You are on page 1of 13

SMA AL MADRASAH AL ALAWIYAH AD DINIAH

ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T5


UJIAN 1 TAHUN 2014

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bil

Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU [MA]
BAHASA INGGERIS [MA]
SEJARAH [MA]
MATEMATIK [MA]
MATEMATIK TAMBAHAN
SAINS [MA]
BIOLOGI
FIZIK
KIMIA
BAHASA ARAB [MA]
PRINSIP AKAUN
EKONOMI ASAS
TEKNOLOGI MAKLUMAT
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah)

Mata Pelajaran Yang Tidak Dikira Untuk GPS

Bil Calon
Daftar Ambil
112
110
112
110
112
111
112
109
68
67
61
61
51
49
51
49
51
49
112
110
27
27
44
44
29
29
112
111
112
110
1166 1146

TH
2
2
1
3
1
0
2
2
2
2
0
0
0
1
2
20

Bil
0
0
38
1
0
0
0
0
0
9
0
0
0
2
12
62

A+
%
0
0
34.23
0.92
0
0
0
0
0
8.18
0
0
0
1.8
10.91
5.41

A-

Bil
%
Bil
%
Bil
2 1.82 4 3.64 14
0
0
1 0.91 3
40 36.04 13 11.71 11
7 6.42 4 3.67 4
0
0
0
0
0
8 13.11 10 16.39 7
0
0
0
0
0
4 8.16 9 18.37 10
0
0
0
0
1
10 9.09 3 2.73 6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
5
4.5
7 6.31 8
23 20.91 13 11.82 12
99 8.64 64 5.58 80

B+
%
12.73
2.73
9.91
3.67
0
11.48
0
20.41
2.04
5.45
3.7
6.82
0
7.21
10.91
6.98

B
Bil
17
4
3
10
2
4
0
13
5
13
0
2
0
9
9
91

%
15.45
3.64
2.7
9.17
2.99
6.56
0
26.53
10.2
11.82
0
4.55
0
8.11
8.18
7.94

C+
Bil
22
2
2
14
1
11
2
3
3
19
0
4
2
8
14
107

%
20
1.82
1.8
12.84
1.49
18.03
4.08
6.12
6.12
17.27
0
9.09
6.9
7.21
12.73
9.34

C
Bil
34
22
4
27
6
13
13
6
23
28
4
14
2
17
14
227

%
30.91
20
3.6
24.77
8.96
21.31
26.53
12.24
46.94
25.45
14.81
31.82
6.9
15.32
12.73
19.81

D
Bil
11
7
0
9
2
4
10
2
6
2
5
9
5
14
3
89

%
10
6.36
0
8.26
2.99
6.56
20.41
4.08
12.24
1.82
18.52
20.45
17.24
12.61
2.73
7.77

E
Bil
4
19
0
10
1
3
14
2
4
11
3
5
8
17
3
104

%
3.64
17.27
0
9.17
1.49
4.92
28.57
4.08
8.16
10
11.11
11.36
27.59
15.32
2.73
9.08

G
Bil
2
52
0
23
55
1
10
0
7
9
14
7
12
24
7
223

%
1.82
47.27
0
21.1
82.09
1.64
20.41
0
14.29
8.18
51.85
15.91
41.38
21.62
6.36
19.46

Lulus /
Gagal
Bil
%
108 98.18
58 52.73
111 100
86 78.9
12 17.91
60 98.36
39 79.59
49
100
42 85.71
101 91.82
13 48.15
37 84.09
17 58.62
87 78.38
103 93.64
819 71.47

Tidak Layak Sijil


Bil
%
2
1.82
52
47.27
0
0
23
21.1
55
82.09
1
1.64
10
20.41
0
0
7
14.29
9
8.18
14
51.85
7
15.91
12
41.38
24
21.62
7
6.36
223
19.46

GPMP
5.1
7.62
1.31
5.95
8.45
4.25
7.35
3.78
6.39
4.84
7.85
6.52
7.9
6.05
3.48
5.4

SMA AL MADRASAH AL ALAWIYAH AD DINIAH


ANALISA MATA PELAJARAN KELAS
U1 TAHUN 2014
GURU KELAS : MOHD JAMIL BIN ROSLI
KELAS : T5 5_ADAM

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU [MA]
BAHASA INGGERIS [MA]
SEJARAH [MA]
MATEMATIK [MA]
MATEMATIK TAMBAHAN
SAINS [MA]
BIOLOGI
FIZIK
KIMIA
BAHASA ARAB [MA]
PRINSIP AKAUN
EKONOMI ASAS
TEKNOLOGI MAKLUMAT
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

Bil Calon
Daftar Ambil
21
20
21
20
21
21
21
20
21
20
0
0
21
20
21
20
21
20
21
20
0
0
0
0
0
0
21
21
21
20

TH
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1

Bil
0
0
7
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2

Lulus /
A+
A
AB+
B
C+
C
D
E
G
Gagal
%
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
0
1
5
0
0
3
15
4
20
4 20 6
30
2
10
0
0
0
0
20 100
0
0
0
0
0
1
5
1
5
1 5 5
25
1
5
4
20
7
35
13
65
33.33 13 61.9 1 4.76 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
21 100
5
1
5
1
5
0
0
2
10
1 5 4
20
5
25
3
15
2
10
18
90
0
0
0
0
0
0
0
1
5
1 5 1
5
0
0
1
5
16
80
4
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 5 3
15
5
25
7
35
4
20
16
80
0
3
15
6
30
3
15
4
20
2 10 1
5
0
0
1
5
0
0
20 100
0
0
0
0
0
1
5
1
5
1 5 10
50
1
5
2
10
4
20
16
80
10
1
5
0
0
1
5
1
5
1 5 4
20
2
10
3
15
5
25
15
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 4.76 1 4.76 0 0 5 23.81 4 19.05 5 23.81 5 23.81 16 76.19
10
5
25
1
5
3
15
4
20
1 5 3
15
1
5
0
0
0
0
20 100

Tidak Layak Sijil


Bil
%
0
0
7
35
0
0
2
10
16
80
0
0
4
20
0
0
4
20
5
25
0
0
0
0
0
0
5
23.81
0
0

GPMP
4.8
7.2
0.71
5.85
8.35
0
7.5
3.2
6.55
6
0
0
0
7.14
3.1

SMA AL MADRASAH AL ALAWIYAH AD DINIAH


ANALISA MATA PELAJARAN KELAS
U1 TAHUN 2014
GURU KELAS : ROSZAIDI BIN MURAT
KELAS : T5 5_IDRIS

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU [MA]
BAHASA INGGERIS [MA]
SEJARAH [MA]
MATEMATIK [MA]
MATEMATIK TAMBAHAN
SAINS [MA]
BIOLOGI
FIZIK
KIMIA
BAHASA ARAB [MA]
PRINSIP AKAUN
EKONOMI ASAS
TEKNOLOGI MAKLUMAT
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

Bil Calon
Daftar Ambil
32
32
32
32
32
32
32
32
6
6
32
32
0
0
0
0
0
0
32
32
10
10
26
26
17
17
32
32
32
32

TH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bil
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A+
A
AB+
B
C+
%
Bil % Bil % Bil
%
Bil
%
Bil
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 12.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.88 8
25
1 3.13 5 15.63 1 3.13 1 3.13
0
1 3.13 0
0
1 3.13 3 9.38 2 6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 6.25 3 9.38 1 3.13 1 3.13 8
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 3.13 3 9.38 0
0
6 18.75 8
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 3.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 11.76
0
0
0
1 3.13 1 3.13 1 3.13 4 12.5
0
0
0
1 3.13 1 3.13 0
0
9 28.13

C
Bil
15
2
1
10
0
10
0
0
0
11
0
7
1
4
9

%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
46.88 7 21.88 4 12.5 2 6.25
6.25 1 3.13 3 9.38 26 81.25
3.13 0
0
0
0
0
0
31.25 2 6.25 4 12.5 9 28.13
0
0
0
0
0
6
100
31.25 3 9.38 3 9.38 1 3.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.38 0
0
3 9.38 0
0
0
1
10
3
30
6
60
26.92 9 34.62 4 15.38 5 19.23
5.88 4 23.53 5 29.41 5 29.41
12.5 7 21.88 4 12.5 10 31.25
28.13 2 6.25 3 9.38 7 21.88

Lulus /
Gagal
Bil
%
30 93.75
6 18.75
32 100
23 71.88
0
0
31 96.88
0
0
0
0
0
0
32 100
4
40
21 80.77
12 70.59
22 68.75
25 78.13

Tidak Layak Sijil


Bil
%
2
6.25
26
81.25
0
0
9
28.13
6
100
1
3.13
0
0
0
0
0
0
0
0
6
60
5
19.23
5
29.41
10
31.25
7
21.88

GPMP
6.53
8.66
1.25
6.66
9
5.28
0
0
0
5.03
8.5
7.19
7.59
7
6.41

SMA AL MADRASAH AL ALAWIYAH AD DINIAH


ANALISA MATA PELAJARAN KELAS
U1 TAHUN 2014
GURU KELAS : SITI CITRAWANI BINTI HASSAN
KELAS : T5 5_HAWA

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU [MA]
BAHASA INGGERIS [MA]
SEJARAH [MA]
MATEMATIK [MA]
MATEMATIK TAMBAHAN
SAINS [MA]
BIOLOGI
FIZIK
KIMIA
BAHASA ARAB [MA]
PRINSIP AKAUN
EKONOMI ASAS
TEKNOLOGI MAKLUMAT
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

Bil Calon
Daftar Ambil
30
29
30
29
30
29
30
28
30
30
0
0
30
29
30
29
30
29
30
29
0
0
0
0
0
0
30
29
30
29

TH
1
1
1
2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1

Bil
0
0
12
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
2
6

Lulus /
A+
A
AB+
B
C+
C
D
E
G
Gagal
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
0
1 3.45 4 13.79 8 27.59 8 27.59 4 13.79 4 13.79 0
0
0
0
0
0
29 100
0
0
0
1 3.45 1 3.45 2
6.9
1 3.45 9 31.03 3 10.34 4 13.79 8 27.59 21 72.41
41.38 10 34.48 4 13.79 2
6.9
0
0
0
0
1 3.45 0
0
0
0
0
0
29 100
0
1 3.57 2 7.14 2 7.14 3 10.71 6 21.43 8 28.57 2 7.14 1 3.57 3 10.71 25 89.29
0
0
0
0
0
0
0
1 3.33 0
0
3
10
2 6.67 0
0
24
80
6
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 3.45 10 34.48 5 17.24 7 24.14 6 20.69 23 79.31
0
1 3.45 3 10.34 7 24.14 9 31.03 1 3.45 5 17.24 2
6.9
1 3.45 0
0
29 100
0
0
0
0
0
0
0
4 13.79 2
6.9 13 44.83 5 17.24 2
6.9
3 10.34 26 89.66
17.24 6 20.69 0
0
3 10.34 3 10.34 6 20.69 4 13.79 0
0
1 3.45 1 3.45 28 96.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
4 13.79 6 20.69 5 17.24 6 20.69 2
6.9
3 10.34 0
0
1 3.45 0
0
29 100
20.69 11 37.93 3 10.34 2
6.9
4 13.79 2
6.9
1 3.45 0
0
0
0
0
0
29 100

Tidak Layak Sijil


Bil
%
0
0
8
27.59
0
0
3
10.71
24
80
0
0
6
20.69
0
0
3
10.34
1
3.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP
3.76
6.79
1.03
5.36
8.4
0
7.24
4.17
6.28
3.38
0
0
0
3.14
1.9

SMA AL MADRASAH AL ALAWIYAH AD DINIAH


ANALISA MATA PELAJARAN KELAS
U1 TAHUN 2014
GURU KELAS : AMINAH BINTI UYUB
KELAS : T5 5_KHADIJAH

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mata Pelajaran
BAHASA MELAYU [MA]
BAHASA INGGERIS [MA]
SEJARAH [MA]
MATEMATIK [MA]
MATEMATIK TAMBAHAN
SAINS [MA]
BIOLOGI
FIZIK
KIMIA
BAHASA ARAB [MA]
PRINSIP AKAUN
EKONOMI ASAS
TEKNOLOGI MAKLUMAT
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

Bil Calon
Daftar Ambil
29
29
29
29
29
29
29
29
11
11
29
29
0
0
0
0
0
0
29
29
17
17
18
18
12
12
29
29
29
29

TH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bil
0
0
4
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
4

Lulus /
A+
A
AB+
B
C+
C
D
E
G
Gagal
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
0
0
0
0
0
3 10.34 5 17.24 10 34.48 9 31.03 2
6.9
0
0
0
0
29 100
0
0
0
0
0
1 3.45 1 3.45 0
0
6 20.69 2
6.9
8 27.59 11 37.93 18 62.07
13.79 9 31.03 7 24.14 4 13.79 2
6.9
1 3.45 2
6.9
0
0
0
0
0
0
29 100
0
4 13.79 1 3.45 1 3.45 2
6.9
5 17.24 5 17.24 0
0
2
6.9
9 31.03 20 68.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 18.18 0
0
0
0
9 81.82 2 18.18
0
6 20.69 7 24.14 6 20.69 3 10.34 3 10.34 3 10.34 1 3.45 0
0
0
0
29 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
2
6.9
0
0
2
6.9
3 10.34 4 13.79 9 31.03 0
0
4 13.79 3 10.34 26 89.66
0
0
0
0
0
1 5.88 0
0
0
0
4 23.53 4 23.53 0
0
8 47.06 9 52.94
0
0
0
0
0
3 16.67 2 11.11 3 16.67 7 38.89 0
0
1 5.56 2 11.11 16 88.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 8.33 1 8.33 3
25
7 58.33 5 41.67
0
1 3.45 0
0
1 3.45 1 3.45 2
6.9
5 17.24 3 10.34 7 24.14 9 31.03 20 68.97
13.79 7 24.14 8 27.59 6 20.69 1 3.45 2
6.9
1 3.45 0
0
0
0
0
0
29 100

Tidak Layak Sijil


Bil
%
0
0
11
37.93
0
0
9
31.03
9
81.82
0
0
0
0
0
0
0
0
3
10.34
8
47.06
2
11.11
7
58.33
9
31.03
0
0

GPMP
5.07
7.59
2.07
5.83
8.45
3.1
0
0
0
5.28
7.47
5.56
8.33
7.1
2.1

PENCAPAIAN SEKOLAH MENGIKUT KELAS (2014)


(SEKOLAH MENENGAH)

SEKOLAH

PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR MENGIKUT KELAS


SMA AL MADRASAH AL ALAWIYAH AD DINIAH

PEPERIKSAAN
TINGKATAN

:
:

UJIAN 1
T5
Bilangan Calon Mengikut Kategori

Kelas
5_ADAM
5_HAWA
5_IDRIS
5_KHADIJAH
JUMLAH

Bil Calon
Daftar
21
30
32
29
112

A+
Semua
MP
0
0
0
0
0

1A
0
0
0
0
0

1A0
0
0
0
0

1B+
0
0
0
0
0

1B
0
0
0
0
0

Sekurangnya
1C+
1C
0
1
0
3
0
0
0
2
0
6

1D
0
1
0
1
2

1E
1
1
2
1
5

Nota
Sila pastikan SU Peperiksaan sekolah anda telah melakukan Proses Markah Peperiksaan untuk mendapatkan data yang terkini.

1G
18
23
30
25
96

1T
1
2
0
0
3

G
Semua
MP
0
0
0
0
0

Tidak
Hadir
Semua
0
0
0
0
0

Keputusan
Lulus
Gagal
20
1
29
1
30
2
0
29
108
4

Peratus
Lulus

GPS
Kelas

95.24%
96.67%
93.75%
100.00%
96.43%

5.48
4.69
6.2
5.26
5.4

SMA AL MADRASAH AL ALAWIYAH AD DINIAH


LEMBARAN MARKAH MURID
UJIAN 1
TAHUN 2014
GURU KELAS :
TINGKATAN : T5 5_ADAM
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NAMA MURID
MUHAMMAD HANIF BIN JURAIDI
ABDUL RASYID BIN KAMAL
MUHAMMAD AMIRUL MAHDI BIN ZAINI
SYARIF MUHAMMAD AIMAN BIN KHALID
MOHAMMAD AFIQ BIN MOHIDING
MOHAMMAD ZULHAKIMI BIN MAHAMMAD
NOOR
AHMAD FARIZI BIN ISHAK
MOHAMMAD AMIN BIN ABDUL RAHMAN
MUHD RIDZUAN BIN ABD RAHMAN
MOHAMAD HAKIMI BIN HJ ABDUL RAZAK
MUHAMMAD BASYEER AMIN BIN AZHAR
FARHAN HAZIQI KUSAIRI BIN KHALIL KUSAIRI
REZQI BIN ROSLI
MUHAMMAD IRFAN BIN AZMAN TUAH
MUHAMAD HAFIZ BIN AZIZAN
MUHAMMAD AKMAL BIN CHE ROSE
MUHAMMAD ADIB AKRAM BIN MAZLAN
AFFANDI YUSRAN BIN SUHADI
MOHD AZHAN BIN AZLAN
NABIL AKHBAR BIN AFIZAN
ABDUL RAHMAN BIN SALLEH

NOKP
'970108026139
K940069
'970818265003
'970713026313
'970520095179

BAMA
M G
94 A+
70 B+
69 B
80 A
50 C

BIMA
M G
50 C
72 B+
43 E
35 G
37 G

BIO
M G
50 C
60 C+
43 E
45 D
45 D

'970510565069
'971203095049
'970718095211
'970215095199
'971027095065
'970219265415
'971007095287
'970104095065
'971128026253
'970502265357
'970113025093
'970731025031
'970119095025
'970703095075
'971218095287
'971107095073

34 G 48 D 43 E
31 G 24 G 50 C
40 E 56 C 42 E
90 A+ 31 G 52 C
62 C+ 54 C 47 D
56 C 50 C 45 D
48 D 31 G 42 E
41 E 33 G 48 D
57 C 41 E 40 E
46 D 41 E 38 G
58 C 39 G 35 G
40 E 69 B 40 E
30 G 62 C+ 43 E
32 G 58 C 38 G
26 G 43 E 35 G
TH TH TH TH TH TH

BMMA
M G
71 B+
64 C+
80 A
69 B
60 C+

FIZ
M G
89 A
71 B+
79 A66 B
82 A

KIM
M G
56 C
66 B
50 C
52 C
56 C

67
55
47
60
60
73
52
68
58
73
69
49
57
57
59
TH

76
82
76
63
79
58
76
76
74
68
71
66
68
63
42
TH

64 C+ 79 A- 69 B
54 C 83 A 64 C+
70 B+ 58 C 24 G
34 G 43 E 3 G
36 G 58 C 24 G
58 C 38 G 14 G
52 C 60 C+ 14 G
50 C 45 D 19 G
52 C 58 C 9 G
36 G 47 D 16 G
44 E 42 E 13 G
52 C 47 D 24 G
44 E 36 G 10 G
46 D 40 E 5 G
32 G 45 D 13 G
TH TH TH TH TH TH

B
C
D
C+
C+
B+
C
B
C
B+
B
D
C
C
C
TH

AA
AC+
AC
AAB+
B
B+
B
B
C+
E
TH

M3MA
M G
91 A+
58 C
68 B
45 D
68 B

MT
M G
41 E
57 C
29 G
17 G
23 G

PQS
M G
84 A
76 A82 A
90 A+
80 A

PSI
M G
43 E
70 B+
65 B
57 C
58 C

SEJMA
M G JUM MARKAH PERATUS GPC
KPT
92 A+
761
69.18
3.55 LULUS
94 A+
758
68.91
3.64 LULUS
86 A
694
63.09
4.36 LULUS
90 A+
646
58.73
4.82 LULUS
86 A
645
58.64
5
LULUS

KDK
1./21
2./21
3./21
4./21
5./21

56
70
80
92
74
82
72
66
64
66
68
58
56
66
46
0

28
40
45
42
49
57
56
58
41
48
38
27
47
43
25
32

90
78
84
94
82
86
88
86
86
82
94
84
82
84
80
96

6./21 34./112 1[A+] 2[A-] 2[B] 1[C+] 1[C] 1[D] 1[E] 2[G]
7./21 37./112 2[A] 1[A-] 1[B+] 1[C+] 3[C] 1[E] 2[G]
8./21 46./112 2[A] 1[A-] 1[B+] 2[C] 2[D] 2[E] 1[G]
9./21 50./112 3[A+] 2[C+] 1[C] 2[E] 3[G]
10./21 53./112 1[A] 1[A-] 1[B+] 2[C+] 2[C] 2[D] 2[G]
11./21 54./112 2[A] 1[B+] 5[C] 1[D] 2[G]
12./21 63./112 1[A] 1[A-] 1[B+] 1[C+] 3[C] 1[D] 1[E] 2[G]
13./21 66./112 1[A] 1[A-] 2[B] 2[C] 2[D] 1[E] 2[G]
14./21 76./112 1[A] 1[B+] 1[C+] 4[C] 3[E] 1[G]
15./21 80./112 1[A] 1[B+] 2[B] 3[D] 1[E] 3[G]
16./21 84./112 1[A+] 1[B+] 2[B] 1[C] 2[E] 4[G]
17./21 85./112 1[A] 2[B] 2[C] 2[D] 2[E] 2[G]
18./21 95./112 1[A] 1[B] 1[C+] 2[C] 1[D] 2[E] 3[G]
19./21 96./112 1[A] 1[B] 1[C+] 2[C] 1[D] 2[E] 3[G]
20./21 108./112 1[A] 1[C] 2[D] 2[E] 5[G]
21./21 111./112 1[A+] 1[G] 9[TH]

C
B+
A
A+
B+
A
B+
B
C+
B
B
C
C
B
D
TH

G
E
D
E
D
C
C
C
E
D
G
G
D
E
G
G

A+
AA
A+
A
A
A
A
A
A
A+
A
A
A
A
A+

654
631
622
604
625
617
591
590
580
561
571
556
535
532
446
128

59.45
57.36
56.55
54.91
56.82
56.09
53.73
53.64
52.73
51
51.91
50.55
48.64
48.36
40.55
11.64

5.09
5.09
5.27
5.36
5.45
5.45
5.64
5.73
6
6.18
6.27
6.27
6.55
6.55
7.45
8.18

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
GAGAL

KDT
9./112
10./112
19./112
26./112
32./112

PENCAPAIAN
3[A+] 2[A] 1[B+] 3[C] 2[E]
1[A+] 1[A-] 4[B+] 1[B] 2[C+] 2[C]
3[A] 1[A-] 3[B] 1[C] 2[E] 1[G]
2[A+] 1[A] 2[B] 2[C] 2[D] 2[G]
3[A] 1[B] 1[C+] 3[C] 1[D] 2[G]

SMA AL MADRASAH AL ALAWIYAH AD DINIAH


LEMBARAN MARKAH MURID
UJIAN 1
TAHUN 2014
GURU KELAS :
TINGKATAN : T5 5_IDRIS
NOKP
'970407025419
'970918265211
'970718025539
'971029025851
'971203095081
'971117265179
'970404095139
'971207095249
'970523095043

BAMA
M G
88 A
75 A77 A67 B
65 B
66 B
66 B
65 B
64 C+

10
11
12
13

NAMA MURID
MUHAMMAD NAIM BIN ISMAIL
MUHAMMAD FARIS AL-HAZIQ BIN A.KAMAL
MUHAMMAD AZZIM AZRAI BIN IBRAHIM
HAMIDULLAH YOUSUF BIN ISMAIL
MUHAMMAD FARIS HASBULLAH BIN AZIS
MUHAMMAD RIZAL BIN BAHARUM
MOHAMMAD SAYUTI BIN MD. RADZI
MUHAMMAD UZAIR BIN HAKIMI
SAIFUL AMIN BIN AHMAD
MUHAMMAD QIWAMUDDIN BIN KHAIRUL
ANUAR
MOHD AZWAR BIN ASARI
NASRUN AKMAL BIN HUSSIN
NAJMUDDIN BIN OMAR

'970717026273
'970101095107
'970110565051
'970313265083

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

MOHD IZWAD ROZAIFY BIN MOHAMAD ROSELI


MUHAMMAD AZIM BIN ZAINON ABIDIN
MUHAMAD FAIZ BIN ZAHARIN
MOHAMMAD ZULFIKAR BIN ABDUL SALAM
MOHAMAD HAFIY BIN MOHD HALIM
MOHD AZNELL BIN MOHD AKHIR
MUHAMMAD FAIZ BIN ALMUDDIN
MUHAMMAD SYAMIL BIN HUSSIN
HAZWAN BIN ABD HALIM
MOHAMAD LUTFI BIN IDRIS
MUHAMMAD SHAFIQ BIN MASLIN
MUHAMMAD SYAFIQ BIN AZMI
MOHAMMAD ADLI HAMZIE BIN FAUZI
HASANADLI BIN KHOTOB
MOHAMAD SYAMEER BIN MOHD SALIM

29
30
31
32

MOHAMMAD FIRDAUS BIN DARMAWAN FIKRI


ZAIM ZAKIYYUDDIN BIN ZAINUDDIN
AHMAD LUQMAN HAKIM BIN AHMAD SHAH
MUHAMMAD ALIF AIMAN BIN SHARUDIN

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BMMA
M G
63 C+
57 C
56 C
57 C
52 C
61 C+
46 D
40 E
55 C

EA
M G

47

M3MA
M G
66 B
D 55 C
C+ 64 C+
C 44 E
85 A
G 51 C
C 49 D
62 C+
D 53 C

69 B 44 E
62 C+ 29 G
53 C 40 E
59 C 33 G

59
51
48
58

50
43
55
44

C
E
C
E

30
68
51
34

'970325095173
'970911265139
'971117095085
'970125095005
'970428265323
'970915075543
'970927095285
'970530105457
'970202095069
'971223095097
'970423095185
'970110025207
'971107095049
'970716095103
'970130265187

51
42
59
52
76
51
57
64
57
62
55
63
58
63
52

55 C 56
62 C+ 43
54 C 49
56 C 52
44 E 47
51 C 45
60 C+ 45
56 C 45
48 D 36
50 C 46
41 E 37
54 C
49 D 31
48 D 45
48 D 40

C
E
D
C
D
D
D
D
G
D
G

40 E
60 C+ 64 C+ 98 A+ 42 E 46
45 D
62 C+ 60 C+ 74 B+ 55 C 57
55 C
58 C 45 D 92 A+ 53 C 43
25 G
62 C+ 62 C+ 80 A 64 C+ 39
36 G
54 C 48 D 86 A 51 C
70 B+
38 G 32 G 29 G 92 A+ 64 C+
51 C
60 C+ 38 G 74 B+ 53 C 39
41 E
48 D 55 C 94 A+ 40 E 32
55 C
46 D 22 G 86 A 60 C+ 43
29 G
34 G 10 G 86 A 55 C
34 G
64 C+ 43 E 94 A+ 62 C+ 29
55 C 10 G 34 G 60 C+ 43 E 66 B 43 E
54 C
30 G 47 D 74 B+ 53 C 40
38 G
38 G 32 G 31 G 94 A+ 53 C
51 C
32 G 38 G 76 A- 49 D

'970203095079
'970111095127
'971216025787
'970624025263

43 E 25 G
64 C+ 21 G
64 C+ 19 G
40 E 27 G

C
E
C
C
AC
C
C+
C
C+
C
C+
C
C+
C

BIMA
M G
48 D
31 G
16 G
36 G
40 E
36 G
14 G
55 C
29 G

38
57
29
38
31
36
27
25
21
27
27
30
33
27
27

G
C
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

45
44
32
32

C
C
D
C

D
E
G
G

46
63
59
34
54

G
D
E

52

34

68
40
23
34

G
B
C
G

B
E
G
G

MT
PA
PQS
M G M G M G
24 G 49 D 64 C+
60 C+
62 C+
58 C
29 G 41 E 78 A58 C
56 C
14 G 35 G 50 C
50 C

PSI
M G
78 A45 D
41 E
48 D
55 C
67 B
45 D
55 C
64 C+

41 E 42 E 47 D
42 E 72 B+ 36 G
40 E 50 C
52 C 74 B+

21 G 28 G 40
36
1 G 26 G 36
50

E
G
G
C

40
17
29
33

E
G
G
G

SEJMA
M G
92 A+
92 A+
96 A+
94 A+
64 C+
88 A
94 A+
82 A
96 A+

SNMA
M G
68 B
75 A51 C
85 A
64 C+
79 A74 B+
81 A
57 C

TM
M G JUM MARKAH PERATUS GPC
KPT
640
64
4.4 LULUS
71 B+
600
60
4.9 LULUS
61 C+
587
58.7
5.1 LULUS
57 C
594
59.4
5.4 LULUS
573
57.3
5.4 LULUS
39 G
579
57.9
5.5 LULUS
66 B
555
55.5
5.5 LULUS
539
53.9
5.5 LULUS
43 E
558
55.8
5.8 LULUS

94 A+ 75 A80 A 57 C
90 A+ 60 C+ 46
98 A+ 62 C+ 54

74 B+ 64 C+
52 C 49 D
80 A 47 D
70 B+ 28 G

D
C
D
C
E
G

G
G
E
G
E

KDK
1./32
2./32
3./32
4./32
5./32
6./32
7./32
8./32
9./32

KDT
21./112
28./112
39./112
51./112
52./112
57./112
58./112
59./112
67./112

PENCAPAIAN
1[A+] 1[A] 1[A-] 2[B] 2[C+] 2[D] 1[G]
1[A+] 2[A-] 2[C+] 2[C] 2[D] 1[G]
1[A+] 1[A-] 4[C+] 2[C] 1[E] 1[G]
1[A+] 1[A] 1[B] 3[C] 2[D] 1[E] 1[G]
1[A] 1[A-] 1[B] 2[C+] 2[C] 2[E] 1[G]
1[A] 1[A-] 2[B] 1[C+] 2[C] 3[G]
1[A+] 1[B+] 1[B] 3[C] 3[D] 1[G]
2[A] 1[B] 1[C+] 3[C] 1[E] 2[G]
1[A+] 2[C+] 4[C] 1[D] 1[E] 1[G]

551
540
533
557

55.1
54
53.3
55.7

5.8
5.9
5.9
6

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

10./32
11./32
12./32
13./32

68./112
69./112
70./112
71./112

1[A+] 1[A-] 1[B] 2[C] 1[D] 3[E] 1[G]


1[A] 1[B+] 1[B] 1[C+] 2[C] 2[E] 2[G]
1[A+] 1[C+] 4[C] 2[D] 2[E]
1[A+] 1[B+] 1[C+] 3[C] 2[E] 2[G]

550
546
537
530
473
508
504
500
474
399
486
458
472
469
413

55
54.6
53.7
53
52.56
50.8
50.4
50
47.4
44.33
48.6
45.8
47.2
46.9
45.89

6
6
6.1
6.1
6.11
6.3
6.5
6.5
6.7
6.78
6.8
6.9
7
7
7

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

14./32
15./32
16./32
17./32
18./32
19./32
20./32
21./32
22./32
23./32
24./32
25./32
26./32
27./32
28./32

72./112
74./112
77./112
78./112
79./112
88./112
92./112
93./112
97./112
99./112
100./112
101./112
102./112
103./112
104./112

1[A+] 2[C+] 3[C] 1[D] 2[E] 1[G]


1[B+] 3[C+] 2[C] 2[D] 2[E]
1[A+] 5[C] 2[D] 1[E] 1[G]
1[A] 3[C+] 3[C] 3[G]
1[A] 1[A-] 2[C] 2[D] 1[E] 2[G]
1[A+] 1[B+] 1[C+] 2[C] 1[D] 4[G]
1[B+] 2[C+] 3[C] 1[D] 3[G]
1[A+] 1[C+] 2[C] 2[D] 2[E] 2[G]
1[A] 1[C+] 2[C] 2[D] 1[E] 3[G]
1[A] 1[C+] 2[C] 1[D] 4[G]
1[A+] 2[C+] 1[C] 2[E] 4[G]
1[B] 2[C+] 2[C] 2[E] 3[G]
1[B+] 3[C] 2[D] 1[E] 3[G]
1[A+] 1[C+] 1[C] 2[D] 5[G]
1[A-] 2[C] 2[D] 1[E] 3[G]

448
375
357
348

44.8
41.67
35.7
38.67

7
7.44
7.6
7.89

LULUS
LULUS
GAGAL
GAGAL

29./32
30./32
31./32
32./32

105./112
106./112
109./112
110./112

1[B+] 1[B] 1[C+] 1[D] 3[E] 3[G]


1[C+] 2[C] 1[D] 2[E] 3[G]
1[A] 1[C+] 1[D] 7[G]
1[B+] 1[C] 1[E] 6[G]

SMA AL MADRASAH AL ALAWIYAH AD DINIAH


LEMBARAN MARKAH MURID
UJIAN 1
TAHUN 2014
GURU KELAS :
TINGKATAN : T5 5_HAWA
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8

NAMA MURID
NUR FATIRAH BINTI NORDIN
NURUL AQILAH BINTI MOHD NOR
SITI NASRIN BINTI MOHD ASRI
FARHANA BINTI PEKERIZI
NUR SHUHAIDA BINTI SAMSUDIN
SITI AISYAH BINTI OTHMAN
NAJJAH HAFIZAH ADRL BINTI MOHD RADZI
NUURIN SUWAIDA BT HASSAN

NOKP
'970315095022
'970410095004
AE55486
'970129135908
'971230095052
'970709095084
'970224025440
'970315026000

BAMA
M G
100 A+
98 A+
90 A+
90 A+
66 B
90 A+
70 B+
60 C+

BIMA
M G
52 C
58 C
67 B
71 B+
60 C+
54 C
75 A58 C

BIO
M G
60 C+
52 C
50 C
55 C
57 C
48 D
53 C
58 C

BMMA
M G
69 B
79 A72 B+
79 A72 B+
71 B+
72 B+
79 A-

9
10
11
12
13

NURUL FARHANA BINTI MAHAZAN


FATIEN AZIERA BINTI ABD RASHID
PUTERI BALQIS BINTI ABDUL GHAFAR
NUR AKMAL BALQIS BINTI RAZAK
NUR FAATIHAH BINTI FADZLY

'971002095026
'971101095048
'971029026178
'971226026214
'970912025022

80
74
82
86
60

A
B+
A
A
C+

40
40
50
45
67

50
43
42
33
45

67 B 61 C+ 54
67 B 76 A- 56
84 A 66 B 58
72 B+ 66 B 56
56 C 68 B 52

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NURKHAIRIL ZAHIRAH BINTI SHAM SHUL RIZAL


NUR AINA BINTI BAHRUDIN
NAJWA BINTI MHD BOOKERI
AFIFAH BINTI HAJI OMAR
NURUL FASIHAH BINTI ISA
SYAHIDATUL AZWA BINTI ISMAIL
NUR ZAFIRAH BINTI MAT SAAD
NUR'' ADILAH BINTI ZAINUDDIN
NUR NADHIRAH BINTI RAZALI
ATIKAH BINTI ROSLAN
SITI NUR SHUHADA BINTI KAMARUZZAMAN
NOOR MAWADDAH BINTI ABDUL WAHID
AIN NASUHA BINTI ISMAIL
RAIHANA BINTI MOHD DISA
NUR FARIHAH BINTI NORAZMAN
SITI FAIRUS BINTI MOHD FISAL
SALIHAH BINTI SHAHIDAN

'970717095068
'970202025026
'971113025522
'970907025984
'971221095046
'970404095016
'970301025058
'970625095124
'971201026584
'970115095044
'971203095022
'971121095176
'970904265122
'970311095172
'970610145950
'970414095028
'970123095044

58
82
84
82
20
66
68
54
42
62
64
56
70
64
50
60
TH

C
A
A
A
G
B
B
C
E
C+
C+
C
B+
C+
C
C+
TH

50 C
39 G
38 G
50 C
50 C
37 G
41 E
39 G
43 E
48 D
48 D
26 G
50 C
39 G
37 G
26 G
TH TH

E
E
C
D
B

C
E
E
G
D

48 D
33 G
40 E
27 G
42 E
52 C
50 C
47 D
50 C
47 D
43 E
40 E
43 E
38 G
35 G
33 G
TH TH

76
59
65
64
63
71
72
57
72
69
63
53
67
69
67
63
TH

AC
B
C+
C+
B+
B+
C
B+
B
C+
C
B
B
B
C+
TH

FIZ
M G
82 A
71 B+
76 A68 B
74 B+
71 B+
74 B+
79 A-

45
68
71
66
66
71
50
66
50
50
50
71
68
53
42
47
TH

D
B
B+
B
B
B+
C
B
C
C
C
B+
B
C
E
D
TH

KIM
M G
66 B
50 C
66 B
56 C
66 B
52 C
60 C+
68 B

M3MA
M G
80 A
77 A66 B
64 C+
68 B
62 C+
51 C
73 B+

MT
M G
66 B
57 C
33 G
21 G
50 C
53 C
26 G
27 G

PQS
M G
90 A+
80 A
90 A+
98 A+
90 A+
88 A
86 A
82 A

PSI
M G
91 A+
78 A79 A91 A+
84 A
74 B+
86 A
78 A-

70
70
57
64
60

B+
B+
C
C+
C+

27
46
30
29
34

G
D
G
G
G

96
70
64
76
82

A+
B+
C+
AA

78 A- 96 A+
86 A 90 A+
72 B+ 90 A+
74 B+ 72 B+
57 C 84 A

719
718
695
673
665

65.36
65.27
63.18
61.18
60.45

4
4.09
4.45
4.73
4.91

50 C 53 C
38 G 57 C
34 G 77 A44 E 55 C
50 C 58 C
48 D 51 C
46 D 40 E
46 D 66 B
52 C 47 D
48 D 30 G
46 D 62 C+
60 C+ 60 C+
58 C 51 C
58 C 53 C
44 E 22 G
34 G 34 G
TH TH 0 TH

24
17
27
19
46
24
24
16
26
13
23
20
37
17
19
14
34

G
G
G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

80
88
66
66
78
78
90
80
82
80
86
68
66
64
70
52
0

A
A
B
B
AAA+
A
A
A
A
B
B
C+
B+
C
TH

69
83
55
78
69
55
62
76
66
71
60
67
66
74
66
40
0

639
652
637
627
634
631
629
625
628
608
631
603
597
609
542
459
34

58.09
59.27
57.91
57
57.64
57.36
57.18
56.82
57.09
55.27
57.36
54.82
54.27
55.36
49.27
41.73
3.09

5
5.09
5.09
5.09
5.18
5.18
5.18
5.18
5.27
5.27
5.36
5.45
5.45
5.73
6.27
7.45
9

C
C
C
C
C

B
A
C
AB
C
C+
AB
B+
C+
B
B
B+
B
E
TH

SEJMA
M G JUM MARKAH PERATUS GPC KPT
84 A
840
76.36
2.36 LULUS
90 A+
790
71.82
3.09 LULUS
90 A+
779
70.82
3.09 LULUS
94 A+
787
71.55
3.18 LULUS
78 A765
69.55
3.45 LULUS
90 A+
753
68.45
3.64 LULUS
84 A
737
67
3.64 LULUS
82 A
726
66
4
LULUS

90
88
80
76
92
78
86
78
98
90
86
82
72
80
90
56
TH

A+
A
A
AA+
AA
AA+
A+
A
A
B+
A
A+
C
TH

KDK
1./30
2./30
3./30
4./30
5./30
6./30
7./30
8./30

KDT
1./112
3./112
4./112
5./112
7./112
11./112
12./112
14./112

PENCAPAIAN
3[A+] 3[A] 3[B] 1[C+] 1[C]
2[A+] 1[A] 3[A-] 1[B+] 4[C]
3[A+] 2[A-] 1[B+] 3[B] 1[C] 1[G]
4[A+] 1[A-] 1[B+] 1[B] 1[C+] 2[C] 1[G]
1[A+] 1[A] 1[A-] 2[B+] 3[B] 1[C+] 2[C]
2[A+] 1[A] 3[B+] 1[C+] 3[C] 1[D]
3[A] 1[A-] 3[B+] 1[C+] 2[C] 1[G]
2[A] 3[A-] 1[B] 1[C+] 3[C] 1[G]

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

9./30
10./30
11./30
12./30
13./30

15./112
16./112
22./112
24./112
30./112

2[A+] 1[A] 1[A-] 1[B+] 1[B] 1[C+] 2[C] 1[E] 1[G]


1[A+] 1[A] 1[A-] 3[B+] 1[B] 1[C] 1[D] 2[E]
1[A+] 2[A] 1[B+] 1[B] 1[C+] 3[C] 1[E] 1[G]
1[A] 1[A-] 3[B+] 1[B] 1[C+] 1[C] 1[D] 2[G]
2[A] 2[B] 2[C+] 3[C] 1[D] 1[G]

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
GAGAL

14./30 33./112 1[A+] 1[A] 1[A-] 1[B] 3[C] 3[D] 1[G]


15./30 35./112 4[A] 1[B] 2[C] 4[G]
16./30 36./112 2[A] 1[A-] 1[B+] 2[B] 1[C] 1[E] 3[G]
17./30 38./112 1[A] 2[A-] 2[B] 1[C+] 2[C] 1[E] 2[G]
18./30 41./112 1[A+] 1[A-] 2[B] 1[C+] 3[C] 1[D] 1[E] 1[G]
19./30 42./112 2[A-] 2[B+] 1[B] 3[C] 1[D] 2[G]
20./30 43./112 1[A+] 1[A] 1[B+] 1[B] 1[C+] 2[C] 1[D] 2[E] 1[G]
21./30 44./112 1[A] 2[A-] 2[B] 2[C] 2[D] 2[G]
22./30 45./112 1[A+] 1[A] 1[B+] 1[B] 3[C] 1[D] 2[E] 1[G]
23./30 47./112 1[A+] 1[A] 1[B+] 1[B] 1[C+] 1[C] 3[D] 2[G]
24./30 49./112 2[A] 4[C+] 1[C] 2[D] 1[E] 1[G]
25./30 55./112 1[A] 1[B+] 2[B] 2[C+] 2[C] 1[E] 2[G]
26./30 56./112 2[B+] 4[B] 2[C] 1[E] 1[G] 1[TH]
27./30 65./112 1[A] 1[B+] 1[B] 2[C+] 3[C] 3[G]
28./30 86./112 1[A+] 1[B+] 2[B] 1[C] 2[E] 4[G]
29./30 107./112 2[C+] 2[C] 1[D] 1[E] 5[G]
30./30 112./112 1[G] 10[TH]

SMA AL MADRASAH AL ALAWIYAH AD DINIAH


LEMBARAN MARKAH MURID
UJIAN 1
TAHUN 2014
GURU KELAS :
TINGKATAN : T5 5_KHADIJAH
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NAMA MURID
NURUL NADHIRAH BINTI NORDIN
ALYA NURDINI BINTI MOHD NORSHAMSURI
KHAIRUNNISA'' BINTI FAKHRUL ANWAR
NUR ATHIRAH BINTI MAHAMAD NOR
FATIN FARHANA BT MOHD SUKERI
AUNI MARDHIAH BT MOHD ZAWIZAZ
SHATHIROH BINTI MOHD SUBRI
ZUNNUR HUSNA BINTI OTHMAN
NUR AMEERA NATASHA BINTI ROSSIDI
NUR ATHIRAH BINTI ISHAK
NUR SYAMIMI BINTI MUHAMMAD SUHAIMI
NURUL AFIQAH BINTI ROSDI
AIDA SYAFIQAH BINTI MUHAMMAD
AUFA ABRAR BINTI MAHAMAD ISA
NOR AMANINA ADILA BINTI NORDIN
NOR ZAFIRAH BINTI NOR HANIZAM
TASNIM WIDAD BINTI MOHD GHAZALI
FATIMAH BINTI JAMALUDDIN
NUR HIDAYANI BINTI RAZALI
NOR AZIRA HUSNA BINTI ABDULL AZIZ
FATIYYAH HILMAN BINTI IDRIS
NUR AFIFAH BINTI KAMAROLZAMAN
NUR NASUHA BINTI AZIS
NUR AMIRAH BINTI AZIZ
NUR ADZHANI BINTI AWANG
NUR SYAFAWANI BINTI YUSOFF
NURUL HUSNA BINTI ISMAIL
INTAN NORASHIDAH BINTI OZAIZUL
FATIN NURSYIFFA BINTI MUHAMMAD PALIDZI

NOKP
'971108026336
'970923095106
'971203026422
'971203026414
'970610025086
'970826025966
AH48861
'970329265002
'970907145820
'971215095062
'971010025562
'971116385064
'970405095018
'970619025592
'971221026776
AH00227
'970609125346
'970420265150
'971223095070
'971119025582
'970119025764
'970509045162
'970125095064
'970706095126
'970418025000
'970626095070
'970215025430
'970805095084
'970501095034

BAMA
M G
98 A+
84 A
92 A+
52 C
66 B
74 B+
58 C
74 B+
80 A
60 C+
62 C+
64 C+
30 G
60 C+
58 C
42 E
30 G
50 C
40 E
50 C
66 B
36 G
66 B
40 E
50 C
54 C
50 C
58 C
44 E

BIMA
M G
51 C
72 B+
59 C
68 B
36 G
40 E
48 D
42 E
42 E
53 C
55 C
40 E
31 G
40 E
38 G
40 E
46 D
33 G
40 E
51 C
55 C
29 G
33 G
36 G
44 E
29 G
37 G
33 G
21 G

BMMA
M G
63 C+
72 B+
65 B
71 B+
65 B
61 C+
64 C+
64 C+
64 C+
67 B
68 B
59 C
60 C+
60 C+
58 C
71 B+
64 C+
67 B
57 C
53 C
53 C
46 D
57 C
59 C
53 C
45 D
60 C+
56 C
61 C+

EA
M G

63 C+
66

70 B+
58 C

51
72
66
70
51
63
56
38
51
50
50
64
38

C
B+
B
B+
C
C+
C
G
C
C
C
C+
G

43

M3MA
M G
83 A
64 C+
68 B
74 B+
75 A83 A
64 C+
66 B
30 G
51 C
81 A
83 A
64 C+
64 C+
57 C
42 E
28 G
32 G
58 C
38 G
58 C
60 C+
38 G
32 G
34 G
23 G
40 E
21 G
53 C

MT
M G
54 C
56 C
40 E
31 G

PA
M G
70 B+
57 C
47 D
51 C
47 D
17 G 16 G
16 G 29
53

G
C

19 G 33
36 G 45
37 G 50
24

G
D
C
G

32

45

38

G 32

13 G 32

PQS
M G
96 A+
86 A
80 A
94 A+
76 A80 A
90 A+
82 A
82 A
78 A78 A78 A70 B+
88 A
84 A
72 B+
70 B+
70 B+
74 B+
78 A54 C
66 B
60 C+
90 A+
78 A78 A70 B+
78 A60 C+

PSI
M G
67 B
55 C
82 A
48 D
47 D
62 C+
47 D
62 C+
40 E
37 G
43 E
42 E
70 B+
52 C
40 E
40 E
43 E
58 C
52 C
42 E
31 G
43 E
52 C
43 E
40 E
41 E
35 G
32 G
35 G

SEJMA
M G
86 A
90 A+
84 A
92 A+
92 A+
90 A+
76 A86 A
74 B+
86 A
78 A78 A80 A
74 B+
56 C
78 A88 A
84 A
64 C+
66 B
78 A78 A86 A
78 A58 C
88 A
72 B+
72 B+
66 B

SNMA
M G
79 A87 A
79 A81 A
81 A
79 A79 A87 A
70 B+
89 A
70 B+
75 A85 A
64 C+
70 B+
79 A77 A57 C
53 C
60 C+
64 C+
70 B+
45 D
58 C
68 B
68 B
74 B+
68 B
74 B+

TM
M G JUM MARKAH PERATUS GPC KPT
KDK
744
74.4
2.8 LULUS 1./29
723
72.3
3.2 LULUS 2./29
695
69.5
3.5 LULUS 3./29
662
66.2
3.9 LULUS 4./29
648
64.8
4.1 LULUS 5./29
602
60.2
4.3 LULUS 6./29
60 C+
642
64.2
4.4 LULUS 7./29
608
60.8
4.6 LULUS 8./29
603
60.3
4.8 LULUS 9./29
54 C
618
61.8
4.9 LULUS 10./29
587
58.7
4.9 LULUS 11./29
600
60
5 LULUS 12./29
577
57.7
5.1 LULUS 13./29
577
57.7
5.3 LULUS 14./29
57 C
576
57.6
5.6 LULUS 15./29
560
56
5.6 LULUS 16./29
49 D
548
54.8
5.6 LULUS 17./29
547
54.7
5.7 LULUS 18./29
51 C
547
54.7
6 LULUS 19./29
57 C
537
53.7
6 LULUS 20./29
46 D
526
52.6
6.2 LULUS 21./29
517
51.7
6.2 LULUS 22./29
37 G
516
51.6
6.2 LULUS 23./29
54 C
525
52.5
6.3 LULUS 24./29
49 D
522
52.2
6.4 LULUS 25./29
54 C
505
50.5
6.4 LULUS 26./29
476
47.6
6.4 LULUS 27./29
40 E
493
49.3
6.5 LULUS 28./29
459
45.9
6.7 LULUS 29./29

KDT
2./112
6./112
8./112
13./112
17./112
18./112
20./112
23./112
25./112
27./112
29./112
31./112
40./112
48./112
60./112
61./112
62./112
64./112
73./112
75./112
81./112
82./112
83./112
87./112
89./112
90./112
91./112
94./112
98./112

PENCAPAIAN
2[A+] 2[A] 1[A-] 1[B+] 1[B] 1[C+] 2[C]
1[A+] 3[A] 2[B+] 1[C+] 3[C]
1[A+] 3[A] 1[A-] 2[B] 1[C] 1[D] 1[G]
2[A+] 1[A] 2[B+] 1[B] 2[C] 1[D] 1[G]
1[A+] 1[A] 2[A-] 2[B] 1[C+] 2[D] 1[G]
1[A+] 2[A] 1[A-] 1[B+] 2[C+] 1[E] 2[G]
1[A+] 2[A-] 1[B] 2[C+] 2[C] 2[D]
3[A] 1[B+] 1[B] 2[C+] 1[E] 2[G]
2[A] 3[B+] 1[C+] 1[C] 1[E] 2[G]
2[A] 1[A-] 1[B] 1[C+] 3[C] 2[G]
1[A] 2[A-] 1[B+] 1[B] 1[C+] 1[C] 1[E] 2[G]
1[A] 3[A-] 1[C+] 1[C] 1[D] 2[E] 1[G]
2[A] 2[B+] 2[C+] 1[C] 3[G]
1[A] 1[B+] 4[C+] 2[C] 1[E] 1[G]
1[A] 2[B+] 4[C] 2[E] 1[G]
2[A-] 2[B+] 1[B] 3[E] 2[G]
1[A] 1[A-] 2[B+] 1[C+] 1[D] 1[E] 3[G]
1[A] 1[B+] 1[B] 4[C] 1[D] 2[G]
1[B+] 2[C+] 4[C] 1[D] 2[E]
1[A-] 1[B] 1[C+] 4[C] 2[E] 1[G]
1[A-] 1[B] 1[C+] 4[C] 3[G]
1[A-] 1[B+] 1[B] 1[C+] 1[C] 1[D] 1[E] 3[G]
1[A] 1[B] 1[C+] 3[C] 1[D] 3[G]
1[A+] 1[A-] 3[C] 2[E] 3[G]
1[A-] 1[B] 1[C+] 3[C] 1[E] 3[G]
1[A] 1[A-] 1[B] 1[C] 1[D] 1[E] 4[G]
3[B+] 1[C+] 1[C] 1[E] 4[G]
1[A-] 1[B+] 1[B] 2[C] 1[E] 4[G]
1[B+] 1[B] 2[C+] 1[C] 1[E] 4[G]

SMA AL MADRASAH AL ALAWIYAH AD DINIAH


LEMBARAN MARKAH MURID
UJIAN 1
TAHUN 2014
GURU KELAS :
TINGKATAN : T5
Bil NAMA MURID
1 NUR FATIRAH BINTI NORDIN [5_HAWA]

NOKP
'970315095022

BAMA
BIMA
M G M G
100 A+ 52 C

2
3
4
5

'971108026336
'970410095004
AE55486
'970129135908

98
98
90
90

A+
A+
A+
A+

51 C
58 C 52
67 B 50
71 B+ 55

C
C
C

63
79
72
79

C+
AB+
A-

71 B+ 50
76 A- 66
68 B 56

C
B
C

83 A 54
77 A- 57
66 B 33
64 C+ 21

C
C
G
G

70 B+ 96 A+ 67 B 86 A 79 A80 A 78 A- 90 A+
90 A+ 79 A- 90 A+
98 A+ 91 A+ 94 A+

744
790
779
787

74.4
71.82
70.82
71.55

2.8
3.09
3.09
3.18

'970923095106
'971230095052

84
66

A
B

72 B+
60 C+ 57

72 B+
72 B+

86 A 55
90 A+ 84

C
C

74 B+ 66

64 C+ 56
68 B 50

57

723
765

'971203026422
'970108026139
K940069
'970709095084

92
94
70
90

A+
A+
B+
A+

59 C
65 B
50 C 50 C 71 B+
72 B+ 60 C+ 64 C+
54 C 48 D 71 B+

E
E
C
C

C
B
C

68 B 40
91 A+ 41
58 C 57
62 C+ 53

47

89 A 56
71 B+ 66
71 B+ 52

80 A 82 A 84 A 79 A84 A 43 E 92 A+
76 A- 70 B+ 94 A+
88 A 74 B+ 90 A+

695
761
758
753

'970224025440

70

B+ 75 A- 53

86

737

67

'971203026414
'970315026000

52
60

C 68
C+ 58

B
C

51

662
726

66.2
66

'971002095026
'971101095048

80
74

A 40
B+ 40

E
E

719
718

65.36
65.27

4
LULUS 9./30
4.09 LULUS 10./30

15./112 2[A+] 1[A] 1[A-] 1[B+] 1[B] 1[C+] 2[C] 1[E] 1[G]
16./112 1[A+] 1[A] 1[A-] 3[B+] 1[B] 1[C] 1[D] 2[E]

17 FATIN FARHANA BT MOHD SUKERI [5_KHADIJAH] '970610025086


AUNI MARDHIAH BT MOHD ZAWIZAZ
18 [5_KHADIJAH]
'970826025966
MUHAMMAD AMIRUL MAHDI BIN ZAINI
19 [5_ADAM]
'970818265003

66

36

74

B+ 40

69

43

20 SHATHIROH BINTI MOHD SUBRI [5_KHADIJAH]


21 MUHAMMAD NAIM BIN ISMAIL [5_IDRIS]

AH48861
'970407025419

58
88

C
A

48
48

D
D

22 PUTERI BALQIS BINTI ABDUL GHAFAR [5_HAWA] '971029026178

82

50

42

84

66

58

23 ZUNNUR HUSNA BINTI OTHMAN [5_KHADIJAH]


24 NUR AKMAL BALQIS BINTI RAZAK [5_HAWA]
NUR AMEERA NATASHA BINTI ROSSIDI
25 [5_KHADIJAH]
SYARIF MUHAMMAD AIMAN BIN KHALID
26 [5_ADAM]
27 NUR ATHIRAH BINTI ISHAK [5_KHADIJAH]
MUHAMMAD FARIS AL-HAZIQ BIN A.KAMAL
28 [5_IDRIS]
NUR SYAMIMI BINTI MUHAMMAD SUHAIMI
29 [5_KHADIJAH]
30 NUR FAATIHAH BINTI FADZLY [5_HAWA]
31 NURUL AFIQAH BINTI ROSDI [5_KHADIJAH]
32 MOHAMMAD AFIQ BIN MOHIDING [5_ADAM]
NURKHAIRIL ZAHIRAH BINTI SHAM SHUL RIZAL
33 [5_HAWA]
MOHAMMAD ZULHAKIMI BIN MAHAMMAD
34 NOOR [5_ADAM]
35 NUR AINA BINTI BAHRUDIN [5_HAWA]
36 NAJWA BINTI MHD BOOKERI [5_HAWA]
37 AHMAD FARIZI BIN ISHAK [5_ADAM]
38 AFIFAH BINTI HAJI OMAR [5_HAWA]
MUHAMMAD AZZIM AZRAI BIN IBRAHIM
39 [5_IDRIS]
AIDA SYAFIQAH BINTI MUHAMMAD
40 [5_KHADIJAH]

'970329265002
'971226026214

74
86

B+ 42
A 45

E
D

33

64 C+
72 B+

66

'970907145820

80

42

'970713026313
'971215095062

80
60

A 35
C+ 53

G
C

45

66

'970918265211

75

A- 31

'971010025562
'970912025022
'971116385064
'970520095179

62
60
64
50

C+
C+
C+
C

55
67
40
37

'970717095068

58

50

'970510565069
'970202025026
'971113025522
'971203095049
'970907025984

34
82
84
31
82

G
A
A
G
A

48
39
38
24
50

'970718025539

77

A- 16

56

'970405095018

30

60 C+

6
7
8
9
10
11
12
13
14

NURUL NADHIRAH BINTI NORDIN [5_KHADIJAH]


NURUL AQILAH BINTI MOHD NOR [5_HAWA]
SITI NASRIN BINTI MOHD ASRI [5_HAWA]
FARHANA BINTI PEKERIZI [5_HAWA]
ALYA NURDINI BINTI MOHD NORSHAMSURI
[5_KHADIJAH]
NUR SHUHAIDA BINTI SAMSUDIN [5_HAWA]
KHAIRUNNISA'' BINTI FAKHRUL ANWAR
[5_KHADIJAH]
MUHAMMAD HANIF BIN JURAIDI [5_ADAM]
ABDUL RASYID BIN KAMAL [5_ADAM]
SITI AISYAH BINTI OTHMAN [5_HAWA]
NAJJAH HAFIZAH ADRL BINTI MOHD RADZI
[5_HAWA]
NUR ATHIRAH BINTI MAHAMAD NOR
[5_KHADIJAH]
NUURIN SUWAIDA BT HASSAN [5_HAWA]

15 NURUL FARHANA BINTI MAHAZAN [5_HAWA]


16 FATIEN AZIERA BINTI ABD RASHID [5_HAWA]

31

BIO
BMMA
M G M G
60 C+ 69 B

EA
M G

FIZ
M G
82 A

KIM
M G
66 B

72 B+

58

71 B+
79 A-

79 A- 68

50
43

C
E

67
67

B
B

61 C+ 54
76 A- 56

65

61 C+
43

80

74 B+ 60 C+ 51

26

G
G

C
C

70 B+ 27
70 B+ 46

G
D

75 A-

B
B

58

57

46

C
B
E
G

45

45

48

D
G
G
G
C

43
33
40
50
27

E
G
E
C
G

86

90 A+ 87
78 A-

84

TM
M G JUM MARKAH PERATUS GPC KPT
840
76.36
2.36 LULUS

94 A+ 48 D 92 A+ 81
82 A 78 A- 82 A

96 A+ 78 A- 96 A+
70 B+ 86 A 90 A+

PENCAPAIAN
3[A+] 3[A] 3[B] 1[C+] 1[C]

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

1./29
2./30
3./30
4./30

2./112
3./112
4./112
5./112

2[A+] 2[A] 1[A-] 1[B+] 1[B] 1[C+] 2[C]


2[A+] 1[A] 3[A-] 1[B+] 4[C]
3[A+] 2[A-] 1[B+] 3[B] 1[C] 1[G]
4[A+] 1[A-] 1[B+] 1[B] 1[C+] 2[C] 1[G]

72.3
69.55

3.2 LULUS
3.45 LULUS

2./29
5./30

6./112
7./112

1[A+] 3[A] 2[B+] 1[C+] 3[C]


1[A+] 1[A] 1[A-] 2[B+] 3[B] 1[C+] 2[C]

69.5
69.18
68.91
68.45

3.5
3.55
3.64
3.64

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

3./29
1./21
2./21
6./30

8./112
9./112
10./112
11./112

1[A+] 3[A] 1[A-] 2[B] 1[C] 1[D] 1[G]


3[A+] 2[A] 1[B+] 3[C] 2[E]
1[A+] 1[A-] 4[B+] 1[B] 2[C+] 2[C]
2[A+] 1[A] 3[B+] 1[C+] 3[C] 1[D]

3.64 LULUS

7./30

12./112 3[A] 1[A-] 3[B+] 1[C+] 2[C] 1[G]

3.9
4

4./29
8./30

13./112 2[A+] 1[A] 2[B+] 1[B] 2[C] 1[D] 1[G]


14./112 2[A] 3[A-] 1[B] 1[C+] 3[C] 1[G]

LULUS
LULUS

648

64.8

4.1

LULUS

5./29

17./112 1[A+] 1[A] 2[A-] 2[B] 1[C+] 2[D] 1[G]

80

62 C+ 90 A+ 79 A-

602

60.2

4.3

LULUS

6./29

18./112 1[A+] 2[A] 1[A-] 1[B+] 2[C+] 1[E] 2[G]

82

65

694

63.09

4.36 LULUS

3./21

19./112 3[A] 1[A-] 3[B] 1[C] 2[E] 1[G]

64 C+
66 B 24

90 A+ 47 D 76 A- 79 A- 60 C+
64 C+ 78 A- 92 A+ 68 B

642
640

64.2
64

4.4
4.4

7./29
1./32

20./112 1[A+] 2[A-] 1[B] 2[C+] 2[C] 2[D]


21./112 1[A+] 1[A] 1[A-] 2[B] 2[C+] 2[D] 1[G]

57

30

64 C+ 72 B+ 90 A+

695

63.18

4.45 LULUS 11./30

22./112 1[A+] 2[A] 1[B+] 1[B] 1[C+] 3[C] 1[E] 1[G]

66 B 16
64 C+ 29

G
G

56

608
673

60.8
61.18

4.6 LULUS 8./29


4.73 LULUS 12./30

23./112 3[A] 1[B+] 1[B] 2[C+] 1[E] 2[G]


24./112 1[A] 1[A-] 3[B+] 1[B] 1[C+] 1[C] 1[D] 2[G]

52

17

68

29

30

45
51

D
C

55

17

52

82

56

76 A-

45

50

53

67 B
59 C
65 B
55 C
64 C+

76 A- 64 C+ 79 A- 69 B
68 B 38 G 57 C 17 G
71 B+ 34 G 77 A- 27 G
82 A 54 C 83 A 64 C+
66 B 44 E 55 C 19 G

24

G
G
G
G
G

82 A 62 C+ 86 A 87
76 A- 74 B+ 72 B+

53

82

33

45

64 C+
64 C+ 37

86

29

68

49

92 A+ 81

KDT
1./112

76 A- 47

KDK
1./30

63 C+

C
A

SNMA
M G

83

81 A 19
60 C+ 34
83 A 36
68 B 23

PQS
PSI
SEJMA
M G M G M G
90 A+ 91 A+ 84 A

16

64 C+ 70 B+
69
67

PA
M G

47

79 A- 50

64 C+ 66
63 C+

MT
M G
66 B

74 B+ 31
73 B+ 27

63 C+

68 B
56 C
59 C
60 C+

M3MA
M G
80 A

50

LULUS
LULUS

40

74 B+ 70 B+

603

60.3

4.8

9./29

25./112 2[A] 3[B+] 1[C+] 1[C] 1[E] 2[G]

90 A+ 57
78 A- 37

C
G

90 A+
86 A 89

646
618

58.73
61.8

4.82 LULUS 4./21


4.9 LULUS 10./29

26./112 2[A+] 1[A] 2[B] 2[C] 2[D] 2[G]


27./112 2[A] 1[A-] 1[B] 1[C+] 3[C] 2[G]

60 C+ 45

92 A+ 75 A- 71 B+

600

60

4.9

LULUS

28./112 1[A+] 2[A-] 2[C+] 2[C] 2[D] 1[G]

78 A- 43
82 A 57
78 A- 42
80 A 58

E
C
E
C

78 A- 70 B+
84 A
78 A- 75 A86 A

587
665
600
645

58.7
60.45
60
58.64

4.9
4.91
5
5

LULUS 11./29
LULUS 13./30
LULUS 12./29
LULUS 5./21

29./112
30./112
31./112
32./112

80

69

54

LULUS

2./32

1[A] 2[A-] 1[B+] 1[B] 1[C+] 1[C] 1[E] 2[G]


2[A] 2[B] 2[C+] 3[C] 1[D] 1[G]
1[A] 3[A-] 1[C+] 1[C] 1[D] 2[E] 1[G]
3[A] 1[B] 1[C+] 3[C] 1[D] 2[G]

90 A+

639

58.09

LULUS 14./30

33./112 1[A+] 1[A] 1[A-] 1[B] 3[C] 3[D] 1[G]

56 C 28 G
88 A 83 A
66 B 55 C
70 B+ 40 E
66 B 78 A-

90 A+
88 A
80 A
78 A76 A-

654
652
637
631
627

59.45
59.27
57.91
57.36
57

5.09
5.09
5.09
5.09
5.09

LULUS 6./21
LULUS 15./30
LULUS 16./30
LULUS 7./21
LULUS 17./30

34./112
35./112
36./112
37./112
38./112

62 C+ 41

96 A+ 51

587

58.7

5.1

LULUS

39./112 1[A+] 1[A-] 4[C+] 2[C] 1[E] 1[G]

577

57.7

5.1

LULUS 13./29

70 B+ 70 B+ 80

85

C
A

61 C+

3./32

1[A+] 2[A-] 2[B] 1[C+] 1[C] 1[D] 1[E] 2[G]


4[A] 1[B] 2[C] 4[G]
2[A] 1[A-] 1[B+] 2[B] 1[C] 1[E] 3[G]
2[A] 1[A-] 1[B+] 1[C+] 3[C] 1[E] 2[G]
1[A] 2[A-] 2[B] 1[C+] 2[C] 1[E] 2[G]

40./112 2[A] 2[B+] 2[C+] 1[C] 3[G]

41
42
43
44
45

'971221095046
'970404095016
'970301025058
'970625095124
'971201026584

20
66
68
54
42

G
B
B
C
E

50
37
41
39
43

C
G
E
G
E

42
52
50
47
50

E
C
C
D
C

63
71
72
57
72

C+
B+
B+
C
B+

66 B 50
71 B+ 48
50 C 46
66 B 46
50 C 52

58
51
40
66
47

C
C
E
B
D

46
24
24
16
26

D
G
G
G
G

78 A- 69 B 92 A+
78 A- 55 C 78 A90 A+ 62 C+ 86 A
80 A 76 A- 78 A82 A 66 B 98 A+

634
631
629
625
628

57.64
57.36
57.18
56.82
57.09

5.18
5.18
5.18
5.18
5.27

'970718095211
'970115095044

40
62

E 56
C+ 48

C
D

42
47

E
D

47
69

D
B

76 A- 70 B+ 58
50 C 48 D 30

C
G

24
13

G
G

80
80

A
A

45 D 84 A
71 B+ 90 A+

622
608

56.55
55.27

5.27 LULUS 8./21


5.27 LULUS 23./30

46./112 2[A] 1[A-] 1[B+] 2[C] 2[D] 2[E] 1[G]


47./112 1[A+] 1[A] 1[B+] 1[B] 1[C+] 1[C] 3[D] 2[G]

'970619025592

60

C+ 40

88

52

577

57.7

5.3

48./112 1[A] 1[B+] 4[C+] 2[C] 1[E] 1[G]

'971203095022
'970215095199
'971029025851

64
90
67

C+ 48
A+ 31
B 36

D
G
G

43
52

E
C

62 C+ 23
43 E 3
44 E

G
G

631
604
594

57.36
54.91
59.4

5.36 LULUS 24./30


5.36 LULUS 9./21
5.4 LULUS 4./32

49./112 2[A] 4[C+] 1[C] 2[D] 1[E] 1[G]


50./112 3[A+] 2[C+] 1[C] 2[E] 3[G]
51./112 1[A+] 1[A] 1[B] 3[C] 2[D] 1[E] 1[G]

'971203095081

65

40

85

29

52./112 1[A] 1[A-] 1[B] 2[C+] 2[C] 2[E] 1[G]

'971027095065

62

C+ 54

47

60 C+

79 A- 36

58

24

'970219265415

56

50

45

73 B+

58

38

'971121095176
'970904265122
'971117265179

56
70
66

C 26
B+ 50
B 36

G
C
G

40
43

E
E

53 C
67 B
61 C+ 34

58 MOHAMMAD SAYUTI BIN MD. RADZI [5_IDRIS]


59 MUHAMMAD UZAIR BIN HAKIMI [5_IDRIS]
NOR AMANINA ADILA BINTI NORDIN
60 [5_KHADIJAH]
NOR ZAFIRAH BINTI NOR HANIZAM
61 [5_KHADIJAH]
TASNIM WIDAD BINTI MOHD GHAZALI
62 [5_KHADIJAH]
FARHAN HAZIQI KUSAIRI BIN KHALIL KUSAIRI
63 [5_ADAM]
64 FATIMAH BINTI JAMALUDDIN [5_KHADIJAH]
65 RAIHANA BINTI MOHD DISA [5_HAWA]
66 REZQI BIN ROSLI [5_ADAM]
67 SAIFUL AMIN BIN AHMAD [5_IDRIS]
MUHAMMAD QIWAMUDDIN BIN KHAIRUL
68 ANUAR [5_IDRIS]
69 MOHD AZWAR BIN ASARI [5_IDRIS]
70 NASRUN AKMAL BIN HUSSIN [5_IDRIS]
71 NAJMUDDIN BIN OMAR [5_IDRIS]
MOHD IZWAD ROZAIFY BIN MOHAMAD ROSELI
72 [5_IDRIS]
73 NUR HIDAYANI BINTI RAZALI [5_KHADIJAH]
MUHAMMAD AZIM BIN ZAINON ABIDIN
74 [5_IDRIS]
NOR AZIRA HUSNA BINTI ABDULL AZIZ
75 [5_KHADIJAH]
MUHAMMAD IRFAN BIN AZMAN TUAH
76 [5_ADAM]
77 MUHAMAD FAIZ BIN ZAHARIN [5_IDRIS]
MOHAMMAD ZULFIKAR BIN ABDUL SALAM
78 [5_IDRIS]

'970404095139
'971207095249

66
65

B
B

14
55

G
C

46
40

D
E

54

'971221026776

58

38

58

72 B+

57

AH00227

42

40

71 B+ 66

42

'970609125346

30

46

64 C+ 70 B+

28

'971007095287
'970420265150
'970311095172
'970104095065
'970523095043

48
50
64
41
64

D
C
C+
E
C+

31
33
39
33
29

G
G
G
G
G

'970717026273
'970101095107
'970110565051
'970313265083

69
62
53
59

B
C+
C
C

44
29
40
33

'970325095173
'971223095070

51
40

C
E

'970911265139

42

'971119025582
'971128026253
'971117095085
'970125095005

79 MOHAMAD HAFIY BIN MOHD HALIM [5_IDRIS]


80 MUHAMAD HAFIZ BIN AZIZAN [5_ADAM]
81 FATIYYAH HILMAN BINTI IDRIS [5_KHADIJAH]
NUR AFIFAH BINTI KAMAROLZAMAN
82 [5_KHADIJAH]
83 NUR NASUHA BINTI AZIS [5_KHADIJAH]

'970428265323
'970502265357
'970119025764

84 MUHAMMAD AKMAL BIN CHE ROSE [5_ADAM]


MUHAMMAD ADIB AKRAM BIN MAZLAN
85 [5_ADAM]
86 NUR FARIHAH BINTI NORAZMAN [5_HAWA]
87 NUR AMIRAH BINTI AZIZ [5_KHADIJAH]

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

NURUL FASIHAH BINTI ISA [5_HAWA]


SYAHIDATUL AZWA BINTI ISMAIL [5_HAWA]
NUR ZAFIRAH BINTI MAT SAAD [5_HAWA]
NUR'' ADILAH BINTI ZAINUDDIN [5_HAWA]
NUR NADHIRAH BINTI RAZALI [5_HAWA]
MOHAMMAD AMIN BIN ABDUL RAHMAN
[5_ADAM]
ATIKAH BINTI ROSLAN [5_HAWA]
AUFA ABRAR BINTI MAHAMAD ISA
[5_KHADIJAH]
SITI NUR SHUHADA BINTI KAMARUZZAMAN
[5_HAWA]
MUHD RIDZUAN BIN ABD RAHMAN [5_ADAM]
HAMIDULLAH YOUSUF BIN ISMAIL [5_IDRIS]
MUHAMMAD FARIS HASBULLAH BIN AZIS
[5_IDRIS]
MOHAMAD HAKIMI BIN HJ ABDUL RAZAK
[5_ADAM]
MUHAMMAD BASYEER AMIN BIN AZHAR
[5_ADAM]
NOOR MAWADDAH BINTI ABDUL WAHID
[5_HAWA]
AIN NASUHA BINTI ISMAIL [5_HAWA]
MUHAMMAD RIZAL BIN BAHARUM [5_IDRIS]

60 C+ 51
63 C+
60 C+
57 C 59
52

42

64 C+
50 C 46
63 C+ 34

D
G

24

573

57.3

5.4

625

56.82

5.45 LULUS 10./21

53./112 1[A] 1[A-] 1[B+] 2[C+] 2[C] 2[D] 2[G]

14

82

57

86

617

56.09

5.45 LULUS 11./21

54./112 2[A] 1[B+] 5[C] 1[D] 2[G]

71 B+ 60 C+ 60 C+ 20
68 B 58 C 51 C 37
51 C

G
G

68
66
58

B
B
C

67
66
67

B
B
B

82 A
72 B+
88 A 79 A- 39

603
597
579

54.82
54.27
57.9

5.45 LULUS 25./30


5.45 LULUS 26./30
5.5 LULUS 6./32

55./112 1[A] 1[B+] 2[B] 2[C+] 2[C] 1[E] 2[G]


56./112 2[B+] 4[B] 2[C] 1[E] 1[G] 1[TH]
57./112 1[A] 1[A-] 2[B] 1[C+] 2[C] 3[G]

56
50

C
C

45
55

D
C

94 A+ 74 B+ 66
82 A 81 A

555
539

55.5
53.9

5.5
5.5

LULUS
LULUS

58./112 1[A+] 1[B+] 1[B] 3[C] 3[D] 1[G]


59./112 2[A] 1[B] 1[C+] 3[C] 1[E] 2[G]

84

576

57.6

5.6

LULUS 15./29

60./112 1[A] 2[B+] 4[C] 2[E] 1[G]

560

56

5.6

LULUS 16./29

61./112 2[A-] 2[B+] 1[B] 3[E] 2[G]

548

54.8

5.6

LULUS 17./29

62./112 1[A] 1[A-] 2[B+] 1[C+] 1[D] 1[E] 3[G]

43

591
547
609
590
558

53.73
54.7
55.36
53.64
55.8

5.64
5.7
5.73
5.73
5.8

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

12./21
18./29
27./30
13./21
9./32

63./112
64./112
65./112
66./112
67./112

1[A] 1[A-] 1[B+] 1[C+] 3[C] 1[D] 1[E] 2[G]


1[A] 1[B+] 1[B] 4[C] 1[D] 2[G]
1[A] 1[B+] 1[B] 2[C+] 3[C] 3[G]
1[A] 1[A-] 2[B] 2[C] 2[D] 1[E] 2[G]
1[A+] 2[C+] 4[C] 1[D] 1[E] 1[G]

94 A+ 75 A80 A 57 C
90 A+ 60 C+ 46
98 A+ 62 C+ 54

D
C

551
540
533
557

55.1
54
53.3
55.7

5.8
5.9
5.9
6

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

10./32
11./32
12./32
13./32

68./112
69./112
70./112
71./112

1[A+] 1[A-] 1[B] 2[C] 1[D] 3[E] 1[G]


1[A] 1[B+] 1[B] 1[C+] 2[C] 2[E] 2[G]
1[A+] 1[C+] 4[C] 2[D] 2[E]
1[A+] 1[B+] 1[C+] 3[C] 2[E] 2[G]

49 D
62 C+ 14

G
E

55
57

57

62 C+ 43

50

51

53

57
59

C
C

41
29

E
G

58
54

C
C

49

52

38

56

76
46
66

A- 31
D 41
B 55

G
E
C

'970509045162
'970125095064

36
66

G
B

29
33

G
G

46
57

'970113025093

58

39

35

69

71 B+ 44

42

13

'970731025031
'970610145950
'970706095126

40
50
40

E
C
E

69
37
36

B
G
G

40
35

E
G

49
67
59

D
B
C

66
42

C
E

47
22
32

D
G
G

24
19

82

38
40

38

57

58

32

56

78 A- 79 A-

70 B+ 43

88

70 B+ 57

77 A- 49

47

C
C
D
C

50
43
55
44

C
E
C
E

30
68
51
34

G
B
C
G

C
C

56 C
63 C+

40
58

E
C

60 C+ 64 C+ 98 A+ 42
74 B+ 52 C 64 C+ 53

E
C

46
51

D
C

550
547

55
54.7

6
6

LULUS 14./32
LULUS 19./29

72./112 1[A+] 2[C+] 3[C] 1[D] 2[E] 1[G]


73./112 1[B+] 2[C+] 4[C] 1[D] 2[E]

45

62 C+ 60 C+ 74 B+ 55

57

546

54.6

LULUS 15./32

74./112 1[B+] 3[C+] 2[C] 2[D] 2[E]

38

60 C+ 57

537

53.7

LULUS 20./29

75./112 1[A-] 1[B] 1[C+] 4[C] 2[E] 1[G]

58
55

C
C

43

580
537

52.73
53.7

6
6.1

LULUS 14./21
LULUS 16./32

76./112 1[A] 1[B+] 1[C+] 4[C] 3[E] 1[G]


77./112 1[A+] 5[C] 2[D] 1[E] 1[G]

52

25

62 C+ 62 C+ 80

64 C+ 39

6.1

LULUS 17./32

78./112 1[A] 3[C+] 3[C] 3[G]

44 E 47
73 B+
53 C 38

D
G

36
47
58

G
D
C

54
66
54

C
C

60 C+
38 G

56

74 B+ 52

51
50

50

68

B
E

36

52
44

45
G
G

41
42

16

E
E

72 B+ 56 C 88 A
70 B+ 58 C 84 A 57
64 C+ 74 B+ 80 A
66 B 58 C 86 A
50 C 64 C+ 96 A+ 57

7./32
8./32

C
C
C

40

72 B+ 40

5./32

51

53 C 58
76 A- 50

35

LULUS

60 C+ 14
32 G
53 C 17
45 D 19
53 C

D
C

76 A- 52

74 B+ 49

41

LULUS 14./29

1[A+] 1[A-] 2[B] 1[C+] 3[C] 1[D] 1[E] 1[G]


2[A-] 2[B+] 1[B] 3[C] 1[D] 2[G]
1[A+] 1[A] 1[B+] 1[B] 1[C+] 2[C] 1[D] 2[E] 1[G]
1[A] 2[A-] 2[B] 2[C] 2[D] 2[G]
1[A+] 1[A] 1[B+] 1[B] 3[C] 1[D] 2[E] 1[G]

59
51
48
58

74 B+ 64 C+

41./112
42./112
43./112
44./112
45./112

64 C+ 64 C+

E
G
E
G

40

86 A 60 C+ 86 A
92 A+ 42 E 94 A+
58 C 48 D 94 A+ 85

18./30
19./30
20./30
21./30
22./30

C
B
B
B
C

G
D

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

78 A- 55

52
67
69
68
55

38
48

C
D
D
D
C

42 E 47 D
72 B+ 36 G
40 E 50 C
52 C 74 B+

78 A- 42

66

64 C+ 41
58 C 45

E
D

86 A
92 A+ 53

530

53

48
48
31

D
D
G

86 A 51 C
82 A
78 A- 64 C+ 46

473
561
526

52.56
51
52.6

6.11 LULUS 18./32


6.18 LULUS 15./21
6.2 LULUS 21./29

79./112 1[A] 1[A-] 2[C] 2[D] 1[E] 2[G]


80./112 1[A] 1[B+] 2[B] 3[D] 1[E] 3[G]
81./112 1[A-] 1[B] 1[C+] 4[C] 3[G]

66 B 43
60 C+ 52

E
C

78 A- 70 B+
86 A 45 D 37

517
516

51.7
51.6

6.2
6.2

82./112 1[A-] 1[B+] 1[B] 1[C+] 1[C] 1[D] 1[E] 3[G]


83./112 1[A] 1[B] 1[C+] 3[C] 1[D] 3[G]

68

38

94 A+

571

51.91

6.27 LULUS 16./21

84./112 1[A+] 1[B+] 2[B] 1[C] 2[E] 4[G]

G
G

58 C 27
70 B+ 66
90 A+ 43

G
B
E

84 A
90 A+
78 A- 58

556
542
525

50.55
49.27
52.5

6.27 LULUS 17./21


6.27 LULUS 28./30
6.3 LULUS 24./29

85./112 1[A] 2[B] 2[C] 2[D] 2[E] 2[G]


86./112 1[A+] 1[B+] 2[B] 1[C] 2[E] 4[G]
87./112 1[A+] 1[A-] 3[C] 2[E] 3[G]

38

C
B
C

54

LULUS 22./29
LULUS 23./29

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

MOHD AZNELL BIN MOHD AKHIR [5_IDRIS]


NUR ADZHANI BINTI AWANG [5_KHADIJAH]
NUR SYAFAWANI BINTI YUSOFF [5_KHADIJAH]
NURUL HUSNA BINTI ISMAIL [5_KHADIJAH]
MUHAMMAD FAIZ BIN ALMUDDIN [5_IDRIS]
MUHAMMAD SYAMIL BIN HUSSIN [5_IDRIS]
INTAN NORASHIDAH BINTI OZAIZUL
[5_KHADIJAH]
AFFANDI YUSRAN BIN SUHADI [5_ADAM]
MOHD AZHAN BIN AZLAN [5_ADAM]
HAZWAN BIN ABD HALIM [5_IDRIS]
FATIN NURSYIFFA BINTI MUHAMMAD PALIDZI
[5_KHADIJAH]
MOHAMAD LUTFI BIN IDRIS [5_IDRIS]
MUHAMMAD SHAFIQ BIN MASLIN [5_IDRIS]
MUHAMMAD SYAFIQ BIN AZMI [5_IDRIS]

102 MOHAMMAD ADLI HAMZIE BIN FAUZI [5_IDRIS]


103 HASANADLI BIN KHOTOB [5_IDRIS]
MOHAMAD SYAMEER BIN MOHD SALIM
104 [5_IDRIS]
MOHAMMAD FIRDAUS BIN DARMAWAN FIKRI
105 [5_IDRIS]
106 ZAIM ZAKIYYUDDIN BIN ZAINUDDIN [5_IDRIS]
107 SITI FAIRUS BINTI MOHD FISAL [5_HAWA]
108 NABIL AKHBAR BIN AFIZAN [5_ADAM]
AHMAD LUQMAN HAKIM BIN AHMAD SHAH
109 [5_IDRIS]
MUHAMMAD ALIF AIMAN BIN SHARUDIN
110 [5_IDRIS]
111 ABDUL RAHMAN BIN SALLEH [5_ADAM]
112 SALIHAH BINTI SHAHIDAN [5_HAWA]

'970915075543
'970418025000
'970626095070
'970215025430
'970927095285
'970530105457

51
50
54
50
57
64

C
C
C
C
C
C+

36
44
29
37
27
25

G
E
G
G
G
G

51 C 45 D
53 C 64 C+
45 D 38 G
60 C+
60 C+ 45 D
56 C 45 D

'970805095084
'970119095025
'970703095075
'970202095069

58
30
32
57

C
G
G
C

33 G
62 C+ 43
58 C 38
21 G

'970501095034
'971223095097
'970423095185
'970110025207

44
62
55
63

E
C+
C
C+

21
27
27
30

G
G
G
G

61 C+
50 C 46
41 E 37
54 C

'971107095049
'970716095103

58
63

C 33
C+ 27

G
G

49
48

D
D

'970130265187

52

27

48

'970203095079
'970111095127
'970414095028
'971218095287

43
64
60
26

E
C+
C+
G

25
21
26
43

G
G
G
E

'971216025787

64

C+ 19

'970624025263
'971107095073
'970123095044

40
TH
TH

E 27 G
32 G 34
TH TH TH TH TH TH TH
TH TH TH TH TH TH TH

33
35

E
G

G
G

56
57
57
48

C
C
C
D

43

38

21
36
40
55

G
G
E
C

D
G

53
29
34
55

C
G
G
C

31
45

G
D

54
38

C
G

40

51

68
40
34
45

B
E
G
D

21

14
13

G
G

23

68 B 44
63 C+ 46
36

45 D
44 E 52
63 C+
59 C
32

70 B+
34 G
23 G
40 E
51 C
41 E

E
D

C
47
42

G
G

D
E

34
32

G
G

10
5

G
G

13

10

34 G
TH TH TH TH TH TH TH TH
TH TH TH TH 0 TH 34 G

32

32

32
78
78
70
60
48

G
AAB+
C+
D

29
40
41
35
38
55

G
E
E
G
G
C

92
58
88
72
74
94

A+
C
A
B+
B+
A+

64 C+
68 B 49
68 B 54
74 B+
53 C 39
40 E 32

78 A- 32
56 C 47
66 B 43
46 D 22

G
D
E
G

72 B+ 68 B 40
82 A
84 A
86 A 60 C+ 43

G
G
E
E

66 B 74 B+
86 A 55 C
94 A+ 62 C+ 29
66 B 43 E

D
C
G
G
E

508
522
505
476
504
500

50.8
52.2
50.5
47.6
50.4
50

6.3
6.4
6.4
6.4
6.5
6.5

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

19./32
25./29
26./29
27./29
20./32
21./32

88./112
89./112
90./112
91./112
92./112
93./112

1[A+] 1[B+] 1[C+] 2[C] 1[D] 4[G]


1[A-] 1[B] 1[C+] 3[C] 1[E] 3[G]
1[A] 1[A-] 1[B] 1[C] 1[D] 1[E] 4[G]
3[B+] 1[C+] 1[C] 1[E] 4[G]
1[B+] 2[C+] 3[C] 1[D] 3[G]
1[A+] 1[C+] 2[C] 2[D] 2[E] 2[G]

493
535
532
474

49.3
48.64
48.36
47.4

6.5
6.55
6.55
6.7

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

28./29
18./21
19./21
22./32

94./112
95./112
96./112
97./112

1[A-] 1[B+] 1[B] 2[C] 1[E] 4[G]


1[A] 1[B] 1[C+] 2[C] 1[D] 2[E] 3[G]
1[A] 1[B] 1[C+] 2[C] 1[D] 2[E] 3[G]
1[A] 1[C+] 2[C] 2[D] 1[E] 3[G]

459
399
486
458

45.9
44.33
48.6
45.8

6.7
6.78
6.8
6.9

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

29./29 98./112 1[B+] 1[B] 2[C+] 1[C] 1[E] 4[G]


23./32 99./112 1[A] 1[C+] 2[C] 1[D] 4[G]
24./32 100./112 1[A+] 2[C+] 1[C] 2[E] 4[G]
25./32 101./112 1[B] 2[C+] 2[C] 2[E] 3[G]

472
469

47.2
46.9

7
7

LULUS 26./32 102./112 1[B+] 3[C] 2[D] 1[E] 3[G]


LULUS 27./32 103./112 1[A+] 1[C+] 1[C] 2[D] 5[G]
LULUS 28./32 104./112 1[A-] 2[C] 2[D] 1[E] 3[G]

34

60 C+ 35
34 G 10
64 C+ 43
60 C+ 43

38

30
32

G
G

47
31

D
G

74 B+ 53
94 A+ 53

C
C

32

38

76 A- 49

413

45.89

44.8
41.67
41.73
40.55

7
7.44
7.45
7.45

LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

GAGAL 31./32 109./112 1[A] 1[C+] 1[D] 7[G]

40

28

40
36
52
46

E
G
C
D

40
17
40
25

E
G
E
G

74 B+ 64 C+
52 C 49 D
56 C
80 A

448
375
459
446

26

36

29

80

29./32
30./32
29./30
20./21

105./112
106./112
107./112
108./112

1[B+] 1[B] 1[C+] 1[D] 3[E] 3[G]


1[C+] 2[C] 1[D] 2[E] 3[G]
2[C+] 2[C] 1[D] 1[E] 5[G]
1[A] 1[C] 2[D] 2[E] 5[G]

47

357

35.7

7.6

50 C 33 G 70 B+ 28
0 TH 32 G 96 A+
0 TH 0 TH TH TH

348
128
34

38.67
11.64
3.09

7.89 GAGAL 32./32 110./112 1[B+] 1[C] 1[E] 6[G]


8.18 GAGAL 21./21 111./112 1[A+] 1[G] 9[TH]
9 GAGAL 30./30 112./112 1[G] 10[TH]