You are on page 1of 10

Bab 1 (Soalan) Soalan 1 Lengkapkan jadual di bawah yang berkaitan dengan kemaraan tentera Jepun di Tanah Melayu.

BIL 1 ' ( + . , / * 11 11 1' 1( 1+ Soalan ' Lengkapkan jadual di bawah yang berkaitan dengan kemaraan tentera Jepun di Sabah dan Sarawak BIL 1 ' ( + !M! B! "!# Miri $u2hing ', "i)ember 1*+1 1 Januari 1*+' Sandakan T!#I$% $&M!#!! !M! B! "!# $ota Bharu Jitra 1( "i)ember 1*+1 1, "i)ember 1*+1 Ipoh (1 "i)ember 1*+1 , Januari 1*+' 0ort Swettenham 11 Januari 1*+' 1. Januari 1*+' Batu 0ahat '/ Januari 1*+' (1 Januari 1*+' Singapura T!#I$% $&M!#!!

yatakan 2ara32ara tentera Jepun ke Tanah Melayu

4!T!T! 5 Sila rujuk m6) *

yatakan 7aktor kejayaan Jepun mengalahkan Briti)h di Tanah Melayu.

Catatan: Sila rujuk buku teks m/s 13

0&M&#I T!%!

T& T&#! J&08

"I T! !% M&L!98

Lengkapkan peta kon)ep di bawah.

4!T!T! 5 Sila rujuk m6) 1/

$&S!

0&M&#I T!%!

T& T&#! J&08

0adankan maklumat bahagian ! dengan bahagian B B!%!:I! ! B!%!:I! B Jawapan

1 "ato; <nn b Jaa7ar

0ena)ihat $ebudayaan dan !dat I)tiadat Melayu Menjalankan tuga) pengintipan terhadap mereka yang menentang Jepun 0egawai "aerah $u2hing 0engawal Makanan egeri Johor

' Kao Kunrejo ( Ibrahim %aji 9aakob + $empetai

- "r. Burhanuddin al %elmy Mengawal bekalan makanan . !bang %aji <peng In)titut yang melatih orang Melayu menjadi pemimpin Le7tenan $olonel 0a)ukan 0embela Tanah !ir (0&T!) Tentera M0!J! yang ditubuh oleh 0arti $omuni) Malaya

, Bintang Tiga

/ $ad 4atuan

4!T!T! = Sila rujuk m6) '* 3 (,

Jawapan

Bab 1 Soalan 1 Lengkapkan jadual di bawah yang berkaitan dengan kemaraan tentera Jepun di Tanah Melayu. BIL 1 ' ( + . , / * 11 11 1' 1( 1+ !M! B! "!# $ota Bharu Jitra Alor Setar 0ulau 0inang Ipoh $uantan Slim #i>er 0ort Swettenham $uala Lumpur Muar Batu 0ahat Mer)ing Johor Baharu Singapura T!#I$% $&M!#!! 8 Disemberr 1941 12 Disember 1941 1( "i)ember 1*+1 1, "i)ember 1*+1 26 Disember 1941 (1 "i)ember 1*+1 , Januari 1*+' 10 Januari 1942 11 Januari 1*+' 1. Januari 1*+' 21Januari 1942 '/ Januari 1*+' (1 Januari 1*+' 15 Februari 1942

Soalan ' Lengkapkan jadual di bawah yang berkaitan dengan kemaraan tentera Jepun di Sabah dan Sarawak BIL 1 !M! B! "!# Miri T!#I$% $&M!#!! 16 Disember 1941

' ( + -

$u2hing Sibu Labuan Sandakan

21Disember 1941 ', "i)ember 1*+1 1 Januari 1*+' 9 Januari 1942

yatakan 2ara32ara tentera Jepun ke Tanah Melayu

4!T!T! 5 Sila rujuk m6) * yatakan 7aktor kejayaan Jepun mengalahkan Briti)h di Tanah Melayu.

Catatan: Sila rujuk buku teks m/s 13

0&M&#I T!%!

T& T&#! J&08

"I T! !% M&L!98

Lengkapkan peta kon)ep di bawah.

4!T!T! 5 Sila rujuk m6) 1/

$&S!

0&M&#I T!%!

T& T&#! J&08

0adankan maklumat bahagian ! dengan bahagian B

B!%!:I!

B!%!:I!

Jawapan -

1 "ato; <nn b Jaa7ar

0ena)ihat $ebudayaan dan !dat I)tiadat Melayu Menjalankan tuga) pengintipan terhadap mereka yang menentang Jepun 0egawai "aerah $u2hing 0engawal Makanan egeri Johor

' Kao Kunrejo ( Ibrahim %aji 9aakob + $empetai

+ . 1 / '

- "r. Burhanuddin al %elmy Mengawal bekalan makanan . !bang %aji <peng In)titut yang melatih orang Melayu menjadi pemimpin Le7tenan $olonel 0a)ukan 0embela Tanah !ir (0&T!) Tentera M0!J! yang ditubuh oleh 0arti $omuni) Malaya

, Bintang Tiga

/ $ad 4atuan

4!T!T! = Sila rujuk m6) '* 3 (,