You are on page 1of 3

FIZICA LUMII VII

~Biocâmpurile Toate corpurile a căror temperatură se situează deasupra lui zero absolut emit radiații electromagnetice de frecvență și lungimi de undă care le sunt proprii. Conform fizicii cuantice, toate particulele fundamentale ale materiei se află într-o continuă mișcare ondulatorie. Dacă urmărim formarea acestor c mpuri la fiecare nivel de organizare al unui sistem viu vom constata că fiecare c mp electromagnetic reprezintă o însumare a mai multor c mpuri energetice aparțin nd elementelor structurale componente ~Interferențe de câmpuri !ntruc t funcționarea tuturor organismelor vii presupune un consum de energie și un sc"imb de informație, ea va fi influențată de toți factorii energetici și informaționali cu care interacționează. #mplitudinea c mpului nostru energetic urmeaza e$act pe aceea a ritmurilor fiziologice. %$emplu& C nd un microorganism invadează un organism, la nivelul celulelor-gazdă se va petrece mai întai o interferența de c mpuri energetice. #dversarul al carui c mp energetic este mai puternic va fi invingător. Daca înving celulele organismelor invadate, germenii vor fi distruși, iar dacă celulele sunt învinse, urmează o a doua fază, aceea a modificărilor organice cu simptomatologia specifică bolii. Cand boala s-a declanșat, organismul era de mult in 'război', adică invadat. ~Ritmurile vieții Denumim ritm orice desfasurare alternanta a unui fenomen sau proces. %ste specific întregii materii în (nivers de la atom la celulă, de la om la Cosmos. Transpus în lumea vie va purta denumirea de bioritm. )rin bioritm, întreaga lume vie se integrează (niversului din care provine. . *itmurile noastre biologice rezonează cu ritmurile (niversului, imprim ndu-se un dublu caracter - de a fi independenți și în același timp dependenți de (nivers. ~Biocâmp și câmp electromagnetic C mpul biologic este legat de asimetria structurală a macromoleculelor proteice. #ceasta asimetrie structurală genereza la r ndul său o asimetrie electrică și magnetică și, foarte important, constituie cauza însăși a reactivității structurilor vii. Ca orice c mp energetic, bioc mpul se propagă sub forma de unde. De aici se deduce posibilitatea ca transferul de energie și informație impus de comple$itatea reacțiilor bioc"imice din celula să se realizeze prin intermediul bioc mpului, influ$ul nervos av nd doar rolul de declanșare, de inițiere a proceselor bioc"imice necesare vieții. Un ocean de !emnale +orbind la modul figurat, se poate spune că plutim într-o permanentă baie de semnale. %mitem și recepționăm în continuu semnale prin intermediul cărora ne întegrăm în marea ordine a (niversului. ,a toate nivelurile de organizare a vieții, indiferent daca îi cunoaștem sau nu o structură de tip nervos, este prezentă capacitatea de receptare a informaților din mediu, de prelucrare a lor și de emitere a unui comportament adecvat. BI"I#$ICA%"RUL #paratul de fa-ă este destinat detectării si observării biocuren-ilor genera-i de plante. #ce.tia sunt de amplitudine mică .i greu pot fi observați cu instrumentele obi.nuite. /recvența este cuprinsă între 0- 12 "ertzi, iar tensiunea este de ordinul microvol-ilor. )entru detectarea acestor semnale am folosit sc"ema din fig.0 in care s-au utilizat amplificatoare opera-ionale # 310, care au ca particularitate intrări diferen-iale. )rimele două #45C!0,C!67 reu.esc să mărească semnalul de 02$, după care acesta este amplificat de C!8 .i preluat de un filtru activ, re9ector format din C!1 pentru a păstra limita de :2;z a semnalului detectat elimin nd semnalul brum, după care urmează un filtru pasiv de tip < format din C8,*08 astfel înc t limita interioară a semnalului recep-ionat să fie în 9urul valorii de 0 ;z. După C!: semnalul este preluat cu amplificare de 0222$ .i va fi preluat de C!= ce func-ionează ca un filtru activ re9ector, urmat de un filtru < format din

componente pasive C= . *0>. )entru a vizualiza semnalul s-a realizat un eta9 suplimentar cu cel de al @-lea #4 cuplat la un optoculor prin care se transmite semnal unei ie.irii de tip ABC.irea din #4 C!3. . .a ie. ?emnalul amplificat poate fi reglat din poten-iometrul * 62 între 62 222$-0 222 222$. ob-inem un semnal a cărei amplificare este de 0 222 222$.