Ochiul şi vederea

Structura şi funcţiile aparatului vizual Aparatul vizual, cel mai important organ de simţ, informează sistemul nervos central asupra tuturor modificărilor care au loc în mediul înconjurător. Funcţionează pe principiul sistemul cibernetic, adică are în e terior globul ocular numit şi !aparat de luat vederi!, apoi căi de transmisie a mesajului şi centri corticali de interpretare a imaginii. Globul ocular este în general de formă sferică şi are o structură formată din trei membrane" # $embrana e ternă, numită sclerotica, de culoare albă sidefie, fibroasă şi rezistentă, ine tensibilă la adult, dar uşor e tensibilă în prima copilărie, este numită şi scoica sclerală, deoarece menţine forma globului ocular şi a fost asemuită cu sistemul osos din alte părţi ale organismului. %ste formată din fibre conjunctive#elastice, împletite în patru straturi, în sistem de reţea de balon, care îi dă rezistenţa şi starea opacă, netransparentă. Aceste fibre iau naştere prin secretarea de substanţe colagene şi mucopolizaharizi a unor celule numite fibrocite. &acă genetic aceste celule nu au mesaj normal de sintetizare a acestor substanţe, apar fibre cu rezistenţă redusă, care prin presiunea conţinutului globului ocular se alungesc sau îşi modifică forma, put'nd să ducă la tulburări de refracţie cum este miopia, astigmatismul, cheratoconul. (olul fiziologic al scleroticei este de a proteja celelalte componente oculare. $embrana e ternă, sclerotica, în )*+ anterioară, la polul anterior îşi modifică structura prin plasarea fibrelor în sistem paralel, ceea ce face ca această porţiune să devină transparentă. Această zonă este numită corneea transparentă, prin care pătrunde lumina, e citantul specific al ochiului. ,orneea poate fi asemuită cu geamul unei încăperi. ,orneea are principalul rol optic de a permite pătrunderea radiaţiilor luminoase şi, prin puterea ei de refracţie de -. de dioptrii, de a devia traiectoria luminii, pentru a ajunge la retină. # $embrana mijlocie este numită uveea şi se împarte în" uveea anterioară şi uveea posterioară. /veea anterioară cuprinde la r'ndul ei două elemente" corpul ciliar şi irisul. Corpul ciliar este format de muşchii ciliari şi procesele ciliare.

Popescu Adrian XI E

)

cunoscută şi sub numele de coroidă. . # A treia membrană a ochiului este retina.onurile sunt aşezate în centrul fundului de ochi în zona numită macula optică 4pata optică5. Procesele ciliare. % citantul specific al acestor celule neuroni este radiaţia electromagnetică. care duce mesajul vizual la scoarţa cerebrală. determină un microbombardament. adică lumina compusă albă. Aceasta este funcţia de acomodaţie vizuală. formată din ). este completă şi se formează intr#o etapă optică 4mediile transparente şi refringente5. cum sunt corneea. de celule...entral. deci a culorilor 4simţul cromatic5. ce se face prin rezonanţă paramagnetică şi electronii sunt aruncaţi pe orbite e terne.onurile şi bastonaşele sunt neuronii cei mai importanţi. este asemuită cu un burete vascular. precum şi nutriţiei formaţiunilor care nu au vase. Această diferenţă de potenţial se transmite prin ceilalţi neuroni 4celule bipolare şi ganglionare5. prin nervii optici şi căile optice p'nă la scoarţa cerebrală.. aşa cum înfăţişează tot ce fi ăm din mediul e tern. elemente şi au proprietatea de a sesiza intensităţi de lumină din ce în ce mai reduse. Irisul. care se ocupă cu perceperea formei elementelor fi ate 4simţul formelor5 şi cu distingerea luminii monocromatice.. deoarece au masă şi viteză. care conţin substanţele fotosensibile şi anume iodopsina şi rodopsina. secretă umoarea apoasă necesară menţinerii presiunii normale intraoculare. straturi în care e istă 1 tipuri de neuroni" primul neuron" conul şi bastonaşul2 al doilea neuron celula bipolară şi al treilea neuron celula ganglionară. nesupuşi voinţei şi funcţionează refle . de la rasă la rasă. care au rolul de a hrăni retina şi celelalte componente oculare.. irisul are un orificiu numit pupilă. umoarea apoasă. bogat vascularizate. . deoarece conţine aproape în totalitate numai vase de diferite mărimi.. 3a acest nivel se face transformarea radiaţiei luminoase în energie electrică. Are loc o transformare fotofizicochimică. formată din particule foarte fine numite fotoni sau cuante de lumină.. cristalinul şi corpul vitros. Această proprietate piezoelectronică a neuronilor retinieni dă posibilitatea transformării luminii în energie electrică. unde se formează imaginea prin mecanism psihic. substanţe care au în compoziţia lor ca element esenţial vitamina A. care realizează aşa numita cameră obscură a ochiului. adică permit orientarea în lumina redusă. de tip nervos. rup'nd molecula de substanţă fotosensibilă 4iodopsina şi rodopsina5. necesară unei vederi clare în privirea de la orice distanţă dorim.uantele de lumină pătrund în ochi prin mediile transparente şi refringente.. . av'nd legături foarte fine cu lentila cristaliniană transparentă.. . 0ndeplinesc cea mai importantă funcţie optică oculară şi anume punerea la punct a imaginii pe care o fi ăm de la orice distanţă. 7astonaşele sunt cu apro imaţie în număr de peste +. membrana diafragmatică situată vertical în faţa cristalinului este colorată diferit de la subiect la subiect. cum sunt corneea şi cristalinul. . Pupila îşi poate micşora sau mări diametrul în raport cu lumina din mediul e terior. Ajunse la conuri şi bastonaşe. $uşchii acţionează prin contracţie sau rela are asupra cristalinului. av'nd în mod refle rolul de a doza cantitatea de lumină ce pătrunde în interiorul ochiului p'nă la retină. care transmite mesajul vizual la scoarţa cerebrală.Muşchii ciliari sunt netezi. în întuneric 4simţul luminos5.. &eci imaginea vizuală. % istă în general p'nă la apro imativ 6.oroida conţine şi un pigment. una Popescu Adrian XI E 8 . Uvcea posterioară. determin'nd o diferenţă de potenţial..

cu v'rful îndreptat posterior şi uşor oblic din afară înăuntru. corpi străini etc. care ne permite să vedem clar de la orice distanţă privim. apoi în radiaţiile optice. A doua ane ă importantă sunt cele două pleoape formaţiuni cutaneo#musculo# membranoase. permiţ'nd vederea la distanţă. . poate să dirijeze razele luminoase sosite la ea. Orbita protejează globul ocular împotriva diferitelor agresiuni e terne. 7aza acestei piramide se află anterior la nivelul feţei. inferior şi e terni5 şi 8 muşchi oblici. iar în rest orbita conţine cei + muşchi e trinseci care determină mişcările ochiului.. Orbita este o cavitate de formă piramidală. 3acrimile conţin şi o substanţă numită lizozim. roz#transparentă. Această lentilă este legată prin fibre foarte fine 4zonula 9inn5 de muşchii ciliari. formată din corneea transparentă. care tapetează faţa posterioară a pleoapelor apoi la baza lor se reflectă. Popescu Adrian XI E 1 .a să funcţioneze în condiţii bune. Anexele globului ocular. în aşa numita cameră anterioară a ochiului. situată în polul anterior al globului ocular şi refringentă cu o putere de -. care participă şi la unele schimburi nutritive şi la o igenarea polului anterior al ochiului.drepţi 4superior. globul ocular sau aparatul de luat vederi are aparate ajutătoare sau ane ele. de dioptrii. 0n spatele cristalinului şi deci în restul conţinutului ocular se află corpul vitros 4sau umoarea sticloasă5 element transparent. care este un bacteriostatic ce menţine echilibrul bacteriologic la polul anterior al ochiului. )< 7rodmann. fie să#şi scadă refringenţa 4se turteşte5. nervi şi ţesut adipos 4grăsos5. formează un fund de sac şi trece pe )*1 anterioară a globului p'nă la cornee. )6. (olul corpului vitros este de a permite razelor să ajungă la neuronii retinieni. de o parte şi de alta a liniei mediane a craniului. Ochiul astfel organizat. de dioptrii. lipsită de orice alt element structural şi mai ales de vase. fum etc.fiziologică 4mecanismele petrecute în neuronii retinieni5 şi o etapă psihică 4interpretarea mesajului în scoarţa cerebrală5. . care protejează globul ocular contra oricărui corp străin. vase. se află în spatele corneei. fum. %ste o membrană bogat vascularizată şi inervată. $uşchii e trinseci ai ochiului sunt . care se încrucişează parţial în chiasma optică şi trec în bandeletele optice.ristalinul este situat în spatele irisului şi are posibilitatea prin contracţia refle ă a muşchiului ciliar fie să#şi crească refrigenţa 4se bombează5 permiţ'nd vederea de aproape. 3a v'rf se află gaura optică.omponenta optică oculară. corpii geniculaţi e tern. transmite prin nervul optic mesajul de la retină prin căile optice. care din punct de vedere optic nu are dec't să conducă razele luminoase. pe unde pătrunde nervul optic în craniu şi trece în creier prin căile optice. care se termină în scoarţa cerebrală în scizura calcarină în zonele ). /moarea apoasă care este numai transparentă. :e baza orbitei este aşezat globul ocular.5. Conjunctiva este o foiţă foarte fină. Aparatul lacrimal este ane a necesară lubrefierii corneei şi conjunctivei prin secreţia lacrimilor. şi refringentă de 8. Al treilea element şi foarte important este lentila cristaliană conve ă. care toţi participă la mişcările ochilor. praf. care protejează globul ocular împotriva agresiunilor 4praf. transparentă. Această proprietate este acomodaţia vizuală. graţie unui edificiu chimic colagenic cu o structură foarte fină. patruunghiulară. .

Popescu Adrian XI E - . e act c't este lungimea a ului antero#posterior al ochiului. Ochiul are aceleaşi însuşiri ca un veritabil aparat optic. îşi va forma focarul înapoia retinei. fiind astfel cel mai răsp'ndit aparat optic. astfel că raza ajunge în centrul retinei. (efracţia oculară este în ansamblu dată de devierile pe care le produc dioptrii oculari razelor luminoase. căci pe ea se formează imaginea ca într#un aparat fotografic. pe maculă şi imaginea se face normal. ?ipermetropia este ametropia cea mai frecventă. se determină în dioptrii. care va percepe o pată difuză circulară.Bolile oculare mai frecvente Viciile de refracţie oculară. dar între care nu se face o corelaţie armonioasă ca în mod normal. a5 ipermetropia este deficitul optic ocular 4ametropia5 în care focarul se formează nu pe retină. $ărimea ametropiilor adică e cesul sau deficitul de refracţie în raport cu ochiul emetrop. &ioptrii oculari sunt formaţi din corneea transparentă. umoare apoasă. pot să determine în unele cazuri ametropii de valoare mai mică şi îndeosebi miopia. ci în spatele acesteia. =maginea pe retină se formează inversată şi micşorată.ondiţiile de mediu. ci înaintea sau înapoia ei. umoarea apoasă cristalinul şi corpul vitros. (etina este asemuită cu o placă fotografică sensibilă. Acest ansamblu de dioptri are valoarea unei lentile convergente cu distanţa focală de 81 mm. determinate genetic. iar din cele astigmice sunt astigmatismele. adică scăderii indicelui de refracţiea dioptrilor 4hipermetropie de indice de refracţie. . Ametropiile de corelaţie survin la ochii în care diferitele componente ale aparatului dioptric sunt cele înt'lnite în ochiul normal 4emetrop5. Ametropiile stigmice sunt hipermetropia şi miopia.. care le străbat şi care vin de la obiectele fi ate cu privirea. >tarea normală a unui ochi numită emetropie. Focarul posterior al acestei lentile la un ochi considerat normal 4emetrop5 în stare de repaus. care duce la deficit de refracţie5. Fasciculul de raze paralele care vin de la obiectul fi at şi pătrund în ochiul hipermetrop în stare do repaus. pe c'nd în cele de structură e istă modificări în conformaţia lor. defectele de optică sau ametropiile se împart în" ametropii stigmice sau focale şi ametropii astigmice. se realizează printr#o corelare armonioasă a acestor dioptri 4cornee. Ametropiile au fost împărţite în" defect de corelaţie şi defect de structură genetică a dioptrilor. caracterul literelor etc. în comparaţie cu obiectul pe care#l privim. nu#şi formează focarul principal pe retină. 0n anomaliile de corelaţie este vorba de variante biologice ale dioptrilor. se găseşte pe retină în regiunea maculară. 0n raport cu felul în care se formează imaginile pe retină. sunt cei în care razele paralele plecate de la o sursă luminoasă 4obiect5 situată la infinit. distanţa de la care citim. cristalin şi corp vitros5. datorită e istenţei unui sistem dioptric în ochi. Ochii cu defecte optice denumiţi ametropi. iluminarea. &efectele 4ametropiile5 de structură apar prin e istenţa unor anomalii de structură ale diferitelor elemente care formează dioptrul ocular. :oate fi consecinţa unei dezvoltări insuficiente a diametrului antero#posterior al globului ocular 4hipermetropia a ială5 sau unei insuficienţe de curbură a dioptrilor oculari 4hipermetropie de curbură5 sau unei modificări.

dioptrii. pentru fiecare caz în parte. (etina este astfel stimulată de prelungirea razelor încrucişate intr#un focar înaintea ei şi imaginea apare sub forma unor cercuri de difuziune. 7ăncile şi masa de scris vor fi uşor oblice 4distanţa negativă5 şi corespunzătoare cu talia copiilor. numită şi miopie progresivă. e cepţional este @)A dioptrii 4în deficitele de conformaţie de tipul microftalmiei5. într#un focar în faţa retinei. în miopia mică e istă numai o scădere a vederii pentru distanţă. precum şi o igienă a cititului. . :entru tratament trebuie consultat un medic specialist oftalmolog. şi mai rar de o creştere a refringenţei dioptrilor oculari. Aceasta din urmă este determinată de o degenerare a fibrelor elastice şi colagene sclerale. evitarea eforturilor. dureri şi congestii oculare după eforturi oculare. &e asemenea. păstr'ndu#se distanţa de la carte de 1A cm. &in punctul de vedere al simptomelor. una pentru distanţă şi altă pereche pentru vederea de aproape. ci să vină din partea stingă şi puţin din spate. care ne fac să o bănuim. care deiermă formarea imaginii obiectelor situate la infinit. în raport cu v'rsta. Aceste simptome oculare se datorează faptului că hipermetropul face eforturi de acomodaţie 4de punere la punct a imaginii clare5 şi c'nd priveşte la distanţă şi c'nd priveşte aproape. 0n mod frecvent miopia este dată de alungirea a ului antero#posterior al globului ocular. iar lumina să nu fie orbitoare. iar pentru aproape vederea este bună. ?ipermetropia are în majoritatea cazurilor mărimi sub @A dioptrii. c'nd ochiul nu este complet dezvoltat. apar semne de oboseală oculară 4astenopie de acomodare5 cu dureri de cap 4cefalee5 după o lectură prelungită. deci o imagine neclară.0n mod constant este înt'lnită în copilărie. $iopia poate fi împărţită în mică. iar la cei peste -A de ani două perechi de ochelari. Popescu Adrian XI E A . ce nu depăşeşte minus + dioptrii şi este o ametropie de corelaţie. caracterizată printr#un e ces de refringenţă a dioptrilor oculari. cit şi pentru aproape. 3a persoanele tinere vor fi prescrişi ochelari care se poartă permanent. se va indica o alimentaţie bogată în proteine şi vitamine. să dea o imagine clară. adică de la 1A cm. 0n miopiile mari vederea este diminuată at't pentru departe. odihnitoare şi un echilibru al întregului organism. încerc'nd prin aceasta să corecteze o parte sau întregul defect de refracţie. care nu progresează şi o miopie boală. minus 1. b5 Miopia este ametropia.. :urtarea ochelarilor face să dispară toată fenomenele de oboseală oculară. $edicul specialist oculist va determina gradul de hipermetropie în mod obiectiv şi va indica corecţia necesară cu ochelari cu lentile convergente adică de !plus! necesare în raport cu v'rsta şi gradul ametropiei. ?ipermetropia poate răm'ne multă vreme nedescoperită. care va indica ochelarii necesari în raport cu gradul miopiei şi purtarea unei perechi de ochelari permanent sau două perechi" una pentru distanţă şi una pentru aproape. put'nd să atingă minus 8. care depinde de structura globului ocular.'nd e istă. printr#un defect genetic.

a5 tahicardia sinusală 4frecvenţa inimii B <. . 0n general. . frigul. medicamente 4tiroidă. Derapia naturistă recomandă" climatoterapia în perioadele de acalmie. 1. (auze. I 1*zi 4numai cu aviz medical av'nd contraindicaţii absolute52 blocanţi de calciu" Cifedipin 4. ANG"NA / ('&!A%0. alergarea după vehicule5. >unt dereglări ale ritmului normal al inimii fie sub raportul frecvenţei.A mg B )#8 sublingual în criza de angină2 b5 Dratamentul coronarodilatator dintre accesele anginoase" nitriţi cu acţiune prelungită 4:entalog. alcoolul. pr'nzurile abundente. =zoGet#izodinid5 administrare c'te H tb.omplicaţii" ruptura. into icaţie cu digitalice. .A mg dg.*min. emoţii. de asemenea. cedează la repaus şi Citroglicerină. tutunul. Dratamentul chirurgical" este stabilit în urma coronarografiei şi constă în diverse procedee de revascularizaţie a miocardului.durere retrosternală ce apare la efort. (la+ificare. Anevri+mele aortei toracice .Afecţiuni ale inimii 1.. insuficienţă respiratorie. tulburările rapide de ritm. spondiloză vertebrală5 se pot însuma cu cei veniţi de la inimă 4angor intricot5. infecţie sau traumatism. .hirurgical B de urgenţă în anevrismul rupt2 se rezecă. fie din ambele.8A dg. >timuli provenind din alte organe 4esofag. aortită luetică. leziuni valvulare. 'ratament. surmenajul. defecări borioase. alcool. /neori criza dureroasă apare şi la repaus 4angor de repaus5.5 0n ambele este păstrat focarul normal al impulsurilor Popescu Adrian XI E + . în acest caz fiind utilă proba la efort.. Anevri+mele aortei abdominale . dezechilibre hidroelectrolitice. digestie. la baza g'tului.12 Aritmii atriale. durere în lombe 4şale5 şi abdomen cu prezenţa unei tumori pulsatile. hipertiroidiile. AN V!"S#$% A&!' " '&!A("( )" AB*&#"NA% . iradiază în braţul st'ng. Anevrismul disecant al aortei are ca semn dominant durerea foarte intensă cu iradiere pe întreg traiectul aortei. =ntercordin5 .$edical B const'nd în scăderea obligatorie a tensiunii arteriale mai ales în anevrismul disecant. emoţiile. fumat. tulburări prin compresiunea organelor vecine. +*zi. crizele anginoase sunt produse de " efort . segmentare. la Duşnad.arbocromen 4=ntensain. . >unt dilataţii anormale. vezicula biliară. mg H tb.orinfar5 ). +. mg tb.. 1*zi. stenoza sau insuficienţa aortică etc. I 1*zi2 are acţiune -#A ore2 blocanţii J adrenergici" :ropanolol -.*min. Agozol.ea mai frecventă formă de manifestare a cardiopatiei ischemice cronice dureroase. fie al regularităţii frecvenţei cardiace. cafeaua. 1*zi2 derivaţi coronarodilatatori sintetici" &ipiridamol 44:ersantin5 . hipertiroidie. Dratamentul medical" a5 Citroglicerina cp. anevrismele simptomatice sau cele asimptomatice care se măresc progresiv. Draseul %EF între crize poate arăta modificări de cardiopatie ischemică sau poate fi normal. A!"'#""% . efedrină5. Simptoame. (ar poate apar şi în alte condiţii dec't cardiopatia ischemică" anemia severă.omplicaţii" ruptura şi emboliile în marea circulaţie . ..#)8.%liminarea factorilor declanşanţi " efortul fizic 4mersul repede. congenitale sau dob'ndite ca urmare a afectării peretelui arterial prin arteroscleroză. tutun. . Katra &ornei etc.52 b5 bradicardia sinusală 4frecvenţă sub +. constipaţia. 'ratament.cardiopatie ischemică. mg B 8 cap*zi.

iar prin ulcerarea plăcilor eteromatoase este favorizată coagularea L tromboză 4astuparea vaselor5. hipertensiune arterială. " =suprel ). se produc stenoze progresive ale arterelor. g flori uscate la ) litru de apă5.#88. atropină .cel drept poate fi congenital fără semnificaţie patologică2 ambele pot apărea în" cardiopatie ischemică.. 'erapia naturi+tă recomandă . cord pulmonar. %ste forma Popescu Adrian XI E .cardiace" nodul sinusal2 c5 e trasistolele atriale B impulsuri ectopice2 d5 tahicardia paro istică atrială 4frecvenţa )-.2 Aritmii ventriculare. #"(0 (!&N"(0 *$! !&AS0. mg la 1#+ h. >timulatorii electrici artificiali endocardici 4pacemaGer5 reprezintă singura soluţie terapeutică de durată. Acid nicotinic 4Kit. refle e vagale pornite din iritaţia organelor interne. hipertensiunea arterială. B%&($% * !A#$!0 S'8NG0 )" *! A/'0. cardiomiopatii diverse. 6actori de ri+c. blocurile de ramură nu au simptoame clinice. . 'ratament. Astfel. iar în ventriculul st'ng B blocul de ramură st'ng. A!' !&S(% !&4A 5arthere L terci. Dratament simptomatic" se impune la frecvenţa sub -.*min. diabetul.c. infecţie reumatică etc. (auze. into icaţia digitalică. depuneri de calciu şi progresiv ulcerarea ateromului.nu e istă un tratament al blocului de ramură2 prezenţa lui atrage atenţia asupra cauzelor ce l#au produs. (auze. ::5.etiologie şi înlăturare a cauzelor. tahicardie. . de asemenea. regulat sau cu pauze. . %ste o combinaţie de modificări ale tunicii interne a arterelor const'nd în depuneri de grăsimi ce se însoţesc de o reacţie fibroasă . deci conduita este după caz B coronarodilatatorie. aorta cu ramurile sale. 7. 'ratament . vezi recomandările la" e trasistole. tutun.lofibrat. 7locul atrioventricular reprezintă o tulburare în propagarea unui stimul sinoatrial către ventricul.&ieta" scăderea aportului de grăsimi de origine animală2 din grăsimile ingerate 41. fie de blocarea lui la trecerea spre atriu. tratament antiinfecţios. astfel neav'nd loc contracţia inimii la acel moment.infuzie de păducel 4A. 'ratament. into icaţii cu digitală. fibrilaţie. chinină. >incopele Adams#>tocGes 4pierderea conştiinţei5 sunt provocate de scăderea frecvenţei cardiace sub 8. cerebrale. %ste o tulburare de conducere caracterizată prin înt'rzierea stimulului inimii la nivelul ramurilor sale din ventriculi" c'nd conducerea este înt'rziată în ventriculul drept se produce blocul de ramură drept. 9.*min.cardiopatia ischemică. două treimi să fie de origine vegetală.predispoziţia genetică. regulată52 e5 fibrilaţia atrială şi flutlerul atrial 4tulburări de ritm neregulate5. %vitarea zaharurilor ce duc. Simptoame. înlăturarea medicaţiei incriminate. acţiune de scurtă surată.M din raţia calorică5. *iagno+ticul este numai electrocardiografic. 7locul sinoatrial reprezintă o tulburare de conducere provocată fie de absenţa stimulului sinusal. scleros L îngroşare5. :. 3. obezitate. a. la creşterea lipidelor sanguine.*min. B%&($% S"N&A'!"A% )" A'!"&V N'!"($%A!.A#) mg. hiperlipemia. 1 căni pe zi" v'sc 4)A g frunze proaspete la ) litru apă5. $edicaţia hipocolesterolemiantă" ?eparina s.ritm cardiac rar. se bea într#o zi2 decoct de anghinare. Simptomele sunt diferite după localizare" coronare. 'ratament.a5 e trasistolele ventriculare2 b5 tahicardia paro istică ventriculare2 c5 fibrilaţia ventriculară. de trotironina etc. (A!*"&/A'"A "S(.

vezi angina pectorală şi arteroscleroză. Acestea duc la creşterea presiunii în artera pulmonară ce constituie un obstacol în faţa inimii drepte. hipertrofia inimii drepte. sedativ. climat protector. Popescu Adrian XI E 6 . administrarea de o igen2 b5 tratamentul insuficienţei cardiace drepte" dietă fără sare2 tonicardiace" &igo in 8A. prima criză de anginoasă prezentată de un bolnav şi care are evoluţie imprevizibilă2 85 Nangorul agravantO B crizele anginoase care apar la eforturi din ce în ce mai mici. la un bolnav cunoscut coronarian2 15 Nangorul de repausO # crizele anginoase apar în afara oricărui efort.după cum este denumită. $iocardul este vascularizat prin cele două artere coronare. antiasmatice.coada şoricelului. combaterea infecţiilor respiratorii. în general se beau 8 căni din ceai pe zi.vezi angina pectorală. viaţă echilibrată.a5 tratamentul afecţiunii pulmonare" bronhodilatatoare. coada racului. apoi insuficienţa cardiacă dreaptă. 'erapia naturi+tă recomandă. 'ratament. blocurile de ramură drept şi st'ng52 c5 insuficienţa cardiacă cronică2 d5 insuficienţa ventriculară st'ngă 4edemul pulmonar52 e5 sincope2 f5 moartea subită. lipsă de aer. de numărul acestora şi dezvoltarea unei circulaţii colaterale.clinică a cardiopatiei ischemice cronice care se manifestă prin crize dureroase cu particularităţi specifice. primele ramuri ale aortei şi se situează alături de rinichi şi creier printre organele cele mai irigate din organism. stenoză aorică.cele ale bolii pulmonare" tuse. 0n această categorie sunt cuprinse " a5 angorul pectoral 4angina de piept52 b5 sindromul intermediar2 c5 infarctul miocardic. >e produce astfel. %voluţia şi gravitatea cardiopatiilor depinde de localizarea stenozelor provocate de procesul arterosclerotic. #"(0 (!&N"(0 N *$! !&AS0. .lasificarea actuală nu mai recunoaşte drept entitate Nsindromul intermediarO sau NpreinfarctulO 2 formele clinice cuprinse în această categorie fiind cunoscute ca Nangor instabilO în care sunt incluse" )5 angorul de NnovoO. (&!*$% /$%#&NA! (!&N"(. dureros. bogat în o igen. tinctură de arnică montană. insuficienţă coronariană. Simptoame. într#un prim stadiu. singurul semn fiind modificările ischemice vizibile pe traseul %EF2 b5 tulburările de ritm şi de conducere 4blocul atrioventricular. %a poate avea mai multe forme de manifestare" a5 asimptomatică clinic. 7oala cea mai frecventă a arterelor coronare este arteroscleroza. <. Dermenul de cardiopatie ischemică e primă faptul că debitul coronarian este destul de redus pentru a produce simptoame sau semne de suferinţă cardiacă. produs de :lafar. 'ratament. uneori noaptea. 'erapia naturi+tă recomandăceaiuri" cardiosedative. Afecţiune caracterizată prin suferinţa părţii drepte a inimii datorită bolilor pulmonare. >uferinţă cardiacă secundară reducerii debitului sanguin coronarian. infarctul miocardic. această formă a cardiopatiei ischemice nu produce acuze clinice dureroase. rar este incriminat luesul. rădăcini de valeriană. frunze de roiniţă. Simptoame. arteroscleroză coronariană. Factorii naturali. 'ratament. apare apoi cianoza 4învineţirea5 buzelor şi e tremităţilor. ficat mărit. tumoră ce comprimă o arteră coronară. calmant împotriva tulburărilor cardiace. din care nu lipsesc plantele talpa g'ştii. miocardoscleroză. sedativ. picături dimineaţa. edeme 4umflături5 ale membrelor inferioare. Dermeni similari pentru cardiopatia ischemică cronică nedureroasă sunt" cardiopatie coronariană. (A!*"&/A'"A "S(. =. ).

Algocalmin. =zoGet.# repaus absolut la pat în secţia de terapie coronariană intensivă circa +#6 zile2 apoi mişcări active ale gambelor. . "n+uficienţa cardiacă dreaptă. Donicardicele" în complicaţii 4insuficienţa cardiacă5 cu prudenţă . insuficienţa cardiacă. rupturi ale inimii. Simptome. ridicare la marginea patului. :ersantin. Kasodilatatoare coronariene" se foloseşte Citroglicerina fiole ). >e mai folosesc per os :entalong.dispnee la effort apoi şi la repaus. şoc.omplicaţiile imediate sunt" edemul pulmonar acut. tulburările de ritm şi de conducere. O igenoterapia" l*min. leucocitoză. moarte subită. cu ruptură a acestuia şi tromboză secundată2 c5 hematom prin hemoragie în peretele vascular. #edicaţia. creşterea fibrinogenului. $iofilin.edeme ale membrelor inferioare.mg ) tb*zi B A zile pe săptăm'nă2 diuretice2 Furantril -. Cifedipina. . (eprezintă o necroză a miocardului datorită unei opriri a circulaţiei s'ngelui în arterele coronare produsă prin" a5 tromboză primară dezvoltată pe o placă arteroscleroasă2 b5 hemoragii ale intimei. sau după hemoragii.8A."NS$6"(" N?A (A!*"A(0. boli valvulare aortice 4insuficienţa sau stenoza aortică5. cianoză a e tremităţilor 4învineţire5. "n+uficienţa cardiacă +t@ngă. mg ) tb*zi A zile pe săptăm'nă cu 8 zile pauză 4s'mbăta şi duminica5. transpiraţii reci şi după caz. (auze.reprezintă insuficienţa pompei ventriculului st'ng. &ietă" hiposodată B sunt permise 8#1 g sare*zi. 3&?. congestia dureroasă a ficatului. ca şi după embolii. hipertensiunea arterială. scăderea cantităţii de urină 4oliguria5. apoi în fotoliu. Kenos pentru urgenţe şi pentru tratament de întreţinere2 &igo in tablete . astfel înc't în 1 săptăm'ni bolnavul să se poată mobiliza prin încăpere şi la grupul sanitar. care nu cedează la repaus şi nitroglicerină. foarte rar apare în coronarite infecţioase sau colagenotice. sedative uşoare.. "n+uficienţa cardiacă conge+tivă globală .a5 Dahicardiacele reprezintă medicaţia de bază" . şoc cardiogen. *iagno+tic. 3anatosid Popescu Adrian XI E < . însoţită de paloare.omplicaţii tardive" anevrism cardiac. Antiaritmice" Pilina i. mese cantitativ reduse. a K?>. Simptoame. a glicemiei. 'ratament. Simptoame. "N6A!('$% #"&(A!*"(. fiind preferat &opamina sau &obutamina. tahicardie şi alte tulburări de ritm.arbocromen 4=ntensain5. alcoolul şi fumatul sunt interzise. $edicaţie" sedarea durerii cu $ialgin în diluţii. 'ratamentcondiţii de viaţă B repausul relativ sau absolut cu pensionare. 1>.:E. de simptome specifice complicaţiilor infarctului. av'nd drept cauză principală o boală pulmonară 4deci identific'ndu#se cu cordul pulmonar cronic5. sindrom postinfarct. asociază cauzele şi simptoamele insuficienţei cardiace st'ngi şi drepte. mg ) tb de două ori pe săptăm'nă2 s'ngerare la hematocrit peste AAM. edem pulmonar acut. embolia în circulaţia sistemică.durere intensă retrosternală cu iradiere în braţe. av'nd drept cauză cardiopatia ischemică nedureroasă sau dureroasă. .edilanid.cea mai frecventă este arteroscleroza coronariană.reprezintă insuficienţa cordului drept. inclusiv infarctul de miocard. 11.electrocardiograme şi semne biologice" creşterea transaminazei şi a altor enzime ca . fiind insuficienţa întregului cord. dureri precordiale. mg în perfuzie. $usc.edilanid 43anatosid5 fiole i. urmat de ocluzia vasului. >au per os şi alte antiaritmice după caz ?eparina şi apoi Drombostopul 4anticoagulante5 la cumulul factorilor de risc.

mg ) tb.a5 idiopatice 4necunoscute5 gener'nd .aptopril. 1. de două ori pe săptăm'nă5 4sau Cefri 8A mg5. bacteriene 4bacil difteric. =ntercordin. 'erapia naturi+tă recomandă.înlăturarea cauzei şi tratamentul insuficienţei cardiace. . . dezechilibre electrolitice 4hipopotasemie5. :entalong. Citroglicerina.8A.infuzie de frunze de mesteacăn. antidepresive. streptococ.. hemocromatoze 4e cesul de fier52 amiloidoza2 e5 boli de colagen" lupus eritematos diseminat.. :entalong. restrictivă sau congestivă2 b5 cauze infecţioase" miocardite virale. hipertiroidie5. pneumococ52 c5 to ice" medicamente ca citostatice. endocrinopatii 4mi edeme. sclerodermie. de roşii2 ceai diuretic de ceapă şi miere. Popescu Adrian XI E ). obezitatea..ardiomiopatia idiopatică" obstructivă. altele dec't cardiopatia ischemică. Cifedipina2 d5 Dratament anticoagulant" în insuficienţele cardiace greu reductibile cu risc de tromboză" ?eparina şi apoi Drombostop ca tratament de întreţinere2 e5 Kasodilatatoare" ?ipopresol. $ino idil. ricGettsiene. cu protozoare. fag2 pastă de dovleac fiert. (auze. deficit de vitamine din grupa 7. pătlagină. #"&(A!*"' . =zoGet. mg are eficacitate mai redusă prin absorbţia slabă2 b5 &iuretice" Furantril 4-.tablete . suc de dovleac fiert. micotice. sulfamide2 alcoolul 4miocardita alcoolică52 d5 cauze metabolice" carenţe alimentare. poliartrită nodoasă2 f5 cauze genetice" boli neuromusculare degenerative2 g5 miocardite post#partum 4după naştere5. (eprezintă afectări inflamatorii sau degenerative ale muşchiului inimii 4miocardul5 produse de cauze diverse. urzică.2 c5 Dratament coronarodilatator" &ipiridamol. 'ratament.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful