You are on page 1of 4

Detonatori buđenja - Nisargadatta

Kategorija: Blog Objavljeno petak, 18 april 2014 Autor Miloš Zen

1. Pre nego što manifestacija može da se desi, mora da postoji nešto što može da se manifestuje: to je Apsolut. 2. Bez ikakvog uzroka, spontano, to se dešava; ne postoji razlog. Ta svest je univerzalna - nema individualnosti. Ali kada se svest pojavi u određenoj formi koja je također nastala spontano i počne da funkcioniše u njoj, ta forma poprima osedaj da je individua i tako ono što je neograničeno ograničava sebe na određenu formu i tada nevolje počinju. 3. Svest je taj osedaj biti živ, biti prisutan, osedaj postojanja. Ona je ta ljubav za bivanjem koja je izvor i uzrok svih želja. 4. Ako je iskustvo tu, to je zbog pojave svesti. Ako svesti nema, nema ni iskustva. Apsolut ne može biti doživljen. Taj princip zna svest ili svedoči svesti; ako svest nije tu, svedočenje prestaje. Ti to ne možeš znati konceptualno, ti sam moraš postati TO. 5. Svi smo zaokupljeni ovim iskustvom od rođenja do smrti, ali niko ni ne pomišlja na stanje pre nego što su iskustva počela. Onaj koji ima jasno razumevanje ove svesti ne pridaje važnost nijednom iskustvu. 6. U ovoj zemlji, u ovom životu, ti stičeš nešto, ali zakon ove zemlje je da što god da stekneš ne možeš da izneseš iz nje. Sve što stičeš je zbog svesti, ali zakon zemlje, ovog života, je da ništa ne može da se iznese; jednom kada svest nestane, sve odlazi sa njom. 7. Kako se čovek ponaša u svetu? On zaboravlja šta je ono što zaista funkcioniše. On zaboravlja da su forme samo instrumenti za funkcionisanje svesti. On smatra sebe za entitet i provodi ceo svoj život radedi teško, pokušavajudi da stekne nešto. Motiv za sve ovo je osedanje "ja" i "moje". Sve vrste forme se neprekidno stvaraju i uništavaju - to je njihovo funkcionisanje. 8. Šta se dešava sa ovim osedajem entiteta kada svest nestane? Kada čovek umre, da li zna da je mrta v? Samo drugi ljudi mogu da kažu da je on mrtav. 9. Tvoje prvobitno stanje je stanje pre pojave ove svesti. 10. U tvom prvobitnom stanju nema svesnosti o svesti, pa se prema tome ni ne postavlja pitanje o znanju. Ovo znanje je u stvari neznanje i koje god znanje da se bazira na njemu takođe je neznanje. Svo tvoje znanje zajedno sa tobom treba da bude likvidirano - tada si oslobođen. 11. Ono što ne znaš, to je tvoje pravo stanje. Sve što je došlo nakon pojave ove svesti je višak soli u jelu beskorisno je, svest je beskorisna.

Jedina stvar u koju možeš biti siguran je "ja jesam".sveukupnost poznatog. Došao sam do zaključka da svest i sve što se pojavljuje u svesti nije ništa drugo do ogromna obmana. To je jednostav no. Kada ovo postane bez napora i prirodno. 16. Šta je to što voliš sada? "Ja sam". 35. Svet postoji samo dok je ovaj osedaj prisustva tu. Jednom kada spoznaš svoju pravu prirodu. ali samo kao pojava u svesti . Trajanje neke pojave je relativna stvar. Šta god da neko vidi ili opaža. ono što se pojavljuje mora nestati. Jastvo je blizu i put do njega je lak. 20. Tvoja spiritualna vežba je da budeš. Talasi se podižu i padaju. 33. 23. Čak se i tvoja sopstvena slika o sebi uvek menja. ničeg van tog čvrstog razumevanja koje te sve više i više apsorbuje. Sve što treba da uradiš je da ne radiš ništa. Posveti se tome i jednog dana deš shvatiti da ti nisi individua. 22. je Bog. ti ujedno i jesi ono što znaš. Oslobođenje nije postignude ved stvar hrabrosti. 13. ja moram biti tu da tome svedočim. 24. Ti kao subjekat tragaš sa sobom kao za objektom. svest se javlja kao talas koji se širi vodom. nesvesna svog postojanja. gde je tvoj univerzum? 14. To je joga. svaka de biti tu onoliko koliko treba da traje. tada biti živ ne znači biti individua. 25. Ono što počinje mora prestati. 36. 34. Bez obzira što se događa. 19. uopštenog osedaja prisustva. ne postoji ni bol ni zadovoljstvo za tu svest. Znanje da jesi. ali princip je da sve što je podložno vremenu i trajanju mora imati svoj kraj i samim tim nije stvarno. Spoznaj to znanje "ja sam". Svest je ono što čini svako iskustvo mogudim. posle svih krajeva.ne u mojoj ili u tvojoj svesti. Osedaj prisustva je u svesti . Samo "ja jesam" je iz prve ruke i ne traži dokaze! Drži se toga. . U prvobitnom stanju čistog bida. Zato što znaš da jesi sve se dešava. 15. Univerzalna manifestacija je samo u svesti. Budi. 28. veo misterije de biti otklonjen. Odbaci svaku misao. Kada znaš ono što jesi. Sem odbacivanja kao nečeg beskorisnog. Napusti sve ideje o sebi i jednostavno budi. Teškode se javljaju zato što tragaš za tim. Postoji. Nema šta da se uradi. To je otkride bezvremenog faktora u svakom iskustvu. ali u osnovi ništa što se dešava nema nikakvu vrednost niti značaj. Kada budeš spoznao š ta je to "ja-sam-stvo". hrabrosti da veruješ da si ved slobodan i da delaš u skladu sa tim. ne misli ni o čemu drugom. Ne postoji niko ko je počinio tu obmanu . 29.to je spontano dešavanje. Kada ovaj osedaj prisustva nestane. Sve je to deo sveukupnog funkcionisanja. ali Probuđeni ima svoj centar viđenja u Apsolutu. 21. budi jedno sa tim. Ne čini ništa. 27. Sveukupna manifestacija zavisi od ovog osedaja prisustva. Samo budi. Guru. a u svesti svet se pojavljuje i nestaje. ograničeno i iluzorno. onda je to najviše stanje. Zašto se poigravati sa idejama? Budi zadovoljan sa onim u što si siguran. Ti znaš da jesi. 17. budi prisan s njim. 18. Sve pojave su samo pojave u svesti. u beskonačnosti nepoznatog. ved to znači jednostavno biti deo ove spontane manifestacije. Sve što znaš je iz druge ruke. svako iskustvo. Drži se toga i odbaci sve ostalo. on mora biti pre toga što je viđeno i opaženo. Između bivanja i znanja ne postoji jaz. ali količina vode uvek ostaje ista. Svako iskustvo je privremeno. 32. ja jesam. manifestovanog. 31. zaboravljajudi da je to ono što ti jesi. U čistoj svesti ništa se ne dešava. Nije da svet ne postoji. Razmotri iz svog sopstvenog iskustva da li postoji išta trajno. ved u univerzalnoj svesti. nema ničega što treba učiniti. sve to se desilo nakon pojave ove svesti. Pre svih početaka. Znanje "ja jesam" je najviši Bog. Ono što se odvija je neka vrsta sna i ma šta da se desi bide deo sna. Daj svoje srce i um tome.12. Shvatideš da si univerzalna svest koja ne može da pati. 30. 26. nemanifestovanog. Sama realizacija nije iskustvo. Ti si ono za čim tragaš.

ali znanje nije svesno sebe. Princip "ja jesam" nema dizajn. skoči na njega. Pomodu ovih formi mi uživamo ili patimo. one bi se održale. 38. žalosti ili kukanju. a svest je taj instrument. Odluči to sada čvrsto. ali u stanju koje prethodi pojavi svesti.mora ti biti jasna sada. Razlog tvoje nesrede je u tome što misliš da ti išta radiš. Osnovna stvar . 51. koje je čvrsto. neprekidno se menjajudi. one su nestvarne. ali ne možemo nadi razlog bilo kojeg dešavanja. Nema potrebe ni za kakvom spiritualnom vežbom osim da budeš svestan činjenice da se sve dešava samo u ovoj svesti. Mi možemo samo posmatrati funkcionisanje. Na isti način stanje pre svesti je uvek tu. Upravo sada ono je tu. 50. tako da baš u trenutku smrti budeš Apsolut. Svako mora umreti.37. Patnja se također mora prihvatiti zato što je ona deo sveukupnog funkcionisanja i ne postoji entitet koji može išta da bira. on samo svedoči. ali ti uvek misliš da se tebi dešava nešto posebno kao individui. nemoj ga napadati bez potrebe! Samo ako je apsolutno neophodno. Da smo imali ikakvog izbora pri uzimanju ovog tela-svesti. Za takvo nešto je potreban instrument. Napusti ovu identifikaciju i sve de biti jednostavno. boju niti formu. U tom stanju znanje je apsorbirano u znanju.imaj takvu vrstu ubeđenja u svoje postojanje. nema uslovljenosti. nemoj se moliti ničemu drugom. Dokle god postoji telo. nedeš imati vremena da odeš to korena. To možda mnogi ne mogu prihvatiti. ne možeš je videti. on jednostavno treba da se pomokri.ti si osedaj prisustva. Tvoje telo i tvoja slika o sebi se neprekidno menjaju tokom celog života. Pusti telo i um da rade svoj posao. ko bi bio toliko lud da ga prihvati. je Bog koji svedoči životnoj sili i delanju uma. 42. prostor postoji bilo da s u tu mrak ili svetlost. ti si deo funkcionisanja celokupne manifestacije. koje god iskustvo da imaš ono nije stvarno. 39. Sve dok budeš bio zainteresovan za ovaj manifestovani svet. Neki ljudi su veoma dobri u plakanju. svest. zadrži se na tome. sve je spontano. sa sigurnošdu i ubeđenjem. U ovom konceptu prostora i vremena nalazi se sveukupna manifestacija u kojoj ti sebe smatraš za nešto odvojeno. Jednostavno budi to što jesi. Zašto umreti kao kukavica? Napadni ga i možda de pobedi. ovaj prolazni šou de biti tu. ti znaš da jesi. 43. Koren je ta svest koja se pojavila kada si bio dete. dok se konačno i ova svest kroz koju vidiš svet ne prekine. 41. nikada poljuljano ni uzdrmano . nemoj da umišljaš ili stvaraš predstave. ko je tu i pomodu kojeg instrumenta on može biti svestan. 49. 47. Ništa što bih ti rekao ne može ti koristiti u ovom svetu i zato ti kažem samo ono što jesi. ali samo za taj trenutak. ali to je činjenica. Nema ničega odvojenog. Zašto se nešto dešava u određeno vreme ne može biti objašnjeno u ovom dualističkom stanju. Ti radiš u svetu i misliš da ti obavljaš taj p osao. U tom stanju koje nije umrljano ničim. Niti jedna od tvojih predstava nije se zadržala trajno. ali ništa nije stvarno. Čovek od znanja je onaj koji obitava u tom prostoru uprkos telu i umu. Ne čini ništa osim ovoga: nemoj da identifikuješ svest sa telom. Ne misli ni na šta drugo. Ono je srž svega. a to je kontradiktorno. 44. Ovo dešavanje je samo dešavanje koje je došlo i koje de prodi. 48. to je predstava samo za taj trenutak . Ne postoji razlog niti zakon uzroka i posledice za funkcionisanje ove un iverzalne svesti. neka to bude najviša. Pod ubeđenjem podrazumevam ubeđenje u koje se nikada ne sumnja.da ti nisi telo . Nakon dvadeset pet godina tvoje telo de izgubiti ovaj izgled i imade izgled stare osobe. Ali ako tigar samo prolazi pored tebe. Bilo da plačeš ili se smeješ. to je dovoljno. svest je svesna sebe. Zašto umreti kao telo? Nikada ne zabo ravi svoju pravu prirodu. On se ne meša. 40. Da su ove predstave stvarne. Ovom telu i ovoj svesti dani su odbrojani. Ako neko oseda potrebu da mokri. ta koja je princip delanja. Bide. pa kako onda ja mogu da učinim nešto za nepostojedu individuu. Uzmimo npr. postaje um. tako da je ova energija uma. životna sila uma. Tvoja prava priroda se ni u čemu ne razlikuje od moje. Ti je znaš. To je samo zato što nema nikakvog izbora. kasnije de i taj izgled nestati. Možeš samo osedati svest. U prostoru su i mrak i svetlost. Svest koju imaš sada ista je kao ta dečija svest. Nevolja je u tome što svi žele da steknu znanje o Jastvu bez napuštanja identifikacije sa telom. prostor. Ako ved moraš imati ambiciju. Ne postoji nikakva individua. Ako tražiš tu vrstu mira koja je neprocenjiva možeš je nadi samo ako se ustoličiš u svesti sa čvrstim ubeđenjem. koje je bilo tvoje stanje? 45. ali znaj da taj koji radi nisi ti . eto gde greška nastaje. Vrati se na izvor: pre nego što se ovaj koncept bida "ja jesam" pojavio. 46. to nije ništa posebno. Tigar ti se približava: ti znaš da je smrt neizbežna ako te napadne. Ti dolaziš ovde kao individua očekujudi da deš dobiti nešto od mene. to je običan proces mokrenja koji se dešava svakome. . U svesti. zato umri u svojoj pravoj prirodi.slededeg trenutka sve se menja. ali ono što se zapravo dešava je ovo: životna sila kada se pojavi u obliku misli i reči.

Čak je i boravak u svesti vremenom ograničen. . Tragalac. I ja sam isto bez reči. Shvati to duboko. Moje pravo stanje.52. pošto sam svestan svoje prave prirode. 55. intuitivno. shvatam da nikada nisam imao nikakvo iskustvo da sam živ. Da si kojim slučajem sada na samrti ti bi bio spreman da daš gomilu novca da bi produžio svoj život samo pet minuta. Ja. a moje pravo stanje je pre nego što se ona pojavila. ali sta je Apsolut? On se ne može opisati i zato ostaješ bez reči. 58.nijedno od ova tri stanja nije stvarno. ja znam da postojim i ja volim to postojanje. Ono što sam nekada voleo sada više ne želim. ali jednom kada razumem celu stvar. je izvan rođenja i smrti. izvan reči. Ja sam bezgraničan. 60. Ništa se ne dešava . Ovo je pravo oslobođenje: znati da si ništa. jer se i ono nalazi u svesti. ja ne želim da me to postojanje napusti i upravo je to ono što me tera na borbu tokom celog dana dok me san ne savlada. To iskustvo je ograničeno vremenom i prostorom. a sve samo zato da bi ta ljubav prema postojanju bila zadovoljena. Jednom kada sam svestan sebe. Ljudi mi govore da moram da živim. Ja ne želim da živim u ovom životu pomodu znanja subjektivnog sveta ili iskustva subjektivnog sveta. Zašto brinuti? Čak i Apsolut ne zna sebe. Apsolut. da je ona osnovni uzrok cele moje nesrede. ali ja nedu da živim tako. Moje sopstveno iskustvo je da se zapravo nikada ništa ne dešava u ovom svetu. koje je potpuno i nepodeljeno. Ja sam živ zbog svoje sopstvene prirode: ona je tu. telo i um nikada ne ograničavaju. ali ne tako kako svi misle. ali isto tako shvati da ti to shvatanje ne može biti od koristi. 54. Kada dođemo do zaključka da ti nisi. Ja ne dajem ni pet para za to. da ja nisam. a sada imam iskustvo da sam živ i sve ove nevolje doživljavam kroz to ja-sam-živ iskustvo.sve što se odvija u svetu je obmana. ja sam tu samo zbog postojanja. 59. traganje i traženo . 53. A onda mi je Guru rekao kako zapravo stoje stvari: da je ova svest koju toliko mnogo volim samo jedna iluzija. Svest se javlja spontano. Shvati šta govorim. Ova svest mi više nije potrebna čak ni pet minuta. Ja sam izgubio svu ljubav prema ovom manifestovanom svetu. Mene. 56. 57. Ja sam shvatio svoju prirodu: ona je uvek živa. a svest je iluzorna. nikada nisam imao iskustvo da sam živ. za ono što preostaje kaže se da je Apsolut.