You are on page 1of 2

Kol' slaven nash Gospod

Dimitri Bortnjanskij


Maestoso
 

Soprano

Kol' (2.)


sla bja

ven tvoj

nash a

Go gnez

Alto

 

Kol' (2.)
 

sla bja

ven tvoj

nash a

Go gnez

Tenor

Kol' (2.)

sla bja

ven tvoj

nash a

Go gnez

Bass

 

 

Kol' (2.)
 

sla bja

ven tvoj

nash a

Go gnez

spod zla
 

vSi - o to - run

ne nyj

ne mo - zhet vse - gda i -

i zo

zja - snit' bra - zha

ja et

spod zla


vSi - o to - run

ne nyj

ne mo - zhet vse - gda i -

i zo

zja - snit' bra - zha

ja et

spod zla
 

vSi - o to - run

ne nyj

ne mo - zhet vse - gda i -

i zo

zja - snit' bra - zha

ja et

spod zla

vSi - o to - run

ne nyj

ne mo - zhet vse - gda i -

i zo

zja - snit' bra - zha

ja et

zyk; nam;
 

ve my

lik na

on psal

vne ti

be - sach ri slad

na tro ko - strun

ne, noj

zyk; nam;


ve my

lik na

on psal

vne ti

be - sach ri slad

na tro ko - strun

ne, noj

zyk; nam;
 

ve my

lik na

on psal

vne ti

be - sach ri slad

na tro ko - strun

ne, noj

zyk; nam;

ve my

lik na

on psal

vne ti

be - sach ri slad

na tro ko - strun

ne, noj

Copyright 1999 by the Choral Public Domain Library (http://www.cpdl.org) Edition may be freely distributed, duplicated, performed, or recorded.

vby - lin - kach, te - be pri 

na no

zem - le, sim fi


ve - lik. mi - am.

Ve - zde Pri - mi

Go ot

vby - lin - kach, te - be pri 

na no

zem - le, sim fi


ve - lik. mi - am.

Ve - zde Pri - mi

Go ot

vby - lin - kach, te - be pri  

na no

zem - le, sim fi

ve - lik. mi - am.

Ve - zde Pri - mi

Go ot

vby - lin - kach, te - be pri -

na no

zem - le, sim fi

ve - lik. mi - am.

Ve - zde Pri - mi

Go ot

spod nas
 

ve bla -

lik go

i da

sla re

ven, n'e

vno - ci vo dni, kak bla - go - von

si no -

spod nas


ve bla -

lik go

i da

sla re

ven, n'e

vno - ci vo dni, kak bla - go - von

si no -

spod nas
 

ve bla -

lik go

i da

sla re

ven, n'e

vno - ci vo dni, kak bla - go - von


 

si no -

spod nas

ve bla -

lik go

i da

sla re

ven, n'e

vno - ci vo dni, kak bla - go - von

si no -

1. %

2. %

ja e
 

nem ku -

ra re

ven.
%

Te

n'e.

ja e


nem ku -

ra re

ven.
%

Te

n'e.

ja e
 

nem ku -

ra re

ven.
%

Te

n'e.
%

ja e

nem ku -

ra re

ven.

Te n'e.