You are on page 1of 32

INCOTERMS 2010

Managementul Afacerilor Internaţionale

Conţinutul condiţiilor de livrare INCOTERMS 2010
• • Forma cea mai recentă în care sunt înscrise condiţiile de livrare INCOTERMS este cunoscută sub denumirea de Publicaţia 715/2010, intrată în vigoare de la 01.01.2011 şi care cuprinde 11 astfel de condiţii. Un panel de 8 experți în domeniul dreptului și afacerilor internaționale a lucrat mai bine de 2 ani si jumătate la procesul de revizuire, luând în considerare peste 2000 de recomandări venite din cele peste 130 țări membre ale Camerei Internaționale de Comerț (International Chamber of Commerce) cu sediul la Paris. Noul INCOTERMS 2010 a fost publicat pe 27 septembrie 2010. Autorii Publicaţiei 715/2010 motivează necesitatea înlocuirii vechii forme (Publicaţia 560/2000) din următoarele cauze:
– Modificările intervenite în ultimii ani în domeniul comunicării electronice. Astfel, formularele pe suport de hârtie au fost înlocuite cu cele pe suport informatic şi s-a continuat sistematizarea şi revizuirea bazată pe evoluţia tehnicilor de comerţ internaţional şi pe necesităţile practice legate mai ales de comunicarea electronică (Electronic Data Interchange EDI), proces demarat încă din anul 2000. Schimbările intervenite în tehnica transporturilor şi expediţiilor internaţionale, ca de exemplu transportul pe bază de containere şi transportul multimodal, proces demarat, de asemenea, încă din anul 2000. Siguranţa informaţiilor privind faptul că marfa nu constituie o ameninţare asupra vieţii sau proprietăţii celor implicaţi în derularea tranzacţiei, preocupare majoră după evenimentele de la 11 septembrie 2001. Luarea în considerare a proliferării zonelor libere Posibilitatea utilizării condiţiilor de livrare atât în comerţul internaţional, cât şi în cel intern. Simplificarea limbajului folosit pentru a fi cât mai prietenos. O mai bună înţelegere a condiţiilor de livrare.

– – – – – –

INCOTERMS 2010 – atenţie!
• • Prevederile regulilor INCOTERMS nu se impun voinţei părţilor (nu au, deci, caracter obligatoriu), partenerii având libertatea să insereze în cuprinsul contractului alte dispoziţii speciale. Cele două părţi se pot referi la INCOTERMS ca bază a contractului lor, dar pot prevedea anumite modificări sau adăugiri în funcţie de natura mărfurilor care fac obiectul contractului.Condiţiile de livrare din contractele externe sunt alcătuite din regulile INCOTERMS, cu anumite completări, modificări şi clarificări de interpretare care trebuie să fie bine precizate în contracte. Prevederile din contract cu privire la condiţiile de livrare se referă numai la patru grupe de probleme comerciale (livrarea mărfii, transferul riscurilor, repartizarea cheltuielilor şi formalităţile documentare de trecere a mărfii din posesia vânzătorului în posesia cumpărătorului) şi nu pot înlocui clauzele contractului prin care se reglementează diferite obligaţii referitoare la preţ, termene de livrare, cantitate, calitate, garanţii, penalităţi etc. Adesea se consideră în mod greşit că regulile INCOTERMS ar putea să înlocuiască legile naţionale care reglementează operaţiunile comerciale în fiecare ţară. Ele acţionează numai în domeniul contractual pentru efectuarea unei operaţiuni de livrare. Regulile INCOTERMS nu stabilesc nici momentul transferului de proprietate asupra mărfii. Acest transfer este reglementat prin contract şi se supune legii care guvernează contractul. Părţile trebuie să se preocupe să definească acest transfer în contractul de vânzare - cumpărare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă contractului în cauză.

23.03.2014 Valeriu Potecea .

Repartizarea costurilor .

2014 Valeriu Potecea . air. Insurance and Freight (CIF) Delivered at Place (DAP) Delivered Duty Paid (DDP) 23. road.03.sea.INCOTERMS 2010 Clauze valabile pentru toate tipurile de transport (deliveries by any mode of transport . rail) Ex Works (EXW) Free Carrier (FCA) Clauze valabile exclusiv pentru transport maritim si fluvial (deliveries by sea and inland waterways transport) Free Alongside Ship (FAS) Free on Board (FOB) Carriage Paid To (CPT) Carriage and Insurance Paid to (CIP) Delivered at Terminal (DAT) Cost and Freight (CFR) Cost.

Dovada livrării (Proof of delivery) B9. Licențe. Repartizarea costurilor ( Allocation of costs) B7. Asistență cu informații și costurile aferente (Assistance with information and related costs) • • • • • • • • • • • • • • • • . authorizations. Asistență cu informații și costurile aferente (Assistance with information and related costs) B. autorizații de securitate și ale formalități (licenses. Inspectarea mărfii ( Inspection of goods) B10. Verificare-ambalare-marcare (Checking-packagingmarking) A10. Licențe. Obligațiile generale ale vânzătorului (general obligations of the seller) Punerea la dispoziție a mărfii A2. Livrarea ( Delivery) A5. autorizații. Documentul de livrare (Delivery document) A9. security clearances and other formalities) A3. security clearances and other formalities) B3. Obligațiile cumpărătorului • • B1. autorizații de securitate și ale formalități (licenses. Înștiințări către cumpărător (Notices to the buyer) A8. Înștiințări către vânzător (Notices to the seller) B8. Contracte de transport și asigurare (Contracts of carriage and insurance) A4. Transferul riscurilor (Transfer of risks) A6. Repartizarea costurilor (Allocation of costs) A7. Contracte de transport și asigurare (Contracts of carriage and insurance) B4.Obligațiile părților A. autorizații. Obligațiile generale ale cumpărătorului (general obligations of the buyer) Plata prețului mărfii B2. authorizations. Transferul riscurilor (Transfer of risks) B6. Obligațiile vânzătorului • • A1. Preluarea mărfii (Taking delivery) B5.

nevămuită la export şi neîncărcată pe vreun mijloc de transport. In situaţiile în care cumpărătorul nu va putea îndeplini. pe care numai exportatorul o poate obţine. Vânzătorul nu răspunde de încărcarea mărfii în mijlocul de transport pus la dispoziţie de cumpărător sau de vămuirea acesteia pentru export. Dacă în conformitate cu reglementările din ţara exportatorului este nevoie de licenţă de export. Această condiţie prevede pentru vânzător obligaţii minime. Cumpărătorul suportă toate costurile şi riscurile implicate în preluarea mărfii. direct sau indirect formalităţile de export. depozit etc). transportul şi asigurarea acesteia. de la locul convenit cu vânzătorul până la destinaţia pe care o doreşte. se recomandă ca acest lucru să se precizeze clar în contractul de vânzare-cumpărare. cumpărătorul trebuind să suporte toate cheltuielile şi riscurile aferente din momentul preluării mărfii la locul convenit. la locul convenit. În situaţia în care încărcarea mărfii în mijlocul de transport trebuie făcută. de către vânzător pe cheltuiala şi riscul cumpărătorului este recomandabil să se apeleze la condiţia FCA. • • • • • . în locul convenit (la uzină. acestea fiind preluate de vânzător. condiţia EXW nu este aplicabilă.Condiţia EXW (loco fabrică în punctul numit) • Presupune că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare a mărfii în momentul în care a pus marfa individualizată (adică ambalată şi etichetată) la dispoziţia cumpărătorului.

Condiţia EXW .

Condiţia EXW .

maritimă. în sarcina cui cad cheltuielile de descărcare a mărfii din mijlocul de transport sau din container. fiind răspunzător pentru efectuarea încărcării mărfii dacă livrarea se face la sediu sau trebuie să pună marfa la dispoziţia cărăuşului sau altei persoane nominalizate de cumpărător. în special transportului containerizat. la locul convenit (la sediul vânzătorului sau la un alt loc desemnat). la tranzit şi la transportul în ţara importatorului. rutieră. obligaţia vânzătorului de livrare se consideră îndeplinită din momentul în care această persoană a preluat-o. acesta suportă riscurile privind marfa. . La transportul principal. fluvială. nedescărcată de pe mijlocul de transport utilizat. Vânzătorul suportă pe riscul şi cheltuiala sa obţinerea licenţei de export sau a altei autorizaţii oficiale.Condiţia FCA (franco transportator/cărăuş) • Înseamnă că vânzătorul livrează marfa vămuită la export transportatorului (cărăuşului) nominat de cumpărător. Prin termenul de transportator (cărăuş) se înţelege orice persoană care se angajează printr-un contract să efectueze sau să asigure efectuarea unui transport pe calea ferată. • • • • • Această condiţie este aplicabilă oricărei modalităţi de transport. aeriană ori printr-o combinaţie a acestor modalităţi. Pentru evitarea unor eventuale dispute între vânzător şi cumpărător este bine să se prevadă în contract. Dacă o altă persoană decât cărăuşul va fi nominată de cumpărător pentru a prelua marfa.

Condiţia FCA .

Condiţia FCA .

Condiţia FCA .

determinată de faptul că vânzătorul este cel mai bine plasat pentru a efectua formalităţile de export ale mărfurilor în conformitate cu uzanţele portuare. Utilizarea aceastei condiţii nu este recomandabilă pentru transportul containerizat. prin plasarea acesteia pe chei lângă navă sau în barje aduse lângă navă. Această condiţie prevede că obligaţia vămuirii la export intră în sarcina vânzătorului. • • • . moment din care toate costurile şi riscurile de pierdere sau avariere a mărfii se suportă de cumpărător. portului de încărcare şi datei la care nava urmează să ajungă în portul de încărcare. în cazurile în care marfa este preluată de transportator înainte de a fi încărcată pe navă. cât şi pentru a obţine licenţe de export sau alte autorizări oficiale.Condiţia FAS (franco de-a lungul navei) • Se aplică numai transportului maritim sau pe căile navigabile interioare şi prevede obligaţia vânzătorului de a livra marfa în punctul convenit. În astfel de situaţii se recomandă să se utilizeze condiţia FCA. Cumpărătorul trebuie să-l informeze din timp pe vânzător asupra numelui navei. iar vânzătorul trebuie să-l avizeze pe cumpărător în cel mai scurt timp despre livrarea mărfii. pentru ca acesta să poată asigura marfa împotriva riscurilor de pierdere şi/sau deteriorare.

Condiţia FAS .

• Condiţia FOB nu este aplicabilă în cazurile în care marfa este preluată de transportator înainte de a fi încărcată pe navă. cheltuielile de încărcare şi descărcare a mărfii în/din navă sunt incluse. de regulă.Condiţia FOB (franco la bordul navei) • Se aplică numai transportului maritim sau pe căile navigabile interioare şi prevede că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare a mărfii în momentul în care aceasta este încărcată pe navă în portul de expediere convenit. pregătirea pentru export. În astfel de situaţii se recomandă să se utilizeze condiţia FCA. ca şi vămuirea mărfii la export. în "tariful de linie" achitat de cumpărător. pe care cumpărătorul a angajat spaţiu. Din momentul respectiv toate costurile şi riscurile de pierdere sau de avariere a mărfii se suportă de cumpărător. • În sarcina vânzătorului intră şi ambalarea. . • Daca marfa este transportată cu o "navă de linie".

Condiţia FOB .

Contractul de vânzare-cumpărare prevede destinaţia convenită (portul de descărcare) pentru care vânzătorul va navlosi o navă sau numai spaţiul necesar pe o navă. de altfel ca şi ruta pe care va circula nava. In ce priveşte portul de expediere (încărcare). însă riscurile pierderii sau avarierii mărfii. acceptându-se ideea că această alegere se va face în interesul mărfii. pentru a o expune cât mai puţin unor riscuri. Utilizarea aceastei condiţii nu este recomandabilă pentru transportul containerizat. precum şi orice alte costuri suplimentare cauzate de evenimente ce au apărut dupa ce marfa a fost livrată (încărcată pe navă) se transferă de la vânzător la cumpărător în portul de expediere. Conditia CFR cere ca vânzătorul să vămuiască marfa pentru export. În astfel de situaţii se recomandă să se utilizeze condiţia CPT. • • • . în cazurile în care marfa este preluată de transportator înainte de a fi încărcată pe navă. de regulă. Vânzătorul plăteşte costurile şi navlul necesar aducerii mărfii în portul de destinaţie numit.Condiţia CFR (cost şi navlu) • Este specifică numai transportului maritim şi presupune că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare în momentul în care marfa ambalată şi pregătită pentru export a fost încărcată pe navă în portul de expediere. acesta este lăsat la opţiunea vânzătorului.

Condiţia CFR .

în mod uzual. Această condiţie nu este recomandabilă pentru transportul containerizat. Asigurarea va acoperi cel puțin prețul prevăzut în contract plus 10% (adică 110%) și va fi în moneda contractului. Vânzătorul trebuie să obțină pe cheltuială proprie asigurarea mărfii corespunzând cel puțin condițiilor de acoperire minimă prevăzute de Clauzele C ale Institute Cargo Clauses (asigurarea de tip C se recomandă pentru acele mărfuri pentru care este suficientă protecţia prin asigurare numai contra daunelor ce apar în cazul accidentării mijlocului de transport). fiind obligat. în timp ce riscurile şi costurile adiţionale. această asigurare suplimentară. va trebui cesionată în favoarea cumpărătorului şi remisă acestuia. Întrucât însă riscurile de pierdere sau avariere a mărfii intră în sarcina cumpărătorului odată cu livrarea mărfii primului transportator. apărute după data livrării. Vânzătorul va contracta asigurarea şi va plăti prima de asigurare.Condiţia CIF (cost. In sarcina vânzătorului intră plata costurilor. să contracteze o poliţă de asigurare cu acoperire minimă. recomandându-se condiţia de livrare CIP. poliţa de asigurare procurată şi plătită de vânzător. Dacă însă cumpărătorul va dori să se încheie o asigurare cu o protecţie mai extinsă decât cea minimală va trebui să convină aceasta cu vânzătorul (în privinţa costului suplimentar al asigurării) sau să încheie singur. navlului şi a asigurării mărfii până în portul de destinaţie convenit. după încărcarea pe navă în portul de expediere. asigurare plus navlu) • Este utilizată numai la transportul maritim şi pe căile navigabile interioare şi prevede că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare în momentul în care marfa ambalată şi pregătită de export a fost încărcată pe navă în portul de expediere. • • • • . sunt transferate pe seama cumpărătorului în portul de încărcare. provocate de incidente. pe costul său.

Condiţia CIF .

după descărcare (dacă nu s-a convenit altfel între părți). Conditia CPT cere ca vânzătorul să vămuiască marfa la export. ca şi orice alte costuri suplimentare datorate unor evenimente apărute după ce marfa a fost livrată sunt transferate de la vânzător la cumpărător din momentul în care marfa ambalată şi pregătită de export a fost încredinţată primului transportator. • • • . riscurile vor fi transferate de la vânzător la cumpărător din momentul în care marfa a fost încredinţată primului transportator. Dacă la transportul principal al mărfii până la destinatia convenită vor participa succesiv mai mulţi transportatori. Riscul de pierdere sau de avariere a mărfii. Această condiţie este aplicabilă tuturor modalităţilor de transport.Condiţia CPT (transport plătit până la locul numit) • • Presupune că vânzătorul plăteşte costul transportului mărfii până la o destinaţie convenită.

Condiţia CPT .

în condiţii similare cu cele prezentate la condiţia CIF. pentru acoperirea unor riscuri minime. achitând costul transportului până la destinaţia convenită. Contractul de asigurare. Vânzătorul trebuie să obțină pe cheltuială proprie asigurarea mărfii corespunzând cel puțin condițiilor de acoperire minimă prevăzute de Clauzele C ale Institute Cargo Clauses . • • • • • Vămuirea marfii la export intra în sarcina vânzătorului.Condiţia CIP (transport şi asigurare plătite până la locul numit) • Înseamnă că vânzătorul încredinţează marfa ambalată şi pregătită de export transportatorului angajat de el. Condiţia CIP este aplicabilă tuturor modalităţilor de transport. Asigurarea va acoperi cel puțin prețul prevăzut în contract plus 10% (adică 110%) și va fi în moneda contractului. . se va încheia de vânzător. care va plăti şi prima de asigurare. inclusiv costul asigurării contra riscului de pierdere sau de avariere a mărfii pe timpul transportului.

Condiţia CIP .

depozitul. • • • • • . feroviar sau aerian. Ambele părţi aleg terminalul şi punctul posibil din terminal unde se vor fi transferate riscurile şi cheltuielile de la vânzător la cumpărător. Înlocuieşte condiţia DEQ din INCOTERMS 2000. ambalată şi vămuită la export. atunci se pot aplica DAP sau DDP.Condiţia DAT (livrat la terminal) • Înseamnă că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare atunci când marfa a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului. acoperit sau nu. Această condiţie este aplicabilă tuturor modalităţilor de transport şi se recomandă a se utiliza atunci când în livrarea mărfii sunt implicate mai multe mijloace de transport. în terminalul numit din portul sau locul de destinaţie. cum ar fi cheiul. descărcată de pe mijlocul de transport utilizat şi nevămuită la import. iar cumpărătorul suportă costurile suplimentare şi riscurile care rezultă din neîndeplinirea la timp a formalităţilor de vămuire la import şi de preluare a mărfii. Dacă se intenţionează ca vânzătorul să suporte costurile şi responsabilităţile de la terminal la un alt punct. parcul de containere sau terminalul de mărfuri rutier. inclusiv cele legate de descărcarea mărfii. Prin terminal se înţelege orice loc. Vânzătorul suportă costurile si riscurile legat de aducerea mărfii în terminalul numit.

Condiţia DAT .

Vânzătorul suportă costurile si riscurile legat de aducerea mărfii în locul convenit. Înlocuieşte condiţiile DAF. atunci când marfa a fost pusă la dispoziţia cumpărătorului. • • Această condiţie este aplicabilă tuturor modalităţilor de transport şi se recomandă a se utiliza atunci când în livrarea mărfii sunt implicate mai multe mijloace de transport. în locul de destinaţie convenit.Condiţia DAP (livrat la locul numit) • Înseamnă că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare. să plătească taxele vamale şi orice alte formalităţi vamale. DES ŞI DDU din INCOTERMS 2000. iar cumpărătorul suportă costurile suplimentare şi riscurile care rezultă din neîndeplinirea la timp a formalităţilor de vămuire la import şi de preluare a mărfii. nedescărcată de pe mijlocul de transport utilizat şi nevămuită la import. ambalată şi vămuită la export. Dacă părţile doresc ca vânzătorul să efectueze formalităţile vamale de import. • • . ar trebui utilizată condiţia DDP.

Condiţia DAP .

condiţia DDP reprezintă maximum de obligaţii pentru acesta.Condiţia DDP (livrat cu vama plătită) • înseamnă că vânzătorul şi-a îndeplinit obligaţia de livrare faţă de cumpărător în momentul în care a pus marfa la dispoziţia acestuia în locul de destinaţie convenit. în ţara de destinaţie). dar nedescărcată de pe mijlocul de transport cu care a sosit. • In timp ce condiţia EXW înseamnă minimum de obligaţii pentru vânzător. • Vânzătorul trebuie să suporte toate costurile şi riscurile legate de aducerea mărfii până la locul de destinaţie convenit. vămuită la import. . direct sau indirect. • Condiţia DDP nu va fi utilizată dacă vânzătorul nu este în măsură să îndeplinească formalităţile de import. inclusiv (acolo unde se aplică) orice drepturi vamale (ceea ce presupune îndeplinirea formalităţilor vamale şi plata tuturor taxelor aferente la import.

Condiţia DDP .