You are on page 1of 2

10. Tarikan Perniagaan Faktor-faktor kejayaan kritikal (Critical Success Factor) bagi produk atau syarikat a.

Mewujudkan Tarikan Perniagaan Kami sekumpulan dengan sedaya upaya telah merancang sedikit sebanyak rancangan dan strategi untuk menarik minat para pelanggan dengan beberapa pendekatan dalam pemasaran. Pendekatan pemasaran terdiri daripada : Pendekatan Pengeluaran Pendekatan Penjualan Pendekatan Pemasaran Moden Pendekatan Pemasaran Kemasyarakatan b. Jenis-jenis Tarikan Perniagaan c. Perhubungan Antara Fungsi-fungsi Perniagaan d. Kesimpulan Berkenaan Tarikan Perniagaan

11. Pelan Tindakan a. Kandungan Pelan Tindakan b. Pelan Tindakan Sebagai Piawaian Prestasi c. Teknik Menyediakan Pelan Tindakan d. Kepentingan Pelan Tindakan