You are on page 1of 42

TAKLIMAT

1. PENGGUBALAN, PENAMBAHBAIKAN DAN PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN SERTA PEMANSUHAN SKIM PERKHIDMATAN JUMUD 2. PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM GRED 1 HINGGA GRED 54 DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA 1

PENGGUBALAN, PENAMBAHBAIKAN DAN PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN SERTA PEMANSUHAN SKIM PERKHIDMATAN JUMUD

TUJUAN
1 PENGGUBALAN 2 PENAMBAHBAIKAN 3 PENJUMUDAN

Skim

73
5

Skim

7
6

Skim Perkhidmatan

Perkhidmatan

Perkhidmatan

PEMANSUHAN

PENGECUALIAN
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17/2002 - Panduan Pertukaran Pelantikan:
Pegawai menerima opsyen Pegawai menolak opsyen Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Pengecualian pemberian faedah satu Pergerakan Gaji Biasa (PGB) Kekal secara Khas Untuk Penyandang

131

TARIKH KUAT KUASA


1 Jun 2013 1 skim perkhidmatan
1 Julai 2013 7 skim perkhidmatan 1 November 2013 71 skim perkhidmatan 1 Januari 2014 2 skim perkhidmatan
3

Skim

Perkhidmatan Jumud

Kekal mengikut TPG jawatan asal

16 SKIMASAS PERKHIDMATAN BERKELAYAKAN PERTIMBANGAN


TAMAT TINGKATAN 3 DAN KE BAWAH
SKIM PERKHIDMATAN 1. Pembantu Am Pejabat 2. Pekerja Awam 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Penyelamat Pemandu Kenderaan Pekerja Awam Khas Operator Loji Pembantu Kamera/ Pemandu Penghantar Notis Penyelia Jeti Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Pembantu Perawatan Kesihatan Tukang K3 Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera) Tukang K2 Tukang K1 Penjaga Jentera Elektrik GRED N1, N4 R1, R4 N1, N12 R3, R6 R3, R6 R3, R8 N3, N12 N3, N12 N3, N12 R3, R14, R16 U3, U12, U14 R9, R14 R9, R12 R11, R22 R17, R24 R17, R22, R24

PELAKSANAAN
1 2
PENGGUBALAN

1 SKIM PERKHIDMATAN

PENAMBAHBAIKAN

73 SKIM PERKHIDMATAN:

NAIK TARAF SKIM PERKHIDMATAN PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN

PEWUJUDAN SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU


PINDAAN PERBEKALAN SKIM PERKHIDMATAN

3 4

PENJUMUDAN PEMANSUHAN

7 SKIM PERKHIDMATAN 131 SKIM PERKHIDMATAN JUMUD

PELAKSANAAN OPSYEN
5

KENAIKAN TARAF SKIM PERKHIDMATAN

5 skim perkhidmatan
SYARAT LANTIKAN

Darjah 6/ Tamat Tingkatan 3

PMR
Gred 11

GRED JAWATAN/ GAJI

Gred 1 hingga 10

sambung..

KENAIKAN TARAF SKIM PERKHIDMATAN

PMR
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 1998 - Kelayakan Penilaian Menengah Rendah Bagi Maksud Perlantikan Ke Perkhidmatan Awam
Mendapat sekurang-kurangnya peringkat D dalam 5

mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan Matematik;dan


Bagi skim perkhidmatan yang mensyaratkan kepujian dalam mata pelajaran tertentu spt Bahasa Malaysia atau Pengetahuan Agama Islam atau seumpamanya di peringkat SRP, hendaklah
memperolehi sekurang-kurangnya peringkat C dalam mata pelajaran berkenaan di peringkat PMR.
sambung..

KENAIKAN TARAF 5 SKIM PERKHIDMATAN


1 Operator Loji Gred R3, R8 Operator Loji Gred H11, H14

Pemandu Kenderaan Gred R3, R6


Penghantar Notis Gred N3, N12 Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Gred R3, R14, R16 Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U3, U12, U14

Pemandu Kenderaan Gred H11, H14


Penghantar Notis Gred N11, N14 Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Gred H11, H14, H16 Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U11, U14, U16
sambung..

KENAIKAN TARAF SKIM PERKHIDMATAN

KEBAIKAN
PEGAWAI

Peluang kenaikan pangkat secara time-based ke gred lebih tinggi. Contoh: Pemandu Kenderaan
Gred H11 H14

Gaji maksimum lebih tinggi.


Sedia ada Baharu Gred H11 RM2619.00 Gred H14 RM3041.00 Gred R6 RM2096.37 -

Gaji maksimum

Gred R3 R6

Peluang PSL ke skim perkhidmatan berkelayakan SPM. Faedah persaraan lebih tinggi.
Memperolehi pekerja berpengetahuan.
9

KERAJAAN

PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN

19 skim perkhidmatan 7 skim perkhidmatan


sambung.

10

PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN (19

7)

Justifikasi: 1 Pembantu Am Pejabat Gred N1, N4 Pembantu Pemandu Gred N3, N12 Penyelia Jeti Gred N3, N12 Kamera/ Peningkatan syarat lantikan ke perkhidmatan awam di peringkat PMR.

Pembantu Operasi Gred N11, N14

Menggalakkan multiskilling/ multi-tasking. Peluasan tugas perkhidmatan. skim

sambung..

11

PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN (19

7)

4 5 6

Pekerja Awam Khas Gred R3, R6 Pekerja Awam Gred R1, R4 Penyelamat Gred N1, N12

Justifikasi:

Pembantu Awam Gred H11, H14

Peningkatan syarat lantikan minimum ke perkhidmatan awam di peringkat PMR. Menggalakkan multi-skilling/ multi-tasking. Mengurangkan bilangan skim perkhidmatan dan pertindihan tugas skim perkhidmatan.

7 8 9

Tukang K1 Gred R17, R24 Tukang K2 Gred R11, R22 Tukang K3 Gred R9, R14

Pembantu Kemahiran Gred H17, H22, H26

Menambah kerjaya.

baik

laluan

sambung..

12

PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN

KEBAIKAN
PEGAWAI
Contoh: Pembantu Kemahiran
Perkara Gaji maks KGT ITKA Sedia ada (R11) RM2,360.36 RM80 RM95 Baharu (H17) RM3,490.00 RM95 RM115

Peluang menguasai kepakaran/ kemahiran yang pelbagai. Penambahbaikan peluang kemajuan kerjaya dan mobiliti pegawai. Peluang PSL ke skim perkhidmatan lebih tinggi. Gaji maksimum, KGT dan ITKA lebih tinggi.

KERAJAAN

Mengurangkan bilangan skim perkhidmatan dan pertindihan tugas skim perkhidmatan.


13

PEWUJUDAN SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU

9 skim perkhidmatan 5 skim perkhidmatan


sambung.14

PEWUJUDAN SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU (9


Justifikasi: 1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma 1 2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Dasar Guru.

5)

Pensiswazahan

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Kesinambungan perkhidmatan keguruan.


Penambahbaikan peluang kemajuan kerjaya dan mobiliti.

3 4

Penolong Jurutera 2 Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam/Seni Bina) 3

Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/ Penolong Jurutera Pelukis Pelan (Seni Bina)/ Penolong Pegawai Seni Bina

Justifikasi: Penempatan dan penyeliaan mengikut pengkhususan bidang seni bina dan bidang kejuruteraan awam. Penambahbaikan kemajuan kerjaya. laluan

Penolong Pegawai Seni Bina

sambung..

15

PEWUJUDAN SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU

KEBAIKAN
PEGAWAI

Penambahbaikan kemajuan kerjaya.

peluang

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan


boleh naik pangkat (tanpa perlu memohon kepada Pihak Berkuasa Melantik)

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

KERAJAAN

Mengurangkan pengambilan.

kos

operasi

16

PINDAAN PERBEKALAN 25 SKIM PERKHIDMATAN


1 2 3 4 5 6 7

Perubahan Nama Skim Perkhidmatan

Perubahan Nama & Kod Klasifikasi Perkhidmatan


Perubahan Lapisan Gred Jawatan Pindaan Syarat Kelayakan Masuk Perubahan Syarat Pengesahan Dalam Perkhidmatan Perubahan Syarat Kenaikan Pangkat Peruntukan Kenaikan Pangkat Ke Kumpulan Pengurusan Tertinggi Perubahan Terma Dan Syarat Umur KPSL

Peruntukan Syarat Indeks Jisim Badan (BMI)/Peruntukan Syarat Fizikal

17

PINDAAN PERBEKALAN 25 SKIM PERKHIDMATAN


Pegawai Rancangan Tanah
8

Pembantu Wartawan/Wartawan Pemandu Lokomotif Pegawai Perancang Bahasa Penolong Pegawai Perancang Bahasa Pegawai Penguat Kuasa Maritim Pegawai Lain-lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim

2 3

Pegawai Kebudayaan
Ahli Fotografi

10

4
5

Jurusolek
Pereka

11

12

6
7

Guru Bahasa Penjaga Jentera Elektrik


13

sambung..

18

PINDAAN PERBEKALAN 25 SKIM PERKHIDMATAN


14

Pegawai Tadbir dan Diplomatik Penolong Pegawai Perpustakaan Penerbit Rancangan Artis Budaya Ahli Muzik Pegawai Berita

21

Penolong Juruukur Bahan


Penolong Pegawai Pertanian Penolong Juruukur Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Penolong Arkitek Landskap

15

22

16 17 18 19

23

24

25
20

Jururawat

19

PERUBAHAN TERMA DAN HAD UMUR KPSL

Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)

Peningkatan Secara Lantikan (PSL)


Tidak kurang 2 tahun sebelum tarikh persaraan paksa

Had Umur

54 tahun

sambung..

20

PERUBAHAN TERMA DAN HAD UMUR KPSL

KEBAIKAN
Berpeluang dilantik secara PSL ke skim perkhidmatan lebih tinggi 2 tahun sebelum bersara.
Sedia ada 2 - 6 tahun sebelum bersara Memperolehi pekerja berpengalaman dan berkemahiran. Tiada lagi permohonan kelonggaran syarat had umur.
21

PEGAWAI

KERAJAAN

PERUNTUKAN SYARAT BMI DAN SYARAT FIZIKAL

20

skim perkhidmatan SYARAT BMI


Berat (kg) BMI = Tinggi (m) x Tinggi (m)

BMI** = Julat antara 19-26

** Walau bagaimanapun, bagi pegawai yang dilantik secara Peningkatan Secara Lantikan (PSL), keistimewaan diberikan iaitu BMI sehingga julat 30 mengambil kira pengalaman/kemahiran penyandang.
sambung..

22

SENARAI 20 SKIM PERKHIDMATAN YANG DIPERUNTUKKAN SYARAT BMI


1 2 3 4 5 6 7 Pegawai Kanan Polis Pegawai Rendah Polis dan Konstabel 11 12 13 14 15 16 17 Pegawai Penguatkuasa Penolong Pegawai Penguatkuasa

Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli


Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan Penguasa Penjara Penolong Penguasa Penjara Pegawai Penjara Penguasa Bomba Penolong Penguasa Bomba Pegawai Bomba

Pembantu Penguatkuasa
Pegawai Keselamatan Penolong Pegawai Keselamatan Pembantu Keselamatan Pengawal Keselamatan Pegawai Kesatria Penolong Pegawai Kesatria Pembantu Kesatria
sambung.. 23

8
9 10

18
19 20

PERUNTUKAN SYARAT BMI DAN SYARAT FIZIKAL

skim perkhidmatan SYARAT FIZIKAL


Penglihatan V6/9 tanpa cermin mata

Ketinggian >1.57m (L) / >1.53m (P)

Ukuran Dada (L) 78cm (biasa), 84cm (tarik nafas) Tidak rabun warna Tidak cacat pendengaran
Berat (kg) Tinggi (m) x Tinggi (m)

BMI

Berat >48kg (L) / >46kg (P) BMI* = Julat antara 19-26 *Kecuali untuk lantikan PSL : keistimewaan hingga julat 30

sambung..

24

SENARAI 5 SKIM PERKHIDMATAN YANG DIPERUNTUKKAN SYARAT FIZIKAL

1 2 3 4 5

Pegawai Pertahanan Awam

Penolong Pegawai Pertahanan Awam


Pembantu Pertahanan Awam Penolong Penguasa Imigresen/Penguasa Imigresen Pegawai Imigresen

sambung..

25

PINDAAN PERBEKALAN SKIM PERKHIDMATAN

KEBAIKAN
Peluang kenaikan pangkat ke gred lebih tinggi. Peluang PSL ke skim perkhidmatan lebih tinggi.

PEGAWAI

KERAJAAN

Peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan awam.


Memperolehi pekerja berpengetahuan.

26

PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN

perkhidmatan 7 skim DIJUMUDKAN perkhidmatan 2 skim DITANGGUHKAN


RENJER HUTAN PENGAWAS HUTAN
sambung.. 27

PENJUMUDAN 7 SKIM PERKHIDMATAN


Tukar Lantik Ke
1 2 3

Juruteknik Gred J17, J22, J26 Juruteknik Ukur Gred J17, J22, J26 Juruteknik Landskap Gred J17, J22, J26 Juruteknik Perancang dan Desa Gred J17, J22, J26 Pembantu Pertanian Gred G17, G22, G26 Pembantu Kawalan Trafik Udara Gred A17, A22, A26 Pemandu Enjin (KBB) Gred R9, R12 Bandar

Penolong Jurutera/ Penolong Pegawai Seni Bina/ Penolong Juruukur Bahan Gred JA29 Penolong Jurukur Gred JA29 Penolong Arkitek Landskap Gred JA29 Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA29 Penolong Pegawai Pertanian Gred G27 Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A29 Pembantu Awam Gred H11

5 6 7

sambung..

28

PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN

KEBAIKAN
PEGAWAI
Kenaikan pangkat secara time-based ke gred lebih tinggi. Peluang PSL ke skim perkhidmatan berkelayakan ijazah. Gaji maksimum, KGT dan ITKA lebih tinggi. Kemudahan cuti rehat dan kelas wad lebih baik. Faedah persaraan lebih tinggi.

Perkara Gaji maks KGT ITKA

Sedia ada (J17) RM3,490 RM95 RM115

Baharu (JA29) RM5,121 RM145 RM160

KERAJAAN

Peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Mengurangkan karenah birokrasi (kurang lapisan penyeliaan)
29

PEMANSUHAN SKIM PERKHIDMATAN JUMUD

131skim perkhidmatan jumud 3650 penyandang


Tukar Lantik Ke
Penyandang SP Jumud

Gred 1-10
Penyandang SP Jumud

Gred 11 Gred Setara


sambung..

Gred 11 dan ke atas

30

BILANGAN SKIM PERKHIDMATAN

274 skim perkhidmatan


1 Januari 2013

249 skim perkhidmatan


1 Januari 2014
31

PEGAWAI YANG LAYAK OPSYEN PERTUKARAN PELANTIKAN

Pegawai lantikan tetap di bawah Sistem Saraan Malaysia.

sambung.. 32

BERSETUJU DITUKAR LANTIK

PELAKSANAAN OPSYEN

Pilihan 1 : Terus ditukar lantik pada 1 Julai 2013/ 1 November 2013.


Pilihan 2 : Ditukar lantik setelah pegawai dinaikkan pangkat secara time-based 13 tahun dalam skim perkhidmatan asal.

TIDAK BERSETUJU

Kekal dalam skim perkhidmatan dan gred jawatan asal secara Khas Untuk Penyandang.

sambung .... 33 sambung

TEMPOH OPSYEN
Pegawai terlibat diberi untuk membuat pilihan. tempoh

Pegawai dianggap MENOLAK opsyen Sekiranya

tidak membuat opsyen; atau

sebarang

gagal kemuka borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan; atau membuat opsyen bersyarat.

sambung.. 34

KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN PEGAWAI YANG LAYAK DAN MENERIMA OPSYEN

GAJI MINIMUM
Jika gaji akhir di jawatan asal sama atau lebih rendah daripada gaji minimum jawatan baharu.

GAJI YANG SAMA


Jika gaji akhir di jawatan asal lebih tinggi daripada gaji minimum jawatan baharu.

sambung..

35

GAJI MINIMUM
1

AMAUN GAJI PEGAWAI LEBIH RENDAH DARIPADA GAJI MINIMUM BARU

CONTOH : GRED N1 KE N11( PAP KEPADA PEMBANTU OPERASI)


JGMM SEKARANG GRED N1 PP2/2013 JGMM BARU GRED N11 PP36/2013

RM733.54 MIN 733.54 MAKS 2,197.86

RM 802.00 MIN 802.00 MAKS 2,663.00

GAJI PEGAWAI YANG LAYAK AKAN DITETAPKAN KEPADA AMAUN GAJI MINIMUM DALAM JGMM BARU MULAI 1 NOVEMBER 2013 36

GAJI YANG SAMA


2

AMAUN GAJI PEGAWAI LEBIH TINGGI DARIPADA GAJI MINIMUM BARU

CONTOH : GRED N1 KE N11(PAP KEPADA PEMBANTU OPERASI)


JGMM SEKARANG GRED N1 PP2/2013 JGMM BARU GRED N11 PP36/2013

RM973.54 MIN 733.54 MAKS 2,197.86 MIN 802.00

RM973.54 MAKS 2,663.00

GAJI PEGAWAI YANG LAYAK AKAN DITETAPKAN KEPADA AMAUN GAJI YANG SAMA DALAM JGMM BARU MULAI 1 NOVEMBER 2013 37

GAJI KUP
3

AMAUN GAJI PEGAWAI BERADA DI GAJI KUP DAN LEBIH TINGGI DARIPADA GAJI MAKSIMUM JGMM BARU

CONTOH : GRED N1 KE N11( PAP KEPADA PEMBANTU OPERASI)


GAJI SEKARANG GRED N1 PP2/2013 GAJI BARU GRED N11 PP36/2013

GAJI KEKAL KUP

RM2,677.86 MIN 733.54 MAKS 2,197.86


GAJI KUP

RM2,677.86 MIN 802.00 MAKS 2,663.00

GAJI PEGAWAI YANG LAYAK AKAN DITETAPKAN KEPADA AMAUN GAJI YANG SAMA DI GAJI KUP MULAI 1 NOVEMBER 2013, DAN KEKAL DI GAJI KUP 38

RASIONAL
PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (PGT) PP berkuat kuasa 1 Julai 2013 Diberi TPG atas gred asal sebelum urusan pertukaran pelantikan.

Diberi pada tarikh kuat kuasa pertukaran pelantikan.

Memastikan pegawai yang TPG 1 Julai dan 1 Oktober tidak melangkau amaun gaji pegawai yang TPG 1 Januari dan 1 April.

TARIKH PERGERAKAN GAJI (TPG)

TPG pada tahun berikutnya (2014) adalah kekal mengikut TPG pegawai.

39

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN


1
Mengenalpasti pegawai yang layak ditawarkan opsyen

Menawarkan opsyen kepada pegawai terlibat

Memberikan penjelasan terperinci implikasi keputusan yang dibuat


Mengemaskini Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti Pegawai

Melaksanakan Pekeliling Perkhidmatan dan melaporkan kepada Kementerian (BPSM) mengenai status pelaksanaan sebelum 1 Mei 2014 mengikut format yang disediakan

40

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI YANG DITAWARKAN OPSYEN


1
Baca dengan teliti dan faham sebelum membuat keputusan. Jika ada keraguan hendaklah merujuk kepada Ketua Jabatan untuk penjelasan. Pemilihan opsyen adalah muktamad.

Lengkapkan 2 salinan borang opsyen iaitu satu salinan untuk Ketua Jabatan dan satu salinan untuk simpanan pegawai

Kembalikan borang opsyen dalam tempoh 30 hari mulai tarikh surat tawaran dikeluarkan

41

TERIMA KASIH

42