You are on page 1of 36

Probleme pentru ATESTAT Office 2014

Subiectul nr. 1
1. Creai un document pe care s-l formatai astfel: Dimensiunea hrtiei A4; Marginile: Top = 1 cm, Bottom = 1 cm, Left = 1 cm, ight = 1,! cm, "utter = # cm; $o%i&ie "utter: Top; 'rientarea paginii: Lan(scape)

(1p)

2. Adugai documentului antet i subsol Antetul s* con&in* numele +ostru ,n partea stng* scris cu Trebuchet MS, 1#, Bol(, iar la (reapta (ata inserat* automat; -u.solul paginii s* con&in* la stnga numele /colii +oastre iar pe centru num*rul paginii inserat automat) (1p) 3. Realizai:

Indicatoare rutiere

(1p)

4. Realizai:

(1p) 5. Creai urmtoarea structur: Indicatoare rutiere: Indicatoare de avertizare Indicatoare de reglementare: 0n(icatoare (e reglementare a priorit*ⅈ 0n(icatoare (e inter%icere sau restric&ie; 0n(icatoare (e o.ligare; Indicatoare de orientare i informare: 0n(icatoare (e orientare; 0n(icatoare (e informare; 0n(icatoare (e informare turistic*; lte indicatoare: 0n(icatoare 1ilometrice; 0n(icatoare hectometrice; 0n(icatoare rutiere temporare /i mi2loace (e semnali%are a lucr*rilor: 0n(icatoare rutiere temporare; Mi2loace (e semnali%are a lucr*rilor) !. Creai un (irector te"tat#$1 /i sal+a&i (ocumentul cu numele Indicatoare rutiere) %. Cutai cu a2utorul unui motor (e c*utare imagini (espre in(icatoarele (e informare) arhi+* cu numele Indicatoare.zip ce con&ine 13 (intre imaginile g*site) &. Salvai una (in imagini su. alt* e4tensie (ect cea implicit*. (2p) (1p) eali%a&i o (1p) (1p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


'ficiu 1 punct

+e"tina1ii turi"tice 2n /uropa


Probleme pentru ATESTAT Office 2014
Subiectul nr. 2
1. Creai un document pe care s-l formatai astfel: Dimensiunea hrtiei A4; Marginile: Top = # cm, Bottom = # cm, Left = 1 cm, ight = 1 cm, "utter = # cm; $o%i&ie "utter: Left; 'rientarea paginii: $ortret)

(1p)

2. Adugai documentului antet i subsol Antetul s* con&in* numele +ostru ,n partea stng* scris cu Cambria, 15, 0talic, iar la (reapta numele /colii +oastre; -u.solul paginii s* con&in* la stnga (ata inserat* automat iar la (reapta num*rul paginii scis cu litere romane, inserat automat) (1p) 3. Realizai: (1p)

4. Realizai:

-el mai vizitat loc din :uropa


5. Creai urmtorul tabel. Numerotarea va fi automat. Se va utiliza fontul Cambria.

(1p)

Destinaii turistice n Europa


1. 2. 3. 4. 5. !. %. &. 0.
(iena) u"tria In"ulele *eroe) +anemarca ,ilano) Italia -adiz) Spania .ormandia) *rana

(1p) Completai coloana (in (reapta cu o imagine repre%entati+*) 6olosii un motor (e c*utare pe internet) (1p) Realizai o ar iv cu numele imagini.zip ce con&ine cele ! imagini g*site) (1p) Cutai cu a2utorul func&iei Searc toate fi/ierele (e tip 7or( care au fost create s*pt*mna trecut*) 6ace&i o captur* (e ecran cu re%ultatul c*ut*rii /i a(*uga&i8o la sfr/itul (ocumentului creat anterior) -al+ai (ocumnetul su. numele +e"tinatii /uropa ,n (irectorul te"tat#$2) (1p) Realizai pe (es1top o scurttur c*tre (irectorul !" #ocuments (e pe (iscul 9. (1p) 'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


Subiectul nr. 3
1. Creai un document pe care s-l formatai astfel: Dimensiunea hrtiei A4; Marginile: Top = 1,! cm, Bottom = 1,! cm, Left = # cm, ight = 1 cm, "utter = 1 cm; $o%i&ie "utter: Left; 'rientarea paginii: $ortret)

(1p)

2. Adugai documentului antet i subsol Antetul s* con&in* numele +ostru ,n partea stng* scris cu Forte, 1#, iar la (reapta (ata inserat* automat; -u.solul paginii s* con&in* la stnga numele /colii +oastre iar pe centru num*rul paginii inserat automat cu cifre ara.e) (1p) 3. Realizai folosind $ord Art% aliniai te&tul pe centrul paginii: (1p)

*'3,45/ 63'7'.',/63I-/
4. Realizai: A

(1p)

B 5. Realizai urmtorul tabel:

(2p) !. Cutai cu a2utorul unui motor (e c*utare informa&ii (espre triung iul sferic) -al+a&i o imagine ,n (ocumentul (+s. (1p) %. Copiai trei paragrafe (in una (in paginile g*site pe care s* le formata&i cu fonturi /i culori (iferite.;nca(ra&i pagina ,ntr8un chenar cu o linie (u.l*, culoare al.astr*, grosime 5 pt, um.r* la alegere. (1p) &. Creai un (irector te"tat#$3 /i sal+a&i (ocumentul cu numele *ormule trigonometrice. (1p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


'ficiu 1 punct

Subiectul nr. 4
1. Creai un document pe care s-l formatai astfel: Dimensiunea hrtiei A4; Marginile: Top = 1,! cm, Bottom = 1,! cm, Left = 1 cm, ight = 1 cm, "utter = 1,! cm; $o%i&ie "utter: Top; 'rientarea paginii: Lan(scape) (1p) 2. Adugai documentului antet i subsol Antetul s* con&in* numele +ostru ,n partea stng* scris cu Rockwell, 1#, <, iar la (reapta ora inserat* automat; -u.solul paginii s* con&in* la stnga numele /colii +oastre iar pe centru num*rul paginii inserat automat cu cifre romane) (1p) 3. 'ntroducei urmtorul titlu scris cu $ordArt:

8iramida alimentar9

(1p)

4. Cutai cu a(utorul unui motor de cutare imagini cu piramida alimentar. 'nserai una din ele )n documentul dvs. (1p)

5. 9rea&i pe (es1top (irectorul te"tat#$4 ,n care sal+a&i cte+a (in imaginile g*site la punctul anterior) -orta&i8le ,n or(ine alfa.etic*) (1p) !. 9rea&i urm*torul ta.el pe care s*8l completa&i cu ,nc* = rn(uri cu alimentele care le consuma&i %ilnic:
Denumire Banane Big Mac Coca Cola Proteine *%+, **%0, , Lipide ,%-, **%1, , Glucide .*/%/, ** Calorii /.+. -Gramaj *,,g *,,g *,,g

(2p) %. A(*uga&i ,nc* un rn( ta.lelului completat mai sus /i calcula&i totalul pe fiecare coloan* folosin( o formul* (e calcul automat) 9te calorii consuma&i %ilnic> (1p) &. Aplica&i (ocumentului tema 2oundr" /i sal+a&i (ocumnetul cu numele 8iramida alimentar9 ,n (irectorul te"tat#$4) (1p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


Subiectul nr. 5 1. Creai un document pe care s-l formatai astfel: Dimensiunea hrtiei A!; Marginile: Top = # cm, Bottom = # cm, Left = # cm, ight = # cm, "utter = 1 cm; $o%i&ie "utter: Left; 'rientarea paginii: Lan(scape)

(1p)

2. Adugai documentului antet i subsol Antetul s* con&in* numele /i a(resa /colii +oastre ,n partea stng* scris cu Cooper Black, 13; -u.solul paginii s* con&in* la stnga (ata inserat* automat iar la (reapta numele (+s) (1p) 3. Realizai: (1p) 4. #esc idei un nou (ocument /i salvai-l cu numele -lien1i. Realizai urmtorul tabel i completai-l cu date:
.ume $opescu 0onescu 8renume 0on @asile -la"a ?00 ?0 Scoala "rup -colar nr)1 "rup -colar nr)5 :udetul -ucea+a Al.a 0ulia dre"a -tr) -perantei, nr) 1 -tr) $iinilor, nr) A 'b"ervatii Me(ic Bi.lioteca

deverin19

(1p) 5. 9ontinua&i (ocumentul ,nceput la punctul 1 ,n care insera&i te4tul (in chenarul (e mai 2os, sta.ili&i (ocumentul ca /i (ocument principal ,n +e(erea reali%*rii ,m.in*rii (e corespon(en&*: Domnule Director, -u.semnatul,Nume Prenume, ele+ ,n clasa a B9lasaC8a la B-coalaC (in B2u(etulC, (omiciliat ,n, BA(resaC, solicit, prin pre%enta, eli.erarea unei a(e+erinte (in care sa reiese c* sunt ele+ la acest liceu) especti+a a(e+erin* ,mi este necesar* pentru Observatii) (2p) (1p)

!. Creai un (irector te"tat#$5 /i sal+a&i (ocumentul cu numele deverinta.

%. 2olosii (ocumentul -lien1i.doc ca surs* (e informa&ii /i ,m.inai8l cu scrisoarea tip deverinta. (1p) &. Salvai (ocumentul re%ultat su. numele deverin19 elevi. (1p) 'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014

Subiectul nr. !
1. Creai un document pe care s-l formatai astfel: Dimensiunea hrtiei A4; Marginile: Top = # cm, Bottom = # cm, Left = 1 cm, ight = 1 cm, "utter = 5 cm; $o%i&ie "utter: Left; 'rientarea paginii: $ortret) (1p) 2. Adugai documentului antet i subsol Antetul s* con&in* pe centru numele /colii +oastre scris cu Papyrus, 14, Bol(; -u.solul paginii s* con&in* la stnga num*rul paginii inserat automat, iar la (reapta (ata /i ora inserate automat) (1p) 3. Realizai )n $ordArtt: (1p) -omponentele calculatorului 4. Creai urmtoarea structur:
-alculatorul e"te format din: unitate central9 plac de baz microprocesor circuite de memorie magistrale sursa de alimentare unitate de memorie memorie intern 'M AM memorie e&tern har( (isc floppD (isc compact (isc di"pozitive periferice de intrare tastatur* mouse scanner camer* +i(eo microfon de ieire monitor imprimant* .o4e

(2p)

5. Salvai fi/ierul cu numele -omponente 8- ,n (irectorul te"tat#$!, creat (e (+s) pe Des1top. (1p) !. Cutai cu a2utorul unui motor (e c*utare imagini (espre Supercalculatoare. -al+a&i una (in imaginile g*site ,n (irectorul te"tat#$! creat la punctul 5) (1p) %. $entru imaginea sal+at* anterior sta.ili&i proprietatea (e Read3nl") (1p) &. Realizai urm*toarea structur* ar.orescent* : (1p)
9alculatorul

<nitate 9entral*

<nitate (e Memorie

Dispo%iti+e $eriferice

Probleme pentru ATESTAT Office 2014

Subiectul nr. %

Dispo%iti+e (e 0ntrare

Dispo%iti+e (e 0esire

'ficiu 1 punct

1. Creai un document pe care s-l formatai astfel: Dimensiunea hrtiei A4; Marginile: Top = 1 cm, Bottom = 1 cm, Left = 1 cm, ight = 1,! cm, "utter = # cm; $o%i&ie "utter: Top; 'rientarea paginii: Lan(scape) (1p) 2. Adugai documentului antet i subsol Antetul s* con&in* numele +ostru ,n partea stng* scris cu 9ourier EeF, 14, Bol(, iar la (reapta (ata inserat* automat; -u.solul paginii s* con&in* la stnga numele /colii +oastre iar pe centru num*rul paginii inserat automat) (1p) 3. Realizai: 4. Realizai: (1p) 5. Creai urmtorul tabel: Medalia Aur #o $nia la %ocurile oli pice 2012 Nu e sporti! Alin Moldoveanu Sandra Izba a Alina %umitru Corina C#prioriu Ro'ana Coco Rare %umitre"cu Tiberiu %olniceanu )lorin *alomir Ale'andru Siri+eanu C#t#lina Ponor %iana ,ulimar %iana Maria C-elaru .ari"a Iordac-e Sandra Izba a C#t#lina Ponor R#zvan Martin "port Tir !imna"tic# &udo (altere Scrim# !imna"tic#

:ocurile olimpice 2$12

(1p)

Ar$int

,ronz

!imna"tic#

(altere

(2p) !. Creai un (irector te"tat#$% /i sal+a&i (ocumentul cu numele :ocurile olimpice 2$12. (1p) %. Cutai cu a2utorul unui motor (e c*utare imagini unul (intre sporti+ii me(aliai i inserai8o ,n coloana li.er* (in ta.el) (1p) &. Realizai urmtoarea organigram. (1p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014

'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


Subiectul nr. &
1. Creai un document pe care s-l formatai astfel: Dimensiunea hrtiei: A4; Marginile: Top = 1 cm, Bottom = 1 cm, Left = #,5 cm, ight = #,5 cm, "utter = 1 cm; $o%i&ie "utter: Left; 'rientarea paginii: Lan(scape)

(1p)

2. Adugai documentului antet i subsol Antetul s* con&in* centrat numele /colii +oastre scis cu Castellar, 1!, su.liniat /i ,ngro/at; -u.solul paginii s* con&in* la stnga num*rul paginii, iar la (reapta (ata inserat* automat) (1p) 3. Realizai:

*iguri geometrice
4. Realizai:

(1p)

(1p) 9ilin(ru Triunghi echilateral 5. 'nserai ,n partea (reapt* a antetului una (in figurile create la punctul 4) !. Creai urm*torul ta.el. Eumerotarea +a fi automat*) -e +a utili%a fontul Tahoma) (1p) (1p) om.

Note la geometrie
n spaiu

%. Adugai alte (ou* ,nregistrari la finalul ta.elului, cu (atele corespun%*toare conform ta.elului) Gterge&i apoi ,nregistrarea a (oua) (1p) &. 9alcula&i, folosin( o formul* automat*, me(ia notelor ,n coloana !edia) 3rdonai (atele (in ta.el (escresc*tor (up* medie) (1p) 0. Salvai documentul cu numele D+s) ,n (irectorul te"tat#$& creat pe (es1top) Tot ,n acest (irector sal+a&i o copie a (ocumentului creat anterior cu numele -opie, ,n format .rtf) (1p) 'ficiu 1 punct

GEOMETRIE

Nr. Crt
2. 4. 6.

Numele i prenumele
Popescu Maria Mihai Daniel Ionescu Diana

Opional 10 5 9

n plan

Media

7 9 10

9 7 8

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


Subiectul nr. 0
1. Creai un document $ord cu numele #vs.: Dimensiunea hrtiei: A4; Marginile: Top = 1,! cm, Bottom = 1 cm, Left = 1,! cm, ight = 1,! cm, "utter = 1 cm; $o%i&ie "utter: Left; 'rientarea paginii: Lan(scape) (1p) 2. 4e prima pagin a documentului redactati o cerere conform mo(elului (e mai 2os) especta&i aran2area ,n pagin* specific* unei cereri /i format*rile (in e4emplu) -pa&ierea ,ntre rn(uri la (ou* rn(uri) (1p) +omnule +irector) -u.semnatulHaI JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ, ele+H*I ,n clasa a JJJJJJJ, profil JJJJJJJJJJ, la JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ, +* rog s* .ine+oi&i a8mi apro.a susinerea examenului de atestare a competenelor profesionale n informatic) @* mul&umesc, #ata Semntura% +omnului +irector al ################################## 3. 3rientai pagina a doua a documentului tip 4ortrait i realizai urmtoarea list% #ive et 'mpera 7reed; o 5ac6trac6ing Branch and Bound 4. 4entru te&tul #ivide et 'mpera inserai comentariul: Aceasta este o tehnic de programare (1p) 5. 7ditati urmtorul e&erciiu: !. Realizai: (1p) (1p)

%. Salvai (ocumentul pe Des1top, ,n (irectorul te"tat#$0) Creai% ,n (irectorul te"tat#$0, su.(irectoarele: Structuri de date% 6e<nici de programare Structuri arbore"cente. (1p) &. Copiai ,n fi/ierul copie.doc cererea re(actat* la punctul #) (1p) 0. Ar ivai (ocumentele (in (irectorul !" #ocuments. -al+a&i arhi+a cu numele +ocumente.rar ,n su.(irectorul Structuri de date. (1p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


'ficiu 1 punct

Subiectul nr. 1$
1. Creai un document pe care s-l formatai: M*rimea paginii Letter Marginile: Top = # cm, Bottom = # cm, Left = #,! cm, ight = 1,!cm) 'rientarea paginii: $ortret) (1p)

2. Adugai documentului antet i subsol (1p) Antetul s* con&in* numele +ostru ,n partea (reapt* scris cu 9ourier EeF, 13, Bol(, 0talic /i num*rul (e pagin* inserat automat; -u.solul paginii s* con&in* te4tul testat pro!esional aliniat centrat) 3. Copiai cu a(utorul 8elp-ului dou paragrafe pe care s le formatai pe trei coloane cu o linie de separaie )ntre ele% spaierea dintre coloane de . cm. (1p) 4. Realizai cu fontul !onot"pe Corosiva% .0% S ado9% scalate *:,;:

BACALAUREAT 2013

(1p)

5. 'nserai nota de subsol KTo ta1e or not to ta1e L cu+ntului 5ACA<A=R7A>. !. Realizai urmtorul tabel:
/R0 CRT /1ME.E 2I PRE/1ME.E Seme"trul I Seme"trul II

(1p)

M1 1. 2. 3. Catar&iu '. (lutur ). Croitoru ).

M2

M3

M1

M2

M3

M4

%. 2acei o copie tabelului (e mai sus ,n care schim.a&i chenarul e4terior cu alt tip (e linie; sorta&i (atele alfa.etic (up* nume /i prenume; reali%a&i numerotarea automat*) &. Salvai documentul cu numele D+s) ,n (irectorul te"tat#1$) Realizai urmtoarea structur arborescent:
Atestat

(1p) (1p)

(1p)

'ffice

$rogramare

BD

0. Ar ivai (irectorul te"tat#1$ cu numele /=.rar pe Des1top)

(1p) 'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


Subiect nr. 11 1) Deschi(e&i aplica&ia (e calcul ta.elar) ;ntr8un nou registru, re(enumi&i prima foaie (e calcul !anuale colare) ($)5p) #) Aplica&i urm*toarele set*ri (e pagin*: orientarea hrtiei tip +e(ere ; (imensiunea hrtiei A4 ; marginile: sus 1,! cm, 2os 1,! cm, stnga #,! cm, (reapta # cm) ($)5p) 5) 0ntro(uce&i ,n antet, aliniat la (reapta (ata i ora curent*) ($)5p) 4) ;n (omeniul (e celul 9#:"# scriei te4tul KL0B M 0A A T -tocul (e manuale colareL) 6ormatai te4tul cu fontul MonotDpe 9orsi+a, (imen(iunea 1=, culoare roie) (1 p) !) 0ntro(uce&i, ,ncepn( (in celula B5, urm*toarele (ate: Er) crt 1 # 5 4 ! Titlul manualului Matematic* 6i%ic* 9himie Biologie 0nformatic* 9lasa a 0?8 a a ?8 a a 0?8 a a ?8 a a ?8 a $re 1N,! #3 11 1#,5 1!,= Buc*i 133 #33 533 !3 #3 $re total Eum*r manuale +n(ute 133 !3 #3 13 #3 -toc

(1 p) Aplicai8i ta.elului un contur e4terior cu linii (u.le (e culoare +er(e i linii interioare punctate (e culoare neagr*) ($)5p) A) 6olosin( formule i funcii completa&i coloanele r*mase li.ere astfel: 8 $re total = $reOBuc*i ($)5p) 8 (1 p) =) 9alcula&i un total al tuturor manualelor Hal .uc*ilorI i scriei re%ultatul ,n celula "13)($)5p) N) -orta&i (atele (in ta.el (up* coloana 4re% ascen(ent) ($)5p)

P) 9opia&i (atele (in coloanele Er)crt, Titlul manualului i -toc, ,n a (oua foaie (e calcul, ,ncepn( cu celula 9!) ($)5p) 13) $e .a%a (atelor (in coloanele Titlul manualului i $re crea&i o (iagram* (e tip coloan*) -ta.ili&i titlurile: (1)5p) 8 pentru (iagram* QTotal manuale pe (isciplineL) Titlul +a fi scris cu fontul Arial, (imensiunea 14, culoarea al.astr*) 8 a4a ? Manuale colare; 8 a4a R $re; Legen(a s* fie scris* ,n partea (e 2os a (iagramei) Amplasa&i (iagrama ,ntr8o foaie nou* cu numele Q"raficJmanualeL) 11) -al+a&i fi/ierul cu numele Atestat?3ffice.&ls @&ls&A. ($)5 p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


'ficiu 1 punct

Subiect nr. 12 1) Deschi(e&i aplica&ia (e calcul ta.elar) ;ntr8un nou registru, re(enumi&i prima foaie (e calcul Societatea Sicora) ($)5p) #) Aplica&i urm*toarele set*ri (e pagin*: orientarea hrtiei tip portret ; (imensiunea hrtiei A4; marginile format ;ngust ($)5p) 5) 0ntro(uce&i ,n B4:D4 cu a2utorul opiunii ;m.inare si centrare, te4tul #ate personale anga(ai ($)5p) 4) 0ntro(uce&i, ,ncepn( (in celula A=, urm*toarele (ate: Er) Eume $renume @rsta telefon crt) 1) 0+*nescu Maria 4! 5#P14N #) 9lem Aura 5= #!N#5P 5) uiu Aurelia #P 1!#1!# 4) Anghel 0onel 5# 1N!5#A !) $n%aru @asile #3 1!N!4A A) -toian Lucian 5= 1!NNNA =) @oloc Laureniu #1 N#PNP1 (1 p) 8 (omeniul AN:A14 se +a completa prin generare unui ir (e tip numeric) ($)5p) !) 6ormat*ri: 8 (atele (e tip te4t #ate personale anga(ai: font Arial, (imensiunea 15)!, culoarea al.astru ($)5p) 8 (atele (in ta.el : font Times EeF oman, (imensiune 1#, culoare mo+ ($)5p) 8 celulele ta.elului +or a+ea .or(ura simpla la e4terior si .or(ura cu linie ,ntrerupta la interior ($)5p) A )A(*ugai ta.elului o coloana numita Situaie) Dac* +rsta este mai mare (ect ##, atunci anga>at permanent) altfel anga>at provizoriu) (1 p) =)Asociai ta.elului Hmai pu&in ultimilor # coloaneI o (iagrama (e tip Linie #D cu marca2e) Diagrama +a a+ea titlul BCrsta anga(ai) (1 p) N)9opia&i (atele (in ta.el ,n foaie (e calcul #, ,ncepn( cu celula A=) e(enumii foaia (e calcul rezerva, iar culoarea filei sa fie +er(e) (1 p) P)-ortai (atele (in foaia (e calcul rezerva (up* coloana Nume descendent. Dac* numele este Ang el ) celula respecti+a sa se formate%e cu te&t rou. (1 p) 13)-al+a&i fi/ierul cu numele Atestat?3ffice.&ls @&ls&A. ($)5p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


'ficiu 1 punct

Subiect nr. 13 1)Deschi(e&i aplica&ia (e calcul ta.elar) ;ntr8un nou registru, re(enumi&i prima foaie (e calcul 8 >estare) ($)5p) #)Aplica&i urm*toarele set*ri (e pagin*: orientarea hrtiei tip portret; (imensiunea hrtiei A4; fiecare (intre marginile sus, 2os, stnga, (reapta # cm) ($)5p) 5)0ntro(uce&i ,n antet, aliniat la centru, te4tul Note la testul de 'storie, 9lasa a ?008a, iar ,n su.sol, centrat, (ata /i ora, iar la (reapta 4agina *) ($)5p) 4)0ntro(uce&i, ,ncepn( (in celula 94, urm*toarele (ate: .r. crt. .ota ! A N P ) ) A /lev ele+ 1 ele+ # ele+ 5 ele+ 4 S)) S)) ele+ 53

1) #) 5) 4) ) ) 53)

(1 p) $entru (atele (in primele (oua coloane folosi&i facilitatea (e autocompletare sir) $entru ultima coloana intro(uce&i note aleatoare cuprinse in inter+alul 4813) -e +a asocia i un mesa2 (e intrare pentru aceasta coloana Atenie Se vor introduce note intre - si *,. (1 p) !)Datele (in (omeniul 94::54 +or a+ea o .or(ura cu linie simpla, (e culoare +er(e la interior si e4terior) 9apul (e ta.el +a a+ea fontul Arial Blac1, (imensiunea 15, iar corpul (e ta.el fontul Luci(a 6a4, (imensiunea 1#) (1 p) A)9alcula&i me(ia clasei la acest test) Me(ia +a fi afi/ata cu # %ecimale, culoare ro/ie ,n celula 6!) (1 p) =) 0nsera&i ca titlu, in (omeniul B#:6# te4tul D>estare sumativ - 'storie% clasa a E''-aF% centrat) 6ormata&i te4tul cu font 0mpact, culoare +er(e, (imensiune 1#) (1 p) N)Determina&i in celulele 6A si 6= cu a2utorul unei func&ii :4cel, cate note (in sir sunt (e ! si cate sunt (e %) (1 p) P)$e .a%a coloanelor 7lev /i Nota, reali%a&i o (iagrama (e tip .ar* 58D grupat*, culoare maro) Diagrama +a a+ea titlul Note elevi) (1 p) 13)-al+a&i fi/ierul cu numele testare.&ls @&ls&A ($)5pI 'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014

Subiect nr. 14 1)Deschi(e&i aplica&ia (e calcul ta.elar) ;ntr8un nou registru, re(enumi&i prima foaie (e calcul 8 !edicamente) ($)5p) #)Aplica&i urm*toarele set*ri (e pagin*: orientarea hrtiei tip +e(ere ; (imensiunea hrtiei A4; marginile: sus # cm, 2os # cm, stnga #,! cm, (reapta #,! cm) ($)5p) 5)0ntro(uce&i, ,ncepn( (in celula A5, urm*toarele (ate Ha se respecta forma celulelor A5:T5I: $re $re cu Er) 6orm* @aloare '.s Er)crt) Denumire unitar T@A .uc*i pre%entare total* 1 Aspirin* 9ps # Eurofen 9ps 5 Aspacar(in 9ps 4 Bepanthen unguent ! 9alciu efer+escent 9ps A Lecitin* granule T'TAL Minim Ma4im Er) me() 9ps 4)9ompletai ta.elul (up* urm*toarele criterii: 89elulele 94:9P +or a+ea un criteriu (e +ali(are a (atelor, neputn( fi intro(use +alori mai mari sau egale cu 133) 0n ca%ul ,nc*lc*rii regulii s* apar* mesa2ul (e oprire !"aloare#$%%! (1 p) 8T@A este #4U ($)5p) 8@aloarea total* este +aloarea o.inut* (in ,nmulirea preului cu T@A i nr) Buc*i) ($)5p) !) 0ntro(uce&i o formul* ,n celula 911 pentru a calcula suma grupului (e celule 94 : 9P) 9opia&i formula (in celula 911 ,n celulele D11, :11 i "11 (1 p) A) 0ntro(uce&i o formul* ,n celula 915 pentru a calcula +aloarea minim* a grupului (e celule 94: 9P) 9opia&i formula (in celula 915 ,n celulele D15, :15 i "15) (1 p) =) N) 6ormatai celulele (in grupul B4:6= astfel ,nct s* pre%inte sim.olul monetar lei) 9ompletai celulele T4:TP astfel: (ac* preul este V!3 cu QautohtonL, ($)5 p) ($)5p) P) eali%ai un grafic (e tip coloan* pe .a%a (atelor (in celulele B5:9A) "raficul +a a+ea (enumirea @n%*ri, pe fiecare coloan* fiin( afiat* +aloarea) Mutai graficul su. linia #3 a foii (e lucru) (1 p) 13) 0ntro(uce&i o formul* ,n celula 914 pentru a calcula +aloarea minim* a grupului (e celule 94 : 9P) 9opia&i formula (in celula 914 ,n celulele D14, :14 i "14) (1 p) contrar cu QimportL)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


11) ;n celula 91! intro(ucei o formula care num*r* cte me(icamente au forma (e pre%entare capsule ($)5p) 1#) -al+ai registrul cu (enumirea Atestat?3ffice Subiect nr. 15 1)Deschi(e&i aplica&ia (e calcul ta.elar) ;ntr8un nou registru, re(enumi&i prima foaie (e calcul Grdina?zoologic. ($)5p) #)Aplica&i urm*toarele set*ri (e pagin*: orientarea hrtiei tip +e(ere ; (imensiunea hrtiei A4; marginile: sus 1,! cm, 2os 1,! cm, stnga # cm, (reapta # cm) ($)5p) 5)0ntro(uce&i, ,ncepn( (in celula A1, urm*toarele (ate: ecens*mnt #31# Er) Er) T'TAL o.ser+ai masculi femele Er) pui specie i <ri ! A 1# Mistrei 15 14 #5 @ulpi N 4 3 9*prioare 5 ! 4 0epuri #! 53 4! Lupi 11 1! P 9apre 1# 1N 1! Total Ma4im Minim 4)9ompletai ta.elul (up* urm*toarele criterii: 9elulele B4:D13 +or a+ea un criteriu (e +ali(are a (atelor, neputn( fi intro(use +alori negati+e) 0n ca%ul ,nc*lc*rii regulii s* apar* mesa2ul !"aloare negati"! (1 p) 0ntro(ucei ,n celula :4 o formula care calculea%* totalul animalelor pe specie) :4tin(ei formula pentru celulele :!::13) ($)5p) !) 0ntro(uce&i o formul* ,n celula B15 pentru a calcula suma grupului (e celule B4 : B13) 9opia&i formula (in celula B15 ,n celulele 915::15) (1 p) A) 0ntro(uce&i o formul* ,n celula B14 pentru a calcula +aloarea ma4im* a grupului (e celule B4 : B13) 9opia&i formula (in celula B14 ,n celulele 914::14 (1 p) =) 0ntro(uce&i o formul* ,n celula B1! pentru a calcula +aloarea minim* a grupului (e celule B! : B13) 9opia&i formula (in celula B1! ,n celulele 91!::1! (1 p) N) ;n celula 64 intro(ucei o formula prin care sa se afie%e te4tul Lpericol (ispariieL (ac* nr) (e pui este 3, LnormalL pentru nr pui ,ntre 1813 i LsuprapopulareL pentru nr) pui mai mare (e 13) 9opia i formula ,n celulele 6!:613 (1 p) P) eali%ai un grafic (e tip coloan* 5D pe .a%a (atelor (in celulele A4:D11) "raficul +a a+ea legen(a plasat* ,n partea (reapt*, pe fiecare coloan* fiin( afiat* +aloarea) Mutai graficul ,n a (oua foaie (e lucru a registrului) (1 p) 13) 0nserai ,n foaia (e lucru o imagine (in colecia 'ffice) ($)5p) ($)5p) 'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


11) -ortai (escresc*tor +alorile (in celulele :4::11 1#) -al+ai registrul cu (enumirea Atestat?3ffice Subiect nr. 1! 1) 9u a2utorul aplicaiei Microsoft :4cel reali%ai un ta.el cu structura (e mai 2os: (1 p) ($)5p) ($)5p) 'ficiu 1 punct

#) 9entrai pe ori%ontal* i +ertical* (enumirea coloanelor)

($)5$p)

5) 6ormatai celulele (in (omeniul A1:D1 astfel ,nct te4tul scris ,n fiecare celul* s* fie ae%at pe (ou* rn(uri ,n ca(rul aceleiai celule) ($)5$pI 4) 9ompleta&i ta.elul cu ! ,nregistr*ri) !) aI A(*uga&i (up* coloana 8re1ul unitar o coloan* cu (enumirea (aloarea) /=cel ?(-antitatea@8retul unitar) (1 p) ($)5$p) (1 p)

.I Actuali%a&i ta.elul prin calcularea +alorilor (in coloana (aloarea cu a2utorul formulei:

A) aI Marcai fiecare celul* a ta.elului printr8un chenar cu linie simpl* Hcreare .or(uriI)($)5$p) .I 9olora&i fiecare coloan* cu alt* culoare) =) 9onstrui&i un grafic pe .a%a (atelor (in ta.elul actuali%at) N) A(*uga&i o linie la sfr/itul ta.elului) aI $e aceast* linie, ,n celula (in coloana -antitatea se +a scrie num*rul total (e .uc*&i 8 cu a2utorul formulei :4cel sau a funciei ?S4,( ) ) ($)5$p) .I ;n celula (in coloana 8re1ul unitar se +a scrie pre&ul unitar cel mai mare 8 cu a2utorul formulei :4cel Hfuncia =MA?H II) ($)5$p) cI Apoi, ,n celula (in coloana (aloarea se +a scrie suma total* 8 cu a2utorul formulei :4cel Hfuncia =-<MH II) ($)5$p) P)Marca&i ultima linie cu un chenar cu linie (u.l*) 13)-al+a&i ta.elul /i ,nchi(e&i aplica&ia) ($)5$p) ($)5$p) ($)5$p) (1 p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


'ficiu 1 punct

Subiectul nr.1% 1)9rea&i un fi/ier ate"tat.=l") 0ntro(uce&i ta.elul (e mai 2os ,n foaia (e calcul :4cel) ($)5p)

#)

Denumirea coloanelor tre.uie s* fie centrat* pe +erical* /i ori%ontal*) ($)5p)

5) 4)

9ompleta&i ta.elul cu ! ,nregistr*ri) Eumerotarea (in coloana .r.-rt. se +a face automat) ($)5p)

($)5p)

!)

A(*uga&i (up* coloana 8re1ul unitar o coloan* cu (enumirea (aloarea /i actuali%a&i ta.elul prin calcularea +alorilor (in coloana (aloarea cu a2utorul formulei /=cel. (1 p)

A)

9olora&i fiecare coloan* cu alt* culoare) ($)5p)

=) N)

9onstrui&i un grafic pe .a%a (atelor (in ta.elul actuali%at)

(1)5p)

A(*uga&i o linie la sfr/itul ta.elului) $e aceast* linie, ,n celula (in coloana -antitatea se +a scrie 8 cu a2utorul formulei :4cel 8 num*rul total (e .uc*&i, ,n celula (in coloana 8re1ul unitar se +a scrie 8 cu a2utorul formulei :4cel 8 pre&ul unitar cel mai mare, iar ,n celula (in coloana (aloarea se +a scrie 8 cu a2utorul formulei :4cel 8 suma total*) (3 p)

P)

Marca&i ultima linie cu un chenar cu linie (u.l*) ($)5p)

13)

-al+a&i ta.elul /i ,nchi(e&i aplica&ia)

($)5p)

+in oficiu: 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


Subiectul nr. 1& 1) 9rea&i un fi/ier ate"tat.=l") 0ntro(uce&i ta.elul (e mai 2os ,n foaia (e calcul :4cel) ($)5p)

#)

Denumirea coloanelor tre.uie s* fie centrat* pe +erical* /i ori%ontal*) ($)5p)

5)

9ompleta&i ta.elul cu ! ,nregistr*ri) ($)5p)

4)

Eumerotarea (in coloana .r.-rt. se +a face automat) ($)5p)

!)

A(*uga&i (up* coloana -<eltuieli o coloan* cu (enumirea 8rofit /i actuali%a&i ta.elul prin calcularea +alorilor (in coloana 8rofit ca (iferen&* ,ntre (Anz9ri /i -<eltuieli. (1 p)

A)

9olora&i fiecare linie cu alt* culoare) ($)5p)

=) N)

9onstrui&i un grafic pe .a%a (atelor (in ta.elul actuali%at)

(1)5p)

A(*uga&i o linie la sfr/itul ta.elului) $e aceast* linie, ,n celula (in coloana (Anz9ri se +a scrie 8 cu a2utorul formulei :4cel +aloarea cea mai mic* (in coloan*, ,n celula (in coloana -<eltuieli se +a scrie 8 cu a2utorul formulei :4cel +aloarea cea mai mare (in coloan*, iar ,n celula (in coloana 8rofit se +a scrie 8 cu a2utorul formulei :4cel profitul total) (3 p)

P)

Marca&i ultima linie cu un chenar cu linie ,ngro/at*) ($)5p)

13)

-al+a&i ta.elul /i ,nchi(e&i aplica&ia) ($)5p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


+in oficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


Subiectul nr. 10 1) 9rea&i un fi/ier ate"tat.=l") 0ntro(uce&i ta.elul (e mai 2os ,n foaia (e calcul :4cel) ($)5p)

#) Denumirea coloanelor tre.uie s* fie centrat* pe +erical* /i ori%ontal*) 5) 9ompleta&i ta.elul cu ! ,nregistr*ri) 4) Eumerotarea (in coloana .r.-rt. se +a face automat)

($)5p) ($)5p) ($)5p)

!) A(*uga&i (up* coloana .ota3 o coloan* cu (enumirea ,edia /i o coloana ,edia final9 /i actuali%a&i ta.elul prin calcularea +alorilor (in cele (ou* coloane cu a2utorul func&iilor :4cel. ,edia final9 se +a calcula prin rotun2irea num*rului (in coloana ,edia. A) Me(iile finale mai mici (ect ! se +or colora automat cu ro/u) =) 6iltra&i (atele astfel ,nct s* fie +i%i.ili (oar ele+ii care au me(ia final* 13) (2 p) (1)5p) (1 p)

N) 6iltra&i (atele astfel ,nct s* fie +i%i.ili (oar ele+ii care au me(ia final* cuprins* ,ntre A /i N (1)5p) P) 9olora&i celulele (in antet cu o nuan&* (e gri) 13) -al+a&i ta.elul /i ,nchi(e&i aplica&ia) ($)5p) ($)5p)

+in oficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


Subiectul nr. 2$ 1) 9rea&i un fi/ier ate"tat.=l") 0ntro(uce&i ta.elul (e mai 2os ,n foaia (e calcul :4cel) ($)5p)

#) Denumirea coloanelor tre.uie s* fie centrat* pe +erical* /i ori%ontal*) 5) 9ompleta&i ta.elul cu ! ,nregistr*ri) 4) Eumerotarea (in coloana .r.-rt. se +a face automat)

($)5p) ($)5p) ($)5p)

!) 9ompleta&i situa&ia /colar* astfel: promovat (ac* me(ia este cel pu&in ! /i corigent ,n ca% contrar) (1 p) A) Te4tul corigent se +a colora automat cu ro/u) =) 9onstrui&i un grafic pe .a%a (atelor (in ta.el) (1)5p) (1)5p)

N) A(*uga&i o linie la sfr/itul ta.elului) $e aceast* linie, ,n celula (in coloana ,edia se +a scrie 8 cu a2utorul formulei :4cel me(ia cea mai mare, iar ,n celula (in coloana Situa1ia colar9 c&i ele+i au promo+at) (2 p) P) 9olora&i antetul ta.elului cu o nuan&* (e gri) 13) -al+a&i ta.elul /i ,nchi(e&i aplica&ia) ($)5p) ($)5p) +in oficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


Subiect nr. 21 1. $orni&i aplica&ia pentru pre%ent*ri, (eschi(e&i o nou* pre%entare /i insera&i ,n aceasta ase noi (iapo%iti+e) ($)5p) 2. $rimul (iapo%iti+ +a fi (e tip titlu /i +a con&ine titlul KAnul #315 Anul european al cet*&enilorL /i su.titlul KEumele si prenumeleL ele+ului care reali%ea%* pre%entarea) ($)5p) 3. l doilea diapozitiv +a fi (e tip necompletat i +a cuprin(e: caseta te4t (rept titlu cu urm*torul con&inut: K$riorit*&i pentru anul #315L +a fi scris cu font oc1Fell, culoare al.astr*, (imensiune !4; 5 forme automate su. forma (e (reptunghiuri (e culoare gal.en*, linie (e contur al.astr* i care +or a+ea a(*ugate urm*toarele te4te: 'portunit*&i pentru cet*&eni $articiparea la +iaa <: $rograme pentru tineri (1 p) l treilea diapozitiv +a fi (e tipul titlu si ta.el: titlu: 'portunit*&i pentru cet*&eni un ta.el ce con&ine cte+a oportunit*&i oferite (e <: /i num*rul (e oameni care .eneficia%* (e acestea) (1 p)

4.

5. +iapozitivul patru +a con&ine o imagine potri+it* cu titlul K$articiparea la +iaa <:L) 0maginea +a a+ea (imensiunile: ,n*&ime 1# cm i l*&ime #5 cm) Aplica&i un efect (e anima&ie (e intrare a acesteia) (1 p) !. l cincilea diapozitiv +a fi (e tip titlu i nomogram* i +a cuprin(e: titlu: $rograme pentru tineri nomograma: (1 p)

%.

eali%a&i setarea celor trei forme automate (in (iapo%iti+ul # astfel ,nct acestea s* fie .utoane (e na+igare) $rimul face trecerea c*tre (iapo%iti+ul5, al (oilea c*tre (iapo%iti+ul 4, iar cel (e8al treilea c*tre (iapo%iti+ul !) (1 p)

&. $e (iapo%iti+ele 5, 4 i ! insera&i .utoane (e ac&iune pentru a reali%a ,ntoarcerea la (iapo%iti+ul #) (1 p) 0. Bn diapozitivul a"e se +or scrie cte+a conclu%ii ,n ma4im # rn(uri cu fontul Algerian, (imensiunea #N, culoarea maro i mesa2ul K@* mul&umescWL fontul -cript MT Bol(, (imensiunea 43, culoare gal.en*) (1 p) 1$. A(*uga&i ,ntregii pre%ent*ri ca design template un /a.lon ales (e D+s) /i aplica&i un efect (e tran%i&ie aleatoare ,ntregii pre%ent*ri) -al+a&i fi/ierul cu numele Cetatenie europeana) (1 p) 'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


Subiect nr. 22 1. $orni&i aplica&ia pentru pre%ent*ri, (eschi(e&i o nou* pre%entare /i insera&i ,n aceasta cinci noi (iapo%iti+e) ($)5p) 2. -al+a&i pre%entarea cu numele atestat&ppt ,n fol(erul cu numele +ostru apoi ,n format rtf Hrich te4t format 8 outline X rtfI ca atestat&rtf i ,nchi(ei cele (ou* fiiere) ($)5p) 3. Deschi(e&i fi/ierul atestat&ppt i intro(uce&i numele +ostru ,n antet i num*rul (e pagin* ,n su.sol) Titlul primului (iapo%iti+ s* fie 6/S6 6 2$12 iar su.titlul I.*'3, 6I-C (1 p) 4. Aplica&i pre%ent*rii atestat&ppt formatul implicit H(esign templateI ur'an aflat ,n temele (e .a%*) ($)5p) 5. 6olosin( o funcie special* inserai o imagine (in miniatur* o singur* (ata ,n col ul (in (reapta al tuturor (iapo%iti+elor cu e4cepia celui (e tip titlu) (1 p) !. ;n (iapo%iti+ul # inserai urm*torul ta.el: .ume i prenume 0onescu 9onstantin $opescu 0onel 0rimia 0rina $opa @asile %. ;n (iapo%iti+ul 5 inserai urm*toarea organigram*: .ota 3omAna = N P A .ota ,atematica P A N = (1 p)

(1 p) A(*ugai (oi ele+i ,n organigram* &. ;n folia 4 schim.a&i ,n gal.en culoarea (e umplere a fun(alului (1 p) ($)5p)

0. 9rea&i o (iagram* cu coloane folosin( (atele (in ta.elul (in (iapo%iti+ul # i mutai8o ,n (iapo%iti+ul !) (1 p) 1$. Aplica&i un efect (e tran%i&ie ,ntre foliile pre%ent*rii Hse accept* setarea automat*I) (1 p) 'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014

Subiect nr. 23 1. $orni&i aplica&ia pentru pre%ent*ri, (eschi(e&i o nou* pre%entare /i insera&i ,n aceasta nou* noi (iapo%iti+e) ($)5p) 2. 8rimul diapozitiv +a fi (e tip titlu /i +a con&ine titlul KSuceava% loc de popasF) 3. ($)5p) l doilea diapozitiv +a fi (e tip titlu /i te4t) Titlul K 3biective turisticeL +a fi scris cu font $oor ichar(, culoare maro, (imensiune !4) Te4tul +a con&ine: Ruinele 4alatului #omnesc Comple&ul !uzeal 5ucovina !uzeul Satului din 5ucovina !uzeul Ciprian 4orumbescu !uzeul 7tnografic al 5ucovinei 4arcul central !uzeul de istorie Casa de cultura Aplica&i un efect (e anima&ie (e tip 0ntrare om. titlului /i un efect (e anima ie (e tip 0ntrare De%+elire marcatorilor (e mai sus) (1 p)

4. Bn diapozitivul trei insera&i un ta.el ce con&ine num*rul (e +i%itatori estimai ,ntr8un an calen(aristic pentru o.iecti+ele turistice enumerate mai sus) (1 p) 5. 6olosin( (atele (in (iapo%iti+ul prece(ent, a(*uga&i 2n diapozitivul patru o (iagram* (e tip Q-tructura ra(ial*L) Titlu (iagramei +a fi 3biective turistice, al a4ei ? numele obiectivului i al a4ei Y num*rul (e +i%itatori) (1 p) !. +iapozitivul cinci +a con&ine o imagine potri+it* cu titlul (in (iapo%iti+ul 1 care +a fi ,ncorporata ,n fun(al) A(*ugai apoi o caset* te4t ce +a conine te4tul 3amenii au )nfiarea locurilor )n care s-au nscut% scris cu fontul 9astellar, culoarea gal.en*, (imensiune 43) H1 p) %. Bn diapozitivul a"e insera&i (ou* .utoane (e ac&iune) $rimul face trecerea c*tre urm*torul lin1 http:XXFFF)turisti1)roXromaniaXsucea+aXo.iecti+e8turistice8sucea+a, iar cel (e8al (oilea c*tre ultimul (iapo%iti+) 0nsera&i ,n diapozitivul 0) te4tul KB invita la S=C7ABAHF scris cu fontul 0nformal oman, (imensiunea A3 i stema -uce+ei) (1 p) &. Bn diapozitivul apte insera&i (ou* gifuri animate (espre un ora) 0. Bn diapozitivele & insera&i un -martArt 9iclic (e forma celui (e mai 2os) (1 p)

(1 p) 1$. A(*uga&i fiec*rui (iapo%iti+ un fun(al (iferit Hmai puin (iapo%iti+ului !I /i aplica&i o tran%i&ie aleatoare ,ntregii pre%ent*ri) -al+a&i fi/ierul cu numele Suceava) (1 p) 'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014

Subiect nr. 24 1. $orni&i aplica&ia pentru pre%ent*ri, (eschi(e&i o nou* pre%entare /i insera&i ,n aceasta ase noi (iapo%iti+e) ($)5p) 2. 8rimul diapozitiv +a fi (e tip titlu /i +a con&ine titlul K7&cursiiF /i su.titlul K3fert .,*+F) ($)5p) 3. l doilea diapozitiv +a fi (e tip titlu /i te4t) Titlul K3fert destinaii turisticeL +a fi scris cu fontul 9omic -ans M-, culoare +er(e, (imensiune 43) Te4tul +a fi scris cu marcatori i +a con&ine: #estinaii turistice )n RomCnia #estinaii turistice )n strintate Aplica&i un efect (e anima&ie (e intrare titlului, astfel ,nct acesta s* apar* (in (reapta) (1 p) (1 p)

4. A(*ugai ,n diapozitivul doi o not* (e su.sol cu te4tul Q#iapozitiv oferteL) 5. Bn diapozitivul trei insera&i urm*torul ta.el: +/S6I. II $aris Lon(ra Brao+ 83/ 433 533 133

6olosin( (atele (in ta.el, inserai o (iagram* (e tip QlinieL) Mo(ifica&i culoarea (e fun(al a graficului ,n gal.en) (1)5p) !. +iapozitivul patru +a con&ine o imagine cu Marea Eeagr*) Transformai imaginea ,ntr8o imagine (e tip Basic -hapes -un) otii imaginea cu un efect 5D pe a4a D cu 533 ) (1)5p) %. Bn diapozitivul cinci insera&i o ilustra&ie -martArt (up* mo(elul celei (e mai 2os) (1 p)

&. Bn diapozitivul a"e insera&i un .uton (e aciune ce +a face leg*tura cu primul (iapo%iti+ i o form* pre(efinit* (e tip s*geat* ce +a face leg*tura cu al treilea (iapo%iti+) (1 p) 0. A(*uga&i ,ntregii pre%ent*ri ca design template un /a.lon ales (e (+s) /i aplica&i un efect (e tran%i&ie ,ntregii pre%ent*ri) -al+a&i fi/ierul cu numele 3ferta de e&cursii) (1 p) 'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014

Subiect nr. 25 1. $orni&i aplica&ia pentru pre%ent*ri, (eschi(e&i o nou* pre%entare) ($)5p)

2. 8rimul diapozitiv +a fi (e tip titlu /i +a con&ine titlul KCafeaF /i su.titlul K'storia cafeleiF) ($)5p) 3. A(*ugai un al doilea diapozitiv +a fi (e tip titlu /i te4t) Titlul K>ipuri de cafeaL) Te4tul +a con&ine: Arabic Robusta <iberica !aragog"pe Aplica&i un efect (e anima&ie titlului /i marcatori, la alegere, pentru fiecare (in tipurile (e cafea) (1 p) 4. A(*ugai un nou (iapo%iti+ ,n care insera&i un ta.elul cu primii ! pro(uc*tori (e cafea ai lumii) (1 p) ar9 Bra%ilia @ietnam 6o. cafea #)1=P)#=3 PP3)333

0n(one%ia =A#)33A 9olum.ia AN#)!N3 Me4ic 513)NA1

5. 6olosin( (atele (in (iapo%iti+ul prece(ent, a(*uga&i ,n urm*torul (iapo%iti+ul o (iagram* (e tip coloan*, pe fiecare (in acestea fiin( afiate +alorile) (1 p) !. ;n urm*torul (iapo%iti+ (e tipul LTitlul i (ou* coninuturiL intro(ucei la titlul L:fectele cafeleiL iar ,n cele (ou* %one pentru coninuturi L:fecte po%iti+eL i L:fecte negati+eL ale cafelei) (1 p) %. 0nserai un nou (iapo%iti+ care sa cuprin(* cuprinsul pre%ent*rii) Mutai (iapo%iti+ul pe po%iia # ,n pre%entare) (1 p) &. 0nserai o singur* (at*, folosin( o funcie special*, ,n colul (in (reapta 2os imaginea urm*toare astfel ,nct aceasta s* apar* pe fiecare (iapo%iti+:

(1 p) 0. 0nsera&i .utoane (e ac&iune ,n pre%entare astfel) $e primul (iapo%iti+ un .uton (e trecere c*tre urm*torul, pe (iapo%iti+ele #8! (ou* .utoane, unul (e trecere c*tre urm*torul, cel*lalt (e trecere c*tre anteriorul) <ltimul (iapo%iti+ are un singur .uton (e trecere c*tre anteriorul) (1 p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


1$. A(*uga&i ,ntregii pre%ent*ri ca design template un /a.lon ales (e +oi /i aplica&i un efect (e tran%i&ie ,ntregii pre%ent*ri) -al+a&i fi/ierul cu numele Atestat?3ffice.ppt& (1 p) 'ficiu 1 punct Subiect nr. 2! 1. $orni&i aplica&ia pentru pre%ent*ri, (eschi(e&i o nou* pre%entare) ($)5p) 2. $rimul (iapo%iti+ +a fi (e tip titlu /i +a con&ine titlul K CltorulF /i su.titlul K2irm de transport intern i e&ternF) ($)5p) 3. A(*ugai un al (oilea (iapo%iti+ +a fi (e tip titlu /i te4t) Titlul K>raseeL) Te4tul +a con&ine: Suceava-Roma Suceava- !adrid Suceava-4aris Suceava-<ondra Aplica&i un efect (e anima&ie titlului /i marcatori, la alegere, pentru fiecare (in trasee) (1 p) 4. A(*ugai un nou (iapo%iti+ L$reuriL ,n care insera&i un ta.elul cu preul (us8,ntors al c*l*toriilor: (1 p) uta A(uli 9opii $ensionari -ucea+a8 oma P3Z 53Z 4!Z -ucea+a8Ma(ri( 1!3Z !3Z =!Z -ucea+a8$aris 153Z 43Z A!Z -ucea+a8Lon(ra 1N3Z A3Z P3Z 5. 6olosin( (atele (in (iapo%iti+ul prece(ent, a(*uga&i ,n urm*torul (iapo%iti+ul o (iagram* (e tip coloan*, pe fiecare (in acestea fiin( afiate +alorile) (1 p) !. ;n urm*torul (iapo%iti+ L3rganigramaL reali%ai organigrama firmei (e transport (1 p)

%. 0nserai un nou (iapo%iti+ L9uprinsL care s* conin* cuprinsul pre%ent*rii) Mutai (iapo%iti+ul pe po%iia # ,n pre%entare) (1 p) &. ;n (iapo%iti+ul L9uprinsL reali%ai pentru fiecare capitol cte un hDperlin1 c*tre (iapo%iti+ul corespun%*tor) (1 p) 0. 0nserai o singur* (at*, folosin( o funcie special*, ,n colul (in (reapta 2os imaginea urm*toare astfel ,nct aceasta s* apar* pe fiecare (iapo%iti+: (1 p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


1$. A(*uga&i ,ntregii pre%ent*ri ca design template un /a.lon ales (e +oi /i aplica&i un efect (e tran%i&ie ,ntregii pre%ent*ri) -al+a&i fi/ierul cu numele Atestat?3ffice (1 p) 'ficiu 1 punct Subiect nr. 2% 1. $orni&i aplica&ia pentru pre%ent*ri, (eschi(e&i o nou* pre%entare) ($)5p)

2. $rimul (iapo%iti+ +a fi (e tip titlu /i +a con&ine titlul K 4ensiunea 5istriaF /i su.titlul K4rezentarea pensiunii i a )mpre(urimilorF) ($)5p) 3. A(*ugai un al (oilea (iapo%iti+ +a fi (e tip titlu /i te4t) Titlul K2acilitiL) Te4tul +a con&ine: 7eneral recep&ie (eschis* nonstop, teras*,camere pentru nefum*tori, lift, chec18inXchec18out e4press, seif, ,nc*l%ire, camer* (e .aga2e, restaurant H[ la carteI ctivit91i saun*, masa2, tenis (e mas*, ca(* cu hi(romasa2, (rume&ii

Aplica&i un efect (e anima&ie titlului /i marcatori, la alegere, pentru fiecare (in trasee) (1 p) 4. A(*ugai un nou (iapo%iti+ L$reuriL ,n care insera&i un ta.elul cu preurile practicate: 9on(iii Mic (e2un inclus Mic (e2un inclus Mic (e2un inclus Ma4im # pers) # pers) # pers) $re H 'EI ##! 55! 43! (1 p)

9amer* (u.l* -uit* -uit* superioar*

5. A(*ugai un nou (iapo%iti+ L$rofitL ,n care +or fi intro(use sumele ,ncasate ,n ultimii 5 ani: #313 Hmii leiI #53)#! #311 Hmii leiI #N3)4= #31# Hmii leiI 543)31

$rofit

6olosin( (atele (in (iapo%iti+ul prece(ent, a(*uga&i ,n urm*torul (iapo%iti+ul o (iagram* ra(ial*, a+n( afiate +alorile pe grafic) (1 p) !. ;n urm*torul (iapo%iti+ L'rganigramaL reali%ai organigrama pensiunii) (1 p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


%. 0nserai un nou (iapo%iti+ L9uprinsL care s* conin* cuprinsul pre%ent*rii) Mutai (iapo%iti+ul pe po%iia # ,n pre%entare) (1 p) &. ;n primul (iapo%iti+ reali%ai pentru titlul pre%ent*rii L$ensiunea BistriaL un hDperlin1 c*tre pagina (e internet a acesteia: FFF)pensiunea8.istria)ro) (1 p) 0. 0nserai o singur* (at*, folosin( o funcie special*, ,n colul (in (reapta 2os imaginea unei flori, astfel ,nct aceasta s* apar* pe fiecare (iapo%iti+) (1 p) 1$. A(*uga&i ,ntregii pre%ent*ri ca design template un /a.lon ales (e +oi /i aplica&i un efect (e tran%i&ie ,ntregii pre%ent*ri) -al+a&i fi/ierul cu numele Atestat?3ffice. (1 p) 'ficiu 1 punct Subiectul nr. 2& 1. $orni&i aplica&ia pentru pre%ent*ri /i (eschi(e&i o nou* pre%entare) ($)5p)

2. 8rima folie tre.uie s* fie (e tip Titlu, s* con&in* te4tul KAnga2atori (e topL, scris cu font Comic Sans !S, culoare ro/ie, (imensiune 53) ($)5p) 3. A(*uga&i e4plica&ia K@ala.il pentru anul #33PL ,ntr8un (reptunghi rotun2it) $entru (reptunghi, seta&i culoarea +er(e, ,n nuan&e (iferite, pentru umplere linie) (1 p) 4. A(*uga&i a doua folie. $entru aspectul (iapo%iti+ului selecta&i >itlu i te&t. Titlul, Companii naionale% +a fi cu font Comic Sans !S, culoare ro/ie, (imensiune 53, cu efect (e um.r*) -ec&iunea te4t con&ine: (1 p) 5. 96 Marf* 96 9*l*tori Ti(roelectrica $o/ta omn*

$entru te4t folosi&i formatul implicit) treia folie s* ai.* formatul QTitlu /i ta.elL) Titlul8KStudiu comparativD +a fi scris cu font -ourier .eE , culoare ro/ie, (imensiune 53) 0nsera&i ta.elul: (1 p) 96 9*l*tori 533 #!3 96 Marf* !3 !3 Ti(roelectica #33 1!3 $o/ta omn* 133 133

#33N #33P

A(*uga&i e4plica&ia Kmii anga2a&iL, ,n o+al, (e culoare +er(e) !. *olia a patra a pre%ent*rii tre.uie s* con&in* urm*torul te4t K9*l*tori&i ieftin /i ,n siguran&*WL cu font 9omic -ans M-, culoare ro/ie, (imensiune 53, aliniat centrat) ($)5 p) %. A(*uga&i acestei folii imaginea (e mai 2os) 0maginea +a a+ea chenar +iolet (e tip 4unct <inie, grosime # pct) (1 p)

&. *olia cinci +a con&ine o (iagram* (e tip linie, pe .a%a (atelor (in folia trei)

(1 p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


0. A(*uga&i ,n ultimul (iapo%iti+ un .uton (e ac&iune care s* permit* saltul la primul (iapo%iti+) (1 p) 1$. Aplica&i, pentru toate (iapo%iti+ele, efectul (e tran%i&ie Itergere )n (os /i a(*uga&i ,ntregii pre%ent*ri, ca design template, un /a.lon ales (e D+s) (1 p) 'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014

Subiect nr. 20 1. $orni&i aplica&ia pentru pre%ent*ri, (eschi(e&i o nou* pre%entare /i insera&i ,n aceasta %ece noi (iapo%iti+e) ($)5p) 2. 8rimul diapozitiv +a fi (e tip titlu /i +a con&ine titlul K Cursuri de formareF /i su.titlul K.,*..,*+F) ($)5p) 3. l doilea diapozitiv +a fi (e tip titlu /i te4t) Titlul K ComunicareL +a fi scris cu font $apDrus, culoare al.astr*, (imensiune !3) Te4tul +a con&ine: >e nici de comunicare i negociere >eoria comunicrii Comunicare i relaii publice Aplica&i un efect (e anima&ie titlului /i marcatori, la alegere, cursurilor (e mai sus) (1 p)

4. Bn diapozitivul trei insera&i un ta.el ce con&ine num*rul (e cursan&i care au solicitat ,nscriere pentru fiecare (intre cele trei cursuri) (1 p) 5. 6olosin( (atele (in (iapo%iti+ul prece(ent, a(*uga&i 2n diapozitivul patru o (iagram* (e tip QlinieL) Mo(ifica&i culoarea graficului ,n +er(e) (1 p) !. +iapozitivul cinci +a con&ine o imagine potri+it* cu titlul (in (iapo%iti+ul 1) Aplica&i o linie (e contur (e culoare +er(e, grosime A pct /i un efect (e anima&ie (e intrare) (1 p) %. Bn diapozitivul a"e insera&i (ou* .utoane (e ac&iune) $rimul face trecerea c*tre (iapo%iti+ul 1 iar cel (e8al (oilea c*tre ultimul (iapo%iti+) 0nsera&i 2n diapozitivul 1$) folosin( scrierea artistic*, te4tul K-por la lucruWL) (1 p) &. Bn diapozitivul apte insera&i o ilustra&ie -martArt (up* mo(elul celei (e mai 2os)

(1 p) 0. Bn diapozitivele & i 0 insera&i formele respecti+

9
(1 p)

1$. A(*uga&i ,ntregii pre%ent*ri ca design template un /a.lon ales (e D+s) /i aplica&i un efect (e tran%i&ie ,ntregii pre%ent*ri) -al+a&i fi/ierul cu numele 3ferta de cursuri) (1 p) 'ficiu 1 punct

Probleme pentru ATESTAT Office 2014

Subiectul nr. 3$ 1. $orni&i aplica&ia pentru pre%ent*ri /i (eschi(e&i o nou* pre%entare) 2. 0nsera&i ,n pre%entare /apte noi (iapo%iti+e) ($)5p) ($)5p)

3. 8rima folie +a fi (e tip titlu /i +a con&ine titlul K 3ferta locurilor de muncF /i su.titlul Kpentru absolvenii de liceuF) (1 p) 4. doua folie con&ine te4tul K9alen(arul ac&iunilor (e promo+areL Hscris cu font $apDrus, culoare al.astr*, (imensiune !3I /i ta.elul (e mai 2os: (1 p) Er) crt) 1) #) 5) Loca&ia -e(iul $rim*riei <ni+ersitate -ala (e -port -e(iul '$9 Data /i ora 1!)31)#313, ora 1A ##)31)#313, ora 1A 31)3#)#313, ora 1#

5. *olia trei +a con&ine o imagine potri+it* cu titlul (in folia 1, imagine ce cuprin(e ,ntreaga folie) (1 p) !. Bn folia patru insera&i o nomogram* pirami(al*, a/a cum este pre%entat* al*turat

(1 p) %. Bn folia cinci insera&i (ou* .utoane (e ac&iune) $rimul face trecerea ,n folia # iar cel (e8al (oilea c*tre folia /apte) -crie&i ,n folia /apte te4tul K-uccesWL) (1 p) &. *olia a"e con&ine te4tul: K'ferte +ala.ile (up* (ata (e 31)35)#315L) A(*uga&i cu+ntului K'ferteL un TDperlin1 c*tre un (ocument (in MD Documents) (1 p) 0. In"era1i, ,n sec&iunea (e su.solul, automat (ata /i ora precum /i num*rul (e (iapo%iti+)(1 p) 1$. A(*uga&i ,ntregii pre%ent*ri ca (esign template un /a.lon ales (e D+s) /i aplica&i un efect (e tran%i&ie ,ntregii pre%ent*ri) (1 p)

Probleme pentru ATESTAT Office 2014


'ficiu 1 punct