ARHITECŢII UTOPIEI Care este funcţiunea principală a utopiei; oare este de a ne face să visăm sau de a ne face să reflectăm?

Gândirea utopică este într-o strânsă conexiune cu istoria, literatura, arhitectura, urbanismul, filosofia, ştiinţele sociale şi politice şi mai ales cu gândirea „ştiinţifico-fantastică. În decursul istoriei, de la Platon la Le Corbusier, în diferite contexte, a fost prezentă, după ritmuri aleatorice, aspiraţia spre organizarea perfectă a societăţii şi a spaţiului de desfăşurarea a existenţei acesteia, a oraşului. A gândi oraşul înseamnă a gândi o existenţă comună dar şi de a visa la o lume cât mai conformă cu visurile noastre. Dar, începând din „Secolul luminilor”, aspiraţia spre oraşul ideal şi ideea de progres a început să se substituie realităţii. Şi astfel, nu a mai fost decât un pas ca aspiraţia să devină utopie, înţeleasă ca fantasmă, fantezie, himeră, iluzie, închipuire, Dicţionarele definesc termenul UTOPÍE ca: s. f. 1. Nume dat teoriilor fanteziste, irealizabile, care preconizează crearea unei alte ordini sociale, fără a ține seama de condițiile concret-istorice date și de legile obiective ale dezvoltării societății. 2. Concepție, proiect irealizabil, fantezie, himeră, vis. (< fr. utopie). Termenul este încetăţenit de către Thomas Morus care în scrierea sa din 1516 intitulată: De Optimo Respublicae Statu deque Nova Insula descrie o organizare socio-politică ideală care se împlineşte într-un oraş rectangular, gândit şi ordonat geometric. Ou - topos" (οὐ-τοπος) înseamnă în greceşte „fără de loc”, „nici unde”. Utopia, este realizabilă doar la nivel ideal. Un lucru, în sine, nu poate să fie fără de loc. S imilar, nici sistemele socio-politice utopice, pregătite de Iluminişti, reprezentau, pe de o parte, idei preluate din gândirea trecutului dar restructurate, Arhitecţii acestui început de lume modernă visau, în haine clasice, o nouă arhitectură care ar fi trebuit să fie un veritabil panaceu, dar adeseori nerealizabilă, utopică. În arhitectură, se foloseşte termenul de utopie pentru a desemna arhitectura ideală, adeseori fantastică a oraşului perfect condus şi funcţionând social în mod ideal. Pe Utopişti nu simplul progres îi interesează, ci o ruptură netă cu trecutul şi cu prezentul, pentru transcenderea la alte cote. Arhitectura utopică ne propune o ruptură radicală cu arhitectura existentă şi în plus propune un model nou de arhitectură pentru o societate ideală. Arhitectura şi urbanismul utopic sunt cvasi irealizabile, dar sunt precursoarele marilor principii contemporane ale arhitecturii şi urbanismului. În perioada premergătoare dar şi ulterioară Revoluţiei Franceze, o serie de gânditori din domeniul arhitecturii încep a-şi pune probleme similare cu problemele revoluţiei din domeniul gândirii la care un rol important l-a avut Enciclopedismul1, acea mișcarea franceză de emancipare culturală, filosofică și pedagogică de la finele secolului al XVIII-lea, având drept reprezentanţi de frunte pe Diderot2 și D'Alembert3. În această perioadă tumultuoasă, certitudinile devin relative iar parte dintre valorile imuabile încep să fie recalificate, fără a se nega integral trecutul dar având o privire mai mult sau mai puţin utopică despre viitor.

1

L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers este prima enciclopedie franceză, editată sub direcţia lui Diderot şi D’Alembert, între 1751- 1772. Este vorbă de o operă de importanţă majoră, fiind o sinteză a cunoştinţelor epocii. În afara informaţiilor pe care le cuprinde, ea a fost o armă politică în secolul „Luminilor” în lupta dintre puterea seculară şi cea eclesiastică. 2 Denis Diderot (1713-1784) a fost un filosof și scriitor francez, unul dintre „părinţii” a Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, care a fost unul din factorii pregătitori ai Revoluției franceze. 3 Jean-Baptiste le Rond d'Alembert (1717-1783), matematician, fizician, filosof și editor, alături de Diderot, a Enciclopediei.

1

care şi-a elaborat un propriu stil geometric abstract. întrucât era nevoie de apariţia betonului armat pentru ca proiectele sale să poată fi puse în practică. Prin înţelegerea mecanicii perfecte a Universului. A fost nevoie de un mileniu şi jumătate şi de geniul lui Michelangelo. Boullée îşi dezvăluie astfel gândurile care l-au dus la imaginarea proiectului: „O Newton. până la Michelangelo. în anul 1780. pe măsură ce pătrund raţional în intimitatea materiei. şi publicat abia în 1953: "Într-un cuvânt. Utopia consta în imposibilă lor realizare tehnică. adeseori mistici profunzi. Cenotaful lui Boullée. Newton era de fapt un mistic profund. aşa cum sunt adeseori marii savanţi care. Arhitectura sa. Cel mai cunoscut proiect al său. tot aşa am conceput ideea de a te închide în propria-ţi descoperire”. compasul raţiunii nu trebuie să abandoneze vreodată geniul arhitecturii care trebuie întotdeauna să aibă drept regulă această frumoasă maximă: nimic frumos dacă totul nu este înţelept”. unii oameni de ştiinţă îşi confecţionează instrumentele cu care să-l poată bănui pe Dumnezeu. din Essai sur l'art (Eseu despre artă). 2 . Edificiile imaginate de el în perioada „Luminilor”. de inspiraţie clasică. fals mormânt al unei persoane înmormântate în altă parte. în spirit geometric.Expresie a acelui Sapere aude4!. similare cu mormintele imperiale romane al lui Augustus şi a lui Andrian. 4 Sapere aude este o sintagmă latină însemnând „Îndrăznește să știi”. apare în „Epistole” sub forma Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude. era format dintr-o sferă cu un diametru de 150 de metri. a fost cel pentru un cenotaf în memoria marelui om de ştiinţă englez Isaac Newton. Proiectele sale grandioase. care prin forma lor ascendentă. a curajului de a folosi propriul simț al rațiunii. a fost una dintre principalele figuri ale arhitecturii neoclasice franceze. cum spunea Kant. la o scară gigantică. bazat pe eliminarea a tot ce este decoraţiune neesenţială pentru realizarea unei arhitecturi de largă expresivitate. autorul fundamentalei Philosophiae naturalis principia mathematica (Principiile matematice ale filozofiei naturale. erau edificii circulare acoperite de un tumulus conic de pământ. combinau. imposibil de realizat cu mijloacele tehnice ale epocii. inserată într-o bază cilindrică cu înălţimea de 75 de metri. de mare forţă expresivă. ordinele clasice din ca re erau eliminate toate ornamentele superflue. erau mai de grabă utopice. considerat în secolul „Luminilor” cea mai reprezentativă personificare a raţionalismului. era catalogată de către detractorii săi drept "architecture parlante" (arhitectură vorbitoare). devin din fizicieni materialişti.biserică a tuturor sfinţilor. considerate în epocă drept megalomane. Într-un elan aproape romantic. Edificii-monument simbolice. El şi-a imaginat această sferă uriaşă. menită a avea un impact major asupra publicului. precum cea a universului. alături de Claude Nicolas Ledoux. Celebră este utilizarea ei de către Immanuel Kant ca moto al argumentării făcute Iluminismului în 1784. între anii 1778 şi 1788. făcută cunoscută la École Nationale des Ponts et Chaussées unde a fost profesor un deceniu. Boullée. la o scară majoră. Cupola cenotafului simbolizează bolta cerească şi printr-o serie de perforaţii lumina pătrunde şi desenează marile constelaţii ale galaxiei şi respectă principiile privitoare la relaţia dintre formă. Arhitectura visată de Boullée îşi exprima cu forţă funcţiunea. ca o replică al maximului edificiu de plan central ce a fost şi este Pantheonul lui Agrippa de la Roma care. fiind expresia propriei sale doctrine. tu care cu vastitatea înţelepciunii tale şi sublimul geniului tău ai determinat forma pământului. a fost cel mai mare spaţiu acoperit cu o cupolă realizat vreodată şi singura construcţie din lume care două milenii şi-a păstrat forma şi funcţiunea iniţială de templu al tuturor zeilor . realizat în 1784 şi difuzat în întreaga lume. a fost arhitectul francez Étienne-Louis Boullée (1728-1799). ca dimensiunile Pantheonului să fie depăşite de cele ale cupolei de la San Pietro din Roma. tradusă uneori și ca „Îndrăznește să gândești” şi care aparţine lui Horațiu. scris între anii 1796-1797. ignorându-se faptul că. care promova o particulară relaţie între funcţiune şi expresivitate. care să creeze o stare de „maiestate şi solemnitate”. funcţiune şi estetică a lui Boullée. plantat cu cytri şi chiparoşi. 1687).

Salinelor regale sunt mai de grabă un proiect vizionar decât utopic. loc al concordiei prin munca comună. care. Această lume a originilor noastre. trebuiau să fie înserate în partea centrală a unui oraş ideal. ierarhizare şi supraveghere similare cu cele contemporane. ce se dorea însă acordat cu noile realităţi sociale de după Revoluţia Franceză. a cărei modernitate nu va fi recunoscută decât în secolul XX” de către Emil Kaufmann5. Acest nou tărâm. de relaţii simbolice între forme şi funcţiuni. Dar. Napoleon aduce în conştiinţa Europei ideea de piramidă ca sens al perfecţiunii geometrice absolute. El se îndepărtează de barocul epocii. de la un moment dat. deşi elementele lingvistice ale discursului sunt ordinele de arhitectură antice. expresie pură a celei mai longevive civilizaţii din istoria umanităţii. precum şi a unei opere teoretice publicată în 1804: L'Architecture considérée sous le rapport de l'art. despre care. este practic redescoperit pentru lumea modernă graţie Campaniei din Egipt în care. Un alt reprezentant de frunte al arhitecturii „libertăţii” a fost arhitectul francez Claude Nicolas Ledoux (1736-1806). acelaşi Herodot spunea: "totul se teme de timp. la Saline Royale (Salina regală) de la Arc-et-Senans (1774-1779). iar dispunerea edificiilor cu funcţiuni diferenţiate se făcea după de principii de organizare. într-un proiect făcut după mai bine de două decenii. este şi proiectul pentru o Biserică Metropolitană al lui Étienne-Louis Boullée (1781-1782). a fost autor a numeroase construcţii. dar nu s-a încheiat. Nu se ştia decât că Egiptul este "un dar al Nilului". Marea cultură şi civilizaţie greco -romană. în timp ce civilizaţia egipteană este cea care. moravurilor şi a legislaţiei). 5 Emil Kaufmann. dar al unui neoclasicism care nu exclude emoţia. pentru prima dată. Se îmbină astfel în lucrări ca Cenotaful lui Turenne. Napoleon Bonaparte. timpul se teme de piramide". În sensul acesta piramidă îşi schimbă semnificatul şi semnificantul şi ajunge a fecunda minţile europene care îşi recalifică înţelegere propriilor origini. toate informaţiile despre Egipt erau cele preluate de la Herodot. Până atunci.similară unei lumânări. respectând forme geometrice perfecte precum ce a cercului. Astfel se realizează universuri spaţiale deosebite de cele clasice. corpul expediţionar militar era însoţit e un corp de savanţi. că are piramide. parcurge cu claritate fazele de naştere. des mœurs et de la législation (Arhitectura considerată sub raportul artei. menită a evoca armonia Oraşului ideal. pentru că Egiptul este locul tuturor începuturilor. în sens spenglerian. de arhitecţi şi desenatori. din ce părinţi. Tot utopic. este o cultură şi o civilizaţie deschisă: ştim cum s-a născut. vechi de când lumea. hotărăşte că interesele cele mai mari ale Franţei se găsesc în Egipt. În 1798. elemente de necrezut precum un arc cistercian pus peste o piramidă fără de vârf. dar generatoare a unui oraş de tip nou. în care trăim astăzi. Astfel. inventând o „scrierea arhitecturală fără concesii. piramida care este înţeleasă atât la nivelul simbolic cât şi în modul în care generează tumulusul. printre altele. între forme greu realizat cu mijloacele tehnice de atunci. într-o perioadă de „furtună şi avânt”. recalificată în spirit creştin. cum este marcată genetic. De Ledoux à Le Corbusier. dar toate dispuse într-un nou univers în care se vorbeşte deja o altă limbă. tânărul general de 29 de ani. Importanţa acestui proiect de oraş ideal constă în modul în care s-au pus şi s-au realizat o serie de noi probleme inovatoare de urbanism. tulburată de idea piramidelor. deşi este considerat unul dintre părinţii neoclasicismului. din motive politice şi romantico-poetice am putea spune. amintind de tumuluşii antichităţii pre romane. profesor la École Royale des Beaux-Arts (Şcoala Regală de arte frumoase). el a fost în aceiaşi măsură şi un arhitect vizionar şi utopic care şi-a pus în operă o parte din visurile sale şi a conceput şi realizat. dădeau o imagine plină de semnificaţii. cu ce influenţe. de trăire şi de moarte. cu directă aluzie la viaţă şi moarte. în care parte din vocabularul simbolic provine din limbajul antic: un tumulus peste care se suprapune o cupolă gigantică similară cu cea de la S an Pietro. Vienne 1933. niciodată realizat. réédition Paris 1981 3 . face ca aceste forme să apară în versiuni utopice în operele unor arhitecţi vizionari ai începutului modernităţii.

imaginându-şi edificii simbolice grandioase. ci activitatea profesiunilor care se petrece în interior (casa administratorului apelor era străbătută de un râu.). a fost Jean-Jacques Lequeu (1757-1826). particular calificate ca semnificat şi funcţiune. în care se fac variaţiuni pe tema formei perfecte a piramidei. casa etc. Pentru Ledoux arhitectura trebuia să fie realizată din cercuri şi pătrate care sunt „literele alfabetului pe care arhitecţii trebuie să le utilizeze pentru a realiza opere bune. Privitor la acest moment din Istoria Arhitecturii. Louis-Sylvestre Gasse a fost un alt arhitect autor de proiecte vizionare. el perforează sfera printr-o serie de ferestre care sunt dispuse după desenul marilor constelaţii. tribunalul. (1771-1777) afirma: „Aparenţa unei arhitecturi trebuie să se armonizeze cu construcţia şi cu distribuţia interioară. se opune principiul „tipologic”. este utopic mai de grabă prin soluţiile sociale propuse decât prin cele arhitectural-urbanistice. Deoarece concepeau arhitectura ca definire de 4 . fabrica. La fel cu Étienne-Louis Boullée. un agregat de unităţi tipi ce. El preia idea geometriei desăvârşite a marii piramide de la Ghiseh şi inserează pe fiecare latură. s-a spus că este cristalizarea în marmoră pentelică a celor mai înalte sentimente ce au animat spiritul uman. de mari dimensiuni era dotată cu cele mai moderne instalaţii şi pentru prima dată. deci să-şi exprime spaţiile principale specifice şi semnificaţiile destinaţiei lor. similar cu stilul antic rustic. dar respectând cu stricteţe ordinea socială. Categoriile de bilete de azi. care constă în căutarea de conţinuturi inerente ale formei edificiului ca „lucru în sine” şi a cărui funcţiune specifică se încadrează într-un sistem de valori: natura. oraşul său ideal. Oraşul nu mai este scenariul unei drame a vieţii. Ordonanţa elementelor arhitecturale trebuie să exprime un fel de poezie mută. La formalismul stilistic al Rococoului. turmentat şi excentric. unde spectatorii sun toţi egali în faţa spectacolului. faţada octostilă a perfecţiunii întruchipate de Parthenonul de pe Acropola Atenei despre care. pe bună dreptate. Ledoux a proiectat şi Teatrul din Besançon. orchestra se găsea într-o fosă. societate. fondate pe conştiinţa dreptului natural şi al îndatoririlor civile. faţada trebuie să dea seama despre destinaţia şi distribuţia interioară a edificiului. Casa scenei. primul oraş industrial. ci un exemplu moral: exemplu al unei arte eliberate de prejudecăţi religioase. care înseamnă un stil adevărat”. Alte proiecte sunt pentru temple închinate „Egalităţii”. precum Plan géometral d’un temple consacré a l’Egalité sau „Înţelepciunii supreme”. însărcinat în 1773 să studieze sistematizarea cădirilor şi a serviciilor Salinelor din Chaux. opere „vorbitoare” (architecture parlante) capabile să reflecte nu condiţia socială a proprietarului. dar sfera reprezentând nu bolta cerească ci globul pământesc. este o formă care rezultă din coordonarea diverselor tipologii constructive (Palatul Naţional. similare cu Cenotaful lui Newton. cu coloane viguroase. „Temple ale raţiunii” în forma sferică. pe de-o parte neoclasic şi pe de altă parte spirit visător. expresie a semnificatului-funcţiune.) fiecare cu forma proprie. realizate prin suprapunerea alternativă de tamburi cilindrici şi cubici. raţiunea. cu un spirit ambivalent. primăria. a proiectat un întreg oraş. Reforma lor în arhitectură este o componentă a unui proiect de reînnoire culturală. care precede Revoluţia Franceză. dacă nu utopice. conceput ca loc de comuniune al tuturor spectatorilor. În afara proiectului fantezist de prezentare simbolică a unui teatru văzut prin pupila unui ochi. la sagesse supreme. Demersul lor ideologic este paralel cu cel al contemporanului lor. legea. expresie a spiritului antireligios specific Revoluţiei Franceze. Modul lui de gândire a fost influenţat de Jacques François Blondel. de o particulară importanţă este părerea lui Argan privitoare la Boullée şi Ledoux: „marii teoreticieni ai arhitecturii neoclasice. respectă prin diferenţierea de preţ ierarhiile sociale stabilite de Ledoux. care în celebrul său Cours d’architecture. pictorul David. Anticul nu este un model stilistic. precum Palladio la vila Capra de lângă Vicenza. Ledoux şi-a creat un propriu ordin de arhitectură. templul. Ledoux. inaugurat în 1784.„Ville de Chaux”. Un alt arhitect al epocii. aparţin cercului iluminist al Enciclopediştilor. cea a dogarului era în formă de roată etc.

tot o sferă este Cenotaful lui Newton al lui Boullée. şi astfel sfera. Firenze 1970. 1770/1970. L’arte moderna. adică forma tipică prin excelenţă. Astfel. adică în căutarea unei mai precise calificări a obiectului. Deci sfera nu are în sine un particular semnificat simbolic. Ed.„obiecte construite” (şi nu ca reprezentare perspectivă şi scenografică a spaţiului). „Tipul” nu este un „model”. ale cărui posibilităţi sunt implicite în schemă sau în tipul obiectului însuşi”6 Realizările acestei arhitecturi „a libertăţii” nu sunt numeroase. întotdeauna focar al unui al unui orizont circular şi infinit.A. 5 . apare ca formă tipică a raţiunii şi a centralităţii sale în raport cu universul infinit. Aceiaşi formă ajunge a conţine funcţiuni diverse. univers al universului.. 6 Giulio Carlo Argan. formă închisă şi perfectă. Boullée şi Ledoux. Întreaga arhitectură neoclasică se va desfăşura ca dezvoltare de termeni tipologici. Sansoni S. în funcţie de necesităţi. nu proiectau doar planuri şi secţiuni (adesea relative în ceea ce priveşte reprezentarea spaţiului) ci entităţi volumetrice geometrice care individuau sinteza dintre idee şi probleme. dar sunt semnificative şi. Conţinutul ei semantic precede determinarea funcţională (ca post de observare şi de gardă) şi simbolică (ca mormânt-monument).p. Ledoux ca şi Boullée au proiectat edificii în formă de sferă: o sferă este Casa gardienilor a lui Ledoux. sunt însă reinterpretate şi recalificate pentru o lume nouă care tocmai se năştea. deşi din punct de vedere formal aduc aminte de monumentala arhitectură imperială romană. ci o schemă care are în sine posibilitatea de variante.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful