You are on page 1of 5

CONCEPTUL DE PRECAUŢIE VERSUS ANALIZA DE RISC

Pentru a defini conceptul de precautie este esential sa definim foarte exact riscul. Luând în considerare formularea lui Ahl si colaboratorii, putem afirma ca notiunea de risc corespunde unei notiuni probabilistice .Riscul este, de fapt pro a ilitatea de a sur!e"i a u"ui e!e"i#e"t, asociata cu co"seci"tele acesteia$ Pornind de la aceasta notiune putem defini riscul pote"tial si riscul plau%i il. Întelegerea notiunii de risc plau%i il este relativ simpla, caci acesta se refera la pericole &riscuri' despre care se stie ca se pot #a"ifesta si pe"tru care se spera sa se poata calcula pro a ilitatea de #a"ifestare$ Riscul pote"tial este mai dificil de înteles, acesta fiind definit de Konrilsk si !ine în lucrarea "Principiul precautiei# aparuta în seria de documentare france$a în anul %&&&, drept „riscul riscului” sau altfel spus un risc ipotetic. Autorii estimea$a ca (i"terpretarea cea #ai pesi#ista plec)"d de la co"!i"*ere +,+c-./ a dupa care ceea ce tre uie sa se 0"t)#ple sf)rseste 0"totdeau"a pri" a se #a"ifesta, altfel spus, esti#area riscului pote"tial ca u" risc plau%i il i#atur, pe cale de a se reali%a1, dar autorii preci$ea$a ca aceasta apreciere poate fi eronata, din moment ce o gama diversa de riscuri plau$ibile s'au manifestat ca riscuri potentiale si nu au avut niciodata caracterul de risc plau$ibil. Deose irea 0"tre precautie si pre!e"tie este clara . Aceasta distinctie a fost clarificata de (arbara )ufour de la Agentia *rance$a de +ecuritate +anitara a Alimentelor în lucrarea "Principiul precautiei# publicata în nr. ,- al maga$inului ".pidemiologie si sanatate animala# aparut în anul %&&% la Paris. /onform dictionarului Larousse 0 precautia este o dispo%itie luata de catre u" pre!a%ator pe"tru a e!ita u" rau sau pe"tru a2i li#ita co"seci"tele, 0" ti#p ce pre!e"tia

este faptul ca acesta se limitea$a la riscurile potentiale . face necesara luarea masurilor de protectie. pe când precautia consta în a merge mai departe si evaluând cresterea probabilitatii de a surveni a unui eveniment. în mod practic. . )in moment ce riscul perceput este totodata mai mare. În ambele ca$uri apare notiunea de actiune 2masuri de protectie3 anterioara unui "rau# cu scopul de a'l evita sau a'l împiedica sa se manifeste. preventia consta în a lua masurile necesare fata de evenimente previ$ibile ce nu au survenit sau cel putin având o probabilitate de a surveni ce nu este nula. Autorii mentionati preci$ea$a ca. )aca acceptarea riscului potential este cea mai pesimista abordare. ce i#plica o cu"oastere i"co#pleta a efectelor produse$ /eea ce conduce la identificarea unei prime diferente între domeniul anali$ei de risc 2si în particular aprecierea riscului ce are ca obiectiv estimarea riscului3 si cel al principiului precautiei. deosebirea dintre aceste doua notiuni nu este evidenta. pre!e"tia este corelata cu riscurile plau%i ile$ Autorii co"sidera ca precautia se poate defi"i ca o prelu"*ire a #etodelor de pre!e"tie aplicata la riscurile i"certe sau pote"tiale$ În primul rând notiunea de absenta a certitudinii indica faptul ca pri"cipiul precautiei "u tre uie sa se aplice dec)t la situatiile de du iu. u" risc.sau pre!e"irea este for#ulata ca u" a"sa# lu de #asuri luate pe"tru a pre!e"i u" pericol. gestionarea riscului se regaseste într'o situatie delicata si în dilema. este posibil sa se formule$e "a priori# cerinte pentru toate actiunile întreprinse. exista un numar cvasiinfinit de riscuri potentiale si deci. Pri"cipiul precautiei apare ca u" i"stru#e"t de *estio"are a riscurilor pote"tiale. Acesta se refera la luarea de masuri pentru a se preveni o posibilitate de risc. nu mai trebuie sa limitam perceptia riscului ce poate conduce imediat la punerea în aplicare a masurilor de gestionare a acestuia. 5ri. iar în limba1ul comun par a fi foarte apropiate. 4otusi. ca efect. u" rau sau pe"tru a2l 0#piedica sa se #a"ifeste$ Aparent. daca nu sinonime. atunci când consecintele sunt insuficient cunoscute. când trebuie sa se hotarasca pâna unde se poate a1unge cu masurile ce trebuie luate. 0" ti#p ce precautia este corelata cu riscurile pote"tiale.

pe când principiul precautiei este strict o metoda de gestionare a riscului9 • principiul precautiei se adresea$a riscurilor potentiale. pe când anali$a de risc se adresea$a riscurilor plau$ibile ce se pot aprecia. sa se reali$e$e esential pe ba$a a doua aspecte8 • anali$a de risc este un proces vast ce cuprinde etapele 0 identificarea riscului. nu se pune problema de a estima riscuri potentiale. adica de a împiedica faptul ca ipote$a riscului sa se transforme în risc./âmpul de actiune a principiului de precautie. 4abelul nr. aprecierea riscului. iar "otiu"ea de risc accepta il "u e3ista 0" do#e"iul pri"cipiului de precautie. : reda în maniera sintetica diferentele între anali$a de risc si principiul precautiei. caci acestea nu sunt decât o ipote$a.stimarea imposibila3 /uprinde numai ' gestionarea riscului . în lumina definirilor acceptate.ste posibila estimarea3 /uprinde patru etape ' identificarea principiului ' aprecierea riscului Principiul precautiei Potential 2. gestionarea riscului si comunicarea acestuia.isc metoda . )upa cum s'a preci$at. 4abel nr. asa cum a fost definit de instantele internationale. se pot estima 2cuantifica sau eventual califica3 si apoi se pot evalua 2se pot compara cu un nivel de risc apreciat ca fiind acceptabil3. Pri"cipiul precautiei a de!e"it rapid o re*ula a actiu"ilor sa"itare !eteri"are sau sa"itare 2ve$i scandalul encefalopatiilor spongiforme sau cel al sângelui contaminat cu agentul 67!3. o pre$umtie. : Principalele diferente între anali$a de risc si principiul precautiei Anali$a de risc Plau$ibil 2. Legatura între principiul de precautie si anali$a de risc poate. este clar riscul de mediu si implica promovarea unei atitudini responsabile fata de aspectele ecologice. decât "a priori# masuri de gestiune ce au tendinta de a face riscul nul.

Pri"cipiul precautiei vine sa complete$e acest dispo$itiv de a1utor pentru luarea deci$iei. Partea iratio"ala este alimentata de angoasa omului modern fata de complexitatea crescuta a riscurilor din mediul sau care îl obliga la eforturi deosebite pentru a se adapta. apar fenomene paranormale 2consumul de droguri. în raport cu aspectele po$itive si cu ameliorarile pe care acestea le induc. secte religioase etc. gruparile teroriste. comportamentele excentrice. . Pri"cipiul precautiei este 0" acelasi ti#p u" co#ple#e"t al a"ali%ei de risc . este un stimulent pentru cercetare si un element ce asigura o mai mare transparenta anali$ei de risc. propunând o abordare aplicabila riscurilor pote"tiale care fie au ipote$e solide sau sunt pur si simplu percepute de opinia publica. Partea ratio"ala se poate re$uma prin precautiunea punerii în practica a noilor tehnologii ce sunt considerate a nu fi mai periculoase. . fara îndoiala ca aceasta abordare este limitata la riscurile plau%i ile. criminali în serie. principiul precautiei este binevenit8 acesta este un instrument ce este destinat sa ne prote1e$e de "surpri$ele neplacute#. )aca anali$a de risc repre$inta un instrument de a1utor pentru deci$ii rationale si coerente. A!a"ta/ele aplicarii principiului precautiei constau în aceea ca acesta se constituie într'o abordare sau un demers po$itiv. din moment ce noile tehnologii trebuie sa faca dovada ca nu pre$inta un risc deosebit sau inacceptabil 2ve$i esecul firmei /oncorde3. este u" co#ple#e"t al a"ali%ei de risc pe"tru *estio"area riscurilor. În acest context. sinucigasi.3. iar când aceasta nu este posibila.' gestionarea riscului ' comunicarea riscului 5biectivul gestiunii riscului <entinerea riscului plau$ibilÎmpiedicarea ca riscul sub nivelul riscului estimat capotential sa devina un risc acceptabil plau$ibil Aplicarea principiului precautiei are avanta1e notabile dar si unele de$avanta1e.

Pri"cipiul precautiei este foarte usor co#u"ica il. U" ulti# aspect "e*ati! al pri"cipiului precautiei re%ida 0" faptul ca. notiune acceptata negativ de opinia publica. =nul din inconvenientele ma1ore ale principiului precautiei este puterea sau te"ta de loca/ a acestuia . cei ce iau deci%ii !or fi te"tati sa aplice di" ce 0" ce #ai #ult pri"cipiu precautiei fata de o a"ali%a de risc foarte i"e docu#e"tata. daca riscul si deci%iile luate 0" raport cu acesta i#plica respo"sa ilitati pe"ale. Pri"cipiul precautiei are si a"u#ite i"co"!e"ie"te 8 riscul de a frâna inovatia tehnologica. acesta implica un grad mai mare de dificultate privind luarea deci$iilor si de asemenea implica un cost economic ridicat si un risc de utili$are excesiva. . iar aceasta conduce la celelalte efecte negative ale principiului precautiei. caci este foarte dificil sa se masoare sau sa se cuantifice "a posteriori# raportul veritabil între cost si eficacitatea masurilor luate. Costul #asurii de precautie este #ai crescut dec)t al a"ali%ei de risc . fata de a"ali%a de risc care se fondea$a pe postulatul ca nu exista risc plau$ibil nul si ca trebuie sa acceptam un anumit nivel de risc 2risc acceptabil3.