You are on page 1of 2

Slfonilre

Slfonilre trevleri tip 2 diyabet tedavisinde kullanlan oral antidiyabetik (eker drc) ila snflarndan biri. Temel etkilerini pankreasn beta hcrelerinden inslin salglanmasn artrarak gsterirler. Btn slfonilreler temel S-fenil slfon re yapsn tarlar. Fenil (Benzen) halkasnn p (para) (R1) konumundan ve azot atomundan (R2) balanan farkl molekller ile deiik slfonilre bileikleri oluturulur. Slfonilreler birinci ve ikinci kuak bileikler olmak zere iki ana grupta snflandrlrlar. Birinci kuak ilalar Asetohekzamid Klorpropamid Tolbutamid Tolazamid

kinci kuak ilalar Glipizid Gliklazid Glibenklamid (gliburid) Glimepirid Glikuidon

Etki mekanizmalar Slfonilreler pankreasn beta hcrelerinin yzeyinde yer alan ATPbaml K+ (KATP) kanallarna balanrlar. Slfnilrelerin bu kanala balanmalar, hcre iinden hcre dna doru olan hiperpolarize edici potasyum (K+) akmn engeller. Potasyumun hcre dna kamamas hcre ierisindeki elektriksel potansiyeli, hcre dna gre daha pozitif hale getirir ve hcre depolarize olur. Bu depolarizasyon voltaj-duyarl Ca2+ kanallarnn almasna neden olur ve hcre ierisine giren kalsiyum (Ca2+) moleklleri, sentezlendikten sonra granller halinde depolanm inslinin ekzositoz yoluyla hcre dna kmasna yol aar.

Slfonilrelerin pankreasn beta hcrelerini glukoza kar daha duyarl hale getirdiini, karacierdeglukoz yapmn azalttklar, lipolizi (adipoz dokuda, yalarn enerji olarak kullanlmak zere ya asitlerine yklmalar) azalttklar ve karacierde inslinin yklmasn azalttklar da olas etki mekanizmalar olarak ileri srlmtr.