You are on page 1of 1

1. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun 6 Hijrah selepas umat Islam bercadang untuk menziarahi Kota Makkah.

a) Ceritakan peristiwa penting yang membawa kepada berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. (8M)

b) Jelaskan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah kepada umat Islam. (8M)

c) Andaikan anda seorang pemimpin yang akan menandatangani perjanjian antara dua buah negara, apakah sikap yang patut diamalkan untuk menandatangani perjanjian tersebut. (4M)

2. Perjanjian Hudaibiyah telah mendorong berlakunya Pembukaan Kota Makkah semula pada 628 Masihi.

a) Jelaskan faktor yang membawa kepada kejayaan pembukaan Kota Makkah semula. (8M)

b) Terangkan kepentingan pembukaan Kota Makkah semula kepada umat Islam. (8M)

c) Sekiranya anda dilantik sebagai seorang pemimpin, apakah tindakan anda untuk membentuk sebuah negara yang aman dan bebas daripada perbalahan kaum. (4M)