You are on page 1of 3

Literatura za prijemni ispit za upis na master studije Psihologije, za školsku 2011/2012. godinu - Ognjenović, P.

( izdanje 2001 ili bilo koje drugo) Osećaj i mera, Zemun: Most-art Poglavlja: Problem kvaliteta; Problem intenziteta; Teorija informacije; Teorija detekcije signala; Neopsihofizika - Ognjenović, P.(izdanje 1992 ili bilo koje drugo) Psihologija opažanja, Beograd: Naučna knjiga Poglavlja: Čula-kanali veze; Opažanje prostora, vremena i pokreta; Opažanje oblika; Kognitivna obrada informacija - Ognjenović, P., Škorc, B. (2005). Naše namere i osećanja, Beograd: Gutembergova galaksija Poglavlja: Osnovni problemi psihologije motivacije i emocija; Volja, instinkti ili motivacija; Fiziološke osnove motivacije; Teorije nagona; Nenagonska motivacija; O emocijama fiziološki, kognitivistički i fenomenološki pristup - Radonjic, S. ( 1992). Opsta psihologija II. Beograd: Savez drustva psihologa Srbije. Poglavlja: Instrumentalno ucenje i delovi teorija ucenja. str. 107-173, str. 236-260. - Hol, K. S., Lindzi,G. ( 1983). Teorije ličnosti, Beograd: Nolit Poglavlja: 2. Frojdova klasična psihoanalitička teorija, 55-74, 4. Jungova analitička teorija, 125-135, 5.Sociopsihološke teorije ličnosti, 163-180, 12. Olportova psihologija pojedinca, 411427, 14. Katelova teorija ličnosti, 489-501. - Popović V.B. ( 2002) Bukvar teorije ličnosti, Beograd: CPP, str. 16-46. - Pijaže, Ž., Inhelder, B. ( 1978). Intelektualni razvoj deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Poglavlja: Uvodna beleška-11; Etape intelektualnog razvoja -15; Mentalni razvoj deteta-17; I novorođenče i odojče 21; II Rano detinjstvo od druge do sedme 28; III detinjstvo od sedme do dvanaeste 44; Mišljenje u adolescenata 61; Snezo-motorno poreklo saznanja 77; Intelektualne operacije i njihov razvoj 93; I istorijsko-kritički pregled 95; II pojmovi konzervacije 103; III grupisanje klasa i relacija i obrazovanje; IV operacije koje se tiču vremena, prostora i slučaja 125; V propozicionalne ili formalne operacije 134 - Rot, N.( 1994, ili kasnija izdanja) Osnovi socijalne psihologije.Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Poglavlje:

Psihološka procena : nalaz i mišljenje . Novi Sad: Futura Publikacije. Niš: Unigraf Poglavlja: Uvod u psihopatologiju. N. Poglavlja: Istorijski razvoj primarne prevencije (medicinski model. Osobine kriza.Vlajković. Beograd: Centar za primenjenu psihologju. Psihičke funkcije i njihova patologija. V. Klasifikacija duševnih poremećaja. ( str. modeli psihološke primarne prevencije).Berger. Kriterijski testovi . Klinička psihologija. Beograd: Naučna KMD. L. ( 2008). (2001). Testovi znanja i postignuća. Psihodijagnostika. Načini suočavanja sa stresom/oporavak od traumatskih događaja. (1970). 3-128. Krizni događaji i kriza kao psihičko stanje. L. Psihijatrija detinjstva i mladosti (1992). (2001). 80-87 Poglavlja: Razvojna psihologija celokupnog životnog ciklusa. Ispitivanje i ocenjivanje znanja. Samoopis kao osnva procene ličnosti. Znaci stresa i traume. (1992). Beograd: Naučna knjiga (str: 244255) . 365-374 Poglavlja: Stresni i traumatski događaji i njihove posledice. U Biro. Prevencija mentalnih poremećaja. Osnovi opšte psihopatologije.( 2004). (2001). Socijalna podrška -Tadić. 40-51. Domski smeštaj. Beograd: Savez društava psihologa Srbije Poglavlja: Metode učenja.Golubović. (1987) Pedagoška psihologija. J. N. model psihijatrije u zajednici.93. Psihoanaliza deteta.Smirnof. Psihološke krizne intervencije. 86. . J. Beograd: Kultura (str: 97-123) . M. Teorija i praksa mentalne higijene. 356 -364. Klinička psihologija. 151-159) . (2002). . Porodični smeštaj.Tadić. Razvod i razvedene porodice .Arambašić. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Poglavlja: Dijagnostički intervju. G. 114117 Poglavlja: Usvojenje. Dugoročne posledice stresnih i traumatskih događaja. Simptom. (2002). Transfer učenja. Vrste kriza. Psihološke krizne intervencije. Opservacija i procena ponašanja. Psihijatrija detinjstva i mladost. U Biro. M. Novi Sad: Futura Publikacije. Strategije prevladavanja krize.Efektii socijalizacije . J. znak i sindrom u psihijatriji.Vlajkovic. Psihodijagnostička procena inteligencije. Podsticaji za učenje.Vučić.

B. Apsentizam.Čukic. Prava ispitnika. Norme i normiranje. Pouzdanost interne konzistencije. (2004): Menadžment ljudskih resursa.Fajgelj. Beograd: Naučna knjiga . B. (2003). Beograd: CPP Poglavlja: Podsedtnik za multivarijantnu analizu individualnih razlika. Stivensonova teorija merenja i nivoi merenja.Čukic. Kruševac: ICIM Iz poslednje tri knjige pripremiti teme: Analiza posla. Kriterijumska valjanost. Psihometrija. Sadrzinska valjanost. Emergentne i latentne varijable. Profesionalna selekcija. Motivacija za rad . Pouzdanost alternativnih formi. Koeficijent alfa. Klasicna testna teorija. Inkrementalna valjanost . Pouzdanost testa i retesta. Profesionalna orijentacija. S. (2003). Modeli paralelnih indikatora. Pouzdanost izmedju ocenjivaca. Psihologija rada . Nomološka mreža. Kruševac: ICIM . Metode za utvrdjivanje konstruktivne valjanosti.usklađivanje čoveka i posla. Fluktuacija. Kadrovska psihologija.Guzina. Milica (1980). Manifestne i latentne varijable.