You are on page 1of 6

Venture = girişim, tehlikeli girişim, göze almak, cesaret etmek.

Sustain = devam ettirmek, sürdürmek Sustainable = Sürdürülebilir Eleborate = ayrıntılı, özenle hazırlanmış Well-being = mutluluk,esenlik, iyi oluş Large-scale = geniş çapta Small-scale = küçük çapta Occupation = iş, meşguliyet,uğraş İncentive = yaratıcı,icat eden, bulucu Gradual = aşamalı,kademeli Collaboration = işbirliği Regarded as = olarak görmek

Suited

= uygun, yeterli

İmmense = çok büyük,muazzam Alike = benzer

Executive = yöneyici, yürütücü, yönetim, yürütülebilir Seldom = nadiren

Certain = belli, belirli Exposure = maruz kalma Outcome = sonuç, çıktı Pur = sade, katkısız

Deduce = sonuç çıkarmak,sonuca varmak, anlamak Essence = esas, öz, nitelik Vastly = genişçe,büyükçe substantial = sağlam, önemli, var olan explosive = patlayıcı

rakam.sağlamlaştırmak Cease = stop = durmak. büyümek defect = özür. bozuk.döviz. imha etmek Objection = itiraz.sakınca Figüre Fraud = figür.nakit para objective = amaç. kurtulmak.devastate = harap etmek. uygun.zannetmek. dolandırıcılık Deploy of = yaymak.arıza. finanse etmek. kayda değer sustain = devam ettirmek. maruz kalmak dig = kazmak dispose of = elden çıkarmak. ayrıcalıklı disorder = mess = düzensizlik. tanınmak. duyarlılık.hassasiyet immune = bağışıklı. adlandırmak Secure = obrain = elde etmek güvenceye almak. dikkat çekici.maksat precision = kesinlik. yayılmak. bununla beraber massive = Büyük .sona ermek Tangible = somut Conveinent = elverişli. karışıklık remarkable = dikkate değer.düşünmek = sahtekarlık. kusur. doğrulama Entitle = yetki / hak vermek.şahsiyet. ırsi vulnarable = etkiye açık.sanmak.savunmasız flourish = gelişmek. hata currency = para. sürdürmek. kalıtsal. dağıtmak. yakın . mahvetmek nevertheless = yine de . fevkalade innate = doğuştan. tahrip etmek. şiddetli marvellous = müthiş. görevlendirmek Recognition = tanımak.

kararsız olmak. öğüt Perception = algı. dikkate almak Stuff = personel. uygulanabilme = Bölüm. heykeltıraşlık = zarf. başvurmak .Delivery = teslimat Revert = dönmek. kural olarak Presumably = galiba.kısım. eskiye dönmek İn favour of = lehine. lehinde İn principle = prensip olarak. işe alma.değiştirmek = ortaya çıkmak. heykelini yapmak. büyük ihtimalle Supervisor = yönetici Avoidance = kaçınma. hesaba katmak. idrak Hire = Kiralama. becerikli. ücretle çalıştırma = çok amaçlı.tereddüt. eleman Prospective = muhtemel. varlığını sürdürebilme.parça Versatile Viability Fraction Persistence =süreklilik Regardless of = -e bakılmaksızın Uncertainty = belirsizlik. değişken = yaşayabilirlik.kararsızlık Fluctuate Emerge Sculpture Envelope = değişmek . işe alınma Consult = danışmak . işe alma. olası İnitiative = girişim Oversea = denizaşırı. yurtdışı Recommendation = tavsiye.doğmak = heykel. çok yönlü. sakınma Take account of = göz önünde bulundurmak.kılıf Recruitment = iyileşme.

kapsamak. önemli = soruşturma. istemek. iri Outstanding = seçkin. köken Put together =birleştirmek İncomparating =dahil etmek. birleştirmek. canlı. yol açmak. göze çarpan.olasılık Provenance = Kaynak.ara verme =girişim.olağanüstü . kapsamak =ilişkili.espirili = duraklama. soru.karışmış Dig (dug 3.içermek. sorun. şiddetli.inceleme = yaratıcı .düzen Queue Mass = sıraya/uyruğa girmek = Kütle Mass-Produced = seri/topluca üretilmiş Massive = büyük. sakınca Aspire = arzulamak.teşebbüs = gerektirmek. beklenti. uyarlamak =içgüdüsel olarak = hayati önem taşıyan. vivid =kopyasını yazmak. mizahi.Consultant = danışman Drawback = engel. katmak Vibrant Transcribe İntuitively Vital Enquiry İntentive Humorous Pauses İnitiative İnvolve İnvolved = enerjik. orijinal = gülünç. çok istemek Prospect = ihtimal.) = kazmak Undetected = farkedilmemiş İndividualistic = Bireysel Regulation = düzenleme. kapsayan.

kuruluş Giant = dev. ihtiyacı olmak Manual = Kitapçık Employee =işçi. nitelik . yalnızca Essence =öz. altyapı. işçi sınıfı İncentive = teşvik edici Accordingly = bu nedenle. benzer şekilde. ru. iyi oluş Sustainable = sürdürülebilir. kurum. devam ettirilebilir İnteract = karşılıklı etkilemek. muazzam Assemble = toplamak.istihdam Unemployment = işsizlik Underemployment = düşük istihdam. iyilik. etkileşimde bulunmak Broad = geniş.çalışan Employer =işveren Employment =iş.işçi. kabul etme Be supposed to do smt = Bir şeyi yapması beklenmek Foundation = temel. istemek/talep etmek. tarafını tutma.görevli. -e bağlamak Well-being = mutluluk. uygun olarak İn particular = özellikle. genel Endorse = onaylamak. eksik istihdam Cope with = başa çıkmak. üstesinden gelmek Labour = iş. teyit etmek Merely = yalnız. parçaları birleştirmek Attribute to = atfetmek.kocaman. -e mal etmek. bilhassa Contend = iddia etmek Favour = iyilik.Proxy = Vekıl Require = gerektirmek. desteklemek.

icat etmek.Devise = bulmak.zor. tasarlamak Crucial = çok önemli.çetrefilli .