You are on page 1of 6

1

http://www.premiulasistentului.ro/section/informaii-despre-concurs/

Gala Premiilor de Excelenţă ale OAMGMAMR filiala Bucureşti
4 iulie !14" Mu#eul $a%ional de Art&

Dragi colegi, Succesul ediţiei de anul trecut a Premiilor de Excelenţă ale OAMGMAMR-filiala Bucure ti ne-a moti!at să continuăm organi"area concursului# Anul acesta, a!$nd %n s&ate o ex&erienţă 'ogată, ne dorim &artici&area dumnea!oastră %n număr c$t mai mare, iar cei mai 'uni să c$ tige# (reat de OAMGMAMR-filiala Munici&iului București și de )ersa Puls Media, conce&tul concursului Premiile de Excelență s-a 'a"at &e dorin ța de a re%n!ia și %ntări %n conștiința mem'rilor organi"ației &rinci&iile și !alorile &rofesiilor de asistent medical generalist, moa ă i asistent medical, iar sloganul de anul acesta este *Asistenții medicali+ O forță &entru sc,im'are, o resursă !itală &entru sănătate-# Acord$nd recunoaștere &u'lică celor mai 'uni dintre cei care se !or %nscrie %n concurs și care !or face do!ada unor re"ultate remarca'ile %n carieră, sus ținem misiunea organi"aţiei de %ntărire a culturii calității %n cadrul organi"ației i &romo!area intereselor mem'rilor no tri# )ă doresc succes tuturor celor care !eţi a!ea cura.ul să do!ediţi că sunteţi cei mai 'uni/ Pre edinte OAMGMAMR-filiala Bucure ti, Doina (armen Ma"ilu- Pre edinte OAMGMAMR-filiala Bucure ti str# A!rig, nr#01, sect#1 tel#210#333#02#45 fax#210#333#10#60 777#oammr'uc#ro 8uriu 8uriul este alcătuit din membrii Biroului Consiliului Municipiului București al OAMGMAMR, președintele Comisiei Teritoriale de Etică și Deontologie a filialei, șeful Departamentului profesional științific, de control și supraveg ere a profesiei! șeful Comisiei de Educație Medicală Continuă, șeful Departamentului comunicare și relații internaționale! repre"entant )ersa Puls Media, repre"entant #indicatul #anitas București$ %reședintele &uriului va fi președintele filialei Municipiului București a OAMGMAMR# Atri'uțiile .uriului' • %romovea"ă evenimentul! • Respectă termenele stabilite de reali"ate a acțiunilor și transmitere a informațiilor! • Respectă regulamentul concursului! • #electea"ă finaliștii pentru fiecare secțiune, (n ba"a criteriilor pre"entului regulament! • Deliberea"ă caștigătorii concursului, conform secțiunilor de premiere, (n ba"a criteriilor pre"entului regulament! • Desemnea"ă c)știgătorul pentru %remiul #pecial al *uriului!
1

premiul . premiul . de Control și Educație Medicală Continuă a #upraveg ere a %rofesiei O$A$M$G$M$A$M$R$+ O$A$M$G$M$A$M$R$+ .. premiul . (ngri&iri la domiciliu.. premiul .-icepreședinte O$A$M$G$M$A$M$R$+ .iliala Municipiului ..-icepreședinte O$A$M$G$M$A$M$R$+ ...iliala Municipiului București București • Mirela Mustață + Departament • )iorel Ausanu + %reședinte Comunicare și Relații .iliala Municipiului București • Petruta Simionescu + • (orina Gagiu + #ecretar %reședinte Comisia Teritorială de Etică și O$A$M$G$M$A$M$R$+ .iliala Municipiului București • Daniela Stan . pentru su'secțiunea asistent medical generalistB • premiul .iliala Municipiului București • Ang.iliala Municipiului Deontologie a O$A$M$G$M$A$M$R$+ .. premiul ... Premiul s&ecial al . respectiv GA9A PREM::9OR DE E......$ Secțiunea C 2Asistentul medical generalist. moașa și asistentul medical din unitățile de asistență medicală primară . su'secțiunea moașeB • premiul . asisten ță socială și medicină școlară1' • premiul .Organi"ea"ă festivitatea de premiere..uriului Premiul de &o&ularitate Premiul &entru %ntreaga acti!itate • ..... moașa și asistentul medical din unitățile sanitare cu paturi de stat și private1 ' • premiul ...iliala Municipiului București • Ana Mareș . inclusiv$ #e acordă ' Secțiunea 0 0Asistentul medical generalist... premiul . premiul .. (ngri&iri paliative. premiul . premiul .iliala București Municipiului București • Elena Gorgonetu + Șef • Elena :ancu + Șef Comisia de Departament %rofesional Științific...uriului • Doina (armen Ma"ilu + %reședinte O$A$M$G$M$A$M$R$+ .nternationale al O$A$M$G$M$A$M$R$+ .iliala Municipiului /niunea #indicală #anitas București București • George Pa!el + #ales Manager + -ersa %uls Media Premii Concursul va fi lansat (n data de 20#23#1203 și va dura p)nă la data de 23#26#1203.(E9E<Ț= A9E OAMGMAMR >:9:A9A M?<:(:P:?9?: B?(?REȘ@: . sănătate publică.. (n data de 23#26#1203# Mem'rii .elusa 9u&u + -icepreședinte O$A$M$G$M$A$M$R$+ .. moa3a și asistentul medical (n educație și cercetare1' • premiul . premiul . su'secțiunea asistent medical# Secțiunea 1 “Asistentul medical generalist.

%ngri.iri la domiciliu. sănatate &u'lică.adresa. membri ai comitetului director.uriului • Premiul de &o&ularitate • Premiul &entru %ntreaga acti!itate Concursul este desc is participării tuturor asistenților medicali generaliști. mail.telefon. asistență socială și medicină școlară • Asistentul medical generalist. moașelor și asistenților medicali. moașa și asistentul medical din unită țile sanitare cu &aturi de stat și &ri!ate cu subsecțiunile'  Asistent medical generalist  Moașă  Asistent medical • Asistentul medical generalist. loc de munc=< ale persoanei recomandate!  motivarea recomandării$ • %entru a fi eligibil (n concurs. etc< ale persoanei care recomandă!  nume:prenume. %ngri. activităti de de"voltare personală și profesională.iri &alliati!e. membri ai OAMGMAMR+filiala Municipiului Bucure3ti. medici. moașa și asistentul medical %n educație și cercetare • Premiul s&ecial al . un candidat trebuie să primească un număr de minim 8 scrisori de recomandare$ • %rimirea scrisorilor de recomandare se face (n perioada 20-C2#23#1203# :m&ortant %n &erioada 05-11#23#1203 nu se &rimesc scrisori de recomandare la sediul filialei# ' .' Regulament Concursul are ca scop premierea asistenților medicali generaliști. calitatea:funcție și datele de contact . calitatea:funcție și datele de contact . ai Consiliului de administra9ie din unitatea anga&atoare a candidatului (nscris (n concurs. reali"area de acte deosebite (n timpul activității profesionale. moa3e. asisten9i medicali. telefon. moașa și asistentul medical din unită țile de asistență medicala &rimară . care este public. pacien9i$ • #crisorile de recomandare trebuie să cuprindă'  nume:prenume. opt)ndu+se pentru una dintre sec9iuni • #crisorile de recomandare pot fi elaborate de asisten9i medicali generali3ti. etc$ %articipanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile pre"entului regulament. moașelor și asistenților medicali pentru activități deosebite și pentru (ntreaga lor activitate profesională și are următoarele #ecțiuni ' • Asistentul medical generalist. pe site+ul oficial al concursului 444$premiulasistentului$ro și site+ ul OAMGMAMR+ filiala Municipiului București 444$oammrbuc$ro$ Concursul se desfășoară anual (ncep)nd cu anul 5678$ #tabilirea anuală a calendarului va fi stabilită de către organi"atori$ (ondiții de %nscriere Scrisorile de recomandare • #crisorile de recomandare ini9iea"ă (nscrierea candidatului (n concurs. membrii ai OAMGMAMR + filiala Municipiului București$ Candidații propuși trebuie să se remarce prin abordarea superioară asupra situațiilor dificile.

scanate<. certificate EMC. formare academică.:C. etc<  recomandări . scris cu Times ?e4 Roman 75.e>$ certificate C?. se va reali"a cate un material video de apro>imativ A+B min și candidaților aleși pentru Premiul S&ecial al 8uriului$ Materialele video de pre"entare al fiecărui finalist.5 și 8.(l puteți descărca de mai &os< și va completa dosarul cu următoarele documente' • C. care va avea ma>im @ pagini. (n perioada 14#2E-25#24#1203.se acordă puncta& pe ba"a evaluării C-+ ului pe următoarele criterii' formare de ba"ă. (n cadrul căreia vor fi premia9i c)3tigătorii fiecărei sec9iuni. va avea loc (n perioada 06-1E#2E#1203$ Deli'erarea finaliștilor • /n concurent poate obține ma>im 766 puncte$ • Deliberare se va face (n ba"a următoarelor criterii'  dosar .ma>im 86 puncte . copie • copie B.ma>im 56 puncte .Ane>a 7< • adeverința de salariat • Certificat Membru OAMGMAMR vi"at la "i. etc< • declarație pe propria răspundere ca documentele puse la dispo"iție sunt conforme cu originalul . cu spri&inul )ersa Puls Media$ Totodată. format doc.%A:A?C. (nsoțit de copii ale actelor de studii. subsec9iuni$ Documentele vor fi depuse la sediul filialei Municipiului București a OAMGMAMR. articole de specialitate. fa>. pe site+ul concursului444$premiulasistentului$ro $ Premiul de &o&ularitate • Cn perioada 2F-11#24#1203 va fi desc is votul electronic. diplome și certificate de formare continuă .(n func9ie de numărul de recomandări primite 3i diversitatea provenien9ei<  eseu . cate un material video de apro>imativ A+B min. • eseu cu tema *Sunt asistent medical generalistDmoa ăDasistent medical %n Rom$nia*. sau depuse la sediul filialei$ Dosar candidat %ersoana recomandată va semna un acord de participare (n concurs . ma>im 56 puncte pentru claritatea e>punerii 3i for9a argumentării 3i ma>im 56 puncte pentru opiniile e>puse 3i originalitatea ideilor$ • -or fi desemnați finaliști.4 • #crisorile de recomandare vor fi transmise prin mail . concurenții care vor obține cele mai mari puncta&e$ %entru fiecare finalist se elaborea"ă.A6 puncte din care' ma>im 76 puncte pentru acurate9ea limba&ului 3i a termenilor utili"a9i. participări cu lucrări (n simpo"ioane:conferin9e. (n perioada 20-04#2E#1203$ :m&ortant' (n perioada 05-11#23#1203 nu se pot depune documente$ Evaluarea dosarelor candidaților și deliberarea finaliștilor pentru secțiunile 7. (n Gala %remiilor de E>celen9ă ale OAMGMAMR+filiala Municipiului Bucure3ti. pentru desemnarea din randul finaliștilor a c)știgătorului %remiului de %opularitate! • Au dreptul de vot membrii filialei Municipiului București a OAMGMAMR! 4 . pe secțiuni.(n format European. cu diacritice$ %remierea c)3tigătorilor se va face (n data de 23#26#1203. pe site+ ul 444$premiulasistentului$ro. va fi postat.

(n calitate de persoane vi"ate. participanții sunt de acord ca acestea să intre (n ba"a de date a organi"atorilor.art$78< • Dreptul la intervenție asupra datelor personale . %n cadrul căreia !or fi &remiați c$știgătorii fiecărei secțiuni. după ca"$ Protecția datelor Organi"atorii se obligă să respecte prevederile Degii EBB:5667 privind protecția datelor personale. organi"atorii nu vor mai folosi datele personale ale acestora Dis&o"iții finale %re"entul regulament este publicat pe site+ul oficial al concursului 444$premiulasistentului$ro 3i pe site+ul filialei Municipiului Bucure3ti a OAMGMAMR 444$oammrbuc$ro $ • Toate premiile pentru sec9iunile concursului sunt nominale. moașă sau asistent medical. deliberarea se va face (n funcție de puncta&ul inițial obținut de candidat$ Premierea c$știgătorilor se !a face %n data de 23#26#1203. (n pre"enta contestatarului$ Eventualele litigii apărute (n pre"entul concurs se vor re"olva prin mediere. la *uriu.art$7@< • Dreptul de opo"iție . conform informa9iilor furni"ate de ace3tia (n formularul de participare la concurs$ ?umele lor va fi anun9at la decernarea premiilor 3i ulterior pe site$ • Dacă un c)3tigător a furni"at date de contact eronate sau nu a furni"at deloc date de contact. iar soluționarea acestora se va face pe loc. (n funcție de numarul de voturi electronice acumulate de fiecare finalist! • Cn ca" de balota&.filiala Munici&iului București. care va primi 3i o diplomă de e>celen9ă$ • . să fie prelucrate și folosite (n viitor de organi"atori e>clusiv pentru informări cu privire la noi concursuri. organi"atorii se obligă să facă publice numele c)3tigătorilor 3i c)3tigurile acordate (n acest concurs$ • To9i c)3tigătorii vor fi contacta9i.iecare concurent va primi o diplomă de participare la concurs$ • Cn conformitate cu legisla9ia (n vigoare. au conform Degii EBB:5667 privind protecția datelor personale următoarele drepturi' • Dreptul la informare .astfel (nc)t un asistent medical generalist. se va retrage premiul. să poată vota o singură dată<! • Deliberarea c)știgătorului %remiului de popularitate se va face (n perioada 1C#241E#24#1203. a participanților.( Accesul la vot se va face pe ba"a de C?% .art$7A< %rin participarea la concurs și trimiterea datelor personale la organi"ator. su'secțiuni# Eventualele contestații vor fi depuse. de către &uriu. %n Gala Premiilor de Excelență ale OAMGMAMR.art$75< • Dreptul de acces la datele personale . pentru fiecare premiu e>istă un singur c)3tigător. urm)nd ca acesta să fie acordat următorului clasat$ • ( . membru al filialei. stocate pe durata concursului$ Organi"atorii se anga&ea"ă să păstre"e confidențialitatea datelor personale ale participanților la concurs și să le utili"e"e conform pre"entului regulament$ %articipanții la concurs. (n scris. informații pe teme științifice care privesc demersurile organi"atorilor pentru promovarea acțiunilor de EMC$ Da cerere e>presă.

) %rin acordul semnat concuren9ii (3i dau consim9ăm)ntul ca fotografiile 3i materialele scrise 3i video. foto 3i video. de către organi"atori$ • %rin participarea la acest concurs. to9i concuren9ii sunt de accord să respecte 3i să se conforme"e tuturor cerin9elor 3i condi9iilor impuse de pre"entul regulament$ • %articipan9ii poartă (ntreaga responsabilitate asupra legalită9ii documentelor puse la dispo"i9ia organi"atorilor • ?erespectarea acestor prevederi atrage răspunderea personală 3i duce la e>cluderea din concurs$ %re"entul concurs poate (nceta numai (n ca"ul producerii unui eveniment de for9ă ma&oră sau (n ca"ul imposibilită9ii de desfă3urare. să fie făcute publice 3i utili"ate gratuit (n materiale audio. produse conform prevederilor regulamentului. din motive independente de voin9a păr9ilor$ • ) .