You are on page 1of 9

. formia = mrav) što je posljedica reakcije između amino-skupine metionina i karboksilne skupine mravlje kiseline.Modificirani metionin kojim započinje sinteza proteina u bakterija. Jedan vodik u amino skupini zamijenjen je ostatkom mravlje kiseline (lat.

Najveća od triju ribosomskih RNA (23S). djeluje kao enzim glikopeptidtransferaza te povezuje aminokiseline prilikom sinteze proteina katalizirajući nastanak peptidne veze . koja se nalazi u sastavu velike podjedinice ribosoma.

Za nastajanje inicijacijskog kompleksa potrebno je prepoznavanje između mRNA i rRNA. kao i prepoznavanje mRNA (startni kodon) s inicijacijskom tRNA koja na sebi nosi formilmetionin. .

uvrštavanje novih aminokiselina u redoslijed nastajućeg proteina . tj.Pridruživanjem velike podjedinice ribosoma započinje elongacija.

.

.

Poliribosom – veći broj ribosoma putuje molekulom mRNA i na svakom se odvija sinteza proteina. Razmak među ribosomima ne smije biti manji od osamdeset nukleotida. .