You are on page 1of 80

C. W.

LEADBEATER

A TLVILG

Budapest, 1940 MAGYAR TEO !"IAI TR#$LAT

#%&'(t)*+pes ,&-t.%at/ #%a0a12 3&4.s, 5006.

BEVEZETS
Nem szksges nagy bevezets, amikor ezt a kis knyvet kikldjk a vilgba. Ez a kziknyvek sorozatban az tdik, mely a nyilvnossg szksgleteit kielgtse, hogy a Teoz ia tanait egyszer! ormban adja. Nmelyek "anaszkodtak, hogy irodalm#nk t$l elvont, t$l szakszer! s t$l drga az tlag olvasnak. %emljk, hogy a jelen knyvsorozat sikeresen ogja azt ny$jtani, amit jogosan kvnnak. & Teoz ia nem'sak a tan#ltak, hanem mindenki szmra ltezik. &zok kztt, akiknek ezekben a knyve'skkben most van el(szr alkalm#k e tanokba be"illantst nyerni, taln akad nhny, aki ltal#k arra lesz indttatva, hogy mlyebben hatoljon be iloz ij#kba, t#domny#kba s valls#kba) hogy a mlyebb "robl* mkat a k#tat b#zgsgval s az $jon' lelkesedsvel megoldja. +e ezeket a kziknyveket nem 's#"n a tan#lni vgy szmra rtk, akit a kezdet nehzsgei nem riasztanak vissza, hanem a vilgban m#nklkod emberek szmra hajtjk a nagy igazsgok nmelyikt megmagyarzni, az letet s hallt elviselhet(bb tenni. ,aj#nk -d(sebb Testvreinek szolgi rtk, teht nin's s nem is lehet ms 'lj#k, mint embertrsaiknak szolglni. &nnie .esant

EL#7 "E3E

ET

-ta-&4.s &tte824t+s
Az ember, br mit sem tud rla, egsz lett egy risi s npes lthatatlan vilg kzepette tlti. lmban, vagy transzban, amikor a maka s !izikai rzkek tmenetileg ttlenek, ez a msik vilg egy bizonyos mrtkben nyitva ll az ember el"tt, s nmelykor tbb#kevsb elmosdott emlkezetet hoz vissza arrl, hogy ilyen kr$lmnyek kztt mit ltott s hallott. Amikor annl a vltozsnl, amelyet az emberek hallnak neveznek, vgleg !lretessz$k !izikai test$nket, akkor ebbe a lthatatlan vilgba kltz$nk, melyben az ltalunk ismert s a tbbi testltsek kztti hossz% vszzadokat tlt&$k. 'zeknek a hossz% id"kzknek t%lnyom rszt a mennyei vilgban tlt&$k, amelynek e sorozat kvetkez" knyve sk&t szentel&$k, de most a lthatatlan vilg ala sonyabb rszvel !oglalkozunk, amelybe az ember kzvetlen halla utn belp # a grgk (dsza vagy alvilga, a keresztnysg purgatriuma, amelyet a kzpkor alkimisti asztrlis vilgnak neveztek. 'nnek a kziknyvnek l&a a teoz!iai irodalomban elszrt in!orm it err"l az rdekes rgirl sszegy)&teni s rendezni, tovbb nhny tudomsunkra &utott %& tnnyel ki# egsz*teni. (angs%lyozni szeretnm, hogy ezek az %&abb hozz!)zsek supn nhnyunk kutatsainak eredmnyt kpezik, s azrt nem szabad tekintlyknt rtkelni, hanem sak a benn$k re&l" rtk szerint. +srszt minden t"l$nk telhet"t megtett$nk, hogy kizrlag pontos s megb*zhat adatok ker$l&enek ebbe a kziknyvbe, s sem rgi, sem %& adat nin s benne, amelyet kz$# l$nk legalbb kt nll s gyakorlott kutat meg nem er"s*tett s azonk*v$l id"sebb s ilyen dolgokban nlunk tapasztaltabb tan*tvny helyesnek nem tallt. Azrt reml&$k, hogy br az asztrlis vilg &elen le*rsa nem tekinthet" tkletesnek, mgis amennyire ter&ed, az megb*zhat. ,'zt *rtam negyven egynhny vvel ezel"tt a knyv els" kiadsban- most hozztehetem, hogy azta nap#nap utn bebizonyult a m%lt szzadbeli kutatsok helyessge. .ok, ami akkor mg kiss idegen s %& volt, kzben lland s kzvetlen megismers ltal ismertt vlt, s tovbbi bizony*tkok tmege gy)lt ssze. /tt#ott mg hozz lehetne !)zni nhny szt, de nin s semmi megvltoztatni val.0 (a az asztrlis vilgot le akar&uk *rni, akkor el"szr is sz$ksges, hogy annak az abszol%t valsgt hangs%lyozzuk. Amikor ezt a szt mondom, nem a meta!izikai szempontbl hasznlom, amely szerint az 'gy +eg#nem#nyilvnulton k*v$l minden valtlan, mert m%land. 1n itt ezt a ki!e&ezst a sz szoros, mindennapi rtelmben hasznlom, s azt rtem alatta, hogy az asztrlis vilg trgyai s laki ugyanolyan valdiak, mint a mi test$nk, b%torunk, hzaink vagy szobraink, mint pldul a 2ondoni 3haring 3ross plyaudvar. 1ppoly kevss !ognak rkk tartani, mint a !izikai trgyak, de azrt nem kevsb valdiak a mi szemszg$nkb"l nzve, am*g tartanak, olyan valsgok, melyeket nem ll mdunkban semmibe se venni, supn azrt, mert az emberisg nagy rsze nem tud rluk, vagy sak homlyosan tud ltezs$kr"l. 4udom, hogy mily nehz az tlagrtelem szmra a szemmel nem lthat dolgok valsgt !el!ogni. 5ehz megrten$nk, hogy milyen rszleges a ltsunk, # hogy egsz id" alatt egy risi vilgban l$nk, amelynek supn parnyi rszt lt&uk. mbr a tudomny 6

hatrozott hangon hirdeti ezt, amid"n a mikroszkpi letnek egsz vilgait *r&a le, melyekr"l rzkeink rvn semmi tudatunk sin s. Azt sem lehet ll*tani, hogy ezek a lnyek nem !ontosak, mert oly ki sik- mert ezeknek a mikrobknak nmelyikt"l, szoksaitl s let# !elttelt"l !$gg sokszor nem sak egszsg$nk, hanem mg let$nk is. 1rzkeink ms irnyban is hatroltak. 5em lthat&uk mg a leveg"t sem, amely kr$lvesz benn$nket, rzkeink nem mutat&k, hogy ltezik, kivve, amikor mozgsban van, akkor szlel&$k tapintsi rzk$nkkel. 1s mgis olyan er" re&lik benne, mely a leghatalmasabb ha&kat elpuszt*that&a, s a leger"sebb p*tmnyeinket lerombolhat&a. 7ilgos, hogy kr$l vagyunk vve hatalmas er"kkel, amelyeket szegny rszleges rzkeink nem szlelnek- ez annyira kzen!ekv", hogy vigyznunk kell, nehogy abba a gyakori s kros tvedsbe ess$nk, hogy azon k*v$l, amit mi ltunk, nin s is ms ltnival. 8lyanok vagyunk, mint akit toronyba zrtak- rzkeink meg!elelnek bizonyos irnyba ny*l apr ablakoknak. .ok ms irnyban tel&esen be vagyunk zrva, de a ltnoki kpessg, vagy asztrlis lts kinyit el"tt$nk mg egy#kt ablakot, s ezltal megnveli kiltsunkat, %gyhogy egy nagyobb s tgabb vilg ter$l el el"tt$nk, amely mgis a rgi vilgnak egy rsze, br el"bb nem ismert$k. .enkinek sem lehet a 4eoz!ia tan*tsairl vilgos !el!ogsa, am*g legalbb rtelmvel !el nem !og&a azt a tnyt, hogy naprendszer$nk egszen meghatrolt s*kokra oszlik, melyeknek mindegyikben ms s)r)sg) anyag ltezik. 'zek nmelyikt ltogathat&k s tanulmnyozhat&k mindazok, akik magukat erre a munkra kpes*tettk, pp%gy, mintha egy idegen llamot ltogatnnak, meg!igyelnnek s meg!igyelseiket azokval sszehasonl*tva, akik llandan ezeken a s*kokon dolgoznak, legalbb olyan ki# elg*t" bizony*tkokat szerezhetnek ltezs$kr"l s termszet$kr"l, mint amilyent legtbb$nk 9rnlandrl vagy a .pitzbergkrl b*r. ."t mi tbb, %gy, mint ahogyan mindenki, aki nem sa&nl&a a !radsgot, elmehet 9rnlandba vagy a .pitzbergkhoz, hogy sa&t maga lssa "ket, ppen %gy mindenki, aki elhatrozta, hogy azt a !radsgot veszi, hogy a sz$ksges letmd ltal kpes*ti magt r, id"vel sa&t maga meglthat&a ezeket a magasabb vilgokat. 'zeknek a s*koknak ltalban a kvetkez" neveket adtk ,anyaguk s)r)sgnek sorrend&ben vve "ket0: a !izikai a legs)r)bb, azutn asztrlis, mentlis, intui ionlis s nirvnai. 'nnl magasabban mg kett" van, de azok annyira t%lszrnyal&k &elen elkpzel" tehetsg$nket, hogy nem sz$ksges vel$k !oglalkoznunk. 4udni kell, hogy mindegyik s*knak az anyaga %gy k$lnbzik az alatta lev"kt"l, sak mg nagyobb mrtkben, mint a g"z a szilrd anyagtl. ."t az anyagnak a halmazllapota, melyet mi szilrdnak, !olykonynak s gznem)nek nevez$nk, supn hrom ala sonyabb alosztlya annak az anyagnak, amely ehhez az egy !izikai s*khoz tartozik. Az asztrlis vilg, melyet itt vzolni igyekszem, a termszet nagy s*k&ai kz$l a msodik. A !izikai vilg !ltt ,vagy azon bel$l0 kvetkezik, amelyben mi mind &ratosak vagyunk. .okszor az ill%zi birodalmnak neveztk, nem mintha illuzrikusabb volna, mint a !izikai vilg, hanem mert a gyakorlatlan ltnok ebb"l a vilgbl sak egszen megb*zhatatlan benyomsokat tud szerezni. +irt van ez; Az asztrlis vilgnak !"leg kt &ellemz" tula&donsga kvetkeztben: el"szr, hogy laki kz$l sokan azzal a sods kpessggel b*rnak, hogy alak&ukat proteuszi gyorsasggal vltoztathat&k, s korltlan kprzatot vethetnek azokra, akiket meg akarnak tr!lni- msodszor, hogy az asztrls*kon a lts sokkal kiter&edtebb s nagyon k$lnbzik a !izikai ltstl. A trgyakat %gyszlvn minden oldalukrl egyszerre lehet ltni, szilrd trgyaknak a belse&t pp%gy, mint a k$lse&t. 'zrt vilgos, hogy a tapasztalatlan ltogat

<

ebben a vilgban meglehet"s nehezen rti meg, hogy mi is az valban, amit lt, s mg nehezebben tud&a a ltottakat a rendes beszd meg!elel" !orm&ba le!ord*tani. = plda erre a gyakran el"!ordul hiba, hogy a szmokra, amelyeket az asztrlis vilgban ltunk, !ord*tva emlksz$nk, pldul 16> a >61 helyett, stb. Az okkult tanulmnyoz, akit hivatott +ester tan*t, ilyen hibt sak nagy sietsg vagy gondatlansg esetn kvet el, mert az ilyen tan*tvnynak hossz% s vltozatos oktatson kell tesnie, hogy a helyes lts m)vszett elsa&t*tsa. A +ester, vagy esetleg egy el"rehaladottabb tan*tvny ismtelten minden!le kprzat!ormt hoz el&e, s megkrdezi, hogy mit lt; ?eleleteiben minden tvedst ki&av*t, okait megmagyarzza, m*g vg$l az %&on !okonknt biztonsgot s bizalmat nyer az asztrls*k &elensgeivel szemben, amelyek messze t%lszrnyal&k a !izikai let minden lehet"sgt. A tan*tvnynak nem sak a helyes ltst kell megtanulnia, hanem azt is, hogy pontosan !ord*tsa le az egyik s*krl a msikra a ltottak emlkezett. 'bben seg*tsgre lesz, ha meg# tanul&a, hogyan lehet ntudatt megszak*ts nlk$l a !izikai s*krl az asztrl# vagy mentls*kra s ismt visszavinni, mert am*g ezt nem tud&a, addig mg mindig megvan az a lehet"sg, hogy az, amire emlkszik, rszben elvsz vagy eltorzul tudatnak az egyes s*kokat egymstl elvlaszt $res id"kzeiben. Amikor megtanulta tudatt tkletesen thozni, akkor a tan*tvnynak meglesz az az el"nye, hogy asztrlis kpessgeinek sszessgt hasznlhat&a nem sak akkor, amikor alvs vagy transz kzben testn k*v$l van, hanem a !izikai let tel&es ber ntudata kzben is. 5mely ember megvetssel szokott az asztrlis vilgrl beszlni, mint olyanrl, ami egyltaln !igyelemre sem rdemes, de ez szerintem hibs nzet. 4ny az, hogy a szellemi let a lunk, mely !el trekedni kell, s katasztro!lis volna a magasabb letet elhanyagolni, s az asztrlis tudat elrsvel megelgedni. 7olt, akinek karm&a lehet"v tette szmra, hogy a magasabb mentlis kpessgeket !e&lessze ki legel"bb, hogy az asztrls*kot egy id"re szinte tugor&a, de ez nem a @l sessg +estereinek megszokott mdszere tan*tvnyaikkal szemben. Ahol ez lehetsges, ktsgtelen, hogy !radsgot takar*t meg, de legtbb$nk szmra ilyen ugrsszer) haladst a m%ltban elkvetett sa&t hibink s balgasgaink tiltanak. +i sak azt remlhet&$k, hogy lassan s lpsenknt haladhatunk, s mivel ez az asztrls*k a mi s)r) anyagi vilgunkhoz legkzelebb van, ltalban az asztrlis vilggal sszekttetsben sze# rezz$k az els", !izikainl magasabb tapasztalatainkat. 'zrt szmunkra, akik a tanulmny kezdetn llunk, mlysgesen rdekes s igen !ontos re&tlyeit vilgosan megrteni, mert az# ltal nem sak a szenszok, k*srtetek ltal ltogatott hzak stb. &elensgei vlnak megmagyarzhatv, hanem nmagunkat s msokat is megvdhet$nk esetleges veszlyekt"l. A k$lnbz" emberek a legk$lnbz"bb mdon tallkoztak el"szr tudatosan ezzel a meg!igyelsre mlt rgival. 5melyik egsz letben sak egyszer, valami szokatlan be# !olys hatsa alatt vlt elg rzkenny arra, hogy !elismer&e lakinak egyikt, s taln, miutn ez a tapasztalat tbb nem ismtl"dtt, id"vel azt hitte, hogy akkor hallu in i ldozata volt. +sok mind gyakrabban ltnak s hallanak olyasmit, ami irnt krnyezet$k vak s s$ket- ismt msok # s ez taln a legltalnosabb tapasztalat # mind vilgosabban kezdenek emlkezni arra, amit lmukban a msik vilgban lttak, vagy hallottak. +eg kell rteni, hogy az az er", hogy minden s*kon ob&ekt*ven lssunk, ktsgtelen$l minden emberben egyarnt szunnyad, de legtbb$nknek mg sok s lassan kell !e&l"dni, miel"tt ntudatunk magasabb vehikulumaiban m)kdhet. Az asztrltestet illet"leg azonban

kiss mskpp ll a dolog, mert a vilg el"rehaladottabb !a&aihoz tartoz kult%rlnyekben a tudat mr nem sak tkletesen kpes az asztrlis anyagon t hozz&uttatott vibr ikra !elelni, hanem asztrltestt hatrozottan mint &rm)vet s eszkzt hasznl&a. 2egtbben kz$l$nk bren vannak az asztrlis vilgban, mialatt a !izikai test alszik, s mgis igen kevss vagyunk bren krnyezet$nkre val tekintettel, %gy hogy leg!el&ebb sak homlyosan tudunk rla. +g annyira be vagyunk burkolva a !izikai vilgi $gyeinkbe s gondolatainkba, hogy alig adzunk elg !igyelemmel a minket kr$lvev" vilg lnk letnek. 'ls" lps$nk teht ezt a szoksszer) gondolkozsmdot lerzni, hogy az %& s szp vilgot meglssuk, s azltal szszer)en dolgozhassunk benne. +g ha ezt vghezvitt$k is, nem kvet# kezik, hogy ber ntudatunkba asztrlis tapasztalataink brmilyen emlkezett t is tud&uk hozni. Be a !izikai s*kon val emlkezs egsz ms lapra tartozik, s nin s semmi hatsa arra a kpessg$nkre, mely ltal kit)n" asztrlis munkt vgezhet$nk. Azok kztt, akik ezt a trgyat tanulmnyozzk, vannak, akik kristlynzs s egyb mdszerek ltal igyekeznek az asztrlis ltst ki!e&leszteni, holott msoknak megvan az a !el# be s$lhetetlen el"ny$k, hogy kpes*tett tan*t kzvetlen vezetse alatt llva els" alkalommal tan*t&uk tula&don vdelme alatt brednek tel&es ntudatra az asztrls*kon. 'z a vdelem addig tart, am*g a tan*t k$lnbz" megprbltatsok ltal meggy"z"dtt arrl, hogy tan*tvnyt nem !enyegeti a borzalomnak semmi veszlye, mellyel tallkozhat. Be brhogyan trtn&k is els" tnyleges tapasztalatunk arrl, hogy br legtbben nem tudunk rla, llandan egy nagy s tevkeny lettel teli vilgban l$nk, ez az ember letben !ele&thetetlen lmny marad. Az asztrlis vilg lete oly b"sges s sokszer), hogy az %&on szmra el"szr egsz !lelmetes, s mg a gyakorlott kutatnak sem knny) osztlyozni, s rendszerbe !oglalni. (a valami ismeretlen "serd" kutat&t !elszl*tank, hogy szmol&on be rszletesen a t&rl, melyen thaladt, a nvnyek, svnyok, rovarok, madarak s egyb llatok soportos*tott le*rsval, akkor " &ogosan visszariadhat !eladata nagysga el"tt. Be mg ez sem vonhat prhuzamba a pszi hikai kutatra vr dilemmkkal, mert az " esete mg bonyolultabbel"szr azrt, mert oly nehz abbl a vilgbl a minkbe helyesen le!ord*tani annak az emlkezett, amit ltott, tovbb, mert az ltalunk hasznlt nyelv tel&esen alkalmatlan a &elentenivalt ki!e&ezni. Azonban pp%gy, mint a !izikai vilgbeli kutat, valsz*n)leg azzal kezdi, hogy a t& &ellegzetessgt ltalban le*r&a, %gy n is azzal kezdem az asztrlis vilg vzolst, hogy a sods s llandan vltoz selekmny httert kpez" t&rl beszlek. +r itt a kezdetnl is ma&dnem lek$zdhetetlen nehzsggel tall&uk magunkat szemben. Akik az asztrls*kon tkletesen ltnak, mind megegyeznek abban, hogy az a k*srlet, mellyel lnk kpet akarnak az asztrlis t&rl az ott nem ltk szemei el !esteni, hasonl*t ahhoz a k*srlethez, amikor a vakon sz$letett embernek a napnyugta gynyr) rnyalatairl beszl$nk. @rmilyen rszletes s pontos is a le*rs, nem lehet$nk biztosak a!el"l, hogy a hallgat rtelmben a le*rs a valsgnak meg!elel" kpet kelt#e !el.

M#ODI9 "E3E A T&:

ET

'l"szr is tudnunk kell, hogy az asztrls*knak ht rsze van, melyek mindegyike az anyagiassg meg!elel" !okval b*r, s az annak meg!elel" anyag halmazllapotval. @r a !izikai nyelv szegnysge arra knyszer*t, hogy ezekr"l az als*kokrl mint magasabbakrl s ala sonyabbakrl beszl&$nk, nem szabad tvesen azt hinn$nk, hogy ezek ,vagy ami azt illeti, maguk a s*kok sem, melyeknek rszei0 a trben k$ln helyet !oglalnak el, mint hogyha egyms !ltt !ek$dnnek, mint a knyvszekrny pol ai, vagy egymson k*v$l, mint a hagyma rtegei. +eg kell rteni, hogy minden s*knak vagy als*knak anyaga that&a az alatta lev"t is %gy, hogy itt a !ld !el$letn mind egy$tt lteznek, ugyanabban a trben, habr igaz, hogy az anyag !inomabb vltozatai a !izikai !ldt"l tvolabb kiter&ednek, mint az ala sonyabbak. 4eht amikor arrl beszl$nk, hogy az ember egyik s*krl vagy als*krl a msikra emelkedett, akkor nem azt kell kpzelni, hogy a trben egyltaln mozog, hanem inkbb hogy ntudatt az egyik s*krl a msikra helyezi t- hogy !okozatosan rzketlen lesz az egyik !a&ta anyag vibr i&a szmra, s ahelyett egy magasabb s !inomabb !a&tra reagl. Dgy az egyik vilg, lakival s t&aival egy$tt, elhomlyosodik lthatrn, mialatt egy msik, magasabb !a&ta t)nik !el helyette. 7an azonban egy msik szempont, amelyb"l nzve a EmagasabbF s Eala sonyabbF ki!e&ezseknek megvan a &ogosultsga, s annak is, hogy a s*kokat kon entrikus burokhoz hasonl*t&uk. /tt a !ld !el$letn minden als*knak az anyaga tallhat, de az asztrls*k sokkal nagyobb, mint a !izikai, s a !ld!el$let !ltt nhny ezer mr!ldnyire ter&ed. A gravit i trvnye hat az asztrlis anyagra, s ha ez egyltaln nem volna, akkor valsz*n)leg kon entrikus burkokba helyezkedne. Be a !ld lland mozgsban van %gy a sa&t tengelye, mint a nap kr$l, s a legk$lnbz"bb er"k s be!olysok ramlanak kr$ltte, %gyhogy ezt az idelis nyugv llapotot sohasem ri el, s sok a kevereds. +indazonltal minl magasabbra emelked$nk, annl kevesebb s)r) anyagot tallunk. A !izikai vilgban erre & prhuzamot tallunk. ?ld, v*z s leveg" ,a szilrd, !olykony s gznem)0 mind itt a !el$leten lteznek, s mgis ltalban igaz, hogy a szilrd anyag !ekszik legala sonyabban, azutn a !olykony s a!ltt a gznem). A v*z s leveg" egy kis mrtkben behatolnak a !ldbe, a v*z !el is emelkedik a lgbe !elh"k !orm&ban, de sak egy bizonyos hatrolt magassgig. .zilrd anyagot a vulknok nha !eldobnak a magasba, mint a Grakatoa 1HH6#i kitrsekor, amikor a vulkanikus por 1I mr!ld magassgot rt, s hrom vig tartott, am*g megint le$lepedett- de lassanknt mgis le$lepszik, pp%gy, mint a !elszllt v*zg"zk is visszahullnak es" alak&ban. +inl magasabbra megy$nk, annl ritkbb lesz a leveg", s ugyanez ll az asztrlis vilgrl is. Az asztrlis vilg meglehet"sen nagy, s hozzvet"leg meg tud&uk nagysgt llap*tani abbl a tnyb"l, hogy holdkzelsg alkalmval rinti a hold asztrlis vilgt, de sak a leg# magasabb !a&ta asztrlis anyagt, s amikor tvol van a hold a !ldt"l, akkor nem. 7isszatrve a ht als*kra, ha azokat a legmagasabbtl s legkevsb anyagitl kezdve le!el megszmozzuk, azt tall&uk, hogy termszetszer)leg hrom soportba oszlanak, az els", msodik s harmadik alkotnak egy soportot, a negyedik, tdik s hatodik egy msikat, m*g I

a hetedik, a legala sonyabb, egyed$l ll. A k$lnbsg az egyes als*kok anyaga kzt ssze# hasonl*that a szilrd s !olykony anyag kzti k$lnbsggel, holott az egy s ugyanabban az als*kban tallhat anyag hasonl*that kt !a&ta szilrd anyaghoz, mint pldul a l s homok. A hetedikt"l eltekintve azt mondhatnnk, hogy az asztrlis vilg negyedik, tdik s hatodik alosztlynak httere a !izikai vilg, amelyben l$nk, minden ismert tartozkval egy$tt. Az let a hatodik als*kon hasonl a mi mindennapi let$nkhz, kivve a !izikai testet s sz$ksgleteit. Az tdik s negyedik als*k lete kevsb anyagi s inkbb elvont a mi ala sonyabb vilgunktl s rdekeit"l. 'zeknek az ala sonyabb alosztlyoknak a t&a az ltalunk ismert !ld, de valban mg sokkal tbb, mert amint k$lnbz" szemszgb"l nzz$k az asztrlis rzkek seg*tsgvel, mg a tisztn !izikai trgyak is egszen msnak ltszanak. +int mr eml*tettem, aki tkletesen lt, az nem supn egy szemszgb"l lt&a "ket, hanem minden oldalrl egyszerre # a gondolat maga megdbbent". (a mg ehhez hozztessz$k, hogy a szilrd trgyak belse&ben minden egyes rsze skt ppoly tkletesen s vilgosan lthatnak, mint a !el$lett, akkor taln megrtik, hogy ilyen kr$lmnyek kzt mg a legmegszokottabb trgyak is el"szr tel&esen !elismerhetetlenek. 'gy per nyi gondolkozs megmutat&a, hogy az ilyen lts kzelebb ll a valdi megltshoz, mint a !izikai. (a pldul az asztrlis vilgon nzz$k, akkor egy $vegko knak minden oldala egyenl"nek ltszik, mint amilyen tnyleg, holott a !izikai s*kon a t%loldalt tvlatban lt&uk, vagyis kisebbnek, mint a kzelebbi oldalt, ami supn kprzat. Az asztrlis ltsnak ez a &ellemvonsa ind*tott nmely *rt arra, hogy negyedik dimenzibeli ltsnak nevezze, ami sokat &elent" ki!e&ezs. A tvedsi lehet"sgekt"l eltekintve, az is bonyolultt teszi a dolgot, hogy a magasabb lts az anyagnak olyan !ormit is szleli, amelyeke br mg tisztn !izikaiak, rendes kr$lmnyek kzt mgis lthatatlanok. /lyenek pldul azok a rsze skk, amelyekb"l a lgkr ll- tovbb a k$lnbz" eman ik, kisugrzsok, amelyeket minden, ami lettel b*r, magbl kiraszt- s ngy !a&ta mg !inomabb rend) !izikai anyag, amit &obb elnevezsek hinyban ltalban ternek neveznek. 'z utbbiak sa&t rendszert alkotnak, s a tbbi !izikai anyagot szabadon that&k. 'zeknek a tanulmnyozsa a vibr i&ukat illet"leg, s hogy a k$lnbz" magasabb er"k miknt hatnak r&uk, nagyon rdekes, s risi teret nyitna meg a tudomnyos ha&lam% egyn szmra, akinek a vizsgldsra sz$ksges ltsa megvolna. +g hogyha kpzelet$nk az eddig mondottakban !oglalt dolgokat tel&esen !el!ogta, akkor a problma bonyolultsgnak mg a !elt sem rtett$k meg, mert a !izikai anyag %& !ormin k*v$l az asztrlis als*kok szmosabb s megdbbent" anyagval lesz dolgunk. 'l"szr is &egyezz$k meg, hogy minden anyagi trgynak, s"t minden atomnak megvan a meg!elel" asztrlis hasonmsa, amely nem egyszer), hanem tbbnyire az asztrlis anyag k$lnbz" !a&tibl sszetett test. 'zenk*v$l minden l"lnyt sa&t lgkre veszi kr$l, melyet rendesen aurnak neveznek. Az ember aur&a k$lnsen vonz tanulmnyt kpez. +int bonyolult szerkezet) ovlis, !nyl" kd mutatkozik. Alap*tnk, @lavatskyn ltal adott tan*ts az ember ht prin *piumrl helyesnek bizonyul, hogyha embertrsainkra nz$nk, mr nem supn a k$ls" meg&elens$ket lt&uk, ha# nem vele ma&dnem egyenl" kiter&edsben az tertestet k$lnbztet&$k meg- mialatt az leter" ,szanszkrit nyelven prna0 szintn lthat, amint !elsz*vdik s elosztdik, s a testben mint rzsasz*n !ny kering, ma&d amint az egszsges ember testb"l megvltozott alakban kisugrzik.

2egragyogbb s taln legknnyebben lthat, br az anyag !inomabb !a&t&hoz tartozik, az asztrlishoz, az aurnak az a rsze, amely az ember kedlyben pillanatonknt vl# toz lnk sz*nekben !elvillan vgyakat !e&ezi ki. 'z a val asztrlis test. Azont%l a mentlis vilg !ormas*k&ainak anyagbl ll rtelmi test, vagyis az ala sonyabb rtelem aur&a !ek# szik. 'nnek sz*nei sak lassan, !okonknt vltoznak, amint az ember lett li- ezek mutat&k gondolatainak irnyt, szemlyisgnek &ellemi s ha&lamait. +g magasabban mutatkozik s sszehasonl*thatatlanul szebb # akinl egyltalban hatrozottan ki van !e&l"dve # a kauzlis testnek az l" vilgossga, amely igazi n$nk tartlya, s megmutat&a !e&l"dsi !okt, amint egyik letb"l a msikba halad. Be hogy a tanul mindezt lthassa, sz$ksges a k$lnbz" s*kok ltst ki!e&leszteni, amelyekhez tartoznak. .ok !radsgot takar*t meg a tanul, ha mr kezdetben megtanul&a, hogy ezek az aurk nem supn kiradsai az egnak, hanem tnyleges megnyilvnulsa a k$lnbz" s*kokon- ha tovbb megrti, hogy az eg az igazi ember, nem pedig a k$lnbz" testei, amelyek az ala sonyabb vilgokban kpviselik "t. +indaddig, am*g a testet lt" eg igazi haz&ban, a !ormanlk$li sz*nvonalon marad, addig kauzlis testben lakik, de amikor leszll a !orma s*k&aira, hogy ott tevkenyked&k, sz$ksges, hogy azoknak az anyagt ltse magra, s az az anyag, amit *gy maghoz vonz, kl snzi rtelmi testt. (asonlkppen az asztrls*kra leszllva, annak az anyagbl !orml&a rzelmi testt, de megtart&a az sszes tbbi testt is, s amikor mg tovbb leszll erre a legala sonyabb s*kra, a !izikai teste a Garma Jrai ltal adott terikus minta szerint ksz$l. @"vebbet olvashatunk err"l a E2that s lthatatlan emberF *m) knyvemben, itt sak arra akartam rmutatni, hogy az aurk mind ugyanazt a helyet !oglal&k el, a !inomabbak that&k a durvbbakat. .ok gondos tanulmny s gyakorlat sz$ksges, am*g az %&on els" pillantsra meg tud&a k$lnbztetni egyiket a msiktl. +gis tbbnyire az emberi aura, vagy gyakrabban annak egy rsze az els" tisztn asztrlis trgy, amelyet a gyakorlatlan egyn meglt, br az ilyen esetben termszetesen tbbnyire !lrerti mivoltt. Az asztrlis aura sokkal szembetl"bb lnk, !elvillan sz*neivel, az idegeken traml ter s az tertest valban egy s)r)bb !a&ta anyaghoz tartozik, mert mg a !izikai vilgnak rszei, br szabad szemmel rendesen nem lthatk. (ogyha egy %&sz$ltt testt pszi hikai kpessggel vizsgl&uk meg, azt lt&uk, hogy nem sak minden s)r)sg) asztrlis anyag hat&a t, hanem tbb!le !okozat% teranyag is. (a ezeknek a testeknek megkeress$k az eredett, azt !og&uk tallni, hogy az tertestet a Garma Jrainak kzegei !orml&k- ez az a minta, amelyre a !izikai test p$l, m*g az asztrltestet az eg gy)&ti ssze, nem tudatosan, hanem gpiesen, amint az asztrlis vilgon thalad. Az tertestben minden!a&ta teranyagot tallunk, de hogy melyikb"l mennyit, az k$lnbz" tnyez"kt"l !$gg, mint az embernek t*pusa, a !a& s al!a&, melyhez tartozik, s egyni karm&a. Az anyagnak ez a ngy al!a&a szmos sszettelb"l ll, melyek a k$lnbz" atomokat s vegyi elemeket alkot&k. 2that&k teht, hogy az embernek az a msodik prin *piuma nagyon sszetett, s a lehet" vltozatainak szma szinte vgtelen, Kgyhogy brmilyen bonyolult s k$lnleges is valakinek a karm&a, azok, akiknek ez a hatskre, annak tkletesen meg!elel" mintt !ormlnak. 'rr"l b"vebbet a karmrl szl m)vekben olvashatnak. +g azt is meg kell eml*teni, hogy a !izikai anyagot, ha az asztrls*krl nzz$k, a tkletesen ki!e&l"dtt ltssal megnagy*that&uk, %gyhogy a legkisebb rsze skt tetszsszerinti nagysgban lt&uk, mint egy mikroszkpban, de a nagy*t er" sokkal nagyobb,

>

mint az eddig el"ll*tott vagy ezent%l el"ll*that mikroszkpok. A molekulk s atomok, melyeknek ltezst a tudomny !elttelezi, lthatk az okkult tanulmnyoz szmra, sakhogy mg sokkal sszetettebbeknek ismeri !el "ket, mint a tudomny emberei eddig !el!edeztk. A tanulmnynak err"l az ris s igen rdekes terr"l is egy egsz ktetet lehetne *rni, s az a tudomnyos kutat, aki tkletesen megszerezn az asztrlis ltst, nem sak azt talln, hogy az ismert s rendes &elensgekkel val k*srletezseit nagyon megknny*ti, hanem a tudsnak tkletesen %& kiltsai ny*lnnak meg el"tte, melyeknek alapos megvizsglsra egy let nem is elegend". Lldul az egyik k$lns s szp %&donsg, mely szembe tlik a magasabb lts ltal az, hogy a rendesen lthat sz*nrnyalatokon k*v$l ms s egszen el$t" sz*nek lteznek. Az in!ravrs s ultraibolya sugarak, melyeket a tudomny ms %ton !edezett !el, asztrlis ltssal vilgosan szlelhet"k. A !entiekb"l vilgosan kit)nik, hogy a !izikai vilg rendes trgyai az asztrlisnak nmely sz*nvonaln az let httert alkot&k, de annyival tbb lthat az igazi meg&elens$kb"l s &ellemvonsaikbl, hogy az ltalnos benyoms nagyon eltr a szokottl. Lldul nzz$nk egy sziklt, mint egy egyszer)bb trgyat. (a gyakorlott asztrlis ltssal nzz$k, nem sak mozdulatlan k"tmegnek ltszik. 'l"szr is a szikla !izikai anyagnak nem sak egy kis rsze ltszik, hanem az egszmsodszor lthatk a !izikai rsze skk vibr ii- harmadszor lthat&uk a meg!elel" asztrlis hasonmst, mely k$lnbz" s)r)sg) asztrlis anyagbl ll- negyedszer az 'gyetemes /steni 1let hatrozottan lthat, amint benne munklkodik %gy, mint az egsz teremtsben dolgozik, de a megnyilvnulsai nagyon eltr"ek az anyagba val leszlls egymsra kvetkez" !okain. Gnnyebb beoszts kedvrt minden !oknak k$ln neve van: el"szr hrom elemi birodalomban nyilvnul meg- amikor az svnyi birodalomba belp, akkor svnyi mondnak nevezz$k- a nvnyi birodalomban nvnyi mondnak, stb. 1rtes$ls$nk szerint nem ltezik ElettelenF anyag. A sziklt tovbb aura veszi kr$l, mely kisebb kiter&eds) s egyszer)bb, mint a magasabb birodalmakban- azonk*v$l lthatk a meg!elel" elemi laki, melyeket helyesebben trpknek nevezhetnnk, akik a termszeti szellemeknek egy !a&t kpezik. A benne lak letr"l a E2that s lthatatlan emberF *m) s egyb teoz!iai knyvekben olvashatnak b"# vebben. A nvny#, llat# s embervilgban a komplik ik termszetesen mg szmosabbak. 8lvasim ellenvethetik, hogy ezeket a bonyodalmakat sem a pszi hikusok, akik alkalomadtn bepillantanak az asztrlis vilgba, sem a szenszokon &elentkez" lnyek nem eml*tik, de ez egsz termszetes. 'zen a s*kon sak kevs l" vagy halott ember lt&a a dolgokat olyannak, amilyenek val&ban, kivve hossz% tapasztalat utn, de mg azok is, akik tkletesen ltnak, gyakran %gy megriadnak s megzavarodnak, hogy sem meg nem rtik, hogy mit lttak, sem emlkezni nem tudnak r. A kisebbsgben, akik ltnak is s emlkeznek is a ltottakra, alig akad olyan, aki ala sonyabb s*kunk nyelvre le tudn !ord*tani a ltottakat. A legtbb pszi hikai kpessg) egyn sohasem vizsgl&a meg ltomsait tudomnyosan- benyomsaik helyesek is lehetnek, vagy !lig helytelenek, s"t tel&esen !lrevezet"k is. Az utbbi !eltevs a legvalsz*n)bb, ha meggondol&uk, hogy a t%lvilg &tkos laki mily gyakran megtr!l&k az embert, ami ellen a gyakorlatlan egyn rendszerint tel&esen vdtelen. Az asztrlis vilg rendes lak&a supn annak a s*knak a trgyairl tud, szmra a !izikai anyag ppoly lthatatlan, mint a !izikai vilg emberei szmra az asztrlis anyag. +int el"bb meg&egyeztem, minden !izikai trgynak meg!elel" asztrlis hasonmsa van, melyet az

1M

asztrlis lak lt, ezrt azt gondolhatnnk, hogy sak sekly a k$lnbsg, pedig mgis lnyeges rszt kpezi trgyunk helyes !el!ogsnak. (a azonban egy asztrlis lny llandan !izikai mdiumon t m)kdik, akkor !inomabb asztrlis rzkei !okozatosan %gy eldurvulhatnak, hogy a sa&t vilga anyagnak magasabb !okozatai irnt tel&esen rzketlenn vlik, s helyette a !izikai vilgot veszi be ltkrbe, %gy, amint mi lt&uk. 3sak a gyakorlott !izikai vilgi ltogat b*zhat mindkt vilgbeli egy$ttes s helyes ltsban. A sok!lesg ltezik, s sak akkor lehet$nk biztosak, hogy se nem tvedt$nk, se r nem szedtek, ha tel&esen szlel$nk, s tudomnyosan meg!e&t$nk mindent. Azt mondhatnnk, hogy az asztrls*k hetedik, vagyis legala sonyabb als*k&a szmra is a !izikai vilgunk kpezi a htteret, br sak sonkn s torz*tottan, mert ott mindaz ltha# tatlan, ami vilgos, & s szp. 5gyezer vvel ezel"tt *gy *rta le az egyiptomi papiruszban Ani, az *r: E+ilyen hely ez, ahova most &ttem; 5in s vize, nin s leveg"&e- mly s rt# hetetlen, !ekete, mint a legsttebb &szaka, s az emberek tehetetlen$l vndorolnak benne- itt az ember nem lhet sz*ve nyugalmbanF. A szeren stlen emberi lny szmra ezen a sz*nvonalon valban igaz, hogy Ea !ld tele sttsggel s kegyetlen lakhelyekkelF, de ez a sttsg az emberb"l magbl rad ki, s ez okozza, hogy ltezst a gonosz s borzalom l# land &szak&ban tlti # valsgos pokol, de mint minden ms poklot, ezt is tel&esen az ember maga teremtette. 'z alatt nem azt rtem, hogy ez a s*k sak egy kpzelt hely, s nin s sa&t ltezse. Nszint a !ld !el$letn !ekszik, de nagyobbrszt a !el$let alatt, s that&a a szilrd rtegeket. (anem azt rtem, hogy az olyan embernek, aki rendes, tiszta s tisztessges letet l, nem sz$ksges rintkezsbe lpni, vagy sak tudomst is szerezni err"l a k$lnben nem k*vnatos rgirl. Aki rintkezsbe ker$l vele, azt tisztn sa&t durva s gonosz tetteinek, beszdnek s gondolatainak ksznheti. A legtbb tanulmnyoz azt tall&a, hogy ennek az alosztlynak a meg!igyelse k$lnsen kellemetlen !eladat, mert valami s)r) s durva anyagiassg veszi kr$l, ami le*rhatatlanul ellenszenves a megszabadult asztrltest szmra. 8lyan rzs ez, mintha valami ragads !ekete !olyadkon kellene thatolnia. A lakk s be!olysok, melyekkel itt tallkozunk, ltalban szintn nagyon visszatetsz"k. Az els", msodik s harmadik als*k, br ugyanazt a helyet !oglal&a el, mgis azt a benyomst teszi, hogy a !izikai vilgtl sokkal tvolabb ll, s ezrt kevsb anyagi. Azok a lnyek, akik ezen a sz*nvonalon lnek, szem el"l vesztik a !ldet s mindent, ami hozz tartozik, tbbnyire mlyen el vannak nmagukba mer$lve, s nagymrtkben sa&t ob&ekt*v krnyezet$ket teremtik, melyek mr a ltnok szmra is rzkelhet"k. 'z az Erk nyr orszgaF, melyr"l szellemidz" $lseken oly sokat hallunk, s azok, akik onnan le&nnek, ktsgtelen$l az igazsgnak meg!elel"en *r&k le, mr amennyire tudsuk ter&ed. 'zeken a s*kokon p*tik !el a szellemek id"szaki hzaikat, iskolikat s vrosaikat, s ezek a trgyak gyakran elg valdiak egy ideig, noha az, aki vilgosabban lt, szreveheti, hogy nha milyen sznalmasan kontr kpei annak, amit elragadott alkotik benn$k ltnak. ' kpzel"dsek nmelyike igazn szp, br sak egy ideig tart is, s az olyan ltogat, aki mit sem tud magasabb vilgokrl, elgedetten vndorolhat erd"k s !orrsok, gynyr) tavak s kellemes virgoskertek kztt, melyek mindenesetre magasabbrend)ek, mint a !izikai vilg# ban lv"k, s"t itt maga alkothat sa&t kedvre val krnyezetet. A k$lnbsget a magasabb

11

als*kok kztt knnyebb lesz egy ks"bbi !e&ezetben megmagyarzni, amikor az emberi lakkrl lesz sz. Az asztrlis vilg le*rsa nem lenne tkletes, ha nem eml*tennk, amit gyakran, de tvesen asztrlis vilgbeli !el&egyzsnek neveztek. A !el&egyzsek ,melyek valban az isteni emlkez"tehetsg materializ ii, l" vet*tett !el&egyzsei mindannak, ami valaha trtnt0 egy sokkal magasabb sz*nvonalon vannak igazn s maradandan megrk*tve- itt sak tbb# kevsb szrvnyosan t$krz"dnek, %gyhogy az olyan egyn, akinek ltsa ennl nem ter&ed magasabbra, supn sztszrt kpeit lt&a a m%ltnak, egy ssze!$gg" egsz helyett. Be a m%lt esemnyeket visszat$krztet" kpeket az asztrlis vilgban llandan %&raalkot&k, %gyhogy ezek a kutat szmra !ontos rszt kpezik a krnyezetnek. @"vebbet a E3lairvoyan eF *m) knyve skm 7//. !e&ezetben olvashatnak e trgyrl.

12

;ARMADI9 "E3E La8)8

ET

+iutn kp$nk httert vzoltam, most, hogy benpes*ts$k, az asztrlis vilg lakit *rom le. 'zeknek a lnyeknek vgtelen sok!le vltozata nagyon megnehez*ti rendezett beosztsukat. 4aln a legalkalmasabb mdszer, ha hrom soportba oszt&uk "ket: az emberiekre, nem emberiekre s mestersgesekre.

I.

E'0e12 -a8)8

Az emberi laki az asztrlis vilgnak termszetesen kt soportra oszlanak: az l"kre s halottakra, vagyis helyesebben mondva azokra, akiknek mg van !izikai test$k, s azokra, akiknek nin s.

1.

A% +-<8

Azok az emberek, akik !izikai let$k alatt az asztrlis vilgban megnyilvnulhatnak, ngy soportra oszthatk: 1. A% Adeptus +s ta4(t,&4=a2. Azok, akik ehhez a soporthoz tartoznak, rendesen egyltaln nem az asztrlis test$ket hasznl&k &rm)nek, hanem az rtelmi testet, amely a kvetkez" magasabb vilg ngy ala sonyabb s*k&nak anyagbl ll. 'nnek a &rm)nek az az el"nye, hogy lehet"v teszi a mentlis vilgbl az asztrlisba s viszont val rgtni t# menetelt, s sa&t s*k&nak meg!elel" nagyobb er" s lesebb kpessg hasznlatt. Az rtelmi testet asztrlis ltssal egyltalban nem lehet termszetszer)en ltni. 'nnek kvetkeztben a tan*tvny, aki ebben a testben dolgozik, megtanul maga kr asztrlis anyagbl id"szer) leplet vonni, amikor munk&a kzben, hogy &obban seg*thessen az ala sonyabb s*kok lakinak, azok szmra lthatv akar&a magt tenni. 'zt az ideiglenes testet ,melyet mayavirup#nak h*vnak0 els" alkalommal a tan*tvnynak +estere sinl&a, s azutn megtan*t&a s seg*t neki, am*g " maga is knnyen s gyorsan tud&a !ormlni. Az ilyen test, br pontos hasonmsa az ember meg&elensnek, nem tartalmaz sa&t asztrltestnek anyagbl semmit, hanem ugyanoly mdon !elel meg neki, mint a materializ i a !izikai testnek. ?e&l"dsnek kezd" !okain a tan*tvny asztrltestben m)kdik, mint brki ms, de brmelyik testt is hasznl&a, az, akit az asztrlis vilgba szakavatott tan*t vezet be, mindig a lehet" legtel&esebb tudattal b*r, s knnyen tevkenykedhet brmelyik als*kon. 4nyleg ppen olyan, mint amilyennek !ldi bartai ismerik, kivve a !izikai testet s terb"l val hasonmst egyik esetben, illetve mg az asztrltestet is a msik esetben, de hozzadva a magasabb llapotnak meg!elel" er"ket, melyek arra kpes*tik, hogy mialatt alszik, ezen a s*kon sokkal knnyebben s gyorsabban vihesse vghez emberbarti munk&t, mely ber llapotban olyannyira el!oglal&a gondolatait. (ogy emlkezni !og#e a !izikai vilgban tel&esen s pontosan arra, amit a msikon tett vagy tanult, az nagymrtkben attl !$gg, hogy ntudatt megszak*ts nlk$l tud&a#e thozni egyik llapotbl a msikba. A kutat alkalomadtn tallkozik az asztrlis vilgban egynekkel, akik az okkultizmust tanulmnyozzk. 'zek a vilg minden rszb"l szrmaznak, s gyakran nagyon 16

komolyan s n!elldozan keresik az igazsgot, de olyan irnyokhoz tartoznak, melyek egyltalban nem tartoznak a teoz!usok ltal ismert +esterekhez. +eg!igyelsre mlt, hogy az ilyen kzpontok tag&ai legalbbis ismerik a nagy (imal&ai 4estvrsget, s elismerik, hogy tag&ai kz szm*t&a a vilg &elenleg ismert legmagasabb Adeptusait. 5. A ps%2>?28a2 8+pess+*@ e*=+4, a82 4e' &-- a Meste1 ,e %et+se a-att. Az ilyen ember lehet szellemi !e&lettsg), de lehet szellemileg !e&letlen is, mert a haladsnak ez a kt !orm&a nem &r egy$tt. (a valaki pszi hikai kpessgekkel sz$letik, az valamelyik el"z" testltsben tett igyekezet eredmnye. /lyen trekvsek lehettek a legnemesebb s nzetlen !a&t&%ak, vagy msrszt lehettek tudatlanok, rossz vagy egszen rdemtelen irny%ak. Az ilyen ember tbbnyire tel&esen tudatnl van, mikor a testn k*v$l tartzkodik, de meg!elel" gyakorlat hinyban nagyon al van vetve salatkoztatsnak arra vonatkozlag, hogy mit lt. 9yakran ppoly szabadon vgig&rhat&a a k$lnbz" als*kokat, mint az el"z" soporthoz tartozk, de az is el"!ordul, hogy valakit egy alosztly k$lnsen vonz, s ritkn utazik azon t%l. Arra vonatkoz emlkezete, hogy mit ltott, !e&lettsgi !oka szerint vltozik a vilgos kpt"l a tel&es torzkpig, vagy tkletes !ele&tsig. 'zek mindig az asztrltest$kben &rnak, mert nem tud&k, hogyan lehet a mentlis &rm)ben tevkenykedni. 6. A 4.1'&-2s e'0e1, vagyis az olyan, akinek semmi pszi hikai kpessge nin s, mialatt alszik, asztrltestben lebeg, s tbb#kevsb ntudatlan. +ly lomban az ember magasabb prin *piumai ma&dnem mindig visszavonulnak asztrltest$kben a testb"l, s kzvetlen kzelben lebegnek, de egszen !e&letlen embernl ma&dnem ppoly mlyen alusznak, mint a test maga. 5mely esetben azonban ez az asztrlis &rm) nem annyira eszmletlen, s merengve sodrdik a k$lnbz" asztrlis ramlatokban, alkalomadtn !elismerve ms hasonl llapot# ban lev" embereket, k$lnbz" kellemes vagy kellemetlen tapasztalatokon esik t, melyeknek az sszekuszlt emlkezete zavaros karikat%r&t ad&a sak a valban trtnteknek, %gyhogy az ember msnap reggel azt gondol&a, hogy mi soda k$lns lma voltO A vilg magasabb !a&aihoz tartoz kult%rlnyek &elenleg mr meglehet"sen ki!e&lesztettk asztrlis rzkeiket, %gyhogy ha elgg bren volnnak, meg tudnk !igyelni a valsgot, amely "ket lmukban kr$lveszi, s sokat tanulhatnnak bel"le. Be az esetek t%lnyom rsze nin s elgg bren, hanem elalvsa el"tti utols gondolatba mer$lve lmodik. +egvan az asztrlis kpessg$k, de alig hasznl&k. 5em lehet azt ll*tani, hogy nin senek bren az asztrlis vilgon, s mg sin senek tudatban annak, hogy mi veszi "ket kr$l, vagy sak igen homlyosan. +ikor az ilyen ember a @l sessg egyik +esternek tan*tvnyv vlik, akkor azonnal !el szoktk rzni alva&r llapotbl, %gyhogy tudatoss lesz szmra az asztrlis vilg minden valsga, megismerkedik vel$k, megtanul kzt$k dolgozni, %gyhogy azok az rk, amelyeket eddig alvssal tlttt el, mr nem $resek, hanem tele vannak hasznos el!oglaltsggal, anlk$l, hogy zavarnk a !radt !izikai test egszsges nyugalmt. ,2sd E/nvisible (elpersF.0 A kivetett asztrltestek !e&letlen !a&oknl s visszamaradt egyneknl ma&dnem !ormtlanok, s hatrozatlan krvonal%ak, de amint az ember rtelmt s szellemisgt ki!e&leszti, lebeg" asztrlteste mindig hatrozottabb lesz, s kezd hasonl*tani !izikai tartlyhoz. .okszor azt krdezik, hogyan lehet a !e&letlen embert egyltalban !elismerni,

1<

amikor az asztrlis testben van, holott a !e&letlen asztrltest olyan elmosdott krvonal%, s az emberek t%lnyom rsze !e&letlen. A !elelet az, hogy prbl&uk elkpzelni, hogy a ltnok az ember !izikai testt %gy lt&a, amint azt egy ragyog sz*nes kd, az aura kr$lveszi, mely to&sdad alak%, s kr$lbel$l !lmternyire ter&ed ki a testb"l minden irnyban. A tanulmnyozk mind megegyeznek abban, hogy ez az aura nagyon sokszer), s van benne anyag mindazokbl a s*kokbl, melyeken az embernek &elenleg teste van- de pillanatnyilag kpzel&$k el %gy, amint az lt&a, akinek az asztrlisnl nin s magasabb ltsa. Az ilyen szemll" szmra az aura supn asztrlis anyagbl ll, s egyszer)bb tanulmnyozni. Azt ltni, hogy az asztrlis anyag nem sak kr$lveszi a testet, hanem t is hat&a, s a test k$ls" keretein bel$l sokkal s)r)bb halmazllapot%, mint az aurnak a testet kr$lvev" rszben. 'z %gy ltszik, a nagytmeg) s)r) asztrlanyag vonzstl szrmazik, mely a !izikai test se&t&einek hasonmsaknt gy)lt ssze, de brmi is az oka, tny az, hogy a testen bel$l lev" asztrlanyag sokkal s)r)bb, mint a k*v$le lev". Amikor alvs alatt az asztrltest kivonul a !izikaibl, ez az elrendezs megmarad, s aki az ilyen asztrltestet lairvoyant ltssal nzi, az %gy, mint el"bb, egy a !izikai testhez hasonl alakot lt, melyet aura vesz kr$l. 'z az alak most supn asztrlis anyagbl ll, de a k$lnbsg s)r)sge s a kr$ltte lev" kd kztt egszen elegend", hogy !elismerhet"v vl&k, mbr maga is sak s)r)bb kdb"l ll. Ami a !e&lett s !e&letlen ember meg&elenst illeti, mg a !e&letlen ember is !elismerhet", br elmosdott s hatrozatlan is az alak&a, sak az aur&a nem to&s alak%, hanem inkbb !ormtlan kdkoszor%hoz hasonl*that vltoz s rendetlen krvonalaival. A !e&lettebb ember mr egszen megvltozott, %gy az aur&t, mint a bels" !ormt illet"leg. 'z utbbi sokkal hatrozottabb, hasonlbb az ember !izikai alak&hoz, s az elmos# dott kd!elh" helybe hatrozott krvonal% ovlis aura lp, amely !orm&t az asztrlis vilgban llandan kering" k$lnbz" ramlatok kzepette is vltozatlanul megtart&a. +ivel az emberisg pszi hikai kpessgei !e&l"dsben vannak, s az egyes emberek a !e&l"ds minden !okn llnak, ez a soport termszetesen lassanknt beleolvad az el"bbibe. 4. A Ae8ete '&*us, ,a*= ta4(t,&4=a. 'z a soport kiss hasonl*t az els"hz, kivve, hogy a !e&l"dst rosszra hasznl&a a & helyett, s a megszerzett er"ket nz" lokra hasznl&k, ahelyett, hogy az emberisg &avra !ord*tank. 2egala sonyabb !okain llnak a nger 8beah s Poodoo ritult gyakorl iskolk, s sok trzsnek az orvosai- ezeknl magasabb rtelm)ek s ezrt el*tlsre mltbbak a tibeti !ekete mgusok, kiket az eurpaiak helytelen$l Bugpa#nak neveznek, amely nv supn a Gargyu szekta @hotan#i gra vonatkozik, mely a tibeti buddhizmus !lig megre!ormlt iskol&nak rszt kpezi. A Bugpk ktsgk*v$l meglehet"s mrtk) varzst gyakorolnak, de a 5in#ma#pa vrs kalapos szekta, s mg ezen t%l a @n#pa szekta h*vei is, akik az eredeti bennsz$lttek vallst kvetik, s sohasem !ogadtak el semmi!le buddhizmust. 5em kell azonban azt kpzelni, hogy a 9elugpa szektn k*v$l minden tibeti szekta egszen gonosz- igazabb az a nzet, hogy a tbbi szekta szablyai sokkal kevsb szigor%bbak lvn, az nz"k szma kzt$k sokkal nagyobb, mint a szigor% re!ormltaknl.

1A

5.

;a-.tta8

'l"szr is, maga ez a sz, EhalottF, kptelensg, mert a legtbb lny, aki ebbe a soportba tartozik, legalbb is ppen olyan eleven, mint mi magunk, nha mg elevenebb, %gyhogy ezt a ki!e&ezst egyszer)en azokra kell vonatkoztatni, akik ideiglenesen nin senek !izikai testhez kap solva. 4*z !" soportba oszthatk spedig: 1. A B21'a4a8a=a ,ez olyan lny, aki megszerezte a 5irvna lland lvezetnek &ogt, de lemond rla, hogy az emberisg &avrt dolgozhasson0. 'zt a soportot sak a tel&essg kedvrt eml*tem, de igen ritkn !ordul el", hogy ilyen magas lny ezen az ala sony s*kon mutatkozna. (a magas munk&val ssze!$gg" brmilyen okbl mgis k*vnatosnak tartan, akkor valsz*n)leg e lra ideiglenes asztrltestet ltes*t a s*knak atomi anyagbl, pp %gy, mint az rtelmi testben lev" Adeptus tenn, azon egyszer) okbl, mert !inomabb burkolata az asztrlis vilgban lthatatlan. (ogy pillanatnyi habozs nlk$l brmelyik s*kon m)kdhessen, magban tart mindegyikb"l nhny atomot, amely kr azonnal ms anyagot halmozhat !el, mely ltala k*vnt testet megszerezheti magnak. @lavatskyn E3send hang&aF s 3. P. 2eadbeater ,,/nvisible helpersF *m) knyve b"vebb in!orm it ad a 5irmanakaya munk&rl. 5. A ta4(t,&4=, a82 a11a ,&1, ?.*= C:1a testet D-tsD4. A teoz!us irodalom gyakran eml*ti, hogy amikor a tan*tvny elr egy bizonyos !okot, akkor a +estere seg*tsgvel !elszabadul ama termszeti trvny hatsa all, mely rendes kr$lmnyek kzt az emberi lnyt asztrlis lete vgn a mennyorszgba viszi t. 'bben a mennyorszgban megkapn az esemnyek normlis !olyomnyaknt !ldi lete alatt magasabb aspir ii ltal megind*tott szellemi er"k tel&es kihatsnak eredmnyt. ?el kell ttelezni, hogy a tan*tvny tiszta let) s magas gondolkozs% ember, %gyhogy rendk*v$li szellemi er"i kvetkeztben, ha egyszer belp a mennyei vilgba, valsz*n)leg nagyon sok marad abban az llapotban. Be ha ehelyett a lemonds svnyt vlaszt&a ,s *gy mg ezen az ala sony !okon s szerny mdon kezdi kvetni a lemonds nagy +estert, 9autama @uddha urunkat0, akkor kpes lesz megtakar*tott er"it egsz ms irnyban !elhasznlni az emberisg &avra s ezltal, brmily elenysz" is ldozata, kiveszi rszt a 5irmanakyk nagy munk&bl. Aki ezt az utat vlaszt&a, ktsgen k*v$l vszzadokig tart !okozott gynyrr"l mond le- msrszt azonban ris el"nyt nyer, amennyiben megszak*ts nlk$l haladhat s !olytathat&a lete munk&t. +ikor egy tan*tvny meghal, aki elhatrozta, hogy *gy !og selekedni, akkor, mint mr azel"tt sokszor, kilp !izikai testb"l s az asztrlis vilgban vr, am*g +estere alkalmas %&ra# sz$letsr"l gondoskodik szmra. 'z a szokottl hatrozottan eltr" el&rs, s egy magas tekintly engedlyt kell megszerezni a k*srlet el"tt, de mg az engedly elnyerse utn is vigyznia kell a tan*tvnynak, hogy az asztrls*k hatrain bel$l marad&on, mert ha sak egy pillanatra rinten a mentlis sz*nvonalat, akkor egy ellenllhatatlan ram ismt a !e&l"ds rendes irnyba terelhetn. Nitka esetben kpes*tik a tan*tvnyt arra, hogy !eln"tt testbe kltzhessen, amelyre tula&donosnak mr nin s sz$ksge. 'zltal elker$lheti egy %& sz$letssel &r !radsgot, de termszetesen sak ritka esetben kaphat alkalmas test. .okkal gyakoribb, hogy az asztrlis vilgban kell vrnia, am*g egy meg!elel" sz$lets k*nlkozik. Akzben sem vesz*t a tan*tvny id"t, mert " ugyanaz marad, aki volt, s mg gyorsabban s hathatsabban !olytathat&a a 1C

+estere ltal reb*zott munkt, mint mikor a !izikai testben lt, mert a testi !radsg mr nem akadlyozza. Qntudata egsz tkletes, s sa&t tetszse szerint egy!orma knnyedsggel barangoltat az asztrls*k brmelyik alosztlyban. A tan*tvny, aki az %&rasz$letsre vr, nem tartozik az asztrlis vilg mindennapos &elensgei kz, de mgis tallkozhatunk ilyennel alkalomadtn- ezrt egyik soportunkat kpezi. Gtsgtelen, hogy amint az emberisg halad, s mind nagyobb szmmal lp a szent let %t&ra, ez a soport is szmosabb lesz. E. A% &t-a*e'0e1 ?a-&-a ut&4. .z$ksgtelen megeml*teni, hogy ez a soport sokmilliszor nagyobb, mint az eddig !elsoroltak, s tag&ainak &elleme s llapota vgtelen tg hatrokon bel$l igen eltr". (asonlkppen eltr" let$k hossza az asztrls*kon, mert van olyan, aki sak rvid pr rt vagy napot tlt itt, msok pedig sok vet vagy vszzadot is. Az olyan ember, aki & s tiszta letet lt, akinek a leger"sebb rzsei s vgyai nzetlenek s szellemiek voltak, nem !og ehhez a s*khoz vonzdni, s ha magra hagy&k, mit sem !og tallni, ami "t ott tartsa, vagy munkra serkentse arnylag rvid ott tartzkodsa alatt. +ert a val ember visszavonul nmagba halla utn, s amint ennek a !olyamatnak els" lpseknt elveti !izikai testt s ma&dnem mind&rt utna teri hasonmst, %gy az asztrlis vagy vgy#testet is mihamarabb le kellene vetnie, hogy a mennyorszgba mehessen, mert sakis ott hozhat&k meg magasabb szellemi vgyai tkletes gy$ml seiket. A nemes s tisztalelk$let) ember ezt megteheti, mert mg letben legy"zte !ldi szenvedlyeit, akaratere&t magasabb vezetkbe irny*totta, s ezrt az ala sonyabb vgynak sak kevs energi&a maradt, amelynek az asztrlis vilgban ki kell hatnia. 'nnek kvetkeztben sak rvid ideig !og ott tartzkodni, s valsz*n)leg sak !lig ber, lmatag ntudatban, m*g vg$l elalszik. 'zalatt magasabb prin *piumai vgleg megszabadulnak az asztrlis buroktl, s belpnek a mennyorszg boldog letbe. 'z az eszmnyi llapot az olyan ember szmra, aki mg nem kezdte meg okkult !e&l"dst, de termszetesen nem mindenki, s"t mg a tbbsg sem rte azt el. Az tlagember egyltalban nem szabad*totta meg magt halla el"tt sszes ala sonyabb vgytl, s az asztrlis vilg k$lnbz" s*k&ain hossz% ideig tbb#kevsb tudatos letet kell lnie, hogy az sszegy)&ttt er"k kilhessk magukat, s az eg !elszabadul&on. (alla utn mindenkinek t kell menni az asztrlis vilg sszes als*k&ain, hogy a mennyorszgba &uthasson, de nem szabad azt kpzelni, hogy mindegyiken megtart&a ntudatt. Amint a !izikai testnek szervezetben tartalmaznia kell minden!a&ta halmazllapot% !izikai anyagot- vagyis szilrd, !olykony, gznem) s teranyagot, %gy elker$lhetetlen, hogy az asztrltestben ne legyen minden asztrls*kbl val anyag, br az arny minden esetben nagyon eltr. Az asztrltestnek anyagval egy$tt az ember a meg!elel", a s*kot alkot alapanyagot is !elveszi. 1lete !olyamn ez az anyag a kr$ltte lev" hasonl anyagtengerb"l vlasztdik ki, s %gyszlvn mestersges elemi lnny vlik. 'z a lny egy ideiglenes, de hatrozott sa&t lttel b*r, s sa&t irnyt kveti, mely !e&l"dse !olyamn leviszi az anyagba, tekintet nlk$l ,s"t tudoms nlk$l0 a trtnetesen hozz!)ztt egnak az rdekeir"l vagy knyelmr"l. 'z okozza a test akarata s a szellem akarata kzti lland k$zdelmet, melyet vallsos *rk oly gyakran eml*tenek.

1I

Be habr igaz, hogy ez a Etagok trvnye, mely a llek trvnye ellen har olF, s ha az ember szt !ogad neki, ahelyett hogy uralkodna !ltte, akkor sa&t !e&l"dst komolyan htrltat&a, # nem szabad azt hinni, hogy ez a lny maga gonosz, mert " is trvnyszer), az isteni er" kiradsa benne is megszabott %t&n halad, ez esetben le!el az anyagba a mi utunk# tl eltr"en. Amikor az ember hallakor a !izikai vilgot elhagy&a, a termszet pusztulst okoz er"i elkezdenek asztrltestre hatni, ami ltal az elemi lny veszlyben rzi sa&t k$lnll ltt. 'lkezdi magt vdeni, s sszetart&a az asztrltestet, am*g sak b*r&a. ' lbl trendezi, s burkokba sorakoztat&a azt az anyagot, amely az asztrltestet alkot&a- a legala sonyabb s*k# hoz tartozt, amely a legdurvbb s legs)r)bb, k*v$l hagy&a, mert ez !e&ti ki a legnagyobb ellenllst, a !eloszls esetben. Addig kell az embernek a legala sonyabb als*kon maradni, am*g val n&t ennek a vilgnak az anyagtl lehet"leg sztvlasztotta. +ikor ez megtrtnt, akkor tudatt a kr$lvev" burkok kvetkez"&re sszpontos*t&a, mely a hatodik als*k anyagbl ll, ms szval az ember tmegy a kvetkez" als*kra. Akkor azt mondhat&uk, hogy az asztrltest kimer*tette egyik sz*nvonalhoz val vonzdst, durvbb rsze skinek nagy rsze kiesik, s " a ltnek egy kiss magasabb llapotval rzi magt sszhangban. .a&tos nehzsge llandan !ogy, ezrt biztosan emelkedik a s)r)bb s*kbl a knnyebbe, s sak akkor ll meg %tkzben, amikor egy id"re ppen egyens%lyban van. 7ilgos, hogy ez a magyarzata annak a meg&egyzsnek, amelyet az elhunytak szellemei szenszokon gyakran tesznek, hogy most nemsokra magasabb sz!rba !ognak emelkedni, ahonnan lehetetlen, vagy nem knny) mdium ltal $zenetet k$ldeni. 4ny az, hogy ennek a vilgnak a legmagasabb als*k&rl ma&dnem lehetetlen brmely kznsges mdiummal !oglalkozni. 2that&uk teht, hogy az ember tartzkodsnak hossza az asztrlis vilgban, pontos arnyban van az asztrltestben tallhat anyaggal, ez pedig attl !$gg, hogy milyen letet lt, milyen vgyaknak engedett, s selekedetei ltal milyen nem) anyagot vonzott s p*tett magba. 4eht lehetsges a tiszta let s magas gondolkods ltal a maghoz vonzott ala# sonyabb asztrlis sz*nvonal% anyagot egy minimumra skkenteni, hogy elr&e azt a kritikus pontot, amikor a leg seklyebb bomlaszt be!olys rintse meglaz*t&a az ssze!$ggst, *gy az anyag eredeti llapotba tr vissza s az ember rgtn a kvetkez" als*kra trhet t. Az tszellem$lt ember ezt a szabadsgot azt asztrlis vilg sszes als*k&aira nzve elrte mr, aminek az a kvetkezmnye, hogy szinte azonnal tmehet ezen a vilgon, s a mennyorszgban bred ntudatra. +int !ent eml*tettem, nem szabad az als*kokat %gy kpzelni, mintha trben egymstl el volnnak k$ln*tve, hanem inkbb hogy egymst that&k %gy, hogy ha azt mond&uk, hogy valaki az egyik als*kbl a msikba tmegy, az nem &elenti, hogy a trben mozog, hanem hogy tudatnak kzpont&a eltoldik a k$ls" rtegb"l a kvetkez"be. Nendesen sakis azok brednek ntudatra az asztrlis vilg legals sz*nvonaln, akiknek durva s llatias vgyaik voltak: rszegesek, rzki s hasonl egynek. Annyi ideig maradnak ott, amennyi arnyban ll vgyaik ere&hez, s gyakran borzaszt szenvedst okoz nekik, hogy !ldi vgyaik ugyanolyan er"sek, mint valaha, de nin s md&ukban kielg*teni, kivve nha msok ltal, hogyha siker$l valami hasonl lelk$let) embert megragadni, s megszllniuk.

1H

Azt, aki rendes, tisztessges letet lt, halla utn va&mi kevs tartztat&a a hetedik, vagyis legala sonyabb als*kon, de ha !"bb vgyai s gondolatai pusztn vilgi dolgokra ssz# pontosulnak, akkor valsz*n)leg a hatodik als*kon !og&a magt tallni, amint azok !ltt a helyek s szemlyek !ltt lebeg, akikkel legszorosabb sszekttetsben volt a !ldn. Az tdik s negyedik als*k is hasonl &elleg), de amint ra&tuk t !elemelked$nk, a supn vilgi sszekttetsek mind kevsb !ontosnak t)nnek, s az elhunytak mind&obban kezdik kr$l# mnyeiket a legtartsabb gondolataik szerint !ormlni. Amikor a harmadik als*kra rkez$nk, ez a &ellemvons tel&esen el!oglal&a ennek a s*knak a valdi ltkpt. /tt az emberek sa&t elkpzelt vrosaikban laknak, melyeket nem mindenki teremt gondolatval, mint a mennyorszgban, hanem tveszik az el"deik gondolatai ltal !elp*tett p*tmnyeket, s hozztoldanak. /tt tallhatk az rk nyr orszgnak iskoli, templomai s lakhelyei, melyeket a spiritiszta szenszokon le*rnak, br gyakran az l" s el"*tlet nlk$li meg!igyel" szmra sokkal kevsb valdiak s pompsak, mint elragadtatott teremt"ik lt&k. A msodik als*k %gy ltszik, az nz" s anyagias vallsos rzelm) egynek k$ln lakhelye, itt hord&k aranykoron&ukat, s itt imd&k sa&t orszguk s koruk istensgnek durva anyagi kpmst. A hetedik als*k azok, akik let$ket anyagi, de intellektulis loknak szenteltk, nem azrt, hogy embertrsaikon seg*tsenek ezltal, hanem nz" rdekb"l, vagy rtelmi tornaknt. 'zek gyakran hossz% vekig maradnak ezen a sz*nvonalon- boldogok, mert intellektulis problmikat meg!e&thetik, senkinek semmi k$lns &t nem tesznek, s sak keveset haladnak a mennyorszg !el. +int !ent eml*tettem, vilgosan meg kell rteni, hogy a tr gondolata nem !$gg ssze ezekkel az als*kokkal. @rmelyiken is l az elhunyt, egy !orma knnyen sodrdhat Anglibl Ausztrliba, vagy brhov, ahov m%l gondolata viszi, de tudatt nem teheti t a kvetkez" sz*nvonalra, m*g a !ent le*rt megszabad*tsi !olyamatot be nem !e&ezte. 4udomsunk szerint ez all a szably all nin s kivtel, de az ember tettei meghosszabb*that&k, vagy megrvid*thetik tartzkodst brmelyik s*kon, ha tudatosan selekszik. Az ntudat mennyisge, amellyel az egyn egy adott als*kon b*r, nem egszen ugyanezt a trvnyt kveti. 7egy$nk egy lehet" szls"sges pldt, hogy megrthess$k a mdszert. 4egy$k !el, hogy valaki, elm%lt inkarn i&bl olyan ha&lamokat hozott t, melyek megnyilvnulshoz a hetedik, vagyis legala sonyabb als*k anyagbl sok kell, de az illet" &elen letben elg szeren ss volt, s mr kora !iatalsgban megtanulta, hogy sz$ksges s lehet ezeket a ha&lamokat !kezni. 4egy$k !el, de nem valsz*n), hogy az ilyen embernek tel&esen s minden irnyban siker$lt is ha&lamain uralkodni, amely esetben asztrltestnek durvbb rsze skit lassan, de biztosan !inomabbakkal helyettes*ti. 'z a !olyamat leg&obb esetben !okozatosan is el"!ordulhat, hogy az ember meghal, miel"tt a !elvel is elksz$lt volna. Akkor ktsgtelen$l elg anyag maradna asztrltestben a legala sonyabb als*kbl, mely hosszadalmas tartzkodst biztos*t ott szmra. Be mivel ez olyan anyag, amelyen t ebben a testltsben ntudata nem szokott m)kdni s ezt a szokst nem szerezheti meg hirtelen, az eredmny az, hogy az illet" addig marad ezen az als*kon, am*g az idetartoz anyag !eloszlott testben- de ntudatlan llapotban, vagyis szinte lomban tlti ottltt, ami ltal az als*k szmos kellemetlensge nem hat re.

1>

Aki az okkultizmust tanulmnyozza, egsz mss teheti asztrlis lett. A kznsges ember hallakor elveszti ntudatt, s mikor ismt maghoz tr, olyan kr$lmnyek kzt ta# ll&a magt, amelyeket a vgy#elemi#lny asztrltestnek trendezse ltal teremtett. G*v$lr"l &v" vibr ikat sak olyan anyagt*puson t vehet !el, amit az elemi lny k*v$l hagyott, aminek kvetkeztben ltkre erre a bizonyos als*kra szor*tkozik. Az ember ezt a korltozst, mint %& lethez tartoz kr$lmnyt el!ogad&a, mert egyltaln nem is tud&a, hogy korltolva van, s azt hiszi, hogy amit " lt, azonk*v$l nin s is ms ltnival, mert mit sem tud az elemi lnyr"l s m)kdsr"l. A teoz!us tanulmnyoz azonban mindezt megrti, s tud&a, hogy ez a korltozs nem sz$ksges. 'zrt rgtn hozzlt, hogy a vgy#elemi#lny m)kdsnek ellenll&on, s megtart&a asztrltestt olyan llapotban, mint amilyen letben volt, vagyis sszes rsze skivel vegyesen s szabad mozgsban. 'nnek az a kvetkezmnye, hogy minden asztrlis als*k anyagbl egyszerre tud vibr it !el!ogni, s az egsz asztrlis vilg tel&esen nyitva van szmra. 1ppen olyan szabadon mozoghat benne, mint mikor !izikai testben aludt- knnyen megtallhat brkit az asztrlis vilgban, s beszlhet vele, brmilyen als*kra van is az illet" korltozva. Az asztrltest trendezsnek ellenll trekvs, amely azt el"bbi llapotban igyekszik tartani, egszen olyan, mint amit !izikai let$nkben kell tenni, amikor valami er"s vgyat akarunk lek$zdeni. Az elemi lny a maga k$lns, !lig ntudatos md&n !l, s megprbl&a !lelmt az emberre tvinni, aki ezltal llandan valami le*rhatatlan veszlyt se&t, melyet sak %gy lehet elker$lni, hogyha az trendezst megengedi. (a azonban llhatatosan ellenszeg$l ennek az oktalan !lelemnek, s nyugodtan kitart sa&t meggy"z"dse mellett, tudva, hogy nin s oka !lelemre, ezltal id"vel elernyeszti az elemi lny ellenllst pp%gy, mint akkor, mikor !izikai lete !olyamn sokszor ellenszeg$lt vgyainak. Dgy az asztrlis vilgban l" er"v vlik, s !olytathat&a seg*t" munk&t %gy, mint azel"tt, alvs kzben. Azt is mondhatnnk, hogy az asztrlis vilgban is %gy, mint a !izikain, sak azokkal rintkezhet$nk, akiket ismer$nk. A tan*tvny, aki rtelmi testt hasznl&a, rtelmi benyomsok ltal knnyebben s gyorsabban tud&a ott az emberekkel kzlni gondolatait, mint a !ldn. Az asztrls*k tlaglakinak azonban ez nem ll hatalmukban, hanem %gy ltszik, kiss enyhbb !ormban olyan korltozsoknak vannak alvetve, melyek a !ldn rvnyesek. Az eredmny az, hogy a t%lvilgon is azok rintkeznek s gy)lnek ssze soportokba, akiket kzs rokonszenv, hit, vagy nyelv !)z egymshoz. 4udatlansgbl szrmaz kptelensg teht az a klt"i eszme, hogy a hall minden k$lnbsget elsim*t, mert tny az, hogy az emberek t%lnyom tbbsgnl a !izikai test el# vesztse egyltaln nem be!olysol&a az illet"nek a &ellemt vagy rtelmt. A halottnak nevezettek kztt teht az rtelemnek ugyanannyi k$lnbz" !okozatt tall&uk, mint a !ldn l"k kzt. A nyugati vilg npszer) tan*tsai a t%lvilgi letet illet"leg mr rgen olyan nagyon eltrnek a valsgtl, hogy mg okos emberek is gyakran trik a !e&$ket, amikor az asztrlis vilgban ntudatra brednek halluk utn. Azok a kr$lmnyek, amelyekben az %&onnan rkezett magt tall&a, annyira eltrnek attl, amire tan*tottk, hogy halla utn mit vrhat, hogy igen gyakran eleinte el sem hiszi, hogy tlpte a hall k$szbt. ."t a mi sokat !itogtatott hit$nk a llek halhatatlansgban oly kevs gyakorlati rtkkel b*r, hogy a legtbb

2M

ember magt azt a tnyt, hogy ntudatnl van, megdnthetetlen bizony*tknak tart&a arra, hogy nem halt meg. A magasabb letbe %&onnan rkezettek kzt az rk b$ntets tana is nagyon sok sa&nlatos, s tel&esen alaptalan !lelemre ad okot. .okan hossz% mentlis k*nszenvedsen mennek t, miel"tt annak a borzalmas babonnak kros be!olystl meg tudnak szabadulni, s !el!og&k, hogy a vilgot nem egy dmon szeszlye kormnyozza, aki az emberi !lelemben tall&a irtzatos rmt, hanem a !e&l"ds &akar s sodlatosan t$relmes trvnye. .okan azok kz$l, akikr"l itt sz van, egyltaln nem nyernek rtelmes bepillantst a !e&l"ds tr# vnybe, s ezrt nem is ismerik el- ezek ppoly ltalanul sodrdnak t let$k asztrlis rszn, mint a !izikain. A hall utn %gy, mint a hall el"tt, vannak nhnyan, akik megrtik, hogy mi a helyzet$k, s hogyan lehet leg&obban !elhasznlni- msrszt sokan, akik ezt a tudst mg nem szereztk meg. Kgy, mint most is, a tudatlanok ritkn ha&landk a bl sek tan sbl vagy pld&bl hasznot h%zni. Be brmilyen !ok% is valakinek az rtelme, mindig vltozik, s vgeredmnyben !okozatosan el!ogy mennyisge, mert az ember ala sonyabb rtelmt kt ellenkez" irnyban vonzza egyrszt szellemi termszete !entr"l, s msrszt a lentr"l m)kd" vgyak ere&e. 'zrt a kett" kzt leng, de mind&obban a !els"bb !el ha&lik, amint az ala sonyabb rzelmek elm%lnak. /de tartozik a szellemidzs elleni egyik ok. Az egszen tudatlan vagy ala sony lelk$let) ember ktsgtelen$l sokat tanulhat, ha halla utn komoly spiritisztk krvel ker$l sszekttetsbe, egy megb*zhat egyn ellen"rzse alatt. 'z seg*theti s !elemelheti "t. Be az tlagemberben az ntudat llandan termszetnek ala sonyabb rszb"l a magasabb !el emelkedik, s kzen!ekv", hogy nem seg*thet !e&l"dsnek, ha ezt az ala sonyabb rszt %&ra !elbresztik termszetes s k*vnatos ntudatlansgbl, melybe elmer$lt, s visszavonszol&k a !lddel val kap solatba, hogy egy mdium ltal $zen&en. 'nnek az a k$lns veszlye, hogy a val ember egsz id" alatt mind&obban visszavonul nmagba, s mind kevsb be!olysolhat&a vagy vezetheti ala sonyabb rszt, mely azonban karmt !e&leszt, am*g vglegesen meg nem sz)nik az sszekttets, s az ilyen kr$lmnyek kzt vilgos, hogy tbb rossz, mint & karmt szerez. A mdium ltal val !e&l"ds krdst"l egszen eltekintve, van egy msik s sokkal gyakrabban hat be!olys, mely a testt"l megszabadult egynt a mennyorszg !el halad %t&n komolyan htrltat&a. 'z a hozztartozk s bartok er"s s !ktelen bnata, mely egyike a szrnyen tves, s"t vallsellenes nzet szomor% kvetkezmnyeinek, melyet nyugaton vszzadok ta hitt$nk. 'zltal nem sak nmagunknak okozunk nagymrtk), tel&esen !lsleges !&dalmat bartaink ideiglenes tvozsa miatt, hanem gyakran komolyan rtunk azoknak, akik irnt rzett nagy szeretet$nket ezltal a mly gysz ltal ki!e&ezz$k. +ikor elhalt testvr$nk bksen elmer$l termszetes ntudatlansgba, mely megel"zi a mennyei glrikba val bredst, gyakran el"!ordul, hogy boldog lmaibl !elbresztik a nemrg elhagyott !ldi let lnk emlkezetre, ami meg!elel" vibr it s ba&t okoz sa&t vgy#testben, s mindezt !ldi bartai szenvedlyes bnatnak s k*vnsgainak ksznheti. = volna, ha mindazok, akiknek trsai nluknl hamarabb haltak meg, ezekb"l a ktsgen k*v$li tnyekb"l megtanulnk, hogy bartaik irnti ktelessg$k bnatukat meg!kezni, mely brmilyen termszetes is, lnyegben mgis nz". 5em mintha az

21

okkultizmus azt tan*tan, hogy !ele&ts$k el a halottakatO ."t, ha szeretettel emlkez$nk elhunyt bartainkrl, s helyesen irny*t&uk &k*vnsgainkat, akkor igazn rtkes er"vel lt&uk el "ket, mely sietteti haladsukat a kzbees" vilgon t a mennyorszgba. Aki pedig ere&t gyszolsra vesztegeti, s visszas*r&a a halottat, nem sak hibaval, hanem egyenesen kros dolgot m)vel. 5agyon helyes sztn vezette a hindu vallst, hogy a shraddha eremnit *r&a el", %gy, mint a katolikus egyhz a halottakrt val imdkozst. Be nha el"!ordul, hogy az elhalt az, aki a htrahagyottaknak valami k$lnleges $zenetet ha&t k$ldeni. 5ha az ilyen $zenet !ontos, mint pldul, amikor megmond&a, hogy az elveszett vgrendeletet hova re&tette, de gyakran egsz haszontalannak t)nik. @rmi is legyen, ktsgtelen$l helyesebb, hogy az $zenetet tadhassa, minthogy !olytonos tprengs az $zenet miatt llandan visszah%zn tudatt a vilgi letbe, s megakadlyozn, hogy magasabb sz!rkba tovbb men&en. /lyen esetben egy pszi hikai kpessg) egyn vagy mdium, aki ltal a halott beszlhet vagy *rhat, igazi szolglatot tehet szmra. Azt krdezik: mirt nem beszlhet vagy *rhat mdium nlk$l; Az ok az, hogy tbbnyire az anyag sak olyan anyagra hathat, amely az alatta lev" rendhez tartozik, s az elhunytnak most mr nin s s)r)bb anyag a szervezetben, mint amib"l asztrlteste ll. 'zrt lehetetlen szmra a leveg" !izikai anyagt, vagy !izikai eruzt megmozgatni, anlk$l, hogy a kzbees" l" teranyagbl eszkzt kl snzne, ami ltal akaratt tviheti egyik s*krl a msikra. 'zt az anyagot nem kl snzheti akrkit"l, mert rendesen az egyes prin *piumok t%l szorosan ssze!$ggnek. A mdiumsgnak pedig az a lnyege, hogy prin *piumait knnyen el tud&a vlasztani, %gy hogy a mdiumtl knnyen el lehet vonni a megnyilvnulshoz sz$ksges anyagot, brmi is legyen az. Aki nem tall mdiumot, vagy nem tud&a, hogyan kell hasznlni, nha $gyetlen s helytelen k*srletet tesz, hogy nllan $zengethessen. Akaratere&vel az elemi lnyek r# telmetlen munk&t ind*t&a meg, s nha olyan ltalan &elensgeket siker$l el"idzni, mint k"dobst, harangz%gst stb. 9yakran el"!ordul, hogy ha pszi hikai kpessg) ember vagy mdium olyan hzba megy, ahol ilyen dolgok trtnnek, akkor !elder*theti, hogy mit akarhat az a lny, aki ezeket okozza, s *gy vget vethet a kellemetlen &elensgeknek. Be ez nem mindig siker$l, mert az elemi er"ket nha egszen ms!a&ta okok ind*t&k meg. 4. A% &14=+8. Amikor a prin *piumok tel&esen sztvltak, akkor vget r az egyn asztrlis lete, s tmegy a mentlis s*kra. Be mint amikor meghal a !izikai vilgban, htrahagy&a a !izikai testet, pp%gy htrahagy&a !eloszl asztrltestt, amikor meghal az asztrlis vilg szmra. (a mg letben megtiszt*totta magt minden vilgi k*vnsgtl, s minden ere&t az nzetlen szellemi aspir ikba ontotta, akkor az eg az egsz ala sonyabb rtelmet, melyet ebbe az inkarn iba belevitt, visszavonhat&a magba. 'bben az esetben a test, amelyet az asztrlis vilgban htrahagy, sak holttest lesz, mint az elhagyott !izikai test, s akkor rgtn a kvetkez" soportba mehet. +g a kevsb tkletes ember is ma&dnem ugyanazt az eredmnyt rheti el, ha ala sonyabb vgyainak ere&e zavartalanul le&rhat az asztrlis vilgban. Az emberisg nagy rsze azonban sak sekly s !el$letes er"!esz*tst tesz !ldi lete !olyamn, hogy termszetnek ala sonyabb impulzusaitl megszabadul&on, ami ltal hosszas asztrlis tartzkodsra krhoztat&a magt, s azonk*v$l ala sonyabb rtelmnek egy rszt is elveszti. 'z ktsgtelen$l a magasabb rtelemnek az ala sonyabban val t$krzst anyagi mdon !e&ezi ki, de meglehet"s pontos !ogalmat nyer$nk arrl, hogy mi is trtnik tnyleg, ha

22

el!ogad&uk hipotzisknt, hogy az rtelmi prin *pium ,manas0 egy rszt lek$ldi a !izikai let ala sonyabb vilgba minden testlts alkalmval, s elvr&a, hogy az let vgn minden!le tapasztalattal meggazdagodva ismt visszavonhassa. Az tlagember azonban rendesen siralmas mdon rabszolgv hagy&a magt tenni minden!le ala sonyabb rend) k*vnsgok ltal %gy, hogy ennek az rtelemnek egy rszt beszvi a vgy#test. +ikor az asztrlis let vgn elvlnak, az rtelmi testnek szinte el kell szakadnia, s leala sony*tott rsze a !eloszl asztrltestben marad. A test akkor az asztrlis anyag rsze skib"l ll, amelyekb"l az rtelemtest rszeinek nem siker$lt kiszabadulniuk, mert mikor az ember tmegy a mennyorszgba, ezek a tapad tredkek rtelmnek egy rszn s$ngenek, s magukkal rnt&k. 'zrt a !eloszl asztrlis anyag minden sz*nvonaln attl !$gg az anyag mennyisgarnya, hogy az rtelem milyen mrtkben vegy$lt bele az ala sonyabb szenvedlyekbe. 7ilgos, hogy mivel az rtelem nem tud %t&ban egyik s*krl a msikra mindegyiknek az anyagtl megszabadulni, az asztrlis ma# radvny minden durvbb !a&ta anyag &elenltt mutat&a, amellyel siker$lt a kap solatot !enntartania. Dgy &n ltre az a !a&ta lny, amit ErnykF#nak neveznek, mely semmikppen sem azonos a val egynnel, aki tovbbment a mennyorszgba. +indazonltal nem sak tkletes hasonmsa, hanem emlkez"tehetsgvel s minden kis ellenszenvvel is b*r, %gyhogy ssze lehet tveszteni, mint ahogy szenszokon gyakran el"!ordul, a val egynnel. 5in s tudatban annak, hogy valakit megszemlyes*t, mert ameddig rtelme ter&ed, az egynnek tart&a magt. Be kpzel&$k el az elhunyt bartainak i&edtsgt s undort, ha megtudnk, hogy salatkoztak, mert az, akit trsuknak hittek, supn legala sonyabb tula&donsgainak llektelen tmkelege. Az rnyk lettartama attl !$gg, hogy mennyi rtelem lteti, de mivel ez az anyag is llandan szt!oszlik, az intelligen i&a mind kevesebb lesz, br nagymennyisg) llati ravaszsggal b*r, s mg lete vge !el is kpes mdium ltal $zenni, azltal, hogy a mdiumtl ideiglenesen rtelmet kl snz. 4ermszetnl !ogva minden!le rossz be!olys knnyen hat r, s mert n&t"l megvlt, nin s benne semmi, ami magasabb be!olysra reaglhatna. A !ekete mgusok ala sonyabb !a&t&a knnyen !elhasznl&a k$lnbz" kisebb lokra. Ami mentlis anyaggal b*r, az lassanknt !eloszlik s visszatr sa&t s*k&ra, de nem egy egyni rtelemhez. Dgy az rnyk alig szlelhet"en el!ogy, m*g a kvetkez" soport tag&v vlik. E. A 0u1.8. 'z nem ms, mint az asztrlis holttest, bomlsnak ks"bbi !okain, amikor az rtelem minden rsze sk&e elhagyta. +inden ntudat s rtelem nlk$l passz*van sodrdik az asztrlis ramlatokban, mint !elh", melyet minden m%l szell" ms irnyba terel. Be mg akkor is az let torzkpv vltoztathat rvid id"re, ha egy mdium aur&a kzelbe &ut. /lyen kr$lmnyek kzt szakasztott %gy nz ki, mint a szemlyisg, amely elhagyta, s"t mg bizonyos mrtkig utnozni tud&a megszokott ki!e&ezseit, vagy kz*rst is. +indezt supn a se&tek automatikus hatsaknt teszi, melyek alkot&k, s melyek bizonyos serkents hatsa alatt ha&landk azt a m)kdst ismtelni, melyhez leginkbb hozzszoktak. @rmily mrtk) rtelem ind*t&a az ilyen megnyilvnulst, az supn a mdiumtl vagy a Evezet"it"lF kl snztt, s nem !$gg ssze a valdi emberrel. +g gyakrabban egszen ms!lekppen ltetik, amit ks"bb !ogok le*rni. +g az a tula&donsga is van, hogy vakon kveti az olyan tbbnyire legalsbb rend) vibr ikat, melyeket ltnek utbbi ide&ben mint rnyk ind*tott el. 'nnek kvetkeztben olyan egynek, akikben rossz k*vnsgok vagy szenvedlyek uralkodnak, spiritiszta szenszok ltogatsa al#

26

kalmval azt !og&k tapasztalni, hogy szenvedlyeik az ntudatnlk$li burkok ltal visszavet*tve er"sdtek. 'gy msik !a&ta holttestet is meg kell itt eml*teni, br az ember halla utni trtnetnek korbbi !e&ezethez tartozik. Az ember !izikai testnek halla utn az asztrlis &rm) nemsokra trendez"dik, s az tertestet leveti, melyre lass% !eloszls vr, pp%gy, mint az asztrlis burokra lte vgn. 'z az tertest nem %szkl ltalanul ide s tova, mint az el"bb eml*tett !a&tk, hanem az elenysz" !izikai testt"l nhny mternyire marad, knnyen lthat brki szmra, aki sak kiss is szenzit*v, ez az oka a !orgalomban lev" legtbb temet"i k*srtet trtnetnek. (a a pszi hikai !e&lettsg) ember temet" mellett &r, sok ilyen kkes#!ehr kdalakot lt a s*rok !ltt lebegni, ahol !izikai test$ket nemrgen hagytk. Rk is, mint s)r)bb hasonmsaik, a !eloszlsnak k$lnbz" !okain llnak, %gyhogy nem ny%&tanak kellemes ltvnyt. 'z a !a&ta burok is, mint a msik, egszen ntudatlan s rtelem nlk$li- s br bizonyos kr$lmnyek kzt ideiglenesen borzalmas !orm&% letre galvanizlhat, ez sak a !ekete varzslat legundokabb r*tusa ltal trtnhet, melyr"l minl kevesebbet beszl$nk, annl &obb. 2that&uk teht, hogy az ember, amint a !ldi vilgbl a mennyorszgba halad, !okozatosan levet hrom testet, melyet lass% !eloszlsnak enged t: a s)r) !izikai testet, ter# hasonmst s az asztrlis &rm)vet, melyek !okozatosan alkotrszeikre oszlanak, s anyagukat a termszet bmulatos kmi&a a meg!elel" sz*nvonalon %&bl hasznl&a. F. A Ae-+-es%tett 0u1.8. 'zt a lnyt szigor%an vve egyltaln nem lehet az emberiek kz beosztani, mert sak a k$ls" ruh&a, passz*v, rzknlk$li h&a, amely az ember tartozka volt. Ami lettel, rtelemmel, vggyal s akarattal b*r, az mind az elemi lny, amely lteti s az, br valban az ember gonosz gondolataibl szrmazik, maga nem emberi. 'zrt &obb, ha a mestersges lnyek soport&ban beszl$nk rla b"vebben, mert termszete s keletkezsnek md&a akkor rthet"bb lesz. /tt sak annyit akarok rla eml*teni, hogy ma&dnem mindig rosszakarat% sb*t dmon, melynek rossz hatst sak ere&nek hatroltsga korltozza. +int az ,,rnykotF, ezt is gyakran hasznl&k a nger varzslk borzalmas l&aik elrsre. G. A% D4*=2-8.s, +s a ?21te-e4 ?a-&- &-d.%ata. Gnnyen rthet", hogy az, akit tel&es er"ben s egszsgben er"szak vagy baleset hirtelen elszak*t az lett"l, az asztrlis vilgban egsz ms kr$lmnyek kzt tall&a magt, mint azok, akik vgelgyeng$lsben vagy betegsgben halnak meg. Az utbbi esetben egsz bizonyos, hogy a vilgi vgyak hatsa az emberre elgyeng$lt, s valsz*n)leg a legdurvbb rsze skk mr kik$szbl"dtek. Dgy lehetsges, hogy az asztrlis vilgnak a hatodik vagy tdik s*k&n bred ntudatra, vagy taln mg annl is !el&ebb. Az ember prin *piumai mr lassanknt el"ksz$ltek a vlsra, ezrt nem olyan nagy a megrzkds. A szeren stlen$l &rt, vagy ngyilkos esetben ez az el"ksz*ts nem trtnik meg, s a prin *piumok visszavonulst tallan ahhoz hasonl*tottk, amikor retlen gy$ml sb"l t# pik ki a magvt. Az asztrlis anyag legdurvbb rszb"l sok s$ng mg a szemlyisgen, amely ezltal knytelen a hetedik, vagyis legala sonyabb s*kon maradni. +r !ent eml*tettem, hogy ez nem ppen kellemes lakhely, de nem mindenki szmra egy!ormn. Azok az

2<

ldozatai a hirtelen hallnak, akiknek a !ldi lete tiszta s nemes volt, nem vonzdnak ehhez a s*khoz, s azrt itt tartzkodsukat vagy Ea tel&es !eleds boldog tudatlansgban tltik, vagy nyugodt szunnyadsban, mely tele rzsasz*n lmokkalF. +srszt, akinek a !ldi lete ala sony, llatias, nz" s rzkies volt, az tel&es tudatban lesz annak, hogy mennyire nem k*vnatos ez a rgi, s lehetsges, hogy igen gonosz lnny !e&l"dik. +inden!le rmes k*vnsgok ltal !elt$zelve, melyeket mr nem elg*thetnek ki, mert nin s !izikai test$k, az ilyen emberek szenvedlyeiket mdium, vagy ms be!olysolhat egyn ltal elg*tik ki, s rdgien r$lnek, hogy ha az asztrlis vilg minden kprzata seg*tsgvel siker$l msokat is ugyanazokba a kilengsekbe vezetni, melyek az " szmukra oly krosaknak bizonyultak. E'zeket a hinduk pisS h#nak, a kzpkor *ri in ubusoknak s su ubusoknak nevezik, "k az iszkossg s !alnksg, k& s zsugorisg, t%lzott ravaszsg, gonoszsg s kegyetlensg dmonai, akik ldozataikat szrny) b)nkre sb*t&k s gynyrkdnek tetteik eredmnybenF. 'bb"l a soportbl szrmaznak a k*srt"k, a keresztny irodalom rdgei, de az " hatalmuk megtrik a tiszta lelk$let s nemes l el"tt- mit sem tudnak kezdeni az olyan emberrel, aki el"bb nem maga btor*totta !el magban azokat a b)nket, melyekre sb*tani akar&k. Aki ltnoki kpessggel b*r, gyakran lthat&a ezeknek a szeren stleneknek tmegeit mszrszkek, ko smk, vagy mg rosszabb h*r) helyek kr$l, ahol durva be!olysok tall# hatk, melyekben "k gynyrkdnek, s ahol olyan !r!iakkal s n"kkel tallkozhatnak, akik hozz&uk hasonlk s mg !izikai test$kben lnek. Az ilyen lny szmra szrny) szeren# stlensg, ha hasonlelk) mdiummal tallkozik, mert ez nem sak borzaszt asztrlis lett hosszabb*t&a meg lnyegesen, hanem meg nem hatrolt id"re meg%&*t&a ere&t, mellyel rossz karmt teremthet. 'zltal nem sak legala sonyabb rend) &ellemet ksz*t magnak legkzelebbi testltsre, hanem azt is ko kztat&a, hogy a birtokban lev" rtelmi ere&nek nagy rszt elveszti. (a elg szeren ss s nem tallkozik be!olysolhat egynnel, aki ltal szenvedlyeit kielg*theti, akkor be nem tel&es$lt k*vnsgai lassanknt !elemsztik nmagukat, s a szenveds, mellyel ez a !olyamat &r, nagyban el"seg*ti az elm%lt let rossz karm&nak lerovst. Az ngyilkos helyzett mg az is bonyolultabb teszi, hogy elhirtelenkedett tettvel megnehez*tette az egnak, hogy ala sonyabb rszt visszavon&a magba, ami ltal mg k$lnbz" veszlyeknek teszi ki, de nem szabad el!ele&teni, hogy az ngyilkossg vtke nagyon eltr kr$lmnyei szerint, .ene a vagy .zokratesz erkl sileg !eddhetetlen tettt"l !okozatosan le a nyomorult ngyilkosig, aki eldob&a lett, hogy megmenek$l&n a gonoszsgaibl szrmaz kvetkezmnyekt"l. A hall utni helyzet$k is ennek meg!elel"en k$lnbzik. +eg&egyzend", hogy ez a soport, valamint az rnykok s a !eleleven*tett burkok is kisebb!a&ta vmp*roknak nevezhet"k, mert amikor arra alkalom addik, azzal hosszabb*t&k meg lt$ket, hogy a be!olysolhat emberi lnyek letere&t elvon&k. 'z az oka annak, hogy mirt olyan !radt nha a mdium s a szensz ltogati utlagosan. Aki az okkultizmust tanulmnyozza, az megtanul&a, hogyan kell tmadsaiktl vdekezni, de enlk$l a tuds nlk$l nehz megakadlyozni annak, aki az ilyen lnyek %t&ba ker$l, hogy tbb#kevsb hozz&rulsra ne knyszer*tsk.

2A

H. A ,&'p(1 +s e'0e1 Aa18as. ' kt mg rettent"bb, de szeren sre ritka lehet"sget kell eml*teni, mely br sok tekintetben nagyon eltr egymstl, egy soportba tartozik, mert kzs tula&donsguk a !ldnt%li borzalom s vgtelen ritkasguk. 'z utbbi taln onnan szrmazik, hogy ezek val&ban rgebbi !a&ok hagyatkai, s%! s visszatasz*t maradvnyok egy olyan korbl, amikor az ember s krnyezete sok tekintetben nem az volt, ami ma. 5ek$nk, akik az tdik gykr!a&hoz tartozunk, annyira !e&lettnek kellene lenn$nk, hogy az ilyen szrny) sors lehetetlen legyen szmunkra, s ma&dnem ott is tartunk mr, hogy ezeket a szrny) lnyeket kzpkorbeli mesknek tekint&$k. Azonban mg most is el"!ordulnak nha, !"leg olyan orszgokban, ahol sok a negyedik !a&beli vr. A rluk szl npies mesk valsz*n)leg sokszor igen t%lzottak, de mindazonltal van ezeknek a Gelet# 'urpban parasztoknl sz&rl#sz&ra &r borzongat trtneteknek valami rettent" komoly htter$k. 'zeknek a !" &ellemvonsai mr nagyon ismertek- tipikus vmp*rtrtnet .heridan E3armillF#&a s .toker EBra ulF#&a, br ezek sak regnyek. Az okkult irodalom olvasi tud&k, hogy lehetsges olyan al&as, nz", gonosz s llatias letet lni, hogy az ember egsz ala sonyabb rtelmt behlzzk vgyai, s vg$l elvlaszt&k magasabb n&ben re&l" szellemi !orrstl. Kgy ltszik, nmely tanulmnyoz azt hiszi, hogy ez egsz mindennapos esemny, s tu at&val tallkozunk ilyen lleknlk$li emberekkel, de ez szeren sre nem %gy van. Az embernek az nzetlensg vagy szellemisg minden szikr&t el kellene nyomnia magban, hogy olyan gonoszsgra tegyen szert, amely ltal egsz szemlyisgt elveszthesse, s a visszamarad egynisg !e&l"dst gyeng*tse- az ilyen emberben nin s mr semmi, ami "t megvlthatn. 'mlkezz$nk, hogy mg a legrosszabb gonosztev"ben is tallhatunk valamit, ami nem egszen rossz, rthet&$k teht, hogy az eg&uk ltal elhagyott szemlyisgek elenysz" kisebbsget kpeznek. Be brmilyen kis szmban is, mgis lteznek, s soraikbl szrmaznak a mg ritkbban tallhat vmp*rok. Az elveszett lny halla utn nemsokra kptelen az asztrlis vilgban maradni, s a re&tlyes Enyol adik sz!raF ellenllhatatlanul vonzza. 8da is ker$l tel&es ntudattal, mert ez a neki val hely, s olyan tapasztalatok utn, melyeket inkbb nem *runk le, lassanknt !eloszlik. (a azonban ngyilkossg, vagy hirtelen hall ltal halt meg, akkor bizonyos kr$lmnyek kzt, k$lnsen ha rtett a !ekete varzslathoz, meggtolhat&a, hogy l" halott vl&on azltal, hogy nyomorult vmp*rr lesz, ami nem kevsb visszatasz*t. +ivel a nyol adik sz!ra sak akkor tarthat r ignyt, amikor teste mr meghalt, " azltal tart&a testt kataleptikus transz!lben, hogy ms emberi lnyek vrt kisz*v&a !lig materializlt rszvel, s *gy nagybani gyilkols ltal elhalaszt&a sorst, melyt"l vg$l is nem menek$lhet. A npszer) EbabonaF egsz helyesen azt az orvossgot a&nl&a, mint a leg# knnyebbet s leg lszer)bbet, hogy az illet"t eThumlni kell s elgetni, ami ltal meg!oszt&k tmadsi eszkzeit"l. +ikor a s*rt !elbont&k, az ilyen esetekben a holttest egsz !riss s egszsges, a kopors pedig vrrel van tele. Az olyan orszgokban, ahol a holttesteket el szoktk hamvasztani, az ilyen !a&ta vmpirizmus termszetesen nem lehetsges. Az ember!arkas, br ppilyen szrny), kiss ms!a&ta karma kvetkezmnye, s taln inkbb az asztrlis vilg l" laki kz kellene szm*tanunk, mert mindig az ember letben nyilvnul meg el"szr ilyen alakban. 'hhez mindenkppen legalbb annyira kell a varzslathoz rteni, hogy az asztrltestet ki tud&a vet*teni az illet". Amikor egy egszen kegyetlen s llatias ember teszi ezt, akkor bizonyos kr$lmnyek kzt ms asztrlis lnyek megragad&k s materializl&k, nem az emberi

2C

!orm&ban, hanem valami vadllat, rendesen !arkas alak&ban, melyben azutn vgigvadssza a krnyket, s nem sak llatokat, hanem embereket is megl, hogy vrszom&t kielg*tse, s a gonoszokt is, akik "t ha&t&k. 'bben az esetben, mint minden rendes materializ inl, minden seb, melyet az llati !ormn $tnek, reperkusszi ltal az emberi !ormn mutatkozik. A !izikai test halla utn az asztrltest ,mely valsz*n)leg tovbb is ugyanabban az alakban &elenik meg0 kevsb sebezhet". Be akkor kevsb veszlyes is, ha sak nem tallkozik alkalmas be!olysolhat egynnel, aki ltal materializldhat. Az ilyen megnyilvnulsban valsz*n)leg sok az tertestb"l, s taln mg a !izikai test gznem) s !olykony anyagbl mer*tett anyag. Kgy ltszik, mindkt esetben sokkal messzebbre tud ez az asztrltest a !izikaitl eltvolodni, mint msk$lnben lehetsges olyan &rm) szmra, amely bizonyos mennyisg) teranyagot tar# talmaz. Gorunkban az ilyesmit g%nyosan a tudatlan parasztok buta babon&nak szoktk nevezni, de aki az okkultizmust gondosan tanulmnyozza, r !og &nni, hogy mint a !enti esetekben is, sokszor a ltszlag rtelmetlen &elensgek mgtt a termszet homlyos s el!ele&tett valsgai re&lenek, s &l teszi, ha ppoly el"vigyzatos az el!ogadsban, mint a visszautas*tsban. Aki az asztrlis vilgot akar&a !elkutatni, nem kell, hogy az ilyen kellemetlen teremtsekt"l !l&en, mert, mint mr eml*tettem, most mr nagyon ritkk, s az id" !olyamn szmuk szeren sre !ogy. +indenesetre tbbnyire sak !izikai test$k kzvetlen szomszdsgban szoktak maradni, termszet$k anyagiassgnl !ogva. 9. A s%I18e ,2-&* -a8):a. +r megmagyarztam, hogy a vmp*r s ember!arkas ide&$ket m%ltk, hogy egy rgebbi gykr!a& !e&l"dshez tartoztak, s mi mr ezen a k$lnleges megnyilvnulsi !ormn t%l!e&l"dt$nk. Be az a !a&ta ember mg kzt$nk van, aki ktsgbeesetten s$ng !izikai letn, mert nin s bizonysga semmi ms letr"l. 'r"sen anyagi volt !izikai letben, s azon t%l nin s semmi se&telme, semmi!le elkpzelsei, %gyhogy "r$lt !lelem vesz er"t ra&ta, mikor meg kell vlnia t"le. 'l"!ordul, hogy az ilyen emberek vadul igyekeznek a !izikai lettel valami kap solatot visszaszerezni. 'z legtbb&$knek nem siker$l, lassanknt abbahagy&k a k$zdelmet, s akkor rgtn elvesztik ntudatukat, ma&d nemsokra !elbrednek az asztrlis vilgban. Be azoknak, akik elg er"sek, egy id"re siker$l sak rszleges kap solatot is ltes*teni tertest$k marad# vnyaival, s"t nha mg !izikai test$k rsze skivel is, melyekhez maka sul ragaszkodnak. Azt mondhat&uk, hogy a hall de!in* i&a a !izikai test tel&es s vgleges elvlsa az teri hasonmstl, vagy ms szval: a !izikai test !eloszlsa azltal, hogy az terrsz vissza# vonul az ala sonyabb rszb"l. Am*g ez a kapo s !ennll, el"!ordulhat a katalepszia, transz vagy narkzis esete- ha ez az sszekttets vgleg megsz)nik, akkor bell a hall. Amikor az ember visszavonul hallakor a s)r)bb testb"l, magval viszi ennek a testnek teri rszt, de ez az teranyag nmagban nem tkletes &rm), hanem sak egyiknek a rsze. 'zrt, am*g teranyag s$ng az emberen, addig sem az egyik, sem a msik s*kon nem lehet. ?izikai rzkszerveit elvesztette, s az asztrltestt nem hasznlhat&a, mert mg az teranyag !elh"&be van burkolva. 'gy ideig egy nyugtalan s knyelmetlen sz$rke vilgban vndorol tehetetlen$l, amelyben sem a !izikai, sem az asztrlis esemnyeket nem lthat&a tisztn, supn nha egy#egy pillanatra, mintegy s)r) kdn t.

2I

5in s semmi ok, amely brki szmra ezt a kellemetlensget s szenvedst sz$ksgess tenn, de az ember attl !l, hogy ha elereszti ntudatnak !onalt, akkor rkre elvesz*ti s megsemmis$lhetne, ezrt ktsgbeesetten kapaszkodik a maradvnyba. /d"vel el kell, hogy enged&e, mert az teri hasonmsa !eloszlik, s a lak&a egsz boldogan belp a tel&esebb s tgabb letbe. /lyen emberek nha ktsgbeesetten, s"t &a&gatva sodrdnak az asztrlis vilgban. 'gyike a legnehezebb !eladatoknak, nekik seg*teni s meggy"zni "ket arrl, hogy nem kell mst tenni$k, mint !lelm$ket el!ele&teni, s merevsg$ket meglaz*tani, s akkor maguktl elmer$lnek a vgyva vrt bkbe s !eledsbe. Kgy ltszik, %gy tekintik az ilyen tan sot, mint a ha&trtt, akinek a parttl tvol azt paran sol&k, hogy enged&e el a deszkt, amelybe kapaszkodik, s b*zza magt a viharos tengerre. 10. A Ae8ete '&*us ,a*= ta4(t,&4=a. 'z az egyn az elhunytak msodik soport&nak !elel meg az ellenkez" pluson, vagyis a tan*tvnynak, aki itt vr az %&rasz$letsre. Be ebben az esetben ahelyett, hogy engedlyt krne az el"menetelnek ily szokatlan md&ra, az ember varzslat ltal szembeszll a !e&l"ds termszetes trvnynek, nha igen borzaszt mdon. Gnny) volna ezt a soportot k$lnbz" alosztlyokra osztani, aszerint, hogy mi a l&uk, mdszer$k s let$k hossza ezen a s*kon, de "k nem vonz trgyai a tanulmnynak, s aki az okkultizmust tanulmnyozza, sak azt akar&a tudni, hogy miknt lehet "ket elker$lni. 3sak annyit kell mg megeml*teni, hogy minden ilyen emberi lny msok rovsra hosszabb*t&a meg lett a termszetes hatrokon t%l azltal, hogy valaki msnak az lett valami mdon !elsz*v&a.

II.

Be' e'0e12 -+4=e8

+r az els" !utlagos pillantsra is vilgos, hogy a termszet minket illet" !ldi rend&nek nagy rszt nem kizrlag az emberisg knyelmre vagy vgs" el"nyre lozta. 7alsz*n)leg mgis elker$lhetetlen volt, hogy az emberi !a& legalbb is gyermekkorban azt kpzel&e, hogy ez a vilg s minden, amit tartalmaz, supn az " hasznra s &avra ltezik, de ktsgtelen, hogy ez id" szerint ki kellett n"n$nk ebb"l a gyerekes tvedsb"l, s !el!ognunk sa&t hely$nket, s a vele ssze!$ggsben lev" ktelessgeket. +indennapi let$nkn ltszik, hogy legtbben mg nem tartanak ott, nevezetesen az llatvilggal szemben tan%s*tott gonosz kegyetlensg ltal, melyet sokan, akik valsz*n)leg igen ivilizltnak tart&k magukat, szoksszer)en kvetnek el a sport nevben. +g aki az okkultizmus tudomnyt sak most kezdi tanulni, az is tud&a, hogy minden let szent s egyetemes egy$ttrzs nlk$l nin s igazi halads, de sak aki el"rehaladott tanulmnyaiban, !edezheti !el, hogy milyen sokszer) a !e&l"ds valban, s milyen kis helyet tlt be arnylag az emberisg a termszet hztartsban. Az ember el"tt vilgoss vlik, hogy amint a !ld, leveg" s v*z sok mirid !orm&t tart&a el az letnek, melyeket szlelhet"v tesz a mikroszkp, br szabad szemmel nem lthatk, pp%gy a !ld$nkkel ssze!$gg" magasabb s*kok is s)r) npessggel b*rnak, melyeknek ltezsr"l rendesen nin s tudomsunk. +inl tbbet tud az ember, annl bizonyosabb a!!el"l, hogy valami %ton#mdon a !e&l"ds kihasznl&a minden lehet"sgt. 1s hogyha %gy t)nik, mintha a termszet er"it pazaroln, vagy adott alkalmakat hanyagolna el, 2H

akkor tudhat&uk, hogy nem a vilgegyetem tervezetben re&lik a hiba, hanem a mi tudatlansgunkban rendszere s szndka !el"l. Az asztrlis vilg nem emberi lakirl szl &elen !e&ezetben legalkalmasabb, ha kihagy&uk az egyetemes letnek kezdetleges !ormit, melyek olymdon !e&l"dnek az atomok, molekulk s se&tek k$lnbz" !okain t, amelyeket nem igen rthet$nk meg. (a az elemi birodalmak legala sonyabb&nl kezd&$k, mg akkor is nagyszm% asztrlis lnyt kell ide beosztani, melyet supn eml*thet$nk, mert rszletes le*rsukhoz egsz en iklopdia kellene. A nem emberi lnyeket az asztrls*kon legalkalmasabban ngy soportba oszthat&uk, de ezek az el"bbi !e&ezett"l eltr"en, a termszetnek egsz nagy birodalmaira vonatkoznak, melyek legalbb olyan nagyok s sokszer)ek, mint pldul az llat# vagy nvnyvilg. A soportok nmelyike hatrozottan az emberi alatti, nmelyik vel$nk egyenrang%, m*g msok &sgban s hatalomban messze !el$lm%lnak minket. 5melyik a mi !e&l"dsi rendszer$nkhz tartozik, ami azt &elenti, hogy vagy hozznk hasonl emberek voltak, vagy lesznek- msok egszen eltr" utakon !e&l"dnek. 'l"rebo stom, hogy itt nem eml*tem naprendszer$nk ms bolygirl alkalomadtn meg&elen" magas Adeptusokat, sem mg messzebbi s mg magasztosabb ltogatkat, mert br elmletben lehetsges, de elkpzelhetetlen, hogy az ilyen megdi s"$lt lnyek sz$ksgesnek tartank olyan ala sony s*kon mutatkozni, mint az asztrls*k. (a brmilyen okbl mgis k*vnatos volna, mint a 5irmanakaya esetben, ennek a vilgnak meg!elel" ideiglenes testet sinlnak bolygink asztrlis anyagbl. 4ovbb a ngy soporttl egsz !$ggetlen$l s azon k*v$l bolygnkat mg ht !e&l"dsi g oszt&a az emberisggel, melyekr"l nem szabad &elenleg beszlnem, mert rendes kr$lmnyek kzt nem k*vnatos, hogy az emberek tud&anak ltezs$kr"l, vagy "k a mienkr"l. 3supn a legel"rehaladottabb varzslk tud&k szertartsaikkal azt az esetet el"idzni, amelynek el"re nem ltott hib&a !olytn ilyen lny a !izikai vilgban lthatv vlik. 5em valsz*n), hogy ez %&bl el"!ordul&on, br mr megtrtnt. 1. "e:-<d+sI48?D% ta1t.%) e-e'2 ess%e4>2a. +ivel ezt a ki!e&ezst EelemiF a legk$lnbz"bb *rk az ember halla utni legk$lnbz"bb dolgokra vonatkozlag hasznltk, s a nem emberi szellemek kz$l a legmagasabbakra s a legala sonyabbakra is, szgezz$k le, hogy a &elen esetben supn a mond esszen i&ra vonatkoztat&uk, amit %gy de!inilhatnnk, hogy az anyagba lerad szellem, vagy /steni 'r". +iel"tt ez a kirads elri az individualiz it, az egynn vlst, amikor is az ember kauzlis testt alkot&a, egymsutn hat k$lnbz" !e&l"dsi !okon haladt t, s ltette mindegyiket: az llat#, nvny# s svnyvilgon s hrom elemi birodalomban. 'zrt nha llati, nvnyi vagy svnyi mondnak is neveztk, br ez a ki!e&ezs hatrozottan !lrevezet", mert rg, miel"tt ezekbe a birodalmakba elrkezik, az egy mondbl sok mondd vlt. Be a sz megmaradt, s azt !e&ezi ki, hogy br a mond esszen i&ban mr rgen megk$lnbztets llott be, mg nem rte el azt a !okot, amikor egyniv vlhatna. Amikor a mond esszen i&a az svnyvilgot megel"z" hrom nagy elemi birodalmat lteti, akkor Eelemi esszen iF#nak nevezik. (a a brmelyik s*kon nyugv szellem az alattalv" s*kra akar leszllni, akkor sz$ksges, hogy annak a s*knak az anyag&ba burkol&a magt, s hasonlkppen, ha mg egy

2>

s*kkal le&&ebb szll, annak az anyagbl kell magra leplet vonnia, s akkor azt mondhat&uk, hogy teste olyan atomokbl ll, melyeknek k$ls" burkolata ez utbbi s*k anyagbl val. Az ltet" ere&e, %gyszlvn lelke, azonban olyan llapotban van, mint az els" sz*nvonalon volt, vagyis az els"nek isteni ere&e, s azon!el$l a msodiknak az anyagbl egy burok. (a mg le&&ebb szll, akkor az atom mg sokszer)bb vlik, mert mg egy negyedik !a&ta anyagbl von maga kr testet. 'lkpzelhet&$k, hogy ez a !olyamat, mely a naprendszer$nk minden al# s*k&n ismtl"dik, mikor elri a !izikai vilgot, annyira beburkolta mr az eredeti er"t, hogy nem soda, hogy az emberek egyltaln nem ismerik !el, mint szellemet. ?eltve, hogy a mond esszen i&a ezt a beburkoldzsi !olyamatot egszen a mentlis vilg atomi sz*nvonalig vitte, s ahelyett, hogy annak a vilgnak sszes als*k&ain t szllna le az asztrlisba, kzvetlen$l beleveti magt az asztrlis vilgba, melynek atomi anyagt maga kr gy)&ti s lteti. /lyen sszettel) az asztrlis vilg elemi esszen i&a, mely a nagy elemi birodalmak harmadikhoz tartozik, s kzvetlen megel"zi az svnyvilgot. Az asztrlis vilgban 2<M1 !le vltozata !olyamn az als*kok sok k$lnbz" sszettel) anyagt vonzza maghoz, de sak ideiglenesen. 2nyegben mgis egy birodalom marad, melynek &ellemz" tula&donsga az, hogy mond&nak esszen i&a a mentlis vilg atomi sz*nvonal% anyagba van sak burkolva, de az asztrlis vilg atomi anyaga ltal nyilvnul meg. A kt magasabb elemi birodalom a magasabb, illetve ala sonyabb mentlis vilgban ltezik s m)kdik, de &elenleg nem !oglalkozunk vel$k. Az elemi birodalommal kap solatban egy elemi lnyr"l beszlni # mint azt gyakran szoktk # helytelen, mert tula&donkppen ilyen lny val&ban nin s. Az elemi anyagnak ris halmazt tall&uk, mely az emberi gondolatok legm%landbb&a irnt is bmulatosan rzkeny, s pillanatok alatt hihetetlen !inomsggal reagl mg az olyan vibr ikra is, melyeket az emberi akarat vagy vgy ntudatlanul idzett el". Be abban a pillanatban, amikor az ilyen gondolat vagy akarat hatsa l" er"v alakul # amit helyesen nevezhet$nk elemi lnynek, # akkor mr nem is a &elen soportba tartozik, hanem a mestersges lnyek kz. +g akkor is sak igen m%l k$lnll lte, mert amint az ok elm%lik, visszamer$l a meg!elel" als*k meg nem k$lnbztetett tmegbe, ahonnan &tt. 4%l hosszadalmas volna soportos*tani, de ltalnos krvonalakban azt mondhatnnk, hogy az elemi lnyek aszerint az anyag szerint kaptk elnevezs$ket, amelyben laknak. /tt is mutatkozik !e&l"ds$nk hetes rendszere, mert ht ilyen !" soport van, melynek mindegyike a !izikai anyag egyik llapotra vonatkozik: E!ld, v*z, leveg" s t)zF- vagy hogy ezt a kzpkori &elkpes beszdet modern egzakt ki!e&ezsbe !ord*tsuk le: szilrd, !olykony, gznem) s a ngy ter halmazllapotnak meg!elel"en. .zoksos a kzpkori alkimistk tudatlansgt lesa&nlni s g%nyolni, mert olyan anyagokat neveztek EelemF#nek, amelyekr"l a modern vegytan !el!edezte, hogy sszetettek. Be igazsgtalan !itymlva beszlni rluk, mert tudsuk e trgyrl b"vebb volt, mint a mienk, nem sz)kebb. Rk taln nem osztlyoztk azt a nyol van vagy kilen ven anyagot, amit mi most elemnek nevez$nk, de biztos, hogy nem %gy neveztk "ket, mert okkult tanulmnyaikbl megtanultk, hogy ebben az rtelemben sak egy elem ltezik, amelynek ezek s az anyag tbbi !orm&a is sak vltozatai. 'zt az igazsgot a &elenkor legnagyobb vegyszei sak kezdik se&teni.

6M

4ny az, hogy lenzett el"deink osztlyozsa a minknl mlyebbre hatolt. Rk megrtettk, s meg tudtk !igyelni az tert, amit a modern tudomny sak mint teri&hoz sz$ksgeset ll*t !el. Rk tudtk, hogy az ter a gznem) !ltti ngy k$lnbz" llapot% !izikai anyagbl ll, ezt a tnyt ma mg nem !edeztk !el %&ra. Rk tudtk, hogy minden !izikai trgy az anyag egyik vagy msik halmazllapotbl ll e ht kz$l, s minden szerves test sszettelben mind a ht tbb#kevsb tallhat, ezrt beszlnek "k t$zes vagy vizes vrmrskletr"l s Eelemekr"lF, ami nek$nk igen nevetsgesnek t)nik. Gzen!ekv", hogy ez utbbi ki!e&ezst az alkot rszekre vonatkoztattk, s egyltalban nem azt &elentette, hogy az anyagot nem lehet tovbb !elbontani. Azt is tudtk, hogy az anyagnak ezek a soport&ai a !e&l"d" mondi esszen ia nagy soport&ainak megnyilvnulsa szmra alapul szolglnak, s ezrt neveztk azt elemi esszen inak. A szilrd anyagnak minden rsze sk&ben egy a !lddel kap solatos elemi lny lakik # hogy a kzpkori tudsok kpes ki!e&ezst hasznl&uk, # vagyis am*g ebben a halmaz# llapotban marad, addig a meg!elel" l" elemi esszen ia bizonyos mennyisgt tall&uk benne. (asonlkppen tallunk !olykony, gznem) s terllapotban v*z#, leveg"# s t)z# elemi lnyeket. +eg!igyelhetik, hogy ez az els" soportos*tsa a harmadik elemi birodalomnak %gyszlvn v*zszintes, vagyis a k$lnbz" soportok alig szlelhet" !okonknt mind kevsb anyagiak, amint !el!el haladnak, s rthet", hogy a soportok mindegyike %&bl ht al soportra oszthat, mert a szilrd, sepp!olys s gznem) anyagok is k$lnbz" s)r)sg)ek. 'zenk*v$l van mg egy msik, !$gg"legesnek nevezhet" beoszts is, amely sokkal nehezebben rthet", k$lnsen azrt, mert az okkultistk igen keveset mondanak rla. Azt, amit tudunk rla, taln %gy lehet legrthet"bben magyarzni, hogy az sszes v*zszintes soportban ismt ht k$lnbz" t*pus% elemi lny tallhat, melyek nem annyira anyagisguk !okain k$lnbznek, hanem inkbb &elleg$k s vonzsuk szerint. 'zek kz$l mindegyik hat a msikra, s br lehetetlen lnyeg$ket el serlni, mindegyikben ht alt*pus tallhat, melyet a re&uk &ellegzetes sz*nezs k$lnbztet meg, amit az "ket legknnyebben mozgat hatsnak ksznhetnek. 2that, hogy ez a !$gg"leges beoszts tel&esen eltr" a v*zszintest"l, amennyiben sokkal llandbb s alapvet"bb. +ert az elemi birodalom !e&l"dse abbl ll, hogy alig szlelhet" lass%sggal a k$lnbz" v*zszintes sz*nvonalakon thalad&on, s egymsutn mindegyikhez tartozzk. A k$lnbz" t*pusok azonban az egsz %ton vltozatlanok maradnak. Azt nem szabad el!ele&teni, amikor az elemi birodalmak !e&l"dst prbl&uk megrteni, hogy az *vnek le!el irnyul !eln halad, vagyis mind&obban kzeledik az anyagba val tel&es beburkoltsg !el, amit az svnyvilgban ltunk, ahelyett, hogy az anyagtl eltvolodna, mint a legtbb ms !e&l"ds, amit ismer$nk. .zmra a !e&l"ds azt &elenti, hogy leszll az anyagba, ahelyett, hogy magasabb s*kokra !elemelkedne, s ez nha k$lns torzkpt ad&a a tnyeknek szem$nkben, mindaddig, am*g !el nem !og&uk a helyzetet. 'zt llandan szem el"tt kell tartani, nehogy a ltszlagos rendellenessgek megriasszanak. A szmtalan eltrs ellenre ennek a k$lnbz" l" anyagesszen inak minden !a&t&a kzt kzs tula&donsga is van, de ezek is oly eltr"ek a !izikai vilgban ismert tula&donsgok# tl, hogy vgtelen nehz megmagyarzni azoknak, akik sa&t maguk nem lthat&k m)kds$ket.

61

4egy$k !el teht, hogy ennek az elemi esszen inak egy rsze egy pr pillanatra k$ls" be!olysok irnt egszen vltozatlan marad ,ami alig !ordul el"0, akkor nin s semmi meg# hatrolt sa&t !orm&a, br *gy is gyors s sz$ntelen mozgsban van. Be a leg seklyebb zavarra, melyet taln valami arra halad gondolatramlat okoz, vad z)rzavaros, llandan vltoz !ormkba ra&zik, amelyek ide#oda ikznak, s oly gyorsak t)nnek el, mint a !orr v*z !el$letn a bubork. 'zek a m%l alakok tbbnyire valamilyen emberi vagy egyb l"lnyt brzolnak, ami nem azt &elenti, hogy az elemi esszen iban k$ln l" lnyek lteznek, supn vltoz s sok# !le hullmhoz hasonl*thatk, melyeket a sendes t t$krn hirtelen szl idz el". 4$krzseinek ltszanak sak az asztrlis vilg ris raktrnak, de mgis tbbnyire meg!elelnek annak a gondolatramlat &ellegnek, amely "ket ltrehozta, br ma&dnem mindig valami !ur sa torz*tssal, valami i&eszt" vagy kellemetlen vegy$lettel. 4ermszetes krds, hogy mi!a&ta rtelem vlaszt&a ki ezeket a !ormkat, s mi torz*t&a el. +ost nem az er"sebb s hosszabblet) mestersges elemi lnyekkel !oglalkozunk, amiket hatrozott s er"tel&es gondolat hoz ltre, hanem a !lig ntudatlan, akaratlan gondolatok r&nak eredmnyvel, melyet az emberisg tbbnyire haszontalanul hagy elm&n tznleni. 4eht vilgos, hogy az rtelem nem a gondolkoz agyvele&b"l szrmazik, s egsz bizonyosan nem tula&don*that&uk magnak az elemi esszen inak, mely mg az svny# vilgnl is tvolabb ll az egyniv vlstl s hozztartoz bredez" rtelemt"l. Be bmulatos alkalmazkodkpessge van, mely gyakran megkzel*ti az intelligen it, s valsz*n), hogy emiatt neveztk a korbbi knyvek az elemi lnyeket Eaz asztrlis !ny !lig rtelmes teremtseiF#nek. A mestersges elemi lnyek ennek az er"nek tovbbi bizony*tkait ny%&t&k. (a & vagy rossz elemi lnyekr"l olvasunk, akkor azok mindig a mestersgesekhez tartoznak, vagy a termszeti lnyek valamely !a&t&hoz, mert az elemi birodalmakban nin s olyan !ogalom, mint & vagy rossz. Gtsgtelen azonban, hogy minden !a&t&ukat egy bizonyos ha&lam vagy gtls hat&a t, amely az emberisg irnt inkbb ellensgess, mint bartsgoss teszi. +inden kezd" tud&a ezt, mert legtbb esetben az els" benyomsa az asztrlis vilgrl a proteuszi szellemek ris serege, akik !enyeget" magatartssal kzelednek hozz, de ha btran szembeszll vel$k, akkor mindig visszavonulnak, vagy szt!oszlanak. 'rre vonatkozik a !ent eml*tett kellemetlen torz voltuk, amelyr"l kzpkori *rk azt ll*t&k, hogy az ember sak nmagnak ksznheti, hogy az elemi lnyek nem oly bartsgosak, mint az aranykorszakban. Akkor az emberisg tszellem$ltebb volt, s kevsb nz", mint a sz$rke &elenkorban, amikor kzmbs s szeretetlen ms l"lnyekkel szemben. Az elemi esszen ia bmulatos !inomsgbl, mellyel gondolataink vagy vgyaink leghalvnyabb mozzanataira !elel, azt kvetkeztethet&$k, hogy az egsz elemi birodalom ltalban olyan, amilyenn az emberisg gondolatainak sszessge teszi. (a elgondol&uk, hogy mily kevss !elemel" &elenleg az emberisg gondolkozsa, nem sodlkozhatunk azon, hogy %gy aratunk, amint vetett$nk, s ez az elemi esszen ia, melynek nin s nll rtelme, sak vakon !el!og&a s visszat$krzteti azt- amit belevet*tenek, rendesen bartsgtalan &ellemvonsokat mutat. 5em ktelkedhet$nk abban, hogy ks"bbi !a&okban vagy iklusokban, amikor az egsz emberisg mr sokkal magasabb sz*nvonal%v !e&l"dtt, az elemi birodalmakra is hatni !og a megvltozott gondolkods lland ramlata, s akkor nem lesznek ellensgesek, hanem

62

knnyen kezelhet"k. Jgyanezt mondhat&uk az llatvilgrl is. @rmi is trtnt a m%ltban, a &v"ben meglehet"s & Earany korszakotF vrhatunk, hogyha az emberisg nagy rsze nemess s nzetlenn vlik, s akkor a termszet er"i sz*vesen !ognak vel$k egy$ttm)kdni. Az a tny, hogy olyan knnyen be!olysolhat&uk az elemi birodalmakat, mutat&a !elel"ssg$nket, hogy mily mdon hasznl&uk be!olysunkat. ."t ha elgondol&uk, hogy milyen kr$lmnyek kzt lteznek, lthat&uk, hogy a vel$k egy vilgban lak rtelmes lnyek gondolatainak s rzelmeinek hatsa szmottev" tnyez" az elemi birodalmak !e&l"dsnek tervben. A nagy vallsok llhatatos tan*tsa ellenre is az emberisg nagy tmege nem tr"dik a gondolatvilg irnti !elel"ssgvel. Aki azzal h*zeleg nmagnak, hogy tettei s szavai nem bntanak senkit, az azt hiszi, hogy megtett mindent, amit t"le k*vnni lehet, s el!ele&ti gondolatai hatst, melyek taln vekig sz)k*t" s leala sony*t be!olyssal voltak a kr$ltte l"k rtelmre, s krnyezett kpzeletnek sz$rke, piszkos teremtmnyeivel tlttte el. 'nnek a krdsnek mg komolyabb oldalt lt&uk a mestersges elemi lny esetben. /tt elegend" annyit mondani, hogy ktsgtelen$l hatalmunkban ll az elemi esszen ia !e&l"dst siettetni, vagy htrltatni aszerint, amint tudatosan vagy ntudatlanul is hasznl&uk. 2ehetetlen egy ilyen kis knyv keretein bel$l a k$lnbz" lokat megmagyarzni, melyekre a gyakorlott ember az elemi esszen ia k$lnbz" er"it hasznlhat&a. A mgikus szertartsok nagy rsze ma&dnem tel&esen ezen m%lik, vagy kzvetlen$l a mgus akaratnak hatsa alatt, vagy ltala e lbl seg*tsg$l h*vott asztrlis lnyek ltal. Az elemi esszen ia seg*tsgvel keletkezik ma&dnem minden &elensg, amit a szenszokon el"ll*tanak, tovbb a k"dobs s harangozs a k*srtetek ltal ltogatott hzakban. +indezt valami !ldhz kttt emberi lny prblkozsai, vagy a harmadik soporthoz tartoz termszeti szellemek sintalansga idzheti el". 'zek az elemi lnyek nmaguk nem els"dleges mozgatk, hanem supn alv er"k, melyeket k$ls" hatalom kell, hogy mozgasson. @r az elemi esszen ia minden !a&t&nak megvan az a kpessge, hogy asztrlis kpeket visszavet*t, nmely vltozata sokkal knnyebben be!olysolhat, s szinte kedven !ormiba znlik, ha !elzavar&k ,kivve, ha er"vel ms !ormba knyszer*tik0- ezek az alakok kiss kevsb m%lk, mint rendesen. +iel"tt trgyunknak ezt a rszt elhagy&uk, !igyelmeztetni kell az rdekl"d"t, nehogy # mint nha el"!ordul # gondolatban sszetvessze az elemi anyagot azzal a mondi esszen i# val, amely az svnyvilgon t nyilvnul meg. 'z utbbi az emberisg !el vezet" !e&l"dsnek egyik !okn az elemi birodalomban megnyilvnul, egy ks"bbi !okon az svnyvilgban, de az a tny, hogy a mond esszen ia kt k$lnbz" tmege egy s ugyanaz id"ben a megnyilvnuls k$lnbz" !okn ll, s a megnyilvnuls egyike ,a !ld elemi lnyei0 ugyanezt a helyet !oglal&a el, mint a msik ,mond&uk egy szikla0, semmikppen sem zavar&a sem az egyik, sem a msik !e&l"dst, s azt sem &elenti, hogy a kett"ben re&l" mond#esszen ia egymssal ssze!$gg. 5. A% &--at.8 as%t1&-teste. 'zek ris nagy soportot kpeznek, de szerep$k nem nagyon !ontos, mert sak rvid ideig tartzkodnak az asztrlis vilgban. Az llatok t%lnyom tbbsge mg nem szerzett lland egynisget, s ha kz$l$k egyik meghal, akkor a benne megnyilvnult mond#esszen ia vissza!olyik abba a mederbe s sz*nvonalra, ahonnan &tt, s

66

magval viszi azokat a tapasztalatokat, vagy haladst, amiket ebben az letben szerzett. Be ezt nem tud&a azonnal megtenni, mert az llat asztrlteste is trendez"dik rtegekbe %gy, mint az ember, %gyhogy az llatnak br rvid, de igazi asztrlis lte van, melynek hosszt rtelmnek !e&l"dsi !oka hatrozza meg. A legtbb esetben, %gy ltszik, sak lomszer) tudattal b*rnak, de tel&esen boldogok. Az az arnylag kevs hzillat, amely mr nll egynisget nyert s azrt ebben a vilgban nem !og tbb mint llat %&rasz$letni, az asztrlis vilgban sokkal tovbb s lnkeb# ben l, mint kevsb !e&lett trsaik. Asztrlis let$k vgn lassanknt szub&ekt*v llapotba mer$lnek, mely nagyon sok tarthat. A E4itkos 4an*tsF els" ktete egy emberszabs% ma&# mok asztrltestb"l ll rdekes llat soportot eml*t, melyek mr egynisget nyertek, s az emberi alakban val sz$letsre a kvetkez" iklusban, vagy taln egyesek mg hamarabb is kszen lesznek. 6. M24de4A+-e te1'+s%et2 s%e--e'. 8lyan sok k$lnbz" !a&t&a van ennek a soportnak, hogy tula&donkppen err"l a trgyrl k$ln knyvet lehetne *rni. /tt legyen elg nmely kzs tula&donsgukra rmutatni. /tt olyan lnyekr"l van sz, akik lnyegesen k$lnbznek az eddig eml*tettekt"l. @r az elemi esszen it s az llatok asztrltestt &ogosan oszt&uk a nem#emberiek kz, mgis a mond#esszen ia, amely "ket lteti, sok id" m%lva olyan !e&l"dsi !okot !og elrni, hogy a minkhez hasonl &v" emberisgen kereszt$l nyilvnul&on meg. (a vissza tudnnk tekinteni sa&t elm%lt !e&l"ds$nk szmtalan el"bbi iklusra, ltnnk, hogy ami most kauzlis test$nk, az hasonl !okon haladt !el!el. A termszeti szellemek risi birodalmra ez nem vonatkozik, "k sohasem voltak, sem lesznek a minkhez hasonl emberisg tag&ai, s sak annyiban !$ggnek vel$nk ssze, hogy ez id" szerint ugyanazt a bolygt lak&k. +ivel szomszdok vagyunk, termszetesen szomszdokhoz ill" bartsggal tartozunk egymsnak, ha tallkozunk, de !e&l"ds$nk irnya annyira k$lnbzik, hogy alig lehet$nk egyms seg*tsgre. 4bb *r ezeket a termszeti szellemeket az elemi lnyek kz osztotta be, s tnyleg egy magasabb evol% inak az elemi lnyei, vagy helyesebben mondva llatai. A mi elemi esszen inknl magasabb !e&lettsg)ek, de mgis van kzs tula&donsguk, mint pldul az, hogy "k is ht nagy soportra oszlanak, s mindegyik a neki meg!elel" halmazllapot% anyagban lakik, melyet a hozz tartoz elemi esszen ia hat t. 4eht, hogy a szmunkra rthet"ket eml*ts$k, a !ld, v*z, leveg" s t)z ,vagy ter0 termszeti szellemei laknak s m)kdnek ezekben az anyagokban, mint egszen hatrozott rtelmes asztrlis lnyek. Arra a krdsre, hogy mikppen lehetsges, hogy brmilyen teremtmny a tmr sziklban lak&k, az a !elelet, hogy a termszeti szellemek asztrlis anyagbl vannak, s azrt a szikla anyaga nem akadly mozgsuk vagy ltsuk szmra. 4ovbb a szilrd llapot% !izikai anyagban rzik magukat elem$kben, itt vannak otthon, s ehhez vannak hozzszokva. Jgyanezt mondhat&uk azokrl, akik a v*zben, leveg"ben, illetve t)zben lnek. A kzpkorban ezeket a szellemeket gyakran gnmoknak neveztk, a v*zi szellemeket EundinkF#nak, a leveg" szellemeit sell"knek, s az tert szalamandernek. A np sok nv alatt ismeri "ket: t$ndrek, mank, szat*rok, !aunok, koboldok, trpk, lidr ek stb, melyek kz$l nmelyik supn egy !a&ra vonatkozik, msok mindre megk$lnbztets nlk$l.

6<

.ok k$lnbz" !orm&uk van, de leggyakrabban ki si emberi alakot ltenek. +int az asztrlis vilgnak ma&dnem sszes lak&a, tetszsszerinti alakot tudnak lteni, de ktsgtelen$l megvan a sa&t hatrozott !orm&uk, vagy taln helyesebben mondva kedven alak&uk. Nendes kr$lmnyek kzt egyltaln nem lthatk !izikai szemmel, de materializ i ltal lthatv tud&k magukat tenni, ha akar&k. 7gtelen sok !a&t&uk van, melynek egyes tag&ai rtelem s ha&lam szempont&bl pp oly eltr"ek, mint az emberek. 5agyrsz$k szemmel lthatlag &obban szereti az embert ker$lni, mert szoksai s eman i&a kellemetlen szmukra, s nyughatatlan, !kezetlen vgyai ltal elind*tott asztrlis ramlatok zavar&k s bnt&k "ket. +srszt sok oly esetr"l tudunk, amikor termszeti szellemek megbartkoztak emberekkel, s amennyire hatalmukban llt, seg*tettk "ket. 'z a segdkez" magatarts azonban arnylag ritka, s legtbb esetben, amikor az emberrel tallkoznak, kzmbsek, vagy ellenszenvet mutatnak, vagy ka&nul r$lnek, ha meg salhat&k s rszedhetik. 'lhagyatott hegyvidkeken gyakran hallani a !alusi parasztoktl olyan trtneteket, amelyekb"l ez a k$lns tula&donsg kit)nik. Aki szenszokra szokott &rni, emlkezhet buta, de nem rosszindulat% tr!kra, amelyek ma&dnem mindig ala sonyabb !a&ta termszeti szellemek &elenltt rul&k el. 5agyon seg*ti "ket tr!ikban az a kpessg$k, hogy azokat elkprztat&k, akik be!olysuknak tad&k magukat. Az ilyen ldozat akkor sak azt lt&a s hall&a, ami a t$ndrt"l &n %gy, mint a hipnotizlt egyn sak azt lt&a, hall&a s rzi s hiszi, amit a hipnotizl k*vn. A termszeti szellemnek azonban nin s olyan hatalma, mint a hipnotizlnak, amellyel uralkodna az emberi akaraton, kivve egsz gyengeelm&) embereket, vagy olyanokat, akik tehetetlen rm$letbe esnek, ami ltal akaratuk egy id"re kikap soldik. A termszeti szel# lemek sak az rzkeket kprztathat&k el, egyebet nem tehetnek, de ennek a m)vszetnek ktsgtelen$l mesterei, s hallottunk olyan esetekr"l, amikor nagyszm% embert kprztattak el egyszerre. Az indiai szem!nyveszt"k a termszeti szellemeket h*v&k seg*tsg$l, hogy ezzel a k$lns kpessg$kkel legbmulatosabb mutatvnyaikat seg*tsk, tnyleg pedig az egsz nz"kznsg hallu inl, mert arra knyszer*tik, hogy kpzeletben lssa s hall&a az esemnyek egsz sorozatt, amely tnyleg sohasem trtnt meg. +a&dnem %gy tekinthetnnk a termszeti szellemeket, mint asztrlis emberisget, sak ppen hogy nem b*rnak lland reinkarnl egynisggel, mg a legmagasabbak sem. Kgy ltszik teht, hogy ebben az egyben eltr az " !e&l"ds$k a minkt"l, hogy sokkal magasabb arny% intelligen it kell ki!e&leszteni$k, miel"tt lland egynisget nyerhetnnek, de mit sem tudhatunk sem azokrl a !e&l"dsi !okokrl, amiket maguk mgtt hagytak, sem ami mg r&uk vr. G$lnbz" !a&aik letnek hossza nagyon eltr, nmelyik egsz rvid, ms sokkal hosszabb, mint az emberi let. Annyira k*v$l llunk az ilyen!a&ta leten, hogy lehetetlen szmunkra kr$lmnyeit megrteni. Az egsz olyan egyszer), boldog s !elel"ssgnlk$li ltnek t)nik, amilyent egy sereg &kedv) gyermek k$lnsen kedvez" !izikai krnyezetben tlthetne. @r pa&kosak s sintalanok, ritkn rosszakarat%ak, kivve, ha &ogtalan beavatkozs vagy bntalmazs h*v&a ki "ket, de bizonyos mrtkig "k is rszt vesznek az ember irnti ltalnos bizalmatlansgban. Kgy ltszik, nem & szemmel nzik az %&on els" meg&elenst az asztrlis vilgban, %gyhogy tbbnyire valami kellemetlen vagy i&eszt" !ormban

6A

ismerkedik meg vel$k az ember. Be ha nem i&ed meg s*nyeikt"l, el"bb#utbb el!ogad&k, mint sz$ksges rosszat, s nem tr"dnek vele tbb, s"t taln akad olyan is kzt$k, aki megbartkozik, s tallkozs alkalmval rmet mutat. .ok !a&t&uk kzt van olyan is, amely kevsb gyerekes, hanem inkbb mltsgtel&es, s ezeknek az ala sonyabb !a&tit tiszteltk, mint az erd"k s !alvak isteneit. Az ilyen lnyek megrzik az irntuk mutatott tiszteletben re&l" h*zelgst, s ezrt az lvezetrt sz*vesen tesznek valami sekly szolglatot viszonzsul. ,'l"!ordul az is, hogy a !alu istene mestersges lny, de err"l ma&d ks"bb beszl$nk.0 Az Adeptus tud&a, hogyan hasznlhat&a a termszeti szellemek szolglatait, ha sz$ksge van r. A kznsges mgus kt!lekpen nyerheti meg seg*tsg$ket: vagy %gy von&a magra !igyelm$ket, mint krelmez", aki alkut kt vel$k, vagy olyan hatsokat ind*t meg, amely a termszeti szellemeket engedelmessgre knyszer*ti. 'gyik mdszer sem k*vnatos, s az utbbi nagyon veszlyes is, mert aki hasznl&a, olyan hatrozott ellensgeskedst kelt !el, mely knnyen vgzetess vlhat szmra. .z$ksgtelen eml*teni, hogy aki szakavatott +ester vezetse alatt tanulmnyozza az okkultizmust, annak nem szabad ilyes!lt megprblni. 4. A4*=a-.8. 'z a !ld$nkkel sszekttetsben a legmagasabb !e&l"dsi rendszer, magasabbrl nem tudunk. A hinduk dvknak, !nyl"knek h*v&k, msutt angyaloknak stb... Kgy tekinthet&$k "ket, mint az emberisg !ltti birodalmat, hasonlkppen, mint ahogy az emberisg az llatvilg !ltt ll, de egy !ontos k$lnbsggel, hogy az llat szmra nin s ms !e&l"dsi lehet"sg, supn az embervilgon t, holott ha az ember egy bizonyos magas sz*nvonalat elrt, tbb k$lnbz" %t ny*lik meg el"tte, melyen tovbb haladhat. A nagy angyali birodalom ezeknek egyike. A 5irrnanakaya magasztos nmegtagadsval sszehasonl*tva ezt a !e&l"dsi irnyt nmely knyv %gy eml*ti, mint aki Eenged annak a k*srtsnek, hogy istenn vl&kF, de ebb"l a ki!e&ezsb"l nem szabad arra kvetkeztetni, hogy aki ezt az svnyt vlaszt&a, az a leg seklyebb szemrehnyst is rdemeln. 'z az svny nem a legrvidebb, de annak ellenre igen nemes, s ha az embert intu* i&a arra kszteti, akkor bizonyosan ez kpessgeinek a legmeg!elel"bb. .ohasem szabad el!ele&teni, hogy a szellemi s !izikai hegymszsban sem mindenki b*r&a ki a meredekebb svny !radalmait. .okan vannak, akik szmra a ltszlag lass%bb %t az egyetlen lehet", s igazn nem lennnk mlt kvet"i a nagy tan*tknak, ha tudatlansgunk ltal vezetve msokat lenznnk, akiknek a vlasztsa eltr a minkt"l. @rmilyen bizalommal viseltet$nk a &v" irnt, nem tudva az el&vend" nehzsgekr"l, &elenleg lehetetlen megllap*tani, hogy mit is !ogunk tenni, ha sok t$relmesen vgigk$zdtt let m%ltval megrdemelt$k azt a &ogot, hogy sa&t &v"nket megvlaszthassuk. 4ny az, hogy mg azoknak is, akik engedtek annak a k*srtsnek, hogy istenekk vl&anak, elgg di s" sorsuk lesz, mint ks"bb ltni !og&uk. ?lrertsek elker$lse vgett mellkesen meg&egyzem, hogy az Eistenn vlsnakF van egy msik, egszen gonosz rtelme is, de abban a !ormban sohasem vlhatna k*srt"v a !e&lett ember szmra, s mindenesetre egszen tvol ll a &elen trgytl. A keleti irodalomban a EdvaF szt gyakran minden!le nem emberi lnyre alkalmazzk %gy, hogy egy rszt nagy isteneket, msrszt termszeti szellemeket s

6C

mestersges elemi lnyeket &elent. /tt azonban sakis arra a magasztos !e&l"dsi irnyra hasznl&uk ezt a ki!e&ezst, amelyr"l &elenleg beszl$nk. Az angyalok !ld$nkkel sszekttetsben llnak, de nem szor*tkoznak bolygnkra. A &elen bolygln unk mind a ht vilga egy$tt szmukra egy vilgot kpez, mert "k egy ht# ln % nagy !e&l"dsen t haladnak. Az " seregeiket eddig nagyrszt a naprendszer ms emberisgeib"l toboroztk, melyek kz$l nmelyik ala sonyabb, msik magasabb a minknl. A mi sa&t emberisg$nknek sak kis rsze rte el azt a sz*nvonalat, amelyen lehetsges az angyalokhoz satlakozni. 'gsz bizonyosnak ltszik azonban, hogy az angyalok nagyszm% !a&ti kz$l sok egyltaln nem ment t a minkhez hasonl emberi !e&l"dsen. =elenleg nemigen rthet&$k meg "ket, de annyi bizonyos, hogy !e&l"ds$k l&a sokkal magasabb a minknl. Az emberi !e&l"ds l&a ugyanis az emberisg sikeres rszt a hetedik iklus be!e&eztvel az okkult !e&l"ds egy bizonyos !okra emelni- az angyali !e&l"ds pedig a meg!elel" korszak alatt a legel"rehaladottabb tag&ait sokkal magasabb !okra viszi. Az " szmukra is megny*lik akkor egy meredekebb, de rvidebb svny mg magasztosabb magaslatok !el, de hogy ez az " eset$kben mi, arra supn kvetkeztethet$nk. Az asztrlis vilggal kap solatban supn a legala sonyabb angyalokat eml*thet&$k. 2entr"l kezdve a hrom ala sonyabb !a&t&%kat Gma#, Nupa# s Arupa#angyaloknak nevezik. +int szmunkra !izikai test$nk a lehet" legala sonyabb, %gy a Gma#angyal rendes teste az asztrltest. 'gy sokkal ks"bbi, !e&lettebb emberisgnek meg!elel"en az asztrlis vilgban l, s ha magasabb vilgokba megy t, akkor mentlis testt hasznl&a %gy, mint mi az asztrltestet hasznlnnk- s ha a kauzlis testbe emelkedik !el, sak annyi er"!esz*ts kell hozz, mint nek$nk, ha rtelmi test$nket akar&uk hasznlni. (asonlkpen a Nupa#angyal rendes teste az rtelmi test, mert " a mentlis vilgnak ngy ala sonyabb, vagy !ormas*k&n tartzkodik, az Arupa#angyal pedig a hrom magasabbon, s nin sen ala sonyabb teste, mint a kauzlis test. Be ez utbbi kt !a&ta angyal oly ritkn mutatkozik az asztrlis vilgban, mint az asztrlis vilg laki a !izikain, %gyhogy itt sak megeml*t&$k "ket. Ami a legala sonyabb !a&ta angyalt illeti, tveds volna azt kpzelni, hogy mrhetetlen magasan ll az ember !ltt, mert nmelyik$k egy nlunknl nmely tekintetben ala sonyabb emberisgb"l lpett be soraikba. Az tlag kzt$k sokkal magasabb, mint az emberek kzt, mert mindaz, ami szndkosan s tettlegesen gonosz, nluk mr rg nem tallhat, de ha&lamaik szerint nagyon eltr"ek, %gyhogy egy igazn nemes, nzetlen s tszellem$lt ember magasabb !e&lettsg) lehet, mint nmely angyal. ?igyelm$ket nmely mgikus h*vs magra von&a, de az ember akarata nem uralhat&a "ket, supn a magasabb Adeptusok. Nendesen alig tudnak rlunk a !izikai vilgunkban, de nha el"!ordul, hogy egyik$k szrevesz valami emberi nehzsget, ami !elbreszti sa&nlatt, s taln megprbl az illet"nek seg*teni %gy, mint brmelyik$nk megprblna egy szenved" llaton seg*teni. Rk nagyon &l tud&k, hogy a &elen !e&l"dsi !okon minden beavatkozs az emberi $gyekbe tbb ba&t okozhat, mint &t. A !ent eml*tett hrom!a&ta angyal !ltt mg ngy nagy osztly ltezik, s mg azok !ltt s az angyali birodalmon t%l a bolygk szellemeinek risi serege, de ilyen magasztos lnyekr"l nem volna helynval az asztrlis vilgrl szl knyvben beszlni.

6I

5em ll*that&uk, hogy brmelyik eml*tett soportba tartoznnak, de taln mgis itt kell eml*teni a ngy EBevara&aF#t, vagyis Angyali Girlyt, ezeket a sodlatos s !ontos lnyeket. 'zek a kirlyok nem olyan rtelemben angyaliak, mint az angyalok, s nem az angyali birodalom !ltt uralkodnak, hanem a ngy EelemF, vagyis !ld, v*z, leveg" s t)z !ltt, a benn$k lakoz termszeti szellemekkel s elemi anyagokkal. 5em tudhat&uk, hogy milyen !e&l"dsen t emelkedtek &elenlegi hatalmuk s bl sessg$k magaslatra, de %gy ltszik, hogy nem haladtak t a minknek meg!elel" emberisgen. 9yakran %gy *r&k le "ket, mint a !ld kormnyzit, vagy a ngy vilgt& angyalt, s hindu knyvek E3hatur +ahara&aF#knak nevezik "ket, s mindegyiknek k$ln nevet adnak, valamint az elemi lnyek seregeinek is, melyek hozz&uk tartoznak. 1szak, kelet, dl s nyugat az vk, s a meg!elel" sz*neik arany, !ehr, kk s piros. A 4itkos 4an*ts eml*ti "ket, mint Eszrnyas gmbk s t$zes kerekekF#et, s a keresztny bibliban 'zkiel hasonl szavakkal igyekszik "ket le*rni. +inden valls szimbolgi&ban tallkozunk vel$k, s mint az emberisg vdelmez"it, mindig nagy tiszteletben tartottk "ket. Rk az ember karm&nak vgreha&ti !ldi lettartama alatt, ami ltal nagy!ontossg% szerepet &tszanak az emberi sorsban. A kozmosz nagy karmikus istensgei, akiket a 4itkos 4an*ts E2ipikF#nak nevez, minden egyes szemly tetteit mrlegelik, amikor asztrlis lete vgn a k$lnbz" prin *piumai vgleg sztvlnak, s akkor olyan !ormt adnak t terikus hasonmsnak, amely a kvetkez" letben ppen alkalmas az illet" karm&a szmra. Az Angyali Girlyok, akik az EelemeknekF paran solnak, sszell*t&k az arnyt %gy, hogy pontosan meg!elel&en a 2ipikk szndknak. Rk llandan "rkdnek, s ellens%lyozzk azokat a !olytonos vltozsokat, amelyeket az embernek letben sa&t s krnyezetnek szabad akarata okoz, hogy ne legyen igazsgtalansg, s a karma pontosan kihasson valami %ton#mdon. 'mberi anyagi alakot tudnak lteni, ha akarnak, s tud&uk, hogy ezt tbb *zben megtettk. A magasabb termszeti szellemek mind, s a mestersges elemi lnyek seregei az " kzegeikknt m)kdnek az " szd*t" munk&ukban, s mgis az sszes szl kez$kben !ut ssze, s az egsz !elel"ssg az vk. Nitkn mutatkoznak az asztrlis vilgban, s olyankor "k a leg!igyelemremltbbak a nem emberi lakk kz$l. Aki az okkultizmust tanulmnyozza, annak nem sz$ksges megmondani, hogy mivel ht nagy soportra oszlik %gy a termszeti szellemek, mint az elemi esszen ia is, sz$ksges, hogy ht s nem sak ngy Angyali Girly legyen, de a beavatottak krn k*v$l keveset tudnak, s mg kevesebbet mondanak a magasabb hromrl.

III.

Meste1s+*es -a8)8

'z az asztrlis lnyek legnagyobb soport&a, s a leg!ontosabb is az ember szmra. 4el&esen sa&t alkotsai, s karma szoros szlai !)znek hozz&uk %gy, hogy sz$ntelen s kzvetlen hatst gyakorolnak az emberre. ?lig rtelmes lnyeknek risi tmege ez, melynek egyes tag&ai olyan mrtkben trnek el egymstl, mint az emberi gondolatok. 'gyltaln nem lehet "ket rendszerbe beosztani, leg!el&ebb annyiban, hogy a legtbb mestersges elemi lnyt az emberek tbbsge ntudatlanul s akaratlanul alkot&a, a mgusok pedig hatrozott szn# dkkal, s van egy harmadik !a&ta sekly szm% mestersgesen sszell*tott lny, aki tula&donkppen egyltaln nem elemi lny. 6H

1. J4tudat-a4u- a-8.t.tt e-e'2 -+4=e8. Az elemi esszen ia szmtalan !a&t&a, mely minden oldalrl kr$lveszi az embert, kivlan be!olysolhat az emberi gondolat ltal. +g a ksza gondolatnak is az a hatsa, hogy hirtelen sebesen mozg, m%l !ormk !elh"&t h*v&a el", melyet !ent le*rtunk. +ost azt nzz$k, hogyan hat az emberi rtelemnek hatrozott l# tudatos gondolata vagy vgya. Az el"idzett hats igen meglep". A gondolat megragad&a az idom*that elemi esszen it, s rgtn meg!elel" alak% l" lnyt !orml bel"le, mely ha egyszer *gy ltre&tt, tbb nin s megalkot&nak alrendelve, hanem sa&t lett li, amelynek hossza meg!elel az "t letbeh*v gondolat vagy k*vnsg ere&nek. 4ny az, hogy sak addig l, am*g a gondolater" sszetart&a. A legtbb ember gondolatai olyan m%lk s hatrozatlanok, hogy az ltaluk !ormlt elemi lnyek supn egy pr per ig, vagy nhny rig lnek. Be egy gyakran ismtelt gondolat vagy komoly k*vnsg ltal alkotott elemi lny napokig is lhet. Az tlagember gondolatai nagyobbra nmagra vonatkoznak, ezrt az elemi lnyek, melyeket letbe h*vnak, kr$ltte lebegnek, s igyekeznek az "ket ltet" gondolat ismtlst el"idzni, mert az ilyen ismtlsek nem %& elemi lnyeket alkotnak, hanem mr ltez"knek adnak %& er"t s letet. Aki gyakran s tartsan k*vn&a ugyanazt, olyan asztrlis k*sr"t alkot magnak, mely hogyha %&abb s %&abb gondolattal tpll&a, vekig $ldzheti, s mind er"sebb vlik, s az embert mind&obban hatalmba ker*ti. (a ez a vgy gonosz volt, akkor knnyen rthet", hogy hatsa a &ellemre milyen vgzetess vlhat. +g tbb &t vagy rosszat teremt az ember gondolataival, melyeket msokrl gondolt, mert ezek nem maradnak alkot&uk kr$l, hanem az illet" kr soportosulnak, aki a gondolat trgyt kpezi. A &sgos gondolat vagy &k*vnsg brki irnt bartsgos mestersges elemi lnyt alkot s vet*t !el&e. (a a k*vnsg hatrozott, mint pldul az, hogy az illet" betegsgb"l !elgygyul&on, akkor az elemi lny olyan er"t kpvisel, mely !ltte lebeg, s el"mozd*t&a gygyulst, s elhr*t&a azokat a be!olysokat, amelyek a gygyulst htrltat&k. Az elemi lny, mely *gy m)kdik, meglehet"s rtelmesnek s alkalmazkodnak ltszik, holott tnyleg supn olyan er", mely a legkisebb ellenlls irnyban halad, llandan ugyanegy irnyba nyomulva hasznt veszi minden adott vezetknek %gy, mint a tartlyban lev" v*z nyomban megtall&a egy tu at zrt s" kztt az egy nyitottat, s kiznlik ra&ta. (a a k*vnsg sak hatrozatlan ltalnos &k*vnsg, akkor is annak meg!elel"en az elemi esszen ia sods be!olysolhatsggal olyan lnyt alkot, mely ere&t legel"nysebben s a legknnyebben elrhet" mdon raszt&a az illet"re. +indenesetre a kiraszthat er"mennyisg s az elemi lny lettartama az eredeti gondolat vagy k*vnsg ere&t"l !$gg, mely megalkotta. @r az is el"!ordul, hogy ms ugyanoda irnyul &k*vnsg s bartsgos gondolat ltetheti, er"s*theti s meghosszabb*t&a lett. 4ovbb %gy ltszik, hogy mint minden ms lnyt, az az sztnszer) vgy serkenti, hogy lett meghosszabb*tsa, mely ltal visszahat megalkot&ra mint olyan er", mely lland ismtlst igyekszik el"h*vni annak az rzsnek, mely "t ltrehozta. +sokat is hasonlkppen be!olysol, akikkel tallkozik, de ez a kap solat termszetesen nem olyan tkletes. +indaz, amit itt a &k*vnsgok s bartsgos gondolatok hatsrl elmondtunk, az ellenkez" irny% rossz k*vnsgokra s haragos gondolatokra is vonatkozik. (a elgondol&uk, hogy milyen nagymennyisg) irigysg, gy)llet s szeretetlensg ltezik a vilgban, knnyen megrthet&$k, hogy mi soda szrny) teremtsek lthatk a mestersges elemi lnyek kzt.

6>

Akinek a gondolatai vagy vgyai rosszindulat%ak, llatiasak, rzkiek vagy !ukarok, az magval viszi sa&t !ert"z" lgkrt, teli azokkal az undok lnyekkel, melyeket teremtett, s melyek k*sr" trsai. Az ilyen ember nem sak maga sa&nlatramlt, hanem veszedelmes embertrsai szmra, mert aki szeren stlensgre tallkozik vele, az ki van tve az "t kr$lvev" szrny)sgek hatsban re&l" erkl si !ert"nek. Az irigy vagy !ltkeny gy)llet rzse egy msik szemly irnt gonosz elemi lnyt k$ld az illet"re, mely !ltte lebeg, s gyenge oldalt keresi, hogy azon t hathasson. (a az ilyen rzs kitart, akkor az elemi lnyt llandan tpll&a, s ezltal hossz% id"re ny%&that&a nem k*vnatos tevkenysgt. 3sak akkor hathat arra, aki !el irny*tottk, ha az illet"nek is van valami rokonha&lama. A tiszta gondolkozs% s rendes let) ember aur&rl lehullnak az ilyen be!olysok, mert mit sem tallnak, amibe belekapaszodhatnnak, s azrt egy k$lns trvny hatsa alatt tel&es ere&$kkel visszahatnak eredeti alkot&ukra. @enne rokonteret tallnak tevkenysg$k szmra, s *gy a rossz k*vnsgnak karm&a ugyanazt a lnyt hasznl&a eszkz$l, melyet " maga hozott ltre. Alkalomadtn el"!ordul, hogy az ilyen mestersges elemi lny k$lnbz" okoknl !ogva sem a l&ra, sem k$ld"&re nem tud&a ere&t kiontani, s akkor vndorl dmonn vlik. Az elemi lnyt knnyen maghoz vonzza az, aki hasonl rzelmeket tpll, mint amelyek alkottk. Az elemi lny ezltal serkenti az rzelmeket, hogy bel"l$k er"t nyer&en, vagy pedig ront&a rossz be!olysnak egsz tmegt, amint erre alkalom ny*lik. (a elg er"s, gyakran megragad valami arra halad burkot, s benne lakik egy ideig, mert azltal takar# kosabban tud&a kezelni borzaszt kszlett. /lyen !ormban mdiumon t tud megnyilvnulni, s a &l ismert bart szerepben, melynek magt tetteti, nha mg olyan emberekre is hathat, akiket msk$lnben nem igen tudna be!olysolni. +indez mutat&a, hogy milyen !ontos gondolataink !ltt szigor%an uralkodni. .ok &indulat% ember, aki szban s tettben nagyon vatos, ami !elebartai irnti ktelessgt illeti, azt hiszi, hogy gondolatai nem tartoznak msra, s ezrt k$lnbz" irnyba hagy&a "ket ki sapongni anlk$l, hogy szrevenn, hogy gonosz rombol lnyeknek seregvel npes*ti a vilgot. /&eszt" !elvilgos*tsknt hatna az ilyen emberre, ha alaposan megrten a gondolat s k*vnsg hatst, mellyel mestersges elemi lnyeket teremt, msrszt sok szeretettel&es s hls lleknek nagy vigaszul szolglna, akik le vannak s%&tva, mert %gy rzik, hogy &tev"ik b"kez) &sagt nem tud&k viszonozni. @artsgos gondolatot s "szinte &k*vnsgot ppoly knnyen s hathatsan k$ldhet a legszegnyebb, mint a leggazdagabb, s ma&dnem mindenkinek md&ban van, aki !radsgot vesz magnak, hogy szeretett rokonai, bartai vagy gyermekei mell "rangyalszer) lnyeket ll*tson, ha a vilg brmely rszben tartzkodnak is. .ok anynak a szeretettel&es gondolatai s imdsgai vltak gyermeknek "rangyalv, melyek seg*tettk s vdtk. Givtel sak az olyan ma&dnem lehetetlen eset, amikor a gyermekben nem volt semmi, ami a &ra !elelt volna. Az ilyen "rangyalt gyakran lehet ltnoki kpessggel ltni, s volt olyan eset is, amikor egyik$k elgg materializldott, hogy pillanatnyilag !izikai szemmel is lthatv vlt. Azt a k$lns tnyt is meg kell eml*teni, hogy mg miutn az anya tmegy a mennyei vilgba, a szeretete, melyet gyermekeire kiraszt, akikr"l azt kpzeli, hogy "t kr$lveszik, tovbb is hat a gyermekekre, br mg ebben a vilgban lnek, s tmogat&a az "ket "rz"

<M

mestersges elemi lnyt, am*g a gyermekek maguk is meghalnak. @lavatskyn meg&egyzi, hogy az anya szeretett az l" gyermekek mindig megrzik, mutatkozni !og lmukban, s gyakran egyb esemnyekben, mint a sors vd" keze, amely veszlyekt"l megmenti "ket, mert a szeretet er"s pa&zs, melyet tr s id" nem korltoz. Az "rangyalok beavatkozsrl szl trtneteket nem szabad mind a mestersges elemi lnyek tevkenykedsnek tula&don*tani, mert sok esetben ezek az EangyalokF l" vagy nemrg elhalt emberi lnyek voltak, s az is el"!ordult, br ritkn, hogy tnyleg angyalok. A komoly k*vnsgnak ez a hatalma, # k$lnsen ha gyakran ismtl"dik, hogy tevkeny mestersges elemi lnyt teremt, mely er"vel sa&t betel&esedsnek irnyban halad, # a tudomnyos magyarzata annak, amit h*tatos, de nem bl selked" emberek az imdsgra val vlasznak neveznek. 7annak esetek, br &elenleg ritkn, amikor az imdkoz egyn karm&a megengedi, hogy egy Adeptus vagy tan*tvnya kzvetlen$l seg*tsgre lehessen, s mg ritkbban, hogy egy angyal vagy bartsgos termszeti szellem beavatkozzk, de mindenesetre a seg*tsg legknnyebb s legszembetl"bb !orm&a, hogy a k*vnsg ltal alkotott elemi lnyt er"s*ti, s rtelmesen irny*t&a. 'gy k$lns s tanulsgos esettel tallkozott nem rgen egyik kutat, amib"l lthat, hogy kedvez" kr$lmnyek kzt milyen kitart az ilyen mestersges elemi lny. Aki az ilyen trgyakrl szl irodalmat ismeri, tud&a, hogy a rgi saldok kz$l sokban l a hall el"tti !igyelmeztets hagyomnya, mely valamilyen &elensg ltal tbbnyire nhny nappal el"bb !igyelmezteti a sald!"t a bekvetkezend" esemnyre. .zp plda erre az 8Tenham# sald &l ismert trtnete, mely szerint 'rzsbet kirlyn" ide&e ta !ehr madr &elenik meg, hogy a sald valamely tag&t a kzelg" hallrl rtes*tse, egy msik esetben halotti ko si rkezik a kastly kapu&hoz, mikor a hall kzeleg. 'gy ismer"s salddal kap solatban hasonl !a&t&% &elensg mutatkozott, de sokkal kznsgesebb s kevsb !elt)n", mint a !ent eml*tettek. Abban ll, hogy a halleset el"tt hrom nappal $nneplyes s hatsos halotti zent hallanak. A sald egyik tag&a, aki mr kt esetben maga hallotta ezt a titokzatos zent, s meggy"z"dhetett a !igyelmeztets helyessgr"l, tovbb tudva, hogy a saldi hagyomny szerint tbb szzadon kereszt$l ugyanaz ismtl"dtt, okkult mdon ltott hozz, hogy a k$lns &elensg okt meg!e&tse. Az eredmny vratlan, de rdekes volt. A U//#ik szzadban a sald!" elment a keresztes hbor%ba, mint sok ms h"sies ember, s magval vitte a leg!iatalabb s kedven !it, hogy az lovagi sarkanty%&t elnyer&e a szent hbor%ban. Az apa legh"bb vgya ennek a remnytel&es i!&%nak a sikere volt, de a !iatalember elesett a har ban, s a ktsgbeesett apa nem sak a !ia hallt gyszolta, hanem azon is b%sult, hogy oly hirtelen, a gondatlan s nem egszen !eddhetetlen i!&%sg derekn ragadta el a sors. Az apai sz*vnek ez annyira !&t, hogy visszavonult a lovagi lett"l s szerzetes lett, hogy lete htralev" rszt imval tltse, nem sak !ia lelki $dvrt, hanem a lbl is, hogy utdait ne rhesse, ami egyszer) s vallsos lelknek borzaszt veszlynek t)nt: vratlan hall. 1vekig naprl#napra lelknek egsz energi&t ebbe az egy er"s k*vnsgba nttte, s biztosan hitt abban, hogy valamiknt a h"n k*vnt eredmny betel&es$l. Aki az okkultizmust tanulmnyozza, knnyen megllap*that&a, hogy az ilyen hatrozott s hosszantart gondolatramnak mi a hatsa. = szerzetes$nk risi ere&) mestersges elemi lnyt teremtett, mely sa&t l&ainak elrsben vgtelen lelemnyes, s azt olyan er"kszlettel tlttte meg, mely k*vnsgait hossz% id"n kereszt$l tel&es*theti. Az elemi lnyt tkletes tlts) ramtelephez hasonl*that&uk, s tekintettel eredeti ere&re, s hogy

<1

arnylag milyen ritkn kell hasznlnia, nem sodlkozhatunk, hogy mg most is kit)n" er"vel b*r, s !igyelmezteti az reg keresztes vitz egyenes leszrmazottait bekvetkez" hallukrl azltal, hogy a HMM vvel ezel"tt Lalesztinban elesett !iatal h"s temetsi zen&t ismtli. 5. Tudat.sa4 a-8.t.tt e-e'2 -+4=e8. /lyen eredmnyeket rtek el a gondolatere&$kkel olyan emberek, akik egyltalban nem voltak tudatban annak, hogy mit sinl&anak, knnyen elkpzelhet&$k teht, hogy a mgus, aki ismeri a trgyat, s lthat&a az el"ll*tott eredmnyt, milyen hatalommal b*r ezen a tren. 4ny az, hogy az okkultizmusnak %gy a !ehr, mint a stt irnyt kvet" egynek gyakran hasznlnak munk&ukban mestersges elemi lnyeket, s alig van olyan !eladat, amit ezek a teremtmnyek vghez ne tudnnak vinni, ha tudomnyosan ksz*tettk, s $gyessggel s tudssal irny*t&k "ket. +ert aki tud&a, hogy hogyan lehet, az az elemi lnnyel sszekttetst !og !enntartani, s irny*t&a, brmily messze m)kdik is, %gyhogy az elemi lny %gy selekszik, mintha mesternek tel&es rtelmvel b*rna. /lyen mdon hatrozott s hathats "rangyalokat alkottak mr, br valsz*n)leg ritkn engedi meg a karma az egyn letbe val ilyen beavatkozst. Az Adeptusok tan*tvnynak azonban !eladata lehet, hogy megko kztassa, s szembeszll&on olyan er"kkel, melyeket seg*tsg nlk$l nem tudna legy"zni, s akkor olyan vdelmez"kre tallhat, akik hatalmas s ber "rknek bizonyultak. A !ekete mgia el"rehaladottabb mdszereivel is lehet hatalmas mestersges elemi lnyeket el"ll*tani, s az ilyen lnyek mr sok gonoszat tettek a maguk md&n. Be ezekr"l is, mint az el"bbi soportbeliekr"l ll*that&uk, hogy ha olyan emberre irny*t&k "ket, akit &elleme tisztasga miatt nem bnthatnak, akkor borzaszt er"vel hatnak vissza alkot&ukra. 'z annak a kzpkorbeli trtnetnek az alap&a, amely szerint a varzslt az ltala h*vott dmonok darabokra tptk. 'l"!ordul, hogy az ilyen lnyek alkalomadtn k$lnbz" okokbl ki!olylag kiszabadulnak azoknak a hatalma all, akik "ket hasznlni akar&k, s ilyenkor ltalanul vndorl dmonokk vlnak, mint az el"z" soport kz$l nmelyek. /de a &elen soportbeliek sokkal okosabbak s er"sebbek, lettartamuk is hosszabb, teht ennek meg!elel"en veszlyesebbek. Givtel nlk$l mindig az let$ket akar&k ezek a lnyek meghosszabb*tani vagy azltal, hogy mint vmp*rok kisz*v&k az emberek letere&t, vagy arra ksztetik "ket, hogy ldozzanak nekik, s a !lig vad trzseknl gyakran siker$lt a !alu vagy sald isteneknt elismerst nyerni$k. Az olyan istensg, amely vrontssal ssze!$gg" ldozatokat k*vn, ezeknek a lnyeknek mindig a legala sonyabb s legundor*tbb !a&t&ba sorolhat, ms kevsb visszatasz*t !a&t&%ak megelgszenek rizs s egyb !"tt tel ldozsval. /ndia nmely rszben mai napig is mindkt !a&ta tallhat, s A!rikban valsz*n)leg mg szmosabban. A tpllk ltal, melyet az ldozatokbl nyernek, s mg inkbb az leter"b"l, melyet a h*veikb"l kisz*vnak, sok vig meghosszabb*that&k let$ket, s"t vszzadokig is, s elg ere# &$k marad, hogy alkalomadtn kzepes &elensgeket ltes*tsenek, hogy kvet"ik hitt s lelkesedst serkentsk. (a azonban a szokott ldozatokat elhanyagol&k, akkor mindig valami mdon kellemetlenkednek. 'gy indiai !aluban pldul azt talltk, hogy valahnyszor elmulasztottk a helybeli istensget rendszeresen tpllkkal elltni, hirtelen t)z trt ki h# zaikban, nha hrom#ngy helyen egyszerre, olyan kr$lmnyek kzt, hogy emberi kzrem)kdst lehetetlen volt !elttelezni. /lyen s hasonl trtneteket gyakran lehet hallani abban a sodkkal teli orszgban.

<2

Kgy ltszik, az atlantiszi mgusoknak, Ea stt ar urainakF az volt egyik k$lnleges m)vszete, hogy kivlan er"s s lettel&es mestersges elemi lnyeket tudtak alkotni. A 4itkos 4an*ts eml*ti, hogy mire voltak kpesek- beszl" llataik voltak, akiket vrldozattal kellett le sendes*teni, nehogy !elbresszk gazdikat, s !igyelmeztessk "ket a !enyeget" pusztulsra. Be ezekt"l a k$lns llatoktl eltekintve egyb mestersges elemi lnyeket is alkottak, akikr"l azt suttog&k, hogy olyan er"sek s hatalmasak voltak, hogy nmelyik$k a mai napig is letben tudott maradni, habr tbb mint 11MMM v m%lt el a pusztuls ta, mely gazdikat elsprte. A szrny) indiai istenn" ,Gli0, akinek a nevben h*veinek borzaszt gonosztetteket kellett elkvetni, s akit a mai napig is le*rhatatlan visszatasz*t r*tusokkal tisztelnek, valsz*n)leg az atlantiszi rendszer maradvnya, melyet el kellett sprni, mg a !ldrsz els$llyesztse s hatvantmilli emberlet rn is. 6. Meste1s+*es e'0e12 -+4=e8. 'bbe a soportba sak kevesen tartoznak, de egy modern nagy mozgalommal val sszekttets$k rvn a szmukra nzve egsz arnytalan !ontossgot szereztek, mert br hatrozottan emberiek, oly tvol esnek a rendes emberi !e&l"dst"l, annyira egy k*v$lll akarat produktumai, hogy taln helyesebben a mestersges lnyek kz sorolandk. 2e*rsukat legknnyebben trtnet$kkel kezdhet&$k, s e lbl a nagy atlantiszi !a&ra kell visszatekinteni. Amikor ennek a !igyelemremlt npnek az Adeptusaira s okkult isko# lira gondolunk, termszetesen esz$nkbe &utnak azok a gonosztettek, amelyekr"l Atlantisz hanyatlsval ssze!$ggsben hallottunk. Be ne !ele&ts$k el, hogy az nzs s hanyatls kora el"tt hatalmas iviliz i&a sok nemeset s bmulatra mltt hozott ltre, s vezet"ik kzt tall&uk azokat, akik most az emberisg ltal eddig elrt legmagasabb !okon llnak. A & trvny Adeptusai ltal alkotott kzpontok egyike a beavatst megel"z" okkult tanulmny l&bl Amerikban volt, amely orszg akkoriban egy atlantiszi uralkodnak h# dolt, Eaz Arany Gapu isteni uralkodiF egyiknek. @r sok viszontagsgnak volt kitve, s szkhelyt egyik orszgbl a msikba kellett thelyeznie, amint azokat a ks"bbi iviliz i zavar elemei sorban elrasztottk, ez a kzpont mg ma is ltezik, s mg ugyanazt a rgi vilgbeli szertartst hasznl&a, s"t mg szent s titkos nyelvknt ugyanazt a rgi atlantiszi nyelvet tan*t&a, amelyet alap*tsakor hasznltak sok ezer vvel ezel"tt. 'z a kzpont mg most is az, ami eleinte volt, tiszta s emberszeret" okkultistk kre, akik tan*tvnyaikat, kiket erre rdemesnek talltak, messze vezethetik a tuds %t&n, s a birto# kukban lev" pszi hikai er"ket sak a legszigor%bb megprbltatsok utn ruhzzk a &elltekre. 4an*ti nem llnak az Adeptus sz*nvonaln, mgis szz meg szz ember tanulta meg ltaluk, hogy miknt lehet az svnyt megtallni, mely "ket ks"bbi let$kben +esterr tette. 5em kzvetlen rsze ez a (imal&ai 4estvrisgnek, de ez utbbinak nmely tag&a elm%lt leteiben ssze!$ggsben llt az amerikai krrel, s azrt tbb mint kznsges barti &indulatot tan%s*t tnykedsvel szemben. ."t &l emlkszem, hogy a kr &elenlegi vezet"&e mly hdolattal adzott az egyik +ester kpnek. 7ezet"ik, br magukat s trsasgukat szigor%an a httrben tartottk, id"nknt minden t"l$k telhet"t megtettek, hogy az igazsg el"menetelt a vilgban el"seg*tsk. 'gy v# szzaddal ezel"tt ktsgbeestek az 'urpban s Amerikban d%l anyagiassg miatt, mely minden szellemi irnyt el!o&tott, s elhatroztk, hogy %&!a&ta mdszerrel prbl&k lek$zdeni a materializmust. +inden gondolkod embernek alkalmat akartak ny%&tani, hogy meggy"z"dhessen az let ltezsr"l a !izikai testen k*v$l is, amit a tudomny ha&land volt tagadni. +aga a &elensg, melyet mutattak, nem volt ugyan egszen %&, mert a trtnelemben

<6

is hallottunk egyik#msik !orm&rl, de a megszervezse, s hogy szinte paran sszra lehet el"ll*tani, ez hatrozottan %&donsg a modern vilg szmra. Az a mozgalom, amelyet *gy megind*tottak, lassanknt a modern szellemidzs kiter&edt rendszerv !e&l"dtt. A kezdemnyez"ket nem lehet a bekvetkezett eredmnyekrt !elel"ss tenni, de meg kell hagyni, hogy l&ukat annyiban elrtk, amennyiben tmegesen siker$lt meggy"z"ds nlk$li embereket valamilyen!a&ta t%lvilgi letben val hitre megtr*# teni. 'z ktsgtelen$l nagyszer) eredmny, de vannak, akik azt tart&k, hogy t%l nagy ron rtk el. A mdszer az volt, hogy egy kznsges halandt halla utn az asztrlis vilgban tel&esen !elbresztettek, s bizonyos mrtkig kioktattk az ottani er"k s lehet"sgek !el"l, azutn rb*ztak egy spiritiszta krt. 'z az illet" hasonlkppen ms elhalt egyneket tan*tott ki, s mindannyian azokra hatottak, akik szenszaikat ltogattk, s mdiumm !e&lesztettk "ket, %gyhogy a spiritizmus n"tt s virgzott. Gtsgtelen, hogy az eredeti kr l" tag&ai alkalomadtn meg&elentek asztrlis !ormban a szenszokon # s"t taln mg most is meg&elen# nek, de legtbb esetben megelgedtek azzal, hogy olyan utas*tst s vezetst adnak az ltaluk megb*zott szemlynek, amilyent sz$ksgesnek tartanak. Kgy ltszik, a mozgalom sokkal gyorsabban nvekedett, mint tervez"i elvrtk, s nemsokra egszen t%lszrnyalta az ellen"rzs$ket, %gyhogy a ks"bbi !e&lemnyekrt nem kzvetlen$l !elel"sek. Azoknak a !el!okozott asztrlis lete, akiket a krk vezetsvel megb*ztak, ksleltette termszetes haladsukat, s br az volt a terv, hogy amit *gy vesz*tenek, azrt tel&esen krptol&a "ket & karm&uk, melyet azltal szereztek, hogy msokat az igazsghoz vezetnekmgis nemsokra kider$lt, hogy lehetetlen ilyen Eszellem#vezet"F#ket hosszabb ideig hasznlni anlk$l, hogy komoly s maradand ba& ne szrmazna ebb"l szmukra. 'zrt nmely ilyen Evezet"F#t visszah*vtak, s msokat k$ldtek helyett$k, ms esetben nem volt k*vnatos vltozsokat ltes*teni, s akkor alkalmaztk azt a !igyelemremlt mdszert, mely ltal ez a k$lns teremtmny soport: a mestersges emberi lny keletkezett. Az eredeti Evezet"F magasabb prin *piumainak megengedtk, hogy igen ksleltetett !e&l"ds$ket !olytathassk, s tovbb halad&anak a mennyei vilgba. Be az ,,rnykotF, melyet htrahagyott, el!oglaltk, visszatartottk s er"s*tettk %gy, hogy bmuli krben meg&elenhessen, mint azel"tt. 'zt eleinte az eredeti kr tag&ai maguk sinltk, de ez a mdszer kellemetlen, vagy alkalmatlan lehetett, vagy taln er"pazarlsnak tekintettk. Jgyanezek az ellenvetsek vonatkoztak a mestersges elemi lny ilyen l% hasznlatra is, ezrt ks"bb %gy hatroztak, hogy az az elhalt szemly, aki a rgi Eszellem#vezet"F#t kvette volna ilyen min"sgben, !oglal&a el az utbbinak az rnykt, vagy burkt, s egyszer)en az " k$lse&t hord&a meg&elensekor. ll*tlag az eredeti soport nmely tag&a ellenvetette, hogy br a l egszen & lehet, mgis egy bizonyos mrtk) megtvesztssel &r, de az ltalnos vlemny az volt, hogy az rnyk ugyanaz maradt, s az eredeti tula&donosa ala sonyabb rtelmb"l tartalmaz egy keveset, %gyhogy ezt nem lehet megtvesztsnek nevezni. Dgy keletkezett teht a mestersges emberi lny, s nmely esetben mr tbbszrsen ki serltk anlk$l, hogy azt brki is gyan*totta volna. +srszt a spiritizmus tanulmnyozi meg!igyeltk, hogy hosszabb id" elteltvel a Eszellem#vezet"F &ellemben s modorban hirtelen vltozs szlelhet". .z$ksgtelen meg&egyezni, hogy az Adeptusok testvrsge kz$l senki soha ilyen!a&ta mestersges lnyt nem sinlt, de Rk nem avatkozhattak bele msok el&rsba, akik helyesnek talltk *gy selekedni. 'nnek a mdszernek egyik gyenge oldala, hogy az eredeti

<<

krn k*v$l msok is tvehetik, s nin s semmi, ami a !ekete mgusokat abban gtoln, hogy $zenget" EszellemeketF alkossanak # mint ahogyan ezt mr tnyleg meg is tettk. 'zzel a soporttal be is !e&ezt$k az asztrlis vilg lakirl szl ttekintst. A !entebb eml*tett kivtelt"l eltekintve elg tkletes, de mg egyszer hangs%lyozom, hogy az ris trgynak supn krvonalait vzol&a, melynek rszletes le*rshoz egy egsz let tanulmnya s nehz munk&a volna sz$ksges.

<A

BEGYEDI9 "E3E 3e-e4s+*e8

ET

'gy bizonyos szempontbl ennek kellene a knyv els" !e&ezetnek lennie az utols helyett, mert ennek az anyagbl keletkezett a tbbi. @r ebben a kziknyvben tbb !izikainl magasabb &elensget eml*tettem s magyarztam bizonyos mrtkig, sz$ksgesnek tartom vg$l mg azokat a trgyakat !elsorolni, amelyekkel a tanulmnyoz leggyakrabban tallkozik, s megmagyarzom, hogy minek tula&don*t&uk keletkezs$ket. Az asztrlis vilgbeli lehet"sgek azonban olyan vltozatosak, hogy ma&dnem minden ltalunk ismert &elensget tbb k$lnbz" mdon lehet el"ll*tani, %gyhogy supn ltalnos szablyokat lehet erre vonatkozlag !elll*tani. = plda erre a s%e--e':&1&s, mert ez alatt a ki!e&ezs alatt az asztrlis vilg ma&dnem brmely lak&t rthet&$k. Lszi hikai kpessg) egynek llandan ltnak ilyesmit, de ha kznsges ember Eszellemet ltF, akkor valsz*n)leg vagy a szellem materializldott, vagy az illet"nek pillanatnyi pszi hikai ltsa volt. (a ez a kt lehet"sg nem volna olyan ritkasg, akkor ut inkon pp oly gyakran tallkoznnk szellemekkel, mint l" emberekkel. (a szellemet ltunk egy s*r !ltt lebegni, az valsz*n)leg egy nemrg eltemetett ember terburka, de lehetsges az is, hogy egy l" ember lmban asztrltestben ltogat&a egyik bart&nak s*r&t. 2ehet azonban materializlt gondolat!orma is, vagyis mestersges elemi lny, melyet valakinek a gondolatere&e alkotott, aki magra gondol, amint ezen a helyen &elen van. Akinek asztrlis ltsa van, knnyen megk$lnbztetheti ezeket a vltozatokat egymstl, de a gyakorlatlan ember mindet szellemnek nevezi. ;a-.tta8 'e*:e-e4+se. 5em ritka eset, hogy valaki halla el"tti pillanatban meg&elenik msutt, s ez gyakran tnyleg a haldokl ltogatsa asztrlis !orm&ban, br az is lehetsges, hogy egy bart&t akarta megltogatni, miel"tt ismeretlen krnyezetbe menne t, s ezltal gondolat!ormt ltes*tett. 5ha el"!ordul, hogy a ltogats a hall utni pillanatban trtnik, s akkor a ltogat tnyleg szellem, de tbb oknl !ogva a meg&elens ilyen !a&t&a ritkbb, mint a msik. 9(s+1tete8 &-ta- -&t.*at.tt ?e-=e8. 9yakran a gonosztev" gondolat!orm&a alkot&a a k*srtetet azon a helyen, ahol a gonosztettet elkvette, mert a gonosztev", akr l", akr halott, de k$lnsen ha meghalt mr, llandan %&ra meg %&ra vgiggondol&a selekedetnek kr$lmnyeit. 4ermszetesen ezek a gondolatok k$lnsen elevenek az eredeti gonosztett v# !ordul&n, ezrt gyakran ez alkalombl olyan er"s gondolat!ormkat alkot, melyek materializldnak s puszta szemmel is lthatk. /nnen ered az e!!a&ta &elensgek id"szakisga. A megtalkodott gonosztev"k azonban mr t%l el!sultak, hogy egy bizonyos tett$k emlkezete k$lnsebben megind*tsa "ket, s az ilyen esetben ms tnyez"k szerepelnek. +g az is kzre&tszik az ilyen &elensgek alkalmval, hogy ahol brmilyen megrz rtelmi nyugtalansg !ordul el" # legyen az borzalom, !&dalom, szomor%sg, gy)llet, vagy brmi!a&ta er"s szenvedly rzse #, mindez oly er"s benyomst hagy htra az asztrlis anyagban, mely az ilyen helyeket kr$lveszi, hogy aki a leg seklyebb pszi hikai kpessggel <C

b*r, hatrozottan meg kell, hogy rezze. (a mg egy kiss !okozhatn rzkenysgt, az egsz &elenetet lthatn, amint minden rszletvel le&tszdik szeme el"tt, s ez esetben azt mondan, hogy az k*srtet ltal ltogatott hely, s " ltta a szellemet. Az olyan ember is kellemetlen benyomst nyer, aki egyltaln nem pszi hikai kpessg), s sokan rosszul rzik magukat az ilyen helyeken, br maguk sem tud&k, hogy knyelmetlensg$ket a borzalomnak s gonosztettnek az asztrlis anyagban htrahagyott nyomai okozzk, s visszatasz*t asztrlis lnyek, akik az ilyen helyek kr$l llandan ny$zsgnek. A >sa-&d2 8(s+1tete8, akik az "si kastlyokhoz tartoznak sodlatos trtnetekben, lehetnek gondolat!ormk, vagy az asztrlis anyagban htrahagyott lnk benyomsok, vagy tnyleg !ldhz kttt "sk, akik mg mindig azt a helyet ltogat&k, mely let$kben gondolataik s vgyaik kzppont&t kpezte. 'gy msik !a&ta k*srtetet mr eml*tettem, mely 8D,e8et d.0&-, ?a1a4*.%, vagy ednyeket tr, ez ma&dnem kivtel nlk$l az elemi er"k munk&a, melyet vagy valami tudatlan egyn $gyetlen igyekezete ind*t meg, aki l" bartainak !igyelmt ezltal magra akar&a vonni, vagy gyerekes, haszontalan termszeti szellemek sinl&k szndkosan. 'z a ELol# tergeistF. A termszeti szellemekt"l ered mindaz, ami valsg van a t$ndrmeskben, melyek bizonyos vidkeken oly gyakoriak. Az elhagyatott hegyvidk laki kzt nem ritkn !ordul el" az id"szaki ltnoki kpessg, ami ltal a ks"i vndor meg!igyelheti a t$ndrek vidm &tkt. 5ha rszedik megriadt ldozatukat, s pldul hzakat varzsolnak el&e, ahol " tud&a, hogy val&ban nin s hz. Az ilyen kprzat nem sak pillanatokig tarthat, hanem hosszas s megdbbent" kpzeletbeli kalandokat lhet t az ember, m*g vg$l hirtelen elt)nik a sods krnyezet, s " egyed$l tall&a magt valami elhagyatott vlgyben, vagy szeles s*kon. +srszt nem megb*zhat minden t$ndrekr"l szl trtnetet, mint tnyeken alapult el!ogadni, mert !alun a legdurvbb babona vegy$l bel&$k, amit az el"!ordul borzaszt gyilkossgok is mutatnak. Jgyanezeknek a lnyeknek tula&don*that a spiritiszta szenszokon el"!ordul !izikai &elensgek nagy rsze, s"t sok szenszot kizrlag ezek a pa&kos teremtsek tartottak. Az ilyen $ls knnyen egszen meglep" mutatvnyokat hozhat magval, mint pl. !elelet krdsekre, l#$zenetek tadsa kopogs ltal, szellem!nyek, tvollev" trgyak elhozsa, a &elenlev"k gondolatainak olvassa, iratok s ra&zok vet*tse, s"t mg materializ i is. 4ny az, hogy ha a termszeti szellemek a !radsgot vennk, oly szenszot tarthatnnak, amely vetekedne a leg sodlatosabbal, melyr"l valaha olvastunk. +ert br van olyan &elensg, amit nem tudnnak knnyen el"ll*tani, olyan bmulatosan el tud&k kprztatni az embereket, hogy knny)szerrel elhitetnk az egsz krt, hogy a &elensg tny# leg megtrtnt # kivve persze, ha olyan ember lenne &elen, aki a meg!igyelsben gyakorlott, s megrti !ogsaikat. Az ilyen tudn, hogyan kell "ket ebben megakadlyozni. ltalban azt mondhat&uk, hogy amikor egy szenszon buta vi ek s *zetlen tr!k !ordulnak el", ott bizonyosak lehet$nk az alsbbrend) termszeti szellemek &elenltr"l, de lehet hanyatlott t*pus% ember is, aki letben is az ilyen rtelmetlensgekben rmt lelte. Ami azokat a lnyeket illeti, akik szenszokon E$zenhetnekF vagy a transzban lv" mdiumot megszllhat&k, s ra&ta kereszt$l beszlhetnek: az " nev$k lgi. Az asztrlis vilg sok k$lnbz" lak&a kztt alig van egy !a&ta, melynek soraibl ne szrmazhatnnak. Be a !enti magyarzatokbl lthat, hogy a legnagyobb valsz*n)sg szerint nem &nnek magas

<I

sz*nvonalrl. A &elentkez" szellem gyakran az, akinek vall&a magt, k$lnsen privt szenszokon, melyeket m)velt s komoly emberek vezetnek- de gyakran egszen ms, s a szenszok rendes ltogat&nak nin s md&ban az igazit a hamistl megk$lnbztetni, mert az asztrlis vilgban oly nagy lehet"sg ny*lik a !izikai s*kon lev" szemly !lrevezetsre, hogy mg abban sem b*zhatunk, ami els" pillantsra a legmeggy"z"bb bizony*tknak mutatkozik. (a a &elentkez" szellem az ember rg elvesztett testvrnek mond&a magt, akkor sem tudhat&a biztosan, hogy ez az ll*ts helyes#e. (a olyan tnyr"l beszl, melyr"l sak az illet" s testvre tudott, az sem meggy"z", mert tud&uk, milyen knnyen olvashatta rtes$lst az illet" rtelmb"l, vagy asztrlis krnyezetb"l. +g ha a szellem tovbb megy, s olyasmit mond a testvrre vonatkozlag, amit " maga sem tudott, de ami ks"bb igaznak bizonyul, akkor is tudhat&a, hogy mg ezt az in!orm it is az asztrlis !el&egyzsb"l nyerhette. 7agy amit maga el"tt lt, az testvrnek az rnyka lehet, s *gy emlkez"tehetsgvel b*r anlk$l, hogy msk$lnben " maga lenne. 'gy pillanatig sem tagad&uk, hogy !ontos kzlemnyek szrmaztak mr szenszokon olyan lnyekt"l, akik pontosan annak neveztk magukat, akik tnyleg voltak- supn azt ll*t&uk, hogy a szenszot s k$lnsen nyilvnos szenszot lto# gat tlagember szmra egsz lehetetlen biztonsgot szerezni a!el"l, hogy nem sap&k#e be egy !l tu at k$lnbz" mdon. 'gynhny esetben a !entebb eml*tett okkultistk krnek tag&ai, akik a spiritiszta mozgalmat kezdemnyeztk, mdium ltal maguk adtak rtkes tan*tst mlysgesen rdekes trgyakrl, de ez mindig sak szigor%an zrtkr) saldi szenszokon trtnt, nem nyilvnos mutatvnyoknl, ahol belp"d*&at !izetnek. As%t1&-2s -e?et<s+*e8. (ogy azokat a mdszereket megrts$k, melyek ltal a &elensgek nagy soport&a keletkezik, sz$ksges azokat a lehet"sgeket nmileg megrteni, melyeket az asztrlis vilgban m)kd" szemly alkalmazhat. 'z trgyunknak olyan ga, melyet nem knny) megmagyarzni, k$lnsen, mert bizonyos szemmel lthatlag sz$ksges korltozsok vdik. .eg*tsg$nkre lesz, ha szem el"tt tart&uk, hogy az asztrlis vilg a !izikai ny%lvnynak tekinthet", s hogy az anyag terllapotba mehet t ,amikor br nem kzzel!oghat szmunkra, de mgis tisztn !izikai anyag marad0, ez mutat&a, hogy az egyik miknt olvad bele a msikba. A hindu !el!ogs szerint az ber llapot a !izikai s asztrls*kot magba !oglal&a, melynek ht rsze kz$l ngy meg!elel a !izikai anyag ngy llapotnak, s azonk*v$l mg hrom asztrlis osztly van, melyet !entebb magyarztam meg. Dgy aztn knnyebben megrthet&$k az asztrlis ltst, vagy helyesebben asztrlis rzkelst, melyet egy bizonyos szempontbl %gy de!inilhatnnk, hogy az ember vgtelen ki# ter&edt szm%, k$lnbz" !a&ta rezgst !oghat !el. ?izikai test$nkben a rezgsek egy kis sorozatt mint hangot szlel&$k- egy msik kis sorozat, amely sokkal gyorsabb vibr ikbl ll, mint !ny hat rnk- egy harmadik mint villamossg- de vgtelen nagyszm% kzbees" rezgs !izikai rzkeinkre egyltaln nem hat, %gyhogy nem !og&uk !el "ket. Gnnyen rthet" teht, hogy mivel ezek a kzbees" rezgsek a k$lnbz" hullmhosszak ltal el"ll*that vltozataikkal lthatk az asztrlis vilgban, azrt a termszetet azon a sz*nvonaln sokkal &obban megrthet&$k, s sok olyan ismeretet szerezhet$nk, amely most mg re&tett szmunkra. 'zek kz$l a rezgsek kz$l nmelyik egsz knnyen thalad a szilrd anyagon, ami megmagyarzza tudomnyosan az terikus lts sa&tossgt, br az asztrlis ltst &obban s tel&esebben magyarzza a negyedik dimenzi elmlete.

<H

T2s%t&4-&t&s , lairvoyan e0. 7ilgos, hogy aki asztrlis ltssal b*r, azltal olyan dolgokat tehet, ami sodlatosnak ltszik, pl. hogy sukott knyvben olvas. 'z a kpessg tovbb magba !oglal&a a gondolatolvasst ,amennyiben a gondolatok be!olysol&k az rzelmeket0 s az asztrlis ramlatok irny*tsnak ismeretvel egy$tt kpes*ti tula&donost, hogy egy k*vnt trgyat a vilg brmelyik rszn meg!igyelhessen. 2that&uk, hogy a ltnoki kpessg sok esete megmagyarzhat, anlk$l, hogy az ember az asztrlis sz*nvonal !l emelkedne. @"vebbet err"l a E3lairvoyan eF *m) knyvemben olvashatnak a k$lnbz" !a&tirl, szmos pldval. 7alban gyakorlott s tel&esen megb*zhat ltnoki kpessg mg az asztrls*knl magasabbra tartoz kpessgeket is breszt !el. A pontos :D,<0e-&t&s is tel&es egszben egy magasabb s*k tartozka, de gyakran pillanatnyi visszat$krzse mutatkozik a puszta asztrlis lts szmra, k$lnsen az erre alkalmas krnyezetben l" egyszer) embereknl, amire .k ia hegyvidki npe & plda. Az asztrlis vilgnak brmely rtelmes lak&a nem sak lt&a ezeket az terrezgseket, hanem ha megtanul&a, hogy ezt hogyan lehet tenni, sa&t l&aira alkalmazhat&a, s"t maga ind*that&a meg "ket. As%t1&-2s e1<8. A !izikainl magasabb er"kr"l nem sokat lehet &elenleg nyilvnosan *rni, sem azokrl a mdszerekr"l, melyekkel azokat kezelhet&$k- de van okunk !elttelezni, hogy nemsokra egynhnnyal legalbb megismerkedik a vilg. +egk*srlem anlk$l, hogy a megengedett hatrokat t%llpnm, az egyes &elensgek keletkezsi md&t vzolni. Aki nagy tapasztalatot szerzett olyan spiritiszta szenszokon, ahol !izikai eredmnyeket ll*tottak el", valsz*n)leg tallkozott annak a ma&dnem ellenllhatatlan er"nek a bizony*tkval, amely pillanatok alatt risi s%lyokat emel, stb., s ha az illet" tudomnyos sz&rs%, taln azon t)n"dtt, hogy honnan szereztk ezt az er"t, vagy milyen emel"szerke# zetet hasznlnak. +int rendesen az asztrlis &elensgeknl, ezt is tbb mdon lehet el"ll*tani, most sak ngyet eml*tek. /. 0terramlatok. llandan nagy terramlatok sprik !ld$nk !el$lett egyik saroktl a msik !el, melyek ppoly ellenllhatatlanok, mint a tenger r&a. 7annak mdszerek, melyekkel ezt az risi er"t tel&es biztonsggal lehet hasznlni, br a meg!kezsre irnyul gyakorlatlan k*srletek !lelmetes veszllyel &rnnak. 1. 0ternyoms. A lgkri nyomshoz hasonl, de sokkal nagyobb ternyoms ltezik. (tkznapi let$nkben egyikr"l sin s tudomsunk, br mindkett" ltezik, s ha a tudomny az tert %gy ki tudn vonni egy adott helyr"l, mint a leveg"t, akkor ezt be is tudn bizony*tani. A nehzsg abban re&lik, hogy az terllapotban lev" anyag szabadon hat&a t az sszes alatta lev" halmazllapot% anyagot, %gy hogy mg nin s !izikusainknak md&ban az ternek egy soport&t a tbbit"l elk$ln*teni. A gyakorlati okkultizmus azonban megtan*t arra, hogy az ternyoms hatalmas ere&t hogyan lehet hasznlni. 2. 3z#nnyad energia. A poten ilis er"nek b"sges raktra tallhat az anyagban, amint az a !inomabbl a durvbba s$llyedt, amely !olyamatot invol% inak nevezz$k. Azltal, hogy az anyag llapott megvltoztat&uk, ennek az er"nek egy rsze !elszabadul, s hasznlhatv vlik, hasonlkpen, mint ahogyan a lthat anyag llapotvltozsbl h"energit lehet !elszabad*tani.

<>

4. 3zim"atik#s rezgsek. .ok kisebb#nagyobb meglep" eredmnyt lehet azltal elrni, amit a rokon rezgsek elvnek kiter&edsnek nevezhet$nk. A !izikai vilgbl vett pldk in# kbb torz*t&k, mint magyarzzk a &elensgeket, mert mindig sak rszint lehet "ket alkalmazni, de a mindennapi letb"l kt esetet eml*tek, melyek seg*tenek a trgyunk megvilg*tsban, ha a hasonlatot nem vessz$k bet) szerint. /smert tny, hogy ha egy hr!a egyik h%r&t er"sen megrezd*t&$k, ez a mozgs rokon vibr ikat h*v el" a kzelbe helyezett ms hr!k meg!elel" h%r&ain, ha ssze vannak han# golva. Azt is tud&uk, hogy ha nagy sereg katona vonul t egy ln h*don, akkor nem szabad egyszerre lpni$k, mert a rendes menetels tkletes szablyossga olyan rezgsbe hozn a hidat, amely minden lpssel !okozdna, am*g az a l ellenll#kpessgnek hatrt t%llpn, s akkor az egsz szerkezet darabokra trne. (a erre a kt hasonlatra gondolunk ,s nem !ele&t&$k el, hogy sak rszben alkalmazhatk0, rthet"bb vlik, hogy ha valaki pontosan tud&a, milyen hossz%sg% rezgseket kell megind*tania # vagyis %gyszlvn ismeri a k*vnt anyag!a&tnak a rezgsi alaphang&t, # ezzel az alaphanggal nagyszm% rokon rezgst h*vhat el". (a ezt a !izikai vilgban tessz$k, nem !e&leszt$nk k$ln er"t, de az asztrlis vilgban msknt ll a dolog, mert anyaga kevsb renyhe, s ha rokon rezgsek tevkenysgre h*v&k, sa&t l" ere&t hozzad&a az eredeti impulzushoz, melyet azltal sokszorosra nvelhet, s ez eredeti serkents ismtlse ltal # mint mikor a katonk a h*don tmennek # a rezgseket annyira !el!okozhat&uk, hogy az eredmny ltszlag egyltaln nin s arnyban az eredeti okhoz. ."t azt mondhatnnk, hogy a nagy Adeptus kezben, aki a lehet"sgeket tel&esen ural&a, ez az er" szinte korltlan, mert magt a vilgegyetemet a kimondott sz ,ige0 rezgsei p*tettk !el. Ma4t1&8. ,7arzs#szavak0. Az a !a&ta b)vs sz, ami nem valami elemi lny ltal ri el hatst, hanem supn azltal, hogy bizonyos hangokat ismtelnek, szintn szimpatikus rezgsek m)kdst"l !$gg. A Ae-.s%-&s ,dezintegr i0 &elensgt vgtelen gyors rezgsek okozhat&k, melyek legy"zik az illet" trgy molekulinak sszetart ere&t. A rezgseknek egy ms !a&t&a mg gyorsabb rezgsekkel alkot atom&aira bont&a a molekulkat. Az olyan testet, amelyet ily mdon teri halmazllapotba tett$nk t, az asztrlis ramlat igen gyorsan viheti egyik helyr"l a msikra, s ha az eredeti rezgsek, melyek teriv tettk, megsz)nnek, akkor az ter nyomsa knyszer*ti, hogy visszatr&en el"bbi alak&ba. 'leinte taln nehz megrteni, hogy mikppen lehet az *gy kezelt trgy !orm&t megtartani. +ert ha egy !mtrgyat, pl. egy kul sot beolvasztunk s a h" ltal halmazllapott g"znem)v vltoztat&uk, ma&d elvon&uk a meleget akkor # br visszanyeri szilrd halmazllapott # nem lesz tbb kul s, hanem sak !mdarab. Az ellenvets helyes, sak a hasonlat nem. Az elemi esszen ia, mely a kul sot alkot&a, sztoszlana azltal, ha llapott megvltoztatnk, nem mintha az anyag esszen i&ra hathatna a h", hanem ha id"szaki szilrd testt elpuszt*t&k, az elemi esszen ia visszarad a nagy tartlyba pp%gy, mint az ember magasabb prin *piumai, amelyekre br a hideg vagy meleg nem hat, mgis el kell hagyniuk a !izikai testet, ha azt t)z puszt*t&a el. 4eht ha az, ami kul s volt, ismt leh)l s visszatr a szilrd halmazllapotba, akkor az elemi esszen ia ,mely a E!ldF#hz, vagyis a szilrd !a&thoz tartozik0 visszaradna bele, de nem volna ugyanaz, mint amit el"bb tartalmazott, teht semmi ok sin s arra, hogy ugyanazt a !ormt ltse. Be ha valaki egy kul sot azzal a szndkkal oszlat !el, hogy az asztrlis ram

AM

ltal ms helyre szll*tsa, akkor gondosan megtart&a ugyanazt az esszen it, pontosan ugyanabban az alakban, am*g az thelyezs megtrtnt, s akkor !ormnak hasznl&a, amelybe a megszilrd*tand rsze skk !olyhatnak, vagy helyesebben: amely kr$l %&ra !elhalmozdnak, amikor a !eloszlat akaratere&t megsz$nteti. (a sak az illet" kon entr i&a al nem hagy, a trgy pontosan meg"rzi alak&t. .piritiszta szenszokon *gy hozzk nha ma&dnem pillanatok alatt nagy tvolsgbl a trgyakat, s kzen!ekv", hogy !eloszlatott llapotban brmilyen szilrd anyagon akadly nl# k$l t lehet hozni, mint pl. egy hznak a !aln, vagy bezrt doboz oldaln. 2that&uk teht, hogy ha helyesen rtelmezz$k, az anyag az anyagon ppoly knnyen hatolhat t, mint a v*z a szitn, vagy a gz !olyadkon t vegytani k*srletekben. +ivel lehetsges a rezgsek megvltoztatsa ltal az anyagot szilrd halmazllapotbl teriv vltoztatni, rthet", hogy a !olyamat !ord*tott&a is lehetsges, s teranyagot szilrdd lehet tenni. Az egyik a !eloszls &elensgt magyarzza, a msik a 'ate12a-2%&>2)t. Az el"bbi esetben kitart akarater" sz$ksges, mely a trgyat gtol&a abban, hogy eredeti alak&t !elvegye, a materializ iban ugyanilyen kitart er"!esz*ts sz$ksges, mely az anyagias*tott trgyat megakadlyozza, hogy teri halmazllapotba tr&en vissza. A kznsges szenszon a materializ ihoz sz$ksges anyagot lehet"leg a mdium tertestb"l kl snzik, ami kros az egszsgnek, s msk$lnben is htrnyos. A materiali# zlt !orma ezrt szor*tkozik rendesen a mdium kzvetlen szomszdsgra, s al van vetve annak a vonzsnak, amely visszah%zza a testhez, ahonnan &tt. (ogyha t%l sokig tart&k tvol a mdiumtl, akkor sszeesik s az anyag, amelyb"l llott, visszatr az terllapotba, s azonnal visszaznlik eredethez. 5mely esetben ktsgtelen$l mg s)r) s lthat !izikai anyagot is vonnak el egy id"re a mdium testb"l, br ennek a lehet"sgt nehz elkpzelni. 1n magam lttam eseteket, ahol ez a &elensg ktsgtelen$l megtrtnt, amit a mdium !izikai tests%lynak &elentkeny vesztesge bizony*t. (asonl eseteket *r le 8l ott, AksakoV s +adame dW'spran e. Azok a lnyek, akik szenszokat irny*tanak, azrt tudnak knnyebben sttben m)kdni, vagy legalbb is tomp*tott !nynl, mert ere&$k rendesen nem volna elegend", hogy materializlt alakot, vagy Eszellem#kezetF a !nyes vilg*ts ltal el"ll*tott vibr ik kzepette pr pillanatnl tovbb ssze tud&anak tartani. Aki szenszokra szokott &rni, biztosan szrevette, hogy hrom!le materializ i van: olyan, ami kzzel!oghat, de nem lthat, olyan, ami lthat, de nem kzzel!oghat, s olyan, ami lthat is s kzzel!oghat is. Az els" !a&ta a leggyakoribb, ide tartoznak a szellemkezek, amelyek gyakran simogat&k a ltogatk ar t, s apr trgyakat visznek kr$l a szobban, s a beszl" szervek, melyekb"l a Ekzvetlen hangF kirad. 'bben az esetben olyan !a&ta anyagot hasznlnak, amely a !nyt sem nem t$krzi, sem meg nem akadlyozza, de bizonyos kr$lmnyek kzt olyan rezgseket ind*t meg, amelyek renk mint hang hatnak. #%e--e'A+4=8+pe8. 'nnek a rszleges materializ inak egy !a&t&a az, amely br kptelen olyan vilgossgot visszat$krzni, amelyet mi ltunk, az ultraibolya sugarakra azon# ban hat, s tbb#kevsb hatrozott benyomst tesz az rzkeny !nykplemezre. Dgy nyer&$k a szellem!nykpeket. Amikor nin s elg er" kznl, amely tel&es materializ it alkosson, nha g"zhz hasonl !ormk lthatk, melyeket azonban nem szabad meg!ogni # mond&k a szellemek.

A1

Nitkbb eset az, amikor elg er" ll rendelkezsre egy tel&es materializ ihoz, melyet legalbb egypr msodper ig ltni, s meg!ogni is lehet. (a az Adeptus vagy tan*tvnya sz$ksgesnek tall&a asztrlis vagy mentlis testt materializlni, sem a sa&t, sem ms tertestt nem hasznl&a erre a lra, mert megtanulta, hogy hogyan kell a k*vnt anyagot az "t krnyez" terb"l kzvetlen$l kivonni. 'gy msik &elensg, amely trgyaknak e rszvel szorosan ssze!$gg, a 'e*dup-&%&s, ami %gy trtnik, hogy a lemsoland trgyrl tkletes mentlis kpet alkotunk, s azutn kr&e gy)&t&$k a sz$ksges asztrlis s !izikai anyagot. ' lbl a trgynak minden k$ls" s bels" rsze sk&t egyide&)leg pontosan szem el"tt kell tartani, aminek kvetkeztben ennek a &elensgnek az el"ll*tshoz a gondolatkon entr i meglehet"s ere&e sz$ksges. Aki a megk*vnt anyagot nem tudta a krnyezet terb"l kzvetlen$l kivonni, nha az eredeti trgybl kl snzte, amely esetben ennek a s%lya a meg!elel" mrtkben skkent. 8kkult knyvekben levelek s kpek vet*tsr"l ,pre ipit i0 olvasunk. 'zt is, mint minden egyebet, tbb!lekpen lehet el"ll*tani. (a egy Adeptus valamit kzlni akar valaki# vel, maga el tesz egy *v papirost, mentlis kpet alkot az *rsrl, amelyet meg&elentetni ha&t ra&ta, s az terb"l kivon&a azt az anyagot, amely a kp ob&ekt*vv ttelhez sz$ksges. 7agy ha &obban tetszik neki, ugyanezt az eredmnyt ll*that&a el" egy pap*ron, mely a *mzett el"tt !ekszik, brmilyen tvol vannak is egymstl. 'gy harmadik mdszer, amelyet sokkal gyakrabban hasznlnak, mert id"t takar*t meg, az, hogy a levl egsz lnyegt egy tan*tvny elm&be vsik, s reb*zzk a vet*ts gpies munk&t. Akkor a tan*tvny vesz egy darab pap*rt s elkpzeli azon a +ester kz*rsval *rt levelet, azutn ob&ek*vv teszi az *rst a !enti mdon. (a t%l nehznek talln a kt m)veletet egyszerre vgezni, vagyis az anyagot kivonni a kr$ltte lev" terb"l, s az *rst pap*rra vet*teni, akkor kznsges tintt vagy sz*nes port tehet maga el az asztalra, amelyet knnyebben hasznlhat, mivel az mr s)r) !izikai anyag. 2that&k, hogy ez a kpessg veszlyes !egyver lehet a lelkiismeretlen ember kezben, mert knny) brki *rst utnozni, s a hamis*tst a kznsges eszkzkkel semmikppen sem lehet !el!edezni. A tan*tvny, akit hatrozott kap sok ktnek +esterhez, salhatatlanul meg tud&a llap*tani, hogy brmely $zenet attl a +estert"l &n#e, vagy sem, de msok szmra az eredet bizony*tkt supn a levl tartalma ny%&that&a, s hogy milyen szellem rad ra&ta t. A kz*rs, brmilyen $gyesen utnozzk is, mint bizony*tk, tel&esen rtktelen. Ami a m)velet gyorsasgt illeti, az olyan tan*tvny, aki mg kezd" a vet*ts munk&ban, valsz*n)leg sak nhny szt tud egyszerre szem el"tt tartani, ezrt alig haladna gyorsabban, mintha a levelet egyszer)en le*rn. Be a gyakorlottabb egyn, aki egy egsz oldalt, vagy taln az egsz levelet egyszerre lthat&a, sokkal knnyebben vgezheti. Dgy trtnik nha szenszokon, hogy egsz hossz% leveleket nhny msodper alatt ll*tanak el". A kpek vet*tsi md&a ugyanaz, kivve, hogy itt elengedhetetlen$l sz$ksges az egsz trgyat egyszerre szem el"tt tartani, s hogyha tbb sz*n sz$ksges, akkor mg bonyolultabb azoknak az el"ll*tsa, elk$ln*tse, s hogy a kp rnyalatait pontosan ad&k vissza. /tt a m)vszi tehetsg szmra nagy tr ny*lik, s nem szabad azt kpzelni, hogy az asztrlis vilg brmely lak&a ily mdon egyarnt & kpet tudna el"ll*tani. Aki letben nagy m)vsz volt,

A2

s ezltal megtanulta, hogy hogyan lsson, s mit nzzen, biztosan &obb eredmnyt rne el, mint az tlagember, ha halla utn megk*sreln a vet*tst az asztrlis vilgban. A t&0-a 8D%+ ,a-) (1&s, aminek az ellen"rzs alatti el"ll*tsa a legnagyobb mdiumok nmelyikt h*ress tette, nha vet*ts ltal trtnik, br gyakoribb, hogy a kt tbla kz tett irndarabkt szellemkz vezeti, amelyb"l sak az a kis rsz materializldik, ami az irn meg!ogshoz sz$ksges. "e-e'e-8ed+s ,levit i0 nha el"!ordul szenszokon, de gyakrabban a keleti &gik kzt, s abban ll, hogy az emberi test a leveg"ben lebeg. Amikor ez mdiummal trtnik, gyakran ktsgtelen$l supn szellemkezek emelik !el, de van egy ms s tudomnyosabb lehet"sg is ennek a ltvnynak az elvgzsre, amit keleten mindig hasznlnak, s nha itt is. Az okkult tudomny ismeri azt a mdszert, amely ltala nehzkeds vonzst semlegess lehet tenni, s"t tel&esen meg is lehet !ord*tani, s vilgos, hogy ennek az er"nek az $gyes hasznlata ltal knnyen lehet a !elemelkedst el"ll*tani. A rgi indusok s atlantisziak valsz*n)leg ismertk ezt a titkot, s ezltal emeltk !el a !ldr"l lgha&ikat, melyeket *gy elg knny)v tettek a mozgats s kormnyzs l&aira. Az is lehetsges, hogy a termszet !inomabb er"inek ugyanez az ismerete nagyon megknny*tette a iklpi p*tszetben s a piramisok s .tonehenge p*tsnl hasznlt risi k"darabok !elemelst. #%e--e'A+4=e8et knny) el"ll*tani, ha az ember ismeri a termszetnek azokat az er"it, amelyek az asztrlis vilg lakinak rendelkezsre llnak. 7an enyhn !osz!oreszkl, vagy vak*tan !nyes vltozata, s k$lns tn ol !nygmbk, amiv a t)z elemi#lnyek egyik !a&t&a szereti magt vltoztatni. +inden !ny terrezgsekb"l ll, teht kzen!ekv", hogy aki ezeket a rezgseket el tud&a ind*tani, knnyen ll*that el" brmilyen!a&ta !nyt. Az ter elemi eszen i&nak seg*tsgvel keletkezik az a bmulatos mutatvny is, amikor valaki t)zhz ny%l, s nem geti meg magt, br lehet ms mdon is el"ll*tani. Az teranyag legvkonyabb rtegt %gy lehet kezelni, hogy a h" nem tud ra&ta thatni, s ha mdium, vagy ms ember a kezt ezzel a rteggel bevon&a, akkor parazsat vagy izz vasat is meg!oghat, s semmi ba&a sem !og trtnni. A !ent eml*tett k$lnleges er"kn k*v$l a kznsges emel"rendszert is gyakran hasznl&k kisebb &elensgek el"ll*tsra, mint asztaltn oltats vagy kopogs. A tmaszpont ez esetben a mdium teste, amelyb"l az ektoplazma emel"r%d kiny%lik. +ost beszlt$nk a szenszokon leggyakrabban el"!ordul esemnyekr"l, de mg van egy#kt ritkbb k$lvilgi &elensg, amit meg kell eml*teni. A !mek tvltoztatst ,transmutatio0 kzpkorbeli alkimistk lmnak tartottk, s bizonyosan sok esetben sak a sz*v megtiszt*tsnak &elkpes le*rsa volt. Be bizony*that, hogy nmely esetben tnyleg megtrtnt, s"t keleten &elentktelenebb mgusok ll*tlag mg ma is vghezviszik a !mek tvltoztatst ebben az irnyban, s valsz*n)leg id"vel sikere is lesz. 4ny az, hogy a vgs" atom egy s ugyanaz minden anyagban, s sak az elrendez"dse k$lnbzik, teht brki, aki egy !mdarabot atomi halmazllapotba tud tvltoztatni, s atom&ait mskppen tudn trendezni, knny)szerrel vghezviheti brmely !mm k*vnt tvltoztatst. A rokon rezgsek elvn alapszik a k$lns s kevss ismert &elensg, amit visszahatsnak ,reper ussio0 neveznek, amely ltal minden sr$ls, amely a materializlt testet vndorlsai kzben rte, visszahat a !izikai testre, s minden &el a !izikai testen is megltszik. A kzpkori boszorknyprk tan%vallomsaiban ennek nyomait tall&uk, ahol

A6

nem ritkn azt ll*t&k, hogy a seb, melyet a boszorknyon kutya X vagy !arkas alakban e&tettek, a boszorkny meg!elel" helyn lthat lett. 'z a k$lns trvny vezetett nha a mdium igazsgtalan megvdolshoz, amikor pldul a materializlt szellemekre valami !estkanyagot drzsltek, s az utlagosan a mdium kezn volt tallhat, ezrt azt mondtk, hogy a mdium salt. A magyarzat az, hogy ebben, mint sok ms esetben is, a EszellemY a mdium teri hasonmsa, melyet a vezet" be!olysok arra knyszer*tenek, hogy sa&t !orm&tl eltr" alakot ltsn. 4ny az, hogy a !izikai testnek ez a kt rsze oly szorosan ssze!$gg, hogy lehetetlen az egyiknek alaphang&t rinteni anlk$l, hogy a msikban rgtn meg!elel" rezgsek ne keletkeznnek.

A<

JTJDI9 "E3E

ET

Neml&$k, hogy az olvas, akit a trgy elgg rdekelt, hogy a knyvet idig elolvasta, most mr az asztrlis vilgrl s lehet"sgeir"l ltalnos kpet nyert, %gyhogy a nekik meg# !elel" hely$kre be tud&a sorozni azokat a tnyeket, amelyekr"l az asztrlis vilggal kap solatban olvas. A kiter&edt trgynak supn legltalnosabb krvonalait adhattuk, de taln ez is elgg rmutat az asztrlis !el!ogkpessg mrhetetlen !ontossgra a biolgia, !izika, vegytan, sillagszat, orvostudomny s trtnelem tanulmnyozsban, s hogy mindezek a tudomnyok mennyit nyerhetnnek ki!e&lesztse ltal. Be az asztrlis ltst nem szabad lnak tekinteni, mert br azltal bizonyos pszi hikai er"ket lehet nyerni, azok sak a &elen szemlyisghez tartoznak, s mivel megszerzs$ket nem veszik kr$l "rk, valsz*n), hogy az illet" helytelen$l !og&a azokat hasznlni. 'zt a mdszert keleten ElaukikaF#nak nevezik, s ide tartozik a vegyi szerek alkalmazsa, elemi l# nyek seg*tsg$l h*vsa s a (atha =ga lgzsi gyakorlatok, stb. A msik mdszer, melyet ElokottaraF#nak neveznek, magba !oglal&a a Na&a =gt, vagy szellemi !e&l"dst, amely br kiss lass%bb, mint a msik, az lland egynisg szmra szerez nyeresget, melyet sohasem vesz*thet el %&ra, aki a +esternek haladktalanul engedelmeskedik, s az " gondos vezetse biztos*t&a az er"k helyes alkalmazst. Akkor az asztrlis lts megnyitsa supn egy !ok, egy igen kis lps a nemes s nagy !el!el vezet" %ton, amely az Adeptus kimagasl sz*nvonalra vezeti az embert, s amelyen t%l a bl sessg s er" olyan kiter&edse ltezik, melyet vges rtelm$nk most mg nem !oghat !el. Be ne gondol&a senki, hogy az asztrlis lts tiszta rmet &elent tula&donosa szmra, mert a vilg bnata s nyomora, rosszasga s kapzsisga nagy teherknt s%&t&a le az embert, %gyhogy gyakran . hiller szenvedlyes szavait szeretn ismtelni: E+irt vetettl az rk vakok vrosba, hogy nyitott szemmel hirdessem &slatodat; 7edd vissza ezt a szomor% tisztnltst, vedd el szememr"l ezt a kegyetlen vilgossgotO Add vissza vaksgomat # rzkeim boldog sttsgt- vedd vissza rettent" a&ndkodatOF Az svny korai !okain ez az rzs termszetes, de magasabb lts s mlyebb tuds nemsokra meghozza a tanulmnyoz szmra azt a biztos tudatot, hogy minden egy$ttm)kdik az sszessg vgs" &avra, hogy na" na" #tn, mint nyl virg terjed igazsg igazsg #tn) mert a na" elhomlyosodhat, s a 'sillagok kihalnak) de -sten trvnye megmarad. di's nye ragyog s hatalma n(, amint a termszet lass$ m!ve megnyilvn#l az zalagtl a mindensg 5rig vmillikon keresztl.

AA

9IVOBAT C. W. LEADBEATER

MEBBYOR# G
KDEVAC;ABIC LLABEM CNMO 9JBYVPB7L

AC

BEVE

ETP#

A +ennyorszg ,Beva han vagy .ukhavati /ndiban0 az asztrlis vilg utn kvetkezik, s mskppen rtelmi, vagy mentlis vilgnak is nevezhet&$k. A k$lnbz" vallsok legmagasabb s legtszellem$ltebb eszmi a mennyorszgrl erre a mentlis vagy rtelmi s*kra vonatkoznak, amely tel&esen val, nem lomvilg. Nnk nzve vgtelen$l !ontos, mert lnk letet l$nk benne, most is, nem sak kt#kt !izikai let kzti id"ben. 3sak a test$nk s szellemi !e&letlensg$nk akadlyoz benne, hogy nem vessz$k szre, s nem !ogad&uk be llandan kr$ltt$nk raml be!olysait. A buddhista tan*ts szerint Enem panaszkodni s s*rni kell, hanem szem$nket !elnyitni, s akkor ltni !og&uk azt, ami oly nagyszer) s szp, hogy lmainkat is !el$lm%l&aF. A k$lnbz" s*kok- vilgok, als*kok stb. mind ugyanazt az anyagot tartalmazzk, a k$lnbsg supn a vibr ik szmban re&lik, s amikor magasabb s ala sonyabb s*kokrl beszl$nk, ez nem az elhelyezs$kre vonatkozik, mert tnyleg mind ugyanazt a helyet !oglal&a el. 4eht amikor az ember tmegy egyikb"l a msikba, az nem helyvltoztats, hanem ntudatvltoztats. +ert mindenkiben minden s*krl val anyag van, amely meg!elel" &rm)knt szolgl, ha az ember megtanulta, hogy mikppen lehet hasznlni- akkor ntudata kzpont&t egyik testb"l a msikba helyezi t, ami ltal termszetesen annak a s*knak meg!elel" anyagnak a rezgseire !elel. Amikor az ember ntudata pl. az asztrlis testbe sszpontosul, az asztrlis vilgot lt&a supn %gy, mint a !izikai test$nkben nem vessz$k szre a !izikai vilgon t%li vilgokat, br mg sok ms is van llandan kr$ltt$nk tel&es m)kdsben. 4ny az, hogy az a ht vilg, amelyr"l nha beszl$nk, egy nagy egysget alkot. Be nem szabad ezt !lrerteni: br a hrom als s*k egymst that&a, mgis minden egyes bolygnak megvan a sajt !izikai, asztrlis s mentlis s*k&a, melyek egymst that&k, de nem !$ggnek ssze, s egsz k$lnllnak a tbbi bolyg s*k&aitl. 3sak olyan magas sz*nvonalon, mint az intu* ionlis s*k ,buddhi0, tallunk sszekttetst a mi ln unkhoz tartoz bolygk kzt. 3sak a legmagasabb, atmikus als*kok k$lnleges halmazllapota ter&edhet ki az egsz naprendszer$nkre. A ht atmikus s*k egy$tt alkot&a a vilgegyetem legala sonyabb kozmikus s*k&t. Qsszesen <> s*k van teht, melyb"l mi sak hetet ismer$nk. Az gitestek kztti ter az egsz trben kiter&ed, legalbb is a legtvolabbi sillagig, msk$lnben !izikai szem$nkkel nem lthatnnk azt a sillagot. 'z az ter vgs" !izikai atomokbl ll, rendes s)r*tetlen llapotban. Be az ter ala sonyabb s bonyolultabb !ormi ,amennyire &elenleg ismer&$k0, sak a k$lnbz" gitestek kr$l lteznek lgkr$k kr gy)lve, br valsz*n)leg a !elsz*nt"l tovbb kiter&ednek. A mi !ld$nk asztrlis s mentlis s*k&a is that&a bolygnkat s lgkrt, s"t mg azon t%l is kiter&ed. Az asztrlis vilgot a grgk sublunris ,hold alatti0 vilgnak neveztk. A mentlis vilg that&a az asztrlis vilgot, de mg tovbb kiter&ed a trbe. (a ezeket a tnyeket !el!ogtuk, akkor nem tveszthet&$k ssze a mi !ld$nk mentlis s*k&t azokkal az gitestekkel, amelyek a mentlis vilgban lteznek. A bolygln unkhoz tartoz gitestek kz$l kett" a mentlis vilgban van &elenleg, ami azt &elenti, hogy nin s a mentlisnl ala sonyabb test$k. Be itt arrl a mentlis vilgrl beszl$nk supn, amelyen a mi emberisg$nk mennyei lett tlti, vagyis az szmunkra a harmadik nagy s*k: 1. a !izikai, 2. az asztrlis vagy rzelmi, 6. a mentlis vagy rtelmi. ' !ltt van mg az intu* ionlis ,buddhi0 s a nirvnai vilg, stb.

AI

A mentlis vilgban tlti az tlagember letnek legnagyobb rszt, kivve, ha nagyon !e&letlen mg, mert a !izikai let %gy arnylik a mennyei lethez, mint egy a h%szhoz, s"t a &obb embereknl: egy a harmin hoz. 'z a testlt" eg valdi haz&a- minden testlts sak egy rvid, de !ontos esemny plya!utsban. 5ehzsgeink, amikor ennek a vilgnak a tnyeit rendes ki!e&ezsekbe akar&uk le!ord*tani, mg nagyobbak, mint az asztrlis vilg le*rsnl, mert ez mg tvolabbi s mg idegenszer)bb szmunkra. Azonk*v$l a mentlis vilgbeli tudat sszehasonl*thatatlanul b"vebb, mint brmi, amit itt lent el tudunk kpzelni, s a kr$lmnyek is tel&esen msok. Lldul %gy ltszik, mintha tr s id" nem ltezne, mert olyan esemnyek, amik itt egymsutn s egymstl tvol trtnnek, ott %gy t)nnek, mintha egyszerre s egy s ugyanazon a helyen trtntek volna. 2egalbb is ezt a benyomst teszik az eg ntudatra, br valsz*n), hogy a tel&es egyide&)sg mg egy sokkal magasabb s*kra tartozik, s itt az esemnyek sak oly gyorsan egymsutn &tszdnak le, hogy az ember egyide&)leg rzkeli "ket. /lyen kr$lmnyek kzt knytelen leszek olyan dolgokat ll*tani, amiket nehezen lehet megrteni vagy elhinni, annyira eltrnek a !izikai lett"l. /tt is minden tnyt legalbb ht k$lnll megb*zhat kutatnk !igyelt meg, s egy el"rehaladottabb tanulmnyoz vizsglt !el$l, %gy hogy aki nem tud&a elhinni, az knytelen lesz vagy egy &obb beszmolra vrni, vagy arra, hogy ma&d sa&t maga kpes lesz ezt a vilgot megvizsglni.

-ta-&4.s :e--e'%+s
5em valsz*n), hogy aki nem tan*tvnya a @l sessg egyik +esternek, tudatosan be&uthat a boldogsgnak eme gynyr) orszgba, s visszatrhet a !ldre tel&es tudatval annak, amit ltott. /nnen EszellemF nem $zenhet kzhelyeket !izetett mdium ltal- a kznsges EtisztnltF ide nem emelkedhet !el, br el"!ordult, hogy a leg&obbak s legtisztbbak kisurrantak hipnotizl&uk hatalma all, s belptek ebbe a vilgba, mialatt test$k mly transzban volt. Be mg ezek sem hoztak vissza er"s s le*rhatatlan boldogsgrzsnl tbbet, melyet vallsos meggy"z"ds$k sz*nezett. Aki halla utn lelkbe visszavonulva elri ezt a sz*nvonalat, azt sem szomorkod bartainak vgydsa, sem a spiritiszta kr sb*tsai nem vonzzk vissza a !izikai !lddel val rintkezsbe- am*g a legutbbi letben megind*tott szellemi er"i tel&esen kiltk magukat, s az ember %&ra ksz testet lteni. Be mg ha visszatrhetne is, nem tudna vilgos !ogalmat adni arrl, amit ltott, mert sak az &rhat#kelhet szabadon, s sz*vhat&a magba ennek a vilgnak sodit s szpsgeit, aki tel&es ber ntudatban lpett oda be. 'zt a vilgot egyik keleti tan*ts !est"ien *r&a le, mint Eamelyet ht ker*ts vesz kr$l, ht sor risi !$ggny, ht sor blogat !a. (t drga t van benne, melyek kzt ht !oly kristlyvize !olyik, mindegyik ms!a&ta s mgis egy tula&donsggal. . . Akik ott sz$lettek, akik tmentek az aranyh*don s elrtk a ht aranyhegyet, azok valban boldogok, mert nin s szmukra tbb !&dalom s bnatF. Az okkultista azt mond&a, hogy a ht aranyhegy sak a ht als*k lehet, s a le*rs allegorikus, de igaz. A mennyei letben a boldogsg intenzitsa alkot&a mindennek a httert. 5em sak hogy ez olyan vilg, ahol b)n s bnat lehetetlen, hanem mindenki mr a &elenlte

AH

ltal is a legmagasabb szellemi boldogsgot lvezi, amelyre kpes, s sak vgykpessge hatrol&a be a betel&es$ls lehet"sgt. /tt kezdi az ember legel"szr az let !orrst megrteni, s hogy a messze tvoli 2ogosz mi lehet, s mit akarhat, hogy mi milyenek legy$nk. +iutn ezeket a valsgokat meglttuk, ms szemmel nzz$k az letet, mint azel"tt. @mul&uk a vilgi emberek boldogsgeszmnyt s lt&uk, hogy a legtbb&e kptelensg, amit nem lehet megvals*tani. Az emberek tbbsge htat !ord*tott annak a lnak, amit keres. /tt vgre a boldogsg minden egyebet !el$lm%l, s mindenki lvezi msok boldogsgt is. 5in s semmi a vilgon, ami ehhez hasonl volna, mg a gyermekek boldogsga tszellem$ltsggel prosulva is sak snta hasonlat. 7ibr ii sokkal gyorsabbak, mint a !izikai vilg, s"t az asztrlis vilgiakat is !el$lm%l&k. +aga az az rzk, amivel az ember mindezt !el!oghat&a, nem a legkisebb sod&a a mennyei vilgnak, mert mr nin senek k$ln rzkek, amelyekkel lt vagy hall, vagy rez, sem azoknak a vgtelen$l kiter&esztett kpessge, mint az asztrlis vilgban. 'helyett egy %& er" ltal, amely nem rzk, de mindet magba !oglal&a, mindent s mindenkit, aki el&e ker$l, nem sak lt, rez s hall, hanem rgtn mindent tud rla, az okt, kvetkezmnyeit, lehet"s# geit # legalbb ami ezt s az alatta !ekv" vilgot illeti. 9ondolkozni itt azt &elenti: !el!ogni. 5in s ktely, habozs, kss abban a magasabb rzkben. Aki egy helyre gondol, mr ott is van # egy bart&ra, s az illet" el"tte ll. ?lrerts nin s tbb, s az embert nem vezetheti !lre a k$ls", mert minden gondolat s rzs mint nyitott knyv olvashat. (a bartai kztt akad olyan, akinek a magasabb rzke szintn kiny*lt, akkor tvolsg s vls nem ltezik szmukra, rzseik nin senek elre&tve, vagy nehzkes szavak ltal !lig ki!e&ezve- szmukra krdezni s !elelni sz$ksgtelen, mert gondolataik kpeket alkotnak, melyeket ppoly gyorsan lehet olvasni, mint megalkotni. 'szme ser&$k olyan gyors, mint ahogy az rtelm$kben !elvillannak a gondolatok. +indent tudhatnak, ami nem halad&a t%l ezt a s*kot, a vilg &elen&e s m%lt&a nyitva ll el"tt$k, a termszet eltr$lhetetlen !el&egyzsei rendelkezs$kre llnak, s a trtnelmet ,akr rgi vagy modern0 tetszs szerint lepergethetik szemeik el"tt. 5in senek tbb annak kitve, hogy a trtnet*r rosszul rtes$lt, vagy rszreha&l, mert maguk tanulmnyozhatnak brmely esemnyt, s tkletes bizonyossggal lthat&k a tel&es valsgot. A mennyei vilg magasabb sz*nvonaln llva lthat&k elm%lt leteiket, lthat&k, hogy milyen karmikus okok tettk "ket olyann, mint amilyenek, s milyen adssg !ekszik mg el"tt$k, miel"tt a hossz%, szomor% leszmols vget r, # miltal ktsgtelen$l megllap*that&k pontos hely$ket a !e&l"dsben. A &v"t mg nem lthat&k, mert az egy mg magasabb sz*nvonalra tartozik, de a mentlis vilgban az el"relts nagymrtkben lehetsges, br nem tkletes. +ert az tlagember &v"&t meglehet"s pontosan meg lehet llap*tani, de a magas !e&lettsg) egyn kezbe veheti sorst s megvltoztathat&a, miltal a pontos &slst lehetetlenn teszi. Aki ebbe a vilgba belp, annak els" benyomsa er"s boldogsg, le*rhatatlan leter" s tkletes bizalom, amely mindebb"l ered. Kgy lt&a, hogy az egsz vilgegyetem llandan vltoz !nyb"l, sz*nb"l s hangbl ll, amilyent mg legszebb lmaiban sem tudott elkpzelni. +inden gondolathullm, melyet megind*t, a sz*nnek s !ormnak %&abb gynyr)sgeit alkot&a, mert mint ahogy id"vel r&n az ember, *gy hat ezen a s*kon a gondolat az elemi eszen ira. Az rtelmi test ugyanilyen !a&ta anyagbl ll, teht amikor az rtelmi test rezgsei ltal gondolat keletkezik, ezek a rezgsek kiter&ednek a kr$ltte lev"

A>

mentlis anyagra, s az elemi esszen iban tel&es pontossggal t$krz"dnek. A konkrt gondolat termszetesen trgynak alak&t lti, az elvont eszmk pedig rendesen minden!le tkletes s szp geometriai !ormkat. Be nem szabad el!ele&teni, hogy sok gondolat, ami itt lent pusztn elvont, azon a magasabb s*kon kzzel!oghat tnny vlt. 2that ebb"l, hogy aki ebben a vilgban egy ideig magnyos gondolatainak akar lni, sa&t vilgban zavartalanul lhet, s lthat&a minden gondolatt s kvetkezmnyeit tel&es egszben, amint szemei el"tt mint panorma elvonul. Be hogyha magt a mentlis s*kot akar&a meg!igyelni, akkor sz$ksges, hogy gondolatait egy id"re !el!$ggessze, nehogy gondolatainak termkei be!olysol&k a krnyezetnek knnyen be!olysolhat anyagt, miltal tel&esen megvltoztatn pp azt, amit meg akar vizsglni. Be nem szabad ezt a !olyamatot sszetveszteni azzal a (atha =ga#gyakorlattal, amikor az rtelmet elkb*t&k, s egszen passz*vv teszik azrt, hogy sa&t gondolatval semmi ellenllst ne gyakorol&on a kzelg" k$ls" behatssal szemben # ez nagyon hasonl*t a mdiumsghoz. Ami az rtelmi s*kon k*vnatos, az sak a tel&esen ber s !igyel" rtelem ideiglenes le sillap*tsa, hogy sa&t szemlyes !ogyatkossgai ne zavar&k a meg!igyelst. (a a mentlis vilgi ltogat elhallgattat&a gondolatait, akkor azt !og&a szlelni, hogy " maga mr nem kzpont&a tbb a sz*n s hang bmulatos kiradsnak, melyet hiba igyeksz$nk le*rni, az a szim!nia azonban ezltal nem sz)nik meg, s"t harmnii s nagyszer)sge tel&esebb, mint el"bb volt. 2assanknt azutn meglt&a az ember, hogy ez a pompa nem supn a vletlen &tka, hanem az angyalok sz*nbeszde, mellyel e magas !e&lettsg) lnyek gondolataikat ki!e&ezik. Lrblkozs s gyakorlat ltal az ember is hasznlhat&a a ki!e&ezsnek ezt az %& s szp md&t, ami ltal beszlgethet a nla sokkal magasabb, nem emberi mennyorszgi lakkkal, s tanulhat t"l$k. +ost mr megrtik taln, hogy mirt lehetetlen a mentlis vilg tag&ait le*rni %gy, mint az asztrlis vilg le*rsnl tett$k, mert a mentlis vilgnak nin senek t&ai, kivve azokat, amiket minden egyes lny maga alkot gondolataival a sa&t maga szmra. Givtelnek tekinthet&$k azokat a tnyleg sodaszp lnyeket, akik nagy szmmal lthatk ottan. 8lyan nehz szavakkal le*rni az ottani llapotokat, hogy taln *gy is !e&ezhetnnk ki, hogy minden!a&ta t& lehetsges ilyen magasabb letkr$lmnyek kzt. +it sem tudunk a vilgban elkpzelni, aminek meg!elel", de mg sokkal szebb ne volna a mennyorszgban, s mindenki azt lt&a, amit !el tud !ogni, s ami meg!elel !ldi s asztrlis vilgi !e&lettsgnek, teht ami hat re. 4ovbbi vizsglat l&bl lszer), ha a ltogat maga kr$l olyan burkot alkot, amin ezek a be!olysok nem hatnak t, s ott bent sa&t rtelmt egszen nyugodtan tart&a, mint ahogy !ent le*rtuk. (a ezt elg gondosan teszi, akkor azt !og&a tapasztalni, hogy a !nytenger kr$ltte ugyan nem sendes$lt le, mert minden rsze sk&e llandan mozog most is, de a hang# s sz*nszim!nia megsz)nt, %gyhogy most egy msik!a&ta rendszeres mozgst lehet szlelni, mely azel"tt a httrbe szorult. 'zt nagy hullmokhoz lehet hasonl*tani, melyek a s*k alapanyagt sz$ntelen rendszeressggel mozgat&k, mint valami risi ki# s bellegzs, aminek az eredetr"l mit sem tudhatunk. 'zekb"l a hullmokbl tbb!a&ta van, egy msik mg hatalmasabb olyan, mintha az egsz rendszernek a sz*vverse volna, sokkal magasabb s*kokrl &n tengermorgshoz hasonl hanggal, amely kr$l zeng s z%g a sz!rk zen&e. 'z a hullm magval viheti az ember ntudatt, de nem volna okos ezt megk*srelni, mert olyan mrhetetlen magassgba sodor&a az r, amit az eg mg nem b*r el. 'lveszti ntudatt, s nem lehet biztosan megmondani, hol s

CM

mikor nyeri %&bl vissza. /gaz, hogy az emberi !e&l"ds vgs" l&a a tel&es egyes$ls, de azt tel&es ntudattal kell elnyerni, mint egy gy"ztes kirly, aki belp birodalmba, nem pedig ntudatlanul belesodrdni s !elsz*vdni, ami sak kiss &obb a megsemmis$lsnl. A mentlis vilg pp%gy, mint az asztrlis vilg, ht als*kra oszlik, s az eddig mondottak a legala sonyabbra vonatkoznak. Az als ngy als*k alkot&a a konkrt mentlis vilgot, vagy !ormavilgot, amelyben az tlagember egy#egy lete kzti ide&nek legnagyobb rszt tlti. A !els" hrmat !ormanlk$linek nevezik, amely az egnak, az ember testet lt" lelknek igazi haz&a. A kt rsz kzt igen nagy a k$lnbsg, olyan nagy, hogy egsz k$lnbz" testet, &rm)vet kell a kett"ben hasznlni. Az ala sonyabb mennyei vilgban az rtelmi testet ,manas0 kell hasznlni, a magasabban a kauzlis testet. 'z az eg teste, amely nem hal meg minden let utn, hanem vgigmegy a !e&l"ds egsz id"tartamn. Az ala sonyabb ngy als*kon az tlagember szmra, aki halla utn iderkezik, egy bizonyos mrtk) ill%zi mg lehetsges, mert magasabb gondolatai s vgyai kr&e so# portosulnak, s egy burok!lt alkotnak, egy sa&t szub&ekt*v vilgot, amelyben mennyei lett tlti, s ahonnan a k*v$lll pompt s gynyr)sget sak halvnyan !oghat&a !el. 9yakran azonban azt hiszik, hogy amit ltnak, az minden, s azonk*v$l nin s ms. Be nem volna helyes, ha ezt a gondolat!elh"t %gy tekintennk, mint ami elzr&a az embert, mert ppen ezltal tud az illet" bizonyos rezgsekre !elelni. 'zek a gondolatok az em# ber eszkzei, melyek ltal sa&t kpessgeinek meg!elel"en lvezheti az /steni 1rtelemnek vgtelen b"sgt, ez pedig termszetesen ismt attl !$gg, hogy elm%lt leteiben mit gy)&ttt. A magasabb mennyei vilgban ez a korltozs mr nem ltezik, br tny az, hogy egyesek sak kevss tudatosak, ami kr$lmnyeiket illeti, de amit ltnak, azt igazn s helyesen lt&k. A kutatsnak kezdetleges !okain mr lthat volt, hogy a s*k anyagtl eltekintve ltezik elemi esszen ia, ,ami taln az anyag eg&nak tekinthet"0, amely itt taln mg rzke# nyebb a gondolatok behatsra, mint az ala sonyabb vilgokban. Az rtelmi vilgban minden gondolatanyag s mindenre kzvetlen$l hat az rtelem tevkenysge, ezrt sz$ksges a kett" kzt k$lnbsget tenni. 'gyik k*srlet az volt, hogy az egyik kutat a legala sonyabb als*kon maradt, s onnan k$ldtt ki gondolat!ormkat, m*g a tbbiek magasabbra mentek, hogy onnan !igyel&k meg az eredmnyt, ami ltal kevesebb tvedsnek voltak kitve. Amikor egy tvollev" bartnak messze orszgba szeretettel&es s seg*t" gondolatokat k$ldtek, annak rdekes eredmnye volt. A s*k anyagban rezg" burok keletkezett, amely al# kot&a kr$l minden irnyban kiter&edt %gy, mint a v*zbe dobott k" nyomn kr alakban ter&eszked" hullmok # sak hogy itt minden irnyban, vagyis gmbalakban ter&edtek ki, azutn amint eltvolodtak alkot&uktl, lassanknt vesztettek ere&$kb"l, m*g vgre nagy tvolsgban kimer$ltek, vagy legalbb is nem voltak mr szlelhet"ek. Dgy mindenki ragyog gondolatkzpont a mentlis vilgban, s a minden irnyban halad gondolatsugarak nem zavar&k egymst, mint a !izikai vilgban. A !ent le*rt gondolat# gmb soksz*n) volt, mint a gyngyhz, de ez is elhalvnyult, amint ere&e el!ogyott.

C1

A s*knak elemi esszen i&ra azonban egszen ms hatsa volt a gondolatnak. 'bben a gondolat rgtn emberi alakot hozott ltre, amely egysz*n) volt, de annak a sz*nnek sok rnyalatval. 'z az alak pillanatok alatt tvillant a tengerent%li barthoz, akinek a &k*vnsgot k$ldtk, s ott asztrlis elemi esszen it vett magra, ami ltal annak a s*knak rendes mestersges elemi lnyv vlt. 8tt azutn vrt, am*g alkalma ny*lt, hogy az illet"re kirassza seg*t" hatst. Amikor asztrlis !ormt lttt, a mentlis elemi lny elvesztette sillogsnak nagy rszt, de a sz*ne mg hatrozottan lthat volt az ala sonyabb anyag kzepette, amit magra lttt. 'z is mutat&a, hogy a gondolat ugyanaz, sak k$ls" anyag &tt mg hozz, vagyis ugyanaz a mdszer, mint amikor a testet lt" szellem leszll az anyagba, s a k$lnbz" s*kok anyagaibl egymsutn leplet von magra. 4ovbbi k*srletek mutattk, hogy a kik$ldtt elemi lny sz*ne a gondolat &ellegt"l !$gg. 'r"s szeretet ragyog rzsasz*n), beteg bartnak k$ldtt &k*vnsg, hogy !elgygyul&on, ez$st!ehr elemi lnyt ll*t el"- a ktsgbeesett vagy les%&tott ember rtelmt !elemel" rtelmi igyekezet aranysrga k$ldn t alkot. +indez mutat&a, hogy a gondolat nem sak a s*k anyagra hat, hanem k$ln elemi lnyt teremt, amely ahhoz az emberhez rep$l, akire a gondolat irnyul. +indssze egy kivtelt lttunk. Az egyik k*srletez", aki az als rszn volt a s*knak, er"s szeretet s odaads gondolatt k$ldte egy Adeptusnak, s akkor a s*k !els" rszn lev"k azt lttk, hogy a !ent le*rt !olyamatnak %gyszlvn a !ord*tott&a trtnik, mert a gondolat k$ld"&e !el radt a szellemi be!olys. ?el kell ttelezn$nk, hogy akrmelyik nagy Adeptus tan*tvnya +estervel llandan sszekttetsben ll, ami a magasabb vilgokban mint tbbsz*n), vak*tan !nyes sugr, vagy radat mutatkozik: arany, lila, kk stb. Azt is gondolhat&uk, hogy a tan*tvny ltal k$ldtt komoly s szeretettel&es gondolat ezen az %ton k$ld valami k$ln rezgst. 'helyett azonban az trtnt, hogy az sszekt" sugr sz*nei hirtelen er"sebbekk vltak, s a magasabb s*kokrl er" s seg*tsg radt le a tan*tvny !el. Kgy ltszik, hogy az Adeptus annyira tel*tve van a seg*t" er"kkel, hogy minden !el&e irny*tott gondolat nveli az sszekt" vezetk m)kdst, amelyen t a szeretet kiradhat. A !els" hrom als*kon a gondolat eredmnye eltr", br a s*k anyagra pp%gy hat, mint az alsbb s*kokon, sak er"sebben, mert ez az anyagnak !inomabb !a&t&a. Be az anyag esszen i&ban nem alkot alakot, s az egsz mdszer megvltozott. (olott az ala sonyabb sz*nvonalon azt szlelt$k, hogy az alkotott elemi lny az illet" kr$l lebegett, akire gondoltak s alkalomra vrt, am*g rtelmi testre, asztrlis testre vagy !izikai testre kiadhassa ere&t, a E!orma nlk$liF magasabb vilgban az eredmny egy villmszer) !elvillans, amely a gondolatot k$ld" ember kauzlis testbe, vagyis a halhatatlan egba kzvetlen$l &ut, nem supn a szemlyisgbe, mint az el"bbi esetekben. (a teht ilyenkor a szemlyisgre is irnyul az $zenet egy rsze, akkor az !ntr"l, a kauzlis testen t !og&a elrni. A gondolatok !orm&rl s sz*nr"l k$ln knyvet *rtam E9ondolat!ormkF *men, kpekkel. Amint a mennyei vilg als*k&ain !el!el haladunk, az let mind tel&esebb, a sz*nek s hangok mind d%sabbak, le*rni mr az els"t sem lehetett meg!elel"en, ht mg a tbbieketO 8lyan sz*nek lteznek, melyekr"l a !izikai vilgban mit sem tudunk, s mindegyik s*knak a !nye sttsg, ha egy magasabb s*krl nzz$k. 4aln &obban lehetne megrteni, ha !el$lr"l indulunk ki, s akkor %&bl elmondhat&uk, hogy a leg!els"bb als*knak az anyaga a kvetkez" als*k ere&v vlik, mert ott mr egy lepel van kr$ltte annak a s*knak az anyagbl. A kvetkez" ala sonyabb als*kon mr kt lepelbe burkolzott, s a legala sonyabbon hat

C2

k$lnbz" s)r)sg) anyagbl sinlt magnak testet, illetve ruht, teht az eredeti rezgsek# nek hat!le s)r)sg) anyagon kell thatolni, ami ltal a legala sonyabbon annyival gyengbbek s annyival kevsb tevkenyek. 'z a !olyamat ugyanaz, mint amikor Atma leszll a vilgegyetembe, hogy ltesse- ugyanez a !olyamat a termszetben sokszor !ordul el", teht &, ha megismerked$nk vele. Az rtelmi vilgban is megvan a termszet emlkezetnek !el&egyzse, vagyis tula&donkppen mg ez sem a tel&es s abszol%t !el&egyzs, mert az mg magasabban tallhat, de mindenesetre annak a visszat$krzse, mely vilgos, ssze!$gg" s pontos, nem %gy, mint az asztrlis vilgbeli kusza kpek. 3sakis, aki az rtelmi s*k ltsval b*r, s az is sak, ha tel&es tudattal lp be ebbe a vilgba, akkor megb*zhat, msk$lnben " is ki van tvedseknek tve. Akinek siker$lt szunnyad ere&t s ltst magban ki!e&leszteni, mialatt mg !izikai testben l, nagyon rdekes trtnelmi kutatst vgezhet. 5em sak az ltalunk ismert trtnelmet !igyelheti meg, mikzben minden tvedst s hibt meglthat a trtnet*rsban, hanem ha %gy akar&a, lepergetheti maga el"tt az egsz vilg trtnett keletkezst"l kezdve. +eg!igyelheti az emberisgben az rtelem lass% !e&l"dst, a 2ng Jrainak leszllst s az ltaluk alap*tott hatalmas iviliz ik nvekedst. 4anulmnya nem sak az emberisgre szor*tkozik. +int valami m%zeumban, %gy tanulmnyozhat&a az llati s nvnyi !ormkat a !ld gyermekkora ta, s a geolgiai vlto# zsokat, !ldrengseket, v*zznket stb.

A 'e44=.1s%&* -a8)2
A mennyorszg lakit is beoszthat&uk %gy, mint az asztrlis vilgt, l" s halott emberekre, nem emberi lnyekre, llatokra s mestersges lnyekre. Be itt nmelyik asztrlis vilgbeli soport elmarad, mert a mentlis vilgban az ember gonosz szenvedlyeinek alkotsai mr nem tallhatk. Az a ki!e&ezs, hogy El"F s EhalottF egszen helytelen, de mivel nin s &obb sz r nyelv$nkben, hasznlnunk kell, br tula&donkppen azt &elenti, hogy valakinek van#e mg !izi# kai teste, vagy mr nin s hozzktve. (a a magasabb vilgokrl egy kis tapasztalatot szerezt$nk, akkor egszen megvltozik a hallrl val !el!ogsunk, mert akkor meglt&uk, hogy amikor levet&$k !izikai test$nket, akkor nem hagy&uk el az letet, hanem egy nagyobb s valbb letbe lp$nk be. +r az asztrlis vilgi ntudat is nagyobb a !izikainl, de a mentlis vilgi mg ennl is b"vebb. Azok az emberi lnyek, akik mg a !izikai test$khz vannak ktve # vagyis akiket l"knek nevez$nk # sak akkor kzlekedhetnek tel&es ntudattal a mentlis vilgban, ha vagy Adeptusok, vagy beavatott tan*tvnyaik, mert am*g a +ester meg nem tan*totta a tan*tvnyt rtelmi testnek hasznlatra, addig mg az ala sonyabb s*kokon sem mozoghat szabadon. Aki teht !izikai lete alatt a magasabb s*kokon m)kdhet, az mg nagyobb el"menetelt mutat, mert ez annak a &ele, hogy a szemlyisg egyes$lt a magasabb egynisggel, az egval. 'zek az Adeptusok s beavatottak nagyszer) ltvnyt ny%&tanak a mentlis ltssal b*r egyn szmra- pomps !ny# s sz*ngmbknek ltszanak, akik el)znek minden rossz be!olyst &elenlt$kkel, s a bke s boldogsg rzst keltik mg azokban is, akik nem lt&k "ket. ?ontos munk&uk nagy rszt a mennyei vilgban vgzik, k$lnsen a magasabb s*# C6

kokon, ahol kzvetlen$l hathatnak az emberek egynisgre. 8nnan raszt&k magasztos szellemi be!olysukat a gondolatvilgra, onnan sugalmaznak minden!le &tkony mozgalmat. A 5irmanakayk di s" n!elldozsa ltal !elhalmozott szellemi er"ket itt raszt&k ki, s itt tan*t&k azokat a tan*tvnyokat, akik elgg !e&lettek az ily mdon val !el!ogsra, mert itt gyorsabban s tkletesebben lehet tan*tani, mint az asztrlis vilgban. 'zeken a tevkenysgeken k*v$l az %gynevezett halottakkal sszekttetsben sok a munk&uk. A !ekete mgus s tan*tvnyai szeren sre nin senek a mentlis vilgban, nem is lenne ott hely szmukra, mert annak a vilgnak !" &ellegzetessge az nzetlensg s tszellem$ltsga stt iskolknak pedig az nzs. Az okkult er"ket is sak azrt tanulmnyozzk, hogy szemlyes l&aikra hasznlhassk. 7annak ugyan kzt$k sokan, akiknek az rtelme igen !e&# lett, s rtelmi test$k bizonyos irnyban nagyon tevkeny s rzkeny, de mindig olyan irnyban, ami valamely szemlyes vggyal ssze!$gg. 'nnek kvetkeztben az rtelm$k ala# sonyabb rszn t nyer ki!e&ezst, amely ma&dnem sztvlaszthatatlanul sszevegy$lt asztrlis anyaggal. 4ula&donosaik teht nem hagyhat&k el az asztrlis s !izikai vilgot, kivve ha meg!ele&tkeztek nmagukrl s nz" l&aikrl, mert mg ha volt is elvont gondolata az ilyen embernek letben, s megtanulta is, hogy mikppen hasznlhat&a rtelmi testt- amint szemlyes s gonosz l% gondolata tmad, az mr nem elvont. +g ha el!ele&ten is nmagt, az nz" s lthatv vlna a mennyorszgban, nem zavarhatn azoknak a nyugalmt, akik ott sa&t gondolatvilgukba burkolzva boldogan nyugszanak, s lvezik megrdemelt mennyei nyugalmukat. 5ha azt krdezik, hogy el&uthat#e valaki lmban vagy transzban a mennyorszgba; A lehet"sg megvan br, de vgtelen ritka esetben trtnhetik sak meg, mert elengedhetetle# n$l sz$ksges, hogy az illet" tiszta let) legyen, s nemes lt szolgl&on. Be mg akkor sem tudna sem a tapasztalt benyomsokra emlkezni, sem azokat szavakba le!ord*tani. +indez mg sak bizony*t&a, hogy nem lehet elgg hangs%lyozni, hogy a ltnokok le*rsainak s lmaik elbeszlseinek semmi komoly rtket sem lehet tula&don*tani, ameddig szakavatott +ester nem nevelte "ket gondosan. +iel"tt a halottak llapott rszletesen megbeszl&$k, el"szr vilgosan meg kell k$lnbztetni az ala sonyabb s a magasabb s*kok, vagyis a !ormai s !ormanlk$li sz*nvonal kztt. Az ala sonyabb als*kokon az ember tel&esen sa&t gondolataiban lhet, s mg tel&esen azonos*t&a magt elm%lt !izikai letvel, a magasabbakon mr egknt megrti a !e&l"dst s munk&t # ha ugyan elg tudattal b*r, hogy egyltaln brmit is megrtsen. (alla s a kvetkez" megsz$lets kzt minden embernek t kell mennie mindkt sz*nvonalon, de legtbben egszen ntudatlanok, %gyhogy inkbb azt lehetne mondani, hogy tlmod&k a mennyorszgot. A !e&l"ds !olyamn azutn mind tudatosabb vlnak, s a magasabb mentlis vilgbeli tartzkods lassanknt hosszabbodik. 'leinte sak ppen hogy rintik. A !e&letlen ember sak a !izikai vilgban b*r tudattal, s az asztrlis vilg ala sonyabb sz*nvonaln halla utn. Aki kiss !e&lettebb, az letei kzt az id"kzket nagyobbra az asztrlis vilgban tlti, de mr a mennyorszg ala sonyabb s*k&ain is tartzkodik egy kis ideig. Amint tovbb !e&l"dik, asztrlis lete rvidebb, s mennyei lete hosszabb lesz, m*g vg$l mint tszellem$lt rtelmi lny, alig tartzkodik az asztrlis vilgban, sak ppen thalad ra&ta, hanem az rtelmi vilg ala sonyabb als*k&ai kz$l egy ki!inomultabbon hossz% s boldog id"t tlt. Akkor mr az eg&a is !elbredt a maga sz*nvonaln %gy, hogy mennyei tartzkodsa kt rszre oszlik, az utbbi s rvidebb a magasabb s*kokon a kauzlis testben !olyik le.

C<

Az el"bb le*rt !olyamat azutn ismtl"dik, az let az ala sonyabb s*kon mind rvidebb lesz, s a magasabbon mind hosszabb, m*g vg$l az ala sonyabb n egyes$l a magasabbal, s akkor az ember mr nem tvesztheti ssze sa&t gondolatvilgnak !elh"it az "t kr$lvev" nagy mennyei mindensggel. 'kkor kezd az ember igazn lni, s valsz*n), hogy akkor mr megtallta az svnyt, s kezbe vette &v" haladst. A !el!el irnyul vgy, vagy gondolater" akkor von&a maga utna mennyei vilgban val tartzkodst, ha !" &ellemvonsa az nzetlensg. 3saldtagok vagy bartok irnti vonza# lom sok embert vitt mr a mennyorszgba, vallsos h*tat is, de nem szabad azt kpzelni, hogy minden szeretet, vagy minden vallsossg ott !og&a hall utni ki!e&ezst nyerni. +ert mindegyik tula&donsgnak megvan az nz" s nzetlen vltozata, br azt lehetne mondani, hogy sak ez utbbi rdemli a szeretet, illetve vallsossg nevet. Az olyan szeretet, amely kirad, s nem k*vn viszonzst, aki soha nem is gondol sa&t magra, szellemi er"t kpez, mely sak a mentlis vilgban hathat ki. Be nha egy msik !a&ta rzst neveznek szeretetnek, az nz" szenvedlyt, amely inkbb sak arra trekszik, hogy szeretetet kap&on, s nem gondol arra, hogy mit ad, s"t valsz*n)leg a legkisebb okra # vagy anlk$l is # !ltkenysgg !a&ul el. Az ilyen rzelem nem a mentlis !e&l"dsnek a gykere, mert az ltala teremtett er"k nem emelkedhetnek magasabbra az asztrlisnl. Jgyanez ll nagyszm% vallsos ember rzelmeire is, akiknek egyetlen gondolata, hogy hogyan menthetik meg nyomorult lelk$ket # amib"l ppen arra lehet kvetkeztetni, hogy mg nem !e&lesztettek ki semmit, ami egyltaln lleknek nevezhet". +srszt van olyan n!eledt vallsos h*tat, melynek kvetkezmnyekppen az illet" hossz% mennyei letet l egy meglehet"s magas sz*nvonalon, egszen !$ggetlen$l attl, hogy kit imdott, hogy Grisztus, @uddha, Grishna, 8rmuzd vagy Allah kvet"&e volt#e. A legtbb emberi vallsossg azonban, pp%gy, mint a legtbb emberi szeretet, sem egszen tiszta, sem tel&esen nz". /gen ala sony az a szeretet, amelybe nem vegy$lt nzetlen gondolat vagy rzelem, s msrszt a tiszta s nemes szeretetben is tallhat m%l !ltkenysg vagy nzs. Az rk igazsg trvnye minden esetben tveds nlk$l k$lnbztet meg. Az nzetlen szeretet !elvillansa megkap&a a maga &utalmt a mennyorszgban, mg ha egybknt semmi sem emeli az illet"t az asztrlisnl magasabbra. Az az ala sonyabb gondolat pedig, ami egy ideig elhomlyos*totta a val szeretet sugarait, az asztrlis vilgban hozza meg eredmnyt, s nem zavarhat&a meg azt a nagyszer) mennyei letet, ami termszetes kvetkezmnye az vekig tart mly szeretetnek a !ldn. (a olyan emberre gondolunk, aki eddig halla utn sak az asztrlis vilgban lt tudatosan, s most ker$l legel"szr a mentlis vilgba, # br sak gyr s m%l tudattal a legala sonyabb s*kra # ez olyan !ontos lps az emberi !e&l"dsben, hogy rdemes az ind*tokt meg!igyelni. 7alsz*n), hogy tbb!le mdon keletkezhet az els" magasabb er" egy llekben, ami az asztrlis vilgnl magasabbra !elviszi. /tt sak egy pldt hozok !el: 2ondon egyik sz$rke s piszkos szegnynegyedben lt egy szegny varrn". 5em volt m)velt s egsz nap dolgoznia kellett, de &sz*v) volt, s ha szomszdn"i betegek voltak, ak# kor polta "ket, br pnzbeli seg*tsgre neki sem tellett. A szomszdn"k durva, tudatlan gyri munksn"k voltak, !e&letlen lelkek, akiknek most volt legel"szr alkalmuk valakire hls szeretettel gondolni. A szegny kis varrn" pedig nem sak !izikai let$kben &tszotta a seg*t" angyal szerept, hanem azltal is, hogy !elbresztette benn$k az els" magasabb nzetlen rzelmet, ami "ket halluk utn a mennyei birodalomba emelte. A legala sonyabb als*kra s rvid id"re br, de ez volt az els" lps, melynek hatsa minden let utn er"sebb vlik.

CA

4aln ez is magyarzza, hogy mirt hangs%lyozza minden valls a szemlyes &tkonysg !ontossgt. A mentlis vilg legala sonyabb, vagyis hetedik als*k&ra azok &utnak, akik nzetlen, de tbbnyire korltolt szeretettel s$ngtek valakin, a hatodikra pedig az nzetlen vallsos rzelm)ek. Be nem szabad azt hinni, hogy akiben mindkt tula&donsg megvolt, az !ele ide&t az egyikben s a msik !elt a msikban tlti. Az ilyen ember a hatodik als*kon bred ntudatra, s szerettei trsasgban az ltala !el!oghat legmagasabb !orm&% h*tatossgot vgzi. A trvny az sszes als*kon az, hogy a magasabb magba !oglal&a az ala sonyabbnak a tula&donsgait is. .zeretet a sald irnt &ellemzi a hetedik als*kot, de ebb"l nem kell azt kvetkeztetni, hogy sak itt tallhat szeretet, hanem hogy aki ezen a sz*nvonalon ll, annak a !ldi letben a legmagasabb nzetlen rzelme a sald&a irnti szeretet volt- ez az rzelem &uttatta egyltalban a mennyorszgba. Be ennl sokkal magasztosabb s nemesebb szeretettel tallkozunk a magasabb als*kon. =ellemz" plda erre egy be s$letes kiskeresked", akivel a kutatk itt tallkoztak. 5em volt sem intellektulis, sem k$lnsen vallsos # br rendesen &rt a templomba, mert az %gy illik # de a sald&t nagyon szerette, s minden munkt a sald&rt vgzett, nem nzsb"l. llandan r&uk gondolt, s *gy nem sodlhat&uk, hogy halla utn is sald&a vette kr$l. A krnyezete sem volt valami nagyon el"kel", hanem ppen olyan, amilyent az ilyen emberek eszmnyinek tartanak. A mennyorszgban sem volt az illet" sem intellektulis, sem vallsos, mert a hall nem vltoztat&a meg az embereket. Az nzetlen szeretet azonban maradand tula&donsg, ami &v" letekben mg n"ni !og. +ondhatnnk, hogy ez az egyetlen tula&donsg, ami a mennyorszgba be&uttat&a az embereket ezen a !okon, a tbbit nem lehetne az rtelmi vilgban ki!e&ezni. 'zen a sz*nvonalon az emberek mentlis kpet sinlnak szeretteikr"l, amit azok viszont ltethetnek, akr !izikai testben lnek mg, akr meghaltak mr, mert ezt az eg sinl&a. (a a kp nagyon tkletlen, vagy ha az illet", akit brzol, mg nagyon ala sony !e&l"dsi !okon ll, akkor nem tud&a magt &l ki!e&ezni ltala. ?izikai let$nkben az embernek sak inkarnldott rszt ismer&$k, %gy hogy nmely esetben nagyon sodlkoznnk, ha a halhatatlan egt ltnnk # valsz*n)leg !el sem ismernnk benne rokonunkat, vagy bartunkat. Aki !izikai testben l mg, az gyakran mit sem tud err"l a !olyamatrl. 7iszont a mennyei vilgban l" anya ugyanolyannak lt&a gyermekeit, mint amikor elhagyta "ket, holott azok rg !eln"ttek, illetve maguk is elhagytk mr a !izikai vilgot. A szeretet, amely a gondolat ltal alkotott kpen kereszt$l ri el az illet" eg&t, !e&l"dsi lehet"sget ny%&t, s volt mr olyan eset, ahol egy s ugyanaz az ember egyszerre tbb elhunytnak a mennyei letben szerepelt. A !e&lett egyn az ilyen kpen t ki!e&ezheti magt, viszonozhat&a a neki k$ldtt szeretetet, ami ltal sa&t !e&l"dst is el"mozd*t&a. A +esterek tudatosan !elhasznl&k az ilyen rluk alkotott gondolatkpet, hogy azon t seg*tsk s tan*tsk tan*tvnyaikat. 'zen az als*kon nagyon sok rmai, karthgi s angol tallhat, s arnylag kevs hindu s buddhista, mert ez utbbiak inkbb a vallsos rzsben ltk ki magukat, nem pedig a szemlyes szeretetben, mint az el"bbiek, akiknek !" nzetlen selekedet$k a sald&uk irnti szeretetb"l szrmazott.

CC

5ha azt krdezik, van#e a mentlis vilgban nappal s &szaka, vagy valami ms prhuzamos a mi id"szm*tsunkkal, amin az id" m%lst szlelni lehet. 5in s, sak egy breds van, amikor az ember elhagy&a asztrlis testt s !elbred lassanknt a mennyei vilgban, ez nagyon hasonl*t a !izikai testben val reggeli bredshez, ami az rtelem bredst illeti. 1s sak egy lass% elalvs, vagy ntudatlann vls, mely az rtelmi vilgban val tartzkods vgt el"zi meg. A hatodik als*k ,msodik mennyorszg0 !" &ellegzetessge vallsos h*tat, amely valami isteni szemly !el irnyul. Az itteni s az asztrlis vilg msodik als*k&n tallhat vallsossg kzt az a k$lnbsg, hogy ott az emberek vallsossga nz", hogy h*tatuk ltal valami szemlyes el"nyt remlnek elnyerni, a mennyei h*tat azonban egsz nzetlen, s nem tr"dik az eredmnnyel. +srszt az itt tallhat vallsossgot, amely !"leg egy szemlyes istensg lland imdsbl ll, meg kell k$lnbztetni a vallsossgnak ama magasabb !ormitl, ahol az /sten kedvrt valami szolglatot, hatrozott munkt vgez az ember. 'zen a sz*nvonalon sok a keleti vallsok kvet"&e, de van sok buzg keresztny is, s a n"k vannak tbbsgben. .ok olyan egyn lthat, aki istenvel egy$tt bezrkzott gondo# latvilgba s imd&a, # nin s is ms az " mennyorszgban, leg!el&ebb egy#egy szeretett saldtag, aki h*tatban rszt vesz. 'gy hindu asszony pldul, aki letben Grishnt imdta, a mennyorszgban %gy kpzelte, hogy a gyermek Grishna az " sa&t gyermekeivel &tszik. Grishnt egy kkre !estett !aszoborknt gondolta, amihez sz$l"!alu&ban imdkozott. Be mg egy msik !ormban is meg&elent az " mennyorszgban, amint !urulyzott, de a & asszony nem volt okoskod termszet), s nem trte a !e&t azon, hogy honnan szrmazik az istensg kt!le alak&a. 'gy msik asszony, aki .iva kvet"&e volt, !r&t mint az isten megnyilvnulst tekintette, %gyhogy mennyei lett a kett" llandan vltoz alak&val tlttte, amint !r&e az istenn vlt s viszontO @uddhista arnylag kevs van itt, mert "k inkbb tan*tknt tisztelik @uddht. Geresztnyek is sokan tallhatk itt, amint Grisztust, vagy a .z)z +rit imd&k %gy, hogy minden egybr"l meg!eledkeznek. Lldul egy *rorszgi paraszt 4izian mennybemene# telhez hasonlan a holdon llva kpzelte .z)z +rit, aki azonban kiny%&totta !el&e kezt s beszlt hozz. 'gy kzpkori szerzetes n!eledt eksztzisnak trgya a keresztre !esz*tett =zus volt, s amint vgyakoz szeretettel s sznalommal nzte a szent sebekb"l sepeg" vrt, a sebhelyek sa&t rtelmi testn is meg&elentek. 'gy msik ember nem a keresztre !esz*ts szomor% trtnetre gondolt, hanem Grisztusra, mint a megdi s"$ltre, a kristly tval el"tte, s az imdk nagy tmegvel kr$lvve, akik kzt sald&val egy$tt kpzelte magt. 'z az ember br igen szerette sald&t, gondolatait &obban eltlttte az imds, de oly anyagias elkpzelse volt az /stensgr"l, hogy kpzeletben llandan mintegy kaleidoszkpszer)en vltozott emberi !ormbl brnny, ahogyan zszl skval a templomablakokon szoktk brzolni. +g rdekesebb egy spanyol ap a esete, aki h%sz ves korban halt meg, s gondolatban visszavndorolt Lalesztinba abba az id"be, amikor Grisztus ott &rt, s vgigk*srte egsz letn, %gy ahogy a szent*rsban le van *rva. 4ermszetesen Lalesztina t&ait egszen helytelen$l kpzelte, s a +egvlt s tan*tvnyai spanyol ruhban &rtak az "

CI

mennyei kpzeletben. 7g$l is %gy gondolta, hogy " a vallsrt mrt*rhallt halt, s a mennyorszgba ker$lt, ahol is %&ra, meg %&ra vgiggondolta az egsz trtnetet, amelyben oly sok gynyr)sget lelt. 'gy ht ves gyermek, akinek dad&a letben vallsos trtneteket meslt, halla utn a mennyorszgban sa&tmagt ltta a kedven meskben, amint a gyermek =zussal &tszott, s k$lnsen azt a legendt szerette &tszani, amikor a kis =zus agyagbl verebeket !ormlt, amelyek elrep$ltek. +indezekb"l a pldkbl lt&uk, hogy vakhit, amelyb"l hinyzik az rtelmi elem, nem viszi tula&donost magas szellemi !okra, br az illet"k tel&esen boldogok s megelgedettek, mert az, amit kapnak, a legmagasabb, amit !el tudnak !ogni s elismerni. ."t !e&l"ds$kre is & hatssal van, mert br az ilyen h*tatnak brmilyen mrtke sem !e&leszti az rtelmet, supn a magasabb !a&ta vallsos kpessget, mgis legtbb esetben tiszta lethez vezet. A !ent le*rt pldk br nem !ognak gyorsan haladni a szellemi !e&l"dsben, h*tatuk legalbb is sok veszlyt"l vdi meg "ket, mert nem valsz*n), hogy a legkzelebbi let$kben s%lyosabb b)nkbe esnek, vagy vallsos rzelm$ket el serlik a vilgi ember zsugorisgval, amb*# iival vagy kzmbssgvel. +indennek da ra .zent Ll szavait a&nlhat&uk a buzgknak: EAd& hitedhez ernyeket, s az ernyekhez t#dst6. +ive1 ilyen k$lns kvetkezmnyei vannak a hit siszolatlan !orminak, nzz$k, mit eredmnyez az 'urpban nemrg oly !&dalmasan mutatkoz materializmus. Az anyagias emberek, akik a !izikai let lehet"sgein k*v$l semmiben sem hittek, az asztrlis vilgban tallhatk a meg!elel" sz*nvonalon. Be ismert$nk olyan kivl embert, aki EszabadgondolkodF volt, vagyis nem !ogadta el a vallsos tanokat, s nem hitt /stenben, hanem egsz lett embertrsairt val nzetlen munkval tlttte. (alla utn az asztrlis vilg legmagasabb s*k&n talltuk, ahol knyveivel vette magt kr$l, s !olytatta tanul# mnyait. +ost mr beltta, hogy letben hitt elmletei a t%lvilgrl helytelenek voltak, de azt mg nem tudta elhinni, hogy mg ennl magasabb lt is lehetsges. 'zltal sokat mulasztott, amit a mentlis vilgban mr megtanulhatott volna, de tapasztalatait sak ksleltetheti, mert &ellemben sok olyan vons van, ami sak a mennyorszgban hathat ki tel&esen. Az egyik er"nek a hinya nem akadlyozhat&a meg a msiknak a hatst. 'gy msik materialista, akit meg!igyelt$nk, halla utn, amikor az asztrlis vilgban !elbredt, nem hitte el, hogy meghalt, s azt kpzelte, hogy sak kellemetlen lmot lmodik. .zeren sre kznl volt egy reg bart&nak a !ia, akit seg*tsgre k$ldtek. 'leinte az elhalt azt hitte, hogy ez a !iatalember is az lomhoz tartozik, de amikor rgi bart&a olyan dolgokrl $zent ltala, ami !ia sz$letse el"tt trtnt, teht amir"l !inak nem lehetett tudomsa, akkor az meggy"zte "t az asztrlis vilg valsgrl. Akkor azutn minden lehet" in!orm it k*vnt err"l a vilgrl szerezni, s a tan*ts, amiben rszes$lt, bizonyra megvltoztat&a nem sak a mennyei lett, hanem a legkzelebbi testltst is. 'zekb"l a pldkbl lthat&uk, hogy ha valaki nem hisz a t%lvilgi letben, azltal nem vltoztat&a meg a tnyeket, leg!el&ebb halla utn r&n ma&d tvedsre. Az tdik als*k, vagy harmadik mennyorszg !" &ellemvonsnak mondhat&uk azt a !a&ta vallsossgot, ami tevkeny munkban leli ki!e&ezst. A keresztny pldul itt nem pusztn imd&a a +egvltt, hanem %gy gondol magra, mint aki kimegy a vilgba s dolgozik 1rte. /tt nagy terveket dolgoznak ki, melyek a !ldn nem valsultak meg, melyeknek !" ind*toka vallsos h*tat, s ezek tbbnyire &tkony l%ak. Be minl

CH

magasabbra emelked$nk, annl sokszer)bbek az als*kok, %gyhogy alig lehet az ltalnos &ellemzsnl tbbet mondani, mert nagyon sok k$lnbz" vltozattal tallkozunk. 'gy &ellemz" eset, mely azonban magasabb az tlagnl, az a vallsos ember, aki itt a szegnyebb osztlyok helyzetnek &av*tsra vonatkoz tervet dolgozott ki, mert %gy rezte, hogy az az els" lps, hogy !izikai helyzet$kn seg*tsen. +inden rszletet szeretettel&es gonddal tgondolt, s br !izikai letben nem tehetett ez irnyban semmit, a mennyei vilgban nagyszer) sikerrel &rt a terv. R %gy gondolta, hogy ha nagy vagyona lenne, akkor megvenn s sa&t irny*tsa al vonn az egyik kisebb ipargat, amelyben hrom vagy ngy nagy g m)kdtt, ami ltal sokat megtakar*tana a verseng" hirdetseken. A megtakar*tott sszegb"l azutn &obb breket !izetne a munksoknak, akiknek az e lra vett !ldn kis kertes hzakat p*ttetne. 'gy bizonyos szm% munkav elm%ltval minden munks rszes$lne az $zem nyeresgben, ami elg volna arra, hogy regkorra el legyen ltva. 'z a !ilantrp tervvel azt remlte a vilgnak mutatni, hogy a keresztnysgnek van egy igen gyakorlati oldala is, msrszt meg akarta munksait sa&t vallsnak nyerni a nekik ny%&tott anyagi el"# nyk ltal. (asonl egy indiai her eg esete, akinek az eszmnye Nma volt, a h"s kirly. +egprblta lett s uralkodst az " pld&a szerint beosztani, de a !ldn sok el"re nem ltott akadly tervei nagy rszt meggtolta. A mennyei vilgban azonban minden siker$lt, s Nma termszetesen szemlyesen elltta tan sal, s irny*totta munk&ban a her eget, aki sszes alattval&val egy$tt llandan imdta. A szemlyes vallsos munknak k$lns meghat pld&t szolgltatta egy elhunyt ap a, aki egy dolgoz szerzethez tartozott, s letben valsz*n)leg az a &elsz vezette, hogy Eamit a leg seklyebbnek tettetek a testvreim kz$l, azt nekem selekedttekF. A mennyei vilgban is llandan beteget polt, hez"ket etetett s a szegnyeken seg*tett az ap a, s minden esetben az, akin seg*tett, azonnal Grisztuss vltozott, akit " azutn h*tattal imdott. Gt n"vr esete is tanulsgos, akik kz$l az egyik nyomork volt, s a msik polta. 1let$kben gyakran beszltek arrl, hogy milyen &tkony vagy vallsos munkt vgeznnek, ha tehetnk. A mennyei vilgban is mindegyik a msik letben a !"alak, a nyomork egszsges, s %gy gondol&k mindketten, hogy a msik seg*t nekik a meg nem vals*tott terveiket vghezvinni. 'z & plda arra, hogy az nzetlen emberek szmra az let a magasabb vilgokban nyugodtan tovbb !olyik, a hall sak a betegsget s szenvedst k$szblte ki, s az eddig lehetetlen munkt knny)v tette. 'zen a sz*nvonalon nyer ki!e&ezst az "szinte s h*tatos hittr*t" munka, de termszetesen nem a tudatlan !anatikus, aki sohasem &ut el az asztrlis vilgnl magasabbra, hanem egynhny nemesebb egyn, olyan, mint 2ivingstone, akik a mennyei vilgban nagy tmegeket tr*tenek meg sa&t vallsukra. ?elt)nt egy lelkes mohamedn, aki az egsz vilgot t akarta tr*teni, s az iszlm tan*tsai szerint kormnyozni. A m)vszi tehetsg is itt hozza meg gy$ml st, bizonyos kr$lmnyek kztt. Be itt meg kell k$lnbztetni az olyan m)vszt, akinek egyetlen l&a a szemlyes rvnyes$ls, aki h*rnvre vgyik, s minden m)vsztrsra irigy ,az egyltaln nem alkot olyan er"ket, amelyek a mentlis vilgba !elemelnk0 msrszt a magasztos m)vszt*pust, aki a m)vszetet %gy tekinti, mint reb*zott hatalmat, amellyel embertrsait szellemileg !elemelhesse. 'z a !a&ta m)vsz mg ennl is magasabb sz*nvonalon tallhat. Be a kt szls"sg kzt vannak olyanok is, akik a m)vszetet a m)vszet kedvrt kvetik, vagy isten$knek a&nl&k !el, az "

C>

mennyorszguk itt tallhat. 'rre lttunk pldt egy nagyon vallsos zensz esetben, aki minden munk&t Grisztusnak a&nlotta, br nem tudott a hang# s sz*npomprl, amit kompoz* ii a mentlis vilg anyagban keltettek. 2elkesedse azrt nem volt hibaval, mert sokan lveztk zen&t, s a kvetkezmnye valsz*n)leg legkzelebbi testltsben mg tbb h*tat s mg tbb zenei kpessg lesz. Be ha ehhez nem &rul az a magasabb vgy, hogy az emberisgen seg*tsen, akkor ez a !a&ta mennyei let szmtalanszor ismtl"dhet. A hrom eddig eml*tett als*k minden esetben szemlyekre irnyul szeretet a !" &ellemvons, akr a saldtagok, bartok vagy az /sten szemlye irnt. Az a tgabb szeretet, amely az egsz emberisgre irnyul, a kvetkez" als*kon tall&a ki!e&ezst. 'nnek, a negyedik als*knak, vagy negyedik mennyorszgnak, mely a !orma#s*kok kzt a legmagasabb, oly sok!le tevkenysg) a lakossga, hogy nehz "ket egy *m al beosztani. 5gy !" soportra oszthat&uk "ket: a magasabb szellemi tuds nzetlen keresse- magas !iloz!iai vagy tudomnyos gondolkods- irodalmi vagy m)vszi tehetsg gyakorlsa nzetlen lbl s szolglat a szolglat kedvrt. +indegyikre hozok !el pldt. 4ermszetesen a legtbben azokhoz a vallsokhoz tartoznak, amelyek a szellemi tuds sz$ksgessgt tan*t&k. A hatodik als*kon talltunk buddhistkat, akik alap*t&ukat imdtk, az itteni buddhistk azonban %gy tekintik Rt, mint a 5agy 4an*tt, s leg!"bb vgyuk volt t"le tanulni. 'z a vgyuk a mennyorszgban tel&es$lt, mert azon a kpen t, amit @uddhrl sinltak gondolatukban, a nagy tan*t bl sessge, hatalma s szeretete rad ki. 4bb tudst s b"vebb ltkrt nyernek, ami er"sen ki !og hatni kvetkez" !ldi let$kre. 4aln nem !ognak az egyes tan*tsokra emlkezni ,br ha ezeket a tnyeket %&bl hall&k, intu* i&ukkal mint valsgot !og&k "ket !elismerni0, de a tan*ts eredmnyekppen az eg minden ilyen trgyrl tgabb s bl sebb nzetet !og alkotni. 2that, hogy az ilyen mennyei lt gyors*t&a az eg haladst, amit annak a mrhetetlen el"nynek ksznhetnek az illet"k, hogy el!ogadtk valdi, l" nagy tan*tk vezetst. 'nnek kiss ala sonyabb t*pusa, amikor valami nagy szellemi irny% *rt tekint a tanulmnyoz bart&nak, vezet"&nek, tan*t&nak, %gy hogy l" szemlyisgg vlik sz# mra, s gondolataiban az idel helyt tlti be. Az ilyen magasabb !e&lettsg) egyn a rla sinlt mentlis kpet ltetheti, s azltal hathat a tan*tvnya mennyei letre, esetleg kedvez" kr$lmnyek kztt tovbb tan*that&a. .ok hindut tallunk ezen a sz*nvonalon, de a mohamednok s keresztnyek kz$l arnylag keveset, kivtel sak a szu!ik s gnosztikusok egy rsze, s azok, akiket olyan tula&# donsgok hoztak ide, amelyeket nem vallsuk tan*tsainak ksznhetnek. /tt tallhatk mg az okkultizmus komoly kutati, akik mg nem olyan el"rehaladottak, hogy a vilg kedvrt lemondhassanak a mennyei let$kr"l. Gz$l$k egyet eml*tek, aki letben buddhista szerzetes volt, s az isteni bl sessget komolyan tanulmnyozta. 2eg!"bb vgya, hogy mlt legyen @uddhtl s kt +estert"l szemlyes tan*tsban rszes$lni. +ennyei letben "k hrman voltak a !"szerepl"k, amennyiben a rluk alkotott gondolatkpeket ltettk, s azokon kereszt$l tan*tottak s magyarztak, %gy hogy a szerzetes hatrozottan tan*tst, bl sessget s er"t nyert, melyek legkzelebbi testltsben a beavats svnyre !og&k vezetni. A kvetkez" eset rmutat az alaptalan s szeretetlen gyan%s*ts borzaszt hatsra. @lavatskynnak egyik tan*tvnya lete vge !el egszen alaptalanul ellene !ordult, s

IM

igazsgtalanul meggyan%s*totta rgi tan*t&t, ami ltal a magasabb be!olysnak s tan*tsnak nagy rszt kizrta, melyet mennyei letben lvezhetett volna. 5em mintha meg!osztottk a tan*tstl s be!olystl # az egsz lehetetlen volna #, hanem az " sa&t mentlis magatartsa gtolta a !el!ogsban. R maga minderr"l mit sem tudott, s azt hitte, hogy a legtel&esebb s tkletesebb kap solata van a +esterekkel, de kutatsaink alkalmval lttuk, hogy mennyivel el"nysebb lett volna szmra a mennyei let, ha " maga nem korltozta volna !el!ogkpessgt az er", tuds s szeretet ma&dnem vgtelen tmegvel szemben, mely el"tte kitrult. 4udnunk kell, hogy azokon a +estereken k*v$l, akik a mi mozgalmunkkal sszekttetsben llnak, mg msok is lteznek, s az okkultizmusnak tbb hasonl irnyt kvet" tanulmnyozval gyakran tallkozhat az ember ezen a sz*nvonalon. A kvetkez" soport !iloz!usokbl s tudomnyos gondolkodkbl ll, akik nzetlen$l s nemesen gondolkoztak, s tudsukat sakis az embertrsaik &avra s megseg*tsre val tekintettel ha&tottk nvelni. 5em szm*t&uk azonban ide azokat a ha&szlhasogatkat sem keleten, sem nyugaton, akik puszta vitatkozssal vesztegetik ide&$ket, mely nz" bekpzeltsgben gykerezik, s soha sem !og&a a vilgegyetem tnyeinek igazi megrtst el"mozd*tani. 4ermszetesen az ilyen !el$letessg nem eredmnyez olyan tula&donsgokat, amik az rtelmi vilgba emelnk az illet"ket. Be tallkoztunk ezen a sz*nvonalon az %&#platonikus rendszer egyik kvet"&vel, aki egsz letben igyekezett annak az iskolnak a tanait megrteni, s a mennyei letben a misztriumokat s az emberi letre s !e&l"dsre val hatsukat tanulmnyozta. /tt volt tovbb egy sillagsz, aki br ortodoTknt kezdte lett, tanulmnyai eredmnyekppen lassanknt tgabb nzetre trt t, s a mennyei vilgban mg mindig tisztelettel&esen tanulmnyozott s biztosan sokat tanult a nagy angyaloktl, akik ezen a sz*nvonalon a hatalmas sillagbe!olysok !ensges id"szaki mozgsnak ki!e&ez"i. 3sillagszunk a kering" kd!oltokat s keletkez" vilgrendszereket szemllte, s elkpzelse az volt, hogy a vilgegyetem !orm&a risi llathoz hasonl. 9ondolatai sillagalakban vettk kr$l, s k$lns rme telt a mozg gitestek zen&nek hatalmas ritmusban. A harmadik t*pus az a magas m)vszi tevkenysg, melyet !"leg az emberi !a& !elemelse s tszellem*tse lelkes*t. /tt tall&uk a legnagyobb zenszeinket. +ozart, @eethoven, @a h, Pagner s msok harmnii mg nagyszer)bbek itt, mint amit valaha a !ldn alkottak. Kgy t)nik, mintha magasabb rgikbl radna bel&$k az isteni zennek hatalmas zne, amit "k azutn egynien !eldolgozva mint meldiahullmot sztrasztanak, s a mennyei vilgbeli gynyrkhz hozz&rulnak, mert mg a sa&t gondolataikba beburkolzottakra is hat a zene !elemel" s nemes*t" be!olysa. Az nzetlen !est"k s szobrszok is gondolataikkal mestersges elemi lnyeket alkotnak, melyek embertrsaik lvezett s !elemelst szolgl&k. 'zek a !ormk a mg !izikai testben l" m)vszeket is inspirlhat&k. /tt lttunk egy !i%t, aki 1< ves korban halt meg, miutn rvid letben templomi karnekes volt. ?iatalos odaadssal szolglta a zenem)vszetet, s %gy kpzelte, hogy " azltal ki!e&ezi a templomban imdkoz tmegnek vallsos rzst, s egyszersmind mennyei ihletet s btor*tst raszt ki r&uk. 3sak egy tehetsge volt, de ezt mltn hasznlta, amikor megprblt a np hang&a lenni az g !el s az g hang&a a np szmra, s zen&t Grisztusnak a&nlotta. +ennyei letben mindez meghozta a gy$ml st, s !l&e ha&olt .zent 3e *linak k$lns kzpkorian szgletes alak&a, amilyennek a templom !estett

I1

ablakhoz h*ven gondolta a !i%. Azt a k$ls" alakot, mely egy ktes egyhzi legendnak alig m)vszi brzolsa, egy hatalmas arkangyal !elhasznlta, s a gyerekes gondolat!ormn t tan*totta a !iatal nekest magasztosabb zenre, mint amilyent a vilg valaha hallott. 'zen a s*kon tallkoztunk olyan emberrel is, aki a !ldn kudar ot vallott, miutn nzetlen$l knyvet *rt, amelynek nem volt sikere, br a vilg boldog*tsra sznta. ?ldi let# ben elhagyatottan lt s szegnyen halt meg, nem voltak szerettei, teht a mennyei letben is egyed$l *rt s gondolkozott, s maga el"tt ltta az utpit, amelyrt lt, s amelyben az emberek boldog tmegt ltta, akiknek az rme az " elhagyatott mennyorszgt is rmmel tlttte el. Amikor ez az ember %&rasz$letik, bl sebben !og tervezni %gy, hogy vghez is viheti, amit tervez, s a mennyei lete kvetkeztben boldogabb lesz a kvetkez" !ldi lete is. .ok olyan embert lttunk itt, akik !ldi let$kben azrt seg*tettek embertrsaikon, mert testvreiknek reztk "ket, # akik szolgltak a szolglat kedvrt, nem pedig azrt, hogy valamilyen /stennek tetsz" dolgot seleked&enek. 'zek a mennyorszgban tel&es tudssal s nyugodt bl sessggel risi &tkony terveket sinltak, melyek a vilgot nagyszer)en meg&av*tank, s egyide&)leg hatalmat rlelnek, amellyel bekvetkezend" !izikai let$kben vghez !og&k vinni terveiket. Aki a teoz!it tkletlen$l !ogta !el, az ebb"l ki!olylag a mennyorszgrl szl tant %gy b*rl&a el, hogy az tlagember lete a mennyorszgban sak lom s ill%zi, s ha sald&a krben boldognak kpzeli magt, vagy ha sikeresen viszi vghez boldog*t terveit, akkor sak kegyetlen kprzat ldozata. 5ha ellenttbe hozzk az ortodoT mennyorszg Eszolid ob&ektivitsvalF. 'rre sak azt !elelhet&$k, hogy a t%lvilgrl szl nzet$nkben nem az a mrvad, hogy mi kellemesebb # ami vg$l is *zls dolga #, hanem hogy mi a valsg. @*rlgat bartaink nem rtettk meg a tan*tst, de ha ki!e&lesztik a meg!elel" kpessget, amely ltal tudatosan be&uthatnak az rtelmi vilgba, akkor egszen knnyen megllap*that&k a tnyllst. A t%lvilg ala sonyabb sz*nvonalain az ember tnyleg nem tudhat&a a tel&es valsgot, aminek kvetkeztben mr ki van tve ill%zinak, de a b*rlk tbbnyire nem erre loznak, hanem azt gondol&k, hogy a mennyei let illuzrikusabb, valsz*n)tlenebb s ltalanabb, mint a !izikai # ami egyltaln nem !elel meg a valsgnak. Azt mond&k, hogy abban a vilgban magunk alkot&uk krnyezet$nket, s azrt annak a s*knak supn kis rszt lt&uk. @izonyra a !izikai vilgon sem lt&uk az egsz vilgot, s abbl, amit szlel$nk is, sak annyit tehet$nk magunkv, amennyit rzkeink, rtelm$nk s nevels$nk ltal !el!ogha# tunk. Gzen!ekv", hogy a !ldi let alatt az tlagember !el!ogsa a k$lvilgrl tel&esen helytelen, $res, sok tekintetben !ogyatkos, mert mit is tudhat a nagy ter#, asztrlis# s men# tlis er"kr"l, amik a lthat trgyak leg!ontosabb rszt kpezik; +g az "t kr$lvev" re&tettebb !izikai tnyeket sem ismeri. /tt is pp%gy, mint a mennyei vilgban, az ember nagyrszt egy maga teremtette vilgban l, de ezt sem itt, sem ott nem ismeri !el, sa&t tudatlansgbl ki!olylag, mert nem ismer mst. Azt mond&k, hogy a mennyorszgban az ember gondolatait val dolgoknak tart&a. 'gszen helyesen, s"t: az rtelmi s*kon sakis a gondolat lehet val. 'zt ott !elismer&$k, itt pe# dig nem, teht a kprzat nagyobb a !izikai letben, mint a mennyorszgban. A gondolat nem sak val, hanem meglep" hatsa van az emberekre, &tkony hatsa, mert az rtelmi s*kon sak szeretettel&es gondolat ltezik. +inl magasabbra emelkedik az ember, annl &obban megkzel*ti az 'gy 7alsgot.

I2

Az ember lete a magasabb vilgokban sak termszetes kvetkezmnye az el"bbinek, amit az ala sonyabb s*kokon lt. 2egmagasabb eszmnyeinket nem tud&uk megvals*tani, legmagasabb vgyainknak itt lent nem lvezz$k gy$ml st, %gyhogy azt kpzelhetnnk, hogy igyekezeteink hibavalk voltak. Be tud&uk, hogy ez lehetetlen, mert az energia meg# maradsnak elve a magasabb vilgokban is rvnyes$l. .ok szellemi er", amit az ember kiraszt, nem hathat r vissza, am*g magasabb prin *piumai meg nem szabadulnak a testi brtnb"l, mert addig nem !elelhetnek azokra a sokkal !inomabb rezgsekre. A mennyorszgban azonban mr nin s akadly, %gyhogy az energia azonnal belerad az rk igazsg trvnye ltal megk*vnt reak iba. Az angol klt", @roVning, helyesen *r&a: 3emmi j soha sem vsz el * ami volt, az lni og, mint azel(tt) & gonosz semmi, 'sak hallgats a hangok kztt) &mi j volt, j is lesz, 'sak tbb, mert a rossz helyett is megannyi j) & ldi trt boltvek a mennyben tkletesek) 7inden, ami jt akart#nk, remltnk vagy lmodt#nk, ltezni og) . . . & magas, ami t$l magas volt, a h(sies, ami t$l nehz, a szenvedly, mely az g el szllt, mindez zene, amit -stennek kldtek. . . Azt sem szabad el!ele&teni, hogy ez a termszet ltal ltes*tett rendszer az egyetlen elkpzelhet", mely mindenkit a maga kpessge szerint boldogg tehet. (a a mennyei rm sak egy!a&ta lenne, mint ahogy az ortodoT tan*ts ll*t&a, akkor bizonyosan akadnnak olyanok, akik beleunnnak, vagy nem tudnnak benne rszt venni, mert az az irny nem rdekli "ket, vagy pedig nevels$k !ogyatkossga miatt, nem is eml*tve, hogy ha ez a berendezs rkk tartana, akkor nagyon igazsgtalan lenne, mert mindenki ugyanazt a &utal# mat kapn rdemeire val tekintet nlk$l. +srszt, ha az elhunytak lthatnk a htrahagyottak vltoz !ldi sorst, nem lehetnnek boldogok, ha pedig vrniuk kellene, am*g szeretteik is meghaltak s sak akkor tallkozhatnnak, akkor sok k*nos vrakozsi id" kvetkezne be, melynek elteltvel az illet"k annyira megvltoztak, hogy taln mr nem is rokonszenvesek. A termszet bl sessge mindezeket a bonyodalmakat elker$li. Az ember maga hatrozza meg mennyei letnek hosszt s min"sgt !ldi lete alatt ltes*tett okok szerint, amirt is pp annyi s olyan rmben lesz rsze, amilyen *zlsnek leg&obban meg!elel. Akiket leg&obban szeret, azok vele maradnak, s mindig leg&obb oldalukat lt&a, az egyenetlensgnek s vltozsnak mg rnyka sem lphet kz&$k. 4nyleg ez a rendszer sokkal tkletesebb, mint brmi ms, amit az emberek elkpzeltek, amit nem is sodlhatunk, mert a valsg /sten gondolata. Akik ezt a trgyat tanulmnyoztk, hallottak arrl a lehet"sgr"l, hogy az ember lemondhat a mennyei &utalomrl, vagyis halla utn nem megy be a mennyorszgba, hogy hamarabb %&ra testet lthessen, s seg*thesse az emberisget. Az idzett ki!e&ezs helytelen, mert a mennyei letet nem sak &utalomnak, hanem a !ldi let eredmnynek kell tekinteni. ?ldi letben az ember magasabb gondolataival s vgyaival egy bizonyos mennyisg) szellemi er"t ind*t meg, ami visszahat re, amikor elri az rtelmi s*kot. (a ez az er" sekly, akkor arnylag hamar ki!ogy, s a mennyei let rvid lesz, ha pedig igen sok er"t !e&lesztett, akkor meg!elel" hossz% id" sz$ksges, hogy kil&e magt, teht a mennyei let hossz% lesz. 'bb"l lt&uk, hogy amint az ember szellemi tekintetben !e&l"dik, mennyei lete mind hosszabb lesz. Be ez nem azt &elenti, hogy azltal !e&l"dse ksik, vagy hasznos alkalmakat elmulaszt, mert a mennyei let elker$lhetetlen$l sz$ksges, mivel sak ilyen kr$lmnyek kzt lehet a

I6

magasabb vgyakat kpessgekk s a tapasztalatokat bl sessgg !e&leszteni. /ly mdon a llek sokkal tbbet halad, mint hogyha valami soda ltal egsz id" alatt !izikai testben maradna. Givtelt sak a nagyon magas !e&lettsg) emberek kpeznek, amirt is nem mindenki mondhat le a mennyei letr"l. A nagy trvny senkinek sem engedi meg, hogy vakon lemond&on olyasvalamir"l, amit nem ismer, vagy hogy letr&en az el"*rt !e&l"dsi irnyrl, am*g az ilyen eltrs nem vlik bizonyosan hasznra. ltalban azt lehet mondani, hogy sak az mondhat le a mennyei letr"l, aki !ldi lete alatt megszerezte azt a kpessget, hogy tel&es tudattal !elemelkedhessk az rtelmi vilgba, s vilgosan emlkezzk az ott tapasztalt magasztossgokra. +ert a lemonds trgyban az ala sonyabb rtelemnek egyet kell rtenie a magasabb egval. A !e&l"ds &elenlegi !okn a legtbb ember mg sak !izikai testben l tudatosan, asztrltest$k !ormtlan, s a szervezetet hinyos, supn sszekt" h*dnak tekinthet&$k az eg s !izikai ruh&a kzt, nem pedig eszkznek a val ember kezben, sem &vend"beli hatalmnak ki!e&ezseknt. Az emberisg !e&lettebb !a&aiban az asztrltest mr &obban ki!e&l"dtt, s meglehet"s szunnyad tudattal b*r, de sak sa&t gondolatait szleli, s mit sem tud krnyezetr"l. 'zek kz$l nhnyat, akik okkultizmussal !oglalkoztak, !elbresztettek, s megtan*tottk asztrlis kpessgeik hasznlatra, ami szmukra igen el"nys. Be ebb"l nem kvetkezik, hogy ezek rgtn, vagy akr meglehet"s id" m%lva is emlkeznek a !izikai vilgban arra, amit asztrlis let$kben tettek s tapasztaltak. ltalban azt lehet mondani, hogy nha egy#egy rszletre emlkeznek, de a magasabb ltnek igazi emlkezete nem hatol be a !izikai agyvel"be. A mentlis vilgra val hatrozott emlkezs mg magasabb !e&l"dst ttelez !el, s rendes kr$lmnyek kzt az ilyen tudat sak akkor bred, ha a !izikai s asztrlis vilg kzti sszekttets mr &l meg van alapozva. Be a mai egyoldal% s mestersges kr$lmnyek kzt, amit modern iviliz inak neveznek, az emberek nem mindig !e&l"dnek normlisan s rendszeresen, %gyhogy lttunk eseteket, ahol a mentlis vilgbeli tudatot megszereztk, s az asztrlis let$kkel sszekttetsbe hoztk az illet"k, anlk$l, hogy ennek a magasabb letnek a tudata be&uthatna !izikai agyukba. 'zek igen ritka esetek br, de kivtelt alkotnak a !enti szably all. +ert egy ilyen t*pus% szemlyisg elgg !e&lett lehet, hogy a le*rhatatlan mennyei rmket megkstol&a, ami ltal megszerezte azt a &ogot is, hogy lemondhasson rla, holott emlkezett supn az asztrlis letbe tudta lehozni. Be !eltehet&$k, hogy ebben az asztrlis letben a szemlyisg tel&es ntudattal b*r, %gyhogy mg ha !izikai tudatban nem is emlkezik r, akkor is meg!elel az igazsgnak. +ivel a szemlyisgnek kell lemondania, a szemlyisgnek kell a tapasztalatot is szereznie, s annak emlkezett valamely s*kra lehozni, amelyen tel&es tudattal m)kdik, de ennek a s*knak nem kell !izikainak lenni, hanem lehet az asztrlis vilg is. Be az ilyen eset valsz*n)tlen olyan embernl, aki legalbbis nem prbakppen el!ogadott tan*tvnya egy +esternek. Aki ezt el akar&a rni, annak komolyan azon kell dolgozni, hogy magt mlt eszkzz tegye azoknak a kezben, akik a vilgon seg*tenek- hvvel kell magt a msok szellemi !el# emelsrt val munkba belevetni, s nem szabad g"gsen azt kpzelnie, hogy mr alkalmas az ilyen magas megtiszteltetsre. =obb, ha alzatosan azt remli, hogy egy#kt !radsgos let m%ltval a +estere ma&d azt mond&a neki, hogy elrkezett ennek a lehet"sgnek az ide&e.

I<

A 'a*asa00 'e44=e2 ,2-&*


'ddig az rtelmi vilg ngy ala sonyabb, vagyis !ormai s*k&rl volt sz, amelyeken az ember id(szaki szemlyisgben l, a magasabb hrom s*k azonban a val s arnylag lland haz&a. /tt amit lt, azt minden kprzat kizrsval vilgosan lt&a, mert mr ala sonyabb szemlyisge !l, valdi magasabb n&be, az egba emelkedett, melynek ltkre br korltolt lehet, s az ember maga lmodoz, de ill%zinak mr nin s kitve. Az itteni tudatbeli viszonyok olyan tvol llnak a !izikaitl, hogy a llektan sszes ki!e&ezse hasznlhatatlan s !lrevezet". 'zt a noumenlis vilgnak is neveztk a phenomenlissal ellenttben- !ormanlk$linek az ala sonyabb !ormkkal szembell*tva, de mg ez is egy megnyilvnult vilg, azonban valbb, mint az alatta lev"k, s !ormi is vannak, br anyaguk ritka, s lnyeg$k !inom. +ikor a !entebb le*rt mennyei let vget r, a llekre mg egy msik lt vr, miel"tt a !ldn %&rasz$letik. A legtbb ember sak igen rvid ideig l a magasabb mennyei vilgban, de mg ha ntudat nlk$l is, ez a lt elker$lhetetlen, hogy a !e&l"ds kre tel&es legyen. +i tbbnyire helytelen szemszgb"l !igyel&$k meg az emberi letet s mert nem tudunk a !izikainl magasabb vilgokrl, azt hissz$k, hogy a !ldi let az egsz, amely ppoly vratlanul s hirtelen$l vgz"dik, mint ahogy elkezd"dtt, holott inkbb az egsz letet %gy kellene tekinteni, mint egy nagy krt, melynek t%lnyom rszt a !izikainl magasabb vilgokban tlt&$k. Akkor azutn nem szakad meg hirtelen let$nk EegyenesF vonala, hanem lt&uk, hogy az *v els" !ele le!el halad, a kzepe t&n egsz lassa skn ismt !el!el irnyul sarkok s !ordulk nlk$l. A rgi indiai letben ezt %gy !e&eztk ki, hogy az emberek, mikor gyermekeik !eln"ttek, visszavonultak a k$ls" tevkeny lett"l. 'z tula&donkppen az a !or# dulpont, amelyt"l kezdve a llek visszavonul, s be!el !ordul a val emberbe. Az a pillanat, amikor az ember leveti !izikai testt, nem igen !ontos a !e&l"ds *vben, ssze sem lehet ha# sonl*tani az asztrltest hallnak !ontossgval, amely egyszersmind a mennyei vilgba val sz$lets is, br mskpp azt mondhat&uk, hogy ez supn az ntudat thelyezse az asztrlis anyagbl az rtelmi anyagba. A !ldi let vgs" eredmnyt sak akkor ismerhet&$k, amikor az ntudat %&bl visszavonul az egba a magasabb mennyorszgban. Akkor ltszik meg, hogy ebben az letkrben milyen %& tula&donsgokat szerezt$nk. Akkor az let egszbe bele lehet pillantani, amilyen volt, s egy kiss a kvetkez" let krvonalai is ltszanak, s a !" l&a karmikus szempontbl- de nem szabad arra kvetkeztetni, hogy minden rszlett lthat&a az eg, ami &v" letben bekvetkezik. 'leinte alig tud vele mit kezdeni, mert ntudata sak homlyos, s nem alkalmas arra, hogy a tnyek ssze!$ggst !el!og&a, de lassanknt !e&l"dnek kpessgei, %gyhogy az ilyen betekintsekre emlkezni kezd, s sszehasonl*t&a a !e&l"dssel, amelyet megtett. A harmadik als*k ,!el$lr"l0, vagyis tdik mennyorszg a legnpesebb az ltalunk ismert rgik kz$l, mert itt &elen van mindaz a hatvanezer milli llek, aki a &elenlegi !e&l"d" emberisget alkot&a, kivve az az elenysz" kisebbsg, aki a msodik s els" als*kon tud m)kdni. 'lkpzelhetetlen$l !inom anyagbl ll to&sdad !orm&uk van, el"szr sz*ntelen s ma&dnem lthatatlan hrtyaszer) vkony anyag%ak, ks"bb a !e&l"ds !olyamn le*rhatatlan ragyog sz*n)ekk vlnak. 'zek a kauzlis testek l" t)zzel vannak tele, melyet egy magasabb sz*nvonalrl nyernek, s mindegyik egy !nyl" szlon !$gg. A Bzyan knyve azt mond&a: EA szikra a IA

2ngon s$ng, a ?oht legvkonyabb szlnF. 'z a szl a vezetk, melyen, amint a llek !e&l"dik, mind tbb er" rad bel az /steni szellem kimer*thetetlen tengerb"l. Azok a lelkek, akik !izikai testtel !$ggnek ssze, megk$lnbztethet"k azoktl, akik a testnlk$li llapotot lvezik, mert ms a vibr i&uk- ezen rgtn lehet ltni, hogy ki az El"F s ki a EhalottF. A nagy tbbsg sak homlyosan tudatos, de kevesen vannak, akik mg sz*ntelen buborkhoz hasonlak s egynhny, aki tel&esen ber, ezek kivtelt kpeznek. ' kt szls"sges llapot kzt a sz*nek s nagysgok legk$lnbz"bb vltozata mutat&a az illet" lelkek !e&l"dsi !okt. 2egtbben nem rtik meg a !e&l"ds trvnyeit, sem l&t. A kozmikus akaratnak engedelmeskedve testet ltenek, mert sak az ala sonyabb rezgseket tud&k !el!ogni, s a durvbb anyagban rzik supn, hogy lnek. A magasabb sz*nvonalak vgtelen gyors s that rezgseit nem rzik, s nem is tudnak re !elelni. 3sak a !izikai vilgbeli s)r)bb anyag hat re&uk. 'zrt er"sen vgynak %&rasz$letni, s vgyuk pontosan megegyezik ezen a !okon !e&l"ds$k trvnyvel. 3sakis k$ls" behatsok alatt nvekedhetnek, s ez sak a !izikai vilgban lehetsges, miel"tt az asztrlis test$kben tudatosan m)kdhetnek. 'zek mit sem tudnak a m%ltrl, sem a &v"&$kr"l s sak nagyon lassan, tapasztalataik szerint !e&lesztenek lelkiismeretet, amely magatartsukat irny*t&a. A !entebb eml*tett m%ltba tekintsek, amelyekben ezen a s*kon az egk rszes$lnek, ks"bb alkalmat adnak arra, hogy tanulmnyozhassk m%lt&ukat, hogy milyen okokat ltes*tettek, stb. Abbl sokat tanulhatnak, s ez nagyon be!olysol&a azt az irny*tst, amit az eg szemlyisgnek &uttat. +ind vilgosabban s hatrozottabban vezeti a szemlyisget, ami az ala sonyabb ntudatban mint er"s meggy"z"ds s paran sol intu* i mutatkozik. Alig sz$ksges megeml*teni, hogy az ala sonyabb mennyorszgbeli kpeket nem viszik magukkal a lelkek a magasabb mennyorszgba, itt az ill%zinak vge, s minden llek ismeri valdi hozztartozit, s lthat&a a halhatatlan embert, de az sszekt" szlak megmaradnak a testltseken kereszt$l is. A '&s.d28 a-s(8 vagy hatodik mennyorszg. (a az el"bbi s)r) npessg) rgibl a kvetkez" sz*nvonalra emelked$nk, olyan, mintha valami nagyvrosbl !alura mennnk, mert az emberisg &elen !e&l"dsi !okn mg sak arnylag kevesen &utottak el erre az als*kra, ahol mg a legala sonyabb !e&lettsg) eg is hatrozott tudattal b*r, s ismeri krnyezett. Az az eg, aki itt lakik, legalbb bizonyos mrtkig visszatekinthet m%lt&ra, s lthat&a a !e&l"ds l&t s mdszert- tud&a, hogy neki nmaga kibontakozsn kell dolgoznia, s lt&a a !izikai s hall utni letet, amelyen ala sonyabb testeiben thalad. A vele ssze!$gg" szemlyisget !elismeri, mint sa&t rszt, s elm%lt tapasztalatai alap&n irny*tani igyekszik, mert az egnak itt mr hatrozott s megdnthetetlen elvei vannak, ami a selekedeteit illeti, s nagyon &l tud&a a helyeset a helytelent"l megk$lnbztetni. +indezeket az elveket az ala sonyabb rtelmen t lek$ldi a szemlyisgbe, hogy ellen"rizze s irny*tsa selekedeteit. 1letnek korbbi rszn llandan kudar ot vallott, mert az ala sonyabb rtelem nem !ogta !el logikusan az alapelveket, de vg$l is siker$l olyan benyomst tenni r, hogy az ala sonyabb rtelmi letnek az igazsg, igazmonds, be s$letessg s hasonl elvont eszmnyek vlnak vezet" elveiv. 7annak a magaviseletnek olyan szablyai, melyeket trsadalmi, nemzeti s vallsos tilalmak knyszer*tenek az ember mindennapi irny*tsra, melyeket azonban egy er"s k*srts !lresprhet, mint pldul a szenvedlyek hirtelen r&a- de van olyasmi, amit a

IC

!e&lett ember nem tehet, mert bels" termszete tilt&a: pl. nem hazudhat, nem salhat, nem vthet a tisztessg ellen. 'z lelknek rszv vlt, s azrt brmilyen er"s a k*srts vagy szenvedly, lehetetlen ilyesmit elkvetnie. Az eg err"l az als*krl igyekszik szemlyisgt vezetni, de gyakran sak nagy&bl rti meg az ala sonyabb s*kokat, s a szemlyisg m)kdsnek rszletei nem vilgosak el"tte. Az eg inkbb az elveket ismeri, mint a rszleteket, s ezen a s*kon abban ll a !e&l"dse, hogy a szemlyisggel, mely oly tkletlen$l kpviseli itt lent, mind nvekv" tudattal sszekttetsbe lp&en. A !entiekb"l lthat&uk, hogy ezen a sz*nvonalon sak olyan lelkek laknak, akiknek szndkuk s l&uk a szellemi nvekeds, aminek kvetkeztben !ogkonyabbak lettek a magasabb be!olysok irnt. Akkor az sszekt" vezetk nvekszik, s nagyobb radat znlik t ra&ta, aminek kvetkeztben gondolata k$lnsen vilgos s les, mg a kevsb !e&lett embereknl is, s az ala sonyabb rtelem bl selked" s elvont gondolkodsra ha&lik. A magasabb !e&lettsg)ek messze a m%ltba tudnak nzni, !elismerik az okokat s okozatokat, s tud&k, hogy mit kell mg lerni. Akik ezen a s*kon lnek, sokat tanulhatnak, amikor mr megszabadultak !izikai test$kt"l, mert itt magasabb lnyek tan*t&k "ket. /tt mr nem gondolatkpek a tan*ts eszkzei, hanem a gondolatnak !nyl" villmai # melyeket lehetetlen le*rni # kzvetlen$l tad&k az eszmnek a lnyegt a lelkeknek. A gondolat itt olyan, mint a lmpa a szobban: mindent megvilg*t, s szavak nem sz$ksgesek magyarzatul. A% e-s< a-s(8, vagyis hetedik mennyorszg az rtelmi vilg legmagasabb s egyszersmind legmagasztosabb sz*nvonala, ahol supn a bl sessg s egy$ttrzs +esterei laknak s beavatott tan*tvnyaik. A mi emberisg$nkb"l ide mg nagyon kevesen &utottak el. Az itteni !ormk, sz*nek s hangok szpsgt emberi nyelv nem tud&a meg!elel"en ki!e&eznilegyen elg megeml*teni, hogy lteznek, s hogy emberisg$nk sz*ne#&ava ide tartozik, mintakpe annak, amiv a tbbiek is !e&l"dni !ognak, s gy$ml se az ala sonyabb s*kokon vetett magnak. 'zek be!e&eztk az rtelmi !e&l"dst, %gyhogy magasabb n&$k llandan that a szemlyisgen, mellyel nem azonos*t&k magukat mr, supn a tapasztalat eszkz$l hasznl&k. Rk az ntudatukat megszak*ts nlk$l viszik t nem sak egyik naprl a msikra, hanem egyik letb"l a msikba is %gy, hogy az elm%lt letekre nem tekintenek vissza, hanem azok mindig &elen vannak ntudatukban. Az ember egy letnek rzi "ket, nem soknak. 'zen a sz*nvonalon az ember tudatban van azoknak a gondolatkpeknek is, amelyeket rla az ala sonyabb mennyei vilgban bartai alkottak, s ezeket tel&es mrtkben !el tud&a hasznlni, nmely tekintetben mg &obban, mint sa&t szemlyisgt. Aki itt a kauzlis testben m)kdik, brmikor brmelyik ala sonyabb sz*nvonalra sszpontos*that&a ntudatt, ahova pldul er"t akar k$ldeni. 'zrt, ha az ala sonyabb mennyorszgbeli bartait tan*tani akar&a, legalkalmasabb az ltaluk ksz*tett gondolat!ormt !elhasznlni. Az rtelmi vilgnak err"l a legmagasabb sz*nvonalrl raszt&k ki a bl sessg +esterei be!olysukat, melyet az emberisg !e&l"dsnek el"seg*tsre hasznlnak. Gzvetlen$l hatnak az emberi lelkekre, kiont&k r&uk lelkes*t" ere&$ket, s serkentik szellemi nvekeds$ket, ami ltal az rtelem megvilgosodik, s az rzelmek megtisztulnak. /nnen nyeri a lngsz a sugallatot, s minden !el!el irnyul igyekezet itt tall&a vezet"&t. /nnen k$ldik az emberisgre /d"sebb 4estvrei ldsos hatsukat, %gy mint a nap raszt&a sugarait mindenkire. Gi mennyit tud !el!ogni, annyit hasznl !el, ami ltal nvekszik s !e&l"dik. +int

II

brhol msutt is, a mennyei vilgban is a legalkalmasabb di s"sg a szolglat, mert akik be!e&eztk rtelmi !e&l"ds$ket, azok seg*tenek ere&$kkel azokon, akik mg !el!el kapaszkodnak.

Be' e'0e12 -+4=e8


+a&dnem thidalhatatlan akadlyokba $tkzik az rtelmi vilg nem emberi lakinak le*rsa, mert a legmagasabb als*kon # mely mr kozmikus # olyan lnyekkel tallkozhatunk, amelyek le*rsra nin s emberi szavunk. 4eht leg&obb lesz, ha ezeket itt egszen mell"zz$k, s sak a mi bolygln unk rtelmi vilgra szor*tkoz lnyeket eml*t&$k. Az asztrlis vilg le*rsban is megeml*tett$k, hogy ms vilgbeli ltogatkat lehet ott alkalomadtn ltni, melyek az rtelmi vilgban gyakoribbak br, de itt is ugyanazt a rendszert kvet&$k, s sak annyit mondunk az elemi esszen irl s az angyalokrl, amennyi a trgyunkhoz tartozik. 'gyik Adeptus tan*t levelben meg&egyezte, hogy a be nem avatott egyn szmra lehetetlen az els" s msodik elemi birodalmat megrteni, ami mutat&a, hogy milyen sikertelen kell, hogy minden k*srlet legyen, amely !izikai le*rst akar adni. +indenesetre sz$ksges az elemi esszen ia mibenltt megrteni, mert ppen err"l a trgyrl sok !lrerts ltezik mg a tanulmnyozk kztt is. Amikor az /steni let a msodik 2ogoszon t kirad az anyagba, mg sokig nem ri el azt a !okot, hogy sa&t egynisge lehessen, vagyis emberi kauzlis testet alkosson. 'leinte, miel"tt ez megtrtnhet, a !e&l"dsnek hat k$lnbz" ala sonyabb !okn kell thaladnia, s egymsutn annak anyagt ltetnie: vagyis a hrom elemi birodalmat, tovbb svny#, nvny# s llatvilgot, amikor is nha llati#, nvnyi#, illetve svnyi mondnak neveztk. Be ez nem helyes ki!e&ezs, mert mr sokkal el"bb elosztdott a mond, %gyhogy ezen a !okon nem egy, hanem tbb mondot alkot. Amikor ez a mond esszen ia az svnyvilgot megel"z"leg a hrom elemi birodalmat lteti, akkor elemi esszen inak nevezik. (ogy az isteni szellem le!el val %t&ban hogyan burkolzik a k$lnbz" s*kok anyagba, azt az asztrlis vilgrl szl knyvben le*rtuk. 'z nem az els" teremts, amikor belthatatlan hossz% id"szakok alatt az atomok s molekulk ki!e&l"dtek, hanem egy %&abb hullm lerkezse az anyagba. Az isteni szikra minden s*kbl s als*kbl leplet von maga kr$l, de legalbb is minden nagy s*k atomi anyagbl, ami ltal mire lerkezett a !izikai anyagba, mr annyi burok veszi kr$l, hogy alig lehet mint szellemet !elismerni, mert egyrszt sak a k$ls" burkokon t lehet r behatni s viszont sak a k$ls" rtegeken kereszt$l tud&a magt ki!e&ezni. Dgy azutn nem soda, ha a gyakorlatlan egyn, aki sak asztrlis ltssal b*r, asztrlis lnyt lt benne. A gyakorlottabb tanulmnyoz !elismeri, hogy ezt az asztrlis anyagot is valami magasabb mozgat&a, ami a mentlis vilg atomi rszb"l &n. A mg el"rehaladottabb ltn, hogy az atomi mentlis anyag sak a legmagasabb buddhi#s*knak az eszkze, holott az Adeptus ltn, hogy mg amgtt is nirvnai er" re&lik, ami mindezeken a rtegeken kereszt$l ki!e&ezi az isteni szellemet.

A% e-e'2 021.da-'a8

IH

+iutn az isteni let egy megel"z" aeonban be!e&ezte a buddhi#s*kon val !e&l"dst, leramlik a hetedik mennyorszgba, s ott atomi rtelmi anyag nagy tmegeit lteti, *gy vlik az els" elemi birodalom esszen i&v. 'bben a legegyszer)bb llapotban az atomokat nem kap sol&a molekulkk, hogy testet alkosson, hanem vonzsval supn sszetart&a "ket. 'lkpzelhetik, hogy amikor ide ler, nin s ennek a sz*nvonalnak a rezgseihez szokva, s egy aeont tlt ezen a s*kon, am*g minden lehet" sszettelben ltetni tud&a a hrom magasabb rtelmi vilg anyagt, s sak egy kvetkez" aeonban szll le a negyedik rtelmi s*kra, vagyis a legmagasabb !ormas*kra, hogy annak az anyagbl von&on maga kr leplet. 'kkor a msodik elemi birodalom anyagnak esszen i&t alkot&a a legegyszer)bb alak&ban. Azt hihetn az ember, hogy a mentlis vilgban ltez" elemi esszen ia magasabb, mint az, ami az asztrlis vilgban m)kdik, s !e&l"dsben el"rehaladottabb, de ez nem %gy van, mert ott !el$lr"l le!el halad a !e&l"ds %gy, hogy az ala sonyabb mr el"rehaladottabb, mint a magasabb, nem %gy, mint az embereknl, akiknek a !e&l"dsi irnya lentr"l !el!el halad. 4ermszetesen a mentlis vilgbeli elemi esszen ia is ppoly bmulatosan rzkeny az emberi gondolat benyomsaira, mint az asztrlis vilgbeli, s"t taln mg rzkenyebb, ami rszben annak tula&don*that, hogy itt !inomabb vibr ik keletkeznek, mert a mennyei vilgban !e&lettebb lnyek tartzkodnak, mint az asztrlis s*kon. Az emberi lnyek gondolatai !ormba knyszer*tik, s nagyban el"seg*tik !e&l"dst, mert ezltal hozzszokik az anyag rezgseihez. A zene is nagy hatssal van r. 5agy k$lnbsg van a gondolat mennyei vilgbeli s ala sonyabb anyagban val ki!e&ezse kzt. Az el"bbi !inomabb rezgs), behatbb s hatkonyabb. 4aln azrt ered a beavatottak gondolata a buddhi s*krl, s a magasabb mennyei vilg anyagba ltzik, holott az Adeptus gondolata nirvnbl rad le. /lyen magas sz*nvonalon a gondolat egy nap alatt !el$lm%lhat&a hatsban a !izikai s*k ezerves !radsgos munk&t.

A% &--at,2-&*.t
a mennyorszgban kt nagy soport kpviseli. Az ala sonyabb mennyei vilgban tallhatk a soportlelkek, melyekhez az llatok nagy tbbsge tartozik, s a harmadik als*kon az arnylag kisszm% tag&a az llatbirodalomnak, aki mr nll egynisggel b*r. 'z utbbiak tula&donkppen nem is llatok mr, hanem %&sz$ltt emberi lelkek- kauzlis test$k a leg!e&letlenebb az itt lthatk kz$l, nagysgra s sz*nre nzve is. Az ilyen llat, miutn a !izikai s asztrlis vilgban meghalt, rendesen nagyon sok l a magasabb mennyorszgban, br inkbb lmodik, s nagyon kevs rtelmi m)kds &ellemzi. .a&t gondolatai veszik kr$l, melyek kzt tall&uk !ldi bartait, de " err"l sak homlyosan tud. Az a szeretet, amely elg er"s s nzetlen az ilyen gondolatkp megalkotsra, elg er"s, hogy az illet"t, akit szeretett, elr&e, s lelkb"l viszont#szeretetet h*v&on el". Dgy &rulnak hozz kedven llataink, akikre szeretet$nket rasztottuk, az emberi !e&l"dshez. Amikor az egynn vlt llat visszavonul kauzlis testbe, hogy ott vr&a be a !e&l"dsnek %& iklust, amely szmra meghozza a primit*v emberi testlts alkalmt, akkor %gy ltszik, tel&esem megsz)nik tudata a k$ls" dolgokrl, s mlysgesen bks lomszer) llapotban tlti az id"t. 7alami bels" !e&l"dsben is van rsze, melyet nem igen tudunk megrteni. Be az az egy bizonyos, hogy minden lny szmra, aki ott tartzkodik, a mennyei vilg az ltala !el!oghat legmagasabb boldogsgot &elenti.

I>

A% a4*=a-.81a
vonatkozlag ugyanazt mondhat&uk, mint az asztrlis vilgrl szl knyvben. A legmagasabb angyaloknak sem a lnyt, sem meg&elenst emberi nyelven ki!e&ezni nem lehet. +inden gondolatukkal vltozik k$lse&$k. A mennyei vilgban seg*tsgre lehetnek az elhunytaknak azltal, hogy az ltaluk ltes*tett gondolatkpeket megeleven*tik, s azokon t tan*t&k az illet"ket, mint pl. az nekes !i% esetben, aki .zent 3e *lira gondolt s egy angyal azt a gondolat!ormt !elhasznlta, hogy "t zenre tan*tsa. +indez termszetesen sak halvny kpet ad az angyali birodalomrl, melyet sak akkor lehet &obban megkzel*teni, ha magasabb vilgbeli tudatunkat ki!e&leszt&$k. /tt supn r akartam mutatni arra a tnyre, hogy az ember !e&l"dse !olyamn ms, nem emberi lnyek seregvel tallkozhat.

A 'este1s+*es -+4=e81<itt sak keveset sz$ksges mondani. 'z a vilg mg &obban b"velkedik az ideiglenes mestersges lnyekben, mint az asztrlis vilg. Az itteni lnyeknek a gondolatai sokkal hatalmasabbak s magasztosabbak, mint az ala sonyabb vilgokban. /tt nem sak emberi lnyek gondolatai ltetnek mestersges lnyeket, hanem angyalok s magasabb vilgbeli lnyek is, %gyhogy eszerint a ltes*tett lnyek is meg!elel"en hatalmasabbak s !ontosabbak. 'zeknek nagy vltozatt hasznl&k az Adeptusok s tan*tvnyaik is !ontos munk&ukban, s ezek sokkal hosszabb let)ek s hatalmasabbak, mint az asztrlis vilgbeliek. Az ember lnyben mg kt prin *pium l, amely az rtelemnl magasabb s*khoz tartozik: @uddhi s Atma. 'zek az tlagemberben ma&dnem tel&esen !e&letlenek, %gyhogy a hozz&uk tartoz s*kok szmukra mg kevsb elrhet"k, mint a mennyorszg. A buddhi s*kon minden hatroltsg sz)nni kezd, s az emberi tudat addig tgul, m*g vgre nem sak elmletben, hanem tapasztalat ltal !el!og&a, hogy embertrsai ntudata is benne !oglaltatik sa&t&ban. Akkor rzst, tudst s tapasztalst embertrsai irnti tkletes rokonszenv hat&a t, minden tula&donsgukat sa&t&nak rzi. +g magasabban, a nirvna s*k&n, egy lpssel tovbb megy, s megrti, hogy sa&t ntudata s embertrsai egy magasabb rtelemben egy, mert val&ban mind a 2ogosz tudatnak rszei, akiben mindenki l, mozog s ltezik. Kgyhogy amikor a ,,harmat sepp a tengerbe hullF, %gy ltszik, mintha az en radna a seppbe, amely most legel"szr !og&a !el, hogy " egy az ennal # vagyis nem rsz, hanem egsz. 'z paradoT, egszen rthetetlen, ltszlag !el!oghatatlan, de igaz. Annyit legalbb !el!oghatunk, hogy a nirvna nem az, amit nhnyan tudatlansgukban vlnek: tkletes megsemmis$ls, hanem sokkal intenz*vebb s ldsosabb tevkenysg. Amint a termszet hg s&n mind magasabbra r$nk, annl nagyobb lehet"sgek trulnak !el el"tt$nk, nzetlen munknk mind messzebbre hat. 7gtelen bl sessg s vgtelen hatalom sak vgtelen szolglatkszsget &elent, mert vgtelen szeretet vezrli.

HM