You are on page 1of 3

Facultatea de Ştiinţe Economice SEMINAR nr.

6

Metode de fundamentare a deciziilor de grup
1. AL !RI"M#L $E#"%&'MAR"IN a) Potrivit acestui algoritm se consideră o ordine oarecare a variantelor: Decidenţi Variante Vi V1 V2 Vi Vm Umi Um2 ….. b) Se determină momentul-linie, folosind relaţia:
n ∑ j × U ij j=1 Ml = n i ∑U j=1 ij

D1 U11 U21 Ui1

D2 U12 U22 Ui2

….. ….. ….. …..

Dj U1j U2j Uij Umj

….. ….. ….. ….. …..

Dn U1n U2n Uin Umn

unde:

Ml i

= momentul liniei i; j = numărul de ordine al decidentului; Uij = utilitatea variantei i acordată de către decidentul j.

c) În continuare se ordonează liniile în ordinea crescătoare a momentelor linie. d) Se calculează apoi, momentele-coloană, du ă relaţia: m ∑ i × Uij c i 1 M = =m unde: j ∑U i=1 ij
Mc j

= momentul coloanei j;

⋅ 2 + -.i(at variantele rin #tabilirea unor utilităţi con+orm tabelului următor: Dj Vi V1 -.i = numărul de ordine al variantei.. $D1. V2 -.' -... V') de cre)tere a volumului de roducţie.2 +1 1⋅1 + -./ = = 2. V' 1 V2 -.2 +1 + -. V1 -..2 1 -.2 1 D' -. ×1 + -. APLICAŢIA NR.2 Ml = 1 D1 D2 D' b) !e ordonea(ă liniile 1n ordine cre#cătoare a momentelor liniei: Dj Vi D1 D2 -. REZOLVARE: a) !e calculea(ă momentele linie entru #ituaţia deci(ională dată: -... ' -. trebuie #ă o te(e entru una din cele trei variante $V1.. 1 Un &ru de trei decidenţi. + -.. !e re etă a oi calculele "nă nu mai #unt o#ibile alte ordonări $#e obţin două iteraţii identice)./ ' 1 + -.2 c) !e calculea(ă momentele coloană: .2 !ă #e #tabilea#că varianta o timă care #ă +ie re re(entativă entru &ru ul celor trei decidenţi. -. D2.. *uno#c"nd că +iecare decident a ierar.2 ⋅1 +1⋅ 2 + -. -. %n acea#tă #ituaţie.. D'). ⋅ ' 0. + -. V2.2 ⋅ 2 +1⋅ ' Ml = = 2. a) Se ordonează coloanele în ordinea crescătoare a momentelor coloană.2 1 V' 1 -... ordinea #tabilită e#te cea o timă. Uij = utilitatea variantei i acordată de către decidentul j.2 1 -. -.2 ⋅ ' Ml = = 1.1 2 -.

. + -. Mc = = 2.2 + ' ⋅1 Mc = = 2. .2 + 2 ⋅1 + ' ⋅ -. + ' ⋅ -.2 +1 + +-.2 + ' ⋅1 Ml = 2.1⋅1 + 2 ⋅ -.2 1 -..2 = 1... + 2 ⋅ -. 1 ⋅1 + 2 ⋅ -.. + ' ⋅ -. + -.2 1 D' -.2 1⋅ -....2 + 2 ⋅1 + ' ⋅ -. + -.1 2 -.' ' -.' M' -. nu mai #unt o#ibile ordonări )i deci. + -.2 D2 -./ 1 + -.. e) !e re etă calculul momentelor3linie entru a vedea dacă mai #unt o#ibile ordonări..2 +1 l = 1 ⋅ -.2 1 ⋅ -.2 =1../ 1 + -.... -. iar varianta o timă e#te V'. -. ordinea o timă e#te cea obţinută la ultima iteraţie.. + 2 ⋅ -.2 +1 + -. = 2.1 2= -. Mc = 1 d) !e ordonea(ă coloanele 1n ordinea cre#cătoare a momentelor coloană: 2abelul nr.2 +1 1⋅ -.2 Dj Vi V' V2 V1 D1 1 -. l = M1 4)a cum re(ultă din calculul anterior.