You are on page 1of 3

Fișa tehnică nr.

2 Măsurarea și notarea tensiunii arteriale
Definiție Tensiunea arterială reprezintă presiunea sângelui circulant asupra pereților arteriali. Scop Terapeutic și explorator, de evaluare funcţiei cardiovasculare (forţei de contracţie asupra inimii, rezistenţa determinata de elasticitatea şi calibrul vaselor). Aprecierea răspunsului pacientului la tratament cu fluide sau medicamente. Locul Tensiunea arterială se măsoară la nivelul arterei humerale. Măsurarea tensiunii arteriale se efectuează atât cu tensiometru prin auscultație cât și prin palpare. Materiale și intrumente necesare Tavă medicală, stetoscop biauricular, tensiometru, tampoane cu alcool medicinal, pix cu pastă de culoare albastră, foaie de temperatură (F.T.). Pregătirea psihică a bolnavului Informați pacientul despre scopul investigației. Asigurați un repaus psihic de 15 minute înainte de măsurare, deoarece emoțiile influențează presiunea sângelui. Efectuarea măsurării se face la cel puțin 3 ore de la servirea mesei. Pregătirea fizică a bolnavului Așezați pacientul ăn pozițoe de decubit dorsal/șezând/semișezând sau ortostatism conform indicației medicului. Execuție Intervenţiile asistentei pentru metoda auscultatorie: - pregatirea psihică a pacientului - asigurarea repaosului psihic şi fizic timp de 15 minute - spălarea pe mâini

. cu ajutorul perei de cauciuc până la dispariţia zgomotelor pulsative . hipotensoare. Pentru metoda palpatorie: .măsurarea va fi precedată de liniştirea pacientului. notare.se reţine valoarea indicată de coloana de mercur sau a manometrului pentru a fi consemnată . cardiace.se pot face măsurători comparative la ambele braţe. . cafea. anticoagulante.se decomprimă progresiv aerul din manşetă prin deschiderea supapei până când se percepe primul zgomot arterial. urmărim pulsul.se introduc olivele stetoscopului în urechi . . se unesc liniile orizontale cu liniile verticale şi se haşurează spaţiul rezultat.determinarea se face prin palparea arterei radiale. . această valoare reprezentând tensiunea arterială minimă.etapele sunt identice. vasodilatatoare. . în momentul în care zgomotele dispar. consumul in exces de sare. aceasta reprezentând valoarea tensiunii arteriale maxime .se dezinfectează olivele stetoscopului şi membrana de alcool. zgomotele arteriale devenind tot mai puternice . în alte documente medicale se înregistrează cifric. interpretare. sub marginea inferioară a manşetei . braţul trebuie să fie fixat şi întins (în extensie) .se aplică manşeta pneumatică pe braţul pacientului. Administrarea medicamentelor prescrise: tonice. Îngrijire după tehnică. antiaritmice.nu se foloseşte stetoscopul.se reţine valoarea indicată de coloana de mercur sau de acul manometrului. considerăm pentru fiecare linie a foii de temperatură o unitate a coloanei de mercur. . tutun. .în caz de suspiciune se repetă măsurarea fără a scoate manşeta de pe braţul pacientului.se pompează aer în manşeta pneumatică.. . palparea pulsului periferic fiind posibilă numai după reducerea accentuată a compresiunii exterioare. .manşeta va fi bine fixată pe braţul pacientului. De reţinut: .dezavantajul: obţinerea unei valori mai mici decât realitatea. alcool. Pregătirea psihică a pacientului informează pacientul asupra stadiul bolii.manometrul va fi plasat la nivelul arterei la care se face determinarea.se continuă decomprimarea.se fixează membrana stetoscopului pe artera humerală. diuretice. Educația pacientului privind alimentația.se notează pe foaia de temperatură valorile obţinute cu o linie orizontală de culoare roşie. .

exces de volum lichidian.Observații. Modificările tensiunii arteriale apar în: intoleranță la activitate. alterarea nutriției și a sănătății. deficit de cunoștințe. . alterarea randamentului inimii.