You are on page 1of 27

CAPITOLUL 6

NUTRIŢIA MINERALĂ LA PLANTE

PLAN:
1. 2. 3. 4. Importanţa nutriţiei minerale. Compoziţia chimică a cenuşii. Metode de cercetare. Sistemul radicular - organ de absorbţie şi transport a elementelor minerale.

5. Rolul macroelementelor. 6. Rolul microelementelor. 7. Mecanismul de absorbţie şi transport al ionilor. 8. Solul - substrat pentru nutriţie 9. Ecologia nutriţiei minerale.

solubile în apă. . sărurile solubile din soluţia solului sub formă de anioni şi cationi.MECANISMUL DE ABSORBŢIE ŞI DE TRANSPORT AL IONILOR Sărurile minerale în sol se găsesc sub formă: . conţinând ioni de schimb. . . !!! Plantele folosesc în special.insolubile.puţin solubile.

se găsesc în sol în cantităţi mari. Na+. • ionii NO3.Absorbţia elementelor minerale . dar se folosesc de plante în cantităţi mici. De ex.şi H2PO4-. Absorbţia ionilor . sunt absorbiţi de plante în concentraţii mari. ? ? . •Cl-. mai activ se efectuează la nivelul perişorilor absorbanţi (volum activ de absorbţie).are loc pe întreg sistemul radicular (volum total de absorbţie). Al3+. etc.proces selectiv şi autoreglabil Absorbţia ionilor nu are loc în funcţie de concentraţia lor în soluţia solului. se găsesc în sol în concentraţii mici.

ADSORBŢIE . 2. A doua barieră în pătrunderea şi transportul ionilor sunt membranele biologice. SCHIMB DE IONI 3. PERETELE CELULAR are o structura fibrilară favorizând pătrunderea ionilor în spaţiile libere (apoplast) şi se poate realiza prin: 1.Prima barieră în calea de pătrundere a elementelor minerale în celulă este peretele celular. DIFUZIE.

.fenomen fizic.şi microfibrile. ? !! Pătrunderea ionilor se realizează prin spaţiile libere dintre macro. apare în cazul a două substanţe puse în contact direct.DIFUZIE . Se foloseşte energia cinetică a moleculelor care creşte odată cu temperatura şi gradientul de concentraţie al soluţiei minerale.

Peretele celular are rolul de schimbător de ioni. Datorită proteinelor ce conţin atît grupări carboxilice cît şi aminice are loc acumularea cationilor şi anionilor.SCHIMB DE IONI Schimbul de ioni se realizează datorită procesului de respiraţie a radacinilor. Cationii de H+ sunt înlocuiţi cu cationi din soluţia solului. .

Adsorbţia mecanică este realizată prin legături foarte labile între adsorbit şi peretele celular. . Adsorbţia folară este mai puternică şi se realizează între ionii minerali (cationi/anioni) şi substanţe organice cu grupare carboxilică (RCOOH) sau bazică (RNH2).ADSORBŢIE 2 tipuri de adsorbţie: mecanică folară (prin formarea chelaţilor).

.moleculele cu diametrul mai mic decât diametrul porilor din membranele lipoproteice.substanţele solubile în lipide . .Pătrunderea şi transportul ionilor prin membranele biologice Se realizează prin mecanism activ şi pasiv Prin difuzie sînt transportate : . concepţia ultrafiltrului .Traube 1867.concepţia liposulubilităţii Overton 1895.

-transpotători. • asigură o viteză mai mare de transport comparativ cu difuzia obişnuită. care se rotesc în membrană.DIFUZIE FACILITATĂ Difuzia facilitată este mediată de transportori specifici fără cheltuieli de energie. care alunecă (pe pereţii porilor din membrană). -transportători. Caracteristici: • asigură pătrunderea selectivă a ionilor. – CYTOPLASM K+ K+ K+ K+ K+ – – ? – – EXTRACELLULAR FLUID + + K + K+ + K+ + Transport protein + Mecanisme de mişcare ale transportatorilor: -transportători. . care difundează.

gradient de H+. H+ H+ NO3– H+ H+ – – – + + H+ + H+ H+ . Potential de membrană.CYTOPLASM – ATP – – H+ H+ – – EXTRACELLULAR FLUID + + + H+ H+ H+ H+ + H+ H+ + H+ – – – H+ H+ H+ + + + H+ H+ Celula acumulează anioni prin cotransport cu difuzia protonilor în direcţia gradientului de concentraţie.

Majoritatea celulelor vegetale menţin PM cel puţin de 120 mV. .GENERALIZARE Transportul ionilor prin membranele celulare are loc prin intermediul proteinelor transportatoare specifice şi realizarea coordonată a proceselor active şi pasive. Activitatea coordonată a pompelor protonice şi a proteinelor transportoare determină apariţia potenţialului de membrană (interior foarte negaiv şi pozitiv în exterior) care poate fi măsurat cu microelectrozi.

. Pentru a patrunde în vacuole. ionii trebuie să mai străbată o barieră – tonoplastul care este mai putin permeabilă comparativ cu plasmalema.Ionii care pătrund prin plasmalemă se acumulează şi se leagă în citoplasmă şi numai surplusul lor pătrund în vacuole. Substanţele pătrunse în vacuole determină proprietăţile osmotice ale celulei. !!! Între conţinutul ionilor în soluţia externă şi sucul vacuolar nu este şi nu poate exista un echilibru.

Absorbţia (la nivelul zonei absorbante) şi transportul (radial şi xilemic) ionilor se efectuează pe aceleaşi căi ca şi apa.Transportul ionilor sărurilor minerale în corpul plantelor 1. . Transportul radial are loc prin simplast şi apoplast. însă cu o viteză mai mică.

04-0.Transportul sevei brute (soluţie diluată ce conţine ioni.organice) are loc prin xilem d.08 mm . subst.0.

Transportul pe distanţe mari a substanţelor organice are loc prin floem. migrează spre punctul de creştere. fructe şi descendent – spre rădăcină. . frunze şi flori. are loc migrarea substanţelor nutritive sub formă de elemente minerale şi compuşi organici. pentru rezervare şi înmagazinare. Prin floem. Transportul prin floem poate avea loc în două direcţii contrar opuse: ascendent . cu curentul descendent.substanţele organice formate în frunze.

Transportul la nivel de ţesut. organ. organism Transportul la nivelul membranelor H+ H+ H+ – – H+ – – – – ? S + + H H+ + + + H + H –+ H + H+ + S + H+ ? H+ High H+ concentration ? ? ? ? Apoplast Symplast ? Low H+ concentration .

pH. Anionii se absorb la pH-ul slab acid. La pH-ul optim se absorb cu aceeaşi intensitate anionii şi cationi monovalenţi . Soluţia solului . în care se manifestă antagonismul ionilor – diminuarea acţiunilor negative a unor ioni de către alţi ioni. iar cationii – la pH-ul slab bazic.SOLUL SUBSTRAT PENTRU NUTRIŢA PLANTELOR Solul se caracterizează prin: compoziţie chimică.soluţie fiziologic echilibrată. structură. etc. are loc absorbţia selectivă a ionilor. În dependenţă de pH-ul solului (pH 5-8).

săruri fiziologic acide.anionii acidulează solul. NH4(NO3) NH4++NO3Viteza de absorbţie a cationilor este mai mare decât a anionilor . (NH)2SO4 2NH4++SO42- Dacă în soluţia solului se acumulează cationi. . Ca(NO3)2 Ca2+++2NO3- . se alcalinizează solul .săruri fiziologic bazice. acide.Săruri Fiziologice: neutre. bazice şi.

.

Inc. publishing as Benjamin Cummings .Copyright © 2005 Pearson Education.

Copyright © 2005 Pearson Education. Inc. publishing as Benjamin Cummings .

17a Copyright © 2005 Pearson Education.Sugar Mesophyll cell Cell walls (apoplast) Plasma membrane Plasmodesmata Companion (transfer) cell Sieve-tube member (a) Sucrose manufactured in mesophyll cells can travel via the symplast (blue arrows) to sieve-tube members. Figure 36. In some species. Inc. sucrose exits the symplast (red arrow) near sieve tubes and is actively accumulated from the apoplast by sieve-tube members and their companion cells. publishing as Benjamin Cummings Mesophyll cell Bundlesheath cell Phloem parenchyma cell .

.

Inc. Key ATP Low H+ H+ concentration H+ Sucrose S Apoplast Symplast Copyright © 2005 Pearson Education. which drives sucrose accumulation with the help of a cotransport protein that couples sucrose transport to the diffusion of H+ back into the cell. phloem loading requires active transport • Proton pumping and cotransport of sucrose and H+ accumulates sucrose in cells High H+ concentration Proton pump Cotransporter H+ S 17b (b) A chemiosmotic mechanism is responsible for the active transport of sucrose into companion cells and sieve-tube members.Sugar • Usually. publishing as Benjamin Cummings . Proton pumps generate an H+ gradient.

Faza rapidă .faza lentă de absorbţie şi desorbţie. Faza lentă.pătrunderea ionilor la nivelul plasmalemei. permeabilitatea este mai mare pentru apă şi ionii minerali. Când în membrana plasmatică predomină lipide.pătrunderea şi ieşirea ionilor la nivelul peretelui celular. !!! Permeabilitatea substanţelor organice şi minerale prin membrane plasmatice este în funcţie de compoziţia dinamică a acestora în lipide şi proteine.2 faze în procesul de absorbţie: .faza rapidă de absorbţie şi desorbţie şi . când predomină proteine. . . permeabilitatea este mai mare pentru substanţele organice.

acestea pot fi repartizate în 3 clase: Copyright © 2005 Pearson Education. Inc. publishing as Benjamin Cummings .În dependenţă de procentul elementelor în cenuşă.