama, ali malezijski vojni brodovi nisu pronali nikakve tragove zrakoplovne nesree nakon to su u subotu obili morsko podruje du sjeveroistone obale zemlje u potrazi za nestalim zrakoplovom $ala8sia (irlinesa, doznaje se u malezijskoj (genciji za pomorstvo koja sudjeluje u operaciji potrage. $alezija je poslala nekoliko vojnih brodova i tri helikoptera u potragu za zrakoplovom 5oeing ...-200=<& meuvremenu je pokrenuta potraga u vodama izmeu

$alezije i +ijetnama, ali malezijski vojni brodovi nisu pronali nikakve tragove zrakoplovne nesree nakon to su u subotu obili morsko podruje du sjeveroistone obale zemlje u potrazi za nestalim zrakoplovom $ala8sia (irlinesa, doznaje se u malezijskoj (genciji za pomorstvo koja sudjeluje u operaciji potrage. $alezija je poslala nekoliko vojnih brodova i tri helikoptera u potragu za zrakoplovom 5oeing ...-200=<, s kojim su kontrolori leta zabiljeili zadnji kontakt kada je bio 120 nautikih milja od malezijskog grada *ota 5haru, na istonoj obali zemlje.

& potragu za nestalim zrakoplovom ukljuene su i vijetnamske vlasti, pomo u potrazi pruili su i 9ilipini, a kako je objavila kineska agencija Einhua u zajedniku operaciju potrage u vodama juno od vijetnamskog otoka Tho Ahu ukljuio se i ,ingapur.

+ijetnamski admiral >go +an Phat kazao je za <euters kako bi se prema kalkulacijama koje su navele malezijske vlasti o kretanju zrakoplova, moglo zakljuiti da se on ipak sruio u strepnjom gleda na situaciju u &krajini, dodatno uzavrelu nakon ruske invazije na *rim. >apeto je juer bilo kod vojne baze 5elbek na *rimu gdje su ruski vojnici ispalili nekoliko pucnjeva upozorenja. 0ogodilo se to u trenutku kada su im prilazili ukrajinski vojnici nosei ukrajinske zastave i pjevajui himnu. & incidentu nije nitko ozlijeen.

1avrov i *err8 na razgovorima o stanju u &krajini

(meriki predsjednik 5arrack 'bama pozvao je ruskog predsjednika +ladimira Putina da povue vojsku u baze na poluotoku *rimu i ustanovi promatraku misiju, dok se e#ovi diplomacija spremaju na razgovore.

& Parizu bi se danas na temu &krajine trebali sastati ministar vanjskih poslova <usije 1avrov i ameriki dravni tajnik *err8. >a marginama kon#erencije o 1ibanonu diplomati e pokuati pronai dijalog unato estokim optubama.

'bama predlae povlaenje ruskih snaga u baze i mirovne promatrae, koji bi nadgledali potivanje prava ruskih govornika, to *remlj jo nije komentirao. Potie se i dijalog

$oskve i *ijeva, a prvi kontakt izmeu ministara potvrdio je i ukrajinski premijer 6atsen8uk ocjenjujui napredak sporim.

judima. & meuvremenu su se irile i glasine da se zrakoplov spustio u juni kineski grad >anking to je kineska vlada opovrgnula, a kineski mediji javljali su da je moda rije o vijetnamskom gradu >anmingu.

$alezijski ministar prometa rekao je da nema in#ormacija o padu. "@inimo sve to moemo kako bismo locirali avion. @inimo sve to moemo kako bismo istraili svaku mogunost", rekao je ,eri )ishammuddin novinarima u *uala 1umpuru.

">adamo se da ljudi razumiju kako smo najtransparentniji to moemo, dajemo in#ormacije najbre to moemo, ali elimo ih prije toga provjeriti", dodao je.

& avionu najvie *ineza, $alezijaca i "ndoneana

""zgubljen je kontakt s avionom i pokrenuta je misija spaavanja kako bi se letjelica locirala. !adnji kontakt je bio 120 nautikih milja istono od malezijskog mjesta *hota 5aru, a zasad je jo prerano rei da se avion sruio", stoji u priopenju kompanije. (vion 5oeing 5...-200 poletio je iz *uala 1umpura u popodnevnim satima, a radarski kontakt je izgubljen dva sata nakon polijetanja. *ineska agencija Einhua tvrdi da avion nije doao do kineskog zranog prostora i nije se javio kineskim kontrolorima. Ein:ua navodi i da je avion nestao u subotu ujutro u vijetnamskom zranom prostoru. +ijetnamske vlasti su prvotno javile da je uhvaen signal aviona kod Aape Aa $au, 250 kilometara jugoistono od )o Ahi $inha, ali se ta in#ormacija pokazala netonom, kao i ona da je sletio u junokineskom gradu >anmimgu. & potragu su ukljuena dva kineska broda, te nepoznat broj brodova i aviona iz +ijetnama i $alezije, koji pretrauju podruje 6unog kineskog mora.

$ala8sia (irlines je objavila da je u avionu 152 *ineza, 4 $alezijaca, 12 "ndoneana, sedam (ustralaca, po troje dravljana ,(0-a i 9rancuske, dvoje >ovozelanana, &krajinaca i *anaana, te po jedan dravljanin "talije, Tajvana, >izozemske i (ustrije.

Tvrtka $ala8sia (irlines ($(,) jedna je od najveih u svijetu, a dosad najvea avionska nesrea ove tvrtke dogodila se 1-... u junoj $aleziji kada je stradalo 100 osoba., s kojim su kontrolori leta zabiljeili zadnji kontakt kada je bio 120 nautikih milja od malezijskog grada *ota 5haru, na istonoj obali zemlje.

& potragu za nestalim zrakoplovom ukljuene su i vijetnamske vlasti, pomo u potrazi pruili su i 9ilipini, a kako je objavila kineska agencija Einhua u zajedniku operaciju potrage u vodama juno od vijetnamskog otoka Tho Ahu ukljuio se i ,ingapur.

+ijetnamski admiral >go +an Phat kazao je za <euters kako bi se prema kalkulacijama koje su navele malezijske vlasti o kretanju zrakoplova, moglo zakljuiti da se on ipak sruio u malezijskim teritorijalnim vodama, 152 milje daleko od obala otoka Tho Ahu, ako se uzme u obzir brzina leta zrakoplova i posljednja poznata lokacija.

<odbina ogorena turim in#ormacijama

<odbina putnika nestalog malezijskog aviona u Pekingu optuila je malezijskog avioprijevoznika da ih dri u potpunom mraku u pogledu in#ormacija o zrakoplovu, a i kineski dravni mediji kritiziraju vrlo turu objavu $ala8sia (irlinesa koji nije potvrdio ruenje zrakoplova, ve samo naveo da je zrakoplov nestao. <oaci putnika odvedeni su u jedan hotel u blizini pekinke zrane luke i ostavljeni da ekaju in#ormacije od avioprijevoznika, no nikakve in#ormacije ne pristiu, a nitko iz kompanije jo se nije pojavio pred zabrinutim ljudima. & meuvremenu su se irile i glasine da se zrakoplov spustio u juni kineski grad >anking to je kineska vlada opovrgnula, a kineski mediji javljali su da je moda rije o vijetnamskom gradu >anmingu.

$alezijski ministar prometa rekao je da nema in#ormacija o padu. "@inimo sve to moemo kako bismo locirali avion. @inimo sve to moemo kako bismo istraili svaku mogunost", rekao je ,eri )ishammuddin novinarima u *uala 1umpuru.

">adamo se da ljudi razumiju kako smo najtransparentniji to moemo, dajemo in#ormacije najbre to moemo, ali elimo ih prije toga provjeriti", dodao je.

ispunjava uvjete", dodala je 1ukaevi ;regi.

1& meuvremenu je pokrenuta potraga u vodama izmeu $alezije i +ijetnama, ali malezijski vojni brodovi nisu pronali nikakve tragove zrakoplovne nesree nakon to su u subotu obili morsko podruje du sjeveroistone obale zemlje u potrazi za nestalim zrakoplovom $ala8sia (irlinesa, doznaje se u malezijskoj (genciji za pomorstvo koja sudjeluje u operaciji potrage. $alezija je poslala nekoliko vojnih brodova i tri helikoptera u potragu za zrakoplovom 5oeing ...-200=<& meuvremenu je pokrenuta potraga u vodama izmeu $alezije i +ijetnama, ali malezijski vojni brodovi nisu pronali nikakve tragove zrakoplovne nesree nakon to su u subotu obili morsko podruje du sjeveroistone obale zemlje u potrazi za nestalim zrakoplovom $ala8sia (irlinesa, doznaje se u malezijskoj (genciji za pomorstvo koja sudjeluje u operaciji potrage. $alezija je poslala nekoliko vojnih brodova i tri helikoptera u potragu za zrakoplovom 5oeing ...-200=<, s kojim su kontrolori leta zabiljeili zadnji kontakt kada je bio 120 nautikih milja od malezijskog grada *ota 5haru, na istonoj obali zemlje.

& potragu za nestalim zrakoplovom ukljuene su i vijetnamske vlasti, pomo u potrazi pruili su i 9ilipini, a kako je objavila kineska agencija Einhua u zajedniku operaciju potrage u vodama juno od vijetnamskog otoka Tho Ahu ukljuio se i ,ingapur.

+ijetnamski admiral >go +an Phat kazao je za <euters kako bi se prema kalkulacijama koje su navele malezijske vlasti o kretanju zrakoplova, moglo zakljuiti da se on ipak sruio u malezijskim teritorijalnim vodama, 152 milje daleko od obala otoka Tho Ahu, ako se uzme u obzir brzina leta zrakoplova i posljednja poznata lokacija.

<odbina ogorena turim in#ormacijama

<odbina putnika nestalog malezijskog aviona u Pekingu optuila je malezijskog avioprijevoznika da ih dri u potpunom mraku u pogledu in#ormacija o zrakoplovu, a i kineski dravni mediji kritiziraju vrlo turu objavu $ala8sia (irlinesa koji nije potvrdio ruenje zrakoplova, ve samo naveo da je zrakoplov nestao. <oaci putnika odvedeni su u jedan hotel u blizini pekinke zrane luke i ostavljeni da ekaju

in#ormacije od avioprijevoznika, no nikakve in#ormacije ne pristiu, a nitko iz kompanije jo se nije pojavio pred zabrinutim ljudima. & meuvremenu su se irile i glasine da se zrakoplov spustio u juni kineski grad >anking to je kineska vlada opovrgnula, a kineski mediji javljali su da je moda rije o vijetnamskom gradu >anmingu.

$alezijski ministar prometa rekao je da nema in#ormacija o padu. "@inimo sve to moemo kako bismo locirali avion. @inimo sve to moemo kako bismo istraili svaku mogunost", rekao je ,eri )ishammuddin novinarima u *uala 1umpuru.

">adamo se da ljudi razumiju kako smo najtransparentniji to moemo, dajemo in#ormacije najbre to moemo, ali elimo ih prije toga provjeriti", dodao je.

& avionu najvie *ineza, $alezijaca i "ndoneana

""zgubljen je kontakt s avionom i pokrenuta je misija spaavanja kako bi se letjelica locirala. !adnji kontakt je bio 120 nautikih milja istono od malezijskog mjesta *hota 5aru, a zasad je jo prerano rei da se avion sruio", stoji u priopenju kompanije. (vion 5oeing 5...-200 poletio je iz *uala 1umpura u popodnevnim satima, a radarski kontakt je izgubljen dva sata nakon polijetanja. *ineska agencija Einhua tvrdi da avion nije doao do kineskog zranog prostora i nije se javio kineskim kontrolorima. Ein:ua navodi i da je avion nestao u subotu ujutro u vijetnamskom zranom prostoru. +ijetnamske vlasti su prvotno javile da je uhvaen signal aviona kod Aape Aa $au, 250 kilometara jugoistono od )o Ahi $inha, ali se ta in#ormacija pokazala netonom, kao i ona da je sletio u junokineskom gradu >anmimgu. & potragu su ukljuena dva kineska broda, te nepoznat broj brodova i aviona iz +ijetnama i $alezije, koji pretrauju podruje 6unog kineskog mora.

$ala8sia (irlines je objavila da je u avionu 152 *ineza, 4 $alezijaca, 12 "ndoneana, sedam (ustralaca, po troje dravljana ,(0-a i 9rancuske, dvoje >ovozelanana, &krajinaca i *anaana, te po jedan dravljanin "talije, Tajvana, >izozemske i (ustrije.

Tvrtka $ala8sia (irlines ($(,) jedna je od najveih u svijetu, a dosad najvea avionska nesrea ove tvrtke dogodila se 1-... u junoj $aleziji kada je stradalo 100

osoba., s kojim su kontrolori leta zabiljeili zadnji kontakt kada je bio 120 nautikih milja od malezijskog grada *ota 5haru, na istonoj obali zemlje.

& potragu za nestalim zrakoplovom ukljuene su i vijetnamske vlasti, pomo u potrazi pruili su i 9ilipini, a kako je objavila kineska agencija Einhua u zajedniku operaciju potrage u vodama juno od vijetnamskog otoka Tho Ahu ukljuio se i ,ingapurnikakve in#ormacije ne pristiu, a nitko iz kompanije jo se nije pojavio pred zabrinutim ljudima. & meuvremenu su se irile i glasine da se zrakoplov spustio u juni kineski grad >anking to je kineska vlada opovrgnula, a kineski mediji javljali su da je moda rije o vijetnamskom gradu >anmingu.

$alezijski ministar prometa rekao je da nema in#ormacija o padu. "@inimo sve to moemo kako bismo locirali avion. @inimo sve to moemo kako bismo istraili svaku mogunost", rekao je ,eri )ishammuddin novinarima u *uala 1umpuru.

">adamo se da ljudi razumiju kako smo najtransparentniji to moemo, dajemo in#ormacije najbre to moemo, ali elimo ih prije toga provjeriti", dodao je.

& avionu najvie *ineza, $alezijaca i "ndoneana

""zgubljen je kontakt s avionom i pokrenuta je misija spaavanja kako bi se letjelica locirala. !adnji kontakt je bio 120 nautikih milja istono od malezijskog mjesta *hota 5aru, a zasad je jo prerano rei da se avion sruio", stoji u priopenju kompanije. (vion 5oeing 5...-200 poletio je iz *uala 1umpura u popodnevnim satima, a radarski kontakt je izgubljen dva sata nakon polijetanja. *ineska agencija Einhua tvrdi da avion nije doao do kineskog zranog prostora i nije se javio kineskim kontrolorima. Ein:ua navodi i da je avion nestao u subotu ujutro u vijetnamskom zranom prostoru. +ijetnamske vlasti su prvotno javile da je uhvaen signal aviona kod Aape Aa $au, 250 kilometara jugoistono od )o Ahi $inha, ali se ta in#ormacija pokazala netonom, kao i ona da je sletio u junokineskom gradu >anmimgu. & potragu su ukljuena dva kineska broda, te nepoznat broj brodova i aviona iz +ijetnama i $alezije, koji pretrauju podruje 6unog kineskog mora.

$ala8sia (irlines je objavila da je u avionu 152 *ineza, 4 $alezijaca, 12 "ndoneana,

sedam (ustralaca, po troje dravljana ,(0-a i 9rancuske, dvoje >ovozelanana, &krajinaca i *anaana, te po jedan dravljanin "talije, Tajvana, >izozemske i (ustrije.

Tvrtka $ala8sia (irlines ($(,) jedna je od najveih u svijetu, a dosad najvea avionska nesrea ove tvrtke dogodila se 1-... u junoj $aleziji kada je stradalo 100 osoba.aP'+6=<=>,T+' za odluivanje o sukobu interesa danas odluuje o tome jesu li bivi pomonik ministra #inancija 5ranko egon i upan "starske upanije u mandatu od 200-. do 201 . "van 6akovi bili u sukobu interesa.

> ,ve o egonu itajte ovdje

"Predmet 5P'+6=<=>,T+' za odluivanje o sukobu interesa danas odluuje o tome jesu li bivi pomonik ministra #inancija 5ranko egon i upan "starske upanije u mandatu od 200-. do 201 . "van 6akovi bili u sukobu interesa.

> ,ve o egonu itajte ovdje

"Predmet 5ranka egona jako je obiman. Prikupili smo izuzetno puno dokumentacije s ciljem da se utvrdi to jasnije injenino stanje", kazala je na poetku lanica Povjerenstva za sukob interesa 5ranka 1ukaevi ;regi. 12. veljae Povjerenstvo je dobilo dopis egonovog odvjetnika s zahtjevom obustave pokrenutog postupka pred Povjerenstvom. Povjerenstvo je zatim 1.. veljae opet pozvalo egona da se oituje, no nakon tri dana opet im je stigao dopis odvjetnika bez egonovog oitovanja.

1ukaevi ;regi je kazala da je imao dvije anse da se oituje o optubama no on to nije uinio. to se tie zahtjeva za obustavom postupka, 1ukaevi ;regi je kazala kako unato tome to je egon smijenjen, on ima pravo na punu plau est mjeseci pa stoga Povjerenstvo smatra kako nema razloga za obustavom postupka.

egon je u $inistarstvu #inancija upravljao radom &prave za #inancijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor. 201 . godine )5'< je dobio 450 milijuna dravnih kuna, a egon je bio zaduen za nadzor kako se upravlja tim novcem, obavljao je i kontrolu

kreditnih institucija, utvrdilo je Povjerenstvo.

Povjerenstvo nije dobilo niti dokumentaciju od )5'<-a koja bi dokazala da se u sluaju egon radi o uobiajenoj praksi.

Povjerenstvo je od egona trailo i oitovanje je li izvijestio ministra #inancija i lanove +lade u >adzornom odboru )5'<-a o stupanju u poslovni odnos trgovakoh drutava s )5'<-om, no niti na to nisu dobili odgovor.

Povjerenstvo je utvrdilo kako je egon prekrio vie lanaka !akona o sukobu interesa! ",tavio je privatni interes iznad javnog. >aruio je povjerenje graana u $inistarstvo #inancija, +ladu <) i )5'<", rekla je 1ukaevi ;regi.

"Predlaem da se predmet poalje 0'<)-u radi podizanja optunog prijedloga. egon je imao nadzor nad koritenjem proraunskih sredstava koja idu u )5'<! 'gromna teta je nanesena i )5'<-u i +ladi jer u >' )5'<-a sjedi dosta ministara. ", kazala je 1ukaevi ;regi.

">eki drugi poduzetnik ne bi niti aplicirao za kredit kakav su dobili egoni, jer bi znao da ne ispunjava uvjete", dodala je 1ukaevi ;regi.

1& meuvremenu je pokrenuta potraga u vodama izmeu $alezije i +ijetnama, ali malezijski vojni brodovi nisu pronali nikakve tragove zrakoplovne nesree nakon to su u subotu obili morsko podruje du sjeveroistone obale zemlje u potrazi za nestalim zrakoplovom $ala8sia (irlinesa, doznaje se u malezijskoj (genciji za pomorstvo koja sudjeluje u operaciji potrage. $alezija je poslala nekoliko vojnih brodova i tri helikoptera u potragu za zrakoplovom 5oeing ...-200=<& meuvremenu je pokrenuta potraga u vodama izmeu $alezije i +ijetnama, ali malezijski vojni brodovi nisu pronali nikakve tragove zrakoplovne nesree nakon to su u subotu obili morsko podruje du sjeveroistone obale zemlje u potrazi za nestalim zrakoplovom $ala8sia (irlinesa, doznaje se u malezijskoj (genciji za pomorstvo koja sudjeluje u operaciji potrage.

$alezija je poslala nekoliko vojnih brodova i tri helikoptera u potragu za zrakoplovom 5oeing ...-200=<, s kojim su kontrolori leta zabiljeili zadnji kontakt kada je bio 120 nautikih milja od malezijskog grada *ota 5haru, na istonoj obali zemlje.

& potragu za nestalim zrakoplovom ukljuene su i vijetnamske vlasti, pomo u potrazi pruili su i 9ilipini, a kako je objavila kineska agencija Einhua u zajedniku operaciju potrage u vodama juno od vijetnamskog otoka Tho Ahu ukljuio se i ,ingapur.

+ijetnamski admiral >go +an Phat kazao je za <euters kako bi se prema kalkulacijama koje su navele malezijske vlasti o kretanju zrakoplova, moglo zakljuiti da se on ipak sruio u malezijskim teritorijalnim vodama, 152 milje daleko od obala otoka Tho Ahu, ako se uzme u obzir brzina leta zrakoplova i posljednja poznata lokacija.

<odbina ogorena turim in#ormacijama

<odbina putnika nestalog malezijskog aviona u Pekingu optuila je malezijskog avioprijevoznika da ih dri u potpunom mraku u pogledu in#ormacija o zrakoplovu, a i kineski dravni mediji kritiziraju vrlo turu objavu $ala8sia (irlinesa koji nije potvrdio ruenje zrakoplova, ve samo naveo da je zrakoplov nestao. <oaci putnika odvedeni su u jedan hotel u blizini pekinke zrane luke i ostavljeni da ekaju in#ormacije od avioprijevoznika, no nikakve in#ormacije ne pristiu, a nitko iz kompanije jo se nije pojavio pred zabrinutim ljudima. & meuvremenu su se irile i glasine da se zrakoplov spustio u juni kineski grad >anking to je kineska vlada opovrgnula, a kineski mediji javljali su da je moda rije o vijetnamskom gradu >anmingu.

$alezijski ministar prometa rekao je da nema in#ormacija o padu. "@inimo sve to moemo kako bismo locirali avion. @inimo sve to moemo kako bismo istraili svaku mogunost", rekao je ,eri )ishammuddin novinarima u *uala 1umpuru.

">adamo se da ljudi razumiju kako smo najtransparentniji to moemo, dajemo in#ormacije najbre to moemo, ali elimo ih prije toga provjeriti", dodao je.

& avionu najvie *ineza, $alezijaca i "ndoneana

""zgubljen je kontakt s avionom i pokrenuta je misija spaavanja kako bi se letjelica locirala. !adnji kontakt je bio 120 nautikih milja istono od malezijskog mjesta *hota 5aru, a zasad je jo prerano rei da se avion sruio", stoji u priopenju kompanije. (vion 5oeing 5...-200 poletio je iz *uala 1umpura u popodnevnim satima, a radarski kontakt je izgubljen dva sata nakon polijetanja. *ineska agencija Einhua tvrdi da avion nije doao do kineskog zranog prostora i nije se javio kineskim kontrolorima. Ein:ua navodi i da je avion nestao u subotu ujutro u vijetnamskom zranom prostoru. +ijetnamske vlasti su prvotno javile da je uhvaen signal aviona kod Aape Aa $au, 250 kilometara jugoistono od )o Ahi $inha, ali se ta in#ormacija pokazala netonom, kao i ona da je sletio u junokineskom gradu >anmimgu. & potragu su ukljuena dva kineska broda, te nepoznat broj brodova i aviona iz +ijetnama i $alezije, koji pretrauju podruje 6unog kineskog mora.

$ala8sia (irlines je objavila da je u avionu 152 *ineza, 4 $alezijaca, 12 "ndoneana, sedam (ustralaca, po troje dravljana ,(0-a i 9rancuske, dvoje >ovozelanana, &krajinaca i *anaana, te po jedan dravljanin "talije, Tajvana, >izozemske i (ustrije.

Tvrtka $ala8sia (irlines ($(,) jedna je od najveih u svijetu, a dosad najvea avionska nesrea ove tvrtke dogodila se 1-... u junoj $aleziji kada je stradalo 100 osoba., s kojim su kontrolori leta zabiljeili zadnji kontakt kada je bio 120 nautikih milja od malezijskog grada *ota 5haru, na istonoj obali zemlje.

& potragu za nestalim zrakoplovom ukljuene su i vijetnamske vlasti, pomo u potrazi pruili su i 9ilipini, a kako je objavila kineska agencija Einhua u zajedniku operaciju potrage u vodama juno od vijetnamskog otoka Tho Ahu ukljuio se i ,ingapur.

+ijetnamski admiral >go +an Phat kazao je za <euters kako bi se prema kalkulacijama koje su navele malezijske vlasti o kretanju zrakoplova, moglo zakljuiti da se on ipak sruio u malezijskim teritorijalnim vodama, 152 milje daleko od obala otoka Tho Ahu, ako se uzme u obzir brzina leta zrakoplova i posljednja poznata lokacija.

<odbina ogorena turim in#ormacijama

<odbina putnika nestalog malezijskog aviona u Pekingu optuila je malezijskog avioprijevoznika da ih dri u potpunom mraku u pogledu in#ormacija o zrakoplovu, a i kineski dravni mediji kritiziraju vrlo turu objavu $ala8sia (irlinesa koji nije potvrdio ruenje zrakoplova, ve samo naveo da je zrakoplov nestao. <oaci putnika odvedeni su u jedan hotel u blizini pekinke zrane luke i ostavljeni da ekaju in#ormacije od avioprijevoznika, no nikakve in#ormacije ne pristiu, a nitko iz kompanije jo se nije pojavio pred zabrinutim ljudima. & meuvremenu su se irile i glasine da se zrakoplov spustio u juni kineski grad >anking to je kineska vlada opovrgnula, a kineski mediji javljali su da je moda rije o vijetnamskom gradu >anmingu.

$alezijski ministar prometa rekao je da nema in#ormacija o padu. "@inimo sve to moemo kako bismo locirali avion. @inimo sve to moemo kako bismo istraili svaku mogunost", rekao je ,eri )ishammuddin novinarima u *uala 1umpuru.

">adamo se da ljudi razumiju kako smo najtransparentniji to moemo, dajemo in#ormacije najbre to moemo, ali elimo ih prije toga provjeriti", dodao je.

& avionu najvie *ineza, $alezijaca i "ndoneana

""zgubljen je kontakt s avionom i pokrenuta je misija spaavanja kako bi se letjelica locirala. !adnji kontakt je bio 120 nautikih milja istono od malezijskog mjesta *hota 5aru, a zasad je jo prerano rei da se avion sruio", stoji u priopenju kompanije. (vion 5oeing 5...-200 poletio je iz *uala 1umpura u popodnevnim satima, a radarski kontakt je izgubljen dva sata nakon polijetanja. *ineska agencija Einhua tvrdi da avion nije doao do kineskog zranog prostora i nije se javio kineskim kontrolorima. Ein:ua navodi i da je avion nestao u subotu ujutro u vijetnamskom zranom prostoru. +ijetnamske vlasti su prvotno javile da je uhvaen signal aviona kod Aape Aa $au, 250 kilometara jugoistono od )o Ahi $inha, ali se ta in#ormacija pokazala netonom, kao i ona da je sletio u junokineskom gradu >anmimgu. & potragu su ukljuena dva kineska broda, te nepoznat broj brodova i aviona iz +ijetnama i $alezije, koji pretrauju podruje 6unog kineskog mora.

$ala8sia (irlines je objavila da je u avionu 152 *ineza, 4 $alezijaca, 12 "ndoneana, sedam (ustralaca, po troje dravljana ,(0-a i 9rancuske, dvoje >ovozelanana, &krajinaca i *anaana, te po jedan dravljanin "talije, Tajvana, >izozemske i (ustrije.

Tvrtka $ala8sia (irlines ($(,) jedna je od najveih u svijetu, a dosad najvea avionska nesrea ove tvrtke dogodila se 1-... u junoj $aleziji kada je stradalo 100 osoba.aP'+6=<=>,T+' za odluivanje o sukobu interesa danas odluuje o tome jesu li bivi pomonik ministra #inancija 5ranko egon i upan "starske upanije u mandatu od 200-. do 201 . "van 6akovi bili u sukobu interesa.

> ,ve o egonu itajte ovdje

"Predmet 5P'+6=<=>,T+' za odluivanje o sukobu interesa danas odluuje o tome jesu li bivi pomonik ministra #inancija 5ranko egon i upan "starske upanije u mandatu od 200-. do 201 . "van 6akovi bili u sukobu interesa.

> ,ve o egonu itajte ovdje

"Predmet 5ranka egona jako je obiman. Prikupili smo izuzetno puno dokumentacije s ciljem da se utvrdi to jasnije injenino stanje", kazala je na poetku lanica Povjerenstva za sukob interesa 5ranka 1ukaevi ;regi. 12. veljae Povjerenstvo je dobilo dopis egonovog odvjetnika s zahtjevom obustave pokrenutog postupka pred Povjerenstvom. Povjerenstvo je zatim 1.. veljae opet pozvalo egona da se oituje, no nakon tri dana opet im je stigao dopis odvjetnika bez egonovog oitovanja.

1ukaevi ;regi je kazala da je imao dvije anse da se oituje o optubama no on to nije uinio. to se tie zahtjeva za obustavom postupka, 1ukaevi ;regi je kazala kako unato tome to je egon smijenjen, on ima pravo na punu plau est mjeseci pa stoga Povjerenstvo smatra kako nema razloga za obustavom postupka.

egon je u $inistarstvu #inancija upravljao radom &prave za #inancijsko upravljanje,

unutarnju reviziju i nadzor. 201 . godine )5'< je dobio 450 milijuna dravnih kuna, a egon je bio zaduen za nadzor kako se upravlja tim novcem, obavljao je i kontrolu kreditnih institucija, utvrdilo je Povjerenstvo.

Povjerenstvo nije dobilo niti dokumentaciju od )5'<-a koja bi dokazala da se u sluaju egon radi o uobiajenoj praksi.

Povjerenstvo je od egona trailo i oitovanje je li izvijestio ministra #inancija i lanove +lade u >adzornom odboru )5'<-a o stupanju u poslovni odnos trgovakoh drutava s )5'<-om, no niti na to nisu dobili odgovor.

Povjerenstvo je utvrdilo kako je egon prekrio vie lanaka !akona o sukobu interesa! ",tavio je privatni interes iznad javnog. >aruio je povjerenje graana u $inistarstvo #inancija, +ladu <) i )5'<", rekla je 1ukaevi ;regi.

"Predlaem da se predmet poalje 0'<)-u radi podizanja optunog prijedloga. egon je imao nadzor nad koritenjem proraunskih sredstava koja idu u )5'<! 'gromna teta je nanesena i )5'<-u i +ladi jer u >' )5'<-a sjedi dosta ministara. ", kazala je 1ukaevi ;regi.

">eki drugi poduzetnik ne bi niti aplicirao za kredit kakav su dobili egoni, jer bi znao da ne ispunjava uvjete", dodala je 1ukaevi ;regi.

'dluku o sukobu interesa jo treba potvrditi +ijee, a prema svemu izreenom i kazni i slanju predmeta 0'<)&, odluka e glasiti da je egon u sukobu interesa.

&skoro opirnije

Podsjetimo, povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo je postupak protiv 5ranka egona radi utvrivanja da li se dunosnik u obnaanju dunosti pomonika ministra #inancija naao u situaciju sukoba interesa te je li prekrio neko od naela djelovanja iz

lanka 5. !,,"-a zbog stupanja u poslovni odnos 9acta +ere s )5'<-om.

Postupak je pokrenut radi utvrivanja da li je dunosnik 5ranko egon u obnaanju dunosti pomonika ministra #inancija poinio neko od zabranjenih djelovanja dunosnika iz lanka .. !,,"-a, kako bi utjecao na sklapanje &govora o kreditu izmeu )5'<-a i trgovakog drutva 9acta +era doo.

Postupak je pokrenut i radi utvrivanja da li je povodom stupanja u poslovni odnos drutva 9acta +era s )5'P'+6=<=>,T+' za odluivanje o sukobu interesa danas odluuje o tome jesu li bivi pomonik ministra #inancija 5ranko egon i upan "starske upanije u mandatu od 200-. do 201 . "van 6akovi bili u sukobu interesa.

> ,ve o egonu itajte ovdje

"Predmet 5ranka egona jako je obiman. Prikupili smo izuzetno puno dokumentacije s ciljem da se utvrdi to jasnije injenino stanje", kazala je na poetku lanica Povjerenstva za sukob interesa 5ranka 1ukaevi ;regi. 12. veljae Povjerenstvo je dobilo dopis egonovog odvjetnika s zahtjevom obustave pokrenutog postupka pred Povjerenstvom. Povjerenstvo je zatim 1.. veljae opet pozvalo egona da se oituje, no nakon tri dana opet im je stigao dopis odvjetnika bez egonovog oitovanja.

1ukaevi ;regi je kazala da je imao dvije anse da se oituje o optubama no on to nije uinio. to se tie zahtjeva za obustavom postupka, 1ukaevi ;regi je kazala kako unato tome to je egon smijenjen, on ima pravo na punu plau est mjeseci pa stoga Povjerenstvo smatra kako nema razloga za obustavom postupka.

egon je u $inistarstvu #inancija upravljao radom &prave za #inancijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor. 201 . godine )5'< je dobio 450 milijuna dravnih kuna, a egon je bio zaduen za nadzor kako se upravlja tim novcem, obavljao je i kontrolu kreditnih institucija, utvrdilo je Povjerenstvo.

Povjerenstvo nije dobilo niti dokumentaciju od )5'<-a koja bi dokazala da se u

sluaju egon radi o uobiajenoj praksi.

Povjerenstvo je od egona trailo i oitovanje je li izvijestio ministra #inancija i lanove +lade u >adzornom odboru )5'<-a o stupanju u poslovni odnos trgovakoh drutava s )5'<-om, no niti na to nisu dobili odgovor.

Povjerenstvo je utvrdilo kako je egon prekrio vie lanaka !akona o sukobu interesa! ",tavio je privatni interes iznad javnog. >aruio je povjerenje graana u $inistarstvo #inancija, +ladu <) i )5'<", rekla je 1ukaevi ;regi.

"Predlaem da se predmet poalje 0'<)-u radi podizanja optunog prijedloga. egon je imao nadzor nad koritenjem proraunskih sredstava koja idu u )5'<! 'gromna teta je nanesena i )5'<-u i +ladi jer u >' )5'<-a sjedi dosta ministara. ", kazala je 1ukaevi ;regi.

">eki drugi poduzetnik ne bi niti aplicirao za kredit kakav su dobili egoni, jer bi znao da ne ispunjava uvjete", dodala je 1ukaevi ;regi.

'dluku o sukobu interesa jo treba potvrditi +ijee, a prema svemu izreenom i kazni i slanju predmeta 0'<)&, odluka e glasiti da je egon u sukobu interesa.

&skoro opirnije

Podsjetimo, povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo je postupak protiv 5ranka egona radi utvrivanja da li se dunosnik u obnaanju dunosti pomonika ministra #inancija naao u situaciju sukoba interesa te je li prekrio neko od naela djelovanja iz lanka 5. !,,"-a zbog stupanja u poslovni odnos 9acta +ere s )5'<-om.

Postupak je pokrenut radi utvrivanja da li je dunosnik 5ranko egon u obnaanju dunosti pomonika ministra #inancija poinio neko od zabranjenih djelovanja dunosnika iz lanka .. !,,"-a, kako bi utjecao na sklapanje &govora o kreditu izmeu

)5'<-a i trgovakog drutva 9acta +era doo.

Postupak je pokrenut i radi utvrivanja da li je povodom stupanja u poslovni odnos drutva 9acta +era s )5'<-om na temelju &govora o kreditu dolo do povrede lanka 16. stavka i stavka %. !,,"-a. @lankom 16 stavkom . propisano je da je trgovako drutvo u kojemu dunosnik ima vie od 0,5 posto udjela u vlasnitvu duno obavijestiti Povjerenstvo o stupanju u poslovni odnos s dravnim tijelima. Poslovnim odnosom u smislu !,,"-a smatraju se izmeu ostalog, dravne potpore i drugi oblici stjecanja sredstava od tijela javne vlasti. ,tavkom % propisano je da za vrijeme dok su njegova upravljaka prava u trgovakim drutvima prenesena na Povjerenika, dunosnik ne smije davati obavijesti, upute, naloge ili na drugi nain biti u vezi s povjerenikom te time utjecati na ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz lanskih prava u tim drutvima.<-om na temelju &govora o kreditu dolo do povrede lanka 16. stavka i stavka %. !,,"-a. @lankom 16 stavkom . propisano je da je trgovako drutvo u kojemu dunosnik ima vie od 0,5 posto udjela u vlasnitvu duno obavijestiti Povjerenstvo o stupanju u poslovni odnos s dravnim tijelima. Poslovnim odnosom u smislu !,,"-a smatraju se izmeu ostalog, dravne potpore i drugi oblici stjecanja sredstava od tijela javne vlasti. ,tavkom % propisano je da za vrijeme dok su njegova upravljaka prava u trgovakim drutvima prenesena na Povjerenika, dunosnik ne smije davati obavijesti, upute, naloge ili na drugi nain biti u vezi s povjerenikom te time utjecati na ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz lanskih prava u tim drutvima.ranka egona jako je obiman. Prikupili smo izuzetno puno dokumentacije s ciljem da se utvrdi to jasnije injenino stanje", kazala je na poetku lanica Povjerenstva za sukob interesa 5ranka 1ukaevi ;regi. 12. veljae Povjerenstvo je dobilo dopis egonovog odvjetnika s zahtjevom obustave pokrenutog postupka pred Povjerenstvom. Povjerenstvo je zatim 1.. veljae opet pozvalo egona da se oituje, no nakon tri dana opet im je stigao dopis odvjetnika bez egonovog oitovanja.

1ukaevi ;regi je kazala da je imao dvije anse da se oituje o optubama no on to nije uinio. to se tie zahtjeva za obustavom postupka, 1ukaevi ;regi je kazala kako unato tome to je egon smijenjen, on ima pravo na punu plau est mjeseci pa stoga Povjerenstvo smatra kako nema razloga za obustavom postupka.

egon je u $inistarstvu #inancija upravljao radom &prave za #inancijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor. 201 . godine )5'< je dobio 450 milijuna dravnih kuna, a egon je bio zaduen za nadzor kako se upravlja tim novcem, obavljao je i kontrolu kreditnih institucija, utvrdilo je Povjerenstvo.

Povjerenstvo nije dobilo niti dokumentaciju od )5'<-a koja bi dokazala da se u sluaju egon radi o uobiajenoj praksi.

Povjerenstvo je od egona trailo i oitovanje je li izvijestio ministra #inancija i lanove +lade u >adzornom odboru )5'<-a o stupanju u poslovni odnos trgovakoh drutava s )5'<-om, no niti na to nisu dobili odgovor.

Povjerenstvo je utvrdilo kako je egon prekrio vie lanaka !akona o sukobu interesa! ",tavio je privatni interes iznad javnog. >aruio je povjerenje graana u $inistarstvo #inancija, +ladu <) i )5'<", rekla je 1ukaevi ;regi.

"Predlaem da se predmet poalje 0'<)-u radi podizanja optunog prijedloga. egon je imao nadzor nad koritenjem proraunskih sredstava koja idu u )5'<! 'gromna teta je nanesena i )5'<-u i +ladi jer u >' )5'<-a sjedi dosta ministara. ", kazala je 1ukaevi ;regi.

">eki drugi poduzetnik ne bi niti aplicirao za kredit kakav su dobili egoni, jer bi znao da ne ispunjava uvjete", dodala je 1ukaevi ;regi.

'dluku o sukobu interesa jo treba potvrditi +ijee, a prema svemu izreenom i kazni i slanju predmeta 0'<)&, odluka e glasiti da je egon u sukobu interesa.

&skoro opirnije

Podsjetimo, povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo je postupak protiv 5ranka egona radi utvrivanja da li se dunosnik u obnaanju dunosti pomonika ministra #inancija naao u situaciju sukoba interesa te je li prekrio neko od naela djelovanja iz lanka 5. !,,"-a zbog stupanja u poslovni odnos 9acta +ere s )5'<-om.

Postupak je pokrenut radi utvrivanja da li je dunosnik 5ranko egon u obnaanju dunosti pomonika ministra #inancija poinio neko od zabranjenih djelovanja dunosnika iz lanka .. !,,"-a, kako bi utjecao na sklapanje &govora o kreditu izmeu )5'<-a i trgovakog drutva 9acta +era doo.

Postupak je pokrenut i radi utvrivanja da li je povodom stupanja u poslovni odnos drutva 9acta +era s )5'<-om na temelju &govora o kreditu dolo do povrede lanka 16. stavka i stavka %. !,,"-a. @lankom 16 stavkom . propisano je da je trgovako drutvo u kojemu dunosnik ima vie od 0,5 posto udjela u vlasnitvu duno obavijestiti Povjerenstvo o stupanju u poslovni odnos s dravnim tijelima. Poslovnim odnosom u smislu !,,"-a smatraju se izmeu ostalog, dravne potpore i drugi oblici stjecanja sredstava od tijela javne vlasti. ,tavkom % propisano je da za vrijeme dok su njegova upravljaka prava u trgovakim drutvima prenesena na Povjerenika, dunosnik ne smije davati obavijesti, upute, naloge ili na drugi nain biti u vezi s povjerenikom te time utjecati na ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz lanskih prava u tim drutvima.vrov i *err8 na razgovorima o stanju u &krajini

(meriki predsjednik 5arrack 'bama pozvao je ruskog predsjednika +ladimira Putina da povue vojsku u baze na poluotoku *rimu i ustanovi promatraku misiju, dok se e#ovi diplomacija spremaju na razgovore.

& Parizu bi se danas na temu &krajine trebali sastati ministar vanjskih poslova <usije 1avrov i ameriki dravni tajnik *err8. >a marginama kon#erencije o 1ibanonu diplomati e pokuati pronai dijalog unato estokim optubama.

'bama predlae povlaenje ruskih snaga u baze i mirovne promatrae, koji bi nadgledali potivanje prava ruskih govornika, to *remlj jo nije komentirao. Potie se i dijalog $oskve i *ijeva, a prvi kontakt izmeu ministara potvrdio je i ukrajinski premijer 6atsen8uk ocjenjujui napredak sporim.

"nae, <usija je juer testirala interkontinentalni balistiki projektil i o tome prema proceduri obavijestila ameriku stranu.

&krajina jaa mjere sigurnosti nuklearnih postrojenja

&krajina je odluila pojaati mjere sigurnosti svojih nuklearnih postrojenja zbog prijetnji ruskih vojnih snaga na svome teritoriju, izvijestio je ukrajinski veleposlanik u pismu upuenom $eunarodnoj agenciji za nuklearnu energiju ("(=().

""legalan boravak ruskih snaga na ukrajinskom teritoriju predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti &krajine s moguim posljedicama na nuklearnu in#rastrukturu", navodi u pismu "hor Prokopuk.

"Pod tim okolnostima ukrajinske vlasti ele poduzeti sve mogue napore kako bi se jamila #izika sigurnost nuklearnih postrojenja, to obuhvaa jaanje #izike zatite 15 postrojenja na etiri mjesta", navodi se u pismu naslovljenog na glavnog direktora "(=( 3uki8u (mana.

Prema rijeima veleposlanika, "posljedice upotrebe sile kojoj bi pribjegla <uska 9ederacija protiv njegove zemlje, nekadanje lanice ,ovjetskog saveza, "su nepredvidive".

5rojni napori ukrajinske vlade da uspostavi bilateralne kontakte sa ruskom stranom nisu do sada urodili plodom, dodaje veleposlanik koji poziva glavnog direktora meunarodne nuklearne agencije da hitno kod ruskih vlasti postavi pitanje nuklearne sigurnosti.

Pariz i 5erlin nude plan za izlaz iz ukrajinske krize

9rancuska i >jemaka ele ponuditi "plan izlaza" iz krize u &krajini o kojem bi se u srijedu moglo raspravljati u Parizu, u okviru meunarodnog sastanka o 1ibanonu, izjavio je #rancuski ministar vanjskih poslova 1aurent 9abius.

">jemaka i 9rancuska, koje rade zajedno, napravile su neku vrstu prijedloga plana izlaza iz ukrajinske krize te emo vidjeti hoe li biti prihvaeno da se o njemu raspravlja" u srijedu, kazao je 9abius na radiju <$A i tv postaji 59$-T+.

Plan se bavi nekim tokama sporazuma od 21. veljae zakljuenog u *ijevu ,+"6=T i dalje sa strepnjom gleda na situaciju u &krajini, dodatno uzavrelu nakon ruske invazije na *rim. >apeto je juer bilo kod vojne baze 5elbek na *rimu gdje su ruski vojnici ispalili nekoliko pucnjeva upozorenja. 0ogodilo se to u trenutku kada su im prilazili ukrajinski vojnici nosei ukrajinske zastave i pjevajui himnu. & incidentu nije nitko ozlijeen.

1avrov i *err8 na razgovorima o stanju u &krajini

(meriki predsjednik 5arrack 'bama pozvao je ruskog predsjednika +ladimira Putina da povue vojsku u baze na poluotoku *rimu i ustanovi promatraku misiju, dok se e#ovi diplomacija spremaju na razgovore.

& Parizu bi se danas na temu &krajine trebali sastati ministar vanjskih poslova <usije 1avrov i ameriki dravni tajnik *err8. >a marginama kon#erencije o 1ibanonu diplomati e pokuati pronai dijalog unato estokim optubama.

'bama predlae povlaenje ruskih snaga u baze i mirovne promatrae, koji bi nadgledali potivanje prava ruskih govornika, to *remlj jo nije komentirao. Potie se i dijalog $oskve i *ijeva, a prvi kontakt izmeu ministara potvrdio je i ukrajinski premijer 6atsen8uk ocjenjujui napredak sporim.

"nae, <usija je juer testirala interkontinentalni balistiki projektil i o tome prema proceduri obavijestila ameriku stranu.

&krajina jaa mjere sigurnosti nuklearnih postrojenja

&krajina je odluila pojaati mjere sigurnosti svojih nuklearnih postrojenja zbog prijetnji ruskih vojnih snaga na svome teritoriju, izvijestio je ukrajinski veleposlanik u pismu upuenom $eunarodnoj agenciji za nuklearnu energiju ("(=().

""legalan boravak ruskih snaga na ukrajinskom teritoriju predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti &krajine s moguim posljedicama na nuklearnu in#rastrukturu", navodi u pismu "hor Prokopuk.

"Pod tim okolnostima ukrajinske vlasti ele poduzeti sve mogue napore kako bi se jamila #izika sigurnost nuklearnih postrojenja, to obuhvaa jaanje #izike zatite 15 postrojenja na etiri mjesta", navodi se u pismu naslovljenog na glavnog direktora "(=( 3uki8u (mana.

Prema rijeima veleposlanika, "posljedice upotrebe sile kojoj bi pribjegla <uska 9ederacija protiv njegove zemlje, nekadanje lanice ,ovjetskog saveza, "su nepredvidive".

5rojni napori ukrajinske vlade da uspostavi bilateralne kontakte sa ruskom stranom nisu do sada urodili plodom, dodaje veleposlanik koji poziva glavnog direktora meunarodne nuklearne agencije da hitno kod ruskih vlasti postavi pitanje nuklearne sigurnosti.

Pariz i 5erlin nude plan za izlaz iz ukrajinske krize

9rancuska i >jemaka ele ponuditi "plan izlaza" iz krize u &krajini o kojem bi se u srijedu moglo raspravljati u Parizu, u okviru meunarodnog sastanka o 1ibanonu, izjavio je #rancuski ministar vanjskih poslova 1aurent 9abius.

">jemaka i 9rancuska, koje rade zajedno, napravile su neku vrstu prijedloga plana izlaza iz ukrajinske krize te emo vidjeti hoe li biti prihvaeno da se o njemu raspravlja" u srijedu, kazao je 9abius na radiju <$A i tv postaji 59$-T+.

Plan se bavi nekim tokama sporazuma od 21. veljae zakljuenog u *ijevu nakon nekoliko dana estokih sukoba izmeu vlasti i proeuropskih prosvjednika: "vlada nacionalnog jedinstva, povlaenje <usa, rasputanje ekstremistikih milicija, primjena

ustava iz 200%. te predsjedniki izbori".

>ekoliko velikih meunarodnih sudionika, meu kojima ministri vanjskih poslova <usije ,ergej 1avrov, ,(0-a 6ohn *err8, >jemake 9rank-Caklter ,teinmeier te 9rancuske 1aurant 9abius kao i e#ica europske diplomacije Aatherine (shton, sastat e se u =lizejskoj palai u Parizu povodom drugog sastanka $eunarodne skupine za podrku 1ibanonu.

"<azgovarat emo o 1ibanonu ali koristimo priliku to su sve kolege ovdje kako bismo raspravili o ukrajinskom pitanju", istaknuo je 9abius.

>a dnevnom redu nai e se i ideja o osnivanju kontaktne skupine za &krajinu, o kojoj su ranije razgovarali ruski predsjednik +ladimir Putin i njemaka kancelarka (ngela $erkel.

'bama i $erkel ponovno razgovarali o situaciji u &krajini

(meriki predsjednik 5arack 'bama razgovarao je u utorak s njemakom kancelarkom (ngelom $erkel o moguem rjeenju ukrajinske krize koja je eskalirala ruskom intervencijom u ukrajinskoj regiji *rimu, doznaje se od dunosnika amerike administracije.

0voje elnika e prema tom dogovoru, kako se doznaje, predloiti <usiji da povue snage na *rimu natrag u njihove baze u regiji, ogranii ruske snage u okvir doputenog limita od 11.000 pripadnika tih snaga u &krajini kao i da dopusti meunarodne promatrae koji bi nadgledali potivanje ljudskih prava etnikih <usa.

Takvo bi rjeenje nadalje ukljuivalo izravne razgovore izmeu <usa i nove ukrajinske vlade uz mogue meunarodno posredovanje. &krajinski izbori predvieni za svibanj odrali bi se kako je i planirano.

*ako se doznaje iz amerikih izvora, 'bama je kancelarki $erkel potvrdio da nee doi

na summit ;4 koji se u lipnju treba odrati u ,oiju ostane li u &krajini status Guo, a pripremni sastanci vezani uz organizaciju sastanka ve su prekinuti.

& priopenju 5ijele kue o razgovorima 'bama-$erkel kae se da je dvoje elnika izrazilo ozbiljnu zabrinutost ruskim "jasnim krenjem ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta" te da su se "sloili oko vanosti smirivanja situacije, ukljuujui rasporeivanje meunarodnih promatraa i pokretanje izravnih razgovora izmeu <usije i &krajine", navela je 5ijela kua.

Prema rijeima visokog dunosnika 5ijele kue, ,jedinjene 0rave ele, istodobno jaajui pritisak na <usiju, u suradnji sa svojim zapadnim saveznicima, ponuditi Putinu nain izlaska iz ukrajinske krize. 'bamina ideja, iznesena i u razgovoru s $erkel, je da se toku po toku razmotre primjedbe $oskve u kojima ona izraava zabrinutost situacijom u &krajini.

<uski predsjednik +ladimir Putin opovrgnuo je da su ruske oruane snage izravno angairane u zauzimanju *rima, no ponovio je stajalite da ima pravo poslati vojsku kako bi zatitila ruske sunarodnjake koji se, po njegovim rijeima, osjeaju ugroeni nakon to je svrgnut predsjednik +iktor 6anukovi i uspostavljena nova ukrajinska vlada.

(meriki dunosnici istiu pak kako nema nikakvog dokaza koji bi podupro ruske navode da su etniki <usi u &krajini ugroeni.

)arper: 'kupacija *rima "neviena" nakon 2. ,vjetskog rata

*anadski premijer ,tephen )arper je ocijenio u utorak da ruska okupacija *rima predstavlja nevienu situaciju nakon 0rugog svjetskog rata.

"*ada velika sila na temelju takozvanih vanteritorijalnih prava izvri invaziju i okupaciju susjedne zemlje, to je nevieno nakon 0rugog svjetskog rata", rekao je )arper u zastupnikom domu.

'n je takoer najavio da e prekinuti sve bilateralne aktivnosti predviene izmeu kanadskih i ruskih oruanih snaga. *anadski ministar vanjskih poslova 6ohn 5aird je ponovio da nita ne opravdava takvu vojnu invaziju.

& ponedjeljak je u razgovoru za dravnu televiziju A5A ministar vanjskih poslova usporedio nazonost ruskih postrojbi na *rimu s nacistikom invazijom na ,udete u bivoj @ehoslovakoj.

"spred parlamenta u 'tta2i je u utorak podignuta ukrajinska zastava.,+"6=T i dalje sa strepnjom gleda na situaciju u &krajini, dodatno uzavrelu nakon ruske invazije na *rim. >apeto je juer bilo kod vojne baze 5elbek na *rimu gdje su ruski vojnici ispalili nekoliko pucnjeva upozorenja. 0ogodilo se to u trenutku kada su im prilazili ukrajinski vojnici nosei ukrajinske zastave i pjevajui himnu. & incidentu nije nitko ozlijeen.

nakon nekoliko dana estokih sukoba izmeu vlasti i proeuropskih prosvjednika: "vlada nacionalnog jedinstva, povlaenje <usa, rasputanje ekstremistikih milicija, primjena ustava iz 200%. te predsjedniki izbori".

>ekoliko velikih meunarodnih sudionika, meu kojima ministri vanjskih poslova <usije ,ergej 1avrov, ,(0-a 6ohn *err8, >jemake 9rank-Caklter ,teinmeier te 9rancuske 1aurant 9abius kao i e#ica europske diplomacije Aatherine (shton, sastat e se u =lizejskoj palai u Parizu povodom drugog sastanka $eunarodne skupine za podrku 1ibanonu.

"<azgovarat emo o 1ibanonu ali koristimo priliku to su sve kolege ovdje kako bismo raspravili o ukrajinskom pitanju", istaknuo je 9abius.

>a dnevnom redu nai e se i ideja o osnivanju kontaktne skupine za &krajinu, o kojoj su ranije razgovarali ruski predsjednik +ladimir Putin i njemaka kancelarka (ngela $erkel.

'bama i $erkel ponovno razgovarali o situaciji u &krajini

(meriki predsjednik 5arack 'bama razgovarao je u utorak s njemakom kancelarkom (ngelom $erkel o moguem rjeenju ukrajinske krize koja je eskalirala ruskom intervencijom u ukrajinskoj regiji *rimu, doznaje se od dunosnika amerike administracije.

0voje elnika e prema tom dogovoru, kako se doznaje, predloiti <usiji da povue snage na *rimu natrag u njihove baze u regiji, ogranii ruske snage u okvir doputenog limita od 11.000 pripadnika tih snaga u &krajini kao i da dopusti meunarodne promatrae koji bi nadgledali potivanje ljudskih prava etnikih <usa.

Takvo bi rjeenje nadalje ukljuivalo izravne razgovore izmeu <usa i nove ukrajinske vlade uz mogue meunarodno posredovanje. &krajinski izbori predvieni za svibanj odrali bi se kako je i planirano.

*ako se doznaje iz amerikih izvora, 'bama je kancelarki $erkel potvrdio da nee doi na summit ;4 koji se u lipnju treba odrati u ,oiju ostane li u &krajini status Guo, a pripremni sastanci vezani uz organizaciju sastanka ve su prekinuti.

& priopenju 5ijele kue o razgovorima 'bama-$erkel kae se da je dvoje elnika izrazilo ozbiljnu zabrinutost ruskim "jasnim krenjem ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta" te da su se "sloili oko vanosti smirivanja situacije, ukljuujui rasporeivanje meunarodnih promatraa i pokretanje izravnih razgovora izmeu <usije i &krajine", navela je 5ijela kua.

Prema rijeima visokog dunosnika 5ijele kue, ,jedinjene 0rave ele, istodobno jaajui pritisak na <usiju, u suradnji sa svojim zapadnim saveznicima, ponuditi Putinu nain izlaska iz ukrajinske krize. 'bamina ideja, iznesena i u razgovoru s $erkel, je da se toku po toku razmotre primjedbe $oskve u kojima ona izraava zabrinutost situacijom u &krajini.

<uski predsjednik +ladimir Putin opovrgnuo je da su ruske oruane snage izravno angairane u zauzimanju *rima, no ponovio je stajalite da ima pravo poslati vojsku kako bi zatitila ruske sunarodnjake koji se, po njegovim rijeima, osjeaju ugroeni nakon to je svrgnut predsjednik +iktor 6anukovi i uspostavljena nova ukrajinska vlada.

(meriki dunosnici istiu pak kako nema nikakvog dokaza koji bi podupro ruske navode da su etniki <usi u &krajini ugroeni.

)arper: 'kupacija *rima "neviena" nakon 2. ,vjetskog rata

*anadski premijer ,tephen )arper je ocijenio u utorak da ruska okupacija *rima predstavlja nevienu situaciju nakon 0rugog svjetskog rata.

"*ada velika sila na temelju takozvanih vanteritorijalnih prava izvri invaziju i okupaciju susjedne zemlje, to je nevieno nakon 0rugog svjetskog rata", rekao je )arper u zastupnikom domu.

'n je takoer najavio da e prekinuti sve bilateralne aktivnosti predviene izmeu kanadskih i ruskih oruanih snaga. *anadski ministar vanjskih poslova 6ohn 5aird je ponovio da nita ne opravdava takvu vojnu invaziju.

& ponedjeljak je u razgovoru za dravnu televiziju A5A ministar vanjskih poslova usporedio nazonost ruskih postrojbi na *rimu s nacistikom invazijom na ,udete u bivoj @ehoslovakoj.

"spred parlamenta u 'tta2i je u utorak podignuta ukrajinska zastava.e#ardski 6evreji u 5osni i )ercegovini uskoro e imati priliku da zatrae pansko dravljanstvo, nakon to je +lada ove zemlje usvojila prijedlog o ponovnom davanju dravljanstva 6evrejima koji su prije vie od 500 godina protjerani iz panije. Pie: (m. 0.

P'+=!(>' 6akob 9inci: "ako je 1-%5. reeno "nikad vie", genocid se ponovio u 5H & ,arajevu se obiljeava $eunarodni dan sjeanja na rtve holokausta Predstavljena knjiga "6evrejska prezimena u arhivskim dokumentima 5i)" 0C video dana: 6evrejska zajednica u 0njepropetrovsku 6evrejska zajednica u 5i) bez komentara na deavanja u ;azi =li Tauber: 6evreji u 5i) e traiti pansko dravljanstvo, ali nee napustiti zemlju

9oto: (rhiv/*li:.ba "To je samo mogunost koja e biti data i naim graanima, to ne znai da e 6evreji napustiti 5i). $i nemamo taan podatak koliko e naih graana moi ostvariti ovo pravo, moemo samo pretpostaviti. <azlog je taj to je bilo i mijeanih brakova, i to neki 6evreji imaju se#ardsko porijeklo iz tree ili etvrte generacije svojih predaka", rekao je za *li:.ba =li Tauber, predstavnik 6evrejske zajednice 5i).

,matra da e 6evreji iz 5i) iskoristiti ovo pravo koje e im biti ponueno, ako panski parlament potvrdi ovaj prijedlog.

",igurno da e biti zainteresiranih, svako voli da ima evropski paso. (li to nije osnovni razlog. Postoji snana tradicija povezanosti 6evreja sa panijom. >eki od njih su prilikom protjerivanja iz panije sa sobom su ponijeli kljueve svojih domova. >adali su se da e se brzo vratiti, ali to se nije desilo. ,ada njihovi potomci imaju tu priliku", kae Tauber.

;raani 5i) koji budu traili pansko dravljanstvo morat e tamonjoj +ladi dokazati svoje se#ardsko porijeklo. Tauber istie da 6evrejska zajednica 5i) moe moe pomoi graanima u ispunjavanju ovog uslova.

"$i imamo porodine knjige, zatim knjige roenih i umrlih 6evreja u 5i), iako su nam neke knjige iz 14. stoljea spaljene tokom 0rugog svjetskog rata. "pak, ako bilo ko od

6evreja u 5i) zatrai podatke o svom se#ardskom porijeklu, mi emo biti u mogunosti da im pomognemo", rekao je Tauber. (*li:.ba) Tagovi: 6evrejska zajednica 5i) =li Tauber n<ezultati pretraivanja

=arl $indell, +elika knjiga o vitaminima - 1jevak online knjiara 222.ljevak.hr/knjige/knjiga- 6-%-velika-knjiga-o-vitaminima =arl $indell +elika knjiga o vitaminima. *ako vam prirodni vitamini i hravnjivi dodaci mogu pomoi da znantno poboljate svoj ivot. 'cjena itatelja. &0*: 61 ... +=1"*( *>6";( ' +"T($">"$( - earl mindell (1440) - ,uperknjiara 222.superknjizara.hr ... medicina popularna medicina +=1"*( *>6";( ' +"T($">"$( - earl mindell (1440) - ... home*njigeprirodne znanostimedicinapopularna medicina velika knjiga o vitaminima ... earl mindell ... +elika knjiga o vitaminima F Tehnologija hrane 222.tehnologijahrane.com/knjiga/velika-knjiga-o-vitaminima 16. lip 2010. - >aslov: +elika knjiga o vitaminima. (utor(i): =arl $indell "zdava: $=>'<( d.o.o.. $esto: !agreb ;odina: 1--4. (ntikvitet: + 41 6 4%1 -012, ... Posjetili ste ovu stranicu 2 puta. Posljednji posjet: 201%.0 .02 Portal za kole - <ije strunjaka - Pria o vitaminima - +itamin A 222.skole.hr/roditelji/savjeti?ne2s7id=6 66 14. lis 2011. - koji je otkrio vitamin A i za taj briljantni prinos ouvanju naega zdravlja 1- .. godine dobio .... =arl $indell, +elika knjiga o vitaminima, izd. +=1"*( *>6";( ' +"T($">"$( - =arl $indell * - (ukcije e-boom.hr 222.e-boom.hr *ategorije *njige i tisak *ua i obitelj *uharice +=1"*( *>6";( ' +"T($">"$( - =arl $indell *. *njige i tisak - =-boom online aukcije - knjige iz svih podruja, stripovi, asopisi i novine. =arl $indell: +=1"*( *>6";( ' +"T($">"$( - )rvatska knjiara 222.ognjiste.hr/online-store?page=shop.product7details...

*ako vam prirodni vitamini i hranjivi dodaci mogu pomoi da znatno poboljate svoj ivot. >akladnik: $enora, 'patija. ;odina izdanja: 1--4. &vez: tvrdi. +=1"*( *>6";( ' +"T($">"$( =arl $indell - 'glasnik 222.njuskalo.hr/.../velika-knjiga-vitaminima-earl-mindell-oglas-55-516... ""+=1"*( *>6";( ' +"T($">"$( =arl $indell *(*' +($ P<"<'0>" +"T($">" " )<>6"+" 0'0(A" $';& P'$'B" 0(. =arl $indell +elika knjiga o vitaminima - >juskalo.hr 222.njuskalo.hr/...knjige/earl-mindell-velika-knjiga-vitaminima-oglas-4... 1. srp 201 . - ""=arl $indell +elika knjiga o vitaminima *ako vam prirodni vitamini i hranjivi dodaci mogu pomoi. +elika knjiga o vitaminima : kako vam prirodni vitamini i hranjivi ... 222.katalog.kgz.hr/.../bibliogra#ski!apis.asp:?&...vitamini... +elika knjiga o vitaminima : kako vam prirodni vitamini i hranjivi dodaci mogu pomoi da znatno poboljate svoj ivot / =arl $indell ; <prijevod 9ilip 6akovi> ... 222.carstvo-knjiga.com F =arl $indell +elika knjiga o vitaminimaesporednoj blizini <ai##eisen banke na 5ranskoj $alti u Tuzli, ranjena su dva mukarca, kako oevici tvrde u klasinoj "saekui".

+ozei se u automobilu "(udi" oko 12: 0 sati ranjeni su, kako nezvanino saznajemo, 5eriz *abilovi i ani =lezovi.

>a njih je pucao za sada nepoznati mukarac, najverovatnije iz automatske puke. >apada je navodno, nosei pancir, izmeu parkiranih automobila ekao da *abilovi i =lezovi prou autom, te na njih otvorio vatru.

6edan od prolaznika sjeo je u izreetani automobil i ranjene odvezao u &*A Tuzla.0*ada je otila od kue, prema prianju djece, odnijela je samo tanu i lina dokumenta, to joj nije bilo prvi put, jer smo imali lo brak. Aentar za socijalni rad ,rbac sprijeio je nekoliko puta da se razvedemo, a ovo je sada kraj i o svemu sam obavijestio Policijsku stanicu ,rbac i socijalnog radnika i podnio zahtjev za razvod braka, od ega neu odustati - kae 0ragan, koji je oajan zbog svega i trai rjeenje

za zbrinjavanje djece, jer nije sposoban da obavlja dunost i oca i majke.

0ragan Trebovac je ratni vojni invalid, slabog je zdravlja i ivi od skromne plae koju dobiva kao posluitelj u 'snovnoj koli <azboj i 25 maraka invalidnine. !ahvalan je direktoru kole $ili $ajdancu, koji mu je pomogao da dobije bolovanje kako bi mogao biti s djecom.

- 1idijina majka $ira pritekla je u pomo i 1. dana kuhala, prala i kupala djecu, ali se zbog slabog zdravlja i blizine ljekara vratila u 5osanku ;radiku. "mam dobre komije, koji povremeno donosu hranu, ali je to privremeno rjeenje. & ovakvoj situaciji spreman sam da se smjeste u 0jeiji dom <ada +ranjeevi u 5anjoj 1uci, gdje bih ih mogao obilaziti vikendom istie 0ragan.

Prema njegovim rijeima, i prije ubistva djeaka njegova unuad su esto bila pretuena.

- Tukli su ih ,alih i moja kerka =na. 0jeca su imala povrede po glavi, a kada bih pitao kerku odakle im povrede, odgovarala bi mi da ih je tukla kaiem na kojem je bila eljezna kopa. Tukla ih je, kako mi je kazala, jer nisu eljeli prihvatiti ,aliha u porodinoj kui - kazao je tokom okantnog iskaza djed.

0odao je da je i desetak dana prije vidio kerku da tue ,maju po cijelom tijelu, ali da nije reagirao jer se nije htio petljati u to kako ona odgaja djecu.

- elim izjaviti da nikada nisam tukao moju unuad. Povrede mom unuku ,maji su mogli nanijeti samo moja kerka =na i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je a i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je erka =na i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je ja kerka =na i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza

=mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je a nikada nisam tukao moju unuad. Povrede mom unuku ,maji su mogli nanijeti samo moja kerka =na i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je i da nikada nisam tukao moju unuad. Povrede mom unuku ,maji su mogli nanijeti samo moja kerka =na i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je 0odao je da je i desetak dana prije vidio kerku da tue ,maju po cijelom tijelu, ali da nije reagirao jer se nije htio petljati u to kako ona odgaja djecu.

- elim izjaviti da nikada nisam tukao moju unuad. Povrede mom unuku ,maji su mogli nanijeti samo moja kerka =na i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je o je da je i desetak dana prije vidio kerku da tue ,maju po cijelom tijelu, ali da nije reagirao jer se nije htio petljati u to kako ona odgaja djecu.

- elim izjaviti da nikada nisam tukao moju unuad. Povrede mom unuku ,maji su mogli nanijeti samo moja kerka =na i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je

- elim izjaviti da nikada nisam tukao moju unuad. Povrede mom unuku ,maji su mogli nanijeti samo moja kerka =na i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je

- elim izjaviti da nikada nisam tukao moju unuad. Povrede mom unuku ,maji su mogli nanijeti samo moja kerka =na i ,alih (rnautovi - kazao je na kraju iskaza =mir 1ipa.

$alom ,maji, kako nam je potvrdio njegov otac ,uad Besir, denaza je klanjana u petak na mjesnom groblju u ;lavatievu kod *onjica.

,lagala da je trudna

"ako je nakon hapenja =na 1ipa istraiteljima kazala da je u treem mjesecu trudnoe, utvreno je da nije govorila istinu.

>aime, njen advokat zatraio je vjetaenje na te okolnosti, to je nadleni sud i odobrio. Pregledima je