You are on page 1of 5

Universitatea “Valahia” din Târgovişte Facultatea de Ştiinţe Economice

SEMINAR 4

Metode de fundamentare a deciziilor în condiţii de incertitudine
1. Metoda esimist!
Metoda pesimistă (Abraham Wald), presupune că varianta optimă este aceea pentru care se obţin cele mai mari avantaje în condiţiile obiective cele mai nefavorabile.

!opt = ma (min⋅ U ) i k ik

unde"

Uik # repre$intă utilitatea variantei !i în starea condiţiilor obiective (k).

". Metoda o timist!
Metoda optimistă presupune că varianta optimă este cea pentru care se obţin cele mai mari avantaje în cea mai favorabilă stare a condiţiilor obiective.

!opt = ma (ma U ) i k ik
#. Metoda o timalit!ţii
Metoda optimalităţii (%ur&ics) recomandă ale'erea variantei optime după relaţia"

# ) + coeficientul ales de către decidentul cu valori în intervalul (, *. ,u c-t ) se apropie de * cu at-t decidentul este mai optimist .i invers/ #U*ik + utilitatea ma imă a variantei !i/ #U(ik + utilitatea minimă a variantei !i.

!opt = ma  )U* + (*− ))U(  , unde" ik  i  ik

{ }

$. Metoda ro orţionalit!ţii
Metoda proporţionalităţii (0a1es 2aplace) presupune că varianta optimă este cea pentru care media utilităţilor este cea mai mare sau media consecinţelor este cea mai favorabilă, adică"
!opt =ma i
 n  ∑U  * ik k = n            

pentru i = *,.....n

%. Metoda minimi&!rii regretelor

((( .i propune includerea în planul de e port a unui produs din patru produse posibile de e portat. 5upă stabilirea re'retelor. varianta optimă va fi dată de formula" !opt = min(ma 4 ) i k ik APLICATII 6 întreprindere industrială î.((( <>((( =(((( p= (!=) **((( *=((( . adică cu beneficiul (0ik).Universitatea “Valahia” din Târgovişte Facultatea de Ştiinţe Economice Conform metodei minimizării regretelor (3ava'e) varianta optimă este aceea pentru care re'retul de a nu fi ales varianta optimistă este cel mai mic" 4 ik = ma (U ) − U pentru k =*. pentru fiecare din cele patru produse se obţin următoarele beneficii" Tabelul 14 . !opt = ma (min Uik). pentru toate variantele.Uik + utilitatea variantei (i) în starea condiţiilor obiective (k). nu este nevoie să se recur'ă la utilităţi.(( *@((( .<((( =(((( =8((( =@((( Să se determine varianta optimă (produsul care urmea$ă a se include în planul de e port al întreprinderii).(((( <.) *>(( . cu consecinţa respectivă. 4AB62!A4A" 1.orespun$ător nivelurilor posibile ale desfacerii. întreprinderea nu dispune de informaţii certe asupra cererii. unde" k i . folosind metodele de fundamentare a deci$iilor în condiţii de incertitudine. 7n momentul luării deci$iei.(((( . Wald ) presupune ale'erea variantei optime după relaţia" 7ntruc-t în problema pre$entată avem o sin'ură consecinţă în toate stările condiţiilor obiective. n ik ik i - unde" 4ik + re'retul de a fi ales varianta (i) în starea condiţiilor obiective (k)/ . (A. cunosc-nd doar că pot fi e portate orice cantităţi cuprinse între *((( .(( *<(( *=(( *8(( :roduse p* (!*) *=(( *>((( *?@(( <(((( <8((( <@((( p. .s i =*. (!.@((( <..i *8(( bucăţi.((( <>((( p< (!<) *. deci se va lucra direct. Metoda esimist!.antităţi9 *((( **(( *.

k !opt = ma (<@(((.k p = min 0 = *.<@( p. **F. *. = ma 0.< D <>((( E (. Metoda ro orţionalit!ţii presupune ale'erea variantei optime după relaţia" .(( C *. .< D <@((( E (. Metoda o timalit!ţii presupune ca fiind optimă varianta care ma imi$ea$ă relaţia" unde" p* C (.<@(.*(( !opt = ma (*.<>(((. C (.k = <>((( k p< = ma 0<k = =(((( k p= = ma 0<k = =@(((. presupune ale'erea variantei optime după relaţia" !opt = ma (ma 0ik) i k p* = ma 0*k = <@((( k p. k .*(() = .<D =@((( E (. 4.@=( p= C (.? D **((( C .=@((() = =@((( k !opt = ma  )U* + (*− ))U(  ik  i  ik α C (.? D *>(( C **F.< D =(((( E (. Metoda o timist!.@=(.< :rodusul p4 este considerat produs optim.*(( :rodusul p4 este considerat produs optim.(.. **((() = **((( i 2.( p< C (.=((((. *. 3.? D *=(( C *.? D *. p = min 0 = *=(( * k *k p = min 0 = *>(( .(( < k <k p = min 0 = **((( = k =k !opt = ma (*=((.((.Universitatea “Valahia” din Târgovişte Facultatea de Ştiinţe Economice :rodusul p4 este considerat produs optim.. *>((.

<..<((( + =(((( + =8((( + =@((( = <*@<= = > !opt = ma (. <*@<=) = <*@<= i :rodusul p4 este considerat produs optim.. > *.<.@((( + <.(( 8..((( @((( ( ..(( + *@((( + .((( + .=8<= < > p = **((( + *=((( + .((( + <>((( = .<(<= * > p = *>(( + . p< p= *((( F>(( F=(( F@(( ( **(( =((( ( .((( @((( ( *=(( *(((( *<((( F((( ( Tabelul 1 *8(( *(((( *.Universitatea “Valahia” din Târgovişte Facultatea de Ştiinţe Economice  n  ∑U  * ik k = n             !opt =ma i pentru i = *.<(<=.>? ..((( >((( *. Metoda minimi&!rii regretelor potrivit căreia varianta optimă este dată de relaţia" !opt = min(ma 4ik) i k 4ik = ma (0ik) − 0ik i 4ik p* p. .n p = *=(( + *>((( + *?@(( + <(((( + <8((( + <@((( = .(((( + <.(((( + .==8<=. .((( + <>((( + =(((( p = = . 5..(( *((( <((( ( *<(( *(((( *.>?.

>((() = >((( i . k .Universitatea “Valahia” din Târgovişte Facultatea de Ştiinţe Economice p = ma 4 = *(((( * k *k p = ma 4 = *<((( . F@((. !opt = min(*((((.*<(((.k p = ma 4 = F@(( < k <k p = ma 4 = >((( = k =k Av-nd în vedere că toate metodele de stabilire a variantei stabilesc produsul p= + produs optim se consideră varianta optimă de adoptat !=.