Universitatea din Bucureşti Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

INTRODUCERE ÎN PUBLICITATE
Conf. dr. Costin Popescu

I
1. ". %. '. Definiţie. Problematică. Re ere istorice. !arile ersonalităţi. !ar#etin$ ublicitar. Cercetarea ublicitară. !ar#etin$ ublicitar. &nsamblul de mar#etin$. &nsamblul romoţional. &s ecte le$ale (n ublicitate

II
1. ". %. &. Campanii pu !icitare P!anu! de mar#etin$. P!anu! de pu !icitate. P!anu! mediatic. A$en'ia de pu !icitate

III
1. ". %. '. )i uri de ublicitate *tructura enunţului ublicitar )i uri +formate, de reclame (n radio- televi.iune- resă scrisă etc. *u orturi ublicitare

/////////////////////////

II.1. Campanii pu !icitare
*uitele +relativ, autonome de o eraţii re.entate (n secvenţa 0 trebuie inte$rate (ntr/o ers ectivă dinamică- a ro iată de ractica ublicitară. &ceastă ers ectivă vi.ea.ă (n rimul r1nd ceea ce se numeşte campanie- un ansamblu coerent de o eraţii care informea.ă cum ărătorii des re e2istenţa şi calităţile unui rodus 3 serviciu şi (ncearcă să/i convin$ă să/l ac4i.iţione.e- să/l folosească. 5u e oate inutil să reci.ăm din ca ul locului că activitatea comercială este adesea descrisă (n termeni militari +1,6 termenul campanie (nsuşi este (m rumutat din vocabularul militar- ublicul s re care sunt diri7ate mesa7ele şi care ar trebui să cum ere rodusul este denumit public-ţintă +target,- cam aniile urmea.ă diferite strategii- evocă adesea ră.boiul de gherilă +",... )rebuie (nţeles de aici că succesul unei acţiuni militare- acţiune desfăşurată (n condiţii foarte $rele- cu eforturi (ndelun$ate şi (m otriva unor adversari redutabili- este un model de mare resti$iu al oricărui succes8 iaţa 9 e care a$enţii economici (şi dis ută diverse cate$orii de ublic/ţintă entru a obţine c1şti$uri considerabile +se a recia.ă că (n medie un rocent de iaţă ec4ivalea.ă (n *tatele Unite cu v1n.ări de două miliarde de dolari +%,, 9 facilitea.ă asemenea com araţii şi romite succese com arabile. 1

:ta ele unei cam anii ublicitare sunt ;fi2ate< cu a7utorul unor documentedocumente care asi$ură continuitatea o eraţiilor. De multe ori- mai ales (n momentul conce erii şi reali.ării mesa7ului ublicitar- se (nt1m lă ca forţa ersuasivă a unei idei să fie at1t de mare- (nc1t creatorii- vră7iţi de ro ria idee- să ne$li7e.e cerinţele economic/comerciale formulate de studiul de mar#etin$ şi să uite adecvarea dintre aceste cerinţe şi formele e2 resive e care le ca ătă ideea. )ocmai entru a menţine (n atenţia a$enţiei adecvarea (ntre cercetarea de mar#etin$ şi elaborarea creatoare a mesa7ului fiecare document reia esenţialul din documentul recedent. Unui briefing- document elaborat de com ania roducătoare şi us la dis o.iţia a$enţiei de ublicitate + re.intă date des re res ectiva com anie- rodusele e care le reali.ea.ă- rinci iile care (i conduc activitatea,- (i urmea.ă planul de marketing +marketing plan,- planul de publicitate +advertising plan,- strategia creatoare +creative strategy- copy strategy, +', şi planul mediatic +media plan,. Direcţiile rinci ale ale unei cam anii ublicitare sunt şa te +=,. Cea dint1i riveşte estimarea oportunităţii campaniei. 5eil Borden reci.ea.ă c1teva factori de luat (n considerare (n rocesul (n c4estiune8 unii sunt le$aţi de rodusul (nsuşi6 acesta are caracteristici obiective (n stare să/l diferenţie.e de celelalte roduse din cate$orie sau (nsuşiri ascunse a căror evidenţiere oate atra$e atenţia8 alţii rivesc a elurile afective de care rodusul oate fi le$at +la (nce utul secolului >>- mamelor li se s unea că vor avea co ii sănătoşi dacă (i vor 4răni cu ortocale,8 alţii au (n vedere e2istenţa unei cereri rimare entru rodusele din cate$orie +la a ariţia cd/urilor- iubitorii de mu.ică- foarte interesaţi de acest su ort entru melodiile referate- erau $ata să ac4i.iţione.e un mare număr de asemenea roduse,8 (n fine- alţii se referă la fondurile dis onibile ale com aniei care vrea să lanse.e o cam anie6 se oate foarte bine ca res ectiva com anie să nu dis ună la un moment dat de banii necesari lu tei (m otriva unor adversari cu bu$ete mari şi să aşte te să obţină aceste fonduri e diferite căi. Pe iaţa rom1nească a revistelor entru femei sunt mulţi com etitori6 ?Unica@?Alivia@- ?:lle@- ?!adame Fi$aro@- ?Biva@- ?&vanta7e@- ?*u er CDE@- ?Cosmo olitan@?Femeia@- ?0oana@ etc. Cine ar dori să lanse.e o ublicaţie nouă ar trebui să c1ntărească mult şansele acesteia de a atra$e cititoare şi de a roduce beneficii. & doua direcţie este studierea pieţei. :vident- conclu.iile ei ar trebui să confirme conclu.iile rimei eta e8 de altfel- adesea a doua o eraţie o com letea.ă şi o detalia.ă e rima. A va dovedi un e2em lu. Fn 1GH1- Lever Bros. a 4otăr1t să lanse.e o nouă marcă de astă de dinţi + roducea două6 Pepsodent şi Close-up,. & constatat că iaţa c4eltuia anual circa 'IJ de milioane de dolari entru ac4i.iţionarea roduselor din cate$orie. Din această iaţă- Procter & amble deţinea '= la sută- Colgate6 "K la sută- Lever6 1H la sută- alţi roducători6 1J la sută. Reclamele erau construite e două idei rinci ale6 ideea terapeutică + asta de dinţi lu tă (m otriva cariilor- ăstrea.ă dinţii sănătoşi,- (nt1lnită (n reclamele entru circa I= la sută din asta de dinţi v1ndută- şi ideea cosmetică + asta de dinţi $arantea.ă un .1mbet cuceritorcontribuie la succesul utili.atorilor,- (nt1lnită (n reclamele entru a roa e "I la sută din asta de dinţi v1ndută8 reclamele entru restul- este G la sută- urmau alte idei. Procter & amble avea două mărci6 Crest şi leem- ale căror reclame ilustrau ideea tera eutică8 Colgate vindea două mărci- una cu reclame e2 loat1nd ideea tera eutică +Colgate,- cealaltă cu reclame e2 loat1nd ideea cosmetică + !ltra-Bright,8 roduselor rinci alilor adversari- Lever Bros. le o unea două aste cu reclame ale căror idei erau cosmetice. Fn asemenea situaţie- com ania a 4otăr1t să lanse.e o astă de dinţi a cărei cam anie să urme.e ideea tera eutică8 e de/o arte- res ectiva idee susţinea reclamele entru a roa e două treimi din roduse- e de altă arte- com ania nu folosea ideea entru nici una din mărcile ei. Pasta de dinţi- "im- a a7uns du ă 1GH= să deţină 1" la sută din iaţă +era a treia "

ări +şi (ntr/adevăr. &ceastă metodă re.cu un obiectiv ublicitar mai ambiţios..bu$etul de ublicitate este un procenta' din v(n)ări +fie din v1n. o marcă ce (n 1GKJ avea să/i ia locul lui "im6 "#uafresh deţinea 1%-= la sută dintr/o iaţă de I=J de milioane de dolari +"im a cobor1t la 1J la sută din iaţă. Bu$etul de ublicitate oate fi şi un procenta' din profit +cel (nre$istrat (n anul trecut sau cel estimat entru anul următor. 5u este acelaşi lucru să faci o cam anie ublicitară e o iaţă unde se confruntă . Abiectivele ublicitare sau de ublicitate se formulea.calme.ă (n termeni care rivesc com ania. De e2em lu6 a s ori rocenta7ul de iaţă deţinut.?v1rsta@. &tabilirea bugetului nu este o o eraţie uşoară +I. a constatat că notorietatea sucului de mere şi ere e care (l roducea era de numai "J la sută +doar unul din cinci consumatori ai roduselor din cate$oria sucurilor ştia de e2istenţa rodusului com aniei. :a este recedată de stabilirea obiectivelor de mar#etin$..e.ă (n termeni care rivesc ublicul/ţintă al rodusului.şi/a stabilit următorul obiectiv ublicitar6 (n şase luni.eci de roducători dintre care rimul are 1J la sută din iaţă.atunci această modalitate de a calcula bu$etul are mecanică şi ineficientă.=J la sută dintre ersoanele (ntre 1" şi '' de ani care consumă această cate$orie de roduse să afle de e2istenţa sucului de mere şi ere.marcă.ărilor.ările rodusului + rodus nou.dar oate re re.du ă Crest.enta re$ătirea unei astfel de remarci.(n care com etitorii.onă (ntre '' la sută şi I1 la sutăfa t care a dus la creşterea v1n.a face cunoscută marca unei treimi din iaţa cate$oriei de roduse etc.al doilea "= la sută.valoarea investiţiilor entru ublicitate a com aniilor concurentesituaţia ieţei.de la 1= la sută la 1K la sută (n decurs de un an8 a s ori cu 1J la sută v1n.e la creşterea v1n.notorietatea rodusului varia (n funcţie de . *e oate lua dre t criteriu de stabilire a bu$etului şi unitatea de produs v(ndută. Du ă şase luni.ări etc.. & treia direcţie urmăreşte stabilirea obiectivelor publicitare.ece roducători dintre care rimul deţine 'J la sută.e conclu.8 din ăcate.. Fn a doua 7umătate a deceniului. Du ă o cam anie ublicitară (n care un asemenea obiectiv ublicitar a fost atins se oate desfăşura o nouă cam anie..evită marile conflicte concurenţiale8 dacă (nsă v1n.utili.care să stabilească (n termeni mai recişi modul de cum ărare şi consum al rodusului8 e la fel de osibil ca o com anie să considere suficientă această cam anie şi să se limite.mai de$rabă mulţumiţi de mersul afacerilor.şi nu activitatea (n c4estiune de v1n..rodus vec4i entru care se ro un noi utili.caracteristicile. etc. De e2em lu6 a s ori cu =J la sută rata consumului la consumatorii medium şi light ai rodusului (n decursul unui an.cu este o treime din iaţă. aşa stau lucrurileD. *tudierea ieţei trebuie să furni.avanta7e6 % ..6 de obicei este vorba de şa te la sută.al treilea şi al atrulea c1te 1J la sută şi ultimii c1te "-= la sută şi să faci o cam anie ublicitară e o iaţă unde se confruntă două.ărilor rovenită din creşterea notorietăţii.oare v1ndute determină mărimea bu$etului.ii de fineţe rivind acţiunea e iaţă a com aniei.fie din v1n.ările din anul anterior anului (n care se desfăşoară cam ania..dar că =J la sută din consumatorii care cunoşteau rodusul (l şi consumau frecvent +constatare care ţine de studierea ieţei.al doilea şi al treilea c1te K la sută.ările (n decurs de un an etc. $ree $op %nc.or se alocă o arte entru investiţii ublicitare8 numărul de televi.. Din suma cu care se vinde un televi. *ă constaţi structura ieţei nu (nseamnă nea ărat să faci o remarcă de fineţe.următorii trei c1te I la sută şi ultimii 1' c1te ' la sută.de conte2tul economic +costuri de roducţie etc. &cestea din urmă se referă la olitica economică a com aniei şi se formulea.. Prin urmare. 0ntră (n 7oc mai mulţi factori6 forţa financiară a com aniei.ările antici ate entru anul următor.rofiturile nu de ind numai de ublicitatesunt influenţate şi de celelalte mi7loace romoţionale. Fn $eneral.Beecham a lansat rin reclame cu dublu a el + ăstrarea sănătăţii dinţilor şi (m ros ătarea res iraţiei.intă şi ea de. Res ectiva metodă de calcul se otriveşte foarte bine unor ieţe stabile.ările sunt stimulate de activitatea de mar#etin$. etc.

deci c1şti$uri mai im ortante entru com anie.ul de faţă. De..se dau (n v1nt du ă băutură.(n care re re.(ntrea$a familie a redesco erit virtuţile alimentului datorită lui +es#uik. *uma totală investită (n ublicitate de a$enţii economici de e iaţa res ectivă este de HJJ de milioane de dolari8 com ania trebuie să investească (n ublicitate mai mult de 1J la sută din această sumă. etc.considerabil. *e admite că o sumă mai mare investită (n ublicitate trebuie să determine v1n.care urmea.e şi să tulbure (n acelaşi tim .a$resivă.re re.entă (n fiecare reclamăfie şi im licit.inte mai mult de 1J la sută din totalul investiţiilor (n ublicitate de e iaţa res ectivă.(nc1t cum ărarea 3 consumarea acestuia să rocure e loc euforia/uşurare şi e termen lun$ (nrobirea.ul unor roduse noi8 (n al doilea r1nd.. trebuie să fie destul de com le2ă entru a utea fi reluată sau de...ări mai mari.mai mult adică de HJ de milioane de dolari.(n sc4imb. Arice cam anie ublicitară are o temă rinci ală..verbală sau $rafică..mai mari sau mai mici dec1t ale ei. &2a vrea să convin$ă consumatorii că +es#uik este un rodus sănătos. De ildă?5ous.entările ei concrete. Dacă atin$e forma şi formularea o time..iar tema6 ?e2 resia ublicitară. +H.investiţiile ei (n ublicitate trebuie să re re.iar temele6 desert la o masă de familie$ustare de refacere du ă un meci (n sală etc.este rovocat de difereneţele adesea mari dintre obiectivele firmelor.1mbeşte.la alţii.. Pentru Jim &lbri$4tc4iar şi ideea entru o sin$ură reclamă trebuie conce ută ca (n stare să fie e2tinsă (ntr/o suită ' .televi. Fn creaţia ublicitară trebuie $ăsit un ec4ilibru fra$il şi dinamic (ntre artea informativă a mesa7ului şi artea lui su$estivă. Pe o iaţă de .a2a unei cam anii entru o marcă de (n$4eţată +(n$4eţata este un rodus se. *tabilirea bu$etului rin metoda parităţii concurenţiale revede c4eltuieli com arabile cu ale concurenţei. De bune decenii Pepsi Cola este fidelă temei ?Pepsi Leneration@.ă crearea mesa'ului publicitar.anouri ublicitare etc.voltată (n forme diverse şi e su orturi mediatice diferite6 resă scrisă. cu utinţă..tema.iune. Ceea ce unii numesc temă alţii numesc a*ă. +11..ute.. oate fi valoarea nutritivă a alimentului.e care a sc4imbat/o (n 1GHI cu ? Coca Cola adds life to.ările.voltării sănătoase8 temei 3 temelor (i 3 le revine sarcina să transmită ideea (n modul 3 modurile cel+e.ro un situaţii de consum +K.ă modelul ărinţilor.@ +Coca Cola dă viaţă.(n funcţie de erformanţele acesteia şi de felul cum res ectivele erformanţe sunt a reciate. Com aniile şi a$enţiile de ublicitate care le a ără interesele au o mare libertate (n ăstrarea 3 sc4imbarea temelor.la unii.onier.fondurile entru ublicitate ot fi calculate (n funcţie de partea de piaţă controlată de com anie8 această metodă s ri7ină cel mai bine o olitică dinamică. *e admite că o idee ublicitară +a*a.(m iedică desfăşurarea unei cam anii care să s orească v1n.a sc4imbat temele de/a lun$ul anilor6 (n 1GIG a introdus ?0tMs t4e real t4in$@ +:ste adevărată. Pentru Robert Peduc.mesa7ul ublicitar trebuie să eufori. Pentru &rmand DaOan.ece miliarde de dolari1J la sută deţinute de o com anie re re.unde intensitatea unei cam anii oate influenţa deci.(n stare să roducă modificări e iaţă +este adesea folosită entru ieţe cu roduse foarte asemănătoare..(n rimul r1nd.iar temele.intă un miliard de dolari.entări şi simboluri (ncearcă ?să transforme rodusul (n stu efiant minor 9 sau să/i inocule.care (i reflectă obiectivul8 această temă trebuie să fie re.iar co iii.abstractăindică motivaţia.radio. este o temă a a2ei ?+es#uik est lMalliQ du lait@ +5esRui# este aliatul la telui.on sMest remis au lait $r1ce au +es#uik@ +&m re(nce ut să bem la te datorită lui +es#uik.e $ustul lăcerii şi să o c4eme@ +1J.nu se oate a lica (n ca.care (i ermite să/şi ăstre.a*a este ?o idee abstractă şi adesea banală@.raţiunea consumului.avanta7ul. Dacă o com anie deţine 1J la sută din iaţă +şi vrea să/şi mărească această arte. Fn sf1rşit.e fascinaţia (n oc4ii fiecărei $eneraţii a7unse la adolescenţă8 Coca Cola. Fn ca.a*a. 0arna.un număr mic de roduse v1ndute menţine bu$etul de ublicitate la valori scă.e. şi (n 1GHG cu ?Nave a Coke and a *mile@ +Bea o Coke şi .iile de cum ărare ale multor consumatori.asociat unui aliment simbol al de. Urmea.să antici e.a a2ei@ +G.e un dro$ 9 astfel. mai e2 resiv+e.

Creaţia ublicitară se ins iră din domenii resti$ioase ale creaţiei artistice6 literatura.ultă că entru ?)ime@ CP.şi mai rău.JJJ de ersoane şi cere ".adesea olemice.si4olo$ice./urile entru revistele ?)ime@ şi ?5eUsUee#@6 costul unei a$ini de ublicitate era de 1%=.ate.slo$an.Satson Dunn +1".lo$oti .area mesa7elor8 (n discuţii.de ca acitatea lui de a evoca stări si4ice etc.CP.JJJ de dolari entru ?5eUsUee#@8 tira7ul era de '-= milioane entru ?)ime@ şi de %-= milioane entru ?5eUsUee#@8 re.uală a reclamei trebuie să ca ete mai multă (nsemnătate8 cu c1t fa tele le$ate de reali.'JJ de dolari 2 1.JJJ CP.cu at1t as ectul verbal al reclamei va fi mai accentuat8 cu c1t este mai im ortant entru ublicitari să determine asociaţii emoţionale cu rodusul. sunt mai im ortante (n reali..as ectele verbal şi $rafic ale reclamei de ind de caracteristicile rodusului. Următoarea direcţie riveşte strate$ia de selectare a suporturilor publicitare entru mesa7ele reali.area de mesa7e e un sin$ur su ort.olate.ate entru transmiterea acestor semnificaţii sunt şi ele foarte diverse..ictura.*tatuia Pibertăţii vă./ul este de %J de dolari iar entru ?5eUsUee#@ de %"-K= de dolari +1'.ă astfel6 costul s aţiului ublicitar 2 1.latura vi.sunt an$a7ate conce te şi rinci ii estetice.8 autorul american stabileşte c4iar o suită de re$uli rivind dinamica dintre as ectele res ective6 c1nd (nfăţişarea rodusului 7oacă un rol im ortant (n ac4i.te2t lin$vistic. selectat+e..uţine firme se limitea.iunii este socotită un obstacol serios entru credibilitatea acestei cate$orii de roduse.ate (n medii locale şi re$ionale.de noutatea lui. Dacă un cotidian este cum ărat de 1JJ.area rodusului.sociolo$ice.mitolo$ice. Belc4 şi Belc4 com ară CP. Dacă obiectivul cam aniei este ătrunderea e ieţe i.de istoria lui etc.intă un element demn de luat (n seamă +se ştie că acestea absorb cea mai mare arte a bu$etelor ublicitare. A cam anie entru &mirnoff a (ncercat să/şi convin$ă ublicul/ţintă că vodca oate intensifica 3 nuanţa etc.ută rin sticlă se sc4imbă (n !arilOn !onroe căreia curentul de aer de la $ura de aerisire a metroului (i ridică fusta etc..ima$ine..ute rin sticlă devin 4elico tere de lu tă. :tc.un in$uin vă. Cu at1t mai mult cu c1t anali.JJJ T "' de dolari.cu at1t trebuie subliniată mai mult individualitatea lui etc.JJJ T ".iunea des re lume6 albinele dintr/un roi vă. Cine aştea tă re. &le$erea su orturilor ublicitare se face (n funcţie de mai mulţi factori +1%.area obiectivelor ublicitare. Fiecare com onentă a mesa7ului ublicitar +titlu. vi.ut rin sticlă (şi transformă ena7ul (n ţinută de mare $ală.'JJ.reclamele vor fi difu.cinemato$raful etc.ate cu re onderenţă (n reviste +?efemeritatea@ televi.".are re re.ate.olvări sau.s eciali.oric1t de multe studii şi articole a ar e această temă. se calculea. Fn $eneral. oate fi urtătoarea unor semnificaţii de mare diversitate şi bo$ăţie8 mi7loacele e2 resive utili.antro olo$ice etc.8 calculul riveşte c4eltuielile făcute entru ca mesa7ul să a7un$ă la o mie de ersoane din audienţele mass/mediilor luate (n considerare.ă la difu. 5u este arte a racticii ublicitare care să rovoace mai multe discuţii dec1t conce erea şi reali.(ntrea$ă de anunţuri comerciale.area unei reclame. T ////////////////////////////////////////////////////////// tira7ul ublicaţiei De e2em lu. Costurile de difu. = . Pentru *. +cost-per-thousand.a esteticii ublicitare nu se află dec1t la (nce uturi.reţete de la discuţiile asu ra creaţiei ublicitare este naiv.JJJ de dolari entru ?)ime@ şi de 11=.'JJ de dolari entru difu. Publicul/ţintă al rodusului trebuie să fie c1t mai a ro iat de ublicul/ţintă al su ortului 3 su orturilor ublicitar+e.iţionarea lui.JJJ 6 1JJ. 5atura (nsăşi a rodusului oate im une un mediu sau altul6 reclamele entru arfumurile scum e sunt difu.

ă mesa7ele. :valuarea se face rin re/ şi ost/testări.al mi7loacelor romoţionale resu use a fi folosite etc. Fn lus.e de altă arte.iua următoare aceleia (n care mesa7ul a fost difu.an$rosiştilor. Post/testarea ţinteşte să evidenţie.barometrul măsoară notorietatea şi ima$inea mărcilor (n ra ort cu.şi nu al educaţiei.dar măsoară de fa t o suită (ntrea$ă de s oturi difu. &ctivităţile resu use de toţi aceşti factori s oresc credibilitatea şi atractivitatea firmei.)rebuie a oi avută (n vedere coordonarea publicităţii cu celelalte activităţi promoţionale +ve.ima$inea a atru sau cinci mărci.cate$oria de rodus.ea. *e a recia.ări şi artici ări ale com aniei roducătoare la diferite ro$rame sociale. &nc4etele rivind notorietatea unei mărci trebuie combinate cu anc4ete asu ra altor as ecte ale racticii ublicitare entru ca re. !etoda a7ută la (mbunătăţirea cam aniilor următoare verific1nd ertinenţa a2elor de comunicare şi eficacitatea diferitelor e2 uneri la mesa7ele cam aniei.e $reşelile săv1rşite (n cam anie şi să revină re etarea lor (n cam aniile următoare. Bariabilele măsurate sunt6 notorietatea.fără s onsori.vă.modului de viaţă etc. Folosind (n $eneral un eşantion de 1=J de ersoane.ate (n tim de o com anie.mare al unui rodus. !omentul şi eriodicitatea investi$aţiilor influenţea.iţionare.a$enţilor de v1n. !etoda nu ţine seama de remanenţa cam aniilor anterioare8 retinde că măsoară un s ot.ate (n ra ort cu care sunt evaluate rocenta7ele cam aniilor testate.ent1nd reclamele ?fără semnătură@ unui eşantion de ersoane şi cer1nd/le acestora să identifice com aniile care difu.ii să se dovedească infailibile.ă răs unsurile6 o cam anie recentă oate (m ros ăta re.. Un rim test riveşte notorietatea unei mărci6 c1te ersoane dintr/un eşantion cunosc marca.ersoană care (n alte condiţii nu l/ar fi menţionat etc.ări etc.ă de ublicitate rimită şi diferenţele dintre com ortamentele de ac4i.ă (n $eneral că măsurătorile re etate folosind un număr c1t mai mare de criterii sunt cele mai indicate.indiferent de numărul de mărci e care ersoana res ectivă le are (n minte. Cele dint1i au loc (nainte de cum ărarea s aţiului şi tim ului ublicitar8 este vorba (n rinci al de simularea atitudinii faţă de rodus a unui eşantion de ublic/ţintă.ultima direcţie a unei cam anii ublicitare riveşte evaluarea eficacităţii ei +1=.creşterea notorietăţii nu are acelaşi sens entru un rodus nou ca entru un rodus de7a foarte cunoscut. Fn lus. Foarte im ortantă (n utili.area acestei metode este data la care se face testul faţă de desfăşurarea cam aniei8 nu s/a utut determina care ar fi momentul ideal al cercetării.e2 unerea la mesa7ele cam aniei ublicitareutili.a e*punerii -i achi)iţionării..entare a reclamei8 se oate (nt1m la ca destinatarii să reţină o reclamă numai du ă ce.i 0.e de/o arte.(ncearcă să stabilească ra ortul dintre e2 unerea la mesa7ele cam aniei ublicitare şi modificările com ortamentului de ac4i.. Fn fine.au desco erit (n ea ceva care să le lacă.c1tă vreme sunt (n stare să dea o ima$ine relativ corectă a evoluţiei ieţei.e2 unerea la mass/medii.iile ot determina sc4imbări la nivelul mesa7ului ublicitar.credibilitatea şi atractivitatea romisiunilor e care le face rin intermediul rodusului.c1te ersoane ştiu din ce cate$orie de roduse face arte marcaV Problema este că e2istă (ntotdeauna o limită a numărului de mărci menţionate de o ersoană.o cam anie nu oate avea cu adevărat succes. %mpactul cam anilor se măsoară re.enţa unui rodus (n mintea unei ersoane.mediu.iţionare a roduselor. 5u e2istă metodă de cercetare ale cărei conclu.metoda numită day-after recall (ncearcă să determine rocenta7ul de memorare a unei reclame (n . 5ivelul e2 unerii la mesa7ele cam aniei este calculat du ă declaraţiile făcute de subiecţi asu ra frecvenţei contactelor cu mass/mediile.ultatele să fie relevante.area cate$oriei de roduse +consum slab.%.că resu une că e2 unerea la mass/medii este re. Fără coo erarea distribuitorilor.memorarea este calculată du ă o sin$ură re.at entru rima dată. Băncile de date ermit stabilirea unor rocenta7e medii standardi. &ltă metodă. I . Fn fine. !etodei i se oate re roşa că stabileşte o le$ătură (ntre diferenţele de do.ultatul (nt1m lării..1nd/o de mai multe ori.im licarea. Conclu.

P. +1"..11H *.obiectivele de mar#etin$ şi ansamblul modalităţilor de (nde linire a res ectivelor obiective.Leor$e :.Le publicitor.%"J etc.%"J/%%H8 utili.Belc4.ambala7ul.trad.e.1GG%...La publicit/1 de l0instrument /conomi#ue 2 l0institution sociale.roiectul unei firme de reali.Jean Pendrevie..iuni6 anali)a situaţională +situation analysis.cit. A dată stabilit ansamblul..Yei$ler.%ntroduction to advertising and promotion.La publicit/. c1teva e2em le din cartea celor trei autori americani.Jo4n *. Dintre cele mai im ortante elemente ale acestui ansamblu..obiectivele de marketing +marketing ob'ectives. H ..".umat al ca itolelor rivind anali.programele de acţiune sau tactica +action programs sau tactics... +".Business )ec4 0nternational Press.se une roblema inte$rării diferitelor sale elemente şi a reali.Paris.op..%KK/%GI L.i c4iar titlul uneia din cărţile lui JaO Conrad Pevinson6 uerilla advertising +trad.strategia de marketing +marketing strategy. +K. Be.op. Courtland P.P!anu! de mar#etin$... +1%.?trebuie să cu rindă următoarele elemente6 anali.1GKI.)rei.1GIG.esurer l0efficacit/ de la publicit/ +vol. +H.Sri$4t.P.op.Sri$4t.Paris.v1n. +1J.&.. Res ectivul briefing este unul dintre ilonii e care se s ri7ină planul de marketing +marketing plan.Sri$4t.*4erilOn X.. +G.Paris.:.X..ărilordistribuţia şi com artimentul de service."dvertising.Contemporary advertising.ă un briefing.*.. +%.refaţă la Bernard Cat4elat..ările ersonaleolitica reţurilor.1HK *inta$ma creative strategy se referă at1t la o suită coerentă de acţiuni re. +=.Sinter Jr...a elementelor conte2tuale.ă un re.BovQe..Belc4.1GKG."KK/"KG C.Rine4art and Sinston.op.%%= &rmand DaOan.iţia a$enţiei (n cau. şi.(n forma lui ti ică..romoţiunea v1n.:d..(n .. Jo4n *.rom.Pes Qditions dMor$anisation.cit.1GGJ.BovQe.un ca itol de ane2e.F.S. P!anu! de pu !icitate C1nd a 4otăr1t să desfăşoare o cam anie ublicitară şi a ales a$enţia de ublicitate (n măsură să/i servească interesele.Paris.1GK".Burr Rid$e !assac4usetts.Bucureşti."%K :d$ar !orin.ericirea ca obligaţie.strate$ia de mar#etin$ şi bu$etul de mar#etin$ +".ca itolul de măsurători1 revi)uiri -i control +measurement1 revie5 and control.S.0rUin.5eU Zor#.Dallo.la (nce utul lanului se aşea.1GIK. Documentul (n c4estiune cu rinde mai multe divi."GK/%1J..Bernard Broc4and.11/"J +'.1GKK. +1=.P. +11.BovQe.&rens.Paris.Satson Dunn.col.5eU Zor#.ca itolul referitor la bugetul de marketing +marketing budget..Belc4.!cLraU/Nill."'/"=.obiectivele de mar#etin$.Silliam F.&ndrQ Cadet...!ountain BieU California.are (ntr/o erioadă recisă a unor sco uri comerciale s ecifice.ima$inea rodusului.Dunod.Yei$ler"dvertising..KH/GK J.eventual.. C.Sillis P.Sinter Jr. ///////////////////////// II.olitica de marcă.Sillis P.Yei$ler..'1% FrQdQriRue !adri[res.&ur #uels crit3res peut-on mesurer l0efficacit/ publicitaire4 . +1'..*4erilOn X.&rens.cit. %ts role in modern marketing .document care concentrea.a situaţională.&rens..S.Nolt..!aOfield Publis4in$ Com anO.0rUinNomeUood 0llinois.ării efective a lanului@ +1.rom.cit.*4.% Jim &lbri$4t. Planul de mar#etin$.1GH%. !ne force au service de l0entreprise.Sinter Jr.Creating the advertising message.!.1GGI.1GG".op.F.ă toate datele le$ate de firmă şi de roducţia ei care ot fi de folos (n cam ania res ectivă..PaOot. +I. De obicei. &u observat c4estiunea mulţi comentatori6 FranWois Brune.F.cit.1GGI.La publicit/.fac arte6 ublicitatea..ultate dintr/un anumit roces s ecific de construcţie mentală.Bucureşti.!ic4ael &.U.Belc4.'= Robert Peduc.%%%."'I/"=J..P.Ric4ard D.5A): +1.o firmă roducătoare une la dis o.c1t şi la e2 resia ? e 41rtie@ a res ectivei suite.unul din documentele cam aniei ublicitare.

s/a numit se$mentarea ieţelor..utili.ă firma +evoluţia domeniului..e erioade de tim bine reci. şi *4erilOn X.nu ca a$enţi economici reocu aţi de ro riile c1şti$uri.. 6biectivele de marketing de.văluie (nsăşi raţiunea de a fi a ro$ramelor de mar#etin$..materiile rime din care este reali.trebuie reci.activităţile lor de mar#etin$ etc.temele ublicitaresu orturile ublicitare folosite etc..companiei (nseşi +istoricul com aniei.forme de romoţiune.artea cea mai de. Fn fine..o ba.(n actuala fa.dar şi asi$ură un oarecare confort si4ic strate$ilor. Fn colectarea datelor susmenţionate com ania foloseşte surse at1t interne.de rotecţie a mediului etc.ă (n această secţiune a lanului de mar#etin$ sunt e2 use unor riscuri8 (n rimul r1nd.ea.competiţiei +cate$oriile de com etitori 9 rimari. Publicitatea +advertising.i 0.8 9 a de...i 0.cam anii de ima$ine..ările la fiecare rodus (n arte din cele reali.atu/urile şi slăbiciunile etc. laudă nu rodusele unei com aniici com ania (nsăşi.datele care fi$urea.re utaţia ei.ă.a situaţională să fie (n mod inconştient orientată s re dovedirea 3 robarea unui anumit unct de vedere +ceea ce ec4ivalea..valorile.ra orturile dinamice (ntre diferitele cate$orii de reţuri etc..pieţei +se$mentele de iaţă.c1t şi e2terne +ve.trăsăturile caracteristice 9 le$ate de distribuţie.(nsuşirile rinci ale.ă (n termenii unor mărimi cuantificabile +volum al v1n.ate de firma (n c4estiune.ă cu abaterea de la ţelul adunării de informaţii corecte?obiective@.ambala7ul.rolul intermediarilor..ărilor.iţionările.e vorba de osibilitatea ca informaţiile adunate să fie (nvec4ite (n momentul relucrării şi utili.8 e de altă arte.succesele ei (n materie de bunăstare $enerală.produsului +evoluţia.Yei$ler +%.politicilor de stabilire a preţurilor +evoluţia oliticilor.intă aici ca factori sociali interesaţi de valorile colective.rofitul.".e vorba de osibilitatea ca cercetarea al cărei re.ă a cam aniilor ublicitarec1nd investiţiile atin$ sute de milioane de dolari.studierea com ortamentului consumatorului şi cercetarea ublicitară.factorilor conte*tuali +te4nolo$ici..secundari 9.oliticisociali etc.Sri$4t. +firmele se re....ate.Sinter Jr.ă ceea ce (n vi.ate +de obicei.at.(ntr/un an8 9 a s ori v1n.ările la ansamblul roduselor reali.un an. 5u se oate totuşi omite că.i secvenţa 0. Du ă cum arată Jo4n *.rofituri 9.voltată a lanuluiare ara$rafe consacrate domeniului economic-comercial (n care acţionea.tendinţele $enerale etc..ările e care le oate rimiima$inile e care şi le formea. Publicitatea instituţională +corporate advertising.intă dec1t o arte din suita de acţiuni e care o resu une res ectivul ro$ram8 restul ot fi deduse din trecerea (n revistă a formelor de romoţiune +ve.ate de o firmă sau v1n.modalităţi de re$lementare le$ală a activităţii..mărimea.ro$ramele ublicitare.arte de iaţă etc.(ntr/un an8 etc.unctele tari şi unctele slabe etc.strategiilor de distribuţie +canalele de distribuţie utili.strategiilor de comunicare + oliticile romoţionale.elementele de desi$n care (l caracteri..economici.at că (n acest unct al cam aniei şi (n documentul care (i cores unde se aşea.ă des re el consumatorii.ării +dinamica ieţelor oate face ca datele obţinute.obiectivesă devină (nvec4ite..reţul..Sillis P. *unt mereu mai frecvente cam aniile cu obiective de res onsabilitate socială.tim de doi ani +obiectivul oate rivi v1n.ultat sunt datele incor orate (n anali..rinci alele nevoi şi dorinţe care determină funcţionarea ieţeicele mai frecvente romisiuni adresate consumatorilor etc..c1t mai com lete cu utinţă +nimic nu are să fie inutil.. nu re re..volta o reţea naţională de distribuţie.ă de date c1t mai bo$ată nu numai că reduce riscurile unor erori strate$ice ma7ore.tendinţele noi (n distribuţie etc.Planul de mar#etin$ este o rimă concentrare de informaţii.iunea statică (n care am abordat activitatea de mar#etin$ +ve. +'.%.ările cu K la sută e an. 0ată c1teva e2em le6 9 a mări artea de iaţă de la 1J la sută la 1% la sută. &ceste obiective se formulea.le$ate de acţiunea comercială a unei com anii şi de conte2tul (n care se desfăşoară ea.o.6 K . "nali)a situaţională.rinci alele lor atu/uri şi slăbiciuni.

ultatele o eraţiilor im licate de ansamblul de mar#etin$ şi de ansamblul romoţional +ve.ro$ramele de acţiune sunt mai detaliate6 ele conţin referiri c1t se oate de recise la romoţiunea v1n.are a acestuia e cate$orii de o eraţii +cercetări rile7uite de reali.area unui nou rodus.formele de romoţiune above the line şi belo5 the line reconi. Programele de acţiune sau tactica detalia.erva ca itole s eciale fiecărui rodus.G= U*D şi alocarea entru ublicitate a unui bu$et de 1-= milioane de dolari + entru televi..ă. Fn fine.acţiunile de relaţii ublice.ărilor.ate de com anie.iune şi reviste de informare $enerală. Fn cadrul strate$iei de mar#etin$ se stabileşte şi ublicul/ţintă entru rodusele com aniei.ublicitate.relaţii ublice etc. :tc. Pa cei mai mulţi dintre autori.are a lor.tactica va utea revedea roducerea unor antofi a căror durată medie de urtare să fie de doi ani. De ildă..reţul..i 0.iţionarea.stabilirea reţului antofilor la =G. Pot intra aici articole din resă des re diverse tendinţe economice..vinderea acestora la un reţ mare. G .at1t entru a lim e.ă standarde mereu mai (nalte de rotecţie ecolo$ică8 etc. !ulte cam anii trebuie să vi. Com ania care domină o iaţă (şi oate ăstra su remaţia lans1nd roduse sau servicii noi (ntr/un ritm mai ra id dec1t al concurenţei.dacă strate$ia de mar#etin$ revede reali.e.ă şi o eraţii din rima direcţie a activităţilor de mar#etin$.lucru care an$a7ea. +bine(nţeles. :ventualul ca itol de ane2e cu rinde orice alte informaţii considerate utile (n desfăşurarea cam aniei ublicitare..ate etc.cercetarea ieţei. :tc.are a mesa7elor.ea.i tendinţele care se manifestă (n domeniul activităţii de mar#etin$.ate deci.vinderea antofilor res ectivi (n ma$a.ci şi numărul mare de relaţii care se ot ţese (ntre acţiunile res ective.cu o mare frecvenţă de difu.iile şi acţiunile care decur$ din ele (n ce riveşte o. nu oluea.inele !acOMs. Ca itolul de măsurători1 revi)uiri -i control revede modalităţile rin care se robea."..9 a s ri7ini dotarea şcolilor $enerale dintr/un 7udeţ 3 re$iune cu ordinatoare.(n raioanele de (ncălţăminte ale celor mai bune ma$a. &trategia de marketing (ncearcă să definească mi7loacele rin care ot fi (nde linite obiectivele de mar#etin$.i 0.ca itolul referitor la bugetul de marketing defineşte metoda du ă care se face alocarea bu$etului şi reci. Dacă lanul de mar#etin$ are (n vedere mai multe roduse reali..ambala7ul..area de roduse c4imice.ca itole (n care să fie reci.că firma creea..aceea care caută să identifice nevoile şi dorinţele ieţei +ve.c1t şi entru a s ri7ini elaborarea de către com anii a lanurilor (n cau.ă mediul (ncon7urător.ate etc.e ?fronturi@ (n$uste.(ncercarea de a releva diversitatea de o eraţii care trebuie e2ecutate şi com le2itatea armoni..(n anul şcolar "JJ13"JJ" +Procter & amble a desfăşurat o astfel de cam anie.ate de universităţi sau de institute de cercetări s eciali.mar#etin$ul direct.%.area unor roduse de calitate ridicată.des re starea ieţei e care acţionea.ă com ania. Diversitatea strate$iilor este considerabilă6 o determină nu numai numărul mare de acţiuni la care se oate recur$e.ă modul de re arti.8 9 a convin$e societatea că rodusele firmei +firmă al cărei domeniu de activitate este reali.(n care cercetarea ieţei indică slăbiciunile cele mai numeroase ale com etiţiei.ine universale şi romovarea roduselor rintr/o ublicitate a$resivă.studii de iaţă reali. +=.ă adecvarea activităţilor de mar#etin$ la situaţia ieţei (n momentul cam aniei.ă elementele de strate$ie identific1nd modurile s ecifice de reali.ării lor (n vederea reuşitei comerciale se combină cu efortul de a stabili diverse ti olo$ii ale ro$ramelor de mar#etin$ +sau ale diverselor se$mente ale acestora.strate$ia de mar#etin$ oate re. Cele mai utile sunt aici re.distribuţia rodusului.

.an$rosişti.reţelele de distribuţie.cererea de roduse ale com aniei etc.e constant rodusul +K.6 drugstore este o farmacie (n care se v1nd şi roduse alimentare. Conce erea lor se face conform unei piramide a efectelor de comunicare +communications effects pyramid.atitudine 1J .testare -i evaluare +testing and evaluation.cunoa-tere 8 7nţelegere +kno5ledge 8 comprehension.iare şi reviste.cu accente care se modifică adesea e măsură ce rodusul (şi arcur$e ciclul de viaţă..lanul de ublicitate (nce e cu un re. *e (nţele$e im ortanţa demersurilor făcute e l1n$ă distribuitori.ea.intă susmenţionatele strate$ii6 ?Pro$ressive Lrocer@ este destinată băcanilor.ă asu ra ublicităţii +advertising..tim ul necesar entru reali. să informe..eforturile cam aniei sunt diri7ate s re consumator8 bu$etul se concentrea. +H. Piramida ublicitară cunoaşte variante8 dacă Belc4 şi Belc4 (i stabilesc şase tre te 9 notorietate +a5areness. să a7ute ublicul/ţintă să (nţelea$ă (nsuşirile şi utili... sau piramide publicitare +advertising pyramid..re arate alimentare calde şi reci.ările rodusului.e rodusele.. să convin$ă ublicul/ţintă să utili.atra$e mulţi consumatori.structura ieţei.strategie de publicitate sau strategie creatoare +advertising strategycreative strategy. &le$erea unei strate$ii de inde de mulţi factori6 relaţiile com aniei cu intermediarii.iţionarea res ectivelor roduse.demo$raficesi4o$rafice şi com ortamentale..la un moment dat.e şi romove. *co ul roducătorului este de a mări cererea la cealaltă e2tremitate a lanţului comercial şi de a determina resiuni ale consumatorului asu ra detailistului. trebuie formulate (n termenii unor mărimi cuantificabile +cantităţi sau rocenta7e s ecifice. şi reducerilor de reţuri (n beneficiul cum ărătorului. Fn al doilea ca..@ + rodusul este adesea com arat cu individul uman8 ca şi acesta are viaţă.ă şi evoluţia v1n.şi nu 7mpins de fiecare intermediar s re următorul.ările rodusului.bu$etul com aniei + entru ublicitate 9 pull strategy 9 este nevoie de mai mulţi bani dec1t entru romoţiunea v1n.fiecare cate$orie de intermediari osedă ublicaţii (n care se re. vorbesc des re două ti uri de strate$ii romoţionale6 promotional push strategies şi promotional pull strategies.ărilor la nivelul lanţului comercial 9 push strategy 9 etc. să determine ublicul să refere rodusul. +a e2 lica (nsuşirile şi utili. 6biectivele de publicitate sau de comunicare +communication ob'ectives. Partea de anali)ă situaţională este o trecere (n revistă a elementelor cu rinse (n lanul de mar#etin$.este eliminat de e ben. Re(nt1lnim aici date des re domeniul economic/comercial..o.ă.a oferi reduceri entru cantităţile de rodus cum ărate.a. + rodusul este astfel tras s re cum ărător.intră a oi (ntr/un con de umbră şi ca să oată fi v1ndut este asociat cu alte roduse. *tructura lui seamănă cu aceea a lanului de mar#etin$6 anali)ă situaţională +situation analysis. Planului de mar#etin$ (i urmea.area lor etc.ublicul/ţintă şi caracteristicile sale $eo$rafice.detailişti etc.care va cere cantităţi mai mari de rodus de la an$rosist etc.roducătorul se străduieşte să determine lanţul intermediarilor să/i ac4i.e ublicul/ţintă de e2istenţa rodusului.Belc4 şi Belc4 +I.e atitudini o.strate$iile de stabilire a reţurilor.ă planul de publicitate +advertising plan.eşte mai mult sau mai uţin interes6 la a ariţie 3 naştere.?Dru$ *tore 5eUs@6 farmaciştilor +n.numit c1teodată şi plan de comunicare +communication plan.(n fine.f.b.e.itive ale ublicului/ţintă faţă de rodus.(şi dis ută cu alte roduse (nt1ietatea (n referinţele consumatorilor 9 adesea atra$e consumatori ai altor roduse sau ierde consumatori care referă alte roduse 9.umat al ca itolelor. Cam ania oate urmări6 a..artea de iaţă e care com ania o controlea. să cree.e. Fiecare inel al lanţului de intermediari....concurenţă etc. ?Com aniile folosesc combinaţii de push strategies şi de pull strategies..ile rulante.d.a ro une asocieri (n finanţarea cam aniilor ublicitare etc.ărilor devine unul dintre mi7loacele referate de romovare... De obicei.c.obiective de publicitate +advertising ob'ectives... şi (n care e2istă şi cabine telefonice.com anie şi rodusele sale.. Promoţiunea v1n. Fn rimul ca.băuturi răcoritoare etc. să facă ublicul/ţintă să (ncerce rodusul.iţione.stoc4e.e.buget de publicitate +advertising budget..ărilor la rodusele e care le reali.de/a lun$ul căreia tre.

nu ot fi folosite (ntr/o cam anie ublicitară toate acţiunile (nre$istrate ca 11 .căci se resu une că noii consumatori vor cum ăra roduse reali..uri sunt de folos re o. *e observă cu uşurinţă. 9 a s ori (nţele$erea ublicului (n rivinţa rodusului 9.area lor6 mai dificilă. identifică trei mari cate$orii6 concurenţiale +concurrentielles.ă mai de$rabă accentuări diferite (n cadrul setului de acţiuni de (ntre rins dec1t selectarea acţiunilor res ective +reţinerea unora. Revin la afirmaţia de mai sus conform căreia aceste ti uri de strate$ii mai de$rabă luminea.ă (n termeni care rivesc ublicul/ţintă +(n fond.de de)voltare a cererii globale +de d/veloppement de la demande globale .să lun$ească ?se. Din rima cate$oriestrate$iile de po)iţionare +de positionnement. rin care se urmăreşte reali..băuturi alcoolice etc.(ncearcă să imite leader/ul entru a obţine c1şti$uri com arabile cu ale acestuia. &trategiile publicitare +de comunicare.fie să (m iedice ?(mbătr1nirea@ mărcii. sunt cele mai ambiţioase8 mi.ic orice formă de com araţie.e vie marca (n mintea ublicului/ ţintă...fie să s orească ritmurile de utili..ate de leader.scurte8 astfel de strate$ii ot relansa interesul entru un rodus.ul (n care iaţa este dominată autoritar de un leader.conviction +convingere...baterii electrice etc.ate..ale$erea mi7loacelor e2 resive şi armoni.iţionareasc4imbarea a2ei ublicitare. 9 a face ublicul să creadă (n valoarea rodusului 9..latura creatoare a reclamelor va fi uternic accentuată.c1tă vreme se une problema construirii unei identităţi entru rodus +care (i va ermite să se diferenţie..dorinţă +desire.are a rodusului la consumatorii e2istenţi +cele intensive.ori inter. :vident.ate de com anii care. sunt frecvente (n *tatele Unite. Deter$enţii constituie cate$oria de roduse (n care aceste strate$ii sunt frecvent utili.(n cate$orii de roduse slab diferenţiate +deter$enţi. !ulţi ublicitari socotesc că o com anie care foloseşte această strate$ie atra$e atenţia $ratuit asu ra roduselor reali. 9 a informa ublicul des re e2istenţa rodusului 9. 9 a determina ublicul să vrea să aibă rodusul 9 şi acţiune +action. Bernard Broc4and şi Jean Pendrevie +1J.e de altă arte. *trate$iile comparative +comparatives.po)itivă +liking.că e măsură ce com ania urcă tre tele iramidei ublicitare se$mentele de ublic care ot fi atrase s re rodus sunt mai mici.aceste obiective se referă la mi7loacele s ecifice rin care se a recia. Fn fine.a lor este considerabilă.intensives6 cam ania oate să ro ună noi utili.e măsură ce com ania urcă tre tele res ectiveelaborarea mesa7ului ublicitar menit să conducă ublicul/ţintă s re un ra ort s ecific cu rodusul devine mai laborioasă.7nţelegere +comprehension.onul@ (n care e consumat rodusul etc. *trate$iile promoţionale +promotionnelles.7ncercare +trial.determina ublicul să (ncerce un rodus.eliminarea altora. sunt utili.că obiectivele de ublicitate se formulea.area obiectivelor sunt foarte diverse.ate obiectivele de mar#etin$.e de/o arte.ărilor8 ele oferă avanta7e e2ce ţionale e erioade recise.ultă că. *trate$ia este ilustrată de arfumuri.. Fn finestrate$iile de imitare +de suivisme.reclamele sunt mai de$rabă convenţionale. Fn ambele ca.modificarea lo$oti ului.?deter$ent obişnuit@ etc. Re.8 rin urmare.ate de com aniile concurente.cam ania acestuia oate lăuda ur şi sim lu cate$oria de roduse. şi de fideli)are +de fid/lisation. 9 a duce ublicul la cum ărarea rodusului +G..ări ale rodusului. dec1t o erea..unde ublicitatea com arativă directă este ermisă8 alte ţări ori admit com araţii indirecte +?alt deter$ent@.ă că ot fi reali. *trate$iile financiare +financi9res.combate un atac al concurenţei etc. &trategiile de de)voltare urmăresc fie să atra$ă noi consumatori +cele e*tensivee*tensives6 (n ca. sunt strate$ii a$resive care urmăresc o creştere imediată şi ra idă a v1n.strate$iile de fideli)are (ncearcă fie să ăstre.preferinţă +preference.. urmăresc (n rimul r1nd să menţină marca (n atenţia ublicului8 obiectivele sunt e2 rimate adesea (n termeni de notorietate. şi nouă achi)iţionare 8 utili)are curentă +repurchase 8 regular use..ă din ers ective diferite setul de acţiuni e care o com anie (şi ro une să le folosească +şi fiecare ers ectivă cores unde unui ti de strate$ie. Descrierea ti urilor de strate$ii semnalea.e de celelalte roduse din cate$orie.BovQe şi &rens se o resc la cinci6 notorietate +a5areness.ă selectări de acţiuni.

ilele noastre ele coe2istă.8 efortul de a menţine o firmă (n atenţia ublicului de..rodusul trebuie re..dar şi una de fideli.mobilă etc.a unei ierar4ii a cate$oriilor de ublic interesate de rodus + ublic/ţintă rinci al.văluie o strate$ie financiară.fie şi entru căoricum.ublicitatea e concentrată (n rimul r1nd asu ra consumatorului8 o dată de istată o roblemă de/ale lui. Cei doi consideră că strate$iile ublicitare ot fi (m ărţite (n două mari cate$orii.desfăşurate (n mar#etin$ de/a lun$ul tim ului.at.are.deter$enţi etc.iţionarea lui.iţionarea cărora indivi.ate şi ?traducere@ a acestei fra$mentări (n numeroasele com artimentări ale lanurilor 9 e2 rimă (n rimul r1nd reocu area ublicitarilor de a controla c1t mai amănunţit fiecare eta ă a acţiunilor de mar#etin$.a factorilor care ot influenţa deci.. Publicul/ţintă.care rivesc produsulpublicul-ţintă. şi Barnes +11.care vi.c4iar şi o variantă de strate$ie de de.iua (n care te4nolo$ia va ermite satisfacerea nevoilor şi dorinţelor s ecifice.individuale..numere c1t mai mari de ersoane interesate de ac4i.du ă ce se$mentarea c1t mai măruntă a ieţelor a (nlocuit mar#etin$ul şi ublicitatea de masă.voltare e2tensivă +consumatorii unei mărci ot renunţa la ea (n favoarea mărcii care şi/a ales/o e rima dre t termen de com araţie.attrebuie $ăsiţi cum ărători entru el.alte cate$orii 1" .(nc1t atunci c1nd discutăm des re ele nu utem face altceva dec1t să le luminăm c(teva as ecte8 orice modificare a ers ectivei din care rivim lucrurile determină (nlocuirea acestor as ecte cu altele.$umă de mestecat.urmată de outside-in approach.ă nu numai o strate$ie com arativă. :lementul ractic care distin$e cele două abordări (n domeniul strate$iilor ublicitare + rivile$ierea c1te unui ol al relaţiei rodus 9 consumator.nu va utea cobor( sub un număr ?critic@.iile de cum ărare. Prima abordare evidenţia.este descris c1t mai minuţios cu utinţă8 din ers ectiva celor atru criterii discutate +demo$rafic.i.nu ar fi rea de arte .case. are un refle2 istoric6 inside-out approach a a ărut cea dint1i (n ractica ublicitară.des re unctul (n care se află (n cadrul ciclului de viaţă. Du ă *c4ult.voltare +c1tă vreme (m iedică alte firme să smul$ă cum ărători de la firma res ectivă.mesa'ul publicitar şi suporturile mediatice +această secvenţiali. De fa t.a doua6 avanta7ele obţinute de consumator de e urma lui.ci şi una de de. :tc.$eo$rafic. 9 (n ac4i.secundar.iţionarea roduselor. Prima arte descrie rodusul6 aflăm aici date des re o.elementele unei ieţe sunt at1t de bine (ntreţesute. etc.iţionarea lui +e2istă roduse 9 automobile.des re ambala7.randamentul instrumentelor ar fi foarte slabe.si4o$raficcom ortamental.strate$ul de cam anii este ersona7ul cel mai im ortant din ublicitate.obiectul celei de/a doua ărţi. De aceea la o rivire mai atentă a ti olo$iei ro use de Broc4and şi Pendrevie se vede că sim la com arare a două nume de marcă semnalea.iţionarea cărora indivi. *trate$ia de comunicare aleasă este formulată (ntr/un ca itol al lanului de ublicitate intitulat strategia creatoare +creative strategy...(şi vor ierde tre tat caracterul standardi.. &ceasta este robabil conclu.ă că outside-in approach anunţă o ?revenire@ la comerţul re/ industrial. Dar e robabil mai im ortant să muţi accentele de e o acţiune de (ntre rins e alta dec1t să elimini cutare sau cutare acţiune.are a cam aniei ublicitare 9 fra$mentare a ei (ntr/o suită de momente c1t mai bine reci.dincolo de care eficacitatea.acţiunile de mar#etin$ şi de ublicitate ale a$enţilor economici at1t de com le2e. Du ă ei.de a reduce c1t mai mult riscurile $reşelilor.olve. Fn inside-out approachublicitatea este concentrată (n rimul r1nd asu ra rodusului8 o dată rodusul reali.mana$ementul actual im lică a elul la un număr a reciabil de asemenea acţiuni +oric1t de mult şi/ar tria o com anie instrumentele de mana$ement şi ublicitate.ia cea mai re$nantă a ti olo$iei ro use de autorii france.ă calităţile rodusului.au cate$orii c1t mai lar$i de cum ărători.(n funcţie de ra orturile e care le stabilesc (ntre rodus şi consumator. *e oate s une că (n . &re atru ărţi. Dar *c4ult.entat ca (n stare s/o re. 9 (n ac4i.(n sensul că rodusele vor fi din ce (n ce mai ersonali.ii sunt uternic im licaţi şi roduse 9 astă de dinţi.des re $radul de im licare e care (l resu une ac4i.ate. Fn outside-in approach.ii sunt slab im licaţi +1". şi Barnes a recia.

'.mu..semnalea.(n superioritatea lui sau (n superioritatea e care o conferă.i 00.metodolo$ia du ă care se va desfăşura activitatea şi costurile e care le im lică o eraţiile.este mult mai $reu dec1t are.contabilii.ervat bugetului de publicitate se (nfăţişea. &cestea constau (n unicitatea rodusului sau (n unicitatea conferită de rodus. Fn fine. )ocmai de aceeaublicitarii trebuie să desco ere beneficii cu adevărat semnificative +ceea ce..documente care (ncearcă să sinteti. ///////////////////////// )onul va fi +ad7ectiv reci.e.ă şi motivea.ra orturile ublicităţii cu v1n. *ecţiunea 000 discută as ectele cele mai im ortante ale creaţiei ublicitare. Destule a$enţii de ublicitate şi de artamente de ublicitate din cadrul com aniilor +ve.are a mesa7elor.funcţionarii din administraţie şi dre t ublic/ţintă secundar mici (ntre rin.. 1% ..animaţie. Fn fine.ători.efecte sonore etc. Bruce Bendin$er re. & treia arte re.e2 resia unei vieţi interioare bo$ate că stiloul Premier reali. că + rodusul 3 marca.a atra arte cu rinde informaţii des re ceea ce (ndeobşte se numeşte creaţie ublicitară.culoarea.un i2 cu astă şi un i2 cu creion oate avea dre t ublic/ţintă rinci al rofesorii.at de Parker le ermite să scrie cur$ător.(n diferenţierea faţă de alţi consumatori e care o aduce consumatorului.starea ieţei.stiluldimensiunile reclamei.intă rinci iile du ă care sunt selectate su orturile mediaticeritmurile de difu.ică..ă metodele de re/ şi ost/testare care vor fi folosite. folosesc diferite variante de documente de strate$ie ublicitară.i entru care scrisul (nsuşi este o lăcere. +ve.e şi să oriente. ///////////////////////// *u ortul acestui beneficiu va fi +su ortul 3 reason 5hy.o trusă alcătuită dintr/un stilou. asi$ură +beneficiul.ti ar.ersonal medical mediu etc.are@.destinat testării -i evaluării.film cinemato$rafic 3 bandă video.ărţile din bu$et destinate fiecărui canal etc.e mai bine eforturile de comunicare cu consumatorii.foto$rafie.urm1nd $1ndurile cele mai subtile. Fn ca itolul re.%.intă unul.situaţia com etiţiei. &cest lan de acţiune (n trei tre te oate fi ?citit@ astfel6 Prima afirmaţie riveşte beneficiul fundamental care este romis consumatorilor rodusului şi care constituie rinci alul motiv de ac4i.efecte electronice. Publicitatea va convin$e indivi.i 00.elementele ersuasive verbale şi $rafice.iţionare a acestuia..1nd ?atitudinea de v1n.folosit (ntre alţii de Procter \ Lamble şi Peo Burnett +1%.ultimul ca itol.. &2a 3 tema cam aniei.interesate de rodus8 de ildă.?mătăsos@..materialele necesare +41rtie.mai ?fluide@.ările şi rofiturile etc. sau )răsătura caracteristică a +numele de marcă.du ă Bendin$er cel uţin. va fi +descriere a ?caracterului mărcii@. Publicitatea va convin$e + ublicul/ţintă.ă metoda de alocare a banilor şi se trec (n revistă factorii care au determinat ale$erea metodei de alocare6 v1rsta rodusului.

Dacă firma roducătoare se bucură de un resti$iu considerabil.a e elemente raţionale sau e elemente afective. *e oate (nsă (nt1m la ca.4ainele etc.este foarte $reu să ne dăm seama dintr/o sin$ură reclamă dacă Parker recur$e entru Premier la strate$ia tonului sau a caracterului mărcii +se vede clar că a doua strate$ie cores unde unei consecvenţe de utili.. citate din $1nditori resti$ioşi6 Ascar Silde. relucrat la microsco şi este testată de 1%1 de ori de/a lun$ul rocesului de fabricaţie.7ucăuş.e2otism. :vident.!ar# )UainDisraeli.Crest6 sănătatea dinţilor fiecărui membru al familiei etc..arlboro@. +aceste ad7ective se referă la ?atitudinea de v1n. Deasu ra te2tului dis us e două coloane late + recum te2tele serioase.reclamele vor avea o anumită coerenţă stilistică.arlboro şi ima$inile din !arlboro CountrO constă (ntr/un act de voinţă s ri7init de mari c4eltuieli de difu.se oate ba.*u ortul beneficiului riveşte anumite trăsături caracteristice ale rodusului.@ +1'.de ildă.as iraţiile şi melancoliile lui literare. :ste de remarcat că !&P +!ni#ue &elling Proposition.@ Răm1n de luat (n considerare mi7loacele e2 resive rin care beneficiul +şi eventual su ortul lui.stilou rodus de Parker.automobilele.o. Fn e2em lul e care l/am ales +Premier. Pentru roduse noi sau entru ieţe care se $4idea. scris.entat de eniţă. Pe$ătura dintre beneficiu şi su ort. Pampers ?(nseamnă@ atitudine lină de afecţiune faţă de co ii.recomand1ndu/i unicitatea.itate intelectuală.statut social etc.eniţa din aur de 1K carate are v1rf de ruteniu +metal de atru ori mai $reu dec1t oţelul şi de .are a celei dint1i.iţia ori.ă este una stabilă. Pentru multe roduse recum băuturile s irtoase. 1' ...intă (n detaliu rocesul de fabricare a eniţei6 (nţele$em că acest consumator a recia. Putem (nsă constata că tonul este sobru.uşor de (nţeles raţional.cum ătat8 du ă ce laudă (n s iritul celei mai rafinate oliteţi otenţialul consumator al rodusului.su ortul să fie mult mai subtil6 ? ermisiunea de a crede@ (n beneficiul romis. Printre r1ndurile te2tului sunt inserate atru bucăţi de 41rtie e care sunt scrise de m1nă +cu res ectivul stilouD. vor a7un$e la cunoştinţa otenţialilor consumatori. ?Pe$ătura dintre ţi$aretele .ece ori mai maleabil.are. şi ?Re re.are@.ă sumele res ective e o eraţiile de e2ecutat.din revistele ştiinţifice..şi dacă iaţa e care acţionea.ă du ă ierar4ii de valori (n sc4imbare ra idă +comoditate.care trebuie să fie str1nsă 1nă la s ecificăinconfundabilă.tandru etc. discută (n rinci al im actul stării ieţei şi oliticii de mar#etin$ a com aniei asu ra metodei de stabilire a sumelor necesare cam aniei ublicitare şi defalc4ea. Ca itolul referitor la bugetul de publicitate +advertising budget.arfumurile.uală a s iritului şi savorii ţi$aretelor .te2tul re... a lui Rosser Reeves tocmai la su ort se referea.construit de/a lun$ul unei erioade (ndelun$ate..su ortul material.ontală a stiloului desc4is semnalea..strate$iile vor urmări mai de$rabă să im ună un ?caracter al mărcii@6 (n consecinţă. :ste vorba de e2 rimarea convin$ătoare a valorilor e care le oartă cu sine marca. 0ată două e2em le6 ?$ictac conţine numai două calorii@ +beneficiul6 a7ută la ăstrarea unei $reutăţi sănătoase.su ortul este re re.este recomandabilă o ermanentă sc4imbare de ton6 comic.ă calitatea şi (i caută e2 licaţia +are o anumită curio.este (nlocuit de imagine.aşa cum s une Bendin$er.ă distincţie şi invită la.entare vi.Ben7amin Fran#lin +deducem familiaritatea cu clasicii a consumatorului. @Pucrată de m1nă.solidă..ţi$aretele.

%ts role in modern marketing . conduce la o ţiuni de cristali.%I Bruce Bendin$er. şi evaluarea -i asigurarea continuităţii +evaluation and follo5-up. &ccentul cade acum e difu.Satson Dunn.0rUinNomeUood 0llinois.cit..F..:on . +1J."H'/"HI C.Dallo. +%.%ntroduction to advertising and promotion ...F.strategia mediatică +media strategy. +H.entate mai ales sub forma rocenta7elortabelelor. +1'.Peadin$ 5ational &dvertisers.BovQe.&rens.area mesa7ului.P.1GGJ. Planul mediatic cu rinde atru ca itole rinci ale.5eU Zor#.Rine4art and Sinston.&trategic advertising campaigns..La publicit/. +K.referitoare la anali)a pieţei +market analysis.. 5e vom aşte ta să (nt1lnim de/a lun$ul lui destule ?răscruci@.111 ///////////////////////// II.uan sau Pavlov4 <seu despre comunicarea publicitară.1GGI..%.P.Sinter Jr.. !ulţi ublicitari consideră că o eraţiile e care acesta le resu une re re.5eU Zor#. +'.Bet4 :.&dvertisin$ C4e#in$ Bureau.rom.)rei.e res ectiva afirmaţie. +1"..$raficelor etc.0rUin.=%/=' %bidem.cu o redilecţie 4otăr1tă entru artă@ +1.Paris.& endi2 & Jo4n *.Contemporary advertising.Belc4.C4ica$o.Yei$ler. +". Condiţiile de marketing re re..Radio :2 enditure Re orts!edia Records 0nc.Ric4ard D..iune unitară este considerabilă. +".&udit Bureau of Circulations etc.1GGG."dvertising.op.$he copy 5orkshop 5orkbook.Sillis P.are diferită le$ate de medii. 5A): +1.trad.sursele unor ale$eri mai mult sau mai uţin ar$umentatecare să ilustre.S.Bucureşti..."dvertising.. şi *4erilOn X.1GKI.1GIG..mesa7ele ublicitare.Belc4.Paris.P!anu! mediatic Ultimul document al cam aniei ublicitare este planul mediatic sau de medii +media plan.i 0.a situaţională din lanul de mar#etin$. Către cine vor fi diri7ate reclameleV Răs unsul la această (ntrebare vine de la cercetarea rimară şi secundară +ve.Jean Pendrevie.ă lanul mediaticV +%.at şi re."'/"= Courtland P... 1= .. Fn *tatele Unite.obiectivele mediatice +media ob'ectives..Barnes.%'I &rmand DaOan.Nolt.!ediamar# Researc4 0nc.=' %bidem.indică metodolo$ia de utili.5)C Business Boo#sPincolnUood 0llinois. +=.intă ?un amestec de artă şi ştiinţă.0rUin. Diversitatea de as ecte care trebuie cu rinse (ntr/o vi.1J"/1"1 %bidem. Ce factori influenţea. +G.:d.1GK".Ca itolul care riveşte testarea -i evaluarea +testing and evaluation..e mărcile.6 *immons !ar#et Researc4 Bureau.aţii oferă o uriaşă cantitate de informaţii (n această direcţie + re.&rens.U.."%% Bernard Broc4and."%J Leor$e :. Delimitarea mai recisă sau mai neclară a ublicului/ţintă +(n funcţie de ca acitatea com aniilor de e o iaţă de a identifica şi une (n evidenţă elemente care să le individuali..BovQe.1GG1.canalele mediatice etc.intă bu$etul alocat acestor o eraţii.. +11.1GG=.Silliam F..*c4ult.e. *.intă o cate$orie.C4antal )4omas.=I Silliam F. reţine elementele su use testării + iaţa.Contemporary advertising..numeroase or$ani. "nali)a pieţei evocă anali..IJ/HI Don :.Burr Rid$e !assac4usetts.de diversele interese e care $ru urile sociale le ot manifesta entru res ectiva cate$orie de roduse etc.!ic4ael &. +I.)4e co O Uor#s4o .!cLraU/Nill.Sri$4t.Le publicitor.1GKG.&rens.. +1%.1GG%.C4ica$o.".Broadcast &dvertisers Re ort...1'H/1HJ Claude Bonnan$e.

să alterne. şi dominanţă +dominance..area reclamelor şi defalcarea bu$etelor mediatice e su orturi ublicitare.ea. )rebuie luate (n considerare şi strate$iile romoţionale8 entru rodusele de se.a reclamele diferă foarte mult de la un ti de su ort la altul +radiotelevi.rin publicitate la locul v(n)ării +pointof-purchase advertising.".ervat strate$iilor mediatice.ia unei com anii.e..ată cu erioade (n care nu este etc.scăderea uterii de cum ărare la ublicul din Rom1nia a ridicat firmelor semne de (ntrebare asu ra raţiunii cum ărării de s aţiu şi tim ublicitar scum 8 (n consecinţă.?demne@ de el..voltarea unei reţele naţionale de distribuţie. Com ortamentul consumatorilor oate determina roducătorul să difu.voltată. A dată definit e scurt ublicul/ţintă +ve. 5u este de omis fa tul că destule firme au referinţe s eciale entru anumite mass/medii.ublicitate mobilă.inelor 9.rin publicitate mobilă +transit advertising.are fle2ibilă a mass/ mediilor. &lături de obiectivele ublicitare stă adesea o scurtă descriere a mesa7ului ublicitar.căminelor diferite e2 use unui ve4icol ublicitar cel uţin o dată (ntr/o anumită erioadă de tim +de obicei.00..eficienţa costurilor este un criteriu im ortant de ale$ere +ve.e de resu us că lanul mediatic va reţine ublicaţii locale. Unde şi c1nd trebuie difu. 9 de ildă.e s re alte medii.on este nevoie de o utili.i e2em lul de la strategia creatoare.i mai 7os.unele roduse sunt recomandate doar rin panota' +outdoor advertising.frecvenţă +fre#uency. Dacă distribuţia entru o marcă este locală sau re$ională şi dacă obiectivele de mar#etin$ ale com aniei roducătoare nu vi. Fn fine. *umele e care le erce entru a difu.afişe li ite (n vitrinele ma$a.diverse ublicaţii anunţă sumele c4eltuite e ieţe entru difu. *e oate (nt1m la ca un concurent al leader/ului să alea$ă alte su orturi ublicitare dec1t acesta entru a lu ta mai eficace (m otrivă/i. &le$erile de ind adesea şi de mass/mediile dis onibile8 (n unele ca.ă6 entru bi7uterii nu se re.entru roduse (n cum ărarea cărora im ulsul 7oacă un rol im ortant. Fn ultima erioadă.bu$etul mediatic (nsuşi al firmelor este (n scădere. 9 reţelele urbane de trans ort (n comun. Prin reach se e2 rimă numărul ersoanelor. etc.iune6 cumulative net audience 9..atru să tăm1ni.ării reclamelor +de ildă.e reclamele (ntr/un ritm constant.ă c4eltuielile entru ublicitate ale com aniilor. 0ată un asemenea obiectiv6 a atin$e HJ la sută din rinci alele cate$orii ale ublicului/ţintă (n medie de şase ori şi 'J la sută din cate$oriile secundare ale ublicului/ţintă (n medie de atru ori (n tim ul rimelor atru să tăm1ni de ublicitate. :2 unerea la ve4icolul ublicitar +emisiune anume la un canal anume de televi. Fn ţările cu ublicitate de.iare.Caracteristicilor rodusului le revine un rol im ortant (n rocesul care ne interesea.anota7.area obiectivelor mediatice se fac cu a7utorul unor cate$orii de informaţii aco erite o serie de termeni (n continuă e2tindere. A altă cate$orie de factori este nivelul eforturilor concurenţei de cumpărare de spaţiu -i timp publicitar.ă de..e erioadele (n care reclama este difu.iune. Pa (nce ut a fost vorba de reach 9 (n radio şi televi..(ntr/o erioadă foarte recis delimitată. a fost luată rin convenţie ca termen de definire a lui reach c1nd s/a observat că vec4iul termen 9 e2 unere la mesa7ul ublicitar 9 oate rovoca mari 1I .iune +su orturile res ective nu sunt considerate adecvate statutului rodusului. Fn fine.ă obiectivele mediatice +(n termeni cuantificabili..continuitate +continuity.. Formularea şi reali..număr anume al unei reviste anume.uri.să s orească frecvenţa difu.. &ceste date orientea.iune. Fn lus.la orele la care sunt ro$ramate emisiunile de interes entru ublicul/ţintă al rodusului unei com anii nu mai e2istă s aţiu ublicitar dis onibil6 com ania trebuie să se oriente.ate reclameleV Răs unsul la această (ntrebare este detaliat (n ca itolul re.iune locale.intă reclame la radio sau televi.osturi de radio şi televi.du ă cum se oate la fel de bine (nt1m la ca unele com anii să imite ale$erile mediatice ale leader/ului consider1nd că res ectiva ale$ere este un drum s re reuşită.se formulea..reviste.mass-mediile (nsele ot influenţa deci. !ai toate canalele mediatice oferă reduceri (n anumite cantităţi de s aţiu şi tim ublicitar cum ărat.billboards.

)ermenul a a ărut din considerentul că o sin$ură e2 unere la o reclamă nu oate determina reţinerea mesa7ului de către destinatar8 diverse cercetări au arătat că un reach efectiv se roduce atunci c1nd numărul de e2 uneri varia.JJJ 2 =.entare.mer$e la bucătărie. *unt (nsă osibile toate variantele de continuitate +creşteri tre tate ale 1H .E 6 I. :ste c1tul (m ărţirii (ntre reach +e2 rimat rocentual..are a reclamei alternea.JJJ 6 I..JJJ T "'. Frecvenţa medie este rodusul dintre e2 uneri şi reach6 C+%..comuta e alte canale.trebuie să fie c1t mai mare.care e2 rimă diverse ra orturi (ntre mărimi considerate im ortante +'.adică (ntrea$a cantitate de mesa7e absorbită de audienţă8 desi$ur.robleme de inter retare6 difu. se e2 rimă re$ularitatea cu care sunt difu.entată (n mass/medii 9.da un telefon etc.ea.itiv la mesa7ul ublicitar.=P este calculat rin (nmulţirea rocentului cu frecvenţa medie6 IJ 2 ' T "'J LRP descrie ponderea totală a mesa'ului +total message 5eight.JJJ T ' Dacă IJ la sută din căminele cu radio ascultă reclama (n medie de ' ori de/a lun$ul erioadei de atru să tăm1ni. 9 reclamele se difu. <ffective reach re re.ece.JJJ din 1J. 9 reclamele sunt difu. .dar o foarte mare arte din audienţă a avut un număr de contacte insuficient entru a reacţiona (n c4i o. riveşte numărul mediu de e2 uneri ale ublicului/ţintă la un ve4icol ublicitar (ntr/o erioadă dată.intă rocentul de audienţă al unui ve4icol folosit entru fiecare creştere a frecvenţei. A com anie oate o ta entru o difu)are continuă +continuous schedule. Prin frecvenţă +fre#uency. şi frecvenţa medie. ] +%...oate conduce s re conclu. !ai toate bu$etele sunt mai mici dec1t ar vrea com aniile. 0ată un e2em lu6 *ă resu unem că %. Prin continuitate +continuity.recvenţa medie +average fre#uency. 9 intervalele de difu. Cifra cores unde valorii minime a unui reach efectiv.JJJ de ascultători ascultă o reclamă de trei ori de/a lun$ul a atru să tăm1ni şi că alţi %.ă (ntre trei şi . )ocmai entru că roblemele de inter retare sunt numeroase şi s inoase au fost creaţi termeni noi..la intervale re$ulate şi cu intensificări tem orare ale ritmului de re. se e2 rimă numărul de e2 uneri ale membrilor ublicului/ţintă la mesa7ul ublicitar (ntr/o erioadă determinată.JJJ 2 %.ate la intervale re$ulate de/a lun$ul cam aniei 9.ii $reşite6 IJ la sută din audienţă au un contact %J la sută din audienţă au cinci contacte 1J la sută din audienţă au nouă contacte Frecvenţa medie este IJ 2 1 ] %J 2 = ] 1J 2 G T %JJ 6 1JJ T %.ă (n două ?straturi@.sau entru o difu)are pulsată +pulsing schedule.ate mesa7ele ublicitare +=.area reclamei (n cadrul unui ro$ram care se bucură de o mare audienţă nu (nseamnă nea ărat că ublicul ro$ramului urmăreşte reclama +teles ectatorii ot sta de vorbă.ă cu intervale (n care reclama nu este re.JJJ ascultă reclama de cinci ori (n acelaşi interval. *e une atunci următoarea c4estiune6 e de dorit ca mai multe ersoane să fie e2 use mai rar mesa7ului sau ca mai uţine ersoane să fie e2 use mai des mesa7uluiV Cu alte cuvinte6 e de referat un ra ort reach 3 frecvenţă (n favoarea rimului termen sau al celui de/al doileaV 0nstrumentul la care recur$ adesea ublicitarii entru a răs unde este cunoscut ca gross rating point + =P.entru o difu)are 7n salturi +flighting schedule. 0ată un e2em lu care arată (nsă că şi frecvenţa medieinstrument creat să s ri7ine stabilirea lanului mediatic.

inch.?Pro)v@ sau ?&ntena1@. 9 anota7 şi ublicitate mobilă 9.care nu trebuie nicidecum omiseste adecvarea ublicului/ţintă al rodusului recomandat la ublicul/ţintă al instituţiei de resă (n care este re. se e2 rimă dimensiunile mesa7ului ublicitar +I.1H4%J 9 1G4%J6 prime access.are continuă la intervale mari.ceea ce (m iedică o liniştitoare evaluare com arativă a sumelor de c4eltuit entru difu.o a$ină de .reviste de informare $enerală etc.anota78 urmea.iune.fie (n calupuri publicitare +(ntre emisiuni.care vor fi orarele de difu.. 1K .răm1n de stabilit ve4icolele s ecifice6 ?)ime@ sau ?5eUsUee#@. &l treilea ca itol al lanului mediatic cu rinde strategiile mediatice.ă un rodus nou oate ado ta difu. şi de GMHMM 2 "1MHMM +un ţol.are.ece8 dimensiunile cele mai răs 1ndite ale anourilor sunt de 1"M 2 "=M +un icior.ările de reclame se fac fie (n participări +mai multe com anii re.?Biva@."%4 "%4%J6 late ne5s.eficienţa costurilor +sumele de bani de lătit mass/mediilor entru difu..e %J de secunde.radio.morning drive +oamenii ascultă un ost de radio conduc1nd s re locul de muncă. Costurile im lică una dintre deci.iune şi radio.. etc.unităţile de e2 unere cele mai folosite sunt luna şi anul. Pentru televi.area mesa7elor ublicitare. Fiecărui interval (i cores unde un anumit cost..ea.intă s oturi (ntr/un s ectacol6 du ă introducere.?Cosmo olitan@.entat mesa7ul comercial."J4 9 "%46 prime time.8 (n fine. Fn resa scrisă.ări este mai mare sau mai mic +o difu.are "-=' centimetri. *e (nţele$e că o com anie care vinde roduse se.ilei (n mai multe intervale de tim .ă.natura (nsăşi a rodusului +am vă.?Femeia@ sau ?0oana@.ut că nu se fac reclame de arfumuri (n .area reclamelor.?*u er CDE@.numărul cor oraţiilor aflate (n com etiţie entru ti ul res ectiv 3 clasa res ectivă 3 ve4icolul res ectiv. +1J4 9 1=46 daytime.orarele de difu)are se s ri7ină e se$mentarea . Un element fundamental..1nă la caracteristicile te4nice ale reclamei. Difu."%4%J 9 J146 late fringe. &ici se stabileşte ce mass/medii vor fi folosite.tim ul de e2 unere a ublicului la cam anie. Com ania are de 4otăr1t (n rimul r1nd ti ul de mass/medii (n care va face reclamă ro riilor roduse6 televi.are.iune.area continuă.reduceri ale acestor intervale 1nă la dis ariţia reclamelor din mass/ medii etc.7umătate sau un sfertsă dure.canale naţionale de televi..trimestrial etc.oniere şi are un bu$et destul de mic oate ado ta difu.este I4 9 1J4.de la aco erirea $eo$rafică.entru a se ăstra (n mintea membrilor ieţei.iar. Pentru publicitatea e*terioară +out-of-home advertising..?orarul@ de difu.?&vanta7e@.are .cel mai scum fiind prime time +G4 9 1I46 daytime.ublicitate mobilă.?Alivia@.ă să alea$ă clasa de mass/medii6 reviste de s ecialitate.fie (n programe sponsori)ate +com ania care s onsori.reviste. Reclamele ot să aco ere o a$ină de revistă sau două.. &le$erea unui ti 3 unei clase 3 unui ve4icol se face (n funcţie de mai multe criterii..?:lle@?!adame Fi$aro@. Pentru radio..ilnică este e2celentăD8 o com anie care are un renume considerabil oate recur$e la o difu.1=4 9 1G46 afternoon sau evening drive..are %J-'HG de centimetri.situaţia este oarecum diferită8 intervalul de tim de ma2imă audienţăcare im une şi costurile cele mai mari.iare. Fn fine.4otăr1nd dacă intervalul (ntre două difu.area (n salturi.iar.osturi locale etc.(n momente de au.(nainte de final etc."'4 9 JI46 all night.are este im us de eriodicitatea ublicaţiei6 .c1t va fi costul s aţiului sau tim ului ublicitar.fără să aibă vreo res onsabilitate le$ată de conţinutul ro$ramului.intervalelor de difu.?Unica@...1G4 9 "'46 nightime.foot.ă ro$ramul 9 o face nea ărat (n prime timeD 9 şi răs unde (n totalitate de buna lui desfăşurare (şi face ublicitate de/a lun$ul desfăşurării acestuia.că o com anie care lansea.să tăm1nallunar..rin dominanţă +dominance...1I4 9 1H4%J6 early fringe. :tc.al doilea interval de mare audienţă.IJ de secunde sau c4iar .iile cel mai $reu de ado tat ale lanului mediatic.iareD. Fiecare ti de mass/medii are ro riul sistem de calcul.

8 la reviste6 de o.op.or dintr/o anumită .8 .cit.onă care urmăresc ro$ramul (ntr/o erioadă s ecifică.!.a atra.ale$erea ve4icolelor ublicitare. 2 1. Pentru televi.a treia.1GKI.iune.Silliam F..JJJ şi (m ărţind rodusul la tira7 +K.de 41rtia e care este im rimată etc.1.%K'/%KH L.Burr Rid$e !assac4usetts.te4nică la care se recur$e numai entru a calcula costul relativ al ublicităţii (n .Sinter Jr.= este cu at1t mai avanta7os cu c1t este mai mic. J-= U*D 2 1. 5A): +1.!cLraU/Nill..JJJ Pentru reviste.. Jose 4 AstroU. '.NomeUood 0llinois. +ve.JJJ.&.un ra ort (ntre costul tim ului comercial şi rocenta7ul de cămine cu televi.= +milline rate.Yei$ler.de la Zoun$ \ Rubicam.costurile ublicitare se com ară rin milline rate. +".Belc4..Belc4...&rens.!. sau cost per point +CPP.Pentru . T ///////////////////////////////////////// T %" U*D %.iţie + artea de sus a a$inii.coordonarea dintre ti urile de mass/medii etc.costul reclamei este s orit de o.iţie +co erta a doua.1GG%.i 00. cu 1.Belc4.Sri$4t..&.JJJ Pa ."dvertising.şi radio se foloseşte un sistem de calcul intitulat cost per ratings point +CP=P.mar$inea din drea ta a a$inii.0rUin..cit.. +'.de numărul de a$ini e care se (ntinde reclama.%K'/%KK.Belc4. CP.8 milline rate e2 rimă costul unui r1nd ti o$rafic la un tira7 de un milion de e2em lare + .8 se calculea..:.= şi C sunt invers ro orţionale.diversitatea o eraţiilor de e2ecutat şi fle2ibilitatea coordonării lor sunt aşa de mari.JJJ . T ///////////////////////////////////////// C +circulaţia.Belc4.iare.ă (nmulţind costul absolut al s aţiului ublicitar +ima$ine alb/ne$ru. Fntr/o cam anie ublicitară.1GK".JJJ U*D //////////////////////////////////// T /////////////////////////// T 1J U*D =J.(nc1t fiecare artici ant oate să atribuie liniştit vina celorlalţi şi să/şi aro$e la fel de si$ur de sine meritele. GI.etc.JJJ.ra ortul dintre reach şi frecvenţă.centru.JJJ CP.JJJ U*D 2 1..Contemporary advertisingRic4ard D.!ic4ael &.Courtland P.JJJ =JJ.=JJ U*D CP=P T ////////////////////////// T 1%J %J : destul de lim ede că elaborarea lanului mediatic se loveşte de destule im onderabile6 ra ortul dintre ublicul/ţintă al instituţiei de resă şi ublicul/ţintă al rodusului. +%.0rUin.etc.Belc4%ntroduction to advertising and promotion.a ud Leor$e :.op. = +rate line.'JK 1G .iare.JJJ =J.:.iare cu circulaţie a ro iată +H.BovQe.Sillis P.5eU Zor#.'J= L. şi *4erilOn X.JJJ..sistemul de calcul este cost per thousand +CP.%KK/'1= Jo4n *. este cu at1t mai avanta7os cu c1t este mai mic.

le res in$e.%KH L.care le a robă.BovQe.op.Belc4.op.:.cit..op.*4...C.&.anii res ectivelor de artamente a recia.1H= L.ă că rin intermediul lor com aniile ot controla mai bine o eraţiile de efectuat.cit. Res ectivele de artamente au un număr variabil de res onsabilităţi şi sarcini.Yei$ler..A$en'ia de pu !icitate *tructurile an$renate (n artea de ublicitate a activităţii de mar#etin$ sunt (n rinci al trei6 com aniile roducătoare..cit.BovQe şi &rens $ru ea.'1"/'1%.X.Sri$4t.de vi. Destule de artamente de ublicitate asumă şi alte funcţii.*.ă rodusele cărora li se va face reclamă.&.S.ă sub aceste ?etic4ete@ aceleaşi activităţi +". A arte din aceste funcţii sunt comune tuturor de artamentelor..op.că (şi ot a ăra mai bine ro riile interese.iunea ei des re activitatea de mar#etin$.de calculare a bugetului.&rens.*.'1%. )otuşi"J .. *e oate s une că.cit..!.an$rosişti etc.ă broşuri.oric1t de mic +c4iar dacă (n unele ca.J.are a de artamentelor şi a$enţiilor..dacă reclamele se difu..materialele entru ublicitatea la locul de v1n.le oate reveni reali)area unor servicii de marketing +conce şi reali. &ceste ro uneri vi.Belc4. +K. &dversarii le re roşea. De artamentul de ublicitate are (n frunte un mana$er. şi la (nc4eierea contractelor cu acestea. Parti.a$enţia de ublicitate care va a ăra interesele com aniei etc.!.P.ă (n mass/medii conform ro$ramului etc.P.%KH.%G=/%GI ///////////////////////// II.&.:.X.ă etc.uri oate fi alcătuit din c1teva sute de ersoane..modalităţile de or$ani.cit.Sinter Jr.P.op. Deşi măresc numărul funcţiilor 9 administrativă. De artamentele ot roceda şi la identificarea suporturilor publicitare +canalele mediatice.a$enţiile de ublicitate şi mass/mediile.ea.*.e de/o arte.e de altă arte.am loarea şi felul colaborării dintre ele sunt de o diversitate derutantă.op. entru distribuitori..Yei$ler.*4..elimin1nd veri$a intermediară a a$enţiilor de ublicitate.S. L.&.J. Fn fine.op..1KI. Putem deduce de aici că nici o firmă nu le oate i$nora.liante etc. De artamentele care (nde linesc toate funcţiile resu use de activitatea ublicitară şi de mar#etin$ se numesc agenţii de casă +in-house agencies.Belc4..cit.P.*4. +%.că termenele de efectuare a o eraţiilor ublicitare sunt mai bine res ectate etc.+=..li sa $1ndirii inde endente datorată structurii ierar4ice a com aniei.op.'J"/'J%.la cum ărarea s aţiului şi tim ului ublicitar (n mass/medii..&rens.C.*4.are cu rodusul. :l face ro uneri conducerii com aniei.că ot face economii substanţiale +de ildă. +H.:.S.J.Sri$4t.Sinter Jr.Yei$ler.cit.BovQe...de coordonare cu celelalte departamente din companie şi de coordonare a acţiunilor companiei cu acelea ale agenţiei de publicitate -i mass-mediilor 9. Producătorii şi mass/ mediile au de artamente de ublicitate menite să comunice cu a$enţiile de ublicitate.S.!..*.are etc..X.%HK J..S.Sri$4t.ă (n rinci al ri$iditatea ideatică la care duce e2cesiva familiari..Belc4. şi *4.cit.1H%.cit. J.P. &ceastă diversitate reflectă diversitatea (nsăşi a activităţilor economice şi comerciale.de condiţiile ieţei e care acţionea.S.Sinter Jr. Una este de creare de mesa'e publicitare.S.dacă ro unerile de reclamă e care le face a$enţia res ectă filosofia com aniei.P..Sri$4t.Sinter Jr. Princi ala caracteristică a domeniului este mobilitatea.X.nu mai lătesc a$enţiilor de ublicitate comisionul de 1= la sută.Yei$ler.subiectivitatea cu care sunt rivite rodusele +'.P.(n funcţie de mărimea com aniei..Yei$ler consideră că două sunt ? rinci ale@6 planificarea programului publicitar şi păstrarea legăturii cu agenţia de publicitate +1..F.Sinter Jr. 5u e2istă com anie care să nu aibă un serviciu sau departament de publicitate +advertising department.ea.le modifică etc. !ana$erul de ublicitate verifică dacă a$enţia res ectă termenele de lucru stabilite.*..bu$etul de ublicitate.F.de planificare..Sri$4t.Belc4.op.ea.X. +I.Belc4.

inte cam anii trecute.ă cu canalele de televi. Pot artici a la activităţi de relaţii ublice (n măsură să le (mbunătăţească ima$inea +s ri7inire de ro$rame ecolo$ice.iune şi radio etc.. Pot face pre)entări ipotetice +speculative presentations. &$enţiile consideră că rocedeul (ncalcă normele deontolo$ice. locale.6 unele com anii solicită a$enţiilor să le re.ă copy5riters.2 la carte agencies.şi directorii artistici +art directors. &ceste ultime a$enţii ne$ocia. &ici lucrea.ă mesa7ele cu a7utorul unor colaboratori.ă (ntrea$a activitate a a$enţiei referitoare la cam anie.com artimente de consultanţă 7uridică care ve$4ea.c1tă vreme unele com anii le/au furat idei8 de aceea.referă să re. :ste ştiut că marile a$enţii an$a7ea.cercetarea ublicitară şi cum ărarea de s aţiu şi tim ublicitar.ea. este o interfaţă.account services.recom ensarea muncii an$a7aţilor +(n $eneral. şi de cum ărarea de s aţiu şi tim ublicitar + media-buying agencies. se desfăşoară (n trei direcţii6 romoţiunea v1n..P.sociale etc. )rebuie să comunice (ntre$ii a$enţii unctul de vedere al com aniei şi com aniei unctul de vedere al a$enţiei. Pentru J. "1 .furni)ori +suppliers.. Compartimentul de creaţie +creative services.intă multe similitudini cu o mare clinică medicală@ +I.mai ales cele care au avut succes. Fşi ot face ublicitate rin mass/medii.iune şi osturile de radio cum ărarea de tim ublicitar.aţii care furni. Directorul e2ecutiv al com artimentului administrea. de servicii ublicitare6 ti o$rafiicase de roducţie cinemato$rafică şi video etc.ă ca reclamele reali.ărilor. &desea.*.ate să res ecte re$lementările le$ale (n vi$oare etc.dintre care Procter & amble. &ceasta este structura de ba.ori celebri entru reali.Sinter Jr.Yei$ler.area de cli uri ublicitare8 RidleO *cott este autorul reclamei ?1GK'@ entru "pple.te2tele şi slo$anele..X. Diversitatea şi com le2itatea o eraţiilor de e2ecutat (ntr/o a$enţie ar aşadar foarte mari. Fn fine.circa două treimi din veniturile unei a$enţii se varsă an$a7aţilor ca salarii şi rime...area mesa7elor ublicitare +creative servicescreative bouti#ues.de activităţi artistice. etc.inte cam anii i otetice e care le/ar desfăşura entru un rodus sau altul.Sri$4tS.entarea a$enţiei an$a7ate.a$enţia reali.ă a unei agenţii cu servicii complete +full-service agency.e care a oi (l v1nd com aniilor interesate.*4. rin "genţiile de publicitate +advertising agencies.desfăşoară cam anii (ntre$i intermediul ro riilor de artamente de ublicitate.ă servicii de lanificare şi reali.la reali.area mesa7elor ublicitare. De cele mai multe ori (nsă. Cum (şi $ăsesc a$enţiile clienţiV Pot folosi scrisori de referinţă de la unii mai vec4i.ă o ec4i ă alcătuită dintr/un copy5riter şi un art director. sunt ?or$ani.care e2ecută foto$rafiileti arul.ea. se ocu ă de conce erea şi reali.foarte multe com anii.a rovi. Com artimentul oate cu rinde şi un serviciu de roducţie.ă re$i.ă servicii com lete re..ea. Compartimentul clienţi +client services. urmăreşte desfăşurarea unei olitici de ersonal (n stare să s orească randamentul activităţii.reli$ioase etc. Destule alte a$enţii oferă servicii arţiale +ele se numesc agenţii 2 la carte.6 este vorba (n rinci al de reali.are a ro$ramelor ublicitare@ +=.care conce ideile reclamelor şi scriu titlurile.cli urile de televi.care se ocu ă de as ectele $rafice ale anunţurilor.(n vederea (nc4eierii unui contract8 nu se lăteşte dec1t re.compartimentul administrativ +management & finance.ionarea cu toate ti urile de materiale necesare muncii. De ce structură are nevoie o a$enţie entru a/şi (nde lini toate sarcinileV Fn fruntea ei se află un comitet director 3 reşedinte. Destule a$enţii au com artimente de relaţii ublice. Pot trimite scrisori de ofertă com aniilor ale căror interese vor să le a ere. &ctivitatea compartimentului de marketing +marketing services.?o a$enţie de ublicitate care furni.area reclamelor unei cam anii lucrea..

1GKI.Yei$ler.J. "" .Silliam F.din care doar "H= +a roa e "-H= la sută.. Din cele este şa te mii de a$enţii (nre$istrate (n *tatele Unite.riscuri considerabile.ece mii de a$enţii.Sri$4tS.op.1GG%.&rens.mass/mediile şi com aniile de afişa7 (şi au ro riile de artamente de ublicitate.K=/KI.Sri$4t. Fn fine.C.ece a$enţii controlau circa "H la sută din volumul total al afacerilor +H.Uriaşa fascinaţie e care o e2ercită marile a$enţii de ublicitate are să masc4e. de circa =I de miliarde +K.KI/KH +'..*4.S.BovQe.!.itate efectuate de instituţii inde endente.Sillis P.*4.P. +=. Fn 1GG1 (n *tatele Unite erau circa şa te mii de a$enţii8 rimele .Sinter Jr. Pe de altă arte.BovQe. +K.Yei$ler.1JG C. şi *4erilOn X.ate de rimele =JJ8 c1şti$urile brute ale rimelor =JJ de a$enţii erau de H-H miliarde de dolari la c4eltuieli entru s aţiu şi tim ublicitar +bani ai com aniilor. Leor$e :.%ntroduction to advertising and promotion .*.furni.. +%.Burr Rid$e !assac4usetts...ea...5eU Zor#.op.nu trebuie ierduţi din vedere termenii americani.Contemporary advertising.cit.X.. Pa (nce utul anilor KJ (n *tatele Unite e2istau a roa e .Ric4ard D.cit.:.F. +"..F.S.Belc4.BovQe.0rUinNomeUood 0llinois..KJ/K".11K L.op..Sinter Jr."dvertising. Jo4n *.&..marea ma7oritate sunt au mai uţin de cinci an$a7aţi.cit..P.!.Sinter Jr.Belc4.cit.Sri$4t.&rens.S.*.Belc4.X.P.Belc4.1J= Courtland P...ă otenţialilor clienţi informaţii rivind audienţele su orturilor +(n rimul r1nd din studii de mare serio.ece controlau a roa e 7umătate din volumul total al afacerilor reali.op.oferă servicii de creaţie.Belc4.1GK"..1nă la im unerea unei terminolo$ii ublicitare rom1neşti +acţiune (n care rolul rinci al le revine rofesioniştilor (nşişi..P. &cestea v1nd s aţiu şi tim ublicitar.!cLraU/Nill.. De aceea. +H.KI J.Belc4.cit. (nre$istrau c1şti$uri brute de este cinci milioane de dolari8 rimele .rutină etc.H1/H" !are arte din terminolo$ia rom1nească este creată de autorul acestor r1nduri +care crede (n necesitatea unei asemenea terminolo$ii. +I.&.&rens.:.!ic4ael &...cit.8 termenii nu au o circulaţie recunoscută (n limba7ul rofesional rom1nesc.Yei$ler.e as ecte im ortante ale rofesiunii6 multă muncă.K' L.op. 5A): +1.0rUin.op.activitatea ublicitară este (n $eneral foarte concentrată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful