You are on page 1of 10

GRUP SCOLAR PENTRU INDUSTRIE MICA SI SERVICII SIGHET

Modulul I: Mediul concurential al afacerii
Clasa : a – XIII- a E
Anul: 2009-2010
Programa : Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006
Profesor : Ec. VRAJA CRINA
2 ore/sapt.x 31 sapt.=62 ore

APROBAT,
DIRECTOR
AVIZAT,

SEF DE CATEDRA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
UNITATEA DE COMPETENTE
INVATARE
SPECIFICE

CONTINUTURI

UC9.

1.Analiza concurenţilor

Mediul

concurenţial

al

afacerilor
1
piaţă

concurenta pe piata • Identificarea concurenţilor : studierea directă a

pe

Sapt

6

S1,
2,
3

6

S4,
5,
6

6

S7,
8,
10

pieţei, publicaţii de specialitate, Internet, alte

Analizează

concurenţa

C1.Analizeaza

Nr.
ore

modalităţi mass media (LT)
• Evaluarea ofertei de produse şi servicii a
concurenţilor: din punct de vedere a preţurilor,
diversităţii sortimentale, calităţii, segmentelor
de consumatori, cotei de piaţă, nivelului
tehnologic, etc. (LT)
• Determinarea punctelor tari şi slabe ale ofertei
proprii prin compararea acesteia cu cea a
concurenţilor,
nivelurilor

structurilor

calitative,

cotelor

sorti-mentale,
de

piaţă,

segmentelor de consumatori,nivelurilor tehno-

Obs.

17. compararea ofertei furnizorilor cu mediul de afaceri obiectivele proprii. C2.Competitivitate în mediul de afaceri modalitatile de a fi • Selectarea ofertelor optime ale furnizorilor: competitiv in observare. modernizarea tehnologiei. aprecierea credibilităţii furnizorilor • Identificarea eficienţei modalităţilor activităţii: continuă a de măsuri personalului. Analizează S11 6 S12. calitate. analiza 2 calităţii. Adaptează informaţiile C3. 22 2 S23 6 S24. 21. modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri Analizeaza 2. îmbunătăţirea continuă a calităţii • Anticiparea nevoilor clienţilor şi adaptarea permanentă a ofertei la acestea : studierea comportamentului de consum al clienţilor. 20. preţuri. informatiile de • Realizarea unei oferte competitive: costuri reduse.logice • Recapitulare • Evaluare 2. analiza preţurilor. creştere de a formare motivarea personalului. diversitate . 14 6 S15. 25. măsuri de reducere a costurilor.Strategii în mediul concurenţial funcţie de functie 3. 18 8 S19. identificarea nişelor de piaţă(LT) • Recapitulare strategiile în Adapteaza • Evaluare strategiile in 3. 13.

promovare S27. vânzare. 32. promovarea 6 vânzărilor. produs/serviciu. distribuţia pe piaţă. relaţii publice.35 . 29 • Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de servicii şi a întreprinderii: publicitate. comportamentul personalului (LT) concurenţial concurential mediului • Aplicarea modalităţi strategiilor de prezentare adecvate şi 26 mediului 6 concurenţial: resursele umane. 28.deţinute în urma detinute in urma sortimentală. preţuri. târguri şi expoziţii (LT) • Recapitulare • Evaluare 4 S34. analizei mediului analizei informare. forţele proprii de S30. 33.

GRUP SCOLAR PT. frecventa calatoriilor. VRAJA CRINA Practica comasata : 30 ore/sapt.) APROBAT.Vanzarea de COMPETENTE SPECIFICE C1. SAPT. psihologice. ORE 6 S6 6 6 6 6 10 S 28 . Coordoneaza CONTINUTURI • Identificarea segmentelor de clientela dupa criterii geografice. durata medie a sejurului. timp liber • Preferinte si obiceiuri de calatorie privind:mijloacele de transport. SEF DE CATEDRA PLANIFICARE CALENDARISTICA UNITATEA DE INVATARE 1. demografice. OBS. asociatii • Analiza ofertei concurentilor privind:serviciile oferite. DIRECTOR AVIZAT.Studiaza cererea si concurenta pe piata C2. venituri. preturi. cluburi. mijloacele de promovare folosite. formele de cazare si alimentatie.p. canale de distributie folosite NR. X3 sapt. oferta turistica. tarife. forma de turism • Intreprinderi concurente de pe piata:alte agentii de turism.se-zoane. companii de transport. organizatii turistice cooperatiste. destinatii.Studierea cererii si concurentei pe piata 2. INDUSTRIE MICA SI SERVICII SIGHET Modulul VI: Operatiuni tehnice ale agentiei de turism Clasa: a-XI-a G Anul : 2009-2010 Profesor : Ec. tarife practicate.=90 ore (i. motivatia calatoriei • Factori care stimuleaza sau franeaza circulatia turistica:venituri disponibile pentru turism.

aeriene: curse-le de linie (IT. registru de 3 casa S 36 .RITIG. bilet pentru alte 12 forme de transport turistic • Recomandarea apelarii la un anumit tip de aranjament turistic o Aranjamente:-pt. excedentul de bagaje. 8 charter pt. orare. o Completarea doc.partcharter ). transporturi turistice combinate(fly and drive).RIR-GP. servicii supli-mentare. bilet de avion. transporturile feroviare:aranjamente RIT (RIT-I. tarife. -pt.transpor-turile rutiere:IT. uz propriu. package tour . RIT-YP) -pt.bilete pentru vanzarea de transportul turistic bilete pentru transportul turistic 3. Coordoneaza vanzarea de • Informarea turistilor in legatura cu avantajele oferite de fiecare modalitate de transport o Avantaje: confort. asigurarea de sanatate. transp. charter inclusive tour. de bagaje acceptate. rezervare bilet de avion. etc. cursele charter (charter de grup.RIT-Y. viteza. charter specializat • Gestionarea biletelor de calatorie o Gestionare: chitanta. folosite la cumpararea unui bilet de avion o Documente: fisa de rezervare. documentul de calatorie cu functiuni multiple. bilete de identificare a bagajelor.Vanzarea de servicii turistice C3. nr.

clauze de plata. brosuri. privind: cai de acces. durata. pliante. Colaborarea cu prestatorii de servicii turistice C4. monitorizarea vanzarilor • Fisierul clientului: elemente de identificare. contingentul de spatii de cazare sau mijloace de transport.Asigura o colaborare optima cu prestatorii de servicii turistice • Cunoasterea nevoii: ascultand. tarife. clauze de acces la contingent. dotari. complexe (voiaje generice si forfetare ) • Pret de vanzare: pe baza devizului estimativ.servicii turistice 4. tinand cont de costurile serviciului de transport. de primire si de agentie • Evaluarea satisfactiei: sondaje de opinie. informatii in legatura cu sejururile. etc. facilitati oferite • Clauze contractuale: obiectul contractului. raspunderea contractuala • Promovarea serviciilor prestate prin cataloage. casete video. 3 3 3 3 5 5 5 S 36 . preturi. observatii privind individualizarea cererii • Obtinerea de informatii pentru intocmirea programelor ts.fisierul clientilor. garantia contractuala. punand intrebari • Servicii turistice: izolate (de primire si de acces ).

. 1 Enumerati componentele primare ale structurii organizatorice a intreprinderii turistice si gasiti o modalitate interesanta de abordare si ierarhizare a lor. 1 GR.FISA DE LUCRU NR.

bro Frontal. compartime organizarea unei de angajati. turism transporturi. MICA SI SERV. unei agentii birourilor importante importante:secreta de rol. IND.Factori: observatia. S 17 4 ore S 18 Fise de lucru.BIROURILE SI COMPARTIMENTELE UNEI AGENTII DE TURISM COMPECONTINUTURI ACTIVITATI DE R E S U R S E TENTE INVATARE METODE MIJLOACE FORME DE SPECIFIDE DE INV. pliante. portofolii .schetehnica a 2.jocul ma tablei. Stabileste factorilor de care se marimea si tipul munca suri.Identificarea 2. birourile si tine seama la agentiei. invatarea ale unei agentii tarife si prin documentare. birourilor optionale trafic accesoriu. cataloage. SIGHET PROFESOR: VRAJA CRINA MODULUL IV: ORGANIZAREA AGENTIEI DE TURISM Clasa a XI-a G PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE : 2. numarul independen. structura manageriala problemati. Individual.GRUP SC. proiecte.manualul. practica formeaza oferite. 1Recunoasterea 1. In echipa. observare. citiul. studiu de difuzare si fisier caz EVALUARE TIMP 4 ore S 14. discutiile in turism grup care stimuleaza 3.Birouri zarea. publicitate. curriculare.planse. exer.dezvoltare. chestionare.competenta simularea.fise de de turism ale unei agenti de riat.Identificarea 3. PT. Teste de evaluare. 4 ore lab S 15 4 ore S 16 4 ore lab. fise de lucru.experime auxiliare Instruire ntele ce agentii de turism serviciile ntul. proiecte. ORGANIZAR CE INVATAEA MANT ACTIVITATII C2.Birouri optionle: critica. ta.

general brainstormingul .