You are on page 1of 3

IERARHIA FEUDAL

ORGANIZAREA SOCIETĂŢII FEUDALE •Termenul feud, feudă înseamnă bucată de pământ. •Denumirea acestui tip de societate pune în evidenţă rolul deosebit de important pe care îl are pământul în organizarea ei. •Având în vedere caracterul preponderant rural al acestei societ ăţi, pământul reprezintă principala surs ă de avere şi de prestigiu. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII FEUDALE •În funcţie de modul în care se raportează la aceste feude, membrii societăţii se impart în: • obili !laici sau ecleziastici) care sunt proprietarii domeniilor feudale; •"ăranii care sunt producătorii bunurilor materiale. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII FEUDALE •În funcţie de poziţia pe care o are fiecare în cadrul societ ăţii feudale, aceasta se împarte în trei stări: •#tarea întâi, alcătuită din cei care se roagă$clerul% •#tarea a doua, formată din războinicii care apărau societatea$nobilii% •#tarea a treia, care cuprinde lucrătorii$ ţăranii &i oră&enii. NOBILIMEA ÎN EUROPA APUSEANĂ ORGANIZAREA DOMENIULUI FEUDAL •'e domeniul feudal se afla castelul nobilului. Domeniul feudalconţine: rezervaseniorială, care este suprafaţa din domeniul feudal, atribuit ă folosinţei exclusive a nobilului (p ământ arabil, p ăduri, spaţiu de vânătore, parcuri) şi pământul împ ărţit în loturi date spre folosinţa ţăranilor dependenţi. RELAŢIILE DE VASALITATE Nevoia de a avea la dispoziţie o armat ă disciplinat ă şi eficient ă, l-a determinat pe monarh, mai apoi pe marii nobili, s ă recurg ă la sistemul relaţiilor vasalice. obilimea apuseană era împărţită în seniori &i vasali. •#eniorii erau nobilii care ofereau feudul. •(asalii erau nobilii care primeau feudul

Relaţiile de vasalitate presupuneau obligaţii reciproce între senior şi vasal. •Învestirea cavalerului presupunea o perioad ă de ucenicie. FEUDALISMUL EUROPEI OCCIDENTALE •)olul pe care îl aveau războinicii în apărarea. RELAŢIILE DE VASALITATE MOMENTELE CEREMONIALULUI •Depunerea . OBLIGAŢIILE VASALULUI •Acordarea spri. la nevoie% •/ăzduirea seniorului% •#fătuirea seniorului% •Asistarea în cadrul proceselor . în care aspirantul însuşea “arta războiului” dar şi normele de conduit ă. RELAŢIILE DE VASALITATE OBLIGAŢIILE SENIORULUI •A. spirit de jertf ă. FEUDALISMUL EUROPEI OCCIDENTALE CAVALERUL FEUDAL După efectuarea uceniciei.inului militar% •Acordarea spri.urământului de credinţă de cătrevasal. onoare.inului material. urmaceremonialul de investitur ă: •0c1iparea cavalerului% •2urământul de credinţă% •Învestitura propriu3 zisă.crotirea familiei în cazul decesului vasalului. devotement faţă de senior. •Acordarea simbolică a feudului !investitura-. valorile care dădeau conţinut statutului de cavaler: vitejie.utorarea vasalului în relaţiile cu du&manii săi% •#fătuirea vasalului% •.conservarea rânduielilor feudale explică importanţainstituţiei cavalerismului în feudalismul apusean.RELAŢIILE DE VASALITATE •)elaţiile de vasalitatese stabileauîntr-un ceremonial numit *omagiu+. . care îşi recunoaşte în mod solemn dependenţa de senior.udiciare.