You are on page 1of 7

2.3.8 Operaţia 8.

Găurire – filetare doua găuri x 17 mm;
a.) Schiţa operaţiei, semifabricatul şi sculele în poziţie de lucru, cursele active şi în gol, schema
de orientare şi modul de fixare, abateri de formă şi poziţie, rugozităţii, alte condiţii tehnice.
`1

b.) Calculul erorilor de orientare reale şi admisibile:
Prinderea in dispozitiv este autocentranta in acest caz eroarea de orientare este zero.
c.) Maşina unealtă: : maşina de găurit G 16.
Caracteristici dimensionale:
-diametru de gaurire conventional
- Diametrul de găurire convenţional - u 16 mm;
- Diametrul de găurire în oţel cu o
R
= 60 Kg/mm
2
- u 16 mm;
- Diametrul de găurire în fontă o
R
= 18 Kg/mm
2
- u 25 mm;
- Adâncimea maximă de găurire - 160 mm;
- Cursa maximă a a capului de gaurire pe coloana - 225 mm;
- Conul axului principal Morse 3;
- Distanţa între central axului principal şi coloană - 280 mm;
- Distanţa maximă între capul axului principal şi placa de bază - 1060 mm;
- Suprafaţa de prindere a mesei - 300 x 400 mm;
- Numărul canalelor T din masă - 3;
- Profilul canalelor T din masă - 14 STAS 1386 - 65;
- Suprafaţa de prindere a plăcii de bază - 400 x 500 mm;
- Numărul de canale T din placa de bază - 2 buc;
- Profilul canalelor T din placa de bază - 18 STAS 1385 - 70;
- Numărul treptelor de turaţii - 9 turaţii;
- Gama de turaţii a axului principal : 150, 212, 300, 425, 600, 850, 1180, 1700, 2360 rot/min;
- Numărul de trepte de avans - 4;
- Gama de avansuri: -0,10; 0,16; 0,25; 0,30 mm/rot;
- Puterea motorului de antrenare – 1.5 kW;
- Rotatii-1500 rot/min
- Dimensiuni de gabarit L x l x h - 1252 x 500 x 2300 mm;
- Greutatea - 700 kg.

d.) Scule aşchietoare:
Pentru operaţia de găurire:
Burghiu elicoidal Ø 10 cu coadă conicăcu placate din carburi metalice STAS9128/3-86;
- diametrul nominal d1al burghiului Ø10;
- lungimea totală L=140 mm;
- lungimea partii active l=50mm;
- conul Morse CM = 1;
e.) Dispozitive de prindere a semifabricatului:
Menghina din dotarea maşinii unelte.
f.) Dispozitive de prindere a sculelor:
Prinderea burghiului se realizeaza cu ajutorul unei reductii con Morse de la CM4-CM3 si
de la CM2-CM1.
g.) Mijloace de control:
Dupa efectuarea prelucrarilor se realizeaza o operatie de control. Instrumentul folosit este
sublerul.
Şubler cu tijă 150 x 0,1 mm STAS 1372/2-83.
h.) Adaosurile totale sau intermediare:
- pentru găurire:
A
P
= 10 =
e
D mm;
i.) Fazele şi trecerile operaţiei:
Operatia cuprinde doua faze:

1 - Prindere semifabricat în menghina maşinii unelte;
2 – Găurire doua găuri Ø 10 mm pe lungimea de 17mm ;
3 - Desprindere piesa;
4 – Operatie de control (statistic);

j.) Regimul de aşchiere.
Adâncimea de aşchiere :

Avansul:
Burghiul cu diametrul D = 10 mm la prelucrare fonta cu :
6 . 0
D C s
S
· · = [mm/rot] [5, pag.45]
unde:
C
S
- coeficient ce ţine seama de avans, C
S
= 0,07 [5, tab. 12,48]
s = 0,07 · 10
0,6
= 0,27 mm/rot
Din gama de avansuri a maşinii de găurit G 16 se alege avansul:
0.47-0,57mm/rot [Vlase l, pag.237]
s
MU
= 0,57 mm/rot;
Durabilitatea economică a burghiului şi uzura admisibilă:
- pentru materialul burghiului;
- pentru materialul de prelucrat [fonta]; [tab. 9.6 pag.121]
- diametrul burghiului D=10 mm:
T
ec
= 22 min;
-uzura admisibila
[tab.9.9 pag. 121]
Stabilirea vitezei de aşchiere:
Vcor=Vtab m/min [5,rel. 12,24]
Coeficienţi din formulă: [5, tab.12,49]
- materialul de prelucrat – fonta;
- felul burghiului – cu coadă conica:
S=0,30mm/rot
D=10mm
Vtabel=21,6m/min [tab. 99]
Coeficienti de corectie viteza:
Functie de: - stare material K1=1,0
-adancime gaura K2=0,75
-rezistenta materialului K3=1,00
Vcor=21,6
Turatia sculei aschietoare:

Din gama de turaţii a maşinii de găurit G 16 aleg turaţia reală:
n
MU
= 425 ;
Viteza de aschiere reala:
min / 35 . 13
1000
425 10
1000
m
n d
v
r
=
· ·
=
· ·
=
t t

Puterea necesara:
Momentul de torsiune Mt=408daN
N2=2Mt

Nme=1,5KW
Nr
k) Calculul normei tehnice de timp:
Calculul timpului de bază - Găurit patru găuri Ø 10 mm pe lungimea de 17 mm
i
n s
l l l
t
b
·
·
+ +
=
2 1
min
l = 17 mm;
l
1
= 0 mm;
l
2
= 0 mm
i = 4;
98 . 0 4
425 22 , 0
0 0 23
= ·
·
+ +
=
b
t min
Timpi auxiliari:
- timp ajutător t
a1
pentru prinderea şi desprinderea piesei [6, tab 9,50]:
- pentru prindere pe masa maşinii;
- prindere cu şuruburi şi bride;
- manipularea piesei: manuală;
- greutatea piesei ≤ 10 kg;
- numărul şuruburilor de fixare: 2 buc
t
a1
= 0,79 min
- timp ajutător t
a2
pentru comanda maşinii unelte [6, tab.9,51]:
- cuplarea şi decuplarea arborelui principal cu buton: 0,02 min;
- schimbarea turaţiei şi a avansului: 0,02 min;
- pornirea şioprirea sistemului de răcire: 0,02 min;
t
a2
= 0,2 + 0,2 + 0,2 = 0,6 min
- timp ajutător t
a3
pentru evacuarea aşchiilor [6, tab.9,52]:
- materialul de prelucrat: fonta;
- raportul l/d = 150/25 = 6;
- numărul de retrageri, până la 2:
t
a3
= 0,17 min;
- timp ajutător t
a4
legat de fază [6, tab. 9.53]:
- găurire cu bucşe de ghidare;
- pe o lungime de ≤ 150 mm;
- diametrul maxim al găurii ≤ 30 mm
t
a4
= 0,1 min
Timpul ajutător total:
t
a
= t
a1
+ t
a2
+ t
a3
+ t
a4
= 0,79 + 0,6 + 0,17 + 0,1 = 1,66 min
Timp de deservire tehnică t
dt
:
- pentru diametrul găurii între 16...25 mm:
min 02 . 0
100
5 . 2
98 . 0
100
5 . 2
= · = · =
b dt
t t [6, tab.9,54]

Timp de deservire organizatorică:
- pentru diametrul găurii între 16...25 mm:
( ) ( ) min 03 . 0
100
3 , 1
66 . 1 98 . 0
100
3 , 1
= · + = · + =
a b do
t t t [6, tab.9,54]
Timp de odihnă şi necesitaţi:
- pentru timpul operativ > 5 min;
- pentru masa piesei < 10 kg:
( ) ( ) min 07 . 0
100
3
66 . 1 98 . 0
100
3
= · + = · + =
a b on
t t t [6, tab.9,55]
Timpul de pregătire – încheiere la găurire
A. Pentru operaţii curente:
- prinderea piesei în dispozitiv având masa ≤ 25 kg;
- cu fixarea dispozitivului;
- numărul burghielor necesare ale operaţie: < 2 buc;
- diametrul găurii cuprins între 5…15 mm:
T
pî1
= 6 min
B. Pentru operaţii suplimentare:
- pentru montarea unui opritor:
- diametrul găurii cuprins între 5…15 mm:
T
pî2
= 1 min
T

= 6 + 1 = 7 min


Timpul normat :
t
n
= t
b+
t
a
+ t
dt
+ t
do
+t
on
+ t

/n
t
n
= 0.98+1.66+0.02+0.03+0.07+7/10000=2.76min. ;
t
n
= 2.76 min.
Prelucrarea a fost efectuata pentru o productie de 10000 buc/an.