You are on page 1of 13

CU HI N TP MN CHNH TR

1. Truyn thng yu nc ca dn tc vit nam.Phn tch biu hin c th truyn thng yu nc, lin h vn dng trong cc truyn thng nn pht huy truyn thng nn pht huy truyn thng no?
Tr li:

C s hnh thnh nn truyn thng yu nc ca dn tc Vit Nam


- iu kin a l t nhin: VN nm vng ven bin khu vc nhit i gi ma, nn sn xut nng nghip ph thuc rt nhiu vo thi tit kh hu trong qu trnh sn xut ngi vit bit thch nghi, bit p , bit tr thy, chng hn, lm thy li.Qu trnh ny to nn s cu kt vi cng ng tnh yu qu hng t nc. - Lch s Vit Nam l lch s dng nc v gi nc, ngi Vit Nam qua nhiu th h on kt chung sc chung lng cng nhau chng li gic ngoi xm hnh thnh nn ch ngha yu nc. - Ch ngha yu nc v lng yu nc tr thnh trit l sng chi phi suy ngh sng hnh ng ca mi ngi Vit Nam.

lin h vn dng: Biu hin ni bt ca truyn thng yu nc Vit Nam


- Truyn thng lao ng cn c v sng to: lao ng cn c l bn cht ca ngi lao ng VN. Do iu kin t nhin, iu kin a l kh khn trong qu trnh sn xut nn ngi lao ng buc phi cn c. - Truyn thng on kt nhn ngha, on kt c xy dng v hnh thnh trn c s tp hp lc lng ch ng thin nhin v chng tr cc th lc xm lc.Nhn ngha l truyn thng o l ca dn tc ta. - Truyn thng c lp, t ch, t cng. Nhn dn VN nhn thc y rng: dn tc ta c quyn c lp v bnh ng, t nc VN phi do chnh chng ta lm ch, ngi dn VN thc rng mt nc th s mt tt c, mt quyn sng o l lm ngi, mt bn sc vn ha dn tc. - V c lp t do nhn dn ta chin u kin cng khng s kh khn, gian kh chp nhn hy sinh v lch s chng minh. - Truyn thng nh gic gi nc: lch s VN l lch s ca dn tc anh hng.

2. Vai tr ca H Ch Minh trong sng lp CSVN. Kt lun g v vic ra i ca CSVN


Tr li: Vai tr ca HCM trong sng lp CSVN - Hon cnh quc t: CNTB chuyn sang CNQ i xm lc cc nc giy ln phong tro u tranh ginh c lp. - S xut hin ch ngha Mac Lenin nh hng n h t tng ca giai cp cng nhn. - CMT 10 nga thnh cng c v cho phong tro u tranh gii phng dn tc trn th gii. - QTCS 3 ra i h tr phong tro u tranh gii phng dn tc trn th gii. iu kin kinh t VN - Hon cnh trong nc: 1858 Php xm lc VN, bin VN t mt quc gia phong kin tr thnh quc gia thuc a na phong kin, php tin hnh khai thc thuc a thc hin nhiu chnh sch h khc i vi nhn dn VN VD: v chnh trtc b quyn t do ca ngi dn VN V vn ha php thc hin chnh sch ngu dn. V kinh t chng thc hin chnh sch bin nn kinh t ca nc ta thnh nn kinh t lc hu ph thuc. - Xut hin nhiu giai cp tng lp mi t sn, cng nhn, tiu t sn. - XHVN c hai mu thun ch yu : mu thun dn tc ( nhn dn >< php), mu thun giai cp (nng dn >< a ch, cng nhn >< t sn). - Khi Php xm lc VN xut hin cc phong tro yu nc ( phong tro cn vng ca Tn Tht Thuyt v Hm Nghi, phong tro ng Du ca Phan Bi Chu, phong tro Duy Tn ca Phan Chu Trinh,..) nhng u tht bi dn n CMVN khng hong ng li cu nc. - 5/6/1911 Nguyn i Quc ra i tm ng cu nc . - 1920 Nguyn i Quc tip xc vi ch ngha Mac Lenin la chn con ng cho CMVN l CM v sn truyn b ch ngha Mac Lenin vo VN thng qua VN cch mng thanh nin. - 3/2/1930 hp nht ba t chc cng sn l An Nam cng sn ng, ng Dng cng sn ng v ng Dng cng sn lin on thnh lp ra ng cng sn VN. * Vic ra i ca CSVN :

- ng ra i l mt tt yu lch s chm dt s khng hong v ng li cu nc ca dn tc ta . - CSVN l s kt hp gia ch ngha Mac Lenin vi phong tro cng nhn v phong tro yu nc( phong tro yu nc ca tri thc gi vai tr quan trng) - CSVN ra i khng nh vai tr lnh o ca giai cp cng nhn i vi cch mng Vit Nam.

3. S lnh o ca CSVN l nhn t hng u bo m thng li ca CMVN


- CSVN l ng cm quyn, ng lnh o ton b h thng chnh tr VN. ng lnh o bng vic ra ng li bng cng tc t chc, cng tc kim tra, cng tc t tng v hnh ng gng mu ca cn b ng vin. - Vai tr lnh o ca ng th hin vic ng ra ng li ng n,tp hp ng vin t chc lc lng ton dn thc hin ng li s dng nhng hnh thc v phng php linh hot phong ph trong u tranh v trong xy dng , thc hin ng li cch mng thnh cng. - ng li ca ng c xy dng trn c s l phn nh quy lut khch quan ca cch mng biu hin tp trung nguyn vng v quyn li ca giai cp cng nhn, nhn dn,tri thc v ton dn tc ng li ca ng mang tnh khoa hc v c xy dng trn c s nn tng t tng l ch ngha Mac Lenin v t tng H Ch Minh ng thi tip thu tinh hoa tr tu ca nhn loi. - ng li ca ng phn nh tnh ph bin ca cch mng XHCN trn th gii li va ph hp vi c im hon cnh c th ca VN. - CSVN tng xuyn tng kt thc tin b sung pht trin l lun trong qu trnh xy dng t nc, xy dng ng li chnh tr ng n, khoa hc th hin nng lc v trnh lnh o ca ng. - Lch s CMVN t ngy CSVN ra i cho n nay khng nh s lnh o ng n ca ng l nhn t hng u, bo m thng li ca CMVN( nh ginh chnh quyn 1945, khng chin chng Php 1946- 1954, khng chin chng M 1954- 1975, cng cuc i mi t nc 1986 cho n nay)

4. Phn tch ni dung tng HCM v o c cch mng. phn tch vai tr ca o c.
Mt l, trung vi nc hiu vi dn.

y l phm cht quan trng nht, bao trm nht v chi phi cc phm cht khc. T khi nim c "trung vi vua, hiu vi cha m" trong o c truyn thng ca x hi phong kin phng ng, H Ch Minh a vo mt ni dung mi, phn nh o c ngy nay cao rng hn l Trung vi nc hiu vi dn. l mt cuc cch mng trong quan nim o c. Trung vi nc hiu vi dn, sut i phn u hy sinh v c lp t do ca T quc v ch ngha x hi, nhim v no cng hon thnh, kh khn no cng vt qua, k th no cng nh thng. Cu ni ca Ngi va l li ku gi hnh ng, va l nh hng chnh tro c cho mi ngi Vit Nam khng phi ch trong cuc u tranh cch mng trc mt, m cn lu di v sau.

Hai l, yu thng con ngi.


Quan nim ca H Ch Minh v con ngi rt ton din v c o. H Ch Minh xc nh tnh yu thng con ngi l mt trong nhng phm cht o c cao p nht. Ngi dnh tnh yu thng rng ln cho nhng ngi cng kh. Nhng ngi lao ng b p bc bc lt, Ngi vit: "Ti ch c mt s ham mun, ham mun tt bc, l lm sao cho nc ta c hon ton c lp, dn ta c hon ton t do, ng bo ai cng c cm n o mc, ai cng c hc hnh". H Ch Minh yu thng ng bo, ng ch ca Ngi, khng phn bit h min xui hay min ngc, l tr hay gi, trai hay gi... khng phn bit mt ai, khng tr mt ai, h l ngi Vit Nam yu nc th u c ch trong tm lng nhn i ca Ngi. Tnh yu thng ca Ngi cn th hin i vi nhng ngi c sai lm khuyt im. Vi tm lng bao dung ca mt ngi cha, Ngi cn dn, chng ta: "Mi con ngi u c thin v c trong lng ta, phi bit lm cho phn tt trong mi con ngi ny n nh hoa ma xun v phn xu b mt dn i, l thi ca ngi cch mng. i vi nhng ngi c thi h tt xu, t hng ngi phn li T quc v nhn dn, ta cng phi gip h tin b bng cch lm cho ci phn thin trong con ngi ny n y li phn c, ch khng phi p cho ti bi". Trong Di chc, Ngi cn dn ng: Phi c tnh ng ch thng yu ln nhau, nhc nh mi cn b, ng vin lun lun ch n phm cht yu thng con ngi.

Ba l, cn kim lim chnh, ch cng v t. - Theo H Ch Minh th: Cn tc l lao ng


cn c, sing nng; lao ng c k hoch, sng to, c nng sut cao; lao ng vi tinh thn t lc cnh sinh, khng li bing, khng li, khng da dm. Phi thy r "lao ng l ngha v thing ling, l ngun sng, ngun hnh phc ca chng ta".

Kim tc l tit kim sc lao ng, tit kim th gi, tit kim tin ca ca dn, ca nc, ca bn thn mnh; phi tit kim t ci to n ci nh, nhiu ci nh cng li thnh ci to; "khng xa x, khng hoang ph, khng ba bi", khng ph trng hnh thc, khng lin hoan, ch chn lu b. Lim tc l "lun lun tn trng gi gn ca cng v ca dn"; "khng xm phm mt ng xu, ht thc ca Nh nc, ca nhn dn". Phi "trong sch, khng tham lam". "Khng tham a v. Khng tham tin ti. Khng tham sung sng. Khng ham ngi tng bc mnh. V vy m quang minh chnh i, khng bao gi h ho". Chnh, "ngha l khng t, thng thn, ng n". i vi mnh: khng t cao, t i, lun chu kh hc tp cu tin b, lun t kim im pht trin iu hay, sa i iu d ca bn thn mnh. i vi ngi: khng nnh ht ngi trn, khng xem khinh ngi di, lun gi thi chn thnh, khim tn, on kt tht th, khng di tr, la lc. i vi vic: vic cng ln trn, ln trc vic t, vic nh. Ch cng v t, Ngi ni: "em lng ch cng v t m i vi ngi, vi vic". Khi lm bt c vic g cng ng ngh n mnh trc, khi hng th th mnh nn i sau; phi "lo trc thin h, vui sau thin h".

Bn l, tinh thn quc t trong sng. l, tinh thn on kt quc t v sn, m H Ch


Minh nu ln bng mnh "Bn phng v sn u l anh em"; l tinh thn on kt vi cc dn tc b p bc, vi nhn dn lao ng cc nc, m H Ch Minh dy cng vun p bng hot ng cch mng thc tin ca bn thn mnh v bng s nghip cch mng ca c dn tc; l tinh thn on kt ca nhn dn Vit Nam vi tt c nhng ngi tin b trn th gii v ho bnh, cng l v tin b x hi, v nhng mc tiu ln ca thi i l ho bnh, c lp dn tc, dn ch v tin b x hi, l c lp dn tc v ch ngha x hi, l hp tc v hu ngh vi tt c cc nc, cc dn tc. Theo H Ch Minh, ch ngha quc t v sn gn lin vi ch ngha yu nc, hn na phi l ch ngha yu nc chn chnh v ch ngha quc t v sn trong sng. Nhng nguyn tc rn luyn o c theo t tng HCM. - Ni i i vi lm phi nu gng bng hnh ng thc t. - Xy i i vi chng to thnh phong tro qun chng rng ri. - Phi tu dng o c sut i phi bn b v c quyt tm cao.

Lin h bn thn:

5. Phng hng xy dng pht trin nn vn ha VN tin tin m bn sc dn tc.


- Khi nim vn ha: ch tch H Ch Minh ni V l sinh tn cng nh mc ch ca cuc sng, loi ngi mi sng to v pht minh ra ngn ng, ch vit, o c, php lut, khoa hc, tn gio, vn hc,ngh thut; nhng cng c cho sinh hot hng ngy v n, mc, v cc phng thc s dng. Ton b nhng sng to v pht minh tc l vn ha - Phng hng vn ha: tip tc pht trin su rng v nng cao cht lng nn vn ha Vit Nam tin tin m bn sc dn tc: Tin tin l yu nc v tin b m ct li l c l tng c lp dn tc v ch ngha x hi theo ch ngha Mac Lenin, t tng HCM nhm mc tiu v con ngi, hnh phc v s pht trin t do ton din cc mi quan h hi ha gia c nhn v cng ng, gia x hi v t nhin.Tin tin khng ch th hin qua t tng m cn phi th hin qua cc phng tin truyn ti ni dung Bn sc dn tc l nhng gi tr bn vng, nhng tinh hoa ca cc dn tc Vit Nam. l lng yu nc nng nn, tinh thn t cng, on kt, thc cng ng gn kt vi c nhn, gia nh, lng x v t quc. Lng nhn i, khoan dung, trng o l ngha tnh, cn c, sng to, l s tinh t trong ng x gin d trong li sng, tip thu c chn lc cc nn vn ha.Gi gn bn sc dn tc, i lin vi vic chng lc hu, li thi trong phong tc v tp qun c. Vn ha gn kt cht ch v ng b hn vi pht trin kinh t x hi, lm cho vn ha thm su vo mi lnh vc ca i sng x hi: vn ha va l mc tiu, va l ng lc thc y pht trin KT-XH.Xy dng v pht trin KT phi da vo vn ha, v x hi cng bng, vn minh, con ngi pht trin ton din.Cc nhn t vn ha phi gn lin vi i sng v x hi trn mi phng din, bin thnh ni lc quan trng nht ca s pht trin. Xy dng v hon thin gi tr nhn cch ca con ngi Vit Nam: + Bi dng gi tr vn ha, l tng, li sng trong thanh nin Vit Nam: nh lng yu nc, ch t cng ca dn tc.tinh thn on kt, thc cng ng. + Xy dng con ngi Vit Nam trong gia on i mi vi nhng c tnh sau: lng nhn i, khoan dung, trng tnh ngha.Cn c, sng to trong lao ng. +C thc tp th, on kt, phn u v li ch chung nh: tinh t trong ng x,gin d trong li sng. +Lao ng chm ch, sng to, nng sut v li ch ca bn thn, gia nh v x hi

Xy dng mi trng vn ha: pht huy nng lc lm ch ca nhn dn trong i sng vn ha.a dng ha cc hnh thc hot ng vn ha trong i sng. Gi gn v pht huy cc truyn thng, o l tt p trong mi gia nh.Xy dng mi quan h khn kht gia gia nh, x hi v nh trng.y mnh phong tro cc a phng, thu hp khong cch i sng gia nng thn v thnh th, gia vng kinh t pht trin vi vng su vng xa. Xy dng v nng cp ng b h thng thit ch vn ha: ch trng n cc cng trnh vn ha ln. Nng cao hiu qu hot ng vn ha nh bo tng, nh truyn thng, th vin, phng c sch, khu vui chi gii trKt hp vic pht huy v bo v cc di sn vn ha vi hot ng pht trin kinh t v du lch. Bo tn v pht huy cc di sn vn ha: coi trng, k tha, bo tn v pht huy vn ha vt th v phi vt th. Nghin cu v gio dc nhng o l dn tc do cha ng li.u t cho vic bo tn cc di tch lch s, di sn vn ha, vn ngh dn gian. Gi gn v pht huy cc gi tri vn ha ca dn tc thiu s: nn vn ha Vit Nam l nn vn ha thng nht v a dng trong cng ng dn tc VN. Cng c s thng nht chnh l gi vng v pht huy tnh a dng ca cc dn tc. Gi gn v pht huy cc g tr vn ha, ngh thut ca cng ng cc dn tc. Pht huy nhng gi tr vn ha, o c tt p ca cc tn gio: tn trng t do tn ngng v khng tn ngng, m bo cc tn gio hot ng bnh thng trn c s php lut. Nghim cm xm phm t do tn ngng, khuyn khch cc tng hng thin trong tn gio ng thi khc phc cc t nn m tn d oan. Pht trin i i vi qun l thng tin i chng: to iu kin cho cc lnh vc xut bn, thng tin pht trin.Nng cao cht lng vn ha, xy dng c s vt cht k thut ng thi xy dng c ch qun l ph hp, khoa hc. Pht huy tim nng khuyn khch sng to vn hc ngh thut: to ra nhng tc phm c gi tr t tng cao v ngh thut. Bo m t do, dn ch cho hot ng ngh thut i i vi trch nhim cng dn ca ngh s.C chnh sch trng dng v chm lo i sng cho cc ngh s. Tch cc m rng giao lu v hp tc quc t v vn ha: lm tt vic gii thiu v vn ha, t nc, con ngi VN ra th gii; tip thu c chn lc cc gi tr vn ha, khoa hc ca th gii.Chng xm nhp vn ha phm c hi, lai cng,nu cao lng yu nc t tn dn tc, gi gn v pht huy bn sc dn tc ng gp vo cng cuc xy dng t nc ca ngi VN nc ngoi. Xy dng v pht trin vn ha l s nghip ton dn do ng lnh o: pht huy tnh nng ng v ch ng ca cc c quan nh nc, nhn dn, hi ngh thut, bo ch, khoa hc tham

gia hot ng trn cc lnh vc vn ha.Xy dng v pht trin chng trnh gio dc vn ha- thm m, np sng vn minh hin i trong nhn dn Tng cng qun l nh nc v vn ha: xy dng c ch, chnh sch n nh, ph hp vi yu cu pht trin vn ha trong thi k mi.Xy dng v pht trin vn ha l s nghip lu di.Trong xy i i vi chng ly xy dng lm chnh kin tr u tranh chng li cc h tc,thi h tt xu.Nng cao tnh chin u chng li mi mu toan li dng vn ha thc hin din bin ha bnh.

vn dng lin h:

6.Lm r c s khch quan ni dung thc hin chnh sch x hi ca con ngi.
C s khch quan
- t nc ta ang tin hnh cuc cch mng XHCN vi mc tiu l gii phng con ngi, gii phng XH. Do mi thnh qu CM u hng n mc ch phc v cho s pht trin hnh phc ca con ngi. - ng ta khng nh con ngi l nhn t quyt nh s pht trin ca t nc con ngi l ch th ca mi ngun lc cho s pht trin ca t nc. - ng ta xc nh con ngi va l ch th,va l mc tiu, va l ng lc ca s pht trin t nc. Do , h thng chnh sch ca ng hng n con ngi c th hin trn nhng quan im sau: + Kt hp cc mc tiu kinh t vi cc mc tiu x hi. + Xy dng v hon thin th ch gn kt tng trng kinh t vi tin b cng bng trong tng bc v tng chnh sch pht trin. + Chnh sch x hi c thc hin trn c s pht trin kinh t gn b hu c vi quyn li v ngha v, gia cng hin v hng th. + Coi trng ch tiu GDP bnh qun u ngi gn vi ch tiu pht trin con ngi HDI ( pht trin kinh t, chm sc sc khe,trnh hc vn), ch tiu pht trin cc lnh vc x hi.

Ch trng gii quyt vn x hi


- Khuyn khch mi ngi dn lm giu theo php lut. - Thc hin c hiu qu mc tiu xa i gim ngho.

- m bo cung ng dch v cng thit yu bnh ng cho mi ngi dn to vic lm v thu nhp chm sc sc khe cng ng. - Pht trin h thng y t mt cch cng bng v hiu qu. - Xy dng chin lc quc gia v nng cao sc khe ci thin ging ni. - Thc hin tt cc chnh sch dn s v k hoch ha gia nh. - Ch trng cc chnh sch u i x hi. - i mi c ch qun l v phng thc cung ng cc dch v cng cng.

Lin h bn thn:

7. V sao bo v t quc l nhim v chin lc ca CMVN?


Bo v t quc l nhim v chin lc v:
- Bo v t quc l quy lut i vi mi quc gia, mi dn tc. - Trong lch s cha ng ta khng chu khut phc trc mi k th ln mnh bn ngoi, xy p truyn thng dng nc v gi nc, ng lnh o nhn dn pht huy truyn thng dn tc gi gn c c lp dn tc HCM ni cc vua hng c cng dng nc, Bc chu ta phi cng nhau gi ly nc - Trong thi i ngy nay xu hng l ha bnh hp tc, tuy nhin cnh tranh vn rt khc lit. Ch ngha quc v cc th lc vn m mu chng CM nc ta quyt lit v tinh vi hn bng din bin ha bnh. Do , bo v t quc vn lun l nhim v chin lc. - Cng vi xy dng t quc th bo v t quc l nhim v cn thit c hai nhim v ny u quan trng lin quan mt thit h tr ln nhau.

Quan im c bn ca ng v quc phng an ninh


- Xy dng v quc phng ton dn v an ninh nhn dn. Vng mnh ton dn v bo v vng chc t quc c lp ch quyn v thng nht ton vn lnh th. - Sc mnh bo v t quc l sc mnh tng hp ca khi i on kt ton dn ca c h thng chnh tr di s lnh o ca ng kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i bo v t quc. - Kt hp lc lng v quc phng ton dn vi sc mnh lc lng v th trn ca an ninh nhn dn, sc mnh bo v t quc l sc mnh ca s kt hp KT- QP v AN trong hot ng i ngoi.

Nhim v

- Tip tc i mi nng cao cht lng cng tc gio dc bi dng QP-AN - Pht trin KT-XH vi tng cng pht trin QP-AN tn c s pht huy mi tim nng ca t nc. - Xy dng qun i nhn dn, CAND cch mng chnh quy tinh nhu tng bc hin i. - Xy dng b sung c ch lnh o ca ng ca nh nc i vi hot ng QP-AN.

Lin h vn dng:

8.Tm quan trng v quan im ca ng v i on kt dn tc


- Ch ngha Mac Lenin khng nh CM l s nghip ca qun chng nn phi on kt dn tc xy dng lc lng cch mng. - on kt l truyn thng qu bu ca dn tc ta HCM khng nh on kt, on kt i on kt.Thnh cng, thnh cng i thnh cng. on kt dn tc ly cng nng lm nng ct xy dng mt trn dn tc thng nht rng ri. on kt trong ng l ht nhn cho on kt dn tc, on kt dn tc gn vi on kt quc t. - ng ta xc nh on kt dn tc l c lc thc y pht trin t nc. - Quan im c bn ca ng v i on kt: i on kt dn tc l vn chin lc trong s nghip CM ca ng.on kt dn tc l ngun sc mnh, ng lc ch yu v l nhn t c ngha quyt nh bo m thng li ca s nghip xy dng v bo v t quc. i on kt dn tc ly mc tiu gi vng c lp thng nht t quc, dn giu, nc mnh, x hi cng bng vn minh lm im tng ng gn b dn tc VN.

Lin h bn thn:

9. Tm quan trng ca vic xy dng nh nc php quyn XHCN Vit Nam.


S cn thit xy dng nh nc php quyn
- Nh nc lun l vn c bn ca mi cuc cch mng, cc ng phi lc lng chnh tr lun lun t muc tiu ginh v gi quyn lc nh nc do vic xy dng nh nc c ngha quan trng i vi nc ta. - Nh nc XHCNVN l ngi t chc xy dng x hi mi. Nh nc thc hin y quyn lc, quyn lm ch ca dn nhn, nh nc chm lo nng cao i sng vt cht tinh thn cho nhn dn. Xy dng nh nc php quyn nhm m bo vai tr qun l ca nh nc i vi x hi ng thi m rng dn ch i vi nhn dn.

c im chung ca nh nc php quyn

- S m bo ti cao ca hin php v php lut trong i sng x hi. - Nh nc v nhn dn bo m trch nhim ln nhau c quan h mt thit v rng buc ln nhau v quyn v ngha v do php lut quy nh. - Nh nc c quyn c hnh thc t chc quyn lc thch hp, c s phn cng v t chc quyn lc m bo hin php v php lut gi a v ti cao.

c trng ca nh nc php quyn XHCNVN:


+S m bo ti cao ca hin php v php lut trong x hi.Php lut phn nh ch chung ca nhn dn v li ch chung ca x hi.Nh nc thc hin v bo v cc quyn dn s,chnh tr,kinh t, x hi v vn ha ca cng dn.Php lut ch cm nhng g coq hi cho x hi v cng dn c t do lm nhng g php lut khng cm. + Nh nc v nhn dn bo m trch nhim ln nhau,c quan h v rng buc ln nhau v quyn v ngha v do php lut iu chnh.Bo m y quyn cng dn l trch nhim ca nh nc v ngc li cng dn phi thc hin y cc quyn do nh nc quy nh.Nh nc chu trch nhim v nhng hnh ng ca mnh trc cng dn v cng dn phi chu trch nhim v hnh ng ca mnh trc php lut. +Nh nc php quyn c hnh thc t chc quyn lc thch hp thc hin hu hiu vic xy dng h thng php lut, gim st s tun th php lut,x l vi phm php lut,bo m cho php lut thc hin nghim minh. + Nh nc php quyn khng phi l mt kiu nh nc ring gn lin vi mt giai cp, nh nh nc phong kin, nh nc t sn,nh nc x hi ch ngha m l mt hnh thc t chc nh nc, trong c s phn cng v t chc quyn lc m bo hin phap v php lut gi a v ti cao.

Lin h bn thn: bin php xy dng nh nc php quyn


- Tip tc mi t chc hot ng ca quc hi hon thin c ch bu c i mi qu trnh xy dng lut. - y mnh ci cch hnh chnh i mi t chc v hot ng ca chnh ph theo hng xy dng c quan hnh php thng nht thng sut hin i. - Xy dng h thng c quan hin php trong sch, vng mnh, dn ch, nghim minh bo v cng l quyn con ngi. - Nng cao cht lng hot ng ca hi ng nhn dn, y ban nhn dn. - Hon thin h thng php lut, c ch kim tra gim st xy dng i ng cn b cng chc c, ti.

10. Giai cp cng nhn Vit Nam. c im ni bt ca giai cp cng nhn Vit Nam
- Gai cp cng nhn VN c y c im ni bt nh giai cp cng nhn quc t: l giai cp gi v tr quan rng trong LLSX. - L giai cp khng c LLSX b p bc bc lt. - L giai cp c h t tng c lp l ch ngha Mac Lenin. - L giai cp tin tin nht, l giai cp c tinh thn CM trit . - L giai cp c tnh t chc, tnh k lut cao. - L giai cp c bn cht quc t.

Ngoi ra giai cp cng nhn c nhng c im ni bt:


L giai cp ra i trc giai cp t sn do khng chu nh hng t tng ca t sn. L giai cp ra i ch yu t nng dn nn c mi lin h t nhin vi nng dn. L giai cp ra i mt nc c truyn thng u tranh chng gic ngoi xm thng kt thc thng li, nn k tha c truyn thng ca dn tc. L giai cp sm c ng v lnh t uy tn lnh o.

S mnh lch s ca giai cp cng nhn VN


Lnh o nhn dn ta trong CM gii phng dn tc thng nht t nc. Lnh o nhn dn ta trong cng cuc xy dng i mi.

phng hng pht trin giai cp cng nhn Vit Nam


L pht trin kinh t nh nc CNH-HH t nc Nng cao trnh KHKT- CN l lun chnh tr cho giai cp cng nhn. Nng cao i sng to vic lm thu nhp cho giai cp cng nhn.