You are on page 1of 2

Grădiniţa cu P.P. „Dumbrava Minunată” Tg. Mureş Grupa mare „Iepuraşii” Prof. Ptr. Înv. preşcolar !ologa "namaria Data #$.%#.

&#%$

SCHIŢĂ (Proiect de activitate)
Tema de 'tudiu „()nd* cum şi de ce 'e +nt)mplă,” Tema proiectului ”(u papucii ei de frun-e* a 'o'it toamna +n -bor” Tema 'ăptăm)nii ”(.ipul toamnei” Tema activităţii „Toamnă* toamnă* .arnică” Domenii e/perenţiale D01D2( 3orma de activitate integrată 4biective operaţionale 5 'ă forme-e grupe de fructe* legume după culoare6 5 'ă e/ecute corect e/ercițiile de re'pirație și ritmico5melodice6 5 'ă utili-e-e o dicție corectă +n timp ce c)ntă6 5 'ă e/ecute mișcările re'pect)nd melodia și ritmul 7ocului cu te/t și c)nt.

Strategii didactice:
Metode şi procedee 5 conver'aţia* e/plicaţia* e/erciţiul* 7ocul de rol* demon'traţia* munca independentă* di'cuţia colectivă* pove'tirea* e/punerea* ... Mi7loace didactice pie'e lego* cuburi* ba'toane* etic.ete* *recompen'e* coş cu fructe* au/iliar cu c)ntece şi poe-ii de'pre toamnă. Forma de organizare: activitate frontală şi de grup 8integrată9 1. Moment organizatoric: (opiii participă la +nt)lnirea de dimineaţă 5 'alutul 5 pre-enţa 5 'tabilirea coordonatelor temporale 5 completarea calendarului naturii 5 a'pecte caracteri'tice toamnei 8legume* fructe* flori* munci 'pecifice* pregătirea vieţuitoarelor pentru anotimpul rece9 2. Captarea atenţiei: :e va reali-a prin o 'curtă di'cuție de'pre toamna cu un invitat 'pecial* un şoricel. -Ce se întâmplă toamna cu florile?Dar cu frunzele copacilor? -Ce fructe apar în anotimpul de toamnă? -Ce alte schimbări mai observăm în natură? . !n"nţarea temei: :e anunţă tema activităţii tot prin intermediul şoricelului. #. $iri%area &nv'ţ'rii (i o)ţinerea per*ormanţe+or:

:e va face +ncăl-irea vocilor prin e/ercitii de re'piraţie şi omogeni-are. 2nc3eierea activit'ţii: <or fi apreciați copiii cu privire la modul de participare la activitate.oamna Toamna * toamna . . 1. După ce au terminat de grupat fructele şoricelul le mulţumeşte de a7utor şi le 'pune că aşa va aran7a şi el fructele +n cămara lui. -. .Grupa care a cantat cel mai corect din punct de vedere e/pre'iv și a re'pectat ritmul și mișcările melordiei e'te ră'plătită și aplaudată. !. grupa fetelor și furnicuțele v' greierașii. <oi interpreta c)ntecul de două ori clar corect și e/pre'iv fiind +n'oțită de ge'tica și mimica potrivită. !er-ele* '5au du'* '5au du'* .u mai 'tau* pe ca'a 'u' (ocotate5ntr5un picior :i bat)nd din ciocul lor. După repetarea c)ntecului pe unităţi logice* şoricelul va adduce un coş cu fructe de toamnă pe care +l va 'căpa pe covor 'pun)nd că lui * a'ta i5a adu' toamna* apoi +i roagă pe copii 'ă grupe-e fructele +n funcţie de culoare.arnică Și de toate darnică "i venit iar pe la noi :a ne5aduci v)nturi 'i ploi.ig"rarea *eed/)ac0/"+"i: :e c)ntă din nou melodia integral apoi copiii 'e vor +mpărți +n diferite grupe grupa băieților v'.