You are on page 1of 6

Project P5 Area Silo No Job description Rabu 23 April 2014 Kamis 24 April 2014 Jumat 25-April 2014 Sabtu

2 -April 2014

1

Pondasi dan lantai

Pro!ress uru! tana" S$% uru! tana" Pro!ress pemasan!an tian! pancan! S$% pemasan!an tian! pancan! Pro!ress bobo( tian! pancan! S$% bobo( tian! pancan! Pro!ress !alian pedestal dan sloo' S$% !alian pedestal dan sloo' Pro!ress lantai (erja pedestral dan sloo' S$% lantai (erja pedestral dan sloo' Pro!ress pembesian pedestral dan sloo' S$% pembesian lantai (erja dan sloo' Pro!ress be(istin! pedestral dan sloo' S$% be(istin! pedestral dan sloo' Pro!ress pemasan!an embeded plate S$% pemasan!an embeded plate Pro!ress pen!ecoran pedestral dan sloo' S$% pen!ecoran pedestral dan sloo' Pro!ress uru! tana" lantai S$% uru! tana" lantai Pro!ress pembesian lantai S$% pembesian lantai Pro!ress penn!ecoran lantai S$% pen!ecoran lantai

100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran!

100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran!

100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran!

2

Atap

Pro!ress penin!!ian tian! S$% penin!!ian tian! Pro!ress pemasan!an ra'ter S$% pemasan!an ra'ter Pro!ress pemasan!an !ordin! S$% pemasan!an !ordin! Pro!ress pemasan!an sen! atap S$% pemasan!an sen! atap Pro!ress pemasan!an *NP claddin! S$% pemasan!an *NP claddin! Pro!ress pemasan!an sen! claddin! S$% pemasan!an sen! claddin!

100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 40# 0 &ran!

100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 40# 0 &ran!

100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 40# 0 &ran!

3

Silo

Pro!ress pemasan!an tian! silo stainless S$% pemasan!an tian! silo stainless S$% 'abri(asi silo stainless Pro!ress pemasan!an silo stainless S$% pemasan!an silo stainless Pro!ress pemasan!an tian! silo besi S$% pemasan!an tian! silo besi S$% 'abri(asi silo besi Pro!ress pemasan!an silo besi S$% pemasan!an silo besi

)0# 10 &ran! 0 &ran! 50# 0 &ran! 0# 0 &ran! + 0ran! 25# 0 &ran!

)5# 10 &ran! 0 &ran! 50# 0 &ran! 0# 0 &ran! + 0ran! 25# 0 &ran!

)5# 3 &ran! 4 &ran! 50# 0 &ran! 0# 0 &ran! + &ran! 25# 0 &ran!

Project P5 Area Spra. $r.er No Job description Rabu 23 April 2014 Kamis 24 April 2014 Jumat 25-April 2014 Sabtu 2 -April 2014 1 Pondasi 100# 2 Atap Pro!ress penin!!ian tian! S$% penin!!ian tian! 40# 4 &ran! 40# 4 &ran! 100# 0 &ran! .

an( Pro!ress pemasan!an bor pile S$% pemasan!an bor pile Pro!ress pen!!alian S$% pen!!alian 100# 0 &ran! /0# 0 &ran! 100# 0 &ran! /0# 0 &ran! 100# 0 &ran! /0# 0 &ran! .Project P5 Area -ater .reatment No Job description Rabu 23 April 2014 Kamis 24 April 2014 Jumat 25-April 2014 Sabtu 2 -April 2014 1 Slud!e .

Project P5 Area *uttin! dan Polis" No Job description Rabu 23 April 2014 Kamis 24 April 2014 Jumat 25-April 2014 Sabtu 2 -April 2014 1 0an!unan *uttin! dan Polis" Pro!ress pemasan!an tian! pancan! S$% pemasan!an tian! pancan! Pro!ress bobo( tian! pancan! S$% bobo( tian! pancan! Pro!ress pen!!alian untu( pedestral dan sloo' S$% penn!alian untu( pedestral dan sloo' Pro!ress pembesian pedestral dan sloo' S$% pembesian pedestral dan sloo' Pro!ress be(istin! pedestral dan sloo' S$% be(istin! pedestral dan sloo' Pro!ress pen!ecoran pedestral dan sloo' S$% pen!ecoran pedestral dan sloo' Pro!ress pemasan!an tian! (olom S$% pemasan!an tian! (olom Pro!ress !rotin! S$% !rotin! Pro!ress pemasan!an dindin! bata rin!an S$% pemasan!an dindin! bata rin!an Pro!ress pemasan!an ra'ter S$% pemasan!an ra'ter Pro!ress pemasan!an !ordin! S$% pemasan!an !ordin! Pro!ress pemasan!an sen! atap S$% pemasan!an sen! atap 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! )5# 0 &ran! 100# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! //# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! )5# 0 &ran! 100# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! //# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! )5# 0 &ran! 100# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! )5# 0 &ran! //# 0 &ran! 2 Saluran air Pro!ress pen!!alian saluran S$% pen!!alian saluran Pro!ress pelur lantai saluran S$% pelur lantai saluran Pro!ress pemasan!an bata rin!an dindin! saluran S$% pemasan!an bata rin!an dindin! saluran Pro!ress be(istin! dindin! saluran S$% be(istin! dindin! saluran Pro!ress pen!ecoran dindin! saluran S$% pen!ecoran dindin! saluran Pro!ress plester aci dindin! saluran S$% plaster aci dindin! saluran )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! /5# 3 &ran! )0# 5 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 4 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! )0# 0 &ran! .

Project P5 Press No Job description Rabu 23 April 2014 Kamis 24 April 2014 Jumat 25-April 2014 Sabtu 2 -April 2014 1 Atap Pro!ress penin!!ian tian! S$% penin!!ian tian! Pro!ress pemasan!an ra'ter S$% pemasan!an ra'ter Pro!ress pemasan!an !ordin! S$% pemasan!an !ordin! Pro!ress pemasan!an *NP claddin! S$% pemasan!an *NP claddin! Pro!ress pemasan!an sen! atap S$% pemasan!an sen! atap Pro!ress pemasan!an sen! dindin! claddin! S$% pemasan!an sen! dindin! claddin! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 0# 0 &ran! 0# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 0# 0 &ran! 0# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 0# 0 &ran! 0# 0 &ran! .

Project P5 Kiln No Job description Rabu 23 April 2014 Kamis 24 April 2014 Jumat 25-April 2014 Sabtu 2 -April 2014 1 Pondasi Pro!ress bobo( lantai dan pen!!alian untu( sloo' S$% bobo( lantai dan pen!!alian untu( sloo' Pro!ress pembesian sloo' S$% pembesian sloo' Pro!ress pen!ecoran sloo' S$% pen!ecoran sloo' Pro!ress 'inis"in! pondasi (iln S$% 'inis"in! pondasi (iln 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 30# / &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! /0# 2 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! 100# 0 &ran! )0# 2 &ran! .