P. 1
45063678 Simbol Şi Ritual

45063678 Simbol Şi Ritual

|Views: 2|Likes:
Published by Lilia

More info:

Published by: Lilia on Apr 27, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2015

pdf

text

original

COMUNICAREA SIMBOLICĂ ÎN RITUALUL ORTODOX.

SIMBOLISMUL CRUCII

Capitolul 1 SIMBOL ŞI RITUAL. O ABORDARE SEMIOTICĂ
Motto: „Un simbol îşi are evidenţa sa. Un simbol care are nevoie de argumente nu e valabil.” Lucian Blaga

Natura umană determină atitudinea oamenilor

a!ă de lu"rurile "are #i

#n"on$oară. Ei %unt "a&a'ili %ă a"ă di eren!a #ntre lu"rurile "are e(i%tă #n %ine )i "ele "are re&re*intă alt"e+a de",t %unt ele #n%ele -di%tin. /%emni i"antul0 de /%emni i"at01. A"ela)i o'ie"t &oate i &ri+it "a lu"ru #n %ine - ima.inea %emnului a)a "um #l &er"e&em1 %au "a alt"e+a -"on"e&tul mental la "are %e re eră12 re%&e"ti+ "a %im'ol. Lu"rurile "are re&re*intă alt"e+a a" a"ea%ta &rin materia lor &ro&riu3*i%ă2 &rin orma )i %tru"tura lor )i &rin un"!iile &e "are le au de la natură. De e(em&lu2 a+ionul &er%onal e%te un mi$lo" aerian de tran%&ort2 dar #n a"ela)i tim& e%te un %im'ol al 'ună%tării )i al %trati i"ării %o"iale a""entuate. În%u)irea ti&i" umană de a +edea "e+a din"olo de lu"ruri e%te re%&on%a'ilă de "rearea %im'olurilor. A"ea%tă "alitate a iin!elor umane a du% de3a lun.ul +remii la "redin!a "ă #n %&atele a "eea "e e(i%tă e%te "e+a mai &ro und2 mai ade+ărat )i mai mi%terio%.4 A"e%t ti& de "redin!ă a&are datorită a&tului "ă realitatea &entru om e%te un "om&le( de ima.ini &e "are el le "on%ideră realitate. A%t el2 %e &oate %&une "ă e(i%tă o tendin!ă #nrădă"inată #n mentalul "ole"ti+ de a +edea "e+a mai &ro und #n a ara lu"rurilor2 iar a"ea%tă tendin!ă %3a tran% ormat "u tim&ul )i %3a "on"reti*at #n mituri )i #n elemente de "ultură &o&ulară. Definiţia sim olului Sim'olul e%te o "rea!ie "ole"ti+ă2 un %emn a "ărui "one(iune "u o'ie"tul e%te %ta'ilită de +oin!a unor &er%oane ne"uno%"ute. El e%te de init "a /o'ie"t2 ima.ine2 %au entitate .ra i"ă "are de%emnea*ă %au e(&rimă alt"e+a de",t "eea "e e%te el. Le.ătura dintre %im'ol )i %emni i"a!ia lui %e %ta'ile)te &e 'a*a unor "on+en!ii2 a+,nd un "ara"ter "ir"um%tan!ial2 iind +ala'ilă ie &entru .ru&uri mai re%tr,n%e de oameni2 ie &entru
4

Carmen Dia"one%"u, Cursul de simbolică politică, Bu"ure)ti2 Editura S.N.S.5.A.2 apud Bo.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 Noţiuni de imagologie istorică şi comunicare interetnică 2 Edi!ia3a 8 a2 re+. 9 Bu"ure)ti2 Editura S.N.S.5.A.3 :a"ultatea de Comuni"are )i Rela!ii 5u'li"e2 8;;42 &.<<.

SIMBOLISMUL CRUCII F &erioade mai %"urte de tim&.? În "on"e&!ia lui Carol @u%ta+ Aun.S.0 5rintre tră%ăturile "ara"teri%ti"e ale +ie!ii umane %e numără . Bu"ure)ti2 Editura 6umanita%2 4DD=2 &.bidem. În a"eea)i manieră %im'olul e%te de init "a /un %emn a "ărui "one(iune "u o'ie"tul e%te o &ro'lemă de "on+en!ie2 #n!ele.introducere în *iloso*ia culturii umane.3 :a"ultatea de Comuni"are )i Rela!ii 5u'li"e2 8.ntul #n "are ar7eti&ul2 %tru"tură "are a&ar!ine in"on)tientului2 de+ine &er"e&ti'il2 at.. De e(em&lu2 un %tea.0= Si%temul de %im'oluri al unei %o"ietă!i %e %u'ordonea*ă unor ne+oi %&irituale %&e"i i" umane> de eterni*are a memoriei unor e+enimente2 de ideali*are )i %a"rali*are2 de auto&er e"!ionare2 de autodelimitare )i autoa irmare2 de "omuni"are )i de "unoa)tere.t el nu &oate +edea %au "unoa)te nimi" de".ere mutuală %au re..ulă. . cit.t %im'olul e%te +e)m. Bu"ure)ti2 Editura Ctiin!i i"ă )i En"i"lo&edi"ă2 4DD?2 &. A%t el2 %e &oate "on%tata "ă omul trăie)te #ntr3o lume de %im'oluri. G .0! 8 < "icţionar de psi#ologie socială.COMUNICAREA SIMBOLICĂ ÎN RITUALUL ORTODOX. Ea%ile Tran2 Irina Stăn"iu. 88?.seu despre om. La el de nimerit ar i %ă a irmăm "ă o lume de %im'oluri trăie)te #n om2 &entru "ă omul / %3a #n"7i% #n a)a el #n orme lin. Aun.5.ul &ro.+i%ti"e2 ima.0< Inter&retarea %im'olurilor %e &oate reali*a numai &rin "unoa)terea "on+en!iilor "are %e a lă la 'a*a "on%tituirii lor. 88F2 apud Bo. El "omuni"ă numai "eea "e oamenii au %ta'ilit "ă re&re*intă. ? Di"!ionar de &%i7olo. +ntologie.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op.t )i "ole"ti+ită!ii &rin intermediul miturilor.42 &. =<3==.S.. Sim'olul media*ă #ntre "on)tient )i in"on)tient )i %ta'ile)te o "one(iune #ntre "eea "e e%te a%"un% )i "eea "e e%te re+elat. = Dumitru Bor!un2 %emiotică.A.3 :a"ultatea de Comuni"are )i Rela!ii 5u'li"e2 8.ndirea )i "om&ortamentul %im'oli"2 iar #ntre. F Ern%t Ca%%irer2 .A. . &une %im'olul #n rela!ie "u ar7eti&ul.N.ie %o"ială. ?. limba& şi comunicare2 Bu"ure)ti2 Editura S. Cru"ea Ro)ie e%te un %im'ol2 numerele %unt %im'oluri.t "on)tiin!ei indi+iduale ". )si#ologia individuală şi socială 2 Bu"ure)ti2 Editura Anima2 4DD=2 &..=F.5.elu2 $eoria comunicării2 ed. =4. 4D. 88=.N. 83a2 re+.re%ul uman #n .ioa%e #n".<2 &.08 Sim'olul e%te /un %emn determinat numai #n "adrul unei inter&retări2 dar nu are le. &. la 'a*a %im'olului e(i%tă #ntotdeauna un ar7eti&2 a%t el #n"..ătură i*i"ă %au de a%emănare "u o'ie"tul. )uterea su*letului.t &rin inter&unerea a"e%tui mediu arti i"ial.ini arti%ti"e2 %im'oluri miti"e %au rituri reli. B Carl 'ustav (ung..ă #n mă%ura #n "are a+an%ea*ă a"ti+itatea %im'oli"ă a omului.ndire )i e(&erien!ă ne arată "ă omul nu mai #n runtă realitatea #n mod nemi$lo"it2 a!ă #n a!ă2 deoare"e /a"ea%tă realitate i*i"ă &are %ă %e retra.re% al "ulturii noa%tre %e 'a*ea*ă &e a"e%te "ondi!ii.B Omul ! fiinţ" sim oli#" 5ro.2 Bu"ure)ti2 Editura S. &..2 &.cit. ed.

2 &. Lim'a$ul2 mitul2 arta )i reli. <D.ina!ie0 "on%ideră Mir"ea Eliade / #n%eamnă a te 'u"ura de o 'o.ă!ie interioară2 de un lu( ne#ntreru&t )i %&ontan de ima. &. Con%iderentul &rin"i&al iind ra&ortul omului "u lumea %a2 a&tul "ă el / nu mai trăie)te #ntr3un uni+er% &ur i*i"2 el trăie)te #ntr3un uni+er% %im'oli".ina2 iar /a a+ea ima.bidem. op. 03 :a&t &o%i'il da"ă "on%iderăm "ă /a"ea%tă latură a omului2 e%en!ială )i im&re%"ri&ti'ilă2 "are %e nume)te ima. 4? Ern%t Ca%%irer. . &.ina!ie2 e%te #m'inată de %im'oli%m )i "ontinuă %ă trăia%"ă din mituri )i din teolo. O ABORDARE SEMIOTICĂ G A)adar2 iin!a umană / trăie)te mai "ur..e%ti+ de unul din "itatele din o&era lui E&i"tet2 re&rodu% de Ca%%irer> /Ceea "e #l tul'ură )i #l nelini)te)te &e om nu %unt lu"rurile2 "i o&iniile )i #n"7i&uirile de%&re lu"ruri. 8?. =?.lnirii omului "u lumea )i e(&re%ia de inirii )i "on%tituirii uni+er%ului %ău.ina!ia &re%u&une o re"ur. Ele %unt irele "are !e% re!eaua %im'oli"ă2 !e%ătura #n". 4< Lu"ien S e*2 "ictionaire criti7ue de la comunications.ul tim&ului2 animal $aţional. 44 . cit.erea %im'oli"ă deoare"e %im'olul re&re*intă #m'inarea unei "om&onente %&a!iale lo"ali*ate )i a unui %im! rela!ionat "u &ro un*imile "ele mai taini"e ale omului2 adi"ă "u o "om&onentă antro&olo.ii ar7ai"e. cit.001 :iin!a umană a o%t "on%iderată2 de3a lun.SIMBOL CI RITUAL. 4.004 5rin urmare &utem a irma "ă %im'olurile "on%tituite #n an%am'luri "on!in re eriri la &rin"i&alele "om&onente ale domeniului de re erin!ă al omului. 8?.e ormele +ie!ii "ulturale a omului #n toată 'o. &.ă!ia )i +arietatea lor2 &entru "ă a"e%tea %unt orme %im'oli"e.ina!ia %e de ine)te "a re*ultatul #nt.bidem.ia %unt &ăr!i ale a"e%tui uni+er%. . A%t el2 ima.l"ită a e(&erien!ei umane.bidem. apud Bo.005 D . =<. De&arte de a re le"ta realitatea2 de ini!ia e%te in"om&letă. 4= Mir"ea Eliade2 op.nd #n mi$lo"ul unor emo!ii ima. . 48 Mir"ea Eliade2 .000 5o&ularea +ie!ii interioare )i e(terioare a omului "u %im'oluri e%te &o%i'ilă deoare"e iin!ele umane au "a&a"itatea de a ima.magini şi simboluri.002 Ima.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op.inare2 #n %&eran!e )i temeri2 #n ilu*ii )i de*ilu*ii2 #n ante*iile )i +i%urile %ale..i"ă &ur %emanti"ă2 non%&e"i i"ă )i nonlo"ali*ată.ere la #n!ele. cit. 4434=.seu despre simbolismul magico6religios 2 Bu"ure)ti2 Editura 6umanita%2 4DD=2 &.ini. De a"eea2 Ca%%irer %u%!ine "ă /#n lo"ul de inirii omului "a animal ra!ional ar tre'ui %ă3l de inim "a animal %im'oli"um. I2 5ari%2 5U:2 4DGB2 &. Ra!iunea e%te in%u i"ientă &entru a #n!ele.0 / Dimen%iunea %im'oli"ă a omului e%te re le"tată oarte %u.0 Numai #n a"e%t el &utem %u'linia di eren!a lui %&e"i i"ă )i &utem %ă ne e(&li"ăm noua "ale "on%truită de om /"alea %&re "i+ili*a!ie.

modalitatea &rin "are %e a"e de%emnarea2 e(&rimat &rin> re&re*entant2 %im'oli*ant2 %emni i"antH el e%te ima. De e(em&lu2 dra&elul unui %tat2 "a dra&el na!ional2 re&re*intă #n a"ela)i tim& unitate )i multi&li"itate. Ele nu "on%truie%" %im'oli*atul din &ăr!i2 "i &re*intă #n mod %imultan #ntre.inea %e +alori i"ă &rin "a&a"itatea ei de a &re*enta o'ie"tul inte.ul.ral )i %imultan2 #n toate &ăr!ile %ale "om&onente.m.d.+i%ti"e au "a mi$loa"e de de%emnare o'ie"te2 oto. În un"!ie de mi$lo"ul de de%emnare %im'olurile &ot i08> • • %im'oluri di%"ur%i+e %im'oluri &re*entati+e Sim'olurile di%"ur%i+e au "a mi$loa"e de de%emnare "on%tru"!iile lin.+i%ti"e #n "are %unt olo%ite )i "u+intele.ra ii2 &ortrete2 et". Ori"e intră #n % era de intere% a omului re&re*intă o ie#tul %esemnat> %tări de %&irit2 elemente ale naturii2 ra&orturi )i rela!ii %o"iale2 %. Se adre%ea*ă nemi$lo"it intui!iei )i %im!urilor omului )i #n a"e%t "a* ima.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op. Sim'olurile &re*entati+e2 nelin.2 &. În rela!ia %im'oli"ă o'ie"tul de%emnat e%te de$a "uno%"ut2 iar %im'olul %u'linia*ă anumite "alită!i %au adu"e in orma!ii %u&limentare de%&re a"e%ta. cit.D .a. 4. re&re*intă mi$loa"ele &rin "are %e a"e de%emnarea.COMUNICAREA SIMBOLICĂ ÎN RITUALUL ORTODOX. O'ie"tul de%emnat &oate i %in. . 4B Andre Eer.nt.ular %au multi&lu. A"ea%tă rela!ie triadi"ă re+elă trei elemente im&ortante> 4. =4. Bu"ure)ti2 Editura 6umanita%2 4DD?2 &. A"e%t ti& de %im'oluri %unt limitate "a %emni i"a!ie &rin de&enden!a de "u+. SIMBOLISMUL CRUCII D Con#eptul %e sim ol Sim'olul e%te o rela!ie %ta'ilită #n tim&ul i%tori" #n "ondi!ii )i "ole"ti+ită!i %&e"i i"e. apud Bo.e* I Deni% 6ui%man2 Curs de *ilo9o*ie.inea %emnului a)a "um #l &er"e&em )i de a"eea e%te numit in"ore"t mi$lo"ul dre&t %im'olH <. un o'ie"t de%emnat2 a"ea a!ă a%"un%ă a lu"rurilor &e "are o re&re*intă %im'olul )i "are e%te numită &rin următorii termeni> re erent2 re&re*entat2 %emni i"at2 %im'oli*atH 8. @e%turile2 "u+intele2 o'ie"tele et". În "ea din urmă %itua!ie el un"!ionea*ă "a o'ie"t "om&le(. Ele au un rol im&ortant #n "la%i i"area )i +ia!a %im'olurilor. "on)tiin!a inter&retati+ă -"ine+a2 "el &entru "are rela!ia e(i%tă1H a"e%ta e%te #ntotdeauna iin!a umană2 "a %u'ie"t indi+idual2 %au oamenii2 "a %u'ie"t "ole"ti+H termenul inter&retant de%emnea*ă "on)tiin!a inter&retati+ă.

. Aean C7e+alier2 A. Sim'olul a"!ionea*ă a%u&ra %tru"turilor mentale. obiceiuri.0 0/ De alt el2 Mir"ea Eliade %u%!ine "ă2 an%am'lurile de /%im'oluri nu %unt -J1 de%"o&eriri %&ontane ale 4F 4G . Sim'olul e%te #n"ăr"at "u a e"ti+itate )i dinami%m.bidem2 &. culori. 88. *iguri. numere2 +olumul 42 A3D2 Editura Artemi%2 Bu"ure)ti2 4DD?2 &.e%t2 a"ea%ta +a i #ntotdeauna in"om&letă.nd. Inter&retarea %im'olurilor re&re*intă a"tul de &unere #n rela!ie a mi$lo"ului "u o'ie"tul2 de "ătre "on)tiin!a inter&retati+ă.nd din inter&retare2 "ondi!ionată la r.t am #n"er"a %ă tradu"em #n "u+inte un .n% le.ndul ei de anumite &redi%&o*i!ii. Cele două ti&uri de %im'oluri2 %&e"i i" umane )i ne"e%are #n "omuni"are %unt "om&lementare2 iredu"ti'ile unul la "elălalt2 dar #n a"ela)i tim& %u&limentare #n inter&retarea %en%urilor &e "are le emană.SIMBOL CI RITUAL.. :ituri.+i%ti"a2 medi"ina au #n aten!ie inter&retarea %im'olurilor.ia2 lin.iilor2 antro&olo. În un"!ie de indi+i*i2 etnii2 &o&oare2 e&o"i i%tori"e %au "7iar "limatul unor &erioade a"ela)i %im'ol +a a+ea %en%uri )i "onota!ii di erite. Într3o "omunitate umană o "omuni"are %tri"t di%"ur%i+ă e%te im&o%i'ilă.*orme. =F. gesturi . O ABORDARE SEMIOTICĂ 4. A"ea%tă tran%&aren!ă are im&li"a!ii im&ortante #n rela!ia dintre "on)tiin!a inter&retati+ă )i mi$lo"ul &rin "are e%te de%emnat %im'olul.00 Sim'olul nu e%te un %emn oare"are2 el re&re*intă mult mai mult deoare"e2 /ne du"e din"olo de %emni i"a!ie2 de"ur.00! Inte$p$eta$ea sim olu$ilo$ Di%"i&line "a i%toria "i+ili*a!iilor )i reli. În a"e%t &ro"e% o im&ortan!ă deo%e'ită o are tran%&aren!a %im'olurilor. Ori". Re&re*intă #ntr3un anumit mod2 #n+ăluind #n a"ela)i tim&2 ăure)te2 de*mem'r. Toate )tiin!ele "are au #n "entrul lor de %tudiu omul2 %u' di eritele lui a%&e"te2 %e "on runtă #n a"ti+itatea lor de "er"etare "u anumite %im'oluri2 iind a%t el o'li. Da"ă nu e(i%tă o "one(iune #ntre uni+er%ul "ultural al "on)tiin!ei inter&retati+e )i "el #n "are un"!ionea*ă %im'olurile2 #n a"e%t "a* &entru o "on)tiin!ă inter&retati+ă uni+er%ul de %im'oluri e%te netran%&arent. A irma!ia e%te "redi'ilă da"ă !inem "ont de a&tul "ă %im'olul %eamănă "u "eea "e %im'oli*ea*ă2 /el nu %e limitea*ă %ă re&re*inte #ntr3un mod "u totul "on+en!ional )i ar'itrar realitatea %im'oli*ată2 "i o #n"arnea*ă2 ea trăie)te #n el.ia "ulturală2 "riti"a de artă2 &%i7olo.at de &%i7olo. vise.ate %ă3)i "on"entre*e e orturile #n de%"i rarea )i de"odi i"area a"e%tora. "icţionar de simboluri.ia "ole"ti+ă J "ă %im'olul %e %"aldă #ntr3un mediu %o"ial "7iar da"ă %3a i+it #ntr3o "on)tiin!ă indi+iduală. A"e%t a&t e%te &lau*i'il da"ă "on%iderăm "ă e%te %tr. 4D .bidem. @7eer'ant .

ie al %&iritului omene%"2 anali*. =F.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op. cit. =F.2 &. 4?.ia mitului "a a"t in%e&ara'il de reli. 8< .024 Mitul e%te olo%it de reli.2 &.028 Aean C7a+alier )i Alain @7eer'rant +or'e%" de%&re următoarele un"!ii ale %im'olurilor 2 > un"!ia e(&loratorie2 un"!ia de mediere2 un"!ia de or!ă uni i"atoare2 un"!ia de %u'%titut2 un"!ia &eda..ul %ău an%am'lu de %im'oluri2 /)i3a &ierdut identitatea #n"et. cit. 8B 8F Mir"ea Eliade2 op.2 &.=4.dem2 5o%t a!ă la E.ndirea omului &rimiti+ %au ar7ai"2 a mi%ti"ului "u realul0.me2 de &rin"i&ii odată "u re%&on%a'ilitatea re#nt.ioa%e au a%imilat mitul2 "on%tat. cit.nd mitul din interiorul lui )i "on%tat. &.ie2 ele &ă%tr.2 &.ie2 mitul "u #ntre.inară. @7eer'ant2 op.i"a %a2 #n tim&ul )i #n uni+er%ul %ău.i"ă 8. 8? Aa"Kue% Le @o 2 Civili9aţia. &. Lern'a"72 op. A%imilat de reli. . cit. BB82 ibidem. 4B=. ?2 apud Bo.2 &.nd /"onto&irea totală #n .o.20 Do"trinele )i &ra"ti"ile reli. SIMBOLISMUL CRUCII 44 omului -J1 "i "rea!ii ale unui "om&le( "ultural 'ine delimitat2 ela'orat )i +e7i"ulat de anumite "omunită!i umane -J1. A"e%tea /nu %unt "rea!ii ar'itrare ale &%i7i"uluiH ele ră%&und unei ne"e%ită!i )i #nde&line%" o un"!ie> de*+ăluirea "elor mai %e"rete modalită!i ale iin!ei. -ccidentul medieval 2 Bu"ure)ti2 Editura Meridiane2 4DG82 apud Bo. 88 @7. 8= ..ioa%e. cit.022 5rin"i&alele %im'oluri reli.t mai e(i%tă /are de #nde&linit roluri %e"undare.021 Mir"ea Eliade &ri+e)te enomenolo. cit.ioa%e #)i au i*+orul #n orme ta'uale tradi!ionale )i #n mitolo.25 &un#ţiile sim olu$ilo$ Sim'olurile arată a%&e"tele &ro unde ale lumii #n"on$urătoare.ndu3)i #ntr3o &ro&or!ie oarte mi"ă %emni i"a!ia ori.ii "a %u&ort &entru "adrul narati+ al %en%urilor lor2 "a ra!ionament &entru orientarea do"trinelor lor %&e"i i"e )i2 din a"e%t moti+ ele +alori i"ă %im'olurile miti"e2 "are %e tran% ormă #n &ra"ti"ile rituale )i de "ult #n %im'oluri reli.lnirii "u ormele ar7eti&ale2 de tradi!ie ta'uală %au miti"ă2 #n e(er"i!iul ritual de "ult. <D3=G. cit.nd %ă mai ie "eea "e a o%t #n lo.bidem.Elădu!e%"u2 5re a!ă la Ei"tor Lern'a"72 op. De alt el2 Aa"Kue% Le @o a irmă "ă %im'olul e%te o re erin!ă la o unitate &ierdută2 el reune)te )i "7eamă o realitate %u&erioară )i a%"un%ă.ndu3%e a%tă*i "ă /ori"e ormă reli.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op.0 23 Noile e(er"i!ii ale %&iritului au &reluat %ar"inile %ale2 iar mitul ". Aean C7e+alier2 A. 84 Mir"ea Eliade2 op.i"ă a miturilor a erente2 &e "are )i le3a #n"or&orat "a materie tradi!ională )i le3a "odi i"at #ntr3un %i%tem &ro&riu de do.ioa%ă #)i a%umă re%&on%a'ilitatea mi%ti"ă )i teolo.COMUNICAREA SIMBOLICĂ ÎN RITUALUL ORTODOX. Ei"tor Lern'a"72 "icţionar de mitologie generală2 Bu"ure)ti2 Editura Ctiin!i i"ă )i En"i"lo&edi"ă2 4DGD2 &.

=4.030 • 8G 8D &un#ţia %e fo$ţ" unifi#atoa$e Mir"ea Eliade2 op.ăduie &er"e&erea unor %itua!ii &e "are ra!iunea nu &oate %ă le de inea%"ă. cit.inea "a atare2 ima.nd e%te +or'a de%&re o realitate mult dorită -no%tal. /Da"ă %&iritul re"ur. Ea &oate mereu de%"o&eri un %en%2 #n"7i&ui o rela!ie.erea noa%tră 9 a irmă Mun. A)adar2 ade+ărată e%te ima.inilor. 8. #n "alea . &.02/ • &un#ţia %e me%ie$e .uncţia e<ploratorie a %im'olurilor %e re eră la am&li i"area ariei "on)tiin!ei #ntr3o *onă unde mă%ura &re"i%ă nu &oate i utili*ată2 iar "er"etarea im&li"ă anumite ri%"uri. &.3842 apud Bo.Mun. cit.2 &.ndirii %im'oli"e nu %tă nimi" iredu"ti'il.inea "a a%"i"ul de %emni i"a!ii2 iar nu doar una %in.ini %&re a %e%i*a realitatea ultimă a lu"rurilor2 o a"e to"mai &entru "ă a"ea%tă realitate %e mani e%tă #n "7i& "ontradi"toriu )i2 "a atare2 n3ar &utea i e(&rimată &rin "on"e&te. /To"mai iind"ă numeroa%e lu"ruri %e %ituea*ă din"olo de #n!ele. <4 Mir"ea Eliade2 op.ură dintre %emni i"a!iile ei %au unul %in.2 &.02! A)a "um %u%!ine )i Mun.uncţia de mediere rele+ă rolul %im'olului de liant al unor elemente "e a&ar!in de mediul intern2 %&iritual al iin!ei umane )i de mediul ei e(tern2 %o"ial )i natural. Ele %&un de%&re realitate mai mult de".e la ima.ă "erul de &ăm.t ar i "a&a'ile %ă o a"ă "u+intele &er%oanei "are a trăit a"ea%tă realitate. @7eer'ant2 op. <.t lim'a$ul analiti"..2 L=#omme et ses s>mboles2 5ari%2 4DB=2 &. . C.t la ni+elul ima.ur dintre numeroa%ele ei &lanuri de re erin!ă. Ima. cit.SIMBOL CI RITUAL.ini #i a&ro&ie totu)i &e oameni "u mai mult e e"t )i mai autenti" de".inile %im'oli"e au rol uni i"ator2 atun"i ".nt2 materia de %&irit2 natura de "ultură2 realul de +i%2 in"on)tientul de "on)tiin!ă. De a&t2 da"ă e(i%tă o %olidaritate totală a %&e"iei umane2 ea nu &oate i re%im!ită )i tran%&u%ă de". În a"e%t mod2 %im'olul reali*ea*ă "ir"ula!ia li'eră &rin toate ni+elurile realului. 84.@.e. 9 re"ur. În a"e%t "a*2 %im'olul #n.iei &%i7i"e. O ABORDARE SEMIOTICĂ 48 )i tera&euti"ă2 un"!ia de re*onan!ă2 un"!ia de %o"iali*are2 un"!ia tran%"endentă2 un"!ia de tran% ormator al ener. În a"e%t mod2 %im'olul /al"ătuie)te &un!i2 reune)te elemente %e&arate2 lea.em mereu la termeni %im'oli"i &entru a #n ă!i)a "on"e&te &e "are nu le &utem ni"i de ini2 ni"i #n!ele. 4D. cit. ==. Aean C7e+alier2 A.0 31 Mir"ea Eliade e+iden!ia*ă or!a %im'olurilor )i &uterea lor de e(&re%ie.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op. • &un#ţia e'plo$ato$ie .ia realită!ii1> /A%emenea ima.

Sim'olurile undamentale une%" a(ele e(i%ten!ei umane2 "on"entrea*ă toată e(&erien!a omului -"o%mi"ă2 reli.2 &. cit.033 • &un#ţia pe%a(o(i#" )i te$apeuti#" . În &lu%2 tre'uie %emnalat "ă /+ia!a omului modern reamătă de mituri &e $umătate uitate2 de 7iero anii de"ă*ute2 de %im'oluri de*a e"tate. @7eer'ant2 op. @7eer'ant2 op.nă la un anumit &un"t atun"i ". 4F2 apud Bo. <= Rene @uenon2 %imboluri ale ştiinţei sacre2 Bu"ure)ti2 Editura 6umanita%2 4DDF2 &.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op. :iin!a umană %imte2 &rin %im'ol2 "ă %e identi i"ă "u o or!ă %u&ra3 indi+iduală2 "ă nu e%te doar un om ne#n%emnat &ierdut #n imen%itatea lumii #n"on$urătoare. Aean C7e+alier2 A. =<.erea la %im'oluri ru&e .2 &.32 • &un#ţia %e su stitut .uncţia de substitut tran% ormă %im'olul #n modalitatea menită %ă &ermită intrarea #n "on)tient2 %u' o ormă ma%"ată2 a unor #n"ăr"ături %emanti"e ori a e"ti+e. =?. Su&rimarea %im'olurilor ar determina moartea %&irituală a iin!ei umane. . =4. cit.nd %entimenul de %olitudine a omului #n uni+er%.erea ade+ărurilor ultime> /ade+ărurile "ele mai #nalte2 im&o%i'il de "omuni"at ori tran%mi% &rin ori"e alt mi$lo"2 de+in "omuni"a'ile %au tran%mi%i'ile &.uncţia de *orţă uni*icatoare e%te relie ată de un"!ia de mediere.rani!ele ridi"ate de a&aren!e )i a+ori*ea*ă #n!ele. În mod "ontrar2 re"ur.ndu3l &e a"e%ta #ntr3o retea uria)ă de rela!ii )i #nlătur.2 &.o.ioa%ă2 &%i7i"ă2 %o"ială1H e+iden!ia*ă unitatea de 'a*ă a "elor trei ni+eluri ale e(i%ten!ei -in erior2 tere%tru2 "ele%t1H #m&line)te le.034 Sim'olurile au un rol de"i%i+ #n ormarea "o&ilului )i a adultului2 ele iind o modalitate &otri+ită de %timulare a ima. 5rin mediere %e #n ă&tuie)te )i de initi+ea*ă unirea. SIMBOLISMUL CRUCII 4< . De%a"rali*area ne#ntreru&tă a omului <8 << Aean C7e+alier2 A.i" al %im'olurilor e%te %im&lu de #n"7i&uit. Rolul &eda. Eia!a n3ar a+ea %en% ără %im'oluriH #ntr3o a%t el de lume2 omul %3ar a% i(ia. /Sim'olul %e %u'%tituie2 #n mod i. cit.ina!iei "reatoare )i a %im!ului in+i*i'ilului.urati+2 ră%&un%ului2 %olu!iei "erute de o #ntre'are2 de re*ol+area unor %itua!ii "on li"tuale2 %au %ati% a"erii unei dorin!e răma%e #n %u%&en%ie #n in"on)tient.ătura omului "u lumea2 %itu.nd %unt2 da"ă %e &oate %&une a)a2 #n"or&orate #n %im'oluri "are2 ără #ndoială2 le +or di%imula &entru mul!i2 dar "are le +or mani e%ta #n toată %trălu"irea o"7ilor "e )tiu %ă +adă.COMUNICAREA SIMBOLICĂ ÎN RITUALUL ORTODOX.uncţia pedagogică şi terapeutică a %im'olului %e remar"ă &e linia unui anumit antro&o"entri%m.

=?. cit.i" dăiunie #n *onele %la' &u%e "ontrolului.t )i #n "ea a . Sim'olurile arată identitatea de %ine )i dura'ilitatea +alorilor.orilor "are %unt di erite de la &er%oană la &er%oană )i de la o <? <B Mir"ea Eliade2 op. <G . Cine a a$un% %ă #n!elea. /:iind uni+er%al2 %im'olul are "a&a"itatea de a ne introdu"e %imultan at. Aean C7e+alier2 A.t de atitudinea luată de "on)tiin!ă2 ".bidem2 &.03 • &un#ţia %e $e*onanţ" .SIMBOL CI RITUAL.ătură "u a""e%i'ilitatea lui +irtuală &entru ori"e &er%oană2 &entru "ă me%a$ul nu e%te tran%mi% "u a$utorul unei lim'i %"ri%e %au +or'ite.2 &. de)eu mitolo.nd determină #n iin!a umană o re*onan!ă &uterni"ă )i %unt moarte atun"i ". Ea &ermite armoni*area ri. A)adar2 e%te ne"e%ar a %e deo%e'i %im'olurile +ii de "ele moarte. 4F.uncţia transcendentă3/ a %im'olului are "a %"o& armoni*area "ontrariilor.035 • &un#ţia %e so#iali*a$e a"torilor "are determină . Ener.nd "a atare o anumită &arti"i&are la mi%ter2 &re"um )i o anumită "o%u'%tan!ialitate "u in+i*i'ilul.onieH nu3)i mai a+ea lo"ul de".ru& %o"ial #n &arte %i ie"are e&o"ă de!ine %im'olurile ei..ă%e%" #n ilo%o ie2 literatură2 i%torie. =B3=F.nd ele nu mai redau #n mentalul indi+idual )i "ole"ti+ de". "u %en%ul de tre"ere de la o atitudine la alta .ru&ului %o"ial. @7eer'ant2 op. Sim'olurile %unt +ii atun"i ". =F3=G1. El "one"tea*ă indi+idul la mediul %o"ial %&e"i i"2 "a urmare a a&tului "ă ie"are .t lu"ruri e(terioare2 re%tr.ina!iei> un #ntre. <D Tran%"endent2 olo%it ai"i de Mun.t #n inima indi+idului2 ".2 &. <F .bidem2 &.ndul introdu"erea #n realitate. Sim'olurile moarte %unt "ele "are %e re. A)adar2 /o e&o"ă ără %im'oluri e%te o e&o"ă de un"tăH o %o"ietate li&%ită de %im'oluri #n%eamnă o %o"ietate li&%ită de +ia!ăH o "i+ili*a!ie "are )i3a &ierdut %im'olurile a intrat #n a.uncţia de sociali9are %ituea*ă %im'olul #n r.ia )i dura'ilitatea %im'olurilor /de&ind at.038 Uni+er%alitatea %im'olului are le.t )i de datele urni*ate de in"on)tient2 &re%u&un.bidem2 &. cit.t #n i%torie. O ABORDARE SEMIOTICĂ 4= modern a alterat "on!inutul +ie!ii %ale %&irituale2 nu i3a % ăr.uncţia de re9onanţă a %im'olurilor %e re eră la ră%unetul &e "are #l au a"e%tea #n "on)tiin!a indi+iduală ori "ole"ti+ă.mat #n%ă matri"ele ima. .03! • &un#ţia t$ans#en%ent" .ă #n &ro un*ime %im'olurile olo%ite de o &er%oană2 %au de un &o&or2 "unoa)te "u ade+ărat &er%oana %au &o&orul re%&e"ti+.n%e la %emni i"a!iile lor o'ie"ti+e. =B.

iin!e ale "erului2 *ei ai urtunii2 mi%ti"ă lunară2 e&i anii a"+ati"e2 "ulte %olare et".uncţia de trans*ormator al energie psi#ice a"ordă %im'olului un rol 7otăr. Sim'olul &re%"7im'ă ener. Ea re&re*intă a(a #n $urul "ăreia %e arti"ulea*ă %im'olurile2 "on"entr. =B. • &un#ţia %e t$ansfo$mato$ al ene$(ie psi+i#e . intuiţieiH un"!iile i inte.ie ne"e%ară iin!ei umane &entru a3)i %tă&. =G. =8 Si.bidem2 &.mund :reud &ro&une dre&t "riteriu de "la%i i"are a %im'olurilor un termen a&ar!in.2 &.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op. În &lu%2 +alori i".3<.mund :reud2 -pere. =4 . El &ro&une mai multe &rin"i&ii de "la%i i"are2 !in.nd #n a"ela)i tim&2 in%u i"ien!a unui demer% de a"e%t .tor> aderarea lui la #ntrea. #ntre&rinde o "la%i i"are %i%temati"ă a %im'olurilor. @. Adler2 ina%imila'ilă %u' ormă de %im&tome neuroti"e2 %e tran% ormă #ntr3o ener. <. =D. 0.en.12 &lu% simbolurile timp şi spaţiu2 ca şi dinamica întoarcerii eterne.rată #n "om&ortamentul "on)tient2 datorită %im'olului2 &ro+enit ie din +i%2 ie din ori"are altă =. g?ndirii.nd2 #n a"e%t mod2 rolul de mi$lo" de #m'o.bidem2 &. .40 Si. Bu"ure)ti2 Editura Ctiin!i i"ă2 4DD42 &.oni"e2 ea &ermite de+an%area o&o*i!iilor2 de%"7i*.en!ele im&u%e de "er"etările lui #n domeniul &%i7anali*ei> me"ani%mele intro+ertirii )i e(tra+ertirii2 "ărora le "ontra+in simbolurile conştientului.nt2 &iatră2 emeie2 e"unditate et".nd &%i7anali*ei> &lă"erea.041 Clasifi#a$ea sim olu$ilo$ S3a #n"er"at2 #n re&etate r. cit. Mir"ea Eliade +or'e)te de%&re simbolurile uraniene .F2 apud Bo.ia in"on)tientă #n ener. .1 )i simbolurile c#toniene -&ăm. /Ener.ni +ia!a &%i7i"ă. O "la%i i"are ri.42 C.uroa%ă a %im'olurilor e%te im&o%i'ilă din "au*a &oli+alen!ei lor2 demon%tr. Mun. SIMBOLISMUL CRUCII 4? "ole"ti+itate la alta.nduri2 "la%i i"area %im'olurilor2 #n%ă ni"i una din "eea "e a re*ultat nu a o%t &e de&lin %ati% ă"ătoare.ia in"on)tientă2 %&une @.nd "ont de e(i.. inconştientului.ă!ire a "uno)tin!elor )i de %timulare a unui intere% de ordin e%teti".ndu3le &e a"e%tea la ni+el oral2 anal ori %e(ual2 %u' ten%iunea unui li'idou re ulat )i "en*urat. sen9aţiei.a mani e%tare e+oluti+ă a omului2 de+an%.ie "are +a &utea mani e%tare a in"on)tientului.COMUNICAREA SIMBOLICĂ ÎN RITUALUL ORTODOX.nd2 &rin urmare drumul %&re e+olu!ia "on)tiin!ei.nd #n%u)irea %im'olului de a "rea rela!ii #ntre &uteri anta.

psi#ologice.43 @.2 &.nea*ă #n %&e"ial &artea in"on)tientă a a"ti+ită!ii omului.ioa%e2 a%tă*i =< C.0 48 Sim'io*a dintre reli. A"e%te &un"te de +edere in+o"ate -reli.orii de %im'oluri2 lu.t indi"ă doar ni+elul de inter&retare &o%i'ilă.dala2 +inul "o%mi"2 aurul alimentar1H simbolurile ciclice -"alendarul2 triada %a"ră2 "i"lul lunar2 andro. <B43=<42 apud Bo.nd "a )i "riterii re.ia "i"lului2 "arul2 $u.imul diurn )i "el no"turn al ima.e%ti+2 #n"a%trarea2 #n"etineala +i%"erală2 dedu'larea2 noa&tea2 "uloarea no&!ii2 mu*i"a no&!ii2 %im'olurile eu emi%mului2 Marea Mamă A"+ati"ă2 Marea Mamă Teluri"ă1H simbolurile intimităţii -lo"uin!a )i "u&a2 morm.nd mitul din interiorul %ău )i remar".iuitorul2 ră*'oini"ul2 muntele %a"ru2 &a%ărea2 ar"a)ul2 %ă.045 Sim olu$ile $eli(ioase Mir"ea Eliade "on%ideră mitul "a a"t2 nede%&ăr!it de reli.ul roata1.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op.ntul )i odi7na2 alimente )i %u'%tan!eN la&tele2 mierea2 mi. @7eer'ant2 op.ndirea omului &rimiti+ %au ar7ai"2 a mi%ti"ului "u realul. etice.eli%mul1H simbolurile spectaculare -%oare )i lumină2 auriul2 al'ul2 a*urul2 o"7iul2 +er'ul2 "oroana1H simbolurile diairetice -'ote*uri )i &uri i"ări2 "a arme %&irituale )i rituale2 o"ul &uri i"ator2 armele ră*'oini"ului1H Următoarele %im'oluri %unt in"lu%e #n re.nte"ele %e(ual )i di.ia2 eroi%mul2 &%i7i"ul ). =F. religioase. =B Ei"tor Lern'a"72 op.44 Mai multe "er"etări aminte%" de%&re simboluri meta*i9ice.inii..2 &.SIMBOL CI RITUAL.nte"ele di. cosmogonice.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op.@. . cit.ulea*ă ma$oritatea %im'olurilor "e im&re. Durand &ro&une două "ate.e%ti+ )i %e(ual "ăderea2 ri"a1H simbolurile ascensionale -%"ara &ermanentă2 %&ada2 %"e&trul2 %u+eranul2 le. =B.1 /%e re.2 &.ie )i mit a de"ur% #n %en%ul #n%u)irii mitului de "ătre #n+ă!ăturile )i &ra"ti"ile "redin!elor reli.ă%e%" %imultan #n ma$oritatea %im'olurilor "a %tru"tură ormată din %traturi %u&ra&u%e )i a "ăror un"!ie e%te to"mai a"eea de a le.ie2 al %&iritului uman2 "er"et. 4B=. eroice.ia2 6ao%ul2 5oto&ul2 "i"lul +e. == @il'ert Durand2 %tructurile antropolgice ale imaginarului2 Bu"ure)ti2 Editura Un+ier% En"i"lo&edi"2 4DDG2 apud Bo.etal2 in!ierea2 mutilarea ini!iati"ă2 "ri%alida2 %"ara'eul2 mel"ul2 )ar&ele2 'roa%"a2 te7nolo.nd /"onto&irea totală #n . A"e%ta introdu"e #n re.imul no"turn> simbolurile inversării -&.nd %er+i dre&t "rierii &entru o "la%i i"are2 #ntru". cit.a. cit. cit.i"e de 'a*ă "e "oa.inul2 %atana2 or. =? Aean C7e+alier2 A. O ABORDARE SEMIOTICĂ 4B &%i7olo. Mun. ?8. te#nice.2 $ipuri psi#ologice2 Bu"ure)ti2 Editura 6umanita%2 4DDF2 &.imul diurn> simbolurile teriomor*e -ar7eti&ul "ă&"ăunului2 'e%tiarul1H simbolurile nictomor*e -%im'olul a&ei tri%te2 &ăian$enul )i &la%a2 tene're2 emeia atală1H simbolurile catamor*e -eu emi%mul "ărnii2 &.eata2 ar"ul2 ari&a2 an.2 &.a mai multe &lanuri2 ne&ut.

2 &.04 A)adar2 &rin"i&alele %im'oluri reli. =F.ntului /%im'ol0 &entru a &ătrunde rolul .ioa%e. Sim'oli%mul2 %&une Le @o 2 e%te o "on%tantă 7iero anie2 #ntru".t lumea tăinuită e%te "ea %a"ră2 iar .i"e. =G .ioa%e #n &ra"ti"ile rituale )i de "ult.ndirii %im'oli"e #n literatură2 artă2 teolo.nd &er e"!iunea =F @7.ne2 /are de #nde&linit roluri %e"undare.i"a %a2 #n tim&ul )i #n uni+er%ul %ău.ndirii ma.2 &. =F.COMUNICAREA SIMBOLICĂ ÎN RITUALUL ORTODOX.ioa%ă #)i a%umă re%&on%a'ilitatea mi%ti"ă )i teolo.i"ă a miturilor a erente2 &e "are )i le3a #n"or&orat "a materie tradi!ională )i le3a "odi i"at #ntr3un %i%tem &ro&riu de do.0 4! Atri'u!iile %ale au o%t re"e&!ionate de noile &ra"ti"i ale %&iritului #n "are2 ". cit. domeniu de a&li"are #n "eremonialurile litur.ndu3)i %.ie )i #n in%trumentarul mental al omului.nit &entru lumea #ntrea.2 &. BB82 apud Bo. Aa"Kue% Le @o 2 Civili9aţia -ccidentului :edieval2 Bu"ure)ti2 Editura Meridiane2 4DG8H idem2 )entru un alt .04/ Reli.50 Natura e%te marele i*+or de %im'oluri reli.v :ediu2 Bu"ure)ti2 Editura Meridiane2 4DGB2 apud Bo. Eenind #n reli.ioa%e.ele &e "ru"eH "ior"7inele de %tru.ndu3%e "ă> /ori"e ormă reli. . Mă%linul2 măr.Elădu!e%"u2 )re*aţă la Ei"tor Lern'a"72 op.me2 de &rin"i&ii o dată "e re%&on%a'ilitatea re#nt.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op.lnirii "u ormele ar7eti&ale de tradi!ie ta'uală %au miti"ă2 a o%t #n e(er"i!iul ritual de "ult. ?4 Bo.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C 7i"iudean2 op.ine %im&lă %im'oli*..ie )i din ormele ta'uale tradi!ionale2 ele men!in. SIMBOLISMUL CRUCII 4F o'%er+.ndu3)i #ntr3o &ro&or!ie oarte mi"ă %emni i"a!ia de 'a*ă. ?..ie2 mitul "u tot %i%temul lui de %im'oluri2 /)i3a &ierdut identitatea2 #n"et.dem2 )ost*aţă la Ei"tor Lern'a"72 op.ioa%e &ro+in din mitolo.r%. cit. De &ildă2 'i%eri"a rotundă e%te o ima.2 &. =F. Sim'olul re&re*intă o re erin!ă la o unitate di%&ărută2 el adună )i in+o"a o realitate %u&erioară )i tăinuită.t mai răm.nd %ă mai ie "e a o%t #n lo. Sim'oli%mul medie+al a de%"o&erit un lar..2 &.i"e "re)tine )i2 &entru #n"e&ut2 "7iar #n inter&retarea ar7ite"turii reli. =D .bidem.2 &. =F. cit. Aa"Kue% Le @o #n două din lu"rările %ale im&ortante 512 %u%!ine "ă e%te %u i"ient a medita la etimolo. cit.ă.ndirea %im'oli"ă ar #n ă!i)a doar orma &relu"rată2 de"antată2 a . cit.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op. Ee. cit. ?2 apud Bo. Sim'oli%mul medie+al &orne)te de la ni+elul "u+intelor2 a"tul ro%tirii iind totodată )i e(&li"are )i luare #n &o%e%ie a lu"rurilor )i realită!ilor.ure %im'oli*ea*ă "7i&ul lui 6ri%to% "are %3a ră%ti. Sardo(inul ro)u #l re&re*intă &e Ii%u% +.ăritarul2 "rinul2 tranda irii al'i )i ro)ii o re&re*intă &e :e"ioara Maria.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op.iile #ntre'uin!ea*ă mitul dre&t "adru &entru %u&ortul narati+ al %en%urilor %ale2 "a moti+a!ie &entru dire"!ia #n+ă!ăturilor lor ti&i"e )i2 din a"e%t moti+2 ele ru"ti i"ă %im'olurile miti"e2 tran% ormate #n unele reli.ia "u+.n.etale2 animale2 minerale2 toate %im'oli*ea*ă.

ura!iile lor2 de la %tatuete &. Ele nu %unt adorate #n %ine2 "i datorită *eului %au &re"e&tului %a"ru &e "are #l rememorea*ă.ine OOnon umanăPP2 -.r)ia #n "e+a mai #nalt )i din"olo de umanitateQ055 Ritualul Ritualul are la ori.ioa%e )i meta i*i"e.2 &. ?? Rene @uenon2 op.nd2 "u tre"erea tim&ului2 %ă ie %e"ătuite de %en% %au %ă li %e %u%tra. cit.53 Rene @uenon a irmă "ă %im'oli%mul e%te modalitatea ideală olo%ită &entru "omuni"area ade+ărurilor de natură %u&erioară2 reli. =D.re"o3"atoli"ă et". În reli.erea de "ătre om a ade+ărului &e "are a"e%ta #l #ntru"7i&ea*ă2 #n a"ord "u &ro&riile &o%i'ilită!i intele"tuale.inea di+inită!ii &e "are o a" +i*i'ilă2 a'orda'ilă %en*orial de "ătre "redin"io)i.iile li&%ite de "ult2 e%te &o%i'il %ă ?8 ?< .. 8=.2 &. =G.SIMBOL CI RITUAL. În toate "on i. Sim'oli%mul2 #n%ă2 nu %e re*umă numai la a%&e"tul lui uman2 "i tre'uie tratat )i %u' a%&e"t di+in. cit. 4F2 apud Bo..ndim "ă le. La #n"e&uturi ritualul era a""e%i'il doar "elor ini!ia!i2 "u tim&ul2 #n%ă2 a a$un% "a o ne+oie de i(are %"ri&turală..054 A%t el2 orma %im'oli"ă a"e &o%i'ilă #n!ele.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op..ile a"e%tei naturi2 )i da"ă ne . Sim'olurile %unt ima.1 "ă &rin"i&iul %ău #)i are o'. cit. ?= Rene @uenon2 %imboluri ale ştiinţei sacre2 Bu"ure)ti2 Editura 6umanita%2 4DDF2 &.inar2 ormele %ale a$un. =G. cit.t o e(&re%ie2 "a un el de e(teriori*are a Eoin!ei di+ine2 a"e%t a&t nu ne &ermite oare %ă a irmăm "ă %im'oli%mul e%te de ori. Da"ă %e admite "ă /%im'oli%mul #)i are undamentul #n natura #n%ă)i a iin!elor )i lu"rurilor2 "ă %e a lă #n &er e"tă "on ormitate "u le.ii2 %unt re&re*entate de o'ie"tele amor e ori de ima.nă la ima.ini un an%am'lu de rituri %in. /Sim'oli%mul ne a&are #n mod %&e"ial ada&tat e(i. 4B2 apud Bo.lo'ea*ă2 reali*. Ei"tor Lern'a"72 op.ile naturale nu %unt #n a&t de".nirii lui 6ri%to%2 "i )i al &ătratului2 orma "are de%"rie "ele &atru &un"te "ardinale "e %inteti*ea*ă uni+er%ul. Din &er%&e"ti+a enomenului reli. 52 Sim'olurile rituale )i de "ult2 re.2 &.io%2 ritualul tine %ă3)i &iardă %en%ul ori.nd di+inită!i.7iile de di erite e(&re%ii> 'i%eri"a . A"ea%tă tră%ătură a %im'oli%mului de"ur.dan Ale(andru 6ali"2 Ion C7i"iudean2 op.ă %en%ul &rimar. .en!elor naturii umane2 "are nu e%te o natură &ur intele"tuală2 "i are ne+oie de o 'a*ă %en%i'ilă &entru a %e #năl!a %&re % erele %u&erioare. O ABORDARE SEMIOTICĂ 4G "ir"ulară2 iar &lanul %ău #n "ru"e nu e%te doar un %im'ol al ră%ti.inile %im'oli"e -i"oanele "re)tine12 %im'olurile re&re*intă #m&uterni"iri ale di+inită!ii #ntru"7i&ate2 a "ărei &utere o #n.inile %"ul&tate2 &i"tate2 #ntru"7i&.ulare2 "are3l al"ătuie%"2 "a o %umă le.2 &.nd #n numele *eită!ii )i "u or!a a"e%teia2 a"te ma.rea"ă2 romano3"atoli"ă2 .e din rela!ia "om&le(ă e(i%tentă #ntre %im'ol )i natura umană.bidem2 &.i"e. Con"e&tul de ritual de%emnea*ă2 de a%emenea2 ierar7iile 'i%eri"e)ti )i litur..ată de o'i"eiuri.ă%ite #n numeroa%e reli.

vului :ediu -ccidental 2 Bu"ure)ti2 Editura 5olirom2 8. &er"e&ut2 #n %&e"ial2 "a mani e%tare ?B Al red Bert7olet2 6an% +on Cam&en7au%en2 "icţionarul religiilor2 edi!ie #n lim'a rom.ere a re.1 )i tim&ul -durata lui totală2 ritmurile2 &au*ele )i2 mai ale%2 momentele de ma(imă inten%itate12 "are3i %unt %&e"i i"e. B?D.bidem.COMUNICAREA SIMBOLICĂ ÎN RITUALUL ORTODOX.05 Un ritual "u&rinde #n de% ă)urarea %a %&a!iul -o 'i%eri"ă2 o &ia!ă2 o %ală de 'a%"7et et".ieri )i a. ?G .0 5/ 5rin "om&ara!ie "u ritualul2 "eremonia nu ar tre*i emo!ii mari2 de e(em&lu #n "a*ul unei "omemorări.7eta2 +inul )i &.ra'ă2 unei a(e +erti"ale2 "re. /Un rit e%te &luridimen%ional2 "on"omitent .7e*muiri2 litanii et". SIMBOLISMUL CRUCII 4D e(i%te ritualuri a"ulti"e -de &ildă2 ritualul %&o+edaniei #n 'udi%m12 #n%ă a"e%ta re&re*intă undamentul de ormare al ori"ărei "redin!e2 "ole"ti+ă.82 &..ru& %o"ial2 "u %"o&uri %im'oli"e.ntări2 tăm. ?D .bidem2 &. Ritual )i #e$emonie Ceremonia e%te o mani e%tare im&u%ă2 #ndrumată2 #nde&linită din ra!iuni de datorie %au "7iar din "on%tr.nd a"elea)i .elui2 +eri..58 Definiţia $itualului Eor'ind de%&re ritual #ntr3un mod ne3e(7au%ti+2 %e &oate %&une "ă a"e%ta /e%te o %uită ordonată de .e%" ritul2 #i #n"etine%" a"!iunea2 #i %&ore%" %olemnitatea2 #i dramati*ea*ă momentele e%en!iale. Unele &un"te de +edere ale "er"etărilor antro&olo.inea ritului eu7ari%ti" et"1.e%turi )i trăind a"eea)i #n lă"ărare.1 "e &relun.ătură #ntre om )i &uterile di+ine "are3i dau +ia!ăH "eremonia2 dim&otri+ă2 arată o #n!ele. . A"e%ta e%te de%tinat2 mai de.e%turi2 %unete -"u+inte )i mu*i"ă1 )i o'ie"te &u%e #n a"!iune de "ătre un .ere ori*ontală #ntre oameni2 ără &arti"i&area %au im&li"area %a"rului.n.e%tual2 +o"al2 +e%timentar2 )i em'lemati" &re%u&une mani&ularea unor o'ie"te %im'oli"e -"oroana %au %"e&trul "eremoniei de un.ită de Lurt @oldammer2 #n "ola'orare "u Ao7anne% Lau'e )i Udo TRoru%"7Sa2 Ia)i2 Editura Uni+eri%tă!ii0Ale(andru Ioan Cu*a02 4DD?2 &. Ritualurilor2 #n %"7im'2 le re+ine de&linătatea %im!irii2 +i'ra!ia %im!ită de o "ole"ti+itate "are %e %ur&rinde ă".0 5! Amintind de%&re a&li"area rituali"ă a +alorilor %im'oli"e ale unei "omunită!i tre'uie e+iden!iat a&tul "ă un"!iile )i "on!inuturile %im'oli"e ale riturilor nu &ot i de%&ăr!ite de mani e%tarea rituali"ă #n %ine.ere. ?F Aa"Kue% Le @o 2 Aean3Claude S"7mitt2 "icţionar tematic al .i"e o &la%ea*ă #n dire"!ia /rituali%mului0 %au a ormali%mului im&u% de /eti"7etă.nd o le. BB. <DB. El e%te ordonat #n a"!iuni %u""e%i+e )i ierar7i*ate2 "are &re%u&un re"+ent re&etarea %olemnă a unor .e%turi )i ormule -'ine"u+.nă de @a'riel De"u'le2 du&ă a &atra edi!ie2 re+ă*ută )i adău.

at %ă ado&te "utuma %au "lerul2 &rin &uterea %a2 %e im&li"ă a"ti+ #n or.t mai de.bidem. . În tim& "e o'i"eiurile2 "utuma2 ritualurile %&e"i i"e a&ar!in &o&orului2 "eremonia re&re*intă o do+adă &entru or!a de %"7im'are )i &entru e(er"itarea &uterii. B4 .nd inten!ia ori.i de toate2 "ă ele %e %u&un mai mult %au mai &u!in unor ti&are "are /nu %unt ni"iodată mo)teniri &a%i+e "i o materie &rimă &relu"rată ără #n"etare.bidem2 &.i"082 "e e%te doar o altă a!ă a a"eluia)i lim'a$ %im'oli".nd / orma tinde %ă de+ină mai im&ortantă de".bidem. BB8. Nu tre'uie de%"on%iderată ni"i inter&retarea di eritelor re.a lun(ul timpului Ritualul e%te an"orat #n i%torie )i nu de&inde numai de duratele &ro&rii lui -durata de% ă)urării %ale2 tim&ul "i"li" al ritualurilor "alendari%ti"e %au "7iar tim&ul +ie!ii &e "are #l mar"7ea*ă ritualurile de tre"ere de la lea.o%ul de%"rie mitul %au ima.bidem. Din a"e%t moti+2 e%te mai ade"+at "a ritualul )i "eremonia %ă ie "on%iderate /nu at.t două "ate. Da"ă ritualul a&are "a o e(a.urile2 ritualul are #n modul %ău de de% ă)urare o %&e"i i"itate iredu"ti'ilă la ori"are a irma!ie %au ormă de re&re*entare.nd trimitere la "elălalt "a la &ro&ria lui limită.inii )i a ra!iunilor 'ănuite2 un /mit etiolo. :a&tul "ă ritualurile au o i%torie re&re*intă2 mai #nt.erare %au "a o "om&letare a "eremoniei2 a"ea%ta &oate %ă re&re*inte o amenin!are &entru ritual.inii i%tori"e )i al inte.ne la %tadiul de "eremonial atun"i ".oni)tii nu %unt ni"iodată #nto"mai a"eea)i. O ABORDARE SEMIOTICĂ 8.ani*area "eremoniilor %u+eranului.bidem. Claude Le+i3 Strau%% %u%!ine "ă antro&olo.081 5olul rituali" &oate %ă %e tran%&lante*e &e "el al "eremoniei "a ormă a de&rinderilor "utumiare2 "are2 de)i nu di%&un o i"ial de a"ela)i %tatut2 nu %unt mai &utin %emni i"ati+e &entru &arti"i&an!i.t "on!inutul.ăn la morm.ele e%te o'li. În%ă2 a)a "um lo.080 Ritual )i mit Nu e%te ritual &entru "are %ă nu e(i%te o e(&li"a!ie a ori.orii di%tin"te2 ".ra'ă doi &oli ai a"eluia)i an%am'lu2 ie"are ă".084 B.inară "are3l %u%!ine di%&are2 ".rării %o"io"ulturale. El &oate răm. B= .i%tre2 unde2 de &ildă2 re.nt1 "i )i de %"7im'ările im&li"ite "are au lo" #n un"!ie de &erioada i%tori"ă. B< . B8 .ul tre'uie %ă #n"ea&ă de la de%"rierea ritualurilor #n %ine2 a)a "um %e "ele'rea*ă ele #n realitate. BB4. /În!ele%ul ritului re*idă #nainte de ori"e #n mani e%tarea %a )i %e modi i"ă de"i "u ie"are nouă a&ari!ie2 &entru "ă orma2 "ir"um%tan!ele2 &rota.083 Ritualu$ile %e. p.SIMBOL CI RITUAL. Di%tin"!ia dintre ritual )i "eremonie %e mai &oate a"e )i &e "riteriul ori.inea i. .

re%i+ă &.ărilor2 o +i.ilen!ă &ermanentă2 a "ărei . .t a"ea%ta tinde %ă3)i or.088 &un#ţiile )i p$ota(oni)tii $itualului 5rima dintre in%tan!ele &rodu"ătoare de ritualuri e%te2 #n mod %i. C.inea )i +inul.erea ori"ărui re. /:ie"are .085 @e%turile lui 6ri%to% au in%&irat dire"t derularea reală a anumitor ritualuri din Bi%eri"ă2 "um ar i de &ildă2 #n Aoia Mare a Să&tăm.12 "anoni"ilor )i mai mult "7iar "ălu. Eor'ind de%&re ritualurile &e "are Bi%eri"a2 le %u&ra+e.nii 5atimilor2 %&ălarea &i"ioarelor2 ritual la "are e&i%"o&ul %e %u&une %merit2 urm. Marea lor ma$oritate nu a&ar dintr3o dată2 "i &o%edă o e+olu!ie &ro.ntuitoruluiH #n Dumni"a :loriilor2 &ro"e%iunea "e e+o"ă intrarea #n Ieru%alim2 #nainte de momentul ră%ti.e %e &reia modelul un.re a%u&ra ritualurilor &ro&rii )i din a ară.aran!ie %i.urate2 de re&rodu"ere2 de inter&retare )i de 7otăr.7ea dire"t2 un"!ia lor e(&li"ită era de a le .ură era rituali*area "+a%itotală a tim&ului )i e(i%ten!ei> &entru a mer.e%t )i ie"are ra*ă "e a&ar!in unui ritual %unt #n*e%trate "u +alori %im'oli"e $u%ti i"ate de e&i%oadele "ore%&un*ătoare din +ia!a M.ilor lui I%rael2 Saul )i Da+id2 de "ătre &ro etul Samuel12 dar #n %&e"ial2 7ri%ti"ă> de o'i"ei2 toate ritualurile im&ortante ale Bi%eri"ii2 %ta'ilite du&ă "i"lul anului2 au "a re erin!ă %"ene din +ia!a lui 6ri%to%2 e+o"ate #n E+an.7iei "are rememorea*ă "u+intele )i .e #n re e"toriu2 B? BB .ntuitorului.nduia%"ă mono&olul a%u&ra riturilor reli.erii re.nd nu e%te #n"ă de".nirii2 dar #n %&e"ial2 ritualul "el mai %emni i"ati+ #n "re)tini%m2 e%te "el al "anonului litur.ii Bi%eri"i> de &ildă2 /*iua Domnului -%au Cor&u% C7ri%ti1 "u %olemna &ro"e%iune "ir"ulară #n "in%tea o%tiei2 #ntre #n"e&utul %e"olulul al XIII3lea2 ".aranta oamenilor2 "u a$utorul "leri"ilor2 un oare"are "ontrol a%u&ra &uterilor in+i*i'ile "e %e admite "ă .teodată e%te &o%i'ilă "unoa)terea )i datarea momentului "reării unui nou rit2 #n%ă de "ele mai multe ori a"e%t lu"ru răm.nd e(em&lul M.bidem2 &.e%turile lui 6ri%to%2 la "ina "ea de taină din Aoia Mare2 ".ur2 Bi%eri"a at.nă la momentul #n%u)irii lor #ntr3o e&i%"o&ie %au la %"ara #ntre. BB<.bidem.t un o'i"ei lo"al limitat la :landra )i 48B=2 "..nd &a&alitatea o de"lară %ăr'ătoare uni+er%ală a Bi%eri"ii.COMUNICAREA SIMBOLICĂ ÎN RITUALUL ORTODOX.u+ernea*ă lumea> Dumne*eu2 % in!ii2 &e de o &arte2 dar )i dia+olul )i demonii2 &e de altă &arte. .nd )i3a #m&ărtă)it di%"i&olii2 #m&ăr!ind "u ei &entru ultima dată &..ta tim& ".7elii.ne #n #ntuneri"ul +remii. Datoria i%tori"ului e%te a"eea de a re"on%trui i%toria o'ie"ti+ă a ritualurilor. SIMBOLISMUL CRUCII 84 Semni i"ati+ă e%te am&renta 'i'li"ă +etero3te%tamentară -de &ildă2 &entru un. A"ea%tă un"!ie /"erea din &artea "leri"ilor2 -.ioa%e ori %a"re "are3i rela!ionau &e oameni "u &uterile di+ineH )i2 #n &lu%2 deoare"e Bi%eri"a a de!inut mult tim& toate mi$loa"ele %"ri%e %au i.

08 De "ealaltă &arte %e a lă lai"ii2 "are erau 'ene i"iarii e e"telor &o*iti+e ale ritualurilor Bi%eri"ii2 &entru iertarea &ă"atelor2 %ănătatea tru&ului )i m. Du&ă "um a irmă #n)i)i "leri"ii2 Bi%eri"a n3a &utut e(tir&a ni"iodată ritualurile ma.ării de% ă%urau ade+ărate &ro"e%iuni du&ă re. O ABORDARE SEMIOTICĂ 88 #n 'i%eri"ă2 #n "a&itul2 #n dormitor2 "ălu.7iei Bi%eri"ii2 "are #i era2 at.i"e2 e e"tuate de lai"i %au "7iar de "leri"ii %itua!i #ntr3o oare"are mă%ură la mar.nd "u "el eu7ari%ti" )i termin.nd "u "ele ale "ultului % in!ilor )i moa)telor.t "ondi!ie de e(i%ten!ă ".bidem.t o inde&enden!ă relati+ă.a!ia de a &ă%tra tă"erea %&orea ima. . De alt el2 .inea ordonată a re"ule.bidem2 &.8/ T$ansfo$ma$ea $itualu$ilo$ Ereti"ii %unt "ei "are au o%t #m&otri+a ritualurilor reli. .nd a%t el2 a%tul litur.SIMBOL CI RITUAL.urele #n %tare de a %ta'ili e("lu%i+ )i total le.inea Bi%eri"ii "a in%titu!ie )i a re.ătura dintre oameni )i &uterile di+ine.ări. BB=.i"e )i %im'oli"e.ioa%e )i #m&otri+a e(&li"a!iei lor teolo. În "iuda a&tului "ă &re*en!a la anumite ritualuri era o'li. De a%emenea2 tre'uie amintită #n"ă o dire"!ie de e+olu!ie.erii re!inute ale "o7ortei de "ălu.uli &re"i%eH o'li.ntuirea %u letului lor2 &entru re"olte2 &entru tre'urile lor "omer"iale )i de ră*'oi2 mai ale% da"ă a"e%ta %e &urta #n numele "ru"ii.erii )i #n"oronării re.r)itul E+ului Mediu2 noi e(&re%ii de % in!enie2 mănă%tire)ti2 mona7ale )i "7iar lai"e ma%"uline )i tot BF BG .nd %ă "readă #n medierea dintre oameni )i di+initate de "ătre "leri"i2 denun!.ilor12 de "ele mai multe ori numeroa%a &arti"i&are a mul!imii +e%ele )i anonime era un moti+ de 'u"urie &entru "leri"i )i &entru "ărturarii "are %e o"u&au de "eremonia re%&e"ti+ă.bidem2 &. Lai"ii a+eau2 a)adar2 roluri %e"undare #n ritualurile Bi%eri"ii.i"ienilor n3au e+oluat "a "ele ale Bi%eri"ii2 a!ă de "are a"e)tia nu a+eau de".ioa%e2 #n"e&.e%turile rituali"e ale +ră$itoarelor )i ma. BD . Se &oate urmări2 #n a"e%t %en%2 o linie ne#ntreru&tă de la ere*iile medie+ale la Re ormă2 moment #n "are "al+ini)tii2 #n %&e"ial2 au eliminat toate ritualurile reli.8! Tre'uie %&u% "ă ritualurile 'i%eri"e)ti n3au o%t %in. S&re % .t )i "on%e"in!ă.atorie -de &ildă2 #n "a*ul un.ulilor %ale. BB?. Ei au emi% "riti"ile "ele mai %e+ere2 re u*.

re%ul ritualurilor &ro ane "u a$utorul "ărora noi di+i*iuni ale %o"ietă!ii lai"e )i3au &utut a"e remar"ată2 #n tim&uri di erite2 inde&enden!a.m&ul -.1 ritualului nu a "on%tituit o lume %ta'ilă. BBB.bidem2 &.COMUNICAREA SIMBOLICĂ ÎN RITUALUL ORTODOX.t mai multe ritualuri lai"e &entru a %e %er+i de ele #n +i*iunea ei a%u&ra %o"ietă!ii "re)tine2 &e de o &arte2 iar &e de altă &arte2 &ro. SIMBOLISMUL CRUCII 8< mai ade%ea eminine au a+ut "a %"o& #nlo"uirea medierii rituali"e a "leri"ilor &rintr3o a&ro&iere indi+iduală )i imediată a di+inită!ii.nd #n mod dire"t di+inul1 )i OOori*ontalePP -"are "on runtau oamenii #ntre ei1.bidem.. 1 /Se "on irmă2 a)adar2 ideea &otri+it "ăreia #n ni"i un moment ".. F. . Di+i*iunile %ale interne %3au de&la%at ără #n"etare2 ie "ă era +or'a de%&re #m&ăr!irea rolurilor #ntre "leri"i )i lai"i %au de%&re un"!iile %&e"i i"e ale riturilor OO+erti"alePP -im&li". F4 .0 0 Din a"e%t &un"t de +edere are lo" o du'lă e+olu!ie> #n"linarea Bi%eri"ii de a "re)tina ". .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->