You are on page 1of 13

PARACLISUL SALVARII SUFLETELOR DIN IAD DE CATRE CEI SAPTE SFINTI ARHANGHELI: MIHAIL, GAVRIL, RAFAIL, VARAHIL, EVGUDIL

, URIIL SI SALATAIIL Preotul face ob !"u tul #"ce$ut: % "ecu&'"tat e(te Du)"e*eul "o(tru+++ A$o : ,)$-rate cere(c+++, Sf "te Du)"e*eule+++, Prea(f'"t- Tre )e+++, Tat-l "o(tru+++, Preotul: C- a Ta e(te #)$-r-. a+++, Doa)"e ) lu e!te /0e 12 or 3+ Sla&a+++ S acu)+++ Ve" . (a "e #"c4 "a) ,)$-ratulu "o(tru Du)"e*eu+ Ve" . (a "e #"c4 "a) ( (a c-0e) la Hr (to(, ,)$-ratul "o(tru Du)"e*eu+ Ve" . (a "e #"c4 "a) ( (a c-0e) la #"(u! Hr (to(, ,)$-ratul ( Du)"e*eul "o(tru+ P(al)ul 152: Doa)"e, au* ru6-c u"ea )ea, a(culta cererea )ea, "tru cre0 "c o! a Ta7 au* 8)-, "tru 0re$tatea Ta+ Sa "u "tr la 9u0ecata cu robul T-u, ca " )e" 0 " ce & "u8 0re$t #"a "tea Ta+ Vr-9)a!ul $r 6o"e!te (ufletul )eu ( & ata )ea o calc- " $ c oare7 f-cutu8)8a (a locu e(c " #"tu"er c ca )or. ce 0 " &eacur + M'4" t e 0u4ul " ) "e ( " )a )ea #"cre)e" t- #"l-u"trul )eu+ A0u(u8) 8a) a) "te 0e * lele cele 0e 0e)ult7 cu6etat8a) la toate lucrur le Tale, la fa$tele )' " lor Tale )8a) 6'"0 t+ T "(8a) c-tre T "e )' " le )ele, (ufletul )eu ca u" $-)'"t #"(eto!at+ De6rab au* 8)-, Doa)"e, ca a (l-b t 0u4ul )eu+ Nu8t #"toarce fata Ta 0e la ) "e, ca (a "u )- a(e)-" celor ce (e $o6oar- " )or)'"t+ Fa (a au0 0 ) "ea.a ) la Ta, ca la T "e ) 8 "-0e90ea+ Arata8) calea $e care &o )er6e, ca la T "e a) r 0 cat (ufletul )eu+ Sca$-8)- 0e &r-9)a! )e , ca la T "e aler6, Doa)"e+ ,"&a.-8)- (a fac &o a Ta, ca Tu e!t Du)"e*eul )eu+ Du4ul T-u cel bu" (a )- $o&-.u a(c- la $-)'"tul 0re$t-. + Pe"tru "u)ele T-u, Doa)"e, 0-ru e!te8) & ata+ I"tru 0re$tatea Ta (coate 0 " "eca* (ufletul )eu+ Fa bu"-tate 0e (t'r$e!te $e &r-9)a! )e ( $ er0e $e to. ce ce "ec-9e(c (ufletul )eu, ca eu (u"t robul T-u+

Du)"e*eu e(te Do)"ul ( (8au ar-tat "oua+ % "e e(te cu&'"tat, cel ce & "e "tru "u)ele Do)"ulu /0e : or 3+ A$o tro$arele ace(tea, 6la(ul al 58lea:

C-tre N-(c-toarea 0e Du)"e*eu acu) cu "e&o ".- (- aler6-) "o , $-c-to! ( ()er . , ( (a c-0e) cu $oc- ".-, (tr 6'"0 0 "tru a0'"cul (ufletulu : St-$'"-, ) lo(t &e!te8te ($re "o ( "e a9uta7 ('r6u e!te ca $ er ) 0e )ul. )ea $-catelor7 "u #"toarce $e rob ta " 0e(ert, ca "u)a $e t "e te a&e) a9ut-toare+ /0e 0oua or 3

Sla&-+++ S acu)+++

* 0ur le Ieru(al )ulu + Atu"c &e b "e&o 9ertfa 0re$t-. St-$'"-. )ea "0ur-r lor Tale."u)elu Lu + B+ A0uce. 0 " * #" * )'"tu rea Lu + :+ Ve(t ."toarce fata Ta 0e c-tre $-catele )ele ( toate f-r-0ele6 le )ele !ter6e8le+ I" )a curata * 0e!te "tru ) "e.a #"t-r t lu)ea care "u (e &a cl "t 7 9u0eca8&a $o$oare #"tru 0re$tate+ . 0u$. ca tu )'"tu e!t $e rob ta $ururea 0 " toate "e&o le+ A$o P(al)ul <=: M lu e!te8)-. Du)"e*eule ( 0u4 0re$t #""o e!te "tru cele 0 "l-u"tru ale )ele+ Nu ). Sau c "e "e8 ar f $-* t $a"a acu) (lobo* . c "e "e8ar f *b-& t 0 "tru at'tea "e&o . #"tre "ea)ur c. bu*ele )ele &e 0e(c4 0e ( 6ura )ea &a &e(t lau0a Ta+ Ca 0e a f &o t 9ertfa. a &e(t $uter le tale.0e le6e ca le Tale.le$-0a 0e la fata Ta ( Du4ul T-u cel (f'"t "u8l lua 0e la ) "e+ Da8) ) e bucur a )'"tu r Tale ( cu 0u4 (t-$'" tor )a #"t-re!te+ . ( ce "ecre0 "c o! la T "e (e &or #"toarce+ I*b-&e!te8)a 0e &-r(area 0e ('"6e. Do)"ulu . 1=+ Pe"tru c.e e(te #"a "tea Lu . Doa)"e."tru f-r-0ele6 )8a) *-) (l t ( " $-cate )8a "-(cut )a ca )ea+ Ca at."c4 "a. 0u)"e*e "ea)ur lor (u"t 0ol 7 ar Do)"ul cerur le a f-cut+ @+ Lau0.0e f-r-0ele6ea )ea ( 0e $-catul )eu ). 0u)"e*e + <+ C. t 8a( f 0at7 ar0er le 0e tot "u le &e b "e&o + ?ertfa lu Du)"e*eu: 0u4ul u) l t7 " )a #"fr'"t.)are ) la Ta. Do)"ulu . S o"ulu .a Lu tot $-)'"tul+ S$u"e. e #" loca!ul cel (f'"t al Lu + A+ A0uce. 7 ($-la8)-8&e ( )a &'rto( 0ec't *-$a0a )a &o alb + Au*ulu )eu &e 0a bucur e ( &e(el e7 bucura8(e8&or oa(ele )ele cele ()er te+ . (f ".e!te+ Ca f-r-0ele6ea )ea eu o cu"o(c ( $-catul )eu #"a "tea )ea e(te $ururea+ > e u"u a a) 6re! t ( r-u #"a "tea Ta a) f-cut. #"fr co!-tor e(te7 )a $re(u( 0ec't to. b "e&e(t . (e) ". le $o$oarelor.a8 &o $e ce f-r. le Lu + . 9ertfe ! "tra.to.)are e(te Do)"ul ! l-u0at foarte. c'"ta.Do)"ul a #)$-r-. ( (a (e * 0ea(c. Du)"e*eul )'"tu r )ele7 bucura8(e8&a l )ba )ea 0e 0re$tatea Ta+ Doa)"e. ) 8a ar-tat ) e+ Stro$ 8)a8&e cu (o$ ( )a &o cur-. Du)"e*eule. #"tre toate $o$oarele ) "u" le Lu 7 5+ C.)ul."u &o) t-cea "o "e&re0" c . ( 0u$. "tru bu"-&o rea Ta. Nu "e &o) 0e$-rta 0e la t "e.Do)"ulu #" curtea cea (f'"t.N c o0 " oar. . !ter6e f-r-0ele6ea )ea+ Ma &'rto( )a ($al. "u)ele Lu .tre)ure 0e fa. t. Do)"ulu c'"tare "ou-.a Lu + C+ S. t "tru cu& "tele Tale ( (a b ru e!t c'"0 &e 9u0eca Tu+ Ca at. ca 0e "u a f (tatut tu ru6'"0u8te $e"tru "o .! fru)u(e. Du)"e*eule.cur-.a0e&-rul a ub t7 cele "ear-tate ( cele a(cu"(e ale #". #"tre "ea)ur (la&a Lu . a0uce. $r "o(ul ( ar0er le 0e tot7 atu"c &or $u"e $e altarul T-u & te + 1+ C'"ta. Do)"ulu tot $-)'"tul+ 2+ C'"ta. Do)"ulu (la&. 8&.( ()er ta Du)"e*eu "u o &a ur6 ( + Fa b "e.! c "(te7 a0uce. #" cur. b "ecu&'"ta. Do)"ulu (la&."&-.e" e ! )-re. ca (a f #"0re$t-. N-(c-toare 0e Du)"e*eu.ele$c u" Tale.

Doa)"e+ . ca ceara (8au to$ t 0e fa. 8&. VARAHIL.(e bucure $-)'"tul.Lu to. & "e (. ce ce (e #"c4 ".9u0ece $-)'"tul+ 1:+ ?u0eca8&a lu)ea #"tru 0re$tate ! $o$oarele #"tru a0e&-rul S-u+ Du)"e*eu e(te Do)"ul ( S8a aratat "oua. EVGUDIL.(e *6u0u e )area ! toate cele ce (u"t #"tru ea7 (.(e bucure $-)'"tul. URIIL SI SALATAIIL acu) (a "e ru6a) "o ()er t ( ( a (tr 6a) 0 " tot (ufletul * ca"0: Sf "t Vo e&o* a o(t r lor cere(t a9utat 8"e "oua ( tuturor 0re$t)ar tor lor cre(t " (al&a"0 0 " a0 toate (ufletele celor oro$( t care au a9u"( la c4 "ur 6rele+ D " tot (ufletul "o(tru) 0e cre(t " (a (tr 6a) catre Sf "t Ar4a"64el $e"tru a "e a$ara 0e &ra9)a( &a*ut ( "e&a*ut .cerur le ! (. ( F ulu ( Sfa"tulu Du4+ S acu) ( " &ec &ec lor+ A) "+ PSALMUL C@ 1+ Do)"ul #)$-r-. co$ac $-0ur .#)$re9urul Lu . (. GAVRIL. GAVRIL. 0e fa. #"6er Lu 7 au* t8a ! (8a &e(el t S o"ul C+ E (8au bucurat f cele Iu0e . $e"tru 9u0ec-.(e ru! "e*e to.& "e.(e &e(elea(c. 0ar ( $e"tru a (al&a (ufletele ru0elor "oa(tre 0 " toate c4 "ur le a0ulu + % "ecu&a"tate ( af e "tru tot &ec Sf "tele O(t r cere(t co"0u(e 0e Ar4a"64el MIHAIL. RAFAIL.e!teD S.a Do)"ulu . b "e e(te cu&a"tat cel ce & "e " Nu)ele Do)"ulu D/ (e * ce 0e : or $e 6la(ul al 0o lea3+ Ur)atoarele tre Tro$are $e 6la(ul al 58lea: Catre Sf "t Ar4a"64el MIHAIL. le Tale. URIIL SI SALATAIIL cac $ot a$ara ( & "0eca $e tot cre(t " ub tor 0e Du)"e*eu 0ar "e ( $ot (al&a (ufletele ru0elor (au ale tuturor cre(t " lor 0 " toate cate6or le a0ulu + Sla&a Tatalu .11+ S.a Do)"ulu a tot $-)'"tul+ @+ Ve(t t8au cerur le 0re$tatea Lu ! au &-*ut toate $o$oarele (la&a Lu + A+ S. c. EVGUDIL. VARAHIL."(ule )ulte+ 2+ Nor ! "e6ur. RAFAIL. (.(e &e(elea(c. 0re$tatea ! 9u0ecata e(te te)el a "ea)ulu Lu + :+ Foc #"a "tea Lu &a )er6e ! &a ar0e #)$re9ur $e &r-9)a! Lu + 5+ Lu) "at8au ful6erele Lu lu)ea7 &-*ut8a ! (8a cutre)urat $-)'"tul+ <+ Mu".c4 $ur lor c o$l te ! (e lau0. 0e fa."c4 "a.(e bucure c')$ le ! toate cele ce (u"t $e ele+ 12+ Atu"c (e &or bucura to.a Do)"ulu .cu 0ol lor+ B+ .

$o)e" rea (f ".Tu e!t Do)"ul Cel Prea#"alt $e(te tot $-)'"tul7 #"-l. cac )ulte 0u4ur ( "t care "u (e (u$u" Do)"ulu Du)"e*eu ( "e )$ e0 ca $e "o " toate * lele cu lucrarea lor "e0rea$ta.atu8Te8a foarte. lor.#"t-re!te . (rael tea"ul (tr 6a: I*b-& torulu ! Du)"e*eulu "o(tru (-8I c'"t-)+ St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + F "0 "co"9urat 0e )ulte ($ te ( cauta"0 (ca$are.e" e Lu D CANONUL SFINTILOR ARHANGHELI CANTAREA I IRMOS: A$a trec'"08o ca $e u(cat ! 0 " r-utatea e6 $te" lor (c-$'"0.a r-(-r t 0re$tulu ! celor 0re$. ca (a *ba& t $e tot ce care ( "t " toate cate6or le 0e c4 "ur 0 " a0 "cur le a0ulu + St 4: Sla&. catre Vo Sf "t lro Vo e&o* (tr 6a) $e"tru a "e a9uta $e "o tot . 8&-. )a $re(u( 0ec't to. cu " )a. &e(el e+ 1:+ Ve(el .U"ule Iub torule 0e oa)e" + . Sf "t lor Ar4a"64el . 0re$. 0 " )ultele "oa(tre "e&o . #" Do)"ul ! l-u0a. 0ar ( (ufeletele care ( "t " 6relele c4 "ur ale a0ulu + St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + Tot ( "te) tulburat 0e )ulte ($ t r &e" "0 0e la $otr &" c "o(tr . 0e aceea aler6a) la &o $rea) "u"at lor Vo e&o* Cere(t . Tu $e ) "e ). $e Do)"ul.Tat-lu ! F ulu ! Sf'"tulu Du4+ La &o cauta) $rotect e ( *ba& re. ($ t "0 $e tot cre(t " ($re a8 0uce " locur le "tu"ecoa(e cele 0e "e0e(cr (+ S acu) ( $ururea ( " &ec &ec lor+ A) "+ Neca9 t (uflete(te ( tru$e(te ( "te) "o cre(t " . r-ul7 Do)"ul $-*e!te (ufletele cu& o! lor Lu 7 0 " )'"a $-c-to(ulu # &a *b-& $e e + 12+ Lu) ".1=+ C. 0e aceea cere) a9utorul Sf "t lor Ar4a"64el ( al tuturor (f "t lor "6er ( a cetelor cere(t ca (a *6o"ea(ca 0u4ur le rele 0 " "tu"er cul 0 e$e u"0e au &e" t ($re a "u )a ($ t o)e" rea cu lucrarea lor+ CANTAREA III IRMOS: Doa)"e Cel ce a f-cut cele 0e 0ea(u$ra Cru6ulu cere(c ! a * 0 t % (er ca Ta . ur'. 0u)"e*e + 11+ Ce ce ub .

cat ( $e ur)a( "o(tr ce b "ecu&a"tat . $e"tru (a"atatea ( )a"tu rea lor+ Doa)"e ) lu e(te/0e : or 3D . 0e $ro$o&a0u re a (f "te E&a"64el $e $a) "t. $e"tru tot cucer" c . GAVRIL. Sf "t Ar4a"64el . ar $e ce a0or) t (al&at 8 0 " a0+ ECTENIA MILEI/SE CITESTE DE CU EVLAVIE ORI SE CANTA3 M lu e(te8"e $e "o . ( $e"tru tot ce 0e fata/Nu)ele celor $o)e" t 3. URIIL SI SALATAIIL )$reu"a cu o(t r le "6ere(t $e care cu c "(te le co"0ucet . 0u$a )are ) la Ta. Do)"ulu (a "e ru6a)+ Doa)"e ) lu e(te/0e : or 3D I"ca "e ru6a) $e"tru tot frat "o(tr . ( "0e$tat 8"e $e "o $e calea cea bu"a ( (fa"ta. $reab "ecu&a"tate. ar &o Sf "t lor Ar4a"64el .St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + A$arator a cre(t " lor ( al "tre6 co)u" tat ( "tet Vo . EVGUDIL. 0re$t $e"tru care &a ru6a) (a "e a9uta ( $e "o ( $e tot ur)a( "o(tr 0ar ( $e ce care au trecut la cele &e(" ce+ St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + Co"lucrator " Sfa"ta I)$arat e a Cerur lor f "0 )$reu"a cu tot (f "t . Du)"e*eule. 6la(ul al 28lea: Sf "t lor Ar4a"64el MIHAIL. ($re a (al&a tot ce $oate 0 " 6releel c4 "ur ale )$arat e "tu"er culu + Sla&a Tatalu ( F ulu ( Sfa"tulu Du4+ Sf "t I"6er (lu9eau lu I (u( " t )$ul ) ( u" Sale 0 & "e. a9utat 8"e $e "o acu) ( $e tot ce ce &a cer a9utor ($re a (al&a (ufletele 0 " a0a"cur le 0e "e0e(cr ( ale "tu"er culu + S acu) ( $urururea ( " &ec &ec lor+ A) "+ % "ecu&a"tat uce" c a Do)"ulu I (u( &e0eau $e Sf "t I"6er " 9urul Ma"tu torulu ( ace(t a0e&ar a fo(t (cr ( 0e (f "t A$o(tol " (f "tele lor lucrar cre(t "e+ St 4 r . a$arat 8"e $e tot care ( "te) )$re(urat 0e 0u4ur rele. VARAHIL. ( 0re$t)ar tor cre(t " . )$reu"a cu o(t r le &oa(tre cere(t cele ) "u"ate. te ru6a) au* 8"e ( "e ) lu e(teD Doa)"e ) lu e(te/0e : or 3D Pe"tru "tar rea ( reu" f carea "tre6 b (er c cre(t "e 0e $e(te tot $a)a"tul " u"a (obor" cea(ca ( a$o(tolea(ca b (er ca. RAFAIL. alu"6a8le 0e$arte 0e "o + Cautat cu ) lo(t & re catre "o care ( "te) Rob Ta . a9utat 8"e $e "o la lucrarea cea bu"a ( (fa"ta.

( (tat "a "tea Sfa"tulu Tro" D & ". VARAHIL. a$arat 8"e 0 etoata lucrarea cea rea a 0u4ur lor "tu"ecate. a$arat 8"e 0e toate bol le ( 0e tot 0u()a" "o(tr &a*ut ( "e&a*ut + CANTAREA IV IRMOS: A) au* t Doa)"e Ta "a ra"0u el Tale. ( T e Sla&a "alta). care au a9u"( la cele &e(" ce ( au a9u"( la c4 "ur a9utat 8 (a (ca$e cu ru6ac u" le ( ) lo(te" le celor b "ecu&a"tat . URIIL SI SALATAIIL care "e $ot a9uta $e "o . U"ule ub torule 0e oa)e" + St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + .ECFONIS Ca ) lo(t & ( ub tor 0e oa)e" e(t Doa)"e 0u)"e*eule. 0ar ( ) la cerea(ca a Do)"ulu I (u( Hr (to(+ Sla&a Tatalu ( F ulu ( Sfa"tulu Du4+ Tot felul 0e 0arur ) "u"ate ( tot felul 0e & "0ecar $recu) ( )ulte "($ rat (f "te "e $utet 0a "oua cre(t " lor 0e acu) cac cu cre0 "ta &a ub ) 0u4o&" ce(te+ S acu) ( $ururea ( " &ec &ec lor+ A) "+ F 0 ( l )a" 0e *ba& re e(t $e"tru "o cre(t " ( "t o(t le "6ere(t ce ( "t co"0u(e cu (tra(" c e 0e )ar Ar4 (trate6 MIHAIL. 0ar ( $ e ce care au trecut la cele &e(" ce ( "u au a9u"( la cerur + CANTAREA V IRMOS: Lu) "ea*a8"e $e "o Doa)"e cu $oru"c le Tale. GAVRIL. EVGUDIL. ( cu Lu) "a Ta 0 & "a. RAFAIL. a) "tele( lucrur le Tale ( a) $rea(la& t 0u)e"*e rea Ta+ St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + Co"0uca"0 o(t le cere(t $utet "0e$l " ) ( u" (f "te 0ar (a ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + Pe tot ce bote*at " "u)ele tatalu ( a F ulu ( a Sfa"tulu Du4. $acea Ta 0a8 "e8o "oua. Tatalu ( F ulu ( Sfa"tulu Du4+ A) "+ SEDEALNA Ce ce (a"tet Vo e&o* a o(t r lor cere(t .

ar "o a c $e $la"eta fru)oa(a "e ru6a) $e"tru a f *ba& te (ufletele 0e la c4 "ur le &e(" ce+ S acu) ( $ururea ( " &ec &ec lor+ A) "+ . ca )ult au fo(t *ba& t 0e la )oarte. ( l8a "&atat $e ace(ta cu) (a8( ta)a0u a(ca tatal. ( $rea "alt Nu)ele Lu ( a &e(t (la& "0 fa$tele Lu + Ta "a Re6elu (e cu& "e (a o $a(tre* . 0ar ( 0 " 6rele )u"c ale a0ulu + Sla&a Tatalu ( F ulu ( Sfa"tulu Du4+ D " $oru"ca D & "a. a$o 8a ($u(: %u" lucru e a b "ecu&a"ta $e Du)"e*eu. Sfa"t. 0e bol cu)$l te ( 0 " rob a altora.I" lucrarea &oa(tra cea ) "u"ata )$reu"a cu a "6er lor 0 " O(t r le &oa(tre cele cere(t "e $utet 0a "oua )are a9utor. $l " e(te cerul ( $a) "tul 0e )ar rea Ta. Sfa"t e Do)"ul Sa&aot. e(te 0e lau0a (a le &e(te(t + Facet b "ele ( raul "u &a a9u"6e+ CANTAREA VI IRMOS: Ru6ac u"ea )ea &o &ar(a catre Do)"ul ( Lu &o ($u"e "eca*ur le )ele. ( ca Io"a )a ro6 T e:Du)"e*eule 0 " (tr cac ue" (coate8)a+ St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + F rea "oa(tra cea $l "a 0e $acate $oate f *ba& ta $r " lucrarea (f "t lor Ar4a"64el a(a cu) a *ba& t $e I(aac 0e la 9ertf re+ St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + Mar ) "u" au facut ( )a $ot face Sf "t I"6er ( Ar4a"64el a(a cu) a fo(t ar(a 9erfa lu Ma"oe. or cu) a fo(t (al&ata Ma"a(t rea Doc4 arulu 0e la ""u"0at e+ Sla&a Tatalu ( F ulu ( Sfa"tulu Du4+ Sla& "0 $e Du)"e*eu toate O(t r le Cere(t )$reu"a cu Sf "t Ar4a"64el ca"ta:Sfa"t. (8a aratat cu (ab a (coa(a " fata lu Valaa) care &a*a"0u8l a ca*ut 0 efr ca cu fata la $a)" "t+ S acu) ( $ururea ( " &ec &ec lor+ A) "+ Sfa"tul Ar4a"64el Rafael Vo e&o0ul O(t r I"6er lor V "0ecator l8a "(ot t $e Tob e $ "a al Me0 a a *ba& t8o $e Sara. a le6at 0u4ul cel rau. a "le(" t ca(ator a lu Tob e cu Sara. Sfa"tul Ar4a"64el M 4a l. u)$la"0 (ufletele "oa(tre 0e bucur e+ St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + Darur )ar au a0u( Sf "t Ar4a"64el ( Sf "t I"6er oa)e" lor. ar lucrur le lu Du)"e*eu. fata lu Ra6uel 0e u" 0e)o". ca (8a u)$lut (ufletul )ea 0e 6reutat ( & ata )ea 0 e a0 (8a a$ro$ at.

($re 9u0ecata * le cele )ar + Tot a(a So0o)a ( Go)ora ( cetat le 0 )$re9urul lor care " cela( c4 $ ca ace(ta (8au 0at la 0e(fra"are ( au u)blat 0u$a tru$ (tra ". Iar ta"arul acela f "0 u" I"6er a * (: Nu)ele )eu e(te MINUNAT ( (8a r 0 cat " Sfa"ta I)$arat e a Cerur lor.Sfa"tul Ierar4 Ioa" Gura 0e Aur (ta"0 la )a(a cu 12 oa)e" a &a*ut u" ta"ar foarte fru)o( $e care l8a "trebat: Ia ($u"e t "ere cu) te c4ea)a. a $ er0ut 0u$a ceea $e ce ce "u au cre*ut+ Iar $e I"6er care "u ( 8au $a* t &re0" c a ( au $ara( t loca(ul lor. ) lu e(te8"e $e "o + St 4: I"c4 "at 8&a Do)"ulu tot I"6er Lu . $e"tru (coaterea lor 0 " acea (tare. 8a $u( la $a(trare (ub "tu"er c. Do)"ulu (a "e ru6a): Doa)"e ) lu e(teD Pe"tru tot rob lu Du)"e*eu care au trecut la cele &e(" ce ( ( "t " c4 "ur le a0ulu . 0u4ur ( $ e (lu6 le Tale $ara 0e foc. Do)"ulu (a "e ru6a): Doa)"e ) lu e(te/12 or 3+ ECFONIS Ca ) lo(t & ( ub tor 0e oa)e" e(t Doa)"e Du)"e*eule ( T e Sla&a t "alta) Tatalu ( F ulu ( Sfa"tulu Du4. Do)"ulu (a "e ru6a): Doa)"e ) lu e(teD Pe"tru alu"6area tuturor 0u4ur lor rele 0 " tru$ur l "oa(tre ( 0 " (ufletele "oa(tre. $a"6are(c tru$ul ( 4ule(c )ar r le/cere(t 3+G . 0re$t $e"tru care ( "o 0or ) (a f e (al&ate cat )a )ulte (uflete 0 " (ta$a" rea a0ulu + ECTENIA SALVARILOR SFINTE: Cu $ace Do)"ulu (a "e ru6a): Doa)"e ) lu e(te+ Pe"tru $acea 0e (u( ( $e"tru (al&area ru0elor "oa(tre. "c4 "at 8&a Do)"ulu toate $uter le Lu + APOSTOLUL I"tele$c u"eD D " e$ (tola (obor" cea(ca a Sfa"tulu A$o(tol Iu0a Ta0eul+ Frat lorD Vo e(c (a &a 0uc a) "te &oua celor ce at (t ut o0ata toate ace(tea. 0 " c4 "ur le a0ulu . acu) ( $ururea ( " &ec &ec lor+ A) "+ PROCHIMEN/6la(ul al 28lea3 Cel ce fac $e "6er Ta . (tau "a "te ca $ l0a. (ufer "0 $e0ea$(a foculu &e(" c+ A(e)e"ea 0ec ( ace(t a & (a"0. 0 " a0a"cur le a0ulu . " la"tur &e(" ce. 0 " $a)a"tul E6 $tulu . Do)"ulu (a "e ru6a)+ Doa)"e ) lu e(te+Pe"tru ca (a "e tr ) ta "oua Do)"ul Du)"e*eu u" Sfa"t I"6er & "0 cator ($re a "e (al&a toate ru0ele "oa(tre. ca Do)"ul 0u$ ace a *ba& t $e $o$orul Sau.

RAFAIL. "tru ace(tea ( 6a(e(c $ e rea+ Pace T e+++ S Du4ulu Tau+ Al lu a+ Al lu a+ Al7 lu a+ PROCHIMEN/6la(ul al A8lea3 A(culta Doa)"e ( &e* $e $o$orul "o(tru) cel 0re$tcre0 "c o(+ St 4: Lau0at $e Do)"ul. a * ( fe)e lor: Nu &.)er6'"0. locul u"0e a *-cut+ A+ E 0e6rab. URIIL SI SALATAIIL "u "e la(at $e "o a9utorulu o)e"e(c cac 0u()a" &a*ut ( "e&a*ut ( "t foarte fatar" c ( & cle" + . . EVGUDIL.l c-uta.#"6erul Do)"ulu . VARAHIL. toate (lu6 le Lu .$e I (u( cel r-(t 6" t .Dar L 4a l Ar4a"64elul ca"0 (e )$otr &ea 0 a&olulu . &e0ea+ Iat. RAFAIL.(8a f-cut cutre)ur )are. cobor'"0 0 " cer ! &e" "0.te)e. 0e &e0e. + <+ Iar #"6erul. uce" c lor Lu c. ale tutror (f "t lor ( a Sf "te Fec oare Mar a curate(te Doa)"e )ult )ea $acatelor "oa(tre ( (al&ea*a 0 " a0a"cur le a0ulu $e tot + St 4: M lu e(te8)a Du)"e*eule 0u$ a)are ) la Ta ( 0u$a )ult )ea "0urar lor Tale curate(te fara0ele6 le "oa(tre+ Ur)atoarele tre Tro$are $e 6la(ul al @8lea: Sf "t lor Ar4a"64el MIHAIL. EVGUDIL. c. r-($u"*'"0. Tre )e Sfa"ta curate(te )ult )ea $acatelor "oa(tre+ S acu) ( $ururea ( " &ec &ec lor+ A) "+ Pe"tru ru6ac u" le Sf "t lor Ar4a"64el MIHAIL. a $r-&-l t $ atra ! !e0ea 0ea(u$ra e + :+ E #"f-. GAVRIL.&e(tea(c. cu fr c. ($u"e.uce" c lor Lu + Sla&a Tatalu ( F oulu ( Sfa"tulu Du4+ Par "te. VARAHIL. certa"0u8(e cu el $e"tru tru$ul lu Mo (e. !area lu era ca ful6erul ! #)br-c-) "tea lu alb.S8a (culat 0 " )or.ca *-$a0a+ 5+ E 0e fr ca lu (8au cutre)urat ce ce $-*eau ! (8au f-cut ca )or.0e la )or)'"t. lau0at 8L $e El toate $uter le Lu + EVANGHELIA I"tele$c u"e 0re$t 0 " Sfa"ta E&a"64el e 0e la Mate /Mate 2B:28B3 (a a(culta): 2+ E at. GAVRIL.#" Gal leea7 acolo . ! at.&8a) ($u( &ou-+ B+ Iar $lec'"0 ele #" 6rab. + @+ Nu e(te a c 7 c-c S8a (culat $recu) a * (7 &e" . URIIL SI SALATAIIL ( ale tuturor O(t r lor Cere(t . ar cele ce 8 ca 0ob toacele "ecu&a"tatoare (t u 0 " f re. cele ce "u cu"o(c.l &e. Cu& "te ( Du4ule Sf "te.! cu bucur e )are au aler6at (. c.&a )er6e #"a "tea &oa(tr.!t u c. "u a "0ra*" t (a a0uca 9u0ecata 0e 4ula c a * (:H Sa te certe $e t "e Do)"ulDH Ace(t a "(a 0efa )a.

($re a8L "tar Du)"e*e e(te ar "o cere) a9utor "6ere(c ($re a (al&a toate (ufletele care ( "t c4 "u te " a0a"cur le a0ulu + S acu) ( $ururea ( " &ec &ec lor+ A) "+ Sf "tele Per(o"al tat cere(t care (8au &a*ut la )or)a"tul Do)"ulu I (u( Hr (to( au lo& t $e (tar9er cu e"er6 a lor cea (fa"ta. EVGUDIL. VARAHIL. GAVRIL. I)$aratul Iro0 a &rut (a8l uc 0a. a $ru"cul ( $ e fec oara ( fu6 " E6 $tH. "(a Do)"ul Sa&aot a $u( u" (fa"t "6er ca (a8l "(t "te*e $e 0re$tul Io( f Protectorul+ Sfa"tul I"6er (8a 0u( la el ( a ($u(: IScoala Io( fe. ar acu)a &a ru6a) (a (al&at (ufletele c4 "u t lor 0 " toate tre$tele a0ulu + St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + I" &e0e" e (8au aratat Sf "t Ar4a"64el $re) "u"at lor $ar "t $u(t" c ( erar4 . &a$a a cu$torulu au calcat8o ca"ta"0: Du)"e*eul Par "t lor "o(tr . la(a"0u8 ca )ort ar fe)e le ) ro"o( te le8au &orb t cu 0e)" tate cerea(ca ( cre0 "ta ( (fa"ta "a0e90e+ CANTAREA VII IRMOS: Pe I)$aratul Cere(c (a8L lau0a) "o cre0 "c o( ( (a I "e "c4 "a) ca"ta"0o8I ( Prea "alta"0u8L "tru tot &ec + St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + . RAFAIL. arata"0u8le a 0oua &e" re a Do)"ulu I (u( Hr (to(+ Sla&a Tatalu ( F ulu ( Sfa"tulu Du4+ I"6er 0e "tar re a &e" t la Do)"ul I (u( Hr (to( ca"0 era " 6ra0 "a G4et(e )a" ( $la"6ea cu lacr ) 0e (a"6e.Tot cre(t " care alear6a ($re al &o(tru a9utor "u8 la(at " "eca*ur c a$arat cu $uterea &oa(tra cea cerea(ca ( cu tot "6er 0 " (f "te7e &oa(tre O(t r cere(t + Sf "t lor ( $rea) "u"at lor Ar4a"64el MIHAIL. % "e e(t cu&a"tat+ St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + Ca"0 Do)"ul I (u( a fo(t $ru"c. ( F ulu ( Sfa"tulu Du4+ S acu) ( " &ec &ec lor+ A) "+ CANTAREA VII IRMOS: T "er care au )er( oareca"0 " %ab lo" cu cre0 "ta " Prea(fa"ta Tre )e. URIIL SI SALATAIIL car eco"0ucet cu )a e(tr e O(t r le I"6ere(t &a ru6a) (a (al&at 0 " c4 "ur le a0ulu $e tot ce care ( "t " acele )u"c a)ar" ce+ Sla&a Tatalu .

$e F ul ( $e Sfa"tul Du4. $e"tru ru6ac u" le celor b "ecu&a"tat 0 " Cerur ( 0e $e Pa)a"t+ St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + I" ) le &oa(tre (e $ot u)$le 0e bucur e &a*a"0 a9utorul &o(tru ( al tuturor O(t r lor Cere(t 0at $e"tru "o ( $e"tru tot ce care l ube(c $e Du)"e*eu ( "e (tra0u ) (a "tele6e) $e toate cele bu"e 0a"0u8"e (ea)a 0e c4 b*u "ta &oa(tra cea cerea(ca+ Sla&a Tatalu ( F ulu ( Sfa"tulu Du4+ Sta"0 " fata Du)"e*e r Tale. Sf "t Ar4a"64el ( aco$era fetele cu ar $ le lor cele (f "te 0ator ta )ar (traluc r D & "e ar "o au* "0 ace(tea (a "e ()er ) ( ( a cere) ertarea $acatelor "oa(tre+ S acu) ( $ururea ( " &ec &ec lor+ A) " . & "0ecarea ( *6o" rea tuturor &ra9)a( lor "o(tr l &a*ut ( "e&a*ut + CANTAREA IJ IRMOS: Cu a0e&arat $e T "e te )artur ( ) Prea(fa"t aTre )e ca e(t Du)"e*e rea cea a0e&arata ( &re0" ca 0e $rea)ar re "tru tot &ec + St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + M "u"at lor Ar4a"64el )$reu"a cu $rea) "u"atele ( (f "tele Per(o"al tat Cere(t a9utat 8"e ( (al&at $e ce 0 " a0. "tra9utorarea.Sfa"tul Ierar4 N fo" al Co"(ta"t e a &a*ut " &e0e" e $e Sf "t Ar4a"64el )$reu"a cu o(t r le lor cele ) "u"ate at "o "e ru6a) cu ()ere" e ca (a f e (al&ate toate (ufletele 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur al "tu"ecatulu a0+ St 4: Sf "t lor Ar4a"64el a9utat 8"e "oua 0re$t)ar tor lor cre(t " ( (al&at (ufletele a0or) t lor 0 " toate cate6or le 0e c4 "ur ale a0ulu + I" t )$ul &ec4 lu te(ta)e"t o "trea6a o(t re a( r a"a /a fo(tulu re6at ( (r a"3 a fo(t ta ata 0e Sfa"tul Ar4a"64el M 4a l cu "6er 0 " Sfa"ta (a o(t re cerea(ca ar "o "e ru6a) ca (a f e alu"6ate toate 0u4ur le rele care "($ ra o)e" rea la rautat + Sla&a Tatalu ( F ulu ( Sfa"tulu Du4+ % "ecu&a"ta) $e Tatal. $e "trea6a Du)"e*e re &e(" ca. $e toate Sf "tele O(t r Cere(t )$reu"a cu tot ce 0 " cerur care "e a$ara $e "o ( $ot (al&a 0 " a0 $e tot oro$( t + S acu) ( $ururea ( " &ec &ec lor+ A) "+ Sa lau0a) $e Sf "t Ar4a"64el ( $ e Sf "tele lor O(t r cere(t $e"tru a$ararea.

Cel ce (e* 0e8a 0rea$ta Tatalu ( "e ) lu e(t $e "o + Ca Tu e(t U"ul Sfa"t. & "0ecat 8"e ( facet tot ce e(te b "e $e"tru r 0 carea "oa(tra 0u4o&" cea(ca ( $e"tru (al&area celor oro$( t 0 " toate c4 "ur le a0ulu + LAUDELE SFINTILOR ARHANGHELI /6la(ul al @8lea3 Cu ce ca"tar 0e lau0e &o) "cu"u"a "o cre(t " $e Sf "t Ar4a"64el care a(culta 0e $oru"c le D & "e. t )ultu) ) T e. " * ua acea(ta fara 0e $acat (a "e $a* ) "o + . Cel ce r 0 c $acatul lu) . "e & "0eca or "e "0ru)a $e "o )$reu"a cu toate O(t r le lor cele ) "u"ate ( b "ecu&a"tate 0e Atot$uter" cul Do)" Sa&aot+ DOJOLOGIA/SLAVOSLOVENIA3 Sla&a T e. "tru (la&a lu Du)"e*eu Tatal+ A) "+ I" toate * lele b "e te &o cu&a"ta ( &o lau0a "u)ele Tau " &eac ( " &eacul &eaculu + I"&re0" ce(te8"e Doa)"e. F ul Tatalu . (la& )u8Te. a$arat 8"e . Doa)"e F ule. u)"e*eule. U"ule "a(cut ( Du4ule Sf "te+ Doa)"e Du)"e*eule. Tu e(t U"ul Do)" I (u( Hr (to(. URIIL SI SALATAIIL $e (oboarele ( O(t r le lor care "eco"te" t fac lucrare ($re a$ararea "oa(tra ( lau0a Do)"ulu Du)"e*eu 0ar ( $e"tru (al&area tuturor c4 "u t lor 0 " a0+ Sla&a Tatalu ( F ulu ( Sfa"tulu Du4+ S acu) ( $ururea ( " &ec &ec lor+ A) "+ Ve" t tot $a)a"te" (a a0uce) lau0e Sf "t lor Ar4a"64el care (e roa6a. "e "c4 "a) T e. "e a$ara. arata"0u8(e celor ale( ( "0re$ta"0u8le calea ($re b "e/2 or 3+ Cu ce $o0oabe 0e ca"tar &o) "cu"u"a $e tot Sf "t Ar4a"64el care (lu9e(c "eco"te" t 0u)"e*e r ca"ta"0 ca"tece ra(u"atoare 0e (la&a (fa"ta/0e 2 or 3+ Cu ce )a"6a etoare ca"tar &o) "cu"u"a $e )ar Ar4 (trate6 care cu cea )a )are c "(te ( 0e)" tate a$ara $e cre(t " 0e toate relele ( 0e tot 0u()a" .CATAVASIE O Prealu) "at lor Vo e&o* a Sf "telor O(t r Cere(t f t bu" ( I"6a0u toar cu "o cre(t " + I"0ru)at 8"e . Cu ce flor 0u4o&" ce(t &o) "cu"u"a $e Sf "t Ar4a"64el MIHAIL. $e"tru (la&a Ta cea )are+ Doa)"e I)$arate Cere(c. RAFAIL. GAVRIL. Celu ce "e8a aratat "oua lu) "aD Sla&a "tru ce 0e (u( lu Du)"e*eu ( $ e $a)a"t $ace. b "e Te cu&a"ta). ) elu(elul lu Du)"e*eu. VARAHIL. "tre oa)e" bu"a&o re+ Lau0a)u8Te . EVGUDIL. Par "te Atot torule. ) lu e(te8"e $e "o + Pr )e(te ru6ac u"ea "oa(tra.

"&ata8)a "0re$tar le Tale+ / 0e : or 3+ Doa)"e (ca$are Te8a facut "oua " "ea) ( "ea)7 eu a) * (7H Doa)"e ) lu e(te8)a. &o) &e0ea lu) "a+ T "0e8T ) la Ta celor ce te cu"o(c $e T "eH+ Sf "te Du)"e*eule. Sf "te fara 0e )oarte. RAFAIL. URIIL SI SALATAIIL ( tot care (a"tet " I)$arat a Cerur lor (ub 0 recta co)a"0a a Du)"e*e r )$reu"a cu toate O(t r le &oa(tre. EVGUDIL. (f "tele O(t r Cere(t . )$reu"a cu Ma ca Do)"ulu ( cu tot (f "t (a : Sla&a "tru ce 0e (u( lu Du)"e*eu+ A) "+ . "tru lu) "a Ta.% "e e(t cu&a"tat Doa)"e 0u)"e*eul $ar "t lor "o(tr l ( lau0at ( $rea)ar t e(te "u)ele Tau " &ec + A) "+ F e 0oa)"e ) la Ta ($re "o . $a* "0u8"e $e "o ce ce ca0e) cu 0ea0 "(ul ( (tr 6a): I*aba& t 8"e 0 " "e&o ca " (te )a )ar &o e&o* $e(te cetele $uter lor fara 0e tru$+ RUGACIUNE CATRE SFINTII ARHANGHELI Sf "t lor Ar4a"64el MIHAIL. GAVRIL. "&ata8)a (a fac &o a ta. a$arat 8"e . & "0eca (ufletul )eu ca a) 6re( t T eD Doa)"e catre T "e a) (ca$at. ca"ta)&o . "o "e&re0" c (a "e aco$er t $e "o cu aco$era) "tul ar $ lor (la&e &oa(tre cele "etru$e(t . ca Tu e(t Du)"e*eul )eu+ Ca la T "e e(te *&orul & et . ru6a)u8&a $e &o . VARAHIL. Sf "te tare. ) lu e(te8"e $e "o D/0e : or 3+ Sla&a Tatalu ( F ulu ( Sfa"tulu Du4+ S acu) ( $ururea ( " &ec &ec lor+ A) "+ TROPARUL SFINTILOR ARHANGHELI/6la(ul al 58lea3 Ma )ar lor &o e&o* a O(t r lor Cere(t . $recu) a) "a0a90u t ( "o "tru T "e+ % "ecu&a"tat e(t Doa)"e. ru6at 8&a $e"tru "o .