You are on page 1of 2

Universitatea din Craiova Facultatea de Teologie Ortodox[

EXTRAS

DOMENIU: Teologie SPECIALIZAREA: Teologie Ortodox[ Pastoral[ Durata studiilor: 4 ani

SITUA|IE }COLAR{
Notele ob\inute @n timpul ]colarit[\ii de: OBLEAG{ I IONU|-}TEFAN (CNP: 1921126160014)
Anul I (anul universitar 2011-2012)
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Denumirea disciplinei Studiul Vechiului Testament ]i limba ebraic[ Studiul Noului Testament Istoria bisericeasc[ universal[ Istoria Bisericii Ortodoxe Rom`ne Patrologie ]i literatur[ patristic[ Istoria ]i spiritualitatea Bizan\ului Muzic[ ]i ritual bisericesc Formare duhovniceasc[ ]i misiune Limba greac[ Limba latin[ Limba german[ Restaurarea ]i conservarea icoanelor Educa\ie fizic[ Studiul Vechiului Testament ]i limba ebraic[ Studiul Noului Testament Istoria bisericeasc[ universal[ Istoria Bisericii Ortodoxe Rom`ne Patrologie ]i literatur[ patristic[ Istoria ]i spiritualitatea Bizan\ului Muzic[ ]i ritual bisericesc Formare duhovniceasc[ ]i misiune Limba greac[ Limba latin[ Limba german[ Restaurarea ]i conservarea icoanelor Educa\ie fizic[ Sem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2)

C 28 28 28 28 28 28 14 14 28 28 28 28 28 28 14 14 -

Total ore/sem S LP P 14 14 14 14 14 14 28 14 28 14 28 14 14 14 14 14 14 28 14 28 14 28 -

3)

Nota 8 9 7 5 9 8 9 10 10 9 10 6 10 6 9 8 8 9 10 10 9 9 10 9 7 10

Data examinarii 03-02-2012 10-02-2012 08-02-2012 26-01-2012 20-09-2012 01-02-2012 06-02-2012 12-01-2012 10-01-2012 10-01-2012 09-01-2012 27-01-2012 09-01-2012 08-06-2012 25-06-2012 13-06-2012 18-06-2012 05-06-2012 04-09-2012 26-06-2012 11-06-2012 12-06-2012 28-06-2012 28-05-2012 31-05-2012 06-06-2012

Cred 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 2 1 2 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 2 1 2

Promovat cu media

8.61 (opt 61%)


Denumirea disciplinei Sem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2)

Total credite
3)

64
Cred 4 4 4 4 3 2 2 2 1 2 2 1 4 4 4 4 3 2 2 2 1 2 2

Anul II (anul universitar 2012-2013)


Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Studiul Vechiului Testament Studiul Noului Testament Istoria bisericeasc[ universal[ Istoria Bisericii Ortodoxe Rom`ne Patrologie ]i literatur[ patristic[ Muzic[ ]i ritual bisericesc Formare duhovniceasc[ ]i misiune Istoria filosofiei Limba greac[ Limba latin[ Limba german[ Educa\ie fizic[ Studiul Vechiului Testament Studiul Noului Testament Istoria bisericeasc[ universal[ Istoria Bisericii Ortodoxe Rom`ne Patrologie ]i literatur[ patristic[ Muzic[ ]i ritual bisericesc Formare duhovniceasc[ ]i misiune Istoria filosofiei Limba greac[ Limba latin[ Limba german[ C 28 28 28 28 28 14 14 28 28 28 28 28 28 14 14 28 Total ore/sem S LP P 14 14 14 14 14 14 14 14 28 28 14 14 14 14 14 14 14 14 14 28 28 Nota 10 10 8 9 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 6 7 10 9 10 9 9 10 10 Data examinarii 11-02-2013 19-02-2013 26-02-2013 13-02-2013 27-02-2013 26-02-2013 15-02-2013 22-02-2013 11-02-2013 20-02-2013 21-02-2013 18-02-2013 21-06-2013 01-07-2013 03-07-2013 15-06-2013 17-06-2013 02-07-2013 27-06-2013 25-06-2013 19-06-2013 28-06-2013 26-06-2013

C.N.P. titular: 1921126160014


Document generat de programul EvStud, Centrul de Informatic[ ]i Statistic[, Universitatea din Craiova - www.ucv.ro pagina 1 din 2

EXTRAS
Anul II (anul universitar 2012-2013)
Nr. crt. 24 Educa\ie fizic[ Denumirea disciplinei Sem 2
2)

C -

Total ore/sem S LP P 14 -

3)

Nota 10

Data examinarii 20-06-2013

Cred 1

Promovat cu media

9.33 (nou[ 33%)


Denumirea disciplinei Sem 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2)

Total credite
3)

62
Cred 3 3 2

Anul III (anul universitar 2013-2014)


Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Teologie dogmatic[ ]i simbolic[ Moral[ cre]tin[ Misiologie ]i ecumenism Istoria ]i filosofia religiilor Teologie liturgic[ Catehetic[ Drept bisericesc Spiritualitate ortodox[ Apologetic[ C 28 28 28 28 28 28 28 28 14 Total ore/sem S LP P 14 14 14 14 14 14 14 Nota 10 8 10 Data examinarii

03-02-2014 29-01-2014 04-02-2014

Promovat cu media

Total credite

MEDIA GENERAL{ DE PROMOVARE A ANILOR DE STUDIU: SUMA CREDITELOR DE ABSOLVIRE ESTE: -

1) Se va men\iona num[rul total de ore din care: num[rul total de ore curs (C); num[rul total de ore seminar (S); num[rul total de ore lucr[ri practic[ (LP); num[rul total de ore proiect (P); etc.

C.N.P. titular: 1921126160014


Document generat de programul EvStud, Centrul de Informatic[ ]i Statistic[, Universitatea din Craiova - www.ucv.ro pagina 2 din 2