P. 1
EPI 3,5 Info Mada

EPI 3,5 Info Mada

|Views: 3|Likes:
Published by Ioana Popa
Instructiuni pentru utilizarea programului epi info, versiunea 3,5.
Instructiuni pentru utilizarea programului epi info, versiunea 3,5.

More info:

Published by: Ioana Popa on Apr 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2015

pdf

text

original

Leonard Mada

Catedra de Informatica Medicala, UMFT
17 Octombrie 2008
Programul EPI INFO
EPI Info este un program utilizat deseori in prelucrarea datelor medicale.
INTRODUCERE
Acest program se poate utiliza pentru:
− achizitionarea si stocarea datelor medicale
− prelucrarea ulteriora a acestor date
Programul EPI Info este distribuit liber si poate fi descarat de pe Internet de la
adresa: http://www.cdc.gov/epiinfo/. Nu trebuie sa memorati aceasta adresa, puteti
oricand sa folositi un motor de cautare (de ex. GG!"#.
"PI Info exista in doua versiuni ma$ore:
i.# o versiune pentru sistemul de operare %&'(& cu o interfata grafica
invechita
ii.# si o versiune pentru sistemul de operare %& )indows.
*ceasta ultima versiune are o interfata grafica cu meniuri si ferestre adaptata
timpului actual. +om folosi aceasta ultima varianta, versiunea EPI Info ,.-.,.
.* nu se confunda cu versiunea veche care este numerotata EPI Info /.0
Programul EPI Info este folosit des in studii epidemiologice, in special in cele
aate pe boli infectioase. Acest fapt este remarcat si dupa unele functii speciale
ale programului !nu "or fi dezbatute in aceasta lucrare#, dar si dupa organizatiile
care au dez"oltat initial acest program: $%$ !Centers for Disease Control and
Prevention# din &tatele 'nite !Epidemiology Program Office# impreuna cu
World Health Organisation !Global Programme on AIDS#, organizatii care au
domeniul de acti"itate aat pe boli infectioase.
Programul este gratuit si toti utilizatorii programului sunt incura(ati sa dea copii
si colegilor lor. Organizatia care a dez"oltat acest program nu isi asuma insa
responsabilitatea pentru efectele rezultate din folosirea acestui program.
1
)od de utilizare
Cum folosim programul
%e obicei il folosim in cadrul studiilor clinice sau epidemiologice.
Care sint pasii unui studiu
*nitial trebuie sa stabilim intrebarea la care studiul nostru trebuie sa raspunda. *n
functie de aceasta decidem cum "a fi organizat studiul si care sunt datele ce "or
fi colectate.
$and am decis structura datelor de care a"em ne"oie, cream baza de date in +P*
*nfo pentru a putea introduce datele culese. %ar inainte de crearea bazei de date,
cream un chestionar in care se "or introduce ulterior aceste date. A"anta(ele unui
chestionar sunt introducerea eficienta si in mod structurat a datelor, precum si
eistenta unnui mecanism de control al acestor date.
EPI Info cuprinde mai multe programe. $ele 2 programe pe care le "om
prezenta cuprind programul de creare a formularului standardizat !M!"E
#IE$#, respecti" programul de introducere propiru zisa a noilor date !ENTER
D!T!#, urmind ca intr,un curs ulterior sa discutam si celelalte programe si
functii mai a"ansate ale EPI Info !precum prelucrarea datelor#.
%upa ce ati lansat programul +P* *nfo -...- "a fi afisat meniul principal din care
pute,ti selecta subprogramul dorit:
EPI )eniul principal/ permite accesul la celelalte componente.
M!"E #IE$ 'n procesor pentru grafica si tet ce permite crearea
chestionarelor !machetelor de culegere a datelor#, dar poate fi utilizat si in
alte scopuri. 0acilitatea numita +P*A*% ofera a(utor in pregatirea
chestionarelor.
ENTER D!T! Produce fisierele de date pornind de la macheta
pregatita cu +P+% si permite introducerea datelor noi. *n acelasi timp
permite re"izuirea datelor "echi si chiar a formatelor fisierelor dupa ce
datele au fost introduse.
2
'tilizarea +P* *nfo
%tart Epi Info
Pentru a eecuta +pi *nfo sub 1*2%O1&, alegeti pictograma corespunzatoare
!+pi *nfo #, sau utilizati meniul &3A43.
0ereastra programului "a arata astfel:
Creearea unui nou proiect
5om incepe prin a creea un nou proiect. 0iecare proiect "a contine cel putin un
chestionar si o tabela in care for fi introduse ulterior datele. Prin crearea acestui
chestionar, se specifica si structura bazei de date. 6+ercitiu: reamintiti,"a care
sunt caracteristicile unei baze de date.7
%in meniul principal, alegeti Programs ! "a#e $ie% pentru a porni programul
de creeare a chestionarelor. Puteti accesa programul si direct prin apasarea
butonului 8Ma&e #ie'9 din fereastra principala.
-
Pentru a creea un nou chestionar !si ca atare un nou proiect#, trebuie sa alegem
in fereastra nou deschisa !cu numele de )a:e;+dit 5ie<# comanda Ne' din
meniul File !0ile ,= 2e<#.
$reati o baza de date noua in folderul C&'(sers'Dim sau D&'(sers'Dim) *n
dialogul pentru creearea unui fisier nou, introducem numele proiectului, identic
cu numele bazei de date pe care o "om creea ulterior, de eemplu: (oli
infectioase.
O)s* etensia fisierului "a fi adaugata automat de catre programul EPI Info
*n continuare, programul ne interogheaza pentru a introduce numele noului
formular. 5om alege diaree pentru acest nume !nu sint necesare ma(uscule#.
0ormularul corespunde unei tabele in baza de date. Obser"atie: 2u sunt permise
spatii in numele chestionarului.
.
Crearea interfetei grafice a formularului
Printr,un clic: in interiorul ferestrei cu butonul din dreapta al mouse,ului "om
selecta pozitia in care se "a afla noul camp. %upa clic: se "a deschide un nou
dialog in care "om selecta tipul de camp pentru "ariabila pe care "rem sa o
introducem.
2e "om concentra initial doar pe (umatatea superioara a ferestrei de dialog:
' eista un camp 8+uestion or Prompt9 in care "om introduce tetul sau
intrebarea care "a aparea pe formularul propriu zis
' in afara acestui tet trebuie sa determinam si tipul "ariabilei din lista T,pe
' precum si marimea "ariabilei, pe care o "om introduce in campul %i-e
%upa ce apasam O>, noul camp "a fi pozitionat
automat in interiorul formularului final, formular
in care se "or introduce ulterior datele.
*ip+ri de variabile& $e tipuri de "ariabile sunt
folosite in medicina?
+numerati eemple de "ariabile medicale.
*n continuare "om discuta tipurile de "ariabile pe baza unui eemplu.
Pro)lema .*
*ntr,o epidemie de diaree, medicii presupun ca organismul care transmite diareea
pro"ine din apa murdara dintr,un parau in"ecinat. $ei mai bolna"i par a fi copii,
dar prezenta diareei a fost semnalata si in populatia adulta. $e date ati colecta
pentru a "erifica aceste ipoteze?
@
Solutie
+nuntam initial intrebarile epidemiologice si medicale. %orim sa aflam daca
eista o relatie cauzala intre apa din parau si diaree. %e aceea "om urmari
consumul sau contactul cu aceasta sursa de apa.
*n acelasi timp dorim sa "erificam, daca diareea este mai se"era la copii. Pentru
simplitate presupunem ca numarul de scaune este un indicator fidel al gra"itatii
bolii.
%eci, datele pe care dorim sa la urmarim cuprind printre altele: 1.# "ariabile care
identifica pacientul, 2.# "ariabile care descriu contactul cu apa si -.# "ariabile
care descriu se"eritatea bolii. +emple sunt mentionate mai (os:
− nume si prenume
− data nasterii sau "irsta
− adresa unde locuiesc ; localitatea
− seul
− este folosita apa din parau drept apa potabila sau pentru gatit?
− au a"ut copii contact cu apa !de e se scalda in apa#
− adultii au a"ut contact cu apa !spala rufele in apa#
− care este frec"enta scaunelor pe zi
− numarul de cazuri de diaree in familie !persoane care au dez"oltat boala#
− data aparitiei primului caz in familie
Ce tip de /aria)ila ati alege pentru fiecare camp din lista precedenta
Precum ati obser"at in lista cu tipuri de "ariabile, eista "ariabile tip tet, tip
numeric !numar#, tip binar !doar 2 "alori posibile#, tip data calendarisrica,
precum si numeroase alte tipuri utilizate in special pentru scopuri speciale.
5ariabile care pot a"ea doar 2 "alori se numesc "ariabile
binare: acestea pot fi reprezentate ca si o lista din care pot
fi selectate doar 2 "alori posibile, sau poate fi de tip
8casuta de selectat9 !pe engleza chec:bo#, pe care o
selectam prin clic: pe casuta:
Obs: prin clic: pe casuta putem selecta sau deselecta repede aceasta "aloare.
A
%olutie*
3ipuri de campuri:
− tet: numele si prenumele
− numerice: "arsta si frec"enta scaunelor per zi
− binare sau chec:bo: seul masculin sau feminin, intrebari cu raspuns
%A;2'
− data calendaristica: data nasterii
%upa ce ati terminat macheta formularului, "eti sal"a noul formular !din meniul
File 01 %a/e#.
$e tip de "ariabila ati ales pentru "arsta? $are sunt "alori permise pentru "arsta?
#alidarea datelor
5arsta este o "ariabila numerica. 5alori permise pentru "arsta se afla in
inter"alul 0,1-0 de ani, desi "alori peste 100 sint foarte rare. Pentru a minimiza
erorile de introducere a datelor, dorim sa "erificam automat "arsta introdusa.
5om permite doar - cifre pentru "arsta. 0ormatul numarului se specifica prin
folosirea semnului B pentru fiecare cifra, de eemplu: BBB pentru un numar cu -
cifre sau BB.BB pentru a specifica un numar cu 2 zecimale.
7
+ista deza"anta(e in aceasta reprezentare a "arstei? $e solutie propuneti?
5alidare a"ansta: "om introduce o conditie de "alidare care permite introducerea
doar a unei "alori intre 0 si 1--. 5om folosi comanda C2ec& Code din )eniul
5ie< !$ie% ! Chec# code#. 0ereastra care se deschide contine - zone de lucru:
' in stanga o zona cu anumite comenzi specifice !"or fi afisate dupa
selectarea "ariabilei#
' in partea de sus, zona in care selectam operatia de "alidare
' si zona inferioara in care se editeaza codul de "alidare
%in lista C2oose field alegem campul de pe formular care trebuie "alidat, in
cazul curent acesta este $arsta. %orim ca regula de "alidare sa fie testata dupa ce
a fost introdusa o "aloare, in consecinta selectam optiunea C!fter9 din lista de
optiuni (efore or !fter.
*n continuare "om stabili regula de "alidare. %upa selectarea "ariabilei 5arsta, in
aria functionala din stanga ferestrei "or fi afisate comenzile specifice de
"alidare. &electam comanda IF care testeaza o conditie !in limba engleza *0 D
daca#. &copul "alidarii este sa atentionam persoana care introduce datele, ca a
fost introdusa o "aloare neplauzibila pentru $arsta) *n acelasi timp dorim sa
pre"enim sal"area acestor "alori eronate, si ca atare "om restrictiona iesirea din
acest camp.
&e deschide automat o noua fereastra in care "om introduce:
' din lista de "ariabile selectam $arsta
' aceasta "ariabila "a fi automat copiata si in campul If condition
' completam campul If condition cu: $arsta ! ,--
' daca 5arsta este mai mare de 1-- ani, atunci "or fi eecutate comenzile
din portiunea T3EN a ferestrei
8
' introducem in cimpul 3E+2 "aloarea 1 !"om schimba aceasta "aloare
intr,o etapa ulterioare, punand instructiunile propriu zise# si apasati O>
' in portiunea inferioara a ferestrei apar urmatoarele comenzi:
*0 5arsta = 1-- 3E+2
1
+2%
' dorim sa afisam un mesa( de atentionare daca s,a introdus o "aloare
eronata: stergeti numarul 1, si selectati comanda Dialog
' se "a afisa o noua fereastra, in care precizam titlul mesa(ului !de e.
+roare 5arsta si tetul detaliat al mesa(ului de atentionare#
F
' selectati comanda nou afisata si cu $'3;PA&3+ mutati aceasta comanda
in interiorul conditiei de "alidare
' la sfirsitul acestei operatii, instructiunile "or arata astfel:
*0 5arsta = 1-- 3E+2
%*AGOH IAti introdus o "aloare gresita pentru 5arstaI 3*3G+3+J3DI+roare 5arstaI
+2%
' in continuare dorim sa pre"enim parasirea campului, daca "aloarea nu a
fost corectata
' selectati comanda 4oto iar in dialogul care se deschide, selectati
"ariabila #arsta
' mutati noua instructiune in interiorul conditiei, dupa comanda DI!LO4
*0 5arsta = 1-- 3E+2
%*AGOH IAti introdus o "aloare gresita pentru 5arstaI 3*3G+3+J3DI+roare 5arstaI
HO3O 5arsta
+2%
&al"ati conditiile de "alidare !buton SA$E# si iesiti din programul C2ec& code
printr,un clic: pe butonul O..
Introducerea datelor
%upa sal"area formularului, putem trece la introducerea
propriu zisa a datelor. *n meniul File selectam 8Enter
Data9iar in dialogul nou afisat "om face clic: pe O>.
&e "a dechide noul formular pe care l,ati creat si puteti incepe introducerea unui
set de date.
Pro)lema 5*
*ntroduceti @ seturi complete de date, dupa care sal"ati noua baza de date.
*ncercati sa introduceti o "arsta de 1@0 ani. %upa introducerea celor @
inregistrari, re"eniti la prima inregistrare si schimbati "arsta K introduceti 8 ani.
*ncercati sa sal"ati, iar apoi sa introduceti inca o inregistrare noua !a sasea
inregistrare#. &tergeti ultima inregistrare.
10
*ntroduceti inca 2 inregistrari, una dintre ele a"ind "arsta de 8 ani, apoi cautati
persoanele cu "arsta de 8 ani si afisati toate aceste persoane. *n prezenta cadrului
didactic "eti selecta una din aceste persoane si "eti corecta numele.
3impul ramas este acordat discutarii tipurilor de studii clinice.
CONCLU6II
*n decursul acestei ore ",ati familiarizat cu etapele unui studiu epidemiologic si
cu programul +P* *nfo pentru )& 1indo<s:
' ati creat un chestionar in care pot fi introduse date
' ati in"atat tipuri de campuri;"ariabile
' ati "alidat "arsta
' ati creat o noua baza de date si ati introdus @ seturi de "alori in baza de
date.
11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->