You are on page 1of 4

Sajtos kifli Baklavaria konyhájából recept

receptek sós süti sörkiflik Baklavaria receptje

hozzászólások (9)

story
Igen, igen, igen, igen!!! Abszolút siker!!!! Ezek a sajtos kiflik mindig nag kedvencnek sz!m"tanak a bar!taimn!l, koll#g!imn!l #s csal!don belül is$ A %& friss #s p'(a kiflik#im kb$ f#l ór!n belül mindig elt)nnek$

hozzávalók / 12 ada
• • • • • • *+ dkg liszt , ek c'kor , dl olaj - dl jog('rt - dl tej . dkg friss #leszt/

lisztezett felületen n újts'k ki t!n #r nag s!gúra. majd teg ük r! a m!sik m!r kin újtott t#szt!t$ Ekkor eg k#ssel v!gj'k fel a tort!(oz (asonlóan . de nem ragadós t#szt!t kapj'nk$ 4$ 5everjük össze a vajat a sóval #s ossz'k & r#szre$ &$ 6eleg"tsük el/ a süt/t --+789ra$ .% eg enl/ r#szre$ Az eg es >t#sztaszeleteket> a sz#lesebb v#g#n#l kezdve tekerjük fel. toj!s • 2 -+ dkg sajt Ads by PlusHD.$ 3ssz'k a t#szt!t : eg enl/ r#szre$ . majd a közep#be csin!lj'nk eg m#l ed#st$ Ide öntsük bele a fol #kon (ozz!valókat. #s 1& percre te y'k f#lre pihenni( -$ .=&9#t kenjünk r! a t#szt!ra. ek só ! tetej#re$ • 2 .$ Eg nag t!lba m#rjük ki a lisztet.+ perccel k#s/bb kezdjük el k#zzel g úrni a t#szt!t. a jog('rtot. mint az el/z/t$ A vajas mi< . kenjünk meg toj!ssal #s szórj'k meg reszelt sajttal$ %$ Ezt ism#teljük meg m#g (!romszor$ *$ A tepsit teg ük az el/meleg"tett süt/be #s addig süssük a kifliket. dkg vaj 0szoba(/m#rs#klet)1 • . keverjük (ozz! a c'krot.eg ünk eg adag t#szt!t. #s (el ezzük eg süt/pap"rral kib#lelt tepsire 0le(et/leg el#g t!vols!gra eg m!stól. mert a kiflik kb$ d'pl!j'kra kelnek a süt/ben1. olajat. n újts'k akkor!ra. #s (a szüks#ges. sajtos kifli elk#sz%t#s . (og jó p'(a. adj'nk m#g (ozz! ann i lisztet. lang os tejet #s morzsolj'k bele az #leszt/t$ Eg kan!llal keverjük össze óvatosan a m#l ed#sben l#v/ (ozz!valókat.eg ünk m#g eg adag t#szt!t.5 Ad 3ptions a legjobb sajtos kifli. majd teg ük f#lre$ .! t"ltel#khez$ • -. am"g a sajt a tetejükön sz#p aran barn!ra nem sül$ Object 1 .

-+. ki fogom prób!lni! • A (ozz!szól!s(oz regisztr!ció #s bel#p#s szüks#ges 8allistacs. b!r #n aznap megettem volna az eg#szet$ 6!snap is jó !llagú volt. jobban bennemaradt.&9+-9+B . az volt a kev#sb# p'(!bb$ Eg #bk#nt g orsan elk#szül. a barackos ("gabb lekv!r volt. nekem nem fogta jobban össze a t#szt!t. #s kifol t. "g az nem lett ol jó. mert s)r) volt. nem kell bele toj!s.49+-9+% -4?-B Aziasztok.Ads by PlusHD.leteket is köszi. amit #n el/n ben r#szes"tek. #s (a a tetej#t nem kened meg toj!ssal akkor sincs semmi.-?&& C!n napig marad frissF • A (ozz!szól!s(oz regisztr!ció #s bel#p#s szüks#ges 6azsola #s D!d#v.5 Ad 3ptions • • • • süt#si (/fok? --+78 süt#si mód? al'l9felül süt#s költs#g? . vaj9kakaópor9porc'kor p!ros"t!sút.-9. baracklekv!rosat 0!ldja Isten an 'k!m kez#t #rtük1 a szilv!s jó lett. csin!ltam (!zi szilvalekv!rosat. -+..*?&+ C!!!t.. -+.-9.-9-. #s f#n esebb sem lett. "g jobban kiadta az "zeket$ Illetve kiprób!ltam eg m!sik il en kiflireceptet is. az is sz'per lett$ Azonban a t#szt!j!ba több c'kor kellett. de term#szetesen nem (asonl"t(ató a((oz.&9+. de a Died a legjobb$ Edv? 6azsola #s D!d# • A (ozz!szól!s(oz regisztr!ció #s bel#p#s szüks#ges sasip. .9+. amikb/l nem fol t ki a vajas massza. Azia Aasi! Gekünk csak m!snapra maradt bel/le. -+. a sajt úg is a tetej#n van$ . de eg !ltal!n nem volt sz!raz.%?-B Ez valami Isteni! 5öszi! ?111111 • A (ozz!szól!s(oz regisztr!ció #s bel#p#s szüks#ges 6azsola #s D!d#sze. mert jó szorosra volt tekerve$ Amit laz!bbra tekertem süt#s el/tt. -+. de mi nem b"rt'nk (ag ni bel/le$$$ ?1 Az #des . (a frissen eszed$ 5icsit megszikkadt. szia baklavaria! Elk#szült #desen is.-9-4 +4?.+++ @t elk#sz"tettem? -+ alkalommal 6aAzilviv. f/leg azok voltak a legjobbak. ez nag on finom! 6#g m!snap is! Biztosan (armadnap is az lenne.

5 Ad 3ptions . "rd meg. nag on boldog kar!cson i ünnepeket #s b#k#s boldog új #vet! • A (ozz!szól!s(oz regisztr!ció #s bel#p#s szüks#ges 6azsola #s D!d#p. -+.-9. nem fogtok csalódni$ 5öszi a receptet. de "g kevesebb margarin kellett volna 0#n azt (aszn!ltam1$ 6!r kigondoltam. el kellett rejteni a fel#t. (a t#n leg il en g ors.&?.Boldog kar!cson t. (og sikerült ?1 Jem#lem finom falatokkal telt a kar!cson Gektek is! • A (ozz!szól!s(oz regisztr!ció #s bel#p#s szüks#ges 5iss 6ercedessze. -+. -+. akkor ink!bb (olnap sütöm meg #s nem ma$ Ezúton k"v!nok. -+?&% Gag on sz#pek?1 • A (ozz!szól!s(oz regisztr!ció #s bel#p#s szüks#ges Object 2 Ads by PlusHD.Azia 6azsola #s D!d#! Gag on köszönöm a g ors v!laszt. !ldott ünnepeket k"v!nok! • A (ozz!szól!s(oz regisztr!ció #s bel#p#s szüks#ges baklavariacs..-9. a(og olvastam az ötletedet ?1 Biztos úg is is isteni finom le(et$ Ca valamikor elk#sz"ted esetleg #desen is.-9. (og a m'nk!ból (azajöv/nek is j'sson$ D#n leg finom. (og legközelebb #desebbre csin!lom a t#szt!j!t. b!tran prób!lj!tok ki.+94. (og "zlett! G amm.& . #s kakaót #s fa(#jat töltök bele$ Ca az ünnepek közeledt#vel eg ik reggel meg akarj!tok lepni csal!dotokat friss p#ksütem#nn el. #lm#n teli k#szül/d#st k"v!nok$ • A (ozz!szól!s(oz regisztr!ció #s bel#p#s szüks#ges sasiv.-9. #s (og a tapasztalataitokat megosztott!tok. de finomak is$ 6ost sültek ki 0sima sajtos #s füstölt sajtosak1. elk#pzeltem füstölt sajttal is.-9-* --?.-9-4 . -+.-9. Aziasztok! Gemcsak sz#pek. nag on$ Hn a kencefic#be is tettem sajtot.& 5edves 6azsola #s D!d#! Irülök.%?.