You are on page 1of 1

ACTIVITATS DIRIGIDES DIAGONAL DiR

A partir del 22 dabril de 2014


INICI
06.30 06.30 07.00 07.15 07.15 07.15 07.30 08.00 08.15 08.15 08.30 08.30 08.45 09.00 09.00 09:15 09.30 09.30 09.30 10.00 10.00 10.15 10.30 10.30 11:00 11.00 11.00 11:15 11:30 12.00 12.00 12.15 12.15 12.30 13.00 13.15 13.15 13.15 13.30 13.30 13.30 13.30 14.00 14.00 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.30 14.30 14.30 14.30 15.15 15.15 15.30 15.30 15.30 16.00 16.15 16.30 16.30 17.00 17.15 17.30 17.30 17.30 18.00 18.00 18.15 18.15 18.30 18.30 19.00 19.15 19.15 19.15 19.15 19.30 19.30 19.30 20.00 20.15 20.15 20.30 20.30 21.00 21.15 21.30

FI
07.15 07.00 07.55 08.10 08.10 08.10 08.15 08.55 08.45 09.10 09.15 09.25 09.00 09.30 09.55 10:10 10.00 10.15 10.25 10.55 10.55 11.10 11.15 11.25 11:55 11.55 11.55 12:10 12:15 12:15 12.55 13.10 13.10 13.15 13.30 13.30 13.30 14.10 14.00 14.15 14.25 14.25 14.15 14.30 14.45 15.00 15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 15.25 15.25 15.35 15.30 16.10 16.00 16.15 16.15 16.30 17.10 17.00 17.15 17.55 18.10 18.30 18.15 18.25 18.55 18.55 19.10 19.10 19.15 19.25 19.55 20.10 20.10 20.10 20.25 20.15 20.35 20.30 20.55 21.10 21.10 21.15 21.25 21.55 22.00 22.15

SALA
1 4 4 4 3 1 4 4 3 1 P 4 4 4 3 4 1 P 4 6 3 1 P 4 P 6 3 1 4 4 6 3 1 4 4 3 3 4 1 3 4 4 4 P 3 4 B 6 1 3 4 1 4 3 4 1 3 4 3 4 1 4 3 1 1 6 6 4 3 6 1 P 4 3 6 6 1 1 1 4 3 6 1 6 4 1 1

DILLUNS

DIMARTS
SPINDIR VIRTUAL CUL10 VIRTUAL MIND BODY VIRTUAL

DIMECRES
SPINDIR VIRTUAL DTONO VIRTUAL BOXA OLIMPICA RUN WITH US DIR D-TOTAL BODY SPINDiR CUL10 VIRTUAL STEP SPINDiR AQUA DIR ABDOMINALS VIRTUAL CUL10 VIRTUAL D-TOTAL BODY DTONO VIRTUAL SPINDiR AQUA BALANCE SNIOR D-TOTAL BODY DANSA DEL VENTRE BODY PUMP SPINDIR VIRTUAL AQUA DIR D-MOVE! MIND BODY STEP SPINDIR VIRTUAL IOGA BSIC VIRTUAL

DIJOUS
SPINDIR VIRTUAL PILATES VIRTUAL D -MOVE! VIRTUAL

DIVENDRES
SPINDIR VIRTUAL CUL10 VIRTUAL DTONO VIRTUAL

SPINDIR VIRTUAL DMOVE! VIRTUAL DTONO VIRTUAL

PILATES SPINDiR IOGA BSIC VIRTUAL D-TONO/CUL10 SPINDiR D-WATER PILATES VIRTUAL BODY PUMP DMOVE! VIRTUAL SPINDiR AQUA DIR D-MOVE! PILATES D-TOTAL BODY AQUA DIR SNIOR VITAL

CROSS DiR SPINDiR DTONO VIRTUAL BODY PUMP SPINDIR VIRTUAL

BODY PUMP SPINDiR BODY PUMP VIRTUAL MIND BODY SPINDIR VIRTUAL

AERBIC-STEP BSIC SPINDiR IOGA MIG VIRTUAL ZUMBA SPINDiR AQUA BALANCE DMOVE! VIRTUAL

DMOVE! VIRTUAL MIND BODY SPINDiR AQUA DIR SNIOR VITAL TAI-TXI ZUMBA SPINDiR SNIOR D-TOTAL BODY AQUA DIR PILATES APRIMAT SPINDIR VIRTUAL ABDOMINALS VIRTUAL IOGA DIR BSIC BODY PUMP SPINDIR VIRTUAL ABDOMINALS VIRTUAL ABDOMINALS

IOGA AVANAT VIRTUAL PILATES SPINDiR CADENCE AQUA DIR D-MOVE! TAI-TXI AERBIC SPINDiR SNIOR VITAL AQUA DIR PILATES BODY PUMP SPINDIR VIRTUAL ABDOMINALS VIRTUAL IOGA DIR BSIC TONIFICACI SPINDIR VIRTUAL ABDOMINALS VIRTUAL ABDOMINALS PILATES VIRTUAL SPINDiR BODY PUMP ABDOMINALS VIRTUAL

BODY PUMP CUL10 VIRTUAL SPINDiR AQUA DIR SNIOR VITAL PILATES TONIFICACI SPINDIR VIRTUAL D.WATER SNIOR D-TONO

TONIFICACI

ZUMBA SPINDIR VIRTUAL D-TONO VIRTUAL CUL10/ESTIRAMENTS SPINDIR VIRTUAL CUL10 VIRTUAL

IOGA MIG VIRTUAL D-MOVE!/ESTIRAMENTS SPINDIR VIRTUAL PILATES VIRTUAL

APRIMAT SPINDIR VIRTUAL D-TONO VIRTUAL ABDOMINALS CUL10 VIRTUAL SPINDiR BODY COMBAT ABDOMINALS VIRTUAL

BODY PUMP SPINDiR CUL10/ABDOMINALS ABDOMINALS VIRTUAL RUN WITH US DIR AQUA EXTREM (45) STEP BOXA OLIMPICA ASHTANGA IOGA SPINDiR CADENCE BODY PUMP ABDOMINALS VIRTUAL ZUMBA/CUL10 PILATES VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL CUL10 VIRTUAL PILATES DMOVE! VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL MIND BODY VIRTUAL APRIMAT SPINDIR VIRTUAL DMOVE! VIRTUAL SPINDiR BODY PUMP PILATES VIRTUAL D-TOTAL BODY CUL10 VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL D-TONO VIRTUAL TONIFICACI SPINDIR VIRTUAL ABDOMINALS VIRTUAL CUL10 VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL APRIMAT D-TONO VIRTUAL ZUMBA/CUL10 PILATES VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL IOGA BSIC VIRTUAL PILATES SPINDIR VIRTUAL ABDOMINALS VIRTUAL D-TONO VIRTUAL SPINDiR CUL10 DMOVE! VIRTUAL TONIFICACI CUL10 VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL D-TONO VIRTUAL STEP SPINDIR VIRTUAL ASHTANGA IOGA PILATES BODY COMBAT TAI-TXI SPINDiR ESSENTIAL AQUA FIT BOXA OLMPICA RUN WITH US DIR BODY PUMP IOGA DIR SPINDiR MIND BODY CUL10 IOGA DIR SPINDiR AQUA EXTREM ZUMBA BODY COMBAT FLOW IOGA SPINDiR CADENCE BODY PUMP MIND BODY SPINDiR CADENCE D-WATER BOXA OLIMPICA RUN WITH US DIR STEP FLOW IOGA AVANAT SPINDiR SPINDiR T2 ZUMBA/CUL10 STEP CAPOEIRA SPINDiR BODY PUMP SPINDiR APRIMAT BODY PUMP SPINDiR DMOVE! VIRTUAL SPINDiR BODY COMBAT D-TOTAL BODY SPINDiR IOGA MIG VIRTUAL SPINDiR CROSS DiR AERBIC SPINDiR PILATES DMOVE! VIRTUAL BODY PUMP SPINDiR SPINDiR XL DMOVE! VIRTUAL STEP IOGA DIR SPINDiR XL D-TONO VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL IOGA DIR BSIC DTONO/CUL10 D-TOTAL BODY SPINDiR AQUA CARDIO D-MOVE! BODY PUMP PILATES ZUMBA SPINDIR XL D-TOTAL BODY BODY COMBAT TONIFICACI PILATES VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL CUL10 VIRTUAL APRIMAT D-TONO VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL IOGA AVANAT VIRTUAL BODY PUMP SPINDIR XL IOGUILATES SPINDiR APRIMAT CUL10 VIRTUAL AQUA FIT (45) D-TOTAL BODY AQUA CARDIO (45) ZUMBA IOGA DiR SPINDiR CROSSDiR RUN WITH US DIR D-WATER(45) BODY PUMP APRIMAT PILATES SPINDiR BODY COMBAT FLOW IOGA MIG PILATES VIRTUAL SPINDiR D-TONO/CUL10 DMOVE! VIRTUAL SPINDiR CADENCE

BOXA OLMPICA SPINDiR T2

INICI
08.10 08.30 09.00 09.30 10.00 10:15 11.00 11.15 11.30 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 14.00 14.30 14.30 15.00 15.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 17.30 17.30 17.30 18.00 18.30 18.30 18.30 18.30 19.00 19.30

FI
08.55 09.25 09.45 10.25 10.45 11:10 11.45 12.10 12.25 12.45 13.10 13.25 13.40 13.45 14.10 14.00 14.30 15.00 15.15 15.30 16.00 16.15 16.55 17.15 17.30 18.00 18.30 18.15 18.25 18.30 19.25 19.00 19.15 19.25 19.30 20.00

SALA
1 4 1 4 1 3 1 3 4 1 3 4 6 1 3 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 1 1 3 4 1 4 1 3 4 4

DISSABTE

FESTIUS

HORARI DIAGONAL DiR

SPINDIR VIRTUAL D-TONO VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL MIND BODY VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL MIND BODY SPINDiR TONIFICACI PILATES VIRTUAL SPINDiR BODY PUMP IOGA BSIC VIRTUAL IOGA DIR SPINDiR STEP CUL10 VIRTUAL DMOVE! VIRTUAL PILATES VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL D-TONO VIRTUAL DMOVE! VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL D-TONO VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL PILATES VIRTUAL PILATES VIRTUAL SPINDiR XL IOGA BODY PUMP PILATES VIRTUAL SPINDiR XL IOGA CUL10 VIRTUAL BODY COMBAT D-TONO VIRTUAL D-MOVE! VIRTUAL

SPINDIR VIRTUAL IOGA VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL TONIFICACI SPINDiR BODY PUMP MIND BODY VIRTUAL SPINDiR AERBIC D-TONO VIRTUAL SPINDiR MIND BODY DMOVE! VIRTUAL CUL10 VIRTUAL D-TONO VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL PILATES VIRTUAL PILATES VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL IOGA BSIC VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL PILATES VIRTUAL PILATES VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL APRIMAT D-TONO VIRTUAL CUL10 VIRTUAL SPINDIR VIRTUAL STEP D-MOVE! VIRTUAL PILATES VIRTUAL

LABORABLES DE DILLUNS A DIVENDRES DE 6.15 A 22.45 h ACCS AL CLUB FINS A LES 22 h DISSABTES DE 8 A 21 h ACCS AL CLUB FINS A LES 20.15 h DIUMENGES I FESTIUS DE 8.30 A 21 h ACCS AL CLUB FINS A LES 20.15 h
SPINDiR SALA 1

RUN WITH US DiR

DESCARREGAT

AQUESTS HORARIS

INTENSITAT ALTA AMB COREOGRAFIA INTENSITAT MITJANA AMB COREOGRAFIA INTENSITAT BAIXA AMB/SENSE COREOGRAFIA INTENSITAT ALTA SENSE COREOGRAFIA INTENSITAT MITJANA SENSE COREOGRAFIA SNIORS AQUTICS

Descarregat a dir.cat/app la nova aplicaci per a mbils i podrs consultar horaris, reservar activitats i moltes coses ms!

La Direcci de Fitness podr, quan ho consideri necessari, modicar el nombre de sessions, el contingut i horari daquestes i els tcnics que les imparteixen. Una sessi pot quedar anullada en cas dimpossibilitat material de realitzar-se. Aquests horaris poden ser modicats peridicament i durant els mesos destiu i setmanes de Nadal.