You are on page 1of 3

TEHNICA REDACTĂRII PROIECTULUI DE DIPLOMĂ În general un proiect de diplomă trebuie să aibă următoarea structură: copertă – prima pagină (vezi

model fişier 000 - Model Prima Pagina) cerere decan (model pe care !l complectează studen"ii şi pe care !l lua"i de la #ero# sau de la profesorul !ndrumător) tema proiectului de diplomă şi apreciere proiect de diplomă (le primi"i complectate de la profesorul !ndrumător$ studen"ii doar tebuie să le semenze) cuprins (vezi model fişier 00% - Model &uprins'doc) con"inut (capitolele proiectului) concluziile proiectului bibliografie ane#e (op"ional)

       

Direcţii de redactare a proiectului:  setarea pagi ii pe tru !iecare !i"ier (upă desc)iderea unei ferestre Microsoft *ord$ !nainte de a !ncepe editarea unui te#t trebuie setată pagina' +e merge !n mediul Tools → Optio s → #e eral pentru a seta unitatea de măsură !n centimetrii (la Measur$e t u its să fie scris Ce ti$eters)' ,ot !n fereastra Optio s se merge la modulul %ie& pentru a bifa op"iunea Te't (ou daries (care determină apari"ia unui c)enar cu line punctată care a-ută la aşezarea şi editarea unui te#t'

În meniul )ile se merge la Page *etup+++ +etările corecte sunt Top: , c$- .otto$: , c$Le!t ,-/ c$- Rig0t , c$- Header 1-,2 c$ "i )ooter 1-,2 c$ ' În aceeaşi fereastră se merge la meniul Paper *i3e şi se setează pagina pe ./' (acă nu avem posibilitatea de a alege setarea paginii ca ./ atunci se introduc următoarele dimensiuni 4idt0: ,1 c$ "i Heig0t: ,5-2 c$'

%

de e'e$plu pe tru capitol 1 a6eţi !i"ierul =Capitol 1+doc>.2 c$?+ ap9sarea de pe tastatur9 a tastei Ta(  redactarea lucr9ri se reali3ea39 utili3@ d diacritice: 9.+ Dista ţa : tre r@ duri u se i$pu e dar acesta poate !i de e'e$plu si gle .:+ Windows cu două tastaturi – dacă se dispune de un sistem *indo2s creat pentru Europa Centrală şi de Est$ se pot folosi două sau mai multe tastaturi logice$ una principală şi celelalte secundare$ pentru alte limbi dec1t cea engleză' 0na din cele două tastaturi trebuie să reprezinte tastatura fizică conectată la calculator$ iar a doua poate fi tastatura rom1nească' &omutarea logică !ntre tastaturi se poate face cu combina"ia de taste Le!t AltD*0i!t sau cu clic3 de mouse pe pictograma E prezentă !n bara de tas3uri$ care desc)ide o listă de op"iuni$ dintre care se poate alege tastatura rom1nească' În acest fel$ anumite taste vor fi interpretate !n mod diferit: *i$(ol de pe tastatur9 E F A G H Litera diacritic9 ă ! ş " 1 (in păcate caracterul I ia locul caracterului 3 şi invers$ parantezele rotunde sunt deplasate spre st1nga$ etc'  se reco$a d9 ca !iecare capitol s9 ai(9 !i"ierul s9u .pe tru capitolul .e'e$plu: u e (i e sa<i daţi u$ele !i"ierului =a ali39+doc> ci =a ali3a+doc>+  se scrie de o(icei cu Ti$es Ne& Ro$a .adic9 1? sau $ultiple: 1-. sal6area u ui !i"ier 0n fişier se salvează merg1nd !n meniul )ile → *a6e+ 7 NUMELE )I8IERULUI u se scriu diacritice adic9 !9r9 :.di$e siu ea !o tului? → 1.ţ @.9.la 1-.ţ . A 1-B.+doc>-etc+++?+ 4 .".: !u cţie de u$9rul de pagi i al proiectului+ Nu$9rul $i i$ de pagi i al proiectului este de /C pagi i+  ali eatul u ui te't se sta(ile"te pri . !i"ierul este =Capitol .".

: $od or$al tre(uie ter$i at p@ 9 atu ci+++: s9 se poate da doar o parte di proiect.6e3i e'e$plele?+  Ate ţieJ Cu c@te6a s9pt9$@ i : ai te de susţi erea proiectului.O))ICE . dac9 !olosiţi o 6aria t9 de O))ICE dup9 .CC2.CCC .dar s9 !ie de acord "i pro!esorul : dru$9tor+ Pe tru alte i !or$aţii "i el9$urii 69 stau la dispo3iţie la adresa de e<$ail: cristia K(ratuKelt0LIa0oo+co$ Msau la scoal9+++la (irou+++ 5 .CCB.6i se cere s9 aduceţi la secretariat proiectul+ Proiectul.de e'e$plu O))ICE .etc? s9 : cercaţi s9 sal6aţi !i"ierele co$pati(ile cu .CCC .di $e iul )ile<*a6e As+++?+  pre3e tarea proiectului : !aţa co$isiei se 6a !ace : Po&er Poi t .