P. 1
mate

mate

|Views: 1|Likes:
Published by silica
mate
mate

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: silica on Apr 28, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2015

pdf

text

original

1.

Spaţii şi subspaţii liniare (vectoriale)

1.1
Să se arate că mulţimea M
m,n
(ℝ) a matricilor de ordinul (m,n) cu elemente reale
formează spaţiul liniar peste ℝ.

Rezolvare
Fie ( )
n , 1 j
m , 1 i
j i
a A
=
=
= , ( )
n , 1 j
m , 1 i
j i
b B
=
=
= , ∈
j i
a ℝ, ∈
j i
b ℝ.
Definim cele două operaţii ale spaţiului vectorial:
( )
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
b a B A
=
=
+ = + şi ( )
n , 1 j
m , 1 i
j i
a A
=
=
α = α .

Verificăm întâi proprietăţile de grup:

G
1
. Asociativitatea
Trebuie să arătăm că: (A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C
( ) ∀ A,B,C∈ M
m,n
(ℝ).
Avem: (A + B) + C = ( ) ( ) ( )
n , 1 j
m , 1 i
j i j i j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
c b a c b a
=
=
=
=
=
=
+ + = + +
( ) ( ) ( )
n , 1 j
m , 1 i
j i j i j i
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
c b a c b a ) C B ( A
=
=
=
=
=
=
+ + = + + = + + .
G
2
. Elementul neutru este matricea nulă ( )
n , 1 j
m , 1 i
0 O
=
=
=
ALGEBRĂ LINIARĂ
1


G
3
. Elementul simetric
( ) ( ) ∈ = ∀
=
=
n , 1 j
m , 1 i
j i
a A M
m,n
(ℝ) ( ) ( ) ∈ − = − ∃
=
=
n , 1 j
m , 1 i
j i
a A M
m,n
(ℝ)
a.î. A + (-A) = (-A) + A = O
G
4
. Comutativitatea
( ) ∈ ∀ B , A M
m,n
(ℝ) avem: ( )
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
b a B A
=
=
+ = +
( )
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
a b A B
=
=
+ = +
deci: A + B = B + A ( ) ∈ ∀ B , A M
m,n
(ℝ).

Verificăm acum proprietăţile legii externe:

1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A a a A
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
αβ = αβ = β α = β α
=
=
=
=
( ) ( ) ∈ = ∀
=
=
n , 1 j
m , 1 i
j i
a A
∈ M
m,n
(ℝ) ( ) ∈ β α ∀ , ℝ.

2) ( ) A A A β + α = β + α ( ) ∈ ∀ A M
m,n
(ℝ), ( ) ∈ β α ∀ , ℝ

Avem: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = β + α = β + α = β + α
=
=
=
=
=
=
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
a a a a
( ) ( ) ( ) ( ) A A a a a a
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
β + α = β + α = β + α =
=
=
=
=
=
=
=
=
.

3) ( ) B A B A α + α = + α , ( ) ∈ ∀ B , A M
m,n
(ℝ), ( ) ∈ α ∀ ℝ.
Avem: ( ) ( ) ( ) ( ) . B A b a b a B A
n , 1 j
m , 1 i
j i
n . 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
α + α = α + α = + α = + α
=
=
=
=
=
=


4) ( ) ∈ ∀ = ⋅ A A A 1 M
m,n
(ℝ).
( ) ( ) A a a 1 A 1
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
= = ⋅ = ⋅
=
=
=
=
.
Notă
1 este scalarul cunoscut din ℝ.


1.2
Să se arate că mulţimea S a şirurilor de numere reale convergente formează spaţiu
vectorial peste ℝ.

Rezolvare
Fie { } { }
∗ ∗
∈ ∈ N n
n
N n
n
b , a două şiruri din S. Avem:
{ } { } { } S b a b a
n
n n n n n n
∈ + = +
{ } { } ∈ α ∈ α = α , S a a
n n
n
n

deoarece şi şirurile { }
n
n n
b a + şi { }
n
n
a α sunt convergente.
Se verifică uşor proprietăţile spaţiului vectorial, elementul neutru fiind {0}, iar
simetricul lui { }
n
n
a este şirul { }
n
n
a − .

1.3
Să se arate că mulţimea
0
S a şirurilor de numere reale convergente către zero
formează un subspaţiu al lui S (vezi 1.2).

Rezolvare
Faptul că S S
0
⊂ este evident.
Fie { } { }
n
n
n
n
y , x două şiruri din S
0
adică { } { } . 0 y , 0 x
n
n
n
n
→ →
Rezultă: { } 0 y x
n n
→ + şi { } 0 x
n
→ α , deci { }
0 n n
S y x ∈ + , { }
0
n
n
S x ∈ α . Cum
0
S conţine şi
şirul {0}, rezultă că
0
S este subspaţiu vectorial al lui S.

1.4
Fie C [a,b] mulţimea funcţiilor reale de variabilă reală definite şi continue pe [a,b]
⊂ℝ. Să se arate că C [a,b] formează spaţiu vectorial peste ℝ.

Rezolvare
Definim cele două operaţii astfel:
(f + g)(x) = f(x) + g(x) (∀) f,g ∈ C [a,b] şi (∀) x ∈ [a,b].

( ) ( ) ( ) x f x f α = ⋅ α (∀) f ∈ C [a,b], (∀) x ∈ [a,b] şi (∀) α∈ℝ.
Funcţiile f + g, α f ∈ C [a,b] fiind şi ele definite şi continue pe [a,b]. Proprietăţile G
1
- G
4
se
verifică uşor. Elementul neutru este funcţia O unde O(x) =0 (∀) x ∈ [a,b], iar opusul lui f
este – f, unde
(- f) (x) = - f(x) (∀) x ∈ [a,b].
Vom verifica proprietăţile legii externe:

1) ( ) ( ) f f ⋅ αβ = β ⋅ α (∀) f ∈ C[a,b] şi ( ) ∈ β α ∀ , ℝ.
Fie x ∈ [a,b]. Avem: ( ) | | ( ) ( ) | | ( ) ( ). x f x f x f αβ = αβ = β ⋅ α

2) ( ) | | ( ) ( ) ( ) | | ( ) ( ) | | b , a x unde x g x f x g x f x g f ∈ α + α = + ⋅ α = + α .
Deci: α (f+g)=αf + αg (∀) f,g ∈ C [a,b] şi (∀) x ∈ [a,b], (∀) α ∈ ℝ.

3). ( ) | | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x f x f x f x f β + α = ⋅ β + α = ⋅ β + α (∀) x ∈ [a,b].
Deci: f f f ) ( β + α = β + α (∀) f ∈ C [a,b] şi ( ) ∈ β α ∀ , ℝ.

4). f f 1 = ⋅ (∀) f ∈ C [a,b].

1.5
Să se arate că ( ) { ∈ =
− i
t
1 n 2 1
x / 0 , x ,..., x , x X ℝ, } 1 n , 1 i − = este un subspaţiu liniar al lui
(ℝ
n
,ℝ).

Rezolvare
Este evident că ⊂ X ℝ
n
. Avem:
( ) ( ) = + = +
− −
t
1 n 2 1
t
1 n 2 1
0 , y ..., y , y o , x ,..., x , x y x ( )
t
1 n 1 n 2 2 1 1
0 , y x ,..., y x , y x
− −
+ + + =
( ) ( )
t
1 n 2 1
t
1 n 2 1
0 , x ,..., x , x 0 , x ,..., x , x x
− −
α α α = α = α
Deci: x + y ∈ X, αx ∈ X (∀) x,y ∈ X şi α ∈ ℝ.
Elementul neutru O=(0,0,…0,0)∈X deci X este subspaţiu al lui (ℝ
n
,ℝ).2. Sisteme de vectori liniari dependenţi, independenţi. Bază a unui
spaţiu vectorial. Metoda Gauss-Jordan

Metoda Gauss-Jordan sau regula dreptunghiului poate fi prezentată schematic
astfel:

unde am notat cu pivotul, adică elementul în locul căruia vrem să obţinem 1 (desigur el
trebuie să fie ≠ 0). Linia pivotului se împarte la iar pe coloana pivotului punem zero
(în locul pivotului se obţine 1).
Să se studieze natura sistemului de vectori:
2.1

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
| −
=
1
2
v ,
0
2
v ,
2
1
v
3 2 1
.


Rezolvare
Fie
|
|
.
|

\
| −
=
1 0 2
2 2 1
A . Deoarece r
A
=2< numărul vectorilor, re-zultă că vectorii sunt
liniar dependenţi (am notat r
A
rangul matricii A).
Fie : av
1
+ bv
2
+ cv
3
= 0 ⇒
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
| −

0
0
1
2
c
0
2
b
2
1
a


− = − = ⇒
¹
´
¦
= +
= + + −
⇒ c ,
4
c 5
b ,
2
c
a
0 c a 2
0 c 2 b 2 a

Relaţia devine: 0 cv v
4
c 5
v
2
c
3 2 1
= + − −
Pentru c ≠ 0 obţinem dependenţa liniară : 0 v 4 v 5 v 2
3 2 1
= − +

2.2
|
|
.
|

\
|−
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|−
=
|
|
.
|

\
|
=
2
2
v ,
1
1
v ,
1
3
v ,
0
3
v
4 3 2 1

. .
x
.
+

. x
-
.
+
.
x
-
.
+

x
-
.
+
, , ,


Rezolvare
Vectorii sunt liniar dependenţi deoarece = < = 4 2 r
A
numărul vectorilor.
Fie relaţia: av
1
+ bv
2
+ cv
3
+ dv
4
= 0 ⇒
¹
´
¦
= + −
= − + −

0 d 2 c b
0 d 2 c b 3 a 3

Varianta 1: Rezolvând sistemul în mod obişnuit obţinem:
( ) ∈ α = β − α = β − α = c , 2 b , 2
3
2
a ℝ , ∈ β = d ℝ , adică:
( ) ( ) 0 v 3 v 3 v 2 3 v 2 2
4 3 2 1
= β + α + β − α + β − α
Varianta 2: Aplicăm metoda Gauss-Jordan. Sistemul se scrie:

¹
´
¦
− =
− = −
d 2 c b
c d 2 b 3 a 3-3 c d 2 −
0 1 c d 2 + −
1 -1
3
c d 2 −

0 -2d+c
1 0

0

1
3
c 2 d 4 + −

-2d+c

Considerând: c = α∈ℝ , d = β∈ℝ, obţinem:
β = α = β − α =
β − α
= d , c , 2 b ,
3
4 2
a

2.3

|
|
.
|

\
|
− −
=
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
.
|

\
| −
=
1 1
2 1
v ,
1 0
1 1
v ,
1 2
0 2
v ,
0 3
1 1
v
4 3 2 1


Rezolvare
3
1

Avem patru vectori în M
2,2
(ℝ). Fie: av
1
+ bv
2
+ cv
3
+ dv
4
= 0
Rezultă:
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= − +
= − +
= + + −
= + − −
0 d c b
0 d b 2 a 3
0 d 2 c a
0 d c b 2 a

Fie A matricea sistemului. Avem:
0 13
0 1 1
1 2 3
3 2 0
0 0 1 1
1 0 2 3
3 0 2 0
1 1 2 1
1 1 1 0
1 0 2 3
2 1 0 1
1 1 2 1
A ≠ =− −
=− −
=
Rezultă că sistemul are doar soluţia banală: a = b = c = d = 0, deci vectorii sunt liniar
independenţi.
Deoarece dim M
2,2
(ℝ) = 4 vectorii daţi formează o bază în M
2,2
(ℝ).

2.4
Fie în ℝ
n
vectorii a,b,c liniar independenţi. Să se stabilească natura sistemului de
vectori {3a-2b+c, 2a+b, a+2b}.

Rezolvare
Fie scalarii γ β α , , din ℝ astfel încât:
( ) ( ) ( ) 0 b 2 a b a 2 c b 2 a 3 = + γ + + β + + − α
Rezultă: ( ) ( ) 0 c b 2 2 a 2 3 = α + γ + β + α − + γ + β + α .
Vectorii a,b,c fiind liniar independenţi, trebuie să avem:
¦
¹
¦
´
¦
= α
= γ + β + α −
= γ + β + α
0
0 2 2
0 2 3
⇒ ⇒ = γ = β = α 0 vectorii daţi sunt liniar independenţi.
2.5
Fie vectorii:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
− =
0
1
1
v ,
1
1
0
v ,
2
2
1
v
3 2 1

Putem determina scalarii α,β∈ℝ astfel încât: v
1
= αv
2
+ βv
3
?Rezolvare
Varianta 1:
Fie
|
|
|
.
|

\
|

− =
0 1 2
1 1 2
1 0 1
A . Avem: = = ⇒ ≠ = 3 r . 0 1 A
A
numărul vectorilor.
Rezultă că vectorii sunt liniar independenţi deci ∌ α,β∈ℝ astfel încât să aibă loc relaţia
dată.
Varianta 2:

¦
¹
¦
´
¦
= α −
− = β + α
= β

|
|
|
.
|

\
|
β +
|
|
|
.
|

\
|

α =
|
|
|
.
|

\
|
− ⇒ β + α =
2
2
1
0
1
1
1
1
0
2
2
1
v v v
3 2 1

⇒sistem incompatibil ⇒ ∌ α,β∈ℝ a.î. să aibă relaţia dată.

2.6
Fie vectorii :
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
3
2 4
3
2 3
3
2 2
3
2 1
d
d
d
1
v ,
c
c
c
1
v ,
b
b
b
1
v ,
a
a
a
1
v , a,b,c,d∈ℝ.
Ce condiţii trebuie să îndeplinească a,b,c,d astfel încât vectorii să fie liniar dependenţi?

Rezolvare
Fie A matricea vectorilor.
Avem: = =
3 3 3 3
2 2 2 2
d c b a
d c b a
d c b a
1 1 1 1
A
) c d )( b d )( b c )( a d )( a c )( a b ( − − − − − − =
Pentru ca vectorii să fie liniar dependenţi trebuie ca r
A
< 4 adică 0 A = . Aceasta are loc
dacă: b a = sau c a = sau d a = sau c b = sau d b = sau c d = .

2.7
Fie vectorii:
|
|
|
.
|

\
|
− =
|
|
|
.
|

\
|
− =
|
|
|
.
|

\
|

− =
|
|
|
.
|

\
| −
=
6
3
6
v ,
2
1
2
v ,
6
4
2
v ,
3
2
1
v
4 3 2 1


Formaţi toate bazele posibile în ℝ
3
cu aceşti vectori.

Rezolvare
Putem forma cel mult 4 C
3
4
= baze în ℝ
3
cu vectorii daţi.
Pentru { }
3 2 1
v , v , v avem: ⇒ =

− −

0
2 6 3
1 4 2
2 2 1
vectorii sunt liniar dependenţi ⇒ nu
formează bază în ℝ
3
.
Pentru { }
4 2 1
v , v , v avem: ⇒ =

− −

0
6 6 3
3 4 2
6 2 1
nu formează bază în ℝ
3
.
Pentru { }
4 3 1
v , v , v avem: ⇒ = − −

0
6 2 3
3 1 2
6 2 1
nu formează bază în ℝ
3
.
Pentru { }
4 3 2
v , v , v avem: ⇒ =

− − − 0
6 2 6
3 1 4
6 2 2
nu formează bază în ℝ
3
.
Rezultă că nici un triplet din cei 4 vectori nu poate forma bază în ℝ
3
.

2.8
Să se studieze natura sistemului de vectori:

|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
m
1
1
v ,
1
1
m
v ,
1
m
1
v
3 2 1
, m∈ℝ.

Rezolvare
Dacă
|
|
|
.
|

\
|
=
m 1 1
1 1 m
1 m 1
A , avem ( ) ( ) 2 m 1 m A
2
+ − − = .

Discuţie

I) Dacă m∈ℝ\{-2,1} atunci 0 A ≠ deci vectorii sunt liniar independenţi şi formează bază
în ℝ
3
.
II) 1 m = ⇒ ⇒ < = ⇒
|
|
|
.
|

\
|
= 3 1 r
1 1 1
1 1 1
1 1 1
A
A
vectori liniar dependenţi.
Avem: v
1
= v
2
= v
3

III) 2 m − = ⇒ ⇒ = ⇒
|
|
|
.
|

\
|= 2 r
2 1 1
1 1 2
1 2 1
A
A
vectori liniar dependenţi.
Fie combinaţia liniară:

¦
¹
¦
´
¦
= − +
= + + −
= + −
⇒ = + +
0 c 2 b a
0 c b a 2
0 c b 2 a
0 cv bv av
3 2 1
a = b = c = α ∈ ℝ ⇒
⇒ dependenţa vectorilor este 0 v v v
3 2 1
= + + .

2.9
Fie
|
|
|
.
|

\
|


=
2 2 1 3
0 2 1 1
1 1 0 2
A şi fie 4 , 1 i , a
i
= vectorii coloană din A.
Care afirmaţie este adevărată?
a) { }
4 3 2 1
a , a , a , a formează bază în ℝ
3
.
b) { }
4 3 2
a , a , a nu formează bază în ℝ
3
.
c) { }
4 3 1
a , a , a formează bază în ℝ
3
.
d) { }
3 2 1
a , a , a formează bază în ℝ
3
.
e) Vectorul a
2
se poate scrie ca combinaţie liniară de a
1
, a
3
, a
4
.
f) Cu vectorii { }
4 3 2 1
a , a , a , a putem forma cel puţin
3
4
c baze în ℝ
3
.

Rezolvare
a) O bază în ℝ
3
nu poate fi formată din 4 vectori, deci afirmaţia e falsă.

b) Fie .
2 2 1
0 2 1
1 1 0
B
|
|
|
.
|

\
| −
= Avem: = = ≠ = 3 r , 0 2 B
B
numărul vectorilor ⇒ vectorii sunt
liniar independenţi ⇒ formează bază
în ℝ
3
⇒ afirmaţie falsă.
c) Fie
|
|
|
.
|

\
|


=
2 2 3
0 2 1
1 1 2
B cu ⇒ ≠ − = 0 2 B vectori liniar independenţi ⇒ afirmaţie
adevărată.
d) Fie ⇒ ≠ = ⇒
|
|
|
.
|

\
|


= 0 4 B
2 1 3
2 1 1
1 0 2
B afirmaţie adevărată.
e) Fie A matricea vectorilor { }
4 3 2 1
a , a , a , a .
Avem: r
A
= 3 < numărul vectorilor ⇒ { }
4 3 2 1
a , a , a , a liniar dependenţi ⇒ există scalarii
α, β, γ, δ astfel încât: 0 a a a a
4 3 2 1
= δ + γ + β + α ⇒

¦
¹
¦
´
¦
= δ + γ + β + α
= γ + β + α −
= δ + γ − α
0 2 2 3
0 2
0 2
¦
¹
¦
´
¦
δ − = γ + β + α
= γ + β + α −
δ − = γ − α

2 2 3
0 2
2


2
δ
− = β = α , γ = 0, δ ∈ ℝ.
Obţinem relaţia: a
2
= 2a
4
– a
1
⇒ afirmaţie adevărată.
f) Cu vectorii { }
4 3 2 1
a , a , a , a se pot forma cel mult
3
4
C baze în ℝ
3
deci afirmaţia dată este
falsă.

2.10
Fie vectorii:
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
| −
=
1
2
1
1
v ,
a
0
1
0
v ,
0
1
2
1
v ,
0
1
a
1
v
4 3 2 1
, a∈ℝ.
Pentru ce valori ale lui a vectorii nu formează bază în ℝ
4
.
Rezolvare
Fie =
− −

− +
=
=
1 a 1 1
2 0 3 3
1 1 1 1 a
1 0 0 0
1 a 0 0
2 0 1 1
1 1 2 a
1 0 1 1
A
( ). 2 a a 3
a 1 1
0 3 3
1 1 1 a
+ =


− +
− =
Pentru ca vectorii să nu formeze bază în ℝ
4
trebuie să fie liniar dependenţi deci
0 A = adică { }. 0 , 2 a − ∈
2.11
Să se exprime vectorul
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
0
1
2
1
v în baza unitară şi apoi în baza B = {v
1
, v
2
, v
3
,
v
4
} unde:
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
1
2
1
1
v ,
0
1
2
1
v ,
0
1
3
1
v ,
3
0
1
0
v
4 3 2 1
.

Rezolvare
Avem:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
⋅ +
|
|
|
|
|
.
|

\
|
⋅ −
|
|
|
|
|
.
|

\
|
⋅ +
|
|
|
|
|
.
|

\
|
⋅ =
|
|
|
|
|
.
|

\
|

1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
1
1
0
1
2
1

deci coordonatele lui v în baza unitară {e
1
, e
2
, e
3
, e
4
} sunt 1, 2, -1, 0.
Observăm că vectorul v face parte din baza B şi se poate scrie:
4 3 2 1
v 0 v 1 v 0 v 0 v ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = deci are coordonatele 0, 0, 1, 0 în baza B.

2.12
Fie B = {v
1
, v
2
} bază în ℝ
2
unde:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
4
3
v ,
2
1
v
2 1
.

Să se exprime vectorii
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
.
|

\
|
=
1
1
b ,
1
3
a în această bază.
Rezolvare
Dacă notăm cu A matricea bazei avem: a
B b , a A
1 −
= B b A
1 −
= .

Aplicăm metoda Gauss-Jordan:
A a b
3
2 4
3
1
-1
1
1 3

0
3

-5
-1

3
1 0
0 1
-9/2
5/2
7/2
-3/2

Deci: a
B
|
|
.
|

\
| −
=
2 / 5
2 / 9
, b
B
|
|
.
|

\
|

=
2 / 3
2 / 7
.
Verificare: . a
1
3
4
3
2
5
2
1
2
9
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

. b
1
1
4
3
2
3
2
1
2
7
=
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|


2.13
Fie în ℝ
3
baza B = {v
1
, v
2
, v
3
} unde:
.
1
5
3
v ,
3
1
0
v ,
1
1
2
v
3 2 1
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
− =
Determinaţi vectorul v ∈ ℝ
3
care are în baza dată coordonatele
v
B
=
|
|
|
.
|

\
|
4
1
6
.

Rezolvare
Din v
B
v A
1 −
= rezultă v = Av
B
unde A este matricea bazei.
1
-2

Rezultă: .
13
15
24
4
1
6
1 3 1
5 1 1
3 0 2
v
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|
− =
Verificare: . v
13
15
24
1
5
3
4
3
1
0
1
1
1
2
6 =
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
⋅ +
|
|
|
.
|

\
|
⋅ +
|
|
|
.
|

\
|
− ⋅

2.14
Fie în ℝ
3
bazele: B { }
3 2 1
a , a , a = , B
1
{ }
3 2 1
b , b , b = unde:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
|
.
|

\
|
=
5
1
3
b ,
0
2
1
b ,
2
4
1
b ,
2
0
2
a ,
0
1
1
a ,
5
4
2
a
3 2 1 3 2 1
.
a) Să se verifice că B, B
1
sunt baze în ℝ
3
.
b) Să se afle coordonatele lui
|
|
|
.
|

\
|
=
3
1
2
v în fiecare din aceste baze.
c) Să se determine matricea de trecere C de la baza B
1

la baza B.
d) Să se afle coordonatele vectorilor a
1
, a
2
, a
3
în baza B
1
.

Rezolvare
a) Fie A, respectiv B matricile bazelor B respectiv B
1
.
Avem: 0 16
5 0 2
1 2 4
3 1 1
B , 0 22
2 0 5
0 1 4
2 1 2
A ≠ =

= ≠ =
− −
=
Rezultă că ambele sisteme de vectori formează baze în ℝ
3
.
b) v A v
1 −
=
B
,
. v B v
1
1

=
B

aplicăm metoda Gauss-Jordan:

A v

-1 -2
4 1 0
5 0 2

2
1
3
2

3
B v
1 -1 3
4 2 1
2 0 5
2
1
3
1 -1 3
0 -11
0 2 -1
2
-7
-1
1 0 7/6
0 1 -11/6
0 0
5/6
-7/6
4/3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1/4
-1/4
1/2

Deci: v
B
|
|
|
.
|

\
|
− =
2 / 3
13
6
11
1
, v
B1
|
|
|
.
|

\
|
− =
2
1
1
4
1
.

Propunem cititorului să verifice că:
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
+ −
+ −
=
3 2 1
3 2 1
b
2
1
b
4
1
b
4
1
a
22
3
a
11
13
a
11
6
v .

c) Din:
v B v
v A v
1
1
1


=
=
B
B

1
B B
Bv A v
1 −
=

Ştim pe de altă parte că v
B
= C
-1
v
B1 unde C este matricea de trecere de la B
1
la B. Trebuie
să avem: C
-1
= A
-1
B, deci: C = B
-1
A. Avem:
B A

-1 3

4 2 1

2 0 5

2 -1 -2

4 1 0

5 0 2

1 -1 3

0 -11

0 2 -1

2 -1 -2

-4 5 8

1 2 6
1 -1/2 -1
0 4
0 5/2 7
1
-3
-2
1 0 -1/3
0 1 4/3
0 0
1/2
-1
1/2
1 0 0
0 1 0
0 0 1
6/11
-13/11
3/22
11/3
6
8/3
1
6
6


1 0 7/6

0 1 -11/6

0 0

4/3 -1/6 -2/3

-2/3 5/6 4/3

7/3 1/3 10/3

1 0 0

0 1 0

0 0 1

5/16 -5/16 -17/8

15/16 17/16 29/8

7/8 1/8 5/4
Deci:
|
|
|
.
|

\
| − −
=
20 2 14
58 17 15
34 5 5
16
1
C
d) Matricea de trecere C de la baza B
1
la B are prin definiţie drept coloane, coordonatele
vectorilor
3 2 1
a , a , a din B în baza B
1
. Avem deci:
|
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
|
.
|

\
|
=
10
29
17
8
1
20
58
34
16
1
a ,
2
17
5
16
1
a ,
14
15
5
16
1
a
3 2 1
1 1 1
B B B

Propunem cititorului să verifice că: , b
16
14
b
16
15
b
16
5
a
3 2 1 1
+ + =
3 2 1 3 3 2 1 2
b
8
10
b
8
29
b
18
17
a , b
16
2
b
16
17
b
16
5
a + + − = + +

= .

2.15
Fie în ℝ
4
baza B = {v
1
, v
2
, v
3
, v
4
} unde:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
1
0
0
1
v ,
0
1
1
2
v ,
1
1
2
0
v ,
1
1
1
1
v
4 3 2 1
şi fie
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
4
2
4
3
v
B
.
Determinaţi vectorul v ∈ ℝ
4
ale cărui coordonate în baza B sunt v
B
.

Rezolvare
Din formula v A v
1 −
=
B
unde A este matricea bazei,
rezultă
B
v A v ⋅ = .
8/3

Avem:
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+ +
+ −
− − −
+ +
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|


|
|
|
|
|
.
|

\
|

− −
=
11
1
13
11
4 4 3
2 4 3
2 8 3
4 4 3
4
2
4
3
1 0 1 1
0 1 1 1
0 1 2 1
1 2 0 1
v .

2.16
Fie în ℝ
2
baza B = {a,b}.
a) Dacă: c = 3a – b, d = 4a + b, să se arate că vectorii c,d formează de asemenea o bază
B
1
= {c,d} în ℝ
2
.
b) Fie x ∈ ℝ
2
astfel încât
|
|
.
|

\
|
=
3
5
x
B
. Să se afle coordonatele vectorului x în baza B
1
.

Rezolvare
a) Trebuie să arătăm că vectorii c,d ∈ ℝ
2
sunt liniar independenţi.
Fie ∈ β α = β + α , , 0 d c ℝ. Avem:
( ) ( ) ( ) ( ) 0 b a 4 3 0 b a 4 b a 3 = β + α − + β + α ⇒ = + β + − α .
Deoarece vectorii a,b formează bază în ℝ
2
rezultă că sunt liniar independenţi,
deci:
¹
´
¦
= β + α −
= β + α
0
0 4 3
de unde α = β = 0
b) Varianta 1
Fie C matricea de trecere de la B la B
1
, adică matricea care


are pe coloane coordonatele vectorilor c,d în baza B. Rezultă că:

|
|
.
|

\
|

=
1 1
4 3
C . Ştim că
B B
1
x C x
1 −
= .
Aplicând metoda Gauss-Jordan obţinem:


C
B
x

4
-1 1

5
3
6

1 4/3
0
5/3
14/3

1 0
0 1
-1
2

Deci:
|
|
.
|

\
| −
=
2
1
x
1
B
.
Varianta 2:
Fie α,β coordonatele vectorului x în baza B
1
.
Avem: ( ) ( ) ( ) ( )b a 4 3 b a 4 b a 3 d c x β + α − + β + α = + β + − α = β + α =
Dar:
|
|
.
|

\
|
=
3
5
x
B
. Rezultă sistemul: 2 , 1
3
5 4 3
= β − = α ⇒
¹
´
¦
= β + α −
= β + α
.

2.17
Fie ( ) x
n
P spaţiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult n, cu coeficienţi reali. Fie
vectorul ( ) ( ) x
n
n
n 1 0
x a ... x a a x P P ∈ + + + = .
a) Determinaţi coordonatele lui P(x) în baza B = {1,x,…,x
n
}.
b) Determinaţi coordonatele lui P(x) în baza B
1
= {1,x-a,…,(x-a)
n
}
a ∈ ℝ.

Rezolvare
a) Coordonatele lui P(x) în baza B sunt chiar coeficienţii polinomului:
n 1 0
a ,..., a , a
.
b) Fie
n 1 0
b ,..., b , b
coordonatele lui P(x) în baza B
1
. Avem:
n
n 1 0
) a x ( b ... ) a x ( b b ) x ( P − + + − + =
1 n
n 2 1
) a x ( nb ... ) a x ( b 2 b ) x ( P

− + + − + = ′
2 n
n 3 2
) a x ( b ) 1 n ( n ... ) a x ( b 2 3 b 2 ) x ( P

− − + + − ⋅ ⋅ + = ′ ′
3 n
n
4 3
) a x ( b ) 2 n )( 1 n ( n
... ) a x ( b 2 3 4 b 2 3 ) x ( P

− − − +
+ + − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ′ ′ ′

Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ
n
) n (
b 1 2 )... 2 n )( 1 n ( n ) x ( P ⋅ ⋅ − − = .
Făcând în relaţiile de mai sus x = a, obţinem:
7/3

! n
) a ( P
b ,...,
! k
) a ( P
b
, ,
! 3
) a ( P
b ,
! 2
) a ( P
b ), a ( P b ), a ( P b
) n (
n
) k (
k
3 2 1 0
= =
′ ′ ′
=
′ ′
= ′ = = Κ

Rezultă că avem:
n
) n (
2
) a x (
! n
) a ( P
... ) a x (
! 2
) a ( P
) a x )( a ( P ) a ( P ) x ( P − + + −
′ ′
+ − ′ + = .

3. Sisteme de ecuaţii şi inecuaţii liniare.
Soluţii de bază ale unui sistem de ecuaţii liniare

Facem întâi o scurtă prezentare teoretică.

Fie sistemul de ecuaţii liniare AX = b unde:

( ) =
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= =
=
=
n
2
1
m
2
1
n , 1 j
m , 1 i
j i
x
x
x
X ,
b
b
b
b , a A
Μ Μ
matricea necunoscutelor.

Presupunem m r
A
= şi n m < . Putem detaşa deci din A o matrice B cu 0 B ≠ . Fie S
matricea rămasă. Partajăm şi matricea X în
B
X şi
S
X unde
B
X conţine necunoscutele
principale, iar
S
X pe cele secundare.
Avem: AX = b ⇒( ) ⇒ = + ⇒ =
|
|
.
|

\
|
b SX BX b
X
X
S / B
S B
S
B


s
1 1
B
SX B b B X
− −
− = ⇒ .
Această formulă dă necunoscutele principale în funcţie de cele secundare.
Pentru 0 X
S
= obţinem b B X
1
B

= (formula care dă soluţia de
bază
B
X ).

Notă
Sistemul are cel mult
m
n
C soluţii de bază.

3.1

a) Să se determine 3 soluţii de bază ale sistemului:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
| −
1
0
x
x
2 1
1 3
x
x
0 3
1 2
4
3
2
1
.
b) Aflaţi coordonatele vectorilor 4 , 1 i , a
i
= în baza B } a , a {
4 3
= unde
i
a reprezintă
coloanele necunoscutelor
i
x din sistem.

Rezolvare
a) Sistemul de ecuaţii liniare este:
¹
´
¦
= + −
= + + −
1 x 2 x x 3
0 x x 3 x x 2
4 3 1
4 3 2 1

Fie
|
|
.
|

\
| −
=
0 3
1 2
B cu 0 3 B ≠ = şi
|
|
.
|

\
|

=
2 1
1 3
S .
Sistemul are cel mult 6 C
2
4
= soluţii de bază.

nec. pr. Baza
1
a
2
a
3
a
4
a
b

1
x

2
x

1
a

2
a

-1 3 1

3 0 -1 2

0

1
1 -1/2 3/2 1/2

0 -11/2 1/2
0

1

1 0 2/3

0 1 -11/3 1/3

1/3

2/3

3
x

2
x

3
a

2
a

-3 0 1 -2

-11 1 0

-1

-3

3
x

4
x

3
a

4
a

1/7 -2/7 1 0

11/7 -1/7 0 1

-1/7

3/7
Avem:

|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|


=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
7 / 3
7 / 1
0
0
X ,
0
1
3
0
X ,
0
0
3 / 2
3 / 1
X
3 2 1

Propunem cititorului să afle soluţiile corespunzătoare bazelor:
{ } { } { }
3 1 4 2 4 1
a , a , a , a , a , a
2
3/2
-1/3
-7b) Coordonatele vectorilor
i
a în baza { }
4 3
a , a = B sunt date de coloanele din ultima
iteraţie, adică:

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|


=
|
|
.
|

\
|
=
1
0
a ,
0
1
a ,
7 / 1
7 / 2
a ,
7 / 11
7 / 1
a
4 3 2 1 B B B B
.
Verificăm doar pentru vectorii
1
a şi
2
a :

1 4 3
a
3
2
2
1
7
11
1
3
7
1
a
7
11
a
7
1
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

= +

2 4 3
a
0
1
2
1
7
1
1
3
7
2
a
7
1
a
7
2
=
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|

− = − − .

3.2
Fie sistemul de inecuaţii:
¦
¹
¦
´
¦
− ≥ + +
− ≥ − + −
≤ + −
1 x 2 x 2 x
3 x x x
2 x x x 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
.
a) Scrieţi sistemul de ecuaţii ataşat, aflaţi trei soluţii de bază ale lui şi soluţiile
corespunzătoare sistemului de inecuaţii.
b) Fie: : f ℝ
3
→ℝ, ( )
3 2 1 3 2 1
x 4 x 3 x 5 x , x , x f − + = .

Pentru ce soluţie de bază de la a) f îşi atinge minimul?

Rezolvare
a) Înmulţim relaţia a doua şi a treia cu (-1) şi adăugăm variabilele de compensare
. 0 y , 0 y , 0 y
3 2 1
≥ ≥ ≥ Obţinem:
¦
¹
¦
´
¦
= + − − −
= + + − +
= + + −
1 y x 2 x 2 x
3 y x x x
2 y x x x 2
3 3 2 1
2 3 2 1
1 3 2 1
. 3 , 2 , 1 i 0 y
i
= ≥


nec.
pr.
Baza
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
a b

1
y

2
y

3
y
4
a

5
a

6
a

2 -1 1 1 0 0


-1 +1 0 1 0


-1 -2 -2 0 0 1

2


3


1
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= =
0
0
0
X ,
1
3
2
0
0
0
X
1
1

1
y

1
x

3
y
4
a

1
a

6
a

0 1 -1 1 -2 0


1 -1 1 0 1 0


0 -1 0 1 1

-4


3


4
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=

=
0
0
3
X ,
4
0
4
0
0
3
X
2
2

1
y

1
x

2
x
4
a

1
a

2
a

0 0 -4/3 1 -5/3 1/3


1 0 4/3 0 2/3 -1/3


0 1 1/3 0 -1/3 -1/3

-8/3


5/3


-4/3
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
− =


=
0
3 / 4
3 / 5
X ,
0
0
3 / 8
0
3 / 4
3 / 5
X
3
3

Soluţiile de bază 3 2
X , X nu corespund deoarece au 0 y
1
< .
b) Avem de calculat doar valoarea lui f pentru soluţia X
1
.
Avem: ( ) ( ) 0 0 , 0 , 0 f X f
1
= = .
3.2
Fie sistemul de inecuaţii:
¹
´
¦
≥ −
≤ +
1 x x 2
3 x 2 x
2 1
2 1
.
a) Să se scrie sistemul de ecuaţii ataşat, să se afle toate soluţiile de bază ale sistemului
de ecuaţii şi soluţiile corespunzătoare sistemului de inecuaţii.
b) Fie f:ℝ
2
↦ℝ, ( )
2 1 2 1
x x 5 x , x f + = . Să se afle pentru ce soluţie de bază f îşi atinge
maximul.
Rezolvare
a) Sistemul de ecuaţii ataşat este:
¹
´
¦
= − −
= + +
1 y x x 2
3 y x 2 x
2 2 1
1 2 1
, 0 y , 0 y
2 1
≥ ≥ .
1
-3


nec.
pr.
Baza
1
a
2
a
3
a
4
a b

1
y
2
y
3
a
4
a

1 2 1 0
2 -1 0

3
1


2 1 0


-2 1 0 1

3


-1
1
X
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=

=
0
0
X ;
1
3
0
0
1

nu corespunde pentru că are
y
2
= -1 < 0
1
x


2
y
1
a


4
a

1 2 1 0


0 5 1

3


5
2
X
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= =
0
3
X ;
5
0
0
3
2


1
x

1
y

1
a

3
a

1 0 -1/2


0 5/2 1 1/2


1/2


5/2
3
X
|
.
|

\
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= =
0
2 / 1
X ;
0
2 / 5
0
2 / 1
3

2
x

1
y
2
a

3
a

-2 1 0 1


5 0 1

-1


5
4 X
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=

=
1
0
X ;
0
5
1
0
4

2
x

2
y
2
a

4
a

1/2 1 1/2 0


0 -1/2 1

3/2


-5/2
5 X
|
.
|

\
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=

=
2 / 3
0
X ;
2 / 5
0
2 / 3
0
5

nu corespunde: y
2
= -5/2 < 0
2
x

1
x
2
a

1
a

0 1 2/5 1/5


1 0 1/5 -2/5

1


1
6 X
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= =
1
1
X ;
0
6
0
1
1


b) Avem: ( ) ( ) ( ) ( ) 6 x f , 1 x f , 2 / 5 x f , 15 x f
6 4 3 2
= − = = = .
Pentru
|
|
.
|

\
|
=
0
3
X
2
funcţia f îşi atinge maximul. Soluţia
2
X este degenerată deoarece
are o componentă nulă.

4. Operatori liniari. Vectori proprii

4.1
Care dintre următorii operatori sunt liniari?
-1
-1
2
-1/2
-2
-5/2

a) U: ℝ
2
↦ℝ
4
, U(x)
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+

+
=
2 1
2 1
1
2 1
x 4 x
x x 3
x
x x 2
, unde ∈
|
|
.
|

\
|
=
2
1
x
x
x ℝ
2

b) U: ℝ
2
↦ℝ
2
, U(x)
|
|
.
|

\
|

+
=
2 1
2
2
1
x x
x 2 x
, unde ∈
|
|
.
|

\
|
=
2
1
x
x
x ℝ
2

c) U: ℝ
3
↦ℝ
3
, U(x)
|
|
|
.
|

\
|
+
+ −
=
2
3 1
3 2 1
x 3
x x 2
x 4 x x
, unde ∈
|
|
|
.
|

\
|
=
3
2
1
x
x
x
x ℝ
3

d) U: ℝ
3
↦ℝ
2
, U(x)
|
|
.
|

\
|

+ + +
=
3 2
3 2 1
x x
4 x 2 x 3 x
, unde ∈
|
|
|
.
|

\
|
=
3
2
1
x
x
x
x ℝ
3


Rezolvare
Reamintim că dacă X,Y sunt două spaţii vectoriale definite pe acelaşi corp de
scalari K, aplicaţia U:X↦Y este operator liniar dacă:
( ) ( ) X y , x ) y ( U ) x ( U y x U ∈ ∀ + = +
( ) ( ) K , X x ) x ( U ) x ( U ∈ α ∀ ∈ ∀ α = α
sau:
( ) ( ) ( ) K , , X y , x ), y ( U ) x ( U y x U ∈ β α ∀ ∈ ∀ β + α = β + α .
a) Fie: ∈
|
|
.
|

\
|
=
2
1
x
x
x ℝ
2
, ∈
|
|
.
|

\
|
=
2
1
y
y
y ℝ
2
.
Avem: ( ) =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
β + α + β + α
β − α − β + α
β + α
β + α + β + α
=
|
|
.
|

\
|
β + α
β + α
= β + α
2 2 1 1
2 2 1 1
1 1
2 2 1 1
2 2
1 1
y 4 x 4 y x
y x y 3 x 3
y x
y x y 2 x 2
y x
y x
U y x U
, ) y ( U ) x ( U
y 4 y
y y 3
y
y y 2
x 4 x
x x 3
x
x x 2
2 1
2 1
1
2 1
2 1
2 1
1
2 1
β + α =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+

+
β +
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+

+
α =

( ) ∈ ∀ y , x ℝ
2
( ) ∈ β α ∀ , ℝ.
Rezultă că U este operator liniar.

b)
( ) =
|
|
.
|

\
|
β + α
β + α
= β + α
2 2
1 1
y x
y x
U y x U

|
|
.
|

\
|
β − α − β + α
β + α + αβ + β + α
=
2 2 1 1
2 2 1 1
2
1
2 2
1
2
y x y x
y 2 x 2 y x 2 y x

|
|
.
|

\
|
β − β + α − α
β + β + α + α
=
=
|
|
.
|

\
|

+
β +
|
|
.
|

\
|

+
α = β + α
2 1 2 1
2
2
1 2
2
1
2 1
2
2
1
2 1
2
2
1
y y x x
y 2 y x 2 x
y y
y 2 y
x x
x 2 x
) y ( U ) x ( U

Deoarece: ( ) U ) y ( U ) x ( U y x U ⇒ β + α ≠ β + α nu este operator liniar.
c)
( )
=
|
|
|
.
|

\
|
β + α
β + α + β + α
β + α + β − α − β + α
=
=
|
|
|
.
|

\
|
β + α
β + α
β + α
= β + α
2 2
3 3 1 1
3 3 2 2 1 1
3 3
2 2
1 1
y 3 x 3
y x y 2 x 2
y 4 x 4 y x y x
y x
y x
y x
U y x U

) y ( U ) x ( U
y 3
y y 2
y 4 y y
x 3
x x 2
x 4 x x
2
3 1
3 2 1
2
3 1
3 2 1
β + α =
|
|
|
.
|

\
|
+
+ −
β +
|
|
|
.
|

\
|
+
+ −
α = ,
( ) ∈ ∀ y , x ℝ
3
, ( ) ∈ β α ∀ , ℝ.
U este operator liniar.

d)
( )
|
|
.
|

\
|
β − α − β + α
+ β + α + β + α + β + α
=
=
|
|
|
.
|

\
|
β + α
β + α
β + α
= β + α
3 3 2 2
3 3 2 2 1 1
3 3
2 2
1 1
y x y x
4 y 2 x 2 y 3 x 3 y x
y x
y x
y x
U y x U


|
|
.
|

\
|
β − β + α − α
β + β + β + β + α + α + α + α
=
=
|
|
.
|

\
|

+ + +
β +
+
|
|
.
|

\
|

+ + +
α = β + α
3 2 3 2
3 2 1 3 2 1
3 2
3 2 1
3 2
3 2 1
y y x x
4 y 2 y 3 y 4 x 2 x 3 x
y y
4 y 2 y 3 y
x x
4 x 2 x 3 x
) y ( U ) x ( U

Deoarece ( ) U ) y ( U ) x ( U y x U ⇒ β + α ≠ β + α nu este operator liniar.

4.2

Fie operatorul liniar:
U:ℝ
3
↦ℝ
2
, ∈
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+ + −
− +
=
3
2
1
3 2 1
3 2 1
x
x
x
x ,
x 2 x x
x 4 x x 3
) x ( U ℝ
3
.
a) Scrieţi matricea operatorului corespunzătoare bazelor canonice.
b) Calculaţi U(x) pentru
|
|
|
.
|

\
| −
=
6
2
5
x .
c) Calculaţi U(x) pentru
|
|
.
|

\
|

=
2
4
x .

Rezolvare
a) Fie B } e e , e {
3 , 2 1
= , B
1 } e , e {
2 1
′ ′ =
bazele canonice (unitare) din ℝ
3
respectiv ℝ
2
.

Varianta1:
( )
2 1 3 3
2 1 2 2
2 1 1 1
e 2 e 4 ) e ( U
2
4
1
0
0
U ) e ( U
e e ) e ( U
1
1
0
1
0
U e U
e e 3 ) e ( U
1
3
0
0
1
U ) e ( U
′ + ′ − = ⇒
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
|
.
|

\
|
=
′ + ′ = ⇒
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
′ − ′ = ⇒
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
=

|
|
|
.
|

\
|


=
2 4
1 1
1 3
A


Varianta 2:
U(x) se mai poate scrie v sub forma:
|
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|


=
3
2
1
x
x
x
2 1 1
4 1 3
) x ( U .
Ştim că dacă A este matricea corespunzătoare bazelor canonice avem: x A ) x ( U
t
= .
Rezultă că:
|
|
.
|

\
|


=
2 1 1
4 1 3
A
t
deci
|
|
|
.
|

\
|


=
2 4
1 1
1 3
A
b) Avem:
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
.
|

\
|
+ +
− + −
=
|
|
|
.
|

\
| −
19
37
12 2 5
24 2 15
6
2
5
U .
c) U(x) nu are sens deoarece: ∉
|
|
.
|

\
|

=
2
4
x ℝ
3
.

4.3
Operatorul U:ℝ
2
↦ℝ
3
are matricea corespunzătoare bazelor unitare
|
|
.
|

\
|


=
1 3 0
6 1 2
A . Să se calculeze U(v) unde
|
|
.
|

\
|

=
4
5
v .

Rezolvare
|
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|


= ⇒ =
26
17
10
4
5
1 6
3 1
0 2
) v ( U v A ) v ( U
t
.

4.4
Fie operatorii liniari U, V:ℝ
3
↦ℝ
2
,
|
|
.
|

\
|
+
+ +
=
|
|
.
|

\
|

− +
=
3 1
3 2 1
2 1
3 2 1
x 3 x
x 4 x x 2
) x ( V ,
x x 2
x x x
) x ( U
a) Care este operatorul U + V ?
b) Dacă A,B,C sunt matricile corespunzătoare bazelor unitare din ℝ
3
respectiv ℝ
2
,
stabiliţi legătura dintre A,B,C.

Rezolvare
a) Prin definiţie: (U + V)(x) = U(x) + V(x) (∀) x ∈ ℝ
3
.
Deci:
|
|
.
|

\
|
+ −
+ +
=
=
|
|
.
|

\
|
+
+ +
+
|
|
.
|

\
|

− +
= +
3 2 1
3 2 1
3 1
3 2 1
2 1
3 2 1
x 3 x x 3
x 3 x 2 x 3
x 3 x
x 4 x x 2
x x 2
x x x
) x )( V U (

b) U(X)
|
|
|
.
|

\
|

− = ⇒
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
|
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|


=
0 1
1 1
2 1
A
x
x
x
0 1 2
1 1 1
x A
3
2
1
t


|
|
|
.
|

\
|
= ⇒
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
|
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
=
3 4
0 1
1 2
B
x
x
x
3 0 1
4 1 2
x B
) x ( V
3
2
1
t


|
|
|
.
|

\
|
− = ⇒
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
|
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

= +
3 3
1 2
3 3
C
x
x
x
3 1 3
3 2 3
x C
) x )( V U (
3
2
1
t

Observăm că: C = A + B.

4.5
Fie operatorii liniari U,V: ℝ
2
↦ℝ
2
,

|
|
.
|

\
|


=
|
|
.
|

\
|
+ −

=
2 1
2 1
2 1
2 1
x 4 x 2
x 3 x
) x ( V ,
x 2 x
x 5 x 3
) x ( U
a) Calculaţi operatorul W = U‧V.
b) Fie A,B,C matricele lui U,V,W corespunzătoare bazelor canonice.
Ce relaţie există între A,B,C?
c) Există U
-1
, V
-1
? Dacă da, care sunt?
d) Dacă A
1
, B
1
, C
1
sunt matricele lui U
-1
, V
-1
, W
-1
corespunzătoare bazelor canonice, ce
relaţie există între A
1
, B
1
, C
1
?Rezolvare
a) ( ) | | =
|
|
.
|

\
|


= = ⋅ =
2 1
2 1
x 4 x 2
x 3 x
U x V U ) x ( V U ) x ( W
|
|
.
|

\
|

+ −
=
|
|
.
|

\
|
− + + −
+ − −
=
2 1
2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
x 5 x 3
x 11 x 7
x 8 x 4 x 3 x
x 20 x 10 x 9 x 3

b)
|
|
.
|

\
|


= ⇒
¦
¹
¦
´
¦
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|


=
2 5
1 3
A
x
x
2 1
5 3
x A
) x ( U
2
1
t

|
|
.
|

\
|
− −
= ⇒
¦
¹
¦
´
¦
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|


=
4 3
2 1
B
x
x
4 2
3 1
x B
) x ( V
2
1
t


|
|
.
|

\
|


= ⇒
¦
¹
¦
´
¦
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|


=
5 11
3 7
C
x
x
5 3
11 7
x C
) x ( W
2
1
t

Avem: | | x B A ] x B [ U ) x ( V U ) x ( W
t t t
⋅ ⋅ = = = .
Rezultă: A B C B A C
t t t
⋅ = ⇒ ⋅ = .

Verificare: C
5 11
3 7
2 5
1 3
4 3
2 1
A B =
|
|
.
|

\
|


=
|
|
.
|

\
|


|
|
.
|

\
|
− −
= ⋅ .
c) Un operator liniar U se poate inversa dacă şi numai dacă nucleul său:
Ker U { } 0 ) x ( U / x
n
= ∈ =
conţine doar vectorul 0.
Pentru U avem: Ker U = {x∈ℝ
2
/ 0 x 2 x , 0 x 5 x 3
2 1 2 1
= + − = − .
Deoarece sistemul omogen:
¹
´
¦
= + −
= −
0 x 2 x
0 x 5 x 3
2 1
2 1
are determinantul ≠ 0 ≠ ⇒ are doar soluţia
banală, deci ( )
1
U } 0 { U Ker

∃ ⇒ = .
Fie U
-1
(y) = x unde ∈
|
|
.
|

\
|
=
2
1
y
y
y ℝ
2
.
Rezultă: U(x) = y adică:


( ) y A x y x A
y x 2 x
y x 5 x 3 1
t t
2 2 1
1 2 1

= ⇒ = ⇒
¹
´
¦
= + −
= −
, unde A este matricea operatorului U
corespunzătoare bazelor canonice.
Avem: ( )
|
|
.
|

\
|
=

3 1
5 2
A
1 t

Deci
|
|
.
|

\
|
+
+
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
=

2 1
2 1
2
1 1
x 3 x
x 5 x 2
x
x
3 1
5 2
) x ( U

Notă
Dacă A este matricea lui U atunci A
-1
este matricea lui U
-1
(considerând bazele
canonice).

Pentru operatorul V avem:
Ker V = {x ∈ ℝ
2
/ V(x) = 0} ⇒ 0 x x
0 x 4 x 2
0 x 3 x
2 1
2 1
2 1
= = ⇒
¹
´
¦
= −
= −

⇒ Ker V = {0} ⇒ ( )
1
V

∃ .
Fie V
-1
(y) = x.
Atunci: ( ) ( ) . y B x y x B
y x 4 x 2
y x 3 x
y ) x ( V
1
t t
2 2 1
1 2 1

= ⇒ = ⋅ ⇒
¹
´
¦
= −
= −
⇒ =
Dar: ( )
|
|
.
|

\
|


= ⇒
|
|
.
|

\
|
− −
=

1 2
3 4
2
1
B
4 3
2 1
B
1
t

Rezultă: ( )
|
|
.
|

\
|
+ −
+ −
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|


= ⋅ =


2 1
2 1
2
1
1
t 1
x x 2
x 3 x 4
2
1
x
x
1 2
3 4
2
1
) x ( B ) x ( V .
d) Dacă =
|
|
.
|

\
|


=
2 5
1 3
A matricea lui U, atunci
|
|
.
|

\
|
= =

3 5
1 2
A A
1
1
= = matricea lui U
-1
.
Dacă =
|
|
.
|

\
|
− −
=
4 3
2 1
B matricea lui V, atunci
=
|
|
.
|

\
| − −
= =

2 / 1 2 / 3
1 2
B B
1
1
matricea lui V
-1
.
Avem:
( ) =
|
|
.
|

\
|
+
+
= ⋅ =
− − −
2 1
2 1 1 1 1
x 3 x
x 5 x 2
V ) x ( V U ) x ( W

|
|
.
|

\
|
− −
− −
=
|
|
.
|

\
|
+ + − −
+ + − −
=
2 1
2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
x 7 x 3
x 11 x 5
2
1
x 3 x x 10 x 4
x 9 x 3 x 20 x 8
2
1

şi are matricea
|
|
.
|

\
|
− −
− −
=
7 11
3 5
2
1
C
1
.
Dacă operatorul W = U‧V are matricea C = B‧A atunci W
-1
are matricea
1 1 1
1
B A C C
− − −
= = .
Propunem cititorului să verifice această relaţie

4.6
Fie operatorul U:ℝ
3
↦ℝ
2
,
|
|
.
|

\
|
+
+ −
=
2 1
3 2 1
x x 2
x 2 x x 5
) x ( U . Să se afle matricea
operatorului U corespunzătoare bazelor B ={a
1
, a
2
, a
3
} din ℝ
3
şi B
1
={e
1
, e
2
}, unde:
,
0
1
1
a ,
1
0
2
a ,
1
1
1
a
3 2 1
|
|
|
.
|

\
|
− =
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
− =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
1
0
e ,
0
1
e
2 1
.

Rezolvare
Avem:
2 1 1
e e 8
1
8
1 2
2 1 5
1
1
1
U ) a ( U + =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

+ +
=
|
|
|
.
|

\
|
− = .
2 1 2
e 4 e 12
4
12
4
2 10
1
0
2
U ) a ( U + =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
| +
=
|
|
|
.
|

\
|
= .
2 1 3
e e 6
1
6
1 2
1 5
0
1
1
U ) a ( U + =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

+
=
|
|
|
.
|

\
|
− = .
Rezultă: =
|
|
|
.
|

\
|
=
1 6
4 12
1 8
A matricea lui U corespunzătoare celor două baze.

4.7
Fie U:ℝ
2
↦ℝ
2
un operator liniar care are matricea corespunzătoare bazelor
canonice
|
|
.
|

\
| −
=
3 0
1 2
A . Să se determine spectrul şi vectorii proprii ai lui U. Există o bază
în ℝ
2
în care matricea operatorului U să fie diagonală?

Rezolvare
Prin spectrul unui operator U înţelegem mulţimea valorilor proprii ale lui U. Valorile
proprii sunt rădăcinile ecuaţiei:
0 A = Ι λ − unde Ι este matricea unitate. Avem:
⇒ = + λ − λ ⇒ =
λ −
− λ −
⇒ = Ι λ − 0 6 5 0
3 0
1 2
0 A
2

3 , 2
2 1
= λ = λ ⇒ .
Vectorii proprii se găsesc rezolvând ecuaţia x ) x ( U λ = .
Cazul I: x 2 ) x ( U 2 = ⇒ = λ .
Ştiind că x A ) x ( U
t
= rezultă:
¹
´
¦
= + −
=

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

2 2 1
1 1
2
1
2
1
x 2 x 3 x
x 2 x 2
x 2
x 2
x
x
3 1
0 2

Dacă x
1
= a ∈ ℝ atunci vectorii proprii sunt
)
`
¹
¹
´
¦

|
|
.
|

\
|
} 0 { \ a ,
a
a
.
Cazul II:
a x
0 x
x 3
x 3
x
x
3 1
0 2
x 3 ) x ( U 3
2
1
2
1
2
1
=
=

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

⇒ = ⇒ = λ ∈ℝ.
Vectorii proprii sunt ∈
¹
´
¦
|
|
.
|

\
|
a ,
a
0
ℝ, } 0 a ≠ .
Deoarece spectrul lui U este format din două valori distincte 3 , 2
2 1
= λ = λ , rezultă că
vectorii proprii sunt liniar independenţi şi formează o bază în ℝ
2
.
De exemplu pentru a = 1, vectorii:
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
1
0
,
1
1
formează bază în ℝ
2
.
Matricea diagonală a lui U este:
|
|
.
|

\
|
3 0
0 2
.
4.8
Fie operatorul liniar U: ℝ
3
↦ ℝ
3
,
|
|
|
.
|

\
|
+ −
+ + −
+ −
=
2 1
3 2 1
3 2 1
x x
x x 2 x
x x x 2
) x ( U .
a) Să se determine valorile şi vectorii proprii ai lui U.
b) Să se găsească o bază în ℝ
3
în care matricea operatorului să fie diagonală.

Rezolvare
a) Avem: ⇒ = Ι λ −
|
|
|
.
|

\
|

− −
= 0 A ,
0 1 1
1 2 1
1 1 2
A
( )
( )( ) 3 , 1 , 0 0 3 1
0 2 0
1 1
1 2 1
1 1 2
3 2 1
2
= λ = λ = λ ⇒ = λ − − λ λ ⇒
⇒ = λ + λ − λ − ⇒ =
λ −
λ − −
− − λ −


valorile proprii.
Cazul I: ⇒
¦
¹
¦
´
¦
= + −
= + + −
= + −
⇒ = ⇒ = λ
0 x x
0 x x 2 x
0 x x x 2
0 ) x ( U 0
2 1
3 2 1
3 2 1


a x
a x x
3
2 1
− =
= =
, a ∈ ℝ
Deci vectorii proprii corespunzători lui 0
1
= λ sunt
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦

|
|
|
.
|

\
|

} 0 { \ a ,
a
a
a
.
Cazul II: ⇒
¦
¹
¦
´
¦
= + −
= + + −
= + −
⇒ = ⇒ = λ
3 2 1
2 3 2 1
1 3 2 1
x x x
x x x 2 x
x x x x 2
x ) x ( U 1

=
∈ = =

¦
¹
¦
´
¦
= − + −
= + + −
= + −

0 x
a x x
0 x x x
0 x x x
0 x x x
3
2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1

⇒ mulţimea vectorilor proprii este
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦

|
|
|
.
|

\
|
} 0 { \ a ,
0
a
a
.
Cazul III: ⇒
¦
¹
¦
´
¦
= + −
= + + −
= + −
⇒ = ⇒ = λ
3 2 1
2 3 2 1
1 3 2 1
x 3 x x
x 3 x x 2 x
x 3 x x x 2
x 3 ) x ( U 3
a x
a , a 2 x
a x
0 x 3 x x
0 x x x
0 x x x
3
2
1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
=
∈ =
− =

¦
¹
¦
´
¦
= − + −
= + − −
= + − −
⇒ ℝ.
Mulţimea vectorilor proprii este:
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦

|
|
|
.
|

\
| −
} 0 { \ a ,
a
a 2
a

Având
3 2 1
λ ≠ λ ≠ λ , vectorii proprii sunt liniar independenţi şi formează bază în ℝ
3
.
Rezultă că vectorii:
|
|
|
.
|

\
| −
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|
− 1
2
1
,
0
1
1
,
1
1
1
formează bază în ℝ
3
şi matricea lui U corespunzătoare
acestei baze e matricea diagonală:
|
|
|
.
|

\
|
3 0 0
0 1 0
0 0 0
.

4.9
Să se determine o bază în care operatorul U: ℝ
4
↦ ℝ
4
,
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
4
1
1
x
x
0
x
) x ( U are matricea
diagonală.
Rezolvare
Vom căuta să găsim o bază formată din vectorii proprii. Ecuaţia caracteristică este:
( ) , 0 0 1 0
1 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0 1
2 1
2 2
= λ = λ ⇒ = λ − λ ⇒ =
λ −
λ −
λ −
λ −

1
4 3
= λ = λ .
Pentru 0 = λ din U(x) = 0 obţinem: x
1
= x
4
= 0, x
2
= a∈ℝ, x
3
= b∈ℝ.


Vectorii proprii sunt:
¦
¦
)
¦
¦
`
¹
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
≠ + ∈
|
|
|
|
|
.
|

\
|
0 b a , b , a ,
0
b
a
0
2 2
.
Pentru
∈ =
∈ = =
=

|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
⇒ = λ
b x
a x x
0 x
x
x
x
x
x
x
0
x
1
4
3 1
2
4
3
2
1
4
1
1
ℝ.
Vectorii proprii sunt
¦
¦
)
¦
¦
`
¹
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
≠ + ∈
|
|
|
|
|
.
|

\
|
0 b a , b , a ,
b
a
0
a
2 2
.
Vectorii:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
1
0
0
0
e ,
0
1
0
1
e ,
0
1
0
0
e ,
0
0
1
0
e
4 3 2 1
formează o bază în ℝ
4
şi U(e
1
) = U(e
2
) =
0, U(e
3
) = e
3,
U(e
4
) = e
4
şi matricea

corespunzătoare acestei baze este:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.


5. Funcţionale liniare, biliniare, pătratice

5.1
Să se cerceteze dacă următoarele funcţionale sunt liniare:
a) f: ℝ
4
↦ℝ, f(x)
4 3 2 1
x x 4 x x 5 + + − =
b) f: ℝ
3
↦ ℝ, f(x)
3
2
2 1
x 4 x x 2 − + =
c) f: ℝ
2
↦ ℝ, f(x) 7 x x 6
2 1
− + = .Rezolvare
a) Verificăm dacă: ( ) ∈ β α ∈ ∀ β + α = β + α , , y , x ), y ( f ) x ( f ) y x ( f
4
ℝ.
Avem: ( ) =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
β + α
β + α
β + α
β + α
= β + α
4 4
3 3
2 2
1 1
y x
y x
y x
y x
f y x f
( ) ( )
) y ( f ) x ( f
y y 4 y y 5 x x 4 x x 5
y x y 4 x 4 y x y 5 x 5
4 3 2 1 4 3 2 1
4 4 3 3 2 2 1 1
β + α =
= + + − β + + + − α =
= β + α + β + α + β − α − β + α =

Rezultă că f este funcţională liniară.
b) ( ) + αβ + α + β + α =
|
|
|
.
|

\
|
β + α
β + α
β + α
= β + α
2 2
2
2
2
1 1
3 3
2 2
1 1
y x 2 x y 2 x 2
y x
y x
y x
f y x f
3 3
2
2
2
y 4 x 4 y β − α − β +
( ) ( ) = − + β + − + α = β + α
3
2
2 1 3
2
2 1
y 4 y y 2 x 4 x x 2 ) y ( f ) x ( f
3
2
2 1 3
2
2 1
y 4 y y 2 x 4 x x 2 β − β + β + α − α + α =
Cum ( ) ⇒ β + α ≠ β + α ) y ( f ) x ( f y x f f nu e funcţională liniară.
c) ( ) 7 y x y 6 x 6
y x
y x
f y x f
2 2 1 1
2 2
1 1
− β + α + β + α =
|
|
.
|

\
|
β + α
β + α
= β + α .
( ) ( ) = − + β + − + α = β + α 7 y y 6 7 x x 6 ) y ( f ) x ( f
2 1 2 1

⇒ β − β + β + α − α + α = 7 y y 6 7 x x 6
2 1 2 1
f nu e funcţională liniară.

5.2
Fie f:ℝ
4
↦ ℝ, ∈
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= + − + =
4
3
2
1
4 3 2 1
x
x
x
x
x , x 3 x x 5 x 2 ) x ( f ℝ
4
.
a) Să se arate că f este funcţională liniară.
b) Să se determine matricea A corespunzătoare bazei canonice.

Rezolvare
a) + β + α − β + α + β + α = β + α ) y x ( ) y x ( 5 ) y x ( 2 ) y x ( f
3 3 2 2 1 1
) y ( f ) x ( f
) y 3 y y 5 y 2 ( ) x 3 x x 5 x 2 ( ) y x ( 3
4 3 2 1 4 3 2 1 4 4
β + α =
= + − + β + + − + α = β + α +

b) Varianta 1:
Fie B = {e
1
,e
2
,e
3
,e
4
} baza canonică în ℝ
4
.
Avem: 1
0
1
0
0
f ) e ( f a 5
0
0
1
0
f ) e ( f a , 2
0
0
0
1
f ) e ( f
3 3 2 2 1
− =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= = =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= = =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
3
1
0
0
0
f ) e ( f a
4 4
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= = .
Rezultă că:
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
3
1
5
2
A .
Varianta 2:
( )
|
|
|
|
|
.
|

\
|

= ⇒ − = ⇒
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
3
1
5
2
A 3 1 5 2 A
x
x
x
x
) 3 1 5 2 (
x A
) x ( f
t
4
3
2
1
t
.

5.3
Fie ℝ
3
↦ ℝ, ∈
|
|
|
.
|

\
|
= + − =
3
2
1
3 2 1
x
x
x
x , x 2 x x 4 ) x ( f ℝ.
a) Să se arate că f este funcţională liniară.
b) Să se afle matricea A corespunzătoare bazei canonice
B = {e
1
, e
2
, e
3
}.

c) Să se afle matricea B corespunzătoare bazei B
1
= {v
1
, v
2
, v
3
} unde:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
1
1
0
v ,
0
1
1
v ,
1
0
1
v
3 2 1
.

Rezolvare
a) = β + α + β + α − β + α = β + α ) y x ( 2 ) y x ( ) y x ( 4 ) y x ( f
3 3 2 2 1 1

∈ ∀ β + α = + − β + + − α = y , x ) ( , ) y ( f ) x ( f ) y 2 y y 4 ( ) x 2 x x 4 (
3 2 1 3 2 1
ℝ.
b) Varianta 1:
( )
|
|
|
.
|

\
|
− = ⇒ − = ⇒
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
|
|
|
.
|

\
|

=
2
1
4
A 2 1 4 A
x
x
x
) 2 1 4 (
x A
) x ( f
t
3
2
1
tVarianta 2:


c) Varianta 1:
Fie C matricea de trecere de la B la B
1
adică:
|
|
|
.
|

\
|
=
1 0 1
1 1 0
0 1 1
C
Matricea C are pe coloane coordonatele vectorilor din B
1
în baza B.
Atunci: A C B
t
= adică:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
=
1
3
6
2
1
4
1 1 0
0 1 1
1 0 1
B .|
|
|
.
|

\
|
− =
|
|
|
.
|

\
|
= ⇒ =
|
|
|
.
|

\
|
= =
− =
|
|
|
.
|

\
|
= = =
|
|
|
.
|

\
|
= =
2
1
4
a
a
a
A 2
1
0
0
f ) e ( f a
, 1
0
1
0
f ) e ( f a , 4
0
0
1
f ) e ( f a
3
2
1
3 3
2 2 1 1

Varianta 2:
Avem:

|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
= ⇒
=
|
|
|
.
|

\
|
= =
=
|
|
|
.
|

\
|
= =
=
|
|
|
.
|

\
|
= =
1
3
6
b
b
b
B
1
1
1
0
f ) v ( f b
3
0
1
1
f ) v ( f b
6
1
0
1
f ) v ( f b
3
2
1
3 3
2 2
1 1


5.4
Să se stabilească natura sistemului de funcţionale liniare:
3 2 1 3
3 2 1 2
3 2 1 1
x x 2 x ) x ( f
x x 2 x ) x ( f
x 2 x x 3 ) x ( f
+ + − =
− + =
+ − =
, f:ℝ
3
↦ℝ.

Rezolvare
Fie:
¦
¹
¦
´
¦
= + −
= + + −
= − +
⇒ = + +
0 c b a 2
0 c 2 b 2 a
0 c b a 3
0 ) x ( cf ) x ( bf ) x ( af
3 2 1

Determinantul sistemului fiind ≠ 0 ⇒ sistemul are doar soluţia banală a = b = c = 0 ⇒
funcţionalele sunt liniar independente.

5.5
Fie: f: ℝ
2
x ℝ
2
↦ ℝ,
2 2 1 2 2 1
y x 6 y x 2 y x 5 ) y , x ( f + − = ,

|
|
.
|

\
|
=
2
1
x
x
x ℝ
2
, ∈
|
|
.
|

\
|
=
2
1
y
y
y ℝ
2

a) Arătaţi că f este o funţională biliniară.
b) Scrieţi matricea A a lui f în baza canonică B = {e
1
, e
2
}
c) Scrieţi matricea B a lui f în baza B
1
= {a, b} unde:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
2
1
b ,
1
3
a .


Rezolvare
a) Arătăm întâi liniaritatea în raport cu primul argument:
∈ ∀ β + α = β + α z , y , x ) ( ). z , y ( f ) z , x ( f ) z , y x ( f ℝ
2
, α, β ∈ ℝ.
Avem: − β + α =
|
|
.
|

\
|
β + α
β + α
= β + α
2 1 2 1
2
1
2 2
1 1
z y 5 z x 5
z
z
,
y x
y x
f ) z , y x ( f
+ + − α = β + α + β − α − ) z x 6 z x 2 z x 5 ( z y 6 z x 6 z y 2 z x 2
2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2

) z , y ( f ) z , x ( f ) z y 6 z y 2 z y 5 (
2 2 1 2 2 1
β + α = + − β + .
Liniaritatea în raport cu al doilea argument:
∈ ∀ β + α = β + α z , y , x ) ( , ) z , x ( f ) y , x ( f ) z y , x ( f ℝ
2
, α, β ∈ ℝ.

Avem: − β + α =
|
|
.
|

\
|
β + α
β + α
= β + α
2 1 2 1
2 2
1 1
2
1
z x 5 y x 5
z y
z y
,
x
x
f ) z y , x ( f
). z , x ( f ) y , x ( f ) z x 6 z x 2 z x 5 (
) y x 6 y x 2 y x 5 ( z x 6 y x 6 z x 2 y x 2
2 2 1 2 2 1
2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2
β + α = + − β +
+ + − α = β + α + β − α −

b) Varianta 1:
Dacă A este matricea corespunzătoare bazei unitare, atunci: y A x ) y , x ( f
t
= .
Pe de altă parte putem scrie:
.
y
y
6 2
5 0
) x , x ( ) y , x ( f
2
1
2 1
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

= Rezultă:
|
|
.
|

\
|

=
6 2
5 0
A .
Varianta 2:

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =
|
|
.
|

\
|
= =
− = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =
|
|
.
|

\
|
= =
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =
|
|
.
|

\
|
= =
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =
|
|
.
|

\
|
= =
6 1 1 6 0 1 2 1 0 5
1
0
,
1
0
f ) e , e ( f a
2 0 1 6 1 1 2 0 0 5
0
1
,
1
0
f ) e , e ( f a
5 1 0 6 0 0 2 1 1 5
1
0
,
0
1
f ) e , e ( f a
0 0 0 6 1 0 2 0 1 5
0
1
,
0
1
f ) e , e ( f a
2 2 22
1 2 21
2 1 12
1 1 11

|
|
.
|

\
|

= ⇒
6 2
5 0
A
c) Varianta 1:
Fie
|
|
.
|

\
|
=
22 21
12 11
b b
b b
B matricea lui f corespunzătoare bazei B
1
.
Avem:
30 2 2 6 1 2 2 2 1 5
2
1
,
2
1
f ) b , b ( f b
29 ) 1 ( 2 6 3 2 2 ) 1 ( 1 5
1
3
,
2
1
f ) a , b ( f b
20 2 ) 1 ( 6 1 ) 1 ( 2 2 3 5
2
1
,
1
3
f ) b , a ( f b
3 ) 1 )( 1 ( 6 3 ) 1 ( 2 ) 1 ( 3 5
1
3
,
1
3
f ) a , a ( f b
22
21
12
11
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =
|
|
.
|

\
|
= =
− = − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ =
|
|
.
|

\
|

= =
= ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ =
|
|
.
|

\
|

= =
− = − − ⋅ + ⋅ − ⋅ − − ⋅ ⋅ =
|
|
.
|

\
|
− −
= =
Rezultă:
|
|
.
|

\
|


=
30 29
20 3
B .

Varianta 2:

Dacă C este matricea de trecere de la B la B
1
, atunci: AC C B
t
= .
Rezultă:
|
|
.
|

\
|


=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|

+
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
| −
=
30 29
20 3
2 1
1 3
17 4
9 2
2 1
1 3
6 2
5 0
2 1
1 3
B

5.6
Fie funcţionala biliniară:
f: ℝ
3
x ℝ
3
↦ℝ,
3 3 3 2 2 1 3 1
y x 4 y x 6 y x 2 y x 5 ) y , x ( f + + − =
a) Determinaţi matricea A corespunzătoare bazei canonice
B = {e
1
, e
2
, e
3
}.
b) Determinaţi matricea B corespunzătoare bazei B
1
= {v
1
, v
2
, v
3
} unde:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
− =
0
2
1
v ,
1
1
0
v ,
2
1
3
v
3 2 1
Rezolvare

a) Avem:
|
|
|
.
|

\
| −
= ⇒
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
| −
=
4 0 0
6 0 0
5 2 0
A
y
y
y
4 0 0
6 0 0
5 2 0
) x , x , x (
y A x
) y , x ( f
3
2
1
3 2 1
t
.
b) Fie C matricea de trecere de la B la B
1
adică matricea care are pe coloane
coordonatele vectorilor v
1
, v
2
, v
3
în baza unitară B.
Avem:
|
|
|
.
|

\
|
− =
0 1 2
2 1 1
1 0 3
C .
Din relaţia: C A C B
t
= rezultă:

|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|


=
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
| −
|
|
|
.
|

\
| −
=
0 1 2
2 1 1
1 0 3
17 2 0
10 0 0
17 6 0
0 1 2
2 1 1
1 0 3
4 0 0
6 0 0
5 2 0
0 2 1
1 1 0
2 1 3
B
|
|
|
.
|

\
|


= ⇒
4 15 36
0 10 20
6 11 40
B
Verificăm de exemplu elementele b
ii
, i = 1, 2, 3 lăsând cititorului celelalte elemente:
40 2 2 4 2 ) 1 ( 6 ) 1 ( 3 2 2 3 5
2
1
3
,
2
1
3
f ) v , v ( f b
1 1 11
= ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ + − ⋅ − ⋅ ⋅ =
|
|
|
.
|

\
|
− − = =

10 1 1 4 1 1 6 1 0 2 1 0 5
1
1
0
,
1
1
0
f ) v , v ( f b
2 2 22
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =
|
|
|
.
|

\
|
= =
4 0 0 4 0 2 6 2 1 2 0 1 5
0
2
1
,
0
2
1
f ) v v ( f b
3 3 33
− = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =
|
|
|
.
|

\
|
= = Să se aducă la
forma canonică următoarele funcţionale pătratice şi să se stabilească natura lor.

5.7

|
|
|
.
|

\
|
= − − + − =
3
2
1
2
3 3 2
2
2 2 1
2
1
x
x
x
x , x x x 6 x 3 x x 2 x ) x , x ( f ℝ
3
.

Rezolvare
Metoda Jacobi
Matricea funcţionalei pătratice este:

|
|
|
.
|

\
|
− −
− −

=
1 3 0
3 3 1
0 1 1
A .
Minorii principali sunt:
0 11 A , 0 2
3 1
1 1
, 0 1 , 0 1
3 2 1 0
≠ − = = ∆ ≠ =


= ∆ ≠ = ∆ ≠ = ∆ .
Ştiind că dacă toţi 3 , 2 , 1 i , 0
i
= ≠ ∆ avem:
2
3
3
2 2
2
2
1 2
1
1
0
y y y ) x , x ( f


+


+


= rezultă:
2
3
2
2
2
1
y
11
2
y
2
1
y ) x , x ( f − + =
Funcţionala este nedefinită.
Metoda Gauss
2
3 3 2
2
2
2
2 1
x x x 6 x 2 ) x x ( ) x , x ( f − − + − = .
Făcând transformarea :
¦
¹
¦
´
¦
=
=
− =
3 3
2 2
2 1 1
x y
x y
x x y
care este nedegenerată (are determinantul
0 1 ≠ = ), obţinem:
2
3
2
3 2
2
1
2
3
2
3
2
3 2
2
1
2
3 3 2
2
2
2
1
2
3 3 2
2
2
2
1
y
2
11
y
2
3
y 2 y y y
4
9
y
2
3
y 2 y
y ) y y 3 y ( 2 y y y y 6 y 2 y ) x , x ( f
− |
.
|

\
|
− + = −
(
(
¸
(

¸

− |
.
|

\
|
− + =
= − − + = − − + =
.
Facem transformarea nedegenerată:
3 3
3 2 2
1 1
y z
y
2
3
y z
y z
=
− =
=

şi obţinem:
2
3
2
z
2
1
z
2
11
z 2 z ) x , x ( f − + = .


Notă
Observăm că indiferent de calea pe care s-a ajuns la forma canonică, numărul
coeficienţilor pozitivi (respectiv negativi) este constant (teorema inerţiei).

5.7

|
|
|
.
|

\
|
= + − =
3
2
1
3 1 3 2 2 1
x
x
x
x , x x 4 x x x x 3 ) x , x ( f ℝ
3
.


Rezolvare
Metoda Jacobi nu poate fi explicată deoarece:
|
|
|
.
|

\
|

− =
0 2 / 1 2
2 / 1 0 2 / 3
2 2 / 3 0
A are minorul principal 0
1
= ∆ .
Metoda Gauss
Fie transformarea:
¦
¹
¦
´
¦
=
− =
+ =
3 3
2 1 2
2 1 1
y x
y y x
y y x

Rezultă: = + + + − − =
3 2 3 1 3 2 3 1
2
2
2
1
y y 4 y y 4 y y y y y 3 y 3 ) y , y ( f
= + − + = + + − =
3 2
2
2 3 1
2
1 3 2 3 1
2
2
2
1
y y 5 y 3 ) y y y ( 3 y y 5 y y 3 y 3 y 3
3 2
2
2
2
3
2
3 1
y y 5 y 3 y
4
1
y
2
1
y 3 + −
(
(
¸
(

¸

− |
.
|

\
|
+ =
Făcând transformarea:
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
=
=
+ =
3 3
2 2
3 1 1
y z
y z
y
2
1
y z
rezultă:
= − |
.
|

\
|
− − = − + − =
2
3 3 2
2
2
2
1
2
3 3 2
2
2
2
1
z
4
3
z z
3
5
z 3 z 3 z
4
3
z z 5 z 3 z 3 ) z , z ( f
2
3
2
3
2
3 2
2
1
z
4
3
z
36
25
z
6
5
z 3 z 3 −
(
(
¸
(

¸

− |
.
|

\
|
− − = .Fie:

3 3
3 2 2
1 1
z u
z
6
5
z u
z u
=
− =
=

Rezultă:
2
3
2
2
2
1
u
3
4
u 3 u 3 ) u , u ( f + − = .
Matricea formei canonice este matricea diagonală:
|
|
|
|
.
|

\
|
− =
3
4
0 0
0 3 0
0 0 3
A
şi are minorii principali: 0 12 , 0 9 , 0 3
3 2 1
< − = ∆ < − = ∆ > = ∆ .
Rezultă că f este nedefinită.

Notă
Am văzut că
3 2 3 1
2
2
2
1
y y 5 y y 3 y 3 y 3 ) y , y ( f + + − = .
Matricea acestei funcţionale este:
|
|
|
.
|

\
|
− =
0 2 / 5 2 / 3
2 / 5 3 0
2 / 3 0 3
B cu:
0 12 , 0 9 , 0 3 , 1
3 2 1 0
≠ − = ∆ ≠ − = ∆ ≠ = ∆ = ∆ .
Aplicând metoda Jacobi obţinem forma canonică:
2
3
2
2
2
1
z
4
3
z
3
1
z
3
1
) z , z ( f + − = .

5.9
Fie funcţionala pătratică:
f: ℝ
3
↦ ℝ,
2
3 3 1
2
2 2 1
2
1
x 3 x x 2 x x x 4 ax ) x , x ( f + + + + = .
Să se determine valorile lui a ∈ ℝ astfel încât funcţionala să fie pozitiv definită.


Rezolvare
Matricea formei pătratice este:
|
|
|
.
|

\
|
=
3 0 1
0 1 2
1 2 a
A .

Punem condiţia:
0 A , 0 4 a
1 2
2 a
, 0 a
3 2 1
> = ∆ > − = = ∆ > = ∆ .
Rezultă:
3
13
a > .


6. Probleme propuse

Stabiliţi natura următoarelor sisteme de vectori şi în caz de dependenţă să se determine
relaţia respectivă:

6.1
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
− =
5
0
3
v ,
4
1
2
v
2 1
în ℝ
3
.

6.2
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
| −
=
4
0
v ,
2
3
v ,
1
4
v
3 2 1
în ℝ
2
.


6.3
|
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
− =
1
1
1
v ,
2
1
3
v ,
1
2
0
v
3 2 1
în ℝ
3.

6.4
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
.
|

\
|

=
6
8
v ,
3
4
v
2 1
în ℝ
2
.
6.5
|
|
|
.
|

\
|

− =
|
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
|
.
|

\
|

=
1
3
m
v ,
1
0
2
v ,
1
m
1
3 2 v
1
în ℝ
3
, m∈ℝ

6.6
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
2
0
1
0
v ,
1
1
0
0
v ,
2
1
0
2
v ,
1
1
1
1
v
4 3 2 1
în ℝ
4
.

6.7
Fie vectorii:
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
| −
=
5
0
7
v ,
2
1
2
v ,
1
2
3
3 2 v
1
.
Determinaţi scalarii α, β ∈ ℝ astfel încât:
3 1 2
v v v β + α = .

6.8
Fie vectorii a, b, c, d liniar independenţi . Care este natura sistemului de vectori
} d b 2 , d c b a , d 4 a , c 2 a 3 { − + + + + − ?

6.9
Fie vectorii
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
2
3
2
2
2
1
c
c
1
v ,
b
b
1
v ,
a
a
1
v , a, b,c ∈ ℝ.
Ce condiţii trebuie să îndeplinească a, b, c pentru ca vectorii să fomeze o bază în ℝ
3
?

6.10
Fie matricea:
|
|
|
.
|

\
|

− −
=
3 1 2 0
2 0 1 2
2 4 3 1
A şi fie 4 , 1 i , a
i
= vectorii coloană.
Care afirmaţie este adevărată?:
a) Vectorii a
1
, a
2
, a
3
, a
4
formează o bază în ℝ
4
.

b) Vectorii a
1
, a
3
, a
4
nu formează o bază în ℝ
3
.
c) Vectorii a
1
, a
2
, a
3
, a
4
sunt liniar dependenţi.
d) Vectorii a
1
, a
2
, a
3
sunt liniar independenţi.
e) Vectorii a
2
, a
3
, a
4
formează o bază în ℝ
3
.

6.11
Fie b
i
, i = 1, ,2, 3 vectorii linie din A în exerciţiul 6.10.
Care afirmaţie este adevărată?:
a) } b , b {
3 1
sunt liniar dependenţi.
b) } b , b , b {
3 2 1
sunt liniar independenţi.
c) } b , b {
3 2
sunt liniar independenţi.

6.12
Fie vectorii:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
4
3
2
1
v ,
2
0
1
1
v ,
1
2
a
3
v ,
1
1
0
2
v
4 3 2 1
, a∈ℝ
Determinaţi parametrul real a astfel încât v
3
să fie dependent de v
1
, v
2
, v
4.

6.13
Pentru ce valori ale lui a ∈ ℝ, vectorii din 6.12 formează bază în ℝ
4
?

6.14
Fie B } v , v , v {
3 2 1
bază în ℝ
3
.
Este şi B
1 } v v , v v , v v {
2 1 3 2 3 1
+ + − =
bază în ℝ
3
?

6.15
Fie în M
2,2
(ℝ) vectorii:
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
| −
=
5 1
2 1
v ,
2 1
0 3
v ,
1 1
1 2
v ,
3 0
2 1
v
4 3 2 1

|
|
.
|

\
|
=
4 3
2 1
v

Formează
} v , v , v , v {
4 3 2 1

bază în M
2,2
(ℝ)? Dacă da, aflaţi coordo-natele lui v în această
bază.

6.16
Fie B } , v , v {
2 1
= bază în ℝ
2
unde:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
2
0
v ,
5
3
v
2 1
.
Aflaţi coordonatele lui
|
|
.
|

\
|
=
11
10
v în această bază.

6.17
Fie vectorii:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
| −
=
4
1
2
v ,
1
0
1
v ,
1
2
0
v ,
5
2
1
v
3 2 1
.
Aflaţi coordonatele lui v în baza B = } v , v , v {
3 2 1
.

6.18
Fie vectorii:
|
|
|
.
|

\
|
− =
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
=
0
1
3
v ,
1
1
1
v ,
1
0
2
v ,
c
b
a
v
3 2 1

Determinaţi a, b, c ∈ ℝ astfel încât coordonatele lui v în baza
B = } v , v , v {
3 2 1
să fie chiar a, b, c.

6.19
Fie:
|
|
|
|
|
.
|

\
|


=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|


=
2
2
1
1
v ,
1
2
1
0
v ,
2
2
0
3
v ,
1
0
2
1
v ,
2
1
1
1
v
4 3 2 1

a) Arătaţi că } v , v , v , v {
4 3 2 1
formează bază în ℝ
4
.
b) Determinaţi coordonatele lui v în baza canonică.
c) Determinaţi coordonatele lui v în baza B = } v , v , v , v {
4 3 2 1
.
d) Care este matricea de trecere de la baza canonică la baza B?6.20
Fie vectorii:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
| −
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
=
4
0
d ,
1
2
c ,
1
1
b ,
2
3
a .
a) Arătaţi că B = {a, b}, B
1
={c, d} sunt baze în ℝ
2
.
b) Aflaţi coordonatele vectorului
|
|
.
|

\
|


=
1
4
v în bazele B, B
1
.
c) Aflaţi legătura dintre v
B
, v
B1 .
d) Care este matricea de trecere de la B la B
1
?
e) Care este matricea de trecere de la B
1
la B?

6.21
Care este baza unitară în M
2,3
(ℝ)? Dar în M
3,2
(ℝ)?

6.22
Fie
|
|
|
|
|
.
|

\
|


− −
=
3 2 1 0
0 2 1 1
1 m 3 1
2 1 0 2
A , m ∈ ℝ.
a) Determinaţi parametrul m astfel încât vectorii coloană din A să formeze bază în ℝ
4
.
b) Aflaţi valorile lui m pentru care vectorii linie din A formează bază în ℝ
4
.
c) Pentru valorile lui m de la a), b) matricea A este inversabilă?

6.23
Aflaţi soluţiile de bază ale sistemului:
¹
´
¦
= + − + −
− = − + −
0 x 2 x x 3 x
1 x x x x 2
4 3 2 1
4 3 2 1


6.24
Fie a
i
vectorii necunoscutelor x
i
din sistemul:
¦
¹
¦
´
¦
− = + +
= − + −
= + − + −
1 x 2 x x 3
0 x x 3 x x
2 x x x 2 x
4 3 2
4 3 2 1
4 3 2 1


a) Arătaţi că B = } a , a , a {
3 2 1
formează bază în ℝ
3
.

b) Găsiţi soluţia de bază corespunzătoare lui B.

6.25
Fie sistemul de ecuaţii:
¹
´
¦
= + + − + −
= − + + −
1 x x 4 x x x
2 x x x 2 x x 3
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

Găsiţi soluţia de bază care are x
1
= x
2
= x
3
= 0 .

6.26
Fie sistemul de inecuaţii:
¹
´
¦
≤ + + −
≥ + −
2 x 2 x x 2
0 x x 2 x
3 2 1
3 2 1

Scrieţi sistemul de ecuaţii ataşat. Aflaţi soluţiile de bază ale acestuia şi soluţiile
corespunzătoare sistemului de inecuaţii.

6.27
Care dintre următorii operatori este liniar:
a) U: ℝ
2
↦ ℝ
3
,
|
|
|
.
|

\
|
+ + −


=
3 x 4 x
9 x 2
x 3 x 5
) x ( U
2 1
1
2 1
, x ∈ ℝ
2

b) U: ℝ
2
↦ ℝ
2
,
|
|
.
|

\
|

+ −
=
2 1
2 1
x x 3
x 6 x 2
) x ( U , x ∈ ℝ
2

c) U: ℝ
3
↦ ℝ
2
,
|
|
.
|

\
|
− −
+ −
=
3 1
3
2
2 1
x x 4
x x 2 x
) x ( U , x ∈ ℝ
3

d) U: ℝ
2
↦ ℝ
4
,
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+

=
2
2
1
1
2 1
x
x
x 2
x
x 5 x 4
) x ( U , x ∈ ℝ
2


6.28
Fie operatorii liniari U, V: ℝ
3
↦ ℝ
3
,
|
|
|
.
|

\
|

+
+ + −
=
|
|
|
.
|

\
|
+ +

+ −
=
2 1
3 2
3 2 1
3 2
3 1
3 2 1
x 4 x
x x
x 7 x x 2
) x ( V ,
x x
x x 2
x 2 x x
) x ( U

a) Determinaţi matricile A, B ale lui U respectiv V în bazele canonice.
b) Calculaţi U‧V şi matricea lui C în bazele canonice.
c) Calculaţi V‧U şi matricea lui D în bazele canonice.
d) Ce legătură există între A, B, C, D?

6.29
Fie operatorii liniari U, V de la 6.28 cu matricile A, B în bazele canonice. Să se afle
operatorul U-V. Dacă C este matricea lui U-V corespunzătoare bazelor canonice, să se
afle legătura dintre A, B, C.

6.30
Fie operatorul U: ℝ
2
↦ ℝ
2
,
|
|
.
|

\
|
+
+
=
2 1
2 1
x 4 x
x 6 x 2
) x ( U
a) Este U operator liniar?
b) Există U
-1
(x). Dacă da, calculaţi-l.
c) Dacă A, B sunt matricile lui U respectiv U
-1
, ce legătură există între A şi B?

6.31
a) Să se afle valorile şi vectorii proprii ai operatorului U de
la 6.30.
b) Există o bază în ℝ
2
în care matricea lui U să fie diagonalizată?

6.32
Fie operatorul liniar U: ℝ
3
↦ ℝ
3
,
|
|
|
.
|

\
|
+ −
+
− +
=
2 1
3 1
3 2 1
x x
x 3 x
x x x 2
) x ( U
a) Scrieţi ecuaţia caracteristică a operatorului U.
b) Ce reprezintă soluţiile ei?

6.33
Care dintre următoarele funcţionale sunt liniare:
a) f: ℝ
3
↦ ℝ, 5 x 2 x 6 x 2 ) x ( f
3 2
2
1
− + − = , x ∈ ℝ
3
.
b) f: ℝ
4
↦ ℝ,
4 3 2 1
x 2 x x 9 x 12 ) x ( f − + + − = , x ∈ ℝ
4
.
c) f: ℝ
2
↦ ℝ,
3
2 1
x x 6 ) x ( f − = , x ∈ ℝ
2
.
d) f: ℝ
3
↦ ℝ,
3 2 1
x 9 x x 5 ) x ( f + − = , x ∈ ℝ
3
.


6.34
Fie f: ℝ
5
↦ ℝ,
5 4 3 2 1
x 12 x x 6 x 3 x 2 ) x ( f + + + + − = , x ∈ ℝ
5
.
a) Arătaţi că f este funcţională liniară.
b) Scrieţi matricea lui f în baza unitară.

6.35
Fie f: ℝ
3
↦ ℝ,
3 2 1
x 9 x x 6 ) x ( f + − = .
a) Arătaţi că f este funcţională liniară.
b) Scrieţi matricea lui f în baza canonică.
c) Scrieţi matricea lui f în baza B = } v , v , v {
3 2 1
unde:
|
|
|
.
|

\
|=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

=
1
1
1
v ,
1
0
1
v ,
1
1
2
v
3 2 1
.

6.36
Determinaţi natura sistemului de funcţionale liniare:
3 2 1 3
3 2 1 2
3 2 1 1
x x x 2 ) x ( f
x x x ) x ( f
x 6 x 2 x 3 ) x ( f
− + =
+ − − =
+ + =
, f
i
: ℝ
3
↦ ℝ, i = 1, 2, 3.

6.37
Care este legătura dintre următoarele funcţionale liniare:
2 1 4
2 1 3
2 1 2
2 1 1
x x ) x ( f
x 9 x 2 ) x ( f
x x 6 ) x ( f
x x 3 ) x ( f
− − =
+ =
− =
+ − =
, f
i
: ℝ
2
↦ ℝ, 4 , 1 i = .

6.38
Care dintre următoarele funcţionale sunt biliniare:
a) f: ℝ
3
x ℝ
2
↦ ℝ,
2 1 3 2 1
x 6 y x y x 2 ) y , x ( f + − =
b) f: ℝ
2
x ℝ
2
↦ ℝ,
2 2 1 2 1 1
y x 14 y x 9 y x 3 ) y , x ( f + − = .
c) f: ℝ
2
x ℝ
3
↦ ℝ,
1 2 3 2 2
2
1
y x 4 y x y x ) y , x ( f + − =

6.39
Fie funcţionala biliniară:
f: ℝ
3
x ℝ
3
↦ ℝ,
2 3 2 2 1 2 3 1
y x 2 y x 4 y x y x 3 ) y , x ( f + + − = .
a) Aflaţi matricea ei A în baza canonică.
b) Aflaţi matricea ei B în baza B = } c , b , a { unde:
|
|
|
.
|

\
|

− =
|
|
|
.
|

\
|


=
|
|
|
.
|

\
|


=
1
1
0
c ,
0
1
1
b ,
1
0
1
a .
c) Care este legătura între A şi B?

6.40
Fie funcţionala biliniară:
f: ℝ
2
x ℝ
3
↦ℝ,
1 1 2 1 1 2 3 1
y x 2 y x 6 y x 5 y x 3 ) y , x ( f − + + = , x∈ℝ
2
, y∈ℝ
3

a) Să se afle matricea A corespunzătoare bazelor canonice din ℝ
2
respectiv ℝ
3
.
b) Să se afle matricea B corespunzătoare bazelor B = } a , a {
2 1

din ℝ
2
şi B
1
= } b , b , b {
3 2 1
din ℝ
3
unde:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
| −
=
1
1
0
b ,
1
0
1
b ,
0
1
1
b ,
2
3
a ,
1
2
a
3 2 1 2 1

c) Care este legătura între A şi B?
Indicaţie
b) ( )
3 , 2 , 1 j
2 , 1 i j i
b B
=
=
= unde ), b , a ( f b
j i j i
= , i=1,2; j=1,2,3.
Se obţine:
|
|
.
|

\
| − − −
=
27 13 22
18 7 13
B .
c) Dacă C este matricea de trecere de la baza canonică din ℝ
2
la
baza B iar C
1
este matricea de trecere de la baza canonică din ℝ
3
la B
1
, atunci: B = C
t

A C
1
.

6.41
Scrieţi matricea funcţionalei pătratice:
f: ℝ
4
↦ ℝ,
4 3
2
4
2
3 3 2
2
2 4 2 3 1
2
1
x x 5 x x x x 8 x 12 x x 9 x x 6 x 4 ) x , x ( f + − + − + + − = , x∈ℝ
4
.


6.42
Fie funcţionala pătratică:
f: ℝ
3
↦ ℝ,
3 2
2
2
2
1 3 1
x x 6 x x x x 2 ) x , x ( f − + − = .
Stabiliţi natura ei aducând-o la forma canonică.

6.43
Stabiliţi natura funcţionalei pătratice:
f: ℝ
3
↦ ℝ,
3 2 2 1 3 1
x x x x 2 x x 6 ) x , x ( f + − = .

6.44
Aduceţi la forma canonică şi stabiliţi natura următoarei funcţionale pătratice:
f: ℝ
2
↦ ℝ,
2 1
x x 4 ) x , x ( f =

6.45
Fie funcţionala pătratică:
f: ℝ
3
↦ ℝ,
3 2
2
3
2
2 2 1 3 1
2
1
x x 2 x x 3 x x 6 x x 4 ax ) x , x ( f − + − + − = , a∈ℝ.
Pentru ce valori ale lui a funcţionala este pozitiv definită? Dar negativ definită?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->