You are on page 1of 25

Transmisii

Prin curele
2014
Profesor coordonator : Copaci Smarandita
Realizator :
Dobrin Ion
CUPRINS
1. TRANSMISII PRIN CURELE (PREZENTARE. CLASIFICRI. UTILIZRI)
...........................................................
1.1. Prezentare ......................................................................................
1.2. Clasificri .......................................................................................
1.3. Utilizri ..........................................................................................
2. CURELE TRAPEZOIDALE .........................................................
3. ROI PENTRU CURELE TRAPEZOIDALE ............................
4. TENSIONAREA CURELEI ..........................................................
4.1. Tensionare permanent ..................................................................
4.2. Tensionare automat ......................................................................
5. ELEMENTE DE CALCUL ...........................................................
5.1. Geometria transmisiei ....................................................................
5.2. Condiii de calcul ...........................................................................
5.3. Metodoloie ...................................................................................
6. PROIECTAREA TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE
..............................................................................
!.1. Calculul transmisiei .......................................................................
!.2. Proiectarea roilor de curea ............................................................
7. CONCLUZII ...................................................................................
8. B!"#$%&'( ......................................................................................
4
4
5
"
#
1$
11
11
13
14
14
1!
1"
1%
1%
23
2"
2#
4
1. TRANSMISII PRIN CURELE (PREZENTARE. CLASIFICRI. UTILIZRI)
1.1. P%()(*+&%(
Transmisiile prin curele transmit mi&carea de rotaie'sarcina (ntre o roat motoare &i una'mai
multe roi conduse. )lementul de letur *transmitere+ se nume&te curea &i este fle,i-il &i
continuu *fr sf.r&it+.
Transmisia prin curele late &i trapezoidal transmit mi&carea cu alunecare iar curelele dinate
fr alunecare.
/recarea se produce (ntre suprafeele de contact ale roilor &i curelei.
0n fiura 1.1 se prezint sc1ia unei transmisii prin curele. 2otaii3 1 4 roat conductoare5 2 4
roat condus5 3 4 curea5 6
1
4 7iteza un1iular a roii 1 8rad'sec95 6
2
4 7iteza un1iular a roii
2 8rad'sec9.
Fig. 1.1 - Transmisie prin curea 17/
:a monta;< prin deformare elastic *(ntindere$ se realizeaz apsarea curelei pe roi.
Avantaje:
montare &i (ntreinere u&oar5
zomot redus (n funcionare5
pretenii te1noloice *e,ecuie< monta;+ reduse5
posi-ilitatea transmiterii sarcinii la distane mari5
posi-ilitatea antrenrii mai multor ar-ori5
7iteze periferice mari5
c1eltuieli de fa-ricaie reduse5
amortizarea &ocurilor'7i-raiilor5
protecie la suprasarcini.
Dezavantaje:
capacitate portant *de transmitere+ limitat5
raport de transmitere 7aria-il datorit alunecrii curelei pe roi5
dimensiuni a-aritice *fa de anrena;e+5
pretensionarea curelei solicit suplimentar reazemele &i ar-orii5
sensi-ilitate la factorii de mediu *temperatur< umiditate< etc.+5
dispoziti7e suplimentare de (ntindere a curelei.
Curelele dinate elimin unele dintre incon7enientele prezentate.
5
1.2. C"&,'-.%
Curelele se clasific dup forma sarcinii. 0n fiura 1.2 sunt prezentate curele late *fi. 1.2.a+5
dinate *fi.< 1.2.-+5 trapezoidale *fi. 1.2.d+ &i rotunde *fi. 1.2.e+.
Fig. 1.2 - Forma seciunii curelelor /17/
Transmisiile prin curele se clasific (n funcie de3
a+ poziia relati7 a ar-orilor5
-+ numrul de ar-ori condu&i5
c+ raportul de transmitere *ta-. 1.1+
Ta!elul 1.1 /17/
C%+(%/" 0(
-"&,'-&%(
T1/" +%&*,2,(
Poziia relati7 a
a,elor ar-orilor
Cu a,e (ncruci&ate
Cu ramuri desc1ise Cu ramuri (ncruci&ate
Cu a,e (ncruci&ate
/r role de 1idare Cu role de 1idare
!
e
1
= *$<1...$<2+!
2umrul
ar-orilor
condu&i
Cu un ar-ore condus *7.fiurile de mai sus+
Cu mai muli ar-ori antrenai *condu&i+

>aportul de
transmitere
Cu raport de transmitere constant *7. fiurile de mai sus+
Cu raport de transmitere 7aria-il
0n trepte *cutie de 7iteze+ Continuu *7ariator+
"
1.3. U+").%
Curele late3 P ? 2$$$ @A5 i ? ! *ma,. 1$+5 7 ? 12 m's5
Curele moderne *compound+3 P B 5$$$ @A5 i ? 1$ *ma,. 2$+< 7
?1$$ m's5
Curele late PolC 4 D *politriun1iulare+3 P ? 25$$ @A5 7 ? 5$ m's5
Curele late dinate3 P ? 4$$$ @A5 i ? # *ma,. 1$+5 7 ? #$ m's5
Curele trapezoidale3 P ? 12$$ @A5 i E # *ma,. 1$+5 7 ? 5$ m's5 F B
3 m
*distana dintre a,e+.
0n ta-elul 1.2 sunt prezentate o serie de performane compara-ile ale transmisiilor prin curele.
Ta!elul 1.2 /17/
P&%&2(+%/"
C/%("(
"&+(
C/%("(
1#"+%3
/*$4/"&%(
C/%("(
0*5&+(
C/%("( +%&1()#0&"(
C/%("(
%#+/*0( Clasice 0nuste
Gndicele costului
instalrii
1<1 1<2 1<4 1<4 1<$ 2H
I+
0ntre inere Ha Ha 2u Ha Ha Ha
>aport putere '
7olum *@A'cm
3
+
$<# 1<" 1<% $<" 1<# 2H
I+
/rec7ena ma,im
a (ndoirilor
2$$ 1$$ 2$$ 4$ #$ 4$
0ncrcarea
ar-orilor
I+
*2..3+F
u
*2..2<5+F
u
F
u
*2..2<5+ F
u
< *2..3+F
u
>andament J %"...%# %" %# %5 %! %5
>aportul F
u
'F
"
I+
$<3.. $<4 $<4..$<5 1 $<5..$<! $<4
I+
2H K nu sunt date5 F
u
- fora util5 F
a
- fora de pretensionare.
#
2. CURELE TRAPEZOIDALE
Leciunea trans7ersal a unei astfel de curea este un trapez isoscel.
0n fiura 2.1 sunt prezentate seciuni prin curele trapezoidale.
a# !# c#
Fig. 2.1 - $eciuni prin curele trapezoi%ale /17/
Le o-ser7 e,istena mai multor zone3
1 4 element de rezisten3 estur din -um-ac *fi. 2.1.a+5 &nur *fi. 2.1.-+5 ca-lu *fi.2.1.c+5
2 4 (n7eli& din cauciuc sintetic *zon de compresiune+5
3 4 zon de (ntindere5
4 4 (n7eli& de protecie *straturi din p.nz cauciucat+.
0n funcie de dimensiunile seciunii< curelele trapezoidale standardizate pot fi clasice &i (nuste.
/lancul *li-er+ este rectiliniu.
Conform LTFL 11!3K"13
&urele trapezoi%ale clasice *se noteaz D
'1
4 diametrul primiti7 al roii motoare 8mm93
K Tip (3 D
'1
E 2$ ... 555
K Tip )3 D
'1
E 5$ ... 1125
K Tip A3 D
'1
E "1 ... 1#$5
K Tip *3 D
'1
E 125 ... 2#$5
K Tip &3 D
'1
E 2$$ ... 45$5
K Tip D3 D
'1
E 355 ... !$$5
K Tip +3 D
'1
E 5$$ ... 1$$$5
&urele trapezoi%ale ,nguste
K Tip $'23 D
'1
E !3 ... 1#$5
K Tip $'A3 D
'1
E %$ ... 25$5
K Tip $'*3 D
'1
E 14$ ... 4$$5
K Tip -1./10#3 D
'1
E 15$ ... 5$$5
K Tip $'&3 D
'1
E 224 ... !3$5
Conform LTFL 11!3K"1< (n fi. 2.2 &i 2.3 nomoramele sunt trasate pentru a rezulta z 1 0
*numrul de curele+.
%
Fig. 2.2 2omogram 3 curele trapezoi%ale clasice /17/
Fig. 2.4 2omogram 3 &urele trapezoi%ale ,nguste /17/
Le o-ser7 c uzual puterile P ? 3$ @A &i turaiile n 1 ! M 1$
3
rot'min.
/a de curelele late cele trapezoidale prezint o capacitate portant *de transmitere+ sporit<
concomitent cu o diminuare a (ncrcrii ar-orilor.
1$
3. ROI PENTRU CURELE TRAPEZOIDALE
>oile pentru curele trapezoidale clasice'(nuste au3
K dimensiunile canalelor standardizate5
K diametre minime'ma,ime limitate *funcie de tipul curelei+5
Materiale3 font< oel< alia;e u&oare< materiale plastice.
0n fiura 3.1 sunt prezentate di7erse 7ariante de roi pentru curele trapezoidale3
Fig. 4.1 - 5oi pentru curele trapezoi%ale /17/
K construcie turnat *fi. 3.1. a< -< c+< D
ma/
E 3$$ mm5
K construcie sudat *fi. 3.1< d+5 D
ma/
N 3$$ mm5
K construcie din ta-l &tanat< (m-inare lipit'nituit'sudat *fi.3.1< e<f<+5
K construcie special< curele rela-ile *fi. 3.1< 1+.
11
4. TENSIONAREA CURELEI
Momentul de torsiune se transmite numai dup ce cureaua este tensionat *O(ntinsP+.
Tensionarea se face periodic *din monta;+ sau continuu *(n e,ploatare+.
),ist dou sisteme de tensionare3
K permanente *independente de momentul de torsiune transmis+5
K automate *tensionare 7aria-il ce depinde de momentul de torsiune+.
4.1. T(*,#*&%( 1(%2&*(*+.
0n acest caz se calculeaz o for de tensionare iniial F
"i
. Mrimea acesteia depinde de sarcina
ce tre-uie transmis.
Tensiunea F
"i
se poate o-ine prin3
K elasticitatea curelei5
K fore e,terioare de tensionare.
Tensionare prin elasticitatea curelei
Tensionarea prin elasticitate se aplic curelelor late &i se realizeaz prin scurtarea curelei.
:a curelele trapezoidale< (n special< se aplic alte metode de tensionare *fi. 4.1+
Fig. 6.1 - 'osi!iliti %e tensionare a transmisiilor prin curele /17/
K /i. 4.1.a 4 tensionare prin deplasare Q'K a motorului5
K /i. 4.1.- 4 tensionare prin &uru-uri de relare5
K /i. 4.1.c 4 tensionare permanent.
0n fiura 4.2 se prezint determinarea forei de tensionare F
p
(n funcie de seat
*deformaia curelei+.
12
a# !#
c#
Fig. 6.2 3 Depen%ena f 3 F
7
/17/
Hou 7ariante constructi7e de (ntindere a curelei cu &uru-uri de relare sunt prezentate (n fiura
4.3 a<-.
a# !#
Fig. 6.4 3 8ntin%ere cu 9uru!uri %e reglare /17/
Tensionare prin aplicarea %e fore e/terioare
0n acest caz se folosesc role de (ntindere pentru o tensionare constant a curelei.
0n fiura 4.4 a<-<c sunt prezentate 7ariante constructi7e de (ntindere.
Fig. 6.6 - :ariante constructive %e ,ntin%ere a curelei /17/
K /i. 4.4 a< rol plasat la e,terior5
K /i. 4.4 -< rol (n interiorul transmisiei5
K /i. 4.4 c< construcie comple, cu rol la e,terior *mecanism de relare 4 cadru -are+.
13
4.2. T(*,#*&%( &/+#2&+.
0n fiura 4.5 a se prezint un sistem de tensionare automat cu dou role. Fcestea acioneaz pe
cele dou ramuri ale curelei. )c1ili-rul lor este dat de tensiunile din ramurile curelei.
Fig. 6.0 - +/emple %e sisteme %e tensionare automat /17/
/iura 4.5 - prezint o 7ariant (n care poziia (ntre role rm.ne aceea&i prin intermediul unui
mecanism patrulater.

14
5. ELEMENTE DE CALCUL
5.1. 6(#2(+%& +%&*,2,(

Pentru calcul se iau (n 7edere urmtoarele ipoteze3
K curea (ntins perfect5
K curea cu elasticitate zero5
K rosime mic5
K aceea&i 7itez pentru oricare punct al curelei.
)lementele eometrice ale unei transmisii prin curele cu a,e paralele &i ramuri desc1ise se
prezint (n fiura 5.1.
Fig. 0.1 - +lementele geometrice ale transmisiei prin curele /17/
2otaii3
K R
1
< R
2
< centrle roilor de curea5
K F< distana (ntre a,e5
K H
1
< diametrul roii 15
K H
2
< diametrul roii 25
K S
1
< un1iul de (nf&urare a curelei pe roata 15
K S
2
< un1iul de (nf&urare a curelei pe roata 25
K T< un1iul dintre ramurile curelei.
Cu aceste notaii se pot scrie< eometric< urmtoarele relaii de calcul3
K un1iurile de (nf&urare a curelei pe roi3
2
1
*5.1+
2
2
+ *5.2+
K un1iul dintre ramurile curelei< T< se calculeaz din triun1iul R
1
R
2
F *fi. 5.1+3
9 rad 8
2
sin
1 2
A
D D
*5.3+
R-ser7aie3 sin ;<; pentru 7alori mici.
0nlocuind T din relaia *5.3+ (n relaia *5.1+ &i *5.2+ se o-ine3
A
D D
F
2
M M
1 2
2 < 1

*5.4+
K :unimea curelei se calculeaz cu relaia3
15
2 2
cos 2
2
2
1
1
D D
A = + + *5.5+
Hac se consider relaiile *5.1+ &i *5.2+ relaia *5.5+ de7ine3
( ) ( )
1 2 2 1
2
cos 2 D D D D A = + + +

*5.!+
Prin dez7oltarea lui cos ; (n seria TaClor &i reinerea primilor doi termeni se o-ine3
( ) ( )
2
1 1 sin 1 cos
2
2 ' 1
2
2 ' 1
2

*5."+
Prin (nlocuirea relaiilor *5."+ &i *5.3+ (n *5.!+< lunimea curelei ia forma3
( )
( )
A
D D
D D
A
D D
A =
2 2 2 2
1
1 2
2
1 2
2 1
2
1 2

+ + +
1
1
]
1

,
_
*5.#+
sau
( )
( )
A
D D
D D A =
2 2
2
2
1 2
2 1

+ + +

*5.%+
Hin relaia *5.%+ se scoate distana a,ial< F3
( ) ( ) [ ] ( )
1
]
1

+ + +
2
1 2
2
2 1 2 1
# 2 2
#
1
D D D D = D D = A *5.1$+
Pentru transmisii prin curele trapezoidale recomandarea pri7ind aleerea preliminar a distanei
a,iale este3
".70>-D
1
? D
2
# 1 A 1 2>-D
1
? D
2
# *5.11+
O!,(%7&58
K D
1
&i D
2
(n calcule pentru curele trapezoidale de7in D
p1
< D
p2
*diametre primiti7e ale
roilor 1< 2+5
K :unimea calculat a curelei se standardizeaz dup care distana dintre a,e se
recalculeaz.
Prin calculul de rezisten se sta-ilesc sarcinile de (ncrcare pe ramurile curelei< tensiunile din
ramurile curelei &i determinarea numrului necesar de curele< pentru transmisiile prin curele
trapezoidale.
1!
5.2. C#*05 0( -&"-/"

Pentru transmiterea unei puteri ' 8@A9 tre-uie determinat numrul necesar de curele. 0n acest
caz se ine cont de '
"
8@A9< puterea pe o curea< determinat e,perimental &i cu 7alori ta-elate
*LTFL 11!3K"1+.
2umrul preliminar de curele *z
"
+ se calculeaz cu relaia3

$
$
M
M
' & &
' &
z
=
f

*5.12+
(n care3
K '< puterea de transmisie 8@A95
K '
"
< puterea pe o curea 8@A95
K &
f
< coeficientul duratei de funcionare5
K &
=
< coeficient de lunime5
K &
@
< coeficientul un1iului de (nf&urare a curelei pe roat.
Hac numrul de curele este mai mare de 2< se calculeaz numrul de curele cu relaia3
12 ... #
$

&
z
z
*5.13+
(n care &
A
este coeficientul numrului de curele *LTFL+.
Pentru calculul la o-oseal se are (n 7edere frec7ena (nco7oierilor *f+ calculat cu relaia3
Bz f
=
v
/ f
a
4$ M 1$
3
*5.14+
/ 4 numrul de roi al transmisiei5 v 4 7iteza periferic a curelei 8m's95 = 4 lunimea curelei
8mm9.
5.3. M(+#0#"#$( 9179
1+ Hate de proiecie3
K ' 8@A9< puterea de transmis5
K n
1
8rot'min9< direcia roii motoare5
K i
12
< raport de transmitere5
K condiii de lucru.
2+ Fleerea curelei (n funcie de ' &i n
1
din standarde5
3+ Hiametrul roilor3 D
p1
4 din LTFL< D
p2
E i
12
MD
p1
5
4+ Histana (ntre a,e preliminar5
".70-D
p1
? D
p2
# 1 A
pr
1 2-D
p1
? D
p2
#
5+ Un1iurile de (nf&urare ale curelei pe roi3
@
12
< C -D
2
3 D
1
#/2AD @
1
E@
1min
< 11"F
1"
!+ :unimea curelei< =
p
1 =
$TA$
5
"+ Histana (ntre a,e necalculat< A E A
prel
5
#+ Diteza curelei< se calculeaz pentru D
1
&i n
1
< v G v
a
< 4" m/s *curele trapezoidale clasice &i
(nuste+5
%+ Calculul numrului de curele preliminar *z
"
+< definiti7 *z+5 z 1 H ... 125
1$+ Derificarea la o-oseal3 calculul frec7enei (nco7oierilor
f
/
1f
a
1 6"Bz5
11+ Calculul seciunii pe ar-ori5
12+ Cotele de modificare a distanei (ntre a,e pentru monta;5
13+ Calculul cotei necesar (ntinderii curelei5
14+ Lta-ilirea elementelor eometrice 4 roi.
6. PROIECTAREA TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE
Calculul transmisiilor prin curele trapezoidale se face conform LTFL 11!3 4 "1. 0n cele ce
urmeaz etapele de calcul sunt preluate din ta-. 11.14 '1' p. !"%.
Hate de proiectare3 ' E 3@A5 i
12
E 3<$$5 n
1
E 1425 rot'min.
2otaii3 ' 4 puterea de transmis5 i
12
4 raportul de transmitere prin curele trapezoidale5 n
1
4
turaia motorului electric de antrenare.
1#
6.1 C&"-/"/" +%&*,2,(
1. Alegerea profilului curelei
Le prefer aleerea profilelor (nuste de curea. Conform fi. 11.2! -< p. !"# '2' se alee curea
LP23 l
p
E #.5 mm5 l
i
E # mm *ta- 11.13< p !"" '2'+
Fig. ..1. 2omogram pentru alegerea tipului %e curea trapezoi%al /2/
Ta!elul ..1
T1/" -/%("( :*$/,+( T1/" -/%("( -"&,-(
1./1
0
$') $'A $'* $'& ( ) A * & D +
L.52(&
1%2+7.
l
p
1! #.5 11 14 1% 5.3 #.5 11 14 1% 2% 32
;*."52(&
h
15 # 1$ 13 1# 4 ! # 11 14 1% 25
2. Alegerea %iametrului primitiv pentru roata motoare -D
p1
#
Conform LTFL 11!2K!" seria diametrelor pentru profilul PL2 este 8mm93 !3< "1< #$< %$< 1$$<
112< 125< 14$< 1!$< 1#$.
1%
Le alee D
p1
E !3 mm
4. Diametrul roilor con%use -D
p2
#:
D
p2
< i
12
> D
p1
*!.1+
D
p2
< 4>.4 < 1HI mm
6. :iteza periferic a curelei
1$$$ M !$
M M
1 1
n D
v
p

*!.2+
s m v ' "$ . 4
1$$$ M !$
1425 M !3 M 14 . 3

0. Distana a/ial
".70-D
p1
? D
p2
# 1 A 1 2-D
p1
? D
p2
# *!.3+
Hin calcule rezult3
1HI mm G A G 0"6 mm
.. JngKiul %intre ramurile curelei
A
D D
A
D D
p p p p 1 2 1 2
M 5"
2
arcsin 2

*!.4+
Hin calcul rezult3
U 3$ 14
5$$
!3 1#%
M 5"


7. JngKiurile %e ,nf9urare pe roile %e curea
@
1
< 1H" 3 ; *!.5+
@
2
< 1H" ? ; *!.!+
>ezult S
1
E 1!5."$V5 S
2
E 1%4.3$V
H. =ungimea primitiv a curelei
( )
A
D D
D A =
p p
pm p
4
M 2
2
1 2

+ +
*!."+
Cu D
pm
sKa notat
2
2 1 p p
pm
D D
D
+
*diametrul mediu+
Hin calcul rezult =
pc
E 15!2 mm5 se alee o lunime standardizat3
=
p
E 1!$$ mm
2$
I. 5ecalcularea %istanei a/iale
( ) ( )
1
]
1

+
2
1 2
2
2 25 . $
p p pm p pm p
D D D = D = A
*!.#+
Calcul.nd se o-ine3 A E !%!.4% mm
1". &alculul numrului %e curele
$
$
M
M
' & &
' &
z
=
f

*!.%+
unde3
' 4 puterea de transmis 8@A9< ' E 3 @A5
&
f
4 coeficient de funcionare conform ta-. 11.15< p. !#$ 4 !#1 '1'< &
f
E$.%"5
'
"
4 puterea pe o curea5 conform LTFL 11!3K"1< '
"
E 1.23@A.
Calcul.nd rezult3
51 < 2
23 < 1 M %" < $ M 2 < 1
2 < 1 M 3
$
z
curele
Hin LTFL 11!3K"1 se alee coeficientul numrului de curele &
z
E $<%5
z
c
z
z
$

*!.1$+
>ezult
!4 < 2
%5 < $
51 < 2
c
curele
Le adopt c E 3 curele
11. Frecvena ,ncovoierilor
p
=
v
/ f
3
1$
*!.11+
(n care / 4 numrul roilor de curea< / E 2< rezult3
1#" < 5
1!$$
"$ < 4
M 2 M 1$
3
f ,n%oiri/sec.
R-s. f G 6" ,n%oiri /sec
12. Fora periferic
v
'
F
n
1$$
*!.12+
Calcul.nd
2 F
n
#2 < !3
"$ < 4
3 M 1$$

21
14. 5eaciunea pe ar!ori
T
a
E 1<2F
n
*!.13+
T
a
E 1<2M!3<#2 E "!<5# 2
16. &otele %e mo%ificare a %istanei a/iale
K Cota necesar (ntinderii curelei3
/ L "."4=
p
< "D"4>1."" < 6H M 00 mm
K Cota necesar sc1im-rii sau montrii curelei3
( < "D"10>=
p
< "D"10>1."" < 26 mm
Le adopt 7 E 25 mm
6.2. P%#(-+&%(& %#5"#% 0( -/%(&
Conform LTFL 11!"K!"< ta-. 1< p. %3 '1"'< rezult seciunea canalului z.
Ta!elul ..2
$eciunea
canalului
W X F Y C H ) *1!+
Tipul curelei
trapezoi%ale
clasice -$TA$
11.6-.7#
W X F Y C H ) K
Tipul curelei
trapezoi%ale
,nguste -$TA$
71I2-.0#
K LPX LPF LPY LPC K K *1!Z15+
Himensiuni
Fig. ..2. Dimensiuni roat %e curea /17/
Conform ta-elului 2 p. %4 '1"'< pentru seciunea canalului z< dimensiunile sunt3
l
p
< HD0 *limea primiti7 a canalului 4 eal cu limea primiti7 a curelei respecti7e 4 este
dimensiunea de -az a ansam-lului roatKcurea &i determin caracteristicile eometrice
22
funcionale principale ale transmisiei+5
n
min
< 2D0mm *(nlimea canalului deasupra liniei primiti7e+5
m
min
< I mm *ad.ncimea su- linia primiti7+5
f < H t 1 mm *distana dintre a,a seciunii canalului e,trem &i marinea 7ecin roii+5
e < 12 t "D4mm *distana dintre a,ele seciunilor la dou canale 7ecine+5
/ < 46F t1 *un1iul canalului+5
r < "D0 mm *raza de rotun;ire a marinii canalului+5
1
p
D
< .4 mm5
2
p
D
< 1HI mm *diametrele primiti7e ale roilor de curea reprezent.nd
diametrul la care canalul are limea eal cu limea primiti7 l
p
+5
$$5 < $
!#
1
t

e
D 5
$$5 < $
1%4
2
t

e
D *diametrul e,terior al roii+5
R-ser7aie3 D
e
< D
p
? 2n5
* < 6" mm *limea total a roii+5
* < -z 3 1#e ? 2f
(n care z este numrul de curele5
>ecomandare3 la alinierea roilor de curea pe ar-orii transmisiei se 7a ine seama de a-aterile
limit ale cotei f.
Hiferena dintre (nlimile efecti7e n< msurate (n plan a,ial al canalelor succesi7e ale roii de
curea< nu tre-uie s dep&easc $<2 mm *ta-. 3 p. %4 '1"'+.
Conform ta-elului 4< p. %5 '2' 7ariaia ma,im a 7alorii n la acela&i canal3
n
1
< "D1I mm
n
2
< "D2I mm.
Tolerana la -taia radial &i frontal *ta-. 4< p. %5 '2'+ este de $<2 mm *roata 1+ &i $<4 mm la
roata 2.
0n continuare sunt prezentate desenele de e,ecuie a roilor 1 &i 2 de curea.
23
5oat %e curea 1
5oat %e curea 2
24
25
7. CONCLUZII
Transmisiile prin curele trapezoidale pot fi clasice &i (nuste. 0n prezent sunt preferate
transmisiile prin curelele trapezoidale (nuste.
Transmisiile prin curele sunt importante prin a7anta;ele pe care le ofer (n transmiterea mi&crii.
0n funcionare un rol important (l are tensionarea curelei.
Calculul transmisiei pri7e&te eometria< condiiile de calcul &i metodoloia.
Proiectarea unei transmisii prin curele trapezoidale presupune parcurerea unor etape de calcul
*aleerea curelei< diametru< 7iteze periferice< un1iul dintre ramurile curelei< un1iurile de
(nf&urare pe roi< distana dintre a,e< lunimea curelei< numrul de curele< reacii pe ar-ori<
cote de modificare a distanei a,iale< frec7ena (nco7oierilor+.
0n ceea ce pri7e&te latura practic a lucrrii sKa realizat proiectarea transmisiei prin curele
trapezoidale precum &i realizarea ei practic *roi de curea< curele+ pentru standul de cercetri
tri-oloice pentru &uru-uri cu -ile situat< proiectat &i realizat (n la-oratorul de orane de ma&ini.
Transmisia se afl (n structura standului &i este funcional.
2!
8. BIBLIO6RAFIE
1. C4</= A".= M&+(<&*= D.= <.&. 4 Nrgane %e ma9ini< )ditura Hidactic &i Pedaoic<
Yucure&ti 1%"! *ediia G+< 1%#1 *ediia a GGKa+.
2. C%/0/= I. 4 *azele proiectrii ,n organe %e ma9ini< )ditura Flma< Galai< 2$$$.
3. D&-#*(,-/= E. < -#". 4 &alculul la o!oseal -,n%rumar %e proiectare#D G.G.L. Lucea7a<
1%#".
4. D%.$4-= I. < -#". 4 8n%rumar %e proiectare ,n construcia %e ma9ini< 7ol. G &i GG<
)ditura Te1nic< Yucure&ti 1%#1< 1%#2.
5. F"1#/= I.D.= R&<-(7= M.= >#-&= I. 4 Nrgane %e ma9iniD 7ol. G< Uni7ersitatea
OPolite1nicaP Yucure&ti< 1%%4.
!. F"1#/= I.D.= T/0#%= A. 4 Transmisii mecaniceD 0ndrumar de proiectare< Uni7ersitatea
OPolite1nicaP Yucure&ti< 1%%!.
". 6&'5&*/= M.= B#,+&*= L.= D/"$4(%/= >.= ?/"&= A.= R&-#-(&= C.= @&$/= 64.= C4</=
E.= M#"0#7(&*= 64. 4 Nrgane %e ma9ini< 7ol 1< 2< )ditura Te1nic< -ucure&ti< 1%%%<
2$$2.
#. 6&'5&*/= M. < -#". 3 Nrgane %e ma9ini< 7ol. G &i GG< )ditura Te1nic< Yucure&ti< 1%#1<
1%#3.
%. @&2%#-A= B.?.= ?&-#!,#*= B.= S-420= S.R. 4 +lementos %e maOuinasD McGra[K
\ill'Gnteramericana )ditores< L.F.He.C.< Me,ico< 2$$$.
1$. ?/"&= A.= < -#". 4 Nrgane %e ma9ini< 7ol. G &i GG< Uni7ersitatea Yra&o7< 1%#!< 1%#%.
11. ?/"&= A.= < -#". 3 Nrgane %e ma9ini 9i transmisii mecanice< )ditura Uni7ersitii
Transil7ania< Yra&o7< 2$$5.
12. P&)= $4.= < -#". 4 Nrgane %e ma9ini 9i mecanisme< )ditura Hidactic &i Pedaoic<
-ucure&ti 1%#1.
13. P&7("(,-/= D.< R.0/"(,-/= 64.= 6&'5&*/= M.= C%/0/= I.= 64(#%$4/= N. 3 Nrgane %e
ma9ini< 7ol G< )ditura Hidactic &i Pedaoic< Yucure&ti< 1%#5.
14. P#1*-(&*/= N.< P//= >. 4 Nrgane %e ma9ini. 'rincipii %e proiectare/PacKine
elements. Design 'rinciples< )ditura ]unimea< Ga&i< 2$$3.
15. P//= >.< E*&-4(= C. 4 Nrgane %e ma9ini. *aze %e poiectare< )ditura ]unimea< Ga&i<
2$$$.
1!. P//= >. Nrgane %e ma9iniD 7ol. 1< 2< )ditura Te1nicKGnfo< C1i&inu< 2$$3.
1". BBB - Nrgane %e ma9iniD vol. Q aD R'rescripii generale %e proiectare. +lemente %e
legtur 9i transmisieS< *colecie LTFL+< )ditura Te1nic< Yucure&ti< 1%#3.
1#. BBB K Nrgane %e ma9iniD vol. QQQ cD R$tan%ar%e noi sau revizuiteS< *colecie LTFL+<
)ditura Te1nic< Yucure&ti.
2"