1.

Nombor bulat hingga 100
9. Ruang

2. Tambah dan tolak

8. Isi padu cecair

KSSR Tahun 1
6. Panjang 5. Masa dan waktu

3. Pecahan

4. Wang hingga RM 10

7. Timbangan